Uitleg loonstroken per contractvorm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg loonstroken per contractvorm"

Transcriptie

1 Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden deze verschillende blokken, termen en afkortingen per contractvorm toegelicht. Inhoud 1. Fase A met uitzendbeding Adresgegevens Algemene gegevens Gegevens over de declaratie Bruto componenten Premies en inhoudingen Loonheffing Netto componenten Netto loon Betaling Reserveringen Cumulatieven Fase A contract Adresgegevens Algemene gegevens Gegevens over de declaratie Bruto componenten Premies en inhoudingen Loonheffing Netto componenten Netto loon Betaling Reserveringen Cumulatieven Fase B/C Adresgegevens Algemene gegevens Gegevens over de declaratie Bruto componenten Premies en inhoudingen Loonheffing Netto componenten Netto loon Betaling Reserveringen Cumulatieven Manpower V Pagina 1 van 13

2 1. Fase A met uitzendbeding 1.1. Adresgegevens In dit blok staan de adresgegevens van de kandidaat vermeld 1.2. Algemene gegevens In dit blok staan algemene gegevens van de kandidaat vermeld BSN/Sofinummer Het registratienummer waarmee u bekend bent bij overheidsinstanties Volgnummer Het volgnummer van de loonstrook HK Is er heffingskorting toegepast. J = Ja; N = Nee Kleur De kleur van de toegepaste loonheffingstabel. Wit is voor tegenwoordige dienstbetrekkingen. Groen is voor vroegere dienstbetrekkingen Tabel Het tijdvak waarop de tabel van toepassing is. Wk = week Dagen Het aantal dagen dat in een tijdvak gewerkt is Min. Loon Het wettelijk minimum uurloon Fase/Keten De fase waarin een kandidaat zit. Fase A, B of C ZW-A Valt de werknemer geheel of gedeeltelijk onder de ziektewet. J = Ja; N = Nee WAO Valt de werknemer onder de WAO/WIA. J = Ja; N = Nee WW Valt de werknemer onder de WW. J = Ja ; N = Nee 1.3. Gegevens over de declaratie Week Declaratie Correctie op Klant Het weeknummer waarop de declaratie betrekking heeft Het nummer van uw werkbriefje in het systeem Als er een correctie heeft plaatsgevonden staat hier het volgnummer van de oorspronkelijke loonstrook De opdrachtgever waar u werkt Manpower V Pagina 2 van 13

3 1.4. Bruto componenten Normale uren Het aantal gewerkte uren (zie kolom aantal) in de periode met het bijbehorende uurloon (zie kolom bedrag) Wachtdagcompensatie De eerste 2 dagen van arbeidsongeschiktheid zijn wachtdagen op grond van de Ziektewet. Eén wachtdag wordt gecompenseerd. Dit is een toeslag op het uurloon. Afhankelijk van de premiegroep waarin je werkzaam bent (Technisch/Industrieel of Administratief) wordt een toeslag percentage betaald van 0,71% of 1,16% (2015) Feesturen Het aantal uitbetaalde uren op feestdagen in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Aantal Het aantal gedeclareerde uren Het uurloon dat met u overeengekomen is Percentage Het percentage waartegen het uurloon wordt uitbetaald (niet bij normale uren) Overige uren die op de loonstrook kunnen voorkomen Toeslaguren Het aantal uren dat op onregelmatige tijden is gewerkt met het bijbehorende toeslagpercentage. Het bedrag is het loon dat bij de 'normale uren' hoort. Bij percentage staat het percentage dat van toepassing is. Overwerkuren Het aantal uren dat is overgewerkt met het bijbehorende overwerkpercentage. Het bedrag is het loon dat bij de 'normale uren' hoort. Bij percentage staat het percentage dat van toepassing is. Vakantiedagen Kort verzuim Ziekte uren Het aantal opgenomen vakantieuren (zie kolom aantal) in de periode met het bijbehorende uurloon (zie kolom bedrag) en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt (zie kolom percentage) Het aantal uitbetaalde uren kort verzuim (bijvoorbeeld doktersbezoek) in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Het aantal uitbetaalde uren ziekteuren in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Manpower V Pagina 3 van 13

4 1.5. Premies en inhoudingen Premie ZWaanvullend Bij ziekte word de ziektewet uitkering aangevuld tot 91% van het uitkeringsdagloon. Dit is het werknemersdeel van de premie die voor de verzekering van de aanvulling wordt betaald. Afhankelijk van de premiegroep waarin je werkzaam bent (Technisch/Industrieel of Administratief) wordt een toeslag percentage betaald van 0,71% of 1,16% (2015) Voor een fase A kandidaat wordt geen werknemersbijdrage voor het pensioen ingehouden. De premie wordt geheel door de werkgever gedragen Loonheffing Loonheffing (tabel) De loonbelasting/premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het tabelloon. Bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is de witte weektabel van toepassing. Het bedrag waarover loonheffing betaald moet worden. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Som van alle bruto componenten 1.7. Netto componenten Reiskosten woon/werk Aantal Premie wga wn De reiskosten die fiscaal onbelast mogen worden uitbetaald. Het aantal eenheden waarover de reiskosten berekend zijn. In dit geval het aantal dagen dat gereisd is. Het bedrag dat aan reiskostenvergoeding per dag wordt betaald. Dit bedrag is bepaald aan de hand van het aantal gereden kilometers volgens de routeplanner tegen maximaal 0,19 Dit is het deel van de premie wga (wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) dat de werkgever wettelijk gezien mag verhalen op de werknemer. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de instroom van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten en verschilt per werkgever en per jaar 1.8. Netto loon Netto uit te betalen Het bedrag dat na alle inhoudingen op het brutosalaris en netto uitbetalingen en inhoudingen netto aan u uitbetaald zal worden Manpower V Pagina 4 van 13

5 1.9. Betaling Betaald per bank/giro Het IBAN nummer waarop het nettoloon overgemaakt wordt en de datum waarop dit gebeurt Reserveringen Reserveringen worden voor een fase A met uitzendbeding opgebouwd als geldbedrag. Vakantiedagen Vakantiegeld U bouwt 10,43% (2015) van uw loon op aan vakantiedagen. Het vorige saldo is het saldo dat op uw vorige loonstrook stond. Daarna komt het aantal uren in geld dat er deze periode bij is gekomen. Wanneer er in de periode vakantie uren zijn opgenomen staat in de volgende kolom hoeveel uren in geld dit zijn. Het nieuwe saldo in geld staat in de kolom erna. In de laatste kolom staat het saldo in tijd. U bouwt over uw loon, de reserveringen voor vakantiedagen en kort verzuim vakantiegeld op. De beschrijving is hetzelfde als voor vakantiedagen Cumulatieven Fiscale dagen Sociale dagen Loon in geld Pensioen Svw loon Zvw wg Loon voor lh Loonheffing Onb. Inh. Reiskosten Netto Arb korting De fiscale dagen zijn gerelateerd aan de tabel die gebruikt is. Voor elke week/ vier weken/maand waarin de respectievelijke tabel gebruikt is, worden er respectievelijk 5, 20, 21,75 dagen geteld. Het aantal dagen waarop daadwerkelijk is gewerkt. Dit is gemaximeerd op 20 dagen per periode van vier gewerkte weken. Het bruto loon. De pensioenpremie die dit jaar is betaald. Het loon waarover de werknemersverzekeringen berekend worden. De werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet Het loon waarover u uiteindelijk loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) moet betalen Het totaal van de loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) die u dit jaar heeft betaald Het totaal aan onbelaste inhoudingen (o.a. de premie wga wn) Het totaal aan onbelaste reiskosten. Het totale netto loon dat u dit jaar heeft ontvangen De totale arbeidskorting waarmee dit jaar bij de berekening van de loonheffing rekening is gehouden Manpower V Pagina 5 van 13

6 2. Fase A contract 2.1. Adresgegevens In dit blok staan de adresgegevens van de kandidaat vermeld 2.2. Algemene gegevens In dit blok staan algemene gegevens van de kandidaat vermeld BSN/Sofinummer Volgnummer HK Kleur Tabel Dagen Min. Loon Fase/Keten ZW-A WAO WW Het registratienummer waarmee u bekend bent bij overheidsinstanties Het volgnummer van de loonstrook Is er heffingskorting toegepast. J = Ja; N = Nee De kleur van de toegepaste loonheffingstabel. Wit is voor tegenwoordige dienstbetrekkingen. Groen is voor vroegere dienstbetrekkingen Het tijdvak waarop de tabel van toepassing is. Wk = week Het aantal dagen dat in een tijdvak gewerkt is Het wettelijk minimum uurloon De fase waarin een kandidaat zit. Fase A, B of C Valt de werknemer geheel of gedeeltelijk onder de ziektewet. J = Ja; N = Nee Valt de werknemer onder de WAO/WIA. J = Ja; N = Nee Valt de werknemer onder de WW. J = Ja ; N = Nee 2.3. Gegevens over de declaratie Week Declaratie Correctie op Klant Het weeknummer waarop de declaratie betrekking heeft Het nummer van uw werkbriefje in het systeem Als er een correctie heeft plaatsgevonden staat hier het volgnummer van de oorspronkelijke loonstrook De opdrachtgever waar u werkt Manpower V Pagina 6 van 13

7 2.4. Bruto componenten Normale uren Vakantiedagen Aantal Percentage Het aantal gewerkte uren (zie kolom aantal) in de periode met het bijbehorende uurloon (zie kolom bedrag) Het aantal opgenomen vakantieuren (zie kolom aantal) in de periode met het bijbehorende uurloon (zie kolom bedrag) en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt (zie kolom percentage) Het aantal gedeclareerde uren Het uurloon dat met u overeengekomen is Het percentage waartegen het uurloon wordt uitbetaald (niet bij normale uren) Overige uren die op de loonstrook kunnen voorkomen Toeslaguren Het aantal uren dat op onregelmatige tijden is gewerkt met het bijbehorende toeslagpercentage. Het bedrag is het loon dat bij de 'normale uren' hoort. Bij percentage staat het percentage dat van toepassing is. Overwerkuren Het aantal uren dat is overgewerkt met het bijbehorende overwerkpercentage. Het bedrag is het loon dat bij de 'normale uren' hoort. Bij percentage staat het percentage dat van toepassing is. Feesturen Het aantal uitbetaalde uren op feestdagen in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Kort verzuim Het aantal uitbetaalde uren kort verzuim (bijvoorbeeld doktersbezoek) Ziekte uren in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Het aantal uitbetaalde uren ziekteuren in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt Premies en inhoudingen Voor een fase A kandidaat wordt geen werknemersbijdrage voor het pensioen ingehouden. De premie wordt geheel door de werkgever gedragen Loonheffing Loonheffing (tabel) De loonbelasting/premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het tabelloon. Bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is de witte weektabel van toepassing. Het bedrag waarover loonheffing betaald moet worden. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Som van alle bruto componenten Manpower V Pagina 7 van 13

8 2.7. Netto componenten Reiskosten woon/werk Aantal Premie wga wn De reiskosten die fiscaal onbelast mogen worden uitbetaald. Het aantal eenheden waarover de reiskosten berekend zijn. In dit geval het aantal dagen dat gereisd is Het bedrag dat aan reiskostenvergoeding per dag wordt betaald. Dit bedrag is bepaald aan de hand van het aantal gereden kilometers volgens de routeplanner tegen maximaal 0,19 Dit is het deel van de premie wga (wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) dat de werkgever wettelijk gezien mag verhalen op de werknemer. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de instroom van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten en verschilt per werkgever en per jaar 2.8. Netto loon Netto uit te betalen Het bedrag dat na alle inhoudingen op het brutosalaris en netto uitbetalingen en inhoudingen netto aan u uitbetaald zal worden 2.9. Betaling Betaald per bank/giro Het IBAN nummer waarop het nettoloon overgemaakt wordt en de datum waarop dit gebeurt Reserveringen Reserveringen zijn in uren opgebouwd. t Vakantiedagen Vakantiegeld U bouwt 10,43% (2015) van uw loon op aan vakantiedagen. Het vorige saldo is het saldo dat op uw vorige loonstrook stond. Daarna komt het aantal uren dat er deze periode bij is gekomen. Wanneer er in de periode vakantie uren zijn opgenomen staat in de volgende kolom hoeveel uren dit zijn. Het nieuwe saldo staat in de kolom erna. U bouwt over uw loon, de reserveringen voor vakantiedagen en kort verzuim vakantiegeld op. De beschrijving is hetzelfde als voor vakantiedagen. Manpower V Pagina 8 van 13

9 2.11. Cumulatieven Fiscale dagen Sociale dagen Loon in geld Pensioen Svw loon Zvw wg Loon voor lh Loonheffing Onb. Inh. Reiskosten Netto Arb korting De fiscale dagen zijn gerelateerd aan de tabel die gebruikt is. Voor elke week/ vier weken/maand waarin de respectievelijke tabel gebruikt is, worden er respectievelijk 5, 20, 21,75 dagen geteld. Het aantal dagen waarop daadwerkelijk is gewerkt. Dit is gemaximeerd op 20 dagen per periode van vier gewerkte weken. Het bruto loon. De pensioenpremie die dit jaar is betaald. Het loon waarover de werknemersverzekeringen berekend worden. De werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet Het loon waarover u uiteindelijk loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) moet betalen Het totaal van de loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) die u dit jaar heeft betaald Het totaal aan onbelaste inhoudingen (o.a. de premie wga wn) Het totaal aan onbelaste reiskosten. Het totale netto loon dat u dit jaar heeft ontvangen De totale arbeidskorting waarmee dit jaar bij de berekening van de loonheffing rekening is gehouden Manpower V Pagina 9 van 13

10 3. Fase B/C 3.1. Adresgegevens In dit blok staan de adresgegevens van de kandidaat vermeld 3.2. Algemene gegevens In dit blok staan algemene gegevens van de kandidaat vermeld BSN/Sofinummer Volgnummer HK Kleur Tabel Dagen Min. Loon Fase/Keten ZW-A WAO WW Het registratienummer waarmee u bekend bent bij overheidsinstanties Het volgnummer van de loonstrook Is er heffingskorting toegepast. J = Ja; N = Nee De kleur van de toegepaste loonheffingstabel. Wit is voor tegenwoordige dienstbetrekkingen. Groen is voor vroegere dienstbetrekkingen Het tijdvak waarop de tabel van toepassing is. Wk = week Het aantal dagen dat in een tijdvak gewerkt is Het wettelijk minimum uurloon De fase waarin een kandidaat zit. Fase A, B of C Valt de werknemer geheel of gedeeltelijk onder de ziektewet. J = Ja; N = Nee Valt de werknemer onder de WAO/WIA. J = Ja; N = Nee Valt de werknemer onder de WW. J = Ja ; N = Nee 3.3. Gegevens over de declaratie Week Declaratie Correctie op Klant Het weeknummer waarop de declaratie betrekking heeft Het nummer van uw werkbriefje in het systeem Als er een correctie heeft plaatsgevonden staat hier het volgnummer van de oorspronkelijke loonstrook De opdrachtgever waar u werkt Manpower V Pagina 10 van 13

11 3.4. Bruto componenten Normale uren Vakantiedagen Aantal Percentage Het aantal gewerkte uren (zie kolom aantal) in de periode met het bijbehorende uurloon (zie kolom bedrag) Het aantal opgenomen vakantieuren (zie kolom aantal) in de periode met het bijbehorende uurloon (zie kolom bedrag) en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt (zie kolom percentage) Het aantal gedeclareerde uren Het uurloon dat met u overeengekomen is Het percentage waartegen het uurloon wordt uitbetaald (niet bij normale uren) Overige uren die op de loonstrook kunnen voorkomen Toeslaguren Het aantal uren dat op onregelmatige tijden is gewerkt met het bijbehorende toeslagpercentage. Het bedrag is het loon dat bij de 'normale uren' hoort. Bij percentage staat het percentage dat van toepassing is. Overwerkuren Het aantal uren dat is overgewerkt met het bijbehorende overwerkpercentage. Het bedrag is het loon dat bij de 'normale uren' hoort. Bij percentage staat het percentage dat van toepassing is. Feesturen Het aantal uitbetaalde uren op feestdagen in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Kort verzuim Het aantal uitbetaalde uren kort verzuim (bijvoorbeeld doktersbezoek) Ziekte uren in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt. Het aantal uitbetaalde uren ziekteuren in de periode met het bijbehorende uurloon en het percentage waartegen dit uitbetaald wordt Premies en inhoudingen Pensioenpremie De werknemersbijdrage voor de pensioenpremie. Deze wordt berekend over de pensioengrondslag en bedraagt voor % Pensioengrondslag. Deze wordt berekend over de normaal gewerkte uren, over toeslaguren, over ziekteuren, over uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feesturen en vakantiebijslag De pensioengrondslag wordt als volgt berekend: (Uurloon -/- franchise) * aantal uren De franchise is het deel van het loon waarover je geen pensioen opbouwt. Dit is gebaseerd op de AOW. Voor 2015 bedraagt de uurfranchise 6,09 Het uurloon is gemaximeerd op 27,66 voor 2015 Voor de berekening van de pensioengrondslag wordt aangesloten bij de systematiek van Voortschrijdend cumulatief rekenen. Manpower V Pagina 11 van 13

12 Percentage Dit betekent dat bepaald wordt wat de pensioengrondslag tot en met de huidige periode bedraagt en hiervan wordt de pensioengrondslag tot en met de vorige periode van afgetrokken. Over het verschil wordt de pensioenpremie berekend. Het percentage dat de werknemer verschuldigd is aan eigen bijdrage 3.6. Loonheffing Loonheffing (tabel) De loonbelasting/premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het tabelloon. Bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is de witte weektabel van toepassing. Het bedrag waarover loonheffing betaald moet worden. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Som van alle bruto componenten 3.7. Netto componenten Reiskosten woon/werk Aantal Premie wga wn De reiskosten die fiscaal onbelast mogen worden uitbetaald. Het aantal eenheden waarover de reiskosten berekend zijn. In dit geval het aantal dagen dat gereisd is Het bedrag dat aan reiskostenvergoeding per dag wordt betaald. Dit bedrag is bepaald aan de hand van het aantal gereden kilometers volgens de routeplanner tegen maximaal 0,19 Dit is het deel van de premie wga (wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) dat de werkgever wettelijk gezien mag verhalen op de werknemer. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de instroom van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten en verschilt per werkgever en per jaar 3.8. Netto loon Netto uit te betalen Het bedrag dat na alle inhoudingen op het brutosalaris en netto uitbetalingen en inhoudingen netto aan u uitbetaald zal worden 3.9. Betaling Betaald per bank/giro Het IBAN nummer waarop het nettoloon overgemaakt wordt en de datum waarop dit gebeurt. Manpower V Pagina 12 van 13

13 3.10. Reserveringen Reserveringen kunnen in uren zijn opgebouwd of als geldbedrag. Wat in uw situatie geldt, wordt bepaald door de CAO Vakantiedagen Vakantiegeld U bouwt 10,43% (2015) van uw loon op aan vakantiedagen. Het vorige saldo is het saldo dat op uw vorige loonstrook stond. Daarna komt het aantal uren dat er deze periode bij is gekomen. Wanneer er in de periode vakantie uren zijn opgenomen staat in de volgende kolom hoeveel uren dit zijn. Het nieuwe saldo staat in de kolom erna. U bouwt over uw loon, de reserveringen voor vakantiedagen en kort verzuim vakantiegeld op. De beschrijving is hetzelfde als voor vakantiedagen Cumulatieven Fiscale dagen Sociale dagen Loon in geld Pensioen Svw loon Zvw wg Loon voor lh Loonheffing Onb. Inh. Reiskosten Netto Arb korting De fiscale dagen zijn gerelateerd aan de tabel die gebruikt is. Voor elke week/ vier weken/maand waarin de respectievelijke tabel gebruikt is, worden er respectievelijk 5, 20, 21,75 dagen geteld. Het aantal dagen waarop daadwerkelijk is gewerkt. Dit is gemaximeerd op 20 dagen per periode van vier gewerkte weken. Het bruto loon. De pensioenpremie die dit jaar is betaald. Het loon waarover de werknemersverzekeringen berekend worden. De werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet Het loon waarover u uiteindelijk loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) moet betalen Het totaal van de loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) die u dit jaar heeft betaald Het totaal aan onbelaste inhoudingen (o.a. de premie wga wn) Het totaal aan onbelaste reiskosten. Het totale netto loon dat u dit jaar heeft ontvangen De totale arbeidskorting waarmee dit jaar bij de berekening van de loonheffing rekening is gehouden Manpower V Pagina 13 van 13

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

wrm vestiging BSN/Sofinr. geboortedatum gesl bs datum in dienst afgedrukt volgnummer hk kleur tabel bn 1 091 12365819 02-03-84 V O 23-07-07 24-09 07-39-001 1 W WK B jaarloon uurloon min.loon min.vak.toes

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van (naam werkmaatschappij ). zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Secretary Plus In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Secretary Plus zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Toelichting salarisspecificatie Start People

Toelichting salarisspecificatie Start People Toelichting salarisspecificatie Start People In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van de Start People, zodat je je salarisspecificatie beter

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start People zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie wordt

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start People B.V. zodat je je salarisspecificatie beter kunt begrijpen en controleren.

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald na

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Bijlagen CBBS Loonwegwijzer Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Een volwassen schilder verdient bij zijn werkgever het geldende bruto-garantieloon plus 5.2% prestatietoeslag, d.w.z.

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar. 2007 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar. 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Salaris en uitleg salarisstrook

Salaris en uitleg salarisstrook Salaris en uitleg salarisstrook Je salaris wordt maandelijks uitbetaald en op de 26ste aan je overgemaakt. Valt de 26ste op een zaterdag of zondag? Dan wordt het salaris de vrijdag ervoor overgemaakt.

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 1 Inleiding Als je in loondienst werkt, doe je dat natuurlijk niet voor niets. Naast een groot aantal redenen om een baan te accepteren, die voor

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene kwartaaltabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg salarisspecificatie. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg salarisspecificatie. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1 Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2008 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad

TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad 1. Toelichting Ten behoeve van de TarievenTool dienen een aantal variabelen door u te worden aangeleverd. Tevens worden hierbij bijlagen gevraagd. Versie - DEMO huidige

Nadere informatie

Bijlage 7 - TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad

Bijlage 7 - TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad Bijlage 7 - TarievenTool Uitzenden 2016 Invulblad 1. Toelichting Ten behoeve van de TarievenTool dienen een aantal variabelen door u te worden aangeleverd. Tevens worden hierbij bijlagen gevraagd. Versie

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Voor de reserveringen zijn de volgende gegevens van belang (art 38, nieuwe CAO: art.58): 230 dagen

Voor de reserveringen zijn de volgende gegevens van belang (art 38, nieuwe CAO: art.58): 230 dagen Toelichting per kostprijselement voor 2015 Versie 28 november 2014 (Op basis van CAO voor Uitzendkrachten 2012 2017 uitgave november 2012, tevens is aangeven welke artikelen het betreft in de nieuwe CAO

Nadere informatie

9 november Mr. Gerrie de Hoop

9 november Mr. Gerrie de Hoop 9 november 2017 Mr. Gerrie de Hoop 2Xplain Vakinformatie Kerkenbos 10-77 Q 6546 BB Nijmegen (040) 2947 957 administratie@2xplain.nl www.2xplain.nl 2Xplain 2017 Check de loonstrook 9 november 2017 Mr. G.

Nadere informatie

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg Raet Salarisstrook. Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg Raet Salarisstrook. Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1 Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Raet Salarisstrook Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar. 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd Mededelingen Adresgegevens Algemene gegevens Bruto-Netto gegevens Netto bedrag Tegoed uren vrije tijd Gegevens deze maand Totalen deze maand Gegevens jaaropgave Toelichting betalingsspecificatie Inleiding

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Witte maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2005 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 31 december 2004.

Nadere informatie

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012)

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds De werkgever stort het vast overeengekomen loon

Nadere informatie

Groene maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen Voor de inhouding op de Anw- en de AOW-uitkering (Uitgave januari) Belastingdienst

Groene maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen Voor de inhouding op de Anw- en de AOW-uitkering (Uitgave januari) Belastingdienst Belastingdienst Groene maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2012 Voor de inhouding op de Anw- en de AOW-uitkering (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u toepassen op Anw- en

Nadere informatie

Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010

Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 12345 Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u toepassen op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010

Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 12345 Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u toepassen op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Groene maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Uitgave januari) Belastingdienst

Groene maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Uitgave januari) Belastingdienst Belastingdienst Groene maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2012 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen,

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

Groene kwartaaltabel Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2011 (Uitgave januari) Belastingdienst

Groene kwartaaltabel Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2011 (Uitgave januari) Belastingdienst Belastingdienst Groene kwartaaltabel Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2011 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen,

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012)

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds De werkgever stort het vast overeengekomen loon

Nadere informatie

Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Tijdspaarfonds Bouw & Infra Tijdspaarfonds Bouw & Infra Versie: 1.0 Versiedatum: 16-06-2017 Inleiding Het tijdsparen ten behoeve van het Tijdspaarfonds is een onderdeel van de CAO Bouw & Infra. Vanaf 2016 is het mogelijk om het tijdsparen

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Witte week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2016

Witte week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2016 Belastingdienst Witte week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2016 (Uitgave januari) LH 301-1Z61FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 A B C D E F G H Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz.

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2016. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Uw opdrachtgever maakt gebruik van onze payroll dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat Tentoo uw juridisch werkgever

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Witte maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Uitgave januari) Belastingdienst

Witte maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Uitgave januari) Belastingdienst Belastingdienst Witte maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2013 (Uitgave januari) LH 303-1Z31FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Ministerie SZW 14 2345 AB Den Haag

Ministerie SZW 14 2345 AB Den Haag SALARISSPECIFICATIE jaar 2013 periode januari Werknemer gegevens L groen Strookjes 00500 BSN/sofinummer Geboortedatum Datum in dienst 123456782 01-01-1940 01-01-2011 WanSa1ar v2013.02a copyright {c) 2013

Nadere informatie

Uitleg Salarisspecificatie. Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008

Uitleg Salarisspecificatie. Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008 Uitleg Salarisspecificatie Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008 De presentatie Uitleg Salaris- en uitbetalingsspecificatie Een stukje rekenen S A L A R I S - E

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl 1 Beste uitzendkracht, Langs deze weg heten we je van harte welkom als uitzendkracht

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2017. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Artikel 22 Salaris Normtabel salarissen 1. Voor uitzendkrachten die niet behoren tot de in lid 2 genoemde categorieën is de normtabel van toepassing. Normtabel

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie