Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8"

Transcriptie

1

2 Colofon Inhoud Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Wiskunde - Informatica E. Willockx, A. Devaux J. Crab Voorwoord 5 De opleiding Informatica Waarom informatica studeren? Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8 Toekomstperspectieven 10 Aan jou de keuze! 10 Doel en ambitie 11 Slagen, hoe doe je dat? 12 Troeven 12 Een goede motivatie en doorzettingsvermogen 12 Een efficiënte studieplanning 12 Een degelijke voorkennis 13 Studieprogramma Bachelor in de informatica 14 Bachelor eerste jaar 15 Bachelor tweede jaar 15 Opleidingsonderdelen Bachelor 15 Bachelor derde jaar 1 Keuzevakkenlijst Bachelor tweede en derde jaar 1 Studieprogramma Master of Science in de Informatica 17 Afstudeerrichtingen 17 Opties 17 Keuzemomenten 19 Opleidingsonderdelen Master 19 Afstudeerrichting Computationele informatica 20 Afstudeerrichting Computernetwerken en gedistribueerde systemen 21 Afstudeerrichting Databases 22 Afstudeerrichting Software engineering 23 Studie- en studentenvoorzieningen 24 Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen Faciliteiten voor Informaticastudenten 24 echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het vakkenaanbod van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie in deze brochure. Studentenverenigingen

3 Inhoud Voorwoord titel Plattegrond van de campussen 2 Campus Middelheim 2 Campus Groenenborger 27 Bijkomende informatie 28 Provinciale informatiedagen 28 Infomomenten voor toekomstige studenten 28 Brochures over andere opleidingen 29 Wegwijzer voor de toekomstige student 29 Wegbeschrijving 29 STudenten Informatie Punt (STIP) 30 Faculteit Wetenschappen Decanaat 30 Departement Wiskunde - Informatica 30 Welkom Welkom bij de opleidingen Bachelor en Master in de Informatica aan de Universiteit Antwerpen! In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over onze opleiding informatica. We hopen dat deze informatie je helpt bij de grote beslissing waar je nu voor staat. Een doordachte studiekeuze is immers belangrijk om met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen aan je opleiding te beginnen. Wij bieden een unieke opleiding aan, conform de visie van de Universiteit Antwerpen op studentgecentreerd onderwijs. Voor de informatica is dit het meest zichtbaar in het projectwerk: in elk van de studiejaren is er minstens één project voorzien waarin je (al dan niet in samenwerking met je collegastudenten) aantoont dat je de opgedane kennis ook in de praktijk kan omzetten. Dit is een afspiegeling van wat er van je verwacht zal worden als je eenmaal afgestudeerd bent. Meer algemene informatie over het studeren aan de Universiteit Antwerpen - onderwijs en examens, studie- en studentenbegeleiding, voorbereidende cursussen, studentenleven, sociale voorzieningen, bibliotheken, enz. - vind je in de brochure Wegwijzer voor de toekomstige student die in april verschijnt en op de website bij Toekomstig student. Je kan ons ook ontmoeten op de infodagen, de openlesnamiddag aan de Universiteit Antwerpen en op de SID-in in Antwerpen. We zijn er dan om een antwoord te geven op al je vragen over onze informaticaopleiding. We wensen je alvast alle succes op je zoektocht naar een geschikte opleiding en bij het maken van je studiekeuze, de onderwijscommissie Informatica* departement wiskunde-informatica Middelheimcampus, gebouw G *De onderwijscommissie informatica bestaat uit alle leden van het academisch personeel die actief zijn in de opleiding informatica en uit studentenvertegenwoordigers van de verschillende studiejaren. De onderwijscommissie is verantwoordelijk voor het informaticaonderwijs binnen de faculteit wetenschappen. 4 5

4 titel De opleiding Informatica De opleiding Informatica titel Waarom informatica studeren? Ben je wetenschapper of ondernemer: zonder informatica kan je je baanbrekende dromen wel opbergen. Wil je biologische systemen doorgronden, wil je onze geneeskunde en gezondheidszorg revolutionair veranderen, wil je het heelal of de oorsprong van het leven begrijpen, wil je de cruciale systemen op aarde beschermen die ons in staat stellen om te overleven: informatica is een basisvereiste bij de uitwerking van deze ideeën en bij de toepassing ervan in de samenleving. In het Humane Genome Project werden de meer dan genen van het menselijk DNA geïdentificeerd, wat alleen kon doordat informatica voorzag in concepten, instrumenten en rekenkracht. Dat stelde wetenschappers bijvoorbeeld ook in staat om driedimensionale proteïnen te ontcijferen. De cruciale rol van informatica in wetenschappelijke vooruitgang zal alleen maar toenemen. Dat was al duidelijk in 2005, toen een denktank gerenommeerde wetenschappers in hun toonaangevende rapport Science 2020 het belang en de impact van computing en computer science op wetenschap beschreef. We vermelden hieronder enkele aspecten van de visie die deze wetenschappers uitschreven. Je zult zien dat de uitdagingen groot zijn en de groeimogelijkheden onbeperkt. Om complexe menselijke systemen te kunnen begrijpen, zijn informaticainstrumenten en -concepten onmisbaar. Je wil bijvoorbeeld de effecten van menselijke activiteit op een ecosysteem berekenen. Dan heb je krachtige predictieve modellen nodig om de interacties te vatten van de vele complexe factoren die een ecosysteem bepalen en beïnvloeden. Of denk aan het immense fileprobleem in grote transportnetwerken. Zonder het abstractieniveau en de algoritmen uit de informatica, is het onmogelijk om over dergelijke complexe netwerken te redeneren. Daarnaast groeit ook de overtuiging dat je cellen en cellulaire systemen zoals het brein maar écht kunt doorgronden als je ze beschouwt als informatieverwerking. Ook in de ondernemingswereld heeft informatica voor een ware revolutie gezorgd. E-business, informatietechnologie en elektronische communicatie hebben het mogelijk gemaakt om bedrijfsprocessen te analyseren en te verbeteren. Bedrijven kunnen zo hun efficiëntie fors verhogen. Soms gaat het daarbij om iets eenvoudigs, zoals een website voor rechtstreekse verkoop aan de klant, maar het kan ook gaan om een volledige ommezwaai in de manier waarop een bedrijf zijn orders intern afhandelt. De kern van de zaak is altijd communicatie. De meeste bedrijfsprocessen zijn immers in essentie een verplaatsing van gegevens van A naar B. Goederen worden veel minder verplaatst, bijvoorbeeld tijdens de productie of na verkoop. Het zal dan ook niet verbazen dat vele verbeteringen in bedrijfsresultaten het gevolg zijn van betere informatietechnologie. De veranderingen op dit vlak gaan trouwens razendsnel. Informatica maakt niet alleen vooruitgang mogelijk in andere disciplines van wetenschap en techniek, het is ook zelf een bloeiende wetenschap. Tijdens je opleiding kom je al in contact met een aantal onderzoeksproblemen die van fundamenteel belang zijn, zoals: Hoe kan je, gegeven enkele sleutelwoorden, zo efficiënt mogelijk de meest relevante documenten terugvinden in een enorme documtenbank? Welke testcases zijn er nodig om alle lijnen van een stuk code minstens één keer uit te voeren? Hoe kan je getallen voorstellen op een computer met een beperkt aantal bits? Welke weg moeten pakketjes, die over het internet verstuurd worden, volgen van A naar B? Computerwetenschappers bestuderen en geven vorm aan de wetenschap achter onmisbare systemen en toepassingen, zoals: Principes van besturingssystemen - Windows, MacOS, Linux; Peer-to-peer applicaties - utorrent, Skype, or limeware; Google page ranking algoritmen. Informatici hebben niet alleen een grote impact op computergebruikers, ze kunnen ook een impact hebben op de gemeenschap en de andere wetenschappen. Wat is informatica? Het mag duidelijk zijn: informatica heeft veel aspecten en erg veel toepassingen. Maar wat is het nu precies? Daarom even een definitie. Informatica is de studie en de wetenschap van de theoretische grondslagen van informatie en informatieverwerking en de implementatie en toepassing daarvan in computersystemen. 7

5 titel De opleiding Informatica De opleiding Informatica titel Binnen de informatica (of computerwetenschappen) zijn er vele subdomeinen: Sommige leggen de nadruk op de berekening van specifieke resultaten, zoals computer graphics. Andere leggen zich toe op de eigenschappen van berekeningsproblemen, zoals computationele complexiteitstheorie. Nog andere focussen op de vraag wat eigenlijk kan berekend worden met een computer en wat dan wel de beste manier is om dat te doen. Zo vergelijkt de theorie van programmeertalen verschillende manieren om een berekening te beschrijven. Een heel ander domein is dat van de interactie tussen mens en computer. Hier draait alles om de uitdaging om computers en hun berekeningen nuttig, bruikbaar, universeel en intuïtief toegankelijk te maken voor mensen. Een van de nieuwste en meest belovende subdomeinen situeert zich op het vlak van embedded systemen en draadloze netwerken van passieve en actieve sensoren. Niettegenstaande hun hoge graad van distributie, heterogeniteit, decentralisatie en onderlinge afhankelijkheid moeten dergelijke systemen voldoen aan strenge eisen qua betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. Een belangrijke uitdaging voor de informatica dus. Klaar om hoge toppen te scheren? Om een goed beeld te krijgen van wat informatica precies is, kan je ook kijken naar de wetenschappelijke en technologische uitdagingen die informatici momenteel te lijf gaan. Computerplatformen worden steeds complexer. Wat vroeger alleen door supercomputers berekend kon worden, wordt nu voorgeschoteld aan systemen met niet-uniforme multi-processor (multi-core) systemen. Alleenstaande processoren met uniforme geheugensystemen raken steeds meer in onbruik, en dat heeft drastische gevolgen voor de bestaande programmeermodellen. Die uitdaging wordt nog groter door de toenemende nood aan integratie via het internet. Er is dan ook nood aan nieuwe programmeermodellen en nieuwe geïntegreerde software instrumenten om deze nieuwe hardware technologie volop te kunnen benutten. Bedrijfsgegevens, financiële data, resultaten van klimaatobservaties, gegevens uit de nanofysica, de bio-informatica,... de hoeveelheid data waarmee beleidsmakers, managers en wetenschappers overspoeld worden, is niet meer te overzien. Het Sanger Centre in Cambridge, bijvoorbeeld, steunt op een indrukwekkend IT-systeem voor haar genoomonderzoek. Dit instituut 8 alleen al beheert op dit moment 150 terabytes (10 12 bytes) aan gegevens. De Large Hadron Collider (LHC) van CERN in Genève zal jaarlijks zo n 15 petabytes (15 miljoen gigabyte of 15 keer bytes) aan data voortbrengen genoeg om elk jaar meer dan 1,7 miljoen DVD s te vullen. Data management is dan ook een kwestie die dagelijks aan belang wint, net als de visualisatie van data. De behoefte aan goede instrumenten om groeiende datastromen te beheersen en om de kennis die erin verborgen zit bloot te leggen, is groot. De huidige ontwikkeling van nieuwe methodes voor data mining en data analyse is alvast veelbelovend. Elke technologie, ongeacht de bedrijfstak waar ze wordt toegepast, steunt op modellen. Of het nu gaat om financiële of productietechnologie, om een dienst of een wetenschappelijke toepassing: elk bedrijf wil met een model nagaan of de technologie werkt, alvorens tijd en geld te investeren in grootschalige productie. Informatici worden dan ook ingeschakeld in uiteenlopende sectoren. Je helpt misschien mee bij de creatie van een nieuw product, een pacemaker, een gsm antenne of een onderdeel voor een satelliet. Of je wordt betrokken bij de layout van de componenten in een nieuw draagbaar toestel, om ervoor te zorgen dat de onderdelen optimaal geplaatst worden. Of je helpt bij de ontwikkeling van algoritmen voor een bewegende robot. Reken maar dat het ontwerp van zo n model en het tot stand brengen van overeenstemming tussen dat model en de werkelijkheid een serieuze uitdaging is. Beeld je even in dat een klein deel van de (naar schatting) 50 miljoen PC s op aarde en de 250 miljoen gezinnen met breedband internet een deel van hun onbenutte rekencapaciteit beschikbaar stellen voor wetenschappers. Daardoor worden grootschalige berekeningen die veel verwerkingstijd vragen plots mogelijk! Zo gebruikt het grid computersysteem onbenutte CPU tijd van privé computers om radiosignalen te analyseren van de Arecibo radiotelescoop, op zoek naar mogelijk bewijs van buitenaards intelligent leven. Een grid computernetwerk werkt echter alleen maar goed als de capaciteit van vele verschillende computers in een netwerk efficiënt gebruikt wordt - opnieuw een taak voor informatici. 9

6 titel Toekomstperspectieven Toekomstperspectieven titel Aan jou de keuze! Wie informatica studeert, verzekert zichzelf van een ruime keuze op de arbeidsmarkt en heeft meer dan ooit het vooruitzicht van een boeiende carrière. Met het diploma informatica op zak, zul je je niet moeten afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder welke job je toelaat je talenten tot volle bloei te brengen en een belangrijke impact te hebben. 10 De grootste uitdagingen in wetenschap en technologie in de 21ste eeuw zijn multidisciplinair (verschillende wetenschappelijke disciplines werken daarbij nauw samen). De computerwetenschappers zullen hierbij gevraagd worden om vanuit verschillende disciplines data te verzamelen en software, systemen, netwerken, algoritmen en databeheer op elkaar af te stemmen. Ze spelen dus een cruciale rol om pakweg een fysicus en een ingenieur toe te laten vlot samen te werken, of om de complexe gegevensuitwisseling tussen een arts en een biochemicus succesvol te laten verlopen. De moderne economie die steeds competitiever wordt en de groeiende nood aan duurzaamheid hebben eveneens veel in petto voor informatici. De nood groeit immers aan nieuwe industriële systemen, de ontwikkeling en optimalisatie van gespecialiseerde software, netwerken met meer capaciteit en veiligheid, nog grotere rekencapaciteit een kolfje naar de hand van een computerwetenschapper. Een greep uit het ruime gamma carrièremogelijkheden: 1) In een bedrijf kan je aan de slag als (technologie)consultant, software ontwikkelaar, systeemontwerper, software architect, software analist, web ontwerper en ontwikkelaar, projectleider, helpdesk medewerker, industrieel onderzoeker, infrastructuurbeheerder of medewerker op de afdeling verkoop en marketing. 2) Je kunt terecht op de afdeling onderzoek en ontwikkeling van een industrieel bedrijf of een bank, maar je kunt in het bedrijfsleven ook je brede achtergrond als wetenschapper gebruiken in snel wijzigende projecten en onderzoeksuitdagingen. 3) Of je legt je toe op een wetenschappelijke carrière waarbij je je verdiept in de theoretische computerwetenschappen. De kennis die je hierbij opbouwt, draag je uit door samen te werken met wetenschappers uit verschillende disciplines, faculteiten, universiteiten en bedrijven, binnen Europese en internationale projecten. Dit geven we nog even mee: enkele van de toepassingen die algemeen beschouwd worden als economisch beloftevol en technologisch belangrijk (en waar je als computerwetenschapper een serieuze impact op hebt): alternatieve energiebronnen, highperformance computing, nanotechnologie, biotechnologie, draadloze communicatie, sensoren, micro-elektronica systemen, nieuwe materialen zoals zelfherstellende materialen, supergeleiders, halfgeleiders. Tijdens je studie aan de Universiteit Antwerpen kan je alvast proeven van uiteenlopende toepassingen van computerwetenschappen. Als student stap je mee in de boeiende, creatieve, dynamische en veelzijdige wereld van de informatica en kan je mee (internationale) projecten helpen realiseren. Doel en ambitie Het doel van de opleiding Informatica aan de Universiteit Antwerpen is bekwame en wetenschappelijk gevormde informatici af te leveren. Na je opleiding: ben je in staat je de nieuwste technologische ontwikkelingen in de diverse deelgebieden van de informatica eigen te maken, kan je deze, waar nodig, exploiteren binnen je beroepscontext en kan je zelf een originele bijdrage leveren tot de verdere evolutie van de informatica. Het is onze ambitie om een unieke opleiding aan te bieden gebaseerd op de aanbevelingen van gerenommeerde wetenschappelijke organisaties zoals ACM, IEEE en SIAM. We wensen je niet alleen een diploma mee te geven, maar ook voldoende diepgang en flexibiliteit zodat je gegeerd bent op de arbeidsmarkt en een academische positie kan bekleden aan universiteiten en onderzoeksinstellingen met wereldfaam. 11

7 titel Slagen, hoe doe je dat? Slagen, hoe doe je dat? titel Troeven Is slagen een kwestie van geluk? Hangt het grotendeels af van je vooropleiding? Hoeveel moet je dan wel studeren? Kan je zelf inschatten of je voldoende voorbereid bent voor een examen? Krijg je hulp bij het maken van een studieplanning? 12 Terechte vragen, want aan de universiteit ligt de lat hoog. Maar laat je niet te snel ontmoedigen. De belangrijkste troeven om te slagen in de opleiding informatica zijn een goede motivatie, doorzettingsvermogen, een efficiënte studieplanning en - in mindere mate - een degelijke voorkennis. Een goede motivatie en doorzettingsvermogen Met een goede motivatie en grote belangstelling voor informatica kan je jezelf blijvend aanzetten tot een succesvolle studiehouding. Dit betekent dat je vanaf de eerste week enthousiast aan het werk gaat en bereid bent wekelijks een 45-tal uren (contactmomenten inbegrepen) aan je studies te besteden. En dit terwijl je op de universiteit heel wat vrijheid krijgt en er volop studentenactiviteiten worden georganiseerd... Van doorzettingsvermogen gesproken! Je merkt het al: het is van groot belang een evenwicht te vinden tussen verschillende aspecten van het studentenleven! Een efficiënte studieplanning In het secundair onderwijs heb je heel wat ervaring opgedaan met studeren volgens een strikte planning die meestal door je leraars werd opgelegd. Aan de universiteit mag je zelf gaan plannen en wat dit betreft is het eerste semester van het eerste jaar cruciaal. In dit semester ervaar je wat een universitaire studie in de praktijk inhoudt: je krijgt in een behoorlijk tempo nieuwe kennis te verwerken en daarbij is het aan jou om zo snel mogelijk je studiestrategie aan te passen aan het universitair onderwijssysteem. Je staat er echter niet alleen voor: je kan hierbij de hulp inroepen van docenten, assistenten en medestudenten. Onthoud vooral dat je niet met je vragen mag blijven zitten tot het te laat is. Proffen, assistenten, studiebegeleiders en de medewerkers van Studieloopbaanbegeleiding zijn er om je zo goed mogelijk te begeleiden. Gewoon aankloppen of een mailtje sturen en je wordt geholpen. Via de semesterindeling, de studiepunten, de lage drempel naar proffen en assistenten, studiewijzers, een elektronisch leerplatform (blackboard), zelfstudieopdrachten, groepswerk, peerevaluatie, onderwijskwaliteitszorg, helpen we je bij de ontwikkeling van een efficiënte studiestrategie. Al nemen we je vanzelfsprekend niet alles uit handen: het is in de eerste plaats aan jou om de klus te klaren! Een degelijke voorkennis Bij de start van je informaticaopleiding hoef je geen informaticavoorkennis te hebben. Maar een specifieke voorkennis wiskunde is wél nodig. Elementaire rekentechnieken moet je beheersen en een basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige begrippen is noodzakelijk. Om je een idee te geven van wat dit in de praktijk betekent: een opleiding in het secundair onderwijs met uur wiskunde verhoogt je kans op slagen aanzienlijk. Op voorwaarde natuurlijk dat je dit combineert met motivatie, doorzettingsvermogen en de studieplanning uit het vorige punt. En wat als je een andere opleiding hebt genoten met minder wiskunde? Geen paniek! Je kan bijvoorbeeld je voorkennis opkrikken door deel te nemen aan de septembercursussen wiskunde of aan de hand van het boek Wiskunde voor de beginnende bachelor. Op die manier kan je je abstractievermogen op een goed startniveau brengen, want dat is een vaardigheid die je absoluut nodig hebt. Verder kan je met een grote inzet en een goede studiestrategie een extra inhaalbeweging maken in de loop van het academiejaar. Veel wiskundeleerstof uit het secundair onderwijs wordt immers herhaald, weliswaar aan een beduidend hoger tempo. Zo slagen er elk jaar studenten uit richtingen met minder dan uur wiskunde. Kortom, je zal ervaren dat je studieresultaat vooral van je eigen inzet en discipline afhangt en dat slagen geen kwestie van geluk is! 13

8 titel Studieprogramma Bachelor in de informatica Studieprogramma Bachelor in de informatica titel Het bachelorprogramma geeft je een wetenschappelijk onderbouwde opleiding in de informatica. Je ontwikkelt er de competenties, kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om te functioneren in het vakgebied van de informatica. Je krijgt een beeld van de vervolgopleiding (de masteropleiding), de beroepsmogelijkheden en de internationale uitwisselingsprogramma s waar je aan kan deelnemen. Je komt ook in contact met het onderzoekswerk dat, vaak in een internationaal kader, aan de universiteit wordt verricht. Vanaf het eerste jaar van je studie besteden we veel aandacht aan concrete projecten en aan teamwerk. In het tweede en derde jaar heb je heel wat ruimte om eigen accenten te leggen in je programma: meer dan een kwart ervan - de profileringsruimte - vul je zelf in met keuzevakken. De volledige bacheloropleiding Informatica omvat 180 studiepunten. Elk studiepunt komt overeen met een studietijd van 25 tot 30 uren. Studietijd slaat zowel op het bijwonen van de lessen of practica als op de voorbereidingstijd en het studeren voor de examens. De studietijd van een voltijds academiejaar varieert van 1500 tot 1800 uren studie. Het aantal studiepunt en van een opleidingsonderdeel zegt dus veel meer over hoeveel tijd je er uiteindelijk aan zal besteden, dan enkel het aantal uren dat je les hebt. Deze normen van het ECTS-project (European Community Course Credit Transfer System), vind je in heel Europa terug. Hieronder vind je de lijsten met opleidingsonderdelen van het modelprogramma van de drie bachelorjaren. Bij ieder onderdeel wordt het aantal contacturen theorie (Th.), het aantal contacturen practicum (Pr.) en het aantal studiepunten (Sp) opgegeven. De indeling in uren theorie (Th.) en praktijk (Pr.) is in werkelijkheid niet altijd even scherp te maken omdat er heel wat mengvormen bestaan van klassieke lessen en minilessen, projecten, portfolio werk, zelfstudie en praktisch werk. Je kan er ook voor kiezen om gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit te studeren, als onderdeel van je studie aan de Universiteit Antwerpen. Hierover vind je meer informatie in de brochure Wegwijzer voor de toekomstige student. Bachelor eerste jaar Opleidingsonderdelen Th. Pr. Sp. Inleiding programmeren Discrete wiskunde Computersystemen Talen en automaten Gegevensstructuren Inleiding software engineering 15 0 Calculus Inleiding tot C Computer Graphics totaal Bachelor tweede jaar Opleidingsonderdelen Th. Pr. Sp. Gevorderd programmeren Machines en berekenbaarheid Uitbatingssystemen Databases 40 4 Algoritmen en complexiteit Project databases 50 5 Lineaire algebra Numerieke lineaire algebra Computernetwerken Profileringsruimte: 12 sp kiezen uit keuzevakkenlijst (a) 12 totaal Opleidingsonderdelen Bachelor Op de website van de Universiteit Antwerpen onder >> informatica >> bachelor vind je meer uitgebreide en de recentste informatie over de begin- en eindtermen, inhoud, werk- en evaluatie vormen en noodzakelijk en aanbevolen studie materiaal

9 titel Studieprogramma Bachelor in de informatica Studieprogramma Master of Science in de informatica titel Bachelor derde jaar Opleidingsonderdelen Th. Pr. Sp. Eindwerk Databases (XML & webtechnologie) Telecommunicatiesystemen Wetenschappelijk programmeren Software engineering Levensbeschouwing 30 3 Inleiding gedistribueerde systemen Profileringsruimte: 21 sp kiezen uit keuzevakkenlijst (a) of (b) 18 totaal Keuzevakkenlijst Bachelor tweede en derde jaar Keuzevakkenlijst (a) voor Ba 2 en Ba 3 Th. Pr. Sp. Elementaire statistiek Fysica Economie 30 3 Datastructuren en graafalgoritmen Computerarchitectuur Keuzevakkenlijst (b) enkel voor Ba 3 Th. Pr. Sp. Bedrijfseconomie en ondernemerschap Labo computernetwerken 30 3 Inleiding tot datamining Formele technieken in de software engineering Netwerk protocols 30 3 Artificiële intelligentie Toegepaste logica Gevorderde programmeertechnieken Beeldverwerking De volledige masteropleiding informatica omvat 120 sp. Aan de universiteit Antwerpen is er keuze tussen vier afstudeerrichtingen (elk 90 sp) en 3 opties (elk 30 sp). Je kan elke afstudeerrichting combineren met elke optie. Afstudeerrichtingen (90 sp) De masteropleiding is georganiseerd rond vier specialisaties op het gebied van de informatica, die elk bepaald zijn door hun inhoudelijke specialisatie. De vier afstudeerrichtingen zijn: - Computationele Informatica - Computernetwerken en Gedistribueerde Systemen - Databases - Software Engineering De 90 sp van de afstudeerrichting zijn verdeeld in 30 sp verplichte vakken, 30 sp keuzevakken en 30 sp masterproef. Een andere kijk op het curriculum geeft aan dat de 90 sp van de afstudeerrichting verdeeld zijn in 30 sp verplichte vakken, 30 sp keuzevakken en 30 sp masterproef. De samenwerking met andere universiteiten (KU Leuven, U Hasselt, VU Brussel) geeft je nog ruimere mogelijkheden om je interesses na te streven. Indien het programma daar niet ten volle aan tegemoet komt, kan de Onderwijscommissie Informatica op basis van jouw persoonlijk voorstel een gepersonaliseerd programma goedkeuren. Zo kan je verzoeken om vakken te volgen van andere opleidingen, of kan je verzoeken om ontheven te worden van beperkingen in studiepunten op één van de componenten van het curriculum. Opties (30 sp) Naast de inhoudelijke vakspecialisatie speelt de beroepsfinaliteit natuurlijk ook een zeer belangrijke rol. De beroepscontext waarin de afgestudeerde informaticus moet functioneren is enorm gevarieerd. De belangrijkste beroepsfinaliteiten, namelijk, 1) Ondernemerschap, 2) Onderwijs en 3) Onderzoek en ontwikkeling vind je terug in de structuur van de opleiding waar ze elk vertegenwoordigd zijn door een overeenkomstige optie van 30 sp. 1 17

10 titel Studieprogramma Master of Science in de informatica 1. Optie Ondernemerschap De master met een bedrijfsgericht profiel zal als projectleider de technische verantwoordelijkheid en leiding dragen over ICT projecten. Hij/zij kan op termijn doorgroeien naar een verantwoordelijke functie binnen een onderneming waar hij/zij beslist over strategische keuzes betreffende informatica-infrastructuur en -oplossingen. Deze optie omvat 5 opleidingsonderdelen van elk sp, waaronder bedrijfscommunicatie, management en organisatie, innovatie en ondernemerschap. Als je deze optie wil kiezen, wordt er van je verwacht dat je in de bachelorstudies de keuzevakken Algemene Economie en Bedrijfseconomie en Ondernemerschap volgt. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de infobrochure: Ondernemerschap voor Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen. Deze kan je aanvragen bij het STudentenInformatiePunt. Studieprogramma Master of Science in de informatica titel 2. Optie Onderwijs De master met een onderwijsgericht profiel bereidt voor op een functie als lesgever in het secundair en in het hoger onderwijs. Het diploma lerarenopleiding omvat in totaal 0 sp waarvan er 30 gevolgd worden tijdens de masteropleiding. Dat is precies de optie Onderwijs. Ze omvat 21 sp voor onderwijskundige vakken en 9 sp praktijk met oefenlessen en stage. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de infobrochure lerarenopleiding of op de bijbehorende website: >> huidig student >> lerarenopleiding. 3. Optie Onderzoek en ontwikkeling De master met een onderzoeksprofiel komt terecht in één van de kenniscentra, een universitaire instelling of onderzoekscentrum, of in een meer toepassingsgericht industrieel onderzoekslabo. De vorser draagt hier bij tot de ontwikkeling van nieuwe methodes en technologieën, zowel in een academische als industriële context. De optie Onderzoek omvat 18 sp van opleidingsonderdelen die onderzoeksvaardigheden aanbrengen en 12 sp van onderzoeksstages. Keuzemomenten Er zijn drie keuzemomenten. Bij aanvang van de masteropleiding leg je één van de 12 mogelijke combinaties van afstudeerrichting en optie vast. Op het einde van het eerste semester van het eerste masterjaar leg je de keuzevakken voor dat jaar vast. Bij aanvang van het tweede masterjaar kies je een promotor en het onderwerp van de masterproef, en leg je ook de keuzevakken voor het tweede masterjaar vast. Opleidingsonderdelen Master De opleidingsonderdelen voor de masteropleiding vind je op het onderstaande internetadres: >> informatica >> master

11 titel Studieprogramma Master of Science in de informatica Studieprogramma Master of Science in de informatica titel Afstudeerrichting Computationele informatica Afstudeerrichting Computernetwerken en gedistribueerde systemen Master: eerste jaar Th. Pr. Sp. Verplichte vakken Compilers Gedistribueerde Systemen Capita Selecta van de Computationele Wetenschappen 25 3 Optimalisatietechnieken Modelleren en simuleren Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Master: tweede jaar Th. Pr. Sp. Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Masterproef Masterproef Master: eerste jaar Th. Pr. Sp. Verplichte vakken Compilers Gedistribueerde Systemen Mobiele en draadloze netwerken Distributed Computing Paradigms Introduction to performance modeling Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Master: tweede jaar Th. Pr. Sp. Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Masterproef Masterproef Verdiepende keuzevakken Th. Pr. Sp. Cluster Computing Multirooster en multilevel methoden Computationele meetkunde Computertaalkunde Digitale signaal- en beeldverwerking Computationele neuroscience Keuzelijst van de gelijknamige richting aan de KU Leuven Verdiepende keuzevakken Th. Pr. Sp. Advanced Performance Modeling Cluster Computing Labo sensornetwerken 30 3 Seminarie Computernetwerken 25 3 Labo mobiele en draadloze netwerken 25 3 Topics in distributed computing Keuzelijst van de gelijknamige richting aan de KU Leuven 20 21

12 titel Studieprogramma Master of Science in de informatica Studieprogramma Master of Science in de informatica titel Afstudeerrichting Databases Afstudeerrichting Software engineering Master: eerste jaar Th. Pr. Sp. Verplichte vakken Compilers Gedistribueerde Systemen Geavanceerde Databasesystemen Actuele Trends in Databases Geavanceerde datamining technieken Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Master: tweede jaar Th. Pr. Sp. Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Masterproef Masterproef Master: eerste jaar Th. Pr. Sp. Verplichte vakken Compilers Gedistribueerde Systemen Modeling and Transformation in Software Development Formele Specificaties Software Re-engineering Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Master: tweede jaar Th. Pr. Sp. Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Masterproef Masterproef Verdiepende keuzevakken Th. Pr. Sp. Database Security Gevorderde AI Technieken Project Databases 45 Keuzelijst van de gelijknamige richting aan de KU Leuven, de U Hasselt, de VU Brussel Verdiepende keuzevakken Th. Pr. Sp. Capita Selecta van de Software Engineering Software Testing Geavanceerde datamining technieken Database security Keuzelijst van de gelijknamige richting aan de KU Leuven en de VU Brussel 22 23

13 titel Studie- en studentenvoorzieningen Studentenverenigingen Faciliteiten voor informaticastudenten Op alle campussen van de Universiteit Antwerpen kan je gebruik maken van volwaardige computerfaciliteiten en van het elektronisch leerplatform Blackboard. Je vindt zowel computers in de bibliotheekruimten als in speciaal daartoe voorziene lokalen. Bovendien kan je in de bibliotheken en cafetaria s ook draadloos surfen met je eigen laptop. Voor je informaticastudies vertoef je vooral in het G-gebouw van de Middelheimcampus (CMI). In dit zeer moderne gebouw met state-of-the-art computerfaciliteiten, bevinden zich: alle medewerkers van de opleiding informatica alle medewerkers van de onderzoeksgroepen informatica de leslokalen een bibliotheek met een grote leeszaal waar systemen voor algemeen gebruik opgesteld staan en waar je ook met je eigen laptop aan de slag kan drie computerlabo s, strikt voorbehouden voor studenten informatica en wiskunde: Labo G025 is voor begeleide practica - het beschikt over 48 werkplaatsen waarvan 40 desktopsystemen en 8 voorbehouden voor laptops. Labo G02 voor begeleide practica en voor zelfstudie - het beschikt over 3 werkplaatsen waarvan 34 desktopsystemen en 2 voorbehouden voor laptops. Labo G34 is een polyvalent labo onderverdeeld in PCLab, TelecomLab en ClusterLab. De boog kan niet altijd gespannen staan. Zoek je wat verstrooiing dan kan je je aansluiten of kennismaken met enkele studentenverenigingen van de Universiteit Antwerpen. Als student informatica kom je in de eerste plaats in contact met WINAK, de studentenvereniging voor informatica-, wiskunde- en fysicastudenten (www.winak.be). Het is een erg actieve vereniging met een clubblad en diverse activiteiten zoals TD s en traditionele cantussen, maar ook regelmatig uitstappen en weekends. De sfeer tussen de studenten is erg goed in Antwerpen en ook afgestudeerden (zelfs assistenten en professoren) nemen soms deel aan de activiteiten. Uiteraard kan je ook deelnemen aan de activiteiten van de andere studentenverenigingen van de Universiteit Antwerpen, zoals VUAS en Campinaria

14 titel Plattegrond van campus Middelheim Plattegrond van campus Groenenborger titel Hoofdadres campus Middelheim Middelheimlaan Antwerpen Hoofdadres campus Groenenborger Groenenborgerlaan Antwerpen 2 27

15 titel Bijkomende informatie Bijkomende informatie titel Provinciale informatiedagen De studiebegeleiders en medewerkers van de Universiteit Antwerpen nemen jaarlijks deel aan de netoverschrijdende studie-infobeurzen (Sidin s). Deze worden per provincie georganiseerd op initiatief van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Infomomenten voor toekomstige studenten Open lesdagen Tijdens de Krokusvakantie van het Secundair Onderwijs organiseert de Universiteit Antwerpen open lesdagen. Bij de open lesdagen kan je twee soorten van lessen volgen, namelijk de meelooplessen en de proeflessen. Bij de meelooplessen kan je samen met de studenten van de bachelor eerste jaar één of meerdere colleges volgen. Sommige faculteiten organiseren ook proeflessen. De proefles is een voorproefje van hoe een les kan zijn. Meer info en inschrijven via Infodagen Elk jaar organiseert de Universiteit Antwerpen informatiedagen voor leerlingen van het secundair onderwijs. Deze hebben plaats in maart en april. Naast een algemene en een specifiek studiegerichte infosessie kan je aan de infostanden de cursussen inkijken en een aantal brochures verkrijgen. Je krijgt de gelegenheid tot vragen stellen en desgewenst tot een persoonlijk gesprek. Vooraf inschrijven is niet nodig. De data en meer info vind je op Brochures over andere opleidingen Andere publicaties in deze reeks (alfabetisch gerangschikt): Biochemie en Biotechnologie, Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Biomedische Wetenschappen, Chemie, Communicatiewetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Fysica, Geneeskunde, Geschiedenis, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de Beleidsinformatica, Politieke Wetenschappen, Rechten, Sociologie, Sociaal - Economische Wetenschappen, Taal- en Letterkunde, TEW: bedrijfskunde, TEW: economisch beleid, Wijsbegeerte, Wiskunde. Wegwijzer voor de toekomstige student Deze brochure vertelt je alles wat je moet weten over onderwijs- en examens, studieloopbaanbegeleiding, studentenadministratie, openbaar vervoer, sociale voorzieningen, huisvesting, sport - studentenrestaurants, etc... Deze brochure verschijnt in april en kan, net zoals bovenstaande brochures, aangevraagd worden op het STIP. Zie pagina 31 voor de contactgegevens. Wegbeschrijving Op kan je de wegbeschrijving naar de verschillende campussen terugvinden. De Middelheimcampus en de Groenenborgercampus beschikken over ruime parkings en zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (trein tot Antwerpen-Berchem en bus). Infomarkt Twijfel je nog over je studiekeuze? Wil je nog graag een bevestiging van je keuze? Dan kan je terecht op de infomarkt in september. s Namiddags is er een infomarkt voor bachelor-, schakel, master- en master na masterprogramma s. s Avonds is er een informarkt flexibel studeren en avondonderwijs. Net als bij de infodagen in het voorjaar kan je aan de infostanden de cursussen inkijken en brochures verkrijgen. Je kan er ook terecht met je vragen en eventuele twijfels. Naast de medewerkers van de opleidingen zijn er ook studentenbegeleiders aanwezig. Vooraf inschrijven is niet nodig. De datum en meer info vind je op

16 Bijkomende informatie Notities titel STudenten Informatie Punt (STIP) Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, gebouw G 210 Antwerpen (Wilrijk) Tel , fax Faculteit Wetenschappen Decanaat Campus Groenenborger Groenenborgerlaan 171, gebouw T 2020 Antwerpen Tel Departement Wiskunde - Informatica Campus Middelheim Middelheimlaan 1, gebouw G 2020 Antwerpen (Wilrijk) Tel , fax Surf gerust eens naar de volgende website van de Universiteit Antwerpen: Je vindt er uitgebreide informatie over alles wat je als student moet weten: studieaanbod, internationale programma s, studiebegeleiding, voorbereidende cursussen, sociale voorzieningen, studentenleven, bibliotheken, examenregelement, enz. 31

17 titel Notities 32

Informatica. masteropleiding. bachelor- en. faculteit wetenschappen

Informatica. masteropleiding. bachelor- en. faculteit wetenschappen bachelor- en masteropleiding Informatica faculteit wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Wiskunde - Informatica E. Willockx J. Crab,

Nadere informatie

Informatica. bachelor- en masteropleiding

Informatica. bachelor- en masteropleiding Informatica bachelor- en masteropleiding 2011 Welkom 3 De opleiding Informatica 4 Waarom Informatica studeren? 4 Wat is Informatica? 5 Klaar om hoge toppen te scheren? 6 Toekomstperspectieven 8 Aan jou

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding informatica 6. Informatica, hoe begin je eraan? 10. De bacheloropleiding 12

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding informatica 6. Informatica, hoe begin je eraan? 10. De bacheloropleiding 12 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding informatica 6 Informatica, hoe begin je eraan? 10 De bacheloropleiding 12 De masteropleiding 16 Diploma op zak, wat nu? 26

Nadere informatie

informatica bacheloropleiding uantwerpen.be

informatica bacheloropleiding uantwerpen.be informatica bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding informatica 6 Informatica, hoe begin je eraan? 10 De bacheloropleiding

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Faculteit Ingenieurswetenschappen De steeds toenemende computercapaciteit voor de verwerking van metingen, de opslag van

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Handelsweten - schappen in avondonderwijs

Handelsweten - schappen in avondonderwijs BRUSSEL t Handelsweten - schappen in avondonderwijs Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Infodag: zaterdag 6 mei 2017 TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) Bachelor in de

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt

STUDENT aan de Universiteit Hasselt STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2010-2011 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Master in de ingenieurs weten schappen: computerwetenschappen

Master in de ingenieurs weten schappen: computerwetenschappen LEUVEN t Master in de ingenieurs weten schappen: computerwetenschappen Opties: Gedistribueerde systemen Veilige software Artificiële intelligentie Software engineering Mens-machinecommunicatie Computationele

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Verkeerskunde 2011-2012

Verkeerskunde 2011-2012 Verkeerskunde 2011-2012 Bachelor en master in de verkeerskunde Bachelor en master in de verkeerskunde BACHELOROPLEIDING MASTEROPLEIDING VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING WERKMETHODEN EXAMENSPREIDING

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

Master in de ingenieurs weten schappen: computerwetenschappen

Master in de ingenieurs weten schappen: computerwetenschappen LEUVEN t Master in de ingenieurs weten schappen: computerwetenschappen Specialisaties : Gedistribueerde systemen Veilige software Artificiële intelligentie Software engineering Mens-machinecommunicatie

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

WISKUNDE EN DE OPLEIDING WISKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT GENT

WISKUNDE EN DE OPLEIDING WISKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT GENT WISKUNDE EN DE OPLEIDING WISKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT GENT 1 WAT IS WISKUNDE? Wiskunde is de studie van kwantiteit, structuur, ruimte en verandering. Wiskundigen zoeken naar patronen, formuleren nieuwe

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Vanaf academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht (UU) je de gelegenheid om in een internationale

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen!

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen! Studiek e uze Neem je tijd voor belangrijke stappen! Alles over studiekeuze Vlaamse infolijn - Onderwijs tel. 1700 (gratis nummer) Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be Departement Onderwijs www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieursschappen Infodag: woensdag 6 september 2017 TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de industriële schappen (industrieel ingenieur) Schakelen

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Informatica. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Informatica. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Informatica faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Informatica E. Willockx J. Crab, Photo Alto, Photo

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen Faculteit Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Wiskunde Biochemie en biotechnologie Informatica Biologie Fysica Geologie Chemie Geografie 1 Informatie voor alle

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieursschappen Infodag: zaterdag 6 mei 2017 TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de industriële schappen (industrieel ingenieur) Schakelen naar

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: biomedische technologie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: biomedische technologie LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan

Nadere informatie

Master in de sterrenkunde. Faculteit Wetenschappen. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com

Master in de sterrenkunde. Faculteit Wetenschappen. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Master in de sterrenkunde Faculteit Wetenschappen Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Sterrenkunde, een uitdagende masteropleiding Bij de opleiding sterrenkunde aan de KU

Nadere informatie

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Faculteit Bewegings- en Revalidatieschappen Infodag: zaterdag 8 maart 07 Informatie voor alle opleidingen Revalidatieschappen en kinesitherapie Lichamelijke opvoeding en bewegingsschappen Informatie voor

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Master in de biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen LEUVEN t Master in de biomedische wetenschappen Afstudeerrichting biomedisch basis- en translationeel onderzoek Afstudeerrichting management en communicatie in de biomedische wetenschappen Minor management

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieursschappen Infodag: zaterdag maart 06 Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de industriële schappen (industrieel ingenieur) Schakelprogramma en master in de industriële

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Industrieel ingenieur Sta je graag

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Geneeskunde zaterdag 14 maart 2015 Faculteit Geneeskunde Geneeskunde Tandheelkunde Logopedische en audiologische wetenschappen Biomedische wetenschappen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in het management

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen

master in de toegepaste economische wetenschappen 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur in de beleidsinformatica Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen!

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen! Studiek e uze Neem je tijd voor belangrijke stappen! Alles over studiekeuze Vlaamse infolijn - Onderwijs tel. 1700 (gratis nummer) Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be Departement Onderwijs www.onderwijs.vlaanderen.be

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie