Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8"

Transcriptie

1

2 Colofon Inhoud Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Wiskunde - Informatica E. Willockx, A. Devaux J. Crab Voorwoord 5 De opleiding Informatica Waarom informatica studeren? Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8 Toekomstperspectieven 10 Aan jou de keuze! 10 Doel en ambitie 11 Slagen, hoe doe je dat? 12 Troeven 12 Een goede motivatie en doorzettingsvermogen 12 Een efficiënte studieplanning 12 Een degelijke voorkennis 13 Studieprogramma Bachelor in de informatica 14 Bachelor eerste jaar 15 Bachelor tweede jaar 15 Opleidingsonderdelen Bachelor 15 Bachelor derde jaar 1 Keuzevakkenlijst Bachelor tweede en derde jaar 1 Studieprogramma Master of Science in de Informatica 17 Afstudeerrichtingen 17 Opties 17 Keuzemomenten 19 Opleidingsonderdelen Master 19 Afstudeerrichting Computationele informatica 20 Afstudeerrichting Computernetwerken en gedistribueerde systemen 21 Afstudeerrichting Databases 22 Afstudeerrichting Software engineering 23 Studie- en studentenvoorzieningen 24 Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen Faciliteiten voor Informaticastudenten 24 echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het vakkenaanbod van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie in deze brochure. Studentenverenigingen

3 Inhoud Voorwoord titel Plattegrond van de campussen 2 Campus Middelheim 2 Campus Groenenborger 27 Bijkomende informatie 28 Provinciale informatiedagen 28 Infomomenten voor toekomstige studenten 28 Brochures over andere opleidingen 29 Wegwijzer voor de toekomstige student 29 Wegbeschrijving 29 STudenten Informatie Punt (STIP) 30 Faculteit Wetenschappen Decanaat 30 Departement Wiskunde - Informatica 30 Welkom Welkom bij de opleidingen Bachelor en Master in de Informatica aan de Universiteit Antwerpen! In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over onze opleiding informatica. We hopen dat deze informatie je helpt bij de grote beslissing waar je nu voor staat. Een doordachte studiekeuze is immers belangrijk om met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen aan je opleiding te beginnen. Wij bieden een unieke opleiding aan, conform de visie van de Universiteit Antwerpen op studentgecentreerd onderwijs. Voor de informatica is dit het meest zichtbaar in het projectwerk: in elk van de studiejaren is er minstens één project voorzien waarin je (al dan niet in samenwerking met je collegastudenten) aantoont dat je de opgedane kennis ook in de praktijk kan omzetten. Dit is een afspiegeling van wat er van je verwacht zal worden als je eenmaal afgestudeerd bent. Meer algemene informatie over het studeren aan de Universiteit Antwerpen - onderwijs en examens, studie- en studentenbegeleiding, voorbereidende cursussen, studentenleven, sociale voorzieningen, bibliotheken, enz. - vind je in de brochure Wegwijzer voor de toekomstige student die in april verschijnt en op de website bij Toekomstig student. Je kan ons ook ontmoeten op de infodagen, de openlesnamiddag aan de Universiteit Antwerpen en op de SID-in in Antwerpen. We zijn er dan om een antwoord te geven op al je vragen over onze informaticaopleiding. We wensen je alvast alle succes op je zoektocht naar een geschikte opleiding en bij het maken van je studiekeuze, de onderwijscommissie Informatica* departement wiskunde-informatica Middelheimcampus, gebouw G *De onderwijscommissie informatica bestaat uit alle leden van het academisch personeel die actief zijn in de opleiding informatica en uit studentenvertegenwoordigers van de verschillende studiejaren. De onderwijscommissie is verantwoordelijk voor het informaticaonderwijs binnen de faculteit wetenschappen. 4 5

4 titel De opleiding Informatica De opleiding Informatica titel Waarom informatica studeren? Ben je wetenschapper of ondernemer: zonder informatica kan je je baanbrekende dromen wel opbergen. Wil je biologische systemen doorgronden, wil je onze geneeskunde en gezondheidszorg revolutionair veranderen, wil je het heelal of de oorsprong van het leven begrijpen, wil je de cruciale systemen op aarde beschermen die ons in staat stellen om te overleven: informatica is een basisvereiste bij de uitwerking van deze ideeën en bij de toepassing ervan in de samenleving. In het Humane Genome Project werden de meer dan genen van het menselijk DNA geïdentificeerd, wat alleen kon doordat informatica voorzag in concepten, instrumenten en rekenkracht. Dat stelde wetenschappers bijvoorbeeld ook in staat om driedimensionale proteïnen te ontcijferen. De cruciale rol van informatica in wetenschappelijke vooruitgang zal alleen maar toenemen. Dat was al duidelijk in 2005, toen een denktank gerenommeerde wetenschappers in hun toonaangevende rapport Science 2020 het belang en de impact van computing en computer science op wetenschap beschreef. We vermelden hieronder enkele aspecten van de visie die deze wetenschappers uitschreven. Je zult zien dat de uitdagingen groot zijn en de groeimogelijkheden onbeperkt. Om complexe menselijke systemen te kunnen begrijpen, zijn informaticainstrumenten en -concepten onmisbaar. Je wil bijvoorbeeld de effecten van menselijke activiteit op een ecosysteem berekenen. Dan heb je krachtige predictieve modellen nodig om de interacties te vatten van de vele complexe factoren die een ecosysteem bepalen en beïnvloeden. Of denk aan het immense fileprobleem in grote transportnetwerken. Zonder het abstractieniveau en de algoritmen uit de informatica, is het onmogelijk om over dergelijke complexe netwerken te redeneren. Daarnaast groeit ook de overtuiging dat je cellen en cellulaire systemen zoals het brein maar écht kunt doorgronden als je ze beschouwt als informatieverwerking. Ook in de ondernemingswereld heeft informatica voor een ware revolutie gezorgd. E-business, informatietechnologie en elektronische communicatie hebben het mogelijk gemaakt om bedrijfsprocessen te analyseren en te verbeteren. Bedrijven kunnen zo hun efficiëntie fors verhogen. Soms gaat het daarbij om iets eenvoudigs, zoals een website voor rechtstreekse verkoop aan de klant, maar het kan ook gaan om een volledige ommezwaai in de manier waarop een bedrijf zijn orders intern afhandelt. De kern van de zaak is altijd communicatie. De meeste bedrijfsprocessen zijn immers in essentie een verplaatsing van gegevens van A naar B. Goederen worden veel minder verplaatst, bijvoorbeeld tijdens de productie of na verkoop. Het zal dan ook niet verbazen dat vele verbeteringen in bedrijfsresultaten het gevolg zijn van betere informatietechnologie. De veranderingen op dit vlak gaan trouwens razendsnel. Informatica maakt niet alleen vooruitgang mogelijk in andere disciplines van wetenschap en techniek, het is ook zelf een bloeiende wetenschap. Tijdens je opleiding kom je al in contact met een aantal onderzoeksproblemen die van fundamenteel belang zijn, zoals: Hoe kan je, gegeven enkele sleutelwoorden, zo efficiënt mogelijk de meest relevante documenten terugvinden in een enorme documtenbank? Welke testcases zijn er nodig om alle lijnen van een stuk code minstens één keer uit te voeren? Hoe kan je getallen voorstellen op een computer met een beperkt aantal bits? Welke weg moeten pakketjes, die over het internet verstuurd worden, volgen van A naar B? Computerwetenschappers bestuderen en geven vorm aan de wetenschap achter onmisbare systemen en toepassingen, zoals: Principes van besturingssystemen - Windows, MacOS, Linux; Peer-to-peer applicaties - utorrent, Skype, or limeware; Google page ranking algoritmen. Informatici hebben niet alleen een grote impact op computergebruikers, ze kunnen ook een impact hebben op de gemeenschap en de andere wetenschappen. Wat is informatica? Het mag duidelijk zijn: informatica heeft veel aspecten en erg veel toepassingen. Maar wat is het nu precies? Daarom even een definitie. Informatica is de studie en de wetenschap van de theoretische grondslagen van informatie en informatieverwerking en de implementatie en toepassing daarvan in computersystemen. 7

5 titel De opleiding Informatica De opleiding Informatica titel Binnen de informatica (of computerwetenschappen) zijn er vele subdomeinen: Sommige leggen de nadruk op de berekening van specifieke resultaten, zoals computer graphics. Andere leggen zich toe op de eigenschappen van berekeningsproblemen, zoals computationele complexiteitstheorie. Nog andere focussen op de vraag wat eigenlijk kan berekend worden met een computer en wat dan wel de beste manier is om dat te doen. Zo vergelijkt de theorie van programmeertalen verschillende manieren om een berekening te beschrijven. Een heel ander domein is dat van de interactie tussen mens en computer. Hier draait alles om de uitdaging om computers en hun berekeningen nuttig, bruikbaar, universeel en intuïtief toegankelijk te maken voor mensen. Een van de nieuwste en meest belovende subdomeinen situeert zich op het vlak van embedded systemen en draadloze netwerken van passieve en actieve sensoren. Niettegenstaande hun hoge graad van distributie, heterogeniteit, decentralisatie en onderlinge afhankelijkheid moeten dergelijke systemen voldoen aan strenge eisen qua betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. Een belangrijke uitdaging voor de informatica dus. Klaar om hoge toppen te scheren? Om een goed beeld te krijgen van wat informatica precies is, kan je ook kijken naar de wetenschappelijke en technologische uitdagingen die informatici momenteel te lijf gaan. Computerplatformen worden steeds complexer. Wat vroeger alleen door supercomputers berekend kon worden, wordt nu voorgeschoteld aan systemen met niet-uniforme multi-processor (multi-core) systemen. Alleenstaande processoren met uniforme geheugensystemen raken steeds meer in onbruik, en dat heeft drastische gevolgen voor de bestaande programmeermodellen. Die uitdaging wordt nog groter door de toenemende nood aan integratie via het internet. Er is dan ook nood aan nieuwe programmeermodellen en nieuwe geïntegreerde software instrumenten om deze nieuwe hardware technologie volop te kunnen benutten. Bedrijfsgegevens, financiële data, resultaten van klimaatobservaties, gegevens uit de nanofysica, de bio-informatica,... de hoeveelheid data waarmee beleidsmakers, managers en wetenschappers overspoeld worden, is niet meer te overzien. Het Sanger Centre in Cambridge, bijvoorbeeld, steunt op een indrukwekkend IT-systeem voor haar genoomonderzoek. Dit instituut 8 alleen al beheert op dit moment 150 terabytes (10 12 bytes) aan gegevens. De Large Hadron Collider (LHC) van CERN in Genève zal jaarlijks zo n 15 petabytes (15 miljoen gigabyte of 15 keer bytes) aan data voortbrengen genoeg om elk jaar meer dan 1,7 miljoen DVD s te vullen. Data management is dan ook een kwestie die dagelijks aan belang wint, net als de visualisatie van data. De behoefte aan goede instrumenten om groeiende datastromen te beheersen en om de kennis die erin verborgen zit bloot te leggen, is groot. De huidige ontwikkeling van nieuwe methodes voor data mining en data analyse is alvast veelbelovend. Elke technologie, ongeacht de bedrijfstak waar ze wordt toegepast, steunt op modellen. Of het nu gaat om financiële of productietechnologie, om een dienst of een wetenschappelijke toepassing: elk bedrijf wil met een model nagaan of de technologie werkt, alvorens tijd en geld te investeren in grootschalige productie. Informatici worden dan ook ingeschakeld in uiteenlopende sectoren. Je helpt misschien mee bij de creatie van een nieuw product, een pacemaker, een gsm antenne of een onderdeel voor een satelliet. Of je wordt betrokken bij de layout van de componenten in een nieuw draagbaar toestel, om ervoor te zorgen dat de onderdelen optimaal geplaatst worden. Of je helpt bij de ontwikkeling van algoritmen voor een bewegende robot. Reken maar dat het ontwerp van zo n model en het tot stand brengen van overeenstemming tussen dat model en de werkelijkheid een serieuze uitdaging is. Beeld je even in dat een klein deel van de (naar schatting) 50 miljoen PC s op aarde en de 250 miljoen gezinnen met breedband internet een deel van hun onbenutte rekencapaciteit beschikbaar stellen voor wetenschappers. Daardoor worden grootschalige berekeningen die veel verwerkingstijd vragen plots mogelijk! Zo gebruikt het grid computersysteem onbenutte CPU tijd van privé computers om radiosignalen te analyseren van de Arecibo radiotelescoop, op zoek naar mogelijk bewijs van buitenaards intelligent leven. Een grid computernetwerk werkt echter alleen maar goed als de capaciteit van vele verschillende computers in een netwerk efficiënt gebruikt wordt - opnieuw een taak voor informatici. 9

6 titel Toekomstperspectieven Toekomstperspectieven titel Aan jou de keuze! Wie informatica studeert, verzekert zichzelf van een ruime keuze op de arbeidsmarkt en heeft meer dan ooit het vooruitzicht van een boeiende carrière. Met het diploma informatica op zak, zul je je niet moeten afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder welke job je toelaat je talenten tot volle bloei te brengen en een belangrijke impact te hebben. 10 De grootste uitdagingen in wetenschap en technologie in de 21ste eeuw zijn multidisciplinair (verschillende wetenschappelijke disciplines werken daarbij nauw samen). De computerwetenschappers zullen hierbij gevraagd worden om vanuit verschillende disciplines data te verzamelen en software, systemen, netwerken, algoritmen en databeheer op elkaar af te stemmen. Ze spelen dus een cruciale rol om pakweg een fysicus en een ingenieur toe te laten vlot samen te werken, of om de complexe gegevensuitwisseling tussen een arts en een biochemicus succesvol te laten verlopen. De moderne economie die steeds competitiever wordt en de groeiende nood aan duurzaamheid hebben eveneens veel in petto voor informatici. De nood groeit immers aan nieuwe industriële systemen, de ontwikkeling en optimalisatie van gespecialiseerde software, netwerken met meer capaciteit en veiligheid, nog grotere rekencapaciteit een kolfje naar de hand van een computerwetenschapper. Een greep uit het ruime gamma carrièremogelijkheden: 1) In een bedrijf kan je aan de slag als (technologie)consultant, software ontwikkelaar, systeemontwerper, software architect, software analist, web ontwerper en ontwikkelaar, projectleider, helpdesk medewerker, industrieel onderzoeker, infrastructuurbeheerder of medewerker op de afdeling verkoop en marketing. 2) Je kunt terecht op de afdeling onderzoek en ontwikkeling van een industrieel bedrijf of een bank, maar je kunt in het bedrijfsleven ook je brede achtergrond als wetenschapper gebruiken in snel wijzigende projecten en onderzoeksuitdagingen. 3) Of je legt je toe op een wetenschappelijke carrière waarbij je je verdiept in de theoretische computerwetenschappen. De kennis die je hierbij opbouwt, draag je uit door samen te werken met wetenschappers uit verschillende disciplines, faculteiten, universiteiten en bedrijven, binnen Europese en internationale projecten. Dit geven we nog even mee: enkele van de toepassingen die algemeen beschouwd worden als economisch beloftevol en technologisch belangrijk (en waar je als computerwetenschapper een serieuze impact op hebt): alternatieve energiebronnen, highperformance computing, nanotechnologie, biotechnologie, draadloze communicatie, sensoren, micro-elektronica systemen, nieuwe materialen zoals zelfherstellende materialen, supergeleiders, halfgeleiders. Tijdens je studie aan de Universiteit Antwerpen kan je alvast proeven van uiteenlopende toepassingen van computerwetenschappen. Als student stap je mee in de boeiende, creatieve, dynamische en veelzijdige wereld van de informatica en kan je mee (internationale) projecten helpen realiseren. Doel en ambitie Het doel van de opleiding Informatica aan de Universiteit Antwerpen is bekwame en wetenschappelijk gevormde informatici af te leveren. Na je opleiding: ben je in staat je de nieuwste technologische ontwikkelingen in de diverse deelgebieden van de informatica eigen te maken, kan je deze, waar nodig, exploiteren binnen je beroepscontext en kan je zelf een originele bijdrage leveren tot de verdere evolutie van de informatica. Het is onze ambitie om een unieke opleiding aan te bieden gebaseerd op de aanbevelingen van gerenommeerde wetenschappelijke organisaties zoals ACM, IEEE en SIAM. We wensen je niet alleen een diploma mee te geven, maar ook voldoende diepgang en flexibiliteit zodat je gegeerd bent op de arbeidsmarkt en een academische positie kan bekleden aan universiteiten en onderzoeksinstellingen met wereldfaam. 11

7 titel Slagen, hoe doe je dat? Slagen, hoe doe je dat? titel Troeven Is slagen een kwestie van geluk? Hangt het grotendeels af van je vooropleiding? Hoeveel moet je dan wel studeren? Kan je zelf inschatten of je voldoende voorbereid bent voor een examen? Krijg je hulp bij het maken van een studieplanning? 12 Terechte vragen, want aan de universiteit ligt de lat hoog. Maar laat je niet te snel ontmoedigen. De belangrijkste troeven om te slagen in de opleiding informatica zijn een goede motivatie, doorzettingsvermogen, een efficiënte studieplanning en - in mindere mate - een degelijke voorkennis. Een goede motivatie en doorzettingsvermogen Met een goede motivatie en grote belangstelling voor informatica kan je jezelf blijvend aanzetten tot een succesvolle studiehouding. Dit betekent dat je vanaf de eerste week enthousiast aan het werk gaat en bereid bent wekelijks een 45-tal uren (contactmomenten inbegrepen) aan je studies te besteden. En dit terwijl je op de universiteit heel wat vrijheid krijgt en er volop studentenactiviteiten worden georganiseerd... Van doorzettingsvermogen gesproken! Je merkt het al: het is van groot belang een evenwicht te vinden tussen verschillende aspecten van het studentenleven! Een efficiënte studieplanning In het secundair onderwijs heb je heel wat ervaring opgedaan met studeren volgens een strikte planning die meestal door je leraars werd opgelegd. Aan de universiteit mag je zelf gaan plannen en wat dit betreft is het eerste semester van het eerste jaar cruciaal. In dit semester ervaar je wat een universitaire studie in de praktijk inhoudt: je krijgt in een behoorlijk tempo nieuwe kennis te verwerken en daarbij is het aan jou om zo snel mogelijk je studiestrategie aan te passen aan het universitair onderwijssysteem. Je staat er echter niet alleen voor: je kan hierbij de hulp inroepen van docenten, assistenten en medestudenten. Onthoud vooral dat je niet met je vragen mag blijven zitten tot het te laat is. Proffen, assistenten, studiebegeleiders en de medewerkers van Studieloopbaanbegeleiding zijn er om je zo goed mogelijk te begeleiden. Gewoon aankloppen of een mailtje sturen en je wordt geholpen. Via de semesterindeling, de studiepunten, de lage drempel naar proffen en assistenten, studiewijzers, een elektronisch leerplatform (blackboard), zelfstudieopdrachten, groepswerk, peerevaluatie, onderwijskwaliteitszorg, helpen we je bij de ontwikkeling van een efficiënte studiestrategie. Al nemen we je vanzelfsprekend niet alles uit handen: het is in de eerste plaats aan jou om de klus te klaren! Een degelijke voorkennis Bij de start van je informaticaopleiding hoef je geen informaticavoorkennis te hebben. Maar een specifieke voorkennis wiskunde is wél nodig. Elementaire rekentechnieken moet je beheersen en een basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige begrippen is noodzakelijk. Om je een idee te geven van wat dit in de praktijk betekent: een opleiding in het secundair onderwijs met uur wiskunde verhoogt je kans op slagen aanzienlijk. Op voorwaarde natuurlijk dat je dit combineert met motivatie, doorzettingsvermogen en de studieplanning uit het vorige punt. En wat als je een andere opleiding hebt genoten met minder wiskunde? Geen paniek! Je kan bijvoorbeeld je voorkennis opkrikken door deel te nemen aan de septembercursussen wiskunde of aan de hand van het boek Wiskunde voor de beginnende bachelor. Op die manier kan je je abstractievermogen op een goed startniveau brengen, want dat is een vaardigheid die je absoluut nodig hebt. Verder kan je met een grote inzet en een goede studiestrategie een extra inhaalbeweging maken in de loop van het academiejaar. Veel wiskundeleerstof uit het secundair onderwijs wordt immers herhaald, weliswaar aan een beduidend hoger tempo. Zo slagen er elk jaar studenten uit richtingen met minder dan uur wiskunde. Kortom, je zal ervaren dat je studieresultaat vooral van je eigen inzet en discipline afhangt en dat slagen geen kwestie van geluk is! 13

8 titel Studieprogramma Bachelor in de informatica Studieprogramma Bachelor in de informatica titel Het bachelorprogramma geeft je een wetenschappelijk onderbouwde opleiding in de informatica. Je ontwikkelt er de competenties, kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om te functioneren in het vakgebied van de informatica. Je krijgt een beeld van de vervolgopleiding (de masteropleiding), de beroepsmogelijkheden en de internationale uitwisselingsprogramma s waar je aan kan deelnemen. Je komt ook in contact met het onderzoekswerk dat, vaak in een internationaal kader, aan de universiteit wordt verricht. Vanaf het eerste jaar van je studie besteden we veel aandacht aan concrete projecten en aan teamwerk. In het tweede en derde jaar heb je heel wat ruimte om eigen accenten te leggen in je programma: meer dan een kwart ervan - de profileringsruimte - vul je zelf in met keuzevakken. De volledige bacheloropleiding Informatica omvat 180 studiepunten. Elk studiepunt komt overeen met een studietijd van 25 tot 30 uren. Studietijd slaat zowel op het bijwonen van de lessen of practica als op de voorbereidingstijd en het studeren voor de examens. De studietijd van een voltijds academiejaar varieert van 1500 tot 1800 uren studie. Het aantal studiepunt en van een opleidingsonderdeel zegt dus veel meer over hoeveel tijd je er uiteindelijk aan zal besteden, dan enkel het aantal uren dat je les hebt. Deze normen van het ECTS-project (European Community Course Credit Transfer System), vind je in heel Europa terug. Hieronder vind je de lijsten met opleidingsonderdelen van het modelprogramma van de drie bachelorjaren. Bij ieder onderdeel wordt het aantal contacturen theorie (Th.), het aantal contacturen practicum (Pr.) en het aantal studiepunten (Sp) opgegeven. De indeling in uren theorie (Th.) en praktijk (Pr.) is in werkelijkheid niet altijd even scherp te maken omdat er heel wat mengvormen bestaan van klassieke lessen en minilessen, projecten, portfolio werk, zelfstudie en praktisch werk. Je kan er ook voor kiezen om gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit te studeren, als onderdeel van je studie aan de Universiteit Antwerpen. Hierover vind je meer informatie in de brochure Wegwijzer voor de toekomstige student. Bachelor eerste jaar Opleidingsonderdelen Th. Pr. Sp. Inleiding programmeren Discrete wiskunde Computersystemen Talen en automaten Gegevensstructuren Inleiding software engineering 15 0 Calculus Inleiding tot C Computer Graphics totaal Bachelor tweede jaar Opleidingsonderdelen Th. Pr. Sp. Gevorderd programmeren Machines en berekenbaarheid Uitbatingssystemen Databases 40 4 Algoritmen en complexiteit Project databases 50 5 Lineaire algebra Numerieke lineaire algebra Computernetwerken Profileringsruimte: 12 sp kiezen uit keuzevakkenlijst (a) 12 totaal Opleidingsonderdelen Bachelor Op de website van de Universiteit Antwerpen onder >> informatica >> bachelor vind je meer uitgebreide en de recentste informatie over de begin- en eindtermen, inhoud, werk- en evaluatie vormen en noodzakelijk en aanbevolen studie materiaal

9 titel Studieprogramma Bachelor in de informatica Studieprogramma Master of Science in de informatica titel Bachelor derde jaar Opleidingsonderdelen Th. Pr. Sp. Eindwerk Databases (XML & webtechnologie) Telecommunicatiesystemen Wetenschappelijk programmeren Software engineering Levensbeschouwing 30 3 Inleiding gedistribueerde systemen Profileringsruimte: 21 sp kiezen uit keuzevakkenlijst (a) of (b) 18 totaal Keuzevakkenlijst Bachelor tweede en derde jaar Keuzevakkenlijst (a) voor Ba 2 en Ba 3 Th. Pr. Sp. Elementaire statistiek Fysica Economie 30 3 Datastructuren en graafalgoritmen Computerarchitectuur Keuzevakkenlijst (b) enkel voor Ba 3 Th. Pr. Sp. Bedrijfseconomie en ondernemerschap Labo computernetwerken 30 3 Inleiding tot datamining Formele technieken in de software engineering Netwerk protocols 30 3 Artificiële intelligentie Toegepaste logica Gevorderde programmeertechnieken Beeldverwerking De volledige masteropleiding informatica omvat 120 sp. Aan de universiteit Antwerpen is er keuze tussen vier afstudeerrichtingen (elk 90 sp) en 3 opties (elk 30 sp). Je kan elke afstudeerrichting combineren met elke optie. Afstudeerrichtingen (90 sp) De masteropleiding is georganiseerd rond vier specialisaties op het gebied van de informatica, die elk bepaald zijn door hun inhoudelijke specialisatie. De vier afstudeerrichtingen zijn: - Computationele Informatica - Computernetwerken en Gedistribueerde Systemen - Databases - Software Engineering De 90 sp van de afstudeerrichting zijn verdeeld in 30 sp verplichte vakken, 30 sp keuzevakken en 30 sp masterproef. Een andere kijk op het curriculum geeft aan dat de 90 sp van de afstudeerrichting verdeeld zijn in 30 sp verplichte vakken, 30 sp keuzevakken en 30 sp masterproef. De samenwerking met andere universiteiten (KU Leuven, U Hasselt, VU Brussel) geeft je nog ruimere mogelijkheden om je interesses na te streven. Indien het programma daar niet ten volle aan tegemoet komt, kan de Onderwijscommissie Informatica op basis van jouw persoonlijk voorstel een gepersonaliseerd programma goedkeuren. Zo kan je verzoeken om vakken te volgen van andere opleidingen, of kan je verzoeken om ontheven te worden van beperkingen in studiepunten op één van de componenten van het curriculum. Opties (30 sp) Naast de inhoudelijke vakspecialisatie speelt de beroepsfinaliteit natuurlijk ook een zeer belangrijke rol. De beroepscontext waarin de afgestudeerde informaticus moet functioneren is enorm gevarieerd. De belangrijkste beroepsfinaliteiten, namelijk, 1) Ondernemerschap, 2) Onderwijs en 3) Onderzoek en ontwikkeling vind je terug in de structuur van de opleiding waar ze elk vertegenwoordigd zijn door een overeenkomstige optie van 30 sp. 1 17

10 titel Studieprogramma Master of Science in de informatica 1. Optie Ondernemerschap De master met een bedrijfsgericht profiel zal als projectleider de technische verantwoordelijkheid en leiding dragen over ICT projecten. Hij/zij kan op termijn doorgroeien naar een verantwoordelijke functie binnen een onderneming waar hij/zij beslist over strategische keuzes betreffende informatica-infrastructuur en -oplossingen. Deze optie omvat 5 opleidingsonderdelen van elk sp, waaronder bedrijfscommunicatie, management en organisatie, innovatie en ondernemerschap. Als je deze optie wil kiezen, wordt er van je verwacht dat je in de bachelorstudies de keuzevakken Algemene Economie en Bedrijfseconomie en Ondernemerschap volgt. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de infobrochure: Ondernemerschap voor Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen. Deze kan je aanvragen bij het STudentenInformatiePunt. Studieprogramma Master of Science in de informatica titel 2. Optie Onderwijs De master met een onderwijsgericht profiel bereidt voor op een functie als lesgever in het secundair en in het hoger onderwijs. Het diploma lerarenopleiding omvat in totaal 0 sp waarvan er 30 gevolgd worden tijdens de masteropleiding. Dat is precies de optie Onderwijs. Ze omvat 21 sp voor onderwijskundige vakken en 9 sp praktijk met oefenlessen en stage. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de infobrochure lerarenopleiding of op de bijbehorende website: >> huidig student >> lerarenopleiding. 3. Optie Onderzoek en ontwikkeling De master met een onderzoeksprofiel komt terecht in één van de kenniscentra, een universitaire instelling of onderzoekscentrum, of in een meer toepassingsgericht industrieel onderzoekslabo. De vorser draagt hier bij tot de ontwikkeling van nieuwe methodes en technologieën, zowel in een academische als industriële context. De optie Onderzoek omvat 18 sp van opleidingsonderdelen die onderzoeksvaardigheden aanbrengen en 12 sp van onderzoeksstages. Keuzemomenten Er zijn drie keuzemomenten. Bij aanvang van de masteropleiding leg je één van de 12 mogelijke combinaties van afstudeerrichting en optie vast. Op het einde van het eerste semester van het eerste masterjaar leg je de keuzevakken voor dat jaar vast. Bij aanvang van het tweede masterjaar kies je een promotor en het onderwerp van de masterproef, en leg je ook de keuzevakken voor het tweede masterjaar vast. Opleidingsonderdelen Master De opleidingsonderdelen voor de masteropleiding vind je op het onderstaande internetadres: >> informatica >> master

11 titel Studieprogramma Master of Science in de informatica Studieprogramma Master of Science in de informatica titel Afstudeerrichting Computationele informatica Afstudeerrichting Computernetwerken en gedistribueerde systemen Master: eerste jaar Th. Pr. Sp. Verplichte vakken Compilers Gedistribueerde Systemen Capita Selecta van de Computationele Wetenschappen 25 3 Optimalisatietechnieken Modelleren en simuleren Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Master: tweede jaar Th. Pr. Sp. Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Masterproef Masterproef Master: eerste jaar Th. Pr. Sp. Verplichte vakken Compilers Gedistribueerde Systemen Mobiele en draadloze netwerken Distributed Computing Paradigms Introduction to performance modeling Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Master: tweede jaar Th. Pr. Sp. Keuzevakken Vrij te kiezen (binnen of buiten afstudeerrichting/opleiding) Te kiezen uit onderstaande lijst verdiepende keuzevakken Masterproef Masterproef Verdiepende keuzevakken Th. Pr. Sp. Cluster Computing Multirooster en multilevel methoden Computationele meetkunde Computertaalkunde Digitale signaal- en beeldverwerking Computationele neuroscience Keuzelijst van de gelijknamige richting aan de KU Leuven Verdiepende keuzevakken Th. Pr. Sp. Advanced Performance Modeling Cluster Computing Labo sensornetwerken 30 3 Seminarie Computernetwerken 25 3 Labo mobiele en draadloze netwerken 25 3 Topics in distributed computing Keuzelijst van de gelijknamige richting aan de KU Leuven 20 21

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR)

ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) ELEKTRONICA - ICT - MULTIMEDIA EN Brugge INFORMATIETECHNOLOGIE KORTRIJK HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT?

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Onderwijs in Elektrotechniek

Onderwijs in Elektrotechniek Onderwijs in Elektrotechniek 2014 KU Leuven, Departement Elektrotechniek ESAT Contact info: www.esat.kuleuven.be/info Inhoud Drie goede redenen om elektrotechniek te studeren 2 Bacheloropleidingen elektrotechniek

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie