Handleiding Binck 360

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Binck 360"

Transcriptie

1

2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Openen van Binck Eerste introductie Vensters en templates Werkvensters Werkvensters wijzigen Templates Orderopgave Orders plaatsen Orders annuleren Orderticket QuickTicket Orders in grafieken Orders via QuoteBox Orders via de tradeladder Grafieken en functies Grafieken Zoekfunctie Overzichten Mijn portefeuille Vrije bestedingsruimte (VBR) Orderoverzicht Instellingen Algemene instellingen Handelsinstellingen Koersenlijsten Aandelen en opties Kolommen wijzigen... 20

3 3 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de verschillende onderdelen van Binck360. U leest in de volgende hoofdstukken hoe u de orderschermen en andere functionaliteiten het beste kunt gebruiken. Verder krijgt u uitleg over welke vensters er beschikbaar zijn en hoe deze functioneren. Daarnaast leest u welke instellingen beschikbaar zijn en hoe u deze kunt toepassen. 1.1 Openen van Binck360 U opent de handelsapplicatie Binck360 door te klikken op Platform in het hoofdmenu van de Binck website. De handelsapplicatie opent zich nu direct. Wanneer u de applicatie voor het eerst opent dan krijgt u een korte inleiding waarin u Binck360 kunt aanpassen aan uw wensen. Zaken als de kleur van het thema, de karaktergrootte en de witruimte tussen regels komen aan bod. Indien gewenst kunt u uw gemaakte keuzes later wijzigen in het menu instellingen. Dit menu vindt u onder de knop. In deze handleiding leggen we u onder andere uit hoe u Binck360 kunt instellen naar uw persoonlijke voorkeuren. 1.2 Eerste introductie Het hoofdmenu vindt u bovenin het venster. In het hoofdmenu kunt u alle functionaliteiten van Binck360 terugvinden. Beweeg met de muis over een menu-item om het menu uit te laten klappen. Hierna volgt een korte omschrijving van de knoppen in het hoofdmenu. Onder het menu Binck360 vindt u het portefeuilleoverzicht, het orderoverzicht en uw vrije bestedingsruimte. Onder het menu Koersen vindt u alle beschikbare koersenlijsten en het favorietenoverzicht. Tools biedt u het nieuwsoverzicht, de optiecalculator en toegang tot de Beursvloer Onder Help vindt u de handleiding, kunt u feedback geven en de belangrijke berichten nalezen. Het vergrootglas geeft toegang tot het zoekscherm. De wielmoer leidt u naar het instellingenscherm. Hier kunt u uw voorkeuren instellen. Via deze knop maximaliseert u Binck360. Uitloggen kan middels deze knop.

4 4 2. Vensters en templates Het Binck360 hoofdvenster is het venster dat verschijnt als u Binck360 opstart. In het hoofdvenster maakt u met behulp van een breed scala aan werkvensters uw eigen schermindeling. Standaard heeft u de beschikking over een drietal vooraf ingestelde templates die zijn afgestemd op verschillende handelsactiviteiten. Hierin onderscheiden wij de templates Aandelen, Opties en Hefboom. 2.1 Werkvensters In het hoofdvenster zijn standaard een aantal kleinere vensters geopend. Deze noemen we werkvensters. U ziet onder andere een venster met de koersenlijst van de AEX-fondsen en een orderticket. Nieuwe koersenlijsten opent u via Koersen in het hoofdmenu. Het menu behorend aan de effecten biedt standaard een aantal mogelijkheden om nieuwe werkvensters te openen. Het menu vindt u onder de knop die altijd voor een effect in de koersenlijst staat. Afhankelijk van het venster zijn de volgende menu items beschikbaar: Kopen/verkopen QuoteBox Deze optie opent onmiddellijk het orderticket. U kunt zoveel ordertickets openen als u wilt. In hoofdstuk 3 Orderopgave worden de mogelijkheden om orders op te geven nader toegelicht. U vindt in dit venster allereerst de fondsnaam en de procentuele verandering. Daaronder ziet u een zwart vlak met informatie over uw positie en geschiedenis in het fonds. Achter het woord Trade ziet u de ongerealiseerde winst of verlies in de betreffende positie. Achter het woord Positie ziet u het aantal stukken van het betreffende fonds dat u in bezit heeft. Achter P&L ziet u de totale gerealiseerde winst in het betreffende effect. Achter Lopend ziet u hoeveel lopende orders u in het fonds heeft. Verder ziet u de laagste koers (L), de tijd en de hoogste koers (H). Daaronder ziet u de openingskoers (O), de laatst gedane koers en de absolute verandering. Daarnaast worden hier de biedprijs, de laatprijs en de bijbehorende volumes getoond. Van deze variabelen toont Binck360 ook het volume en de tijd. QuickTicket In het quickticket heeft u een overzicht van het orderboek en de laatste gedane transacties. Zo heeft u een goed overzicht van de huidige situatie op de markt. Tevens is het mogelijk om een minichart van de daggrafiek toe te voegen:

5 5 Tradeladder Met de TradeLadder heeft u realtime inzicht in de dynamiek van het orderboek. Elke wijziging van bied- en laatprijzen, volumes en trades wordt verticaal afgebeeld. U ziet versnellingen en vertragingen in de prijsvorming in een vroegtijdig stadium en kunt hier direct op inspelen. De tradeladder is een veel gebruikt instrument bij futurehandel. Time & Sales Deze optie toont alle transacties inclusief de verhandelde volumes in chronologische volgorde. Optiesheet Hiermee toont u de optiematrix van het betreffende aandeel. In dit scherm kunt u tevens optiegrieken toevoegen. Dit gaat middels deze knop: De optiegrieken zijn belangrijke ratio s voor de waardering van opties: - De Rho geeft aan hoe de optiepremie zich zal ontwikkelen bij een verandering van de rentestand. - De Theta geeft aan hoeveel waarde in de optiepremie wegvloeit met het voortschrijden van de tijd. - De Vega geeft aan hoe de optiepremie zich zal ontwikkelen bij een verandering van de volatiliteit - De Delta geeft aan hoe de optiepremie zich zal ontwikkelen bij een koersverandering van de onderliggende waarde. - De Gamma geeft aan hoe de Delta zich zal ontwikkelen bij een koersverandering van de onderliggende waarde. - De Implied Volatility geeft de beweeglijkheid van de onderliggende waarde die in een optieprijs verwerkt is, uitgedrukt als standaarddeviatie, in procenten van de koers. Grafiek Hiermee toont u de grafiek van een fonds. U kunt lijngrafieken, candlestick grafieken of barcharts openen. In hoofdstuk 4 Grafieken en functies wordt deze functionaliteit nader toegelicht. Nieuwsoverzicht Deze optie opent een overzicht van alle nieuwsberichten van het betreffende fonds. ProRealtime Grafiek aanzetten Via BinckBank kunt u voordelig beschikken over het Technisch Analyse (TA) pakket van ITFinance. ITFinance heeft zeer uitgebreide en gedetailleerde grafieken voor technische analyse op hoog niveau. ITFinance biedt standaard vijftig indicatoren aan. Meer informatie over de TA van ITFinance vindt u in de handleiding. Voeg toe aan favorieten hiermee voegt u fondsen toe aan de favorieten. De favorietenlijst vindt u onder koersen.

6 6 2.2 Werkvensters wijzigen U kunt vensters verplaatsen door de cursor in de titelbalk te plaatsen. Versleep het venster door de linkermuisknop ingedrukt te houden. De afmetingen van werkvensters kunt u aanpassen via de randen en hoeken. Plaats de cursor op de rand van een venster en versleep deze door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Hiermee kunt u werkvensters de gewenste grootte geven. Elk venster heeft een aantal standaardknoppen die rechts bovenin het werkvenster staan of verschijnen zodra u de muis rechtsboven in het betreffende venster manoeuvreert. Hieronder leggen we de betekenis per knop uit. Volg Hiermee kunt u een venster aan een koersenlijst koppelen. Wanneer de koersenlijst een effect aanklikt dan wordt deze ook ingeladen in het gekoppelde venster. Gekoppelde vensters kunnen bijvoorbeeld ordertickets, optiekoersenlijsten, orderboeken, QuoteBoxes en grafieken zijn. Minimaliseren Hiermee kunt u een venster minimaliseren. Door te dubbelklikken op de titelbalk minimaliseert het venster. Door nogmaals te dubbelklikken krijgt het venster weer de originele grootte. Maximaliseren Hiermee kunt u een venster vergroten tot de maximale grootte in de browser. Deactiveer orderbevestiging Hiermee deactiveert u het terugleescherm bij het plaatsen van orders. Als u kiest voor deze instelling verschijnt er geen terugleesscherm meer. Zodra u op Plaats order klikt, wordt uw order direct naar de beurs verstuurd. Vergeet daarom nooit uw orderformulier zelf goed te controleren! Sluiten Hiermee kunt u een venster afsluiten. 2.3 Templates Via het menu-onderdeel Templates kunt u werkomgevingen opslaan en weer oproepen. U kunt uw eigen werkomgevingen als templates opslaan of u opent de standaard schermindeling die in Binck360 beschikbaar is. Door op een template te klikken start Binck360 opnieuw met de gekozen template. Met de knop Opslaan kunt u de huidige schermindeling direct opslaan. U wisselt tussen de door u opgeslagen templates door op de volgende knop onderin het scherm te klikken:.

7 7 3. Orderopgave Binck360 is zo gebouwd dat u gemakkelijk en snel kunt handelen. Daarvoor heeft Binck360 vijf verschillende ordermogelijkheden. In dit hoofdstuk bespreken we in de eerste twee paragrafen de algemene aandachtspunten bij het plaatsen van een order. In paragraaf 3 leest u meer over het normale orderticket. Hier vindt u een uitgebreide van de orderopgave via Binck360. In de laatste paragrafen leest u meer over het QuickTicket, het plaatsen van orders in grafieken, het opgeven van orders via het venster QuoteBox en tot slot het ordereren via de tradeladder. 3.1 Orders plaatsen Voor het plaatsen van orders heeft u vijf verschillende mogelijkheden. U kunt allereerst een order plaatsen via het normale orderticket. U opent dit venster door te kiezen voor Kopen/Verkopen in het menu dat is weergegeven voor ieder fonds. Het is tevens mogelijk om orders te plaatsen via het quickticket, de quotebox, de tradeladder en de grafiek. U kunt telkens een effect naar een orderticket verslepen, maar u kunt ook meerdere ordertickets openen. U opent meerdere ordertickets door per effect met uw muis op het menu logo te klikken en kopen / verkopen te klikken. 3.2 Orders annuleren Indien u een openstaande order wilt annuleren dan klikt u in het Overzicht orders op het kruis voor de order en kiest Annuleren. BinckBank stuurt nu een verzoek tot annulering naar de beurs. De order is daadwerkelijk geannuleerd zodra de beurs het verzoek heeft bevestigd. De order heeft dan de status cxl bevestigd. Cxl is de afkorting voor het Engelse woord cancellation, wat annulering betekent. Let op! Het versturen van een verzoek tot annulering betekent niet dat uw order meteen is geannuleerd. Uw verzoek tot annulering en de uitvoering van de order kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Uw order is definitief geannuleerd als u het bericht cxl bevestigd heeft ontvangen. Wij adviseren u altijd, na het versturen van een verzoek tot annuleren, de status van uw order te controleren. 3.3 Orderticket Het orderticket bestaat uit vier onderdelen: de fondsnaam met koersgegevens, het orderboek, het aantal stukken, de conditie en de looptijd van de betreffende order. Helemaal onderaan vindt u een koop- en een verkoopknop. Door te klikken op de pijltjes naar beneden ( ) kunt u de details van een specifiek onderdeel raadplegen. Door te klikken op de pijltjes naar boven ( )verbergt u de details van dat onderdeel.

8 8 Orderboek Standaard is het onderdeel orderboek geminimaliseerd. Wanneer u op het pijltje naar onderen klikt dan verschijnt het orderboek. Aantal Conditie Bij Aantal vult u het aantal te kopen/verkopen stukken in. Wanneer u een orderbedrag wilt invoeren dan selecteert u de optie richtprijs en vult u hier een bedrag in. De conditie staat standaard op Limiet. U vult uw orderlimiet in als u wilt kopen tegen een maximale prijs of wilt verkopen tegen een minimale prijs. Wanneer u wilt kopen of verkopen tegen de eerstvolgende koers dan selecteer u Bestens. Kies alleen voor bestens nadat u het orderboek heeft gecontroleerd of wanneer u zeker weet dat er voldoende handel is in een instrument. Selecteer Stoplimiet als u wilt kopen of verkopen tegen een stopprijs (triggerprice). Zodra deze prijs wordt bereikt, wordt de order een limietorder. De limiet ligt bij een kooporder hoger en bij een verkooporder lager dan de stopprijs. De stopprijs en limiet dient u altijd op deze manier op te geven. Door het meegeven van de limiet bent u er zeker van dat u niet teveel betaalt als de stopprijs eenmaal geraakt of doorbroken is. Het nadeel van het ordertype stoplimiet is dat er een theoretische mogelijkheid is dat uw order niet wordt uitgevoerd. Er kunnen bijvoorbeeld te weinig stukken worden gevraagd op uw limiet. De koers kan dan verder dalen terwijl u de stukken nog in portefeuille heeft. Selecteer het ordertype stoploss als u wilt kopen of verkopen tegen een stopprijs (triggerprice) middels een bestens order. Zodra de prijs wordt bereikt wordt de order omgezet in een bestensorder. Bij een verkoop moet de stopprijs lager zijn dan de marktprijs, bij een koop moet de stopprijs hoger zijn dan de marktprijs. Het risico van een bestens order is dat uw order wordt uitgevoerd tegen een te hoge of te lage koers.

9 9 Looptijd Opdracht Teruglezen Kies bij looptijd voor dagorder als de order alleen op de betreffende handelsdag uitvoering mag krijgen. Bij de looptijd Doorlopend blijft de order 27 handelsdagen actief tenzij deze eerder uitvoering krijgt. Bij een doorlopende optieorder kan de looptijd korter zijn omdat de optie eerder expireert. Kies voor Koop om een fonds te kopen en selecteer Verkoop om een fonds te verkopen. Standaard krijgt u een controlescherm te zien nadat u voor Koop of Verkoop heeft gekozen. Dit venster heeft de titel Teruglezen. Het controlescherm bestaat uit de orderdetails, waarschuwingen, de effecten van de order op uw bestedingsruimte en het risicogetal van uw portefeuille. Wij adviseren u de order altijd zorgvuldig terug te lezen. Hieronder lichten wij de onderdelen van het orderticket verder toe. Bij Opdracht ziet u welk aandeel of ander beleggingsinstrument u aankoopt of verkoopt. U ziet uw huidige positie en het orderaantal. Daaronder wordt het ordertype en de prijsconditie (limiet) weergegeven. Tot slot wordt de looptijd van de order getoond. Bij Waarschuwingen ziet u eerst standaardinformatie over de ordergrootte en het effect van de order op uw bestedingsruimte. Daaronder kunnen specifieke waarschuwingen worden getoond. Een voorbeeld van een waarschuwing is: Orderlimiet wijkt sterk af van de huidige koers. Deze melding waarschuwt u dat u misschien een foutieve orderlimiet heeft opgegeven. Controleert u de opgegeven orderlimiet extra goed. Bij Positie effecten ziet u het orderbedrag en het effect van de order op uw bestedingsruimte. Ook toont het controlescherm uw persoonlijke risicogetal en het risicogetal van uw portefeuille na uitvoering van de order. Opdracht plaatsen Bevestiging Na goedkeuring kiest u Opdracht plaatsen. Wanneer u de order wilt wijzigen klikt u op Wijzigen. Vervolgens krijgt u de bevestiging te zien dat uw order op de beurs wordt ingelegd. Als uw order definitief op de beurs is geplaatst verschijnt rechts onder in uw beeldscherm het bevestigingsscherm.

10 3.4 QuickTicket In onderstaande afbeelding ziet u het orderboek van een aandelenfonds weergegeven. Daaronder ziet u twee invulvelden en een keuzemenu voor het ordertype. Het linker invulveld is voor het orderaantal en in het rechterveld kunt u de limiet van uw order invullen. 3.5 Orders in grafieken Eén van de bijzondere functionaliteiten van Binck360 is de mogelijkheid om orders in de grafiek te plaatsen. Door de cursor rechtsboven in het menu te plaatsen kunt u verschillende grafiekopties aan en uitzetten. 10 Tevens ziet u een keuzemenu waar standaard Limiet staat. Hier kunt u uw ordertype selecteren. Rechts daarvan kunt u het orderaantal invoeren en met het plus- en minteken vermeerderen of verminderen. Door op Plaatsen te klikken krijgt u een lijn in de grafiek te zien. U kunt deze in verticale richting verslepen om zo de limiet te bepalen. Let op! Plaatst u de lijn boven de huidige koers dan plaatst u een verkooporder. Plaatst u de lijn onder de huidige koers dan plaatst u een kooporder. U ziet dit eveneens aan de kleur van de lijn en de weergegeven limiet. Bij een kooporder worden beiden groen en bij een verkooporder worden beiden rood.

11 Zodra u op de juiste plaats met uw rechtermuisknop klikt krijgt u het terugleesscherm te zien. Na goedkeuring kiest u Opdracht plaatsen. Wanneer u de order wilt wijzigen klikt u op Wijzigen. Als u de instelling Orders worden standaard direct naar de beurs verzonden heeft aanstaan dan wordt de order direct geplaatst. Het is mogelijk deze laatste controle uit te schakelen via Instellingen in het keuzemenu Vensters. Als u een order in een specifiek effect heeft geplaatst dan ziet u in de grafiek van het effect de order eveneens terug Orders via QuoteBox In onderstaande afbeelding ziet u het werkvenster QuoteBox van een aandeel weergegeven. U vindt in dit venster allereerst de fondsnaam en de procentuele verandering. Daaronder ziet u een zwart vlak met informatie over uw positie en geschiedenis in het fonds. Achter P&L ziet u de totale gerealiseerde winst in het betreffende effect. Achter Lopend ziet u hoeveel lopende orders u in het fonds heeft. Helemaal onderaan ziet u een invulveld voor het orderaantal. Met het plus- en minteken kunt u het orderaantal vermeerderen of verminderen. Aan de linkerkant ziet u de verkoopknop en rechts staat de koopknop. Nadat u voor één van beiden heeft gekozen krijgt u, afhankelijk van uw instellingen, het terugleesscherm ter controle. 3.7 Orders via de tradeladder Links van de prijs in groen weergegeven kunnen koop orders worden ingelegd. Aan de rechterkant van de prijs kunt u verkoop orders inleggen. Klikken legt een order in op de prijs die staat weergegeven op die regel. Automatisch wordt bepaald of dit een stoploss of limietorder moet zijn. Zowel de stoploss als de limietorder liggen in het boek totdat de markt deze uitneemt. Een uitvoering ziet u dan ook direct verschijnen en de positie wordt weergegeven op die prijs. U ziet de prijs realtime naar een dergelijk niveau bewegen. Onderaan de tradeladder kunt u de ordergrootte definiëren.

12 Op deze manier bent u in staat de markt te maken en als eerste in te spelen op ontwikkelen. Standaard staat de ladder ingesteld op het teruglezen van orders. U kunt zich dus op een veilige manier vertrouwd maken met deze manier van handelen. U kunt het terugleesscherm ook uitschakelen door te klikken op het direct handelen icoon. 12

13 4. Grafieken en functies In Binck360 kunt u grafieken raadplegen en andere handige functies gebruiken om efficiënt en actief te handelen. In dit hoofdstuk vindt u eerst uitleg over de grafieken en tot slot leest u meer over de helpfunctie en de zoekfunctie. Voor gedetailleerde informatie over het plaatsen van orders via de grafieken kunt u paragraaf 3.5 raadplegen. 4.1 Grafieken Van elk beleggingsinstrument kunt u verschillende grafieken raadplegen. U kunt lijngrafieken, candlesticks of barcharts openen. Om een grafiek te openen kiest u Grafiek in het menu voor een fonds. Vervolgens ziet u onderstaande grafiek bestaande uit candlesticks. 13 U kunt het type grafiek wijzigen door te klikken op het instellingenicoon. U krijgt vervolgens onderstaande keuzemenu s te zien waarmee u de grafiek naar wens kunt instellen. In het eerste keuzemenu kunt u aangeven of u de grafiek met een lijn, candlesticks of bars wilt laten tonen. Met het tweede menu geeft u de grafiekinterval aan en met het derde keuzemenu bepaalt u de periode waarover de grafiek wordt getoond. Door te klikken op de lijnknop kunt u indicatorlijnen in de grafiek trekken. Nadat u op de knop heeft geklikt, klikt u in de grafiek waar u de lijn wilt laten starten. U klikt opnieuw waar u de lijn wilt laten eindigen. Wanneer u klaar bent met lijnen trekken dan klikt u op het pijltje om de indicator-modus uit te zetten.

14 4.2 Zoekfunctie Met behulp van het zoekvenster kunt u fondsen vinden. U kunt een deel van de fondsnaam of het fondssymbool invullen in het tekstveld Zoek een fonds. Na het invoeren van een zoekterm start Binck360 automatisch met zoeken. Na het invoeren van een zoekterm verschijnen de zoekresultaten en daaronder Koersen zoeken. Als u teveel zoekresultaten krijgt, kunt u hier uw resultaten verfijnen. Er verschijnt nu een nieuw venster met een aantal keuzemenu s. Hiermee kunt u extra zoekcriteria toevoegen om de zoekresultaten te filteren. In het eerste keuzemenu selecteert u het type effect, in het tweede menu selecteert u het land van notering. Met het derde keuzemenu selecteert u één van de pagina s met zoekresultaten. Met de knop met pijltjes naar rechts navigeert u naar de volgende pagina. 14

15 5. Overzichten De overzichten van uw effectenrekening vindt u in het hoofdmenu onder Binck360. Als u hier op klikt verschijnt het keuzemenu met de onderdelen Mijn portefeuille, Vrije bestedingsruimte en Overzicht orders. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over deze drie onderdelen. 5.1 Mijn portefeuille Dit venster laat de gegevens van uw portefeuille zien. Het venster toont in de bovenste regel uw totale vermogen, de waarde van uw portefeuille, uw kasposities (Kas en Kas USD), uw VBR (vrije bestedingsruimte) en het tijdstip van de weergave (actueel op). De geldrekening bestaat uit een eurorekening en een dollarrekening. U kunt met Binck360 geen geldoverboekingen opgeven. U dient hiervoor de reguliere website te gebruiken via Overzichten -> Geldboekingen -> Geld overboeken. In de onderste helft van het venster ziet u de samenstelling van uw portefeuille. Wijzigingen worden realtime doorgevoerd. Het menu-logo heeft in het portefeuille venster een extra optie: Deze positie sluiten. Met deze optie opent u een orderticket voor een verkoopopdracht van alle stukken van het betreffende fonds die u in portefeuille heeft Vrije bestedingsruimte (VBR) Het menu-onderdeel Vrije bestedingsruimte (VBR) verschaft inzicht in uw actuele financiële positie. De vrije bestedingsruimte is het bedrag waarvoor u orders kunt plaatsen. U kunt het ook gebruiken voor geldoverboekingen en de marginverplichting. De bestedingsruimte is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Geldsaldi Dekkingswaarde effecten Uitstaande orders Margin Het gecombineerde saldo van uw euro- en dollarrekening. Het krediet dat BinckBank verstrekt over de waarde van uw portefeuille. De hoogte van het effectenkrediet kan variëren door schommelingen in de waarde van uw portefeuille. Wanneer u een gelimiteerde kooporder of een order met een marginverplichting opgeeft, dan wordt het orderbedrag van de lopende order van uw bestedingsruimte afgetrokken. Zodra de order is uitgevoerd of vervallen, verdwijnt het bedrag bij Uitstaande orders. Wanneer u niet volledig gedekt geschreven opties of futures in uw portefeuille heeft, wordt hiervoor een geldbedrag als zekerheidsstelling (margin) geblokkeerd.

16 Valutarisico Een bedrag dat wordt ingehouden op uw bestedingsruimte ter dekking van eventueel risico op uw belegging in andere valuta. In de regel geldt een percentage van 5% over de waarde van uw beleggingen en uw kaspositie in vreemde valuta. 5.3 Orderoverzicht Dit venster geeft een overzicht van uw orders. U kunt kiezen voor de volgende overzichten: Actuele orders Dit overzicht toont alle orders van de afgelopen drie dagen, ongeacht de status. Lopend Dit overzicht toont alle orders die nog actief zijn op de beurs. Uitgevoerd Dit overzicht toont alle uitgevoerde orders. Vervallen Dit overzicht toont alle verlopen en geannuleerde orders. 16 Standaard zijn er in het overzicht een aantal kolommen geselecteerd, waaronder de kolommen Vervaldag en Status. De kolom Vervaldag geeft aan tot welke datum de order geldig is en de kolom Status geeft aan of de order is uitgevoerd Binck360 kent de volgende orderstatussen: Geheel uitgevoerd De order is geheel uitgevoerd. Cxl bevestigd De order is geannuleerd (geroyeerd). Vervallen De order is verlopen en is niet meer actief op de beurs. Geplaatst De order is geplaatst en wacht op uitvoering. Cancel aangevraagd Het annuleringsverzoek is verzonden, maar nog niet bevestigd. Deels uitgevoerd De order is gedeeltelijk uitgevoerd. Deels uitgevoerd, cxl aangevraagd De order is gedeeltelijk uitgevoerd, het annuleringsverzoek is verzonden, maar nog niet bevestigd. Deels uitgevoerd, cxl bevestigd De order is gedeeltelijk uitgevoerd, het restant van de order is geannuleerd. Deels uitgevoerd, vervallen De order is gedeeltelijk uitgevoerd, het restant van de order is vervallen. Geweigerd De order is door de beurs geweigerd. Deels uitgevoerd, geweigerd De order is gedeeltelijk uitgevoerd, het restant van de order is geweigerd door de beurs.

17 6. Instellingen Met het menu-item Templates optie Instellingen kunt u diverse wijzigingen aanbrengen aan de kleuren en handelsinstellingen van Binck360. Het tabblad Dit venster geeft de instelmogelijkheden weer die het meest van toepassing zijn. Het tabblad Alle geeft zowel koersinstellingen als handelsinstellingen weer. Onder het tabblad Thema s kunt u een template kiezen voor de algemene kleurstellingen van Binck Algemene instellingen Met deze instellingen kunt u de kleuren van de verschillende grafiekonderdelen en koersweergaven definiëren. Zo kunt u bijvoorbeeld de kleuren van grafieklijnen, candlesticks, volumes en achtergronden bepalen. Koersveranderingen kunt u op verschillende manieren weer laten geven. U kunt de koers bij een wijziging vet of met een gekleurd blok tonen. Ook kunt u instellingen opgeven wanneer er op een gelijke koers wordt gehandeld. Voor elke instelling kunt u de kleur bepalen middels de hieronder weergegeven kleurwaaier. 17 De bovenstaande instellingen worden hieronder nader toegelicht.

18 Koersticks oplichten effect Hiermee markeert de applicatie bij een koersverandering een koers met een gekleurd blok. De kleuren van de positieve en negatieve koersverandering kunt u selecteren bij onderstaande instellingen: Koersticks kleuren op lagere koers Koersticks kleuren op hogere koers Geen Koersticks oplichten bij gelijke koersen Hiermee wordt geen gekleurd blok getoond bij gelijke koersen. Koersticks gloeien effect (niet in IE) Bij een koerstick (veranderde of gelijke koers) krijgt een koers of volume een gloei effect. Koersticks faden effect Hiermee faden de koersen na elke koerstick naar donkergrijs. Zo kunt u ook enkele seconden nadat de koers is gewijzigd nog zien dat de betreffende koers recentelijk is veranderd. Koersticks markeren effect Hiermee worden de bied-, laat-, laatst gedane koersen en volumes als vet lettertype getoond. Zo wordt een koerswijziging nog duidelijker aangegeven. Of u kiest alleen voor deze instelling om de koerswijziging te markeren. Koersticks kleuren op gelijke koers Hiermee bepaalt u de kleur van het gekleurde blok bij een koerstick op een gelijke koers. Koersticks kleuren op lagere koers Hiermee bepaalt u de kleur van het gekleurde blok bij een koerstick op een lagere koers. 18 Koersticks kleuren op hogere koers Hiermee bepaalt u de kleur van het gekleurde blok bij een koerstick op een hogere koers. Fontkleur koerstick op koerstick Hiermee bepaalt u de cijferkleur van de koers bij twee direct op-een-volgende koersticks. Fontkleur koersen gelijk aan slotkoers Hiermee bepaalt u de cijferkleur van de koers als deze gelijk is aan de slotkoers. Fontkleur toepassen op gehele regel Hiermee bepaalt u de cijferkleur van alle koersgegevens van een fonds volgens de door u bepaalde cijferkleuren bij de twee onderstaande instellingen. Fontkleur koersen hoger dan slotkoers Hiermee bepaalt u de cijferkleur van de koers als deze hoger is dan de slotkoers. Fontkleur koersen lager dan slotkoers Hiermee bepaalt u de cijferkleur van de koers als deze lager is dan de slotkoers. Markeer openstaande orders bij overeenkomende prijzen Hiermee bepaalt u de cijferkleur van de koers als deze gelijk is aan de voorgaande koers.

19 6.2 Handelsinstellingen Onder het tabblad handelsintellingen kunt u opgeven wat het maximaal aantal te verhandelen stukken is per fondstype. Zo beschermt u zich tegen mogelijke invoerfouten. Daarnaast kunt u ook instellen wat het standaard aantal te verhandelen stukken is. 19 Afhankelijk vanuit welk venster u de instellingen opent, toont Binck360 eerst het tabblad Alle of het tabblad Dit venster. Het tabblad Dit venster geeft de instelmogelijkheden weer die het meest van toepassing zijn. Het tabblad Alle geeft zowel koersinstellingen, grafiekinstellingen als handelsinstellingen weer.

20 7. Koersenlijsten Via het keuzemenu Koersen kunt u tal van koersenlijsten openen en een plek geven in uw vaste werkomgeving. 7.1 Aandelen en opties Onderstaande afbeelding geeft de koersenlijst van de aandelen uit de AEX-Index weer. U kunt de indeling van de koersenlijst wijzigen via de kolommenknop ( ) linksboven in het venster. In paragraaf 2 en 3 van dit hoofdstuk leest u hier meer over. 20 Het optiescherm biedt lijsten met de verschillende optieseries. De optiekoersenlijsten worden standaard gecentreerd getoond omdat de middelste uitoefenprijzen in de praktijk de meest actuele prijzen zijn. Met de keuzemenu s bovenin in het venster kunt u de weergegeven lijsten filteren. De keuzemenu s van links naar rechts bieden u respectievelijk keuze in andere beurzen, andere onderliggende waarden, andere looptijden en het type optie (call of put). 7.2 Kolommen wijzigen U kunt in een koersenlijst naar keuze kolommen toevoegen of verwijderen. Dit kan met behulp van de kolommenknop ( ) linksboven in het venster. Ook kunt u de kolommen in een andere volgorde zetten door deze te verslepen. Dit doet u door de cursor te plaatsen op een kolomnaam. Versleep de kolom naar de gewenste positie door met uw linkermuisknop te klikken op naam van de kolom. Vervolgens kunt u de kolom verslepen door uw linkermuisknop ingedrukt te houden. De kolom wordt geplaatst na het loslaten van de muisknop. 7.3 Kolominformatie De kolommen hebben verschillende namen die hieronder verder worden toegelicht. # Het aantal stuks van het effect dat u in positie heeft. % Het procentuele koersverschil van uw posities ten opzichte van de vorige slotkoers. +/- Het absolute koersverschil ten opzichte van de vorige slotkoers. Aank. koers De historische aankoopkoers van de effecten in uw portefeuille. Voor deze koers zijn uw effecten aangekocht. Aank. waarde De historische aanschafwaarde van de effecten in uw portefeuille. Voor deze totale waarde is de betreffende positie aangekocht. B. Orders. Het aantal orders dat het volume van de beste biedkoers vormt. Dit aantal kooporders vormt elk van de verschillende lagen aan de biedkant van het orderboek.

Handleiding Binck Trader

Handleiding Binck Trader Handleiding Binck Trader 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck Trader...3 1.2 Eerste introductie...3 2 Vensters en templates...4 2.1 Werkvensters...4 2.2 Werkvensters wijzigen...5 2.3 Templates...5

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie

Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie i Inhoud Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aan de slag... 3 2.1. Zo neemt u een abonnement... 3 2.2. Inloggen... 4 2.3. Uw abonnement uitbreiden... 4 2.4. Versneld orderen...

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren advies over uw beleggingen via Internet Bankieren De handleiding naar uw persoonlijke beleggingsupdate Vooraf Advies over mijn beleggingen via Internet Bankieren Hoe werkt dat? Wat treft u aan in deze

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling 2 1. Belangrijke informatie 1.1. Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over de dienstverlening Bewaargeving en Afwikkeling van BinckBank.

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

p b ro asishandleiding 1

p b ro asishandleiding 1 basishandleiding pro 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw prorekening 5 Inloggen op de website 5 Pro-applicatie 6 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Startersgids TradersOnly

Startersgids TradersOnly Startersgids TradersOnly Inhoud 1. Installatie van het handelsplatform 2. Inloggen 3. Snel overzicht schermen in TWS 4. Een order plaatsen 5. Transactieoverzicht 6. Portefeuillescherm 7. Rekening overzicht

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Factuur Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Tradzster. Handleiding 1.2

Tradzster. Handleiding 1.2 Tradzster Handleiding 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inloggen... 4 2 Tradzster dashboard... 5 2.1 Mededelingen... 5 2.2 Rekeningen... 5 2.3 Instellingen... 6 2.4 Uitloggen... 7 2.5 Schakelen tussen

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Welkom bij BinckBank. Snel aan de slag. Snel aan de slag

Welkom bij BinckBank. Snel aan de slag. Snel aan de slag Welkom bij BinckBank 1 Inhoudstafel 1 Hoe activeer ik mijn rekening?... 3 1.1 Uw beleggersprofiel 4 2 Starten met beleggen bij BinckBank 4 2.1 Alle informatie om beter te beleggen 4 2.2 Beleggingstools

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag met BinckBank Fondsbeleggen 3 1.1 Inleiding 3 2 Het tabblad: Fondsbeleggen 4 2.1 De homepage 4 2.2

Nadere informatie