Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg"

Transcriptie

1 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu Het wordt steeds drukker op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Steeds meer organisaties richten hun pijlen op deze markt. Arbodiensten, zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars en nog veel meer partijen, vrijwel allemaal hebben plannen om iets te doen in deze markt of ze zijn er al jarenlang actief. Tegelijkertijd is het vaak onduidelijk wat er precies te doen is en welke rol logisch is voor de verschillende typen aanbieders. Reden genoeg voor IG&H om onderzoek te doen naar deze markt. We stellen de vraag hoe de toekomst van deze markt er uit gaat zien en wat een winnende bedrijfsstrategie voor aanbieders in deze markt zal zijn. Belangrijkste conclusie is dat aanbieders te maken hebben met de problematiek van een krimpende low interest markt waarin vrijwel iedere aanbieder alles voor iedereen probeert te doen. Insiders uit de wereld van bedrijfsgezondheidszorg weten dat dit een tegendraads geluid is. Want in de sector bestaat veel idealisme, maatschappelijke betrokkenheid en geloof in een grote toekomst. Echter, die vormen niet per definitie een basis voor een winnende bedrijfsstrategie. Wij zien vooral kansen voor aanbieders die scherp zicht hebben op hun eigen kerncompetentie en vanuit die kracht een helder, onderscheidend marktprofiel kiezen. Daarmee begint de toekomst. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg Een uitgave van IG&H Consulting & Interim Erik van der Sluis en Karel Stolper

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wetgever creëerde krimpende low interest markt Krappe markt vol met spelers die alles voor iedereen doen Marktherstel voorlopig niet in zicht Focus vanuit eigen kernkwaliteit juiste strategie Over de geïnterviewde personen Over de auteurs Contactgegevens

3 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu

4 Voorwoord Bedrijfsgezondheidszorg staat volop in de belangstelling. Tenminste, bij de aanbieders en de potentiële aanbieders in deze markt. Dat zien wij dagelijks in onze adviespraktijk: steeds meer van onze klanten richten hun pijlen op deze markt. Natuurlijk de arbodiensten, bedrijfsgezondheidszorg is tenslotte hun natuurlijke domein. Maar ook vrijwel alle zorgverzekeraars en inkomensverzekeraars hebben plannen in deze markt. We merken echter ook onzekerheid bij onze klanten. Onzekerheid over de vraag of deze belangstelling wederzijds is. Anders gezegd; hebben werkgevers óók zoveel interesse in bedrijfsgezondheidszorg? Is het terecht dat de markt zoveel aandacht krijgt? Reden genoeg voor IG&H om zich goed in deze markt te verdiepen. De afgelopen maanden hebben we een intensief researchproject gedaan om de markt en haar potentie in kaart te brengen. Dat deden we op de typische IG&H manier ; een combinatie van diepgaande deskresearch én intensieve gesprekken met de markt zelf. In deze periode hebben we alle beschikbare cijfers en rapporten over de markt doorgenomen, een groot aantal van de belangrijkste spelers in de markt gesproken en diverse marktexperts geraadpleegd. Tijdens een ronde tafel gesprek op 19 mei hebben we de voorlopige resultaten van dit onderzoek doorgesproken met een aantal marktpartijen. We nodigden een selectie van arbodienstverleners, zorgverzekeraars en inkomensverzekeraars uit en hebben samen gediscussieerd over de toekomst van de markt. Een inspirerende en vruchtbare avond. De resultaten van deze ronde tafel en het onderzoek hebben we opgetekend in dit paper. Een paper over bedrijfsstrategie in de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. We hopen van harte dat het u zal inspireren. Jan Berkvens, Director Health

5 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu

6 Inleiding Herkent u dat? Dat gevoel dat er iets is wat je niet mag missen zonder dat duidelijk is wat dat is? Je kunt het bijvoorbeeld hebben tijdens een grootschalig event, zoals een festival. Je ziet een groepje mensen ergens naar kijken en uit nieuwsgierigheid ga je erbij staan. Het is niet precies duidelijk wat er staat te gebeuren, maar omdat je niets wilt missen blijf je toch maar even staan. Voor je het weet sta je met een grote groep mensen te wachten op iets wat niemand wil missen, zonder dat iemand weet wat er nou precies te doen is. Ditzelfde gevoel komen wij in ons werk als consultant regelmatig tegen bij onze klanten die hun pijlen richten op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Arbodiensten, zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars, grote intermediaire (volmacht)kantoren en nog veel meer partijen; allemaal hebben ze plannen om iets te doen in deze markt. Tegelijkertijd weten weinig spelers wat er nou precies te doen is en welke rol logisch is voor hun organisatie. Laat staan dat exact duidelijk is waarom al die andere aanbieders actief willen zijn op deze markt en welke rol voor deze partijen passend is. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Veel partijen zien dat de markt in beweging is dat kan ook haast niet anders wanneer zoveel nieuwe aanbieders een plaatsje op de markt proberen te krijgen. Maar het is niet duidelijk wat de consequenties hier precies van zijn. En wat dit vervolgens betekent voor de spelers in de markt. Dit soort vragen staan centraal in dit paper. Kernvraag is: wat is de juiste strategie voor een aanbieder in de markt voor bedrijfsgezondheidszorg? De conclusie die wij zullen trekken is dat deze strategie zich a) primair richt op de problematiek van een krimpende markt en b) kiest voor focus vanuit de kernkwaliteit van de organisatie. Voordat we deze conclusie verder toelichten, zullen we eerst een goed beeld moeten krijgen van de huidige en de toekomstige markt. Dat doen we in drie stappen. We beginnen met de vraagkant van de markt (hoofdstuk één), kijken vervolgens naar de aanbiederskant (hoofdstuk twee) om ons daarna te richten op de toekomst van de markt (hoofdstuk drie). Deze drie stappen geven de juiste basis om (in hoofdstuk vier) de hoofdconclusie te onderbouwen. Wie een beetje thuis is in de wereld van bedrijfsgezondheidszorg weet dat inzetbaarheid hét thema is waar veel aanbieders zich mee bezig houden. In dit paper stellen wij feitelijk dat deze focus te vroeg komt. Aanbieders richten zich daarmee teveel op de langetermijnproblemen in de arbeidsmarkt en te weinig op de kortetermijnproblematiek van een krimpende markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Wij vinden aandacht voor inzetbaarheid als antwoord op de problematiek van de vergrijzende arbeidsmarkt maatschappelijk gezien zeer waardevol, maar op dit moment nog geen basis voor een winnende bedrijfsstrategie.

7 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu

8 1. Wetgever creëerde krimpende low interest markt Dit eerste hoofdstuk gaat over de vraagkant van de markt. Belangrijkste conclusie die in dit hoofdstuk wordt getrokken, is dat we te maken hebben met een krimpende markt waarin de vraag grotendeels door de wetgever is gecreëerd. Daarnaast wordt er geconcludeerd dat de klant zelf (de werkgever) uiteindelijk zeer weinig interesse in bedrijfsgezondheidszorg heeft: hij wil simpelweg geen zorgen rondom dit thema. Het zal echter ook duidelijk worden dat de verschillende klantsegmenten wél hun eigen aangrijpingspunt hebben; ieder segment vraagt zijn eigen insteek. De constatering dat er sprake is van een krimpende markt met een ongeïnteresseerde klant, vormt het fundament voor de eindconclusie dat focus vanuit eigen kracht noodzakelijk is. De verschillen per klantsegment worden later in dit paper gebruikt om aan te geven hoe een scherp profiel opgebouwd kan worden. We beginnen het hoofdstuk met een korte terugblik naar het ontstaan van de markt. Vervolgens staan we stil bij de generieke basisbehoefte van alle klanten en daarna zoomen we in op de specifieke behoefte van de verschillende segmenten. Wetgever heeft jonge markt gemaakt en gebroken De markt voor bedrijfsgezondheidszorg is feitelijk nog een heel jonge markt. De concrete activiteiten bestaan weliswaar veel langer (aan het einde van de negentiende eeuw werden de eerste fabrieksartsen en medische diensten aangesteld), maar de commerciële markt ontstond pas met de tweelingwet in Voor die tijd lag de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de werknemer bij de overheid. Voor de individuele werkgever een ideale situatie, maar voor de totale Nederlandse economie minder gunstig. Niemand voelde zich echt verantwoordelijk voor een zieke werknemer en de collectieve kosten liepen snel uit de hand. Om daar verandering in te brengen besloot de wetgever de verantwoordelijkheid bij de werkgever neer te leggen. Hiervoor werden twee wetten opgesteld. De eerste wet (Wet terugdringen ziekteverzuim) bepaalde dat de werkgever het loon van de zieke werknemer zelf door moest betalen. De tweede wet (de Arbeidsomstandighedenwet) voerde een verplichte aansluiting bij een arbodienst in en dwong werkgevers tot het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het nemen van preventieve maatregelen. Later vervangen door de Wet Uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, die op haar beurt weer is vervangen door de Wet Verlenging loondoorbetaling bij ziekte.

9 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu Tijd om het stokje van Den Haag over te nemen Olaf de Louwere, Directeur Advies en Beleid REAAL De afgelopen decennia heeft de overheid zicht steeds verder terug getrokken van het terrein van arbeidsgerelateerde zorg. Als gevolg hiervan hebben veel marktpartijen de kans gekregen om een rol te pakken in deze markt. Je ziet dat de markt daardoor onoverzichtelijk is geworden. Voor de klant is het vaak niet duidelijk met wie er zaken gedaan wordt en wie daar dan weer achter zit. De achterliggende gedachte van de terugtrekkende beweging van de overheid is dat de werkgever meer verantwoordelijkheid moet nemen. Niet Den Haag is verantwoordelijk voor het ziekteverzuim, maar de werkgever en de werknemer zélf zijn eigenaar van het probleem. Het lastige is alleen dat de werkgever niet één orgaan is; er zijn talloze werkgevers in dit land. En vanwege het onoverzichtelijke aanbiedersveld hebben de werkgevers ook geen goed zicht op het probleem van ziekteverzuim. Met andere woorden: de overheid maakt de werkgever verantwoordelijk, maar de werkgevers zijn voorlopig niet in staat om het probleem écht goed te overzien.dit gat dat de overheid achterlaat, zal primair opgevuld moeten worden door de inkomensverzekeraars. Zij zijn namelijk als beste gepositioneerd om het hele domein van ziekteverzuim te overzien. Ze hebben toegang tot de verzuiminformatie van grote groepen klanten. Dat geeft hen de mogelijkheid om verder te kijken dan de verzuimcijfers van een individueel bedrijf. Daarnaast hebben inkomensverzekeraars de kennis, ervaring en capaciteit om grote hoeveelheden data over verzuim om te zetten in concreet beleid. En de noodzaak om dit te doen is er zeker; het ziekteverzuim is weliswaar sterk gedaald, maar in vergelijking met andere landen nog steeds erg hoog. Dé uitdaging voor inkomensverzekeraars is om deze rol tijdens de komende jaren ook echt te pakken. Dat betekent dat inkomensverzekeraars de regie in het veld naar zich toe moeten trekken. Absoluut niet makkelijk in een discontinu stelsel waarin niemand de werknemer écht volgt, maar wel broodnodig gezien de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking. Kortom, tijd om het stokje van Den Haag over te nemen!

10 Hiermee ontstond de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Want door deze maatregelen had de werkgever opeens een heel aantal nieuwe zorgen: zorgen over de gezondheid van de werknemer. En dat bood kansen voor commerciële organisaties. Allereerst voor de verzuimverzekeraars; zij speelden in op de verplichte loondoorbetaling bij ziekte en brachten de verzuimverzekering op de markt. Daarnaast ontstonden er kansen voor arbodiensten. Zij werden commerciële bedrijven die op basis van prijs en kwaliteit moesten concurreren om de gunst van de enorme, wettelijk gedreven toestroom aan klanten Mio eur Totale omzet van arbomarkt Tijdens de eerste jaren groeide de markt voor bedrijfsgezondheidszorg snel. Na een jaar of tien kwam hier echter verandering in. Het verzuimcijfer in Nederland was inmiddels behoorlijk gedaald en de aandacht voor de zieke werknemer kwam op een lager pitje te staan. Het premievolume van de verzekeringen stabiliseerde en ook aan de stijging van de uitgaven aan diensten (preventie en verzuimmanagement) kwam een eind. Voor de aanbieders van die diensten was dit de start van een langdurige periode van krimp, want precies in die tijd was de Nederlandse overheid genoodzaakt om de arbowet opnieuw aan te passen. De verplichte winkelnering kon volgens Europa niet door de beugel. Nederland werd op het matje geroepen bij het Europese Hof en de gedwongen aansluiting bij een arbodienst kwam te vervallen; de arbomarkt werd geliberaliseerd. Bedrijven waren vanaf dat moment weliswaar nog steeds verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij hun preventie- en verzuimaanpak, maar de verplichte samenwerking met arbodiensten was verleden tijd. Voor de arbodiensten waren de gevolgen ingrijpend. De totale omzet die tot dan toe alleen maar was gestegen begon in snel tempo terug te lopen en staat 9

11 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu tot op de dag van vandaag onder druk. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat steeds meer bedrijven gebruik maken van de vrijheid die met de liberalisering is ontstaan. Ze besluiten om de regie rondom de zieke werknemer zelf op te pakken. Een fors deel van de omzet van arbodiensten komt hiermee te vervallen. Bijkomend effect is dat arbodiensten niet langer voor deze klanten kunnen bepalen wanneer er medische hulp nodig is. De klant die heeft gekozen voor eigen regie doet dat voortaan zelf en maakt daardoor minder gebruik van de medische professionals. Ook dat betekent minder inkomsten voor de arbodiensten. Voor de verzekeraars waren de afgelopen tien jaar minder rampzalig. Zij kregen weliswaar ook te maken met wetswijzigingen, maar de gevolgen bleven beperkt tot het uitblijven van verdere groei. Belangrijkste wijziging voor hen kwam in 2005 met de de invoering van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de opvolger van de WAO. Deze wet bepaalt wat er met de zieke werknemer gebeurt wanneer hij langdurig ziek is (langer dan twee jaar). De essentie van de WIA is dat er gekeken moet worden naar wat er nog wél gedaan kan worden. Dit betekende weliswaar het einde van de oude WAO-gatverzekeringen (en een éénmalige terugval in premieomzet), maar creëerde tegelijkertijd een heel aantal nieuwe verzekeringsmogelijkheden. De werkgever mag bijvoorbeeld het WGA-risico zelf dragen en vervolgens verzekeren en kan daarnaast aanvullende loonverzekeringen afsluiten voor de werknemer. Deze markten zijn weliswaar nog niet heel groot, maar groeien wel sterk (de WGA-ERD markt zelfs met meer dan 20% per jaar) Mio eur Totale omzet inkomensverzekeringsmarkt WGA: Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten - uitkering voor voor mensen die meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn. WGA-ERD: WGA eigenrisico dragerschap. 10

12 Grootste uitdaging voor verzekeraars is om al deze producten rendabel te krijgen. Vooral bij verzuimverzekeringen staat het resultaat sterk onder druk doordat de schadelast de laatste jaren is gestegen. Hiermee is in grote lijnen het ontstaan van de markt in kaart gebracht. Conclusie is dat deze markt voor een groot deel door de wetgever is gemaakt. Maar wat wil lende klanten in deze markt, wat is de onderliggende klantbehoefte? Klant wil geen zorgen over gezondheid van werknemers Uit klantonderzoek blijkt dat de gemiddelde werkgever uiteindelijk maar één ding wil: geen zorgen over de gezondheid van de werknemer. Een werkgever wil simpelweg geen buikpijn hebben rondom het thema verzuim. Allereerst niet vooraf. Dus geen zorgen over de financiële risico s van mogelijk verzuim. En ook geen buikpijn van de juridische risico s van mogelijk verzuim (denk aan aansprakelijkheidskwesties als de juiste preventiemaatregelen niet genomen zijn). Daarnaast niet tijdens het verzuim. Dus geen buikpijn van alle wettelijke en morele verplichtingen rondom de zieke werknemer. En tenslotte niet achteraf. Dus geen zorgen om de werknemer die vanwege gezondheidsproblemen moet stoppen met werken of een andere baan moet zoeken. Feitelijk heeft de werkgever heel weinig intrinsieke interesse in deze markt; het moet gewoon allemaal goed geregeld zijn. Om deze zorgen van een werkgever weg te nemen, zijn er echter wel een heel aantal verschillende activiteiten nodig. In het kader op de volgende pagina s staan al deze activiteiten van de waardeketen systematisch benoemd. Alle activiteiten bestaan uit zowel diensten als verzekeringen en vormen gezamenlijk het antwoord op die ene klantwens: het wegnemen van zorgen over de gezondheid van de werknemer. Samen vormen ze het aanbod op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Elk klantsegment vraagt andere insteek voor bedrijfsgezondheidszorg De conclusie dat klanten geen zorgen willen, betekent niet dat alle afnemers om dezelfde aanpak vragen. Niet alle bedrijven vinden alle onderdelen van de waardeketen even belangrijk. Dat kan ook haast niet anders, want bijna alle Nederlandse bedrijven zijn afnemers in deze markt. Daarmee is de vraagkant van de markt enorm groot en divers. We vinden er zowel Ahold en Phillips als de schilder en de bakker op de hoek. De basisbehoefte van al deze bedrijven is weliswaar gelijk, maar het aangrijpingspunt per klantsegment is verschillend. Het ene segment denkt bij bedrijfsgezondheidszorg vooral aan verzuimverzekeringen en wil Dat wil zeggen: alle bedrijven behalve de éénmanszaken. Zzp ers hebben geen personeel en dus ook geen zorgen over (mogelijk) zieke werknemers. 11

13 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu De waardeketen van bedrijfsgezondheidszorg Strategisch HR beleid Risico management Preventie Verzuim melding Case management (Medische) interventies Reintegratie Outplacement Een waardeketen is feitelijk niets meer en niets minder dan een middel om de verschillende activiteiten in een bedrijf of in een branche te begrijpen. Het opstellen van een waardeketen dwingt tot het systematisch benoemen van alle activiteiten die bijdragen aan het vervullen van de klantbehoefte en het analyseren van hun onderlinge samenhang. Hierboven staat de waardeketen die wij voor bedrijfsgezondheidszorg hebben opgesteld. De eerste drie schakels van deze waardeketen draaien allemaal om activiteiten die het bedrijf voorbereiden op een mogelijk zieke werknemer. 1. Strategisch HR-beleid De voorbereidende activiteiten beginnen met strategisch HR-beleid. Want in het ideale geval begint alles met een langetermijnvisie op bedrijfsgezondheidszorg. Natuurlijk gaat strategisch HR-beleid over veel meer dan alleen bedrijfsgezondheidszorg. Het gaat ook over arbeidsverhoudingen, instroombeleid, coachen en beoordelen, beloningsbeleid, enzovoort. Voor bedrijfsgezondheidszorg is echter alleen de achterliggende, beleidsmatige visie relevant. 2. Risicomanagement De volgende stap in de waardeketen is het risicomanagement. Risicomanagement draait om het in kaart brengen van alle risico s rondom bedrijfsgezondheid en het nemen van de juiste maatregelen om deze risico s in te dekken. Concreet hebben we het dan over advies en over de verkoop en administratie van verzuimverzekeringen. 3. Preventie De derde schakel in de waardeketen is preventie. Hieronder vallen alle activiteiten om ziekteverzuim te voorkomen. Dat zijn natuurlijk de RI&E s en werkplek- en veiligheidsonderzoeken, maar ook de talloze nieuwe producten en diensten zoals gezondheidschecks, preventieprogramma s en personeelsscans. 12

14 Met deze drie schakels zijn alle activiteiten voorafgaand aan verzuim in kaart gebracht. Daarna is het wachten op het moment dat er iemand daadwerkelijk ziek wordt. Dit moment brengt een reeks van vervolgactiviteiten op gang. 4. Verzuimmelding Het begint met de verzuimmelding: simpelweg een berichtje aan de inkomensverzekeraar of aan de arbodienst. Vaak gebeurt dit via een digitaal meldingssysteem. 5. Casemanagement Deze melding vormt de aanleiding voor het intensief monitoren en begeleiden van de zieke werknemer: het casemanagement. 6. Medische interventies Casemanagement leidt vervolgens tot de volgende categorie van activiteiten: de medische interventies. In deze categorie vallen een tal van activiteiten. Denk aan bedrijfsspreekuren, fysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk of mediation. Allemaal middelen die ingezet worden om de zieke werknemer er zo snel mogelijk weer boven op te helpen. 7. Re-integratie In zekere zin overlappen deze activiteiten met de volgende schakel: re-integratie. Het verschil is alleen dat medische interventies bedoeld zijn voor het bestrijden van kort verzuim, terwijl re-integratie gaat over het bestrijden van lang verzuim. Re-integratie kan daarmee ook gaan over het zoeken naar een alternatieve functie. In vaktaal worden dit 1e spoor-trajecten genoemd. 8. Outplacement Als re-integratie niet lukt, rest nog maar één oplossing;; outplacement. Eigenlijk gaat deze schakel over het falen van bedrijfsgezondheidszorg. Het is niet gelukt om verzuim te voorkomen en het is evenmin gelukt om het weer op te lossen. Daarom moet er gezocht worden naar een andere functie buiten het bedrijf. In vaktaal wordt dit het 2e spoor-traject genoemd. 13

15 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu dat alles wat daarbij hoort goed is geregeld, zonder dat hij precies weet wat dat allemaal is. De andere klant vraagt vooral medische diensten en vindt de overige schakels van de waardeketen minder interessant. Om recht te doen aan deze diversiteit helpt het om de totale klantengroep te segmenteren naar bedrijfsgrootte. Hiermee willen we niet zeggen dat bedrijfsgrootte allesbepalend is (ondernemingsleeftijd, sector, verschil publiek vs. privaat en ondernemersprofiel zijn voorbeelden van andere belangrijke factoren), maar het is wel de méést bepalende factor. Simpelweg omdat je op hoofdlijnen kan stellen dat grote bedrijven minder hulp nodig hebben dan kleine bedrijven. Andersom: hoe kleiner het bedrijf, hoe minder goed het in staat is om zijn eigen boontjes te doppen. In onderstaand schema zijn de verschillen per klantsegment ingetekend in de waardeketen; hiernaast wordt deze invulling per segment verder toegelicht. Belangrijkste conclusie is dat kleine bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in het afdekken van risico. Zij worden in de eerste plaats gedreven door onzekerheid. Middelgrote bedrijven hebben vaker te maken met verzuim en zien daardoor het belang van een goed verzuimproces. Grote bedrijven kunnen dit verzuimproces zelf uitvoeren en willen vooral ondersteuning bij hun HR-beleid of willen specifieke diensten zoals interventies, preventie, re-integratie of casemanagement inkopen Strategisch HR beleid Risico management Preventie Verzuim melding Case management (Medische) interventies Reintegratie Outplacement 2-10 Fte Fte Fte >500 Fte Belangrijk Onbelangrijk Belang schakels waardeketen per segment 14

16 AANLEVEREN ONDERSTEUNEN ONTZORGEN GEMAK EN EENVOUD Segment 1: 2-10 fte Dit is de grootste groep: ongeveer bedrijven die in totaal circa 11% van alle werknemers aan het werk houden. Veel van deze ondernemingen zijn kleine winkeltjes of kleine bouwondernemingen (schilders, timmermannen, etc. ). Deze klanten hebben over het algemeen absoluut geen kaas gegeten van bedrijfsgezondheidszorg. Gemak en eenvoud zijn daarom kernbegrippen in dit segment. Dit soort bedrijven hebben geen behoefte aan een strategisch HR-beleid of preventieprogramma s. Veel van deze werkgevers hebben überhaupt nog nooit serieus met verzuim te maken gehad. De enige motivatie om iets te doen op dit vlak is onzekerheid: over de financiële, juridische en morele gevolgen van mogelijk verzuim. Daar wil een dga wel wat aan doen, maar het mag allemaal niet te veel moeite en gedoe kosten. Hij is het meest geholpen met een totaaloplossing waar alle onderdelen van bedrijfsgezondheidszorg in zitten. Segment 2: fte Deze groep bestaat uit ongeveer bedrijven en er werkt ongeveer een kwart van alle werknemers. In dit segment vinden we de grotere winkels en warenhuizen en een flink aantal bouwbedrijven en fabrieken. Kernbegrip in dit segment is ontzorgen. Een aanzienlijk aantal van deze bedrijven heeft bedrijfsgezondheidszorg in principe wel op de agenda staan. Toch lukt het weinig bedrijven om het thema structureel in te bedden in de organisatie: veel initiatieven zijn éénmalig en de uitvoering blijkt vaak een struikelblok. Uiteindelijk gaat er simpelweg te weinig aandacht naar toe. Bedrijven in dit segment vragen daarom ondersteuning bij het realiseren van hun bedrijfsgezondheidszorg-agenda. Vaak wordt er gekozen voor een pakketoplossing, waarbij de arbodienst is gekoppeld aan de verzuimverzekering. Soms wordt er gekozen voor een op maat gesneden oplossing, bijvoorbeeld een stop loss -verzekering met een los contract bij een arbodienst. Segment 3: fte In dit segment vinden we ruim bedrijven met één vijfde van alle werknemers in dienst. Veel industrie en groothandels (vaak ketens van winkels) en ook een groot aantal opleidingsinstituten, ziekenhuizen en zorginstellingen. Kernbegrip voor dit segment is ondersteunen. Deze organisaties sluiten vrijwel nooit meer een verzuimverzekering, maar zijn vaak te klein om bedrijfsgezondheidszorg professioneel aan te pakken en hun eigen, interne arbodienst op te richten. Daarbij is er ondanks goede voornemens uiteindelijk vaak te weinig tijd en capaciteit om bedrijfsgezondheidszorg echt goed op te pakken. Ze sluiten daarom een contract met een externe arbodienst en vragen ondersteuning bij de uitvoering van hun beleid. Voor sommige bedrijven betekent dat alleen het leveren van artsen, de rest hebben ze zelf op orde. Andere bedrijven hebben meer hulp nodig en huren een casemanagementbureau of arbodienst in om hen te helpen verzuim goed aan te pakken. Segment 4: > 500 fte Dit is het kleinste segment: slechts bedrijven die overigens wél 45% van alle werknemers in dienst hebben. Het zijn de Nederlandse XL-bedrijven of instellingen. Denk bijvoorbeeld aan Océ, Heineken, Scania, ING of de Erasmusuniversiteit. Deze organisaties zien de aanbieders op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg puur als eventuele toeleveranciers. Ze hebben altijd een eigen afdeling die verantwoordelijk is voor bedrijfsgezondheidszorg en in veel gevallen hebben ze hun eigen, interne arbodienst opgericht. Vaak hebben ze geen hulp van anderen nodig, maar soms komen ze capaciteit tekort en vragen ze een externe leverancier om aanvulling. Daarnaast worden soms adviesbureaus ingehuurd om mee te denken over de HRM-strategie. Ze weten meestal goed wie ze daarvoor nodig hebben en bepalen zelf de regels van het spel. 15

17 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu Wat opvalt als je de segmentbeschrijvingen doorloopt, is dat de eerste drie segmenten allemaal zeer beperkt geïnteresseerd zijn in bedrijfsgezondheidszorg. Alleen de écht grote bedrijven die qua aantal een heel klein deel van de markt vormen - hebben meer aandacht voor bedrijfsgezondheidszorg. Met andere woorden, de meeste klanten zien bedrijfsgezondheidszorg als een noodzakelijk kwaad. Welke insteek het segment ook kiest voor bedrijfsgezondheidszorg, het belangrijkste is dat het makkelijk, goed en snel geregeld kan worden. Het liefst één oplossing, één aanspreekpunt en één factuur. En een klant zal zich natuurlijk het meest aangesproken voelen door de aanbieder die deze oplossing insteekt vanuit het segment waar zijn aandacht naar uit gaat. Kleine bedrijven kijken automatisch naar inkomenverzekeraars en (middel)grote bedrijven naar arbodiensten of specialisten, om een voorbeeld te geven. In hoofdstuk vier komen we hier op terug. 16

18 Er bestaat niet zoiets als dé markt voor bedrijfsgezondheidszorg Jacques Van Zoelen, Commercieel Directeur UVIT Voor de werkgever zal bedrijfsgezondheidszorg steeds belangrijker gaan worden. Lastig, want het thema is tegelijkertijd moeilijk grijpbaar voor een werkgever. Waar hebben we het precies over als het gaat om bedrijfsgezondheidszorg? En wat kan je daar als werkgever precies mee doen? Dat soort vragen houden veel werkgevers bezig op dit moment. Om hem hierin te begeleiden heeft de werkgever een krachtige partner nodig. Een partij die weet hoe bedrijfsgezondheidszorg werkt én daarnaast ook begrijpt hoe de wereld er vanuit klantperspectief uit ziet. En dat niet in de algemene zin van het woord, maar vanuit diepgaande sectorkennis en praktijkervaring. Dat betekent meer dan simpelweg zorg leveren. Feitelijk hebben we het hier over het geven van strategisch advies over HR-beleid. Consultancywerkzaamheden dus. Dat vraagt behoorlijk veel van een aanbieder. Aanbieders kunnen niet langer doen alsof er één homogene markt voor arbeidsgerelateerde zorg is. Er bestaat niet zoiets als dé markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Ieder klantsegment heeft zijn eigen wensen en eigen behoeften. Het belangrijkste onderscheid dat je als aanbieder in deze markt moet maken, is het onderscheid tussen de private en de publieke sector. De issues die daar spelen verschillen sterk van elkaar. In het private domein gaat het vooral over het bij elkaar brengen van generaties. Hoe zorg je dat de grijzen aansluiting houden bij de groenen en hun kennis overdragen? In het publieke domein gaat het veel meer over duurzame inzetbaarheid en de nieuwe werkvloer. Hoe krijg je voldoende vrouwen en allochtonen in je team? Daarnaast zijn er nog tal van andere dwarsdoorsneden te maken. Bijvoorbeeld naar bedrijfsomvang; zeer bepalend voor de behoeften van de klant. De aanbieder die dit spel het best begrijpt, zal de toekomstige winnaar zijn in het veld van bedrijfsgezondheidszorg. Op dit moment lijkt de zorgverzekeraar het best voorgesorteerd te staan. Onderzoek wijst uit dat de klant in ieder geval vindt dat zorgverzekeraars het meest logische aanspreekpunt zijn voor arbeidsgerelateerde zorg. Aan ons de uitdaging om dit waar te maken! 17

19 Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu 18

20 2. Krappe markt vol met spelers die alles voor iedereen doen Conclusie in het eerste hoofdstuk is dat de vraag in de markt voor bedrijfsgezondheidszorg primair door de wetgever is gecreëerd en dat de klant zelf zeer beperkt geïnteresseerd is in bedrijfsgezondheidszorg. Vervolgvraag is hoe aanbieders zich opstellen in deze markt: hoe ziet het concurrentieveld eruit? Geen makkelijke vraag, want wie zijn eigenlijk de aanbieders op deze markt? Als je via Google naar bedrijfsgezondheidszorg of verzuimmanagement zoekt, kom je een keur van verschillende soorten organisaties tegen die zich op één of andere manier met bedrijfsgezondheidszorg bezig houden. Om een totaaloverzicht te krijgen, is een inventarisatie gemaakt van alle bedrijven en instellingen die zichzelf aanbieder op deze markt noemen. Vervolgens zijn zij ingedeeld in zes hoofdcategorieën en is in kaart gebracht op welke onderdelen van de waardeketen deze groepen actief zijn. Op de volgende pagina is dit overzicht weergeven. In dit hoofdstuk worden twee belangrijke conclusies getrokken. De eerste is dat het concurrentieveld bijzonder vol is. Er zijn veel aanbieders die zich op deze krimpende markt richten en er komen er steeds meer bij. De tweede is dat alle aanbieders zoveel mogelijk de breedte opzoeken. Iedereen wil feitelijk alles doen voor alle klanten. De implicatie hiervan is dat niemand zich echt weet te onderscheiden richting de klant; de klant ziet door de bomen het bos niet meer. De vraag is of deze keuzes vanuit strategisch oogpunt juist zijn. Voordat we die vraag beantwoorden, brengen we eerst het concurrentieveld op hoofdlijnen in beeld. Wij onderscheiden zes verschillende categorieën aanbieders en beginnen met de twee belangrijkste: de arbodiensten en de inkomensverzekeraars. Vervolgens worden in één keer alle nieuwkomers in deze markt besproken, de overige vier categorieën. 19

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement VerzuimOplossingen Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een glasheldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een glasheldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een glasheldere aanpak van verzuim René Steuer, 43 jaar, algemeen directeur/eigenaar Appoint Professionals/ Competence Factory. Wij leveren mensen en trainingen op internetgebied. We hebben

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Cylin Prevent. Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers

Cylin Prevent. Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers Cylin Prevent Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers Stel, u heeft iemand op het oog voor een bepaalde functie. Maar u bent

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Samen beter worden Het Beterschap

Samen beter worden Het Beterschap Een meetbare bijdrage aan de vitaliteit van uw bedrijf Preventie, tijdige signalering, persoonlijke begeleiding. Dat zijn de pijlers onder effectief verzuimbeleid. En daar knapt iedereen van op. Wat doet

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Uw partner in Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim

Uw partner in Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim Bedrijfsbrochure Mandema & Partners Uw partner in Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim Een gezond bedrijf Uw zaken goed geregeld Een financieel gezond bedrijf met betrokken medewerkers, een laag

Nadere informatie

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen 15 december 2011-9 januari 2012 Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 1 Algemene statistieken respondenten Uitgenodigd: 2.205 Aantal begonnen:

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat Cordares Continu Module Verzuim De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Geen enkele ondernemer wil het weten. Maar elke ondernemer

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Netwerk Groep Volmachten Inkomen

Netwerk Groep Volmachten Inkomen Voor de specialist volmachten op inkomensgebied die bij wil blijven, het hele jaar door! Introductie De volmachtmarkt rond inkomensverzekeringen verandert zeer snel. De sociale zekerheid die hieraan gerelateerd

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Cylin BaanGarant Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Goed nieuws voor verzekeraars en grote werkgevers! Het activeren van werknemers die in de WGA zitten is voor iedereen belangrijk.

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie 2 De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie informatie voor de ondernemer : gezond ondernemen met meer rendement een flexibel pakket voor meer grip op ziekteverzuim Ondernemingen gericht op continuïteit

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Hewitt Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Inkomensverzekeringen Werknemers zijn cruciaal voor de continuïteit en winstgevendheid

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

De Werkgever ALLE. in één overzicht

De Werkgever ALLE. in één overzicht De Werkgever Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één overzicht wat u eerst moet weten Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Als een medewerker niet

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Een van uw medewerkers wordt ziek?

Een van uw medewerkers wordt ziek? Een van uw medewerkers wordt ziek? Samen zoeken we naar de beste oplossing! arboconvenant meubelindustrie voor betere werkomstandigheden Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie brengt partijen bij elkaar

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008 Workability & Inzetbaarheid Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie De situatie

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers

De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers Dit wilt u liever niet meemaken Het kan van de ene op de andere dag zomaar gebeuren: één van uw medewerkers valt voor langere

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Splitsing of opting out?

Splitsing of opting out? Splitsing of opting out? Onbegrijpelijk, reageert Carolien Frenkel, secretaris Arbeid en Gezondheid van werkgeversorganisatie VNO-NCW. MKB Nederland wil volledige liberalisering en kiest vervolgens voor

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Specialist Inkomensverzekeringen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Voorwoord De adviesmarkt rond de publieke en private inkomensverzekeringen verandert zeer snel. Werkgevers kunnen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Consultant Werk & Inkomen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen

Consultant Werk & Inkomen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Consultant Werk & Inkomen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Opleiding & Advies EN KWEST Voorwoord De adviesmarkt rond de publieke en private inkomensverzekeringen verandert zeer

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie