Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft"

Transcriptie

1 Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Inhoud Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1 Regels..Pagina 3 2 Inschrijvingen 3 3 Mededelingen aan deelnemers.3 4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen..3 5 Seinen op de wal en seinvlaggen.4 6 Programma van wedstrijden..4 7 Handicapsysteem 4 8 Wedstrijd- en startgebied Baan Merktekens Start 5 12 Inkorten van de baan Finish.6 14 Tijdslimiet Afmelden Afgelasting 7 17 Zeilvoering 7 18 Protesten Deelnemerslijst 7 20 Wedstrijdnummers.8 21 Scoren Uitslagen Prijzen..8 1

2 Deel 2 - Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen 1 Veiligheid..Pagina 9 2 Aansprakelijkheid en verzekering Calamiteitenplan Doel Uitgangspunt Organisatie Betrokkenen Weerberichten Beslissing doorgaan of afgelasten Berichten voor de scheepvaart Reglementen Wettelijke voorschriften Bereikbaarheid Afmelden Communicatie en acties in geval van nood Actie bij vermissing Alarmering algemeen Minimale veiligheidsuitrusting ( advies ).12 Wedstrijdkalender..14 Wedstrijdorganisatie..14 2

3 Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1. Regels De wedstrijdserie van de Avondcompetitie wordt gezeild binnen de Regels voor Wedstrijdzeilen ( RvW ) ), de bepalingen van het KNWV en deze wedstrijdbepalingen. 2. Inschrijvingen 2.1. De wedstrijden zijn alleen opengesteld voor mono-hull en multi-hull kajuitzeiljachten Ieder verenigingslid dat is aangesloten bij het KNWV en door WSV t Blaaue Hooft geregistreerde wedstrijdleden kunnen zich inschrijven bij de wedstrijdorganisatie. Verder is het mogelijk om tijdens het seizoen deel te gaan nemen. Inschrijvingen vinden dan plaats vóór een wedstrijd bij één van de leden van de wedstrijdorganisatie Bij inschrijving dienen het door de organisatie uitgegeven inschrijfformulier en het aanvraagformulier voor het SW-certificaat door de verantwoordelijke persoon van het deelnemende schip volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de wedstrijdorganisatie Vereisten voor deelname zijn: - Lid van WSV t Blaaue Hooft of - Lid van enig andere watersportvereniging aangesloten bij het KNWV of - Lid van het KNWV of - Door WSV t Blaaue Hooft geregistreerd wedstrijd lid, waarvoor een jaarlijkse bijdrage moet worden voldaan van 20,00. - Afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor ruim water en (club) wedstrijden voor het deelnemende schip, als aangegeven in deel 2 van deze bepalingen, punt 2.1 & 2.2. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ingeleverd bij de wedstrijdorganisatie. - Op de hoogte zijn van de regels (zie 1) Als na twee gezeilde wedstrijden het inschrijfgeld voor wedstrijdleden nog niet is voldaan worden de resultaten niet meegenomen in de uitslag, totdat deze alsnog zijn betaald. 3. Mededelingen aan de deelnemers Mededelingen aan de deelnemers zullen door de wedstrijdorganisatie worden gemeld op de website van WSV t Blaaue Hooft, per of op het publicatiebord bij de J-steiger van Jachthaven Uitdam, voorafgaand aan de desbetreffende wedstrijd. Alleen indien noodzakelijk is aanvullende informatie verkrijgbaar op het startschip. 4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. 3

4 5. Seinen op de wal en seinvlaggen Er zullen geen seinen op de wal en seinvlaggen worden getoond. Enkel in deze bepalingen aangegeven geluidsseinen en vlaggenseinen op het start/finishschip zijn van kracht tijdens de wedstrijden. 6. Programma van wedstrijden 6.1 De wedstrijden worden binnen twee klassen gevaren. 6.2 Voor avondwedstrijden wordt het eerste startsein gegeven om 20:00. Het tweede volgt om 20:15. Voor wedstrijden overdag respectievelijk om 11:00 en 11: Voor en tijdens het seizoen kunnen twee startgroepen/klassen worden samengevoegd, dit is echter alleen van toepassing als het deelnemersaantal van één van de klassen te klein blijkt te zijn. 6.4 Indien twee startgroepen/klassen van toepassing zijn, geldt het volgende: - Eerste startgroep met SW-rating van 105,99 en lager. - Tweede startgroep met SW-rating 106,00 en hoger. 6.5 Een wedstrijd wordt niet naar een latere datum uitgesteld wanneer deze door omstandigheden geen doorgang kan vinden. In dat geval komt de desbetreffende wedstrijd te vervallen. 7. Handicapsysteem 7.1 Het SW handicap systeem zal worden gehandhaafd, waarbij extra handicap factoren ten opzichte van de standaard waardes worden verrekend volgens de KNWV normen. 7.2 Iedere deelnemer wordt bij aanvang van het seizoen of zo snel daaropvolgend, op de hoogte gesteld van de berekende aangepaste SW-handicap. Deze handicap is aan het begin van het seizoen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen die het KNWV hiervoor heeft vrijgegeven, welke in principe voor het gehele seizoen worden volgehouden. 8. Wedstrijd- en startgebied 8.1. Het wedstrijdgebied is het zuidelijk deel van het Markermeer tussen Volendam, de Blocq van Kuffeler, Amsterdam en Muiden. 8.2 De locatie van de startlijn is afhankelijk van de windrichting, doch niet verder dan circa 1 mijl van de haven van Uitdam. 8.3 Het startgebied is gedefinieerd als een denkbeeldige driehoek: 100 meter aan loef en aan lij van de startlijn en 50 aan weerszijden van de startlijn. 9 Baan 9.1A De te zeilen baan van de wedstrijd op de dag dat deze van kracht is, staat voor de aanvang van de wedstrijd vermeld op het publicatiebord bij de J-steiger van Jachthaven Uitdam. De aangegeven baan op dit bord zal verwijzen naar een baan op de banenkaart, te verkrijgen via de website van WSV t Blaaue Hooft of de wedstrijdorganisatie. 4

5 9.2A De banen op de banenkaart zijn verdeeld in verschillende baan lengtes en richtingen. Welke wordt bepaald door de windkracht en de windrichting. 9.B1 Bij het ontbreken van een start/finishschip kan door de wedstrijdleiding worden gekozen voor een aangepaste start en finish. 9.B2 Bij het ontbreken van een start/finishschip gelden afwijkende regels ten opzichte van de start en de finish. 9.B2a. Bij het ontbreken van een startschip worden 3 boeien uitgelegd. 2 boeien voor het vormen van de startlijn met het midden van de startlijn in het verlengde van de UD-vaargeul tenminste 0,2 mijl uit de buitenste boei. De lengte van de startlijn dient 100 meter te bedragen. De derde boei vormt de zg. bovenboei, ook wel aangeduid als Merkteken 1. Deze wordt gelegd op tenminste 0,1 mijl bovenwinds van het midden van de startlijn.de start vindt plaats op GPS-tijd. Bij aanwezigheid van een startschip worden dezelfde plaatsen en afstanden voor de boeien gekozen. 9B2b. Bij het ontbreken van een finishschip wordt de finish gevormd door de laatste 4 boeien van de UD vaargeul. In de banenkaarten worden de verschillende richtingen waarin dient te worden gefinisht aangegeven met F1, F2 en F3. F1 wordt gevormd door boeien UD4 en MZ11/UD2 en dient in noordoostelijke richting(no) te worden gepasseerd. F2 wordt gevormd door de boeien MZ11/UD2 en MZ9 en dient in westelijke(w) richting te worden gepasseerd. F3 wordt gevormd door de boeien MZ9 en UD1 en dient in zuidwestelijke(zw) richting te worden gepasseerd. F4 wordt als Finish aangeduid bij aanwezigheid van een finishschip en wordt gevormd door de boeien van de startlijn naast het finishschip. Let op! In sommige gevallen zal het finishschip niet ankeren en dus niet op een stationaire positie blijven. 9B2c. De starttijden liggen vooraf vast zoals genoemd in dit reglement. Afwijkingen kunnen plaatsvinden door publicatie van andere starttijden op het publicatiebord bij de kist of door het uitstellen van de start bij beslissing van de wedstrijdleiding zoals aanwezig op het startschip. Elke deelnemers dient zich voor aanvangen van een wedstrijd te melden bij het startschip om daar een eventueel uitstel te kunnen vernemen. 9B2d. Bij afwezigheid van een finishschip zal elke deelnemer zijn eigen tijd noteren en z.s.m. doorgeven aan de wedstrijdleiding. Elk schip zal wachten op het volgende schip dat finisht en daarvan de finishtijd noteren. 9B2e. Bij afwezigheid van een finishschip zullen de 3 boeien, die hebben gediend als startlijn en Bovenboei/Merkteken 1 worden opgehaald en naar de haven gebracht door het schip dat als éérste aankomt, tenzij een andere afspraak met één der andere deelnemers is gemaakt. 10. Merktekens De merktekens van de baan alsmede de merktekens van de start- en finishlijn zijn beschreven op de banenkaart. 5

6 11. Start 11.1 Het startschip is herkenbaar aan de grote verenigingsvlag van WSV t Blaaue Hooft Elke deelnemer dient de naam van zijn schip mondeling te melden of dat zichtbaar aan het startschip te tonen De wedstrijden zullen bij aanwezigheid van een startschip worden gestart volgens geluidsseinen, namelijk: Tijd in minuten Omschrijving Geluid 5 Waarschuwingssein Kort 4 Voorbereidingssein Kort 1 Voorbereidingssein Lang 0 Start Kort 11.4 De start zal tegen de windinrichting in plaatsvinden Deelnemers die voortijdig starten moeten buitenom terug varen en overnieuw starten zonder andere deelnemers te hinderen. Indien niet opnieuw wordt gestart zal het betreffende schip worden gediskwalificeerd (DSQ) De startlijn zal liggen tussen een groene vlag aan het ene uiteinde en een gele uitgelegde wedstrijdboei aan het andere Het startschip zal zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn bevinden Aan bakboord van het startschip kan zich ter hoogte van de start/finishlijn een staak met oranje vlag bevinden welke dient ter bescherming van het startschip. Doorvaart tussen deze staak en het startschip voor, tijdens en na de wedstrijd zal onherroepelijk leiden tot diskwalificatie (DSQ) Deelnemers dienen zich vóór de start bij het startschip te melden. In gebreke blijven hiervan heeft Did Not Start (DNS) tot gevolg Regel 30.1*** is gedurende de gehele zeilcompetitie van toepassing. Ter uitvoering van regel 30.1 gelden als uiteinden van de startlijn de omschrijvingen in artikel 8.3 van deze wedstrijdbepalingen. *** Regel 30.1 geeft aan, dat indien een boot zich gedurende een minuut vóór het startsein aan de baanzijde begeeft, deze buitenom één van de uiteinden van deze startlijn moet zeilen, voordat hij mag starten. Hiervoor wordt het 1 minuut voorbereiding geluidssein gegeven, ten teken dat de één-minuut-regel is ingegaan. Indien meerdere deelnemers regel 30.1 hebben overtreden zal het wedstrijdcomité gedurende 15 seconden tot een halve minuut geluidssignalen geven totdat de betreffende boot of boten de manoeuvre maken om volgens de voorgeschreven wijze terug te keren naar de startzijde van de startlijn. Het langdurige geluidssein wordt pas beëindigd als alle boten hebben voldaan aan regel Indien een deelnemer na overtreding van regel 30.1 niet volgens deze regel opnieuw start, dan zal deze worden gediskwalificeerd (DSQ). 6

7 Indien het wedstrijdcomité de start te onoverzichtelijk vindt, kan zij besluiten tot een algemene terugroep, onder begeleiding van 3 lange geluidssignalen Een boot mag niet later starten dan 5 minuten na het startsein. Als een boot later start dan 5 minuten na het startsein wordt de score Did Not Start (DNS) worden toegekend. 12. Inkorten van de baan De baan kan naar beoordeling van het wedstrijdcomité worden ingekort. Hiervoor kan het finishschip een finishlijn creëren door zich in de nabijheid van een merkten van de baan te positioneren of, indien van toepassing, een 2 e ronding van de baan af te breken. De finishlijn zal dan bestaan tussen de uiteinden van het merkteken en ( de staak van ) het finishschip Er zal voor deze nieuwe finishsituatie een S-vlag op het finishschip worden getoond. Toelichting: conform regel 32 mag de wedstrijdleiding de wedstrijd elk moment inkorten. Een deelnemer is pas gefinisht, als hij tussen het finishschip en het merkteken in de juiste richting is doorgevaren. 13. Finish De finishlijn zal liggen tussen de groene vlag op het finishschip aan het ene uiteinde en de uitgelegde wedstrijdboei (WS-boei) aan het andere uiteinde. De positie van het finishschip ten opzichte van het laatste merkteken kan zowel bakboord als stuurboord zijn, en is als zodanig aangegeven op de banenkaart. Het finishschip is te herkennen aan de grote verenigingsvlag van WSV t Blaaue Hooft Bij het finishen van een deelnemer wordt door het finishschip een geluidssein gegeven en de gezeilde tijd genoteerd in minuten en seconden Tijdens finishen na zonsondergang dient de boot van de deelnemer zodanig te worden verlicht dat die kan worden geïdentificeerd. 14. Tijdslimiet De tijdslimiet is 2:30 na de eerste start. Boten die er niet in slagen om binnen deze limiet te finishen krijgen de score Did Not Finish (DNF). Dit wijzigt regel 35***. Toelichting: regel 35*** die op bovenstaand punt 13 van toepassing zou zijn, geeft aan dat indien één boot de baan reglementair heeft gezeild en reglementair finisht binnen de gestelde tijdlimiet, moeten alle boten die aankomen ( ook zij die na de tijdslimiet finishen ) een score krijgen die overeenkomt met hun finishplaats. Indien geen boot finisht binnen de tijdslimiet moet het wedstrijdcomité de wedstrijd afbreken. 15. Afmelden Boten die de wedstrijd verlaten of afbreken voordat de finish is gepasseerd, dienen zich per VHF kanaal 13 of mobiele telefoon af te melden. Daarna dienen zij overdag de Nederlandse vlag weer te voeren als zijnde geen deelnemer aan wedstrijden. 16. Afgelasten 7

8 Indien minder dan 2 boten van een klasse zich hebben aangemeld bij het startschip zal de wedstrijd voor deze klasse worden afgelast. 17. Zeilvoering Spinaker of ruim windse zeilengebruik is toegestaan. Het gebruik van spinaker hulpzeilen, zoals blooper en spinakerstagzeil, is niet toegestaan. De zeilvoering dient bij de inschrijving te worden opgegeven en geldt voor de gehele competitie, ook als een deel van die zeilvoering niet wordt gebruikt. Voor de geregistreerde zeilvoering zal een tijdsvermeerdering verrekend worden, welke overeenkomt met de door het KNWV vastgestelde rating. 18. Protesten Protesten moeten worden aangeroepen/ingediend binnen alle redelijke omvang van de overtreding, die overeenkomt met de vriendschappelijke sfeer waarin deze avondwedstrijden worden gevaren Het wedstrijdcomité doet alleen mondelinge uitspraken betreffende ingediende protesten. Schriftelijke protestformulieren zullen door het wedstrijdcomité niet worden uitgegeven noch worden behandeld In het geval van schade zal het wedstrijdcomité indien dat binnen haar vermogen ligt een advies worden uitgebracht Een protest wordt bij de eerste redelijke gelegenheid na het incident aan de tegenstander al roepend Protest! bekend gemaakt en wordt een opvallende rode vlag getoond. Indien de tegenstander buiten gehoorbereik is wordt deze bij de eerstvolgende gelegenheid op de hoogte gesteld. Hiervan in gebreke blijven leidt er toe dat het wedstrijdcomité het protest ongeldig verklaard Protesten worden binnen een uur na afloop van de wedstrijd mondeling ingediend bij het wedstrijdcomité. Ook de behandeling en de uitspraak geschieden mondeling Indien, na proces, de behandeling van de uitspraak van een proces de voorlopige uitspraak beïnvloedt, zal de gewijzigde uitslag op de eerstvolgende wedstrijdavond bekend worden gemaakt op het publicatiebord Regels 18.1 t/m 18.6 van deze wedstrijdbepalingen wijzigen deel 5, regel 60 t/m 71.4 van de regels voor wedstrijdzeilen Deelnemerslijst. De officiële deelnemerslijst wordt voor aanvang van de eerste wedstrijd bekend gemaakt op het publicatiebord en de website van WSV t Blaaue Hooft. Latere wijzigingen worden op dezelfde wijze bekend gemaakt. 20. Wedstrijdnummers Op de avondwedstrijden zal geen gebruik worden gemaakt van nummers op de deelnemende boten. 8

9 21. Scoren In de avondcompetitie is een lage puntensysteem van toepassing. Er zijn 24 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 12 wedstrijden mogen vervallen. Indien 12 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de 12 beste wedstrijden berekend Voor iedere boot die start en finisht in een wedstrijd en zich later niet terugtrekt of wordt uitgesloten is de volgende score van toepassing. 1 e plaats 1 punten, 2 e plaats 2 punten, 3 e plaats 3 punten, 4 e plaats 4 punten, enzovoort Voor boten die niet aan de criteria van 21.2 voldoen kunnen de volgende punten worden toegewezen: Niet gemeld/afwezig: 30 punten, diskwalificatie (DSQ) 30 punten, Did Not Start (DNS) 30 punten, Did Not Finish (DNF) 30 punten, Nog niet gevaren wedstrijden worden in de puntentelling opgenomen met 50 punten. Bijzondere situatie: variabele punten, ter beoordeling van het wedstrijdcomité. 22. Uitslagen Per wedstrijd wordt de uitslag meteen na afloop per mail bekend gemaakt en later op de website van WSV t Blaaue Hooft. Ook wordt het klassement van alle tot dan toe gevaren wedstrijden gepubliceerd. Het eindklassement wordt bekend gemaakt na de laatste wedstrijd. 23. Prijzen Prijzen zullen worden toegekend aan de eerste drie boten die bovenaan zijn geëindigd in het eindklassement. De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd, in Jachthaven Uitdam. Deel 2 Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen NB: Deelnemers kunnen op grond van deel 2 geen protesten indienen. 1. Veiligheid De leiding over een boot en de zorg voor veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of degene die de boot heeft ingeschreven Deelnemers die een wedstrijd voortijdig afbreken dienen het wedstrijdcomité hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen Het wedstrijdcomité is vlak voor, tijdens en vlak na de wedstrijd bereikbaar via VHF kanaal 88 of het mobilofoonnummer van het start/finishschip. In geval van nood dient VHF kanaal 16 te worden gebruikt. KNRM Marken: , de reddingsbrigade van Almere, & , of via de Kustwacht, Algemeen alarmnummer

10 1.4. Naar beoordeling van het wedstrijdcomité zal bij windkracht 5 of bijzondere omstandigheden regel 40**** in werking treden. Deze bepaling zal voor aanvang van de wedstrijd worden aangegeven op het publicatiebord en/of het startschip. Toelichting regel 40**** geeft aan dat wanneer seinvlag Y is getoond met één geluidssein vóór of gelijk met het waarschuwingssein, moeten de deelnemersreddingsvesten of ander doelmatig persoonlijk drijfvermogen dragen. Wet Suits en Dry Suits zijn geen doelmatig persoonlijk drijfvermogen. Aangegeven wijziging is een bekendmaking op het publicatiebord in plaats van seinvlag met geluidssein Tijdens de wedstrijd toegenomen wind, als zodanig dat deze door de verantwoordelijke persoon van het start/finishschip niet als verantwoord wordt geacht, valt geenszins onder de verantwoording van het bestuur van WSV t Blaaue Hooft, het wedstrijdcomité, de wedstrijdorganisatie en het startschip. 2. Aansprakelijkheid en verzekering 2.1. Het wedstrijdcomité, nog enig andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijd Iedere deelnemende boot dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van ,00 per gebeurtenis. Toelichting: In de verzekering dient een dekking te zijn opgenomen tegen het risico van zeilen op ruim water en zeilwedstrijden in clubverband. 3. Calamiteitenplan wedstrijdorganisatie WSV t Blaaue Hooft 3.1. Doel Voor zowel deelnemers als organisatie bij avondwedstrijden duidelijkheid scheppen over hoe in geval van nood te handelen om zo snel mogelijk adequate hulp in te roepen of te kunnen verlenen. Daarnaast biedt dit calamiteitenplan informatie voor individuele watersporters waar zij in geval van nood gebruik van kunnen maken Uitgangspunt Het uitgangspunt is dat iedere schipper verantwoordelijk is en blijft voor de veiligheid van zijn of haar schip en de opvarenden. Dat ontslaat de organisatie echter niet van de verplichting om bij de voorbereiding en organisatie van een evenement de nodige aandacht aan de veiligheid van de deelnemers te besteden Organisatie Voor de avondwedstrijden wordt een organisatie/wedstrijd/protestcomité benoemd. In de draaiboeken voor de organisatie van de avondwedstrijden zal het onderwerp veiligheid apart worden opgenomen, waarbij dit calamiteitenplan als basis dient Betrokkenen - Deelnemers 10

11 - WSV t Blaaue Hooft, bestuur, wedstrijdorganisatie en wedstrijdcomité - Kustwacht en KNRM Marken - Andere oproepbare hulpdiensten via telefoonnummer Weerberichten Voor de start van iedere avondwedstrijd of deel van een avondwedstrijd informeert het wedstrijdcomité zich over het weer. Bij onstabiel weer volgt het wedstrijdcomité gedurende de hele wedstrijd de weerberichten met extra aandacht Beslissing doorgaan / afgelasten De algemene regel is dat avondwedstrijden worden ingekort of afgelast bij; - Windwaarschuwingen voor 7 Beaufort of hoger in het vaargebied om 14:00 uur - Waarschuwingen voor windstoten van meer dan 27 knopen in het vaargebied - Waarneming van gemiddelde windsnelheden van meer dan 25 knopen - Waarneming van mist met een zicht van minder dan 500 meter - Weeralarm voor het vaargebied Procedures bij doorgaan / afgelasten - De grond van de beslissing van het wedstrijdcomité kan afwijken van het bovenstaande en is te allen tijde beslissend. - Voor of tijdens de startfase bij toenemende wind en/of onverantwoorde weersomstandigheden kan de verenigingsvlag op het startschip worden gestreken ten teken dat de wedstrijd onmiddellijk wordt afgelast en het startschip zich terugtrekt. - Tijdens de wedstrijdstrijd kan door bij toenemende wind en/of onverantwoorde weersomstandigheden via VHF kanaal 13 worden aangegeven dat de wedstrijd onmiddellijk wordt gestaakt. - Bij voortzetting van de vaartocht na afgelasting zullen het bestuur van WSV t Blaaue Hooft, de wedstrijdorganisatie, het wedstrijdcomité of enig andere bij de organisatie van de wedstrijd betrokken partij zich beroepen op Deel 2 punten 1.1 en 2.1 van deze wedstrijdbepalingen Berichten voor de scheepvaart Meldingen die voor de scheepvaart van belang kunnen zijn, zoals stremmingen, obstakels en gedoofde lichten, worden elke 15 minuten na het hele uur gedaan op VHF kanaal 1, door de centrale meldpost IJsselmeer Reglementen Persoonlijk drijfvermogen en Lifelines: - Dragen bij windkracht 5 of hoger en tijdens varen in het donker - Bij single handled zeilen - Bij een watertemperatuur van minder dan 20 graden 3.9. Wettelijke voorschriften 11

12 - De bepalingen van het BPR - Verplichte navigatieverlichting in het donker Bereikbaarheid Bij de inschrijving van de deelnemer wordt hij of zij verplicht te melden: - VHF nummer, met oproepidentificatie - Telefoonnummers - Zeilnummer ( in verband met de opsporing ) Afmelding De verplichting om zich bij het wedstrijdcomité te melden als men zich terugtrekt uit de wedstrijd, met opgave van de bestemming Communicatie en acties in geval van nood Algemene uitgangspunten zijn: - De noodsituatie wordt zo snel mogelijk gemeld bij de organisatie - Het wedstrijdcomité stelt zich zo snel en goed mogelijk op de hoogte van de aard en de ernst van het noodgeval en schakelt, voor zover dat nog niet is gebeurd, hulpverlenende instanties in. - Daarnaast gaat het wedstrijdcomité na welke hulp door de organisatie zelf of door deelnemers kan worden geboden en zet dat in gang. - Totdat door een hulpverlenende instantie wordt overgenomen regelt het wedstrijdcomité de coördinatie van de hulpverlening en de communicatie. - Het wedstrijdcomité beslist over het doorgaan of afgelasten van de wedstrijd en stelt de deelnemers daarvan op de hoogte Actie bij vermissing Het is erg moeilijk om het moment te bepalen wanneer sprake is van vermissing en daarvoor hulp moet worden ingeroepen. Het wel of niet opstarten van een zoekactie is dan ook afhankelijk van de oordeelsvorming van de leiding van het wedstrijdcomité Alarmering algemeen - Rechtstreeks aanroepen van schepen in de buurt - Oproepen over de VHF - Oproepen over de mobiele telefoon - Het afsteken van noodsignalen - Het maken van rook of vuur - Aanhoudende geluids- of lichtsignalen - Het op en neer bewegen van wijd uitgespreide armen - Zwaaien met een reddingsvest - Alarmering door opvarenden van andere schepen of mensen op de wal - Melding van vermissing 12

13 Informatie over communicatie - Het wedstrijdcomité a/b van het startschip, via VHF kanaal 13 - Het wedstrijdcomité a/b van het startschip, via de mobiele telefoon van dat schip - Jachthaven Uitdam, telefoonnummer KNRM Marken, via de Kustwacht, telefoonnummer Almere reddingsbrigade telefoonnummer Centrale meldpost IJsselmeer, VHF kanaal 1 - VHF Noodkanaal 16 - Landelijk alarmnummer Medisch advies, VHF Noodkanaal 16, onder vermelding van Medical Minimale veiligheidsuitrusting ( advies ) volgens de eisen die worden gesteld bij de ORC-meting. - Luiken, kajuitingangen en patrijspoorten moeten waterdicht zijn en van binnen en van buiten zodanig vergrendeld kunnen worden dat zij bij kentering van het jacht op hun plaats blijven. - Kuipen moeten sterk geconstrueerd zijn en zelflozend. - Kranen of openingen door de huid onder de waterlijn zullen bij voorkeur uitgerust moeten zijn met buitenboord afsluiters. Voor alle huiddoorvoeren dienen passende zacht houten pluggen aan boord te zijn. - De zeereling en de voorpreekstoel dienen deugdelijk te zijn met een minimum hoogte van 45 centimeter en lopend tot minimaal de voorkant van de kuip. - Twee brandblussers, waarvan één opgehangen bij de kajuitingang. - Lenspomp met twee putsen met aangesplitste lijn. - Anker van voldoende gewicht, met 40 meter ankertros en minimaal 5 meter kettingverloop. - Krachtige handlantaarn. - Verbanddoos met handleiding. - Misthoorn. - Radarreflector. - Afsluiter(s) of de brandstoftank(s). - Betrouwbaar kompas met een deviatietabel. Handkompas als reserve. - Kaarten van het betreffende gebied en navigatiemiddelen. - Radio ontvanger ( voor weerberichten ). - Voorgeschreven navigatieverlichting. - Reefbaar grootzeil. - Stormfok. - Gereedschap en reserveonderdelen. - Reddingsboei en drijvende werplijn, binnen handbereik van de stuurman. - Zelf ontbrandend reddingboeilicht. - Reddingsvest voor iedere opvarende. - Lifelines voor iedere opvarende. - Pyrotechnische noodseinen: minimaal 4 rode en 4 witte parachutefakkels of een lichtkogelpistool met dezelfde seinen, in een waterdichte verpakking. - Toilet of emmercloset. - Minimum 10 liter drinkwater. 13

14 - Goed functionerende verlichting volgens de richtlijnen voor de scheepvaart. Opmerkingen - Draag tijdens varen in het donker reddingsvesten. - Bespreek met nieuwe bemanningsleden de veiligheidsprocedures. - Het verlenen van assistentie aan in nood verkerende schepen is verplicht. - Bij een aanvaring zo snel mogelijk de gegevens noteren. - Het regelmatig oefenen van de man over boord procedure wordt aanbevolen. Wedstrijdkalender 2014 Overdag: SW rating en hoger : 11:00 Starttijd SW rating en lager : s Avonds: SW rating en hoger : 20:00 Starttijd SW rating en lager : Data nog in te vullen. Bekendmaking uitslag competitie en prijsuitreiking in de bar van Jachthaven Uitdam. 14

15 Banenkaart Wedstrijden WSV 't Blaaue Hooft 2014 Nog in te vullen De wedstrijdorganisatie Ferry Wienneke , , DELOS Jan Borgdorff Hank Blaauw , geen mobiel, MAS QUE NADA - Geen vaste telefoon, , SUMMERWIND 15

WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I

WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I 1 REGELS De wedstrijdserie van de Avondcompetitie wordt gezeild binnen de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016

Nadere informatie

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland Wedstrijdbepalingen WSV Sint Annaland Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WEDSTRIJDBEPALINGEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL... 2 5 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse Z.V.Belterwiede Wedstrijdbepalingen WaterReijk Sail 3-daagse 23 en 24 mei 2015 deelnemende klassen Splash Javelin O-jol Contender Zeilvereniging Belterwiede. (www.zvbelterwiede.nl) 1 Wedstrijdbepalingen:

Nadere informatie

Rondje Pampus. Wedstrijdbepalingen

Rondje Pampus. Wedstrijdbepalingen 1. Regels Rondje Pampus Wedstrijdbepalingen 1.1 Tijdens de race gelden deze wedstrijdbepalingen en de Regels voor het Wedstrijdzeilen 2013-2016 van het Watersport Verbond, behoudens voor zover uitgesloten

Nadere informatie

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl)

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl) 1 e start Zaterdag Zondag 11.30 uur 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis van de vereniging. Aantal

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN PINGUIN-CUP 2014

WEDSTRIJDBEPALINGEN PINGUIN-CUP 2014 WEDSTRIJDBEPALINGEN PINGUIN-CUP 2014 Deel I Op de zondagmiddagen 28 sept, 5, 12 en 19 oktober 2014 organiseert de Zeilcommissie van WSV Almere Haven de Pinguïn-Cup. Een serie najaars zeilwedstrijden op

Nadere informatie

Biercup 2012. 6 en 7 oktober

Biercup 2012. 6 en 7 oktober Biercup 2012. 6 en 7 oktober 1 e start Zaterdags 11.30 uur Zondags 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017 WEDSTRIJDBEPALINGEN 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017 Organiserende autortiteit en plaats De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door Watersport Vereniging Schiphol (WV Schiphol) in

Nadere informatie

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 Programma Zaterdag 3 oktober Tussen 19.00 en 20.00 uur Laatste mogelijkheid tot inschrijven en ophalen programmaboekje Zondag 4 oktober 7:00:

Nadere informatie

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen ORGANISATIE Wedstrijdbepalingen 50 Mijl shorthanded - 1 boot, 1 man, 50 mijl - - 1 boot, 2 man, 50 mijl - Georganiseerd door de stichting SHORTHANDED.NL in samenwerking met WSV Lelystadhaven op Zaterdag

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015)

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015) 1 Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015) Uitgave: 3 april 2015 Wijzigingen t.o.v. Uitgave 2014 Para. 5.2: 13.00 wordt 14.00 uur Para. 11.1: Merktekens van de baan zijn rode cilindervormige

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Avondcompetitie 2017

Wedstrijdbepalingen Avondcompetitie 2017 Wedstrijdbepalingen Avondcompetitie 2017 ALMERE-HAVEN, SEIZOEN 2017 INSCHRIJVINGEN Ieder lid of begunstiger van WSV Almere-Haven kan zich inschrijven. Inschrijvingen bij voorkeur via het inschrijfformulier

Nadere informatie

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie)

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) 1 Regels. 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 De Texel Rating Regels zijn

Nadere informatie

4. Wijzigingen in wedstrijdbepalingen Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal voor 18:30 op de dag van de wedstrijd bekend worden gemaakt.

4. Wijzigingen in wedstrijdbepalingen Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal voor 18:30 op de dag van de wedstrijd bekend worden gemaakt. Deel A 1. Regels De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in De regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016, maar zonder Appendix S. Lokale wedstrijdbepalingen zoals die zijn opgesteld

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Woensdagavond Regatta 2015.1. Wij wensen u goede en sportieve wedstrijden toe. De wedstrijdcommissie.

Wedstrijdbepalingen Woensdagavond Regatta 2015.1. Wij wensen u goede en sportieve wedstrijden toe. De wedstrijdcommissie. Voorwoord De Woensdagavond Regatta is een prima gelegenheid om wedstrijd ervaring op te doen. Na afloop is er gelegenheid in Restaurant HarborHouse voor een hapje, drankje, praatje en zal de (voorlopige)

Nadere informatie

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Sharpie klasseevenement georganiseerd door WSV de Spiegel in samenwerking met het Watersportverbond van 29-08 tot 30-08-2015 op de Spiegelplas 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW

WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS.... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL.... 2 5 PROGRAMMA

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. [NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Pinguïncup 2017

Wedstrijdbepalingen Pinguïncup 2017 Wedstrijdbepalingen Pinguïncup 2017 ALMERE-HAVEN, SEIZOEN 2017 INSCHRIJVINGEN Ieder lid of begunstiger van WSV Almere-Haven kan zich inschrijven. Evenals watersporters van buiten de vereniging. Inschrijvingen

Nadere informatie

C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r

C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 7 Afkortingen In deze wedstrijdbepalingen worden de volgende afkortingen gebruikt: KWVL Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Vloot Friesland IOU, Pampus klasse en 16 m² klasse OP 16 EN 17 september 2017 OP DE GOINGARIJPSTER POELEN Protestcomité: nnb

Vloot Friesland IOU, Pampus klasse en 16 m² klasse OP 16 EN 17 september 2017 OP DE GOINGARIJPSTER POELEN Protestcomité: nnb LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN EN PROGRAMMA VOOR Herfstwedstrijden 2017. Olympiajol Wedstrijdcomité: Theo Meus (wedstrijdleider) Monique Meus Nettie van der Valk Abel Zeilstra GEORGANISEERD DOOR DE WATERSPORTVERENIGING

Nadere informatie

Oranjeregatta 26 April 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN

Oranjeregatta 26 April 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN voor alle erkende open eenheidsklassen. minimale deelname van 5 boten per eenheidsklasse tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaald. 1. De Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

IJspegel Trophy 2013-2014

IJspegel Trophy 2013-2014 IJspegel Trophy 2013-2014 op de rede van Scheveningen Georganiseerd door Jachtclub Scheveningen Hellingweg 98, 2583 WH Den Haag E-mail: info@ijspegeltrophy.nl Telefoon: 070-3520017 Huub de Haer, havenmanager

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Westeinder Spring Regatta 2016

WEDSTRIJDBEPALINGEN Westeinder Spring Regatta 2016 WEDSTRIJDBEPALINGEN Westeinder Spring Regatta 2016 Flying Dutchman, Contender, RS500 Westeinderplassen, bij Aalsmeer 30 april en 1 mei 2016 WedstrijdbepalingenSpringRegatta2016(def) 1 of 6 1. REGLEMENTEN

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1 Wedstrijdbepalingen voor het Nederlandse Kampioenschappen In de V/VA Klasse georganiseerd door de Holland Regatta Club in samenwerking met het Watersportverbond en de V/VA klassenorganisatie op donderdag

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie WEDSTRIJDBEPALINGEN Klassenevenement V/VA 28 en 29 juni 2014 Oude Haven Enkhuizen Holland Regatta Club V/VA Klassenorganisatie 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 W E D S T R I J D B E P A L I N G E N I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 Voor de Pampusklasse Van 18 t/m 22 augustus 2014 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP Medemblik

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP Medemblik WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP 2016 Medemblik Uitgevoerd door Winner Yachts 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 Het

Nadere informatie

Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal Hulckesteijn MZ Nijkerk

Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal Hulckesteijn MZ Nijkerk Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal Hulckesteijn 4 3861 MZ Nijkerk Wedstrijdcommissie Bernard Bokkes voorzitter André van Essen Teus Kroon tevens havenmeester Bert van Schaik Wedstrijdcommissaris :

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor de Splash Sailing Tour georganiseerd door watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude onder auspiciën van het Watersportverbond op 10 en 11 juni 2017 op de Vinkeveense Plassen 1 REGELS

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2017)

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2017) Blad 1 van 7 Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2017) Uitgave: 22 januari 2017 Wijzigingen t.o.v. Uitgave 2016 - Para. 1.1: Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 - Bijlage C: Vlagsignalen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement

Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement georganiseerd door Haarlemsche Jacht Club van Zaterdag 20 mei tot Zondag 21 mei 2017 op de Mooie Nel, Haarlem 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Internationale Pampus Easyweek 2015

Internationale Pampus Easyweek 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN Internationale Pampus Easyweek 2015 Voor de Pampusklasse Van 17 t/m 21 augustus 2015 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht in samenwerking met de Pampus

Nadere informatie

Paashaaswedstrijden Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FJ 12 VOETS-JOL

Paashaaswedstrijden Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FJ 12 VOETS-JOL Paashaaswedstrijden 206 Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 6M2 RANDMEER FJ 2 VOETS-JOL 5 en 6 april 207 Wedstrijdbepalingen Paashaawedstrijden 5 en 6 april 207. De regels Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

4. Mededelingen aan deelnemers. 4.1 Mededelingen aan deelnemers zullen VHF kanaal 13 worden gedaan.

4. Mededelingen aan deelnemers. 4.1 Mededelingen aan deelnemers zullen VHF kanaal 13 worden gedaan. Voorwoord. Even een paar uur uitwaaien op zondagmiddag en een gemoedelijke after sail in het RegattaCenter, is de drive om mee te doen aan de Flevomare Winterserie. Wij wensen u goede en sportieve Winterwedstrijden

Nadere informatie

Woensdag- Avond- Competitie

Woensdag- Avond- Competitie Woensdag- Avond- Competitie Wedstrijdbepalingen 2014 Periode: Woensdag 16 april t/m 3 september VOORWOORD Hierbij treft u de wedstrijdbepalingen aan voor de Woensdag-Avond- Competitie 2014 (afgekort tot

Nadere informatie

WEDSTRIJD BEPALINGEN

WEDSTRIJD BEPALINGEN WEDSTRIJD BEPALINGEN DEKO herfstwedstrijden 2016 24 September Organisatie Page 1 of 11 Janszoon Maritiem DEKO Marine B.V. Page 1 of 11 1. De Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Open Klasse Kampioenschap In de Javelin klasse en voor het klasse evenement in de Contender en Spanker klasse georganiseerd door WSV de Spiegel onder auspiciën van het Watersportverbond

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016 Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016 1. De reglementen De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016 van de ISAF. Deze regels

Nadere informatie

1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW)

1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) Algemene Wedstrijdbepalingen 2014 voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportverenigingen Noord Beveland, d Oosterschelde, Willemstad, Wolphaartsdijk, Zierikzee

Nadere informatie

4. WEDSTRIJD BEPALINGEN

4. WEDSTRIJD BEPALINGEN 4. WEDSTRIJD BEPALINGEN De "Landelijke Scouting Zeil Wedstrijden" worden uitgeschreven door de Landelijke Admiraliteit van Scouting Nederland welke daartoe de werkgroep Landelijke Scouting Zeilwedstrijden

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen ORC-Club kajuitjachten, ongemeten kajuitjachten (SW), Finn en SB20. WSV Helius Winterwedstrijden 2013-2014

Lokale Wedstrijdbepalingen ORC-Club kajuitjachten, ongemeten kajuitjachten (SW), Finn en SB20. WSV Helius Winterwedstrijden 2013-2014 Locatie Westelijk deel Haringvliet Wedstrijdorganisatie WSV Helius in samenwerking met WSV Hellevoetsluis 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 (hierna

Nadere informatie

Zeilwedstrijden 2008

Zeilwedstrijden 2008 Zeilvereniging`t Wiede Zeilwedstrijden 2008 Zondags 1 open clubwedstrijd 1e start 10.05 uur Startvolgorde Klasse 1 GH-klasse Klasse 2 GP-klasse Klasse 3 (overige klassen ( Handicap)) Eventueel meerdere

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN 10 en 11 oktober 2015

WEDSTRIJDBEPALINGEN  10 en 11 oktober 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 10 en 11 oktober 2015 REGELS De volgende regels zijn van toepassing op de Lelystad Regatta wedstrijden: De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

Zeilvereniging Noordwijk Noordwijk-Katwijk / kustzeilevenement JULI

Zeilvereniging Noordwijk Noordwijk-Katwijk / kustzeilevenement JULI Aankondiging/Wedstrijdbepalingen van de Zeilvereniging Noordwijk Noordwijk-Katwijk / kustzeilevenement 12-13 JULI 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

WV FLEVO WV ZEEWOLDE. Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2013

WV FLEVO WV ZEEWOLDE. Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2013 Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2013 1. Regels Voor deze wedstrijdserie zijn van toepassing de regels voor het wedstrijdzeilen 2013-2016 en de aanvullingen, deze wedstrijdbepalingen en het

Nadere informatie

Knopenrace

Knopenrace Knopenrace 1-10-2017 Wedstrijdbepalingen. Wedstrijdbepalingen voor de knopenrace die gehouden wordt op 1 oktober 2017. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijd gebied: SOV Asiento (Brakkeput) Spaanse

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN AVONDCOMPETITIE WSV ALMERE-HAVEN, SEIZOEN 2016

WEDSTRIJDBEPALINGEN AVONDCOMPETITIE WSV ALMERE-HAVEN, SEIZOEN 2016 Deel I WEDSTRIJDBEPALINGEN AVONDCOMPETITIE WSV ALMERE-HAVEN, SEIZOEN 2016 1 REGELS De wedstrijdserie van de Avondcompetitie wordt gezeild binnen de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016 de bepalingen

Nadere informatie

Twee Landen Regatta 10 en 11 juni LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Twee Landen Regatta 10 en 11 juni LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Twee Landen Regatta 10 en 11 juni 2017. LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Wedstrijdleider: Frank Dane, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg. Organiserende vereniging: Zeilvereniging Oldambtmeer (ZVO)

Nadere informatie

Copa di Antoinette 2015

Copa di Antoinette 2015 Copa di Antoinette 2015 Wedstrijdbepalingen. Wedstrijdbepalingen voor de Copa di Antoinette 2015 die gehouden wordt op 18 oktober 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijd gebied: SOV Asiento (Brakkeput)

Nadere informatie

WV FLEVO WV ZEEWOLDE. Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2014

WV FLEVO WV ZEEWOLDE. Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2014 Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2014 1. Regels Voor deze wedstrijdserie zijn van toepassing de regels voor het wedstrijdzeilen 2013-2016 en de aanvullingen, deze wedstrijdbepalingen en het

Nadere informatie

Comite Goudse ZEILWEEK. waarin samenwerken:

Comite Goudse ZEILWEEK. waarin samenwerken: Comite Goudse ZEILWEEK waarin samenwerken: Roei- en Zeilvereniging Goudse Watersportvereniging. " GOUDA " " ELFHOEVEN " Not. d'aumerielaan 35 Platteweg 73-1 2811 HS Reeuwijk 2811 HR Reeuwijk 0182-39 22

Nadere informatie

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen Club Kampioenschappen 2015 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Club Kampioenschappen van 2015 die gehouden worden op 17 mei 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

verschuldigd. Het inschrijfgeld is 7,50 optimist, 12,50 eenmansklasse, 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden worden voldaan

verschuldigd. Het inschrijfgeld is 7,50 optimist, 12,50 eenmansklasse, 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden worden voldaan Twee Landen Regatta 11 en 12 juni 2016. LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Wedstrijdleider: Rik Klok, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg/ Rob Helder. Organiserende vereniging: Zeilvereniging Oldambtmeer

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Op welke dagen wordt gezeild? Wedstrijddag Organiserende vereniging 26 mei 2013 Zeilclub Kurenpolder te Hank 2 juni 2013 ZWV Noord AA 8 juni 2013 WSV Elfhoeven

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen van de Borkum-Helgoland Regatta georganiseerd van 22 juni tot en met 24 juni 2017.

Wedstrijdbepalingen van de Borkum-Helgoland Regatta georganiseerd van 22 juni tot en met 24 juni 2017. Wedstrijdbepalingen van de Borkum-Helgoland Regatta georganiseerd van 22 juni tot en met 24 juni 2017. De wedstrijd bestaat uit twee trajecten, Borkum-Helgoland en Helgoland-Borkum, en wordt georganiseerd

Nadere informatie

WV FLEVO WV ZEEWOLDE. Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2016

WV FLEVO WV ZEEWOLDE. Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2016 Wedstrijdbepalingen Woensdag Avond Competitie 2016 1. Regels Voor deze wedstrijdserie zijn van toepassing de regels voor het wedstrijdzeilen 2013-2016 en de aanvullingen, deze wedstrijdbepalingen en het

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per ).

Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per ). Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per 06-06-2012). (Onder voorbehoud) 1) Regels Voor de groepen Yngling, Splash A+B, Optimist A+B: De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement Inhoud Doelstelling... 2 Regels... 2 Verantwoordelijkheid... 2 Uitnodiging / Mededelingen aan deelnemers... 2 Inschrijving... 3 Wijziging in de wedstrijdbepalingen... 3 Seinen op de wal... 3 Start en Finish...

Nadere informatie

Notice of the Race KustZeilEvenement 2015. Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2.

Notice of the Race KustZeilEvenement 2015. Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2. Notice of the Race KustZeilEvenement 2015 Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2.0 1. DE REGELS De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

6 uur van de Westeinder 11 juni 2017

6 uur van de Westeinder 11 juni 2017 6 uur van de Westeinder Inhoud Organisatie... 3 Officials... 3 Inschrijving... 3 Programma... 4 Skippers Briefing (Palaver)... 4 Wedstrijd Bepalingen... 5 1. De regels... 5 2. Mededelingen aan deelnemers...

Nadere informatie

Versie 20 maart 2016

Versie 20 maart 2016 Versie 20 maart 2016 Lokale Wedstrijdbepalingen VWDTP Zondagochtend Competitie Seizoen 2016 De Zondagochtend Competitie is de wekelijkse zeilwedstrijdserie op de zondagochtend van zondag 3 april tot en

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het SKON Klassenevenement Splash Blue en Splash RED In de Splash klasse Georganiseerd door W.V. Breskens van 24 tot en met 25 juni 2016 op de Grevelingen bij Bruinisse [NP] geeft

Nadere informatie

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW)

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW) Wedstrijdbepalingen voor de Eneco Luchterduinen Jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeil Vereniging Noordwijk in samenwerking met het watersportverbond 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen Cor van Aanholt Race 2016 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Cor van Aanholt Race van 2016 die gehouden worden op 6 november 2016. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red

SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red Wedstrijdbepalingen voor de SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red georganiseerd door Jeugdzeilvereniging Muiderzand en het Regatta Center Muiderzand op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016 op het Markermeer

Nadere informatie

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen Cor van Aanholt Race 2017 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Cor van Aanholt Race van 2017 die gehouden worden op 19 november 2017. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam. 4 april 2016

Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam. 4 april 2016 Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam 4 april 2016 1. Welke regels gelden? 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013 2016) 1.2.

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Artikel 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen, inclusief Appendix D. 1.2 De bepalingen

Nadere informatie

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN (versie 1.1) OLDENSAIL op zaterdag 28 juni 2014 Georganiseerd door OLDENSAIL in samenwerking met de WaterSportvereniging Heeg 1. De van toepassing zijnde bepalingen. Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

Blank Races 2015. Blank Race #3 Sailing Instructions. Blank Race #3 op zaterdag 22 augustus 2015. RSYB, VNZ, VVW Blankenberge

Blank Races 2015. Blank Race #3 Sailing Instructions. Blank Race #3 op zaterdag 22 augustus 2015. RSYB, VNZ, VVW Blankenberge Blank Races 2015 Blankenberge Blank Race #3 op zaterdag 22 augustus 2015 RSYB, VNZ, VVW Blankenberge Sailing Instructions 1. Reglementen 1.1 De wedstrijd wordt gevaren zoals beschreven in The Racing Rules

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Eemdelta race 2015

WEDSTRIJDBEPALINGEN Eemdelta race 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN Eemdelta race 2015 De Eemdelta race is de krachtmeting van het Gooimeer. Deze zeilwedstrijd wordt gedragen door de omliggende zeilverenigingen en alleen leden van deze verenigingen

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen WSV Helius Winterwedstrijden

Lokale Wedstrijdbepalingen WSV Helius Winterwedstrijden Wedstrijdorganisatie WSV Helius in samenwerking met Marina Cape Helius (Hellevoetsluis) en MacTack Watersport (Stellendam). www.marina-capehelius.nl www.mactack.nl 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Dutch Dragoon Cup georganiseerd door de Catclub Zeeland, Locatie Veerse Meer 10 en 11 Oktober 2015

Wedstrijdbepalingen Dutch Dragoon Cup georganiseerd door de Catclub Zeeland, Locatie Veerse Meer 10 en 11 Oktober 2015 Wedstrijdbepalingen Dutch Dragoon Cup georganiseerd door de Catclub Zeeland, Locatie Veerse Meer 10 en 11 Oktober 2015 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016

Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016 Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016 Georganiseerd door comité Delta Lloyd Regatta in samenwerking met het Watersportverbond, Optimist Club

Nadere informatie

BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013

BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 VERENIGING WATERSPORT DE TWEE PROVINCIEN Meerweg 227-9752 XD Haren - tel. 050-3091366 BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 PROGRAMMA Zaterdag 5 oktober 10.00 tot 11.00 uur Inschrijven deelnemende

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor de. Zuiderzeeweek. ORC klasse en Etchells klasse. georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers

Wedstrijdbepalingen voor de. Zuiderzeeweek. ORC klasse en Etchells klasse. georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers Wedstrijdbepalingen voor de Zuiderzeeweek ORC klasse en Etchells klasse georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers onderdeel van de MARKERMEERCUP 2017 zaterdag 23 en zondag

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging www.knzrv.nl WEDSTRIJDBEPALINGEN 1 e Jaarlijkse J/70 Clubkampioenschappen zaterdag 14 oktober 2017 KNZ&RV Westzeedijk 7 1398 BB Muiden 0294 261 540 1.

Nadere informatie

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012. Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012. Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012 Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen 1. Regels De regels die van toepassing zijn: 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Sharpieklasse georganiseerd door watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude onder auspiciën van het Watersportverbond van 26 tot en met 28 mei 2017

Nadere informatie

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN (versie 1.5) OLDENSAIL op zaterdag 25 juni 2016 Georganiseerd door OLDENSAIL in samenwerking met de WaterSportvereniging Heeg 1. De van toepassing zijnde bepalingen. Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

COLDHANDED CUP 2015. Winterwedstrijden vanuit Lelystad coldhanded.nl. Wedstrijdbepalingen v1.0 (011014)

COLDHANDED CUP 2015. Winterwedstrijden vanuit Lelystad coldhanded.nl. Wedstrijdbepalingen v1.0 (011014) COLDHANDED CUP 2015 Winterwedstrijden vanuit Lelystad coldhanded.nl Wedstrijdbepalingen v1.0 (011014) Organisatie De organisatie is in handen van het Race Comité Coldhanded Cup 2015 in samenwerking met

Nadere informatie

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 INHOUD 1 Regels... 3 2 Deelnemerslijsten met klassenindeling A t/m D.... 3 3 Calamiteitenschip... 3 4 Vlagetiquette... 3

Nadere informatie

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN (versie 1.4) OLDENSAIL op zaterdag 28 juni 2014 Georganiseerd door OLDENSAIL in samenwerking met de WaterSportvereniging Heeg 1. De van toepassing zijnde bepalingen. Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2016-2017 1. De reglementen De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016 van de ISAF. Deze regels

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINTERWEDSTRIJDEN W.V. BRAASSEMERMEER

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINTERWEDSTRIJDEN W.V. BRAASSEMERMEER WEDSTRIJDBEPALINGEN WINTERWEDSTRIJDEN 2014-2015 W.V. BRAASSEMERMEER Deel I 1. Reglementen 1.1 De wedstrijden van de gehele winterserie zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor

Nadere informatie

Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op zaterdag 9 augustus 2014.

Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op zaterdag 9 augustus 2014. Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op zaterdag 9 augustus 2014.! REGELS DEEL 1 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan: - de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen

Lokale Wedstrijdbepalingen Lokale Wedstrijdbepalingen Voor het KWS Paasevenement Te houden van 26 t/m 28 maart 2016 op het Sneekermeer Koninklijke Watersportvereniging Sneek 1 van 5 Waarschuwing aan alle zeilers: Buiten de wedstrijden

Nadere informatie

Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op zaterdag 12 augustus 2017.

Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op zaterdag 12 augustus 2017. Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op zaterdag 12 augustus 2017.! REGELS DEEL 1 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan: - de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Y Torenrace 2012

WEDSTRIJDBEPALINGEN Y Torenrace 2012 WEDSTRIJDBEPALINGEN Y Torenrace 2012 ORC Club en Eenheidsklassen Kajuitzeiljachten 5 en 6 mei 2012 Organisatie Zeilvereniging Het Y Durgerdam 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010

WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010 WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010 Organiserende Autoriteit: Zeilvereniging Workum in samenwerking met de Optimist Club Nederland (OCN). 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Programma. 25 en 26 Augustus WSV HET WITTE HUIS Nieuw Loosdrechtsedijk 242a Nieuw Loosdrecht WATERSPORTVERENIGING HET WITTE HUIS.

Programma. 25 en 26 Augustus WSV HET WITTE HUIS Nieuw Loosdrechtsedijk 242a Nieuw Loosdrecht WATERSPORTVERENIGING HET WITTE HUIS. Programma OPEN LOOSDRECHT K AMPIOENSCH AP 25 en 26 Augustus 2012 WSV HET WITTE HUIS Nieuw Loosdrechtsedijk 242a Nieuw Loosdrecht WATERSPORTVERENIGING HET WITTE HUIS Ere voorzitter Ereleden Kees Kruijer

Nadere informatie

Wedstrijdbepaling Antwerp Snipe Cup 13-14 maart 2010 Galgenweel

Wedstrijdbepaling Antwerp Snipe Cup 13-14 maart 2010 Galgenweel BVBA Willems Centrale Verwarming Bert Le Duc Bertleduc @skynet.be Wedstrijdbepaling Antwerp Snipe Cup 13-14 maart 2010 Galgenweel Organiserende autoriteit: Antwerp Snipe Cup Organisatie i.s.m. VVW Galgenweel

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen. 1 DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

Wedstrijdbepalingen. 1 DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 15, 16 en 17 april 2017 op de Kagerplassen bij Warmond. georganiseerd door KWV De Kaag en in samenwerking met de Cadet, RS Feva en Yngling Klassenorganisaties. (DP) Duidt een regel aan waarbij een andere

Nadere informatie

Woensdag- Avond- Competitie

Woensdag- Avond- Competitie Woensdag- Avond- Competitie Wedstrijdbepalingen 2015 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2014: Algemeen. Diverse data aangepast Algemeen Toegevoegd start en finishlijn, vlaggen Algemeen Aanpassing van startijden

Nadere informatie

AANKONDIGING AVONDWEDSTRIJDEN 2014 Notice of Race

AANKONDIGING AVONDWEDSTRIJDEN 2014 Notice of Race AANKONDIGING AVONDWEDSTRIJDEN 2014 Notice of Race 1 Watersport vereniging Lelystad Mede mogelijkgemaakt door North Sails De wedstrijdcommissie van de watersport vereniging Lelystad (WVL) nodigt u van harte

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE BAGGER ZEIL WEEKEND 2013. BZW 2013 Page 1. Uitbreiding Vogelrustplaats De Kreupel 2, Creating Land for the Future

PROGRAMMABOEKJE BAGGER ZEIL WEEKEND 2013. BZW 2013 Page 1. Uitbreiding Vogelrustplaats De Kreupel 2, Creating Land for the Future PROGRAMMABOEKJE BAGGER ZEIL WEEKEND 2013 Uitbreiding Vogelrustplaats De Kreupel 2, Creating Land for the Future BZW 2013 Page 1 1. HET BAGGER ZEIL WEEKEND 2013 1.1 Locatie Het Bagger Zeil Weekend 2013

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN =

WEDSTRIJDBEPALINGEN = WEDSTRIJDBEPALINGEN = Reglementen en bepalingen. De wedstrijd wordt gevaren onder de geldende regels voor het wedstrijdzeilen van de ISAF met de daarbij behorende bepalingen van het KNWV, alsmede onder

Nadere informatie