tolerantie voor kathetergerelateerde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tolerantie voor kathetergerelateerde"

Transcriptie

1 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Nul- tolerantie voor kathetergerelateerde bloedstroominfecties klinisch bewijsmateriaal Het is aangetoond dat Tegaderm CHG verband kathetergerelateerde bloedstroominfecties (CRBSI s) en katheterkolonisatie reduceert. Tegaderm CHG verband is het enige transparante IV verband voor deze indicatie. Klinisch bewezen 60% 1 reductie van CRBSI bij patiënten met centraal veneuze en arteriële katheters Klinisch bewezen 61% 1 reductie van huid- en katheterkolonisatie bij patiënten met centraal veneuze en arteriële katheters Tot 7 dagen 2 lang hetzelfde niveau van antimicrobiële activiteit

2 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Laboratorium-/in vitro onderzoek Karpanen TJ, Casey AL, Conway BR, Lambert PA, Elliott TS. Antimicrobial activity of a chlorhexidine intravascular catheter site gel dressing. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; 66: Verenigd Koninkrijk In vitro onderzoek. De antimicrobiële doelmatigheid werd geëvalueerd op diffusiecellen zowel op siliconenmembraan als op donorhuid na contaminatie met pathogene Staphylococcus aureus (MRSA) en Escherichia coli (ESBL) in een hoge (10 6 kve/cm²) en een lage (10 3 kve/cm²) inoculumconcentratie. De antimicrobiële werking werd geëvalueerd voor een periode van 7 dagen. Het evalueren van de antimicrobiële doelmatigheid van een chloorhexidinegluconaat (CHG) intravasculair katheterverband met gelpad tegen meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en een extended spectre betalactamase (ESBL)-bacterie die Escherichia coli produceert. In een huidmodel werd een sneloptredende en langdurige antimicrobiële werking van het Tegaderm CHG verband met gelpad aangetoond. De afgifte van CHG uit het verband nam toe met de tijd, maar het verband heeft zijn antimicrobiële werking wel voor minstens 7 dagen behouden. In het geval van een kathetersegment en serum was de CHG in de gel nog steeds in staat om EMRSA-15 uit te roeien zowel op de huid en op het katheteroppervlak als op het verband zelf, en dit zelfs aan een hoge inoculumconcentratie van bacteriën. De resultaten duiden erop dat het vermogen van de gel het mogelijk maakt CHG onder de katheter te verspreiden. De langdurige afgifte van CHG vermindert mogelijk de microbiële load op de insteekopening van de katheter, waardoor het risico op kathetergerelateerde bloedstroominfecties afneemt. Cumulatieve afgifte van CHG op het huidoppervlak (µg per cm 2 ) Tijd (u) Het intravasculaire (IV) verband met CHG gelpad had aantoonbare antimicrobiële werking voor minstens 7 dagen, die de bacteriële groei op de huid rondom de insteekopening van de katheter onderdrukt en waardoor het risico op infectie afneemt.

3 Lab/in-vitro Laboratorium-/in studies vitro onderzoek Hensler JP, Schwab DL, Olson LK, Palka-Santini M. Growth inhibition of microorganisms involved in catheterrelated infections by an antimicrobial transparent IV dressing containing chlorhexidine gluconate (CHG). Postersessie voorgedragen op: 19th Annual Conference of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 16 tot 19 mei 2009; Helsinki, Finland. Verenigde Staten en Duitsland In vitro onderzoek. De antimicrobiële werking van het Tegaderm CHG gelpad werd onderzocht bij een reeks van 37 micro-organismen. Deze omvatten 21 Gram-positieve en 14 Gram-negatieve bacteriën en 2 gisten. Het evalueren van de antimicrobiële werking van het transparante 3M Tegaderm chloorhexidinegluconaat (CHG) IV verband bij micro-organismen die vaak geassocieerd zijn met kathetergerelateerde (CR) infecties waarbij gebruik gemaakt wordt van in vitro bacterieremmend gebied. Een gevoeligheid werd waargenomen voor de Tegaderm CHG bij alle 37 micro-organismen die getest werden, inclusief Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën en gisten. Tegaderm CHG verbanden behouden hun antimicrobiële eigenschappen tot na een periode van 22 maanden onder standaard verouderingscondities. Gram-positieve Bacterieremmend gebied Corynebacterium diptheriae 60 Enterococcus faecalis 50 wondisolaat #23 Enterococcus faecalis Enterococcus faecalis Enterococcus faecium (MDR) 0 (MRSA) Staphylococcus aureus Neusisolaat #849 Staphylococcus aureus (MRSA) USA 800 Staphylococcus aureus (MRSA) USA 500 Staphylococcus aureus (MRSA) USA 600 (MRSA) Neusisolaat #492 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus (MRSA/GRSA) Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus (MRSA) USA 300 Gemiddelde diameter van gebied (mm) Diameter van gel (mm) Tegaderm CHG verband vertoont een breed-spectrum antimicrobiële werking tegen alle 37 stammen van micro-organismen die getest werden. Tegaderm CHG behoudt zijn antimicrobiële eigenschappen. Dit blijkt uit het vermogen van verbanden die al langere tijd bewaard zijn. Deze verbanden produceren vergelijkbare remmende gebieden ten opzichte van nieuwe verbanden.

4 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Onderzoeksresultaten Timsit JF, Mimoz O, Mourvillier B, Souweine B, Garrouste-Orgeas M et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12): Frankrijk Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van verbanden met chloorhexidine versus verbanden zonder chloorhexidine voor de fixatie van vasculaire katheters. Bepalen of sterk klevende verbanden die geïmpregneerd zijn met chloorhexidine de incidentie van katheterkolonisatie en kathetergerelateerde bloedstroominfecties laten dalen. Bij verbanden met chloorhexidine was het CRBSI cijfer 60% lager (0,5 per vs. 1,3 per katheterdagen; HR, 0,402; 95% BI, 0,186-0,868; P = 0,02) dan verbanden zonder chloorhexidine. Incidentie van katheterkolonisatie bedroeg 10,9/1.000 katheterdagen voor de verbanden zonder chloorhexidine en 4,3/1.000 katheterdagen voor verbanden geïmpregneerd met chloorhexidine. Sterk klevende verbanden verminderen het aantal verbanden per katheter naar twee (één op vier) in plaats van drie (één op vijf) (P < 0,0001). Kathetergerelateerde bloedstroominfecties Katheterkolonisatie Incidentie (n per katheterdagen) Verband met chloorhexidine Incidentie (n per katheterdagen) Verband met chloorhexidine Verband zonder chloorhexidine Verband zonder chloorhexidine Verbanden geïmpregneerd met chloorhexidinegel reduceerden op de ICU het aantal CRBSI patiënten met een intravasculaire katheter.

5 Lab/in-vitro Onderzoeksresultaten studies Scheithauer S, Lewalter K, Schröder J, Koch A, Häfner H, Krizanovic V, Nowicki K, Hilgers RD, Lemmen SW. Reduction of central venous line-associated bloodstream infection rates by using a chlorhexidine-containing dressing. Infection, augustus Duitsland Van november 2010 tot mei 2012 werd op twee ICU afdelingen kathetergerelateerde bloedstroominfecties gedocumenteerd in relatie tot welk type verband er gebruikt werd (standaardverband versus verband met chloorhexidine). De resultaten werden vergeleken met historische gegevens. Beoordelen van een verband met chloorhexidine op zijn eventuele vermogen om het aantal infecties te reduceren. Bij 34 patiënten werd 40 gevallen van CLABSI (central venous line associated bloodstream infections) vastgesteld. Het aantal CLABSI-gevallen was lager bij patiënten met een nieuw verband (1,5/1.000 CVK-dagen (95% BI; 0,75-2,70)) vergeleken met zowel de historische gegevens (6,2/1.000 CVK-dagen) als met het aantal patiënten dat voor dezelfde periode verzorgd werd met standaardverbanden tijdens het observatie-onderzoek (5,9/1.000 CVK-dagen (95% BI; 3,93-8,43)). Aantal CLABSI-gevallen Historische gegevens 6,2/1.000 CVK-dagen 7,0 6,0 Observatiefase 5,9/1.000 CVK-dagen 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,5/1.000 CVK-dagen Standaardverband (historische gegevens) Standaardverband CHG-geïmpregneerd verband Standaardverband 0,0 Standaardverband CHG-geïmpregneerd verband OPMERKING: patiënten met CVK-dagen werden tijdens de observatiefase opgenomen. 59% ervan werd behandeld met verbanden met chloorhexidine terwijl 49% ervan werd behandeld met standaardverbanden zonder chloorhexidine. De beslissing om al dan niet CHG verbanden te gebruiken werd genomen door de clinici op de plaats van het onderzoek volgens het lokale protocol voor de behandeling van patiënten. Ondanks het toepassen van de standaardaanbevelingen suggereren onze dat bij hoge incidentie van CLABSI, verbanden die chloorhexidine bevatten het aantal CLABSIgevallen gegarandeerd doet dalen.

6 Tegaderm CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband Health Economics Pfaff B, Heithaus T, Emanuelsen M. Use of a 1-piece chlorhexidine gluconate transparent dressing on critically ill patients. Critical Care Nurse 2012; 32(4): Verenigde Staten Een observatie-onderzoek naar kwaliteitsverbetering werd uitgevoerd bij volwassenen op een medischchirurgische Intensive Care afdeling. Het vergelijken van de effectiviteit van enerzijds een nieuw eendelig occlusief verband waarbij de chloorhexidinegluconaat gelpad geïntegreerd is in het transparante verband en anderzijds een 2-delig verband bestaande uit een chloorhexidine pleister en een transparant verband. In de studie werd de doeltreffendheid van het nieuwe verband geëvalueerd om het lage aantal kathetergerelateerde bloedstroominfecties vast te houden, evenals de tevredenheid van de verpleegkundigen over het nieuwe product en de kosten voor de verbandwisselingen te meten. Tijdens de duur van het onderzoek bedroeg het infectiecijfer 0,051 per device dagen in vergelijking met 0,052 in Verpleegkundigen hadden een voorkeur voor het nieuwe verband. De kostenbesparingen voor deze ICU bedroegen $ voor de onderzoeksperiode. Besparing van: $19.512,00 Geschatte besparing voor Intensive Care afdeling en gehele ziekenhuis $ ,50 Besparing van 28% $ ,50 Aantal verbandwisselingen Locatie 1 juli - 31 december 2009 Intensive Care Unit 428 Gehele ziekenhuis Kost voor een 2-delige applicatie $ 12,07 $ 5.165,96 $ ,50 Geraamde kosten voor een 1-delige applicatie $ 8,65 $ 3.702,20 $ ,50 Geraamde besparing, 1 juli - 31 december 2009 $ 3,42 $ 1.463,76 $ , Geraamde jaarlijkse besparing voor het gehele ziekenhuis: $ ,82 Werkelijke besparing tijdens onderzoek op de ICU: Niet-gebruik van chloorhexidine pleister $ 7/pleister Lager aantal dressing kits voor hetzelfde kwartaal in 2008 (160 minder) Totaal $ 2.996,00 $ 811,20 $ 3.807,20 Met het nieuwe verband blijft het aantal kathetergerelateerde bloedstroominfecties laag, zijn de verpleegkundigen tevreden en worden kostenbesparingen gerealiseerd.

7 Lab/in-vitro Health Economics studies Maunoury F, Motrunich A, Ruckly S, Timsit JF. Non-homogeneous cost-effectiveness modeling of a new CHG-Dressing for preventing catheter-related bloodstream infections for patients in intensive care units. Postersessie voorgedragen op: 16th Annual European Conference of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research; 2 tot 6 November 2013; Dublin, Ierland. Frankrijk Het 30-dagen niet-homogeen model van Markov omvat acht gezondheidstoestanden inclusief twee absorberende toestanden (overlijden en ontslag). De waarschijnlijkheid van gebeurtenissen is een afgeleide van een multicenter RCT van patiënten Monte-Carlo simulaties bij patiënten per verbandtype zijn voor de waarschijnlijke gevoeligheidsanalyse gebruikt en berekeningen met een betrouwbaarheidsinterval (BI) van 95% zijn gemaakt. Het beslissende gezondheidsresultaat is het aantal vermeden CRBSI-gevallen. De kosten voor het verblijf op ICU werden geactualiseerd op basis van een recent multicentrisch onderzoek uitgevoerd in Frankrijk. De voordelen evalueren van routinegebruik van een nieuw CHG verband voor fixatie van centrale lijnen in vergelijking met de niet-antimicrobiële verbanden vanuit een toegepast economisch standpunt. Bij het verbandtype met CHG werden gemiddeld 12 infecties afgewend per patiënten in vergelijking met het verbandtype zonder CHG. De gemiddelde nettobesparing per patiënt bij gebruik van verband met CHG voor een tijdshorizon van 30 dagen op ICU, bedraagt 344,88 (geschatte besparing = geïnduceerde kosten (overgebruik) minus vermeden kosten). CHG verbanden zijn significant werkzamer inzake preventie van CRBSI in vergelijking met referentieverbanden en dragen bij tot het in stand houden van de gezondheid van de patiënt bij gelijke kosten op de ICU. Volgens het basisscenario blijkt het CHG verband kostenbesparender te zijn dan de referentieverbanden.

8 Overzicht Auteurs Titel van de publicatie Publicatie/Datum Timsit JF et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12): Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij patiënten (4.163 katheters/ katheterdagen). Vergelijking van verbanden met respectievelijk zonder chloorhexidine voor de fixatie van vasculaire katheters. Verbanden geïmpregneerd met chloorhexidine gel reduceren het CRI-cijfer bij ICU patiënten met een intravasculaire katheter. Bashir MH, Olson L, Walters S-A. Suppression of regrowth of normal skin fl ora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconateprepped. American Journal of Infection Control 2012; 40(4): Na huiddesinfectie van 2% chloorhexidinegluconaat (CHG/70% isopropylalcohol) werden in willekeurige volgorde 3 verbanden (2 met CHG) op de rug van 32 gezonde proefpersonen aangebracht. Volgens de cup-scrub-methode werden monsters van aërobische bacteriën afgenomen en werd de relatieve onderdrukking van hergroei vergeleken met behulp van een aangepaste gepaarde t-toets. Huidflora werd niet volledig verwijderd tijdens ontsmetting en er trad bacteriële hergroei op na het ontsmetten. Gebruik van CHG verbanden droeg bij aan een aanhoudende reductie van bacteriepopulatie op de huid. Continue afgifte van CHG gel onderdrukt gedurende 7 dagen (P=0,01) in grotere mate dan de CHG disk. Madeo M, Lowry L. Infection rates associated with total parenteral nutrition Journal of Hospital Infection 2011; 79(4): Een 12-maandelijkse audit bij 175 patiënten met een voedingslijn (TPV) (1.174 katheterdagen) werd uitgevoerd met het gebruik van verbanden met 2% chloorhexidinegluconaat. Resultaten toonden een reductie in kathetergerelateerde bloedstroominfecties (CRBSI) aan van acht gevallen naar nul (P=0,057), waardoor dit filmverband nuttig blijkt te zijn in de strijd tegen CRBSI (nul-tolerantie) onder deze hoogrisicopatiënten. Madeo M, Lowry L, Cutler L. Product evaluation of a new chlorhexidine gluconate transparent intravenous line dressing. Journal of Hospital Infection 2010; 75(2): Een evaluatie van een ICU met 22 bedden gedurende een periode van twee maanden van augustus tot oktober 2009 waarbij 25 patiënten betrokken waren. De resultaten van de productevaluatie doen vermoeden dat patiënten het gebruik van Tegaderm CHG verbanden goed verdragen en tonen een goede kleefkracht en levensduur in vergelijking met verbanden bij de baseline (0-meeting). De verbanden lijken ook een antimicrobiële bescherming te bieden. Pfaff B, Heithaus T, Emanuelsen M. Use of a 1-piece chlorhexidine gluconate transparent dressing on critically ill patients. Critical Care Nurse 2012; 32(4): Er werd een observatie-onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij volwassenen op een medisch-chirurgische ICU. Tijdens de duur van het onderzoek van device dagen, bedroeg het infectiecijfer 0,051 op device dagen, in vergelijking met 0,052 in Verpleegkundigen hadden een voorkeur voor het nieuwe verband. De kostenbesparing bedroeg $ Scheithauer S, Lewalter K, Schröder J, Koch A, Häfner H, Krizanovic V, Nowicki K, Hilgers RD, Lemmen SW. Reduction of central venous line-associated bloodstream infection rates by using a chlorhexidinecontaining dressing. Infection August 2013; 1-5. Het aantal CVL (centraal veneuze lijnen), CVL-dagen, CLABSIs (central venous line associated bloodstream infections) en CLABSI-cijfer met betrekking tot het type verband (standaardverband versus verband met chloorhexidine) werd van november 2010 tot mei 2012 op twee ICUs gedocumenteerd en vergeleken met historische gegevens. Er werden bij 34 patiënten 40 CLABSI-gevallen vastgesteld. Het aantal CLABSI-gevallen lag bij patiënten met nieuwe verbanden lager (1,51/1.000 CVK-dagen (95% BI; 0,75-2,70)) vergeleken met zowel de historische gegevens (6,2/1.000 CVKdagen) als met het aantal patiënten dat in dezelfde periode verzorgd werd met standaardverbanden ( 5,87/1.000 CVK-dagen (95% BI; 3,93843)). Olson C, Heilman JM. Clinical Performance of a New Transparent Chlorhexidine Gluconate Central Venous Catheter Dressing. Journal of the Association for Vascular Access 2008; 13(1): Klinisch onderzoek in het ziekenhuis. Prospectief singlecenter gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek. Evalueren van het gebruiksgemak en de prestatiekenmerken van een nieuw transparant verband voor intravasculaire katheterfixatie. Met 63 patiënten. Even gemakkelijk te gebruiken in de klinische praktijk voor de verzorging van centrale veneuze katheters als het standaard niet-antimicrobieel transparant zelfklevend verband. Er was geen bijkomende training of opleiding nodig om het correct te kunnen gebruiken. Voordelen zijn o.a. antimicrobiële werking, behandelt matig bloeden, constant zicht op de insteekopening en een schijnbaar betere fixatie van de katheter. Eyberg CI, Pyrek J. A Controlled Randomized Prospective Comparative Pilot Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Gluconate Gel Dressing Versus A Chlorhexidine Gluconate Disk in Healthy Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access 2008; 13(3): Prospectief singlecenter gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek waarbij Tegaderm CHG verband vergeleken wordt met een CHG geïmpregneerde spons (BIOPATCH ) Biopatch is een handelsmerk van Johnson & Johnson Company De clinici concludeerden dat het verband met CHG gelpad gemakkelijker en nauwkeuriger aan te brengen is, gemakkelijk te verwijderen is, beter zicht op de insteekopening biedt, gemakkelijk te instrueren is hoe het verband aan te brengen (=een meer intuïtieve applicatie). Twaalf op twaalf clinici gaven de voorkeur aan het verband met CHG gelpad boven de CHG disk wat betreft algemene prestaties Voor meer informatie over Tegaderm CHG verbanden of het volledige gamma van Tegaderm IV verbanden, raadpleeg dan de 3M website in Nederland en in België Of neem contact op met uw plaatselijke 3M Critical and Chronic Care product specialist. Referenties: 1 Timsit JF, et al. Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-Related Infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12): Karpanen TJ, et al. Antimicrobial activity of a Chlorhexidine intravascular catheter site gel dressing. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; 66: Bezoek ons op Facebook. Scan QR-code 3M Nederland B.V. Afd. Health Care Postbus AD Leiden Postbus 1002 (miv 23/8/14) 2600 BA Delft 3M Belgium bvba/sprl Health Care Hermeslaan Diegem Tel.: (02) Fax: (02) M en Tegaderm zijn handelsmerken van 3M. 3M facebook/3mtegadermivsolutions 3M /10.011

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties Postoperatieve wondinfecties? Hoe groot is het gevaar? 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfecties Staphylococus aureus is de

Nadere informatie

3M Advanced Wound Care. Huidbescherming Wondgenezing. Comfortabele & Effectieve. Compressie. voor uw Patiënten. 3M Coban 2 Lagen Compressiesysteem

3M Advanced Wound Care. Huidbescherming Wondgenezing. Comfortabele & Effectieve. Compressie. voor uw Patiënten. 3M Coban 2 Lagen Compressiesysteem 3M Advanced Wound Care Huidbescherming Wondgenezing Comfortabele & Effectieve Compressie voor uw Patiënten 3M Coban 2 Lagen Compressiesysteem 3M Coban 2 Lagen Compressiesysteem Eenvoudig aan te b 3M Coban

Nadere informatie

3M Tegaderm wordt de merknaam voor veel meer verbandmiddelen.

3M Tegaderm wordt de merknaam voor veel meer verbandmiddelen. 3M Tegaderm wordt de merknaam voor veel meer verbandmiddelen. Infuusfixatie Specialistische Wondverzorging Chirurgische verbanden 3M Tegaderm Dressings 3 Health Care Huidbescherming. Wondgenezing. De meest

Nadere informatie

De 3M Tegaderm merknaam breidt uit.

De 3M Tegaderm merknaam breidt uit. De 3M Tegaderm merknaam breidt uit. Fixatie en bescherming Wondzorg Chirurgische verbanden 3M Tegaderm Dressings 3Health Care Simple. Dependable. Trusted. De meest vertrouwde naam voor transparante filmverbanden.

Nadere informatie

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Inhoud 2 Introductie Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Werkwijze Onderzoeksopzet Resultaten

Nadere informatie

Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999)

Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999) Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999) 314 patiënten / 27 % complicaties Meest voorkomende complicatie : infectie thv de insteekpunt van de pinnen

Nadere informatie

Een duidelijke oplossing!

Een duidelijke oplossing! Een duidelijke oplossing! 3M Health Care Huidbescherming - wondzorg Transparantie & Absorptie 3M Tegaderm Absorbent Transparant acrylaatverband Tegaderm SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED. DRESSINGS 3M Tegaderm

Nadere informatie

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2014 Surveillance gegevens 2000 2014 Minimale ziekenhuis gegevens 2000-2012 OD Volksgezondheid en Surveillance Dienst: Zorginfecties en antimicrobiële

Nadere informatie

Preventie van CVCgerelateerde

Preventie van CVCgerelateerde Preventie van CVCgerelateerde infecties Kurt Boeykens Verpleegkundig Specialist Nutritie 1 Katheterinfectie Preventie Diagnose Behandeling 2 IV Katheters Centraal Perifeer Korte/Medium Termijn Lange Termijn

Nadere informatie

Samenvatting hoofdstuk 1 hoofdstuk 2

Samenvatting hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 SAMENVATTING Samenvatting Gelaatsdefecten kunnen adequaat worden hersteld met een prothese, maar de levensduur van deze gelaatsprotheses is beperkt. Doordat de binnenzijde van de gelaatsprothese in contact

Nadere informatie

Infectierisico verminderen aan alle toegangspunten

Infectierisico verminderen aan alle toegangspunten Infectierisico verminderen aan alle toegangspunten *GIM 2016, Survey with International I.V. Clinicians. Elke patiënt verdient de beste zorg die u kan bieden Elke IV-zone loopt risico op infectie, loskomen,

Nadere informatie

Transparantie. Een nieuwe generatie wondverbanden. 3M Tegaderm Absorbent Transparant hydro-actief wondverband

Transparantie. Een nieuwe generatie wondverbanden. 3M Tegaderm Absorbent Transparant hydro-actief wondverband 3M Tegaderm Absorbent Transparant hydro-actief wondverband Een nieuwe generatie wondverbanden 3M Tegaderm Absorbent combineert de absorptie-eigenschappen van een hydro-actief wondverband met transparantie

Nadere informatie

Een nieuwe benadering. voor uitdagingen in infuustherapie. Tegaderm IV Advanced Securement Dressings. 3M Tegaderm IV Advanced Transparante Verbanden

Een nieuwe benadering. voor uitdagingen in infuustherapie. Tegaderm IV Advanced Securement Dressings. 3M Tegaderm IV Advanced Transparante Verbanden 3M Tegaderm IV Advanced Transparante Verbanden Tegaderm IV Advanced Securement Dressings Een nieuwe benadering voor uitdagingen in infuustherapie Optimale fixatie Verbeterde patiëntencomfort en veiligheid

Nadere informatie

VAP Prevention. Dr. H. Jansens, Arts ziekenhuishygiëne UZ Antwerpen Voorzitter BICS (Belgian Infection Control Society)

VAP Prevention. Dr. H. Jansens, Arts ziekenhuishygiëne UZ Antwerpen Voorzitter BICS (Belgian Infection Control Society) VAP Prevention Dr. H. Jansens, Arts ziekenhuishygiëne UZ Antwerpen Voorzitter BICS (Belgian Infection Control Society) Alfabet van de pneumonie CAP community HAP hospital HCAP health-care NHAP nursing

Nadere informatie

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen 1) Voorgeschiedenis: Grieken, Romeinen, Azteken 2) Antimicrobial copper +: hospital trials 2.1. EPA: Environmental Protection Agency 2.2. Koper in : Hospital trials, Birmingham, Hamburg, 1) Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

Intraveneuze toedieningen

Intraveneuze toedieningen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Intraveneuze toedieningen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

Duidelijk zichtbaar. Significante resultaten. BD Q-Syte gesloten luertoegang met split septum

Duidelijk zichtbaar. Significante resultaten. BD Q-Syte gesloten luertoegang met split septum Duidelijk zichtbaar. Significante resultaten. BD Q-Syte gesloten luertoegang met split septum Door de CDC aanbevolen 'split septum' technologie (April 2011) Rubik kubus met de toestemming van Seven Towns

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Samenvatting in. het Nederlands

Samenvatting in. het Nederlands 11 Samenvatting in het Nederlands Chapter Samenvatting 1 in het Nederlands Naast therapeutische effectiviteit zijn kostenbeheersing en het verminderen van onnodig antibioticumgebruik belangrijke aspecten

Nadere informatie

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten?

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Literatuuronderzoek Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? Michelle Entius 500635128 LV13-3IKZ1 Stagebegeleiders: Anetha van Waveren Samantha Carrot Literatuuronderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

PREVENTIE VAN VAP. De gebundelde aanpak. Sonia Labeau. VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw)

PREVENTIE VAN VAP. De gebundelde aanpak. Sonia Labeau. VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw) PREVENTIE VAN VAP De gebundelde aanpak Sonia Labeau VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw) Ziekenhuizen zijn geen veilige oorden Gezondheidszorggerelateerde infecties treden op in

Nadere informatie

Brandwondenzorg. Een gids om de pijn te minimaliseren en de genezing te optimaliseren.

Brandwondenzorg. Een gids om de pijn te minimaliseren en de genezing te optimaliseren. Brandwondenzorg Een gids om de pijn te minimaliseren en de genezing te optimaliseren. Verbandwisselingen kunnen zeer pijnlijk en traumatisch zijn voor de brandwondpatiënt Wanneer mijn verband verwisseld

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Nephrology. up-date. december 2013. from science to clinical practice. Review: Kathetergerelateerde infecties bij hemodialyse.

Nephrology. up-date. december 2013. from science to clinical practice. Review: Kathetergerelateerde infecties bij hemodialyse. 9 december 2013 in dit nummer Nephrology up-date from science to clinical practice Review: Kathetergerelateerde infecties bij hemodialyse Dr. M.G.H. Betjes, internist-nefroloog Erasmus MC, s-gravendijkwal

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie

Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie BIJZONDER RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN, WAT ZIJN DIT? Bij u is aangetoond dat u een Bijzonder Resistent Micro-organisme heeft. In deze folder leest u algemene

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

Het BolusCal Educatieprogramma & Accu-Chek Aviva Expert:

Het BolusCal Educatieprogramma & Accu-Chek Aviva Expert: Het BolusCal Educatieprogramma & Accu-Chek Aviva Expert: Een innovatie voor mensen die meermaaldaags insuline gebruiken. Deze innovatie biedt patiënten ondersteuning bij het berekenen en toedienen van

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... separatiegordijnen Een revolutie in separatiegordijnen: in minder dan 5 minuten te verwisselen! Soms is snelheid van levensbelang. Zeker in de gezondheidszorg. Met de SEPAGO disposables kunt u nu snel

Nadere informatie

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement Warmtemanagement Een snel herstel door optimaal warmtemanagement Een warme patiënt herstelt sneller 1,2 Een goed warmtemanagement betekent vaak verandermanagement. Met een warmteadvies op maat, focus op

Nadere informatie

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Functionele mitrale regurgitatie VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2 Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3 Hartfalen is een aandoening die wereldwijd

Nadere informatie

Brandwondenzorg Een gids om de pijn te minimaliseren en de genezing te optimaliseren.

Brandwondenzorg Een gids om de pijn te minimaliseren en de genezing te optimaliseren. Brandwondenzorg Een gids om de pijn te minimaliseren en de genezing te optimaliseren. Verbandwisselingen kunnen zeer pijnlijk en traumatisch zijn voor de brandwondpatiënt Wanneer mijn verband verwisseld

Nadere informatie

Datum: 11 maart Onderstaand de volledige uitspraak. Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) Samenvatting

Datum: 11 maart Onderstaand de volledige uitspraak. Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) Samenvatting Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 11 maart 2010 Uitgebracht aan: Zorgvorm: Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) vallen onder het basispakket Zvw De behandeling

Nadere informatie

Citraatlock op de IC?

Citraatlock op de IC? Citraatlock op de IC? Introductie Steven Steutel IC-Verpleegkundige 10 zuid IC Erasmus MC 16 bedden 3 en 10 zuid IC 2008 1298 opnames 10465 Ligdagen 72 CRRT Patiënten 680 CRRT dagen Inhoud Inleiding Huidige

Nadere informatie

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva An Joosten 30/03/2010 30/03/2010 1 Surveillance hemoculturen Inleiding Bloedstroom infecties (BSI) Predisponerende

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Nationale Intensive Care Evaluatie,

Nationale Intensive Care Evaluatie, Nationale Intensive Care Evaluatie, Dave A. Dongelmans Voorzitter Stichting NICE Bestuurslid NVIC Anesthesioloog-Intensivist AMC Adviseur stichting 113-online suïcide preventie Wat doet NICE Start 1996

Nadere informatie

Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC De handen: bron en verspreider van microorganismen Met indicatie voor isolatie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Sinds enkele decennia is de acute zorg voor brandwondenpatiënten verbeterd, hetgeen heeft geresulteerd in een reductie van de mortaliteit na verbranding, met name van patiënten

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

Infectiepreventie Centrale veneuze katheters 1

Infectiepreventie Centrale veneuze katheters 1 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiëne en infectiepreventie 127 Infectiepreventie Centrale veneuze katheters 1 Toepassingen Centrale veneuze katheters (CVK) worden onder andere

Nadere informatie

PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC EN DE BIONECTEUR. Protocol C: het afkoppelen van de perifeer ingebrachte PICC

PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC EN DE BIONECTEUR. Protocol C: het afkoppelen van de perifeer ingebrachte PICC PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) EN DE BIONECTEUR Protocol A: het vullen van het toedieningssysteem Protocol B: het aansluiten van de perifeer ingebrachte

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

BIOSORB GELLING FIBRE DRESSING. Belangrijke feiten: In-vitro-bewijs

BIOSORB GELLING FIBRE DRESSING. Belangrijke feiten: In-vitro-bewijs BIOSORB GELLING FIBRE DRESSING Belangrijke feiten: In-vitro-bewijs BIOSORB Gelling Fibre Dressing WAT IS HET? BIOSORB is een zacht, vervormbaar niet-geweven wondverband gemaakt van natriumcarboxymethylcellulose

Nadere informatie

Antibiotic Stewardship op een afdeling Intensieve Zorg Pediatrie

Antibiotic Stewardship op een afdeling Intensieve Zorg Pediatrie Antibiotic Stewardship op een afdeling Intensieve Zorg Pediatrie 10de PICU Thanksgiving symposium 26 November 2015 Dr. Jef Willems Intensieve Zorgen Pediatrie Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Antibiotic

Nadere informatie

Suprasorb X en Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X en Suprasorb X + PHMB Suprasorb X en Suprasorb X + PHMB Aanwijzingen voor gebruik 1. Reinig de wond volgens de gebruikelijke richtlijnen en dep de omringende huid voorzichtig droog met een steriel gaasje. 2. Breng Suprasorb

Nadere informatie

Een centrale catheter via de arm (PICC) Ingebracht op de afdeling Radiologie

Een centrale catheter via de arm (PICC) Ingebracht op de afdeling Radiologie Een centrale catheter via de arm (PICC) Ingebracht op de afdeling Radiologie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Uw behandelende arts is: U kunt uw arts tijdens kantooruren

Nadere informatie

IBOM-2. Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis

IBOM-2. Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis IBOM-2 Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis Abeer Ahmad Ruth Mast Giel Nijpels Jacqueline Dekker Piet Kostense Jacqueline Hugtenburg Afdelingen Klinische

Nadere informatie

Clinical Strategies to Avoid Blood Transfusions. Ziekenhuiscontactcomité voor Jehovah s Getuigen

Clinical Strategies to Avoid Blood Transfusions. Ziekenhuiscontactcomité voor Jehovah s Getuigen Clinical Strategies to Avoid Blood Transfusions Ziekenhuiscontactcomité voor Jehovah s Getuigen Stichting Trainingen Infectie Preventie Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE)

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) Care bundel Kathetergerelateerde UWI Silvy Vandebeurie Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) 12,5 13,6 15,3 14,6 23,9 20,1

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne medewerkers

Persoonlijke hygiëne medewerkers Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke hygiëne medewerkers Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Telecardiologie: Toekomst of heden?

Telecardiologie: Toekomst of heden? Telecardiologie: Toekomst of heden? Cardio 2010 Johan Vijgen Electrofysioloog Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt Telegeneeskunde: definitie Voorwaarden om te slagen Toepassingen cardiologie Rol van de huisarts

Nadere informatie

SEMESTRIEEL REGISTRATIEFORMULIER

SEMESTRIEEL REGISTRATIEFORMULIER SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN ACUTE ZIEKENHUIZEN IN BELGIË SEMESTRIEEL REGISTRATIEFORMULIER Periode van:.. tot:.. Ziekenhuis: NSIH-code: Indien u geen gebruik

Nadere informatie

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014)

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014) Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014) Inleiding Urineweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. De incidentie varieert afhankelijk van de

Nadere informatie

Askina Calgitrol Ag. Zilveralginaat wondverband

Askina Calgitrol Ag. Zilveralginaat wondverband Askina Calgitrol Ag Zilveralginaat wondverband Askina Calgitrol Ag wondverband maakt gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen waarbij de doeltreffendheid van geïoniseerd zilver gecombineerd

Nadere informatie

Voor succesvolle wondgenezing

Voor succesvolle wondgenezing 3M Advanced Wound Care Huidbescherming Wondgenezing NIEUWE MATEN! Mini ovaal & Mini wrap De ster onder de foamverbanden 3M Tegaderm 3M Tegaderm Snelle opname, hoog absorptievermogen Eenvoudige, perfect-fit

Nadere informatie

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem Resistentie Toegespitst naar onze regio Een internationaal probleem 19 e Grande Conférence Verona 2013 Indeling bacteriën Indeling bacteriën Coccen Staven Gram positief Staphylococcen Streptococcen Pneumococ

Nadere informatie

Samenvatting en Discussie

Samenvatting en Discussie 101 102 Pregnancy-related thrombosis and fetal loss in women with thrombophilia Samenvatting Zwangerschap en puerperium zijn onafhankelijke risicofactoren voor veneuze trombose. Veneuze trombose is een

Nadere informatie

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH)

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH) Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt de algemene introductie van dit proefschrift beschreven. De nadruk in dit proefschrift lag op patiënten met hoofd-halskanker (HHK) en

Nadere informatie

Drie belangrijke complicaties

Drie belangrijke complicaties Drie belangrijke complicaties Circulatiestoornissen: compressie van de capillaire bloedflow door de pin met eventueel necrose tot gevolg. Reactie op de pin: Als er roodheid, zwelling en pijn optreed op

Nadere informatie

The RIGHT food is the best medicine

The RIGHT food is the best medicine The RIGHT food is the best medicine Nutritie Support Team : Dr G..Lambrecht, E. Museeuw, N. Baillieul Dienst gastro-enterologie: Dr. G. Deboever Dr. G. Lambrecht Dr. M. Cool Inhoud Ondervoeding Voedingsbeleid

Nadere informatie

Damsteun: zin en onzin. Marlene Reyns Vroedvrouw Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen VLOV vzw AZ Nikolaas St Niklaas

Damsteun: zin en onzin. Marlene Reyns Vroedvrouw Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen VLOV vzw AZ Nikolaas St Niklaas Damsteun: zin en onzin Marlene Reyns Vroedvrouw Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen VLOV vzw AZ Nikolaas St Niklaas Waar gaat het over? Methode met damsteun Een hand op het hoofdje die begeleidt, andere

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

NIEUW. Postoperatief wondverband met Safetac en Flex Technologie

NIEUW. Postoperatief wondverband met Safetac en Flex Technologie NIEUW Postoperatief wondverband met Safetac en Flex Technologie 1 Beter voorkomen dan genezen Postoperatieve verbanden met een traditionele acrylaat kleeflaag kunnen blaren veroorzaken 1,2 die kunnen leiden

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Casus M: motorrijder versus ander voertuig, van motor gevlogen, helm losgeraakt I: verdenking hematothorax, hoofdwond

Nadere informatie

Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg Jaarrapport 2011

Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg Jaarrapport 2011 Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg Jaarrapport 2011 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Volksgezondheid en Surveillance Juliette Wytsmanstraat 14

Nadere informatie

Bijsluiter NL-versie Baytril 10% II. BIJSLUITER 1/5

Bijsluiter NL-versie Baytril 10% II. BIJSLUITER 1/5 II. BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER VOOR: Baytril 10% orale oplossing 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR DE FABRICATIE

Nadere informatie

Speciale Fixatiepleisters

Speciale Fixatiepleisters Speciale Fixatiepleisters Inhoud EasI-V........................................... 2 Niko-Fix........................................ 3 Central-Gard.................................... 4 Naso-Fix........................................

Nadere informatie

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 100% meer? Of 2x zoveel?!? Resultaten >20% minder tandplak

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

Centraal veneuze catheter

Centraal veneuze catheter Centraal veneuze catheter Albert Schweitzer ziekenhui december 2013 pavo 1109 Inleiding In overleg met uw arts is besloten om een centraal veneuze catheter (CVC) in te brengen. Dit wordt ook wel een centrale

Nadere informatie

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Voorgevulde spuit met uniek ontwerp voor het optimaal en veilig flushen van I.V.-katheters Ontwikkeld om spuitgeïnduceerde bloedreflux uit te schakelen* Wat is spuitgeïnduceerde

Nadere informatie

Preventie van enkelverstuikingen; van bewijs, via de praktijk, naar de atleet SAMENVATTING

Preventie van enkelverstuikingen; van bewijs, via de praktijk, naar de atleet SAMENVATTING SAMENVATTING Fysieke activiteit is van cruciaal belang voor een gezonde levensstijl en sport is een belangrijke bron van fysieke activiteit voor de meesten van ons. Sport is ook belangrijk voor onze mentale

Nadere informatie

Mindfulness binnen de (psycho) oncologie. Else Bisseling, 16 mei 2014

Mindfulness binnen de (psycho) oncologie. Else Bisseling, 16 mei 2014 Mindfulness binnen de (psycho) oncologie Else Bisseling, 16 mei 2014 (Online) Mindfulness-Based Cognitieve Therapie voor kankerpatiënten. (Cost)effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005

Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005 Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005 Wat is MRSA? Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een belangrijke ziekteverwekkende kiem in de geneeskunde en tevens een

Nadere informatie

De extractie van bacterieel en fungaal DNA uit verschillende lichaamsvloeistoffen

De extractie van bacterieel en fungaal DNA uit verschillende lichaamsvloeistoffen Een grote verscheidenheid aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten is verantwoordelijk voor de naar schatting 15 miljoen sterfgevallen per jaar als gevolg van infectieziekten. Infectieziekten gaan

Nadere informatie

DIENST ZORGINFECTIES. Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014

DIENST ZORGINFECTIES. Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014 $$ DIENST ZORGINFECTIES Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 214 Surveillance van antibioticaresistente bacteriën In Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport

Nadere informatie

Epidurale en spinale pijnbestrijding

Epidurale en spinale pijnbestrijding Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Epidurale en spinale pijnbestrijding Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

ANTIBIOTICA, NIET IN ONZE VOEDING

ANTIBIOTICA, NIET IN ONZE VOEDING ANTIBIOTICA, NIET IN ONZE VOEDING Jos van der Vossen jos.vandervossen@tno.nl ANTIBIOTICA WAAR HET MEE BEGON De ontdekking van de bacteriegroei remmende schimmel Penicillium (Fleming, 1929). 2 Antibiotica,

Nadere informatie

Wat mag veiligheid kosten?

Wat mag veiligheid kosten? Wat mag veiligheid kosten? Kosten en veiligheidsaspecten bij het aanprikken van een Port-a-Cath (PAC) bij de oncologische patiënt Oncologiedagen VV&VN 19-11-2014 Maaike vd Heuvel, Ingrid Steenis, Mark

Nadere informatie

Molndal-Verbandtechniek bij totale heup- en knieprothesen

Molndal-Verbandtechniek bij totale heup- en knieprothesen Molndal-Verbandtechniek bij totale heup- en knieprothesen Pedro Braekeveld, RN, MSN Middenkader en diensthoofd chirurgische en medisch-technische diensten Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding In veel landen is dikke-darmkanker een belangrijk volksgezondheidsprobleem; zo werden in 1997 ongeveer 8.500 nieuwe gevallen van dikke-darmkanker geconstateerd in Nederland en meer

Nadere informatie

Referentiecijfers 2011 t/m 2015: Lijnsepsis PREZIES versie: november 2016 Documentversie: 1.0

Referentiecijfers 2011 t/m 2015: Lijnsepsis PREZIES versie: november 2016 Documentversie: 1.0 Referentiecijfers 2011 t/m 2015: Lijnsepsis PREZIES versie: november 2016 Documentversie: 1.0 PREZIES - Augustus 2016 Versie: 1.0 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Key points... 3 2 Introductie... 4 3 Deelnemers...

Nadere informatie

Hygiëne Meer tijd om voor programma voor de zorg hen te zorgen Wij implementeren doeltreffende hygiënische oplossingen, zodat u één zorg minder hebt.

Hygiëne Meer tijd om voor programma voor de zorg hen te zorgen Wij implementeren doeltreffende hygiënische oplossingen, zodat u één zorg minder hebt. Hygiëne programma voor de zorg Meer tijd om voor hen te zorgen Wij implementeren doeltreffende hygiënische oplossingen, zodat u één zorg minder hebt. Of het nu gaat om de algemene of de acute gezondheidszorg:

Nadere informatie

but no statistically significant differences

but no statistically significant differences but no statistically significant differences Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Overheidsuitgaven en farmaceutische specialiteiten

Overheidsuitgaven en farmaceutische specialiteiten 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Overheidsuitgaven en farmaceutische specialiteiten Geneesmiddelen vertegenwoordigden in 212 16,4 % van de totale

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN WIV SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Contactpersoon: Mevr. Béatrice JANS Tel: /6.7. - Fax: /6.. - E-mail: bea.jansepi.ihe.be Inleiding Resultaten.

Nadere informatie

Sepsis. Welke mean arterial pressure houden we aan? Renze Jongstra Circulation Practitioner Intensive Care Verpleegkundige

Sepsis. Welke mean arterial pressure houden we aan? Renze Jongstra Circulation Practitioner Intensive Care Verpleegkundige Sepsis Welke mean arterial pressure houden we aan? Renze Jongstra Circulation Practitioner Intensive Care Verpleegkundige Inhoud Inleiding Sepsis Behandeling sepsis Hemodynamiek bij sepsis Onderzoek Resultaten

Nadere informatie

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB B. J. Snel AIOS anesthesiologie Rowland MJ, Hadjipavlou G. Delayed cerebral ischemia after subarachnoid haemorrage: looking beyond vasospasm. Br J

Nadere informatie

Muziektherapie in de oncologie

Muziektherapie in de oncologie Muziektherapie in de oncologie Wetenschap en praktijk combineren Tom Abrahams 26 mei 2015 Wat is muziektherapie? Een vorm van vaktherapie Ervaringsgericht Interventies binnen muzikale context Waar wordt

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KATHETER GERELATEERDE BLOEDSTROOMINFECTIES

PREVENTIE VAN KATHETER GERELATEERDE BLOEDSTROOMINFECTIES PREVENTIE VAN KATHETER GERELATEERDE BLOEDSTROOMINFECTIES Inleiding K. Blot, S. Blot. Universiteit Gent. Centraal veneuze katheters (CVK) zijn alomtegenwoordig in de intensieve zorgen afdeling (IZ). Ze

Nadere informatie