Grote vaten Vasculitis RCA en Takayasu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote vaten Vasculitis RCA en Takayasu"

Transcriptie

1 Grote vaten Vasculitis RCA en Takayasu Liesbeth Brouwer internist reumatoloog UMCG

2 UMC Groningen Research Focus

3 Amyloidosis Regional SpA Research and Focus 2014 Dept. Rheumatology and Clinical Immunology RA LifeLines, Healthy Ageing, Autoimmunity RA RA Care and Research

4 Healthy Ageing: focus Immunology Research Recognize those at risk - (bio)markers - early diagnosis HealthAGE-SENEX Arthritis Risk Paro/RA Life Lines RA/ SpA, RCA/PMR

5 Healthy Ageing Life Lines: Arthritis risk and CTD screening + questionaires 5

6 Vasculitiden

7 ! Grote Vaten Vasculitis/RCA! Diagnostiek! Behandeling! Takaysu! Nieuwe ontwikkelingen! Vragen

8 Life time risk percentages Female Crowson et al. Arthritis Rheum 2011 Male 1 RA (3.64) RA (1.68) 2 PMR (2.43) PMR (1.66) 3 GCA (1.04) AS (0.63) 4 SLE (0.91) PsA (0.62) 5 Primary SS (0.75) GCA (0.51) 6 PsA (0.46) SLE (0.21) 7 AS (0.08) Primary SS (0.04)

9

10 Reuscel Arteriitis

11 Reuscel Arteriitis

12 macrofagen CD68

13 Ulcera hoofdhuid

14 Classificatie criteria! RCA patiënten dienen te voldoen aan de ACR classificatie criteria;! Leeftijd > 50 jaar! Nieuwe of andere hoofdpijn! Gevoeligheid, verminderde pulsaties of verdikte temporaal arterie! BSE > 50 mm / uur! Biopsie; mononucleaire granulomateuze arteritis temporalis Hunder GC et al. Arthritis Rheum 1990

15 Klacht Sens! Hoofdpijn 76%! Afvallen 43%! Koorts 42%! Moeheid 39%! Anorexie 35%! Polymyalgia 34%! Kaakclaudicatio 34%! Visusdaling (unilat) 24%! Visusdaling 9%! (bilat) 15%! Diplopie Verschijnsel Sens AT verdikking 47% Geen pulsaties AT 45% Schedelpijn 31% Lab. Afwijking Sens BSE 96% Anemie 44% Smetana GW et al. JAMA 2002

16 Klinische presentatie vaak atypisch! Koorts van onbekende origine (15%)! Neurologische manifestaties (30%)! TIA, delier, neuropathie! Betrokkenheid grote vaten (10-15%)! Arm claudicatio! Aorta dissectie en aneurysma! Myocardinfarct! Respiratoire en KNO symptomen (10%)! Hoesten, heesheid, keelpijn, glossitis, doofheid

17 ! Grote Vaten Vasculitis/RCA! Diagnostiek! Behandeling! Takaysu! Nieuwe ontwikkelingen! Vragen

18 NHG richtlijn M92 februari 2010 Polymyalgia Rheumatica en Arteriitis Temporalis! VERWIJZING OF CONSULTATIE! Verwijs bij:! acute visusdaling, (geheel of gedeeltelijk) gezichtsveldverlies of dubbelzien met spoed naar de oogarts;! vermoeden van arteriitis temporalis naar een reumatoloog/internist binnen 24 uur;! ernstige bijwerkingen van of contra-indicaties voor langdurig gebruik van glucocorticoïden naar de reumatoloog/internist voor een eventuele behandeling met methotrexaat.

19 Acute zorg bij uitval! De diagnostiek dient zo georganiseerd te zijn dat er zo min mogelijk tijdverlies plaatsvindt. Het dient adequaat en tijdefficiënt plaats te vinden. Met ander woorden bij voorkeur georganiseerd op 1 dagdeel! Echo/doppler en of Pet/CT! Arteria Temporalis biopt! Bij visus klachten spoedconsult OHK! Bij Amaurosis fugax spoedconsult neuroloog! Bij aortitis ook infecties zoal lues uitsluiten en bloedkweken doen

20 Chronische zorg! De diagnostiek dient zo georganiseerd te zijn dat er zo min mogelijk tijdverlies plaatsvindt. Het dient adequaat en tijdefficiënt plaats te vinden. Met ander woorden bij voorkeur georganiseerd op 1 dagdeel! Echo/doppler en/of PET/CT! Arteria Temporalis biopt! Bij Aortitis ook infecties zoal lues uitsluiten en bloedkweken doen

21 Afbeeldende technieken; ECHO FDG-PET PET/CT MRA voordelen Snel, geeft daarnaast de plaats aan waar het beste het biopt kan worden genomen Minder snel, accurater dan MRA om metabole verandering weer te geven Combineert goede metabole opname met goede anatomische informatie over de morfologie zoals calcificaties en stenoses Combineert metabole met anatomische informatie Minder stralenbelasting nadelen Beeldt niet alle vaten af Lijkt iets minder sensitief dan PET/ CT (Henes etal clin exp rheum 2008`) Alle vaten afgebeeld. Minder betrouwbaar voor beenvaten. stralenbelasting Minder sensitief dan PET/ CT Angiografie lijkt bij GCA in tegenstelling tot Takayashu arteritis niet nodig

22 Duplex temporal arteries

23 Duplex temporal arteries

24 Arteria Temporalis Biopsie! Zeer zelden complicaties:! n. facialisletsel, huidnecrose! herseninfarct! Sensitiviteit afh. van:! segmentale karakter van de aandoening! grootte biopsie! hoeveelheid gesneden/beoordeelde coupes! Sensitiviteit unilaterale Bx: 86.9% ( )! gouden standaard: bilateraal biopt, kliniek! Tweede biopsie (contralat): ca. 5% meer opbrengst Niederkohr RD Ophthalmology 2005 Boyev LR et al Am J Ophthalmol 1999

25 CT en MRI

26

27 PET/CT

28 PET/CT

29 PET/CT

30 ! Grote Vaten Vasculitis/ RCA! Diagnostiek! Behandeling! Takaysu! Nieuwe ontwikkelingen! Vragen

31 ! Voorgeschiedenis: Casus 1: mevr. M. 74 jaar! Glaucoom! 1956 TBC (resectie linker bovenkwab + rib)! 2003 schouderfractuur rechts! Medicatie:! Lisinopril/hydrochloorthiazide 1 dd 20/12.5 mg! Xalatan oogdruppels! Cosopt oogdruppels

32 Anamnese! Sinds enkele maanden spierpijnklachten mn bovenarmen, ook bovenbenen, handen en voeten pijnlijk.! Ochtendstijfheid 1-2 uur! Geen hoofdpijn, haarkampijn, kaakclaudicatio of visusklachten! Verminderde eetlust, 5 kg gewichtsverlies! Koortsig gevoel met nachtzweten! Tractusanamnese: niet bijdragend

33 ! Intoxicaties:! Niet roken, geen alcoholgebruik! Allergie:! Piroxicam en doxycycline! Familieanamnese:! Niet bijdragend

34 Lichamelijk onderzoek! RR 125/65, 58 kg, 162 cm! Hoofd/hals: gb, aa. temporalis niet pijnlijk! Cor: S1, S2, geen souffles! Pulmones: normaal ademgeruis beiderzijds, geen bijgeluiden! Abdomen: soepel, normale peristaltiek, geen palpabele afwijkingen! Extremiteiten: geen oedeem, perifere pulsaties intact, geen artritis, stijfheid en pijn schoudergordel en bovenbenen, noduli van Heberden enkele DIP s

35 Laboratoriumonderzoek! Hb TSH 1.09! Leuco s ferritine 339! Trombo s RF <7! BSE 80 - anti-ccp 1! CRP 84 - ANA 80 nucleolair! Kreat 45 - ENA negatief! ALAT 8 - vit B12 364! CK 30 - foliumzuur 35! Calcium reticulocyten 12! Albumine 39 - geen paraproteïne

36 Aanvullend onderzoek! PET-scan: verhoogde opname thoracale aorta, aa. Subclavia tot in proximale aa. Brachialis, aa. Carotis, craniale helft aorta abdominalis en vanaf de aorta bifurcatie de gehele arteriële vaatboom richting caudaal! A. temporalis biopt: reuscelarteriitis

37 Conclusie! Reuscelarteriitis/ Grote vaten vasculitis

38 Behandeling! Start met 60 mg prednisolon per dag na 2 weken! Indien BSE en CRP genormaliseerd dan dalen prednisolon met 10 mg per 2 weken tot 30 mg daarna met stappen van 5 mg tot 10 mg per 2 weken en dan uitsluipen tot 0.! De BSE en CRP dienen eenmaal per 2 weken worden bepaald. Indien BSE en CRP weer oplopen 1 stap terug in het schema doen.

39 Risico Visus Verlies! Oudere leeftijd hoger risico 75! Laag Hb beschermend 6.8! Voorafgaand CVA ja! HLA DRB1*04?! Ontwikkeling MRI/MRA kan ons wellicht verder helpen

40 MRI T1 Geiger et al Rheumatology 2009;48:

41 Geiger et al Rheumatology 2009;48:

42 Risico Aneurysma / Stenose Aorta! Oudere leeftijd hoger risico! BSE niet heel hoog! Wel hoge FDG PET uptake! Geen dyslipidemie! Voorafgaand CVA! HLA DRB1*04, meer inflammatie

43 Risico Aneurysma In RCA! Mortality in GCA not different from normal population (Neunninghof et al. AR 2003)! Different studies 8-18% aneurysms mostly of the ascending aorta and the aortic arch! 17 fold risk of ThAA and 2.4 risk of AAA! Risk factors for development of aneurysms; hyperlipidemia, ESR, Hypertension, coronary artery disease, increased FDG uptake

44 Co-mediactie! Carbasalaat calcium; om craniale ischemie te voorkomen (2 retrospect studies)! Omeprazol 20mg! Alendroninezuur 70 mg/week! Calcichew D3 500mg/ Vit2 dd! Zo nodig paracetamol 3 dd 1 gram! Naproxen max 2 dd 500 mg

45 Contribution of Vascular Physical Examination for AA Risk Monitoring! Left arm claudication was present in 43/90 patients (48%),and right arm claudication was present in 33/90 patients (37%).! A history of upper extremity claudication was 60% sensitive and 85% specific to detect angiographic lesions involving either the ipsilateral subclavian or axillary arteries.! Assessment of claudication in combination with the vascular physical examination did not further improve the performance characteristics of the physical examination.! Abnormal physical examination findings were highly associated with the presence of arterial lesions, but normal physical examination findings did not rule out the possibility of arterial disease.

46 Monitoren! Ziekte activiteit; BSE / CRP en symptomen! Schade RCA/LVV; Screen in hoog risico groep op AA dmv X-Thorax AP en Lateraal (TTE op indicatie) en echo abdomen! Bijwerkingen; Maag, BDM en Vit D

47 Recidief/ relapse! Definitie: terugkeer symptomatologie in combinatie met oplopen BSE en CRP;! Verhoog prednisolon dosis met ten minste 10 mg per dag, indien dosis ten tijde van recidief nog boven de 15 mg is.! Start Methotrexaat als adjuvante behandeling Jover et al Ann Int med 2001, Hoffman AR 2002

48 Methotrexaat Mahr AR 2007

49 Methotrexaat en Anti-TNF Issues in trial design for ANCA-associated and large-vessel vasculitis Ruth M. Tarzi, Justin C. Mason and Charles D. Pusey

50 Medicamenteuze mogelijkheden naast methotrexaat! Azathioprine! Leflunomide! Tocilizumab! Rituximab! Cyclofosfamide! Anakinra

51 Tocilizumab= anti-interleukine 6 receptor Mab

52

53

54 ! Grote Vaten Vasculitis! Diagnostiek! Behandeling! Takaysu! Nieuwe ontwikkelingen! Vragen

55 Mikito Takaysu

56

57

58

59 Hoffman Medicine 2009

60 Kerr et al Ann Int Med 1994

61 Dreyer et al clin exp rheum 2011

62

63

64 Blockmans Ann NY Acad sci 2011

65 Pregnancy Hidaka maternal fetal medicine 2011

66 Behandeling Silva da Souza Rheumatology Int 2010

67 Samenvatting! Takayasu op jongere leeftijd! Met name Vrouwen! Belangrijk goed te letten op complicaties! Cardiovasculaire risico factoren beperken

68 Samenvatting RCA/LVV! RCA veelvoorkomende aandoening overlap met PMR! Bij zowel RCA als Takayasu geen ANCA! Alle grote vaten kunnen meedoen! Behandeling EERSTE KEUS prednisolon! Nieuwe behandelstudies volgen

69 ! Grote Vaten Vasculitis/RCA! Diagnostiek! Behandeling! Takaysu! Nieuwe ontwikkelingen! Vragen

70 Issues in trial design for ANCA-associated and large-vessel vasculitis Ruth M. Tarzi, Justin C. Mason and Charles D. Pusey

71 Behoefte aan Biomarkers for diagnosis and follow up! Verouderde T-cellen (Onderzoek Niels van der Geest UMCG)! Genetics of Ageing GWAS studie

72 UMCG poli Reuscel Arteriitis! Snelle Service! Diagnostiek oa Echo, biopt, PET/low dose CT! Start behandeling na diagnostiek! Onderzoek gericht op verbetering diagnostiek en behandeling.! Onderzoek naar de rol van de verouderde T- cellen!

73 Bedankt voor uw aandacht! Grote Vaten Vasculitis/RCA! Diagnostiek! Behandeling! Takaysu! Nieuwe ontwikkelingen! Vragen

74

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK KLEINEVATENVASCULITIS

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK KLEINEVATENVASCULITIS RICHTLIJN DIAGNOSTIEK KLEINEVATENVASCULITIS Utrecht, juli 2010 Deze richtlijn is geïnitieerd door: - Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie - Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Nadere informatie

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Module Reumatologie & Klinische Immunologie I Jaar 3 + 4 15 april 2014 COIG Moduleboek Documentkenmerken COIG moduleboek Betreft het COIG moduleboek: Reumatologie

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Reumatologie in beeld

Reumatologie in beeld Reumatologie in beeld 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd 1 24-11-11 10:56 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd 2 24-11-11 10:56 Reumatologie in beeld Dr. Tim L. Jansen Prof. dr. Piet van Riel Prof. dr.

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Protocol gestructureerde zorg. Diabetes Mellitus type 2. Amsterdam, oktober 2014

Protocol gestructureerde zorg. Diabetes Mellitus type 2. Amsterdam, oktober 2014 Protocol gestructureerde zorg Diabetes Mellitus type 2 Amsterdam, oktober 2014 Dit protocol is opgesteld door: Petra Elders, huisarts, Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren Sandra van Strijp, diabetesverpleegkundige,

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

1 P a g i n a. Probleemgericht denken vertrekt vd patiënt. 1 Pijn anamnese. 2 Andere relevante anamnetische gegevens. 3 Klinisch onderzoek

1 P a g i n a. Probleemgericht denken vertrekt vd patiënt. 1 Pijn anamnese. 2 Andere relevante anamnetische gegevens. 3 Klinisch onderzoek Probleemgericht denken vertrekt vd patiënt Structureel denken! 1 Pijn anamnese Altijd vanaf begin, zonder dossier te bekijken. Verschillende types pijn inflammatoire pijn = nachtelijke pijn o 2 e deel

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 11N Fase A Titel Huidafwijkingen en gewrichtsklachten Onderwerp Psoriasis vulgaris Inhoudsdeskundige Dr. C. van der Vleuten Dermatoloog UMCN Dr. B. Cools arts, Interne Geneeskunde / Klinisch Trainingscentrum

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren in

Nadere informatie

Protocol diabetische voet. Ziekenhuisgroep Twente Almelo en Hengelo

Protocol diabetische voet. Ziekenhuisgroep Twente Almelo en Hengelo Protocol diabetische voet Ziekenhuisgroep Twente Almelo en Hengelo Inleiding De diabetische voet wordt gedefinieerd als een infectie, ulceratie of destructie van het diepe weefsel van de voet, geassocieerd

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Artritis of artrose, that s the question. Woensdag 27 februari 2013

Artritis of artrose, that s the question. Woensdag 27 februari 2013 Artritis of artrose, that s the question Woensdag 27 februari 2013 Programma (voor de pauze) 18.30 uur Opening & quiz door de voorzitter Dirk Soeters, huisarts 18.45 uur Vroegdiagnostiek bij artritis:

Nadere informatie

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 25 NUMMER 0 januari 205 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Periode januari 2004 t/m maart 2004 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn maatschap Jouster huisartsen maatschap Jouster huisartsen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING... 3 DEEL : DE ALGEMENE KWALITEITSCRITERIA... 4

Nadere informatie

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom 1 2 Multidisciplinaire

Nadere informatie

Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen

Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose d.d. 18 juni 2012 Werkgroep interstitiële

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar

Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar April 2012 1 INHOUDSOPGAVE (1) Samenvatting 4 1 Algemene inleiding 10 1.1. Samenstelling werkgroep en klankbordgroep 10 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van uveitis.

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van uveitis. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van uveitis. Inhoudsopgave Inleiding...... 4 Doelgroep en doelstelling.. 4 Samenstelling werkgroep.. 4 Werkwijze werkgroep.. 5 Wetenschappelijke onderbouwing 6

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

Niet-kleincellig longcarcinoom

Niet-kleincellig longcarcinoom Niet-kleincellig longcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 2.0 Datum Goedkeuring: 22-05-2011 Methodiek: Evidence based Verantwoording: Landelijke Werkgroep Longtumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Epidemiologie...2

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose

Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlands Huisartsen Genootschap

Nadere informatie