Rapportage Carbon Footprint 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Carbon Footprint 2014"

Transcriptie

1 Versie: 1.0 opgemaakt Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten Milieu- en Energiedocumenten 1. Inleiding Organisatie grenzen Operationele grenzen Inventarisatie methoden Directe emissie: Gasverbruik Directe emissie: Brandstof Energie Indirecte emissie: Elektriciteitsverbruik Energie Indirecte emissie: Stadswarmte Energie Indirecte emissie: Zakelijk personenvervoer en vliegverkeer Overige indirecte emissies Onzekerheidsbeschouwing Kwaliteitsbewaking en gegevensverzameling Samenvatting van de CO 2 emissies Acties voor vermindering van de CO 2 uitstoot Reductiedoelstelling Reductiemaatregelen Gasverbruik Brandstof Elektriciteitsverbruik Effect van Reductiemaatregelen Referenties

2 1. Inleiding Als leasemaatschappij ziet Alphabet Nederland B.V. het als haar taak om klanten te adviseren en te attenderen op de noodzaak van schoner rijden want een leaseautorijder die zuinig rijdt, belast het milieu minder. De kans op schade neemt ook af waardoor de kosten voor de werkgever dalen. Op grotere schaal kunnen bedrijven en organisaties hun wagenpark groener maken en op die manier bijdragen aan een schonere leefomgeving. Alphabet steunt van harte Het Nieuwe Rijden. Duurzaamheid betekent in onze visie dat wij klanten stimuleren hun wagenpark milieuvriendelijker te maken. In aansluiting hierop heeft Alphabet een breed palet aan groene producten ontwikkeld en beantwoordt zij aan de toenemende vraag van bedrijven om milieuvriendelijker, veiliger en kosten-bewuster te ondernemen. Alphabet heeft een milieuzorgsysteem volgens ISO en is hiervoor ook gecertificeerd. Het monitoren en beheersen van het energieverbruik is een van de kernpunten van het milieuzorgsysteem. De gegevens uit het energie monitoring systeem worden vervolgens gebruikt om twee maal per jaar de Carbon Footprint te berekenen. Alphabet wil ook de Carbon Footprint van de eigen interne organisatie beheersen en reduceren. Deze rapportage brengt de Carbon Footprint van 2013 nauwgezet in kaart afgezet tegen het referentiejaar 2009 en de daarop volgende jaren. Dit rapport is opgesteld volgens de Nederlandse Norm NEN-ISO Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie, meting en rapportage van broeikasgassen en de CO2-PRESTATIELADDER; Samen zorgen voor minder CO 2 HANDBOEK 2.2; van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, 4 april Alphabet volgt voor het maken van de Carbon Footprint de interne procedure Werkinstructie opmaken en bewaken Carbon Footprint. Deze Carbon Footprint is opgesteld door mevrouw Jolanda Cretier; Quality Consultant en goedgekeurd door de heer Niek van Duuren, Teamleader. Alphabet Nederland B.V., is statutair gevestigd te Breda, Handelsregister nr Van dit rapport is een samenvatting gemaakt voor externe en interne communicatie over de Carbon Footprint van Alphabet. Door deze publicaties wordt inzicht verschaft over de grootte en reductie van de Carbon Footprint. 2. Organisatie grenzen ISO en de CO2-PRESTATIELADDER vereisen een duidelijke afbakening van de organisatie onderdelen waarvoor de Carbon Footprint is vastgesteld. Alphabet Nederland B.V. is een zelfstandige business unit onder de holding BMW Group. Alphabet opereert in Nederland en heeft het hoofdkantoor in Breda. De organisatie bestaat met ingang van 2014 uit 12 locaties in Nederland die volledig door Alphabet worden gebruikt. 2

3 De volgende opsomming geeft de naam en adres gegevens van alle vestigingen: Alphabet Nederland B.V. : Takkebijsters 59/75, 4817 BL Breda (Hoofdkantoor) AlphaRent : Goudenheuvel 13, 5234 GA 's-hertogenbosch AlphaRent :Celsiusbaan 4, 3439 NC Nieuwegein AlphaRent : Lisbaan 6, 2908 LN Capelle aan den IJssel AlphaRent : Tiber 66, 2491 DJ 's-gravenhage AlphaRent & Alphabet Occasions : Sierenborch 17, 1046 CJ Amsterdam AlphaRent : Lage Zijde 1, 5626 DL Eindhoven AlphaRent : Palmpolstraat 12, 1327 CG Almere AlphaRent & Alphabet Occasions : Molenland 2, 8024 AL Zwolle AlphaRent & Alphabet Occasions : Baarschot 46, 4817 ZZ Breda afdeling Remarketing : Baarschot 44, 4817 ZZ Breda Baarschot terrein : Oude Leijstraat 16, 4817 ZR Breda (terrein in de open lucht voor verkoop van gebruikte auto s en een inname- en wasstraat) Alphabet en al de vestigingen opereren onder één KvK nummer ( ). 3

4 3. Operationele grenzen De CO 2 emissies van Alphabet zijn grofweg afkomstig van drie activiteiten: verwarming, vervoer en elektriciteit. Volgens ISO en CO2-PRESTATIELADDER worden deze emissies verder gespecificeerd in herkomst en type (scope) emissies. Tabel 1 Classificatie van de CO 2 emissies volgens NEN-ISO Emissie Bron Gasverbruik Brandstof Elektriciteitsverbruik Stadswarmte Zakelijk personenvervoer en vliegverkeer Niet geïnventariseerd NEN-ISO classificatie Directe emissies Directe emissies Energie indirecte emissies Energie indirecte emissies Energie indirecte emissies Overige indirecte emissies Referentiejaar en wijzigingen daarin Het referentiejaar is met ingang van 2014 gewijzigd. Voorheen was dit het jaar 2009 maar door drie oorzaken heeft Alphabet ervoor gekozen om met ingang van het kalenderjaar 2014 een nieuw referentiejaar vast te stellen. De drie oorzaken zijn: 1. Het besluit om met ingang van 1 januari 2014 Garanties van Oorsprong aan te kopen voor elektriciteit. Nu mag er met een andere conversiefactor worden gerekend (15 i.p.v. 455) omdat Alphabet voldoet aan de gevraagde eisen. 2. Het uitbreiden van het eigen wagenpark. In het verleden was het zo dat alleen medewerkers door hun functie een leaseauto tot de beschikking kregen maar sinds eind 2013 mogen ook de overige medewerkers een leaseauto aanschaffen. Dit is een onderdeel geworden van de tertiaire arbeidsvoorwaarden. Voordeel voor Alphabet: medewerkers rijden in schonere auto s maar dit betekent wel dat het wagenpark groter is geworden en dus meer uitstoot. 3. De toename van het aantal vliegtuig kilometers in verband met de overname van Alphabet Nederland B.V. door BMW Group AG. Vanaf deze rapportage worden wijzigingen in de organisatie verdisconteerd. 4

5 4. Inventarisatie methoden 4.1 Directe emissie: Gasverbruik Op alle vestigingen van Alphabet is gasverbruik vastgesteld uit de gegevens op de factuur en de opgenomen meterstanden. Het totale gasverbruik wordt jaarlijks geaggregeerd door de Teamleader Facility Services op het hoofdkantoor. Deze volgt het gebruik per jaar. Tabel 2 geeft het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik van alle vestigingen in het jaar De conversiefactor voor het berekenen van de CO 2 emissie uit aardgas is afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER (1.825 g CO 2 /m 3 ). 4.2 Directe emissie: Brandstof Alphabet gebruikt voor het zakelijk vervoer van haar eigen personeel lease auto s. Van deze lease auto s in eigen gebruik wordt het brandstofverbruik geregistreerd. Uit deze registratie wordt het jaarverbruik per brandstofsoort berekend. De conversiefactor voor het berekenen van de CO 2 emissie is afkomstig uit de CO2- PRESTATIELADDER. Onderstaand wordt het jaarverbruik weergegeven: Overzicht aantal auto s en CO2 emissie lease auto s Aantal kentekens: 172. CO2 uitstoot in 2014: 489,70 CO2 uitstoot (ton). Deze informatie is gebaseerd op het overzicht zaakwagens Voor zakelijk personenvervoer wordt ook gebruik gemaakt van auto s die tijdelijk ter beschikking staan voor Alphabet zoals Demo auto s en huur auto s. In 2014 is voor bij de demo auto s liter brandstof getankt. De soort brandstof is niet vastgelegd. Daarom is voor deze relatief kleine bron een emissiefactor berekend die representatief is voor het wagenpark van Alphabet (2/3 diesel en 1/3 benzine) = 3,02 kg CO 2 /liter. Dit geeft een CO 2 emissie van 2,988 x 3,02 / 1000 = 9,0 ton CO 2. Huurauto s worden ingehuurd bij het eigen verhuur bedrijf van Alphabet (AlphaRent) en niet bij externe verhuur bedrijven. In 2014 is er totaal km met huurauto s gereden. Voor de berekening wordt een gemiddelde conversiefactor van 210 g CO 2 /km gehanteerd, afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER. De CO 2 emissie hiervan was dan: km x 210 g CO 2 /km / = 15,9 ton CO2. Daarnaast worden er ook zakelijk gereden in eigen auto s. In 2014 is er totaal km met eigen auto s gereden. Voor de berekening wordt ook een gemiddelde conversiefactor van 210 g CO2/km gehanteerd. Deze is, net als bij de huurauto s, afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER. De CO 2 emissie hiervan was dan: km x 210 g CO 2 /km / = 21,6 ton CO2. Deze worden ook nog genoemd in het overzicht onder zakelijk personenvervoer (4.5 Energie Indirecte emissie: Zakelijk personenvervoer). 5

6 Van externe verhuurbedrijven worden geen auto s gehuurd. 4.3 Energie Indirecte emissie: Elektriciteitsverbruik Op alle vestigingen van Alphabet is het gemeten elektriciteitsverbruik van 2014 vermeld. Het totale verbruik wordt jaarlijks door de Teamleader Facility Services geaggregeerd tot het totaalverbruik elektriciteit. Deze volgt het gebruik per jaar. Tabel 2 geeft ook het elektriciteitsverbruik van alle vestigingen in het jaar De conversiefactor voor het berekenen van de CO 2 emissie is afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER. Met ingang van 1 januari zijn er voor elektra ( KWh) Garanties van Oorsprong (GvO s) aangekocht conform de richtlijnen van CertiQ. Dit betekent dat er met ingang van dit jaar aan de eisen die genoemd zijn in de CO2-PRESTATIELADDER wordt voldaan en de factor 15 g CO 2/ KWh mag worden gebruikt. Deze eisen zijn: 1. Voor de stroom kunnen garanties van oorsprong worden voorgelegd die door CertiQ worden uitgegeven (bij productie of import), geregistreerd en afgeboekt (bij levering aan een klant) in het kader van de Elektriciteitswet. 2. De specifieke bron(nen) van de verbruikte groene stroom (wind, water, zon of biomassa) kunnen aangetoond worden. 3. Wat betreft het land van herkomst kan worden aangetoond dat: 3.1 de stroom in Nederland is opgewekt, of dat 3.2 de stroom wordt geïmporteerd uit een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat met de Europese Commissie een EU duurzame energie doelstelling is overeengekomen. In alle gevallen ad 3.2 dient te worden aangetoond dat het exporterende land in het kader van de EU duurzame energierichtlijn de emissiereductie ten gevolge van de geëxporteerde elektriciteit aftrekt (niet meetelt) in de rapportages aan de Europese Commissie. Tabel 2 Gas- en elektriciteitsverbruik van alle vestigingen in het jaar 2014 Gasverbruik Electriciteitverbruik verbruik op basis verbruik op basis van factuur van factuur m3 g CO2/m3 ton CO2 KWh g CO2/KWh ton CO2 1 en 2 Takkebijsters 59 en 75 - Breda Baarschot 44 - Breda a Baarschot 46 - Breda b Terrein (Oude Leijstraat 16) - Breda Palmpolstraat 12 - Almere Sierenborch 17 - Amsterdam Lisbaan 6 - Capelle a/d IJssel Celciusbaan 4 - Nieuwegein Goudenheuvel 13 - Den Bosch Molenland 2 - Zwolle Tiber 66 - Den Haag Lage Zijde 1 - Eindhoven Totaal

7 4.4 Energie Indirecte emissie: Stadswarmte De vestigingen in Almere, Amsterdam en Capelle aan den IJssel maken gebruik van stadswarmte. De CO2- PRESTATIELADDER factor voor stadswarmte is 20,0 kg CO 2 /GJ gebruikt. De afname van de vestiging Almere was 957 GJ, Amsterdam 201 GJ en Capelle aan den IJssel 962 GJ. Dit geeft een emissie van 2120 x 20,0 / 1000 = 42 ton CO Energie Indirecte emissie: Zakelijk personenvervoer en vliegverkeer Onder zakelijk personenverkeer wordt hier alleen verstaan de zakelijke kilometers die personeelsleden met hun privé auto s afleggen. Uit de reisdeclaraties van het personeel is het totaal aantal kilometers berekend. Voor de berekening wordt een gemiddelde conversiefactor van 210 g CO 2 /km gehanteerd, afkomstig uit de CO2- PRESTATIELADDER. In totaal is km gereden wat een berekende emissie geeft van: x 210 g CO 2 /km / = 21,6 ton CO 2. Het aantal vliegtuigkilometers is vanaf 1 januari 2012 toegenomen omdat Alphabet Nederland B.V. vanaf deze datum is overgenomen door BMW Group AG. Dit betekent dat medewerkers bij bijeenkomsten op het hoofdkantoor aanwezig moeten zijn. Het meest efficiënte vervoermiddel is dan het vliegtuig met als gevolg meer vliegtuigkilometers, Voor de berekening zijn de conversiefactoren gehanteerd, afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER: < 700 km : x 270 / = 2,7 ton per jaar km : x 200 / = 101,7 ton per jaar >2.500 km : x 135 / = 6,5 ton per jaar Totale uitstoot is 111 ton per jaar. 4.6 Overige indirecte emissies In dit stadium van het vaststellen van de Carbon Footprint worden deze nog niet vastgesteld. De CO2- PRESTATIELADDER vereist dit ook pas vanaf niveau Onzekerheidsbeschouwing De Carbon Footprint bestaat uit diverse bronnen van wisselende grootte. De onzekerheid in grote bronnen heeft een grotere invloed op het eindresultaat dan kleinere bronnen. In deze paragraaf wordt een schatting gegeven van de onzekerheid van de gehele Carbon Footprint. Van elke bron is een schatting gemaakt van de standaarddeviatie van het totaalresultaat. Het verbruik van gas, brandstof en elektriciteit wordt nauwkeurig gemeten omdat hier ook financiële transacties mee verbonden zijn. De standaarddeviatie van de totale hoeveelheid zal beter zijn dan 2%. Overig zakelijk personenvervoer is een kleine post in de Carbon Footprint. Voor het personenvervoer is een forfaitaire waarde van 210 g CO 2 /km aangehouden voor huurauto s, omdat het type auto niet bekend is. Voor de demo auto s is een gemiddelde emissiefactor voor diesel en benzine aangehouden omdat dit niet is geregistreerd. De standaarddeviatie van beiden samen wordt geschat als beter dan 20%. Dezelfde waardes worden ook gehanteerd voor zakelijk vervoer met privé auto s. 7

8 Vliegverkeer is dit jaar wederom gestegen. Een van de redenen hiervoor was het intensiveren van de samenwerking tussen de diverse afdelingen in Dit betekende dat er regelmatig workshops gehouden zijn waar collega s voor uitgenodigd werden die wel met elkaar samen (of gaan samenwerken) maar die nog niet met elkaar hadden kennis gemaakt. Na deze kennismakingen worden voor de vervolgbesprekingen wel de faciliteiten gebruikt die inmiddels zijn aangeschaft (video etc.) Tabel 3 geeft de schatting van de totale onzekerheid van de Carbon Footprint totaal Standaarddeviatie relatief absoluut Kwadraat Gasverbruik 2% 4,1 16,6 Lease auto's (eigen gebruik) 2% 9,8 96,0 Overig zakelijk personenvervoer 20% 5,0 24,8 Elektriciteitsverbruik 2% 1,3 1,7 Zakelijk personenvervoer 20% 4,3 18,6 Zakelijk vliegverkeer 50% 55,5 3077,1 Kwadratensom 3234,9 Totale standaarddeviatie 56,9 Totale relatieve standaarddeviatie 6,2% Totale onzekerheid (95% Betrouwbaarheidsinterval) 12,4% De totale onzekerheid wordt geschat op 12,4%. Dit is een relatief kleine onzekerheid omdat meer dan 85% van de CO 2 bronnen wordt gemeten door meters met een lage meetonzekerheid. 5. Kwaliteitsbewaking en gegevensverzameling Dit is het vijfde jaar dat Alphabet een Carbon Footprint opstelt. In 2010 zijn er twee opgesteld waarbij 2009 als referentiejaar is vastgesteld omdat de gegevens van 2010 nog niet volledig waren. Zoals eerder aangegeven in deze rapportage wordt 2014 vastgesteld als nieuw referentiejaar.: De benodigde gegevens komen uit twee belangrijke bronnen. Elektriciteit en gas zijn afkomstig van de afdeling Facility Services en het brandstofverbruik van de afdeling HR (wagenparkbeheer dienstauto s). Van meer dan 80% van de CO 2 emissies ligt dus het gegevensbeheer op deze twee plaatsen. De Teamleader Facility Services verzamelt van alle vestigingen het elektriciteit- en gasverbruik. Dit wordt gearchiveerd. Wagenparkbeheer inclusief alle brandstofverbruiken is een kerncompetentie van Alphabet Nederland B.V. De wagenparkbeheerder beheert het archief wat elektronisch is opgeslagen in Fleet Agent/TWS Top Workflow System. 8

9 6. Samenvatting van de CO 2 emissies Tabel 4 is het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Totaal per Scope Totaal ton CO2 Gasverbruik Hoofdkantoor 70 Overige locaties (11) Brandstof Lease auto's (eigen gebruik) 490 Overig zakelijk personenvervoer Elektriciteitsverbruik Hoofdkantoor 20 Overige locaties (11) Stadswarmte CO2 prestatieladder specifiek Zakelijk personenvervoer 22 Zakelijk vliegverkeer De totale uitstoot is vastgesteld op 917 ton CO 2. 9

10 Figuur 1: de verdeling over de drie CO 2 bronnen die bij Alphabet zijn te onderscheiden Verwarming Vervoer Elektriciteit

11 7. Acties voor vermindering van de CO 2 uitstoot 7.1 Reductiedoelstelling Alphabet wil ten eerste de CO 2 emissie verminderen van grote bronnen waar het meeste invloed op is uit te oefenen. De reductie wordt daarom uitgevoerd bij het gas-, brandstof en elektriciteitsverbruik. Tabel 5 geeft de reductiedoelstelling in procent per jaar ten opzichte van Tabel 5 Reductiedoelstelling in procent per jaar ten opzichte van 2009 Bron / Soort CO2 reductie Subtotaal Totaal per Scope Totaal Gasverbruik Hoofdkantoor 2,5% Overige locaties (11) 0,0% 0,8% 2,5% Brandstof 22 ton CO2 Lease auto's (eigen gebruik) 4,0% Overig zakelijk personenvervoer 0,0% 3,7% 2,4% Elektriciteitsverbruik 38 ton CO2 Hoofdkantoor 4,0% Overige locaties (11) 0,0% 2,5% Stadswarmte 0,0% CO2 prestatieladder specifiek Zakelijk personenvervoer 0,0% Zakelijk vliegverkeer 0,0% 0,0% 2,4% 16 ton CO2 De totale reductiedoelstelling voor Alphabet is vastgesteld op 2,4% per jaar = 38 ton CO 2 per jaar. Deze reductiedoelstelling is een jaarlijkse reductiedoelstelling die is vastgesteld tot

12 7.2 Reductiemaatregelen Gasverbruik De reductie op het gasverbruik wordt in eerste instantie bij de hoofdvestiging en de vestiging Baarschot gezocht. Er wordt in 2014 een onderzoek gestart naar het vervangen van de keukenapparatuur in het bedrijfsrestaurant (Takkebijsters). Hier gaan ook de kookplaten en ovens onder vallen. De verwachting is dat dit een vermindering van het verbruik op zal leveren. De besparing op het gasverbruik op de hoofdvestiging wordt ingeschat op 2% jaar. De vestigingen worden gehuurd. Dit maakt het moeilijk om daar energiebesparing maatregelen voor verwarming door te voeren. Analyse van de mogelijkheden heeft nog niet plaatsgevonden. De totale besparing op het gasverbruik is dan 0,8% per jaar Brandstof Voor wat betreft de CO2 uitstoot van de aangeschafte en aan te schaffen auto s heeft Alphabet zich ten doel gesteld om eind 2014 uit te komen op een gemiddelde CO2 uitstoot van 113 CO2/km. Daarnaast is het streven om op de lange termijn, in 2020, een uitstoot te realiseren van maximaal 95 gr/km. Hiervoor heeft Alphabet het Cleaner Car Contract, een initiatief van Stichting Natuur en Milieu, ondertekend. Tabel 6 Reductiedoelstelling in CO2/km per jaar ten opzichte van 2009 verbruik g CO2/km reductie per jaar gemiddeld per jaar totaal ,3% 3,3% ,3% 6,7% ,7% 13,3% ,1% 18,4% ,2% 24,7% gemiddelde van alle autos Voor overig zakelijk personenvervoer wordt geen reductiedoelstelling vastgesteld. De totale reductie voor brandstof is dan 3,7% per jaar. De totale reductiedoelstelling voor de directe emissies (scope 1) is dan 2,5% per jaar = 22 ton CO 2 per jaar. 12

13 7.2.3 Elektriciteitsverbruik Het Data Service Center (IT) is een grote verbruiker van elektriciteit op de hoofdvestiging. Dit gedeelte van de organisatie is nu van een aparte elektriciteitsmeter voorzien. Dit maakt het mogelijk om voor het Data Service Center de gemaakte energiekosten door te belasten aan het hoofdkantoor omdat IT sinds de overname geen onderdeel meer is van Alphabet Nederland B.V. Daarnaast is het mogelijk om gerichte maatregelen te nemen en deze te evalueren. Voor de kantooromgeving heeft er een onderzoek plaatsgevonden om te kijken wat vervanging van de verlichting door zuiniger verlichting zoals LED verlichting kan opleveren en wat bewegingsmelders op de verlichting opleveren. Door dit onderzoek is er besloten om deze te plaatsen als er aanpassingen op een werkplek en/of afdeling zijn. Op de hoofdvestiging wordt gestreefd naar een emissiereductie van 4% op het elektriciteitsverbruik per jaar. Voor de vestigingen wordt vooralsnog geen reductiedoelstelling vastgesteld. Door het grote aandeel van de hoofdvestiging in het elektriciteitsverbruik is de totale reductiedoelstelling voor elektriciteit 2,5% per jaar. Met ingang van 1 januari 2014 heeft Alphabet Garanties van Oorsprong (GvO s) Wind Nederland aangekocht conform de richtlijnen van CertiQ. Voor stadswarmte, zakelijk personenverkeer en zakelijk vliegverkeer wordt vooralsnog geen reductiedoelstelling vastgelegd. De totale reductiedoelstelling voor de energie indirecte emissies (scope 2) is dan 2,4% per jaar = 16 ton CO 2 per jaar. 7.3 Effect van Reductiemaatregelen Alphabet heeft recent een aantal besparingsmaatregelen genomen die hier kort worden samengevat. Gasverbruik Hiervoor zijn geen doelstellingen vastgesteld voor Wel is het totale gasverbruik in 2014 verminderd t.o.v

14 Brandstof De gemiddelde CO 2 norm voor de eigen leasevloot (fabrieksopgave) is per jaar: De besparing in de afgelopen jaren komt voort uit het feit dat er door klanten auto s aangeschaft worden met een lagere CO2 uitstoot (het fiscale voordeel speelt voor de berijder speelt hierbij een grote rol) en dat de importeurs hier ook op inspelen en energie zuinige auto s ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan zijn ook de elektrische en hybride auto s. Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is gereduceerd door de diverse maatregelen die zijn doorgevoerd binnen de organisatie. 8. Referenties NEN-ISO Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals CO2 prestatieladder van SKAO CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder CO 2 HANDBOEK 2.2; 4 april Einde rapport - 14

Rapportage Carbon Footprint 2013

Rapportage Carbon Footprint 2013 Versie: 2.0 opgemaakt 23-01-2014 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten Milieu- en Energiedocumenten 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2 3.

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2012

Rapportage Carbon Footprint 2012 Carbon Footprint 2012 Versie: 2.0 opgemaakt 19-04-2012 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten MVO 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2 3. Operationele

Nadere informatie

1. Inleiding Organisatie grenzen Operationele grenzen... 4

1. Inleiding Organisatie grenzen Operationele grenzen... 4 Versie: 2.0 opgemaakt 24-03-2016 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten Corporate Social Responsibility 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011

Rapportage Carbon Footprint 2011 Car bonf oot pr i nt2011 Versie: 2.0 opgemaakt 19-11-2012 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten MVO 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2 3.

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2010

Rapportage Carbon Footprint 2010 Car bonf oot pr i nt2010 Versie: 6.0 opgemaakt 23-01-2012 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten MVO 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2 3.

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 1 juli 2013 Kenmerk N021-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2013 CO2-footprint Priva B.V. Auteur: Eric Schenk Versienummer: 1.0 4/28/2014 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 27 maart 2017 Status: definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint 2016 Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984.

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984. CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 4MSBV-SEC.07984.R Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2012 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 1/13/2014 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2015. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2015. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2015 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2015 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2016 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie