BESTUUR. Speeddaten in Utrecht. X&X: de familie Tans Jan-Jaap over richtingenstrijd. Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met het rapport?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUUR. Speeddaten in Utrecht. X&X: de familie Tans Jan-Jaap over richtingenstrijd. Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met het rapport?"

Transcriptie

1 LOKAAL Jaargang 31 nummer 7/8 juli/augustus 2007 BESTUUR Maandblad van et Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Speeddaten in Utrect Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met et rapport? Jonge politici in Den Haag Kennismaking met 2e Kamer Unieke aanpak in Stadskanaal Werklozen weer aan de slag 100 dagen op straat Het voorbeeld van Rotterdam X&X: de familie Tans Jan-Jaap over rictingenstrijd

2 Foto Jean-Pierre Jans/HH Jacques Monasc, oud CLB-secretaris en scrijver van et pamflet Zeven Nieuwe Veren clmn Leuk! Een rictingenstrijd! Jan-Jaap van den Berg secretaris CLB Ac kom, onze PvdA is nog best sexy. Ogenscijnlijk klein nieuws, zoals een lid dat boos uit de commissie-vreeman stapt, blijkt nog moeiteloos et act-uur-journaal te alen. En oud-medewerker Jacques Monasc, die een nogal kort, maar wel erg kritisc manifest scrijft, kan dadelijk aanscuiven bij Nova en Netwerk. Gesodemieter in de PvdA, daar krijgen de media geen genoeg van. Kennelijk is dat nu eenmaal zo. Laten we dan dus ook maar niet al te spastisc omgaan met debat en kritiek. Snel weer de deksel erop, dat is pas de dood in de pot. Wouter Bos zou graag weer overgaan tot de orde van de dag. Dat kon je al beluisteren in zijn aanvaardingsspeec van De scerven opgeveegd (zoals et rapport van de commissie-vreeman beeldend eet). Bos accepteert et rapport zonder enig voorbeoud en liet weten dat de partij alle aanbevelingen overneemt. Het is een gretigeid die verdact klinkt. Alsof et een kwestie is van de stukken lezen en dan weer doorgaan met et eigenlijke werk. Maar met De scerven opgeveegd zijn we er nog niet. En ook niet met Zeven Nieuwe Veren, et manifest van Jacques Monasc. Nee, daarmee begint de discussie pas. En et zal een brede discussie moeten worden ook. Laten we elkaar alsjeblieft niet sparen. Misscien komen er zelfs stromingen en groeperingen tegenover elkaar te staan, bijvoorbeeld als et erom gaat een nieuw partijbestuur te kiezen. Niets mis mee. Ik lees dat Monasc alvast de strijd wil aanbinden met de liberalen binnen onze partij. Prima oor. Interne discussie komt altijd ongelegen en staat naar buiten toe wellict slordig, maar is nu eenmaal eigen aan een gezonde politieke partij met betrokken leden. Met alleen discussie komen we er ecter niet. Er moet vervolgens nóg iets gebeuren. En dat is dat de PvdA tenslotte ook keuzes moet maken, knopen moet doorakken, moet zeggen wat we dan dus niet willen. Anders blijft de PvdA et bleke profiel ouden dat ons ook bij de laatste verkiezingen zo parten speelde. Wie maar een beetje ingevoerd is in onze partij, ziet al op zijn minst drie interne tegenstellingen. Bijvoorbeeld die tussen eurosceptici en eurofielen. Of die tussen critici van de multiculturele samenleving en politiek-correcten. Dan is er natuurlijk nog de ook door Monasc aangeaalde tegenstelling tussen sociaal-liberale marktgeoriënteerden en meer op de overeid gericte klassieke socialisten. Dus of et nu gaat om de internationale politiek, de economie of sociale politiek, op al deze terreinen wordt sterk uiteenlopend gedact binnen de partij. Dat is ook wel logisc, wanneer je je realiseert dat de PvdA weliswaar een beginselprogramma bezit en ook allerlei concrete standpunten, maar een gebrek eeft aan overtuigende samenangende opvattingen daartussen. Vandaar ook dat de commissie-vreeman aandringt op een kractiger koppeling tussen beginselen en beleid. In dezelfde alinea merkt de commissie rustig op dat een rictingenstrijd onlosmakelijk verbonden is aan de PvdA. Oké dan. Laat die tegenstellingen maar op tafel komen. Mits er uiteindelijk ook keuzes gemaakt worden.

3 Maandblad van et Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 31 nummer 7/8 juli/augustus 2007 clfn LOKAAL BESTUUR Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met et rapport? Jonge politici in Den Haag Kennismaking met 2e Kamer Unieke aanpak in Stadskanaal Werklozen weer aan de slag 100 dagen op straat Het voorbeeld van Rotterdam Speeddaten in Utrect X&X: de familie Tans Jan-Jaap over rictingenstrijd omslagfoto Ruud Vreeman overlegt met commissielid Dig Ista vlak voor de persconferentie over zijn rapport. 4 Scerven lijmen Wat betekent et rapport Vreeman voor PvdA ers in provincie en gemeente? Foto Maarten Hartman/HH LOKAAL BESTUUR Maandblad over gemeente- en provinciepolitiek van de PvdA. Verscijnt tien keer per jaar. Lokaal Bestuur is een voortzetting van De Gemeente, opgerict in 1907 door F.M. Wibaut en P.L. Tak. UITGAVE Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckman Sticting, Postbus 1310, 1000 BH-Amsterdam. ISSN: e jaargang no. 7/8 Overname van artikelen, delen daaruit of illustraties alleen na voorafgaande toestemming. REDACTIE Hans Alberse (voorzitter), Jan-Jaap van den Berg, Yasemin Cegerek, Pierre Heijnen, Iris Meerts, Nico Portegijs, Kim Putters, Huri Sain, Ricard Scalzo, Nicole Teeuwen, Lobke Zandstra. De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. EINDREDACTIE Jan de Roos SECRETARIAAT Jessica Scipper Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. Telefoon: BASISLAY-OUT Stan Wagter, csar, Delft VORMGEVING Jos B. Koene, Amsterdam MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Mirjam Barendregt (De Estafette), Micel Berends (dagboek), Jan-Jaap van den Berg (column), Musetta Blaauw (dagboek), Jan Cris de Boer, Yasemin Cegerek (dagboek), Jos Kuijs (Lokale kwesties), Ton Langenuyzen (2e Kamer), Jacques Ticelaar (De Geacte Afgevaardigde), Rob de Rooij (EUlokaal), Tea de Roos-van Rooden (boekbespreking), Jessica Scipper (Persoonlijk), Jurjen Sietsema, Kirsten Verdel, Piet Verrijt (dagboek), Margriet Visser, Lobke Zandstra PRODUCTIE EN DRUK Tieme Media Center, Rotterdam ABONNEMENTEN Gratis voor leden van et Centrum voor Lokaal Bestuur. Voor niet-leden 20,- per jaargang. Losse nummers ( 3,50 inclusief verzendkosten) zijn te bestellen bij de PvdA, telefoon ADVERTENTIES Tarieven en opgave: Recent (Joop Slor), Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam, tel INTERNET Lokaal Bestuur is ook te raadplegen op Internet: ttp://www.lokaalbestuur.nl KOPIJ Reacties en bijdragen naar: Een leerzaam bezoek aan de Tweede Kamer Nieuwe aanpak Wat et kabinet doet, deed Rotterdam al eerder Speeddaten De familie Tans Acterkant Jonge politici 100 dagen X&X Stadskanaal dringt werklooseid terug Raadsleden uit grote steden leren elkaar kennen De raadzalen van Reiderland en Groningen JAN-JAAP Rictingenstrijd is leuk 2 estafette De PvdA in Amers- foort 7 2 DE KAMER Vergunningen 10 AFGEVAARDIGDE Jacques Ticelaar 10 eu-lokaal Europees aanbesteden 11 initiatief van de maand Formulierenbrigade in Leeuwarden 20 BOEK- 21 BESPREKING Strijd om de rivieren Lokale istorie Grepen uit De Gemeente onderweg Rode jeova s

4 Foto Arie Kievit/HH SCHERVEN LIJMEN Op 1 juni presenteerde de commissie Vreeman aar langverwacte rapport onder de titel De scerven opgeveegd, een berict aan onze partijgenoten. Daarin geeft zij de partij tien opdracten die ervoor moeten zorgen dat de PvdA weer et gezict krijgt van een brede sociaal-democratisce volkspartij. Lokaal Bestuur vroeg drie PvdA ers uit gemeente en provincie om een reactie. Jurjen Sietsema freelance journalist 4 Jetta Klijnsma wetouder in Den Haag en voorzitter van et Centrum voor Lokaal Bestuur. Bent u blij met et rapport? Ik ben er artstikke blij mee. Er wordt in et stuk gepleit voor een permanente campagne en dat is belangrijk. Zeker voor lokale en regionale bestuurders. Wij moeten laten zien dat et éct verscil maakt als de PvdA aan zet is. Het mooie is dat we én sterk in de gemeenten en provincies zijn én nu ook in et kabinet zitten. Laat zien wat je bereikt en blijf voortdurend in gesprek met de mensen. Daar zijn we wat in afgezwakt. Vroeger waren we daar veel beter in. Noemt u eens een voorbeeld? Bijna iedere afdeling in et land ad vroeger een ombudsteam waar mensen naar toe konden met vragen en als ze problemen adden. Die infrastructuur ontberen we nu. Volgens Vreeman moet er zorgvuldiger en op inoud gerekruteerd worden. Hoe komt et dat de PvdA niet genoeg nieuwe, talentvolle mensen aan zic weet te binden? Wij beginnen te laat. Je moet al vanaf et moment dat er een nieuwe raadsfractie zit nieuw talent gaan scouten. Er zijn (ier in Den Haag tenminste) veel jonge, nieuwe mensen die et leuk vinden om actief te worden. Die moet je ruggesteunen op weg naar zo n raadszetel. Vaak denken we een jaar voor de verkiezingen Oeps, er moet iets gebeuren. Er moet een kandidaatstellingscommissie komen. Dan gaan we kijken of er nog wat oude getrouwen rondlopen en moeten we aastig Laat zien dat de PvdA et verscil maakt op zoek naar mensen die op zo n lijst willen. Dat moet dan ook nog van alles wat zijn zodat je een goede mix krijgt. Dan let je er wat minder op of iemand ook ect in staat is om in zo n gemeenteraad te functioneren. Het is dus eel belangrijk dat je iemand al wat langer kent voordat ij of zij in de gemeenteraad komt. Moet er ook een volkser type lokaal bestuurder komen? Het ecte volkse karakter is de laatste tijd misscien wat minder

5 in de gemeenteraden vertegenwoordigd. Daar ebben we een slag in te slaan. Iedereen moet in de gemeenteraad kunnen komen. Een beetje algemene ontwikkeling eb je daar wel voor nodig. Er is in zo n gemeenteraad een bepaald abstractieniveau, waar mensen die niet voldoende opleidingsniveau ebben niet ect gelukkig van worden. Dat vergt dus et één en ander in de begeleiding. De griffies zijn goed in staat om mensen te begeleiden en ook binnen de fracties kan veel. Je kunt afdelingen wel degelijk leren om niet alleen maar doctorandussen te rekruteren. Wat moet er gebeuren om een volgende campagne tot een succes te maken? Elke campagne is verscillend en een rapport als dit scrijf je altijd met de wijseid van nu. Als je in zo n campagne zit dan overkomt et je ook allemaal voor een deel. De gemeenteraadscampagne van 2006 was een eel ander veraal. Dat was een prima campagne waar Wouter Bos ook een fantastisce rol in eeft gespeeld. Hij was altijd overal om de lokale bestuurders te ruggesteunen en om te laten zien dat niet ij et belangrijkste was maar de bestuurders in de stad of in et dorp zelf. Dat eeft ij ect goed gedaan. Maar et zou niet verkeerd zijn als er wat meer plaksel tussen de mensen onderling in zo n stad of dorp zou zijn. Als we permanent campagne willen gaan voeren dan zijn we natuurlijk vooral aangewezen op vrijwilligers. Die moeten wel et gevoel ebben dat er idealen zijn. Dat ze iets nastreven. Het clubgevoel en de passie waar et rapport over spreekt moet zeker weer terug. Anders ga je als vrijwilliger ect je tijd niet besteden aan et folderen, flyeren, ballonnen opblazen of rooie zaterdagen organiseren. Partijvernieuwing begint wat u betreft dus van onderaf, in de afdelingen? Ja. We moeten ons zelf trouwens ook niet elemaal de put in laten praten. We kunnen et namelijk wel, campagne voeren. Bovendien moeten we gewoon ook laten zien dat we dingen bereiken. Een voorbeeld. In et vorige college van Den Haag was de VVD prominent vertegenwoordigd. Zij waren van plan om onze aandelen in de Haagse openbaar vervoerder HTM te verpatsen. Nu zitten wij met een meerdereid van vier wetouders in et college en ik eb gezegd Dat doen we dus niet omdat dat niet goed is voor et openbaar vervoer in onze stad. Je kunt concrete dingen laten zien. Doe dat dan ook. Welke rol is er voor et Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) weggelegd in et proces van partijvernieuwing? Heel belangrijk is de rekrutering. Daar doet et CLB al veel aan door et geven van cursussen en et ondersteunen van nieuwe raadsleden. Bij et zoeken naar nieuwe mensen kan et CLB nog prominenter aan de slag. Wat mij een doorn in et oog is, is dat we nu weer een aantal burgemeestersposten kwijt zijn. Dat mag dus niet. Daar moet et CLB ook meer acte de présence geven. Wat ook intensiever kan is et blijven ondersteunen van raadsleden die in contact willen treden met de Tweede Kamerfractie en bewindspersonen. Want als we samen de boel op poten zetten dan kunnen we ect van onderop vertellen aan de politici op et Binnenof welk beleid ze moeten maken. Bijvoorbeeld als et gaat om de practwijken van Ella Vogelaar. Dat kan met et rapport Vreeman in de and prima vorm gegeven worden. We moeten er trots op durven zijn dat we een bestuurderspartij zijn Co Verdaas gedeputeerde in de provincie Gelderland. Hij was van Tweede Kamerlid voor de PvdA. Staan er voor u nieuwe dingen in et rapport? Nee, et is eigenlijk een bescrijving van wat iedereen al ad kunnen zien in die paar maanden. U ebt de in et rapport gewraakte campagne als Kamerlid actief meegemaakt. Herkent u zic in wat de commissie daarover scrijft? In wezen werd de fractie tijdens de campagne een beetje onwetend geouden. Ik zit daar ook niet zo mee. Ik vind sowieso dat je je eigen campagne moet organiseren. Volgens Vreeman waarderen mensen passie, autenticiteit en strijdlust meer dan tactiek en strategisce manoeuvres. Dat vind ik een kernzin in et rapport. Die eb ik meteen onderstreept. Wat ik jammer vind is dat et stuk teveel onderbelict laat dat et probleem al vóór de campagne is ontstaan. We ebben ons te vaak laten leiden door peilingen bij et innemen van standpunten. Verleidelijk natuurlijk, maar als je kiezers éct aan je wilt binden moet je soms durven zeggen Krijg et een en weer met die peilingen. Je moet ook af en toe ergens voor gaan staan, ook al weet je dat et niet goed valt bij de kiezers. Er wordt geroepen om de terugkeer van et Jan Scaefer-type bij de PvdA. Daar eb ik niks mee. Dan begin je weer bij de vorm. Dat is zo doorzictig. Daar prikken mensen dooreen. Je wilt dan teveel op de SP lijken en daarmee organiseer je wat mij betreft definitief je eigen overbodigeid. Ik kom zelf uit een nest waarin de meesten LBO als oogstgenoten opleiding ebben. Ik ben de eerste die et wat verder gescopt eeft. Ik sta dus nog met één been in die wereld en zie dat mensen elemaal niet zitten te wacten op identificatie met anderen die ook niet ebben doorgeleerd. Ze willen gewoon politici waar ze op kunnen vertrouwen. Het gevoel is, ik merk dat bijvoorbeeld ook in mijn eigen familie: de PvdA is teveel met tactiek en strategie bezig, en niet met mij. Waar wij als PvdA mee worstelen is, en daar vind ik et rapport Vreeman minder scerp in, dat wij per definitie de wereld omarmen. Ga de negatieve kanten en de gevolgen daarvan niet ontkennen. Mensen ebben eel goed door dat je eigen maakbare vermogens als politicus maar eel beperkt zijn. Wees daar open en eerlijk over. Kunt u uit de voeten met de tien opdracten die de commissie Vreeman de partij geeft? Dat zijn allemaal regeltecnisce zaken. Permanente campagne is leuk en kan natuurlijk versterkend werken, maar de mensen zien je alweer aankomen met je flyers. Het is veel meer een cultuurvraagstuk: durf je trots te zijn op et feit dat je een bestuurderspartij bent die de kennis en kunde in uis eeft om de meest complexe vraagstukken te overzien en dat uit te dragen op een eerlijke en open manier. Ook als je niet op alle vragen een antwoord ebt. Rutger Zwart fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Nijmegen. Heeft u nieuwe dingen gelezen in et rapport? Nee. De vinger is wel op de zere plek gelegd, maar dat is al eerder gedaan. In et rapport De kaasstolp aan diggelen uit 2002 van Margreet de Boer wordt ook al geconstateerd dat er een inoudelijk tekort is dat opgevuld moet worden. Dat gebeurt nu opnieuw. Er is dus wat u betreft nog weinig veranderd? Ja, de oogst van de partijvernieuwing is te mager geweest om een inoudelijk fundament te kunnen leggen waar de partij vervolgens een goede campagne mee ad kunnen voeren. Ik deel de analyse in et rapport Vreeman dat er geen stootvast veraal is en dat er geen nieuwe syntese is gegroeid. De opdract van Margreet de Boer om met elkaar te gaan praten en zo te komen tot een veraal waarin iedereen zic kan vinden, is niet gerealiseerd. Dat vind ik wel een zorgwekkende constatering. Gaat dat dan nu veranderen? Ik oop van wel. In et rapport staat een duidelijke oproep aan iedereen om alle daad- en denkkract in te zetten om tot een nieuw veraal te komen. We moeten af van de angst om met elkaar over wezenlijke punten te discussiëren en van mening te verscillen. Wouter Bos moet et rapport als aanmoediging zien om ect leiding te geven aan de PvdA. Dat doet ij nu ook, maar wel met in et acteroofd de angst om mensen van zic te vervreemden. Die angst zou ij met dit rapport in de and moeten kunnen afleggen. Staan er in et rapport dingen waar u in Nijmegen mee aan de slag kunt? Niet direct. Maar wel in algemene zin. We moeten zorgen dat we over alle lagen een een goed en eensluidend veraal ebben. Ook lokaal. Daar probeer ik in Nijmegen zeker inoud aan te geven. Voor mij is ét ideaal gelijke kansen voor iedereen en dat kun je op allerlei manieren lokaal invullen. De SP profileert zic steeds meer als een sociaal-democratisce partij. Waar ondersceidt de PvdA zic nog van de SP? Ik denk dat we op zic erg blij moeten zijn dat de SP in de afgelopen jaren steeds meer ricting PvdA is gekropen. De PvdA moet aar veraal ecter wel op orde ebben. Dat is een opdract aan de partijleider en de leden. Dan kun je vervolgens laten zien dat de SP nog erg vastzit aan oude standpunten over bijvoorbeeld Europa en de verzorgingsstaat. Daarin verscillen we wel degelijk van de SP en ondersceiden we ons in et linkse politieke spectrum. Is et proces van partijvernieuwing met deze aanbevelingen op korte termijn te realiseren? Dat zal niet op korte termijn lukken, nee. Vreemans eerste opdract is gelijk ook de kernopdract: Zet in op een kractiger koppeling tussen beginselen en beleid. Dat moet door de ele partij worden doorgezet. We ebben op dit moment een cultureel probleem en een inoudelijk probleem. Er zijn de afgelopen tijd rapporten gescreven die niet voldoende geland zijn. Het wordt dus nu tijd om eens ect met elkaar te discussiëren. Wouter Bos eeft die discussie prima aangezwengeld en wij moeten daar als partij mee doorgaan. Maar ik denk toc dat ij degene is die daar leiding aan moet blijven geven. De PvdA moet aar veraal op orde ebben

6 Jonge politici op bezoek bij KamerledenFoto s Serge Ligtenberg Op uitnodiging van Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester kwamen afgelopen maand ruim 40 jonge raadsleden en Statenleden uit eel Nederland naar Den Haag. De oge opkomst laat zien dat er beoefte is aan onderling contact, maar óók dat veel jongeren actief in de politiek zijn. MARGRIET VISSER MEDEWERKER CLB 6 Lea Bouwmeester was een van de initiatiefnemers om et netwerk voor jonge politici nieuw leven in te blazen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart Op dat moment was zij nog raadslid in Almere, maar inmiddels is zij een collega geworden van de andere jonge Tweede-Kamerleden Martijn van Dam, Attje Kuiken en Marianne Besselink. Aloewel de laatste met aar 35 jaar al iets te oud is voor et netwerk (<32), weet zij eel goed oe et is om jong in de politiek actief te zijn. Op aar 19 e was Marianne al statenlid in Drente. Martijn, Attje, Marianne en Lea eetten un collega-politici op lokaal en regionaal niveau welkom op dinsdag 22 mei tijdens de lunc in et Tweede-Kamergebouw. Ervaringen en tips werden uitgewisseld en tussen alle bestuurslagen, regio s en portefeuilles ontstonden leuke gesprekken. Na de lunc konden de deelnemers in kleine groepjes een poosje op de tribune van de vergaderzaal zitten en naar et vragenuurtje luisteren. PvdA-minister Cramer moest zic verantwoorden over aar voornemen de gloeilamp in de toekomst te verbieden. Na et vragenuurtje leidde Sjoerd Kuiper, raadslid in Maassluis en tevens ambtelijk secretaris van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, de groep rond in et Kamergebouw. Als afsluiting van de middag konden de politici zelf ervaren oe de stoelen van de fractiekamer zitten en zic vrolijk maken over et feit dat de Groen- Linksfractie in de kelder onder de PvdA-kamers zit, maar ook dat Femke Halsema er van dictbij veel mooier en jonger uitziet dan op tv. Het netwerk voor Jonge Politici komt in et najaar weer bij elkaar in Gouda. Raadslid Moammed Moandis zal dan als gasteer optreden en een programma voor de deelnemers bedenken. Suggesties voor et programma en andere bijeenkomsten voor jonge politici zijn altijd welkom. Jong Raadslid van et Jaar Voor et tweede jaar op rij organiseerde de VNG samen met Raadslid.nu en Raadsleden- Nieuws de verkiezing van Jong Raadslid van et Jaar. Met deze verkiezing wil de organisatie laten zien dat lokale politiek ook voor jonge mensen interessant en belangrijk is. Meer dan 40 raadsleden werden aangemeld, waarna de organisatoren twaalf jonge raadsleden nomineerden voor de titel: Jo-Annes de Bat, raadslid in Goes (CDA) Ingrid de Bondt, raadslid in Utrect (VVD) Roy Bouten, raadslid in Horst aan de Maas (PvdA) Fanida Kadra, raadslid in Weert (PvdA) Moammed Moandis, raadslid in Gouda (PvdA) Miciel Mulder, raadslid in Amsterdam (PvdA) Toine van de Ven, raadslid in Vugt (Vugt Samen Anders, GL/PvdA) Jacqueline Verbeek-Nijof, raadslid in Zeist (VVD) Stijn Verbruggen, raadslid in Nijmegen (PvdA) Aline Pastoor, raadslid in Den Haag (CDA) Roxanne van Wunnik, raadslid in Maastrict (CDA) Micael Yap, raadslid in Roosendaal (PvdA) De genomineerden zijn allemaal jonger dan 36 jaar en zijn na maart 2002 raadslid geworden. De criteria op basis waarvan de jury de raadsleden beoordeelde, waren zictbaar zijn, benaderbaar, origineel en succesvol in un gemeente. De jury besliste dat slects drie kandidaten doorgingen naar de finale. Voor de PvdA goed nieuws, want zowel Moammed Moandis als Stijn Verbruggen beoorden tot de finalisten. Daarnaast was ook Roxanne van Wunnik uit Maastrict finalist. Net voor et ter perse gaan van dit nummer maakte minister Guusje ter Horst tijdens et VNG-jaarcongres op 6 juni de winnaar bekend: Stijn Verbruggen. In 2005 ging de titel van Jong Raadslid van et Jaar naar Mark Vereijen (VVD) uit Venlo. Dit jaar zat Vereijen, inmiddels wetouder in Venlo, in de jury. De overige twee finalisten waren Maarten van Dijk (PvdA) uit Maarssen en Linda Voortman (GroenLinks) uit Groningen. Wil jij je ook aansluiten bij et netwerk jonge PvdA-politici? Stuur dan een mailtje naar Margriet Visser van et CLB, In et volgende nummer van Lokaal Bestuur zullen de twee PvdA-finalisten Moammed Moandis en Stijn Verbruggen uitgebreid aan et woord komen over un raadslidmaatscap.

7 Actie UWV in discussie lkale kwsts De actie van et UWV om raadsen Statenleden met een uitkering te controleren of ze dat ebben opgegeven, krijgt waarscijnlijk een staartje. Foto: Joost Grol JOS KUIJS is wetenscappelijk medewerker van et CLB. Heeft u een vraag die et lokale bestuur raakt of wilt u reageren? Stuur dan een naar of bel Op grond van de klacten die bij et CLB zijn binnengekomen over de opstelling van et UWV, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de VNG en et UWV. De Hengelose wetouder Bert Otten (PvdA) is voorzitter van de VNGcommissie die over de rectspositie van raads- en Statenleden gaat. Ook zal worden gekeken of PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen de kwestie aan de orde kan stellen. De klacten bestaan uit onduidelijkeid van de regeling, de verscillende uitleg door de diverse uitkeringskantoren van et UWV en de oneuse benadering door de uitkeringsinstanties. Veel raadsleden dacten dat ze goede afspraken met et UWV adden gemaakt, maar werden nu ineens opgeroepen te verscijnen en kregen meteen et etiket fraudeur opgeplakt. Ook blijken diverse kantoren van et UWV andere (kortings)normen te anteren voor raadsleden en fractievoorzitters, terwijl daar volgens un eigen rictlijnen geen grond voor is. Een woordvoerder van et UWV ontkent overigens dat kantoren de regeling verscillend uitleggen. Ondertussen blijven deze geluiden wel binnenkomen bij et CLB. Het optreden van et UWV maakt et voor mensen met een uitkering wel erg onaantrekkelijk om raad- of Statenlid te worden. De volledige vergoeding wordt vaak afgeroomd inclusief de onkostenvergoeding. En deze is toc ect bedoeld om gemaakte onkosten van te betalen. Ook wordt van raads- en Statenleden verwact dat ze bijdragen aan de afdeling en de bestuurdersvereniging. Nu kent et CLB wel een regeling voor mensen met een laag inkomen, maar er blijft altijd een bijdrage over. Mensen die er door de korting reëel op acteruitgaan kunnen bij un gemeente wel vragen daarvoor te worden gecompenseerd, maar dat voelt wel erg als de arme sloeber met de pet in de and. Om elke onduidelijkeid over de uitleg van et UWV weg te nemen volgt ieronder de regeling zoals die volgens et UWV dient te zijn en waarvan ze zegt dat deze overal in et land ook zo wordt uitgevoerd. Wanneer iemand tot raadslid wordt gekozen en een uitkering eeft of tijdens zijn raadslidmaatscap werkloos wordt (WW- of een BWOO-uitkering), wordt er van uitgegaan dat zijn werklooseid met een aantal uren per week is verminderd (zie urentabel). De toegepaste korting kan ertoe leiden dat de korting op de uitkering oger is dan de vergoeding voor et raadslidmaatscap. Via een verordening kan de gemeenteraad dit negatieve inkomenseffect compenseren. Die compensatie mag niet meer bedragen dan et negatieve verscil tussen uitkering en de raadsvergoeding. WAO-uitkering De inkomsten van raadsleden met een WAO-uitkering worden op grond van de onderstaande urentabel gekort op de uitkering. Wel is bepaald dat dit niet leidt tot een erziening van de uitkering. Na afloop van et raadslidmaatscap ontvangt et raadslid weer een uitkering op et niveau van voor zijn raadslidmaatscap. Soms leidt et ertoe dat iemand in een lagere arbeidsongescikteidsklasse wordt ingedeeld. De raad kan nu bij verordening besluiten dat individuele raadsleden een lagere raadsvergoeding ontvangen waardoor deze inkomensacteruitgang teniet wordt gedaan. Raads- en Statenleden melden ons verscillende versies oe et UWV omgaat met raadsleden die dat al waren en vervolgens werkloos werden of een WAOuitkering kregen. Bij sommige kantoren eeft et raadslidmaatscap dan geen invloed op de oogte van de uitkering, bij andere wel. Navraag bij et UWV wijst uit dat et wel gevolgen dient te ebben. Volgens UWV-woordvoerder Saskia Speelman worden onderstaande uren ook in mindering gebract op de uitkering als mensen al raadslid waren en vervolgens pas werkloos of arbeidsongescikt werden. Korting in uren 7 uur per week voor een raadslid voor een gemeente tot inwoners 12 uur tot inwoners 24 uur voor raadsleden in gemeenten boven de uur per week voor Statenleden estftte GEEN HELDERE VISIE In De Estafette vertellen niet-pvda ers oe zij tegen de plaatselijke (en eventueel ook de landelijke) PvdA aankijken. Zij dwingen ons als et ware om in de spiegel te kijken. Soms valt dat mee, soms tegen. Mirjam Barendregt is fractievoorzitter van Jouw Amersfoort (drie van de 39 zetels). Ze is 41 jaar en van beroep manager sales bij Trigion. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan familie, vrienden, teater & cultuur, lekker eten en (te weinig) sport. De PvdA-fractie in Amersfoort eeft geen gemakkelijke periode acter de rug. Overigens geeel en al aan ziczelf te wijten: > In de vorige raadsperiode een fractielid dat niet langer te andaven was en noodgedwongen uit de raad vertrok. Diezelfde persoon maakt nu weer deel uit van de nieuwe fractie. > Een raadslid, min of meer gedwongen om op te stappen, na een lastercampagne tegen de fractievoorzitter van een van de lokale partijen. > Een euse wetoudersrel: Wie mocten er PvdA-wetouder worden. Alles lag op straat en mensen werden bescadigd. > En een lokale lijsttrekkersverkiezing tussen 3 kandidaten, terwijl de gedroomde kandidaat er niet bij zat Een roerige periode, die z n sporen eeft actergelaten in de nieuwe fractie. Het onderlinge vertrouwen ontbreekt en er ontstaan kampen binnen de fractie. Nadat de dampen van de overwinningsroes waren opgetrokken, de inkt van et coalitieakkoord droog was, de wetoudersrel was bezworen en et zwarte scaap de fractie ad verlaten, kon de fractievoorzitter Ismail Parmaksiz aan de bak: een fractie bouwen. Een fractie met 10 m/v, waaronder een groot aantal nieuwelingen. Ga er maar aan staan. De PvdA-fractie was onzictbaar, in en buiten de raad. Alle tijd en energie ging in de interne processen zitten: portefeuilles verdelen, nieuwe mensen wegwijs waken, teamvorming, coalitie-overleg, inwerken etc. Kortgeleden kwam ik een PvdA-bestuurslid tegen en deze wist mij te melden dat de sfeer nu een stuk beter was en de samenwerking ook. Waarop ik em meldde: Daar merken we nog niet zoveel van. De fractie is namelijk geen eeneid, maar een verzameling individuen. Nu is natuurlijk iedere fractie dat, maar in een grotere fractie valt dat nu eenmaal meer op. Juist dan eb je een eldere visie en duidelijke lijn nodig. Een visie die bindt, die je over et voetlict kunt brengen. En die visie is er niet. Als ik terugdenk aan de recente bijdrage tijdens de Kadernota, dan kun je twee conclusies trekken. Óf de PvdA eeft geen visie. Ieder fractielid mag een snippertje interessegebied aanleveren en dat acter elkaar gezet is de PvdA-lijn. Óf de fractie ad teveel spreektijd (we werken bij de kadernota met spreektijd naar grootte van een fractie), waardoor alles belangrijk was en daardoor niets belangrijk was. Een ander opvallend fenomeen is et feit dat de fractie moeite eeft met voorstellen van anderen. Niet omdat ze et er inoudelijk niet mee eens zouden zijn, maar om iets van een andere fractie te onoreren. En dan met name een oppositiefractie. Dit geldt voor de andere coalitiepartijen veel minder. Zij zoeken mijn fractie eerder op en gaan ook eerder op verzoeken van onze kant in. De PvdA gedraagt zic duidelijk als oeder van et college en daarmee is et frisse (wat een deel van de fractie ad) alweer verbleekt. De regenteske veren worden maar moeilijk afgescud. Waarom toc? Zit et dan zo in de genen? Dat zou ik weleens willen weten. Positiever ben ik over de beide wetouders. Zij proberen op un beleidsterreinen de stad te zoeken en de mening van inwoners bij et opstellen van beleid te betrekken. Sport, cultuur en Amersfoort Vernieuwt bijvoorbeeld. Een goede zaak. De gefundeerde mening van raadsleden, ook die van de oppositie, doet er ook toe. Er zijn veel trajecten uitgezet, aan de PvdA-wetouders om te laten zien dat trajecten ook met maatscappelijk draagvlak tot een goed einde gebract kunnen worden. Zijn er dan geen lictpuntjes voor de plaatselijke PvdA-fractie? Ik denk et wel: Keuzes maken, vertrouwen geven, niet krampactig collegebeleid verdedigen en anders open op de wederopstanding van Wouter Bos. In 2006 werkte et ook. 7

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Marleen Barth Niet zeuren over tegenwind. PvdA. Met. poster

Marleen Barth Niet zeuren over tegenwind. PvdA. Met. poster Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 7e jaargang nummer 4 december 2010 Ledendag in Den Haag Drie vakbonden over Rutte s toekomst verhaal Lilianne Ploumen verbindt verleden met heden Met PvdA poster

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen?

IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? Carrie: kies mij Nieuwjaarsbijeenkomst over burgemeestersverkiezing:

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Dit werk is mijn passie

Dit werk is mijn passie Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 4 juni 2006 Ondernemers over de PvdA Terug naar de emancipatie van de onderklasse De PvdA-ideeëntrein Trude Maas: We moeten het bedrijfsleven

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

INFO MIGRATIE. Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie & ontwikkeling

INFO MIGRATIE. Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie & ontwikkeling MIGRATIE INFO NUMMER 3 17e JAARGANG oktober 2011 Migratie in de actualiteit _ Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie &

Nadere informatie

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten:

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten: Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 1 februari 2006 Michiel van Hulten: Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd Feest in de Beurs van Berlage: 60 jaar PvdA

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005 burgemeestersblad 36 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 9, juli 2005 2 Redactioneel commentaar Sander Schelberg over t Blijft een prachtbaan 3 De weg naar Rome Column van Jaap

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

LOCOMOTIE Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Rechtsongelijkheid voor lokale politiek Han van t Hof algemeen bestuurslid OSF

LOCOMOTIE Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Rechtsongelijkheid voor lokale politiek Han van t Hof algemeen bestuurslid OSF Magazine over onafhankelijke politiek LOCOMOTIE Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Rechtsongelijkheid voor lokale politiek Han van t Hof algemeen bestuurslid OSF 53 februari 2014 Inhoudsopgave Mensenwerk 3

Nadere informatie