Communicatiebeleidsadvies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiebeleidsadvies"

Transcriptie

1 Communicatiebeleidsadvies Bora Leiden, 4 december 06 Door: Anne van Ekeren Lara Elsenbroek Jacqueline Leget Ingrid Olsthoorn Klas: Com4 Begeleider: Anja Berens

2 Inhoud INLEIDING... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING BELEIDSVOORBEREIDING UITGANGSITUATIE SITUATIEANALYSE... 8 SWOT-ANALYSE TOELICHTING SWOT-ANALYSE CONFRONTIEMATRIX TOELICHTING OP DE CONFRONTATIEMATRIX STAKEHOLDERSANALYSE BELEIDSFORMULERING INTERN ROL VAN KANTOORDIRECTEUREN HUIDIGE GROTE WINSTGEVENDE ACTIVITEITEN VOORTZETTEN INVOERING DUIDELIJK KWALITEITSBELEID BU'S VESTIGINGEN EN INDIVIDUELE MEDEWERKERS CONTACT TUSSEN DE HUIDIGE VESTIGINGEN VERBETERD POSITIONERING EXTERN HET VERGOTEN VAN DE NAAMSBEKENDHEID HET VERHOGEN VAN HET IMAGO HET VERBREDEN VAN DE DOELGROEP HET MARKTPOSITIEONDERZOEK HET METEN VAN DE NAAMSBEKENDHEID HET METEN VAN HET IMAGO HET VERBREDEN VAN DE DOELGROEP BELEIDSUITVOERING INTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN NIEUWSBRIEF ( ) WERKOVERLEGGEN INTRANET PERSONEELSBIJEENKOMST EXTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN ADVERTEREN FOLDER BEURZEN RUILACTIE WEBSITE UITZENDKRACHT VAN HET JAAR PRESENTJES FREE PUBLICITY ONDERZOEK TIJDSPLANNING BUDGETTERING

3 BRONNENLIJST BIJLAGEN BIJLAGE 1: TOESPRAAK... BIJLAGE 2: PERSBERICHT... BIJLAGE 3: PEER-TO-PEER VERSLAGEN... BIJLAGE 4: REFLECTIE PEER-TO-PEER... BIJLAGE 5: ONZE PEER-TO-PEER VERSLAGEN... BIJLAGE 6: INDIVIDUELE REFLECTIEVERSLAGEN... 3

4 Inleiding Voor u ligt het communicatiebeleidsadvies dat is opgesteld voor het uitzendbureau Bora. Dit advies is opgesteld naar aanleiding van de grote veranderingen die bij Bora gepland stonden. Inmiddels zijn deze veranderingen doorgevoerd. Om op zowel intern als extern vlak zoveel mogelijk draagvlak te creëren hebben wij verschillende analyses uitgevoerd betreffende de (nieuwe) positionering en de hierbij passende doelstellingen. De nieuwe doelstelling voor Bora luidt: binnen één jaar gezien worden als een middelgrote uitzendorganisatie met een drietal gespecialiseerde divisies, waar zowel uitzendkrachten als inlenende bedrijven verzekerd zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. De specialisatie Medica krijgt nog twee jaar om zich te ontwikkelen. 4

5 Managementsamenvatting In dit rapport wordt een communicatiebeleidsadvies uitgebracht aan uitzendbureau Bora. Dit ten doel hen te ondersteunen de doelstelling die voor 2007 is opgesteld te behalen. Deze doelstelling luidt: binnen één jaar gezien worden als een middelgrote uitzendorganisatie met een drietal gespecialiseerde divisies, waar zowel uitzendkrachten als inlenende bedrijven verzekerd zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Om een helder beeld te krijgen van de huidige situatie van Bora is en een situatieanalyse gedaan. Hierop volgt de SWOT analyse waarin de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart worden gebracht en de kansen en bedreigingen in de omgeving van Bora geanalyseerd worden. De punten van de SWOT analyse zijn tegenover elkaar gezet in de confrontatiematrix, welke wordt besproken op pagina 11. Op pagina 12 is de stakeholdersanalyse te vinden. Deze verschaft uitgebreid inzicht in alle stakeholders van Bora. Hierop volgt in hoofdstuk 2 Beleidsformulering een doelgroepenspecificatie. De doelgroepen intern en extern zijn gedefinieerd in intern: kantoordirecteuren, financiële managers, divisiemanagers, automatiseringsafdeling en intercedentes en extern: huidige uitzendkrachten, huidige bedrijven, potentiële uitzendkrachten, potentiële bedrijven en de media Terugkomende op de confrontatiematrix, kan geconcludeerd worden dat Bora er goed aan doet een ontwikkelings / verbeteringsstrategie te volgen. Om deze strategie vorm te geven en met het oog op de geformuleerde doelstelling, zijn er intern en extern thema s opgesteld, waarmee Bora in haar communicatie naar de doelgroepen rekening dient te houden. Deze thema s zijn intern: Rol kantoordirecteuren Huidige grote winstgevende activiteiten voortzetten Invoering duidelijk kwaliteitsbeleid BU s, vestigingen en individuele medewerkers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheden en resultaten. Contact tussen de vestigingen verbeterd De thema s extern: Het vergroten van de naamsbekendheid Het verhogen van het imago Het verbreden van de doelgroep Vervolgens is er per doelgroep gedefinieerd hoe deze zich moet ontwikkelen in kennis, houding en gedrag naar aanleiding van het communicatiebeleid van Bora. Het uiteindelijke doel is bij elke doelgroep de attitude tegenover Bora zo positief mogelijk te hebben. 5

6 Daarnaast hebben wij een positionering voor Bora opgesteld met behulp van de importance-deliveryuniqueness methode (IDU-methode). Volgens de IDU-methode kan het beste worden gekozen voor een benefit dat een belangrijke rol speelt bij de keuze van de consument (importance), waarop het alternatief goed presteert (delivery) en dat uniek is voor het alternatief (uniqueness). Na het bestuderen van de situatieanalyse hebben we gekozen voor de transformationele positionering. Bij de transformationele positionering (ook wel image- of lifestylepositionering genoemd) worden de voordelen van het keuzealternatief gekoppeld aan de waarden van de consument. In hoofdstuk 3 Beleidsuitvoering komen de communicatiemiddelen, financiële aspecten en de tijdsplanning aan bod. Er zijn zowel intern als extern communicatiemiddelen benoemd waar Bora die Bora in kan zetten om de beoogde doelstelling te behalen. Voor elk middel hebben wij specifieke doelgroepen gedefinieerd. De communicatiemiddelen intern: Nieuwsbrief ( ) Werkoverleggen Intranet Personeelsbijeenkomst De externe communicatiemiddelen zijn: Adverteren Folder Beurzen Ruilactie Website Uitzendkracht van het jaar Presentjes Free publicity Onderzoek Met het inzetten van deze communicatiemiddelen op de aangegeven momenten verwachten wij dat de doelstelling behaald zal worden. 6

7 Deel 1 Beleidsvoorbereiding 1.1 Uitgangssituatie In 1992 zette Rob Grimbergen uitzendbureau Bora op. Eind jaren negentig beheerde Grimbergen 15 vestigingen met gemiddeld 5 medewerkers, allemaal in en rond Den Haag. Iedere vestiging bediende een eigen, duidelijk afgebakende geografische regio. Rob gaf elke kantoordirecteur alle vrijheid het kantoor op te bouwen, waardoor de werkwijze van de verschillende kantoren onderling sterk afweek. In 1999 ontstond een drastische verandering. De uitzendmarkt zakte in elkaar, de omzet van Bora daalde met ongeveer 40%, de winst met maar liefst 60%. Grimbergen verkocht Bora uiteindelijk aan de grootste concurrent. De interim-manager Sjoerd de Vos werd aangesteld, die tot taak kreeg binnen drie maanden te komen met een ondernemingsplan, inclusief de organisatie en de bezetting. Enkele punten uit dit plan: De ondernemingsstrategie wordt vertaald in duidelijke outputtermen voor iedereen. Elke manager krijgt een bepaalde doelstelling in termen van omzet en winst. Het beloningssysteem wordt aangepast en wel zodanig dat het basissalaris wordt verlaagd, evenals de onkosten- en representatievergoeding. Maar wordt er gepresteerd, dan kan er ook goed verdiend worden met omzetbonussen. Het nieuwe bedrijfscredo wordt: de klant is koning. De Vos slaagt er in om de winstgevendheid van Bora te herstellen en weet zelfs weer een groei van het aantal kantoren tot stand te brengen. Jaarlijks komen er gemiddeld 5 nieuwe kantoren bij, buiten de regio Den Haag. Eind 2002 telde Bora 42 vestigingen, verdeeld over 4 rayons. Op dit moment heeft Bora 72 vestigingen, verdeeld over 11 rayons In 2001 heeft de Vos een computersysteem aangeschaft en een programmeur aangetrokken. De kantoren werden vervolgens uitgerust met een terminal, waarna zij 95% van hun financiële administratie konden overhevelen van papier naar de computer. Dat scheelde per kantoor al gauw 0,25 administrateur. Omdat de centrale automatiseringsstaf inmiddels was uitgebreid tot 6 man (1 ontwerper, 2 programmeurs, 2 operators, 1 technische man voor installatie en reparaties) slaagde Bora er in dit systeem binnen een jaar operationeel te krijgen. De performance is alleen nog steeds niet efficiënt. De gemiddelde tijd voor het wisselen van scherm ligt op 8 seconden met uitschieters naar 25 seconden. De afgelopen jaren is er sprake geweest van toenemende specialisatie binnen het uitzendwezen. Bij Bora is op elk kantoor de specialisatie herkenbaar aan drie balies: Bora Productie; dat zich bezighoudt met uitzending van productiemedewerkers. Bora Administratie; dat bemiddelt voor administratieve krachten. Bora Management; dat zich bezighoudt met uitzendwerk voor leidinggevende posities. 7

8 Een viertal kantoren (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen) is overigens aan het experimenteren met een nieuwe specialisatie: Bora Medica, dat uitzendwerk voor verpleegkundig personeel verzorgt. Voor deze activiteit geldt dat deze nog twee jaar de mogelijkheid krijgt om uit te groeien tot een divisie van betekenis. Er wordt momenteel overwogen om de functie van rayondirecteur af te schaffen en deze te vervangen door divisiemanagers per specialisatie. Voor de toekomstige ontwikkeling van Bora bestaan in principe twee strategische opties: specialiseren (back to core business) diversificeren en groeien (verbreding naar volledige arbeidsvoorziening, proberen alles uit de gehele markt te halen) De voorkeur van Sjoerd de Vos is de specialisatieoptie. Met name de huidige grote winstgevende activiteiten worden dan versterkt voortgezet. Ook wordt overgegaan tot het creëren van omzet- en resultaatverantwoordelijke business units en de invoering van een duidelijk kwaliteitsbeleid. De Vos besluit om de organisatie een nieuwe impuls te geven door het invoeren van een divisiestructuur. Hij zal uit zijn staf drie divisiemanagers benoemen die er voor moeten gaan zorgen dat op kantoorniveau drie gespecialiseerde afdelingen topkwaliteit diensten gaan verlenen aan zowel de uitzendkrachten als de inlenende bedrijven. 1.2 Situatieanalyse SWOT-analyse De SWOT-analyse is een middel om de situatie van een organisatie bekijken. De analyse laat aan de interne kant de sterktes en zwaktes zien en aan de externe kant van de organisatie de kansen en bedreigingen. Onderstaande SWOT-analyse is voor Bora opgesteld. Sterktes S1. Iedere kantoordirecteur eigen doelstelling S2. Groeiende (jaarlijks gemiddeld 5 nieuwe kantoren), verspreid over elf rayons S3. Geautomatiseerd S4. Experimenteren met nieuwe specialisatie: Bora Medica S5. Behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus in Nederland Zwaktes Z1. Automatiseringsafdeling traag Z2. Afzonderlijke kantoren hebben weinig tot geen contact met elkaar 8

9 Z3. Computersystemen technisch niet efficiënt (koppelen UitzendKrachtenSysteem en financiële administratie technisch niet mogelijk, schaduwadministraties) Z4. Invoering Bora Medica heeft moeite gekost Kansen K1. Hoge werkloosheid K2. Groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers K3. Ziekenhuizen zoeken personeel steeds vaker bij uitzendbureaus K4. Uitzendwerk is een springplank naar een vaste baan K5. Technische ontwikkelingen Bedreiging B1. Concurrenten B2. Versoepeling ontslagrecht (waardoor voordeel van een uitzendkracht wegvalt) B3. Administratieve lasten voor uitzendbranche (wet- en regelgeving) B4. Outplacement in bedrijfsleven wordt gestimuleerd B5. Regels en CAO-afspraken zijn beperkend en bureaucratisch Toelichting SWOT-analyse Sterktes S1. Iedere kantoordirecteur eigen doelstelling Iedere kantoordirecteur heeft een bepaalde doelstelling in termen van omzet en winst. Op deze manier wordt de directeur aangespoord om te presteren. De directeur die het beste voorbeeld laat zien van het bedrijfscredo de klant is koning, ontvangt hiervoor de klant-is-koning prijs. S2. Groeiende (jaarlijks gemiddeld 5 nieuwe kantoren), verspreid over elf rayons Na jaren van tegenval, is Bora weer groeiende. Op het moment telt Bora 72 vestigingen, verspreid over elf rayons S3. Geautomatiseerd De centrale boekhouding, financiële administratie en het UitzendKrachtenSysteem zijn volledig geautomatiseerd. Dit is ingevoerd in het kader van tijdsefficiëntie. S4. Experimenteren met nieuwe specialisatie: Bora Medica Een viertal kantoren is aan het experimenteren met een nieuwe specialisatie: Bora Medica, dat uitzendwerk voor verpleegkundig personeel verzorgt. Dit blijkt een groeimarkt te zijn, omdat steeds meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen gebruik willen maken van uitzendkrachten. S5. Behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus in Nederland 9

10 Bora behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus van Nederland. Bora heeft hierdoor een concurrentievoordeel door de eerder opgebouwde naamsbekendheid. Zwaktes Z1. Automatiseringsafdeling traag De afdeling automatisering werkt traag. Verzoeken en plannen worden niet snel genoeg opgepakt. Daarnaast werkt de centrale computer zeer langzaam. De gemiddelde tijd voor het wisselen van scherm ligt op 8 seconden, met uitschieters tot 25 seconden. Z2. Afzonderlijke kantoren hebben weinig tot geen contact met elkaar De uitzendkantoren hebben nog weinig contact met elkaar. Zo hebben de afzonderlijke kantoren geen inzicht in elkaars systeem Dit zou voor Bora Management juist goed zijn, omdat managers bereid zijn om verder te reizen voor hun werk. Zodoende wordt er langs elkaar heen gewerkt, terwijl ze elkaar goed zouden kunnen ondersteunen. Z3. Computersystemen technisch niet efficiënt (koppelen UitzendKrachtenSysteem en financiële administratie technisch niet mogelijk, schaduwadministraties) Het computersysteem is nog niet efficiënt genoeg. Niet alle gegevens kunnen in het systeem worden vastgelegd, waardoor een schaduwadministratie ontstaat. Daarnaast is het niet mogelijk om rapporten in te zien over de winstgevendheid per klant en per uitzendkracht. Z4. Invoering Bora Medica heeft moeite gekost De invoering van Bora Medica heeft moeite gekost. De intercedentes moesten op een specifiek terrein gaan opereren met een eigen omzet- en winstverantwoordelijkheid. Een aantal kantoordirecteuren had er ook moeite mee. Hun leiderschapsstijl werd meer ondersteunend en conditiescheppend. Vanwege deze problematische start (het is namelijk nog een experiment), zal niet iedereen even positief tegenover de nieuwe specialisatie staan. Kansen K1. Outplacement in bedrijfsleven wordt gestimuleerd Outplacement slaat op begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige ondernemer. 1 Verscheidene uitzendbureaus bieden outplacementbegeleiding aan. Deze vorm van begeleiding zou een perfecte kans zijn voor Bora om het serviceaanbod te vergroten. K2. Groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers Vanuit het bedrijfsleven wordt steeds vaker gezocht naar tijdelijke medewerkers. Voor Bora betekent dit dat er voor steeds meer klanten een baan aan te bieden is

11 K3. Ziekenhuizen zoeken personeel steeds vaker bij uitzendbureaus Steeds meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen willen af van hun eigen pool van oproepkrachten. Daarom zoeken zij voor nieuwe medewerkers eerder bij een uitzendbureau. Hierbij moet Bora zich wel bewust zijn van de complexiteit die het met zich meebrengt. K4. Uitzendwerk is een springplank naar een vaste baan Uit de via ABU 2 verkregen cijfers blijkt dat in de periode meer dan 7 miljoen mensen als uitzendkracht gewerkt hebben. In deze periode fungeerde uitzendwerk als opstapje naar de arbeidsmarkt voor bijna (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, allochtonen, meer dan ouderen en ca langdurig werklozen. Gecorrigeerd voor dubbeltellingen werden meer dan 1,5 miljoen mensen uit deze doelgroepen aan een baan geholpen 3. K5. Technische ontwikkelingen In de huidige maatschappij is er een enorme snelheid te zien in de ontwikkeling van nieuwe technische projecten. Deze technische ontwikkelingen kunnen voor de automatisering van Bora een positieve invloed hebben en zodoende de efficiëntie van Bora verhogen. Bedreigingen B1. Concurrenten Bora heeft op de uitzendmarkt te maken met vele concurrenten. Te noemen zijn Randstad, Dactylo, Tempo-Team, Olympia en Vedior. Er zijn honderden uitzendbureaus in Nederland actief. Bij ABU alleen al zijn meer dan 310 uitzendbureaus aangesloten. Daarnaast zijn er ook nog uitzendbureaus die niet bij ABU aangesloten zijn. Dit zijn dit allemaal concurrenten van Bora, alleen niet allemaal op een gelijkwaardig niveau. Bora is een middelgrote uitzendorganisatie en mag zich dus tussen het rijtje eerder genoemde namen voegen. B2. Versoepeling ontslagrecht (waardoor voordeel van een uitzendkracht wegvalt) In 2006 is er in de Nederlandse politiek veel te doen geweest over het ontslagrecht van werkgevers. Uiteindelijk is besloten om het ontslagrecht te versoepelen wat tot meer banen zou moeten leiden 4. Werkgevers die op zoek zijn naar tijdelijke medewerkers hoeven dit dus niet meer persé via een uitzendbureau te doen. B3. Administratieve lasten voor uitzendbranche (wet- en regelgeving) Uitzendondernemingen worden drie tot zes keer zo zwaar getroffen door administratieve lasten als gemiddeld. Deze conclusie volgt uit het onderzoek Administratieve lasten in de uitzendbranche 2 Algemene Bond Uitzendondernemingen 3 Zijl, Marloes, Tijdelijk werk als springplank, Economisch-Statistische Berichten, , p

12 dat het EIM 5 in opdracht van de ABU heeft verricht. Het onderzoek van EIM toont aan dat de administratieve lasten in de uitzendbranche 162 miljoen euro bedragen. Deze lasten worden voor negentig procent veroorzaakt door algemene wetten en regels, die gelden voor alle ondernemers in heel Nederland. Echter, deze wetten leiden bij de uitzendbranche tot een zesvoudige lastendruk. Oorzaken liggen onder meer bij de omvang van het aantal uitzendkrachten, de hoge mutatiegraad, het grote aantal wetswijzigingen en het systeem van weekverloning (betaling per week) 6. B4. Regels en CAO-afspraken zijn beperkend en bureaucratisch Regels en afspraken zorgen ervoor dat het voor de uitzendbranche moeilijker is om mensen via uitzendwerk aan de slag te laten gaan 7. Het volledige overzicht van CAO-afspraken is te vinden op Confrontatiematrix In de volgende fase, aansluitend op de vorming van de SWOT-analyse, is invulling gegeven aan de confrontatiematrix (zie figuur 2). De confrontatiematrix is een uitwerking van de SWOT-analyse. Hierin worden de elementen uit de interne analyse vergeleken met de elementen uit de externe analyse. De confrontatiematrix moet inzicht verschaffen over hoe men zich zou moeten opstellen in de markt. De uitwerking van de confrontatiematrix leidt tot een keuze voor een aantal HoofdAandachtsPunten (HAP s). Deze worden van binnen naar buiten geformuleerd. In deze HAP s komt tot uitdrukking welke specifieke elementen uit de interne omgeving worden gekoppeld aan specifieke kansen of bedreigingen uit de buitenwereld. De confrontatiematrix laat in elke cel een te volgen strategie zien. In figuur 1 zijn de vier strategieën weergegeven. Extern Intern Kansen Bedreigingen Sterke punten Uitbuiten / groeien aanvalsstrategie Verdedigen / concurreren met sterkten verdedigingsstrategie Zwakke punten Figuur 1, confrontatiematrix 8 Verbeteren / ombuigen tot sterke punten ontwikkelings / verbeteringsstrategie Vermijden of terugtrekken / samenwerking zoeken vlucht / afstotingsstrategie 5 Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf 6 7 Fatma Koser Kaya, De zekerheid van werk, pamflet voor een flexibele arbeidsmarkt met nieuwe banen, D66 Tweede- Kamerfractie, december Verhage, B., Grondslagen van de marketing, (2001), blz

13 Hieronder is de confrontatiematrix voor Bora weergegeven. Extern Intern Kansen K1 K2 K3 K4 K5 Bedreiging B1 B2 B3 B4 Sterkte S1 S2 S3 S4 S5 Z1 Zwakte Z2 Z3 Z4 Figuur 2, confrontatiematrix Bora In deel 2 bespreken wij de te volgen strategie die gekozen is aan de hand van de confrontatiematrix Toelichting confrontatiematrix S1-B1: Doordat iedere kantoordirecteur een eigen doelstelling heeft, wordt er nog doeltreffender gewerkt. Zodoende kan de concurrentie voorgebleven worden. S2-K2: Er is een groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers. Hier kan Bora haar voordeel mee doen. S2-K4: Uitzendwerk is een springplank naar een vaste baan 9. Zodra mensen dit inzien wordt de interesse in uitzendwerk gewekt. S3-K5: In de huidige maatschappij is er een enorme snelheid te zien in de ontwikkeling van nieuwe technische projecten. Deze technische ontwikkelingen kunnen voor de automatisering van Bora een positieve invloed hebben en zodoende de efficiëntie van Bora verhogen. S4-K3: Steeds meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen willen af van hun eigen pool van oproepkrachten en stappen dus eerder naar een uitzendbureau voor nieuwe medewerkers. Binnen 9 Zijl, Marloes, Tijdelijk werk als springplank, Economisch-Statistische Berichten, , p

14 Bora is een nieuwe specialisatie opgezet: Bora Medica. Deze specialisatie is speciaal opgezet voor medisch personeel. S5-B1: Bora behoorde eind jaren 90 tot de grotere uitzendbureaus van Nederland. Bora heeft hierdoor eerder naamsbekendheid opgebouwd. Dit zou ten opzichte van de concurrenten een voordeel kunnen zijn. Z2-K5: Technische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de snelheid van de automatiseringsafdeling wordt verhoogd. Projecten moeten zodoende sneller worden opgepakt en de centrale computer moet sneller gaan werken. Z3-K2: Er is een groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers. De afzonderlijke kantoren moeten meer contact met elkaar hebben om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Managementpersoneel zou namelijk ook in andere rayons aan het werk kunnen. Er moet van elkaar geprofiteerd worden Z4-K5: Technische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de computersystemen efficiënter gebruikt kunnen worden. Het moet makkelijker worden voor de intercedentes om met het systeem te werken. Z5-K3: De invoering van Bora Medica heeft moeite gekost. Maar omdat ziekenhuizen en verzorgingstehuizen steeds vaker personeel bij uitzendbureaus zoeken, is dit de perfecte kans om deze sector op te nemen Stakeholdersanalyse De classificatie van de stakeholders van Bora vindt plaats aan de hand van het Linkage-model van Grunig en Hunt. 10 De verschillende stakeholders worden ingedeeld naar de mate waarin Bora een afhankelijkheidsrelatie (linkage) met de groepen heeft. Om de analyse zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben we gekozen om voor sommige stakeholders een overkoepelende benaming te gebruiken. Functional linkages Input Doelgroepen die zorg dragen voor de input van het primaire proces van de organisatie. Interim-manager Controller Automatiseringsstaf Kantoordirecteuren 10 Riel van, C.B.M., Identiteit en imago, (2003), blz

15 Rayondirecteuren Intercedentes Output Doelgroepen die zorg dragen voor de output van het primaire proces van de organisatie. Afnemers (bedrijven die uitzendkracht nodig hebben) Uitzendkrachten Normative linkages Concurrenten of collega s met hetzelfde belang. Overheid (Nationale, provinciale en regionale overheid) Werkgeversorganisaties Werknemersorganisaties Concurrenten (zoals Olympia en Vedior) Enabling linkages Voorwaarde scheppende doelgroepen, essentiële groep die beslissen over het bestaan van de organisatie Kamer van Koophandel Nederlandse overheid (Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.) ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) Diffused linkages Doelgroepen waarmee de organisatie op ad hoc basis in aanraking komt. Vakpers Nieuws en algemene pers Opiniepers Financiële pers Banken (geldschieters) 15

16 Deel 2 Beleidsformulering Met behulp van de SWOT-analyse en confrontatiematrix, is besloten dat er een ontwikkelings- /verbeteringsstrategie gevolgd zal gaan worden. Dit om de huidige organisatiedoelstelling voor 2007 te behalen. De doelstelling van Bora is om binnen één jaar gezien te worden als een middelgrote uitzendorganisatie met een drietal gespecialiseerde divisies, waar zowel uitzendkrachten als inlenende bedrijven verzekerd zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in het behalen van deze doelstelling. Immers moeten zowel de medewerkers als de (potentiële) uitzendkrachten en (potentiële) bedrijven weten waar Bora voor staat. We hebben voor het interne en externe beleid doelgroepen gedefinieerd en hieraan communicatiedoelstellingen gekoppeld. Daarnaast hebben wij een aantal thema s opgesteld die beschreven worden in hoofdstuk 2.1 en 2.2. Interne doelgroepen: Kantoordirecteuren Financiële managers Divisiemanagers Automatiseringsafdeling Intercedentes Externe doelgroepen: Huidige uitzendkrachten Huidige bedrijven Potentiele uitzendkrachten Potentiele bedrijven Media Hieronder de indeling van de doelgroepen naar kennis, houding en gedrag: Intern Kantoordirecteuren: Kennis: Begin januari 2007 weet 100% van de kantoordirecteuren wat de verandering bij Bora zijn en weten zij ook dat dit zal bijdragen aan een goede toekomst voor Bora. Houding: Eind januari 2007 staat 100 % van de kantoordirecteuren positief tegenover de veranderingen en zien zij ook de voordelen voor zichzelf. Gedrag: Eind februari 2007 is 100% de kantoordirecteuren volledig geïntegreerd met hun nieuwe activiteiten. 16

17 Financiële managers: Kennis: Eind 2006 weet 100% van de financiële managers wat de veranderingen bij Bora zijn en wat dit voor hen betekent. Houding: Eind 2006 staat 100% van de financiële managers positief tegenover de veranderingen bij Bora en zien zij in hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van Bora. Gedrag: Begin 2007 werkt 99% van de financiële managers bij Bora en dragen zij bij aan een efficiënte en effectieve werkomgeving. Divisiemanagers: Kennis: Eind 2006 weet 100% van de divisiemanagers wat de verandering van bij Bora zullen zijn. Houding: Eind 2006 staat 100% van de divisiemanagers positief tegenover de veranderingen en zien zij ook de voordelen voor zichzelf. Gedrag: Begin 2007 start 100% van de divisiemanagers met succes de nieuwe werkzaamheden bij Bora. Automatiseringsafdeling: Kennis: Begin 2007 weet 100% van de automatiseringsafdeling van Bora wat de veranderingen zijn. Houding: Eind januari 2007 staat 95% van de automatiseringsafdeling positief tegenover de veranderingen bij Bora. Gedrag: Begin februari 2007 werkt 90% van de automatiseringsafdeling efficiënter door de veranderingen bij Bora. Intercedentes: Kennis: Eind januari 2007 weet 100% van de intercedentes welke veranderingen Bora ondergaan heeft en welke consequenties dit voor hen heeft. Houding: Eind februari 2007 staat 95% van de intercedentes positief tegenover de veranderingen die Bora ondergaan heeft en kan dit ook beargumenteren. Gedrag: Eind maart 2007 werkt 95% van de intercedentes efficiënter door de veranderingen en maken zij gebruik van de nieuwe communicatiemidellen. Extern Huidige en potentiele uitzendkrachten: 17

18 Kennis: In de eerste helft van 2007 is voor 65 % van de consument duidelijk waar Bora voor staat Houding: Eind 2007 zal 80 % van de consument positief staan tegenover Bora Gedrag: Eind 2007 zal 20 % van de potentiële consumenten kiezen voor Bora Huidige en potentiele bedrijven: Kennis: In de eerste helft van 2007 is voor 60 % van de bedrijven duidelijk waar Bora voor staat Houding: Eind 2007 zal 70 % van de bedrijven positief staan tegenover Bora Gedrag: Eind 2007 zal 15 % van de potentiële bedrijven kiezen voor Bora Media: Kennis: In de eerste helft van 2007 is 65 % van de media op de hoogte van het feit dat Bora een nieuwe koers gaat varen. Houding: Eind 2007 zal 55 % van de media positief staan tegenover Bora Gedrag: Eind 2007 zal 12 % van de media schrijven over Bora 2.1 Intern Bora staat op het punt grote veranderingen te ondergaan. Voor het eerst in de geschiedenis zullen niet uitsluitend de kantoordirecteuren verantwoordelijk zijn voor de omzet en winst per filiaal. Op korte termijn zullen de drie specialisaties (Administratie, Management en Productie) apart beoordeeld worden. De specialisatie Medica bevindt zich nog in de experimentele fase. De Vos zal uit zijn staf drie divisiemanagers aanstellen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen specialisatie, hun eigen divisie. Voor elke divisie zal een doelstelling geformuleerd worden die binnen bepaalde tijd behaald moet worden. Dit betekent voor de organisatiestructuur van Bora veel interne veranderingen. Zo zal de rol van de kantoordirecteuren besproken moeten worden en zal er voor iedere medewerker van Bora een nieuwe manier van communiceren, verantwoordelijkheden afleggen en beloning komen. Bovendien wordt er ook een nieuw kwaliteitsbeleid gehanteerd en zal het contact tussen de vestigingen van Bora verbeterd moeten worden. Hieronder worden de aankomende veranderingen van Bora besproken Rol kantoordirecteuren Met de aanstelling van drie divisiemanagers valt de functie van rayondirecteur weg. Voorheen werden de rayondirecteuren door de kantoordirecteuren op de hoogte gehouden van de gang van zaken per vestiging. In de toekomst zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de rayons. De resultaten tellen nu voornamelijk per specialisatie. De rol van kantoordirecteur zal in onze optiek niet helemaal wegvallen, slechts veranderen. Rapporteerden zij voorheen over de omzet en winst per 18

19 vestiging, zo rapporteren zij nu de omzet en winst per divisie. Hoewel het van minder belang zal zijn dan als in het verleden, zullen de resultaten per vestiging nog steeds bijgehouden worden. Dit blijft nog steeds de taak van de kantoordirecteuren. Het is voor zowel de kantoordirecteuren als de divisiemanagers belangrijk om duidelijke aanspreekpunten te hebben. Voor de kantoordirecteuren om aan te rapporteren en voor de divisiemanagers om hun informatie vandaan te halen. Wij adviseren om een centrale staf aan te stellen, in de vorm van financiële managers, die als tussenpersonen kunnen fungeren. Zo kunnen de kantoordirecteuren aan de financiële managers doorgeven wat de resultaten per divisie per vestiging zijn en de resultaten van de vestiging in zijn geheel. De financiële managers slaan deze informatie op en de drie divisiemanagers kunnen hier terecht voor hun informatie. Op deze manier neemt de werkdruk van de Vos af Huidige grote winstgevende activiteiten voortzetten De huidige grote winstgevende activiteiten moeten voortgezet worden. Dit betekent dat Bora, naast de nieuwe specialisatie Medica, ook de focus blijft houden op de andere specialisaties Invoering duidelijk kwaliteitsbeleid Bora streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit van haar producten en diensten voor de klanten. Om deze kwaliteit te waarborgen is er een nieuw kwaliteitsbeleid opgesteld. Zo worden er eisen gesteld aan de producten en diensten die Bora levert. Voor het koppelen van uitzendkrachten aan een passende baan zullen in de toekomst de volgende regels gelden. - Binnen een week wordt er contact opgenomen met de uitzendkracht voor een tweede gesprek, mits er passende functies vacant zijn; - Als er geen passende functies voor de uitzendkracht zijn, wordt er zo snel mogelijk maar maximaal na een week contact opgenomen met de uitzendkracht; - Minimaal één keer in de week wordt er gecontroleerd op nieuwe vacatures voor de uitzendkracht; - De uitzendkracht wordt minimaal één keer in de maand op de hoogte gehouden van de zoektocht naar een passende baan; - Als de uitzendkracht geplaatst is bij een bedrijf, al dan niet voor een tijdelijke functie wordt het contact met Bora goed onderhouden. Dat wil zeggen, in de eerste week wordt er contact met hem opgenomen, hem mede gedeeld dat hij voor vragen altijd terecht kan bij Bora. Daarnaast zal er regelmatig contact worden gehouden met zowel de uitzendkracht als het bedrijf. Voor het koppelen van bedrijven gelden in de toekomst de volgende regels: 19

20 - De vacature van het bedrijf moet minimaal twee dagen vacant staan bij Bora voordat er een keuze wordt gemaakt uit de uitzendkrachten; - Het bedrijf wordt op de hoogte gehouden hoeveel mensen gesolliciteerd hebben op de vacature. De kwaliteit van de interne producten is mede afhankelijk van de automatiseringsafdeling. Momenteel is het centrale systeem binnen Bora nog niet soepel genoeg om effectief mee te werken. Computers zijn te langzaam en systemen niet optimaal 11. Als de intercedentes aangeven problemen te hebben met de verwerking van gegevens, wordt hier te traag op gereageerd. Daarom worden er de volgende eisen gesteld aan de automatiseringsafdeling. - Als er een probleem gemeld wordt bij één van de vestigingen wordt er binnen twee uur contact opgenomen om te informeren wat het probleem is; - Als het probleem telefonisch te verhelpen is, wordt dit direct gedaan. Als dit niet het geval is, zal er minimaal de volgende werkdag een medewerker van de automatiseringsafdeling langskomen om het probleem proberen te verhelpen; - Het UitzendzendKrachtenSysteem (UKS) moet geoptimaliseerd worden. Dat wil zeggen, meer ruimte voor ervaring van de uitzendkracht, mogelijk om te zoeken en selecteren op ervaring, mogelijk om te coderen; - Mogelijk maken koppelen UKS aan financiële administratie; - Computers moeten sneller werken. Om deze eisen te kunnen verwezenlijken is het aan te raden om de automatiseringsafdeling uit te breiden. Met de invoering van dit nieuwe kwaliteitsbeleid zal er voor Bora de kwaliteit goed gewaarborgd kunnen worden. Het zal zeker een toevoeging zijn aan de stabiliteit van het imago van Bora. Dit zal ten gevolg hebben dat de marktpositie van Bora positief beïnvloed wordt. Bora zal zowel vanuit de uitzendkrachten als vanuit de bedrijven meer gezien worden als een betrouwbare, vlotte en stabiele organisatie BU s, vestigingen en individuele medewerkers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheden en resultaten. Werd in het verleden alleen gekeken naar de omzet en winst van een vestiging en hoe de vestigingen het deden ten opzichte van het gemiddelde prestatieniveau, zal er nu veel breder beoordeeld worden. Zo zal er een beoordelingssysteem actief worden waarmee de drie specialisaties beoordeeld kunnen worden (en dus de divisiemanagers), de vestigingen (en dus de kantoordirecteuren) en de intercedentes. 11 Bron: Casus Bora 20

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

MF Uitzendbureau MF werkt!

MF Uitzendbureau MF werkt! MF UITZENDBUREAU MF Uitzendbureau MF werkt! Aangenaam kennis te maken Wij zijn MF Uitzendbureau. Eén van de grootste, regionaal werkende, uitzendbureaus van Noord-Nederland. We zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA).

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA). Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA). Case Study Expense Reduction Analysts (ERA) HET BEDRIJF

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Allure Uitzendbureau

Allure Uitzendbureau Have a nice job! Allure Uitzendbureau De beste resultaten worden behaald door plezier in het werk en via de weg van persoonlijke betrokkenheid op alle fronten. Onder dat motto is Allure Uitzendbureau

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1 Programma vandaag Welkom Mededelingen Coll. 4 Theorie Operationele communicatieplan -Boodschap SLC: klassegesprek & afspraken Coll. 4 Praktijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws Abonnement Betaalbaar, structureel in het nieuws PR-ABONNEMENT: HOE WIJ UW PRODUCT OF DIENSTVERLENING OP DE KAART GAAN ZETTEN U staat er niet dagelijks bij stil, maar u heeft eigenlijk altijd nieuws te

Nadere informatie

Tevredenheid uitzendkrachten

Tevredenheid uitzendkrachten Tevredenheid uitzendkrachten Opdrachtgever: Algemene Bond Uitzendondernemingen ECORYS Peter Donker van Heel Martin van der Ende Rotterdam, 8 juli 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

www.menscience.com/.../men%27s%20fitness.html

www.menscience.com/.../men%27s%20fitness.html www.menscience.com/.../men%27s%20fitness.html De huidige economische situatie zorgt voor meer en meer werklozen. Deze werklozen willen natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit concept richt zich

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ondernemer en hebt u hart voor makelaardij? Dan is HouseHunting op zoek naar u! Voor uitbreiding van onze snel groeiende franchiseketen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie