CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)"

Transcriptie

1 Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Communicatiemanager: T. Hoebee KAM-Coördinator: A. Werkmeester Lelystad, september 11

2 Inhoudsopgave 1. CO2-emissie inventaris Grondslag CO2-emissie inventaris Gerapporteerde periode Nauwkeurigheid brandstofverbruik Directe CO2-emissies (scope 1) Onderbouwing verbruik Lelystad (aannemer) Onderbouwing verbruik Hagestein (aannemer) Onderbouwing verbruik Dordrecht Onderbouwing verbruik Asfaltcentrale Onderbouwing verbruik Aannemersbedrijf materieel Indirecte CO2-emissies (scope 2) Elektriciteit Vliegreizen Privéauto s voor zakelijk verkeer Overige indirecte CO2- emissies (scope-3) Beleidsverklaring reductiedoelstellingen Gebr. Van der Lee Bijlage 1: Uittreksel Handelsregister Bijlage 2: Overzicht Scope Bijlage 3: Overzicht Scope

3 1. CO2-emissie inventaris 1.1 Grondslag CO2-emissie inventaris Gebr. Van der Lee heeft de CO 2 -emissies en -absorptie van haar activiteiten binnen haar operationele grenzen vastgesteld. Het vaststellen van de emissies is conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende niveaus van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies (scope I) en indirecte emissies (scope II & scope III). Scope 1: Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals het in gebruik hebben van de asfaltcentrale, de verwarming van kantoren en het transport met vrachtauto s zijn hier voorbeelden van. Scope 2: Omvat de indirecte emissies als gevolg van ingekochte energie van bijvoorbeeld een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit. Daarnaast heeft scope 2 betrekking op zakelijk verkeer met privéauto s en zakelijk vliegverkeer. Scope 3: Omvat de overige indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer en waterverbruik. Emissies ten gevolge van activiteiten uit scope-3 zijn optioneel. Scope 3 is in dit stadium van de CO 2 prestatieladder nog niet van toepassing. Figuur 1: scope indeling conform CO 2 prestatieladder Samen zorgen voor minder CO 2, handboek 1.2, Prorail. Conversiefactoren Voor de berekening van de CO 2 -emissies is gebruik gemaakt van de conversiefactoren, zoals die vermeld zijn in CO 2 -prestatieladder 2.1, Generiek Handboek, 18 juli 2012, van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

4 1.2. Gerapporteerde periode Dit is de eerste rapportage van de CO 2 -emissie inventaris. Deze rapportage omvat de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 juli Nauwkeurigheid brandstofverbruik Als gevolg van het handmatig uitsplitsen van facturen van verschillende leveranciers met verschillende factuursystemen ontstaat enige onzekerheid met betrekking tot de in dit rapport toegepaste brandstofverbruiken.

5 2. Directe CO2-emissies (scope 1) De directe CO 2 -emissies zijn voor het jaar 2012 vastgesteld op basis van administratieve gegevens. Gebr. Van der Lee heeft in het eerste half jaar van 2012 totaal 8639,85 ton CO 2 in scope 1 geproduceerd. In de onderstaande tabel is per vestiging de geproduceerde hoeveelheid CO 2 aangegeven. Scope-1 Type brandstof ton/jaar CO 2 geproduceerd % Lelystad (aannemer) Aardgas 27, Hagestein (aannemer) Aardgas 20, Dordrecht (bitumenopslag) Aardgas 1108, Lelystad Diesel 1222, (Asfaltcentrale + materieel) Aardgas 3.082, Aannemersbedrijf materieel Diesel 106, Auto van de zaak-1 en Diesel 1921, Goederenvervoer-1 Goederenvervoer-1 Diesel 13.3 (scheepvaartverkeer en materieel) 1150,00 Totaal 8639,85 100% Tabel 1: Scope-1 overzicht productie CO 2 ton/jaar per vestiging % ton/jaar CO2 geproduceerd 13% 1% 0% 13% Lelystad (aannemer) Hagestein (aannemer) 22% 14% Dordrecht (bitumenopslag) Lelystad 1% 36% (asfaltcentrale + materieel) Grafiek 1: Scope-1 overzicht productie CO 2 ton/jaar per vestiging

6 2.1 Onderbouwing verbruik Lelystad (aannemer) De totale uitstoot van CO 2 op de locatie van Lelystad (aannemer) is toe te schrijven aan het gasverbruik voor de verwarming van het kantoor en bedrijfsgebouwen Foto 1: Locatie Lelystad kantoor 2.2 Onderbouwing verbruik Hagestein (aannemer) De totale uitstoot van CO 2 op de locatie van de Hagestein (aannemer) is toe te schrijven aan het gasverbruik voor de verwarming van het kantoor en bedrijfsgebouwen Foto 2: Locatie Hagestein kantoor

7 2.3 Onderbouwing verbruik Dordrecht In de locatie Dordrecht wordt bitumen gemengd en opgeslagen in silo s. De opslagsilo s met bitumen worden verwarmd met behulp van aardgas. De opslagtemperatuur van de silo s varieert van 120 ºC tot 220 ºC. Het gasverbruik en de uitstoot van CO 2 moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan het verwarmen van de silo s met bitumen. Een zeer beperkt percentage van de uitstoot is toe te schrijven aan het gebruik voor het verwarmen van het kantoor. Foto 3: Locatie Dordrecht opslagsilo's bitumen 2.4 Onderbouwing verbruik Asfaltcentrale De asfaltcentrale is de grootste CO 2 producerende afdeling is van Gebr. Van der Lee. Voor het productieproces van asfalt maakt Gebr. Van der Lee gebruik van zand, grind (of steenslag) en bitumen. De minerale componenten worden gedroogd bij een temperatuur die ligt tussen de 180 en 200 ºC en vervolgens vermengd met bitumen tot het eindproduct asfalt. De asfaltinstallatie is geschikt voor olie en gas en bruinkool als brandstof. In het eerste kwartaal is olie als brandstof gebruikt. In het tweede kwartaal van 2010 (half mei) is de brandstof olie voor het verwarmen van het asfalt vervangen door aardgas. Daarnaast wordt brandstof gebruikt voor de opwekking van elektriciteit met behulp van een aggregaat voor de aandrijving van een kraan, transportbanden en dergelijke bij de asfaltcentrale. Foto 4: Asfaltcentrale Lelystad

8 2.5 Onderbouwing verbruik Aannemersbedrijf materieel De CO 2 -emissie is berekend op basis van de door de leverancier geleverde hoeveelheden verbruikte brandstoffen. De verbruikte hoeveelheid brandstof is voor het eerste half jaar van 2012 inzichtelijk gemaakt op basis van gegevens in de bedrijfsadministratie. Diesel (Aannemersbedrijf materieel) De uitstoot van CO 2 als gevolg van het gebruik van rode diesel is toe te schrijven aan het gebruik van de machines, trekkers, graafmachines en aggregaten. Diesel (Auto van de zaak-1 en Goederenvervoer-1) De uitstoot van CO 2 als gevolg van van diesel Auto van de zaak-1 en Goederenvervoer-1 is toe te schrijven aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Op de locaties Lelystad en Hagestein is een dieselolietank aanwezig. De medewerkers tanken hun materieel en bedrijfsvoertuigen vanuit deze tanks. Daarnaast hebben de medewerkers een tankpas waarmee ze overal kunnen tanken. Hierdoor kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen de bedrijfsauto s, bestelbussen, vrachtwagens en materieel. Het scheepvaartverkeer en scheepvaart materieel wordt wel apart bijgehouden in de administratie. Bedrijfsauto s worden in beginsel alleen voor zakelijk verkeer ingezet. Dit betekent dat de gereden kilometers en het brandstofverbruik toegerekend moet worden aan de CO 2 -emissies van het bedrijf. Een uitzondering vormen 5 personenauto s, die zowel voor zakelijk als privé-gebruik beschikbaar zijn. Administratief wordt geen onderscheid aangebracht tussen voor zakelijk of voor privé-gebruik gereden kilometers. Op basis van statistische gegevens is beoordeeld of en in hoeverre privé-gebruik de bedrijfsemissies van CO 2 beïnvloeden. Uitgaande van een gemiddeld aantal gereden privékilometers van km/jaar 1 en een brandstofverbruik van 1:16 l/km, bedraagt het jaarlijkse brandstofverbruik van 5 personenauto s ca l/jaar. Ten opzichte van het totale verbruik van dieselolie is dit verwaarloosbaar. Het privégebruik van personenauto s is meegenomen in het brandstofverbruik van het bedrijf. Statline:

9 De totale uitstoot in scope 1 van CO 2 van ton/jaar is als volgt opgebouwd: Naam leverancier Hoeveelheid ton/jaar CO 2 % Opmerking in liters geproduceerd Salland (wagenpark wagenpark + materieel + materieel) SlumpRetail plus wagenpark + materieel Metz (wagenpark + materieel) Boere (wagenpark wagenpark + materieel + materieel) Bol (wagenpark wagenpark + materieel materieel) Diversen (Scheepvaartverkeer Scheepvaartverkeer & materieel & materieel) Tabel 2: Overzicht CO 2 uitstoot Goederenvervoer-1. Salland (wagenpark+ materieel) 3% % ton/jaar CO2 geproduceerd Fa. ODN/Fa. Dekker& Stam (Wagenpark + materieel) 1% Diverse (scheepvaartverkee r & materieel) 36% Boere (wagenpark + materieel) 58% Bol (wagenpark + materieel) 2% Grafiek 2: Overzicht percentage brandstofverbruik per leverancier % ton/jaar CO 2 geproduceerd.

10 3. Indirecte CO2-emissies (scope 2) 3.1 Elektriciteit De indirecte CO 2 -emissies zijn voor 100% toe te schrijven aan ingekochte elektriciteit. Op de vestigingen Hagestein en Lelystad wordt gebruik gemaakt van groene elektriciteit van BAS Energie B.V.. In Dordrecht levert tevens: BAS Energie B.V. Groene elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik is gebaseerd op de jaarafrekeningen van de leverancier. De asfaltcentrale in Lelystad wekt met behulp van een aggregaat elektrische energie op voor het in bedrijf hebben van transportmiddelen, een kraan, diverse pompen en dergelijke. In de onderstaande tabel is per vestiging aangegeven hoeveel CO 2 in scope 2 in het eerste half jaar van 2012 is geproduceerd. Scope-2 Elektriciteitsleverancier ton/jaar CO 2 % geproduceerd Lelystad (aannemer)* Elektriciteit (groen) 1, Hagestein (aannemer) Elektriciteit (groen) 1, Dordrecht Elektriciteit (groen) 5,6 61,5 Lelystad Elektriciteit 0 (Asfaltcentrale)* n.v.t. Tabel 4: Scope-2 overzicht elektriciteitsverbruik productie CO 2 ton/jaar per vestiging * Voor de asfaltcentrale wordt geen elektriciteit ingekocht. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt door middel van een op gas/diesel (DUAL-FUEL) gestookte aggregaat. Lelystad (asfaltcentrale) 0% CO2 ton/jaar per vestiging Lelystad (aannemer) 20% Dordrecht 61% Hagestein (aannemer) 19% Grafiek 3: Scope-2 overzicht productie CO 2 ton/jaar per vestiging

11 Lelystad (aannemer) De uitstoot van CO 2 ten gevolge van aannemersactiviteiten op locatie Lelystad kan worden toegeschreven aan verwarming en verlichting van de kantoren en het bedrijfsterrein. Hagestein (aannemer) De uitstoot van CO 2 op de locatie Hagestein is toe te schrijven aan ingekochte elektriciteit ten behoeve van het kantoor en een aantal bewerkingsmachines Dordrecht De totale uitstoot van CO 2 op de locatie van de Dordrecht is toe te schrijven aan ingekochte elektriciteit ten behoeve van menginstallaties voor bitumen, pompen, verlichting en het kantoor. Asfaltcentrale De asfalt centrale in Lelystad wekt met behulp van een aggregaat elektrische energie op voor het in bedrijf hebben van transportmiddelen, een kraan, diverse pompen en dergelijke. 3.2 Vliegreizen In het eerste half jaar van 2012 hebben geen vliegreizen voor zakendoeleinden plaatsgevonden. 3.3 Privéauto s voor zakelijk verkeer In het eerste half jaar van 2012 hebben geen privéauto s voor zakendoeleinden plaatsgevonden.

12 4. Overige indirecte CO2- emissies (scope-3) Scope 3 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage.

13 5. Beleidsverklaring reductiedoelstellingen Gebr. Van der Lee In 2012 wil de directie een reductie van de CO 2 -emissie als gevolg van het verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit door Gebr. Van der Lee bewerkstelligen van 3% uitgedrukt in de jaaromzet. Deze reductie wordt gemeten ten opzichte van de uitstoot in Dit wil zij bereiken door: Door over te schakelen op groene stroom en energie efficiencyplannen op de asfaltcentrale; Door keuze van uitvoeringsoplossingen die gunstig zijn voor CO 2 - emissie; Gemiddeld 2% CO 2 reductie in personenvervoer per km per jaar tot 2020; Gemiddeld 1% reductie voor het materieel. Dit zal worden bereikt door: o Brandstofgebruik als expliciet als keuzecriterium voor nieuw materiaal te hanteren; o o o Chauffeurs een opleiding zuinig rijden deel te laten nemen; Voor zover mogelijk bio- brandstof voor materieel toe te passen. Aanpassen generatoren naar dual-fuel gebruik op de vestigingen Dordrecht en Lelystad. Zo veel mogelijk biobrandstoffen voor materieel toe te passen; Gemiddelde besparing van 2% per jaar op het elektriciteitsverbruik gebouwen tot 2020.

14 BIJLAGE 1 UITTREKSEL HANDELSREGISTER

15 Bijlage 1: Uittreksel Handelsregister

16

17

18 BIJLAGE 2 OVERZICHT SCOPE-1

19 Bijlage 2: Overzicht Scope-1 Scope-1 Lelystad Aannemer Verwarming kantoor Aanname op verbruik 2012 Type brandstof Aardgas (geschat verbruik) Gebruik Eenheid Reken-factor (gram per eenheid) m n 3 ton/jaar CO2 geproduceerd ,37 Hagestein Aannemer Verwarming kantoor Aardgas (geschat verbruik) m n ,75 Dordrecht Bitumen opslagplaats Verwarming opslagsilo s van Bitumen Aardgas m n ,7 Lelystad Asfaltcentrale inclusief materieel Verwarmen van Diesel liter ,60 asfalt en verbruik van brandstof ten behoeve van materieel Verwarmen van asfalt tot Aardgas m n ,03 Aannemersbedrijf Aannemersbedrijf materieel Goederen-vervoer-1 (vrachtverkeer) personenvervoer Goederen-vervoer-1 (scheepvaartverkeer en materieel) Diesel liter ,60 Diesel liter ,80 Diesel liter

20 Overzicht leveranciers ten behoeve van wagenpark, materieel en scheepvaart Naam leverancier Salland (wagenpark + materieel) Fa. ODN/Fa. Dekker & Stam (wagenpark + materieel) Boere (wagenpark + materieel) Bol (wagenpark + materieel) Diversen (Scheepvaartverkeer & materieel) Hoeveelheid ton/jaar CO 2 % Opmerking in liters geproduceerd wagenpark + materieel wagenpark + materieel wagenpark + materieel wagenpark + materieel Scheepvaartverkeer & materieel

21 BIJLAGE 3 OVERZICHT SCOPE-2

22 Bijlage 3: Overzicht Scope-2 Scope-2 Leverancier Aantal kilowattuur Lelystad Aannemer 2 (kantoor, verlichting, asfaltcentrale) Elektriciteit (groen) BAS Energie B.V. Eenheid Rekenfactor ton/jaar CO2 geproduceerd kwh 15 1,8 Hagestein Aannemer (kantoor) Elektriciteit (groen) BAS Energie B.V kwh 15 1,7 Dordrecht Bitumen opslagplaats (kantoor, verlichting, pompen ten behoeve van de opslagtanks) Elektriciteit (grijs) BAS Energie B.V kwh 15 5,6 Lelystad Asfaltcentrale 2 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. Aannemersbedrijf materieel N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. Eigen auto-1 Vliegreizen N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 2: De asfalt centrale in Lelystad wekt met behulp van een aggregaat elektrische energie op voor het in bedrijf hebben van transportmiddelen, een kraan, diverse pompen en dergelijke.

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2011 o de analyse van de emissie inventaris - Het energie

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2013. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2013. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2013 Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie