tolerantie voor kathetergerelateerde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tolerantie voor kathetergerelateerde"

Transcriptie

1 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Nul- tolerantie voor kathetergerelateerde bloedstroominfecties klinisch bewijsmateriaal Het is aangetoond dat Tegaderm CHG verband kathetergerelateerde bloedstroominfecties (CRBSI s) en katheterkolonisatie reduceert. Tegaderm CHG verband is het enige transparante IV verband voor deze indicatie. Klinisch bewezen 60% 1 reductie van CRBSI bij patiënten met centraal veneuze en arteriële katheters Klinisch bewezen 61% 1 reductie van huid- en katheterkolonisatie bij patiënten met centraal veneuze en arteriële katheters Tot 7 dagen 2 lang hetzelfde niveau van antimicrobiële activiteit

2 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Laboratorium-/in vitro onderzoek Karpanen TJ, Casey AL, Conway BR, Lambert PA, Elliott TS. Antimicrobial activity of a chlorhexidine intravascular catheter site gel dressing. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; 66: Verenigd Koninkrijk In vitro onderzoek. De antimicrobiële doelmatigheid werd geëvalueerd op diffusiecellen zowel op siliconenmembraan als op donorhuid na contaminatie met pathogene Staphylococcus aureus (MRSA) en Escherichia coli (ESBL) in een hoge (10 6 kve/cm²) en een lage (10 3 kve/cm²) inoculumconcentratie. De antimicrobiële werking werd geëvalueerd voor een periode van 7 dagen. Het evalueren van de antimicrobiële doelmatigheid van een chloorhexidinegluconaat (CHG) intravasculair katheterverband met gelpad tegen meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en een extended spectre betalactamase (ESBL)-bacterie die Escherichia coli produceert. In een huidmodel werd een sneloptredende en langdurige antimicrobiële werking van het Tegaderm CHG verband met gelpad aangetoond. De afgifte van CHG uit het verband nam toe met de tijd, maar het verband heeft zijn antimicrobiële werking wel voor minstens 7 dagen behouden. In het geval van een kathetersegment en serum was de CHG in de gel nog steeds in staat om EMRSA-15 uit te roeien zowel op de huid en op het katheteroppervlak als op het verband zelf, en dit zelfs aan een hoge inoculumconcentratie van bacteriën. De resultaten duiden erop dat het vermogen van de gel het mogelijk maakt CHG onder de katheter te verspreiden. De langdurige afgifte van CHG vermindert mogelijk de microbiële load op de insteekopening van de katheter, waardoor het risico op kathetergerelateerde bloedstroominfecties afneemt. Cumulatieve afgifte van CHG op het huidoppervlak (µg per cm 2 ) Tijd (u) Het intravasculaire (IV) verband met CHG gelpad had aantoonbare antimicrobiële werking voor minstens 7 dagen, die de bacteriële groei op de huid rondom de insteekopening van de katheter onderdrukt en waardoor het risico op infectie afneemt.

3 Lab/in-vitro Laboratorium-/in studies vitro onderzoek Hensler JP, Schwab DL, Olson LK, Palka-Santini M. Growth inhibition of microorganisms involved in catheterrelated infections by an antimicrobial transparent IV dressing containing chlorhexidine gluconate (CHG). Postersessie voorgedragen op: 19th Annual Conference of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 16 tot 19 mei 2009; Helsinki, Finland. Verenigde Staten en Duitsland In vitro onderzoek. De antimicrobiële werking van het Tegaderm CHG gelpad werd onderzocht bij een reeks van 37 micro-organismen. Deze omvatten 21 Gram-positieve en 14 Gram-negatieve bacteriën en 2 gisten. Het evalueren van de antimicrobiële werking van het transparante 3M Tegaderm chloorhexidinegluconaat (CHG) IV verband bij micro-organismen die vaak geassocieerd zijn met kathetergerelateerde (CR) infecties waarbij gebruik gemaakt wordt van in vitro bacterieremmend gebied. Een gevoeligheid werd waargenomen voor de Tegaderm CHG bij alle 37 micro-organismen die getest werden, inclusief Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën en gisten. Tegaderm CHG verbanden behouden hun antimicrobiële eigenschappen tot na een periode van 22 maanden onder standaard verouderingscondities. Gram-positieve Bacterieremmend gebied Corynebacterium diptheriae 60 Enterococcus faecalis 50 wondisolaat #23 Enterococcus faecalis Enterococcus faecalis Enterococcus faecium (MDR) 0 (MRSA) Staphylococcus aureus Neusisolaat #849 Staphylococcus aureus (MRSA) USA 800 Staphylococcus aureus (MRSA) USA 500 Staphylococcus aureus (MRSA) USA 600 (MRSA) Neusisolaat #492 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus (MRSA/GRSA) Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus (MRSA) USA 300 Gemiddelde diameter van gebied (mm) Diameter van gel (mm) Tegaderm CHG verband vertoont een breed-spectrum antimicrobiële werking tegen alle 37 stammen van micro-organismen die getest werden. Tegaderm CHG behoudt zijn antimicrobiële eigenschappen. Dit blijkt uit het vermogen van verbanden die al langere tijd bewaard zijn. Deze verbanden produceren vergelijkbare remmende gebieden ten opzichte van nieuwe verbanden.

4 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Onderzoeksresultaten Timsit JF, Mimoz O, Mourvillier B, Souweine B, Garrouste-Orgeas M et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12): Frankrijk Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van verbanden met chloorhexidine versus verbanden zonder chloorhexidine voor de fixatie van vasculaire katheters. Bepalen of sterk klevende verbanden die geïmpregneerd zijn met chloorhexidine de incidentie van katheterkolonisatie en kathetergerelateerde bloedstroominfecties laten dalen. Bij verbanden met chloorhexidine was het CRBSI cijfer 60% lager (0,5 per vs. 1,3 per katheterdagen; HR, 0,402; 95% BI, 0,186-0,868; P = 0,02) dan verbanden zonder chloorhexidine. Incidentie van katheterkolonisatie bedroeg 10,9/1.000 katheterdagen voor de verbanden zonder chloorhexidine en 4,3/1.000 katheterdagen voor verbanden geïmpregneerd met chloorhexidine. Sterk klevende verbanden verminderen het aantal verbanden per katheter naar twee (één op vier) in plaats van drie (één op vijf) (P < 0,0001). Kathetergerelateerde bloedstroominfecties Katheterkolonisatie Incidentie (n per katheterdagen) Verband met chloorhexidine Incidentie (n per katheterdagen) Verband met chloorhexidine Verband zonder chloorhexidine Verband zonder chloorhexidine Verbanden geïmpregneerd met chloorhexidinegel reduceerden op de ICU het aantal CRBSI patiënten met een intravasculaire katheter.

5 Lab/in-vitro Onderzoeksresultaten studies Scheithauer S, Lewalter K, Schröder J, Koch A, Häfner H, Krizanovic V, Nowicki K, Hilgers RD, Lemmen SW. Reduction of central venous line-associated bloodstream infection rates by using a chlorhexidine-containing dressing. Infection, augustus Duitsland Van november 2010 tot mei 2012 werd op twee ICU afdelingen kathetergerelateerde bloedstroominfecties gedocumenteerd in relatie tot welk type verband er gebruikt werd (standaardverband versus verband met chloorhexidine). De resultaten werden vergeleken met historische gegevens. Beoordelen van een verband met chloorhexidine op zijn eventuele vermogen om het aantal infecties te reduceren. Bij 34 patiënten werd 40 gevallen van CLABSI (central venous line associated bloodstream infections) vastgesteld. Het aantal CLABSI-gevallen was lager bij patiënten met een nieuw verband (1,5/1.000 CVK-dagen (95% BI; 0,75-2,70)) vergeleken met zowel de historische gegevens (6,2/1.000 CVK-dagen) als met het aantal patiënten dat voor dezelfde periode verzorgd werd met standaardverbanden tijdens het observatie-onderzoek (5,9/1.000 CVK-dagen (95% BI; 3,93-8,43)). Aantal CLABSI-gevallen Historische gegevens 6,2/1.000 CVK-dagen 7,0 6,0 Observatiefase 5,9/1.000 CVK-dagen 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,5/1.000 CVK-dagen Standaardverband (historische gegevens) Standaardverband CHG-geïmpregneerd verband Standaardverband 0,0 Standaardverband CHG-geïmpregneerd verband OPMERKING: patiënten met CVK-dagen werden tijdens de observatiefase opgenomen. 59% ervan werd behandeld met verbanden met chloorhexidine terwijl 49% ervan werd behandeld met standaardverbanden zonder chloorhexidine. De beslissing om al dan niet CHG verbanden te gebruiken werd genomen door de clinici op de plaats van het onderzoek volgens het lokale protocol voor de behandeling van patiënten. Ondanks het toepassen van de standaardaanbevelingen suggereren onze dat bij hoge incidentie van CLABSI, verbanden die chloorhexidine bevatten het aantal CLABSIgevallen gegarandeerd doet dalen.

6 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Health Economics Pfaff B, Heithaus T, Emanuelsen M. Use of a 1-piece chlorhexidine gluconate transparent dressing on critically ill patients. Critical Care Nurse 2012; 32(4): Verenigde Staten Een observatie-onderzoek naar kwaliteitsverbetering werd uitgevoerd bij volwassenen op een medischchirurgische Intensive Care afdeling. Het vergelijken van de effectiviteit van enerzijds een nieuw eendelig occlusief verband waarbij de chloorhexidinegluconaat gelpad geïntegreerd is in het transparante verband en anderzijds een 2-delig verband bestaande uit een chloorhexidine pleister en een transparant verband. In de studie werd de doeltreffendheid van het nieuwe verband geëvalueerd om het lage aantal kathetergerelateerde bloedstroominfecties vast te houden, evenals de tevredenheid van de verpleegkundigen over het nieuwe product en de kosten voor de verbandwisselingen te meten. Tijdens de duur van het onderzoek bedroeg het infectiecijfer 0,051 per device dagen in vergelijking met 0,052 in Verpleegkundigen hadden een voorkeur voor het nieuwe verband. De kostenbesparingen voor deze ICU bedroegen $ voor de onderzoeksperiode. Besparing van: $19.512,00 Geschatte besparing voor Intensive Care afdeling en gehele ziekenhuis $ ,50 Besparing van 28% $ ,50 Aantal verbandwisselingen Locatie 1 juli - 31 december 2009 Intensive Care Unit 428 Gehele ziekenhuis Kost voor een 2-delige applicatie $ 12,07 $ 5.165,96 $ ,50 Geraamde kosten voor een 1-delige applicatie $ 8,65 $ 3.702,20 $ ,50 Geraamde besparing, 1 juli - 31 december 2009 $ 3,42 $ 1.463,76 $ , Geraamde jaarlijkse besparing voor het gehele ziekenhuis: $ ,82 Werkelijke besparing tijdens onderzoek op de ICU: Niet-gebruik van chloorhexidine pleister $ 7/pleister Lager aantal dressing kits voor hetzelfde kwartaal in 2008 (160 minder) Totaal $ 2.996,00 $ 811,20 $ 3.807,20 Met het nieuwe verband blijft het aantal kathetergerelateerde bloedstroominfecties laag, zijn de verpleegkundigen tevreden en worden kostenbesparingen gerealiseerd.

7 Lab/in-vitro Health Economics studies Maunoury F, Motrunich A, Ruckly S, Timsit JF. Non-homogeneous cost-effectiveness modeling of a new CHG-Dressing for preventing catheter-related bloodstream infections for patients in intensive care units. Postersessie voorgedragen op: 16th Annual European Conference of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research; 2 tot 6 November 2013; Dublin, Ierland. Frankrijk Het 30-dagen niet-homogeen model van Markov omvat acht gezondheidstoestanden inclusief twee absorberende toestanden (overlijden en ontslag). De waarschijnlijkheid van gebeurtenissen is een afgeleide van een multicenter RCT van patiënten Monte-Carlo simulaties bij patiënten per verbandtype zijn voor de waarschijnlijke gevoeligheidsanalyse gebruikt en berekeningen met een betrouwbaarheidsinterval (BI) van 95% zijn gemaakt. Het beslissende gezondheidsresultaat is het aantal vermeden CRBSI-gevallen. De kosten voor het verblijf op ICU werden geactualiseerd op basis van een recent multicentrisch onderzoek uitgevoerd in Frankrijk. De voordelen evalueren van routinegebruik van een nieuw CHG verband voor fixatie van centrale lijnen in vergelijking met de niet-antimicrobiële verbanden vanuit een toegepast economisch standpunt. Bij het verbandtype met CHG werden gemiddeld 12 infecties afgewend per patiënten in vergelijking met het verbandtype zonder CHG. De gemiddelde nettobesparing per patiënt bij gebruik van verband met CHG voor een tijdshorizon van 30 dagen op ICU, bedraagt 344,88 (geschatte besparing = geïnduceerde kosten (overgebruik) minus vermeden kosten). CHG verbanden zijn significant werkzamer inzake preventie van CRBSI in vergelijking met referentieverbanden en dragen bij tot het in stand houden van de gezondheid van de patiënt bij gelijke kosten op de ICU. Volgens het basisscenario blijkt het CHG verband kostenbesparender te zijn dan de referentieverbanden.

8 Overzicht Auteurs Titel van de publicatie Publicatie/Datum Timsit JF et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12): Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij patiënten (4.163 katheters/ katheterdagen). Vergelijking van verbanden met respectievelijk zonder chloorhexidine voor de fixatie van vasculaire katheters. Verbanden geïmpregneerd met chloorhexidine gel reduceren het CRI-cijfer bij ICU patiënten met een intravasculaire katheter. Bashir MH, Olson L, Walters S-A. Suppression of regrowth of normal skin fl ora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconateprepped. American Journal of Infection Control 2012; 40(4): Na huiddesinfectie van 2% chloorhexidinegluconaat (CHG/70% isopropylalcohol) werden in willekeurige volgorde 3 verbanden (2 met CHG) op de rug van 32 gezonde proefpersonen aangebracht. Volgens de cup-scrub-methode werden monsters van aërobische bacteriën afgenomen en werd de relatieve onderdrukking van hergroei vergeleken met behulp van een aangepaste gepaarde t-toets. Huidflora werd niet volledig verwijderd tijdens ontsmetting en er trad bacteriële hergroei op na het ontsmetten. Gebruik van CHG verbanden droeg bij aan een aanhoudende reductie van bacteriepopulatie op de huid. Continue afgifte van CHG gel onderdrukt gedurende 7 dagen (P=0,01) in grotere mate dan de CHG disk. Madeo M, Lowry L. Infection rates associated with total parenteral nutrition Journal of Hospital Infection 2011; 79(4): Een 12-maandelijkse audit bij 175 patiënten met een voedingslijn (TPV) (1.174 katheterdagen) werd uitgevoerd met het gebruik van verbanden met 2% chloorhexidinegluconaat. Resultaten toonden een reductie in kathetergerelateerde bloedstroominfecties (CRBSI) aan van acht gevallen naar nul (P=0,057), waardoor dit filmverband nuttig blijkt te zijn in de strijd tegen CRBSI (nul-tolerantie) onder deze hoogrisicopatiënten. Madeo M, Lowry L, Cutler L. Product evaluation of a new chlorhexidine gluconate transparent intravenous line dressing. Journal of Hospital Infection 2010; 75(2): Een evaluatie van een ICU met 22 bedden gedurende een periode van twee maanden van augustus tot oktober 2009 waarbij 25 patiënten betrokken waren. De resultaten van de productevaluatie doen vermoeden dat patiënten het gebruik van Tegaderm CHG verbanden goed verdragen en tonen een goede kleefkracht en levensduur in vergelijking met verbanden bij de baseline (0-meeting). De verbanden lijken ook een antimicrobiële bescherming te bieden. Pfaff B, Heithaus T, Emanuelsen M. Use of a 1-piece chlorhexidine gluconate transparent dressing on critically ill patients. Critical Care Nurse 2012; 32(4): Er werd een observatie-onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij volwassenen op een medisch-chirurgische ICU. Tijdens de duur van het onderzoek van device dagen, bedroeg het infectiecijfer 0,051 op device dagen, in vergelijking met 0,052 in Verpleegkundigen hadden een voorkeur voor het nieuwe verband. De kostenbesparing bedroeg $ Scheithauer S, Lewalter K, Schröder J, Koch A, Häfner H, Krizanovic V, Nowicki K, Hilgers RD, Lemmen SW. Reduction of central venous line-associated bloodstream infection rates by using a chlorhexidinecontaining dressing. Infection August 2013; 1-5. Het aantal CVL (centraal veneuze lijnen), CVL-dagen, CLABSIs (central venous line associated bloodstream infections) en CLABSI-cijfer met betrekking tot het type verband (standaardverband versus verband met chloorhexidine) werd van november 2010 tot mei 2012 op twee ICUs gedocumenteerd en vergeleken met historische gegevens. Er werden bij 34 patiënten 40 CLABSI-gevallen vastgesteld. Het aantal CLABSI-gevallen lag bij patiënten met nieuwe verbanden lager (1,51/1.000 CVK-dagen (95% BI; 0,75-2,70)) vergeleken met zowel de historische gegevens (6,2/1.000 CVKdagen) als met het aantal patiënten dat in dezelfde periode verzorgd werd met standaardverbanden ( 5,87/1.000 CVK-dagen (95% BI; 3,93843)). Olson C, Heilman JM. Clinical Performance of a New Transparent Chlorhexidine Gluconate Central Venous Catheter Dressing. Journal of the Association for Vascular Access 2008; 13(1): Klinisch onderzoek in het ziekenhuis. Prospectief singlecenter gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek. Evalueren van het gebruiksgemak en de prestatiekenmerken van een nieuw transparant verband voor intravasculaire katheterfixatie. Met 63 patiënten. Even gemakkelijk te gebruiken in de klinische praktijk voor de verzorging van centrale veneuze katheters als het standaard niet-antimicrobieel transparant zelfklevend verband. Er was geen bijkomende training of opleiding nodig om het correct te kunnen gebruiken. Voordelen zijn o.a. antimicrobiële werking, behandelt matig bloeden, constant zicht op de insteekopening en een schijnbaar betere fixatie van de katheter. Eyberg CI, Pyrek J. A Controlled Randomized Prospective Comparative Pilot Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Gluconate Gel Dressing Versus A Chlorhexidine Gluconate Disk in Healthy Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access 2008; 13(3): Prospectief singlecenter gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek waarbij Tegaderm CHG verband vergeleken wordt met een CHG geïmpregneerde spons (BIOPATCH ) Biopatch is een handelsmerk van Johnson & Johnson Company De clinici concludeerden dat het verband met CHG gelpad gemakkelijker en nauwkeuriger aan te brengen is, gemakkelijk te verwijderen is, beter zicht op de insteekopening biedt, gemakkelijk te instrueren is hoe het verband aan te brengen (=een meer intuïtieve applicatie). Twaalf op twaalf clinici gaven de voorkeur aan het verband met CHG gelpad boven de CHG disk wat betreft algemene prestaties Voor meer informatie over Tegaderm CHG verbanden of het volledige gamma van Tegaderm IV verbanden, raadpleeg dan de 3M website in Nederland en in België Of neem contact op met uw plaatselijke 3M Critical and Chronic Care product specialist. Referenties: 1 Timsit JF, et al. Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-Related Infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12): Karpanen TJ, et al. Antimicrobial activity of a Chlorhexidine intravascular catheter site gel dressing. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; 66: Bezoek ons op Facebook. Scan QR-code 3M Nederland B.V. Afd. Health Care Postbus AD Leiden Postbus 1002 (miv 23/8/14) 2600 BA Delft 3M Belgium bvba/sprl Health Care Hermeslaan Diegem Tel.: (02) Fax: (02) M en Tegaderm zijn handelsmerken van 3M. 3M facebook/3mtegadermivsolutions 3M /10.011

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 82 ziekenhuizen, belooft het VMS

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Critically Appraised Topic

Critically Appraised Topic Belangrijke topics in de pre-analytische fase van hemokulturen pagina 1/61 CAT Critically Appraised Topic Belangrijke topics in de pre-analytische fase van hemokulturen Author: ASO Elise Willems Supervisor:

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

Preventie en behandeling van. Decubitus PRESSURE FRICTION SHEAR MICROCLIMATE MICROKLIMAAT SCHUIFKRACHT DRUKKRACHT WRIJFKRACHT

Preventie en behandeling van. Decubitus PRESSURE FRICTION SHEAR MICROCLIMATE MICROKLIMAAT SCHUIFKRACHT DRUKKRACHT WRIJFKRACHT Preventie en behandeling van Decubitus SHEAR SCHUIFKRACHT PRESSURE DRUKKRACHT MICROCLIMATE MICROKLIMAAT FRICTION WRIJFKRACHT Prevalentie van decubitus Zowel in de ziekenhuizen als in de thuiszorg is er

Nadere informatie

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), februari 2012 Voorbereidingscommissie: Dr. Heiman

Nadere informatie

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen.

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 dosis (0,5 ml) bevat:

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Aanpak van migraine Zoekdatum tot 1 maart 2014 Behandeling

Nadere informatie

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva Minerva Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn Editoriaal Minerva Zorg bij het levenseinde: is er ook hier nood aan evidentie? 129 P. Chevalier, K. Soenen, JP. Sturtewagen, M. Vanhalewyn Medicamenteuze

Nadere informatie

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic Kwaliteitssysteem FOR-003E Dosage van piperaciline-tazobactam (Tazocin ) en meropenem (Meronem ) in het plasma van kritisch zieke patiënten na bolustoediening: Zinvol? Author:

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Erwin J.O. Kompanje 1, A. Frans de Jong 2 De komende 25 jaar zal de Nederlandse bevolking toenemend vergrijzen. Dit zal ingrijpende maatschappelijke

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE

OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE RAPPORT VAN EEN DELPHI STUDIE Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.iph.fgov.be Epidemiologie september 2008

Nadere informatie

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Rapport Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Op 28 februari 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale Onderwerp: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom Samenvatting: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie combineert het lokaal verwarmen van

Nadere informatie

Internationale richtlijn Behandeling

Internationale richtlijn Behandeling Internationale richtlijn Behandeling SAMENVATTING DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Internationale Richtlijn Decubitusbehandeling:

Nadere informatie

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Joran Lokkerbol, Suzanne Lokman, Brigitte Boon, Filip Smit Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Strategische verkenning Kosten en effecten van preventie van eerste

Nadere informatie

Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg: Uitkomsten van literatuuronderzoek

Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg: Uitkomsten van literatuuronderzoek MIRJAM HARMSEN MIRANDA LAURANT THEO VAN ACHTERBERG MARLIES HULSCHER MICHEL WENSING HUB WOLLERSHEIM RICHARD GROL Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg: Uitkomsten van literatuuronderzoek Nijmegen,

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Spoedinterventiesysteem bij vitale bedreiging

Spoedinterventiesysteem bij vitale bedreiging Onderzoek Spoedinterventiesysteem bij vitale bedreiging 5 jaar ervaring in een groot algemeen ziekenhuis Iwan A. Meynaar, Harriet van Dijk, Steven Sleeswijk Visser, Margot Verheijen, Lilian Dawson en Peter

Nadere informatie

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Inzicht in e-health Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies E-health in zicht Zoetermeer,

Nadere informatie

Economische groei en de vraag naar zorg

Economische groei en de vraag naar zorg Economische groei en de vraag naar zorg Amsterdam, juni 2013 In opdracht van het Capaciteitsorgaan Economische groei en de vraag naar zorg Macro-economische tegenkrachten in het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Het Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 74 ziekenhuizen, belooft het Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Bijlage 4 wetenschappelijke onderbouwing (behorend bij de JGZ richtlijn Huid ).

Bijlage 4 wetenschappelijke onderbouwing (behorend bij de JGZ richtlijn Huid ). 1 2 3 4 5 6 Bijlage 4 wetenschappelijke onderbouwing (behorend bij de JGZ richtlijn Huid ). Opmerkingen kernredactie/ werkgroep febr 2011 met reactie Kitty Rosenbrand 18 april 2011 verwerkt Versie 2 mei

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Probiotica pancreatitis

Probiotica pancreatitis Probiotica pancreatitis De Consumentenbond rukt het onderzoek naar de toepassing van probiotica bij mensen met een acute alvleesklierontsteking geheel uit zijn verband en bedrijft paniekvoetbal. Dat schrijft

Nadere informatie

Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra

Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra Ziekenhuizen Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur

Nadere informatie