De arbeidsmarkt van morgen vormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De arbeidsmarkt van morgen vormen"

Transcriptie

1 De arbeidsmarkt van morgen vormen

2 Jaarverslag 2011 Inhoud Inhoud 1 Voorwoord 3 De federatie 4 De federatie in I. Federgon en het sociaal overleg 7 a. Nationale Arbeidsraad (NAR): beslissend jaar voor de actualisering van de wet op uitzendarbeid 7 b. Sectoraal akkoord in de uitzendsector (PC 322) 7 c. Sectoraal akkoord gesloten in het PC (Dienstencheques) 7 1 II. Federgon wil een positief en wettelijk kader creëren 8 a. Het correct tewerkstellen van vreemde werknemers is geen sinecure. Federgon pleit voor oplossingen 8 b. Federgon dringt aan op een snelle en correcte uitvoering van de Europese uitzendrichtlijn en vraagt de totale opheffing van verbodsbepalingen en belemmeringen op uitzendarbeid 9 c. Brussel past regelgeving inzake arbeidsbemiddeling aan zodat ze strookt met de Europese regels 9 d. Vlaamse regering keurt ontwerpdecreet SYNTRA Vlaanderen goed 9 e. Elektronische maaltijdcheques in de uitzendsector 10 III. Kwaliteit blijft een topprioriteit voor Federgon 11 a. Minister Muyters reikt de allereerste diploma s uit van het Postgraduaat Recruitment, Search en Selection 11 b. Meerwaarde van Interim Managementbureaus resulteert in grotere klantentevredenheid 11 c. De uitzendsector deelt de bemoedigende resultaten van zijn nieuwe antidiscriminatieplan mee 12 d. Invoeren van Certified Membership in de sector Recruitment, Search & Selection 12 e. LRQA Lloyds Register certifieert eerste Interim Managementbureaus 13 f. Verruiming van de bevoegdheid van de ombudsdienst van Federgon tot de sector projectsourcing 13 g. Certo certificering blijkt succesvol 13 IV. Federgon kenniscentrum van de arbeidsmarkt 15 a. Private arbeidsmarktintermediairen op zoek naar oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt 15 b. Federgon Leerstoel aan de K.U.Leuven Dynamiek van de arbeidsmarkt 15 c. Jobstudenten: kennismaking met de arbeidsmarkt 16 V. Federgon geeft de arbeidsmarkt mee vorm en weegt op het politieke debat 17 a. Van Generatiepact naar Activiteitspact 17 b. Federgon maakt haar memorandum over aan de Formateur 18 c. Uitzendsector verheugd over nieuwe intentieverklaring 18 Economisch verslag Een jaar met 2 snelheden 20 Uitzendarbeid 24 Outplacement 33 Projectsourcing 37 Interim Management 38 Dienstencheques 41 Recruitment, Search & Selection 44 Opleiding 47

3 Arbeidsmarkten helpen om efficiënt te blijven en efficiënter te worden

4 Voorwoord De arbeidsmarkt van morgen vormen 2011 was voor de Federgon-sectoren goed gestart. De vooruitzichten waren positief, onze sectoren hadden de economische en sociale crisis goed doorstaan. Velen hadden van de periode van laagconjunctuur gebruik gemaakt om zich aan te passen en voor te bereiden op de talrijke uitdagingen van de arbeidsmarkt: de war for talent, de knelpuntberoepen, de vergrijzing, lage arbeidsmarktparticipatie, 3 Deze uitdagingen vragen immers van bedrijven een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt en op HR in het bijzonder. HR-management is de discipline van de toekomst. De structurele schaarste op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat talent en vooral het juiste talent cruciaal wordt voor bedrijven. Dit Human Capital zal op een meetbare manier wegen op de bedrijfsresultaten. HR wordt vandaag meer en meer becijferd en gemeten en is voor bedrijven niet langer een kost maar een investeringspost. HR wordt strategisch. Federgon is zich bewust van de belangrijke rol die haar leden hierin spelen en van de manier waarop HR-dienstverleners wegen op de strategische beslissingen van hun klanten. Dit werd ook met klem benadrukt door Professor Lynda Gratton van de London Business School, die gastspreker was op onze Algemene Vergadering in maart Maar onze economieën worden steeds volatieler en economische cycli volgen elkaar steeds sneller op. In de tweede helft van 2011 stond de economische barometer weer op onweer. Maar onze sectoren blijken ook deze tweede crisis goed te doorstaan. Bovendien zijn private arbeidsbemiddelaars bijzonder goed geplaatst om een antwoord te geven op de steeds volatielere en complexere arbeidsmarkten. Ze zijn zowel voor werknemers als voor werkgevers de partner bij uitstek, de schakel die onmiddellijk kan reageren om het aanbod en de vraag optimaal op elkaar af te stemmen en een maximale tewerkstellingsgraad te vrijwaren. Ze stellen bedrijven in staat om zich beter en sneller aan te passen aan economische veranderingen. Omdat Federgon overtuigd is van de cruciale rol van haar sectoren wil de federatie blijven wegen op het politieke debat. Zo tekent Federgon resoluut voor een activiteitspact en blijft de federatie ijveren voor een structurele samenwerking tussen private HR-dienstverleners en de publieke sector. Ook blijft Federgon een bevoorrechte partner in het sociaal overleg en wil ze voor haar leden een positief, wettelijk kader creëren. Kwaliteit van de dienstverlening van haar leden is voor Federgon een topprioriteit en als federatie wil ze meer dan ooit het kenniscentrum van de arbeidsmarkt zijn door consequent te blijven investeren in onderzoek. Onze ambitie is en blijft duidelijk en ondubbelzinnig: de arbeidsmarkt mee vormen. Een studie van Ciett (International Confederation of Private Employment Agencies) en The Boston Consulting Group (november 2011) erkent dat onze leden over een aantal eigenschappen beschikken die arbeidsmarkten helpen om efficiënt te blijven en efficiënter te worden. Dit maakt van de Federgon-sectoren de volgende decennia waardevolle partners op het domein van tewerkstelling en dit zowel voor de overheden, de ondernemingen als de werknemers. Herwig Muyldermans Algemeen Directeur Philippe Lacroix Voorzitter

5 De federatie De federatie van Partners voor Werk Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Ze vertegenwoordigt de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord. Federgon telt 588 leden (status op ), actief in de sectoren werving, search en selectie, outplacement, uitzendarbeid, projectsourcing, opleiding, interim management en dienstencheques. Organisatie De zeven sectoren die door Federgon vertegenwoordigd worden vormen evenveel sectorale commissies. Elke sectorale commissie heeft een zekere autonomie en kan dus in de eigen dossiers een eigen strategie, en eigen prioriteiten bepalen. Raad van Beheer (op 31 december 2011) Johan De Meyer Voorzitter van de sectorale commissie Opleiding (Kluwer Opleidingen) Eggerik Dockx Voorzitter van de sectorale commissie Projectsourcing (Talent Planet) Philippe Lacroix Voorzitter en Voorzitter van de regionale commissie Wallonië (Manpower) Philippe Melis Voorzitter van de sectorale commissie Diensten aan particulieren (Tempo-Team) Philippe Meysman Voorzitter van de regionale commissie Brussel (Hudson) Herman Nijns Voorzitter van de regionale commissie Vlaanderen (Randstad Belgium) Joseph Sadis Voorzitter van de sectorale commissie Interim Management (B-Management) Marleen Smekens Voorzitter van de sectorale commissie Recruitment, Search & Selection (Mentorprise) Ingeborg Van Germeersch Voorzitter van de sectorale commissie Outplacement (Select Human Resources) Hubert Van Hoe Voorzitter van de sectorale commissie Uitzendarbeid (USG People) Annemie Verschetse Uittredend Voorzitter (Konvert Interim) Philip Cracco (Accent jobs for people) Mark De Smedt (Adecco Personnel services) Marc Theuns (MenT associates) Michel Van Hemele (Essensys) Christophe Velge (Axis) Secretariaat contactpersonen Herwig Muyldermans Algemeen Directeur Ann Cattelain Directeur van de Juridische Dienst Paul Verschueren Directeur van de Economische Dienst Arnaud Le Grelle Directeur Wallonië Brussel Sébastien Delfosse Directeur Ingrid Geboors Verantwoordelijke Secretariaat Lien Persyn Verantwoordelijke Communicatie Ledenlijst De ledenlijst van Federgon is ter beschikking op onze website

6 De federatie Federgon vertegenwoordigt haar leden Federgon vertegenwoordigt de belangen van haar leden in een aantal instanties en organisaties. Werkgeversorganisaties 5 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE AND INDUSTRY The Voice for Labour Choice Paritaire instanties Federgon zetelt onder meer in volgende paritaire organisaties: Nationale Arbeidsraad (NAR) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW) Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Beheerscomité Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) - Beheerscomité Brusselse dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris) - Beheerscomité Office Wallon de la formation professionnelle et de l emploi (FOREM) - Beheerscomité Bruxelles Formation - Beheerscomité Paritair Comité voor de Uitzendarbeid Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218)

7 Federgon is een bevoorrechte partner in het sociaal overleg en wil voor haar leden een positief, wettelijk kader creëren.

8 De federatie in 2011 I. Federgon en het sociaal overleg Nationale Arbeidsraad (NAR): beslissend jaar voor de actualisering van de wet op uitzendarbeid Na jarenlange onderhandelingen werden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) in 2011 belangrijke stappen gezet in de dialoog tussen de sociale partners over de actualisering van de wet op de uitzendarbeid. Er werd een consensus bereikt over een aantal belangrijke knelpunten in de regelgeving, namelijk het motief instroom en de dagcontracten. Naast de bestaande motieven van instroom zoals de tijdelijke vervanging, vermeerdering van werk en uitzonderlijk werk komt er een nieuw motief bij. Voortaan zullen uitzendbedrijven uitzendkrachten ter beschikking kunnen stellen van bedrijven met het oog op een vaste aanwerving. In de praktijk merken we vandaag dat reeds de helft van de uitzendopdrachten leidt naar een vaste job. Voor de sector is de uitbreiding van de regelgeving met dit nieuwe motief dan ook een echte opsteker. Wat de dagcontracten en meer in het bijzonder de opeenvolgende dagcontracten betreft zal er in de toekomst met procedures gewerkt worden waarbij er duidelijk meer betrokkenheid zal zijn van de ondernemingen. Zo zullen er onder meer informatieprocedures voorzien worden voor de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging. Tijdens een eerste fase wordt ernaar gestreefd de 48-urenregel* af te schaffen voor opeenvolgende dagcontracten op voorwaarde dat de vaststelling van de opdracht mogelijk is via een elektronische mededeling. Uiteindelijk is het de bedoeling om de 48-urenregel voor alle overeenkomsten af te schaffen** van zodra de elektronische arbeidsovereenkomst algemeen toepasbaar is. Sectoraal akkoord in de uitzendsector (PC 322) In het paritair comité voor de uitzendarbeid is, na een aantal maanden van moeilijke onderhandelingen, op maandag 3 oktober, een sectoraal akkoord gesloten voor de periode Dit akkoord heeft betrekking op meer dan uitzendkrachten. Dit akkoord omvat heel wat maatregelen, waaronder: een verhoging van de eindejaarspremie van de uitzendkrachten nieuwe sectorgebonden regels inzake de inhouding van de bedrijfsvoorheffing, om te vermijden dat de uitzendkrachten te veel moeten betalen op het ogenblik van de afrekening door de diensten van de belastingen het voortzetten van de onderhandelingen voor het invoeren van een pensioensysteem op het niveau van de uitzendsector het voortzetten en verhogen van de inspanningen inzake de vorming van de uitzendkrachten, alsook inzake de strijd tegen arbeidsongevallen het aanpassen en updaten van de CAO inzake de preventie van discriminatie... Federgon is tevreden met dit akkoord en noemt het evenwichtig. Sectoraal akkoord gesloten in het PC (dienstencheques) Na bijna 7 maanden onderhandelen hebben de sociale partners tijdens de vergadering van het paritair comité (dienstencheques) van 9 november 2011, een sectoraal akkoord gesloten voor de periode In dit akkoord worden belangrijke beslissingen genomen i.v.m. de koopkracht, de vergoeding van de verplaatsingstijden en de kwaliteit van de arbeid. Een heel belangrijk luik in dit akkoord gaat over vorming. De sociale partners hebben beslist dat voortaan elke nieuwe werknemer opgeleid zal worden. Hiervoor zal een budget van 2 miljoen euro worden vrijgemaakt. Het akkoord komt op een voor de sector belangrijk moment, nu er grote onzekerheid is wegens de nakende regionalisering. 7 * Huidige regeling: de overeenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk binnen 2 werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt (wet van , art. 8, 1, 4de lid) ** Uitzendcontracten zouden dan binnen de 1e dag van tewerkstelling moeten worden opgemaakt

9 De federatie in 2011 II. Federgon wil een positief en wettelijk kader creëren Het correct tewerkstellen van vreemde werknemers is geen sinecure. Federgon pleit voor oplossingen Het is voor een werkgever absoluut niet eenvoudig om werknemers van vreemde afkomst op een correcte manier tewerk te stellen. Het wetgevend kader aangaande verblijfs- en arbeidsvergunningen is praktisch nagenoeg ontoepasbaar. Het is dermate complex dat zelfs de interpretaties van de verschillende bevoegde overheden vaak verschillen... Uitzendbedrijven zijn hét kanaal bij uitstek waarlangs vreemde werknemers instromen op de arbeidsmarkt Gezien uitzendbedrijven hét kanaal bij uitstek zijn waarlangs vreemde werknemers instromen op de arbeidsmarkt, worden zij hier als eerste mee geconfronteerd. Het probleem ligt in de eerste plaats bij de verblijfsdocumenten. De nieuwe documenten, elektronische kaarten, stemmen niet noodzakelijk overeen met de oude papieren documenten. Er komen nieuwe categorieën of, omgekeerd, bijzondere vermeldingen zijn verdwenen. De huidige situatie is een bron van rechtsonzekerheid: het is moeilijk juiste informatie te krijgen en schriftelijke bevestiging te bekomen vanwege de bevoegde overheidsinstanties. Federgon beschouwt het nochtans als de opdracht van de overheid om te zorgen voor duidelijke en transparante informatie! Op korte termijn kan het oprichten van een uniek loket of een database een oplossing bieden. Vandaag zijn de bevoegdheden verspreid tussen

10 De federatie in 2011 de federale overheid, de gewesten en de gemeenten. Het uitzendbureau zou snel en schriftelijk precieze informatie moeten krijgen waardoor een minimum aan rechtszekerheid bekomen wordt. Op middellange termijn pleit Federgon voor het opnemen van alle informatie aangaande verblijf en tewerkstelling op de chip van de elektronische vreemdelingen kaarten. Het gaat dan meer bepaald om informatie aangaande het bestaan van een vrijstelling van arbeidskaart en de reden daarvoor, het soort arbeidskaart en de geldigheidsduur ervan, enz. Federgon dringt aan op een snelle en correcte uitvoering van de Europese uitzendrichtlijn en vraagt de totale opheffing van verbodsbepalingen en belemmeringen op uitzendarbeid De Europese uitzendrichtlijn van 2008 voorziet in de opheffing van verbodsbepalingen en belemmeringen op uitzendarbeid. In ons land is uitzendarbeid o.a. in de publieke sector verboden. Federgon juicht de beslissing van de federale regering toe om tegen eind juni van 2012 een regeling uit te werken inzake uitzendarbeid in de openbare sector. Anderzijds heeft de overheid bevestigd dat nu reeds uitzendkrachten kunnen ter beschikking gesteld worden in de openbare sector ter vervanging van contractuele medewerkers. In heel wat andere sectoren bestaan er nog steeds verbodsbepalingen die nu dringend moeten opgeheven worden, niet enkel omdat Europa dit vraagt, maar in eerste instantie omdat de uitzendsector een essentiële bijdrage verricht voor de goede werking van de arbeidsmarkt. Het betreft hier meer in het bijzonder de verhuissector, de binnenscheepvaart, bepaalde categorieën in de grafische sector, de zeehavens Federgon stelt vast dat er nog geen sprake is van een algehele heroverweging (noch van een aanzet tot opheffing) van de diverse verboden en beperkingen op uitzendarbeid. België is bijgevolg nog steeds in gebreke wat de omzetting van artikel 4 van de richtlijn betreft. De federatie pleit er dan ook voor om de richtlijn zo spoedig mogelijk correct en volledig om te zetten in het nationale recht. Brussel past zijn regelgeving inzake arbeidsbemiddeling aan zodat ze strookt met de Europese regels Op 10 augustus 2011 publiceerde het Staatsblad de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt. Deze moet de tekst uit 2003 vervangen van zodra het uitvoeringsbesluit is gepubliceerd. Ter herinnering: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de laatste entiteit van het federale België die haar regelgeving aanpast aan de voorschriften van de Diensten richtlijn. Deze laattijdige omzetting gaf overigens aanleiding tot een zaak tegen ons land voor het Hof van Justitie van de EU. De nieuwe tekst verschilt helaas niet zo veel van de oude. Hij voorziet in het behoud van een systeem van erkenningen voor activiteiten in het kader van uitzendarbeid, en in een systeem van geregistreerde aangiften voor de andere activiteiten van arbeidsbemiddeling. Ook de jaarlijkse rapportering blijft behouden. Deze gaat gepaard met de verplichting, voor alle erkende of geregistreerde entiteiten, bij te dragen tot de werking van de arbeidsmarkt. Deze vaag omschreven verplichting was tot nu toe enkel van toepassing op uitzendactiviteiten. Werd de verplichting vroeger niet ingevuld, dan kon ze worden omgezet in een jaarlijkse taks. Federgon is verheugd over het wegvallen van deze laatste regel en zal er nauwlettend op toekijken dat het besluit beantwoordt aan de eisen inzake administratieve vereenvoudiging. Verder rekent Federgon erop dat dit zal zorgen voor een nieuwe dynamiek op de Brusselse arbeidsmarkt, die zeker nood heeft aan moderne en ambitieuze initiatieven. Vlaamse regering keurt ontwerpdecreet SYNTRA Vlaanderen goed Op 15 juli 2011 heeft de Vlaamse regering het ontwerp van wijzigingsdecreet over Syntra Vlaanderen principieel goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor de private opleidingsverstrekkers met het oog op het indijken van de ongelijke concurrentie op de opleidingsmarkt. 9

11 De federatie in 2011 Het ontwerpdecreet heeft tot doel het opleidingsaanbod dat via Syntra Vlaanderen wordt georganiseerd in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving inzake diensten van algemeen belang. Dit zijn m.a.w. de Europese regels die er moeten voor zorgen dat alle opleidingsverstrekkers op een gelijke wijze toegang hebben tot de opleidingsmarkt. De belangrijkste doelstellingen van dit ontwerp van decreet zijn: Het in overeenstemming brengen van de opleidingen met de Europese regelgeving. Het invoeren van een nieuwe regie- en actoropdeling voor Syntra Vlaanderen. Het aanpassen van de bestaande financiering in het kader van een effectieve en efficiënte overheid. In het najaar werd dit ontwerp van decreet nog voorgelegd aan de sociale partners binnen de SERV. De goedkeuring door het Vlaams Parlement is voorzien voor Federgon apprecieert op een positieve wijze de werkzaamheden van de Vlaamse regering en van de bevoegde Minister Muyters. Vervolgens, en dit in tegenstelling tot het systeem dat op dit ogenblik van toepassing is, zal de uitzendkracht automatisch verwittigd worden als zijn maaltijd cheques, die overigens ook kunnen worden opgesplitst, op korte termijn vervallen. Bovendien zal de werknemer altijd en in real time een overzicht kunnen krijgen van het resterende saldo. In geval van diefstal of verlies zullen de maaltijdcheques ook niet verloren zijn voor de uitzendkracht, want het toegekende bedrag kan geblokkeerd worden voor de tijd die nodig is om een nieuwe kaart te bekomen, waarmee de elektronische maaltijdcheques dan opnieuw kunnen worden gebruikt. De Europese regels moeten er voor zorgen dat alle opleidingsverstrekkers op een gelijke wijze toegang hebben tot de opleidingsmarkt. Elektronische maaltijdcheques in de uitzendsector Op 3 oktober 2011 werd een collectieve arbeidsovereenkomst m.b.t. de elektronische maaltijdcheques gesloten. Het was de laatste formaliteit die vervuld moest worden om het gebruik van elektronische maaltijdcheques voor uitzendkrachten mogelijk te maken. Het invoeren van maaltijdcheques in een elektronische vorm biedt aan alle betrokken partijen heel wat voordelen. In de eerste plaats zal door het invoeren van elektronische maaltijdcheques een zware administratieve last wegvallen bij de bedrijven, die de maaltijdcheques nu met de post moeten opsturen of persoonlijk aan de uitzendkrachten moeten overhandigen, waarbij deze op hun beurt moeten tekenen voor ontvangst en zich daarvoor dus moeten verplaatsen.

12 De federatie in 2011 III. Kwaliteit blijft een topprioriteit voor Federgon Minister Muyters reikt de allereerste diploma s uit van het Postgraduaat Recruitment, Search en Selection Op vrijdag 1 juli 2011 ontvingen de eerste afgestudeerden van de richting Postgraduaat Recruitment, Search & Selection (RSS) van de Lessius Hogeschool (afdeling van KU Leuven) hun diploma uit handen van Vlaams Minister van werk, Philippe Muyters. Dit gebeurde tijdens een feestelijke plechtigheid met verschillende toespraken, onder meer van Prof. dr. Flora Carrijn, academisch beheerder van Lessius en van mevrouw Marleen Smekens, voorzitter van de Commissie RSS van Federgon. Keynote-speaker was Minister Muyters. Hij gaf zijn visie op het loopbaanbeleid en het nut van permanente opleiding en bijscholing voor de arbeidsmarkt. Het postgraduaat RSS is een initiatief van Lessius en Federgon en combineert een sterk praktijkgerichte opleiding met een stevige theoretische onderbouw. De nadruk ligt op rekrutering, search en selectie. Deze domeinen worden ge plaatst in het ruimere kader van het HR-beleid. Aca de mische, praktische en juridisch-deontologische sessies wisselen elkaar af. Meerwaarde van Interim Managementbureaus resulteert in grotere klantentevredenheid In 2011 voerde Professor Van Robaeys van de HUB in opdracht van Federgon een kwalitatief tevredenheidsonderzoek uit. In dit onderzoek werd er onder meer gepolst naar de ervaringen van klanten met Interim Management. Zowel het rechtstreeks inhuren van zelfstandige managers als de samenwerking met Interim Managementbureaus werden onderzocht. Interim Management is vandaag als beleidsinstrument onmisbaar en de Interim Managementbureaus zijn voor de klanten-bedrijven de strategische partners bij uitstek. De resultaten van de enquête bevestigen dat Interim Managementbureaus hoog scoren op die aspecten die voor klanten belangrijk zijn: een grondige screening en selectie van de interim managers, het feit dat ze beschikken over een zeer degelijk netwerk van kandidaten en de correcte prijszetting. Bovendien toont het onderzoek aan dat een aantal negatieve punten dat aan de oppervlakte komt als bedrijven rechtstreeks zelfstandige interim managers inhuren, voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan een minder professionele screening en selectie van de kandidaten. Het is voor de Interim Managementbureaus een echte opsteker dat de toegevoegde waarde die zij bieden ook door hun klanten als een absolute meerwaarde wordt beschouwd. Ook als het aankomt op de matching tussen de interim manager en de bedrijfsproblematiek bij de opdrachtgever, kunnen Interim Managementbureaus zich duidelijk onderscheiden. 11 Interim Management is vandaag als beleidsinstrument onmisbaar.

13 De federatie in 2011 De uitzendsector deelt de bemoedigende resultaten van zijn nieuwe antidiscriminatieplan mee Eind 2010 besliste Federgon, in overleg met de Vlaamse Minister van Werk Philippe Muyters, om een systeem van Mystery shopping in te voeren, waardoor de correcte toepassing van de antidiscriminatiemaatregelen in de sector op een neutrale en objectieve manier gecontroleerd zou kunnen worden. Aan een onafhankelijk bureau werd de opdracht gegeven een mystery shopping te organiseren bij alle uitzend bureaus aangesloten bij Federgon. Tijdens een hoorzitting op 9 juni 2011 in het Vlaams Parlement heeft Federgon de eerste tussentijdse resultaten van deze mystery shopping bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 72% van de 130 gecontroleerde agentschappen heeft gereageerd zoals het moet op een discriminerende vraag. 28% van de agentschappen heeft onvoldoende duidelijk laten blijken dat ze de discriminerende vraag weigerden. Deze bedrijven, die dus in de fout gingen, werden onmiddellijk door Federgon terechtgewezen en dringend aangemaand bijkomende interne maatregelen te nemen om te zorgen voor de juiste toepassing van de antidiscriminatieregels. De sector zal het systeem van mystery shopping voortzetten om dit na te gaan. Voor Federgon zijn deze resultaten bemoedigend maar nog onvoldoende. Om ieder positief antwoord op een discriminerende vraag van een klant volledig uit te bannen wil de federatie dan ook haar inspanningen en haar acties aanhouden. Toch blijft de uitzendsector slechts een intermediair op de arbeidsmarkt die niet helemaal alleen een einde kan maken aan de problemen inzake discriminatie, hetzij op het vlak van aanwerving van werknemers, hetzij op het vlak van discriminatie op de werkplek. De sector herhaalt dus zijn oproep voor een ruim debat, met alle belangstellende partijen (werkgeversorganisaties, vakbonden, ), rond de problematiek van discriminatie. Invoeren van Certified Membership in de sector Recruitment, Search en Selection Op 15 juni 2011 lanceerde Federgon bovenop het kwaliteitscharter een bijkomende kwaliteitscertificering specifiek voor de sector Recruitment, Search en Selection: het Certified Membership. Dit moet het professionalisme en de kwaliteit van de dienst verlening verder onderstrepen. Na het afschaffen van de erkenning voor de sector Recruitment, Search en Selection was er een sterke vraag vanuit de sector voor zelfregulering en om hun engagement, om permanent aandacht te besteden aan kwalitatieve dienstverlening, nog extra te onderstrepen. Dit membership komt bovenop de regionale wetgeving, de federale wetgeving en het Federgon- Kwaliteitscharter. In juli 2011 werd de procedure voor certificering opgestart en in januari 2012 werden de eerste Certified Memberships toegekend. De gecertificeerde bedrijven mogen dan ook het Certified Membership -logo gebruiken. Het Certified Membership voor de sector Recruitment, Search en Selectie bestaat uit een aantal essentiële bouwstenen: het onderschrijven van een Deontologische code, het behalen van voldoende resultaten op de tevredenheidsenquêtes, het deelnemen aan de Federgonsurvey en het voeren van een actief opleidingsbeleid voor de consultants. Dit Certified Membership wil zowel voor kandidaten als voor klant-bedrijven een leidraad zijn en garanties bieden. Nu de jacht op het juiste talent weer geopend is, zijn zowel bedrijven als kandidaten op zoek naar de geschikte partner die hen op een professionele manier kan begeleiden. Federgon wil hen hierbij de weg wijzen.

14 De federatie in 2011 LRQA Lloyds Register certifieert eerste Interim Managementbureaus Eind september werden ook de eerste Interim Managementbureaus die lid zijn van Federgon gecertifieerd. Voor deze certificering werkt Federgon nauw samen met LRQA Lloyds Register Quality Assurance, die de audits op zich neemt. Het certified label moet aan Interim Managementbureaus toelaten om zich te onderscheiden op basis van duidelijk meetbare parameters. Vanuit de sector was er een duidelijke vraag om te werken met een objectief certificeringssysteem dat de dienstverlening van de Interim Managementbureaus in kaart kon brengen. Zowel voor ondernemingen als voor kandidaat - Interim managers moet dit systeem van externe certificering zorgen voor duidelijkheid en transparantie. Bedrijven kunnen zich, voor de verschillende aspecten die eigen zijn aan het metier van Interim Management, onderscheiden op 4 niveaus. Op elk niveau zijn telkens 0 tot 4 punten te verdienen. Uiteindelijk kunnen in totaal 4 sterren behaald worden. Bovendien zijn de resultaten van deze onafhankelijke audits openbaar. Certified Membership moet het professionalisme en de kwaliteit van de dienstverlening verder onderstrepen. Verruiming van de bevoegdheid van de ombudsdienst van Federgon tot de sector projectsourcing In 2011 werd beslist om de bevoegdheid van de ombudsdienst van Federgon te verruimen tot de Commissie Projectsourcing. Dit onderstreept het kwaliteitsstreven van de sector en de bereidheid om volledig transparant te werken. Voortaan kan een (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een projectsourcingbureau informatie vragen over de toepassing van de sociale reglementering en over zijn/haar rechten. Ook voor klachten over Federgon-leden kunnen (kandidaat-) werknemers bij de Federgon Ombudsdienst terecht. De ombudsdienst zal steeds objectief en onpartijdig bemiddelen bij het bedrijf om het geschil te regelen. De ombudsdienst heeft de bevoegdheid om in een geschil autonoom een voorstel van oplossing te formuleren en verzoekt het betrokken lid om dit te volgen. Op die manier worden tussenkomsten van andere instanties vermeden. Certo certificering blijkt succesvol De certificering door Certo is een kwaliteitswaarborg voor de dienstverlening van outplacement. In 2011 groeide het aantal Certo -gecertificeerde bedrijven gestaag naar 46. De tevredenheidsenquête vormt een van de belangrijkste pijlers van deze certificering. In de enquêtes worden zowel bedrijven als kandidaten bevraagd over hun ervaringen met outplacement. Er wordt onder meer gepolst naar de tevredenheid over de outplacementfaciliteiten, de begeleider en de begeleiding zelf. De resultaten van deze enquêtes worden op regelmatige basis geëvalueerd. In mei en september 2011 werden reeds resultaten van deze tevredenheidsmetingen bekendgemaakt. De ervaringen van zowel kandidaten als bedrijven worden als zeer positief geëvalueerd. 13

15 Federgon, als vertegenwoordiger van de private arbeidsbemiddelaars, wil constructief meewerken aan de arbeidsmarkt van morgen.

16 De federatie in 2011 IV. Federgon: kenniscentrum van de arbeidsmarkt Private arbeidsmarktintermediairen op zoek naar oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt De arbeidsmarkt kraakt, piept en knelt onder druk van een arbeidsaanbod dat steeds minder afgestemd is op de vraag. De aanpak van deze situatie vergt dan ook verregaande inspanningen van alle actoren. Federgon, vanuit de maatschappelijke positie die ze inneemt als vertegenwoordiger van de private arbeidsbemiddelaars, wil constructief meewerken aan de arbeidsmarkt van morgen. In de zoektocht naar oplossingen verrichtte Federgon in januari 2011 een onderzoek naar knelpunten op de arbeidsmarkt. 85 HR-dienstverleners namen toen deel aan onze webbevraging. Vervolgens formuleerde Federgon, op basis van de resultaten, in een positionpaper haar analyse en oplossingen aangaande de knelpuntproblematiek. De voornaamste uitdagingen zijn de verruiming van het arbeidseffectief enerzijds en het kwalitatief versterken van het arbeidsaanbod anderzijds. De private arbeidsmarktintermediairen zijn goed geplaatst om mee een bijdrage te leveren tot deze verruiming en versterking en wel om de volgende redenen. Snelheid van handelen: van private intermediairen wordt verwacht dat zij snel en accuraat oplossingen bieden. Er wordt creatief omgesprongen met de resources. Kennis van de arbeidsmarkt: via het uitgebreid netwerk aan agentschappen en de dagelijkse contacten met de belangrijkste operatoren op de arbeidsmarkt hebben private intermediairen steeds een vinger aan de pols. Deze kennis laat toe om doortastend op te treden. Resultaatgedreven: doorgaans geldt geen oplossing, geen business Hierdoor heerst er een oplossingsgerichte doe-cultuur. De directe bijdrage die arbeidsmarktintermediairen kunnen leveren in het zoeken naar oplossingen voor kraptes en knelpunten is niet spectaculair en niet altijd even zichtbaar. Toch gaat het om een wezenlijke bijdrage aan de werking van de arbeidsmarkt. Trouwens, wie denkt dat mirakeloplossingen bestaan, heeft het mis. De oorzaken zijn zo talrijk en uiteenlopend dat een aanpak op alle niveaus nodig is en dat alle betrokkenen verantwoordelijkheid moeten nemen. Of de visie die men heeft op de arbeidsmarkt eerder economisch, dan wel maatschappelijk geïnspireerd is, maakt in wezen niets uit. Optimale en maximale benutting van alle talenten levert zonder twijfel de beste return. Federgon Leerstoel aan de K.U.Leuven Dynamiek van de arbeidsmarkt Op 3 mei 2011 ondertekenden HIVA-K.U.Leuven en Federgon een overeenkomst voor de oprichting van de leerstoel getiteld Federgon Leerstoel Dynamiek van de arbeidsmarkt. De titularis en co-titularis van deze leerstoel zijn Professor Dr. Ludo Struyven en Karen Geurts. De doelstelling van de leerstoel is om de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in kaart te brengen door het opzetten van een permanente set van indicatoren. Dit moet toelaten om een correct beeld te krijgen van die turbulenties op de arbeidsmarkt die anders verborgen blijven achter nettostatistieken: we denken hierbij aan de start en de stopzetting van bedrijven, de creatie en de vernietiging van banen, de in- en uitstroom van werknemers. DynaM is een innovatief project dat de turbulentie op de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt. Gestructureerde en betrouwbare cijfers over deze dynamiek waren tot voor kort onbestaand in België. DynaM vult deze lacune op en beschrijft de turbulente realiteit van de arbeidsmarkt. DynaM-belgium.o DynaM- Drie actoren op de arbeidsmarkt sloegen voor DynaM de handen in elkaar: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid levert de data en ontwikkelde DynaM- samen met HIVA-K.U.Leuven betrouwbare statistieken. HIVA levert wetenschappelijke ondersteuning en bewaakt de internationale vergelijkbaarheid van de cijfers. Federgon ondersteunt het HIVA-onderzoek met de DynaM-belgium.org Federgon Leerstoel Dynamiek van de arbeidsmarkt. DynaM- 15 DynaM-belgium.o DynaM-belgium.o DynaM-belgium.o DynaM dynam-belgium.org DynaM dynam-belgium.org

17 De federatie in 2011 Jobstudent: kennismaking met de arbeidsmarkt Het aantal vacatures voor jobstudenten lag nog nooit zo hoog als in Tijdens de zomer van 2011 werd dan ook een recordaantal jobstudenten tewerkgesteld. Een positieve evolutie die door Federgon van naderbij wordt bekeken in de nota Jobstudenten. Wij stellen vast dat de werkzaamheidsgraad van de Belgische jongeren zeer laag is. België is een van de slechtste leerlingen in de Europese klas wanneer het aankomt op deelname van jongeren aan de arbeidsmarkt. Er is wel een aantal verklaringen voor de lage werkzaamheidsgraad van jongeren: zo is de grote meerderheid van de Belgische jongeren nog schoolgaand waardoor twee derden nog niet beroepsactief is. Bovendien is de scholing van de jongeren vaak nog te weinig afgestemd op de arbeidsmarkt, waarvan vooral de laaggeschoolde jongeren de dupe zijn. Neem hierbij het feit dat studies en werk nog te weinig gecombineerd worden en je komt tot de voornaamste redenen waarom de werkzaamheidsgraad van de jongeren in België zo laag is. Toch tonen de cijfers een positieve evolutie en zijn er steeds meer studenten aan het werk, en dit ook buiten de zomervakantie. Hierin speelt de uitzendsector een prominente rol. Afgelopen zomer was 35,35 % van de jobstudenten tewerkgesteld als uitzendkracht. Het werken als jobstudent is voor velen een eerste stap op de arbeidsmarkt. Iets minder dan de helft van de jongeren werkt minstens één maand per jaar tijdens zijn studies.

18 De federatie in 2011 V. Federgon geeft de arbeidsmarkt mee vorm en weegt op het politieke debat Van Generatiepact naar Activiteitspact In het voorjaar van 2011 werden de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en de sociale partners door Minister van Werk Milquet aangeschreven om een evaluatie van het Generatiepact uit te voeren tegen 1 oktober Het Generatiepact dateert van einde Het was een plan van de Belgische regering Verhofstadt II om het probleem van de vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad aan te pakken. Het plan kondigde talrijke maatregelen aan waarvan de belangrijkste erop gericht waren om meer mensen aan het werk te krijgen en om langer werken aan te moedigen. In de eerste helft van 2011 heeft de federatie een eigen evaluatie van het Generatiepact uitgevoerd, met vooral oog voor de eigen expertisedomeinen. Het was een kwalitatieve evaluatie die werd gevoed door de ervaring van de Federgon-leden als actieve en cruciale spelers op de arbeidsmarkt. De private HR-dienstverleners hebben de arbeidsmarkt van de voorbije jaren mee vorm gegeven. Deze expertise en ervaring moeten worden ingezet als hefboom voor verdere verandering. Vanuit deze evaluatie heeft Federgon haar visie op de toekomstige arbeidsmarkt geformuleerd. Federgon schuift daarbij negen concrete actiepunten naar voor. Deze passen in het kader van een nieuw Activiteitspact dat er moet voor zorgen dat de werkzaamheidsgraad in ons land significant toeneemt: Federgon tekent resoluut voor een Activiteitspact. 1. Creëer een incentive voor arbeidsmarktbemiddelaars die erin slagen om personen uit doelgroepen te activeren (bijv. via een vouchersysteem of premie). Dit zal een extra boost geven aan de tewerkstelling van mensen uit doelgroepen. 2. Zorg voor een veralgemeende toepassing van outplacement bij ontslag en verhoog de effectiviteit van outplacement door activeringsremmers systematisch op te ruimen. Zo zullen mensen snel opnieuw aan het werk kunnen. 3. Betaal de opzegvergoedingen in maandelijkse schijven en activeer een deel van de opzegvergoedingen als een rugzaksysteem (onder de vorm van outplacement, directe bijscholing, later op te nemen bijscholing bij de nieuwe werkgever, of eventueel een pensioentoeslag). Dit zorgt ervoor dat na ontslag mensen niet te lang bij de pakken blijven zitten, snel werk maken van hun volgende loopbaanfase en zo hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behouden of zelfs doen toenemen. 4. Zorg voor het opheffen van belemmeringen en verbodsbepalingen voor uitzendarbeid en breng deze zo in overeenstemming met de Europese richtlijn. Zo kan het potentieel ten volle worden benut en zullen nog meer mensen via uitzendarbeid aan een job geraken. 5. Creëer een fiscaal aantrekkelijk mechanisme dat gepensioneerden toelaat om beperkt verder te werken zonder dat ze aan pensioen inboeten, bijvoorbeeld naar analogie met de regeling voor studentenarbeid. Verminder ook sterk de sociale en fiscale drempels voor wie regelmatig nevenactiviteiten of een tweede job uitoefent. Deze maatregelen zullen ondernemerschap stimuleren, zullen zorgen voor bijkomende economische activiteit (die op haar beurt werkgelegenheid creëert) en zullen het zwartwerk indammen. 17

19 De federatie in Kom tot een geïntegreerd systeem voor de gesubsidieerde opleidingen en opleidingsverstrekkers, en verschuif de middelen van aanbodfinanciering naar meer vraaggestuurde financiering van opleidingen. Dit moet leiden tot een meer efficiënt en marktgericht opleidingsaanbod dat de competentieontwikkeling en inzetbaarheid van werknemers beter ten goede komt. 7. Zorg zowel op het niveau van werkgevers als voor individuele werknemers voor een meer aantrekkelijke en stimulerende fiscale behandeling van alle opleidings- en vormingskosten. Dit moet er toe leiden dat werknemers meer investeren in permanente competentieontwikkeling en zo hun inzetbaarheid behouden of versterken. 8. Zorg voor een intelligente regelgeving die eco - no mische migratie stimuleert en omkadert, in het bijzonder voor het aantrekken van kennis werkers en van werknemers voor knelpuntberoepen en -sectoren. Zo vermijden we dat kenniscentra en de eraan verbonden economische activiteiten wegtrekken naar het buitenland. 9. Kies voor loopbaanbegeleiding als speerpunt van een preventief activeringsbeleid. Alle werknemers en werkzoekenden moeten één keer per 10 jaar een beroep kunnen doen op loopbaanbegeleiding en advies zodat ze hun loopbaan actief kunnen oriënteren. Federgon maakt haar memorandum over aan de Formateur Elio Di Rupo startte, bijna een jaar na de federale verkiezingen van juni 2010, zijn werk met het oog op de vorming van een regering en op de onderhandeling van het sociaal-economisch luik van het regeringsakkoord. Het is in dit kader dat Federgon het memorandum, dat zij opgesteld had voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010, overgemaakt heeft aan de Formateur. In dit memorandum geeft Federgon toelichtingen bij de 10 prioriteiten van haar leden voor het uitbreiden en optimaliseren van hun activiteiten ten behoeve van ondernemingen, organisaties, werknemers en werkzoekenden. Al deze prioriteiten blijven actueel en ze zijn des te meer relevant omdat België zich geëngageerd heeft, in het kader van de EU 2020 strategie, om de werkgelegenheidsgraad tegen 2020 te verhogen tot 73,2% van de actieve bevolking. Federgon heeft de Formateur herinnerd aan de belangrijke rol van haar leden in het kader van het werkgelegenheidsbeleid. Dankzij hun activiteiten en hun expertise zijn de leveranciers van arbeids bemiddeling en HR-dienstverlening de bevoorrechte partners van de regering voor het uitwerken en invullen van het beleid ter verhoging van de werkzaamheidsgraad. Uitzendsector verheugd over nieuwe intentieverklaring Begin oktober 2011 hebben Vlaams minister van werk Philippe Muyters en zijn Nederlandse collega Henk Kamp een intentieverklaring ondertekend in Den Haag om de grensoverschrijdende fraude bij malafide detacheringsen uitzendbureaus tussen Vlaanderen en Nederland intenser aan te pakken. Federgon en haar Nederlandse zusterfederatie ABU juichen dit initiatief toe. De leden vragen al langer om een harde aanpak van oneerlijke concurrentie en van uitbuiting van uitzendkrachten door malafide bureaus. De praktijken van deze bedrijven schaden het imago van de sector die al jaren consequent investeert en grote inspanningen doet om misbruik tegen te gaan. Enkel erkende organisaties mogen zich uitzendbedrijf noemen en staan garant voor een correcte toepassing van de sociale regelgeving. Federgon en ABU hopen dan ook dat deze intentieverklaring daadwerkelijk resultaten zal opleveren en paal en perk zal stellen aan deze wanpraktijken. Uitzendwerk is het arbeidsmarktinstrument bij uitstek dat aan mensen kansen biedt en meer en meer een opstap is naar vast werk. Door te werken met een certified label biedt Federgon zowel aan klantgebruikers als aan kandidaten transparantie over het niveau van dienstverlening dat zij van haar leden mogen verwachten.

20 De leden van Federgon spelen een belangrijke rol in het kader van het werkgelegenheidsbeleid.

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Q4 14 HEROPLEVING VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING ONDANKS MATIGE CONJUNCTUUR DE BELGISCHE ECONOMIE KENT EEN BESCHEIDEN GROEI

Q4 14 HEROPLEVING VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING ONDANKS MATIGE CONJUNCTUUR DE BELGISCHE ECONOMIE KENT EEN BESCHEIDEN GROEI HEROPLEVING VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING ONDANKS MATIGE CONJUNCTUUR DE BELGISCHE ECONOMIE KENT EEN BESCHEIDEN GROEI UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +7,16% 1,81% DIENSTENCHEQUES (gepresteerde uren)

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services 14/04/2016 Persconferentie Dienstencheques Conférence de presse Titres-services Cijfers - Chiffres De sector groeide met 4% in 2015 20,6% 19,6% Groei Markt Federgon-leden +4,2% in 2014 +4,3% in 2015 11,0%

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord 1. Koopkracht 1.1. Financiële situatie Sociaal Fonds De totale bijdrageverhoging vanaf 01/10/2011 zal 0,15% bedragen (0,09% zie volgende paragraaf inclusief).

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Q3 14 CONJUNCTUURMATIGING TEMPERT HR-DIENSTVERLENING VERDER HERSTEL VAN DE MARKT VAN DE BELGISCHE ECONOMIE KENT BESCHEIDEN GROEI

Q3 14 CONJUNCTUURMATIGING TEMPERT HR-DIENSTVERLENING VERDER HERSTEL VAN DE MARKT VAN DE BELGISCHE ECONOMIE KENT BESCHEIDEN GROEI CONJUNCTUURMATIGING TEMPERT VERDER HERSTEL VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING DE BELGISCHE ECONOMIE KENT BESCHEIDEN GROEI UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +5,63% -0,05% DIENSTENCHEQUES (gepresteerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

OPVOLGINGSNOTA. betreffende het

OPVOLGINGSNOTA. betreffende het OPVOLGINGSNOTA betreffende het ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 8 NOVEMBER 2010 inzake het voorontwerp van ordonnantie

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

CREATING PERFECT MATCH. Talent & Carrière: Rekruteringsbureaus denken strategisch met u mee. THE

CREATING PERFECT MATCH. Talent & Carrière: Rekruteringsbureaus denken strategisch met u mee. THE CREATING THE PERFECT MATCH Talent & Carrière: Rekruteringsbureaus denken strategisch met u mee. HET JUISTE TALENT OP DE JUISTE PLAATS, DAAR GAAT HET IN UW ORGANISATIE OM. Is uw bedrijf hopeloos op zoek

Nadere informatie

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt Memorandum van Federgon wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 Federgon vertegenwoordigt de ondernemingen die actief zijn inzake

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Uitzendwerk als graadmeter

Uitzendwerk als graadmeter 13 januari 2017 Auteurs: Feike Reitsma, Michel van Smoorenburg, Roeleof van der Velde Uitzendwerk als graadmeter In het derde kwartaal 2016 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.860 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------ Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

POL juli 2017: +17,7

POL juli 2017: +17,7 Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Q2 14 ONDANKS CONJUNCTUURVERZWAKKING TOCH EEN VRIJ AARDIG TWEEDE KWARTAAL DE BELGISCHE ECONOMIE KENDE EEN ONVERWACHT STERKE VERZWAKKING

Q2 14 ONDANKS CONJUNCTUURVERZWAKKING TOCH EEN VRIJ AARDIG TWEEDE KWARTAAL DE BELGISCHE ECONOMIE KENDE EEN ONVERWACHT STERKE VERZWAKKING ONDANKS CONJUNCTUURVERZWAKKING TOCH EEN VRIJ AARDIG TWEEDE KWARTAAL DE BELGISCHE ECONOMIE KENDE EEN ONVERWACHT STERKE VERZWAKKING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +8,73% +2,06% DIENSTENCHEQUES (gepresteerde

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 1. Koopkracht A/ Financiële situatie Sociaal Fonds - Gezien het financieel evenwicht van het Sociaal Fonds intussen volledig is

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

BESTEMMING TALENT jaarverslag 2010

BESTEMMING TALENT jaarverslag 2010 BESTEMMING TALENT jaarverslag 2010 Inhoud Inhoud p 3 voorwoord p 4 DE federatie p 6 Federgon verdedigt haar leden p 7 de federatie in 2010 p 8 de federgon dossiers in 2010 p 9 Memorandum voor de federale

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

de federatie in 2012 6-9 Een rigide arbeidsmarkt, volop in beweging Voorwoord De federatie van Partners voor Werk Federgon vertegenwoordigt haar leden

de federatie in 2012 6-9 Een rigide arbeidsmarkt, volop in beweging Voorwoord De federatie van Partners voor Werk Federgon vertegenwoordigt haar leden Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel 4 6-9 VOORWOORD 7 8 9 Een rigide arbeidsmarkt, volop in beweging Voorwoord De federatie van Partners voor Werk Federgon vertegenwoordigt haar leden 10-31

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.456 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Dienstencheques - Ontwerp van programmawet x x x 2.052-1

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2011 De arbeidsongevallen in de uitzendarbeidsector in 2010 1 Inleiding De arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd op basis van drie selectiecriteria

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

DynaM Analyse December 2013

DynaM Analyse December 2013 DynaM Analyse December 2013 Een samenwerking tussen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid HIVA-KULeuven - Federgon Info - DynaM-onderzoeksteam, HIVA - KU Leuven (Onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving):

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie