Communicatiebeleidsadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiebeleidsadvies"

Transcriptie

1 Communicatiebeleidsadvies Bora Leiden, 4 december 06 Door: Anne van Ekeren Lara Elsenbroek Jacqueline Leget Ingrid Olsthoorn Klas: Com4 Begeleider: Anja Berens

2 Inhoud INLEIDING... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING BELEIDSVOORBEREIDING UITGANGSITUATIE SITUATIEANALYSE... 8 SWOT-ANALYSE TOELICHTING SWOT-ANALYSE CONFRONTIEMATRIX TOELICHTING OP DE CONFRONTATIEMATRIX STAKEHOLDERSANALYSE BELEIDSFORMULERING INTERN ROL VAN KANTOORDIRECTEUREN HUIDIGE GROTE WINSTGEVENDE ACTIVITEITEN VOORTZETTEN INVOERING DUIDELIJK KWALITEITSBELEID BU'S VESTIGINGEN EN INDIVIDUELE MEDEWERKERS CONTACT TUSSEN DE HUIDIGE VESTIGINGEN VERBETERD POSITIONERING EXTERN HET VERGOTEN VAN DE NAAMSBEKENDHEID HET VERHOGEN VAN HET IMAGO HET VERBREDEN VAN DE DOELGROEP HET MARKTPOSITIEONDERZOEK HET METEN VAN DE NAAMSBEKENDHEID HET METEN VAN HET IMAGO HET VERBREDEN VAN DE DOELGROEP BELEIDSUITVOERING INTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN NIEUWSBRIEF ( ) WERKOVERLEGGEN INTRANET PERSONEELSBIJEENKOMST EXTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN ADVERTEREN FOLDER BEURZEN RUILACTIE WEBSITE UITZENDKRACHT VAN HET JAAR PRESENTJES FREE PUBLICITY ONDERZOEK TIJDSPLANNING BUDGETTERING

3 BRONNENLIJST BIJLAGEN BIJLAGE 1: TOESPRAAK... BIJLAGE 2: PERSBERICHT... BIJLAGE 3: PEER-TO-PEER VERSLAGEN... BIJLAGE 4: REFLECTIE PEER-TO-PEER... BIJLAGE 5: ONZE PEER-TO-PEER VERSLAGEN... BIJLAGE 6: INDIVIDUELE REFLECTIEVERSLAGEN... 3

4 Inleiding Voor u ligt het communicatiebeleidsadvies dat is opgesteld voor het uitzendbureau Bora. Dit advies is opgesteld naar aanleiding van de grote veranderingen die bij Bora gepland stonden. Inmiddels zijn deze veranderingen doorgevoerd. Om op zowel intern als extern vlak zoveel mogelijk draagvlak te creëren hebben wij verschillende analyses uitgevoerd betreffende de (nieuwe) positionering en de hierbij passende doelstellingen. De nieuwe doelstelling voor Bora luidt: binnen één jaar gezien worden als een middelgrote uitzendorganisatie met een drietal gespecialiseerde divisies, waar zowel uitzendkrachten als inlenende bedrijven verzekerd zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. De specialisatie Medica krijgt nog twee jaar om zich te ontwikkelen. 4

5 Managementsamenvatting In dit rapport wordt een communicatiebeleidsadvies uitgebracht aan uitzendbureau Bora. Dit ten doel hen te ondersteunen de doelstelling die voor 2007 is opgesteld te behalen. Deze doelstelling luidt: binnen één jaar gezien worden als een middelgrote uitzendorganisatie met een drietal gespecialiseerde divisies, waar zowel uitzendkrachten als inlenende bedrijven verzekerd zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Om een helder beeld te krijgen van de huidige situatie van Bora is en een situatieanalyse gedaan. Hierop volgt de SWOT analyse waarin de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart worden gebracht en de kansen en bedreigingen in de omgeving van Bora geanalyseerd worden. De punten van de SWOT analyse zijn tegenover elkaar gezet in de confrontatiematrix, welke wordt besproken op pagina 11. Op pagina 12 is de stakeholdersanalyse te vinden. Deze verschaft uitgebreid inzicht in alle stakeholders van Bora. Hierop volgt in hoofdstuk 2 Beleidsformulering een doelgroepenspecificatie. De doelgroepen intern en extern zijn gedefinieerd in intern: kantoordirecteuren, financiële managers, divisiemanagers, automatiseringsafdeling en intercedentes en extern: huidige uitzendkrachten, huidige bedrijven, potentiële uitzendkrachten, potentiële bedrijven en de media Terugkomende op de confrontatiematrix, kan geconcludeerd worden dat Bora er goed aan doet een ontwikkelings / verbeteringsstrategie te volgen. Om deze strategie vorm te geven en met het oog op de geformuleerde doelstelling, zijn er intern en extern thema s opgesteld, waarmee Bora in haar communicatie naar de doelgroepen rekening dient te houden. Deze thema s zijn intern: Rol kantoordirecteuren Huidige grote winstgevende activiteiten voortzetten Invoering duidelijk kwaliteitsbeleid BU s, vestigingen en individuele medewerkers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheden en resultaten. Contact tussen de vestigingen verbeterd De thema s extern: Het vergroten van de naamsbekendheid Het verhogen van het imago Het verbreden van de doelgroep Vervolgens is er per doelgroep gedefinieerd hoe deze zich moet ontwikkelen in kennis, houding en gedrag naar aanleiding van het communicatiebeleid van Bora. Het uiteindelijke doel is bij elke doelgroep de attitude tegenover Bora zo positief mogelijk te hebben. 5

6 Daarnaast hebben wij een positionering voor Bora opgesteld met behulp van de importance-deliveryuniqueness methode (IDU-methode). Volgens de IDU-methode kan het beste worden gekozen voor een benefit dat een belangrijke rol speelt bij de keuze van de consument (importance), waarop het alternatief goed presteert (delivery) en dat uniek is voor het alternatief (uniqueness). Na het bestuderen van de situatieanalyse hebben we gekozen voor de transformationele positionering. Bij de transformationele positionering (ook wel image- of lifestylepositionering genoemd) worden de voordelen van het keuzealternatief gekoppeld aan de waarden van de consument. In hoofdstuk 3 Beleidsuitvoering komen de communicatiemiddelen, financiële aspecten en de tijdsplanning aan bod. Er zijn zowel intern als extern communicatiemiddelen benoemd waar Bora die Bora in kan zetten om de beoogde doelstelling te behalen. Voor elk middel hebben wij specifieke doelgroepen gedefinieerd. De communicatiemiddelen intern: Nieuwsbrief ( ) Werkoverleggen Intranet Personeelsbijeenkomst De externe communicatiemiddelen zijn: Adverteren Folder Beurzen Ruilactie Website Uitzendkracht van het jaar Presentjes Free publicity Onderzoek Met het inzetten van deze communicatiemiddelen op de aangegeven momenten verwachten wij dat de doelstelling behaald zal worden. 6

7 Deel 1 Beleidsvoorbereiding 1.1 Uitgangssituatie In 1992 zette Rob Grimbergen uitzendbureau Bora op. Eind jaren negentig beheerde Grimbergen 15 vestigingen met gemiddeld 5 medewerkers, allemaal in en rond Den Haag. Iedere vestiging bediende een eigen, duidelijk afgebakende geografische regio. Rob gaf elke kantoordirecteur alle vrijheid het kantoor op te bouwen, waardoor de werkwijze van de verschillende kantoren onderling sterk afweek. In 1999 ontstond een drastische verandering. De uitzendmarkt zakte in elkaar, de omzet van Bora daalde met ongeveer 40%, de winst met maar liefst 60%. Grimbergen verkocht Bora uiteindelijk aan de grootste concurrent. De interim-manager Sjoerd de Vos werd aangesteld, die tot taak kreeg binnen drie maanden te komen met een ondernemingsplan, inclusief de organisatie en de bezetting. Enkele punten uit dit plan: De ondernemingsstrategie wordt vertaald in duidelijke outputtermen voor iedereen. Elke manager krijgt een bepaalde doelstelling in termen van omzet en winst. Het beloningssysteem wordt aangepast en wel zodanig dat het basissalaris wordt verlaagd, evenals de onkosten- en representatievergoeding. Maar wordt er gepresteerd, dan kan er ook goed verdiend worden met omzetbonussen. Het nieuwe bedrijfscredo wordt: de klant is koning. De Vos slaagt er in om de winstgevendheid van Bora te herstellen en weet zelfs weer een groei van het aantal kantoren tot stand te brengen. Jaarlijks komen er gemiddeld 5 nieuwe kantoren bij, buiten de regio Den Haag. Eind 2002 telde Bora 42 vestigingen, verdeeld over 4 rayons. Op dit moment heeft Bora 72 vestigingen, verdeeld over 11 rayons In 2001 heeft de Vos een computersysteem aangeschaft en een programmeur aangetrokken. De kantoren werden vervolgens uitgerust met een terminal, waarna zij 95% van hun financiële administratie konden overhevelen van papier naar de computer. Dat scheelde per kantoor al gauw 0,25 administrateur. Omdat de centrale automatiseringsstaf inmiddels was uitgebreid tot 6 man (1 ontwerper, 2 programmeurs, 2 operators, 1 technische man voor installatie en reparaties) slaagde Bora er in dit systeem binnen een jaar operationeel te krijgen. De performance is alleen nog steeds niet efficiënt. De gemiddelde tijd voor het wisselen van scherm ligt op 8 seconden met uitschieters naar 25 seconden. De afgelopen jaren is er sprake geweest van toenemende specialisatie binnen het uitzendwezen. Bij Bora is op elk kantoor de specialisatie herkenbaar aan drie balies: Bora Productie; dat zich bezighoudt met uitzending van productiemedewerkers. Bora Administratie; dat bemiddelt voor administratieve krachten. Bora Management; dat zich bezighoudt met uitzendwerk voor leidinggevende posities. 7

8 Een viertal kantoren (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen) is overigens aan het experimenteren met een nieuwe specialisatie: Bora Medica, dat uitzendwerk voor verpleegkundig personeel verzorgt. Voor deze activiteit geldt dat deze nog twee jaar de mogelijkheid krijgt om uit te groeien tot een divisie van betekenis. Er wordt momenteel overwogen om de functie van rayondirecteur af te schaffen en deze te vervangen door divisiemanagers per specialisatie. Voor de toekomstige ontwikkeling van Bora bestaan in principe twee strategische opties: specialiseren (back to core business) diversificeren en groeien (verbreding naar volledige arbeidsvoorziening, proberen alles uit de gehele markt te halen) De voorkeur van Sjoerd de Vos is de specialisatieoptie. Met name de huidige grote winstgevende activiteiten worden dan versterkt voortgezet. Ook wordt overgegaan tot het creëren van omzet- en resultaatverantwoordelijke business units en de invoering van een duidelijk kwaliteitsbeleid. De Vos besluit om de organisatie een nieuwe impuls te geven door het invoeren van een divisiestructuur. Hij zal uit zijn staf drie divisiemanagers benoemen die er voor moeten gaan zorgen dat op kantoorniveau drie gespecialiseerde afdelingen topkwaliteit diensten gaan verlenen aan zowel de uitzendkrachten als de inlenende bedrijven. 1.2 Situatieanalyse SWOT-analyse De SWOT-analyse is een middel om de situatie van een organisatie bekijken. De analyse laat aan de interne kant de sterktes en zwaktes zien en aan de externe kant van de organisatie de kansen en bedreigingen. Onderstaande SWOT-analyse is voor Bora opgesteld. Sterktes S1. Iedere kantoordirecteur eigen doelstelling S2. Groeiende (jaarlijks gemiddeld 5 nieuwe kantoren), verspreid over elf rayons S3. Geautomatiseerd S4. Experimenteren met nieuwe specialisatie: Bora Medica S5. Behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus in Nederland Zwaktes Z1. Automatiseringsafdeling traag Z2. Afzonderlijke kantoren hebben weinig tot geen contact met elkaar 8

9 Z3. Computersystemen technisch niet efficiënt (koppelen UitzendKrachtenSysteem en financiële administratie technisch niet mogelijk, schaduwadministraties) Z4. Invoering Bora Medica heeft moeite gekost Kansen K1. Hoge werkloosheid K2. Groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers K3. Ziekenhuizen zoeken personeel steeds vaker bij uitzendbureaus K4. Uitzendwerk is een springplank naar een vaste baan K5. Technische ontwikkelingen Bedreiging B1. Concurrenten B2. Versoepeling ontslagrecht (waardoor voordeel van een uitzendkracht wegvalt) B3. Administratieve lasten voor uitzendbranche (wet- en regelgeving) B4. Outplacement in bedrijfsleven wordt gestimuleerd B5. Regels en CAO-afspraken zijn beperkend en bureaucratisch Toelichting SWOT-analyse Sterktes S1. Iedere kantoordirecteur eigen doelstelling Iedere kantoordirecteur heeft een bepaalde doelstelling in termen van omzet en winst. Op deze manier wordt de directeur aangespoord om te presteren. De directeur die het beste voorbeeld laat zien van het bedrijfscredo de klant is koning, ontvangt hiervoor de klant-is-koning prijs. S2. Groeiende (jaarlijks gemiddeld 5 nieuwe kantoren), verspreid over elf rayons Na jaren van tegenval, is Bora weer groeiende. Op het moment telt Bora 72 vestigingen, verspreid over elf rayons S3. Geautomatiseerd De centrale boekhouding, financiële administratie en het UitzendKrachtenSysteem zijn volledig geautomatiseerd. Dit is ingevoerd in het kader van tijdsefficiëntie. S4. Experimenteren met nieuwe specialisatie: Bora Medica Een viertal kantoren is aan het experimenteren met een nieuwe specialisatie: Bora Medica, dat uitzendwerk voor verpleegkundig personeel verzorgt. Dit blijkt een groeimarkt te zijn, omdat steeds meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen gebruik willen maken van uitzendkrachten. S5. Behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus in Nederland 9

10 Bora behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus van Nederland. Bora heeft hierdoor een concurrentievoordeel door de eerder opgebouwde naamsbekendheid. Zwaktes Z1. Automatiseringsafdeling traag De afdeling automatisering werkt traag. Verzoeken en plannen worden niet snel genoeg opgepakt. Daarnaast werkt de centrale computer zeer langzaam. De gemiddelde tijd voor het wisselen van scherm ligt op 8 seconden, met uitschieters tot 25 seconden. Z2. Afzonderlijke kantoren hebben weinig tot geen contact met elkaar De uitzendkantoren hebben nog weinig contact met elkaar. Zo hebben de afzonderlijke kantoren geen inzicht in elkaars systeem Dit zou voor Bora Management juist goed zijn, omdat managers bereid zijn om verder te reizen voor hun werk. Zodoende wordt er langs elkaar heen gewerkt, terwijl ze elkaar goed zouden kunnen ondersteunen. Z3. Computersystemen technisch niet efficiënt (koppelen UitzendKrachtenSysteem en financiële administratie technisch niet mogelijk, schaduwadministraties) Het computersysteem is nog niet efficiënt genoeg. Niet alle gegevens kunnen in het systeem worden vastgelegd, waardoor een schaduwadministratie ontstaat. Daarnaast is het niet mogelijk om rapporten in te zien over de winstgevendheid per klant en per uitzendkracht. Z4. Invoering Bora Medica heeft moeite gekost De invoering van Bora Medica heeft moeite gekost. De intercedentes moesten op een specifiek terrein gaan opereren met een eigen omzet- en winstverantwoordelijkheid. Een aantal kantoordirecteuren had er ook moeite mee. Hun leiderschapsstijl werd meer ondersteunend en conditiescheppend. Vanwege deze problematische start (het is namelijk nog een experiment), zal niet iedereen even positief tegenover de nieuwe specialisatie staan. Kansen K1. Outplacement in bedrijfsleven wordt gestimuleerd Outplacement slaat op begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige ondernemer. 1 Verscheidene uitzendbureaus bieden outplacementbegeleiding aan. Deze vorm van begeleiding zou een perfecte kans zijn voor Bora om het serviceaanbod te vergroten. K2. Groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers Vanuit het bedrijfsleven wordt steeds vaker gezocht naar tijdelijke medewerkers. Voor Bora betekent dit dat er voor steeds meer klanten een baan aan te bieden is

11 K3. Ziekenhuizen zoeken personeel steeds vaker bij uitzendbureaus Steeds meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen willen af van hun eigen pool van oproepkrachten. Daarom zoeken zij voor nieuwe medewerkers eerder bij een uitzendbureau. Hierbij moet Bora zich wel bewust zijn van de complexiteit die het met zich meebrengt. K4. Uitzendwerk is een springplank naar een vaste baan Uit de via ABU 2 verkregen cijfers blijkt dat in de periode meer dan 7 miljoen mensen als uitzendkracht gewerkt hebben. In deze periode fungeerde uitzendwerk als opstapje naar de arbeidsmarkt voor bijna (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, allochtonen, meer dan ouderen en ca langdurig werklozen. Gecorrigeerd voor dubbeltellingen werden meer dan 1,5 miljoen mensen uit deze doelgroepen aan een baan geholpen 3. K5. Technische ontwikkelingen In de huidige maatschappij is er een enorme snelheid te zien in de ontwikkeling van nieuwe technische projecten. Deze technische ontwikkelingen kunnen voor de automatisering van Bora een positieve invloed hebben en zodoende de efficiëntie van Bora verhogen. Bedreigingen B1. Concurrenten Bora heeft op de uitzendmarkt te maken met vele concurrenten. Te noemen zijn Randstad, Dactylo, Tempo-Team, Olympia en Vedior. Er zijn honderden uitzendbureaus in Nederland actief. Bij ABU alleen al zijn meer dan 310 uitzendbureaus aangesloten. Daarnaast zijn er ook nog uitzendbureaus die niet bij ABU aangesloten zijn. Dit zijn dit allemaal concurrenten van Bora, alleen niet allemaal op een gelijkwaardig niveau. Bora is een middelgrote uitzendorganisatie en mag zich dus tussen het rijtje eerder genoemde namen voegen. B2. Versoepeling ontslagrecht (waardoor voordeel van een uitzendkracht wegvalt) In 2006 is er in de Nederlandse politiek veel te doen geweest over het ontslagrecht van werkgevers. Uiteindelijk is besloten om het ontslagrecht te versoepelen wat tot meer banen zou moeten leiden 4. Werkgevers die op zoek zijn naar tijdelijke medewerkers hoeven dit dus niet meer persé via een uitzendbureau te doen. B3. Administratieve lasten voor uitzendbranche (wet- en regelgeving) Uitzendondernemingen worden drie tot zes keer zo zwaar getroffen door administratieve lasten als gemiddeld. Deze conclusie volgt uit het onderzoek Administratieve lasten in de uitzendbranche 2 Algemene Bond Uitzendondernemingen 3 Zijl, Marloes, Tijdelijk werk als springplank, Economisch-Statistische Berichten, , p

12 dat het EIM 5 in opdracht van de ABU heeft verricht. Het onderzoek van EIM toont aan dat de administratieve lasten in de uitzendbranche 162 miljoen euro bedragen. Deze lasten worden voor negentig procent veroorzaakt door algemene wetten en regels, die gelden voor alle ondernemers in heel Nederland. Echter, deze wetten leiden bij de uitzendbranche tot een zesvoudige lastendruk. Oorzaken liggen onder meer bij de omvang van het aantal uitzendkrachten, de hoge mutatiegraad, het grote aantal wetswijzigingen en het systeem van weekverloning (betaling per week) 6. B4. Regels en CAO-afspraken zijn beperkend en bureaucratisch Regels en afspraken zorgen ervoor dat het voor de uitzendbranche moeilijker is om mensen via uitzendwerk aan de slag te laten gaan 7. Het volledige overzicht van CAO-afspraken is te vinden op Confrontatiematrix In de volgende fase, aansluitend op de vorming van de SWOT-analyse, is invulling gegeven aan de confrontatiematrix (zie figuur 2). De confrontatiematrix is een uitwerking van de SWOT-analyse. Hierin worden de elementen uit de interne analyse vergeleken met de elementen uit de externe analyse. De confrontatiematrix moet inzicht verschaffen over hoe men zich zou moeten opstellen in de markt. De uitwerking van de confrontatiematrix leidt tot een keuze voor een aantal HoofdAandachtsPunten (HAP s). Deze worden van binnen naar buiten geformuleerd. In deze HAP s komt tot uitdrukking welke specifieke elementen uit de interne omgeving worden gekoppeld aan specifieke kansen of bedreigingen uit de buitenwereld. De confrontatiematrix laat in elke cel een te volgen strategie zien. In figuur 1 zijn de vier strategieën weergegeven. Extern Intern Kansen Bedreigingen Sterke punten Uitbuiten / groeien aanvalsstrategie Verdedigen / concurreren met sterkten verdedigingsstrategie Zwakke punten Figuur 1, confrontatiematrix 8 Verbeteren / ombuigen tot sterke punten ontwikkelings / verbeteringsstrategie Vermijden of terugtrekken / samenwerking zoeken vlucht / afstotingsstrategie 5 Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf 6 7 Fatma Koser Kaya, De zekerheid van werk, pamflet voor een flexibele arbeidsmarkt met nieuwe banen, D66 Tweede- Kamerfractie, december Verhage, B., Grondslagen van de marketing, (2001), blz

13 Hieronder is de confrontatiematrix voor Bora weergegeven. Extern Intern Kansen K1 K2 K3 K4 K5 Bedreiging B1 B2 B3 B4 Sterkte S1 S2 S3 S4 S5 Z1 Zwakte Z2 Z3 Z4 Figuur 2, confrontatiematrix Bora In deel 2 bespreken wij de te volgen strategie die gekozen is aan de hand van de confrontatiematrix Toelichting confrontatiematrix S1-B1: Doordat iedere kantoordirecteur een eigen doelstelling heeft, wordt er nog doeltreffender gewerkt. Zodoende kan de concurrentie voorgebleven worden. S2-K2: Er is een groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers. Hier kan Bora haar voordeel mee doen. S2-K4: Uitzendwerk is een springplank naar een vaste baan 9. Zodra mensen dit inzien wordt de interesse in uitzendwerk gewekt. S3-K5: In de huidige maatschappij is er een enorme snelheid te zien in de ontwikkeling van nieuwe technische projecten. Deze technische ontwikkelingen kunnen voor de automatisering van Bora een positieve invloed hebben en zodoende de efficiëntie van Bora verhogen. S4-K3: Steeds meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen willen af van hun eigen pool van oproepkrachten en stappen dus eerder naar een uitzendbureau voor nieuwe medewerkers. Binnen 9 Zijl, Marloes, Tijdelijk werk als springplank, Economisch-Statistische Berichten, , p

14 Bora is een nieuwe specialisatie opgezet: Bora Medica. Deze specialisatie is speciaal opgezet voor medisch personeel. S5-B1: Bora behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus van Nederland. Bora heeft hierdoor eerder naamsbekendheid opgebouwd. Dit zou ten opzichte van de concurrenten een voordeel kunnen zijn. Z2-K5: Technische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de snelheid van de automatiseringsafdeling wordt verhoogd. Projecten moeten zodoende sneller worden opgepakt en de centrale computer moet sneller gaan werken. Z3-K2: Er is een groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers. De afzonderlijke kantoren moeten meer contact met elkaar hebben om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Managementpersoneel zou namelijk ook in andere rayons aan het werk kunnen. Er moet van elkaar geprofiteerd worden Z4-K5: Technische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de computersystemen efficiënter gebruikt kunnen worden. Het moet makkelijker worden voor de intercedentes om met het systeem te werken. Z5-K3: De invoering van Bora Medica heeft moeite gekost. Maar omdat ziekenhuizen en verzorgingstehuizen steeds vaker personeel bij uitzendbureaus zoeken, is dit de perfecte kans om deze sector op te nemen Stakeholdersanalyse De classificatie van de stakeholders van Bora vindt plaats aan de hand van het Linkage-model van Grunig en Hunt. 10 De verschillende stakeholders worden ingedeeld naar de mate waarin Bora een afhankelijkheidsrelatie (linkage) met de groepen heeft. Om de analyse zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben we gekozen om voor sommige stakeholders een overkoepelende benaming te gebruiken. Functional linkages Input Doelgroepen die zorg dragen voor de input van het primaire proces van de organisatie. Interim-manager Controller Automatiseringsstaf Kantoordirecteuren 10 Riel van, C.B.M., Identiteit en imago, (2003), blz

15 Rayondirecteuren Intercedentes Output Doelgroepen die zorg dragen voor de output van het primaire proces van de organisatie. Afnemers (bedrijven die uitzendkracht nodig hebben) Uitzendkrachten Normative linkages Concurrenten of collega s met hetzelfde belang. Overheid (Nationale, provinciale en regionale overheid) Werkgeversorganisaties Werknemersorganisaties Concurrenten (zoals Olympia en Vedior) Enabling linkages Voorwaarde scheppende doelgroepen, essentiële groep die beslissen over het bestaan van de organisatie Kamer van Koophandel Nederlandse overheid (Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.) ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) Diffused linkages Doelgroepen waarmee de organisatie op ad hoc basis in aanraking komt. Vakpers Nieuws en algemene pers Opiniepers Financiële pers Banken (geldschieters) 15

16 Deel 2 Beleidsformulering Met behulp van de SWOT-analyse en confrontatiematrix, is besloten dat er een ontwikkelings- /verbeteringsstrategie gevolgd zal gaan worden. Dit om de huidige organisatiedoelstelling voor 2007 te behalen. De doelstelling van Bora is om binnen één jaar gezien te worden als een middelgrote uitzendorganisatie met een drietal gespecialiseerde divisies, waar zowel uitzendkrachten als inlenende bedrijven verzekerd zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in het behalen van deze doelstelling. Immers moeten zowel de medewerkers als de (potentiële) uitzendkrachten en (potentiële) bedrijven weten waar Bora voor staat. We hebben voor het interne en externe beleid doelgroepen gedefinieerd en hieraan communicatiedoelstellingen gekoppeld. Daarnaast hebben wij een aantal thema s opgesteld die beschreven worden in hoofdstuk 2.1 en 2.2. Interne doelgroepen: Kantoordirecteuren Financiële managers Divisiemanagers Automatiseringsafdeling Intercedentes Externe doelgroepen: Huidige uitzendkrachten Huidige bedrijven Potentiele uitzendkrachten Potentiele bedrijven Media Hieronder de indeling van de doelgroepen naar kennis, houding en gedrag: Intern Kantoordirecteuren: Kennis: Begin januari 2007 weet 100% van de kantoordirecteuren wat de verandering bij Bora zijn en weten zij ook dat dit zal bijdragen aan een goede toekomst voor Bora. Houding: Eind januari 2007 staat 100 % van de kantoordirecteuren positief tegenover de veranderingen en zien zij ook de voordelen voor zichzelf. Gedrag: Eind februari 2007 is 100% de kantoordirecteuren volledig geïntegreerd met hun nieuwe activiteiten. 16

17 Financiële managers: Kennis: Eind 2006 weet 100% van de financiële managers wat de veranderingen bij Bora zijn en wat dit voor hen betekent. Houding: Eind 2006 staat 100% van de financiële managers positief tegenover de veranderingen bij Bora en zien zij in hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van Bora. Gedrag: Begin 2007 werkt 99% van de financiële managers bij Bora en dragen zij bij aan een efficiënte en effectieve werkomgeving. Divisiemanagers: Kennis: Eind 2006 weet 100% van de divisiemanagers wat de verandering van bij Bora zullen zijn. Houding: Eind 2006 staat 100% van de divisiemanagers positief tegenover de veranderingen en zien zij ook de voordelen voor zichzelf. Gedrag: Begin 2007 start 100% van de divisiemanagers met succes de nieuwe werkzaamheden bij Bora. Automatiseringsafdeling: Kennis: Begin 2007 weet 100% van de automatiseringsafdeling van Bora wat de veranderingen zijn. Houding: Eind januari 2007 staat 95% van de automatiseringsafdeling positief tegenover de veranderingen bij Bora. Gedrag: Begin februari 2007 werkt 90% van de automatiseringsafdeling efficiënter door de veranderingen bij Bora. Intercedentes: Kennis: Eind januari 2007 weet 100% van de intercedentes welke veranderingen Bora ondergaan heeft en welke consequenties dit voor hen heeft. Houding: Eind februari 2007 staat 95% van de intercedentes positief tegenover de veranderingen die Bora ondergaan heeft en kan dit ook beargumenteren. Gedrag: Eind maart 2007 werkt 95% van de intercedentes efficiënter door de veranderingen en maken zij gebruik van de nieuwe communicatiemidellen. Extern Huidige en potentiele uitzendkrachten: 17

18 Kennis: In de eerste helft van 2007 is voor 65 % van de consument duidelijk waar Bora voor staat Houding: Eind 2007 zal 80 % van de consument positief staan tegenover Bora Gedrag: Eind 2007 zal 20 % van de potentiële consumenten kiezen voor Bora Huidige en potentiele bedrijven: Kennis: In de eerste helft van 2007 is voor 60 % van de bedrijven duidelijk waar Bora voor staat Houding: Eind 2007 zal 70 % van de bedrijven positief staan tegenover Bora Gedrag: Eind 2007 zal 15 % van de potentiële bedrijven kiezen voor Bora Media: Kennis: In de eerste helft van 2007 is 65 % van de media op de hoogte van het feit dat Bora een nieuwe koers gaat varen. Houding: Eind 2007 zal 55 % van de media positief staan tegenover Bora Gedrag: Eind 2007 zal 12 % van de media schrijven over Bora 2.1 Intern Bora staat op het punt grote veranderingen te ondergaan. Voor het eerst in de geschiedenis zullen niet uitsluitend de kantoordirecteuren verantwoordelijk zijn voor de omzet en winst per filiaal. Op korte termijn zullen de drie specialisaties (Administratie, Management en Productie) apart beoordeeld worden. De specialisatie Medica bevindt zich nog in de experimentele fase. De Vos zal uit zijn staf drie divisiemanagers aanstellen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen specialisatie, hun eigen divisie. Voor elke divisie zal een doelstelling geformuleerd worden die binnen bepaalde tijd behaald moet worden. Dit betekent voor de organisatiestructuur van Bora veel interne veranderingen. Zo zal de rol van de kantoordirecteuren besproken moeten worden en zal er voor iedere medewerker van Bora een nieuwe manier van communiceren, verantwoordelijkheden afleggen en beloning komen. Bovendien wordt er ook een nieuw kwaliteitsbeleid gehanteerd en zal het contact tussen de vestigingen van Bora verbeterd moeten worden. Hieronder worden de aankomende veranderingen van Bora besproken Rol kantoordirecteuren Met de aanstelling van drie divisiemanagers valt de functie van rayondirecteur weg. Voorheen werden de rayondirecteuren door de kantoordirecteuren op de hoogte gehouden van de gang van zaken per vestiging. In de toekomst zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de rayons. De resultaten tellen nu voornamelijk per specialisatie. De rol van kantoordirecteur zal in onze optiek niet helemaal wegvallen, slechts veranderen. Rapporteerden zij voorheen over de omzet en winst per 18

19 vestiging, zo rapporteren zij nu de omzet en winst per divisie. Hoewel het van minder belang zal zijn dan als in het verleden, zullen de resultaten per vestiging nog steeds bijgehouden worden. Dit blijft nog steeds de taak van de kantoordirecteuren. Het is voor zowel de kantoordirecteuren als de divisiemanagers belangrijk om duidelijke aanspreekpunten te hebben. Voor de kantoordirecteuren om aan te rapporteren en voor de divisiemanagers om hun informatie vandaan te halen. Wij adviseren om een centrale staf aan te stellen, in de vorm van financiële managers, die als tussenpersonen kunnen fungeren. Zo kunnen de kantoordirecteuren aan de financiële managers doorgeven wat de resultaten per divisie per vestiging zijn en de resultaten van de vestiging in zijn geheel. De financiële managers slaan deze informatie op en de drie divisiemanagers kunnen hier terecht voor hun informatie. Op deze manier neemt de werkdruk van de Vos af Huidige grote winstgevende activiteiten voortzetten De huidige grote winstgevende activiteiten moeten voortgezet worden. Dit betekent dat Bora, naast de nieuwe specialisatie Medica, ook de focus blijft houden op de andere specialisaties Invoering duidelijk kwaliteitsbeleid Bora streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit van haar producten en diensten voor de klanten. Om deze kwaliteit te waarborgen is er een nieuw kwaliteitsbeleid opgesteld. Zo worden er eisen gesteld aan de producten en diensten die Bora levert. Voor het koppelen van uitzendkrachten aan een passende baan zullen in de toekomst de volgende regels gelden. - Binnen een week wordt er contact opgenomen met de uitzendkracht voor een tweede gesprek, mits er passende functies vacant zijn; - Als er geen passende functies voor de uitzendkracht zijn, wordt er zo snel mogelijk maar maximaal na een week contact opgenomen met de uitzendkracht; - Minimaal één keer in de week wordt er gecontroleerd op nieuwe vacatures voor de uitzendkracht; - De uitzendkracht wordt minimaal één keer in de maand op de hoogte gehouden van de zoektocht naar een passende baan; - Als de uitzendkracht geplaatst is bij een bedrijf, al dan niet voor een tijdelijke functie wordt het contact met Bora goed onderhouden. Dat wil zeggen, in de eerste week wordt er contact met hem opgenomen, hem mede gedeeld dat hij voor vragen altijd terecht kan bij Bora. Daarnaast zal er regelmatig contact worden gehouden met zowel de uitzendkracht als het bedrijf. Voor het koppelen van bedrijven gelden in de toekomst de volgende regels: 19

20 - De vacature van het bedrijf moet minimaal twee dagen vacant staan bij Bora voordat er een keuze wordt gemaakt uit de uitzendkrachten; - Het bedrijf wordt op de hoogte gehouden hoeveel mensen gesolliciteerd hebben op de vacature. De kwaliteit van de interne producten is mede afhankelijk van de automatiseringsafdeling. Momenteel is het centrale systeem binnen Bora nog niet soepel genoeg om effectief mee te werken. Computers zijn te langzaam en systemen niet optimaal 11. Als de intercedentes aangeven problemen te hebben met de verwerking van gegevens, wordt hier te traag op gereageerd. Daarom worden er de volgende eisen gesteld aan de automatiseringsafdeling. - Als er een probleem gemeld wordt bij één van de vestigingen wordt er binnen twee uur contact opgenomen om te informeren wat het probleem is; - Als het probleem telefonisch te verhelpen is, wordt dit direct gedaan. Als dit niet het geval is, zal er minimaal de volgende werkdag een medewerker van de automatiseringsafdeling langskomen om het probleem proberen te verhelpen; - Het UitzendzendKrachtenSysteem (UKS) moet geoptimaliseerd worden. Dat wil zeggen, meer ruimte voor ervaring van de uitzendkracht, mogelijk om te zoeken en selecteren op ervaring, mogelijk om te coderen; - Mogelijk maken koppelen UKS aan financiële administratie; - Computers moeten sneller werken. Om deze eisen te kunnen verwezenlijken is het aan te raden om de automatiseringsafdeling uit te breiden. Met de invoering van dit nieuwe kwaliteitsbeleid zal er voor Bora de kwaliteit goed gewaarborgd kunnen worden. Het zal zeker een toevoeging zijn aan de stabiliteit van het imago van Bora. Dit zal ten gevolg hebben dat de marktpositie van Bora positief beïnvloed wordt. Bora zal zowel vanuit de uitzendkrachten als vanuit de bedrijven meer gezien worden als een betrouwbare, vlotte en stabiele organisatie BU s, vestigingen en individuele medewerkers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheden en resultaten. Werd in het verleden alleen gekeken naar de omzet en winst van een vestiging en hoe de vestigingen het deden ten opzichte van het gemiddelde prestatieniveau, zal er nu veel breder beoordeeld worden. Zo zal er een beoordelingssysteem actief worden waarmee de drie specialisaties beoordeeld kunnen worden (en dus de divisiemanagers), de vestigingen (en dus de kantoordirecteuren) en de intercedentes. 11 Bron: Casus Bora 20

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid `Van 3 naar 1` Medemogelijk gemaakt door: Olivia van der Stap Milou de Haan Josanne van der Leij Sam van den Brink Charles Wijnen Gonzales Datum 25-11-2010

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT...

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... 4 3. MANAGEMENT SAMENVATTING... 5 4. ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN... 8 4.1 OVERLEGPUNTEN:... 8 4.2 ALGEMEEN:...

Nadere informatie

SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk

SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk SALES & KEY ACCOUNT CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis Simone Baaten Miriam Benkacem Sanna Chandour Jim Perk Assessor: Godewijn Aldershoff Consultant: Hans Steensma 1 Inhoudsopgave 1. Salesplan 1.1

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage.......... Managementinformatie en de Balanced Scorecard Samenvatting Naar aanleiding van een door het management gesteld probleem is onderzoek

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON

Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON Bacheloropdracht Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON Een onderzoek naar het best beschikbare middel op de softwaremarkt om de gegevensadministratie en informatiestromen te ordenen.

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie