CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Welkom bij CHE Synnervate!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Welkom bij CHE Synnervate!"

Transcriptie

1 Opleidingsprogramma

2 CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Welkom bij CHE Synnervate! Wij bieden opleidingen aan waarin de focus ligt op het leveren van een waardevolle bijdrage aan integrale maatschappelijke vernieuwing. Deze opleidingen stellen mensen en organisaties in staat om vanuit een nieuw en overstijgend perspectief naar ontwikkelingsvraagstukken te kijken en passende antwoorden te vinden. Met integraal bedoelen wij: in zijn geheel, samenhangend, coherent, zodat alle aspecten worden meegenomen: objectief én subjectief, collectief én individueel. Daarmee ook: hoofd, hart en buik. Het centrale uitgangspunt van onze opleidingen is: think global & act local. Je krijgt instrumenten aangereikt waarmee je op pragmatische wijze het hele speelveld waarbinnen jij actief bent nauwkeurig kunt diagnosticeren. Tevens leer je eenvoudig werkbare interventies en methodes toe te passen. Op persoonlijk vlak wordt je uitgedaagd om je bewustzijnsgrenzen te verruimen. Binnen onze opleidingen zijn professionele, persoonlijke- en maatschappelijke ontwikkeling continu verbonden. Deelnemers ervaren ons aanbod als uitdagend, prikkelend, en on-the-edge. In deze opleidingsbrochure vindt u ons aanbod van open trainingen. Op onze website nl/nl/opleiding vindt u van alle opleidingen specifieke digitale flyers met meer gedetailleerde informatie en biografieën van trainers. Alle opleidingen die in deze brochure staan beschreven bieden wij ook in-company aan. Dat betekent dat wij graag in overleg met u onderzoeken en ontwerpen hoe een specifieke opleiding op maat voor u en uw medewerkers kan worden aangeboden. Als CHE Synnervate stellen wij onszelf ten doel om onze opdrachtgevers, klanten en deelnemers te ontmoeten en te bewegen in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Dat betekent dat alle opleidingen kleinschalig zijn opgezet, continu opnieuw worden afgestemd op een specifieke groep deelnemers en naast kennisoverdracht zich ook richten op het praktisch doorvertalen van die kennis in de eigen werkpraktijk. Onze opleidingen hebben wij onderverdeeld in een drietal categorieën: Hosted by: Dit is de kern van ons aanbod en omvat met name de Spiral Dynamics Integral opleidingen. CHE Synnervate is het unieke opleidingsinstituut in Nederland voor de door Dr. Don Beck gecertificeerde SDi opleidingen. Powered by: Dit betreft opleidingen die wij essentieel achten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en waarin wij intensief samenwerken met andere bekwame trainers en opleiders om zo hun aanbod geïntegreerd aan te kunnen bieden. Supported by: Deze opleidingen bevelen wij van harte aan, echter u vindt deze uitsluitend op onze website. Zij worden veelal aangeboden door partners met wie wij al jaren nauw samenwerken. Een synnerverend verbindend en vitaliserend opleidingsaanbod voor u en uw collega s, in organisaties en in een wereld die allen volop in beweging zijn. Wij hopen u van harte te kunnen verwelkomen bij een van onze opleidingen. Maart 2013 Trainers & Synnervators CHE Synnervate

3 Hosted by Introductieworkshop Spiral Dynamics Integral Het doel van deze laagdrempelige workshop is een nadere kennismaking met het integrale model van Ken Wilber en de Spiral Dynamics benadering zoals die door Dr. Don Beck en Chris Cowan is uitgewerkt. s Ochtends worden via presentatie, muziek, spel en filmfragmenten de verschillende waardesystemen van Spiral Dynamics geïntroduceerd. Een ochtend die alle zintuigen aanspreekt! Als voorbereiding op de workshop vult u online een vragenlijst in die een Persoonlijk Waarden Profiel oplevert. Dit profiel wordt in het eerste deel van de middag toegelicht en in tweetallen besproken. Daarna nemen we de tijd om te kijken hoe u dit gedachtegoed kunt toepassen in de contexten waarin u werkzaam bent. Spiral Dynamics Integral (SDi) laat zien waar we als mens in de evolutie zijn aangekomen en tot welke volgende stap we worden uitgenodigd. Het SDi model brengt veel van de dissonantie die we momenteel zien in organisaties en in onze samenleving in perspectief. Het prikkelt ons integraal te zoeken naar oplossingen om de systemen waarin we leven gezond te maken. Deze workshop geeft inzicht in: Wat mensen beweegt en vanuit welke waardesystemen en wereldbeelden ze handelen Waarom verschillende begeleidings-, managementen opvoedmethoden wel of niet effectief zijn Hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een werkbare samenleving Begeleiders: Leida Schuringa en Jasper Rienstra Spiral Dynamics Integral level 1 De Spiral Dynamics Integral (SDi) level 1 basistraining geeft deelnemers een diepgaand inzicht in het Spiral Dynamics Integral model en het achterliggende gedachtegoed ontwikkeld door Clare W. Graves. In de training oefenen we om vanuit een integraal perspectief naar complexe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken te kijken, om zo tot vernieuwende inzichten te komen over de ontwikkeling van deze systemen. De kern van Graves werk was hoe de mens en zijn leefomgeving zich tot steeds complexere entiteiten, vmemes, ontwikkelen. Zowel de dynamiek van deze ontwikkeling, als de in onze wereld gevormde waardesystemen, worden uitvoerig besproken. Ook wordt vanuit deze inzichten besproken hoe de Nederlandse samenleving zich evolutionair heeft ontwikkeld en hoe de Nederlandse identiteit zich heeft gevormd. Daarnaast gaan we uitvoerig in op het integrale model van Ken Wilber en bespreken we de vmemes en de veranderdynamiek vanuit dit perspectief. Vast onderdeel van de opleiding is de Spiral Dynamics Experience. Tijdens deze ervaringsgerichte dag kan men aan den lijve ervaren hoe de waardesystemen en de evolutionaire systeemdynamiek in een ieder actief en aanwezig zijn. Deelnemers kunnen inzichten toepassen in zeer uiteenlopende vakgebieden en in de praktijk zien we dan ook een grote diversiteit aan deelnemers zoals coaches, managers, organisatiedeskundigen, planologen, politici, kunstenaars, onderwijskundigen, etc. De SDi level 1 training is de basis voor de SDi 2 vervolgtrainingen die zich richten op specifieke praktische toepassingen van het gedachtegoed. De SDi level 1 training geeft inzicht in: De theorieën en methodieken die ten grondslag liggen aan SDi en het achterliggende gedachtegoed Waar u zelf als individu staat in uw eigen ontwikkeling in relatie tot de waardesystemen en veranderdynamiek Wat mensen beweegt en vanuit welke waardesystemen en wereldbeelden ze handelen Hoe we zonder oordeel kunnen kijken naar mens, organisatie en maatschappij In welke mate levensomstandigheden (en het ontwerp daarvan) bepalend zijn voor ons gedrag en onze manier van samenwerken Waarom verschillende begeleidings-, managementen opvoedmethoden wel of niet effectief zijn Hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een werkbare samenleving Hoe we vanuit een integrale visie een vernieuwende en werkbare bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de hedendaagse complexe vraagstukken Begeleiders: Edwin Holwerda, Jasper Rienstra en diverse gasttrainers De Spiral Dynamics Integral (SDi) level 2 trainingen zijn gericht op het leren toepassen van Spiral Dynamics Integral in de praktijk; door het analyseren en duiden van complexe vraagstukken om vervolgens aan de hand van die analyses te komen tot passende en afgestemde interventiestrategieën.

4 Spiral Dynamics Integral level 2 Team- en Organisatieontwikkeling Spiral Dynamics Integral level 2 Evolutionairy leadership Deze training is specifiek gericht op het toepassen van SDi binnen een bedrijfs- en/of organisatiecontext. De training sluit aan bij het eigen instrumentarium van de deelnemers en ondersteunt hen in het bepalen van welk instrument en welke interventie passend kan zijn in een organisatiesysteem op basis van een solide SDi diagnose en duiding. In deze training oefenen deelnemers aan de hand van concrete casuïstiek die door henzelf en door de trainers zal worden ingebracht. Deelnemers werken met verschillende benaderingen en strategieën om de vraag en de situatie van klanten en opdrachtgevers te duiden en te interpreteren vanuit het perspectief van SDi. De deelnemers onderzoeken - vertrekkende vanuit hun eigen instrumentarium - verschillende mogelijkheden tot het bijdragen aan de natuurlijke volgende stap van de klant, c.q. opdrachtgever. De training stelt de deelnemers in staat de verkregen inzichten toe te passen in zeer uiteenlopende vakgebieden en is geschikt voor leidinggevenden, adviseurs, managers, beleidsmakers, projectleiders, P&O medewerkers, coaches en trainers in organisaties, bij overheden of elders in de samenleving. De training SDi 2 Team- & Organisatieontwikkeling biedt deelnemers: Een verdieping van de SDi level 1 training in het duiden en integraal analyseren van de dynamiek van complexe systemen, de onderliggende waardesystemen en de leef- en werkomgeving die daaraan ten grondslag ligt. The Art of Profiling: het verantwoord en integer leren profileren en diagnosticeren van teams en organisaties aan de hand van de waardesystemen, veranderstadia en integrale theorie. De uitdaging om hun eigen instrumentarium als leidinggevende, als manager, als adviseur of trainer, vanuit het perspectief van SDi te onderzoeken, te beschrijven en aan te scherpen, om zo dit instrumentarium nog gerichter in te kunnen zetten voor teams en organisaties. Een gezamenlijk onderzoek naar trends in organisaties en hun ontwikkeling, om zo beter zicht te krijgen op mogelijke knelpunten, en aspecten die een hefboomwerking kunnen hebben, in de gezonde ontwikkeling van de organisatie. De mogelijkheid om werkzame processen en transitiepatronen van organisaties beter begrijpen, alsmede de ziel en natuurlijke impuls van een team en organisatie beter te leren doorgronden en tot uitdrukking te laten komen. De gelegenheid om concrete en eigen casuïstiek in te brengen, te analyseren en te interpreteren om zo een volgende stap te zetten in de aanpak daarvan. Begeleiders: Marinet Ritz, Edwin Holwerda en Jasper Rienstra This training is specifically for people with real leadership contexts, people who play a leadership role in some kind of collective: leading people, formulating strategy, and overseeing implementation. The training course is offered in English. Life conditions in the world at this time are challenging us to lead our organisations, our communities and ourselves in new ways. This training help us as leaders to keep track of the complexity and pace of change, while staying centred in ourselves and grounded in the next natural step. We call this an integral evolutionary praxis. Integral because we equip ourselves to identify the bigger patterns that connect and the specific role each part can play. Evolutionary because we learn to see the world and ourselves as part of a dynamic life process in which change is the only constant. Praxis due to the combination of theory and practice. By the end of this training you should have gained insights and practices that support you to: Apply core integral evolutionary concepts to your leadership role and context Integrate different worldviews in yourself and engage them creatively in the world Identify your core development points in your leadership role Build a support environment for yourself as you move forward This will make you more effective in identifying underlying patterns, engaging in impactful interventions and navigating your way through complex and turbulent times. The training is composed of a number of core elements: Teaching and exploration of core integral evolutionary concepts, like SDi, for leadership roles Application of concepts to your own context, in small peer groups UZAZU-inspired physical and energetic embodiment practice to engage and integrate different worldviews Interactive theatre to explore your leadership situations and rehearse for reality As well as this, we will have a session with other leaders who are already applying and embodying this perspective, for you to find out how they are living it. Part of the preparation for this training is writing a short pre-paper, in which you analyse your own leadership context from your current understanding of an integral evolutionary perspective. Preparation also includes a SDi 360 Leadership Scan. This course also counts as two credits of Ubiquity University academic accreditation for enrolled graduate students, when accompanied by a post-paper. Trainers: Peter Merry, Jasper Rienstra and Ilse van Haastrecht Wij zien dat deze tijd vraagt om een transitie in onszelf als individu, om transities in onze organisaties en ondernemingen, en om een fundamentele verandering in de manier waarop we invulling geven aan de samenleving als geheel.

5 Spiral Dynamics Integral level 2 Integrale Samenlevingsontwikkeling Spiral Dynamics Integral level 3 SDi Senior Practitioner De SDi level 2 training Integrale Samenlevingsontwikkeling is specifiek gericht op het toepassen van SDi in een maatschappelijke of samenlevingsgerelateerde context. In de training oefenen we om vanuit een integraal perspectief naar complexe maatschappelijke en sociale vraagstukken te kijken om zo tot vernieuwende, passende en werkbare inzichten en interventiestrategieën te komen. Onze samenleving wordt op dit moment geconfronteerd met enorme uitdagingen. De vraagstukken zijn bijzonder complex, veranderingen vinden in een hoog tempo plaats en de schaal waarop alles zich afspeelt, heeft een breed en mondiaal karakter. Om goed om te kunnen gaan met de dynamiek van de hedendaagse complexiteit wordt om een transformatie naar nieuwe manieren van denken en doen, vanuit een ruimer bewustzijn, gevraagd. De training stelt de deelnemers in staat de verkregen inzichten toe te passen in zeer uiteenlopende vakgebieden, en is geschikt voor professionele vakmensen die werkzaam zijn in de gebieds- en wijkontwikkeling, de politiek en de beleidsontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken (zoals gezondheidszorg, integratie, onderwijs, milieu, leefkwaliteit en wonen). De training SDi 2 Integrale Samenlevingsontwikkkeling biedt deelnemers: De mogelijkheid de theorieën en methodieken die ten grondslag liggen aan SDi en het achterliggende gedachtegoed binnen een specifieke maatschappelijke of grootschalige sociale context leren toe te passen; Een verdieping in het duiden en integraal analyseren van de dynamiek van complexe systemen, de onderliggende waardesystemen en de leef- en werkomgeving die daaraan ten grondslag ligt. Inzicht in de concreet te zetten stappen t.b.v. integrale samenlevingsontwikkeling en hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een werkbare samenleving De uitdaging om het eigen instrumentarium vanuit het perspectief van SDi te onderzoeken, te beschrijven en aan te scherpen. De gelegenheid om concrete en eigen casuïstiek in te brengen, te analyseren en te interpreteren om zo een volgende stap te zetten in de aanpak daarvan Een visie uitgaande van multi-stakeholder samenwerking (Meshworking) waarin het gezamenlijke doel centraal staat in plaats van de eigen belangen van iedere partner afzonderlijk. Begeleiders: Gaston Remmers, Paul Zuiker, Leida Schuringa, Edwin Holwerda en Ard Hordijk De SDi Level 3 Senior Practitioner certificering bouwt toepassingsgericht voort op datgene wat je als deelnemer hebt geleerd tijdens de SDi level 1 en 2 opleidingen. De ervaring leert ons dat om SDi werkelijk in de praktijk te kunnen toepassen, het deelnemen aan een training vaak niet toereikend genoeg is. Daarom bieden we, in het verlengde van de SDi level 1 opleiding en de verschillende modulaire SDi level 2 opleidingen, een SDi level 3 certificeringstraject aan waarin je als SDi Practitioner on-the-job wordt begeleid door een ervaren SDi Master Practitioner. De training geeft je de unieke mogelijkheid om een 2nd tier perspectief toe te leren passen op jouw leef- en werkomgeving. Het SDi 3 traject is een mentortraject waarin je professioneel ondersteund wordt in het toepassen van SDi in een door jou specifiek gekozen context en casus. Of je nu voor een organisatie werkzaam bent of als externe professional ondersteuning biedt aan organisaties en projecten, het SDi 3 traject is zó ontworpen dat jouw kwaliteiten en competenties in de praktijk optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. De verschillende SDi 3 modules waarin je gecertificeerd kunt worden zijn: SDi Level 3 Evolutionair Leiderschap SDi Level 3 Team- en Organisatieontwikkeling SDi Level 3 Integrale Samenlevingsontwikkeling Dit SDi level 3 certificeringstraject is erkend door Dr. Don Beck. Deelnemers aan het traject worden bij afronding gecertificeerd als Level 3 Senior Practitioner. De certificering geeft je de mogelijkheid om je tot SDi Master Practitioner te ontwikkelen en een mentor te worden voor anderen. De evaluatiecriteria zijn vastgesteld aan de hand van het integrale model van Ken Wilber. In onderlinge afstemming wordt geëvalueerd of in elk kwadrant én tussen de kwadranten de beoogde transformatie is gerealiseerd. Daarnaast bekijken we hoe jij vanuit 2nd tier perspectief jouw grootste potentieel in verbinding met het grotere geheel tot uiting brengt en hoe jij, door jouw bewustzijn en acties, bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en ontvouwing van de Spiral. Certificering wordt uiteindelijk toegekend als aan wederzijds akkoord bevonden criteria is voldaan. Voorwaarde voor deelname is dat je de SDi level 1 opleiding en één van de SDi level 2 modules hebt afgerond. Master Practitioner mentoren: Arjen Bos, Edwin Holwerda, Peter Merry, Jasper Rienstra en Marinet Ritz Syn het verbinden van de verschillende delen nervate het vitaliseren van het nieuw ontstane geheel

6 Powered by Opleiding Integrale Coaching Meesterschap in Tegenwoordigheid van Geest De 2,5 jarige opleiding voor integrale coaching leidt mensen op (trainers, managers, coaches, docenten, artsen, adviseurs etc.) die vanuit bewustzijn een rol willen spelen in het leiden, begeleiden en inspireren van andere mensen in hun ontwikkeling. De opleiding is voor mensen die het verlangen hebben om naar het hart van hun bestaan te gaan en hun potentieel ten volle tot uitdrukking willen brengen in de wereld. De basis van integrale coaching is dat persoonlijke ontwikkeling wordt begeleid vanuit een vrij, wakker en authentiek standpunt. Kennis uit de Westerse psychologie en de wijsheid uit de Boeddhistische tradities worden hierin geïntegreerd. en de relationele samenhang. Omdat je zelf het meest essentiële instrument voor begeleiding bent, vormt je eigen ontwikkeling de basis voor de betekenis die je kunt hebben voor anderen. In deze opleiding leer je vanuit een nieuwe en bevrijdende manier kijken naar je eigen leven en de ontwikkeling van anderen. Het gedachtegoed dat leidend is in de opleiding is: Zijnsoriëntatie (H. Knibbe) Evolutionaire ontwikkeling, Integral- en holon theorie (D. Beck, A. Cohen, K.Wilber) Basis ontwikkelings- en sociale psychologie (A. Almaas, D. Siegel, Wolf e.a.) Systeem georiënteerde Training (Y. Agazarian) Confronteren met Respect Confronteren met Respect is een tweedaagse training voor mensen die vanuit hun kracht de verbinding met anderen aan willen gaan. Het uitgangspunt is: een authentieke confrontatie is een teken van respect. Het rode waardesysteem uit Spiral Dynamics staat voor handelen, snel en gericht, voor daadkracht, voor begrenzing, voor voluit ja én nee kunnen zeggen. Het is essentieel voor onbevreesd authentiek zijn in de praktijk. Rood is veelal onderontwikkeld in Nederland. Begeleiders: Jasper Rienstra en Leidje Witte In deze training leert u uw eigen gezonde rood kennen en - al oefenend - belichamen: Leer hoe u met meer moed en gemak kunt confronteren, in plaats van vermijden of uitstellen. Ervaar dat confronteren echt iets positiefs kan zijn! Ontdek wat het vraagt om te confronteren vanuit authentieke kracht, en hoe dat tot meer zelfvertrouwen leidt. Ontdek hoe confronteren tot meer en diepere verbinding in relaties leidt. Leer (bijv. Als leidinggevende) te confronteren met inachtneming van én rolverschillen én persoonlijke gelijkwaardigheid. Leer scheppend te confronteren om iets te bereiken waar u in gelooft. We kijken naar het hele systeem waarin iemand functioneert: de inter-persoonlijke menselijke dynamiek Trainers: Marinet Ritz (oprichter), Annick Nevejan, Rob van Vliet en Shanta Baan

7 Wij behouden ons het recht voor trainers/begeleiders, data, locaties en prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vermeldingen in deze brochure. Voor meer informatie en inschrijving: Op al onze trainingen en opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op onze website en op te vragen bij de KvK.

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

1. Wat en waarom? Veranderaars staan voor steeds grotere uitdagingen. Dat vraagt méér skills dan alleen het gebruiken van je hoofd.

1. Wat en waarom? Veranderaars staan voor steeds grotere uitdagingen. Dat vraagt méér skills dan alleen het gebruiken van je hoofd. Embodied Learning In deze leergang train je de intelligentie van het lichaam. Op die manier versterk je je leiderschap. Je onderzoekt de rol van lichaamsbewustzijn, heelheid en gelijkwaardigheid en zet

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8513124 www.withincoaching.net info@withincoaching.net Find us on Facebook Welkom! Geachte geïnteresseerde,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Opleiding Integrale Coaching

Opleiding Integrale Coaching Opleiding Integrale Coaching Meesterschap in tegenwoordigheid van geest Het belangrijkste dat je te bieden hebt in het begeleiden en inspireren van andere mensen ligt verborgen in wie jij bent als mens,

Nadere informatie

Introductieprogramma Presence en Theory U

Introductieprogramma Presence en Theory U Introductieprogramma Presence en Theory U Oorsprong Consult biedt in samenwerking met SoL Nederland een programma aan om de potentie van het gedachtegoed rondom de boeken Presence en Theory U over diepgaande

Nadere informatie

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl EA-Design EA-Design Leer trefzeker beïnvloeden! Welkom! Trefzeker beïnvloeden van communicatie met anderen leer je bij de Learyacademy. Lees over onze workshops, trainingen, ook online, opleidingen, boeken

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens

Nadere informatie

IJzersterk handvat bij verandertrajecten

IJzersterk handvat bij verandertrajecten Spiral Dynamics IJzersterk handvat bij verandertrajecten Spiral Dynamics model Het Spiral Dynamics-model geeft ons inzicht in de huidige organisatiecultuur en is daarmee een goed vertrekpunt van een verandertraject.

Nadere informatie

Netwerkdynamiek. Stakeholders- en netwerkanalyse. Nanne Dodde. Doorn, 5 juni Strategische activiteiten voor meer waarde en resultaat in de zorg

Netwerkdynamiek. Stakeholders- en netwerkanalyse. Nanne Dodde. Doorn, 5 juni Strategische activiteiten voor meer waarde en resultaat in de zorg Netwerkdynamiek Stakeholders- en netwerkanalyse Nanne Dodde Doorn, 5 juni 2013 Strategische activiteiten voor meer waarde en resultaat in de zorg From evidence to insight: Achieving outcomes that matter.

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Vrouw in Verbinding Introductie

Vrouw in Verbinding Introductie Vrouw in Verbinding Introductie Wat is Zijnsoriëntatie? Hans Knibbe, oprichter van de School voor Zijnsorientatie, omschrijft Zijnsorientatie als volgt: We noemen Zijnsoriëntatie een levenskunstpad. Door

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials Generation Y Next generation leaders Generation internet Young potentials VAN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OVER ORGANISATIEONTWIKKELING TOT STRATEGIE #THEFUTUREISNOW Een hele nieuwe generatie staat klaar om

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Objectief leren observeren en reflecteren: Het Eye-project Korte toelichting Eye Ontstaan en doel toolbox Observeren Reflecteren Ervaringen EYE

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Na de Master Practitioner kun je verder ontwikkelen tijdens de master classes NLP bij likewise Academy for NLP & Coaching

Na de Master Practitioner kun je verder ontwikkelen tijdens de master classes NLP bij likewise Academy for NLP & Coaching Na de Master Practitioner kun je verder ontwikkelen tijdens de master classes NLP bij likewise Academy for NLP & Coaching Vijf master classes Er zijn 5 master classes van 3 dagen, waarin menselijke ontwikkeling

Nadere informatie

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT Iedereen werkt samen: met collega s in de organisatie en met externe partijen. In projectteams, met leidinggevenden en met medewerkers om leiding aan te geven. Ook privé werk

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting. Najaar 2015

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting. Najaar 2015 Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting Najaar 2015 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen, lelie

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Train de Online Trainer Succesvol virtueel trainen en faciliteren Voor trainers en coaches

Train de Online Trainer Succesvol virtueel trainen en faciliteren Voor trainers en coaches Train de Online Trainer Succesvol virtueel trainen en faciliteren Voor trainers en coaches Ben je: Trainer of coach en krijg je steeds vaker het verzoek om online sessies? Regelmatig online aan het faciliteren

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2018 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

NLP Practitioner: De weg naar succes!

NLP Practitioner: De weg naar succes! NLP Practitioner: De weg naar succes! Kracht ervaren en gebruiken Sneller en diepgaander communiceren Emoties leren beheersen Onderscheidend zijn Genieten van het leven Jouw eigen weg leren gaan Waarom

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster Open venster beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster De wereld verandert en overheden moeten mee veranderen. Maar hoe doe je dat, hoe Open venster kan je dat

Nadere informatie

Out of control? Besturing en leiderschap in een complexe wereld. Next generation 2025 Freek Peters 25 september

Out of control? Besturing en leiderschap in een complexe wereld. Next generation 2025 Freek Peters 25 september Out of control? Besturing en leiderschap in een complexe wereld Next generation 2025 Freek Peters 25 september 2015 1 Next generation 2025 Besturing en leiderschap in een complexe wereld Next generation

Nadere informatie

8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst Michael Jongeneel

8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst Michael Jongeneel 8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst Michael Jongeneel Disrupties in zakelijke omgeving Technologie Decentralisatie Wetgeving Veroudering Disrupties in zakelijke omgeving Technologie Decentralisatie

Nadere informatie

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS ORGANISATIE ONTWIKKELING Welkom, Maak kennis met ons gedachtegoed. We vertellen u over onze visie, onze overtuiging, de Mood Maker filosofie, de GINK aanpak en ontwikkelen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership 11.45: Ontwikkeling Agile bij ING en de veranderende rol van de projectleider bij ING Jan Gastkemper 12:15:

Nadere informatie

Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT. in het onderwijs! Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn

Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT. in het onderwijs! Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn interim-management & leiderschapsontwikkeling in het onderwijs! Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn INTERIM-MANAGEMENT

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Hoe ontwerp je een effectief leernetwerk?

Hoe ontwerp je een effectief leernetwerk? Welkom! Hoe ontwerp je een effectief leernetwerk? dr. Hendrik Drachsler & dr. Wendy Kicken Doel van deze workshop Kennismaking met participatief ontwerpen voor het ontwerp van een leernetwerk In theorie

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Strategy Break - Verbindend Leiderschap Belichamen

Strategy Break - Verbindend Leiderschap Belichamen Leiderschapsverdiepings-traject met Anouk Brack: Strategy Break - Verbindend Leiderschap Belichamen Kernpunten Prachtige locatie in de Sonsbeek-villa in het mooie park in Arnhem. Goed bereikbaar vlakbij

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2017 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie