Verantwoording door nieuwsmedia geen structureel fenomeen; resultaten Monitor Mediaverantwoording 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording door nieuwsmedia geen structureel fenomeen; resultaten Monitor Mediaverantwoording 2012."

Transcriptie

1 Verantwoording door nieuwsmedia geen structureel fenomeen; resultaten Monitor Mediaverantwoording 202. Harmen Groenhart 26 april 202 Het lijkt op het eerste gezicht een aannemelijke stelling: Nieuwsmedia leggen steeds vaker verantwoording af. De afgelopen maanden buitelden hoofdredacteuren over elkaar heen om zich publiekelijk te verantwoorden, bijvoorbeeld voor een PVV-advertentie in de Volkskrant (Remarque, 202) of voor de keuze om wel (Vandermeersch, 202a) 2 of juist niet (Wijnberg, 202) over het skiongeluk van Prins Friso te publiceren. NRC-ombudsman Sjoerd de Jong (202) liet zich kritisch uit over de berichtgeving over Prins Friso en NRC Handelsblad zette zelfs oud-volkskrantombudsman Thom Meens in voor een extern onderzoek. Na het kritische oordeel van Meens volgde het excuus van de NRC-hoofdredacteur (Vandermeersch, 202b). Daarnaast beloofde NOS-directeur Jan de Jong eerder dit jaar al de zichtbaarheid te verbeteren van de Commissie van Deskundigen die sinds het vertrek van Guikje Roethof de ombudsfunctie op zich neemt (De Jong, 202). Deze commissie werd onlangs in nog stelling gebracht naar aanleiding van de NOS-berichtgeving over COA-directeur Albayrak 3. Deze schijnbare trend van verantwoording door hoofdredacties lijkt gunstig voor voorstanders van transparantie en openheid bij nieuwsmedia. Maar, zo stelt oud-hoofdredacteur Tony van der Meulen sceptisch vast, het komt er vaak op neer dat een hoofdredacteur een dag later vertelt dat hij gisteren toch echt gelijk had (in: Onkenhout, 202). Daarnaast blijkt uit een recente studie dat nieuwsorganisaties ook weer niet erg open zijn over eigendomsverhoudingen en redactiestatuten (Sanders, 202). Ook de bovengenoemde Commissie van Deskundigen van de NOS doet tot op heden geen publieke uitspraken. Deze ambigue schets roept vragen op naar de aard van publieke verantwoording in het Nederlandse medialandschap. De resultaten van Monitor Mediaverantwoording 202 geven daarop een antwoord: publieke verantwoording door nieuwsmedia blijkt vooralsnog een weinig structureel fenomeen en is niet voorbehouden aan kwaliteitsmedia. Met uitzondering van enkele media met name NRC Handelsblad en Omroep MAX publiceert het merendeel van de nieuwsmedia weinig tot geen verantwoordingsvormen. Aanpak De Monitor Mediaverantwoording is een initiatief van Fontys Hogeschool Journalistiek. Studenten doorzoeken jaarlijks websites en eventuele printversies van nieuwsmedia naar beleidsdocumenten en rubrieken die als mediaverantwoording getypeerd kunnen worden. Zij onderzochten per titel de beschikbaarheid van acht vormen van mediaverantwoording: een mission statement, een redactiestatuut, een journalistieke code, een verwijzing naar de Raad voor de Journalistiek, een vaste correctierubriek, een rubriek van ombudsman of Het betreft de reactie van de Volkskranthoofdredacteur op de PVV-advertentie in de Volkskrant van 8 februari Het betreft de reactie van de NRC-hoofdredacteur op het stuk van Jannetje Koelewijn over Prins Friso in het NRC Handelsblad van 8 februari Het betreft de uitzending van NOS Journaal op 8 september 20. Behalve de Commissie van Deskundigen boog ook de Raad voor de Journalistiek zich over de zaak. De Raad oordeelde dat de klacht van Albayrak op een van de vijf punten (wederhoor) deels gegrond was (RvdJ, 202/6).

2 publieksredacteur, een rubriek van de hoofdredacteur en/of een journalistiek jaarverslag 4. Voor de monitor 202 zijn 75 mediumtitels onderzocht (zie figuur 3), variërend in mediumtype, organisatorische aard en geografische focus. We presenteren de resultaten in drie verschillende perspectieven. Figuur toont de frequentie waarmee afzonderlijke documenten en rubrieken gepubliceerd worden. Hierdoor zien we welke vormen van verantwoording veel voorkomen of juist zeldzamer zijn. Figuur 2 toont een ranglijst van mediatitels, geordend naar de variëteit van het aantal documenten en rubrieken dat zij publiceren. Deze ordening fungeert als een index om het onderscheid tussen mediatitels zichtbaar te maken. Figuur 3 toont ook variëteit van verantwoordingsvormen, maar dan gemiddeld naar het type medium. Hiermee wordt zichtbaar hoe mediatypen zich van elkaar onderscheiden. I. Veel mission statements, publieksredacteur uit het zicht Het mission statement komt veruit het meest voor van de onderzochte verantwoordingsvormen. 64% van de media publiceert haar missie, of een deel daarvan. De omvang en kwaliteit van die statements variëren overigens sterk. Zo onderschrijft het NRC Handelsblad in een uitgebreide beginselverklaring (070 woorden) onder meer de vrijheidsgedachte, verdraagzaamheid en de ontplooiing van de individuele mens, en wil het Brabants Dagblad (28 woorden) haar lezers op de hoogte houden van wat er in dorp, stad en provincie gebeurt. De Telegraaf publiceert iedere dag op pagina drie van de krant één regel uit het redactiestatuut, die de signatuur van de krant omschrijft. Verder zijn dergelijke informatiebronnen bij de Telegraaf niet openbaar 5. Frequentie van vormen Missie 64% Jaarverslag 24% Code 20% Verwijzing RvdJ 9% Rubriek hoofdred. 6% Redactiestatuut 5% Rubriek correcties 5% Rubr. publieksred. 4% Figuur : Frequentie van manifeste vormen van verantwoording in 202 als percentage van de onderzochte mediatitels (N=75) De overige vormen komen aanzienlijk minder vaak voor. 24% van de onderzochte mediatitels publiceert een jaarverslag, hetgeen grotendeels voor rekening komt van de landelijke en 4 Zie voor een nadere toelichting op de gevolgde werkwijze en de gehanteerde definities. 5 Ook op verzoek is de Telegraaf niet bereid haar beleidsdocumenten te openbaren (zie ook Sanders, 202). 2

3 regionale publieke omroep. Zij zijn vanwege de Mediawet daartoe verplicht. Jaarverslagen zijn vaak vooral financieel van karakter, maar sommige jaarverslagen hebben ook een journalistiek inhoudelijk hoofdstuk (Omroep Gelderland; NOS). Een eigen ethische code (voor zover aanwezig) wordt door 20% van de media gepubliceerd, hetgeen ook weer grotendeels voor rekening komt van de publieke omroep. Hoewel de gedragscode traditioneel als kwaliteitsindicator wordt gezien, is het in de dagbladsector duidelijk geen gebruik om die code openbaar te maken. Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en NRC Handelsblad zijn de enige kranten die dat wel doen. Ook het redactiestatuut een waarborg voor redactionele onafhankelijkheid is in de printsector amper zichtbaar. Bijna een op de vijf nieuwsmedia verwijst in het colofon of elders naar de Raad voor de Journalistiek. Van de media die de Raad niet erkennen zijn Elsevier en TROS de enige organisaties die daarvoor een verklaring op haar website publiceren. De TROS doet dat overigens met het inmiddels achterhaalde argument dat tegen uitspraken van de Raad geen hoger beroep mogelijk is. De Raad kan inmiddels in bepaalde situaties een herzieningsprocedure starten. Ook de structurele correctierubriek komt weinig voor. Hoewel veel redacties hun fouten wel op incidentele basis corrigeren, treffen we weinig media aan met een structurele, regelmatig verschijnende correctierubriek. Dat gebeurt met name bij kwaliteitskranten, waardoor het merkwaardige beeld ontstaat dat juist zij kennelijk veel te corrigeren hebben. Hierbij zij aangemerkt dat een correctierubriek eerder iets zegt over de correctiebereidheid, dan over de hoeveelheid fouten. Van RTV-media is NOS Nieuws de enige met een online correctierubriek. Deze rubriek is overigens niet vlekkeloos; de datering van correcties en de originele berichtgeving is soms onduidelijk. Van verantwoording die aan personen gebonden is overvleugelt de introspectieve hoofdredactionele rubriek (25%) die van de publieksredacteur of ombudsman (4%). Deze rubrieken verschijnen bij dagbladen vooral in print en bij RTV alleen online. RTVhoofdredacties en publieksredacteuren krijgen geen structurele zendtijd 6. De publieksredacteuren zijn vooral zichtbaar bij landelijke nieuwsmedia (de Volkskrant, Nieuwsuur, NRC Handelsblad en nrc.next 7 ). Bij de regionale dagbladen is dat instituut inmiddels definitief uit de kolommen verdwenen. In het colofon staat af en toe nog een publieksredacteur vermeld, maar een wekelijkse rubriek heeft deze niet meer. II. Sterk onderscheid tussen mediatitels Mediatitels vertonen onderling grote verschillen in de manier waarop zij zich verantwoorden aan het publiek. We willen echter niet beweren dat de ene vorm van verantwoording beter of sterker is dan het andere, waardoor we ook niet kunnen spreken van mate van verantwoording. Maar als we de verschillende verantwoordingsvormen per medium in zijn geheel beschouwen, kunnen we wel iets zeggen over de variëteit van verantwoording. De ranglijst in figuur 2 laat zien dat deze variëteit een onderscheidend kenmerk is van mediatitels. Naarmate de verantwoording gevarieerder is, worden de aantallen titels kleiner. De ranglijst wordt in 202 aangevoerd door NRC Handelsblad en Omroep Max. Het dagblad publiceert een uitgebreide beginselverklaring, een gedragscode, verwijzing naar de Raad voor de Journalistiek, een correctierubriek, een rubriek van ombudsman Sjoerd de Jong en sinds vorig jaar publiceert hoofdredacteur Peter Vandermeersch een regelmatig verschijnende blog. Omroep Max onderscheidt zich van andere omroepen omdat Jan Slagter als enige 6 Uitzondering op deze regel was de gesproken column van de eerste NOS-ombudsman Ton van Brussel op Radio, in de periode Zijn uitspraken werden ook op Teletekst gepubliceerd. Zijn opvolgster Guikje Roethof pleitte tevergeefs voor continuering van die praktijk. 7 Vanwege de verdeling van titels is NRC-ombudsman Sjoerd de Jong zowel voor NRC Handelsblad als nrc.next meegeteld. 3

4 omroepdirecteur een eigen blog bijhoudt. Behalve een publieksredacteur en een correctierubriek publiceert de omroepvereniging alle overige onderzochte vormen. De top van de ranglijst wordt verder gedomineerd door omroeporganisaties. De score van NOS Nieuws (4) is exclusief de Commissie van Deskundigen 8 en journalistieke code. De code staat nog wel online, maar is niet meegeteld omdat deze niet meer toegankelijk is via de huidige website nos.nl 9. Omroep Gelderland (4) heeft sinds het vertrek van hoofdredacteur Ton Mallo geen hoofdredactionele rubriek meer, maar onderscheidt zich desondanks, samen met L, van andere regionale omroepen. Bijna een derde van de onderzochte titels publiceert helemaal geen informatie in het kader van structurele proactieve publieksverantwoording. En een eveneens grote groep titels publiceert één vorm van verantwoording. In de meeste gevallen betreft dat het mission statement. Variëteit per mediumtitel 6 NRC Handelsblad Omroep Max 5 AVRO EO VARA 4 Eindhovens Dagblad Elsevier KRO L NCRV NOS Nieuws NTR RTV Gelderland TROS 3 Brabants Dagblad nrc.next Omroep Brabant SBS6 TC/Tubantia de Volkskrant 2 De Gelderlander EenVandaag Friesch Dagblad Hart van Nederland Leeuwarder Courant Omroep Flevoland Omroep West PZC Reformat. Dagblad RTL RTV NH RTV Noord RTV Rijnmond RTV Utrecht Trouw VPRO Zembla ANP Argos Brandpunt Nederlands Dagblad Nieuwsuur Novum Omroep Zeeland Omrop Fryslân Parool PowNed PowNews RTV Drenthe RTV Oost Stentor Tegenlicht Telegraaf 0 AD Barneveldse Courant BN/DeStem Buitenhof Dagblad de Limburger Dagblad v/h Noorden De Vijfde Dag GeenStjil.nl Gooi- en Eemlander Groene A dammer Haarlems Dagblad HP/de Tijd Leidsch Dagblad nieuws.nl Noordholl. Dagblad nu.nl Reporter RTL Nieuws Vandaag de dag WNL Figuur 2: Variëteit van manifeste vormen van verantwoording per mediumtitel in 202. Cijfers zijn absolute scores met maximale waarde 8 en minimale waarde 0 III. Verantwoording vooral bij publieke omroepverenigingen Individuele mediatitels vertonen onderling onderscheid en dit lijkt ook in zekere mate het geval voor mediumtypen. In dit geval hebben we gekeken naar landelijke omroeporganisaties (zowel commercieel als publiek), nieuwsprogramma s van de landelijke omroep, regionale omroepen (alleen publiek), landelijke dagbladen, regionale dagbladen, opiniebladen, persbureaus en nieuwssites. Als we de individuele scores uit figuur 2 per mediumtype optellen en delen door het aantal onderzochte titels van een mediumtype dan ontstaat het beeld zoals weergegeven in figuur 3. Aan het ene uiterste publiceren vooral landelijke 8 We hebben overwogen om de Commissie van Deskundigen als publieksredacteur te coderen, maar de commissie voldoet niet aan de gehanteerde definitie: een regelmatig verschijnende introspectieve rubriek van een persoon die (of orgaan dat) correspondeert met het publiek. 9 Via de website is dit document nog wel toegankelijk. 4

5 omroeporganisaties veel verantwoordingsvormen, aan het andere uiterste publiceren nieuwssites weinig verantwoordingsvormen. De formeel publieke opdracht van omroepverenigingen verklaart de hoge gemiddelde variëteit voor landelijke omroeporganisaties. Publieke omroepverenigingen publiceren met name missies, redactiestatuten, codes en jaarverslagen. De twee onderzochte commerciële omroepen SBS (3) en RTL (2) scoren lager, maar drukken het gemiddelde van landelijke omroep weinig omlaag. Daarentegen scoren de regionale publieke omroepen als groep aanzienlijk lager, omdat zij minder codes en redactiestatuten publiceren, met uitzondering van Omroep Gelderland (4) en Omroep Brabant (3). Dit is opvallend, want ook regionale omroepen hebben een formele verantwoordingsplicht. Nieuwsprogramma s van landelijke omroepen publiceren op hun websites amper vormen van verantwoording. Dit hangt wellicht samen met het feit dat niet de nieuwsredacties maar de omroepverenigingen vanwege de Mediawet formeel aanspreekbaar zijn. Desondanks kunnen we ons afvragen hoe duidelijk dit is voor het publiek. Voor de doelstelling, werkwijze en zelfreflectie van bijvoorbeeld een programma als Buitenhof (0) is het publiek aangewezen op de daarbij samenwerkende omroepverenigingen, waarbij bovendien niet op voorhand duidelijk is of dat de VPRO, VARA of AVRO betreft. In de dagbladsector scoren landelijke dagbladen hoger dan regionale dagbladen, wat vooral voor rekening komt van de hogere scores van NRC Handelsblad (6), nrc.next (3) en de Volkskrant (3). Vanwege het lagere gemiddelde van de regionale dagbladen (,), onderscheidt vooral Eindhovens Dagblad (4) zich, hoewel de door die redactie gebruikte term preambule voor gedragscode of uitgangspunten dan weer niet erg toegankelijk is. Variëteit per mediumtype 4 Omrp. land. 3,5 3 2 Dagb. land. 2, Omrp. reg. 2, Opinieblad.,3 Dagb. reg., RTV. land., Persbureaus Nieuwssites 0,5 0 Figuur 3: Variëteit van manifeste vormen van verantwoording per mediumtype in 202. Cijfers zijn gemiddelden met maximale waarde 8 en minimale waarde 0. Sommige scores van dagbladen lijken samen te hangen met het concern waaronder zij vallen. Zo vallen Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi- en Eemlander en Noord Hollands 5

6 Dagblad allen scoren 0 onder het regime van uitgever HDC Media. Daarentegen lijkt er bij het Wegener Concern meer ruimte voor variatie van individuele mediatitels: Eindhovens Dagblad (4); Brabants Dagblad (3); BN/DeStem (0). Opvallend is dat de opiniebladen, die traditioneel als kwaliteitsjournalistiek worden gezien, zich amper verantwoorden. Elsevier is hierin een uitzondering, met nota bene het redactiestatuut uit 977 integraal online. Verder valt op dat online only nieuwsites en persbureaus zich amper proactief verantwoorden. Nieuwssite nu.nl publiceert een redactieblog, maar sinds het vertrek van Laurens Verhagen als hoofdredacteur heeft dit blog geen hoofdredactionele input meer. De blog behandelt doorgaans items als meest bekeken foto en de bezoekcijfers. Wat betreft uitgangspunten is MSN Media een uitzondering bij nieuwssites. Sinds vorig jaar publiceert zij een code en doelstelling online. Het publiek mag zich verheugen op een redactie die garandeert dat ze de journalistieke gelofte van waarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid hoog houdt. Hoewel slogans en ondertitels niet zijn meegewogen in dit onderzoek, is de zelftypering van GeenStijl.nl zeker vermeldenswaardig en inmiddels een klassieker in het journalistieke veld: tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Conclusies In bovenstaande hebben we beschreven op welke manier nieuwsmedia zich aan hun publiek verantwoorden. Op basis daarvan trekken we twee conclusies. Ten eerste constateren we dat mediaverantwoording geen structureel fenomeen is in het medialandschap. Hoewel sommige media met name NRC Handelsblad en Omroep Max zich op veel manieren aan hun publiek verantwoorden, kan niet beweerd worden dat dat op grote schaal gebeurt bij veel andere media. Ten tweede constateren we dat mediaverantwoording slechts ten dele voor rekening komt van mediatitels die als kwaliteitsjournalistiek geafficheerd worden. In de groep titels met een score hoger dan drie vinden we naast NRC Handelsblad en de Volkskrant ook enkele regionale nieuwsmedia en het doorgaans als populair gekenmerkte Hart van Nederland. Daarnaast scoren bijvoorbeeld Trouw, Argos, Buitenhof, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland weer laag. Dat veel mediatitels zich weinig verantwoorden heeft verschillende oorzaken. Zo lieten hoofdredacties in 20 desgevraagd weten weinig heil te zien in het openbaren van interne documenten. Soms bestaan desbetreffende documenten niet of worden deze opgesteld door bovenliggende organisaties, zoals het geval is bij nieuwsprogramma s van omroepverenigingen. En soms heeft men er gewoon niet bij stil gestaan om documenten als een ethische code te publiceren. Dit onderzoek brengt in beeld hoe deze variëteit in opvattingen, bewustzijn en georganiseerdheid tot uiting komt in het Nederlandse medialandschap. Hieruit kunnen we afleiden dat proactieve mediaverantwoording een op zichzelf staand en onderscheidend beoordelingscriterium is voor journalistieke kwaliteit. Het jaarlijkse onderzoek van de Monitor Mediaverantwoording geeft zicht op de stand van het Nederlandse medialandschap in het licht van dat beoordelingscriterium. Bronvermelding De Jong, J, (202). NOS staat open voor kritiek. Verkregen via 202/0/27/nos-staat-open-voor-kritiek/ De Jong, S. (202). Koninklijk leed als journalistiek avontuur. NRC Handelsblad, 2/02/202. Remarque, P. (202). PVV-advertentie. de Volkskrant, 20/02/202. Sanders, M. (202). Wie bezit het nieuws? Blog Boek. Verkregen via mathilde/ Vandermeersch, P. (202a). NRC, feiten en interpretatie. NRC Handelsblad, 25/02/202. 6

7 Vandermeersch, P. (202b). Excuses voor de fouten die we maakten. NRC Handelsblad, 4/4/202. Wijnberg, R. (202). Meer nieuws als er nieuws is. nrc.next, 20/02/202. Over de auteur: Harmen Groenhart is docent media en onderzoek aan de Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg en werkt momenteel aan een proefschrift over publieksverantwoording door nieuwsmedia in Nederland. Daarnaast participeert hij in het Europees onderzoeksproject MediaAcT. 7

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I NOM Print Monitor 2009-II/2010-I Leesduur dagbladen 2010-I 24276 1 oktober 2010 Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Leesduur dagbladen 2010-I 5 Auteursrecht

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals

De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De dagbladsites 2 STIR meet het bereik van websites STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten sites. Cebuco is sinds 2007

Nadere informatie

Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II I Dagbladcombinaties Allen

Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II I Dagbladcombinaties Allen Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II - 2011-I Dagbladcombinaties Totaal dagbladen incl. gratis dagbladen (doordeweekse editie) 26,2 26,8 25,6 16,7 18,8 21,5 27,0

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) AANTEKENEN Nederlandse Mededingingsautoriteit t.a.v. de heer drs. A.J.M. Kleijweg Postbus 16326 2500 BH 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 juli 2007 Advies mediaconcentratiezaak 6114/ Wegener-Mecom Uw kenmerk

Nadere informatie

De STIR-jaarcijfers 2009 zijn bekend!

De STIR-jaarcijfers 2009 zijn bekend! De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De dagbladsites 2 De STIR-jaarcijfers 2009 zijn bekend! STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten websites. Cebuco is sinds

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 21747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 153 153 100.00% page 1 / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor 1 Heeft

Nadere informatie

Het bereik van dagbladsites in 2010

Het bereik van dagbladsites in 2010 De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en hun sites Het bereik van dagbladsites in 2010 2 De STIR-jaarcijfers 2010 zijn bekend! STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten websites.

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 2747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 35 35.% page / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor Heeft u een abonnement

Nadere informatie

Wat is een billijke vergoeding? VvA 5 juni 2015. Mira Herens Nederlandse Vereniging van Journalisten

Wat is een billijke vergoeding? VvA 5 juni 2015. Mira Herens Nederlandse Vereniging van Journalisten Wat is een billijke vergoeding? VvA 5 juni 2015 Mira Herens Nederlandse Vereniging van Journalisten Wat is een billijke vergoeding? Is dat een vergoeding die in de branche gebruikelijk is? Onderhandelingspositie

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl cvanderwild@tiscali.nl; huub.elzerman@planet.nl; l.pronk96@upcmail.nl; ronabram@hetnet.nl; Ydens@zeelandnet.nl; Raad voor de journalistiek

Nadere informatie

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen 000 7.532 % 53,2 000 6.978 % 49,3 Landelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) AANTEKENEN Nederlandse Mededingingsautoriteit t.a.v. de heer drs. A.J.M. Kleijweg Postbus 16326 2500 BH Den Haag Datum Onderwerp 14 juni 2007 Advies mediaconcentratiezaak 6097/TMG-Sky Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Minder nieuws voor hetzelfde geld? www.nieuwsmonitor.net Minder nieuws voor hetzelfde geld? Van broadsheet naar tabloid Meer weten? Onderzoekers Nieuwsmonitor Carina Jacobi Joep Schaper Kasper Welbers Kim Janssen Maurits Denekamp Nel Ruigrok

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

Tarieven Krantenbank e.a. 2012

Tarieven Krantenbank e.a. 2012 Tarieven Krantenbank e.a. 2012 Bij de berekening van de tarieven wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat toegang heeft tot de service. Wanneer meerdere vestigingen gebruik maken van hetzelfde IP-adres

Nadere informatie

Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding

Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding Marlie van Zoggel 2 e jaars student schrijvende journalistiek Christian de Bruijn 2 e jaars student research en redactie Duale Master

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II MASSAMEDIA tekst 11 Tros-voorzitter woest op politiek Tros-voorzitter Karel van Doodewaerd is woest op de politiek en de commerciële omroepen. Deze verwijten de publieke omroep te veel aan amusement te

Nadere informatie

Media Review 2012 Hulphond Nederland

Media Review 2012 Hulphond Nederland Media Review 2012 Hulphond Nederland 1. Inleiding Dit media overzicht is een samenvatting van de meest voorname en interessante mediaaandacht van Hulphond Nederland in 2012. De media-aandacht is onderverdeeld

Nadere informatie

Zegt de ene krant over de andere

Zegt de ene krant over de andere Zegt de ene krant over de andere Verkennend onderzoek naar de wijze waarop media over elkaar schrijven 0 februari 0 Inhoud Inleiding Conclusies Algemeen mediabeeld Profielschetsen mediatitels 0 Inleiding

Nadere informatie

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht Geek de Bibliotheek Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013 Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht 1 4 2 Initiatief Mogelijk gemaakt door: G4 OCLC Nederland Vereniging Openbare

Nadere informatie

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van:

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van: Uitgeverij Keesing verzorgt voor verschillende titels puzzel & win pagina s en bel & win acties, al dan niet gekoppeld aan een goed doel. Dit betekent dat wij niet alleen de puzzel leveren, maar ook de

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Dag Datum Tijd Lengte Zender Programma voor Programma na ma 4-3-2013 07:02 25 Radio Brabant Radio Brabant Radio

Nadere informatie

NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften

NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften PERSBERICHT Amsterdam, 19 september 2013 NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften Op 19 september publiceert NOM de NOM Print Monitor 2012-II/2013-I. Het rapport

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSBERICHT Amsterdam, 21 maart 2013 NOM Print Monitor: het lezen van dagbladen en tijdschriften in 2012 Op 21 maart publiceert NOM de NOM Print Monitor 2012-I/2012-II. Het rapport bevat de gegevens over

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+

NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+ NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+ Allen 13+ Projectie (x1000) 13.665 Steekproef 25.316 Allen 13+ Projectie (x1000) % Gemiddeld bereik: Landelijke dagbladen AD Dagbladen 1.546 11,3

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Duur van de les Introductie (video en gesprek) 15 minuten Kern (gesprek over bronnen) 15 minuten Afsluiting (werkblad en themabepaling) 30 minuten

Duur van de les Introductie (video en gesprek) 15 minuten Kern (gesprek over bronnen) 15 minuten Afsluiting (werkblad en themabepaling) 30 minuten Les3 Cultureel burgerschap Organisatie Dit heeft u nodig: Digibord (hyperlink Nieuwsmediaportal) Landelijke en regionale dagbladen via de Nieuwsservice Pennen NieuwsMakers Toolkit Werkblad Cultureel burgerschap

Nadere informatie

PERSBERICHT. Amsterdam, 20 maart 2014

PERSBERICHT. Amsterdam, 20 maart 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 20 maart 2014 NOM Print Monitor: nieuwe rapportage van het bereik van dagbladen en tijdschriften Op 20 maart publiceert NOM de NOM Print Monitor 2013-I/2013-II. Deze nieuwe publicatie

Nadere informatie

Tabel: Weleens lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen NPM 2014-I/2014-II

Tabel: Weleens lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen NPM 2014-I/2014-II PERSBERICHT Amsterdam, 19 maart 2015 Nieuwe bereikscijfers van dagbladen en publiekstijdschriften Op 19 maart publiceert NOM nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2014-I/2014-II. Deze publicatie

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten - 18-10-2011 Onderzoeksnaam Onderzoek Kunst & Cultuur juristen Selectie alle vragen Selectiedatum 22/09/11-17/10/11 1. Welke van de onderstaande activiteiten hebt u de afgelopen 12

Nadere informatie

Amnet iprospect Seminar

Amnet iprospect Seminar Amnet iprospect Seminar Tim van der Bilt 31th May 2012 Inhoud Evolutie in media-inkoop Het display landschap Real-time bidding vereenvoudigd Amnets plaats in het RTB landschap Technologie achter Amnet

Nadere informatie

NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+

NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+ NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+ Allen 13+ Projectie (x1000) 13.597 Steekproef 24.874 Allen 13+ Projectie (x1000) % Gemiddeld bereik: Landelijke Dagbladen AD Dagbladen 1.518 11,2

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

PERSBERICHT. Amsterdam, 18 september 2014

PERSBERICHT. Amsterdam, 18 september 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 18 september 2014 Nieuwe bereikscijfers van dagbladen en publiekstijdschriften Op 18 september publiceert NOM nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2013-II/2014-I. Deze publicatie

Nadere informatie

Mogelijke combinaties: ProMille Media Dagbladen Totaal

Mogelijke combinaties: ProMille Media Dagbladen Totaal Kies het dagblad waarin u wilt adverteren: Helderse Courant Schager Courant Alkmaarsche Courant Dagblad voor West Friesland Enkhuizer Courant Dagblad Kennemerland Dagblad Zaanstreek Dagblad Waterland Haarlems

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Mulier Instituut in de media 2015. NOS Journaal, 5-3-2015. Schippers: regels vechtsporten aanscherpen.

Mulier Instituut in de media 2015. NOS Journaal, 5-3-2015. Schippers: regels vechtsporten aanscherpen. Mulier Instituut in de media 2015 TV EenVandaag, 10-2-2015. Gerommel met zwemdiploma s. NOS Journaal, 5-3-2015. Schippers: regels vechtsporten aanscherpen. Nieuwsuur/ NOS Sport, 10-3-2015, Pim Mulier:

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012 Clipit whitepaper Onderzoek online en social media berichten over steden 1 september 2012 1 november 2012 Voor het derde jaar op een rij onderzoekt Clipit de online berichtgeving over steden. In het onderzoek

Nadere informatie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2012 Verantwoording door de verenigingen en taakomroepen. Openbare versie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2012 Verantwoording door de verenigingen en taakomroepen. Openbare versie Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2012 Verantwoording door de verenigingen en taakomroepen Openbare versie Uitgevoerd door Ratio Research Afgesloten 24-02-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2015 Tabel 1: Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2015 x 1.000 1. Stimulering

Nadere informatie

Bespaar met sfeervolle Philips spaarlampen

Bespaar met sfeervolle Philips spaarlampen echter veel kan betekenen voor spaarlampen, voor een sfeervolle, zachte basisverlichting. Adviesprijs per 3 lampen: E 23,49 ikbestelsnel op brabantsdagblad.nl/webwinkel. De levertijd is 5 werkdagen. U

Nadere informatie

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS 2012 Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, februari 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 POPULATIE, STEEKPROEF EN RESPONS... 6 3 UITKOMSTEN...

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I Opgave 2 Crisis in krantenland? Bij deze opgave horen tabel 1 en grafiek 1 en de teksten 6 tot en met 8 uit het bronnenboekje. Inleiding De oplages van de gratis en betaalde dagbladen blijven dalen (tabel

Nadere informatie

Rapport Nederlandstalige Muziek

Rapport Nederlandstalige Muziek Rapport Nederlandstalige Muziek 11 september 2015 1 INLEIDING Buma Cultuur, dat het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in het buitenland ondersteunt en promoot, heeft TNS Nipo onderzoek

Nadere informatie

Lokale & Regionale Media in Nederland

Lokale & Regionale Media in Nederland Lokale & Regionale Media in Nederland Verschuivingen in aanbod en gebruik 1981 2003 Onderzoek in opdracht van het Bedrijfsfonds voor de Pers Piet Bakker Amsterdam School of Communications Research ASCoR

Nadere informatie

GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA

GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA Onderzoek van Intomart GfK in samenwerking met Cebuco, C1000, GAU, PMA, RAB en SPOT December 2012 Intomart GfK 2012 Trends in digitale Media December 2012 1 De apparaten Intomart

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

DINGEN DIE JE MOET DOEN OM IN DE MEDIA TE KOMEN

DINGEN DIE JE MOET DOEN OM IN DE MEDIA TE KOMEN DINGEN DIE JE MOET DOEN OM IN DE MEDIA TE KOMEN Caroline van der Veeken de mediaspecialist In de media met jouw verhaal! BESLUIT DAT JE DE MEDIA IN WILT Dat klinkt als een open deur. Maar dat is het niet.

Nadere informatie

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 NOA 2012 TECHNIEK INHOUD. INTRODUCTIE. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 PORTFOLIO TMNL AMC. MAN 59,4% NOA. NATIONAAL ONDERZOEK ARBEIDSMARKT. Het onderzoek op

Nadere informatie

De onafhankelijkheid van de geschreven pers (inclusief digitale nieuwsmedia)

De onafhankelijkheid van de geschreven pers (inclusief digitale nieuwsmedia) 1 VLAAMS PARLEMENT --- COMMISSIE MEDIA Hoorzitting 17 maart 2016 De onafhankelijkheid van de geschreven pers (inclusief digitale nieuwsmedia) Bijdrage VVJ Voorafgaande bedenkingen Onafhankelijkheid is

Nadere informatie

Persplan Groep 4 Thirsa de Bruijn Mariëlle Eerens Maaike van Esch Wouter Hamelink Caroline Krouwel Marjolein Littooij

Persplan Groep 4 Thirsa de Bruijn Mariëlle Eerens Maaike van Esch Wouter Hamelink Caroline Krouwel Marjolein Littooij Persplan 11-6-2010 Groep 4 Thirsa de Bruijn Mariëlle Eerens Maaike van Esch Wouter Hamelink Caroline Krouwel Marjolein Littooij 1 Inleiding Vorig jaar heeft Interpolis een nieuw product gelanceerd voor

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst:

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: (Tele) communicatie technologie Motivatie: Misl. Voornaamste kenmerken product Medium: Audiovisuele Mediadiensten De bestreden

Nadere informatie

Repartitiebasis 2015 & 2014

Repartitiebasis 2015 & 2014 Repartitiebasis 2015 & 2014 Stichting ter exploitatie van naburige rechten Repartitiebasis 2015 De Repartitiebasis van 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014, zoals hieronder beschreven. De gegevens

Nadere informatie

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan 1. Globaal lezen a. Lees eerst altijd een tekst globaal. Dus: titel, inleiding, tussenkopjes, slot en bron. b. Denk na over het onderwerp,

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Nederlands Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma Nederlands Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 21 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Krimpen a/d IJssel. Nederlek. Molenwaard. Alblasserdam. Ridderkerk. Barendrecht. H.Ido Ambacht Zwijndrecht. Hardinxveld Giessendam

Krimpen a/d IJssel. Nederlek. Molenwaard. Alblasserdam. Ridderkerk. Barendrecht. H.Ido Ambacht Zwijndrecht. Hardinxveld Giessendam Verspreidingsgebied Rozenburg Westvoorne Hellevoetsluis Brielle Maassluis Bernisse Vlaardingen Spijkenisse Korendijk dam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Krimpen a/d IJssel Ridderkerk H.Ido Ambacht

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank N.V., Westeinde 1, 1017ZN Amsterdam (NL). Contactpunt(en): FD / Inkoop,

Nadere informatie

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK Maandbereiksindex Dagbladen 11 288 31 mei 12 Irena Petrič NOM Alke Bassler Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Grafieken maandbereiksindex 11 4 2.1 Landelijke dagbladen 4 2.2 Gratis dagbladen

Nadere informatie

Klant: Contactpersoon: Campagne: Campagneperiode: Periode uitzendschema: Zender: Datum: Dag Datum Tijd Zender Programma voor Programma na Spotlengte

Klant: Contactpersoon: Campagne: Campagneperiode: Periode uitzendschema: Zender: Datum: Dag Datum Tijd Zender Programma voor Programma na Spotlengte ma 1-06-15 06:57 Radio Drenthe Programma Radio Drenthe Programma Radio Drenthe 20 ma 1-06-15 06:57 Radio Rijnmond Programma Radio Rijnmond Programma Radio Rijnmond 20 ma 1-06-15 07:02 Omrop Fryslan Programma

Nadere informatie

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Otto Scholten & Nel Ruigrok Stichting Het Persinstituut De Nederlandse Nieuwsmonitor Amsterdam, april 06 1 Inleiding Puntsgewijs

Nadere informatie

De Communicerende Universiteit (20%)

De Communicerende Universiteit (20%) De valorisatieranking is opgebouwd uit 3 componenten: De communicerende universiteit (20%), de samenwerkende universiteit (40%) en de ondernemende universiteit (40%). Iedere component is opgebouwd uit

Nadere informatie

Welkom. Crisis en nieuws Media en journalisten Het interview Voorbereiden Oefenen Tips

Welkom. Crisis en nieuws Media en journalisten Het interview Voorbereiden Oefenen Tips Welkom Crisis en nieuws Media en journalisten Het interview Voorbereiden Oefenen Tips Voorstellen Dries Verwaaijen Bouwjaar 1951 Docent Hogeschool Utrecht En voorzitter Raad van Bestuur van Overstag Consult

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

openbare versie openbare versie

openbare versie openbare versie Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet aangezien geen inbreuk wordt gemaakt

Nadere informatie

Outsourcing the News? An empirical Assessment on the Role of Sources and News Agencies in the Contemporary News Landscape J.W.

Outsourcing the News? An empirical Assessment on the Role of Sources and News Agencies in the Contemporary News Landscape J.W. Outsourcing the News? An empirical Assessment on the Role of Sources and News Agencies in the Contemporary News Landscape J.W. Boumans Dat dagbladen niet de meest florissante tijden doormaken is een understatement.

Nadere informatie

Whitepaper: 50-plussers & Twitter

Whitepaper: 50-plussers & Twitter Whitepaper: 50-plussers & Twitter Wordt Twitter alleen gebruikt door hippe jonge mensen? Allang niet meer! Twitter wordt inmiddels gebruikt door alle lagen van de bevolking, jong en oud. Multiscope monitorde

Nadere informatie

MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER

MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER 22 december 2016 Wensen en verwachtingen met betrekking tot de verkiezingsuitslag lopen uiteen We hebben de kiezers eind november gevraagd welke partij hun eerste

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

pagina 26, 30-04-2013 Tijdschrift voor Marketing

pagina 26, 30-04-2013 Tijdschrift voor Marketing pagina 26, 30-04-2013 Tijdschrift voor Marketing Nederlandse mediamerken in 2013 Onderscheidend vermogen gevraagd Voor de vierde keer op een rij hebben Interbrand Amsterdam en Tijdschrift voor Marketing,

Nadere informatie

DVO KORFBAL SPONSORINFORMATIE

DVO KORFBAL SPONSORINFORMATIE DVO KORFBAL SPONSORINFORMATIE INHOUD 04 06 08 10 12 14 16 Rijk verleden en een mooie toekomst In de Korfbal League Introductie sponsoring Media aandacht en Korfbal League Sponsorpakketten Diamond en Gold

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

NJR PANEL INVLOED HEBBEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN WAARDERING ROL POLITIEK OP VERSCHILLENDE NIVEAUS KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE GROEP JONGEREN

NJR PANEL INVLOED HEBBEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN WAARDERING ROL POLITIEK OP VERSCHILLENDE NIVEAUS KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE GROEP JONGEREN NJR PANEL INVLOED HEBBEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE GROEP JONGEREN Panel.indd 1 POLITIEKE THEMA S DIE JONGEREN BELANGRIJK VINDEN INFORMATIEBRONNEN OVER DE POLITIEKE THEMA

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na Radio Uitzendschema Maand flight 1 - wk 21, 23 & 25 Adverteerder OSB Datum 25-mei Versie 3 Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na ma 23-05-16 07:02 20+5 Arrow Classic Rock Roadrunner

Nadere informatie

Overzicht advertentieformaten

Overzicht advertentieformaten Overzicht advertentieformaten Kranten redactiepagina s 2 Kranten advertentiepagina s 3 Alleen voor regionale adverteerders Kranten advertentiepagina s banen 4 Titels: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool

Nadere informatie

Nieuws uit de krant. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Nieuws uit de krant. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 21 February 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/42564 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017.

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit Kenmerk: 676380/679559 Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag van Stichting Omroep Flevoland

Nadere informatie

Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015

Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015 Overschiestraat 1 102 XD Amsterdam 020 528 92 95 www.publistat.nl info@publistat.nl Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015 Media-analyse Achtergrond Logeion Missie: een sterke

Nadere informatie

Nieuwswaarde vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Nieuwswaarde vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 01 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61656 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

DSC in Eindhoven. Vanuit ons prachtige complex aan de vijfkamplaan kijken we vol vertrouwen naar deze toekomst.

DSC in Eindhoven. Vanuit ons prachtige complex aan de vijfkamplaan kijken we vol vertrouwen naar deze toekomst. DSC in Eindhoven Meer dan 80 jaar korfbalhistorie in Eindhoven. DETO en Sportlust, samen gegaan tot DSC in 2002, kunnen bogen op een rijke geschiedenis met de nodige resultaten. Inmiddels kunnen we stellen

Nadere informatie

Marktleider in de regio

Marktleider in de regio Effectief online Gemiddeld aantal bezoeken per maand in miljoenen van de drie grootste regionale websites in het verzorgingsgebied van HDC Media.. Marktleider in de regio Regionale dag- en nieuwsbladen

Nadere informatie

Verhoging AOW-leeftijd

Verhoging AOW-leeftijd Rapport Verhoging AOW-leeftijd Project 15481 September 2009 Een onderzoek in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te 's-gravenhage. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE NEDERLAND BV Niets

Nadere informatie

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken September 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het vervagen. Digitale activiteiten

Nadere informatie