Jaarverslag Achterhoekse Poort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Achterhoekse Poort"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Achterhoekse Poort

2 Voorwoord 3 Algemene ontwikkelingen 4 Van uitleenfabriek naar kennisorganisatie voor lezen en informatie 6 Volop aandacht voor de jeugd 7 Informatie en inspiratie 11 Marketing 13 Governance 15 Bibliobus 17 Jaarcijfers

3 Voorwoord Het is gelukt, om ondanks bezuinigingen en een reorganisatie, de dienstverlening aan het publiek en het onderwijs overeind te houden. Er zijn geen vestigingen gesloten, er heeft geen inkrimping op de openingstijden plaatsgevonden. Wel is het een enorm onrustige tijd geweest. Onze klanten zullen daar zeker toch enige hinder van hebben ondervonden. De grootste pijn is echter bij de medewerkers komen te liggen. In de eerste plaats bij die medewerkers die, vaak na een lang dienstverband, moesten worden ontslagen. In de tweede plaats bij de medewerkers die konden blijven, maar die in een sterk veranderde omgeving, een omslag moesten maken. Nu, een jaar verder, is het ergste stof neergedaald en bereiden we ons voor op de verdere toekomst. Naast het in stand houden van de publieke dienstverlening, die nog voor een groot deel bestaat uit het uitlenen van het fysieke boek, wordt er toenemende mate tijd en kennis gestopt in activiteiten die gericht zijn op terugdringen van taalachterstanden. Hierbij richten we ons met name op het basisonderwijs. Als bibliotheek trekken we hierbij steeds meer op met andere partners. De complexiteit van de maatschappelijke problemen zorgt ervoor dat diverse disciplines nodig zijn om problemen aan te pakken. Mij rest een woord van dank aan allen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor het openbare bibliotheekwerk in de Gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek.; Onze klanten, De scholen, De medewerkers De leden van de Raad van Toezicht De ambtenaren en wethouders van de gemeenten en Alle partners van organisaties waar we mee samenwerken. Eric van der Wal Directeur/bestuurder. 3

4 algemene ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Nieuwe Bibliotheekwetgeving Er is een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, in de maak. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari Deze nieuwe bibliotheekwet heeft tot doel te komen tot een actualisering van de wettelijke bepalingen voor de openbare bibliotheek. Want de huidige Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) is sterk verouderd. Het biedt geen adequate basis meer voor de huidige praktijk van het bibliotheekwerk en voor de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector. In april publiceert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de conceptwettekst. In het manifest Op weg naar de bibliotheekwet brengt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de reacties van haar leden op het voorstel samen. E-books Op de algemene ledenvergadering van 13 juni 2013 kiezen de bibliotheekdirecteuren voor aanschaf van het e-bookpluspakket. Het is beperkt in omvang, in techniek en in actualiteit. Toch willen zij een aanbod hebben voor de leden van de bibliotheek die e-books willen lezen. Het starten hiermee is op dit moment belangrijker dan het streven naar een optimaal aanbod. Eind 2013 wordt getest met het ebookplatform en bibliotheekleden kunnen vanaf begin 2014 een breed pakket e-books bij de bibliotheek lenen. Het grootste deel van de e-booktitels is nu nog ouder dan 3 jaar, maar dit wordt aangevuld met meer recente titels. Nieuwe rol Koninklijke Bibliotheek Tijdens de Bibliotheektweedaagse 2012 in Middelburg maakt het ministerie van OCW bekend dat het SIOB met ingang van de wet geïntegreerd zal worden in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB gaat vanaf 2015 een centrale rol spelen in het stelsel van openbare bibliotheken. Digitale content De afgelopen jaren leggen de bibliotheken gezamenlijk steeds meer geld in om digitale content aan te schaffen. Van 0,20 per inwoner in 2010 loopt het bedrag op tot 0,45 per inwoner in Dat houdt in dat de branche in de periode bereid is om ruim 13 miljoen euro op tafel te leggen voor gezamenlijke inkoop van e-content. Voor 2013 geldt een bijdrage van 0,30 per inwoner. 4

5 Provinciale ontwikkelingen Centraal collectioneren Per 1 juli wordt de collectievorming overgenomen door een team van collectiespecialisten in Arnhem. Ook hierin werken de meeste Gelderse bibliotheken samen. Daarnaast wordt het titelbeheer ook centraal opgepakt. Samenwerking in de Achterhoek De samenwerking van Achterhoekse Bibliotheken (SAMBA) zorgde ervoor dat de websites van de bibliotheken binnen de Achterhoek op eenzelfde manier zijn opgebouwd. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de Bibliotheek Oost-Achterhoek komt naar voren dat de klanten gematigd tevreden (6,7) zijn over de website. Klanten missen boekpreviews, uitgebreide informatie over boeken, recensies en leesadviezen. Omdat de websites binnen SAMBA van vergelijkbare kwaliteit zijn kan deze waardering ook worden doorgetrokken naar de overige SAMBA sites. Digitaal werkplan In oktober wordt een SAMBA Adviseur digitale dienstverlening aangesteld die de directeuren adviseert over de digitale dienstverlening, webtoepassingen en nieuwe technieken. Deze adviseur analyseert nieuwe ontwikkelingen rond digitale dienstverlening en de inzet van internet als communicatiekanaal. Begin oktober wordt het Digitaal Werkplan 2014 gepresenteerd. Speerpunten hierin zijn gemaksdiensten, Ebooks, Klantenonderzoek, en Werkgroepen. De Bibliotheek Achterhoekse Poort Zelfservice In het voorjaar worden de vestigingen Gendringen en Terborg voorzien van zelfservice apparatuur waarmee dit traject is afgerond. Kantoorautomatisering Een volgende stap in de outsourcing van de automatisering is het onderbrengen van de kantoorautomatisering in-the-cloud. De Bibliotheek Achterhoekse Poort maakt daarbij gebruik van het PPW-pakket van de firma Ietee Solutions uit Oosterhout. Hiermee is de laatste stap gezet om de automatisering volledig uit te besteden. 5

6 Van uitleenfabriek naar kennisorganisatie voor lezen en informatie Ambities beleidsplan De ambities van het beleidsplan zijn, ondanks de bezuinigingen, nog steeds overeind gebleven. In 2012 en 2013 is er veel aandacht geweest voor de interne bedrijfsvoering: Doorvoeren van een reorganisatie Invoeren nieuw automatiseringssysteem Invoering nieuwe kantoorautomatisering Invoeren centraal roosteren Invoeren centraal collectioneren. Heel veel zaken die niet direct aan de buitenkant van de dienstverlening zichtbaar waren, maar nodig zijn geweest om met minder middelen het bestaande bibliotheekwerk op een goede manier overeind te houden. Het gebruik van de bibliotheek in de traditionele zin neemt af; het aantal uitleningen van fysieke boeken is aan het afnemen. Daar tegenover staat dat er in toenemende mate behoefte is aan ondersteuning, vaak in projectvorm, bij het onderwijs. De themalijn waarin leesbevordering en mediawijsheid elkaar ontmoeten is daarvan een goed voorbeeld. Onder de noemer de Bibliotheek op School werkt de bibliotheek daar intensief aan mee. Zowel op provinciaal niveau, als ook op het lokale vlak. Maar ook projecten die al meerdere jaren succesvol doorlopen, zoals Boekenpret blijven van groot belang. Om de laatste ontbrekende schakel aan de doorlopende leeslijn toe te voegen, wordt in het najaar 2013 ook Boekstart toegevoegd. Het gaat er niet om hoe je leest, dat je leest is van belang. De dienstverlening is voor een groot deel nog steeds fysiek. Er worden nog steeds veel media uitgeleend. In dit proces wordt inmiddels minder geld en energie gestoken. Met name verdergaande automatisering en de invoering van zelfservice spelen hierbij een grote rol. 6 In toenemende mate is de dienstverlening ook via internet te benaderen. Media kunnen thuis op de computer gevonden en gereserveerd worden. De voorbereidingen om begin 2014 met e-books te starten zijn in volle gang. Het wordt straks minder van belang hoe men leest, maar dat men leest. Shop-in-the-shop In toenemende mate vinden er in de vestigingen ook activiteiten van derden plaats. Als een soort shop in the-shop zijn daar verschillende zaken te vinden. Een aantal voorbeelden: In Aalten is nu ook de speel-o-theek te vinden. In Varsseveld en Ulft zijn de lokale VVV s ondergebracht In Terborg vindt dagelijks studiebegeleiding plaats vanuit het Studiehuis Achterhoek In Terborg verzorgt Sticlo internet cursussen In alle vestigingen kan men in contact komen met de kunstuitleen Oude IJsselstreek. In alle vestigingen worden in het kader van de Beleefbibliotheek lezingen en workshops georganiseerd, waarbij wordt samengewerkt met organisaties als de Volksuniversiteit, Yunio, GGNet. Al deze voorbeelden laten zien dat de bibliotheek al lang niet meer die solitaire organisatie is, die op een eilandje alleen maar boeken uitleent. De bibliotheek is zich aan het omvormen om binnen de gemeenten het aanspreek- en uitvoeringspunt te worden voor alle zaken rond taal- en leesbevordering. Hierbij richt zij zich aan de ene kant op de individuele gebruiker in het publieke domein en anderzijds op instellingen (met name onderwijs).

7 Volop aandacht voor de jeugd Nationale Voorleesdagen Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van 23 januari tot 2 februari, wordt in alle vestigingen een feestmiddag georganiseerd met diverse activiteiten voor de peuters en kleuters: er wordt voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar Nog 100 nachtjes slapen van auteur Milja Praagman, er is een workshop Muziek op Schoot onder leiding van Henne Hegman of Miriam van Dixhoorn en er kan worden geknutseld en gekleurd. Voor ouders en kinderen is er de hele periode een quiz gebaseerd op de Prentenboeken top tien. Peuters die lid worden ontvangen een leuke attentie. In de vestigingen Dinxperlo en Terborg wordt een informatieve Peuter/Kleutermarkt georganiseerd met medewerking van diverse plaatselijke verenigingen en instellingen. Boekenpret In de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek nemen vrijwel alle kinderopvangcentra en peuterspeelzalen deel aan Boekenpret. Zij ontvangen 2 tot 3 keer per jaar een groepsprentenboek. In Oude IJsselstreek wordt in de vestigingen Terborg, Ulft en Varsseveld 10 keer per jaar een koffieuurtje met thematische invulling verzorgd. Bibliotheek en de consultatiebureau verpleegkundigen verzorgen deze koffieuurtjes, waarbij 2 tot 3 keer per jaar de medewerking van een externe deskundige (denk aan Muziek op Schoot, Tandverzorging, Gezonde Voeding) wordt ingezet. Boekstart In november 2013 start de Bibliotheek Achterhoekse Poort in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek met het programma BoekStart. Dit programma laat ouders ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby leuk en leerzaam is. Baby s die al vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen, hebben daar hun hele leven profijt van. In BoekStart werken de gemeente, de bibliotheek en Yunio Jeugdgezondheidszorg samen. Op 31 december zijn er 12 deelnemers in de gemeente Aalten en 13 deelnemers in de gemeente Oude Ijsselstreek. In de gemeente Aalten neemt kinderopvang Bambi als pilotorganisatie deel aan BoekStart in de kinderopvang. 7

8 Themalijn Met de Themalijn, onderdeel van de Bibliotheek op School, verzorgt de Bibliotheek voor 23 basisscholen activiteiten met betrekking tot leesbevordering en mediawijsheid. Er zijn groepsontvangsten in de vestigingen, daarnaast worden op school programma s aangeboden. Naast al bestaande programma s waaronder de internetinstructie Digifamilie, gericht op het omgaan met Social Media, wordt de themalijn in 2013 uitgebreid met aantal nieuwe programma s: Picozine, BieppStore en Mannetje Jas. Picozine Met de workshop Picozine worden digitaal tijdschriftjes op de ipad gemaakt. Picozine is geschikt voor de leerlingen van groep 5 en 6. Leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan Picozine Plus, hier is een verdiepingsslag toegevoegd met een instructie over zoeken en vinden van betrouwbare informatie op internet. Aan het eind van de les hebben alle kinderen een zelfgemaakt tijdschriftje klaar. BieppStore In het najaar wordt BieppStore geïntroduceerd, een bibliotheekbezoek waarin kinderen met behulp van de ipad opdrachten uitvoeren en apps kunnen verdienen. Mannetje Jas Een bibliotheekgroepsbezoek voor de groepen 1 en 2 gebaseerd op het prentenboek Mannetje Jas van Sieb Posthuma. Na afloop van het bibliotheekbezoek krijgt de klas het prentenboek mee om nog een aantal weken in de klas verder te werken met het verhaal. Dit project sluit aan bij de thema s kleding, vriendschap, liefde, communicatie en de jaargetijden. Mannetje Jas In 2013 maken 15 scholen gebruik van de huurcollectie. 8

9 Workshop gedichten schrijven Dit schooljaar verzorgt Ria te Kolste op de st. Jozefschool in Aalten de workshop gedichten schrijven onder de titel: Kat in het bakkie-rijmen is een makkie. SCEDA schooljaar In opdracht van Sceda (Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo Aalten) worden in het kader van het jaarthema Leesbevordering met Leesplezier drie schooljaren achter elkaar diverse leesbevorderende activiteiten uitgerold. De bibliotheek zorgt voor de leesprogramma s Kilometerlezen, Kraak de Code en de Leesavatar voor de groepen 6 tot en met 8. Voor groep 5 is gekozen voor de workshop Picozine, waarbij een klein tijdschriftje wordt gemaakt, in principe over een schrijver of een lievelingsboek. Voorleeswedstrijden Nationale Voorleeswedstrijd Op zaterdag 9 februari wordt in de bibliotheken Terborg en Aalten de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd. Dertien schoolkampioenen lezen hun favoriete fragment voor en worden door een deskundige jury beoordeeld. Winnaars worden Manuela Limborg van CBS t Mölleveld in Aalten en Zonne Wassink van OBS Op Koers in Varsseveld. Zij mogen naar de halve finale. De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert in 2013 ook één van de halve finales van de Nationale Voorleeswedstrijd. Hieraan doen 10 voorlezers mee, allen al kampioen van de kwartfinale bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Graafschap bibliotheken en de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Lize Feith van CBS Arcade uit Warnsveld wint deze Achterhoekse halve finale en mag op 13 april naar de Gelderse finale in Arnhem. Read2Me! In februari organiseert de Bibliotheek Achterhoekse Poort de Bibliotheekronde Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. De klassenkampioenen van het CC Schaersvoorde Aalten en Dinxperlo, het Almende College locatie Isala en locatie de Bluemers Silvolde doen hieraan mee, 14 leerlingen in totaal. Van de vier deelnemende scholen mag één winnaar naar de Gelderse finale in Arnhem. De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert de Bibliotheekronde Read2Me dit jaar voor de tweede keer, waarbij de Bluemers Silvolde als nieuwkomer meedoet. De klassenkampioenen mogen een fragment uit hun favoriete boek voorlezen, waarbij een deskundige jury de vier winnaars kiest. Schrijver Thijs Goverde is gastheer en verzorgt in de pauze een voorstelling. Romeé Milenkovic, leerlinge van het Almende College locatie Isala uit Silvolde wint ook de provinciale in Arnhem en mag daarom naar de landelijke finale in Utrecht. 9

10 Kinderboekenweek Van 2 t/m 13 oktober wordt de jaarlijkse Kinderboekenweek gehouden. Het thema dit jaar is sport & spel met het motto Klaar voor de start! Op woensdagmiddag 2 oktober kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 meedoen aan een spelletjesparcours met allerlei leuke spelen, die ze kunnen laten aftekenen op een kaart. Daarnaast kan op de computer het spel Codewoord gespeeld worden: een online spel voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Alle deelnemers krijgen na afloop een boekje mee waarin dertien topsporters vertellen over hun sport toen ze nog jong waren en over hun favoriete kinderboek. De Weddenschap In maart wordt de Weddenschap afgesloten met een bezoek van schrijfster Bibi Dumontak aan CC Schaersvoorde Aalten en Dinxperlo, voor alle leeringen VMBO 3, 220 in totaal. Op 18 september wordt Landelijk de aftrap verricht voor de Weddenschap De Stichting Lezen nodigt de schrijver Khalid Boudou uit om in de bibliotheek Aalten de aftrap te verzorgen, samen met 2 leerlingen ondertekent hij het contract in de Bibliotheek. In november bezoeken alle deelnemende leerlingen de bibliotheek in Aalten en Dinxperlo. Bibi Dumontak Khalid Boudou (rechts) 10

11 Informatie en Inspiratie Informatiemarkt Niet alleen voor de kleintjes, ook voor de ouders en grootouders is er tijdens de Nationale Voorleesdagen volop informatie en inspiratie. In de bibliotheken Dinxperlo en Terborg wordt op zaterdag 26 januari een informatieve peuter-kleutermarkt georganiseerd waar diverse plaatselijke verenigingen en instellingen zich presenteren. Medewerking wordt verleend door o.a. Yunio, Centrum Jeugd en Gezin, Kinderopvang, peuterspeelszalen, gymverenigingen, zwembaden en de Speel-o-theek. De infopakketten zijn digitaal te raadplegen, leden kunnen direct boeken reserveren en artikelen downloaden. De infopakketten worden keer geraadpleegd in Boekenweek De 78e Boekenweek wordt gehouden van zaterdag 16 t/m zondag 24 maart 2013 met als thema Gouden tijden, zwarte bladzijden. De bibliotheek heeft tijdens de Boekenweek 3 cadeaus voor nieuwe leden. Nieuwe leden ontvangen in de Boekenweek een Boekenbon ter waarde van 5,-. Bovendien krijgen zij een voucher waarmee zij het Boekenweekgeschenk van Kees van Kooten, de Verrekijker, op kunnen halen in de boekwinkel. Daarnaast geldt het Boekenweekgeschenk als geldig vervoerbewijs in de trein op zondag 24 maart. Voor leden van de bibliotheek is er tevens een uniek cadeautje: de verhalenbundel Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Daarnaast is er voor leden nog het Boekenweekmagazine, een inspirerend magazine vol boekentips, leessuggesties en interviews. In alle vestigingen wordt een presentatie ingericht met boeken die aansluiten bij het thema. De Beleefbibliotheek De Bibliotheek Achterhoekse Poort biedt naast geschreven media ook informatie interactief middels lezingen, workshops en inloopspreekuren. Dit onder de naam Beleefbibliotheek. Hiervoor werkt zij samen met diverse partners als de Volksuniversiteit Achterhoek, GGNet, Yunio en Figulus Welzijn. Er worden in activiteiten georganiseerd waar ruim 484 bezoekers op af komen. Zij beoordelen de acitiveiten met een gemiddelde van een 8. Als aanvulling heeft de bibliotheek ruim 500 informatiepakketten over diverse onderwerpen, veelal aansluitend bij de georganiseerde activiteiten. 11

12 Judith Koelemeijer Op donderdag 7 november komt bestseller auteur Judith Koelemeijer naar de bibliotheek Aalten voor een lezing over o.a. haar laatst verschenen boek Hemelvaart. De lezing wordt door ruim 70 belangstellenden bezocht. Nederland Leest Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans is het boek dat centraal staat tijdens Nederland Leest De hele maand november deelt de Bibliotheek Achterhoekse Poort dit boek gratis uit aan de leden. Biebpashouders kunnen in dezelfde periode ook meedoen aan een krasactie met aantrekkelijke prijzen. Tijdens de campagne zijn er voor biebpashouders mooie prijzen te winnen, zoals een goed gevulde biebbox t.w.v. 100 euro of museumkaartjes voor de hele familie. Bij het gratis boek ontvangen volwassen leden een boekenlegger met een unieke krascode. Iedere boekenlegger bevat bovendien een coupon voor een gratis driedaagse minicruise voor één persoon met DFDS Seaways naar het Engelse Newcastle. De krasactie is een initiatief van voordeelmetjebiebpas. Biebbox 12

13 Marketing Ledenwerving Lees! De Achterhoekse bibliotheken organiseren in de maand oktober (de maand van de Kinderboekenweek) een ledenwerfactie, speciaal gericht op ouders en grootouders. Zij kunnen tijdens deze maand lid worden vande bibliotheek met een korting van 5,00. Geef eens de bibliotheek cadeau! In december hebben de Achterhoekse bibliotheken een campagne rond de bibliotheek cadeau-bon. Een cadeaubon is vanaf 10,- verkrijgbaar en in te wisselen bij één van de Achterhoekse bibliotheken. De decembercampagne met posters in de bibliotheek en extra informatie op de website laat zien dat de bon een ideaal sinterklaas- of kerstcadeau is. Extra voordelen voor bibliotheekleden Voordeel met je biebpas! Met de Bibliotheekpas ontvangen leden korting op theatervoorstellingen, workshops, tuinbezoeken en nog veel meer. De diverse acties en voordelen gelden inmiddels in vrijwel alle provincies. Voorlezen op de Zwarte Cross De Achterhoekse Bibliotheken zijn ook in 2013 weer te vinden op het blagenparadijs van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Er wordt 3 dagen voorgelezen, voor alle kinderen is er een biebtattoo. Kinderen tot 1.58 die lid zijn van de Bibliotheek mogen op vertoon van de biebpas gratis naar de Zwarte Cross. 13

14 De Bibliotheek/HEMA Academie Speciaal voor leden van de De Bibliotheek start in december de HEMA-academie: gratis online cursussen voor leden. Er zijn drie pakketten: Vrije tijd, ICT en Sociale vaardigheden/social media waartoe leden een jaarlang toegang hebben. Biebtip In samenwerking met weekkrant Oude IJsselstreek Vizier verzorgen medewerkers van de bibliotheek elke veertien dagen een persoonlijke leestip of filmtip. Deze biebtip komt op de online krant Oude Ijsselstreek te staan en op de website van de bibliotheek. De Bibliotheek apps In september introduceert de Bibliotheek Achterhoekse Poort de Bibliotheek app. Hiermee kunnen leden via de mobiele telefoon de catalogus van de bibliotheek raadplegen en ook direct reserveren. Bovendien kunnen ze zien welke materialen geleend zijn en kunnen ze de inleverattendering instellen. VakantieBieb is een app met een selectie van populaire boeken voor in de vakantie. In de zomerherfst en kerstvakantie kunnen leden en niet-leden de app gratis downloaden. De Luisterbieb app maakt het mogelijk altijd en overal te genieten van luisterboeken, bestsellers in alle genres, voor volwassenen, jongvolwassenen en kinderen, zowel fictie als non-fictie. 14

15 Governance De Bibliotheek Achterhoekse Poort onderschrijft de landelijk vastgestelde Code Cultural Governance voor culturele instellingen en gebruikt daarvoor het model van de Raad van Toezicht (RvT), één van de besturingsmodellen die voorgeschreven worden door deze code. De RvT heeft in het afgelopen boekjaar de aanbevelingen van de Code Cultural Governance gevolgd voor zover de aanbevelingen van toepassing waren. Deskundigheid en ervaring Een onafhankelijke accountant controleert de jaarrekening en keurt deze goed. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt samen met de directeur-bestuurder de overige agendapunten. Vergaderschema Elk jaar wordt een vast vergaderschema opgesteld voor het overleg tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. In 2013 komt de RvT zes keer bij elkaar. De leden van de Raad van Toezicht brengen elk hun eigen deskundigheid en ervaring in. Belangrijke expertiseonderdelen zijn onder andere financiële en juridische zaken, personeel & organisatie en cultuur. Een kenmerk dat ze gemeen hebben is de affiniteit met het bibliotheekwerk. Het bestuur en de directie van de Bibliotheek Achterhoekse Poort bestaan feitelijk uit één persoon, de directeur-bestuurder. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Vaste agendapunten Op de agenda van het overleg van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder staat een aantal vaste onderwerpen: beleidsontwikkeling, strategiebepaling en financiële verantwoording. Dit laatste onderwerp omvat onder meer de begroting en de jaarrekening van onze organisatie. 15

16 In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Voorzitter De heer A. Zonneveld; Kennisgebied Management Aandachtsgebied Marketing Leden Mevr. A. J. M. Braam (tot medio 2013); Kennisgebied HRM Aandachtsgebied HRM Mevr. A.J.M. Bröker; Kennisgebied Trainee Aandachtsgebied Algemeen en HRM Mevr. M van Dooremalen; Kennisgebied Financiën Aandachtsgebied Financiën Mevr. M. Hillen; Kennisgebied Kleine kernen Aandachtsgebied marketing De heer K.T. Lövering; Kennisgebied Management Aandachtsgebied Bestuurlijk en HRM De heer J.H. Lunshof; Kennisgebied Jurist Aandachtsgebied Juridische zaken 16

17 Bibliobus De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft in de kleine kernen een bibliobus beschikbaar waarmee 9 halteplaatsen worden aangedaan. Deze bibliobus wordt ook ingezet voor andere bibliotheekorganisaties. De bibliobus wordt als bovenlokale voorziening 2012 nog gefinancierd door de provincie Gelderland. Met ingang van 2013 wordt de bibliobusvoorziening aangeboden tegen kostprijs. Overigens zullen de huurbedragen daardoor niet stijgen omdat de bibliobussen worden uitgerust met zelfservice. Activiteiten De bibliobus doet op een aantal halteplaatsen mee aan de bibliotheekevenementen rond de Boekenweek, Nederland Leest, de maand van het spannende boek, de nationale voorleesdagen, de peutermaand, de kinderjury en de Kinderboekenweek. Per halteplaats wordt een weergave van de activiteiten vermeld. Personeel De bezetting van de bibliobus bestaat uit een medewerker Informatie & Advies, hij/zij is tevens chauffeur van de bibliobus. Aantallen leners bibliobus Door de overdracht van de leneradministraties in 2010 is het onderscheid in leners van een bibliobus of een vestiging vervallen. In het jaarverslag worden geen leneraantallen meer vermeld omdat het gebruik niet meer op lenerniveau is te herleiden. 17 De collectie De bibliobus heeft een collectie van circa banden aan boord. Daarnaast is er permanent een collectie van circa banden uitgeleend. Er circuleren ongeveer banden via een bibliobus onder de leners met een permanente keus uit circa media. Media rouleren daarmee frequent onder de leners in een groot gebied. De bibliobus schaft in 2012 circa 1150 boeken aan: 450 voor de volwassen en 700 voor de jeugd. Serviceverbetering De site van de Gelderse bibliobussen telt in 2013: bezoekers die samen pageviews genereren. De site bewijst daarmee haar waarde voor de gebruikers. De bibliobus is uitgerust met zelfservice om daarmee de inzet zo efficiënt mogelijk te kunnen laten functioneren. kunnen laten functioneren.

18 Jaarcijfers 2013 Leners Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Totaal Bezoekers Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Totaal Collectie Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Totaal Bezoekers Bibliobus per halteplaats Achterhoekse Poort 2013 Bontebrug 1664 Etten Etten Heelweg West 2765 Megchelen 434 Netterden 1090 Sinderen 1975 Varsselder 453 Westendorp Westendorp Totaal Uitleningen Vestigingen Verschil Aalten Dinxperlo Gendringen Terborg Ulft Varsseveld Subtotaal Bibliobus Totaal Bibliotheek in verandering Dat de bibliotheek in een transitieproces verkeerd blijkt uit de bedrijfscijfers. De ledenaantallen en de uitleningen lopen terug. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: de krimp in het werkgebied, de hogere tarieven en de opkomst van andere vormen van lezen. De werkzaamheden van de bibliotheek verplaatsen zich nu meer van het uitlenen, naar het ondersteunen van het (basis) onderwijs. In de reorganisatie die heeft plaatsgevonden is hier op geanticipeerd: het personeelsbestand is behoorlijk ingekrompen. 18

19 de Bibliotheek Achterhoekse Poort Herman van Velzenstraat DD Terborg

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie Jaarverslag 2013 Centrum voor lezen, leren en informeren Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT

JAARVERSLAG 2012 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT JAARVERSLAG 2012 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 3 Lezen 4 Leren 6 Informeren 8 Cultuur 9 Ontmoeting en debat 11 Personeelsbeleid 12 Procesvernieuwingen 13 Ledenbehoud-

Nadere informatie

Een strategisch verhaal

Een strategisch verhaal B O E K S T A R T Een strategisch verhaal Eerste druk: december 2011 C O L O F O N OPDRACHTGEVER Kunst van Lezen TEKST Julienne van den Heuvel EINDREDACTIE Anette Heideman FOTO S Eric Brinkhorst Janiek

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10

Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10 Jaarverslag 2014 Voorwoord 5 Exploitatierekening in één oogopslag 8 Bestuursverslag 10 1 Bedrijfsvoering 11 1.1 Integratie met de Koninklijke Bibliotheek 11 1.2 Cultural governance 12 1.3 Herinrichting

Nadere informatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie Lesaanbod 2014/2015 Primair Onderwijs Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www./educatie 0 Inhoudsopgave WELKOM 2 TAAL & LEZEN Kerndoelen 6 Voorlezen is leuk! (groep 1 en 2) 8 Kikker en

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010 Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel Een uitgelezen kans Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht Utrecht, 15 juni 2010 Inhoud Samenvatting 4 1..Opdracht adviescommissie 7 2..Omgeving en

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Intro. Dienstverlening

Intro. Dienstverlening 1 2013 Intro Door de dienstverlening voortdurend aan te passen en te vernieuwen, speelt de bibliotheek actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. Zij verandert steeds meer van een organisatie

Nadere informatie

Drenthe. l r TI IT. t a l II LIE T IE. I l l!e rf t EI' ll E. Werf

Drenthe. l r TI IT. t a l II LIE T IE. I l l!e rf t EI' ll E. Werf Drenthe I r4 T IE LIE t a l II E : BIE I I l l!e rf t EI' ll E l r TI IT IT Ondenaerp Jaawerslag zort Aan geadresseerde datum referentie mei zotz Lvd@WdL/o34 Geachte heer, mevrouw, Met trots bieden wij

Nadere informatie