Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft"

Transcriptie

1 Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Inhoud Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1 Regels..Pagina 3 2 Inschrijvingen 3 3 Mededelingen aan deelnemers.3 4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen..3 5 Seinen op de wal en seinvlaggen.4 6 Programma van wedstrijden..4 7 Handicapsysteem 4 8 Wedstrijd- en startgebied Baan Merktekens Start 5 12 Inkorten van de baan Finish.6 14 Tijdslimiet Afmelden Afgelasting 7 17 Zeilvoering 7 18 Protesten Deelnemerslijst 7 20 Wedstrijdnummers.8 21 Scoren Uitslagen Prijzen..8 1

2 Deel 2 - Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen 1 Veiligheid..Pagina 9 2 Aansprakelijkheid en verzekering Calamiteitenplan Doel Uitgangspunt Organisatie Betrokkenen Weerberichten Beslissing doorgaan of afgelasten Berichten voor de scheepvaart Reglementen Wettelijke voorschriften Bereikbaarheid Afmelden Communicatie en acties in geval van nood Actie bij vermissing Alarmering algemeen Minimale veiligheidsuitrusting ( advies ).12 Wedstrijdkalender..14 Wedstrijdorganisatie..14 2

3 Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1. Regels De wedstrijdserie van de Avondcompetitie wordt gezeild binnen de Regels voor Wedstrijdzeilen ( RvW ) ), de bepalingen van het KNWV en deze wedstrijdbepalingen. 2. Inschrijvingen 2.1. De wedstrijden zijn alleen opengesteld voor mono-hull en multi-hull kajuitzeiljachten Ieder verenigingslid dat is aangesloten bij het KNWV en door WSV t Blaaue Hooft geregistreerde wedstrijdleden kunnen zich inschrijven bij de wedstrijdorganisatie. Verder is het mogelijk om tijdens het seizoen deel te gaan nemen. Inschrijvingen vinden dan plaats vóór een wedstrijd bij één van de leden van de wedstrijdorganisatie Bij inschrijving dienen het door de organisatie uitgegeven inschrijfformulier en het aanvraagformulier voor het SW-certificaat door de verantwoordelijke persoon van het deelnemende schip volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de wedstrijdorganisatie Vereisten voor deelname zijn: - Lid van WSV t Blaaue Hooft of - Lid van enig andere watersportvereniging aangesloten bij het KNWV of - Lid van het KNWV of - Door WSV t Blaaue Hooft geregistreerd wedstrijd lid, waarvoor een jaarlijkse bijdrage moet worden voldaan van 20,00. - Afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor ruim water en (club) wedstrijden voor het deelnemende schip, als aangegeven in deel 2 van deze bepalingen, punt 2.1 & 2.2. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ingeleverd bij de wedstrijdorganisatie. - Op de hoogte zijn van de regels (zie 1) Als na twee gezeilde wedstrijden het inschrijfgeld voor wedstrijdleden nog niet is voldaan worden de resultaten niet meegenomen in de uitslag, totdat deze alsnog zijn betaald. 3. Mededelingen aan de deelnemers Mededelingen aan de deelnemers zullen door de wedstrijdorganisatie worden gemeld op de website van WSV t Blaaue Hooft, per of op het publicatiebord bij de J-steiger van Jachthaven Uitdam, voorafgaand aan de desbetreffende wedstrijd. Alleen indien noodzakelijk is aanvullende informatie verkrijgbaar op het startschip. 4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. 3

4 5. Seinen op de wal en seinvlaggen Er zullen geen seinen op de wal en seinvlaggen worden getoond. Enkel in deze bepalingen aangegeven geluidsseinen en vlaggenseinen op het start/finishschip zijn van kracht tijdens de wedstrijden. 6. Programma van wedstrijden 6.1 De wedstrijden worden binnen twee klassen gevaren. 6.2 Voor avondwedstrijden wordt het eerste startsein gegeven om 20:00. Het tweede volgt om 20:15. Voor wedstrijden overdag respectievelijk om 11:00 en 11: Voor en tijdens het seizoen kunnen twee startgroepen/klassen worden samengevoegd, dit is echter alleen van toepassing als het deelnemersaantal van één van de klassen te klein blijkt te zijn. 6.4 Indien twee startgroepen/klassen van toepassing zijn, geldt het volgende: - Eerste startgroep met SW-rating van 105,99 en lager. - Tweede startgroep met SW-rating 106,00 en hoger. 6.5 Een wedstrijd wordt niet naar een latere datum uitgesteld wanneer deze door omstandigheden geen doorgang kan vinden. In dat geval komt de desbetreffende wedstrijd te vervallen. 7. Handicapsysteem 7.1 Het SW handicap systeem zal worden gehandhaafd, waarbij extra handicap factoren ten opzichte van de standaard waardes worden verrekend volgens de KNWV normen. 7.2 Iedere deelnemer wordt bij aanvang van het seizoen of zo snel daaropvolgend, op de hoogte gesteld van de berekende aangepaste SW-handicap. Deze handicap is aan het begin van het seizoen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen die het KNWV hiervoor heeft vrijgegeven, welke in principe voor het gehele seizoen worden volgehouden. 8. Wedstrijd- en startgebied 8.1. Het wedstrijdgebied is het zuidelijk deel van het Markermeer tussen Volendam, de Blocq van Kuffeler, Amsterdam en Muiden. 8.2 De locatie van de startlijn is afhankelijk van de windrichting, doch niet verder dan circa 1 mijl van de haven van Uitdam. 8.3 Het startgebied is gedefinieerd als een denkbeeldige driehoek: 100 meter aan loef en aan lij van de startlijn en 50 aan weerszijden van de startlijn. 9 Baan 9.1A De te zeilen baan van de wedstrijd op de dag dat deze van kracht is, staat voor de aanvang van de wedstrijd vermeld op het publicatiebord bij de J-steiger van Jachthaven Uitdam. De aangegeven baan op dit bord zal verwijzen naar een baan op de banenkaart, te verkrijgen via de website van WSV t Blaaue Hooft of de wedstrijdorganisatie. 4

5 9.2A De banen op de banenkaart zijn verdeeld in verschillende baan lengtes en richtingen. Welke wordt bepaald door de windkracht en de windrichting. 9.B1 Bij het ontbreken van een start/finishschip kan door de wedstrijdleiding worden gekozen voor een aangepaste start en finish. 9.B2 Bij het ontbreken van een start/finishschip gelden afwijkende regels ten opzichte van de start en de finish. 9.B2a. Bij het ontbreken van een startschip worden 3 boeien uitgelegd. 2 boeien voor het vormen van de startlijn met het midden van de startlijn in het verlengde van de UD-vaargeul tenminste 0,2 mijl uit de buitenste boei. De lengte van de startlijn dient 100 meter te bedragen. De derde boei vormt de zg. bovenboei, ook wel aangeduid als Merkteken 1. Deze wordt gelegd op tenminste 0,1 mijl bovenwinds van het midden van de startlijn.de start vindt plaats op GPS-tijd. Bij aanwezigheid van een startschip worden dezelfde plaatsen en afstanden voor de boeien gekozen. 9B2b. Bij het ontbreken van een finishschip wordt de finish gevormd door de laatste 4 boeien van de UD vaargeul. In de banenkaarten worden de verschillende richtingen waarin dient te worden gefinisht aangegeven met F1, F2 en F3. F1 wordt gevormd door boeien UD4 en MZ11/UD2 en dient in noordoostelijke richting(no) te worden gepasseerd. F2 wordt gevormd door de boeien MZ11/UD2 en MZ9 en dient in westelijke(w) richting te worden gepasseerd. F3 wordt gevormd door de boeien MZ9 en UD1 en dient in zuidwestelijke(zw) richting te worden gepasseerd. F4 wordt als Finish aangeduid bij aanwezigheid van een finishschip en wordt gevormd door de boeien van de startlijn naast het finishschip. Let op! In sommige gevallen zal het finishschip niet ankeren en dus niet op een stationaire positie blijven. 9B2c. De starttijden liggen vooraf vast zoals genoemd in dit reglement. Afwijkingen kunnen plaatsvinden door publicatie van andere starttijden op het publicatiebord bij de kist of door het uitstellen van de start bij beslissing van de wedstrijdleiding zoals aanwezig op het startschip. Elke deelnemers dient zich voor aanvangen van een wedstrijd te melden bij het startschip om daar een eventueel uitstel te kunnen vernemen. 9B2d. Bij afwezigheid van een finishschip zal elke deelnemer zijn eigen tijd noteren en z.s.m. doorgeven aan de wedstrijdleiding. Elk schip zal wachten op het volgende schip dat finisht en daarvan de finishtijd noteren. 9B2e. Bij afwezigheid van een finishschip zullen de 3 boeien, die hebben gediend als startlijn en Bovenboei/Merkteken 1 worden opgehaald en naar de haven gebracht door het schip dat als éérste aankomt, tenzij een andere afspraak met één der andere deelnemers is gemaakt. 10. Merktekens De merktekens van de baan alsmede de merktekens van de start- en finishlijn zijn beschreven op de banenkaart. 5

6 11. Start 11.1 Het startschip is herkenbaar aan de grote verenigingsvlag van WSV t Blaaue Hooft Elke deelnemer dient de naam van zijn schip mondeling te melden of dat zichtbaar aan het startschip te tonen De wedstrijden zullen bij aanwezigheid van een startschip worden gestart volgens geluidsseinen, namelijk: Tijd in minuten Omschrijving Geluid 5 Waarschuwingssein Kort 4 Voorbereidingssein Kort 1 Voorbereidingssein Lang 0 Start Kort 11.4 De start zal tegen de windinrichting in plaatsvinden Deelnemers die voortijdig starten moeten buitenom terug varen en overnieuw starten zonder andere deelnemers te hinderen. Indien niet opnieuw wordt gestart zal het betreffende schip worden gediskwalificeerd (DSQ) De startlijn zal liggen tussen een groene vlag aan het ene uiteinde en een gele uitgelegde wedstrijdboei aan het andere Het startschip zal zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn bevinden Aan bakboord van het startschip kan zich ter hoogte van de start/finishlijn een staak met oranje vlag bevinden welke dient ter bescherming van het startschip. Doorvaart tussen deze staak en het startschip voor, tijdens en na de wedstrijd zal onherroepelijk leiden tot diskwalificatie (DSQ) Deelnemers dienen zich vóór de start bij het startschip te melden. In gebreke blijven hiervan heeft Did Not Start (DNS) tot gevolg Regel 30.1*** is gedurende de gehele zeilcompetitie van toepassing. Ter uitvoering van regel 30.1 gelden als uiteinden van de startlijn de omschrijvingen in artikel 8.3 van deze wedstrijdbepalingen. *** Regel 30.1 geeft aan, dat indien een boot zich gedurende een minuut vóór het startsein aan de baanzijde begeeft, deze buitenom één van de uiteinden van deze startlijn moet zeilen, voordat hij mag starten. Hiervoor wordt het 1 minuut voorbereiding geluidssein gegeven, ten teken dat de één-minuut-regel is ingegaan. Indien meerdere deelnemers regel 30.1 hebben overtreden zal het wedstrijdcomité gedurende 15 seconden tot een halve minuut geluidssignalen geven totdat de betreffende boot of boten de manoeuvre maken om volgens de voorgeschreven wijze terug te keren naar de startzijde van de startlijn. Het langdurige geluidssein wordt pas beëindigd als alle boten hebben voldaan aan regel Indien een deelnemer na overtreding van regel 30.1 niet volgens deze regel opnieuw start, dan zal deze worden gediskwalificeerd (DSQ). 6

7 Indien het wedstrijdcomité de start te onoverzichtelijk vindt, kan zij besluiten tot een algemene terugroep, onder begeleiding van 3 lange geluidssignalen Een boot mag niet later starten dan 5 minuten na het startsein. Als een boot later start dan 5 minuten na het startsein wordt de score Did Not Start (DNS) worden toegekend. 12. Inkorten van de baan De baan kan naar beoordeling van het wedstrijdcomité worden ingekort. Hiervoor kan het finishschip een finishlijn creëren door zich in de nabijheid van een merkten van de baan te positioneren of, indien van toepassing, een 2 e ronding van de baan af te breken. De finishlijn zal dan bestaan tussen de uiteinden van het merkteken en ( de staak van ) het finishschip Er zal voor deze nieuwe finishsituatie een S-vlag op het finishschip worden getoond. Toelichting: conform regel 32 mag de wedstrijdleiding de wedstrijd elk moment inkorten. Een deelnemer is pas gefinisht, als hij tussen het finishschip en het merkteken in de juiste richting is doorgevaren. 13. Finish De finishlijn zal liggen tussen de groene vlag op het finishschip aan het ene uiteinde en de uitgelegde wedstrijdboei (WS-boei) aan het andere uiteinde. De positie van het finishschip ten opzichte van het laatste merkteken kan zowel bakboord als stuurboord zijn, en is als zodanig aangegeven op de banenkaart. Het finishschip is te herkennen aan de grote verenigingsvlag van WSV t Blaaue Hooft Bij het finishen van een deelnemer wordt door het finishschip een geluidssein gegeven en de gezeilde tijd genoteerd in minuten en seconden Tijdens finishen na zonsondergang dient de boot van de deelnemer zodanig te worden verlicht dat die kan worden geïdentificeerd. 14. Tijdslimiet De tijdslimiet is 2:30 na de eerste start. Boten die er niet in slagen om binnen deze limiet te finishen krijgen de score Did Not Finish (DNF). Dit wijzigt regel 35***. Toelichting: regel 35*** die op bovenstaand punt 13 van toepassing zou zijn, geeft aan dat indien één boot de baan reglementair heeft gezeild en reglementair finisht binnen de gestelde tijdlimiet, moeten alle boten die aankomen ( ook zij die na de tijdslimiet finishen ) een score krijgen die overeenkomt met hun finishplaats. Indien geen boot finisht binnen de tijdslimiet moet het wedstrijdcomité de wedstrijd afbreken. 15. Afmelden Boten die de wedstrijd verlaten of afbreken voordat de finish is gepasseerd, dienen zich per VHF kanaal 13 of mobiele telefoon af te melden. Daarna dienen zij overdag de Nederlandse vlag weer te voeren als zijnde geen deelnemer aan wedstrijden. 16. Afgelasten 7

8 Indien minder dan 2 boten van een klasse zich hebben aangemeld bij het startschip zal de wedstrijd voor deze klasse worden afgelast. 17. Zeilvoering Spinaker of ruim windse zeilengebruik is toegestaan. Het gebruik van spinaker hulpzeilen, zoals blooper en spinakerstagzeil, is niet toegestaan. De zeilvoering dient bij de inschrijving te worden opgegeven en geldt voor de gehele competitie, ook als een deel van die zeilvoering niet wordt gebruikt. Voor de geregistreerde zeilvoering zal een tijdsvermeerdering verrekend worden, welke overeenkomt met de door het KNWV vastgestelde rating. 18. Protesten Protesten moeten worden aangeroepen/ingediend binnen alle redelijke omvang van de overtreding, die overeenkomt met de vriendschappelijke sfeer waarin deze avondwedstrijden worden gevaren Het wedstrijdcomité doet alleen mondelinge uitspraken betreffende ingediende protesten. Schriftelijke protestformulieren zullen door het wedstrijdcomité niet worden uitgegeven noch worden behandeld In het geval van schade zal het wedstrijdcomité indien dat binnen haar vermogen ligt een advies worden uitgebracht Een protest wordt bij de eerste redelijke gelegenheid na het incident aan de tegenstander al roepend Protest! bekend gemaakt en wordt een opvallende rode vlag getoond. Indien de tegenstander buiten gehoorbereik is wordt deze bij de eerstvolgende gelegenheid op de hoogte gesteld. Hiervan in gebreke blijven leidt er toe dat het wedstrijdcomité het protest ongeldig verklaard Protesten worden binnen een uur na afloop van de wedstrijd mondeling ingediend bij het wedstrijdcomité. Ook de behandeling en de uitspraak geschieden mondeling Indien, na proces, de behandeling van de uitspraak van een proces de voorlopige uitspraak beïnvloedt, zal de gewijzigde uitslag op de eerstvolgende wedstrijdavond bekend worden gemaakt op het publicatiebord Regels 18.1 t/m 18.6 van deze wedstrijdbepalingen wijzigen deel 5, regel 60 t/m 71.4 van de regels voor wedstrijdzeilen Deelnemerslijst. De officiële deelnemerslijst wordt voor aanvang van de eerste wedstrijd bekend gemaakt op het publicatiebord en de website van WSV t Blaaue Hooft. Latere wijzigingen worden op dezelfde wijze bekend gemaakt. 20. Wedstrijdnummers Op de avondwedstrijden zal geen gebruik worden gemaakt van nummers op de deelnemende boten. 8

9 21. Scoren In de avondcompetitie is een lage puntensysteem van toepassing. Er zijn 24 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 12 wedstrijden mogen vervallen. Indien 12 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de 12 beste wedstrijden berekend Voor iedere boot die start en finisht in een wedstrijd en zich later niet terugtrekt of wordt uitgesloten is de volgende score van toepassing. 1 e plaats 1 punten, 2 e plaats 2 punten, 3 e plaats 3 punten, 4 e plaats 4 punten, enzovoort Voor boten die niet aan de criteria van 21.2 voldoen kunnen de volgende punten worden toegewezen: Niet gemeld/afwezig: 30 punten, diskwalificatie (DSQ) 30 punten, Did Not Start (DNS) 30 punten, Did Not Finish (DNF) 30 punten, Nog niet gevaren wedstrijden worden in de puntentelling opgenomen met 50 punten. Bijzondere situatie: variabele punten, ter beoordeling van het wedstrijdcomité. 22. Uitslagen Per wedstrijd wordt de uitslag meteen na afloop per mail bekend gemaakt en later op de website van WSV t Blaaue Hooft. Ook wordt het klassement van alle tot dan toe gevaren wedstrijden gepubliceerd. Het eindklassement wordt bekend gemaakt na de laatste wedstrijd. 23. Prijzen Prijzen zullen worden toegekend aan de eerste drie boten die bovenaan zijn geëindigd in het eindklassement. De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd, in Jachthaven Uitdam. Deel 2 Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen NB: Deelnemers kunnen op grond van deel 2 geen protesten indienen. 1. Veiligheid De leiding over een boot en de zorg voor veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of degene die de boot heeft ingeschreven Deelnemers die een wedstrijd voortijdig afbreken dienen het wedstrijdcomité hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen Het wedstrijdcomité is vlak voor, tijdens en vlak na de wedstrijd bereikbaar via VHF kanaal 88 of het mobilofoonnummer van het start/finishschip. In geval van nood dient VHF kanaal 16 te worden gebruikt. KNRM Marken: , de reddingsbrigade van Almere, & , of via de Kustwacht, Algemeen alarmnummer

10 1.4. Naar beoordeling van het wedstrijdcomité zal bij windkracht 5 of bijzondere omstandigheden regel 40**** in werking treden. Deze bepaling zal voor aanvang van de wedstrijd worden aangegeven op het publicatiebord en/of het startschip. Toelichting regel 40**** geeft aan dat wanneer seinvlag Y is getoond met één geluidssein vóór of gelijk met het waarschuwingssein, moeten de deelnemersreddingsvesten of ander doelmatig persoonlijk drijfvermogen dragen. Wet Suits en Dry Suits zijn geen doelmatig persoonlijk drijfvermogen. Aangegeven wijziging is een bekendmaking op het publicatiebord in plaats van seinvlag met geluidssein Tijdens de wedstrijd toegenomen wind, als zodanig dat deze door de verantwoordelijke persoon van het start/finishschip niet als verantwoord wordt geacht, valt geenszins onder de verantwoording van het bestuur van WSV t Blaaue Hooft, het wedstrijdcomité, de wedstrijdorganisatie en het startschip. 2. Aansprakelijkheid en verzekering 2.1. Het wedstrijdcomité, nog enig andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijd Iedere deelnemende boot dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van ,00 per gebeurtenis. Toelichting: In de verzekering dient een dekking te zijn opgenomen tegen het risico van zeilen op ruim water en zeilwedstrijden in clubverband. 3. Calamiteitenplan wedstrijdorganisatie WSV t Blaaue Hooft 3.1. Doel Voor zowel deelnemers als organisatie bij avondwedstrijden duidelijkheid scheppen over hoe in geval van nood te handelen om zo snel mogelijk adequate hulp in te roepen of te kunnen verlenen. Daarnaast biedt dit calamiteitenplan informatie voor individuele watersporters waar zij in geval van nood gebruik van kunnen maken Uitgangspunt Het uitgangspunt is dat iedere schipper verantwoordelijk is en blijft voor de veiligheid van zijn of haar schip en de opvarenden. Dat ontslaat de organisatie echter niet van de verplichting om bij de voorbereiding en organisatie van een evenement de nodige aandacht aan de veiligheid van de deelnemers te besteden Organisatie Voor de avondwedstrijden wordt een organisatie/wedstrijd/protestcomité benoemd. In de draaiboeken voor de organisatie van de avondwedstrijden zal het onderwerp veiligheid apart worden opgenomen, waarbij dit calamiteitenplan als basis dient Betrokkenen - Deelnemers 10

11 - WSV t Blaaue Hooft, bestuur, wedstrijdorganisatie en wedstrijdcomité - Kustwacht en KNRM Marken - Andere oproepbare hulpdiensten via telefoonnummer Weerberichten Voor de start van iedere avondwedstrijd of deel van een avondwedstrijd informeert het wedstrijdcomité zich over het weer. Bij onstabiel weer volgt het wedstrijdcomité gedurende de hele wedstrijd de weerberichten met extra aandacht Beslissing doorgaan / afgelasten De algemene regel is dat avondwedstrijden worden ingekort of afgelast bij; - Windwaarschuwingen voor 7 Beaufort of hoger in het vaargebied om 14:00 uur - Waarschuwingen voor windstoten van meer dan 27 knopen in het vaargebied - Waarneming van gemiddelde windsnelheden van meer dan 25 knopen - Waarneming van mist met een zicht van minder dan 500 meter - Weeralarm voor het vaargebied Procedures bij doorgaan / afgelasten - De grond van de beslissing van het wedstrijdcomité kan afwijken van het bovenstaande en is te allen tijde beslissend. - Voor of tijdens de startfase bij toenemende wind en/of onverantwoorde weersomstandigheden kan de verenigingsvlag op het startschip worden gestreken ten teken dat de wedstrijd onmiddellijk wordt afgelast en het startschip zich terugtrekt. - Tijdens de wedstrijdstrijd kan door bij toenemende wind en/of onverantwoorde weersomstandigheden via VHF kanaal 13 worden aangegeven dat de wedstrijd onmiddellijk wordt gestaakt. - Bij voortzetting van de vaartocht na afgelasting zullen het bestuur van WSV t Blaaue Hooft, de wedstrijdorganisatie, het wedstrijdcomité of enig andere bij de organisatie van de wedstrijd betrokken partij zich beroepen op Deel 2 punten 1.1 en 2.1 van deze wedstrijdbepalingen Berichten voor de scheepvaart Meldingen die voor de scheepvaart van belang kunnen zijn, zoals stremmingen, obstakels en gedoofde lichten, worden elke 15 minuten na het hele uur gedaan op VHF kanaal 1, door de centrale meldpost IJsselmeer Reglementen Persoonlijk drijfvermogen en Lifelines: - Dragen bij windkracht 5 of hoger en tijdens varen in het donker - Bij single handled zeilen - Bij een watertemperatuur van minder dan 20 graden 3.9. Wettelijke voorschriften 11

12 - De bepalingen van het BPR - Verplichte navigatieverlichting in het donker Bereikbaarheid Bij de inschrijving van de deelnemer wordt hij of zij verplicht te melden: - VHF nummer, met oproepidentificatie - Telefoonnummers - Zeilnummer ( in verband met de opsporing ) Afmelding De verplichting om zich bij het wedstrijdcomité te melden als men zich terugtrekt uit de wedstrijd, met opgave van de bestemming Communicatie en acties in geval van nood Algemene uitgangspunten zijn: - De noodsituatie wordt zo snel mogelijk gemeld bij de organisatie - Het wedstrijdcomité stelt zich zo snel en goed mogelijk op de hoogte van de aard en de ernst van het noodgeval en schakelt, voor zover dat nog niet is gebeurd, hulpverlenende instanties in. - Daarnaast gaat het wedstrijdcomité na welke hulp door de organisatie zelf of door deelnemers kan worden geboden en zet dat in gang. - Totdat door een hulpverlenende instantie wordt overgenomen regelt het wedstrijdcomité de coördinatie van de hulpverlening en de communicatie. - Het wedstrijdcomité beslist over het doorgaan of afgelasten van de wedstrijd en stelt de deelnemers daarvan op de hoogte Actie bij vermissing Het is erg moeilijk om het moment te bepalen wanneer sprake is van vermissing en daarvoor hulp moet worden ingeroepen. Het wel of niet opstarten van een zoekactie is dan ook afhankelijk van de oordeelsvorming van de leiding van het wedstrijdcomité Alarmering algemeen - Rechtstreeks aanroepen van schepen in de buurt - Oproepen over de VHF - Oproepen over de mobiele telefoon - Het afsteken van noodsignalen - Het maken van rook of vuur - Aanhoudende geluids- of lichtsignalen - Het op en neer bewegen van wijd uitgespreide armen - Zwaaien met een reddingsvest - Alarmering door opvarenden van andere schepen of mensen op de wal - Melding van vermissing 12

13 Informatie over communicatie - Het wedstrijdcomité a/b van het startschip, via VHF kanaal 13 - Het wedstrijdcomité a/b van het startschip, via de mobiele telefoon van dat schip - Jachthaven Uitdam, telefoonnummer KNRM Marken, via de Kustwacht, telefoonnummer Almere reddingsbrigade telefoonnummer Centrale meldpost IJsselmeer, VHF kanaal 1 - VHF Noodkanaal 16 - Landelijk alarmnummer Medisch advies, VHF Noodkanaal 16, onder vermelding van Medical Minimale veiligheidsuitrusting ( advies ) volgens de eisen die worden gesteld bij de ORC-meting. - Luiken, kajuitingangen en patrijspoorten moeten waterdicht zijn en van binnen en van buiten zodanig vergrendeld kunnen worden dat zij bij kentering van het jacht op hun plaats blijven. - Kuipen moeten sterk geconstrueerd zijn en zelflozend. - Kranen of openingen door de huid onder de waterlijn zullen bij voorkeur uitgerust moeten zijn met buitenboord afsluiters. Voor alle huiddoorvoeren dienen passende zacht houten pluggen aan boord te zijn. - De zeereling en de voorpreekstoel dienen deugdelijk te zijn met een minimum hoogte van 45 centimeter en lopend tot minimaal de voorkant van de kuip. - Twee brandblussers, waarvan één opgehangen bij de kajuitingang. - Lenspomp met twee putsen met aangesplitste lijn. - Anker van voldoende gewicht, met 40 meter ankertros en minimaal 5 meter kettingverloop. - Krachtige handlantaarn. - Verbanddoos met handleiding. - Misthoorn. - Radarreflector. - Afsluiter(s) of de brandstoftank(s). - Betrouwbaar kompas met een deviatietabel. Handkompas als reserve. - Kaarten van het betreffende gebied en navigatiemiddelen. - Radio ontvanger ( voor weerberichten ). - Voorgeschreven navigatieverlichting. - Reefbaar grootzeil. - Stormfok. - Gereedschap en reserveonderdelen. - Reddingsboei en drijvende werplijn, binnen handbereik van de stuurman. - Zelf ontbrandend reddingboeilicht. - Reddingsvest voor iedere opvarende. - Lifelines voor iedere opvarende. - Pyrotechnische noodseinen: minimaal 4 rode en 4 witte parachutefakkels of een lichtkogelpistool met dezelfde seinen, in een waterdichte verpakking. - Toilet of emmercloset. - Minimum 10 liter drinkwater. 13

14 - Goed functionerende verlichting volgens de richtlijnen voor de scheepvaart. Opmerkingen - Draag tijdens varen in het donker reddingsvesten. - Bespreek met nieuwe bemanningsleden de veiligheidsprocedures. - Het verlenen van assistentie aan in nood verkerende schepen is verplicht. - Bij een aanvaring zo snel mogelijk de gegevens noteren. - Het regelmatig oefenen van de man over boord procedure wordt aanbevolen. Wedstrijdkalender 2014 Overdag: SW rating en hoger : 11:00 Starttijd SW rating en lager : s Avonds: SW rating en hoger : 20:00 Starttijd SW rating en lager : Data nog in te vullen. Bekendmaking uitslag competitie en prijsuitreiking in de bar van Jachthaven Uitdam. 14

15 Banenkaart Wedstrijden WSV 't Blaaue Hooft 2014 Nog in te vullen De wedstrijdorganisatie Ferry Wienneke , , DELOS Jan Borgdorff Hank Blaauw , geen mobiel, MAS QUE NADA - Geen vaste telefoon, , SUMMERWIND 15

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015 22-02-2015 INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties 2 Hoofdstuk 5 Veiligheid 3 Hoofdstuk 6 Publiciteit

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015)

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Laatst gewijzigd: 27 januari 2015 Algemeen 1. De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012. Jachthaven Vissershang. Jeppegatweg 1. 4273 PG Hank

Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012. Jachthaven Vissershang. Jeppegatweg 1. 4273 PG Hank Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012 Jachthaven Vissershang Jeppegatweg 1 4273 PG Hank Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2010 en geaccordeerd

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 8300-01 Voorwaarden Autoverzekering Algemene voorwaarden (PP 8300-01) In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook als u niet rijdt met uw auto.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie