De arbeidsmarkt van morgen vormen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De arbeidsmarkt van morgen vormen"

Transcriptie

1 De arbeidsmarkt van morgen vormen

2 Jaarverslag 2011 Inhoud Inhoud 1 Voorwoord 3 De federatie 4 De federatie in I. Federgon en het sociaal overleg 7 a. Nationale Arbeidsraad (NAR): beslissend jaar voor de actualisering van de wet op uitzendarbeid 7 b. Sectoraal akkoord in de uitzendsector (PC 322) 7 c. Sectoraal akkoord gesloten in het PC (Dienstencheques) 7 1 II. Federgon wil een positief en wettelijk kader creëren 8 a. Het correct tewerkstellen van vreemde werknemers is geen sinecure. Federgon pleit voor oplossingen 8 b. Federgon dringt aan op een snelle en correcte uitvoering van de Europese uitzendrichtlijn en vraagt de totale opheffing van verbodsbepalingen en belemmeringen op uitzendarbeid 9 c. Brussel past regelgeving inzake arbeidsbemiddeling aan zodat ze strookt met de Europese regels 9 d. Vlaamse regering keurt ontwerpdecreet SYNTRA Vlaanderen goed 9 e. Elektronische maaltijdcheques in de uitzendsector 10 III. Kwaliteit blijft een topprioriteit voor Federgon 11 a. Minister Muyters reikt de allereerste diploma s uit van het Postgraduaat Recruitment, Search en Selection 11 b. Meerwaarde van Interim Managementbureaus resulteert in grotere klantentevredenheid 11 c. De uitzendsector deelt de bemoedigende resultaten van zijn nieuwe antidiscriminatieplan mee 12 d. Invoeren van Certified Membership in de sector Recruitment, Search & Selection 12 e. LRQA Lloyds Register certifieert eerste Interim Managementbureaus 13 f. Verruiming van de bevoegdheid van de ombudsdienst van Federgon tot de sector projectsourcing 13 g. Certo certificering blijkt succesvol 13 IV. Federgon kenniscentrum van de arbeidsmarkt 15 a. Private arbeidsmarktintermediairen op zoek naar oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt 15 b. Federgon Leerstoel aan de K.U.Leuven Dynamiek van de arbeidsmarkt 15 c. Jobstudenten: kennismaking met de arbeidsmarkt 16 V. Federgon geeft de arbeidsmarkt mee vorm en weegt op het politieke debat 17 a. Van Generatiepact naar Activiteitspact 17 b. Federgon maakt haar memorandum over aan de Formateur 18 c. Uitzendsector verheugd over nieuwe intentieverklaring 18 Economisch verslag Een jaar met 2 snelheden 20 Uitzendarbeid 24 Outplacement 33 Projectsourcing 37 Interim Management 38 Dienstencheques 41 Recruitment, Search & Selection 44 Opleiding 47

3 Arbeidsmarkten helpen om efficiënt te blijven en efficiënter te worden

4 Voorwoord De arbeidsmarkt van morgen vormen 2011 was voor de Federgon-sectoren goed gestart. De vooruitzichten waren positief, onze sectoren hadden de economische en sociale crisis goed doorstaan. Velen hadden van de periode van laagconjunctuur gebruik gemaakt om zich aan te passen en voor te bereiden op de talrijke uitdagingen van de arbeidsmarkt: de war for talent, de knelpuntberoepen, de vergrijzing, lage arbeidsmarktparticipatie, 3 Deze uitdagingen vragen immers van bedrijven een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt en op HR in het bijzonder. HR-management is de discipline van de toekomst. De structurele schaarste op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat talent en vooral het juiste talent cruciaal wordt voor bedrijven. Dit Human Capital zal op een meetbare manier wegen op de bedrijfsresultaten. HR wordt vandaag meer en meer becijferd en gemeten en is voor bedrijven niet langer een kost maar een investeringspost. HR wordt strategisch. Federgon is zich bewust van de belangrijke rol die haar leden hierin spelen en van de manier waarop HR-dienstverleners wegen op de strategische beslissingen van hun klanten. Dit werd ook met klem benadrukt door Professor Lynda Gratton van de London Business School, die gastspreker was op onze Algemene Vergadering in maart Maar onze economieën worden steeds volatieler en economische cycli volgen elkaar steeds sneller op. In de tweede helft van 2011 stond de economische barometer weer op onweer. Maar onze sectoren blijken ook deze tweede crisis goed te doorstaan. Bovendien zijn private arbeidsbemiddelaars bijzonder goed geplaatst om een antwoord te geven op de steeds volatielere en complexere arbeidsmarkten. Ze zijn zowel voor werknemers als voor werkgevers de partner bij uitstek, de schakel die onmiddellijk kan reageren om het aanbod en de vraag optimaal op elkaar af te stemmen en een maximale tewerkstellingsgraad te vrijwaren. Ze stellen bedrijven in staat om zich beter en sneller aan te passen aan economische veranderingen. Omdat Federgon overtuigd is van de cruciale rol van haar sectoren wil de federatie blijven wegen op het politieke debat. Zo tekent Federgon resoluut voor een activiteitspact en blijft de federatie ijveren voor een structurele samenwerking tussen private HR-dienstverleners en de publieke sector. Ook blijft Federgon een bevoorrechte partner in het sociaal overleg en wil ze voor haar leden een positief, wettelijk kader creëren. Kwaliteit van de dienstverlening van haar leden is voor Federgon een topprioriteit en als federatie wil ze meer dan ooit het kenniscentrum van de arbeidsmarkt zijn door consequent te blijven investeren in onderzoek. Onze ambitie is en blijft duidelijk en ondubbelzinnig: de arbeidsmarkt mee vormen. Een studie van Ciett (International Confederation of Private Employment Agencies) en The Boston Consulting Group (november 2011) erkent dat onze leden over een aantal eigenschappen beschikken die arbeidsmarkten helpen om efficiënt te blijven en efficiënter te worden. Dit maakt van de Federgon-sectoren de volgende decennia waardevolle partners op het domein van tewerkstelling en dit zowel voor de overheden, de ondernemingen als de werknemers. Herwig Muyldermans Algemeen Directeur Philippe Lacroix Voorzitter

5 De federatie De federatie van Partners voor Werk Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Ze vertegenwoordigt de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord. Federgon telt 588 leden (status op ), actief in de sectoren werving, search en selectie, outplacement, uitzendarbeid, projectsourcing, opleiding, interim management en dienstencheques. Organisatie De zeven sectoren die door Federgon vertegenwoordigd worden vormen evenveel sectorale commissies. Elke sectorale commissie heeft een zekere autonomie en kan dus in de eigen dossiers een eigen strategie, en eigen prioriteiten bepalen. Raad van Beheer (op 31 december 2011) Johan De Meyer Voorzitter van de sectorale commissie Opleiding (Kluwer Opleidingen) Eggerik Dockx Voorzitter van de sectorale commissie Projectsourcing (Talent Planet) Philippe Lacroix Voorzitter en Voorzitter van de regionale commissie Wallonië (Manpower) Philippe Melis Voorzitter van de sectorale commissie Diensten aan particulieren (Tempo-Team) Philippe Meysman Voorzitter van de regionale commissie Brussel (Hudson) Herman Nijns Voorzitter van de regionale commissie Vlaanderen (Randstad Belgium) Joseph Sadis Voorzitter van de sectorale commissie Interim Management (B-Management) Marleen Smekens Voorzitter van de sectorale commissie Recruitment, Search & Selection (Mentorprise) Ingeborg Van Germeersch Voorzitter van de sectorale commissie Outplacement (Select Human Resources) Hubert Van Hoe Voorzitter van de sectorale commissie Uitzendarbeid (USG People) Annemie Verschetse Uittredend Voorzitter (Konvert Interim) Philip Cracco (Accent jobs for people) Mark De Smedt (Adecco Personnel services) Marc Theuns (MenT associates) Michel Van Hemele (Essensys) Christophe Velge (Axis) Secretariaat contactpersonen Herwig Muyldermans Algemeen Directeur Ann Cattelain Directeur van de Juridische Dienst Paul Verschueren Directeur van de Economische Dienst Arnaud Le Grelle Directeur Wallonië Brussel Sébastien Delfosse Directeur Ingrid Geboors Verantwoordelijke Secretariaat Lien Persyn Verantwoordelijke Communicatie Ledenlijst De ledenlijst van Federgon is ter beschikking op onze website

6 De federatie Federgon vertegenwoordigt haar leden Federgon vertegenwoordigt de belangen van haar leden in een aantal instanties en organisaties. Werkgeversorganisaties 5 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE AND INDUSTRY The Voice for Labour Choice Paritaire instanties Federgon zetelt onder meer in volgende paritaire organisaties: Nationale Arbeidsraad (NAR) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW) Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Beheerscomité Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) - Beheerscomité Brusselse dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris) - Beheerscomité Office Wallon de la formation professionnelle et de l emploi (FOREM) - Beheerscomité Bruxelles Formation - Beheerscomité Paritair Comité voor de Uitzendarbeid Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218)

7 Federgon is een bevoorrechte partner in het sociaal overleg en wil voor haar leden een positief, wettelijk kader creëren.

8 De federatie in 2011 I. Federgon en het sociaal overleg Nationale Arbeidsraad (NAR): beslissend jaar voor de actualisering van de wet op uitzendarbeid Na jarenlange onderhandelingen werden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) in 2011 belangrijke stappen gezet in de dialoog tussen de sociale partners over de actualisering van de wet op de uitzendarbeid. Er werd een consensus bereikt over een aantal belangrijke knelpunten in de regelgeving, namelijk het motief instroom en de dagcontracten. Naast de bestaande motieven van instroom zoals de tijdelijke vervanging, vermeerdering van werk en uitzonderlijk werk komt er een nieuw motief bij. Voortaan zullen uitzendbedrijven uitzendkrachten ter beschikking kunnen stellen van bedrijven met het oog op een vaste aanwerving. In de praktijk merken we vandaag dat reeds de helft van de uitzendopdrachten leidt naar een vaste job. Voor de sector is de uitbreiding van de regelgeving met dit nieuwe motief dan ook een echte opsteker. Wat de dagcontracten en meer in het bijzonder de opeenvolgende dagcontracten betreft zal er in de toekomst met procedures gewerkt worden waarbij er duidelijk meer betrokkenheid zal zijn van de ondernemingen. Zo zullen er onder meer informatieprocedures voorzien worden voor de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging. Tijdens een eerste fase wordt ernaar gestreefd de 48-urenregel* af te schaffen voor opeenvolgende dagcontracten op voorwaarde dat de vaststelling van de opdracht mogelijk is via een elektronische mededeling. Uiteindelijk is het de bedoeling om de 48-urenregel voor alle overeenkomsten af te schaffen** van zodra de elektronische arbeidsovereenkomst algemeen toepasbaar is. Sectoraal akkoord in de uitzendsector (PC 322) In het paritair comité voor de uitzendarbeid is, na een aantal maanden van moeilijke onderhandelingen, op maandag 3 oktober, een sectoraal akkoord gesloten voor de periode Dit akkoord heeft betrekking op meer dan uitzendkrachten. Dit akkoord omvat heel wat maatregelen, waaronder: een verhoging van de eindejaarspremie van de uitzendkrachten nieuwe sectorgebonden regels inzake de inhouding van de bedrijfsvoorheffing, om te vermijden dat de uitzendkrachten te veel moeten betalen op het ogenblik van de afrekening door de diensten van de belastingen het voortzetten van de onderhandelingen voor het invoeren van een pensioensysteem op het niveau van de uitzendsector het voortzetten en verhogen van de inspanningen inzake de vorming van de uitzendkrachten, alsook inzake de strijd tegen arbeidsongevallen het aanpassen en updaten van de CAO inzake de preventie van discriminatie... Federgon is tevreden met dit akkoord en noemt het evenwichtig. Sectoraal akkoord gesloten in het PC (dienstencheques) Na bijna 7 maanden onderhandelen hebben de sociale partners tijdens de vergadering van het paritair comité (dienstencheques) van 9 november 2011, een sectoraal akkoord gesloten voor de periode In dit akkoord worden belangrijke beslissingen genomen i.v.m. de koopkracht, de vergoeding van de verplaatsingstijden en de kwaliteit van de arbeid. Een heel belangrijk luik in dit akkoord gaat over vorming. De sociale partners hebben beslist dat voortaan elke nieuwe werknemer opgeleid zal worden. Hiervoor zal een budget van 2 miljoen euro worden vrijgemaakt. Het akkoord komt op een voor de sector belangrijk moment, nu er grote onzekerheid is wegens de nakende regionalisering. 7 * Huidige regeling: de overeenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk binnen 2 werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt (wet van , art. 8, 1, 4de lid) ** Uitzendcontracten zouden dan binnen de 1e dag van tewerkstelling moeten worden opgemaakt

9 De federatie in 2011 II. Federgon wil een positief en wettelijk kader creëren Het correct tewerkstellen van vreemde werknemers is geen sinecure. Federgon pleit voor oplossingen Het is voor een werkgever absoluut niet eenvoudig om werknemers van vreemde afkomst op een correcte manier tewerk te stellen. Het wetgevend kader aangaande verblijfs- en arbeidsvergunningen is praktisch nagenoeg ontoepasbaar. Het is dermate complex dat zelfs de interpretaties van de verschillende bevoegde overheden vaak verschillen... Uitzendbedrijven zijn hét kanaal bij uitstek waarlangs vreemde werknemers instromen op de arbeidsmarkt Gezien uitzendbedrijven hét kanaal bij uitstek zijn waarlangs vreemde werknemers instromen op de arbeidsmarkt, worden zij hier als eerste mee geconfronteerd. Het probleem ligt in de eerste plaats bij de verblijfsdocumenten. De nieuwe documenten, elektronische kaarten, stemmen niet noodzakelijk overeen met de oude papieren documenten. Er komen nieuwe categorieën of, omgekeerd, bijzondere vermeldingen zijn verdwenen. De huidige situatie is een bron van rechtsonzekerheid: het is moeilijk juiste informatie te krijgen en schriftelijke bevestiging te bekomen vanwege de bevoegde overheidsinstanties. Federgon beschouwt het nochtans als de opdracht van de overheid om te zorgen voor duidelijke en transparante informatie! Op korte termijn kan het oprichten van een uniek loket of een database een oplossing bieden. Vandaag zijn de bevoegdheden verspreid tussen

10 De federatie in 2011 de federale overheid, de gewesten en de gemeenten. Het uitzendbureau zou snel en schriftelijk precieze informatie moeten krijgen waardoor een minimum aan rechtszekerheid bekomen wordt. Op middellange termijn pleit Federgon voor het opnemen van alle informatie aangaande verblijf en tewerkstelling op de chip van de elektronische vreemdelingen kaarten. Het gaat dan meer bepaald om informatie aangaande het bestaan van een vrijstelling van arbeidskaart en de reden daarvoor, het soort arbeidskaart en de geldigheidsduur ervan, enz. Federgon dringt aan op een snelle en correcte uitvoering van de Europese uitzendrichtlijn en vraagt de totale opheffing van verbodsbepalingen en belemmeringen op uitzendarbeid De Europese uitzendrichtlijn van 2008 voorziet in de opheffing van verbodsbepalingen en belemmeringen op uitzendarbeid. In ons land is uitzendarbeid o.a. in de publieke sector verboden. Federgon juicht de beslissing van de federale regering toe om tegen eind juni van 2012 een regeling uit te werken inzake uitzendarbeid in de openbare sector. Anderzijds heeft de overheid bevestigd dat nu reeds uitzendkrachten kunnen ter beschikking gesteld worden in de openbare sector ter vervanging van contractuele medewerkers. In heel wat andere sectoren bestaan er nog steeds verbodsbepalingen die nu dringend moeten opgeheven worden, niet enkel omdat Europa dit vraagt, maar in eerste instantie omdat de uitzendsector een essentiële bijdrage verricht voor de goede werking van de arbeidsmarkt. Het betreft hier meer in het bijzonder de verhuissector, de binnenscheepvaart, bepaalde categorieën in de grafische sector, de zeehavens Federgon stelt vast dat er nog geen sprake is van een algehele heroverweging (noch van een aanzet tot opheffing) van de diverse verboden en beperkingen op uitzendarbeid. België is bijgevolg nog steeds in gebreke wat de omzetting van artikel 4 van de richtlijn betreft. De federatie pleit er dan ook voor om de richtlijn zo spoedig mogelijk correct en volledig om te zetten in het nationale recht. Brussel past zijn regelgeving inzake arbeidsbemiddeling aan zodat ze strookt met de Europese regels Op 10 augustus 2011 publiceerde het Staatsblad de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt. Deze moet de tekst uit 2003 vervangen van zodra het uitvoeringsbesluit is gepubliceerd. Ter herinnering: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de laatste entiteit van het federale België die haar regelgeving aanpast aan de voorschriften van de Diensten richtlijn. Deze laattijdige omzetting gaf overigens aanleiding tot een zaak tegen ons land voor het Hof van Justitie van de EU. De nieuwe tekst verschilt helaas niet zo veel van de oude. Hij voorziet in het behoud van een systeem van erkenningen voor activiteiten in het kader van uitzendarbeid, en in een systeem van geregistreerde aangiften voor de andere activiteiten van arbeidsbemiddeling. Ook de jaarlijkse rapportering blijft behouden. Deze gaat gepaard met de verplichting, voor alle erkende of geregistreerde entiteiten, bij te dragen tot de werking van de arbeidsmarkt. Deze vaag omschreven verplichting was tot nu toe enkel van toepassing op uitzendactiviteiten. Werd de verplichting vroeger niet ingevuld, dan kon ze worden omgezet in een jaarlijkse taks. Federgon is verheugd over het wegvallen van deze laatste regel en zal er nauwlettend op toekijken dat het besluit beantwoordt aan de eisen inzake administratieve vereenvoudiging. Verder rekent Federgon erop dat dit zal zorgen voor een nieuwe dynamiek op de Brusselse arbeidsmarkt, die zeker nood heeft aan moderne en ambitieuze initiatieven. Vlaamse regering keurt ontwerpdecreet SYNTRA Vlaanderen goed Op 15 juli 2011 heeft de Vlaamse regering het ontwerp van wijzigingsdecreet over Syntra Vlaanderen principieel goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor de private opleidingsverstrekkers met het oog op het indijken van de ongelijke concurrentie op de opleidingsmarkt. 9

11 De federatie in 2011 Het ontwerpdecreet heeft tot doel het opleidingsaanbod dat via Syntra Vlaanderen wordt georganiseerd in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving inzake diensten van algemeen belang. Dit zijn m.a.w. de Europese regels die er moeten voor zorgen dat alle opleidingsverstrekkers op een gelijke wijze toegang hebben tot de opleidingsmarkt. De belangrijkste doelstellingen van dit ontwerp van decreet zijn: Het in overeenstemming brengen van de opleidingen met de Europese regelgeving. Het invoeren van een nieuwe regie- en actoropdeling voor Syntra Vlaanderen. Het aanpassen van de bestaande financiering in het kader van een effectieve en efficiënte overheid. In het najaar werd dit ontwerp van decreet nog voorgelegd aan de sociale partners binnen de SERV. De goedkeuring door het Vlaams Parlement is voorzien voor Federgon apprecieert op een positieve wijze de werkzaamheden van de Vlaamse regering en van de bevoegde Minister Muyters. Vervolgens, en dit in tegenstelling tot het systeem dat op dit ogenblik van toepassing is, zal de uitzendkracht automatisch verwittigd worden als zijn maaltijd cheques, die overigens ook kunnen worden opgesplitst, op korte termijn vervallen. Bovendien zal de werknemer altijd en in real time een overzicht kunnen krijgen van het resterende saldo. In geval van diefstal of verlies zullen de maaltijdcheques ook niet verloren zijn voor de uitzendkracht, want het toegekende bedrag kan geblokkeerd worden voor de tijd die nodig is om een nieuwe kaart te bekomen, waarmee de elektronische maaltijdcheques dan opnieuw kunnen worden gebruikt. De Europese regels moeten er voor zorgen dat alle opleidingsverstrekkers op een gelijke wijze toegang hebben tot de opleidingsmarkt. Elektronische maaltijdcheques in de uitzendsector Op 3 oktober 2011 werd een collectieve arbeidsovereenkomst m.b.t. de elektronische maaltijdcheques gesloten. Het was de laatste formaliteit die vervuld moest worden om het gebruik van elektronische maaltijdcheques voor uitzendkrachten mogelijk te maken. Het invoeren van maaltijdcheques in een elektronische vorm biedt aan alle betrokken partijen heel wat voordelen. In de eerste plaats zal door het invoeren van elektronische maaltijdcheques een zware administratieve last wegvallen bij de bedrijven, die de maaltijdcheques nu met de post moeten opsturen of persoonlijk aan de uitzendkrachten moeten overhandigen, waarbij deze op hun beurt moeten tekenen voor ontvangst en zich daarvoor dus moeten verplaatsen.

12 De federatie in 2011 III. Kwaliteit blijft een topprioriteit voor Federgon Minister Muyters reikt de allereerste diploma s uit van het Postgraduaat Recruitment, Search en Selection Op vrijdag 1 juli 2011 ontvingen de eerste afgestudeerden van de richting Postgraduaat Recruitment, Search & Selection (RSS) van de Lessius Hogeschool (afdeling van KU Leuven) hun diploma uit handen van Vlaams Minister van werk, Philippe Muyters. Dit gebeurde tijdens een feestelijke plechtigheid met verschillende toespraken, onder meer van Prof. dr. Flora Carrijn, academisch beheerder van Lessius en van mevrouw Marleen Smekens, voorzitter van de Commissie RSS van Federgon. Keynote-speaker was Minister Muyters. Hij gaf zijn visie op het loopbaanbeleid en het nut van permanente opleiding en bijscholing voor de arbeidsmarkt. Het postgraduaat RSS is een initiatief van Lessius en Federgon en combineert een sterk praktijkgerichte opleiding met een stevige theoretische onderbouw. De nadruk ligt op rekrutering, search en selectie. Deze domeinen worden ge plaatst in het ruimere kader van het HR-beleid. Aca de mische, praktische en juridisch-deontologische sessies wisselen elkaar af. Meerwaarde van Interim Managementbureaus resulteert in grotere klantentevredenheid In 2011 voerde Professor Van Robaeys van de HUB in opdracht van Federgon een kwalitatief tevredenheidsonderzoek uit. In dit onderzoek werd er onder meer gepolst naar de ervaringen van klanten met Interim Management. Zowel het rechtstreeks inhuren van zelfstandige managers als de samenwerking met Interim Managementbureaus werden onderzocht. Interim Management is vandaag als beleidsinstrument onmisbaar en de Interim Managementbureaus zijn voor de klanten-bedrijven de strategische partners bij uitstek. De resultaten van de enquête bevestigen dat Interim Managementbureaus hoog scoren op die aspecten die voor klanten belangrijk zijn: een grondige screening en selectie van de interim managers, het feit dat ze beschikken over een zeer degelijk netwerk van kandidaten en de correcte prijszetting. Bovendien toont het onderzoek aan dat een aantal negatieve punten dat aan de oppervlakte komt als bedrijven rechtstreeks zelfstandige interim managers inhuren, voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan een minder professionele screening en selectie van de kandidaten. Het is voor de Interim Managementbureaus een echte opsteker dat de toegevoegde waarde die zij bieden ook door hun klanten als een absolute meerwaarde wordt beschouwd. Ook als het aankomt op de matching tussen de interim manager en de bedrijfsproblematiek bij de opdrachtgever, kunnen Interim Managementbureaus zich duidelijk onderscheiden. 11 Interim Management is vandaag als beleidsinstrument onmisbaar.

13 De federatie in 2011 De uitzendsector deelt de bemoedigende resultaten van zijn nieuwe antidiscriminatieplan mee Eind 2010 besliste Federgon, in overleg met de Vlaamse Minister van Werk Philippe Muyters, om een systeem van Mystery shopping in te voeren, waardoor de correcte toepassing van de antidiscriminatiemaatregelen in de sector op een neutrale en objectieve manier gecontroleerd zou kunnen worden. Aan een onafhankelijk bureau werd de opdracht gegeven een mystery shopping te organiseren bij alle uitzend bureaus aangesloten bij Federgon. Tijdens een hoorzitting op 9 juni 2011 in het Vlaams Parlement heeft Federgon de eerste tussentijdse resultaten van deze mystery shopping bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 72% van de 130 gecontroleerde agentschappen heeft gereageerd zoals het moet op een discriminerende vraag. 28% van de agentschappen heeft onvoldoende duidelijk laten blijken dat ze de discriminerende vraag weigerden. Deze bedrijven, die dus in de fout gingen, werden onmiddellijk door Federgon terechtgewezen en dringend aangemaand bijkomende interne maatregelen te nemen om te zorgen voor de juiste toepassing van de antidiscriminatieregels. De sector zal het systeem van mystery shopping voortzetten om dit na te gaan. Voor Federgon zijn deze resultaten bemoedigend maar nog onvoldoende. Om ieder positief antwoord op een discriminerende vraag van een klant volledig uit te bannen wil de federatie dan ook haar inspanningen en haar acties aanhouden. Toch blijft de uitzendsector slechts een intermediair op de arbeidsmarkt die niet helemaal alleen een einde kan maken aan de problemen inzake discriminatie, hetzij op het vlak van aanwerving van werknemers, hetzij op het vlak van discriminatie op de werkplek. De sector herhaalt dus zijn oproep voor een ruim debat, met alle belangstellende partijen (werkgeversorganisaties, vakbonden, ), rond de problematiek van discriminatie. Invoeren van Certified Membership in de sector Recruitment, Search en Selection Op 15 juni 2011 lanceerde Federgon bovenop het kwaliteitscharter een bijkomende kwaliteitscertificering specifiek voor de sector Recruitment, Search en Selection: het Certified Membership. Dit moet het professionalisme en de kwaliteit van de dienst verlening verder onderstrepen. Na het afschaffen van de erkenning voor de sector Recruitment, Search en Selection was er een sterke vraag vanuit de sector voor zelfregulering en om hun engagement, om permanent aandacht te besteden aan kwalitatieve dienstverlening, nog extra te onderstrepen. Dit membership komt bovenop de regionale wetgeving, de federale wetgeving en het Federgon- Kwaliteitscharter. In juli 2011 werd de procedure voor certificering opgestart en in januari 2012 werden de eerste Certified Memberships toegekend. De gecertificeerde bedrijven mogen dan ook het Certified Membership -logo gebruiken. Het Certified Membership voor de sector Recruitment, Search en Selectie bestaat uit een aantal essentiële bouwstenen: het onderschrijven van een Deontologische code, het behalen van voldoende resultaten op de tevredenheidsenquêtes, het deelnemen aan de Federgonsurvey en het voeren van een actief opleidingsbeleid voor de consultants. Dit Certified Membership wil zowel voor kandidaten als voor klant-bedrijven een leidraad zijn en garanties bieden. Nu de jacht op het juiste talent weer geopend is, zijn zowel bedrijven als kandidaten op zoek naar de geschikte partner die hen op een professionele manier kan begeleiden. Federgon wil hen hierbij de weg wijzen.

14 De federatie in 2011 LRQA Lloyds Register certifieert eerste Interim Managementbureaus Eind september werden ook de eerste Interim Managementbureaus die lid zijn van Federgon gecertifieerd. Voor deze certificering werkt Federgon nauw samen met LRQA Lloyds Register Quality Assurance, die de audits op zich neemt. Het certified label moet aan Interim Managementbureaus toelaten om zich te onderscheiden op basis van duidelijk meetbare parameters. Vanuit de sector was er een duidelijke vraag om te werken met een objectief certificeringssysteem dat de dienstverlening van de Interim Managementbureaus in kaart kon brengen. Zowel voor ondernemingen als voor kandidaat - Interim managers moet dit systeem van externe certificering zorgen voor duidelijkheid en transparantie. Bedrijven kunnen zich, voor de verschillende aspecten die eigen zijn aan het metier van Interim Management, onderscheiden op 4 niveaus. Op elk niveau zijn telkens 0 tot 4 punten te verdienen. Uiteindelijk kunnen in totaal 4 sterren behaald worden. Bovendien zijn de resultaten van deze onafhankelijke audits openbaar. Certified Membership moet het professionalisme en de kwaliteit van de dienstverlening verder onderstrepen. Verruiming van de bevoegdheid van de ombudsdienst van Federgon tot de sector projectsourcing In 2011 werd beslist om de bevoegdheid van de ombudsdienst van Federgon te verruimen tot de Commissie Projectsourcing. Dit onderstreept het kwaliteitsstreven van de sector en de bereidheid om volledig transparant te werken. Voortaan kan een (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een projectsourcingbureau informatie vragen over de toepassing van de sociale reglementering en over zijn/haar rechten. Ook voor klachten over Federgon-leden kunnen (kandidaat-) werknemers bij de Federgon Ombudsdienst terecht. De ombudsdienst zal steeds objectief en onpartijdig bemiddelen bij het bedrijf om het geschil te regelen. De ombudsdienst heeft de bevoegdheid om in een geschil autonoom een voorstel van oplossing te formuleren en verzoekt het betrokken lid om dit te volgen. Op die manier worden tussenkomsten van andere instanties vermeden. Certo certificering blijkt succesvol De certificering door Certo is een kwaliteitswaarborg voor de dienstverlening van outplacement. In 2011 groeide het aantal Certo -gecertificeerde bedrijven gestaag naar 46. De tevredenheidsenquête vormt een van de belangrijkste pijlers van deze certificering. In de enquêtes worden zowel bedrijven als kandidaten bevraagd over hun ervaringen met outplacement. Er wordt onder meer gepolst naar de tevredenheid over de outplacementfaciliteiten, de begeleider en de begeleiding zelf. De resultaten van deze enquêtes worden op regelmatige basis geëvalueerd. In mei en september 2011 werden reeds resultaten van deze tevredenheidsmetingen bekendgemaakt. De ervaringen van zowel kandidaten als bedrijven worden als zeer positief geëvalueerd. 13

15 Federgon, als vertegenwoordiger van de private arbeidsbemiddelaars, wil constructief meewerken aan de arbeidsmarkt van morgen.

16 De federatie in 2011 IV. Federgon: kenniscentrum van de arbeidsmarkt Private arbeidsmarktintermediairen op zoek naar oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt De arbeidsmarkt kraakt, piept en knelt onder druk van een arbeidsaanbod dat steeds minder afgestemd is op de vraag. De aanpak van deze situatie vergt dan ook verregaande inspanningen van alle actoren. Federgon, vanuit de maatschappelijke positie die ze inneemt als vertegenwoordiger van de private arbeidsbemiddelaars, wil constructief meewerken aan de arbeidsmarkt van morgen. In de zoektocht naar oplossingen verrichtte Federgon in januari 2011 een onderzoek naar knelpunten op de arbeidsmarkt. 85 HR-dienstverleners namen toen deel aan onze webbevraging. Vervolgens formuleerde Federgon, op basis van de resultaten, in een positionpaper haar analyse en oplossingen aangaande de knelpuntproblematiek. De voornaamste uitdagingen zijn de verruiming van het arbeidseffectief enerzijds en het kwalitatief versterken van het arbeidsaanbod anderzijds. De private arbeidsmarktintermediairen zijn goed geplaatst om mee een bijdrage te leveren tot deze verruiming en versterking en wel om de volgende redenen. Snelheid van handelen: van private intermediairen wordt verwacht dat zij snel en accuraat oplossingen bieden. Er wordt creatief omgesprongen met de resources. Kennis van de arbeidsmarkt: via het uitgebreid netwerk aan agentschappen en de dagelijkse contacten met de belangrijkste operatoren op de arbeidsmarkt hebben private intermediairen steeds een vinger aan de pols. Deze kennis laat toe om doortastend op te treden. Resultaatgedreven: doorgaans geldt geen oplossing, geen business Hierdoor heerst er een oplossingsgerichte doe-cultuur. De directe bijdrage die arbeidsmarktintermediairen kunnen leveren in het zoeken naar oplossingen voor kraptes en knelpunten is niet spectaculair en niet altijd even zichtbaar. Toch gaat het om een wezenlijke bijdrage aan de werking van de arbeidsmarkt. Trouwens, wie denkt dat mirakeloplossingen bestaan, heeft het mis. De oorzaken zijn zo talrijk en uiteenlopend dat een aanpak op alle niveaus nodig is en dat alle betrokkenen verantwoordelijkheid moeten nemen. Of de visie die men heeft op de arbeidsmarkt eerder economisch, dan wel maatschappelijk geïnspireerd is, maakt in wezen niets uit. Optimale en maximale benutting van alle talenten levert zonder twijfel de beste return. Federgon Leerstoel aan de K.U.Leuven Dynamiek van de arbeidsmarkt Op 3 mei 2011 ondertekenden HIVA-K.U.Leuven en Federgon een overeenkomst voor de oprichting van de leerstoel getiteld Federgon Leerstoel Dynamiek van de arbeidsmarkt. De titularis en co-titularis van deze leerstoel zijn Professor Dr. Ludo Struyven en Karen Geurts. De doelstelling van de leerstoel is om de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in kaart te brengen door het opzetten van een permanente set van indicatoren. Dit moet toelaten om een correct beeld te krijgen van die turbulenties op de arbeidsmarkt die anders verborgen blijven achter nettostatistieken: we denken hierbij aan de start en de stopzetting van bedrijven, de creatie en de vernietiging van banen, de in- en uitstroom van werknemers. DynaM is een innovatief project dat de turbulentie op de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt. Gestructureerde en betrouwbare cijfers over deze dynamiek waren tot voor kort onbestaand in België. DynaM vult deze lacune op en beschrijft de turbulente realiteit van de arbeidsmarkt. DynaM-belgium.o DynaM- Drie actoren op de arbeidsmarkt sloegen voor DynaM de handen in elkaar: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid levert de data en ontwikkelde DynaM- samen met HIVA-K.U.Leuven betrouwbare statistieken. HIVA levert wetenschappelijke ondersteuning en bewaakt de internationale vergelijkbaarheid van de cijfers. Federgon ondersteunt het HIVA-onderzoek met de DynaM-belgium.org Federgon Leerstoel Dynamiek van de arbeidsmarkt. DynaM- 15 DynaM-belgium.o DynaM-belgium.o DynaM-belgium.o DynaM dynam-belgium.org DynaM dynam-belgium.org

17 De federatie in 2011 Jobstudent: kennismaking met de arbeidsmarkt Het aantal vacatures voor jobstudenten lag nog nooit zo hoog als in Tijdens de zomer van 2011 werd dan ook een recordaantal jobstudenten tewerkgesteld. Een positieve evolutie die door Federgon van naderbij wordt bekeken in de nota Jobstudenten. Wij stellen vast dat de werkzaamheidsgraad van de Belgische jongeren zeer laag is. België is een van de slechtste leerlingen in de Europese klas wanneer het aankomt op deelname van jongeren aan de arbeidsmarkt. Er is wel een aantal verklaringen voor de lage werkzaamheidsgraad van jongeren: zo is de grote meerderheid van de Belgische jongeren nog schoolgaand waardoor twee derden nog niet beroepsactief is. Bovendien is de scholing van de jongeren vaak nog te weinig afgestemd op de arbeidsmarkt, waarvan vooral de laaggeschoolde jongeren de dupe zijn. Neem hierbij het feit dat studies en werk nog te weinig gecombineerd worden en je komt tot de voornaamste redenen waarom de werkzaamheidsgraad van de jongeren in België zo laag is. Toch tonen de cijfers een positieve evolutie en zijn er steeds meer studenten aan het werk, en dit ook buiten de zomervakantie. Hierin speelt de uitzendsector een prominente rol. Afgelopen zomer was 35,35 % van de jobstudenten tewerkgesteld als uitzendkracht. Het werken als jobstudent is voor velen een eerste stap op de arbeidsmarkt. Iets minder dan de helft van de jongeren werkt minstens één maand per jaar tijdens zijn studies.

18 De federatie in 2011 V. Federgon geeft de arbeidsmarkt mee vorm en weegt op het politieke debat Van Generatiepact naar Activiteitspact In het voorjaar van 2011 werden de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en de sociale partners door Minister van Werk Milquet aangeschreven om een evaluatie van het Generatiepact uit te voeren tegen 1 oktober Het Generatiepact dateert van einde Het was een plan van de Belgische regering Verhofstadt II om het probleem van de vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad aan te pakken. Het plan kondigde talrijke maatregelen aan waarvan de belangrijkste erop gericht waren om meer mensen aan het werk te krijgen en om langer werken aan te moedigen. In de eerste helft van 2011 heeft de federatie een eigen evaluatie van het Generatiepact uitgevoerd, met vooral oog voor de eigen expertisedomeinen. Het was een kwalitatieve evaluatie die werd gevoed door de ervaring van de Federgon-leden als actieve en cruciale spelers op de arbeidsmarkt. De private HR-dienstverleners hebben de arbeidsmarkt van de voorbije jaren mee vorm gegeven. Deze expertise en ervaring moeten worden ingezet als hefboom voor verdere verandering. Vanuit deze evaluatie heeft Federgon haar visie op de toekomstige arbeidsmarkt geformuleerd. Federgon schuift daarbij negen concrete actiepunten naar voor. Deze passen in het kader van een nieuw Activiteitspact dat er moet voor zorgen dat de werkzaamheidsgraad in ons land significant toeneemt: Federgon tekent resoluut voor een Activiteitspact. 1. Creëer een incentive voor arbeidsmarktbemiddelaars die erin slagen om personen uit doelgroepen te activeren (bijv. via een vouchersysteem of premie). Dit zal een extra boost geven aan de tewerkstelling van mensen uit doelgroepen. 2. Zorg voor een veralgemeende toepassing van outplacement bij ontslag en verhoog de effectiviteit van outplacement door activeringsremmers systematisch op te ruimen. Zo zullen mensen snel opnieuw aan het werk kunnen. 3. Betaal de opzegvergoedingen in maandelijkse schijven en activeer een deel van de opzegvergoedingen als een rugzaksysteem (onder de vorm van outplacement, directe bijscholing, later op te nemen bijscholing bij de nieuwe werkgever, of eventueel een pensioentoeslag). Dit zorgt ervoor dat na ontslag mensen niet te lang bij de pakken blijven zitten, snel werk maken van hun volgende loopbaanfase en zo hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behouden of zelfs doen toenemen. 4. Zorg voor het opheffen van belemmeringen en verbodsbepalingen voor uitzendarbeid en breng deze zo in overeenstemming met de Europese richtlijn. Zo kan het potentieel ten volle worden benut en zullen nog meer mensen via uitzendarbeid aan een job geraken. 5. Creëer een fiscaal aantrekkelijk mechanisme dat gepensioneerden toelaat om beperkt verder te werken zonder dat ze aan pensioen inboeten, bijvoorbeeld naar analogie met de regeling voor studentenarbeid. Verminder ook sterk de sociale en fiscale drempels voor wie regelmatig nevenactiviteiten of een tweede job uitoefent. Deze maatregelen zullen ondernemerschap stimuleren, zullen zorgen voor bijkomende economische activiteit (die op haar beurt werkgelegenheid creëert) en zullen het zwartwerk indammen. 17

19 De federatie in Kom tot een geïntegreerd systeem voor de gesubsidieerde opleidingen en opleidingsverstrekkers, en verschuif de middelen van aanbodfinanciering naar meer vraaggestuurde financiering van opleidingen. Dit moet leiden tot een meer efficiënt en marktgericht opleidingsaanbod dat de competentieontwikkeling en inzetbaarheid van werknemers beter ten goede komt. 7. Zorg zowel op het niveau van werkgevers als voor individuele werknemers voor een meer aantrekkelijke en stimulerende fiscale behandeling van alle opleidings- en vormingskosten. Dit moet er toe leiden dat werknemers meer investeren in permanente competentieontwikkeling en zo hun inzetbaarheid behouden of versterken. 8. Zorg voor een intelligente regelgeving die eco - no mische migratie stimuleert en omkadert, in het bijzonder voor het aantrekken van kennis werkers en van werknemers voor knelpuntberoepen en -sectoren. Zo vermijden we dat kenniscentra en de eraan verbonden economische activiteiten wegtrekken naar het buitenland. 9. Kies voor loopbaanbegeleiding als speerpunt van een preventief activeringsbeleid. Alle werknemers en werkzoekenden moeten één keer per 10 jaar een beroep kunnen doen op loopbaanbegeleiding en advies zodat ze hun loopbaan actief kunnen oriënteren. Federgon maakt haar memorandum over aan de Formateur Elio Di Rupo startte, bijna een jaar na de federale verkiezingen van juni 2010, zijn werk met het oog op de vorming van een regering en op de onderhandeling van het sociaal-economisch luik van het regeringsakkoord. Het is in dit kader dat Federgon het memorandum, dat zij opgesteld had voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010, overgemaakt heeft aan de Formateur. In dit memorandum geeft Federgon toelichtingen bij de 10 prioriteiten van haar leden voor het uitbreiden en optimaliseren van hun activiteiten ten behoeve van ondernemingen, organisaties, werknemers en werkzoekenden. Al deze prioriteiten blijven actueel en ze zijn des te meer relevant omdat België zich geëngageerd heeft, in het kader van de EU 2020 strategie, om de werkgelegenheidsgraad tegen 2020 te verhogen tot 73,2% van de actieve bevolking. Federgon heeft de Formateur herinnerd aan de belangrijke rol van haar leden in het kader van het werkgelegenheidsbeleid. Dankzij hun activiteiten en hun expertise zijn de leveranciers van arbeids bemiddeling en HR-dienstverlening de bevoorrechte partners van de regering voor het uitwerken en invullen van het beleid ter verhoging van de werkzaamheidsgraad. Uitzendsector verheugd over nieuwe intentieverklaring Begin oktober 2011 hebben Vlaams minister van werk Philippe Muyters en zijn Nederlandse collega Henk Kamp een intentieverklaring ondertekend in Den Haag om de grensoverschrijdende fraude bij malafide detacheringsen uitzendbureaus tussen Vlaanderen en Nederland intenser aan te pakken. Federgon en haar Nederlandse zusterfederatie ABU juichen dit initiatief toe. De leden vragen al langer om een harde aanpak van oneerlijke concurrentie en van uitbuiting van uitzendkrachten door malafide bureaus. De praktijken van deze bedrijven schaden het imago van de sector die al jaren consequent investeert en grote inspanningen doet om misbruik tegen te gaan. Enkel erkende organisaties mogen zich uitzendbedrijf noemen en staan garant voor een correcte toepassing van de sociale regelgeving. Federgon en ABU hopen dan ook dat deze intentieverklaring daadwerkelijk resultaten zal opleveren en paal en perk zal stellen aan deze wanpraktijken. Uitzendwerk is het arbeidsmarktinstrument bij uitstek dat aan mensen kansen biedt en meer en meer een opstap is naar vast werk. Door te werken met een certified label biedt Federgon zowel aan klantgebruikers als aan kandidaten transparantie over het niveau van dienstverlening dat zij van haar leden mogen verwachten.

20 De leden van Federgon spelen een belangrijke rol in het kader van het werkgelegenheidsbeleid.

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Memorandum 2014 Federaal

Memorandum 2014 Federaal Memorandum 2014 Federaal Ref. 20133144 versie september 2014 1 Inhoudstafel MEMORANDUM 2014 3 A. COHERENTIE 5 B. HET CREËREN VAN EEN LEVEL PLAYING FIELD VOOR ALLE PRIVATE ACTOREN OP DE ARBEIDSMARKT 6 1.

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid De arbeidsmarkt Juni 2007 in beweging Literatuurstudie in opdracht van Federgon door Wouter Van den Berghe, Studie- en Adviesbureau Tilkon Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

ITC Centre international de formation CentroInternacionalde Formación

ITC Centre international de formation CentroInternacionalde Formación Europese Commissie Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen Nationaal Seminar België Achtergronddocument Anticiperen op en managen van herstructureringen België Juni 2010 Frédéric Naedenoen; Olivier

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie