Essent en duurzame energieproductie in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essent en duurzame energieproductie in Nederland"

Transcriptie

1 Essent en duurzame energieproductie in Nederland Een manifest Essents inspanningen voor duurzame energie Essent is een leidend bedrijf bij de inspanningen voor duurzame energie, vooral op het gebied van biobrandstoffen. Het produceert 45% van de groene stroom van Nederland (25), en draagt daarmee zeer belangrijk bij aan de duurzame energiedoelstellingen van de overheid. Essent wil deze inspanningen voortzetten en uitbreiden om van het beleid een succes te maken, maar loopt tegen grenzen aan, deels door vraagtekens bij de duurzaamheid van sommige biobrandstoffen, en deels door het beleid van de overheid zelf. Essent is op vele gebieden actief: meer inzet van biobrandstoffen en wind, verkopen van groene stroom, ontwikkelen van handel in biobrandstoffen. Essent zal de groene stroom zo veel mogelijk in Nederland opwekken; verder alleen schone en duurzaam geproduceerde biomassa gebruiken, en onder de huidige condities groene stroom blijven verkopen tegen de prijs van 'grijze' stroom. Duurzame energiebeleid Het overheidsbeleid is gericht op 9% duurzame elektriciteitsconsumptie in 21 en in verbreding van die doelstelling op 1% duurzame energieconsumptie in 22. Essent heeft twijfels over het halen van de eerste doelstelling doordat wind op zee achterloopt bij de planning, maar denkt de overheid te kunnen helpen met meer inzet van biobrandstoffen (zie tabel 1). Essent meent dat het voor het halen van de tweede doelstelling tijd wordt de handen ineen te slaan om de juiste condities te scheppen. Daartoe zouden in het regeerakkoord van 27 heldere afspraken en maatregelen moeten worden opgenomen. Het beleid inzake duurzame energie wordt gemotiveerd door klimaatproblemen, duurzaamheid en voorzieningszekerheid. Daarmee worden eenzijdige oplossingen voorkomen en wordt ingezet op drie belangrijke lijnen: minder, beter en anders. Minder: energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van gebouwen Beter: efficiënter gebruik van (fossiele) brandstoffen, bijvoorbeeld door warmte/kracht-koppeling Anders: inzetten van duurzame energiebronnen als biobrandstoffen, wind en zon. Maar het overheidsbeleid wordt gekenmerkt door vele wijzigingen waardoor zakelijke partners als Essent en de financiële wereld het risico van investeringen niet goed kunnen overzien. In de afgelopen tien jaar zijn drie verschillende systemen gehanteerd voor overheidsbijdragen aan duurzame energie. Het nu gebruikte MEP-systeem, waarbij producenten het verschil krijgen vergoed tussen de kosten van duurzame en traditionele energieopwekking, is in de ogen van Essent doelmatig en rechtvaardig; maar het is gekort toen het te veel succes dreigde te hebben. Daardoor vallen nuttige en voorheen rendabele duurzame opties nu buiten de boot en worden investeerders afgeschrikt.

2 Grondslagen van toekomstig beleid De bestaande overheidsdoelstellingen zijn goed gemotiveerd en haalbaar; als men zou willen, kan zelfs méér duurzame energie worden geproduceerd. De pijn zit vooral in de kosten, nodig om de doelstellingen te halen, en in de verdeling daarvan. Nederland heeft in Europees kader de ruimte om het halen van duurzame energiedoelstellingen op zijn eigen manier in te vullen. Nu echter staat al vast dat met de stijgende productie aanzienlijk méér geld naar duurzame energie zal moeten dan in de voorbije jaren. Van 35 miljoen per jaar zullen wij in Nederland omhoog moeten naar 1 miljard per jaar. Daar bovenop komen nog de kosten van CO2-reductie, naar schatting enkele honderden miljoenen per jaar. Hoe zal dat worden betaald? En, in het bijzonder voor bedrijven als Essent die opereren in een geliberaliseerde markt, hoe worden de juiste marktimpulsen gegeven zodat duurzame energiedoelstellingen én voldoende rendement kunnen worden gehaald? Voorop staat dat de MEP-systematiek de juiste signalen geeft aan de markt, mits de vergoeding voldoende hoog is. Bij andere systemen zoals productieverplichtingen en belastingvoordelen bestaan te veel negatieve effecten: onvoldoende rendement, weglekeffecten naar het buitenland, realisering van alleen de meest goedkope opties, of lucratieve handel in duurzame energierechten. De MEP-systematiek is transparant en brengt de laagste maatschappelijke kosten met zich mee. Financiering en toewijzing van CO2-rechten De discussie concentreert zich op de vraag hoe de MEP gefinancierd zal worden. Zal de overheid zoals tot nu toe van tevoren de vergoedingen vaststellen, met als risico dat veel partijen duurzame energie willen gaan exploiteren en het budget wordt overschreden? De overheid lijkt daar momenteel van af te willen stappen. Het alternatief is, tenders uit te schrijven voor een hoeveelheid duurzame elektriciteit. Bij dit systeem kan het overheidsbudget niet worden overschreden, het risico wordt geheel gelegd bij de marktpartijen. In een tijd met onzekere brandstofprijzen is ook dit geen aantrekkelijke methode. Essent is voorstander van een gemengd systeem, al naar gelang de aard van de problematiek. Voor een aantal (kapitaalintensieve) vormen van duurzame energie een vaste subsidie, voor andere opties een tenderprocedure tegen een vast bedrag en voor een derde categorie een tender met indexering voor mogelijke tussentijdse tariefaanpassingen. Bij velen leeft de verwachting dat subsidies als de MEP niet meer nodig zullen zijn wanneer CO2-rechten in prijs gaan stijgen. Berekeningen van Essent geven echter aan dat voorlopig een overheidsbijdrage nodig zal zijn. Bij de huidige brandstofprijzen en CO2-rechten is duurzame energie alleen rendabel in niches. Voor grootschalige inzet is biomassa nog het goedkoopst Om windenergie rendabel te maken zullen CO2- rechten nog aanzienlijk in prijs moeten stijgen. Dit roept de volgende vraag op waarover beleid gevoerd moet worden: zullen deze rechten geheel door de elektriciteitsgebruikers worden opgebracht? En zo ja, zal de internationaal concurrerende industrie hierbij worden ontzien? Als dat gebeurt kunnen de kosten per huishouden oplopen tot honderden Euro's per jaar. Gezien de politieke onhaalbaarheid

3 van zo'n lastenverzwaring lijkt het nodig dat wordt nagedacht over verdeling van deze kosten. Belangrijk voor Essent en andere koplopers in het terugdringen van de CO2 uitstoot, is dat zij voor de periode hun CO2-rechten behouden, en niet zoals de overheid wil, gekort gaan worden omdat ze minder CO2 uitstoten dan de achterblijvers. Op deze manier wordt het voldoen aan de overheidsdoelstellingen gestraft. Dit geeft precies de verkeerde signalen naar zowel koplopers als achterblijvers. Wat Essent wil doen Essent is bereid, adequaat in te spelen op aantrekkelijk beleid. Wij hebben de ambitie, in de komende vijf jaar onze groene stroomproductie te verdubbelen van 3 naar 6 miljard kwh. Hiervoor moet tussen de 2 en 3 miljoen worden geïnvesteerd in bijstook van biomassa, warmte/kracht-koppeling op basis van biobrandstoffen, en windenergie. Essent zal alleen biomassa gebruiken die duurzaam is onder de criteria van de RSPO en (in de toekomst) van EZ en VROM., wat inhoudt dat verbranding van die biobrandstoffen die niet aan deze criteria voldoen niet zal plaatsvinden c.q. zo snel mogelijk wordt stopgezet. Met behulp van het Green Gold Standard Label zal bij import van biomassa streng worden gelet op het voorkómen van natuuraantasting en sociaal ongewenste omstandigheden zoals kinderarbeid. Hiervoor wordt overleg gepleegd met onder andere de Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur Fonds. Essent investeert in derde wereldprojecten waarbij op verantwoorde wijze landbouwresten geschikt worden gemaakt voor energieproductie in Nederland (zie kader). Essent ondersteunt volledig de doelstellingen van de overheid op het gebied van duurzame energie. Echter alleen wanneer financiële steun van de overheid aan deze inspanningen wordt gekenmerkt door consistentie, eerlijkheid, transparantie en voldoende omvang, zal het halen van de beleidsdoelstellingen mogelijk zijn. Tabellen Productie duurzame energie in Nederland (uit presentatie) Productie duurzame energie door Essent en potentieel (uit presentatie)

4 Verkoopcijfers duurzame energie Essent Verkoopcijfers Groene Stroom Aantal klanten x Verkoop (GWh) Bron: (t/m 22) Essent Duurzaam; (va 23) Service & Verkoop. NB: Vanaf 25 inclusief EnergieDirect Klanten Groene Stroom (aantal) Verkoop Groene Stroom (GW h) Aantal klanten Verkoop (GWh) Verkoopcijfers Groen Zakelijk Aantal klanten x ,6, Verkoop (GWh) Bron: (t/m 22) Essent Duurzaam; (va 23) Service & Verkoop Kl anten Groen Zakelijk Verkoop Groen Zakelijk (GW h) Aantal klanten Verkoop (GWh) 1 Inclusief Kringloopstroom

5 Biomassa: nu niet alleen duurzaam maar ook 'eerlijk' De inzet van biomassa voor duurzame elektriciteitsproductie roept vaak vragen op over de herkomst. Wordt de natuur aangetast door de productie van deze biomassa? Had de grondstof ook als voedsel kunnen worden gebruikt? Voor het ontwikkelen van nieuwe bronnen van biomassa richt Essent zich vooral op restproducten uit de landbouw. In januari 25 is Essent samen met Solidaridad gestart met een project in Brazilië om koffieschillen om te zetten in brandstof voor elektriciteitscentrales. Solidaridad is initiatiefnemer van het Max Havelaar keurmerk en het MVO-concept voor duurzame koffie, Utz Kapeh. Solidaridad zorgt ervoor dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product en niet worden uitgebuit door grote organisaties in hun land; de leveranciers van koffieschillen in dit project zijn gecertificeerd door Utz Kapeh & Max Havelaar. Door samen met Solidaridad de nieuwe grondstof te ontwikkelen richt Essent zich niet alleen op duurzaamheid maar ook op eerlijke handel (Fair Trade). Essent verwacht niet dat het bij dit project zal blijven. In Brazilië en landen als Uruguay, Ghana en Argentinië wil Essent méér restproducten uit de landbouw als grondstof voor elektriciteitsproductie ontwikkelen, en zo bijdragen aan verbetering van de leefomstandigheden aldaar.

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Reinoud Segers en Maarten van Rossum Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Hernieuwbare energie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling heeft ten eerste te

Nadere informatie

VOORRANG VOOR DUURZAAM

VOORRANG VOOR DUURZAAM VOORRANG VOOR DUURZAAM DUURZAME ELEKTRICITEIT EN WKK OP DE MARKTPLAATS PLATFORM DUURZAME ELEKTRICITEITSVOORZIENING Voorrang voor Duurzaam 1 Voorrang voor Duurzaam Duurzame elektriciteit en WKK op de marktplaats

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 mei 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 mei 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

DELTA en kernenergie

DELTA en kernenergie DELTA en kernenergie Kernenergie is nodig om elektriciteit betaalbaar te houden en het broeikaseffect terug te dringen. Door toepassing van kernenergie zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over voldoende

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen 3. Hernieuwbaar gas 9. Totaaloverzichten 30. Groen gas 10. Voorwoord 3

Inhoud. Algemeen 3. Hernieuwbaar gas 9. Totaaloverzichten 30. Groen gas 10. Voorwoord 3 Inhoud Algemeen 3 Hernieuwbaar gas 9 Totaaloverzichten 30 Voorwoord 3 Jaarbericht 2011 SDE+, SDE en MEP 4 SDE+ 2012: aandacht voor hernieuwbare warmte 4 Groen gas 10 Hernieuwbare elektriciteit 14 Tabel

Nadere informatie

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Eindrapport Ten geleide Voor u ligt het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 38 VERSLAG

Nadere informatie

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning

Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning Chris Westra Niels Sijpheer Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie LEADER+ ECN-X--08-069 Augustus 2008 ECN-X--08-069 1 Verantwoording

Nadere informatie

Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020 Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020 Opgesteld met medewerking van Ecofys. Met dank aan ECN voor een kritische blik op de gehanteerde berekeningen en gebruikte data.

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Openstelling SDE+ 2014

Openstelling SDE+ 2014 31239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 171 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2013 Op 1 april 2014 start

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie