OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D"

Transcriptie

1 OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer Versie 3 Datum: januari 2014

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Vaardigheidslessen en toetsing volgens de skillslabmethode 1 op school - Skillslabmethode - Skillslabtoetsing - Vrije ruimte 2. Overzicht verpleegtechnische vaardigheden en richtlijn uren 3. Toetsing en herkansing op school 4. Oefenen, toetsing en herkansing in de BPV - Toetsing en beoordeling in de BPV - Procedure wanneer niet alle vaardigheden in de praktijk kunnen worden afgetoetst. - Vaardigheidslessen en toetsing volgens de skillslabmethode 5. Werkwijze van de aftekenlijst (incl. overzicht voor studenten met diploma VIG) 6. Aftekenlijst verpleegtechnische en voorbehouden handelingen ACTIVITEITEN SCHOOL EN PRAKTIJK Deel 1 tot en met deel 8 TOETS BEROEPSOPDRACHT D Instructie beoordelingsformulier Beroepsopdracht D startbekwaam Beoordelingsformulier D startbekwaam BIJLAGEN 01. Leerlijn BOL en BBL regulier 02. Leerlijn Bol en BBL verkort Gevorderd Formuleblad 04. Te toetsen vaardigheden per deel 05. Verklaring onvoldoende werkplekleren 1 Skilllab methode volgens het Transferpunt Vaardigheids Onderwijs.

4

5 Voorwoord Dit opdrachtenboek van beroepstaak D is speciaal ontwikkeld voor de opleiding MBO verpleegkunde met crebonummer en is gebaseerd op het kwalificatiedossier MBO- Verpleegkundige , geldig vanaf 1 augustus Het opdrachtenboek betekent een verbetering ten opzichte van de vorige opdrachtenboeken. De visie van beroepstaak D als doorlopende leerlijn gedurende de opleiding MBO verpleegkunde en de vragen vanuit de BPV ten aanzien van de werkbaarheid van de beoordelingsformulieren voor beroepstaak D maken een andere ordening en invulling van de verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen noodzakelijk. Bekwaam worden is een belangrijk onderdeel van het leerproces voor de verpleegtechnische handelingen van beroepstaak D. Het leren van alle theorie en vaardigheden van beroepstaak D vindt plaats op school volgens de skillslabmethode en in de BPV. Op school wordt bij beroepstaak D onderscheiden: - De theorielessen - De lessen verpleegkundig rekenen - De lessen in het skillslab, het practicum waar de verpleegtechnische vaardigheden kunnen worden geoefend, en geleerd in een simulatie. Je bent bekwaam: - wanneer je tijdens de opleiding hebt aangetoond de theorie (inclusief verpleegkundig rekenen) te beheersen - wanneer je de verpleegtechnische handelingen in het skillslab hebt geleerd, geoefend en getoetst - wanneer je in de BPV hebt aangetoond dat je deze handelingen beheerst. De mbo-verpleegkundige is bij de uitvoering van voorbehouden handelingen gehouden aan de wettelijke eisen gesteld in de Wet BIG. Dit betekent dat zij niet zelfstandig bevoegd is en alleen in opdracht van een zelfstandig bevoegd' beroepsbeoefenaar (arts of verloskundige) en onder voorwaarden een voorbehouden handeling mag uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde waaraan altijd moet worden voldaan, is de bekwaamheid van de uitvoerder. Bekwaam wil zeggen: dat de uitvoerder op het moment van de handeling de nodige kennis en vaardigheid moet bezitten. Zij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar handelen.

6 1 Vaardigheidslessen en toetsing volgens de skillslabmethode 2 op school Skillslabmethode De skillslabmethode is een systematische methode die als uitgangspunt heeft: - welke activiteiten kan de student verrichten om op een efficiënte manier de vaardigheden aan te leren-. Voor de effectieve toepassing van vaardigheden in de praktijk is het een voorwaarde dat die vaardigheden in de juiste theoretische en praktische context worden geplaatst. Als de vaardigheid niet wordt geïntegreerd met kennis en inzicht in indicaties, effecten en theoretische verklaringsmechanismen, wordt het aanleren van de vaardigheid het aanleren van een kunstje. Omdat de vaardigheden niet op elkaar mogen worden geoefend maar alleen op de beschikbare poppen, kunnen niet alle vaardigheden worden geoefend in het skillslab. Een voorbeeld daarvan is bloedsuiker prikken. In plaats daarvan leer je alleen de theorie die hoort bij de vaardigheid en hoe je de vaardigheid moet uitvoeren volgens het protocol van de vaardigheid. De uren voor beroepstaak D per fase omvat de theorielessen, oefenen in het skillslab, de rekentoetsen, casustoetsen en de vaardigheidstoetsing. Skillslabmethode, met gebruikmaking van de protocollen en kennisnet van Vilans, volgens OOTT: - Oriënteren d.m.v. het bekijken van filmpjes van de vaardigheden - Oefenen: oefenen met behulp van de protocollen van Vilans - T toepassen en Toetsen - T transfer De skillslabmethode is gebaseerd op de kenmerken van het vaardigheidsleren. Het vaardigheidsleren onderscheidt vier fasen: 1) de cognitieve fase 2) de oefenfase 3) de automatiseringsfase (in de BPV) 4) de planningsfase (in de BPV) De eerste twee fasen doorloop je voordat je gaat oefenen in de BPV. Wanneer je de vaardigheden voldoende beheerst, ga je deze in de BPV oefenen. Je doorloopt dan de laatste twee fasen. Uiteindelijk kom je tot een juiste uitvoering van de vaardigheden in steeds wisselende situaties. 1) Cognitieve fase: In de eerste fase oriënteert de student zich op de te leren vaardigheid (de cognitieve fase). Hij vormt zich een beeld (een voorstelling) van de vaardigheid en kan vertellen wat hij zoal moet doen om tot een succesvolle uitvoering van de verpleegtechnische handeling te komen. De student moet cognitief nauwkeurig weten wat hij moet doen. Dat garandeert nog niet dat hij ook tot het daadwerkelijk uitvoeren van een verpleegtechnische handeling in staat is. De student moet datgene wat hij weet ook kunnen omzetten in handelen. Dat gebeurt in fase twee. Activiteiten voor deze fase: - Bestuderen van de theorie, protocol - Bekijken van een DVD of film over de aan te leren vaardigheid - Maken van theorie activiteiten uit het OM - Maken van beschikbare zelftesten 2 Skillslabmethode volgens het Transferpunt Vaardigheids Onderwijs.

7 Deze theorie heeft de student nodig om kennis te vergaren over de handeling zelf en de achtergrondinformatie die van belang is in de uitvoering. 2) Oefenfase In deze fase weet de student voldoende over de vaardigheid om te gaan oefenen. Eerst onder begeleiding, om te voorkomen dat de studenten fouten aanleert. Zelfstandig oefenen, meestal met medestudenten (kan onbegeleid) De student leert datgene wat hij weet over de wijze van uitvoering om te zetten in daadwerkelijk handelen. De student probeert a.h.w. de vaardigheid "in de vingers te krijgen" Frequent oefenen gedurende langere tijd is een voorwaarde om te komen tot beheersing van de vaardigheid op lange termijn. Skillslabtoetsing Na het zelfstandig oefenen en na het inbrengen van de vaardigheden in een simulatiepatiëntencontact vindt toetsing plaats in het skillslab. Per deel wordt 1 vaardigheid at random getoetst. Per student moet rekening gehouden worden met 15 minuten toets tijd De docent in de rol van toetser scoort op de scorelijst verpleegtechnische vaardigheid van Vilans of de student voldoet aan de criteria die voor de uitvoering van de vaardigheid geldt. Na het met goed resultaat afleggen van deze toets is de student zo goed mogelijk binnenschools voorbereid op het buitenschools uitvoeren van de vaardigheid (onder begeleiding) bij echte zorgvragers. Vrije ruimte Wanneer een verpleegtechnische vaardigheid voorkomt op de BPV plaats van de student en de begeleider in de BPV geeft aan dat deze verpleegtechnische vaardigheid in de BPV mag worden geoefend en uitgevoerd dan kan op leervraag van de student deze verpleegtechnische vaardigheid worden aangeleerd op school volgens de skillslabmethode. De student doet dit verzoek bij zijn SLB-er en laat in zijn POP en werkplanning zien hoe hij het leren en oefenen voor deze verpleegtechnische vaardigheid wil aanpakken. De betreffende verpleegtechnische vaardigheid wordt dan als solistische verpleegtechnische vaardigheid van een deel geleerd, geoefend en getoetst maar geeft geen recht op vrijstelling van dat deel.

8 2 Overzicht verpleegtechnische vaardigheden en richtlijn uren Beginner lesuren lesuren DEEL 1 BOL BBL 1 Verzorgen van rode wonden Verzorgen van gele wonden Verzorgen van een blaaskatheter Totaal 2 Totaal 1 3 Verwisselen van een katheterzak 3 5 Verzorgen van suprapubische katheter 6 Toepassen zwachteltechniek Eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, met nr. 8 Met nr. 8 vergiftigingen, verstikking, verslikken 8 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand 4 3 (reanimatie) 9 Verzamelen van monsters ten behoeve van 2 1 diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) 10 Bloedsuiker bepalen met vingerprik 1 1 CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS n.v.t. n.v.t VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL Gevorderde fase 1 lesuren lesuren DEEL 2 BOL BBL 11 Medicijnen checken, registreren en distribueren, zo nodig controle op inname 5 Voor Voor Oraal medicijnen toedienen: 13 Rectaal medicijnen toedienen: 14 Vaginaal medicijnen toedienen: 15 Via de huid medicijnen toedienen: 16 Via de luchtwegen medicijnen toedienen 17 Via de slijmvliezen medicijnen toedienen 18 Subcutaan injecteren* Intramusculair injecteren* Toedienen van zuurstof Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand 2 3 (reanimatie) PAAF: medicijnleer 4 4 Rekenlessen 6 4 CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS 1 1 VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL Geen officiële verpleegtechnische handeling

9 Gevorderde fase 1 lesuren lesuren DEEL 3 BOL BBL 23 Uitvoeren blaasspoeling Katheteriseren van de blaas bij vrouw* Katheteriseren van de blaas bij man* Verwisselen van een suprapubische katheter Verzorgen van stoma Irrigeren stoma (ZH-VVT-GGZ) Uitvoeren darmspoeling (ZH-VVT-GGZ) 1 1 CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS n.v.t. n.v.t VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL Gevorderde fase 1 lesuren lesuren DEEL 4 BOL BBL 30 Toedienen sondevoeding via maagsonde Een voedingspomp bedienen PEG-sondevoeding toedienen (ZH-VVT) Inbrengen maagsonde* Verzorgen van een maagsonde Maagspoeling uitvoeren; (ZH-VVT-GGZ) Vloeistoffen via perifeer infuus toedienen Uitzuigen mond- en keelholte Verzorgen tracheacanule en tracheastoma ( ZH- 1 1 VVT-GGZ) 39 Hielprik Neonaten* 1 1 Rekenlessen 4 2 CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS 1 1 VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL 29 22

10 Gevorderde fase 2 lesuren lesuren DEEL 5 BOL BBL 40 Lichaamstemperatuur regelen door middel van 2 1 koude- of warmtebehandeling 41 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand 3 2 (reanimatie) 42 Verzorgen zwarte wond Verzorgen wond met hechtingen Verwijderen van hechtingen/agraves en tampons Verzorgen wonden met drains (ZH-VVT) Verwijderen wonddrain (ZH-VVT) 2 1 CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS n.v.t. n.v.t. VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL Gevorderde fase 2 lesuren lesuren DEEL 6 BOL BBL 47 Intraveneus injecteren* Perifeer infuus inbrengen* Venapunctie uitvoeren* Bedienen van infuuspomp en een spuitpomp Toedienen geneesmiddelen in opgeloste vorm via 2 2 een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje) 52 Toedienen vloeistoffen via centraal infuus (ZH- 1 1 VVT) 53 Controleren centraal infuus (ZH-VVT) Transfusie (ZH) Thoraxdrainage (ZH) 2 1 Rekenlessen 4 3 CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS 1 1 VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL 28 20

11 Gevorderde fase 2 lesuren lesuren DEEL 7 BOL BBL 56 Assisteren bij of verrichten van diagnostische 3 2 onderzoeken/ behandelingen in verband met chirurgische behandelingen ( ZH) 57 Assisteren bij of verrichten van diagnostische 3 2 onderzoeken/ behandelingen in verband met Intern/neurologisch onderzoek (ZH-VVT-GGZ- GHZ) 58 Assisteren bij of verrichten van 3 2 diagnostische onderzoeken/ behandelingen in verband met bevalling of geboorte( ZH) 59 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand 4 3 (reanimatie) CASUSTOETS 1 1 REKENTOETS n.v.t n.v.t. VAARDIGHEIDSTOETS met 3 docenten 2 2 TOTAAL Startbekwaam lesuren lesuren DEEL 8 BOL BBL 60 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand (reanimatie) CASUSTOETS Met deel 7 Met deel 7 REKENTOETS Met deel 7 Met deel 7 VAARDIGHEIDSTOETS Met deel 7 Met deel 7 TOTAAL Met deel 7 Met deel 7

12 3 Toetsing en herkansing op school Ieder deel van beroepstaak D verpleegtechnische handelingen wordt afgesloten met een rekentoets (indien relevant voor dat deel), een casustoets en een vaardigheidstoets. 1. De rekentoets bestaat uit 10 opgaven. Er kunnen maximaal 10 punten worden behaald. Cesuur ligt op 10 punten. 2. De casustoets bestaat uit kennis- en toepassingsvragen. Elke casustoets moet met een voldoende worden afgesloten 3. De vaardigheidstoets: per deel wordt 1 vaardigheid at random getoetst in het praktijklokaal aan de hand van de scorelijsten vaardigheid van Vilans. Per deel moet elke vaardigheidstoets met een voldoende beoordeeld zijn. 4. Het overzicht van de vaardigheden, die in het skillslab getoetst kunnen worden, zijn in de lijst met een kruisje aangegeven Herkansing Bij een onvoldoende beoordeling van een onderdeel volgt een herkansing. Elke toets kan 1x herkanst worden. Voor een 2 e herkansing moet een aanvraag worden gedaan volgens het herkansingsreglement

13 4. Oefenen, toetsing en herkansing in de BPV Voor het oefenen van de verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen gelden fase 3 en 4 van de skillslabmethode. 3) Automatiseringsfase (BPV) Routine opdoen en dus verder bekwamen in de verpleegtechnische vaardigheid begint op school en loopt door tijdens de BPV onder begeleiding van de werkbegeleider. In de BPV ligt het accent op zorgvuldig en vloeiend, onder begeleiding, leren uitvoeren van de vaardigheden (het automatiseren) 4) Planningsfase (BPV) De student leert bij het uitvoeren van de vaardigheden in de BPV rekening te houden met situationele omstandigheden, met andere woorden weten wanneer, wat, op welke wijze te doen. Het plannen van de vaardigheden moet daarbij aandacht krijgen. De student leert steeds beter variëren en in wisselende omstandigheden de vaardigheden uit te voeren. Zonder dat hij daarbij essentiële fouten maakt. Na het voldoende oefenen onder begeleiding (ter beoordeling van de praktijk- of werkbegeleider) vindt de praktijktoets plaats. Bij een voldoende praktijktoets wordt de vaardigheid afgetekend door de praktijk- of werkbegeleider. Wanneer alle vaardigheden van een deel zijn afgetekend wordt voor alle vaardigheden van dat deel één beoordelingsformulier D ingevuld waarbij alle werkprocessen gewaardeerd worden (en niet alleen het kunstje ) Toetsing en beoordeling in de BPV: - Op de aftekenlijst kan het oefenen van de vaardigheden naar behoefte worden afgetekend. - De aftekenlijst vervangt de feedbackformulieren Beroepstaak D - Per deel wordt 1 beoordelingsformulier beroepstaak D op startbekwaam niveau ingevuld. Deze beoordeling omvat alle vaardigheden van dat deel. - Alle ACHT beoordelingsformulieren van Beroepstaak D startbekwaam niveau zijn onderdeel van het examendossier voor onderdeel Beroepstaak D. Het moment waarop de vaardigheden in de praktijk kunnen worden afgetoetst - Na het behalen van de toetsing per deel op school kan de student starten met aftoetsen van de vaardigheid in de praktijk - De student kan gedurende het volgen van het deel op school wel onder toezicht van een begeleider de vaardigheden in de praktijk oefenen Wanneer de student naar het oordeel van de praktijk bewust bekwaam is voor de handeling kan de praktijk de toetsing van de vaardigheid in de praktijk eerder goedkeuren, dan wanneer de toetsing op school heeft plaatsgevonden. Vaststelling gebeurt volgens richtlijnen van de betreffende praktijkinstelling. Procedure wanneer niet alle vaardigheden in de praktijk kunnen worden afgetoetst. In het geval dat: 1. niet alle vaardigheden in de praktijk kunnen worden getoetst en 2. dit verwijtbaar is aan de mogelijkheden in de BPV en 3. niet verwijtbaar is aan de inzet van de student Wanneer voldaan is aan deze drie voorwaarden worden de vaardigheden, die niet zijn afgetoetst in de praktijk, in een simulatie afgetoetst in het skillslab van het Albeda College. De onderwijsleider, als lid van de sub-examencommissie stelt vast of aan deze drie voorwaarden is voldaan.

14 Voor voorwaarde 2 wordt vanuit de BPV een bevestiging verwacht in de vorm van het formulier onvoldoende werkplekleren voor de betreffende vaardigheden van Beroepstaak D. Voor de verpleegtechnische vaardigheden die in een simulatie worden afgetoetst wordt per deel 1 beoordelingsformulier beroepstaak D op startbekwaam niveau ingevuld. Dit beoordelingsformulier is onderdeel van het examendossier voor onderdeel Beroepstaak D

15 5. Werkwijze van de overzichts- en aftekenlijst De lijst hieronder is een overzicht van alle verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor de gehele MBO verpleegkunde opleiding. In bijlage 1 en 2 staan de handelingen beschreven die gelden voor de 4 jarige BOL en BBL opleiding en bijlage 2 voor de verkorte BOL en BBL opleiding. De voorbehouden handelingen zijn aangegeven met een* en cursief gedrukt. Er zijn verpleegtechnische handelingen die gelden voor iedere branche. De handelingen die alleen voor een specifieke branche gelden zijn aangegeven met de afkorting van de branche achter de handeling. Het overzicht is tevens een aftekenlijst waarin de student (en de docent en de begeleider in de BPV) in een oogopslag kan zien welke handeling getoetst is op school en behaald is in de praktijk. De resultaten op school worden op de overzichtslijst afgetekend en ingevuld door de docent. Het aftekenen, beoordelen van de verpleegtechnische vaardigheden in de praktijk en invullen van een beoordelingsformulier gebeurt in de BPV door de praktijkopleider/ werkbegeleider. (Elke BPV instelling heeft daarvoor zij eigen regels en afspraken). De verantwoordelijkheid voor het correct en actueel invullen van de lijst door de docent ligt bij de student. De aftekenlijst kan gezien worden als een schaduwlijst. Alle resultaten van beroepstaak D worden namelijk ook in het studentendossier van de student verwerkt en opgeslagen. Fasering van de verpleegtechnische en voorbehouden handelingen De fase die genoemd staat in de delen heeft betrekking op de fase waarin de betreffende vaardigheid op school wordt aangeboden.

16 5. AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets x 4 BEGINNERFASE 1 e HK 5 1 e HK DEEL 1 1 Verzorgen van rode wonden n.v.t. 2 Verzorgen van gele wonden n.v.t. 3 Verwisselen van een katheterzak 6 n.v.t x 4 Verzorgen van een blaaskatheter n.v.t x 5 Verzorgen van suprapubische katheter n.v.t. x 6 Toepassen zwachteltechniek n.v.t. x 7 Eerste hulp (somatisch) verlenen bij: n.v.t x verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken 8 Eerste hulp bij ademstilstand en n.v.t. x circulatiestilstand (reanimatie) 9 Verzamelen van monsters ten n.v.t. behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) 10 Bloedsuiker bepalen met vingerprik n.v.t. Beoordelingsformulier Ingevuld en hieronder stempel BPV: Beoordeling ja/nee 4 X betekent dat deze vaardigheid in het skillslab kan worden getoetst 5 HK= herkansing volgens herkansingsreglement 6 Geen officiële verpleegtechnische handeling 16

17 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets x 7 Gevorderde fase 1 1 e HK 1 e HK 1 e HK DEEL 2 11 Medicijnen checken, registreren en distribueren, zo nodig controle op inname 12 Oraal medicijnen toedienen: 13 Rectaal medicijnen toedienen: 14 Vaginaal medicijnen toedienen: 15 Via de huid medicijnen toedienen: 16 Via de luchtwegen medicijnen toedienen 17 Via de slijmvliezen medicijnen toedienen 18 Subcutaan injecteren* x 19 Intramusculair injecteren* x 20 Toedienen van zuurstof 22 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand (reanimatie) X Beoordelingsformulier Ingevuld en hieronder stempel BPV: Beoordeling ja/nee 7 X betekent dat deze vaardigheid in het skillslab kan worden getoetst

18 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets GEVORDERDE FASE 1 1 e HK 1 e HK DEEL 3 23 Uitvoeren blaasspoeling n.v.t x Beoordelingsformulier 24 Katheteriseren van de blaas bij vrouw* n.v.t. x Ingevuld en hieronder 25 Katheteriseren van de blaas bij man* n.v.t x stempel BPV: 26 Verwisselen van een suprapubische n.v.t x katheter 27 Verzorgen van stoma n.v.t x 28 Irrigeren stoma (ZH-VVT-GGZ) n.v.t. 29 Uitvoeren darmspoeling (ZH-VVT-GGZ) n.v.t. Beoordeling ja/nee

19 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets GEVORDERDE FASE 1 1 e HK 1 e HK 1 e HK DEEL 4 30 Toedienen sondevoeding via maagsonde 31 Een voedingspomp bedienen 32 PEG-sondevoeding toedienen (ZH- VVT) 33 Inbrengen maagsonde* x 34 Verzorgen van een maagsonde x 35 Maagspoeling uitvoeren; (ZH-VVT- x GGZ) 36 Vloeistoffen via perifeer infuus x toedienen 37 Uitzuigen mond- en keelholte x 38 Verzorgen tracheacanule en x tracheastoma ( ZH-VVT-GGZ) 39 Hielprik Neonaten* Beoordelingsformulier Ingevuld en hieronder stempel BPV: Beoordeling ja/nee

20 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets GEVORDERDE FASE 2 1 e HK 1 e 2 e DEEL 5 40 Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling n.v.t. 41 Eerste hulp bij ademstilstand en n.v.t x circulatiestilstand (reanimatie) 42 Verzorgen zwarte wond n.v.t. 43 Verzorgen wond met hechtingen n.v.t. x 44 Verwijderen van hechtingen/agraves en n.v.t. x tampons 45 Verzorgen wonden met drains (ZH- n.v.t. x VVT) 46 Verwijderen wonddrain (ZH-VVT) n.v.t. x Beoordelingsformulier Ingevuld en hieronder stempel BPV: Beoordeling ja/nee

21 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets Beoordeling ingevuld? GEVORDERDE FASE 2 1 e HK 1 e HK 1 e 2 e DEEL 6 47 Intraveneus injecteren* x Beoordelingsformulier 48 Perifeer infuus inbrengen* x Ingevuld en hieronder 49 Venapunctie uitvoeren* x stempel BPV: 50 Bedienen van infuuspomp en een spuitpomp 51 Toedienen geneesmiddelen in opgeloste vorm via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje) 52 Toedienen vloeistoffen via centraal infuus (ZH-VVT) 53 Controleren centraal infuus (ZH-VVT) x 54 Transfusie (ZH) 55 Thoraxdrainage (ZH) Beoordeling ja/nee

22 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets GEVORDERDE FASE 2 1 e HK 1 e HK DEEL 7 56 Assisteren bij of verrichten van diagnostische onderzoeken/ behandelingen in verband met chirurgische behandelingen ( ZH) 57 Assisteren bij of verrichten van diagnostische onderzoeken/ behandelingen in verband met Intern/neurologisch onderzoek (ZH- VVT-GGZ-GHZ) 58 Assisteren bij of verrichten van diagnostische onderzoeken/ behandelingen in verband met bevalling of geboorte( ZH) 59 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand (reanimatie) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Beoordelingsformulier Ingevuld en hieronder stempel BPV: Beoordeling ja/nee

23 AFTEKENLIJST VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN & VOORBEHOUDEN HANDELINGEN Naam student Geboortedatum Studentnummer Groepsnaam VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN VAARDIGHEID SCHOOL PRAKTIJK Resultaat en datum Onder begeleiding Zelfstandig Rekentoets Casustoets Vaardigheidstoets STARTBEKWAAM 1 e HK 1 e HK DEEL 8 60 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand (reanimatie) n.v.t. Beoordeling ja/nee

24 Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel Verklaring onvoldoende werkplekleren

25 Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo Bijlage 1 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig BEGINNER Deel 1 Deel 1 Verzorgen van rode en gele wonden Verzamelen monsters t.b.v. de diagnostiek Katheterzak verwisselen Bloedsuiker prikken Een blaaskatheter verzorgen Een suprapubisch katheter verzorgen Toepassen zwachteltechniek EHBO (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken EHBO bij ademstilstand en circulatie stilstand (reanimeren) GEVORDERD 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Medicijnleer Uitvoeren van blaasspoeling Maagsonde verzorgen Medicijnen checken, registreren en Katheriseren van de blaas vrouw* Sondevoeding toedienen via distribueren,zonodig controle op inname Katheriseren van de blaas man* maagsonde Medicatie toedienen Verwisselen van suprapubische katheter Bedienen voedingspomp Injecteren subcutaan, intramusculair* PEG sondevoeding toedienen Zuurstof toedienen Verzorgen van stoma Maagsonde inbrengen Toegepast Rekenen: Irrigeren van de stoma-stomaverzorging Verzorgen van maagsonde 1) oplossen en verdunnen Darmspoeling uitvoeren Maagspoeling uitvoeren 2) medicatie per os Maagspoeling uitvoeren Toedienen van vloeistoffen via 3) toedienen van medicatie per injectie Irrigeren stoma perifeer infuus 4) zuurstof toedienen UItvoeren van darmspoeling Toegepast rekenen: EHBO (somatisch verlenen) bij: 1) Sondevoeding toedienen verwonding, vergiftiging, verstikking 2) Toedienen vloeistoffen per infuus verslikken Uitzuigen mond-keelholte EHBO bij ademstilstand en Verzorgen tracheacanule Circulatiestilstand en tracheastoma Circulatiestilstand Hielprik neonaten* GEVORDERD 2 Doorlopende leerlijn Doorlopende leerlijn Doorlopende leerlijn Doorlop Deel 5 Deel 6 Deel 7 Lichaamstemperatuur regelen d.m.v. koude-warmteintraveneus injecteren Assisteren bij/of verrichten van diagnostische Perifeer infuus inbrengen onderzoeken/behandelingen ivm chirurgische EHBO bij ademstilstand en circulatiestilstand (reanvenapunctie uitvoeren behandelingen [ZH] Verzorgen van zwarte wonden Bedienen van infuuspomp en een spuitpomp Assisteren bij/of verrichten van diagnostische Verzorgen van wonden met hechtingen Toedienen geneesmiddelen in opgeloste vorm ondezoeken/behandelingen i.v.m. intern/ Verzorgen van wonden met drains via ee infuussysteem/toedieningssysteem neurologisch onderzoek Verwijderen hechtingen/agraves/tampons (pomp-kolf-zakje) + toegepast rekenen Assisteren bij/of verrichten van diagnostische Verwijderen wonddrain Toedienen vloeistoffen via centraal infuus onderzoeken/behandelingen ivm bevalling of Controleren centraal infuus geboorte Transfusie Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand Thoraxdrainage (reanimeren)

26 Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo STARTBEKWAAM Deel 8 Eerste hulp bij ademstilstand en circulatie stilstand (reanimeren) Bijlage 02 Leerlijn Bol en BBL verkort G1 Deel 2 EHBO bij ademstilstand en Circulatiestilstand (reanimeren) Toedienen van zuurstof Rekentaak: Berekenen zuurstof Deel 3 Katheteriseren vrouw Katheteriseren man Verzorgen en Irrigeren van een stoma [VVT-ZH-GGZ] Uitvoeren van darmspoeling Deel 4 PEG sondevoeding toedienen (ZH-VVT) Toedienen van sondevoeding en bedienen pomp Inbrengen en verzorgen maagsonde Vloeistoffen via perifeer infuus toedienen Maagspoeling uitvoeren ( ZH-VVT-GGZ) Uitzuigen mond- en keelholte Verzorgen tracheacanule en -stoma(zh-vvt-ggz) Hielprilk neonaten Rekentaak: Toedienen van parenterale vloeistoffen Berekenen druppelsnelheid sondevoeding Voor gevorderd 2 en startbekwaam wordt de 4 jarige leerlijn gevolgd.

27 Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo Bijlage 03 Formuleblad rekenen Oplossingen: % is gram per 100 ml(vaste stof) of ml per 100 ml(vloeistof). (promille) is gram per 1000 ml(vaste stof) of ml per 1000 ml(vloeistof). Verdunnen: percentage van te maken oplossing x ml van de te maken oplossing = ml voorraad. percentage voorraad oplossing Het aantal ml. wat je moet maken verminderd met hoeveel ml. van de voorraad geeft de hoeveelheid water dat je moet toevoegen. Medicijnen: geven = de te geven hoeveelheid (tabletten) voorraad geven x volume voorraad = de te geven hoeveelheid ( drankjes, injecties) voorraad Medicijnen %: % is de hoeveelheid medicijn in grammen opgelost in 100 ml. Als je het percentage met 10 vermenigvuldigd is dat het aantal mg/ml. Infuusvloeistoffen en sondevoeding 1 ml = 20 druppels tenzij anders aangegeven Berekenen druppelsnelheid: ml. x druppels per ml(totaal aantal druppels) = dr/ min (afronden op hele druppel) tijd = minuten Via infuuspomp of voedingspomp: Totaal aantal ml delen door het aantal uren = ml per uur(afronden op hele ml). Perfusorpomp: Totaal aantal ml delen door 24 uur = ml per uur(afronden op 1 cijfer achter de komma) m.u.v. standaardpompen zoals Heparine, Actrapid en Morfinepompen Zuurstof: Inhoud x druk = aantal liters zuurstof in de tank inhoud x druk = de tijd dat je met de cylinder toe kunt (1 BAR niet bruikbaar) liters/min

28 Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo Bijlage 04 Te toetsen vaardigheden per deel Deze vaardigheden zijn onder deze titels terug te vinden op Vilans. Reanimeren staat nog niet op Vilans, is wel op practicumsite te vinden Deel 1: Verwisselen urineopvangzak Verzorgen urethrale verblijfskatheter Verzorgen suprapubische verblijfskatheter Zwachtelen onderbeen met korte-rekzwachtels Reanimeren Deel 2: Injecteren subcutaan huidplooitechniek Injecteren subcutaan loodrechttechniek Injecteren intramusculair loodrechttechniek Injecteren intramusculair rangeertechniek Deel 3: Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter Blaasspoelen met spuit via verblijfskatheter Blaaskatheterisatie bij man verblijfskatheter Blaaskatheterisatie bij vrouw verblijfskatheter Verwisselen suprapubische verblijfskatheter Verwisselen huidplaat stomazakje Deel 4: Neus maagsonde inbrengen Toedienen sondevoeding via maagsonde m.b.v. spuit Toedienen sondevoeding via peg sonde m.b.v. spuit Gereedmaken infuuszak infuusslang Reinigen trachea binnencanule en verzorgen huid Uitzuigen oppervlakkig slijm via mond of neus Uitzuigen van de trachea via tracheacanule Deel 5: Reanimeren Verwijderen agrafen Verwijderen hechtingen Verwijderen wond of redonsedrain Deel 6: Intraveneus toedienen medicatie m.b.v. zijlijn perifeer infuus Intraveneus toedienen medicatie perifeer verblijfssysteem Bloed afnemen perifeer venapunctie Inbrengen perifere canule infuus Deel 7: Reanimeren Deel 8: Reanimeren

29 Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo Bijlage 05 Verklaring onvoldoende werkplekleren Verklaring Onvoldoende werkplekleren «Roepnaam» «Voorvoegsel» «Achternaam» Geboren op «Geboortedatum» te «Geboren_te» heeft niet alle vaardigheden tijdens haar stage van «BPV_Begindata» tot «BPV_Verwachte_einddata» op (afdeling) in «BPV_Bedrijven» kunnen aftoetsen. De oorzaak hiervan is het niet voorkomen van de handelingen in de praktijk. Rotterdam, 9 juli 2013 (handtekening) (stempel BPV organisatie) (naam BPV organisatie) (naam en functie)

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie ODB BEROEPSTAAK D 1415

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief examen beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie ODB BEROEPSTAAK D 1516

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV Crebonummer: 95520 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI opleidingsgroep biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort opleidingstraject

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK 1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juli 2013 Fase:

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 Versie:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2 Beroepsopdracht/ leermenu 5 Verpleegtechnische handelingen deel 2 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 Versie:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 4

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 4 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 4 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) Inleiding In 2006 heeft de afdeling MPU zijn deuren open gedaan. Het doel van de afdeling is om zorg te dragen voor een hogere efficiëntie en doelmatigheid van de zorg voor patiënten met lichamelijk en

Nadere informatie

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verzorgende en verpleegtechnische handelingen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1 Fase:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: jan 2015 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen, wat ook wel certificeerbare eenheid

Nadere informatie

Zorgeenheid Cardiologie en Cardiochirurgie

Zorgeenheid Cardiologie en Cardiochirurgie Inleiding Deze zorgeenheid bestaat uit cardiochirurgische patiënten en cardiologische. Tevens is er een special care voor cardiochirurgische patienten die gedurende één dag, postoperatief na de IC periode,

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9 Inhoud Voorwoord 7 Overzicht pictogrammen Medicijnen uitzetten 2 Medicijnen controleren, toedienen en registreren 3 3 Toedienen van orale medicatie 4 Toedienen van rectale medicatie 7 Toedienen van vaginale

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden mbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen Aftekenboekje bekwaamheidsverklaring voorbehouden handelingen Dit boekje is eigendom van: Naam: Afdeling: Microsectienummer: Inhoudsopgave. Venapunctie... 5. Infuus... 7. Centraal veneuze katheter... 9

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verplegende en verpleegtechnische handelingen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0119 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg,

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verplegende en verpleegtechnische handelingen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING. Verpleegtechnische handelingen

PROJECTHANDLEIDING. Verpleegtechnische handelingen PROJECTHANDLEIDING Verpleegtechnische handelingen Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. Werkproces: 2.7 Voert verpleegtechnische handelingen uit Als medewerker gehandicaptenzorg/gespecialiseerde

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen Aftekenboekje bekwaamheidsverklaring voorbehouden handelingen Dit boekje is eigendom van: Naam: Afdeling: Microsectienummer: 2 INHOUD: Handleiding... 3 Venapunctie... 5 Venapunctie voor het afnemen van

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95520 Versie: va juli 2015 regulier & va sept. 2015 verkort Naam

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 1

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Beginner Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 2

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 2 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Beginner Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. De Lange Wei

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. De Lange Wei VH 2 2 2+ Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) VH X Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) VH X Inbrengen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Geneeskundige Oncologie

Leerplaatsprofiel Geneeskundige Oncologie Inleiding Van harte welkom op de verpleegafdeling medische oncologie, VONI. Om je start op de verpleegafdeling te vergemakkelijken hebben wij in samenwerking met de praktijkopleider een leerplaatsprofiel

Nadere informatie

[ verwerkt is. bronvermeldingen zijn correct.

[ verwerkt is. bronvermeldingen zijn correct. BEOORDELINGSFORMULIER STAGEWERKPLAN (In te vullen door docent- en stagebegeleider) Naam Student: Vorm Inhoud Criteria yb Voorbiad Titel, naam & locatie stageafdeling. naam student, Genoemde onderdelen

Nadere informatie

Verpleegtechnische handelingen in de gehandicaptenzorg

Verpleegtechnische handelingen in de gehandicaptenzorg Verpleegtechnische handelingen in de gehandicaptenzorg Frank Peters Koen Kauffman Tessa Petrusa Paul den Boer In opdracht van Calibris Nijmegen, 19 juni 2008 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent:

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: 1 A: Casus 1 Handen wassen volgens protocol Handen desinfecteren volgens protocol Verplaatsen zorgvrager in bed (met

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handelingen en protocollen. Nieuw Unicum. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek)

Handelingen en protocollen. Nieuw Unicum. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Inbrengen vleugelnaald subcutaan

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Protocollen verpleegtechnische handelingen voor PBGZ

Protocollen verpleegtechnische handelingen voor PBGZ Protocollen verpleegtechnische handelingen voor PBGZ Colofon Edu Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel 0522-235235 service@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Met medewerking van: Eindredactie: Titel:

Nadere informatie

Praktijkopleiding Verpleegkunde. Leerplaatsprofiel Hematologie

Praktijkopleiding Verpleegkunde. Leerplaatsprofiel Hematologie 1 Algemene gegevens Divisie 1 Zorgeenheid en Locatie Hematologie 3B Werkplekmanagement Hoofdzorgeenheid: Ingrid Kampman & Ineke v.d.jagt Medisch Hoofd zorgeenheid: prof.dr. Peter Huijgens Telefoonnummer

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 1

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Beginner Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Raamovereenkomst voorbehouden handelingen (vertegenwoordiger van) huisarts- zorginstelling De ondergetekenden: 1. Huisartsen Kring Haaglanden, President Kennedylaan 15, 2517 JK s Gravenhage en ingeschreven

Nadere informatie

Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen ~ Beroepsopdracht 13~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 agina 1 van 41 Inleiding en leerdoelen

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel. Dagbehandeling/dagverpleging. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : C2 /D2

Leerplaatsprofiel. Dagbehandeling/dagverpleging. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : C2 /D2 Leerplaatsprofiel Dagbehandeling/dagverpleging Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : C2 /D2 Leerplaatsprofiel januari 2015 1 LEERPLAATSPROFIEL op INSTELLINGSNIVEAU Gelre

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Naam student: Klas: D17.

Naam student: Klas: D17. AFTEKENKAART MEDISCH-TECHNISCH HANDELEN Naam student: Klas: D17. Naam student: Medisch -Technisch Handelen (MTH) Klas: D17. Leerfase 1 Cohort 2017-2020 NR Omschrijving vaardigheid Hoofdstuk/ Protocol Hygiëne

Nadere informatie

Keel- Neus- Oor Heelkunde (VKNO)

Keel- Neus- Oor Heelkunde (VKNO) Inleiding De zorgeenheid VKNO is een chirurgische afdeling waar patiënten met algemene KNO aandoeningen, oncologische aandoeningen van het hoofd-hals gebied en patiënten van het specialisme Oogheelkunde

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Injecteren, glucose bepalen, hechtingen/drains verwijderen.

Nadere informatie

95520 Mbo-Verpleegkundige (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2012_08)

95520 Mbo-Verpleegkundige (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2012_08) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2012 95520 Mbo-Verpleegkundige (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2012_08) Registratienummer OER: 95520BBL2012_08 Variantnummer:

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg Beroepstaak B beginner: B1 en B3 Beroepstaak C beginner: C1 Beroepstaak E beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Gevorderd KD 2012 Beroepstaak B gevorderd Beroepstaak C gevorderd Beroepstaak D verplicht en met keuze Beroepstaak D startbekwaam Beroepstaak E gevorderd Albeda

Nadere informatie

VZK16 VVV. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

VZK16 VVV. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres team vz 05 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/81438 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1. WoonZorgcentra Haaglanden

Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1. WoonZorgcentra Haaglanden 2 3 4/5 Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Inbrengen vleugelnaald

Nadere informatie

Beroepsopdracht 5, deel 1. Basistechnische handelingen

Beroepsopdracht 5, deel 1. Basistechnische handelingen Beroepsopdracht 5, deel 1 Basistechnische handelingen Werkproces: 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toetsing / Examinering... 4 Basistechnische handelingen, Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Gevorderd KD 2012 Beroepstaak B gevorderd Beroepstaak C gevorderd Beroepstaak D verplicht en met keuze Beroepstaak D startbekwaam Beroepstaak E gevorderd Albeda

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Injecteren, Glucose bepalen, Hechtingen/drains verwijderen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 2

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 2 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Beginner Versie: november 2014 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland De ondergetekenden: De LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland Naam arts/contactpersoon: H. van den

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt:

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Leerwerkplaats Verloskunde & Gynaecologie

Leerwerkplaats Verloskunde & Gynaecologie Inleiding Welkom op de zorgeenheid Verloskunde en Gynaecologie (V&G) VGYN De zorgeenheid V&G is een zorgeenheid dat bestaat uit twee specialismen, namelijk gynaecologie en verloskunde. Ieder specialisme

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 2. 2010 door: P. Rensen-Grabijn, Opleidingsadviseur. 2. Procenten pag. 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 2. 2010 door: P. Rensen-Grabijn, Opleidingsadviseur. 2. Procenten pag. 3 Inhoudsopgave Alle hoofdstukken beginnen met een stukje uitleg gevolgd door een voorbeeld som. Elk hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een aantal oefen opgaven. 1. Inleiding pag. 2 2010 door: P.

Nadere informatie