Aanvraag Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven"

Transcriptie

1 Aanvraag Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Dit is een aanvraagformulier voor een Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Stuur het ondertekende formulier naar ons op. Wij nemen uw aanvraag dan in bendeling. uitgave september Deze aanvraag Om wat voor aanvraag gaat het? Een wijziging op een bestaande verzekering met polisnummer Een offerte Een nieuwe verzekering Heeft u hiervoor al een offerte ontvangen? Nee Ja, offertenummer Wilt u deze verzekering samen met uw bestaande Nee Ja, polisnummer(s) bedrijfsverzekeringen onder brengen in één pakketverzekering, de ZekerheidsCombinatie Bedrijven? 2 Uw gegevens Naam en voorletter(s) Man Vrouw Naam bedrijf/kantoor of beroep Namen en voorletter(s) eigenaren/firmanten/directeur-grootaandeelhouders Geboortedata (dd-mm-jjjj) Vestigingsadressen Huisnr. Postcode Plaats Factuuradres Huisnr. Internetadres www. Telefoonnummer Oprichtingsdatum - - (dd-mm-jjjj) Rechtsvorm Nv Bv Eenmanszaak Vof Stichting Vereniging Maatscp Anders, nl. Rekeningnummer (IBAN) t.n.v. Inschrijvingsnummer Kamer van Koopndel SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling Kamer van Koopndel) Zakelijk Scde Postbus AV Den Haag Telefoon Fax

2 3 Uw bedrijfsgegevens Hoofdactiviteiten van het bedrijf Nevenactiviteiten (b.v. verhuur van panden) Maakt uw bedrijf deel uit van een holding? Nee Ja Zo ja, vermeld dan alle bv s (inclusief de holding). Heeft u een franchise-, agentuur- en/of Nee Ja leaseovereenkomst gesloten? Zijn er meerdere eigenaren, firmanten, maten, Nee Ja, namelijk personen vennoten e.d. werkzaam? Heeft u werknemers in loondienst? Nee Ja, namelijk arbeidscontracten Zijn er uitzendkrachten of andere tijdelijke krachten Nee Ja, namelijk personen werkzaam? Wat is de jaaromzet (excl. btw)? 4 Vergunningen en vakdiploma s Bent u in het bezit van een vestigingsvergunning? Nee Ja Niet vereist Heeft u of een van de andere eigenaren van Nee Ja het bedrijf de vereiste vakdiploma s beald? Valt uw bedrijf onder de Wet Nee Ja Milieubeheer (voorheen Hinderwet)? Zo ja, is er voor uw bedrijf een Nee Ja Hinderwetvergunning of Vergunning Wet Milieubeheer verleend? Is de vergunning voor bepaalde tijd afgegeven? Nee Ja Bent u aangesloten bij een bedrijfsvereniging? Nee Ja 5 Uw branche We hebben voor de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven onderscheid gemaakt tussen zeven verschillende branches. Beantwoord alleen het onderdeel dat op uw situatie van toepassing is. A Sport- en ontspanningsverenigingen Hoeveel leden heeft de vereniging? B Onderwijsinstellingen Hoeveel leerlingen heeft uw onderwijsinstelling? C Garagebedrijven Bent u aangesloten bij de BOVAG/FOCWA? Nee Ja Bent u officiële (sub)dealer? Nee Ja, van merken Heeft u een benzinestation voor derden? Nee Ja

3 D Horeca Heeft u een schriftelijke huur- en/of pacht- Nee Ja overeenkomst? Zo ja, wat voor overeenkomst is het? Standaard huurcontract bedrijfsruimte Gemengde overeenkomst met minimaal een van de volgende voorwaarden: biercontract bruikleenovereenkomst tapapparatuur exploitatieovereenkomst speelautomaten Is het een contract voor onbepaalde tijd? Nee, het loopt af op - - (dd-mm-jjjj) Ja E Vereniging van Eigenaren (VvE) Uit welke adressen bestaat de VvE? Adres 1 Adres 2 Als het gaat om nieuwbouw: zijn alle Nee Ja appartementen opgeleverd? Zo ja, wat is de datum van oplevering? - - (dd-mm-jjjj) Zijn er een of meer eigenaren die hun Nee Ja appartementen verhuren? Is er een eigenaar die meer dan 50% van het aantal Nee Ja appartementsrechten heeft? Is de VvE onderdeel van een hoofd-vve? Nee Ja Wat is het aantal wooneenheden? bedrijfseenheden? Vloeroppervlakte m 2 garages met zelfstandig appartementsrecht? gehuurde of gepachte parkeerplaatsen van derden? werknemers in dienst? F (Para-)medische beroepen Op welke basis werkt u? Eigen praktijk Maatscp In loondienst (meerdere antwoorden mogelijk) Anders, nl Heeft u werknemers in loondienst? Nee Ja Zo ja, hoeveel medisch assistenten/co-assistenten? administratieve assistenten? Welke beroepsopleiding(en) heeft u afgerond? Van welke beroepsvereniging bent u lid? Bent u ingeschreven in het BIG-register? Nee Ja Heeft u een contract met een zorgverzekeraar? Nee Ja Heeft u een eigen apotheek? Nee Ja

4 G Agrarische bedrijven Wat is de totale oppervlakte van uw bedrijf? are (ook huur, pacht, bruikleen) Wat voor soort bedrijf heeft u? Soort Oppervlakte per soort Akkerbouw-/weidebouw Tuinbouw open grond Tuinbouw onder glas m 2 Tuinbouw fruitteelt Kwekerijen Mesterij, leg- of fokbedrijf Veehoudersbedrijf Pluimveehouderij Anders, nl. Heeft uw bedrijf nog andere percelen of Nee Ja grond (met of zonder opstallen)? Zo ja, op welke adressen? Adres 1 Adres 2 Verhuurt u grond of percelen? Nee Ja Is uw bedrijf een loononderneming? Nee Ja Zo ja: hoeveel werknemers heeft u? hoeveel voertuigen heeft u? (met of zonder kenteken, geautomatiseerd of niet) Heeft u bedrijfsmotorrijtuigen zwaarder dan 3500 kg? Nee Ja 6 Uw verzekering Dit is een aanvraagformulier voor de vaste dekking Bedrijfsrechtsbijstand. Naast deze standaarddekking heeft u de mogelijkheid om uw verzekering uit te breiden met de dekkingen Rechtsbijstand Particulieren en Rechtsbijstand (bedrijfs)motorrijtuigen. Wilt u aanvullende dekking(en)? Nee Ja, Rechtsbijstand Particulieren Ja, Rechtsbijstand (bedrijfs)motorrijtuigen 7 Rechtsbijstand Particulieren Heeft u gekozen voor de aanvullende dekking Particulieren? Vul dan hieronder de gegevens van de te verzekeren personen in. Persoon 1 Persoon 2 Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Wilt u meer personen verzekeren? Vul de gegevens dan in op een apart blad en stuur dit mee met het aanvraagformulier.

5 8 Rechtsbijstand (bedrijfs)motorrijtuigen Heeft u gekozen voor de aanvullende dekking (bedrijfs)motorvoertuigen? Vul dan hieronder de kenmerken van de te verzekeren motorrijtuigen in. 1 Personen-/bestelauto s tot een maximum Auto 1 Auto 2 gewicht van 3500 kg (inclusief laadvermogen) Merk/type Kenteken Lease Nee Ja Nee Ja Kentekenbewijs op naam van Bedrijf Privé Bedrijf Privé Gebruik Bedrijf Privé Bedrijf Privé 2 Vracht-/bestelauto s/aanngers met een maximum gewicht van 3500 kg en meer (inclusief laadvermogen) Auto 1 Auto 2 Merk/type Kenteken Lease Nee Ja Nee Ja Eigen vervoer/vervoer voor derden Bedrijf Privé Bedrijf Privé Met/zonder aannger Bedrijf Privé Bedrijf Privé Wilt u meer auto s verzekeren? Vul de kenmerken dan in op een apart blad en stuur dit mee met het aanvraagformulier. 9 Ingangsdatum en vervaldatum Wanneer moet de verzekering ingaan? - - (dd-mm-jjjj) LLDe verzekeringstermijn is 3 jaar. De vervaldatum is standaard 1 januari. Wilt u een andere vervaldatum? - (dd-mm) Geef die dan hiernaast aan. 10 Andere verzekeringen Heeft u momenteel elders een Nee Ja vergelijkbare verzekering? Zo ja, vul dan de volgende gegevens in: Maatscppij Polisnummer Soort dekking Afloopdatum - - (dd-mm-jjjj) 11 Premiebetaling Hoe wilt u de premie betalen? Per jaar Per lfjaar (3% meerprijs) Per kwartaal (5% meerprijs) Per maand (6% meerprijs) LLLet op: Als u de premie rechtstreeks aan ons betaalt en u per maand wilt betalen dan kan dat alleen met een automatische incasso. Wilt u betalen met een automatische incasso? Nee Ja, u machtigt ons om de premie af te schrijven van rekeningnummer (IBAN) op naam van L LAls u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te storten.

6 12 Uw verzekeringsadviseur Verzekeringsadviseur Adres Huisnr. naam VA-nummer 13 Voorgeschiedenis De volgende vragen gaan over uw voorgeschiedenis, die van uw bedrijf of die van eventuele andere (rechts)personen die betrokken zijn bij de verzekering. Het gaat hierbij over de afgelopen acht jaar. Vraagt u de verzekering aan voor een rechtspersoon, zoals een bv? Beantwoord de vragen dan ook voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) en/of de aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer. Heeft u of hebben andere betrokken (rechts)personen scde veroorzaakt of scde geleden door gebeurtenissen die worden gedekt door de aangevraagde verzekering? Nee Ja, vul dan onderstaand schema in. Scdejaar Maatscppij Scdebedrag Is de scde Omschrijving voorval openstaand (o), betaald (b) of afgewezen (a) Zijn er meer scdegevallen dan in bovenstaand schema past? Voeg dan een bijlage toe met alle gevraagde gegevens. Bent u of zijn andere betrokken (rechts)personen ooit geweigerd door een Nee Ja andere verzekeraar? Of heeft een andere verzekeraar ooit een verzekering stopgezet of andere gewijzigde voorwaarden gesteld? Bent u of zijn andere betrokken (rechts)personen op wat voor manier dan Nee Ja ook in aanraking geweest met politie of justitie in verband met (verdenking van) het plegen van een misdrijf? Met plegen bedoelen wij ook medeplegen en medeplichtigheid. Met misdrijf bedoelen wij alleen de strafbare feiten die wettelijk als misdrijf worden aangemerkt. Het gaat dan meestal om zwaardere delicten die bij veroordeling tot een strafblad leiden. Verkeersovertredingen vallen daar meestal niet onder. 14 Ondertekening Privacy Wij gebruiken uw gegevens voor overeenkomsten, statistische analyse, marketingactiviteiten, ter voorkoming van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken de gegevens van uw werknemers alleen voor de vaststelling van het recht op uitkering, het regelen van ondersteuning bij re-integratie, statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om een verantwoord acceptatie- en scderegeling beleid te voeren, kunnen wij bovendien uw persoonsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Deze stichting bewaart verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen daar ook een gemelde scde in het systeem laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyrecht van de Stichting CIS. Meer informatie vindt u op Wij kunnen ook gegevens raadplegen van Roy-data. Dit is een centraal bestand met informatie over scdevrije jaren die u heeft opgebouwd. U kunt deze gegevens ook zelf opvragen via

7 U bent eindverantwoordelijk U bent als aanvrager van deze verzekering verplicht om alle vragen op dit formulier eerlijk en volledig te beantwoorden. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere betrokken (rechts)personen. U beantwoordt de vragen dus op basis van wat u zelf weet en wat andere betrokken (rechts)personen weten. U bent hier eindverantwoordelijk voor, ook als een ander de vragen namens u invult. Antwoord onjuist of onvolledig? Op basis van uw antwoorden maken wij een insctting van het te verzekeren risico. Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, dan kan dit gevolgen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld uw recht op een uitkering intrekken of minder uitkeren. Heeft u de vragen met opzet onjuist of onvolledig beantwoord om ons te misleiden? Bijvoorbeeld omdat u verwachtte dat wij de verzekering anders niet zouden afsluiten? Dan hebben wij het recht om de verzekering op te zeggen. Klachtenregeling Als u een klacht heeft over de uitvoering van de verzekering, dan kunt u die sturen naar de Nationale-Nederlanden Klachtendesk, postbus 93604, 2509 AV Den Haag. Of kijk op Nederlands recht Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Nationale-Nederlanden Scdeverzekering Maatscppij N.V., statutair gevestigd in Den Haag, geldt Nederlands recht. Uw ndtekening Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik de vragen op dit formulier eerlijk en volledig heb beantwoord. Naam Datum Handtekening

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-19 Gegevens aanvraag uitgave juli 2006 Aofferte Awijziging

Nadere informatie

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en kantoorberoepen uitgave juli 2011 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam Rekeningnummer Verbiest

Nadere informatie

ALGEM EEN AANVRAAGFORM U LIER

ALGEM EEN AANVRAAGFORM U LIER MANTELCONTRACT KUNDALINI YOGA NEDERLAND ALGEM EEN AANVRAAGFORM U LIER Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 3240 AA Middelharnis Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 4BB 551 www.vooqd.com Verzekeringsadviseur:

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave november 2009 Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en kantoorberoepen MNONONNNP

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave november 2009 Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en kantoorberoepen MNONONNNP NnL 13% korting op de vermelde bruto premie voor leden Vermeld hier uw aansluitnummer svp Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave november 2009 Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP ers Alléén voor zelfstandigen zonder personeel

Aanvraag Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP ers Alléén voor zelfstandigen zonder personeel Aanvraag Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP ers Alléén voor zelfstandigen zonder personeel Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080450 Fax: 020 3080459 E-mail: info@nieuwe-dag.nl

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Verzekeringsadviseur Postbus 93604 2509 AV Den Haag Adres Telefoon (070) 513 03 03 Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag AOV verzekering zelfstandigen uitgave januari

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs Uw bedrijf compleet verzekerd tegen een vaste premie U werkt als zelfstandige

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

BedrijfsImpulz aanvraag

BedrijfsImpulz aanvraag BedrijfsImpulz aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4316(0608)a adresgegevens intermediair (of stempel) Â inhoudsopgave BedrijfsImpulz aanvraag 3 aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven 7

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch)

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Gegevens adviseur Adviseur Adres Relatienummer Stempel adviseur ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag Hoeksche Waard Totaalpakket  1. aanvraag  1. aanvraag betreft betreft nieuwe nieuwe verzekering verzekering voor 1voor jaar 1 jaar bestaand bestaand Hoeksche Privé Pakket PrivéWaard

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Assurantie-adviseur: Aanvraag betreft n Nieuwe aanvraag n Mantelpolis n Losse polis n Tevens ingezonden aanvraagformulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Zelfstandigen Bouw Ondernemerspakket

AANVRAAGFORMULIER Zelfstandigen Bouw Ondernemerspakket AANVRAAGFORMULIER Zelfstandigen Bouw Ondernemerspakket Offerte Nieuwe verzekering afsluiten ALGEMENE GEGEVENS Aanvrager.. Man Vrouw Geboortedatum Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie