CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Welkom bij CHE Synnervate!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Welkom bij CHE Synnervate!"

Transcriptie

1 Opleidingsprogramma

2 CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Welkom bij CHE Synnervate! Wij bieden opleidingen aan waarin de focus ligt op het leveren van een waardevolle bijdrage aan integrale maatschappelijke vernieuwing. Deze opleidingen stellen mensen en organisaties in staat om vanuit een nieuw en overstijgend perspectief naar ontwikkelingsvraagstukken te kijken en passende antwoorden te vinden. Met integraal bedoelen wij: in zijn geheel, samenhangend, coherent, zodat alle aspecten worden meegenomen: objectief én subjectief, collectief én individueel. Daarmee ook: hoofd, hart en buik. Het centrale uitgangspunt van onze opleidingen is: think global & act local. Je krijgt instrumenten aangereikt waarmee je op pragmatische wijze het hele speelveld waarbinnen jij actief bent nauwkeurig kunt diagnosticeren. Tevens leer je eenvoudig werkbare interventies en methodes toe te passen. Op persoonlijk vlak wordt je uitgedaagd om je bewustzijnsgrenzen te verruimen. Binnen onze opleidingen zijn professionele, persoonlijke- en maatschappelijke ontwikkeling continu verbonden. Deelnemers ervaren ons aanbod als uitdagend, prikkelend, en on-the-edge. In deze opleidingsbrochure vindt u ons aanbod van open trainingen. Op onze website nl/nl/opleiding vindt u van alle opleidingen specifieke digitale flyers met meer gedetailleerde informatie en biografieën van trainers. Alle opleidingen die in deze brochure staan beschreven bieden wij ook in-company aan. Dat betekent dat wij graag in overleg met u onderzoeken en ontwerpen hoe een specifieke opleiding op maat voor u en uw medewerkers kan worden aangeboden. Als CHE Synnervate stellen wij onszelf ten doel om onze opdrachtgevers, klanten en deelnemers te ontmoeten en te bewegen in het zetten van hun natuurlijke volgende stap. Dat betekent dat alle opleidingen kleinschalig zijn opgezet, continu opnieuw worden afgestemd op een specifieke groep deelnemers en naast kennisoverdracht zich ook richten op het praktisch doorvertalen van die kennis in de eigen werkpraktijk. Onze opleidingen hebben wij onderverdeeld in een drietal categorieën: Hosted by: Dit is de kern van ons aanbod en omvat met name de Spiral Dynamics Integral opleidingen. CHE Synnervate is het unieke opleidingsinstituut in Nederland voor de door Dr. Don Beck gecertificeerde SDi opleidingen. Powered by: Dit betreft opleidingen die wij essentieel achten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en waarin wij intensief samenwerken met andere bekwame trainers en opleiders om zo hun aanbod geïntegreerd aan te kunnen bieden. Supported by: Deze opleidingen bevelen wij van harte aan, echter u vindt deze uitsluitend op onze website. Zij worden veelal aangeboden door partners met wie wij al jaren nauw samenwerken. Een synnerverend verbindend en vitaliserend opleidingsaanbod voor u en uw collega s, in organisaties en in een wereld die allen volop in beweging zijn. Wij hopen u van harte te kunnen verwelkomen bij een van onze opleidingen. Maart 2013 Trainers & Synnervators CHE Synnervate

3 Hosted by Introductieworkshop Spiral Dynamics Integral Het doel van deze laagdrempelige workshop is een nadere kennismaking met het integrale model van Ken Wilber en de Spiral Dynamics benadering zoals die door Dr. Don Beck en Chris Cowan is uitgewerkt. s Ochtends worden via presentatie, muziek, spel en filmfragmenten de verschillende waardesystemen van Spiral Dynamics geïntroduceerd. Een ochtend die alle zintuigen aanspreekt! Als voorbereiding op de workshop vult u online een vragenlijst in die een Persoonlijk Waarden Profiel oplevert. Dit profiel wordt in het eerste deel van de middag toegelicht en in tweetallen besproken. Daarna nemen we de tijd om te kijken hoe u dit gedachtegoed kunt toepassen in de contexten waarin u werkzaam bent. Spiral Dynamics Integral (SDi) laat zien waar we als mens in de evolutie zijn aangekomen en tot welke volgende stap we worden uitgenodigd. Het SDi model brengt veel van de dissonantie die we momenteel zien in organisaties en in onze samenleving in perspectief. Het prikkelt ons integraal te zoeken naar oplossingen om de systemen waarin we leven gezond te maken. Deze workshop geeft inzicht in: Wat mensen beweegt en vanuit welke waardesystemen en wereldbeelden ze handelen Waarom verschillende begeleidings-, managementen opvoedmethoden wel of niet effectief zijn Hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een werkbare samenleving Begeleiders: Leida Schuringa en Jasper Rienstra Spiral Dynamics Integral level 1 De Spiral Dynamics Integral (SDi) level 1 basistraining geeft deelnemers een diepgaand inzicht in het Spiral Dynamics Integral model en het achterliggende gedachtegoed ontwikkeld door Clare W. Graves. In de training oefenen we om vanuit een integraal perspectief naar complexe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken te kijken, om zo tot vernieuwende inzichten te komen over de ontwikkeling van deze systemen. De kern van Graves werk was hoe de mens en zijn leefomgeving zich tot steeds complexere entiteiten, vmemes, ontwikkelen. Zowel de dynamiek van deze ontwikkeling, als de in onze wereld gevormde waardesystemen, worden uitvoerig besproken. Ook wordt vanuit deze inzichten besproken hoe de Nederlandse samenleving zich evolutionair heeft ontwikkeld en hoe de Nederlandse identiteit zich heeft gevormd. Daarnaast gaan we uitvoerig in op het integrale model van Ken Wilber en bespreken we de vmemes en de veranderdynamiek vanuit dit perspectief. Vast onderdeel van de opleiding is de Spiral Dynamics Experience. Tijdens deze ervaringsgerichte dag kan men aan den lijve ervaren hoe de waardesystemen en de evolutionaire systeemdynamiek in een ieder actief en aanwezig zijn. Deelnemers kunnen inzichten toepassen in zeer uiteenlopende vakgebieden en in de praktijk zien we dan ook een grote diversiteit aan deelnemers zoals coaches, managers, organisatiedeskundigen, planologen, politici, kunstenaars, onderwijskundigen, etc. De SDi level 1 training is de basis voor de SDi 2 vervolgtrainingen die zich richten op specifieke praktische toepassingen van het gedachtegoed. De SDi level 1 training geeft inzicht in: De theorieën en methodieken die ten grondslag liggen aan SDi en het achterliggende gedachtegoed Waar u zelf als individu staat in uw eigen ontwikkeling in relatie tot de waardesystemen en veranderdynamiek Wat mensen beweegt en vanuit welke waardesystemen en wereldbeelden ze handelen Hoe we zonder oordeel kunnen kijken naar mens, organisatie en maatschappij In welke mate levensomstandigheden (en het ontwerp daarvan) bepalend zijn voor ons gedrag en onze manier van samenwerken Waarom verschillende begeleidings-, managementen opvoedmethoden wel of niet effectief zijn Hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een werkbare samenleving Hoe we vanuit een integrale visie een vernieuwende en werkbare bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de hedendaagse complexe vraagstukken Begeleiders: Edwin Holwerda, Jasper Rienstra en diverse gasttrainers De Spiral Dynamics Integral (SDi) level 2 trainingen zijn gericht op het leren toepassen van Spiral Dynamics Integral in de praktijk; door het analyseren en duiden van complexe vraagstukken om vervolgens aan de hand van die analyses te komen tot passende en afgestemde interventiestrategieën.

4 Spiral Dynamics Integral level 2 Team- en Organisatieontwikkeling Spiral Dynamics Integral level 2 Evolutionairy leadership Deze training is specifiek gericht op het toepassen van SDi binnen een bedrijfs- en/of organisatiecontext. De training sluit aan bij het eigen instrumentarium van de deelnemers en ondersteunt hen in het bepalen van welk instrument en welke interventie passend kan zijn in een organisatiesysteem op basis van een solide SDi diagnose en duiding. In deze training oefenen deelnemers aan de hand van concrete casuïstiek die door henzelf en door de trainers zal worden ingebracht. Deelnemers werken met verschillende benaderingen en strategieën om de vraag en de situatie van klanten en opdrachtgevers te duiden en te interpreteren vanuit het perspectief van SDi. De deelnemers onderzoeken - vertrekkende vanuit hun eigen instrumentarium - verschillende mogelijkheden tot het bijdragen aan de natuurlijke volgende stap van de klant, c.q. opdrachtgever. De training stelt de deelnemers in staat de verkregen inzichten toe te passen in zeer uiteenlopende vakgebieden en is geschikt voor leidinggevenden, adviseurs, managers, beleidsmakers, projectleiders, P&O medewerkers, coaches en trainers in organisaties, bij overheden of elders in de samenleving. De training SDi 2 Team- & Organisatieontwikkeling biedt deelnemers: Een verdieping van de SDi level 1 training in het duiden en integraal analyseren van de dynamiek van complexe systemen, de onderliggende waardesystemen en de leef- en werkomgeving die daaraan ten grondslag ligt. The Art of Profiling: het verantwoord en integer leren profileren en diagnosticeren van teams en organisaties aan de hand van de waardesystemen, veranderstadia en integrale theorie. De uitdaging om hun eigen instrumentarium als leidinggevende, als manager, als adviseur of trainer, vanuit het perspectief van SDi te onderzoeken, te beschrijven en aan te scherpen, om zo dit instrumentarium nog gerichter in te kunnen zetten voor teams en organisaties. Een gezamenlijk onderzoek naar trends in organisaties en hun ontwikkeling, om zo beter zicht te krijgen op mogelijke knelpunten, en aspecten die een hefboomwerking kunnen hebben, in de gezonde ontwikkeling van de organisatie. De mogelijkheid om werkzame processen en transitiepatronen van organisaties beter begrijpen, alsmede de ziel en natuurlijke impuls van een team en organisatie beter te leren doorgronden en tot uitdrukking te laten komen. De gelegenheid om concrete en eigen casuïstiek in te brengen, te analyseren en te interpreteren om zo een volgende stap te zetten in de aanpak daarvan. Begeleiders: Marinet Ritz, Edwin Holwerda en Jasper Rienstra This training is specifically for people with real leadership contexts, people who play a leadership role in some kind of collective: leading people, formulating strategy, and overseeing implementation. The training course is offered in English. Life conditions in the world at this time are challenging us to lead our organisations, our communities and ourselves in new ways. This training help us as leaders to keep track of the complexity and pace of change, while staying centred in ourselves and grounded in the next natural step. We call this an integral evolutionary praxis. Integral because we equip ourselves to identify the bigger patterns that connect and the specific role each part can play. Evolutionary because we learn to see the world and ourselves as part of a dynamic life process in which change is the only constant. Praxis due to the combination of theory and practice. By the end of this training you should have gained insights and practices that support you to: Apply core integral evolutionary concepts to your leadership role and context Integrate different worldviews in yourself and engage them creatively in the world Identify your core development points in your leadership role Build a support environment for yourself as you move forward This will make you more effective in identifying underlying patterns, engaging in impactful interventions and navigating your way through complex and turbulent times. The training is composed of a number of core elements: Teaching and exploration of core integral evolutionary concepts, like SDi, for leadership roles Application of concepts to your own context, in small peer groups UZAZU-inspired physical and energetic embodiment practice to engage and integrate different worldviews Interactive theatre to explore your leadership situations and rehearse for reality As well as this, we will have a session with other leaders who are already applying and embodying this perspective, for you to find out how they are living it. Part of the preparation for this training is writing a short pre-paper, in which you analyse your own leadership context from your current understanding of an integral evolutionary perspective. Preparation also includes a SDi 360 Leadership Scan. This course also counts as two credits of Ubiquity University academic accreditation for enrolled graduate students, when accompanied by a post-paper. Trainers: Peter Merry, Jasper Rienstra and Ilse van Haastrecht Wij zien dat deze tijd vraagt om een transitie in onszelf als individu, om transities in onze organisaties en ondernemingen, en om een fundamentele verandering in de manier waarop we invulling geven aan de samenleving als geheel.

5 Spiral Dynamics Integral level 2 Integrale Samenlevingsontwikkeling Spiral Dynamics Integral level 3 SDi Senior Practitioner De SDi level 2 training Integrale Samenlevingsontwikkeling is specifiek gericht op het toepassen van SDi in een maatschappelijke of samenlevingsgerelateerde context. In de training oefenen we om vanuit een integraal perspectief naar complexe maatschappelijke en sociale vraagstukken te kijken om zo tot vernieuwende, passende en werkbare inzichten en interventiestrategieën te komen. Onze samenleving wordt op dit moment geconfronteerd met enorme uitdagingen. De vraagstukken zijn bijzonder complex, veranderingen vinden in een hoog tempo plaats en de schaal waarop alles zich afspeelt, heeft een breed en mondiaal karakter. Om goed om te kunnen gaan met de dynamiek van de hedendaagse complexiteit wordt om een transformatie naar nieuwe manieren van denken en doen, vanuit een ruimer bewustzijn, gevraagd. De training stelt de deelnemers in staat de verkregen inzichten toe te passen in zeer uiteenlopende vakgebieden, en is geschikt voor professionele vakmensen die werkzaam zijn in de gebieds- en wijkontwikkeling, de politiek en de beleidsontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken (zoals gezondheidszorg, integratie, onderwijs, milieu, leefkwaliteit en wonen). De training SDi 2 Integrale Samenlevingsontwikkkeling biedt deelnemers: De mogelijkheid de theorieën en methodieken die ten grondslag liggen aan SDi en het achterliggende gedachtegoed binnen een specifieke maatschappelijke of grootschalige sociale context leren toe te passen; Een verdieping in het duiden en integraal analyseren van de dynamiek van complexe systemen, de onderliggende waardesystemen en de leef- en werkomgeving die daaraan ten grondslag ligt. Inzicht in de concreet te zetten stappen t.b.v. integrale samenlevingsontwikkeling en hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een werkbare samenleving De uitdaging om het eigen instrumentarium vanuit het perspectief van SDi te onderzoeken, te beschrijven en aan te scherpen. De gelegenheid om concrete en eigen casuïstiek in te brengen, te analyseren en te interpreteren om zo een volgende stap te zetten in de aanpak daarvan Een visie uitgaande van multi-stakeholder samenwerking (Meshworking) waarin het gezamenlijke doel centraal staat in plaats van de eigen belangen van iedere partner afzonderlijk. Begeleiders: Gaston Remmers, Paul Zuiker, Leida Schuringa, Edwin Holwerda en Ard Hordijk De SDi Level 3 Senior Practitioner certificering bouwt toepassingsgericht voort op datgene wat je als deelnemer hebt geleerd tijdens de SDi level 1 en 2 opleidingen. De ervaring leert ons dat om SDi werkelijk in de praktijk te kunnen toepassen, het deelnemen aan een training vaak niet toereikend genoeg is. Daarom bieden we, in het verlengde van de SDi level 1 opleiding en de verschillende modulaire SDi level 2 opleidingen, een SDi level 3 certificeringstraject aan waarin je als SDi Practitioner on-the-job wordt begeleid door een ervaren SDi Master Practitioner. De training geeft je de unieke mogelijkheid om een 2nd tier perspectief toe te leren passen op jouw leef- en werkomgeving. Het SDi 3 traject is een mentortraject waarin je professioneel ondersteund wordt in het toepassen van SDi in een door jou specifiek gekozen context en casus. Of je nu voor een organisatie werkzaam bent of als externe professional ondersteuning biedt aan organisaties en projecten, het SDi 3 traject is zó ontworpen dat jouw kwaliteiten en competenties in de praktijk optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. De verschillende SDi 3 modules waarin je gecertificeerd kunt worden zijn: SDi Level 3 Evolutionair Leiderschap SDi Level 3 Team- en Organisatieontwikkeling SDi Level 3 Integrale Samenlevingsontwikkeling Dit SDi level 3 certificeringstraject is erkend door Dr. Don Beck. Deelnemers aan het traject worden bij afronding gecertificeerd als Level 3 Senior Practitioner. De certificering geeft je de mogelijkheid om je tot SDi Master Practitioner te ontwikkelen en een mentor te worden voor anderen. De evaluatiecriteria zijn vastgesteld aan de hand van het integrale model van Ken Wilber. In onderlinge afstemming wordt geëvalueerd of in elk kwadrant én tussen de kwadranten de beoogde transformatie is gerealiseerd. Daarnaast bekijken we hoe jij vanuit 2nd tier perspectief jouw grootste potentieel in verbinding met het grotere geheel tot uiting brengt en hoe jij, door jouw bewustzijn en acties, bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en ontvouwing van de Spiral. Certificering wordt uiteindelijk toegekend als aan wederzijds akkoord bevonden criteria is voldaan. Voorwaarde voor deelname is dat je de SDi level 1 opleiding en één van de SDi level 2 modules hebt afgerond. Master Practitioner mentoren: Arjen Bos, Edwin Holwerda, Peter Merry, Jasper Rienstra en Marinet Ritz Syn het verbinden van de verschillende delen nervate het vitaliseren van het nieuw ontstane geheel

6 Powered by Opleiding Integrale Coaching Meesterschap in Tegenwoordigheid van Geest De 2,5 jarige opleiding voor integrale coaching leidt mensen op (trainers, managers, coaches, docenten, artsen, adviseurs etc.) die vanuit bewustzijn een rol willen spelen in het leiden, begeleiden en inspireren van andere mensen in hun ontwikkeling. De opleiding is voor mensen die het verlangen hebben om naar het hart van hun bestaan te gaan en hun potentieel ten volle tot uitdrukking willen brengen in de wereld. De basis van integrale coaching is dat persoonlijke ontwikkeling wordt begeleid vanuit een vrij, wakker en authentiek standpunt. Kennis uit de Westerse psychologie en de wijsheid uit de Boeddhistische tradities worden hierin geïntegreerd. en de relationele samenhang. Omdat je zelf het meest essentiële instrument voor begeleiding bent, vormt je eigen ontwikkeling de basis voor de betekenis die je kunt hebben voor anderen. In deze opleiding leer je vanuit een nieuwe en bevrijdende manier kijken naar je eigen leven en de ontwikkeling van anderen. Het gedachtegoed dat leidend is in de opleiding is: Zijnsoriëntatie (H. Knibbe) Evolutionaire ontwikkeling, Integral- en holon theorie (D. Beck, A. Cohen, K.Wilber) Basis ontwikkelings- en sociale psychologie (A. Almaas, D. Siegel, Wolf e.a.) Systeem georiënteerde Training (Y. Agazarian) Confronteren met Respect Confronteren met Respect is een tweedaagse training voor mensen die vanuit hun kracht de verbinding met anderen aan willen gaan. Het uitgangspunt is: een authentieke confrontatie is een teken van respect. Het rode waardesysteem uit Spiral Dynamics staat voor handelen, snel en gericht, voor daadkracht, voor begrenzing, voor voluit ja én nee kunnen zeggen. Het is essentieel voor onbevreesd authentiek zijn in de praktijk. Rood is veelal onderontwikkeld in Nederland. Begeleiders: Jasper Rienstra en Leidje Witte In deze training leert u uw eigen gezonde rood kennen en - al oefenend - belichamen: Leer hoe u met meer moed en gemak kunt confronteren, in plaats van vermijden of uitstellen. Ervaar dat confronteren echt iets positiefs kan zijn! Ontdek wat het vraagt om te confronteren vanuit authentieke kracht, en hoe dat tot meer zelfvertrouwen leidt. Ontdek hoe confronteren tot meer en diepere verbinding in relaties leidt. Leer (bijv. Als leidinggevende) te confronteren met inachtneming van én rolverschillen én persoonlijke gelijkwaardigheid. Leer scheppend te confronteren om iets te bereiken waar u in gelooft. We kijken naar het hele systeem waarin iemand functioneert: de inter-persoonlijke menselijke dynamiek Trainers: Marinet Ritz (oprichter), Annick Nevejan, Rob van Vliet en Shanta Baan

7 Wij behouden ons het recht voor trainers/begeleiders, data, locaties en prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vermeldingen in deze brochure. Voor meer informatie en inschrijving: Op al onze trainingen en opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op onze website en op te vragen bij de KvK.

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation Masterthesis DE VOLGENDE STAP De taalcoördinator als inhoudelijk leider Klarinske de Roos Master Learning & Innovation Voorwoord In 2012 rondde ik de opleiding voor taalcoördinatoren af. Een studie waar

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Collaboration: the next step

Collaboration: the next step Collaboration: the next step A whitepaper on the foundations of an Enterprise Social Network. Een whitepaper door DMC-studenten van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van de cursus E-organisation gegeven

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Haal het beste uit uw team Hoe inzicht in drijfveren leidt tot betere resultaten

Haal het beste uit uw team Hoe inzicht in drijfveren leidt tot betere resultaten Profile Dynamics Haal het beste uit uw team Hoe inzicht in drijfveren leidt tot betere resultaten Teamoptimalisatie is iets van alle tijden. Juist in ederland, een land met een sterke kenniseconomie, is

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE?

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? MINDSET & LEAN EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset? Masterthesis MHBA 10 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE

OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis begroten Begrotingscyclus Beleidsmatig begroten Basis accountantscontrole Comptabiliteitswet en financieel beheer Curaçao Comptabiliteitswet en financieel

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Talent- en leiderschapsontwikkeling Talent- en leiderschapsontwikkeling Voorwoord Elke organisatie beschikt over talentvolle medewerkers en geboren leiders, ook die van u. De vraag is of ze genoeg ruimte krijgen om hun talenten te laten

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba Deloitte Academy Learning Solutions 2015 Aruba Dutch Caribbean, 2015 Welkom bij Deloitte Academy Learning Solutions for a 21st century workforce Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

Vitaliserende vergezichten

Vitaliserende vergezichten School voor loopbaan & leiderschap Ben je op zoek naar het meest vitaliserende loopbaanperspectief, een nieuwe loopbaanstap of naar meer zeggingskracht in je dagelijks werk en leiderschap, dan heeft VistaNova

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie