Tailor made HIFI. Maatwerk HIFI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tailor made HIFI. Maatwerk HIFI"

Transcriptie

1 Tailor made HIFI

2 Tailor made HIFI

3 Maatwerk HIFI Brian s Custom Audio is gespecialiseerd in de inbouw van high end car audio voor auto eigenaren die meer dan alleen een hoogwaardige installatie willen. Wij bieden tailor made inbouw oplossingen die passen bij de wensen van onze clientèle en hun bijzondere vervoermiddelen. Elke cliënt en elke Ferrari is uniek. Open een Ferrari deur en een ieder kan dat concluderen bij een eerste blik. Een high end audio installatie wordt dan ook compleet afgestemd op de kenmerken van de auto en de wensen van de eigenaar. Daartoe doorlopen wij met elke cliënt een vast proces om te komen tot een wel doordacht plan dat garandeert dat het eindresultaat volledig naar wens is. Zodra we zicht hebben op de verwachtingen van de cliënt ontwerpen wij een configuratie. Op basis van de beste producten op de markt, de fysieke en akoestische eigenschappen van de auto en creatieve ideeën komen we tot een uitgebalanceerd ontwerp. De configuratie heeft betrekking op de look and feel, de te gebruiken componenten, de soundprocessor en alle materialen. Brian s Custom Audio besteedt veel tijd en aandacht aan details en een hoogwaardige afwerking. Het succes van een inbouw is een ongedefinieerd samenspel van gehoor, gevoel, uitstraling en afwerking. Graag geven wij een inkijk in hoe wij concertervaringen in uw Ferrari kunnen realiseren op een wijze die recht doet aan de filosofie van Enzo Ferrari. Aldoende hopen wij u te inspireren om ons creatief uit te dagen om uw wensen te realiseren. Tailor made HIFI Brian s Custom Audio specializes in high end car audio systems for owners who desire more than just a high quality audio system. We offer tailor made solutions that match the preferences of our clientele and their special vehicles. Each client and each Ferrari is unique. Open a Ferrari door and its plain for everyone to see. Each high end audio system is completely customized to fit the characteristics of the car and the wishes of its owner. In order to garantee the final results meet all expectations we take each client through a predefined and verified process that guarantees a thourough blueprint for the built. As soon as we have a clear view on the expectations of the client we design a configuration. Based on the best products available, the fysical and acoustic characteristics of the car combined with creative ideas we are able to come to a well-balanced blueprint. The blueprint includes the look and feel, the components, the soundprocessor and all materials that will be used. At Brian s Custom Audio we spend a great deal of time and effort to detailing and a high quality finish. The success of each build is a undefined declicate balance between what you sences eventually hear, see and feel. We are delighted to show you how we can implement a truely live concert experience in your Ferrari in a way that justifies the philosophy of Enzo Ferrari. In the process we hope to inspire you and that you will challenge us to realize your vision. Your imagination is the limit. Your imagination is the limit.

4

5 Ontwerp De ontwikkeling van ieder kwaliteitsproduct begint bij functie en ontwerp. En uw wensen uiteraard. Wij kunnen de inbouw laten ogen als of deze af-fabriek betreft. Daadwerkelijk alles kan identiek; het type en de kleurstelling van het leer of alcantara, de stiksels, toepassing van carbon en het spuitwerk. Compleet matching, tenzij u dat juist niet wilt natuurlijk. De individuele componenten kunnen wij geheel naar wens vormgeven. Vergulden, initialen, logo s, kleurstellingen of andere effecten; het is allemaal mogelijk. Ook uw muziekvoorkeuren zijn van belang. Zij bepalen mede de uiteindelijke keuze, plaatsing en afstelling van de verschillende componenten. Daarnaast houden wij rekening met de karakteristieken van uw auto zoals afmetingen en akoestiek. Op basis van de inventarisaties kunnen wij o.a. de eigenschappen van de speakers en woofers bepalen, de juiste kabeldiktes berekenen en de optimale bekisting voor uw woofers ontwerpen. Het ontwerp wordt uitgewerkt in een 3D tekenprogramma en uitgebreid getest met simulatieprogramma s. Zo is de basis gelegd voor echte audio beleving. Design Like every high quality product it all starts with function and design and the needs of its customers. We are able to make the custom built look like ex works. We can genuinely create an identical look and feel by matching the type and color of the leather or alcantara, the stitching and by applying the same carbon and matching paintwork. Unless you intently choose to differ from its original appearance of course. We can customize individual components to fully match your preferences. We are able to gild or gold plate, opt for individual logos, visuals and colors or various other customizations; anything is possible. Even your preferred choice of music genre is significant in this stage. It partly defines the actual choice, locating and fine-tuning of the various audio components. Naturally, we have to optimize the design to fit the measurements and natural acoustics of your car. By combining all aspects and information we can determine the exact settings for the speakers, woofers, cable thickness and correct subwoofer enclosure. The initial design will be translated into 3D. By using special software it will be thoroughly tested and adjusted to lay the foundation of a true audio experience.

6

7 Akoestiek & Integratie Iedere auto kent zijn eigen akoestiek. Hoe uw muziek klinkt in uw Ferrari wordt mede bepaald door hoe het geluid (trillingen van lucht) zich ontwikkeld in de koets. Vormen en objecten bepalen de klank en nagalm van het geluid en dus hoe u het ervaart. Als een soort dirigent zorgen wij dat alle individuele elementen samenkomen tot één harmonieus geheel. Door slimme toepassingen verbeteren wij de akoestiek zodat het orkest tot zijn volle recht komt. Door gebruik van dempingsmaterialen en coatings kunnen wij ongewenste trillingen elimineren. Daarnaast benutten wij bestaande ruimtes optimaal. Van uw deuren maken wij klankkasten alsof het akoestische instrumenten betreft. In onze professionele woodworking shop beschikken wij over state of the art techniek waarmee wij op ambachtelijke wijze interieurdelen op maat maken voor een exacte pasvorm, uitstraling en akoestiek. Toeval bestaat niet. Acoustics & Integration Every vehicle has its unique acoustic characteristics. How you actually hear and experience your music is partly determined by how the sound waves (vibrations) develop within your car before reaching your hearing. Shapes and objects of the interior influence the color and resonance of your music and thus how you experience it. Much like an orchestra conductor we have the task to make sure that all individual elements come together to form a harmonious and balanced unity. By subtle changes and intelligent adjustments we are able to improve the acoustics in order for the orchestra to excel. We use specials foils and coatings to eliminate vibrations and unwanted noises from your car. At the same time we try to utilize existing spaces like in your doors by using them as resonance boxes. In our professional woodworking shop we have state of the art tools at our disposal that able us to traditionally handcraft interior parts with exact measurements, appearance and acoustics. There is no such thing as coincidence.

8 Het hart en de levensaders Bij Brian s Custom Audio gebruiken wij enkel de beste materialen die er op de wereld zijn. Bestaande onderdelen die onze toets der kritiek niet doorstaan maken wij simpelweg zelf. De kabels zijn de levensaders van uw high end audio installatie. Het is geen rocket science ; des te minder kwaliteitsverlies er bij het transport van signalen plaats vindt des te beter het eindresultaat is. Wij kiezen de optimale dikte en lengte van de kabels die altijd uit 100% zuiver koper bestaan. Ook de behuizing en connectoren selecteren wij uit het topsegment van de markt. Het hart van uw audio installatie is de digitale soundprocessor (DSP). Met deze geavanceerde equaliser kunnen wij elk component individueel aansturen en inregelen. De kwaliteits processoren waar wij mee werken bieden meer mogelijkheden dan ons gehoor kan onderscheiden. Zij kennen meer dan 30 geluidsbanden (frequenties) die in verschillende samenstellingen een ongekend breed geluidsspectrum beslaan. Het afstellen van de soundprocessor is als het stemmen van een fijnbesnaarde piano. Het vergt precisie en vakmanschap. Ironisch genoeg is hetgeen u niet ziet het belangrijkste om er voor te zorgen dat uw muziek ook echt zuiver en uitgebalanceerd klinkt. The heart and its lifelines At Brian s Custom Audio we only use the best materials and products available on this planet. If there are no products of satisfactory quality we will manufacture them ourselves. The wiring of your high end audio system is like its lifelines. Understanding why is not exactly rocket science: the fewer loss of quality during the transportation of your signal the better the results get. We determine the exact right thickness and length of your cables which completely consist of solid copper. Evidently we apply the same quality standards by selecting the best connectors and cable casing. If the wiring are its lifelines than the digital sound processor (DSP) is the heart of your audio system. It is an advanced equalizer that enables us to individually control and tune each component. The digital sound processors we use offer us more tunings possibilities than we can naturally distinguish. They own more than 30 frequencies that in combined settings cover a wide audio spectrum. The tuning of a sound processor is like the tuning of a delicate piano. It requires absolute precision and craftsmanship. We can state, how ironic, that the components you will never see are the most important and make sure that your sound is pure and well-balanced.

9

10 Assemblage en finetuning Zodra alle componenten en onderdelen gemaakt, getest en ingemeten zijn gaan wij over tot de montage en inbouw. De montage vergt uiterste precisie om tot het gewenste uiterlijk en de beoogde geluidskwaliteit te komen. Onze jarenlange ervaring en vakkennis resulteert in een hoogwaardige inbouwkwaliteit en wij geven dan ook levenslange garantie op onze diensten. De laatste belangrijke stap is het afstellen van uw geluidsinstallatie. Hiervoor gebruiken wij speciale meetsystemen, software en richtmicrofoons. We plaatsen een richtmicrofoon op de exacte zitpositie rekening houdend met uw postuur. Vervolgens zenden wij een testsignaal door de audio installatie en meet de microfoon hoe het geluid uw oor zou bereiken. De software vergelijkt het bronsignaal met het feitelijke signaal en maakt verschillen inzichtelijk. Er is altijd sprake van akoestische vervorming door reflecties van bijvoorbeeld interieurdelen en ramen. Met behulp van uw soundprocessor kunnen wij het geluidsignaal dusdanig afstellen dat u uw favoriete muziek hoort zoals het is bedoeld door de muzikant. Assembly and finetuning As soon as we crafted, tested and pre fitted all components and parts we will start the final assembly. The mounting and assembly requires absolute precision to get a detailed finish and the intended quality of sound. Our year-long experience and expertise we deliver top quality builds and that s why we off lifelong guarantee on our services. The final stage of the process is fine-tuning the system. For that purpose we use special measuring systems, specialized software and pressure microphones. We place the pressure microphone in the driver s seat conform your stature. We then send a test signal through the audio system and the microphone measures how the signal would reach your ears. The software compares the source signal to the received signal and shows us all differences and deviations. There is always inevitable acoustic distortion as a result of deflection of windows and interior elements. By using your sound processor we can correct and improve the audio signals in a way that enables you to hear your beloved music just like it was intended by the artist.

11 Bij Brian s Custom Audio bouwen wij voort op een aantal fundamenten. Zo drijven wij op ambachtelijke vaardigheden, eigen gemaakt door vele jaren van handwerk aan panelen, speakerringen en andere componenten. Daarnaast maken wij optimaal gebruik van de modernste technieken in ons streven het beste product te realiseren. Voorts vertrouwen wij op onze creativiteit en innovatief vermogen om telkens maar weer de grenzen op te zoeken en te verleggen, om de unieke concepten van onze cliënten te realiseren. Het enige ingrediënt dat hieraan toegevoegd dient te worden zijn uw persoonlijke wensen en ideeën. Alles is mogelijk. De mogelijkheden gaandaadwerkelijk zo ver als uw wensen en voorstellingsvermogen reiken. Wij hopen dat we u een impressie hebben kunnen geven van wat wij onder een tailor made hifi installatie verstaan. Graag horen wij hoe uw perfecte tailor made audio installatie eruit zou zien. Met onze full service diensten zoals deur tot deur transport kunt u echt zorgeloos uw Ferrari het ontbrekende vermogen schenken dat hij verdiend om op alle fronten te kunnen excelleren. The success of our company is built on a few foundations. We get a great amount of respect for our craftsmanship which we acquired by our many years of handcrafting panels, speaker covers and various components. Furthermore we always strive for perfection and we do not hesitate to use every (modern) means possible to accomplish such. In our quests we have to rely on our creative powers and ingenuity time and time again to exceed the limits and realize the unique concepts of our clients. The only ingredient that has to be added to this successful recipe is your personality by adding your own unique ideas. Truly anything is possible and the possibilities go as far as your imagination reaches. We hope we gave you an modest impression of what we consider to be a tailor made hifi audio system. We would very much like to hear your take on how your perfect tailor made audio system would look like. With our services like door to door transport we cannot make it any easier for you. We hope you grant your Ferrari the only sheer power it misses so it can excel in every court.

12 Brian s Custom Audio Photography by: Zoetermeer The Netherlands

13

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

NEVER DONE BEFORE A STORY BY CULIMAAT HIGH END KITCHENS

NEVER DONE BEFORE A STORY BY CULIMAAT HIGH END KITCHENS NEVER DONE BEFORE A STORY BY CULIMAAT HIGH END KITCHENS Wij willen onszelf elke dag opnieuw uitvinden. Elke dag opnieuw naam maken. Wij zijn vormgevers, gedreven door innova ties en creativiteit. En creativiteit

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Nieuwsbrief - Maart 2010

Nieuwsbrief - Maart 2010 Klik hier voor de webversie Nieuwsbrief - Maart 2010 English Nieuws: >> SmarTeam V5R20 aangekondigd >> Vacature New Business PLM Sales >> Upgrade bij Mahle Benelux >> ALM template voor SmarTeam >> Welling

Nadere informatie

MARMITEK MOUSE REMOTE

MARMITEK MOUSE REMOTE MARMITEK MOUSE REMOTE USER INSTRUCTION GUIDE GEBRUIKSAANWIJZING WWW.MARMITEK.COM Contents English Introduction 2 Battery Installation 3 Setting up your Mouse Remote 3 To install the Mouse Receiver 9 How

Nadere informatie

MARETTI L I G H T I N G

MARETTI L I G H T I N G MARETTI L I G H T I N G Maretti levert, ontwerpt, produceert en geeft service en ondersteuning op gebied van verlichting Maretti delivers, designs, produces and provides service and support in the field

Nadere informatie

Spektakel. Spektakel. krijgt de ruimte. Creating space for spectacle DYNAMIEK KRIJGT DE RUIMTE GIVING SPACE TO DYNAMISM. sports & events maaspoort

Spektakel. Spektakel. krijgt de ruimte. Creating space for spectacle DYNAMIEK KRIJGT DE RUIMTE GIVING SPACE TO DYNAMISM. sports & events maaspoort Spektakel Spektakel krijgt de ruimte krijgt de ruimte Creating space for spectacle DYNAMIEK KRIJGT DE RUIMTE GIVING SPACE TO DYNAMISM sports & events maaspoort sports & events maaspoort ALGEMEEN GENERAL

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

Suspension Systems. - Power Springs - Interactive Suspension - Lowering Springs - Sport Kits. keep you moving!

Suspension Systems. - Power Springs - Interactive Suspension - Lowering Springs - Sport Kits. keep you moving! Suspension Systems - Power Springs - Interactive Suspension - Lowering Springs - Sport Kits keep you moving! Since 1976 MAD has been developing solutions for the automotive industry, with continuing focus

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK 19 & 20 OKTOBER A.S. SDN CONFERENCE Papendal, Arnhem SCHRIJF NU IN! IN DIT NUMMER O.A.: Azure.Net Services < HierarchyID in SQL Server 2008 < Introduction to Language

Nadere informatie