Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s."

Transcriptie

1 ga je studeren?

2 Verantwoordelijke uitgever Paul De Knop, rector Pleinlaan 2 B Brussel België De informatie in deze brochure is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Realisatie Vrije Universiteit Brussel Dienst Marketing, Communicatie en Evenementen Pleinlaan Brussel [T] [F] [E] Fotografie Saskia Vanderstichele, Kelly Langenus en Bernadette Mergaerts Concept & Opmaak Gekko Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s. hvs 07-13/2.000 ex. - Gedrukt op FSC papier.

3 Inhoud. Studeren aan de VUB. Goed bij de les. 4 Talent laat zich niet in een ho(e)kje drummen Cursus Inleiding tot het hoger onderwijs 8 Van A tot Z: bacheloropleidingen van de Vrije Universiteit Brussel 10 Agogische Wetenschappen 10 Bio-ingenieurswetenschappen 11 Biologie 12 Biomedische Wetenschappen 13 Chemie 14 Communicatiewetenschappen 15 Computerwetenschappen (Informatica) 1 Criminologische Wetenschappen 17 Farmaceutische Wetenschappen 18 Fysica en de Sterrenkunde 19 Geneeskunde 20 Geografie 21 Geschiedenis 22 Handelsingenieur 23 Industriële Wetenschappen 24 Ingenieurswetenschappen 25 Ingenieurswetenschappen: Architectuur 2 Kunstwetenschappen en Archeologie 27 Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 28 Politieke Wetenschappen 29 Psychologie 30 Rechten 31 Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 32 Sociologie 33 Taal- en Letterkunde: twee talen combinatie 34 Toegepaste Economische Wetenschappen 35 Toegepaste Taalkunde 3 Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 37 Wiskunde 38 Wat nu? 39 03

4 Studeren aan Goed bij de les. Geloof het of niet: waar je studeert, bepaalt voor een stuk wie jij binnen vier of vijf jaar bent. Elke unief vertrekt vanuit een eigen onderwijsvisie. Aan de Vrije Universiteit Brussel hechten we veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling en je kritisch denkvermogen. We zijn goed uitgerust om je te helpen die doelstellingen te verwezenlijken. Hoe dan? Door een persoonlijke en laagdrempelige begeleiding, bijvoorbeeld. Door je heel wat inspraak te geven, ook. Redelijk eigenzinnig en vrij kritisch De VUB is een kind van het verlichtingsdenken. Geen dogma s, geen absolute waarheden hier. Elke stelling, in welke wetenschappelijke discipline ook, wordt kritisch tegen het licht gehouden. We zijn breeddenkend en open van geest. Attent en respectvol. Maar we volgen niet slaafs de platgetreden paden. Het resultaat: mondige mensen, met een stevig gefundeerde eigen mening. Erg handig voor de rest van je leven. Want daar bestaat geen cursus of handboek voor. Je kan alle (wind)richtingen uit Toponderwijs is plezant Kennen en kunnen gaan hand in hand aan de VUB. Onze laatstejaarsstudenten Handelsingenieur (Solvay) trekken elk jaar op handelsmissie. Een extra meerwaarde van een prestigieuze opleiding. Geen wonder dat zoveel afgestudeerde Handelsingenieurs het tot de hoogste regionen in de bedrijfswereld schoppen. Studenten in Jette hebben niet alleen een voetje voor bij het Universitair Ziekenhuis: op de campus beschikken ze ook over een Skillslab. Onze rechtenstudenten gooien zich vol overgave in pleitwedstrijden. Onze ingenieurs in spe nemen met zelf ontworpen voertuigen deel aan wedstrijden voor duurzame prototypes. Zot van de VUB? Wees gerust, je vindt hier vast een opleiding naar je goesting. Van Agogiek over Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie tot Burgerlijk Ingenieur: een compleet aanbod, inderdaad. Sommige opleidingen hebben we in het verleden als eerste opgericht: omdat we erin geloofden of omdat wij alleen de expertise en kennis in huis hadden. Dat is het geval voor ondermeer de opleidingen Handelsingenieur (Solvay), Agogische Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen. En als de drang naar nieuwe ervaringen echt je ding is: met het Erasmusprogramma kan je voor een periode tot 12 maanden je studies voor een stuk in het buitenland volgen. De VUB werkt op die manier samen met universiteiten in wel 42 landen. 04

5 de VUB. Kwaliteitscontrole: door anderen, en door jou zelf De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie kortweg NVAO waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Wanneer de NVAO een opleiding doorlicht en vervolgens accrediteert, voldoet die aan de hoogste wetenschappelijke vereisten. De VUB ontvangt lovende visitatierapporten voor haar opleidingen. Zelf heb je als student ook je zeg in de kwaliteit van je opleiding. Na elk semester worden al onze studenten uitgenodigd om (anoniem) hun proffen en cursussen grondig te evalueren. Met die resultaten gaan de faculteiten actief aan de slag om de nodige verbeteringen aan te brengen. Je telt mee, en toch ben je geen nummer studenten op 3 campussen. De VUB is zowat de leukste gemeente van t land. En toch betekent datzelfde cijfer dat we niet de grootste universiteit zijn. Dat hoeft ook niet. Want op deze manier hebben we alle middelen in huis om jou goed en persoonlijk te begeleiden. Je volgt les in kleinere groepen. Bij practica ga je zelf aan de slag. En de deur van je professoren en assistenten staat altijd voor je open. Toponderwijs maakt gegeerde alumni We zeiden het al: de VUB brengt je meer dan kennis alleen bij. Op onze campussen ontpop je je tot een mondig wereldburger, met een pientere kijk op uiteenlopende thema s je hebt immers veelvuldige contacten over de grenzen van je eigen faculteit heen. Je brede blik vul je aan met een kritische reflex omdat je weet dat een objectieve analyse van problemen dikwijls de sleutel tot een geniale oplossing vormt. Al die eigenschappen zijn regelrechte troeven in de ogen van elke 21ste eeuwse werkgever. De VUB is een redelijk eigenzinnig merk op je cv. 05

6 Talent laat een ho(e)kje Je bent een doorzetter en op zoek naar een uitdaging. Kortom, je denkt aan studeren aan de VUB. Het lijkt evident of dat zou het moeten zijn maar we willen het toch duidelijk stellen: wij maken geen onderscheid op basis van huidskleur, levensovertuiging, seksuele geaardheid of wat dan ook. Aan de VUB kiezen we resoluut voor verscheidenheid. We willen elk talent alle kansen geven. Dankzij een doordacht sociaal studentenbeleid creëren we een studieomgeving die op alle vlakken rekening houdt met ieders eigenheid en concrete situatie. Iedereen is welkom, iedereen telt. 0

7 zich niet in drummen Kosten noch moeite: over financiële steun Ook al hebben we in Vlaanderen sterk hoger onderwijs aan gematigde prijzen, dan nog kan het prijskaartje voor universitaire studies een hindernis vormen. Dat is jammer, want talent en doorzettingsvermogen mogen niet worden beknot door financiële knelpunten. Kom je in aanmerking voor een studietoelage? Of voor aanvullende financiële steun? Onze Sociale Dienst Studenten zoekt het samen met jou uit. En neem zeker ook eens een kijkje op Werken en studeren Top. In sport en studie. En daarna. Wil je topsport en toponderwijs met elkaar combineren? Dan moet je wel naar de VUB komen. Onze sportfaciliteiten op campus Etterbeek zijn een sterke troef. Maar onze faam in begeleiding voor topsporters overstijgt de stadsgrenzen van Brussel. Ver zelfs. En al meer dan 25 jaar lang. Ook na je actieve sportcarrière zijn je vooruitzichten bepaald rooskleurig. Of wat dacht je anders van een Postgraduaat Sportmanagement aan de VUB? Het werd in 2012 verkozen tot de beste sportopleiding in Europa, en de tweede beste ter wereld. De VUB heeft maar liefst 32 opleidingen die je ook als werkstudent kan volgen. Het aantal contacturen is beperkt en colleges gaan door na 1u00 en in het weekend. Maar inhoudelijk is er geen verschil met ons dagonderwijs, zodat je diploma gelijkwaardig is met dat van dagstudenten. We werken ook hard aan de innovatie van ons onderwijs, zodat je op een goede en creatieve manier de leerstof kan verwerken. Meer dan elders zijn werkstudenten aan de VUB hartelijk welkom. Yes you can: studeren met een beperking De VUB kiest voor een inclusief beleid en besteedt extra aandacht aan alle studenten die omwille van hun situatie extra ondersteuning nodig hebben. En bijzondere situaties vragen bijzondere maatregelen. Het Studiebegeleidingscentrum spant zich in om de hindernissen te bespreken en om samen met de student, docent en eventuele andere betrokkenen naar een gepaste oplossing te zoeken. Dwars is het studententijdschrift van de UA. Loïck Luypaert combineerde topsport en studies aan de Vrije Universiteit Brussel en werd in 2011 verkozen tot Belgische belofte van het jaar in het hockey (Gouden Stick). 07

8 cursus het hoger Universiteiten en hogescholen werken in een bachelor-masterstructuur. Na een studieduur van minstens drie jaar of 180 studiepunten behaal je een (academisch) bachelordiploma. Dat diploma verzilver je vervolgens op de arbeidsmarkt of je kiest voor een masteropleiding. Een masterprogramma bedraagt minstens 0 studiepunten en leidt tot de graad van master. Flexibel studeren De Vrije Universiteit Brussel biedt je een brede waaier van opleidingen. Schakel- en voorbereidingsprogramma s zorgen ervoor dat de deur naar een opleiding vrijwel altijd open blijft staan. Je kan steeds je eigen studiekeuze evalueren en na een bepaalde bacheloropleiding eventueel een andere richting inslaan. Flexibel studeren is dus perfect mogelijk. Ook al omdat verscheidene bacheloropleidingen je de mogelijkheid geven een minor te volgen. Die laat je toe verschillende interessegebieden te combineren in je opleiding. Een voorbeeld: je kan Communicatiewetenschappen studeren en dit combineren met enkele opleidingsonderdelen uit Geschiedenis, Wijsbegeerte of Kunstwetenschappen en Archeologie. Veel gebruikte termen Academiejaar Het academiejaar bestaat uit twee semesters. Het eerste semester start in de laatste week van september. Je krijgt dertien weken les waarna een lesvrije periode volgt om je examens van het eerste semester voor te bereiden. Die vinden plaats in januari, waarna een week vakantie volgt. Het tweede semester start halverwege februari met opnieuw dertien lesweken gevolgd door een lesvrije periode en de examenperiode voor dit semester. Studiepunt (SP), ECTS of Credit Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de VUB komt een studiepunt overeen met een ECTS-credit (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten). Opleidingsonderdeel (vak) Afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Modeltraject Een studietraject voor de modale student waarbij algemene voorwaarden voor studieomvang, deliberatie en studievoortgangsbewaking worden vastgelegd. Als je een bachelormodeltraject volgt, duurt dit drie jaar. Profiel Een verdiepend pakket (keuze)opleidingsonderdelen in een specifiek deel van je studiedomein. 08

9 inleiding tot... onderwijs. Afstudeerrichting Specifiek onderdeel van je studiedomein waarin je je specialiseert en waarin je afstudeert. Een afstudeerrichting omvat minstens 30 studiepunten en wordt op je diploma vermeld. Minor Een verbredend pakket (keuze)opleidingsonderdelen uit andere, complementaire studiedomeinen. Na het volgen van een minor kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding die in het verlengde van je minor ligt. Schakelprogramma Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en hiermee een academische masteropleiding willen starten. Het schakelprogramma zorgt ervoor dat deze studenten als het ware bijgeschoold worden zodat ze met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan de opleiding kunnen beginnen. Je krijgt door het programma academische vaardigheden (zoals informatie verzamelen en onderzoeksmethodiek verwerven) aangereikt. Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten die in functie van de specifieke vooropleiding van de student verder kan worden gereduceerd. Wanneer de omvang van het schakelprogramma niet te groot is, kan je dit samen met de masteropleiding volgen. Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma. Voorbereidingsprogramma Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een academisch bachelor- of masterdiploma die aan een masteropleiding willen beginnen maar, op basis van dit diploma, niet rechtstreeks toegelaten zijn. Het voorbereidingsprogramma zorgt ervoor dat deze studenten als het ware bijgeschoold worden zodat ze met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors aan de masteropleiding kunnen beginnen. Als het voorbereidingsprogramma niet te omvangrijk is, kan je dit samen met de masteropleiding volgen. Let wel: een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma. Master Volg je na je bacheloropleiding succesvol een masterprogramma dat minimaal uit 0 studiepunten bestaat, inclusief de masterproef, dan haal je de graad van master. Master-na-master Een opleiding die je pas kan volgen na het behalen van een (ander) masterdiploma. Postgraduaat Een opleiding die doorgaans gevolgd wordt door volwassenen die al op de arbeidsmarkt actief zijn en dat inhoudelijk op een welomschreven (deel van een) vakgebied is toegespitst. 09

10 agogische 180 SP + 0 SP wetenschappen Agogiek is een sterk op de mens en maatschappij gerichte studie. Heel algemeen bekeken ben je als agoog een tussenpersoon: als begeleider, als beheerder en als beleidsverantwoordelijke. Je bouwt mee aan een maatschappij waarin elke volwassene aan bod kan komen. Dit kan onder meer door training te geven, vrijwilligerswerk of culturele activiteiten te organiseren of door beleid voor de overheid uit te stippelen. In het eerste jaar van het modeltraject wordt ruim aandacht besteed aan psychologie, sociologie en filosofie. Je brengt deze kennis in praktijk tijdens werkcolleges, demonstraties en studiebezoeken. Vanaf het tweede jaar van het modeltraject kan je kiezen uit vier profielen: Culturele Agogiek, Vrijetijdsagogiek, Sociale Agogiek of Onderwijsagogiek. In het derde jaar loop je stage. De masterproef is het belangrijkste onderdeel van het masterjaar. Autonoom wetenschappelijk denken wordt gestimuleerd, met de nodige aandacht voor de actualiteit. De vier profielen uit de bachelorjaren zijn ook in de master aanwezig zodat je je verder kan verdiepen in de specialisatie van de bachelor. Ik heb voor Agogische Wetenschappen gekozen omdat het een heel open richting is. Je hebt nog heel veel verschillende vakken, zoals sociologie, filosofie, psychologie, politiek, recht, pedagogiek Myriam Halimi, studente Agogische Wetenschappen Algemeen: vormingswerk, volwasseneneducatie, basiseducatie, educatieve diensten van onder andere musea, jeugdwerk, werken met senioren, daklozen, verslaafden, migranten en vluchtelingen, buurtwerk en opbouwwerk, personeelsdiensten, cultuurfunctionaris in stad of gemeente. Sociaal agogen: OCMW s, bijzondere jeugdzorg, VDAB. Cultureel agogen: culturele centra, (podium)kunstencentra, culturele evenementen. Vrijetijdsagogen: vrijetijdssector, sport en recreatie, toeristische sector. Onderwijsagogen: volwasseneneducatie, basiseducatie. Agogische Wetenschappen SP Algemene psychologie Sociologie I Inleiding tot de educatiewetenschappen Organisatie en structuur van de sociale sector Logica en wetenschapsfilosofie 4 De grote stromingen in de wijsbegeerte van Oudheid tot heden Inleiding tot de agogische wetenschappen Inleiding tot de vrijetijdswetenschappen Organisatie en structuur van de culturele sector Statistiek voor de gedragswetenschappen I 9 TOTAAL: 1 10 [W]

11 of Science Bio-ingenieurs 180 SP SP wetenschappen Als bio-ingenieur combineer je praktische ingenieurtechnische vaardigheden met theoretische kennis van biologische systemen. Ten dienste van de industrie en de maatschappij pas je deze kennis toe op de productie, de bewerking, de verwerking en het duurzaam beheer van levende materie. Toepassingen vind je terug in de meest fascinerende wetenschapsgebieden zoals de gentechnologie, de voedingstechnologie, de chemie, de geneesmiddelenproductie en de milieuzorg en -sanering. Een troef die de Vrije Universiteit Brussel typeert is dat de praktijksessies in kleine groepen doorgaan waardoor je steeds optimaal begeleid wordt en altijd vragen kan stellen. Elyn Meert, studente Bio-Ingenieurswetenschappen In de bachelorjaren krijg je een veelzijdige vorming, waarbij veel belang gehecht wordt aan praktische oefeningen en laboratoriumvaardigheden. Je werkt aan biotechnologische vraagstukken (over bijvoorbeeld proteïnen, micro-organismen en kloneringstechnieken) en leert omgaan met geavanceerde apparatuur. Daarnaast zet je de eerste stappen in onder meer biochemie en microbiologie, celbiologie en immunologie, toegepaste wiskunde en ingenieurstechnieken, industriële voedingsbiotechnologie en Bio-ingenieurswetenschappen SP Chemie: bouw van de materie en 9 chemische reacties I Algemene biologie Wiskunde: algebra, analyse en meetkunde 9 Fysica: inleiding mechanica 3 Inleiding tot de computerwetenschappen Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II Algemene dierkunde 3 Wiskunde: gevorderde analyse en meetkunde Geologie Fysica: trillingen, golven en thermodynamica TOTAAL: 0 milieutechnologie. In het laatste jaar van het bachelormodeltraject kan je kiezen tussen twee profielen: Chemie en bioprocestechnologie of Cel- en genbiotechnologie. Tijdens je masteropleiding kan je je verder specialiseren in een van de twee profielen uit de bacheloropleiding. Daarbinnen kan je ook nog kiezen tussen verschillende afstudeerrichtingen: Biochemische biotechnologie Voedingsbiotechnologie Chemische biotechnologie Moleculaire biotechnologie Medische biotechnologie Agrobiotechnologie In de landbouw, de voedingsindustrie, de (fijn)chemie, de agrochemie, de groene chemie, de biotechnologische industrie, de biomedische sector, de (fyto)farmacie, het milieubeheer en de milieuwetgeving, de milieutechnologie en alternatieve energiewinning, bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling, bank en verzekeringsinstellingen, de (bio)informatica en de ontwikkelingssamenwerking. [W] 11

12 biologie 180 SP SP De impact van klimaatveranderingen op de biodiversiteit, antibioticaresistentie in nieuwe bacteriën of vogelgriep; biologie is nog nooit zo actueel en maatschappelijk relevant geweest. De tijd dat biologen werden afgeschreven als geitewollensokkendragers die opgespelde insecten en gedroogde plantjes bestuderen is voorbij. Binnen de biologie bestuderen we de kleinste moleculen, maar ook de meest uitgestrekte ecosystemen. In de bacheloropleiding krijg je naast een brede vorming ook lessen over genetica, immunologie, evolutie, ecologie en diversiteit van planten, dieren en microorganismen. Door zelf op het terrein en in de labo s te werken, maak je kennis met diverse aspecten van de biologie. De driejarige bacheloropleiding in de Biologie (180 studiepunten) is een flexibele bachelor opgebouwd rond een verplichte kern van 132 studiepunten. Deze kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 48 studiepunten dat je opvult met keuzevakken. Je kiest voor verbredende keuzevakken uit andere vakgebieden of verdiepende keuzevakken uit de De meeste mensen zien biologie als de wetenschap van de plantjes en de beestjes. Maar biologie is veel meer. Het is de wetenschap van het leven, gaande van een eicel en een zaadcel tot een volwassen mens. Van kleine microscopische cellen tot de reuzenpijlinktvis. Biologie blijft je verrassen. Lien Van Damme, studente Biologie Biologie SP Algemene Biologie 9 Ecologie & Terreinwerk Fysica: inleiding mechanica 3 Lineaire algebra 3 Algemene dierkunde Evolutie 3 Algemene chemie 9 Fysica: trillingen, golven en thermodynamica Calculus I Flexibel gedeelte aanbevolen: 9 Basisvaardigheden wiskunde () Labovaardigheden in biologie (3) Inleiding tot de computerwetenschappen () Fysische geografie () TOTAAL: 0 biologie. Tenslotte zorgt de bachelorproef ervoor dat je je leert verdiepen in een onderzoekstopic naar keuze, je praktische vaardigheden oefent en leert meedraaien in een wetenschappelijk onderzoeksteam. In de tweejarige master (120 studiepunten) kies je volgens je interessegebied en behoefte om te specialiseren. In het tweede masterjaar schrijf je een masterproef. Belangrijk hierbij is je eigen inbreng en onderzoek in laboratoria of op het veld in binnen- of buitenland. Je kan kiezen uit: Master in de Biologie, met afstudeerrichtingen: Genetica, cel- en ontwikkelingsbiologie Milieu: biodiversiteit en ecosystemen Onderwijs Master in Biology, met afstudeerrichtingen: Environment, Biodiversity and Ecosystems Herpetology Genetics, Cell and Developmental Biology Human Ecology EMMC Tropical Biodiversity and Ecosystems of Master in Marine and Lacustrine Science and Management Master in Molecular Biology Master in Biomolecular Sciences Wetenschappelijk onderzoek (universiteiten, academische en openbare instellingen, ziekenhuizen, industrie), milieu- en natuurbeheer (beleidsorganen, onderzoeksinstituten, studiebureaus), farmaceutische industrie en medische sector (klinisch-genetische diagnose, fertiliteitsproblematiek), landbouwindustrie (biologische bestrijdingsmiddelen), ontwikkelingssamenwerking (duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, voedselzekerheid), onderwijs (scholen, hogescholen, milieu- en natuureducatiepunten). 12 [W]

13 biomedische 180 SP SP wetenschappen Hoewel ik eigenlijk Geneeskunde wilde studeren, ben ik begonnen met Biomedische Wetenschappen en er uiteindelijk bij gebleven. Je moet ervoor open staan, maar dan merk je dat Biomedische veel perspectief biedt! Arlene Leonie Oei, studente Biomedische Wetenschappen De Vrije Universiteit Brussel richtte als eerste in Vlaanderen een opleiding Biomedische Wetenschappen op, waardoor we op heel wat ervaring kunnen bogen. In deze opleiding draait alles rond wetenschappelijk onderzoek over ziekte en gezondheid bij de mens. Tijdens het eerste jaar van het modeltraject bouw je een degelijke natuurwetenschappelijke achtergrond op: biomedische chemie en biochemie, biologie en celbiologie, biomedische fysica, anatomie, wiskunde en informatica komen allemaal aan bod. In het tweede en derde jaar van het modeltraject wordt gewerkt aan de medische achtergrond aan de hand van geneeskundige opleidingsonderdelen. Vanaf het begin van de opleiding maak je kennis met de onderzoekslaboratoria op campus Jette. Je rondt je bachelorperiode af met een bachelorproef. In de tweejarige masteropleiding bestaan er 3 profielen: Onderzoek, Onderzoek en Beleid, Onderzoek en Onderwijs. Stages vormen een belangrijk deel van het lessenpakket. Er zijn 2 korte stages (elk van 8 weken) voorzien in het eerste masterjaar en een lange researchstage (10 maanden) in het tweede masterjaar. Stages kunnen in binnen- of buitenland gedaan worden. Met een masterproef sluit je je opleiding Biomedische Wetenschappen af. Biomedische Wetenschappen SP Wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten (mogelijkheid tot doctoreren), in laboratoria binnen de farmaceutische en de voedingsindustrie, in de klinisch-biologische laboratoria, in de laboratoria voor de kwaliteitsbewaking van het leefmilieu in beleidsorganen (bv. ministeries), in het onderwijs. Biomedische chemie 9 Biomedische fysica Biologie 9 De Cel: van cel naar weefsel 3 De Cel: structuur, functie en analyse Wetenschappelijke Lijn 1 Anatomie 3 Wiskunde TOTAAL: 0 [W] 13

14 chemie 180 SP SP Chemie interesseerde mij al enorm in het middelbaar. De materie waaruit alles bestaat, waarom zaken reageren, hoe alles in elkaar zit. Het is redelijk elementair, maar anderzijds ook heel toegepast. Sebastiaan Van De Velde, student Chemie Alle stoffen op aarde en alle voorwerpen die je rondom je ziet, bestaan uit een fascinerend spel van dansende atomen en moleculen gemaakt door de natuur of door een chemicus. De voorbije vijftig jaar heeft chemie op explosieve wijze aan maatschappelijk belang gewonnen. De uitdaging is nu om deze ontwikkeling verder te zetten met steeds meer zorg voor economisch verantwoorde, energiezuinige en milieuvriendelijke productiemethoden. De opleiding Chemie bereidt je voor op een boeiende loopbaan in een van de sterkste en meest onderzoeksintensieve sectoren van Vlaanderen. In de eerste jaren verwerf je inzichten en attitudes in de snel evoluerende wetenschap die chemie is en krijg je naast chemie en biochemie, ook een basis in aanverwante wetenschappen (wiskunde, natuurkunde en biologie). Er wordt veel aandacht besteed aan je praktische vorming. De bacheloropleiding Chemie is een flexibele bachelor opgebouwd rond een verplichte kern van 132 studiepunten. Deze kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 48 studiepunten dat je opvult met keuzevakken. Je kan kiezen voor verbredende keuzevakken uit andere vakgebieden of verdiepende keuzevakken uit de chemie. Tenslotte zorgt de bachelorproef ervoor dat je een onderwerp naar keuze verder kan uitdiepen en je praktische vaardigheden kan oefenen. Chemie SP Chemie: Bouw van de materie en chemische reacties I 9 Lineaire algebra 3 Fysica: inleiding mechanica 3 Algemene Biologie Fysica: trillingen, golven en thermodynamica Chemie: Bouw van de materie en chemische reacties II Calculus I Flexibel gedeelte aanbevolen: 21 Basisvaardigheden wiskunde () Aanvullingen van chemie () Seminarie actuele wetenschappen en samenleving Inleiding tot de computerwetenschappen () (3) Tijdens de tweejarige masteropleiding kies je voor een van de vier clusters: Moleculair en macromoleculair ontwerp biedt een diepgaande opleiding in het ontwerp en de synthese van organische moleculen en polymeren, waarbij computationele chemie en structuuranalyse uitvoerig aan bod komen. Chemie van materialen spitst zich toe op de eigenschappen van de materialen, waaronder polymeren, door o.a. oppervlakteanalyse, röntgenstralen en laserspectroscopie en computationele chemie. Analyse en karakterisering omvat het hele gamma van analysetechnieken, met inbegrip van nieuwe elektrochemische methoden, geavanceerde chromatografie en isotopenanalyse. Milieuchemie bestudeert natuurlijke en verstoorde processen in water en atmosfeer. Hierbij komen meerdere analysetechnieken aan bod, maar ook worden nieuwe staalnames en meettechnieken ontworpen en geoptimaliseerd. De keuze van een minor (onderwijs, onderzoek, industrie) laat toe je maximaal voor te bereiden op een specifieke beroepsfinaliteit. Chemische, agrochemische en farmaceutische nijverheid (research, productie, laboratoria, verkoop, management), overheidslaboratoria (controle en onderzoek van eetwaren, drinkwater, radioactieve straling, afvalstoffen en andere milieuaspecten), medische laboratoria, ziekenhuizen en apotheken, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. Geologie () TOTAAL: 0 14 [W]

15 communicatie 180 SP + 0 SP wetenschappen Communicatiewetenschappen is een brede, sociale opleiding. Je bestudeert zowel de traditionele media, zoals televisie en dagbladen, als de nieuwe media en communicatiekanalen zoals het internet. Daarnaast komt de culturele, politieke en maatschappelijke context waarbinnen die media functioneren aan bod. Tijdens de bacheloropleiding krijg je een stevige, algemene basis mee. Eventueel kan je je kennis verbreden met een minor in Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Geschiedenis of Kunstwetenschappen en Archeologie. Naast de basisopleidingsonderdelen volg je werkcolleges en seminaries en doe je veldwerk. In het derde jaar kan je je specialiseren in een van de vier profielen: Media, democratie en journalistiek, Media en cultuur, Informatiesamenleving en globalisering of Strategische bedrijfscommunicatie en marketing. Met een bachelorpaper vervolledig je het derde jaar. Na je bacheloropleiding kan je je verder specialiseren tijdens een eenjarige masteropleiding (in het Nederlands of in het Engels) waarin je stage kan lopen in een communicatiesector die jou interesseert. Je sluit je opleiding af met een eigen onderzoek in de masterproef. Ik liep op de esplanade, at een broodje in het restaurant en ik was verkocht. Zeno Bonduelle, student Communicatiewetenschappen Communicatiewetenschappen SP Inleiding tot de communicatiewetenschappen Historische kritiek 4 Werkcollege media en communicatiewetenschappen 10 Maatschappijgeschiedenis van de 4 Hedendaagse Periode Statistiek I voor de sociale wetenschappen Sociologie I Communicatiewetenschappelijke 4 methoden en opzoekingstechnieken Economie, maatschappij en media Beeldcultuur 4 Mediageschiedenis 4 De grote stromingen in de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden 4 TOTAAL: 58 Journalist, redacteur, consultant, woordvoerder, voorlichter, in de reclame, public relations, corporate- en marketingcommunicatie, internet-, informatie- en communicatietechnologieën, communicatieverantwoordelijke of publiekswerker in de culturele sector, in de audiovisuele sector, in het onderwijs, diverse studiediensten of onderzoeksbureaus, wetenschappelijk onderzoeker op de universiteit of in een andere wetenschappelijke instelling. [W] 15

16 180 SP SP of 0 SP bachelor master master computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen toegepaste informatica Computers zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Iedereen kent de traditionele informaticatoepassingen zoals gebruikt in bedrijven, banken en ziekenhuizen of de talloze mogelijkheden van het internet. Maar computers worden steeds kleiner en alomtegenwoordig, zonder dat men er zich van bewust is: we betalen via onze GSM, we vinden de weg met onze GPS, we luisteren naar muziek op onze MP3-speler, we amuseren ons met de Wii... Om dit alles te realiseren zijn er goed opgeleide computerwetenschappers nodig. De vraag naar academisch opgeleide IT ers blijft dan ook groot. In de opleiding computerwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel leer je hoe je problemen kan vertalen naar computeroplossingen en hoe je nieuwe computertoepassingen kan formuleren en ontwikkelen. De bacheloropleiding geeft je een stevige fundamentele basis, met meteen veel aandacht voor informatica zelf en zonder hierbij de nieuwste technologische ontwikkelingen uit het oog te verliezen. Theorie en praktijk krijgen evenveel aandacht. Alle kerndisciplines van de computerwetenschappen komen aan bod en door het wetenschappelijk karakter van de opleiding zal je beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bij te blijven in dit boeiende vakgebied dat razendsnel evolueert. Bij Computerwetenschappen wordt de theorie steeds opnieuw getoetst aan de praktijk. Heel boeiend wanneer je de toepassingen ervan gaat inzien en mag uittesten. Rik Van Mechelen, student Computerwetenschappen Computerwetenschappen SP Algoritmen en datastructuren I 9 Grondslagen van de informatica I Structuur van computerprogramma's I 9 Lineaire algebra 3 Calculus I Interpretatie van computerprogramma's I 9 Inleiding databases Programmeerproject I Flexibel gedeelte aanbevolen: Computersystemen () Discrete wiskunde () Basisvaardigheden wiskunde () TOTAAL: 0 De tweejarige masteropleiding in de Computerwetenschappen laat je toe om je te specialiseren in een bepaald deelgebied van de informatica. In de specialisatie Artificiële intelligentie bestudeer je technieken die toelaten om computers steeds intelligenter te maken. De specialisatie Software Languages and Software Engineering richt zich op de ontwikkeling van nieuwe softwaretalen en de problematiek van het ontwikkelen en onderhouden van complexe informaticatoepassingen. Met de specialisatie Weben informatiesystemen ben je op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van innovatieve informatiesystemen en het internet. In de specialisatie Multimedia leer je alles over signaalverwerking en communicatie van multimediale gegevens. Met dit ingenieursdiploma ben je klaar voor een job in gespecialiseerde softwarebedrijven of voor onderzoek in een academische of industriële context. In de eenjarige masteropleiding in de Toegepaste Informatica gaat alle aandacht naar het formuleren en ontwikkelen van geschikte softwareoplossingen voor een breed gamma aan probleemstellingen. Tijdens deze opleiding leer je op een innovatieve wijze informatica toepassen in andere takken van de wetenschap, industrie of maatschappij. Kiezen voor de één- of tweejarige masteropleiding moet je niet direct doen. Met een bachelor Computerwetenschappen ben je optimaal voorbereid op beide masters. ICT-architect, ICT-analist, ICT-projectmanager, ICT-consultant, softwareontwerper, softwareontwikkelaar, databasemanager, webspecialist, ICT-onderzoeker... in gespecialiseerde softwarebedrijven, maar ook in de informatica-afdeling van niet-informaticabedrijven zoals banken, verzekeringen, de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten... 1 [W]

17 criminologische 180 SP + 0 SP wetenschappen Criminologen zoeken naar een wetenschappelijk antwoord op maatschappelijke problemen die betrekking hebben op misdaad en straf. In het eerste en tweede jaar van het modeltraject krijg je een algemene, multidisciplinaire vorming, die je toelaat verschillende visies op criminaliteit, daders, slachtoffers, politie en justitie te ontwikkelen. Je volgt bijkomende opleidingsonderdelen Frans en Engels om de specifieke woordenschat onder de knie te krijgen. In het derde jaar ga je deze problemen verder theoretisch uitdiepen, maar kom je ook in aanraking met de praktijk: professionals komen spreken in de colleges, je bezoekt een gevangenis en je loopt stage. In de masteropleiding kies je twee van de vier verdiepende profielen: Penologie, Jeugdcriminologie, Veiligheid en politie en Crime and the city, waarbij theorie en werkcolleges elkaar afwisselen. Je voltooit de master met een masterproef. Uniek hier aan de VUB is dat de meeste criminologische vakken door vrouwelijke professoren worden gegeven, terwijl criminologie in het algemeen een wetenschap door mannen over mannen is. Silke Drösch-Halmes, studente Criminologische Wetenschappen Criminologische Wetenschappen SP Inleiding tot het recht Sociologie I Bronnen van de criminologie 9 Psychologie Hedendaagse cultuurfilosofie 4 Politieke geschiedenis van België Inleiding tot de criminologie en strafrechtsbedeling 12 Vakgericht Frans 5 Beschrijvende statistiek TOTAAL: 0 Wetenschappelijke en coördinerende functies op beleidsniveau, in ondersteunende diensten zoals de Dienst Strafrechtelijk Beleid, het Vast Secretariaat voor de Preventie, in coördinerende functies in het kader van de veiligheidsplannen, interne veiligheidsspecialist in grote bedrijven, in de gerechtelijke wereld, het gevangeniswezen, de justitiehuizen, diensten die zich bezighouden met jeugddelinquentie en bijzondere jeugdzorg, bij de politie, in het (forensisch) welzijnswerk, de media, bij slachtofferhulp [W] 17

18 farmaceutische 180 SP SP wetenschappen De geneesmiddelenwereld kent momenteel een grote evolutie. Doordat we het menselijk lichaam steeds beter begrijpen, worden geneesmiddelen steeds adequater afgestemd op symptomen. Ook de zorgsector zelf beweegt: zo zijn patiënten veel mondiger geworden, zijn ze beter geïnformeerd en beslissen ze mee over hun behandelingswijze. Als apotheker verdiep je je dan ook grondig in deze wereld en de menselijke aspecten er rond. Praktijkoefeningen zijn hierbij heel belangrijk. De bacheloropleiding biedt je een algemene basis. Al vanaf het eerste jaar van het modeltraject vertoef je heel wat uren in laboratoria. Je leert zelfstandig onderzoeken en probleemoplossend werken. Je bent als student onmiddellijk actief bezig met geneesmiddelen. Na de bachelor heb je de keuze uit twee tweejarige masteropleidingen: de Master in de Farmaceutische Zorg bereidt je voor op de taken van een apotheker in een openbare officina (apotheek). Tijdens een verplichte stage proef je van je latere werkwereld. Daarnaast heb je de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling die je klaarstoomt voor de taken van een apotheker in de industrie en het onderzoek. Ook deze master omvat een stage. Tijdens beide masteropleidingen krijg je de kans om mee te werken aan een onderzoeksproject in een van de onderzoekseenheden van het Farmaceutisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel of in het buitenland. Persoonlijk koos ik voor Farmacie omdat ik wetenschappelijk onderzoek als de hoeksteen van onze maatschappij beschouw, en hieraan graag wil bijdragen. In de opleiding krijg je niet enkel een vorming tot apotheker, ook het wetenschappelijke aspect wordt erg benadrukt, en die opgedane wetenschappelijke kennis is zeer gegeerd in de farmaceutische industrie. Thomas Demuyser, student Farmaceutische Wetenschappen In een officinapraktijk, ziekenhuis-apotheek, industrie (ontwikkeling, productie en registratie van geneesmiddelen), voedingsnijverheid, scheikundige nijverheid, cosmeticaindustrie, onderwijs, overheid, wetenschappelijk onderzoek. Farmaceutische Wetenschappen SP Biomedische fysica 7 Biomedische fysica practicum 5 Chemie 12 Chemie practicum 9 Biologie Wiskunde 5 Plantkunde en farmacognosie 4 Lijnproject I 3 Anatomie 5 Wetenschappelijk denken en informatica 4 TOTAAL: 0 18 [W]

19 fysica & 180 SP SP sterrenkunde Ik wil de wereld leren kennen, snappen en doorgronden. Daarom heb je fysica nodig, en wiskunde, en filosofie. Filosofie wil ik later misschien gaan studeren, maar voor fysica is het moment NU. En wanneer ik over zoveel mogelijk kennis beschik, zal ik mijn eigen oordeel vellen over onze wereld. De V van VUB helpt om tot dat eigen oordeel te komen. Isabelle Goessens, studente Fysica en Sterrenkunde Deeltjesfysicus, astronoom, specialist in de optica en fotonica, nucleaire fysicus, medisch stralingsfysicus radiotherapie, laserdeskundige, astrofysicus, radar projectmanager, mechanischof geluidsingenieur, onderzoeker hernieuwbare energie, wetenschapscommunicator, satelietontwerper, ruimtevaartdeskundige, meteoroloog, kosmoloog, astronaut, ontwikkelaar nieuwe communicatietechnologie, onderzoeker medische en andere beeldverwerking, supergeleiding transportontwikkeling, materiaaldeskundige, hoogleraar, software architect, consultant in de medische en financiële sector of het wetenschapsbeleid. Ben je geïnteresseerd in de manier waarop de fysische wereld in elkaar zit? Zou je meer willen weten over de bouw van de materie op de allerkleinste schaal, de laatste ontwikkelingen in de snaartheorie, de structuur van het heelal, de zwarte gaten, de donkere materie, de zwaartekrachtsgolven of de eigenschappen van complexe systemen? Wil je begrijpen hoe sterren in hun kern chemische elementen aanmaken waaruit wij opgebouwd zijn, en deze aan het einde van hun leven aan de ruimte terugschenken? Of ben je geboeid door actuele aspecten of toepassingen van de kwantumfysica zoals supergeleiding, superfluïditeit, Bose-Einstein condensaten, nanostructuren, lasertechnieken, fotonica, magnetische resonantie en medische beeldvorming? Dit alles maakt deel uit van de fysica, de wetenschap die de mysteries van de natuur probeert te doorgronden door proefondervindelijk en theoretisch onderzoek. De fysica bestudeert fundamentele fenomenen in de natuur, van het allerkleinste (elementaire deeltjes) tot het allergrootste (melkwegstelsels). De bacheloropleiding Fysica en Sterrenkunde is een flexibele bachelor opgebouwd rond een verplichte kern van 132 studiepunten. Deze kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 48 studiepunten dat je opvult met keuzevakken. Je kan kiezen voor verbredende keuzevakken uit andere vakgebieden of verdiepende keuzevakken uit de fysica en de sterrenkunde. Tenslotte zorgt de bachelorproef ervoor dat je een onderwerp naar keuze verder kan uitdiepen en je je praktische vaardigheden kan oefenen. In de masteropleiding specialiseer je je in Onderzoek, Onderwijs of Economie en bedrijfskunde. Met je masterdiploma op zak kan je in alle bedrijfstakken terecht waar je probleemoplossend vermogen, je analytische, wiskundige en IT-skills welkom zijn. De vraag naar fysici overstijgt momenteel het aanbod. Fysica & Sterrenkunde SP Mechanica Experimentele fysica 3 Golven en elektromagnetisme 9 Fysica: trillingen, golven en 3 thermodynamica Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software I Chemie: bouw van de materie en chemische reacties Lineaire algebra: stelsels, matrices en afbeeldingen Inleiding tot de computerwetenschappen Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software II 8 Toegepaste statistiek 3 Flexibel gedeelte aanbevolen: 4 Seminarie actuele wetenschappen en samenleving Evolutie (3) TOTAAL: 0 (3) [W] 19

20 geneeskunde 180 SP SP De opleiding Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel is gericht op de medische praktijk. Het medisch handelen als competentie vormt de centrale spil. Vier leerlijnen dragen elementen aan om sterk te staan in je uiteindelijke beroepskeuze als specialist in ziekenhuisof huisartsgeneeskunde, als (bio)medisch wetenschapper of als arts in de sociaalmaatschappelijke gezondheidszorg. Vanaf het eerste jaar leer je in de Leerlijn stages en medische vaardigheden omgaan met patiënten. Je doet reeds een eerste huisartsenstage, evenals een zorgstage in het ziekenhuis. Je medische kennis bouw je progressief op. Eerst ontdek je hoe cellen en weefsel in elkaar zitten. Dat integreer je naar de opbouw en werking van het hele lichaam. Vervolgens zie je hoe de normale werking van cel en lichaam verstoord kan raken en wat daar de gevolgen van zijn. Zo zet je in de bachelorfase de eerste stappen Geneeskunde SP Medische kennis Biologie: basis van het leven De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie De cel: van cel naar weefsel 7 Anatomie van het bewegingsstelsel 7 Wetenschappelijke lijn Evidence based medicine: methodologie van wetenschappelijk onderzoek Lijn stages en medische vaardigheden Medische vaardigheden I TOTAAL: 59 om ziekten en afwijkingen te begrijpen en te herkennen (semeiologie). In de masterfase breid je deze kennis uit naar diagnose en behandeling. Aan het einde van het eerste masterjaar kan je de verworven kennis toepassen tijdens de eerste klinische stages. Het vervolg op deze klinische stages neemt het grootste deel in van het 2de en 3de masterjaar, zodat je de gelegenheid krijgt om ervaring op te doen in diverse disciplines. Dit kan in het UZ Brussel, maar ook in tal van andere binnen- en buitenlandse ziekenhuizen. Dit ruime pakket biedt de kans om naast de verplichte stages ook een groot deel stages naar keuze af te leggen. Hierdoor krijgen onze studenten de kans om van heel wat disciplines te proeven en zo een weloverwogen keuze te maken voor de rest van hun carrière. 11 Het medisch-klinische luik van je opleiding wordt van het eerste tot het laatste jaar aangevuld met sociaal-maatschappelijke aspecten van de gezondheidszorg. In de wetenschappelijke Leerlijn leer je eerst hoe je (medische) informatie moet vinden, hoe je ze kan toepassen in de praktijk en hoe je hier zelf een bijdrage aan levert. De integratie tussen het klinische handelen en het wetenschappelijke denken staat hierbij centraal. Zowel de bachelor- als de masterfase sluit je af met een proefschrift over je eigen wetenschappelijke werk. Ik wilde altijd al geneeskunde studeren, enerzijds omdat het functioneren van het menselijk lichaam me enorm interesseert, anderzijds omdat ik hoop later mensen te kunnen genezen! Naomi Thielemans, studente Geneeskunde Huisarts, specialist, wetenschappelijk onderzoeker, sociaal geneesheer (arbeidsgeneeskundig of in de jeugdgezondheidszorg). 20 [W]

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Toegepaste Taalkunde www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Academiejaar 2015-2016 Vrije Universiteit Brussel campus Etterbeek Pleinlaan 2 1050 Brussel campus Jette Laarbeeklaan 103 1090 Brussel campus Kaai

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad 2010 www.erasmushogeschool.be 2 Inhoud Bruisend Brussel 3 Campus Dansaert 4 ba Communicatiemanagement 4 ba Journalistiek 5 ba Sociaal Werk 6 ba Office

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19 Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Een uitgave van Geldergroep in opdracht van de Kringen van Schooldecanen in Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?

studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij? studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? WEET IK ALLES OVER VERDER STUDEREN? WELKE OPLEIDINGEN LIGGEN MIJ? Werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie