Jaarverslag Achterhoekse Poort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Achterhoekse Poort"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Achterhoekse Poort

2 Voorwoord 3 Algemene ontwikkelingen 4 Van uitleenfabriek naar kennisorganisatie voor lezen en informatie 6 Volop aandacht voor de jeugd 7 Informatie en inspiratie 11 Marketing 13 Governance 15 Bibliobus 17 Jaarcijfers

3 Voorwoord Het is gelukt, om ondanks bezuinigingen en een reorganisatie, de dienstverlening aan het publiek en het onderwijs overeind te houden. Er zijn geen vestigingen gesloten, er heeft geen inkrimping op de openingstijden plaatsgevonden. Wel is het een enorm onrustige tijd geweest. Onze klanten zullen daar zeker toch enige hinder van hebben ondervonden. De grootste pijn is echter bij de medewerkers komen te liggen. In de eerste plaats bij die medewerkers die, vaak na een lang dienstverband, moesten worden ontslagen. In de tweede plaats bij de medewerkers die konden blijven, maar die in een sterk veranderde omgeving, een omslag moesten maken. Nu, een jaar verder, is het ergste stof neergedaald en bereiden we ons voor op de verdere toekomst. Naast het in stand houden van de publieke dienstverlening, die nog voor een groot deel bestaat uit het uitlenen van het fysieke boek, wordt er toenemende mate tijd en kennis gestopt in activiteiten die gericht zijn op terugdringen van taalachterstanden. Hierbij richten we ons met name op het basisonderwijs. Als bibliotheek trekken we hierbij steeds meer op met andere partners. De complexiteit van de maatschappelijke problemen zorgt ervoor dat diverse disciplines nodig zijn om problemen aan te pakken. Mij rest een woord van dank aan allen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor het openbare bibliotheekwerk in de Gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek.; Onze klanten, De scholen, De medewerkers De leden van de Raad van Toezicht De ambtenaren en wethouders van de gemeenten en Alle partners van organisaties waar we mee samenwerken. Eric van der Wal Directeur/bestuurder. 3

4 algemene ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Nieuwe Bibliotheekwetgeving Er is een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, in de maak. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari Deze nieuwe bibliotheekwet heeft tot doel te komen tot een actualisering van de wettelijke bepalingen voor de openbare bibliotheek. Want de huidige Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) is sterk verouderd. Het biedt geen adequate basis meer voor de huidige praktijk van het bibliotheekwerk en voor de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector. In april publiceert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de conceptwettekst. In het manifest Op weg naar de bibliotheekwet brengt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de reacties van haar leden op het voorstel samen. E-books Op de algemene ledenvergadering van 13 juni 2013 kiezen de bibliotheekdirecteuren voor aanschaf van het e-bookpluspakket. Het is beperkt in omvang, in techniek en in actualiteit. Toch willen zij een aanbod hebben voor de leden van de bibliotheek die e-books willen lezen. Het starten hiermee is op dit moment belangrijker dan het streven naar een optimaal aanbod. Eind 2013 wordt getest met het ebookplatform en bibliotheekleden kunnen vanaf begin 2014 een breed pakket e-books bij de bibliotheek lenen. Het grootste deel van de e-booktitels is nu nog ouder dan 3 jaar, maar dit wordt aangevuld met meer recente titels. Nieuwe rol Koninklijke Bibliotheek Tijdens de Bibliotheektweedaagse 2012 in Middelburg maakt het ministerie van OCW bekend dat het SIOB met ingang van de wet geïntegreerd zal worden in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB gaat vanaf 2015 een centrale rol spelen in het stelsel van openbare bibliotheken. Digitale content De afgelopen jaren leggen de bibliotheken gezamenlijk steeds meer geld in om digitale content aan te schaffen. Van 0,20 per inwoner in 2010 loopt het bedrag op tot 0,45 per inwoner in Dat houdt in dat de branche in de periode bereid is om ruim 13 miljoen euro op tafel te leggen voor gezamenlijke inkoop van e-content. Voor 2013 geldt een bijdrage van 0,30 per inwoner. 4

5 Provinciale ontwikkelingen Centraal collectioneren Per 1 juli wordt de collectievorming overgenomen door een team van collectiespecialisten in Arnhem. Ook hierin werken de meeste Gelderse bibliotheken samen. Daarnaast wordt het titelbeheer ook centraal opgepakt. Samenwerking in de Achterhoek De samenwerking van Achterhoekse Bibliotheken (SAMBA) zorgde ervoor dat de websites van de bibliotheken binnen de Achterhoek op eenzelfde manier zijn opgebouwd. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de Bibliotheek Oost-Achterhoek komt naar voren dat de klanten gematigd tevreden (6,7) zijn over de website. Klanten missen boekpreviews, uitgebreide informatie over boeken, recensies en leesadviezen. Omdat de websites binnen SAMBA van vergelijkbare kwaliteit zijn kan deze waardering ook worden doorgetrokken naar de overige SAMBA sites. Digitaal werkplan In oktober wordt een SAMBA Adviseur digitale dienstverlening aangesteld die de directeuren adviseert over de digitale dienstverlening, webtoepassingen en nieuwe technieken. Deze adviseur analyseert nieuwe ontwikkelingen rond digitale dienstverlening en de inzet van internet als communicatiekanaal. Begin oktober wordt het Digitaal Werkplan 2014 gepresenteerd. Speerpunten hierin zijn gemaksdiensten, Ebooks, Klantenonderzoek, en Werkgroepen. De Bibliotheek Achterhoekse Poort Zelfservice In het voorjaar worden de vestigingen Gendringen en Terborg voorzien van zelfservice apparatuur waarmee dit traject is afgerond. Kantoorautomatisering Een volgende stap in de outsourcing van de automatisering is het onderbrengen van de kantoorautomatisering in-the-cloud. De Bibliotheek Achterhoekse Poort maakt daarbij gebruik van het PPW-pakket van de firma Ietee Solutions uit Oosterhout. Hiermee is de laatste stap gezet om de automatisering volledig uit te besteden. 5

6 Van uitleenfabriek naar kennisorganisatie voor lezen en informatie Ambities beleidsplan De ambities van het beleidsplan zijn, ondanks de bezuinigingen, nog steeds overeind gebleven. In 2012 en 2013 is er veel aandacht geweest voor de interne bedrijfsvoering: Doorvoeren van een reorganisatie Invoeren nieuw automatiseringssysteem Invoering nieuwe kantoorautomatisering Invoeren centraal roosteren Invoeren centraal collectioneren. Heel veel zaken die niet direct aan de buitenkant van de dienstverlening zichtbaar waren, maar nodig zijn geweest om met minder middelen het bestaande bibliotheekwerk op een goede manier overeind te houden. Het gebruik van de bibliotheek in de traditionele zin neemt af; het aantal uitleningen van fysieke boeken is aan het afnemen. Daar tegenover staat dat er in toenemende mate behoefte is aan ondersteuning, vaak in projectvorm, bij het onderwijs. De themalijn waarin leesbevordering en mediawijsheid elkaar ontmoeten is daarvan een goed voorbeeld. Onder de noemer de Bibliotheek op School werkt de bibliotheek daar intensief aan mee. Zowel op provinciaal niveau, als ook op het lokale vlak. Maar ook projecten die al meerdere jaren succesvol doorlopen, zoals Boekenpret blijven van groot belang. Om de laatste ontbrekende schakel aan de doorlopende leeslijn toe te voegen, wordt in het najaar 2013 ook Boekstart toegevoegd. Het gaat er niet om hoe je leest, dat je leest is van belang. De dienstverlening is voor een groot deel nog steeds fysiek. Er worden nog steeds veel media uitgeleend. In dit proces wordt inmiddels minder geld en energie gestoken. Met name verdergaande automatisering en de invoering van zelfservice spelen hierbij een grote rol. 6 In toenemende mate is de dienstverlening ook via internet te benaderen. Media kunnen thuis op de computer gevonden en gereserveerd worden. De voorbereidingen om begin 2014 met e-books te starten zijn in volle gang. Het wordt straks minder van belang hoe men leest, maar dat men leest. Shop-in-the-shop In toenemende mate vinden er in de vestigingen ook activiteiten van derden plaats. Als een soort shop in the-shop zijn daar verschillende zaken te vinden. Een aantal voorbeelden: In Aalten is nu ook de speel-o-theek te vinden. In Varsseveld en Ulft zijn de lokale VVV s ondergebracht In Terborg vindt dagelijks studiebegeleiding plaats vanuit het Studiehuis Achterhoek In Terborg verzorgt Sticlo internet cursussen In alle vestigingen kan men in contact komen met de kunstuitleen Oude IJsselstreek. In alle vestigingen worden in het kader van de Beleefbibliotheek lezingen en workshops georganiseerd, waarbij wordt samengewerkt met organisaties als de Volksuniversiteit, Yunio, GGNet. Al deze voorbeelden laten zien dat de bibliotheek al lang niet meer die solitaire organisatie is, die op een eilandje alleen maar boeken uitleent. De bibliotheek is zich aan het omvormen om binnen de gemeenten het aanspreek- en uitvoeringspunt te worden voor alle zaken rond taal- en leesbevordering. Hierbij richt zij zich aan de ene kant op de individuele gebruiker in het publieke domein en anderzijds op instellingen (met name onderwijs).

7 Volop aandacht voor de jeugd Nationale Voorleesdagen Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van 23 januari tot 2 februari, wordt in alle vestigingen een feestmiddag georganiseerd met diverse activiteiten voor de peuters en kleuters: er wordt voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar Nog 100 nachtjes slapen van auteur Milja Praagman, er is een workshop Muziek op Schoot onder leiding van Henne Hegman of Miriam van Dixhoorn en er kan worden geknutseld en gekleurd. Voor ouders en kinderen is er de hele periode een quiz gebaseerd op de Prentenboeken top tien. Peuters die lid worden ontvangen een leuke attentie. In de vestigingen Dinxperlo en Terborg wordt een informatieve Peuter/Kleutermarkt georganiseerd met medewerking van diverse plaatselijke verenigingen en instellingen. Boekenpret In de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek nemen vrijwel alle kinderopvangcentra en peuterspeelzalen deel aan Boekenpret. Zij ontvangen 2 tot 3 keer per jaar een groepsprentenboek. In Oude IJsselstreek wordt in de vestigingen Terborg, Ulft en Varsseveld 10 keer per jaar een koffieuurtje met thematische invulling verzorgd. Bibliotheek en de consultatiebureau verpleegkundigen verzorgen deze koffieuurtjes, waarbij 2 tot 3 keer per jaar de medewerking van een externe deskundige (denk aan Muziek op Schoot, Tandverzorging, Gezonde Voeding) wordt ingezet. Boekstart In november 2013 start de Bibliotheek Achterhoekse Poort in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek met het programma BoekStart. Dit programma laat ouders ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby leuk en leerzaam is. Baby s die al vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen, hebben daar hun hele leven profijt van. In BoekStart werken de gemeente, de bibliotheek en Yunio Jeugdgezondheidszorg samen. Op 31 december zijn er 12 deelnemers in de gemeente Aalten en 13 deelnemers in de gemeente Oude Ijsselstreek. In de gemeente Aalten neemt kinderopvang Bambi als pilotorganisatie deel aan BoekStart in de kinderopvang. 7

8 Themalijn Met de Themalijn, onderdeel van de Bibliotheek op School, verzorgt de Bibliotheek voor 23 basisscholen activiteiten met betrekking tot leesbevordering en mediawijsheid. Er zijn groepsontvangsten in de vestigingen, daarnaast worden op school programma s aangeboden. Naast al bestaande programma s waaronder de internetinstructie Digifamilie, gericht op het omgaan met Social Media, wordt de themalijn in 2013 uitgebreid met aantal nieuwe programma s: Picozine, BieppStore en Mannetje Jas. Picozine Met de workshop Picozine worden digitaal tijdschriftjes op de ipad gemaakt. Picozine is geschikt voor de leerlingen van groep 5 en 6. Leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan Picozine Plus, hier is een verdiepingsslag toegevoegd met een instructie over zoeken en vinden van betrouwbare informatie op internet. Aan het eind van de les hebben alle kinderen een zelfgemaakt tijdschriftje klaar. BieppStore In het najaar wordt BieppStore geïntroduceerd, een bibliotheekbezoek waarin kinderen met behulp van de ipad opdrachten uitvoeren en apps kunnen verdienen. Mannetje Jas Een bibliotheekgroepsbezoek voor de groepen 1 en 2 gebaseerd op het prentenboek Mannetje Jas van Sieb Posthuma. Na afloop van het bibliotheekbezoek krijgt de klas het prentenboek mee om nog een aantal weken in de klas verder te werken met het verhaal. Dit project sluit aan bij de thema s kleding, vriendschap, liefde, communicatie en de jaargetijden. Mannetje Jas In 2013 maken 15 scholen gebruik van de huurcollectie. 8

9 Workshop gedichten schrijven Dit schooljaar verzorgt Ria te Kolste op de st. Jozefschool in Aalten de workshop gedichten schrijven onder de titel: Kat in het bakkie-rijmen is een makkie. SCEDA schooljaar In opdracht van Sceda (Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo Aalten) worden in het kader van het jaarthema Leesbevordering met Leesplezier drie schooljaren achter elkaar diverse leesbevorderende activiteiten uitgerold. De bibliotheek zorgt voor de leesprogramma s Kilometerlezen, Kraak de Code en de Leesavatar voor de groepen 6 tot en met 8. Voor groep 5 is gekozen voor de workshop Picozine, waarbij een klein tijdschriftje wordt gemaakt, in principe over een schrijver of een lievelingsboek. Voorleeswedstrijden Nationale Voorleeswedstrijd Op zaterdag 9 februari wordt in de bibliotheken Terborg en Aalten de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd. Dertien schoolkampioenen lezen hun favoriete fragment voor en worden door een deskundige jury beoordeeld. Winnaars worden Manuela Limborg van CBS t Mölleveld in Aalten en Zonne Wassink van OBS Op Koers in Varsseveld. Zij mogen naar de halve finale. De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert in 2013 ook één van de halve finales van de Nationale Voorleeswedstrijd. Hieraan doen 10 voorlezers mee, allen al kampioen van de kwartfinale bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Graafschap bibliotheken en de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Lize Feith van CBS Arcade uit Warnsveld wint deze Achterhoekse halve finale en mag op 13 april naar de Gelderse finale in Arnhem. Read2Me! In februari organiseert de Bibliotheek Achterhoekse Poort de Bibliotheekronde Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. De klassenkampioenen van het CC Schaersvoorde Aalten en Dinxperlo, het Almende College locatie Isala en locatie de Bluemers Silvolde doen hieraan mee, 14 leerlingen in totaal. Van de vier deelnemende scholen mag één winnaar naar de Gelderse finale in Arnhem. De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert de Bibliotheekronde Read2Me dit jaar voor de tweede keer, waarbij de Bluemers Silvolde als nieuwkomer meedoet. De klassenkampioenen mogen een fragment uit hun favoriete boek voorlezen, waarbij een deskundige jury de vier winnaars kiest. Schrijver Thijs Goverde is gastheer en verzorgt in de pauze een voorstelling. Romeé Milenkovic, leerlinge van het Almende College locatie Isala uit Silvolde wint ook de provinciale in Arnhem en mag daarom naar de landelijke finale in Utrecht. 9

10 Kinderboekenweek Van 2 t/m 13 oktober wordt de jaarlijkse Kinderboekenweek gehouden. Het thema dit jaar is sport & spel met het motto Klaar voor de start! Op woensdagmiddag 2 oktober kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 meedoen aan een spelletjesparcours met allerlei leuke spelen, die ze kunnen laten aftekenen op een kaart. Daarnaast kan op de computer het spel Codewoord gespeeld worden: een online spel voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Alle deelnemers krijgen na afloop een boekje mee waarin dertien topsporters vertellen over hun sport toen ze nog jong waren en over hun favoriete kinderboek. De Weddenschap In maart wordt de Weddenschap afgesloten met een bezoek van schrijfster Bibi Dumontak aan CC Schaersvoorde Aalten en Dinxperlo, voor alle leeringen VMBO 3, 220 in totaal. Op 18 september wordt Landelijk de aftrap verricht voor de Weddenschap De Stichting Lezen nodigt de schrijver Khalid Boudou uit om in de bibliotheek Aalten de aftrap te verzorgen, samen met 2 leerlingen ondertekent hij het contract in de Bibliotheek. In november bezoeken alle deelnemende leerlingen de bibliotheek in Aalten en Dinxperlo. Bibi Dumontak Khalid Boudou (rechts) 10

11 Informatie en Inspiratie Informatiemarkt Niet alleen voor de kleintjes, ook voor de ouders en grootouders is er tijdens de Nationale Voorleesdagen volop informatie en inspiratie. In de bibliotheken Dinxperlo en Terborg wordt op zaterdag 26 januari een informatieve peuter-kleutermarkt georganiseerd waar diverse plaatselijke verenigingen en instellingen zich presenteren. Medewerking wordt verleend door o.a. Yunio, Centrum Jeugd en Gezin, Kinderopvang, peuterspeelszalen, gymverenigingen, zwembaden en de Speel-o-theek. De infopakketten zijn digitaal te raadplegen, leden kunnen direct boeken reserveren en artikelen downloaden. De infopakketten worden keer geraadpleegd in Boekenweek De 78e Boekenweek wordt gehouden van zaterdag 16 t/m zondag 24 maart 2013 met als thema Gouden tijden, zwarte bladzijden. De bibliotheek heeft tijdens de Boekenweek 3 cadeaus voor nieuwe leden. Nieuwe leden ontvangen in de Boekenweek een Boekenbon ter waarde van 5,-. Bovendien krijgen zij een voucher waarmee zij het Boekenweekgeschenk van Kees van Kooten, de Verrekijker, op kunnen halen in de boekwinkel. Daarnaast geldt het Boekenweekgeschenk als geldig vervoerbewijs in de trein op zondag 24 maart. Voor leden van de bibliotheek is er tevens een uniek cadeautje: de verhalenbundel Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Daarnaast is er voor leden nog het Boekenweekmagazine, een inspirerend magazine vol boekentips, leessuggesties en interviews. In alle vestigingen wordt een presentatie ingericht met boeken die aansluiten bij het thema. De Beleefbibliotheek De Bibliotheek Achterhoekse Poort biedt naast geschreven media ook informatie interactief middels lezingen, workshops en inloopspreekuren. Dit onder de naam Beleefbibliotheek. Hiervoor werkt zij samen met diverse partners als de Volksuniversiteit Achterhoek, GGNet, Yunio en Figulus Welzijn. Er worden in activiteiten georganiseerd waar ruim 484 bezoekers op af komen. Zij beoordelen de acitiveiten met een gemiddelde van een 8. Als aanvulling heeft de bibliotheek ruim 500 informatiepakketten over diverse onderwerpen, veelal aansluitend bij de georganiseerde activiteiten. 11

12 Judith Koelemeijer Op donderdag 7 november komt bestseller auteur Judith Koelemeijer naar de bibliotheek Aalten voor een lezing over o.a. haar laatst verschenen boek Hemelvaart. De lezing wordt door ruim 70 belangstellenden bezocht. Nederland Leest Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans is het boek dat centraal staat tijdens Nederland Leest De hele maand november deelt de Bibliotheek Achterhoekse Poort dit boek gratis uit aan de leden. Biebpashouders kunnen in dezelfde periode ook meedoen aan een krasactie met aantrekkelijke prijzen. Tijdens de campagne zijn er voor biebpashouders mooie prijzen te winnen, zoals een goed gevulde biebbox t.w.v. 100 euro of museumkaartjes voor de hele familie. Bij het gratis boek ontvangen volwassen leden een boekenlegger met een unieke krascode. Iedere boekenlegger bevat bovendien een coupon voor een gratis driedaagse minicruise voor één persoon met DFDS Seaways naar het Engelse Newcastle. De krasactie is een initiatief van voordeelmetjebiebpas. Biebbox 12

13 Marketing Ledenwerving Lees! De Achterhoekse bibliotheken organiseren in de maand oktober (de maand van de Kinderboekenweek) een ledenwerfactie, speciaal gericht op ouders en grootouders. Zij kunnen tijdens deze maand lid worden vande bibliotheek met een korting van 5,00. Geef eens de bibliotheek cadeau! In december hebben de Achterhoekse bibliotheken een campagne rond de bibliotheek cadeau-bon. Een cadeaubon is vanaf 10,- verkrijgbaar en in te wisselen bij één van de Achterhoekse bibliotheken. De decembercampagne met posters in de bibliotheek en extra informatie op de website laat zien dat de bon een ideaal sinterklaas- of kerstcadeau is. Extra voordelen voor bibliotheekleden Voordeel met je biebpas! Met de Bibliotheekpas ontvangen leden korting op theatervoorstellingen, workshops, tuinbezoeken en nog veel meer. De diverse acties en voordelen gelden inmiddels in vrijwel alle provincies. Voorlezen op de Zwarte Cross De Achterhoekse Bibliotheken zijn ook in 2013 weer te vinden op het blagenparadijs van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Er wordt 3 dagen voorgelezen, voor alle kinderen is er een biebtattoo. Kinderen tot 1.58 die lid zijn van de Bibliotheek mogen op vertoon van de biebpas gratis naar de Zwarte Cross. 13

14 De Bibliotheek/HEMA Academie Speciaal voor leden van de De Bibliotheek start in december de HEMA-academie: gratis online cursussen voor leden. Er zijn drie pakketten: Vrije tijd, ICT en Sociale vaardigheden/social media waartoe leden een jaarlang toegang hebben. Biebtip In samenwerking met weekkrant Oude IJsselstreek Vizier verzorgen medewerkers van de bibliotheek elke veertien dagen een persoonlijke leestip of filmtip. Deze biebtip komt op de online krant Oude Ijsselstreek te staan en op de website van de bibliotheek. De Bibliotheek apps In september introduceert de Bibliotheek Achterhoekse Poort de Bibliotheek app. Hiermee kunnen leden via de mobiele telefoon de catalogus van de bibliotheek raadplegen en ook direct reserveren. Bovendien kunnen ze zien welke materialen geleend zijn en kunnen ze de inleverattendering instellen. VakantieBieb is een app met een selectie van populaire boeken voor in de vakantie. In de zomerherfst en kerstvakantie kunnen leden en niet-leden de app gratis downloaden. De Luisterbieb app maakt het mogelijk altijd en overal te genieten van luisterboeken, bestsellers in alle genres, voor volwassenen, jongvolwassenen en kinderen, zowel fictie als non-fictie. 14

15 Governance De Bibliotheek Achterhoekse Poort onderschrijft de landelijk vastgestelde Code Cultural Governance voor culturele instellingen en gebruikt daarvoor het model van de Raad van Toezicht (RvT), één van de besturingsmodellen die voorgeschreven worden door deze code. De RvT heeft in het afgelopen boekjaar de aanbevelingen van de Code Cultural Governance gevolgd voor zover de aanbevelingen van toepassing waren. Deskundigheid en ervaring Een onafhankelijke accountant controleert de jaarrekening en keurt deze goed. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt samen met de directeur-bestuurder de overige agendapunten. Vergaderschema Elk jaar wordt een vast vergaderschema opgesteld voor het overleg tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. In 2013 komt de RvT zes keer bij elkaar. De leden van de Raad van Toezicht brengen elk hun eigen deskundigheid en ervaring in. Belangrijke expertiseonderdelen zijn onder andere financiële en juridische zaken, personeel & organisatie en cultuur. Een kenmerk dat ze gemeen hebben is de affiniteit met het bibliotheekwerk. Het bestuur en de directie van de Bibliotheek Achterhoekse Poort bestaan feitelijk uit één persoon, de directeur-bestuurder. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Vaste agendapunten Op de agenda van het overleg van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder staat een aantal vaste onderwerpen: beleidsontwikkeling, strategiebepaling en financiële verantwoording. Dit laatste onderwerp omvat onder meer de begroting en de jaarrekening van onze organisatie. 15

16 In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Voorzitter De heer A. Zonneveld; Kennisgebied Management Aandachtsgebied Marketing Leden Mevr. A. J. M. Braam (tot medio 2013); Kennisgebied HRM Aandachtsgebied HRM Mevr. A.J.M. Bröker; Kennisgebied Trainee Aandachtsgebied Algemeen en HRM Mevr. M van Dooremalen; Kennisgebied Financiën Aandachtsgebied Financiën Mevr. M. Hillen; Kennisgebied Kleine kernen Aandachtsgebied marketing De heer K.T. Lövering; Kennisgebied Management Aandachtsgebied Bestuurlijk en HRM De heer J.H. Lunshof; Kennisgebied Jurist Aandachtsgebied Juridische zaken 16

17 Bibliobus De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft in de kleine kernen een bibliobus beschikbaar waarmee 9 halteplaatsen worden aangedaan. Deze bibliobus wordt ook ingezet voor andere bibliotheekorganisaties. De bibliobus wordt als bovenlokale voorziening 2012 nog gefinancierd door de provincie Gelderland. Met ingang van 2013 wordt de bibliobusvoorziening aangeboden tegen kostprijs. Overigens zullen de huurbedragen daardoor niet stijgen omdat de bibliobussen worden uitgerust met zelfservice. Activiteiten De bibliobus doet op een aantal halteplaatsen mee aan de bibliotheekevenementen rond de Boekenweek, Nederland Leest, de maand van het spannende boek, de nationale voorleesdagen, de peutermaand, de kinderjury en de Kinderboekenweek. Per halteplaats wordt een weergave van de activiteiten vermeld. Personeel De bezetting van de bibliobus bestaat uit een medewerker Informatie & Advies, hij/zij is tevens chauffeur van de bibliobus. Aantallen leners bibliobus Door de overdracht van de leneradministraties in 2010 is het onderscheid in leners van een bibliobus of een vestiging vervallen. In het jaarverslag worden geen leneraantallen meer vermeld omdat het gebruik niet meer op lenerniveau is te herleiden. 17 De collectie De bibliobus heeft een collectie van circa banden aan boord. Daarnaast is er permanent een collectie van circa banden uitgeleend. Er circuleren ongeveer banden via een bibliobus onder de leners met een permanente keus uit circa media. Media rouleren daarmee frequent onder de leners in een groot gebied. De bibliobus schaft in 2012 circa 1150 boeken aan: 450 voor de volwassen en 700 voor de jeugd. Serviceverbetering De site van de Gelderse bibliobussen telt in 2013: bezoekers die samen pageviews genereren. De site bewijst daarmee haar waarde voor de gebruikers. De bibliobus is uitgerust met zelfservice om daarmee de inzet zo efficiënt mogelijk te kunnen laten functioneren. kunnen laten functioneren.

18 Jaarcijfers 2013 Leners Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Totaal Bezoekers Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Totaal Collectie Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Totaal Bezoekers Bibliobus per halteplaats Achterhoekse Poort 2013 Bontebrug 1664 Etten Etten Heelweg West 2765 Megchelen 434 Netterden 1090 Sinderen 1975 Varsselder 453 Westendorp Westendorp Totaal Uitleningen Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Subtotaal Bibliobus Totaal Bibliotheek in verandering Dat de bibliotheek in een transitieproces verkeerd blijkt uit de bedrijfscijfers. De ledenaantallen en de uitleningen lopen terug. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: de krimp in het werkgebied, de hogere tarieven en de opkomst van andere vormen van lezen. De werkzaamheden van de bibliotheek verplaatsen zich nu meer van het uitlenen, naar het ondersteunen van het (basis) onderwijs. In de reorganisatie die heeft plaatsgevonden is hier op geanticipeerd: het personeelsbestand is behoorlijk ingekrompen. 18

19 de Bibliotheek Achterhoekse Poort Herman van Velzenstraat DD Terborg

Jaarverslag 2014. Achterhoekse Poort

Jaarverslag 2014. Achterhoekse Poort Jaarverslag 2014 Achterhoekse Poort Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Algemene Ontwikkelingen 4 Volop aandacht voor de jeugd 8 Informatie en inspiratie 13 Marketing 16 Raad van Toezicht 21 Jaarcijfers 2014 22

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 6 nummer januari 2016

Nieuwsbrief. Jaargang 6 nummer januari 2016 Basisschool Dynamiek Nieuwsbrief Email: info@bsdynamiek.nl Jaargang 6 nummer 19 21 januari 2016 Jarigen We feliciteren de jarigen van deze week: Niek Tenbrink (7); Tatum Oonk (11); Isis Oonk (11); Tieme

Nadere informatie

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8 Op zoek in de bibliotheek Lessen Groep 6 gaat op zoek naar de verschillende genres en materialen in de bibliotheek. Op ipads maken de kinderen kennis met de BibliotheekWise-App. Verder ontdekken ze de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst Jaarverslag 2013 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2013 Inleiding 2013, een jaar met grote veranderingen: nieuwe dienstverlening, intensieve samenwerking, grote succesvolle projecten. E-books maken

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Verslag Aanvalsplan laaggeletterdheid. Gemeente Maasdriel

Verslag Aanvalsplan laaggeletterdheid. Gemeente Maasdriel Verslag 2010-2011 Aanvalsplan laaggeletterdheid Gemeente Maasdriel 1 Inleiding In de vergadering van 25 mei 2010 heeft uw raad het aanvalsplan laaggeletterdheid gemeente Maasdriel 2010-2012 vastgesteld.

Nadere informatie

Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011. Lekker lezen!

Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011. Lekker lezen! Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011 Lekker lezen! Almelo, augustus 2010 Bibliotheekbezoeken - Kleuters Nationale voorleesdagen Inhoud: In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school.

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school. Read2Me! Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken. Zij lezen tussen oktober

Nadere informatie

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op:

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op: MEMO Aan : Almende college Van : Rozemarijn Boer en Krijno van Vugt Betreft : Herkomst leerlingen Almende college Datum : 25 mei 2016 Inleiding In augustus 2013 is onderzocht wat het mogelijke weglekeffect

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering ALITEITSKAART Taal- en leesbevordering PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Vanaf 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden e books lenen via www.bibliotheek.nl/ebooks.

Vanaf 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden e books lenen via www.bibliotheek.nl/ebooks. E books om te lenen Vanaf 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden e books lenen via www.bibliotheek.nl/ebooks. Deze dienst in vanaf de start gelijk zo populair, dat de site regelmatig niet beschikbaar

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Handleiding Read2Me! Den Haag Winnaar Landelijke finale 2015 Foto: Kees-Jan Bakker

Handleiding Read2Me! Den Haag Winnaar Landelijke finale 2015 Foto: Kees-Jan Bakker Handleiding Read2Me! Den Haag 2016-2017 Winnaar Landelijke finale 2015 Foto: Kees-Jan Bakker Read2Me! Beste directie, beste brugklas-docent, beste mediathecaris, Voor de zevende keer organiseert Bibliotheek

Nadere informatie

Handleiding Read2Me! Den Haag

Handleiding Read2Me! Den Haag Handleiding Read2Me! Den Haag 2013-2014 Foto: Kees-Jan Bakker Read2Me! Beste directie, beste brugklas-docent, beste mediathecaris, Alweer voor de vierde keer organiseert de Bibliotheek Den Haag de voorleeswedstrijd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015

Beleidsplan 2012-2015 Beleidsplan 2012-2015 1 2 inhoud Samenvatting 1. Inleiding Visie en missie Uitgangspunten 2. Thema s Lezen - lezen is onontbeerlijk Voor wie en met wie - basisschool - voortgezet onderwijs Volwassenen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 In 2014 zijn we gestart met de verwezenlijking van onze toekomstvisie die begin 2014 werd onderschreven

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs

Aanbod Voortgezet Onderwijs Aanbod Voortgezet Onderwijs 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor deze groep is

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Kinderboekenweek Groep 8

Kinderboekenweek Groep 8 L e e s p Feest! a a d e Leespromotie Kinderboekenweek Groep 8 voor alle lessen: leesboeken, waaronder boeken rond het thema van de Kinderboekenweek; kerntitels behorend bij het thema van de Kinderboekenweek

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne Jaarverslag 2011 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Leespromotie Kinderboekenweek Groep 6

Leespromotie Kinderboekenweek Groep 6 L e e s p a a d e Feest! Leespromotie Kinderboekenweek Groep 6 voor alle lessen: leesboeken, waaronder boeken rond het thema van de Kinderboekenweek; kerntitels behorend bij het thema van de Kinderboekenweek

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School Jaarrapportage 2013-2014 De Bibliotheek op School Bibliotheek Helmond-Peel Oktober 2014 Inleiding Met de aanpak van de Bibliotheek op School (BoS) is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van het onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Inhoud: 1. Feiten en cijfers A. Openstelling B. Collectie C. Leden en bezoekers 2. Activiteiten en samenwerkingspartners Voorleesavond Boekenweek Bezoek van

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

De Bibliotheek op het station 2.0

De Bibliotheek op het station 2.0 De Bibliotheek op het station 2.0 Aanleiding In 2011 is in Haarlem de eerste bibliotheekvoorziening op een station geopend, met als ambitie om een keten van stationsbibliotheken in Nederland te realiseren.

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Jaarverslag Achterhoekse Poort

Jaarverslag Achterhoekse Poort Jaarverslag 2015 Achterhoekse Poort Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Algemene Ontwikkelingen 4 De Bibliotheek Achterhoekse Poort 5 Volop aandacht voor de jeugd 6 Informatie en inspiratie 10 Marketing 14 Jaarcijfers

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Vooraf. Bibliotheek Hof van Twente, onderdeel van het netwerk van Overijsselse bibliotheken.

Vooraf. Bibliotheek Hof van Twente, onderdeel van het netwerk van Overijsselse bibliotheken. Jaarverslag 2012 Vooraf Naast de reguliere taken rondom uitlening en leesbevordering, stond 2012 voor de Bibliotheek Hof van Twente in het teken van het opstellen en uitvoeren van een reorganisatieplan.

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

1. De belangrijkste elementen van de Wsob. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

1. De belangrijkste elementen van de Wsob. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Jaarverslag Brummen Voorst

Jaarverslag Brummen Voorst Jaarverslag 2015 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2015 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele inwoners. Honderden mensen worden geholpen met

Nadere informatie

Een prachtig voorbeeld van hoe goed het e-bookambassadeursschap kan werken in de Leeuwarder Courant over Ambassadeur van het e-book.

Een prachtig voorbeeld van hoe goed het e-bookambassadeursschap kan werken in de Leeuwarder Courant over Ambassadeur van het e-book. Flitsende start voor e-bookcampagne Beste collega, De e-bookcampagne is op vrijdag 15 januari feestelijk afgetrapt in Haarlem door auteur Marc Lammers die de eerste tweet verstuurde in de Twitterestafette.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Bibliotheek Achterhoekse Poort Beleidsplan 2016-2020 0

Bibliotheek Achterhoekse Poort Beleidsplan 2016-2020 0 Bibliotheek Achterhoekse Poort Beleidsplan 2016-2020 0 Beleidsplan 2016-2020 De transitie van de klassieke Bibliotheek naar de maatschappelijke Bibliotheek Voorwoord Het schrijven van nieuwe beleidsplannen

Nadere informatie

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN SCHOOLJAAR 2009 2010 Aanbod Voorschools 2009-2010 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Bibliotheekabonnement 4 2. Introductiebezoek 5 3. Lezingen

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Dit is er te doen in... januari, februari en maart 2015

Dit is er te doen in... januari, februari en maart 2015 Dit is er te doen in... januari, februari en maart 2015 Voorlezen en knutselen Elke eerste maandag en woensdag van de maand wordt er geknutseld en/of voorgelezen. Kinderen van 4-7 jaar en hun (groot) ouders

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

de Leespromotie Kinderboekenweek Groep 7

de Leespromotie Kinderboekenweek Groep 7 L e e s p a r a de Leespromotie Kinderboekenweek Groep 7?! voor alle lessen: leesboeken, waaronder boeken rond het thema van de Kinderboekenweek; kerntitels behorend bij het thema van de Kinderboekenweek

Nadere informatie

Aanbod Primair Onderwijs

Aanbod Primair Onderwijs Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Maas en Peel 2013-2014 KLAAR VOOR DE START Met boeken heb je goud in handen Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Schoolabonnement Leesbevordering Groepsbezoeken Schoolactiviteiten

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Jeugd en ouders. augustus t/m december 2015

Jeugd en ouders. augustus t/m december 2015 Jeugd en ouders augustus t/m december 2015 Jeugd en ouders De bibliotheek biedt veel aantrekkelijke mogelijkheden. Of je nu komt om boeken of andere materialen te lenen, om mee te doen aan een activiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Raalte

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Raalte Openbare Bibliotheek Raalte 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 Taalvaardigheid en mediawijsheid zijn onmisbare vaardigheden. Als je niet goed kunt lezen en schrijven

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 846 Vaststellen van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) I BRIEF VAN

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2016-2017 Met als speerpunten: Literatuureducatie Ouderbetrokkenheid 1 Asten Deurne Helmond Someren Voorwoord Rode Draad: Lezen is

Nadere informatie

Draaiboek voorleeswedstrijd

Draaiboek voorleeswedstrijd Draaiboek voorleeswedstrijd Waarom een voorleeswedstrijd? De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd in het kader van leesbevordering en heeft daarom als belangrijkste doel het leesplezier bij kinderen te

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie