1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in Engels The Low Countries in World History 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: DJ van der Veen (tel. 7348) Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse colleges niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Inzicht in de geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld is een essentieel onderdeel van de opleiding tot tweedegraads docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. In deze cursus is aandacht voor kennisontwikkeling omtrent de Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Daarnaast zal deze geschiedenis van Nederland worden belicht vanuit een aantal belangrijke thema s en zullen een aantal historische vaardigheden worden geoefend op basis van historisch denken. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten:. Inzicht in de geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld is een essentieel onderdeel van de opleiding tot tweedegraads docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. In deze cursus is aandacht voor kennisontwikkeling omtrent de Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd.de opbouw van de cursus is zodanig dat men enerzijds zelfstandig de cursus kan bestuderen en uitvoeren en anderzijds tijdens colleges verdieping wordt aangeboden. Doelstellingen/competenties: De student: - ontwikkelt een (chronologisch) kader van historische kennis van de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. - ontwikkelt kennis en inzicht in de belangrijkste historische ontwikkelingen van de geschiedenis van Nederland in de vroegmoderne tijd en kan dit in de context van de wereldgeschiedenis plaatsen. - is in staat om verbanden te leggen tussen de verschillende besproken onderwerpen en kunnen deze verbanden ook (historisch) beargumenteren. - Kan werken met een aantal historische structuurbegrippen. is zich bewust dat de geschiedenis van Nederland onderdeel uitmaakt van het schoolvak geschiedenis en kan hierbij denken in historische tijd. - kan perspectieven onderscheiden waaruit de geschiedenis van Nederland wordt bestudeerd en benaderd en uitleggen dat deze perspectieven tijdgebonden constructies zijn. Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen. De lesstof bestaat uit: - verplichte literatuur - de cursus met bronnen, opdrachten en de colleges Het tentamen moet met een voldoende worden afgesloten. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SLB: 3a, 3b Dublin: I, II, III Kennisbasis: 1.1.a.; 1.1.b.;1.2.b; 3.1a - f; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Groenveld, S. e.a (red.)., (2012) De Tachtigjarige Oorlog, Opstand

3 en consolidatie in de Nederlanden (ca ) Diversen (verplicht) : Materiaal te downloaden via de cursussite 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Nederland in de wereld, nationale staten 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1NLNS Cursusnaam Nederland in de wereld (nationale staten) 1.3 Cursusnaam in Engels The Netherlands in World History (Nations) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon G Beckerman (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse colleges niet verplicht 7 maal per blok 2100 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Inzicht in de geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld is een essentieel onderdeel van de opleiding tot tweedegraads docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. In deze cursus is aandacht voor het historisch overzicht van de 19 e eeuw Daarnaast zal de geschiedenis van Nederland worden belicht vanuit een aantal belangrijke thema s. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: Studenten hebben kennis en inzicht in de belangrijkste historische ontwikkelingen van de geschiedenis van Nederland in de 19 e eeuw en kunnen dit in de context van de wereldgeschiedenis plaatsen. De student: ontwikkelt een (chronologisch) kader van historische kennis van de Nederlandse geschiedenis van de 19 e eeuw. heeft kennis en inzicht in de belangrijkste historische ontwikkelingen van de geschiedenis van Nederland in de 19 e eeuw en kan dit in de context van de wereldgeschiedenis plaatsen. is in staat om verbanden te leggen tussen de verschillende besproken onderwerpen en kunnen deze verbanden ook (historisch) beargumenteren. Kan werken met een aantal historische structuurbegrippen. is zich bewust dat de geschiedenis van Nederland onderdeel uitmaakt van het schoolvak geschiedenis en kan hierbij denken in historische tijd. kan perspectieven onderscheiden waaruit de geschiedenis van Nederland wordt bestudeerd en benaderd en uitleggen dat deze perspectieven tijdgebonden constructies zijn. Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de cursus staat de geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld centraal. In periode C wordt de geschiedenis van de 19 e eeuw behandeld. De opbouw van de cursus is zodanig dat men enerzijds zelfstandig de cursus kan bestuderen en uitvoeren en anderzijds tijdens colleges verdieping wordt aangeboden. Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen. Verplichte lesstof. De lesstof bestaat uit: - verplichte literatuur - cursusmateriaal met bronnen, opdrachten en antwoordmodellen - de colleges. Het tentamen moet met een voldoende worden afgesloten. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Korte omschrijving: Inzicht in de geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld is een essentieel onderdeel van de opleiding tot tweedegraads docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. In deze cursus is aandacht voor het historisch overzicht van de 19 e eeuw Daarnaast zal de geschiedenis van Nederland worden belicht vanuit een aantal belangrijke thema s. Legitimering: SBL: 3a, 3b Dublin: I, II, III Kennisbasis: 1.1.a.;1.1.b.; 1.2.b; 3.1.a - f, 3.2; 3.3; 3.4; 4.8; Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Knippenberg H. & de Pater B.C., (2011) De eenwording van

6 Nederland. schaalvergroting en integratie sinds Nijmegen: SUN Boek (verplicht) : De Rooy P. (2010) Republiek van rivaliteiten. Amsterdam: Mets & Mets 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Nederland in de wereld (verdieping) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1NLVERD Cursusnaam Nederland in de wereld (verdieping) 1.3 Cursusnaam in Engels The Netherlands in World History (in depth) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DJ van der Veen (tel. 7348) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse colleges en ind. begeleiding niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 Verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Inzicht in de vroegmoderne geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld is een essentieel onderdeel van de opleiding tot tweedegraads docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. In deze cursus oefent de student een aantal historische vaardigheden dmv onderzoek naar de geschiedenis van Nederland in wereldwijd perspectief. Deze cursus maakt deel uit van de historische onderzoekslijn van de opleiding 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Deze cursus maakt deel uit van de onderzoekslijn van de opleiding geschiedenis. In de onderzoekslijn worden historische vaardigheden geoefend. Dmv deze vaardigheden waarbij de student tussentijds feedback krijgt van medestudenten en/of docent leert de student onderzoek te doen en dit te verwerken in een historisch verslag. Hierbij zal de student gebruik maken van Nederlandse bronnen maar ook van internationale literatuur. Iedere cursus kent zijn eigen periode; in deze cursus staat de geschiedenis van Nederland in relatie tot de wereld in de vroegmoderne tijd centraal. Doelstellingen/competenties: In de onderzoekslijn ontwikkelt de student een aantal historische vaardigheden op HBO-niveau, die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van een historicus, die bestaan uit verzamelen, ordenen, verklaren en /beeldvorming en die ook in de kennisbasis gehanteerd worden. Toetsen en beoordelingscriteria: De toetsing bestaat uit twee delen: 1. Schriftelijk tentamen. 2. Verslag, bestaande uit een historisch onderzoek. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SLB: 3 a,b,c, 5b,7b Dublin: I,II,III,IV, V Kennisbasis: 1.1.a.; 1.1.b; 1.2.b; 3.1.a - f; 3.2; 3.3; 3.4; 4.8; Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 8 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9

10 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Thema rel.gesch. - Islam in Spanje 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1TISLAM Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Thema religieuze geschiedenis Islam in Spanje Theme Religious History: Islamic rule in Spain 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: A Vink (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten werkcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De pracht en praal van de stad Granada in het middeleeuwse islamitische Spanje vormden de inspiratie voor een rijmpje; een inwoner van Sevilla kon beweren: Wie niet in Sevilla is geweest, heeft geen wonderen gezien. Maar een Granadees antwoordde dan met: Wie niet in Granada is geweest, heeft helemaal niets gezien. Deze woorden laten iets zien van de culturele en wetenschappelijke grootsheid van het islamitische rijk in Spanje. Een belangrijk aspect van deze cultuur was de unieke samenlevingsvorm die we veelal met de naam convivencia aanduiden: het in redelijk vreedzame omstandigheden samenleven van de moslims, christenen en joden. In deze cursus zal de student aan de hand van een aantal thema s kennismaken met de culturele en sociaal-religieuze geschiedenis van Spanje van de achtste tot de 16 e eeuw. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de cursus staat het fenomeen convivencia centraal. De basis van de cursus wordt dus gevormd door de drie perspectieven, het islamitische, joodse en christelijke. Vanuit deze perspectieven zal een aantal thema s rond religie, cultuur en wetenschap onder de loep worden genomen. De werkvormen zullen variëren; er zullen overzichtscollege s worden gegeven, maar de student zal ook individuele en groepsopdrachten moeten maken. Belangrijke vaardigheden waarmee de student in deze cursus oefent zijn verzamelen, bronnenkritiek, verklaren en beeldvormen. Doelstellingen/competenties: De student ontwikkelt: a) basiskennis van de culturele en sociaal-religieuze geschiedenis van islamitisch Spanje van de 8 e tot de 16 e eeuw; b) kennis van en inzicht in de verschillende perspectieven die de islamitische samenleving vormden; c) kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de beeldvorming die de verschillende perspectieven ten opzichte van elkaar hadden en de rol die woordkeuzes daarin speelden; d) het besef dat aan de hand van historiografie kan worden aangetoond dat de representaties van geschiedenis, zowel in geschreven als visuele vorm, afhankelijk zijn van de standplaatsgebondenheid van de personen die de representaties creëren. e) historische vaardigheden als bronnenkritiek, verklaren en inleven; f) vaardigheid in het schrijven en presenteren van een feitelijk onderbouwde analyse en mening. Legitimering: 3a,b,c,d. Dublin: I, II, III, IV Kennisbasis: 1.b; 1.d; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.3b; 4.5b; 4.6d Toetsen en beoordelingscriteria: 1.Schriftelijk tentamen 2.Verslag (met presentatie) Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Het tentamen geldt voor 50% van het eindcijfer en het verslag en de presentatie samen voor 50% van het eindcijfer. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Studielast: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren):2 Zelfstudie (uren): 110

12 Totaal (uren): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Verplichte literatuur. Titel en kosten worden voor aanvang van de cursus bekend gemaakt. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Thema rel.gesch - Woorden in de kerk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1TKERK Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Thema religieuze geschiedenis: Woorden in de kerk Theme religious history: Quarrels in Christianity 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: G Beckerman (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten werkcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus gaat over een van de belangrijkste onderwerpen uit de politieke en culturele geschiedenis van de vroegmoderne tijd: de conflicten in de 16 de eeuwse kerk die hebben geleid tot het ontstaan van verschillende christelijke geloofsrichtingen. Kennis van dit onderwerp is van essentieel belang om de Europese geschiedenis van de vroegmoderne tijd te kunnen begrijpen. Geloofsconflicten en ( afwezigheid ) van religieuze verdraagzaamheid zijn voor de geschiedenisdocent onderwerpen waar regelmatig met leerlingen over van gedachten gewisseld kan ( moet ) worden. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In diverse werkvormen en activiteiten bestudeert de student het onderwerp met behulp van literatuur op HBO niveau. Doelstellingen/competenties: De student die deze cursus succesvol afrondt, heeft gedegen kennis van oorzaken, verloop en gevolgen van Reformatie en Contrareformatie, van een aantal hoofdrolspelers en van de ontwikkelingen in een aantal landen. Hij heeft zich verdiept in drijfveren en motieven van leiders en volgelingen, in het waarom van het fanatisme waarmee godsdienstoorlogen in de 16 de eeuw werden gevoerd en in de moeizame zoektocht naar religieuze verdraagzaamheid. Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen: Getoetst worden de hoofdzaken uit de opgegeven literatuur, de collegeaantekeningen en het inzicht van de student met betrekking tot het werken met bronnen: verzamelen, ordenen, verklaren en beeldvormen. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: 3a, 3b Dublin: I, II, III, IV Kennisbasis: Historisch redeneren: thema 1: a,c,d,e; thema 2: c,e; thema 3: a,b,c,e; thema 4: a,b,c,f. Tijdvakken: 5: a,c,e en 10: e 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15

16 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Thema rel. gesch. - Kruistochten 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1TKRUIS Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Thema religieuze geschiedenis - Kingdom in Heaven? Kruistochten in perspectief Theme Religious History - Kingdom in Heaven? The crusades in perspective 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: LG Alberts (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? lessenserie Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 Multiperspectief model Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze themacursus staat het fenomeen Kruistochten centraal. Als rode draad door de cursus lopen de verschillende perspectieven van waaruit de kruistochten kunnen worden bekeken: de moslims, de kruisvaarders, de Byzantijnen en de Joden. Naast de belangrijkste personen en gebeurtenissen voor en tijdens de kruistochten zal er ook aandacht worden besteed aan belangrijke ontwikkelingen zoals de veranderde motieven om op kruistocht te gaan, en beeldvorming. Ook de betekenis van de kruistochten voor het heden komt aan bod. Ten slotte is het essentieel dat de student niet alleen leert om een thema vanuit verschillende perspectieven aan te snijden, maar ook leert om rekening te houden met de belevingswereld en de achtergronden van de leerlingen in de klas. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De student zal tijdens de cursus enkele groepsopdrachten moeten uitvoeren. Belangrijke vaardigheden waarmee de student oefent zijn verzamelen, ordenen, verklaren en beeld vormen. Ook het presenteren van groepsopdrachten zal een belangrijk onderdeel zijn van de cursus. Doelstellingen: a) studenten hebben kennis van de inhoud van het jodendom, de islam en het christendom en de betekenis van de stad Jeruzalem voor deze godsdiensten; b) studenten hebben kennis van de politieke, sociale en religieuze stand van zaken aan de vooravond van de kruistochten in zowel het Midden-Oosten als West-Europa; c) studenten hebben kennis van en inzicht in de aanleiding, de oorzaak en het verloop van de kruistochten in zowel het Midden Oosten als West-Europa; d) studenten hebben kennis van en inzicht in de gevolgen van de kruistochten voor zowel het Midden Oosten als West-Europa; e) studenten hebben oog voor de verschillende perspectieven van waaruit het fenomeen kruistochten kan worden benaderd en van de rol die woordkeuzes daarin spelen; f) studenten hebben kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de beeldvorming die de verschillende perspectieven ten opzichte van elkaar hadden; g) studenten beseffen dat aan de hand van historiografie kan worden aangetoond dat de representaties van geschiedenis, zowel in geschreven als visuele vorm, afhankelijk zijn van de standplaatsgebondenheid van de personen die de representaties creëren. Dit thema kan ook als beroepsproduct worden ingevuld. Legitimering: SBL-competenties: 3 Dublin descriptoren: I,II,III,IV,V Kennisbasis: , 2.1, 2.2, , 4.2e, 4.3b, 4.4c-d Toetsen en beoordelingscriteria: 1) Met een multiperspectief model wordt getoetst of de student kennis van en inzicht in de aanleiding, het verloop en de gevolgen van de kruistochten vanuit verschillende perspectieven heeft. De student moet daarbij beseffen dat de representaties van geschiedenis, zowel in geschreven als visuele vorm, afhankelijk zijn van de standplaatsgebondenheid van de personen die de representaties creëren. Het resultaat zal in een presentatie aan de groep worden getoond. 2) Door het vervaardigen van een lessenserie zullen inhoudelijke kennis en vaardigheden als bronnenkritiek, contextualisering, verklaren en multiperspectiviteit worden getoetst. Het eindcijfer van de cursus wordt bepaald door het multiperspectief model en de lessenserie. De verhouding is 60/40. Voordat het cijfer bepaald wordt, moet de student aan de volgende eisen hebben voldaan: Beide producten zijn afgesloten met een voldoende; De student heeft voldoende geparticipeerd in de groepsopdrachten. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was.

18 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 19,95 (verplicht boek van Jonathan Philips) Materiaal: Boek (verplicht) : Jonathan Philips, In naam van God. Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten (Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2015) prijs 19,95 euro ISBN Reader (verplicht) : hand-outs worden tijdens de cursus op de cursussite geplaatst - geen kosten 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Nederland in een polariserende wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H2POLAR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Nederland in een polariserende wereld (20e eeuw) The Netherlands in a polarising World (20th century) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: DJ van der Veen (tel. 7348) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen + begeleiding niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 Verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De primaire doelstelling van de cursus dat men als student kennis en inzicht verwerft ten aanzien van de belangrijkste historische ontwikkelingen in Nederland in de 20 e eeuw geplaatst in een internationaal kader. De opbouw van de cursus is zodanig dat men enerzijds zelfstandig de cursus kan bestuderen en uitvoeren en anderzijds tijdens colleges verdieping en ondersteuning krijgt. Deze cursus maakt deel uit van de (historische) onderzoekslijn van de opleiding. In dat kader zal er aandacht zijn voor taalgericht vakonderwijs. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De opbouw van de cursus bestaat uit een zelfstandig te bestuderen deel, waarbij de student kennis en inzicht verwerft ten aanzien van de belangrijkste historische ontwikkelingen in Nederland in de 20 e eeuw in relatie tot de wereldgeschiedenis. Het verleden van Nederland zal regelmatig gekoppeld worden aan de maatschappelijke discussie van dit moment. De te bestuderen stof bestaat uit literatuur en bronnenmateriaal. Hier zijn vragen en opdrachten bij geformuleerd. In responscolleges kunnen vragen worden gesteld. Een aantal kenmerkende thema s zullen dmv verschillende werkvormen in hoor- en werkcolleges worden uitgediept. Verder zal er specifiek aandacht worden besteed aan het thema: beeldvorming Nederland in de 20 e eeuw. Het verdiepingsgedeelte is onderdeel van de (historische) onderzoekslijn van de opleiding. In dit verdiepingsgedeelte zal met historische vaardigheden worden geoefend. Hierbij zal de student gebruik maken van Nederlandse bronnen maar ook van internationale literatuur. Doelstellingen/competenties: Van de student wordt verwacht dat hij of zij: - inzicht heeft verworven in de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. - oorzaken en gevolgen van belangrijke ontwikkelingen kan benoemen en uitleggen. - kan aangeven wie de politieke sleutelfiguren waren in Nederland in de 20 e eeuw ( en 21 e eeuw) en waarom. - in staat is om de belangrijkste gebeurtenissen in Nederland (ook in relatie tot de rest van de wereld) op een rijtje te zetten. - in staat is kantelmomenten in de geschiedenis aan te wijzen, die van grote betekenis zijn geweest voor de Nederlandse samenleving. - Het verleden van Nederland kan plaatsen in een wereldwijd perspectief. - een klein historisch onderzoek kan verrichten naar een relevant historisch onderwerp en hier verslag van kunnen doen. - beeldvorming in Nederland ter discussie kan stellen. - oog krijgt voor ontwikkelingen in Nederland vanuit historiografisch perspectief. - historische begrippen; als continuïteit en discontinuïteit kan toepassen op de geschiedenis van Nederland in de 20 e (en 21 eeuw). - Het verleden van Nederland kan koppelen aan de maatschappelijke discussie van dit moment. Toetsen en beoordelingscriteria: De toetsing bestaat uit twee delen: 1. Schriftelijk tentamen. 2. Verslag. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Korte omschrijving: De primaire doelstelling van de cursus dat men als student kennis en inzicht verwerft ten aanzien van de belangrijkste historische ontwikkelingen in Nederland in de 20 e eeuw geplaatst in een internationaal kader. De opbouw van de cursus is zodanig dat men enerzijds zelfstandig de cursus kan bestuderen en uitvoeren en anderzijds tijdens colleges verdieping en

21 ondersteuning krijgt. Deze cursus maakt deel uit van de (historische) onderzoekslijn van de opleiding. Legitimering: SLB: 3a,b,c, 5b, 7b Dublin: I, II, III, IV Kennisbasis: 1.1.a-e,1.2.a.;1.2b; 2.1.c.;2.1.d; 2.2.b.;2.2.c.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 4.9; Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Materiaal te downloaden via de cursussite Boek (verplicht) : De Rooy P. (2010) Republiek van rivaliteiten. Amsterdam: Mets & Mets 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Staatsinricht. en de Europese eenwording 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H2STINR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Staatsinrichting en de Europese eenwording Political Science and Civics (the Netherlands, EU) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MA Wind (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk met docent niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijke tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 vakdidactische opdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Inzicht in de staatsinrichting van Nederland is een essentieel onderdeel van de opleiding tot tweedegraads docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. In deze cursus zal het politieke bestel van Nederland worden belicht vanuit een aantal belangrijke thema s. Er zal veel aandacht worden besteed aan hoe Nederland wordt geregeerd, aan Nederland als rechtsstaat, aan Nederland als onderdeel van de Europese rechtsgemeenschap en aan thema s rondom politieke betrokkenheid. Binnen de verschillende thema s zal de actualiteit continu centraal staan. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de cursus staat de staatsinrichting van Nederland centraal. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de Europese eenwording en de staatsinrichting van de EU. In het eerste gedeelte van de cursus vindt thematische verdieping plaats rondom een aantal thema s van de staatsinrichting van Nederland en de EU. Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende werkvormen, zoals overzichtscolleges, werkcolleges waarin in groepen wordt gewerkt aan het maken van vakdidactische opdrachten, excursies en gastsprekers. Tijdens het tweede gedeelte van de cursus zal de vakdidactische opdracht centraal staan. Toetsen en beoordelingscriteria: De toetsing bestaat uit: 1. Schriftelijk tentamen. Verplichte lesstof. De lesstof bestaat uit: van Deth J.W. &Vis J.C.M.P., (2006) Regeren in Nederland. Het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief Behandelde stof uit de overzichtscolleges 2. Opdracht: vakdidactische opdracht. Alle twee de onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Het eindcijfer wordt als volgt berekend: Onderdeel 1.; het schriftelijk tentamen geldt als afsluiting van het eerste gedeelte. Onderdeel 2.; de vakdidactische opdracht geldt als afsluiting van het tweede gedeelte. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Doelstellingen/competenties: a. Studenten hebben inzicht in de belangrijkste historische ontwikkelingen van de Nederlandse staat: staatsvorming in de Lage Landen, staatsinrichting van de republiek, het ontstaan van de Nederlandse eenheidsstaat, de vestiging van een koninkrijk, de Grondwetsherzieningen van 1840 en 1848, de schoolstrijd en de sociale kwestie, de verzuiling. b.. Studenten hebben inzicht in de democratie en de organisatie van de rijksoverheid. c. Studenten hebben inzicht in het wetgevingsproces. d. Studenten hebben inzicht in de organisatie van gemeente en provincie. e. Studenten hebben inzicht in en kennen het belang van de democratische rechtsstaat. Ze kunnen de scheiding der machten in Nederland en de Verenigde Staten met elkaar vergelijken. Ze hebben inzicht in de rechtsbescherming en in de belangrijkste grondrechten. f. Studenten zijn op de hoogte van de inrichting van de verzorgingsstaat. g. Studenten hebben inzicht in het kiesstelsel en het stelsel van politieke partijen. h. Studenten hebben inzicht in verschillende vormen van politieke betrokkenheid. h. Studenten hebben inzicht in sociale bewegingen en actiegroepen. g. Studenten hebben inzicht in het belang van de vierde macht, het ambtenarenapparaat. h. Studenten hebben inzicht in de verhouding tussen het staatsrecht en de internationale rechtsorde.

24 - Vakdidactische vaardigheden: - Studenten zijn in staat bovengenoemde kennis direct toe te passen in de praktijk en maken daartoe bij de verschillende onderwerpen een aantal vakdidactische opdrachten, waarbij activerende didactiek centraal staat. - Het hanteren van verschillende soorten media als bron in de les. - Het organiseren van een les waarbij een ooggetuige van de geschiedenis als gastspreker wordt uitgenodigd. - Het bijwonen van een raadsvergadering en een bezoek aan de rechtbank en het kunnen toepassen van de verkregen informatie in de lessen voor de leerlingen. - Het analyseren van de staatsrechtelijke thema s zoals deze beschreven staan in de verschillende schoolmethodes. - Inzicht verkrijgen in het onderwerp de staatsinrichting in Nederland als onderdeel van het centraal examen geschiedenis binnen het VMBO. - Studenten kunnen leer- en lesdoelen formuleren; zowel algemeen als specifiek voor eindexamen staatsinrichting VMBO. - Studenten kunnen verantwoorden in hoeverre ze bij het formuleren van de les- en leerdoelen rekening houden met door de overheid geformuleerde doelen en eisen. -Studenten kunnen een analyse maken van een geschiedenismethode eindexamen VMBO staatsinrichting, waarbij kennis van zaken over de toegepaste eindtermen tot uitdrukking komt. -Studenten kunnen een analyse maken van een eindexamen VMBO staatsinrichting, waarbij kennis van zaken over de toegepaste eindtermen tot uitdrukking komt. -Studenten kunnen een analyse maken eindexamenvragen VMBO staatsinrichting, aan de hand van Bloom. - Studenten kunnen gegevens over vragen aan de hand van Bloom verwerken in tabellen. - Studenten zijn in staat een keuze te maken uit verschillende soorten instap bij het maken van een les. -Studenten kunnen een studiewijzer of verslag maken ter voorbereiding op het eindexamen. -Studenten kunnen een lessenserie maken die een duidelijke samenhang heeft en waarbij de lesdoelen voortvloeien uit de leerdoelen die gekoppeld kunnen worden aan de eindtermen van een eindexamen. -Studenten kunnen een schriftelijke toets maken die een duidelijke koppeling heeft met de gehanteerde leer- en lesdoelen en eindtermen eindexamen. -Studenten zijn op de hoogte van een aantal docentgestuurde werkvormen en kunnen deze ook integreren en toepassen binnen een lesopzet. - Studenten zijn op de hoogte van een aantal activerende werkvormen en kunnen deze ook integreren en toepassen binnen een lesopzet. Legitimering: SBL: 3a,b,c,d. Dublin: I,II, III, IV Kennisbasis: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.7a; 4.8.a; 4.9.b; 4.8.e; 4.8.f; 4.9.a; 4.10.c; 4.10.d; 4.10.e. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : van Deth J.W., Vis & J.C.P.M., (2006) Regeren in Nederland. Het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief. Assen: van Gorcum Diversen (verplicht) : Materiaal te downloaden via de cursussite 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140

25 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

26

27 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Thema grootmachten - China 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H2TCHI Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits Thema grootmachten - China: geschiedenis en samenleving Theme world powers - China: history and society 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon VJ Augustin (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: In de negentiende eeuw domineerde Europa de wereld, de twintigste eeuw was die van Amerika, in de eenentwintigste eeuw lijkt China de nieuwe wereldmacht te gaan worden. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het fenomeen China binnen het thema grootmachten. Deze cursus biedt een kennismaking met de moderne geschiedenis van China van halverwege de negentiende eeuw tot de jaren tachtig. Verschillende aspecten van Chinese geschiedenis, cultuur en samenleving ten tijde van Mao Zedong zullen aan bod komen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de cursus staat de geschiedenis van China tijdens Mao Zedong centraal. Naast kennismaking met de geschiedenis met de moderne geschiedenis van China van halverwege de negentiende eeuw tot na de dood van Mao, vindt er thematische verdieping plaats rondom een aantal thema s rond cultuur en samenleving. Maar ook zal er aandacht zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van China na De studenten zullen een onderzoek doen; hun eigen zoektocht naar modern China. Dit werken ze uit in een verslag in de vorm van een bronnenanalyse en een critical review essay. Daarnaast zullen de studenten een studentles geven waarbij zij dmv primaire bronnen en secundaire literatuur een constructie geven van een zelfbepaald thema binnen een bepaald tijdvak 20e eeuw China en daar een vakdidactische vertaling aan geven. Doelstellingen/competenties: Van de student wordt verwacht dat hij of zij: - kennis heeft verworven in de geschiedenis van China in de moderne tijd. - in staat is basisinzicht in de belangrijkste politiek-culturele, sociaaleconomische vraagstukken in China tijdens Mao Zedong te ontwikkelen en dit te verwerken in een bronnenanalyse met een critical review essay. - In staat is zich in te leven in een totalitair regime. - Beeldvorming China 20e eeuw ter discussie kan stellen en dit kan vertalen in een vakdidactische toepassing. Legitimering: 3a,b,c,d. Dublin: I, II, III, IV Kennisbasis: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.5.b; 4.6.a; 4.7.c-d; 4.8.a; 4.8.d; 4.9.h;4.10a-b; e. Toetsen en beoordelingscriteria: 1. Verslag; in de vorm van een bronnenanalyse en een critical review essay 2. Presentatie; studentles met een vakdidactische toepassing Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Twentieth Century China. A history in documents, R.K. Schoppa (Oxford University Press) 2.5 Workload Contactduur (uren): 28

29 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

30

31 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Thema grootmachten - Sovjet- Unie 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H2TGSU Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Thema grootmachten - De opkomst van de Sovjet-Unie Theme world powers - The rise of the Sovjet-Union 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AJ Claassen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2 maal per week 3360 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

32 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Rusland is een wereldmacht om rekening mee te houden. In deze cursus gaan wij kijken hoe het tsaristische Rusland zich ontwikkelde naar de communistische Sovjet-Unie. Ook zullen wij kijken hoe de communisten via intimidatie en verleiding in staat waren decennialang aan de macht te blijven. In deze cursus zullen we ook stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen uit de 20 e eeuw zoals de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de crisis van het wereldkapitalisme en de Tweede Wereldoorlog. De centrale persoon in deze cursus is Jozef Stalin. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen: Dat de student: 1. kennis heeft verworven in de geschiedenis van Rusland en Sovjet-Unie in de 19e en eerste helft 20e eeuw 2. in staat is basisinzichten in de belangrijkste politieke, culturele, sociale en economische vraagstukken in de periode te verwoorden 3. in staat is zich in te leven in een totalitair regime 4. in staat is de tsaristische en communistische samenlevingen met elkaar te vergelijken met behulp van de begrippen verandering en continuïteit 5. in staat om uit te leggen hoe de totalitaire ideologie van het communisme in de Sovjet-Unie in praktijk is gebracht 6. In staat is in het (schriftelijk ) presenteren van een historisch onderbouwde mening over de Showprocessen in de jaren In staat is tot het uitvoeren van een beroepsgerelateerde opdracht over Rusland en de Sovjet-Unie 8. in staat is het ideologische karakter van de strijd tussen nazi-duitsland en communistisch Rusland te verwoorden en daarmee ook de aard van de Tweede Wereldoorlog in het oosten te duiden 9. in staat is om verschillende aspecten van historisch redeneren toe te passen tijdens de contacturen en bij het uitvoeren van de eindproducten 10. in staat is te reflecteren op de aangeboden werkvormen in de cursus Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus gaan wij kijken hoe het tsaristische Rusland zich ontwikkelde naar de communistische Sovjet-Unie. Ook zullen wij kijken hoe de communisten via intimidatie en verleiding in staat waren decennialang aan de macht te blijven. In deze cursus zullen we ook stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen uit de 20 e eeuw zoals de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de crisis van het wereldkapitalisme en de Tweede Wereldoorlog. De centrale persoon in deze cursus is Jozef Stalin. In diverse werkvormen en activiteiten bestudeert de student het onderwerp met behulp van literatuur en filmbeelden. Vaardigheden: Onderzoeksvaardigheden; schrijfvaardigheden, leesvaardigheden, organisatorische vaardigheden. Toetsen en beoordelingscriteria: Toetsing: 1. Schriftelijk tentamen over de hoorcolleges, handboekstof en besproken artikelen uit de werkcolleges 2. Essay waarin historisch redeneren centraal staat. Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL-Competentie: 3, 4 Kennisbasis:

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Orientatie op geschiedenis A Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-16 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-HFACHD2-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 1A Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-PCOMP1A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 1A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie