BESTUUR. Speeddaten in Utrecht. X&X: de familie Tans Jan-Jaap over richtingenstrijd. Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met het rapport?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUUR. Speeddaten in Utrecht. X&X: de familie Tans Jan-Jaap over richtingenstrijd. Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met het rapport?"

Transcriptie

1 LOKAAL Jaargang 31 nummer 7/8 juli/augustus 2007 BESTUUR Maandblad van et Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Speeddaten in Utrect Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met et rapport? Jonge politici in Den Haag Kennismaking met 2e Kamer Unieke aanpak in Stadskanaal Werklozen weer aan de slag 100 dagen op straat Het voorbeeld van Rotterdam X&X: de familie Tans Jan-Jaap over rictingenstrijd

2 Foto Jean-Pierre Jans/HH Jacques Monasc, oud CLB-secretaris en scrijver van et pamflet Zeven Nieuwe Veren clmn Leuk! Een rictingenstrijd! Jan-Jaap van den Berg secretaris CLB Ac kom, onze PvdA is nog best sexy. Ogenscijnlijk klein nieuws, zoals een lid dat boos uit de commissie-vreeman stapt, blijkt nog moeiteloos et act-uur-journaal te alen. En oud-medewerker Jacques Monasc, die een nogal kort, maar wel erg kritisc manifest scrijft, kan dadelijk aanscuiven bij Nova en Netwerk. Gesodemieter in de PvdA, daar krijgen de media geen genoeg van. Kennelijk is dat nu eenmaal zo. Laten we dan dus ook maar niet al te spastisc omgaan met debat en kritiek. Snel weer de deksel erop, dat is pas de dood in de pot. Wouter Bos zou graag weer overgaan tot de orde van de dag. Dat kon je al beluisteren in zijn aanvaardingsspeec van De scerven opgeveegd (zoals et rapport van de commissie-vreeman beeldend eet). Bos accepteert et rapport zonder enig voorbeoud en liet weten dat de partij alle aanbevelingen overneemt. Het is een gretigeid die verdact klinkt. Alsof et een kwestie is van de stukken lezen en dan weer doorgaan met et eigenlijke werk. Maar met De scerven opgeveegd zijn we er nog niet. En ook niet met Zeven Nieuwe Veren, et manifest van Jacques Monasc. Nee, daarmee begint de discussie pas. En et zal een brede discussie moeten worden ook. Laten we elkaar alsjeblieft niet sparen. Misscien komen er zelfs stromingen en groeperingen tegenover elkaar te staan, bijvoorbeeld als et erom gaat een nieuw partijbestuur te kiezen. Niets mis mee. Ik lees dat Monasc alvast de strijd wil aanbinden met de liberalen binnen onze partij. Prima oor. Interne discussie komt altijd ongelegen en staat naar buiten toe wellict slordig, maar is nu eenmaal eigen aan een gezonde politieke partij met betrokken leden. Met alleen discussie komen we er ecter niet. Er moet vervolgens nóg iets gebeuren. En dat is dat de PvdA tenslotte ook keuzes moet maken, knopen moet doorakken, moet zeggen wat we dan dus niet willen. Anders blijft de PvdA et bleke profiel ouden dat ons ook bij de laatste verkiezingen zo parten speelde. Wie maar een beetje ingevoerd is in onze partij, ziet al op zijn minst drie interne tegenstellingen. Bijvoorbeeld die tussen eurosceptici en eurofielen. Of die tussen critici van de multiculturele samenleving en politiek-correcten. Dan is er natuurlijk nog de ook door Monasc aangeaalde tegenstelling tussen sociaal-liberale marktgeoriënteerden en meer op de overeid gericte klassieke socialisten. Dus of et nu gaat om de internationale politiek, de economie of sociale politiek, op al deze terreinen wordt sterk uiteenlopend gedact binnen de partij. Dat is ook wel logisc, wanneer je je realiseert dat de PvdA weliswaar een beginselprogramma bezit en ook allerlei concrete standpunten, maar een gebrek eeft aan overtuigende samenangende opvattingen daartussen. Vandaar ook dat de commissie-vreeman aandringt op een kractiger koppeling tussen beginselen en beleid. In dezelfde alinea merkt de commissie rustig op dat een rictingenstrijd onlosmakelijk verbonden is aan de PvdA. Oké dan. Laat die tegenstellingen maar op tafel komen. Mits er uiteindelijk ook keuzes gemaakt worden.

3 Maandblad van et Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 31 nummer 7/8 juli/augustus 2007 clfn LOKAAL BESTUUR Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met et rapport? Jonge politici in Den Haag Kennismaking met 2e Kamer Unieke aanpak in Stadskanaal Werklozen weer aan de slag 100 dagen op straat Het voorbeeld van Rotterdam Speeddaten in Utrect X&X: de familie Tans Jan-Jaap over rictingenstrijd omslagfoto Ruud Vreeman overlegt met commissielid Dig Ista vlak voor de persconferentie over zijn rapport. 4 Scerven lijmen Wat betekent et rapport Vreeman voor PvdA ers in provincie en gemeente? Foto Maarten Hartman/HH LOKAAL BESTUUR Maandblad over gemeente- en provinciepolitiek van de PvdA. Verscijnt tien keer per jaar. Lokaal Bestuur is een voortzetting van De Gemeente, opgerict in 1907 door F.M. Wibaut en P.L. Tak. UITGAVE Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckman Sticting, Postbus 1310, 1000 BH-Amsterdam. ISSN: e jaargang no. 7/8 Overname van artikelen, delen daaruit of illustraties alleen na voorafgaande toestemming. REDACTIE Hans Alberse (voorzitter), Jan-Jaap van den Berg, Yasemin Cegerek, Pierre Heijnen, Iris Meerts, Nico Portegijs, Kim Putters, Huri Sain, Ricard Scalzo, Nicole Teeuwen, Lobke Zandstra. De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. EINDREDACTIE Jan de Roos SECRETARIAAT Jessica Scipper Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. Telefoon: BASISLAY-OUT Stan Wagter, csar, Delft VORMGEVING Jos B. Koene, Amsterdam MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Mirjam Barendregt (De Estafette), Micel Berends (dagboek), Jan-Jaap van den Berg (column), Musetta Blaauw (dagboek), Jan Cris de Boer, Yasemin Cegerek (dagboek), Jos Kuijs (Lokale kwesties), Ton Langenuyzen (2e Kamer), Jacques Ticelaar (De Geacte Afgevaardigde), Rob de Rooij (EUlokaal), Tea de Roos-van Rooden (boekbespreking), Jessica Scipper (Persoonlijk), Jurjen Sietsema, Kirsten Verdel, Piet Verrijt (dagboek), Margriet Visser, Lobke Zandstra PRODUCTIE EN DRUK Tieme Media Center, Rotterdam ABONNEMENTEN Gratis voor leden van et Centrum voor Lokaal Bestuur. Voor niet-leden 20,- per jaargang. Losse nummers ( 3,50 inclusief verzendkosten) zijn te bestellen bij de PvdA, telefoon ADVERTENTIES Tarieven en opgave: Recent (Joop Slor), Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam, tel INTERNET Lokaal Bestuur is ook te raadplegen op Internet: ttp://www.lokaalbestuur.nl KOPIJ Reacties en bijdragen naar: Een leerzaam bezoek aan de Tweede Kamer Nieuwe aanpak Wat et kabinet doet, deed Rotterdam al eerder Speeddaten De familie Tans Acterkant Jonge politici 100 dagen X&X Stadskanaal dringt werklooseid terug Raadsleden uit grote steden leren elkaar kennen De raadzalen van Reiderland en Groningen JAN-JAAP Rictingenstrijd is leuk 2 estafette De PvdA in Amers- foort 7 2 DE KAMER Vergunningen 10 AFGEVAARDIGDE Jacques Ticelaar 10 eu-lokaal Europees aanbesteden 11 initiatief van de maand Formulierenbrigade in Leeuwarden 20 BOEK- 21 BESPREKING Strijd om de rivieren Lokale istorie Grepen uit De Gemeente onderweg Rode jeova s

4 Foto Arie Kievit/HH SCHERVEN LIJMEN Op 1 juni presenteerde de commissie Vreeman aar langverwacte rapport onder de titel De scerven opgeveegd, een berict aan onze partijgenoten. Daarin geeft zij de partij tien opdracten die ervoor moeten zorgen dat de PvdA weer et gezict krijgt van een brede sociaal-democratisce volkspartij. Lokaal Bestuur vroeg drie PvdA ers uit gemeente en provincie om een reactie. Jurjen Sietsema freelance journalist 4 Jetta Klijnsma wetouder in Den Haag en voorzitter van et Centrum voor Lokaal Bestuur. Bent u blij met et rapport? Ik ben er artstikke blij mee. Er wordt in et stuk gepleit voor een permanente campagne en dat is belangrijk. Zeker voor lokale en regionale bestuurders. Wij moeten laten zien dat et éct verscil maakt als de PvdA aan zet is. Het mooie is dat we én sterk in de gemeenten en provincies zijn én nu ook in et kabinet zitten. Laat zien wat je bereikt en blijf voortdurend in gesprek met de mensen. Daar zijn we wat in afgezwakt. Vroeger waren we daar veel beter in. Noemt u eens een voorbeeld? Bijna iedere afdeling in et land ad vroeger een ombudsteam waar mensen naar toe konden met vragen en als ze problemen adden. Die infrastructuur ontberen we nu. Volgens Vreeman moet er zorgvuldiger en op inoud gerekruteerd worden. Hoe komt et dat de PvdA niet genoeg nieuwe, talentvolle mensen aan zic weet te binden? Wij beginnen te laat. Je moet al vanaf et moment dat er een nieuwe raadsfractie zit nieuw talent gaan scouten. Er zijn (ier in Den Haag tenminste) veel jonge, nieuwe mensen die et leuk vinden om actief te worden. Die moet je ruggesteunen op weg naar zo n raadszetel. Vaak denken we een jaar voor de verkiezingen Oeps, er moet iets gebeuren. Er moet een kandidaatstellingscommissie komen. Dan gaan we kijken of er nog wat oude getrouwen rondlopen en moeten we aastig Laat zien dat de PvdA et verscil maakt op zoek naar mensen die op zo n lijst willen. Dat moet dan ook nog van alles wat zijn zodat je een goede mix krijgt. Dan let je er wat minder op of iemand ook ect in staat is om in zo n gemeenteraad te functioneren. Het is dus eel belangrijk dat je iemand al wat langer kent voordat ij of zij in de gemeenteraad komt. Moet er ook een volkser type lokaal bestuurder komen? Het ecte volkse karakter is de laatste tijd misscien wat minder

5 in de gemeenteraden vertegenwoordigd. Daar ebben we een slag in te slaan. Iedereen moet in de gemeenteraad kunnen komen. Een beetje algemene ontwikkeling eb je daar wel voor nodig. Er is in zo n gemeenteraad een bepaald abstractieniveau, waar mensen die niet voldoende opleidingsniveau ebben niet ect gelukkig van worden. Dat vergt dus et één en ander in de begeleiding. De griffies zijn goed in staat om mensen te begeleiden en ook binnen de fracties kan veel. Je kunt afdelingen wel degelijk leren om niet alleen maar doctorandussen te rekruteren. Wat moet er gebeuren om een volgende campagne tot een succes te maken? Elke campagne is verscillend en een rapport als dit scrijf je altijd met de wijseid van nu. Als je in zo n campagne zit dan overkomt et je ook allemaal voor een deel. De gemeenteraadscampagne van 2006 was een eel ander veraal. Dat was een prima campagne waar Wouter Bos ook een fantastisce rol in eeft gespeeld. Hij was altijd overal om de lokale bestuurders te ruggesteunen en om te laten zien dat niet ij et belangrijkste was maar de bestuurders in de stad of in et dorp zelf. Dat eeft ij ect goed gedaan. Maar et zou niet verkeerd zijn als er wat meer plaksel tussen de mensen onderling in zo n stad of dorp zou zijn. Als we permanent campagne willen gaan voeren dan zijn we natuurlijk vooral aangewezen op vrijwilligers. Die moeten wel et gevoel ebben dat er idealen zijn. Dat ze iets nastreven. Het clubgevoel en de passie waar et rapport over spreekt moet zeker weer terug. Anders ga je als vrijwilliger ect je tijd niet besteden aan et folderen, flyeren, ballonnen opblazen of rooie zaterdagen organiseren. Partijvernieuwing begint wat u betreft dus van onderaf, in de afdelingen? Ja. We moeten ons zelf trouwens ook niet elemaal de put in laten praten. We kunnen et namelijk wel, campagne voeren. Bovendien moeten we gewoon ook laten zien dat we dingen bereiken. Een voorbeeld. In et vorige college van Den Haag was de VVD prominent vertegenwoordigd. Zij waren van plan om onze aandelen in de Haagse openbaar vervoerder HTM te verpatsen. Nu zitten wij met een meerdereid van vier wetouders in et college en ik eb gezegd Dat doen we dus niet omdat dat niet goed is voor et openbaar vervoer in onze stad. Je kunt concrete dingen laten zien. Doe dat dan ook. Welke rol is er voor et Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) weggelegd in et proces van partijvernieuwing? Heel belangrijk is de rekrutering. Daar doet et CLB al veel aan door et geven van cursussen en et ondersteunen van nieuwe raadsleden. Bij et zoeken naar nieuwe mensen kan et CLB nog prominenter aan de slag. Wat mij een doorn in et oog is, is dat we nu weer een aantal burgemeestersposten kwijt zijn. Dat mag dus niet. Daar moet et CLB ook meer acte de présence geven. Wat ook intensiever kan is et blijven ondersteunen van raadsleden die in contact willen treden met de Tweede Kamerfractie en bewindspersonen. Want als we samen de boel op poten zetten dan kunnen we ect van onderop vertellen aan de politici op et Binnenof welk beleid ze moeten maken. Bijvoorbeeld als et gaat om de practwijken van Ella Vogelaar. Dat kan met et rapport Vreeman in de and prima vorm gegeven worden. We moeten er trots op durven zijn dat we een bestuurderspartij zijn Co Verdaas gedeputeerde in de provincie Gelderland. Hij was van Tweede Kamerlid voor de PvdA. Staan er voor u nieuwe dingen in et rapport? Nee, et is eigenlijk een bescrijving van wat iedereen al ad kunnen zien in die paar maanden. U ebt de in et rapport gewraakte campagne als Kamerlid actief meegemaakt. Herkent u zic in wat de commissie daarover scrijft? In wezen werd de fractie tijdens de campagne een beetje onwetend geouden. Ik zit daar ook niet zo mee. Ik vind sowieso dat je je eigen campagne moet organiseren. Volgens Vreeman waarderen mensen passie, autenticiteit en strijdlust meer dan tactiek en strategisce manoeuvres. Dat vind ik een kernzin in et rapport. Die eb ik meteen onderstreept. Wat ik jammer vind is dat et stuk teveel onderbelict laat dat et probleem al vóór de campagne is ontstaan. We ebben ons te vaak laten leiden door peilingen bij et innemen van standpunten. Verleidelijk natuurlijk, maar als je kiezers éct aan je wilt binden moet je soms durven zeggen Krijg et een en weer met die peilingen. Je moet ook af en toe ergens voor gaan staan, ook al weet je dat et niet goed valt bij de kiezers. Er wordt geroepen om de terugkeer van et Jan Scaefer-type bij de PvdA. Daar eb ik niks mee. Dan begin je weer bij de vorm. Dat is zo doorzictig. Daar prikken mensen dooreen. Je wilt dan teveel op de SP lijken en daarmee organiseer je wat mij betreft definitief je eigen overbodigeid. Ik kom zelf uit een nest waarin de meesten LBO als oogstgenoten opleiding ebben. Ik ben de eerste die et wat verder gescopt eeft. Ik sta dus nog met één been in die wereld en zie dat mensen elemaal niet zitten te wacten op identificatie met anderen die ook niet ebben doorgeleerd. Ze willen gewoon politici waar ze op kunnen vertrouwen. Het gevoel is, ik merk dat bijvoorbeeld ook in mijn eigen familie: de PvdA is teveel met tactiek en strategie bezig, en niet met mij. Waar wij als PvdA mee worstelen is, en daar vind ik et rapport Vreeman minder scerp in, dat wij per definitie de wereld omarmen. Ga de negatieve kanten en de gevolgen daarvan niet ontkennen. Mensen ebben eel goed door dat je eigen maakbare vermogens als politicus maar eel beperkt zijn. Wees daar open en eerlijk over. Kunt u uit de voeten met de tien opdracten die de commissie Vreeman de partij geeft? Dat zijn allemaal regeltecnisce zaken. Permanente campagne is leuk en kan natuurlijk versterkend werken, maar de mensen zien je alweer aankomen met je flyers. Het is veel meer een cultuurvraagstuk: durf je trots te zijn op et feit dat je een bestuurderspartij bent die de kennis en kunde in uis eeft om de meest complexe vraagstukken te overzien en dat uit te dragen op een eerlijke en open manier. Ook als je niet op alle vragen een antwoord ebt. Rutger Zwart fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Nijmegen. Heeft u nieuwe dingen gelezen in et rapport? Nee. De vinger is wel op de zere plek gelegd, maar dat is al eerder gedaan. In et rapport De kaasstolp aan diggelen uit 2002 van Margreet de Boer wordt ook al geconstateerd dat er een inoudelijk tekort is dat opgevuld moet worden. Dat gebeurt nu opnieuw. Er is dus wat u betreft nog weinig veranderd? Ja, de oogst van de partijvernieuwing is te mager geweest om een inoudelijk fundament te kunnen leggen waar de partij vervolgens een goede campagne mee ad kunnen voeren. Ik deel de analyse in et rapport Vreeman dat er geen stootvast veraal is en dat er geen nieuwe syntese is gegroeid. De opdract van Margreet de Boer om met elkaar te gaan praten en zo te komen tot een veraal waarin iedereen zic kan vinden, is niet gerealiseerd. Dat vind ik wel een zorgwekkende constatering. Gaat dat dan nu veranderen? Ik oop van wel. In et rapport staat een duidelijke oproep aan iedereen om alle daad- en denkkract in te zetten om tot een nieuw veraal te komen. We moeten af van de angst om met elkaar over wezenlijke punten te discussiëren en van mening te verscillen. Wouter Bos moet et rapport als aanmoediging zien om ect leiding te geven aan de PvdA. Dat doet ij nu ook, maar wel met in et acteroofd de angst om mensen van zic te vervreemden. Die angst zou ij met dit rapport in de and moeten kunnen afleggen. Staan er in et rapport dingen waar u in Nijmegen mee aan de slag kunt? Niet direct. Maar wel in algemene zin. We moeten zorgen dat we over alle lagen een een goed en eensluidend veraal ebben. Ook lokaal. Daar probeer ik in Nijmegen zeker inoud aan te geven. Voor mij is ét ideaal gelijke kansen voor iedereen en dat kun je op allerlei manieren lokaal invullen. De SP profileert zic steeds meer als een sociaal-democratisce partij. Waar ondersceidt de PvdA zic nog van de SP? Ik denk dat we op zic erg blij moeten zijn dat de SP in de afgelopen jaren steeds meer ricting PvdA is gekropen. De PvdA moet aar veraal ecter wel op orde ebben. Dat is een opdract aan de partijleider en de leden. Dan kun je vervolgens laten zien dat de SP nog erg vastzit aan oude standpunten over bijvoorbeeld Europa en de verzorgingsstaat. Daarin verscillen we wel degelijk van de SP en ondersceiden we ons in et linkse politieke spectrum. Is et proces van partijvernieuwing met deze aanbevelingen op korte termijn te realiseren? Dat zal niet op korte termijn lukken, nee. Vreemans eerste opdract is gelijk ook de kernopdract: Zet in op een kractiger koppeling tussen beginselen en beleid. Dat moet door de ele partij worden doorgezet. We ebben op dit moment een cultureel probleem en een inoudelijk probleem. Er zijn de afgelopen tijd rapporten gescreven die niet voldoende geland zijn. Het wordt dus nu tijd om eens ect met elkaar te discussiëren. Wouter Bos eeft die discussie prima aangezwengeld en wij moeten daar als partij mee doorgaan. Maar ik denk toc dat ij degene is die daar leiding aan moet blijven geven. De PvdA moet aar veraal op orde ebben

6 Jonge politici op bezoek bij KamerledenFoto s Serge Ligtenberg Op uitnodiging van Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester kwamen afgelopen maand ruim 40 jonge raadsleden en Statenleden uit eel Nederland naar Den Haag. De oge opkomst laat zien dat er beoefte is aan onderling contact, maar óók dat veel jongeren actief in de politiek zijn. MARGRIET VISSER MEDEWERKER CLB 6 Lea Bouwmeester was een van de initiatiefnemers om et netwerk voor jonge politici nieuw leven in te blazen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart Op dat moment was zij nog raadslid in Almere, maar inmiddels is zij een collega geworden van de andere jonge Tweede-Kamerleden Martijn van Dam, Attje Kuiken en Marianne Besselink. Aloewel de laatste met aar 35 jaar al iets te oud is voor et netwerk (<32), weet zij eel goed oe et is om jong in de politiek actief te zijn. Op aar 19 e was Marianne al statenlid in Drente. Martijn, Attje, Marianne en Lea eetten un collega-politici op lokaal en regionaal niveau welkom op dinsdag 22 mei tijdens de lunc in et Tweede-Kamergebouw. Ervaringen en tips werden uitgewisseld en tussen alle bestuurslagen, regio s en portefeuilles ontstonden leuke gesprekken. Na de lunc konden de deelnemers in kleine groepjes een poosje op de tribune van de vergaderzaal zitten en naar et vragenuurtje luisteren. PvdA-minister Cramer moest zic verantwoorden over aar voornemen de gloeilamp in de toekomst te verbieden. Na et vragenuurtje leidde Sjoerd Kuiper, raadslid in Maassluis en tevens ambtelijk secretaris van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, de groep rond in et Kamergebouw. Als afsluiting van de middag konden de politici zelf ervaren oe de stoelen van de fractiekamer zitten en zic vrolijk maken over et feit dat de Groen- Linksfractie in de kelder onder de PvdA-kamers zit, maar ook dat Femke Halsema er van dictbij veel mooier en jonger uitziet dan op tv. Het netwerk voor Jonge Politici komt in et najaar weer bij elkaar in Gouda. Raadslid Moammed Moandis zal dan als gasteer optreden en een programma voor de deelnemers bedenken. Suggesties voor et programma en andere bijeenkomsten voor jonge politici zijn altijd welkom. Jong Raadslid van et Jaar Voor et tweede jaar op rij organiseerde de VNG samen met Raadslid.nu en Raadsleden- Nieuws de verkiezing van Jong Raadslid van et Jaar. Met deze verkiezing wil de organisatie laten zien dat lokale politiek ook voor jonge mensen interessant en belangrijk is. Meer dan 40 raadsleden werden aangemeld, waarna de organisatoren twaalf jonge raadsleden nomineerden voor de titel: Jo-Annes de Bat, raadslid in Goes (CDA) Ingrid de Bondt, raadslid in Utrect (VVD) Roy Bouten, raadslid in Horst aan de Maas (PvdA) Fanida Kadra, raadslid in Weert (PvdA) Moammed Moandis, raadslid in Gouda (PvdA) Miciel Mulder, raadslid in Amsterdam (PvdA) Toine van de Ven, raadslid in Vugt (Vugt Samen Anders, GL/PvdA) Jacqueline Verbeek-Nijof, raadslid in Zeist (VVD) Stijn Verbruggen, raadslid in Nijmegen (PvdA) Aline Pastoor, raadslid in Den Haag (CDA) Roxanne van Wunnik, raadslid in Maastrict (CDA) Micael Yap, raadslid in Roosendaal (PvdA) De genomineerden zijn allemaal jonger dan 36 jaar en zijn na maart 2002 raadslid geworden. De criteria op basis waarvan de jury de raadsleden beoordeelde, waren zictbaar zijn, benaderbaar, origineel en succesvol in un gemeente. De jury besliste dat slects drie kandidaten doorgingen naar de finale. Voor de PvdA goed nieuws, want zowel Moammed Moandis als Stijn Verbruggen beoorden tot de finalisten. Daarnaast was ook Roxanne van Wunnik uit Maastrict finalist. Net voor et ter perse gaan van dit nummer maakte minister Guusje ter Horst tijdens et VNG-jaarcongres op 6 juni de winnaar bekend: Stijn Verbruggen. In 2005 ging de titel van Jong Raadslid van et Jaar naar Mark Vereijen (VVD) uit Venlo. Dit jaar zat Vereijen, inmiddels wetouder in Venlo, in de jury. De overige twee finalisten waren Maarten van Dijk (PvdA) uit Maarssen en Linda Voortman (GroenLinks) uit Groningen. Wil jij je ook aansluiten bij et netwerk jonge PvdA-politici? Stuur dan een mailtje naar Margriet Visser van et CLB, In et volgende nummer van Lokaal Bestuur zullen de twee PvdA-finalisten Moammed Moandis en Stijn Verbruggen uitgebreid aan et woord komen over un raadslidmaatscap.

7 Actie UWV in discussie lkale kwsts De actie van et UWV om raadsen Statenleden met een uitkering te controleren of ze dat ebben opgegeven, krijgt waarscijnlijk een staartje. Foto: Joost Grol JOS KUIJS is wetenscappelijk medewerker van et CLB. Heeft u een vraag die et lokale bestuur raakt of wilt u reageren? Stuur dan een naar of bel Op grond van de klacten die bij et CLB zijn binnengekomen over de opstelling van et UWV, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de VNG en et UWV. De Hengelose wetouder Bert Otten (PvdA) is voorzitter van de VNGcommissie die over de rectspositie van raads- en Statenleden gaat. Ook zal worden gekeken of PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen de kwestie aan de orde kan stellen. De klacten bestaan uit onduidelijkeid van de regeling, de verscillende uitleg door de diverse uitkeringskantoren van et UWV en de oneuse benadering door de uitkeringsinstanties. Veel raadsleden dacten dat ze goede afspraken met et UWV adden gemaakt, maar werden nu ineens opgeroepen te verscijnen en kregen meteen et etiket fraudeur opgeplakt. Ook blijken diverse kantoren van et UWV andere (kortings)normen te anteren voor raadsleden en fractievoorzitters, terwijl daar volgens un eigen rictlijnen geen grond voor is. Een woordvoerder van et UWV ontkent overigens dat kantoren de regeling verscillend uitleggen. Ondertussen blijven deze geluiden wel binnenkomen bij et CLB. Het optreden van et UWV maakt et voor mensen met een uitkering wel erg onaantrekkelijk om raad- of Statenlid te worden. De volledige vergoeding wordt vaak afgeroomd inclusief de onkostenvergoeding. En deze is toc ect bedoeld om gemaakte onkosten van te betalen. Ook wordt van raads- en Statenleden verwact dat ze bijdragen aan de afdeling en de bestuurdersvereniging. Nu kent et CLB wel een regeling voor mensen met een laag inkomen, maar er blijft altijd een bijdrage over. Mensen die er door de korting reëel op acteruitgaan kunnen bij un gemeente wel vragen daarvoor te worden gecompenseerd, maar dat voelt wel erg als de arme sloeber met de pet in de and. Om elke onduidelijkeid over de uitleg van et UWV weg te nemen volgt ieronder de regeling zoals die volgens et UWV dient te zijn en waarvan ze zegt dat deze overal in et land ook zo wordt uitgevoerd. Wanneer iemand tot raadslid wordt gekozen en een uitkering eeft of tijdens zijn raadslidmaatscap werkloos wordt (WW- of een BWOO-uitkering), wordt er van uitgegaan dat zijn werklooseid met een aantal uren per week is verminderd (zie urentabel). De toegepaste korting kan ertoe leiden dat de korting op de uitkering oger is dan de vergoeding voor et raadslidmaatscap. Via een verordening kan de gemeenteraad dit negatieve inkomenseffect compenseren. Die compensatie mag niet meer bedragen dan et negatieve verscil tussen uitkering en de raadsvergoeding. WAO-uitkering De inkomsten van raadsleden met een WAO-uitkering worden op grond van de onderstaande urentabel gekort op de uitkering. Wel is bepaald dat dit niet leidt tot een erziening van de uitkering. Na afloop van et raadslidmaatscap ontvangt et raadslid weer een uitkering op et niveau van voor zijn raadslidmaatscap. Soms leidt et ertoe dat iemand in een lagere arbeidsongescikteidsklasse wordt ingedeeld. De raad kan nu bij verordening besluiten dat individuele raadsleden een lagere raadsvergoeding ontvangen waardoor deze inkomensacteruitgang teniet wordt gedaan. Raads- en Statenleden melden ons verscillende versies oe et UWV omgaat met raadsleden die dat al waren en vervolgens werkloos werden of een WAOuitkering kregen. Bij sommige kantoren eeft et raadslidmaatscap dan geen invloed op de oogte van de uitkering, bij andere wel. Navraag bij et UWV wijst uit dat et wel gevolgen dient te ebben. Volgens UWV-woordvoerder Saskia Speelman worden onderstaande uren ook in mindering gebract op de uitkering als mensen al raadslid waren en vervolgens pas werkloos of arbeidsongescikt werden. Korting in uren 7 uur per week voor een raadslid voor een gemeente tot inwoners 12 uur tot inwoners 24 uur voor raadsleden in gemeenten boven de uur per week voor Statenleden estftte GEEN HELDERE VISIE In De Estafette vertellen niet-pvda ers oe zij tegen de plaatselijke (en eventueel ook de landelijke) PvdA aankijken. Zij dwingen ons als et ware om in de spiegel te kijken. Soms valt dat mee, soms tegen. Mirjam Barendregt is fractievoorzitter van Jouw Amersfoort (drie van de 39 zetels). Ze is 41 jaar en van beroep manager sales bij Trigion. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan familie, vrienden, teater & cultuur, lekker eten en (te weinig) sport. De PvdA-fractie in Amersfoort eeft geen gemakkelijke periode acter de rug. Overigens geeel en al aan ziczelf te wijten: > In de vorige raadsperiode een fractielid dat niet langer te andaven was en noodgedwongen uit de raad vertrok. Diezelfde persoon maakt nu weer deel uit van de nieuwe fractie. > Een raadslid, min of meer gedwongen om op te stappen, na een lastercampagne tegen de fractievoorzitter van een van de lokale partijen. > Een euse wetoudersrel: Wie mocten er PvdA-wetouder worden. Alles lag op straat en mensen werden bescadigd. > En een lokale lijsttrekkersverkiezing tussen 3 kandidaten, terwijl de gedroomde kandidaat er niet bij zat Een roerige periode, die z n sporen eeft actergelaten in de nieuwe fractie. Het onderlinge vertrouwen ontbreekt en er ontstaan kampen binnen de fractie. Nadat de dampen van de overwinningsroes waren opgetrokken, de inkt van et coalitieakkoord droog was, de wetoudersrel was bezworen en et zwarte scaap de fractie ad verlaten, kon de fractievoorzitter Ismail Parmaksiz aan de bak: een fractie bouwen. Een fractie met 10 m/v, waaronder een groot aantal nieuwelingen. Ga er maar aan staan. De PvdA-fractie was onzictbaar, in en buiten de raad. Alle tijd en energie ging in de interne processen zitten: portefeuilles verdelen, nieuwe mensen wegwijs waken, teamvorming, coalitie-overleg, inwerken etc. Kortgeleden kwam ik een PvdA-bestuurslid tegen en deze wist mij te melden dat de sfeer nu een stuk beter was en de samenwerking ook. Waarop ik em meldde: Daar merken we nog niet zoveel van. De fractie is namelijk geen eeneid, maar een verzameling individuen. Nu is natuurlijk iedere fractie dat, maar in een grotere fractie valt dat nu eenmaal meer op. Juist dan eb je een eldere visie en duidelijke lijn nodig. Een visie die bindt, die je over et voetlict kunt brengen. En die visie is er niet. Als ik terugdenk aan de recente bijdrage tijdens de Kadernota, dan kun je twee conclusies trekken. Óf de PvdA eeft geen visie. Ieder fractielid mag een snippertje interessegebied aanleveren en dat acter elkaar gezet is de PvdA-lijn. Óf de fractie ad teveel spreektijd (we werken bij de kadernota met spreektijd naar grootte van een fractie), waardoor alles belangrijk was en daardoor niets belangrijk was. Een ander opvallend fenomeen is et feit dat de fractie moeite eeft met voorstellen van anderen. Niet omdat ze et er inoudelijk niet mee eens zouden zijn, maar om iets van een andere fractie te onoreren. En dan met name een oppositiefractie. Dit geldt voor de andere coalitiepartijen veel minder. Zij zoeken mijn fractie eerder op en gaan ook eerder op verzoeken van onze kant in. De PvdA gedraagt zic duidelijk als oeder van et college en daarmee is et frisse (wat een deel van de fractie ad) alweer verbleekt. De regenteske veren worden maar moeilijk afgescud. Waarom toc? Zit et dan zo in de genen? Dat zou ik weleens willen weten. Positiever ben ik over de beide wetouders. Zij proberen op un beleidsterreinen de stad te zoeken en de mening van inwoners bij et opstellen van beleid te betrekken. Sport, cultuur en Amersfoort Vernieuwt bijvoorbeeld. Een goede zaak. De gefundeerde mening van raadsleden, ook die van de oppositie, doet er ook toe. Er zijn veel trajecten uitgezet, aan de PvdA-wetouders om te laten zien dat trajecten ook met maatscappelijk draagvlak tot een goed einde gebract kunnen worden. Zijn er dan geen lictpuntjes voor de plaatselijke PvdA-fractie? Ik denk et wel: Keuzes maken, vertrouwen geven, niet krampactig collegebeleid verdedigen en anders open op de wederopstanding van Wouter Bos. In 2006 werkte et ook. 7

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Gelderland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3.

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3. Over de streep Inhoud Over de streep. 1. Zaalindeling... 2. Hoe ziet de dag eruit?.. 2. Hoe ziet de workshop eruit?.. 2. De groep(en). 2. Wat te doen als.. 3. Hoe. 3. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent,

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel.

Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel. Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel. Ik voel mij, zacht gezegd, behoorlijk rot. Rot maar vastberaden.

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur 2013

Binnenlands Bestuur 2013 Festival van het Binnenlands Bestuur 2013 De jaarlijkse ontmoetingsplaats voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA 23 november 2013 Centraal Museum, Utrecht Beste partijgenoot, Op 23

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger Jeroen van Urk: Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger (Van links naar rechts) Imrat Verhoeven, Petra Tiel en Jeroen van Urk 16 TIJDSCHRIFT Competenties van raadsleden

Nadere informatie

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Aan de gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883. Den Haag, 15 februari 2016. Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883. Den Haag, 15 februari 2016. Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883 Den Haag, 15 februari 2016 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, De werkloosheidscijfers van Den Haag stemmen in 2016 nog altijd weinig

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Groningen -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Friesland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld over samenwerking met VV nu en in

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Werkvorm: Bouw je krachtveld

Werkvorm: Bouw je krachtveld Werkvorm: Bouw je krachtveld Het krachtenveld om je co-creatie project heen kan worden ingedeeld in verschillende lagen. Dit document bevat tips en denkvragen om je bewust te maken van het krachtenveld

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen.

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. Oefening 1: globaal lezen Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. In het najaar van 1996 ontdekt de buitenlandse pers het poldermodel. Er verschijnen lovende artikelen

Nadere informatie

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017 Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017 Dames en heren, Het volk spreekt het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie