Jaarverslag Ledengids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 2008 Ledengids"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007

2 Colofon Vormgeving & drukwerkbegeleiding Schelkers Communicatie, Rotterdam Tekst Jolly Kerkstra Tekst & Speech, Haren Connekt Kluyverweg HT Delft Postbus AA Delft Tel Fax Disclaimer Copyright van deze publicatie berust bij Connekt. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Connekt.

3 Over Connekt Connekt is een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, dat partijen verbindt en informatie verspreidt om krachtig, open en onafhankelijk te komen tot duurzame en betrouwbare mobiliteit. Op die manier wil Connekt bijdragen aan welvaart en welzijn in Nederland. Connekt werkt voortdurend aan uitbreiding van het netwerk met stakeholders, shareholders en internationale partners. Zo ontstaat een bestendig en actief mobiliteitsnetwerk. Connekt brengt organisaties met elkaar in contact en organiseert voor leden talloze activiteiten gericht op het leggen van verrassende verbindingen en het uitwisselen van kennis. Connekt is inventief in het vroegtijdig signaleren van kansen en combinaties, specifiek op de terreinen ITS, mainports, goederen- en personenvervoer, infrastructuur en ICT. Daarbij staat mobiliteit steeds in relatie tot energie, ruimte en duurzaamheid. Meer informatie over Connekt: Connekt Jaarverslag 2006

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Summary 4 Hoofdstuk 1 5 Duurzaam bouwen aan vertrouwen Hoofdstuk 2 9 Alert en actief netwerk 2.1 Netwerkbijeenkomsten Round Tables Special Interest Groups Projecten 17 Bijlage 1 21 Wie is wie bij Connekt? Bijlage 2 23 Overzicht leden en partnerorganisaties Bijlage 3 25 Kentallen en financiën 2007 Connekt Jaarverslag 2007

5 Voorwoord Sprong over de grenzen De mens wil zich bewegen van A naar B. Dat is al eeuwen zo, en dat zal ook zo blijven. In de loop van de geschiedenis is onze mobiliteit alsmaar toegenomen. De eerste mensen konden alleen maar lopen. Maar mensen zijn inventief. Ze bedachten dat ze zich op paarden konden laten vervoeren. Ze vonden het wiel uit, maakten rijtuigen. Holden boomstammen uit om in te varen. Ontwikkelden fietsen, motoren, auto s, bussen, treinen. Ontdekten dat je ook het luchtruim kunt gebruiken om je te verplaatsen. Er kwamen vliegtuigen, ruimtevoertuigen. Kortom: wij mensen van de 21e eeuw, die al die mogelijkheden kunnen gebruiken, zijn mobieler dan ooit. Mobiliteit is al eeuwen lang een motor achter welvaart. Maar wat is uitgevonden om de mens verder te brengen, bedreigt nu ons welzijn. Mobiliteit veroorzaakt geluidsoverlast en zorgt voor uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO 2. Onze luchtkwaliteit vermindert door fijn stof. Mobiliteit bedreigt onze veiligheid. Maar een wereld zonder mobiliteit is ondenkbaar. Wereldwijd buigen politici, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en talloze organisaties zich over de vraag hoe mobiliteit onze welvaart kan blijven ondersteunen zonder daarbij ons welzijn aan te tasten. Dát is mobiliteit in de 21e eeuw. buiten. Ook in 2007 zijn op dat gebied stappen in de goede richting gezet. Connekt komt steeds steviger met beide benen op de grond te staan. Denk aan onze rol in logistieke innovatie en in kilometerheffing. Het netwerk is inmiddels goed geworteld in mobiliteitsland. Het ledenaantal groeit, en daarmee ook het vertrouwen in en de invloed van het netwerk. Dit jaarverslag geeft een inzicht in de belangrijkste activiteiten in Net als voorgaande jaren treft u achterin het jaarverslag de meest actuele gegevens over onze leden. Zo bieden we u hiermee weer een naslagwerk dat het hele jaar op uw bureau kan liggen. Alles wat u altijd al wilde weten over Connekt en haar leden staat hierin. En mocht u nóg meer willen weten, dan bent u natuurlijk van harte welkom op de Connektsite Of bij onze medewerkers. Connekt staat graag open voor ideeën, initiatieven en nieuwe contacten. Ook in 2008 gaan wij door met werken aan duurzame en betrouwbare mobiliteit. Wij hopen daarbij ook weer op uw vertrouwen! 3 In dat speelveld opereert Connekt. Niet door jarenlange onderzoeksprojecten uit te voeren of beleid te ontwikkelen. Maar juist door partijen bij elkaar te brengen en samen te kijken wat we nú heel concreet kunnen doen om mobiel te blijven zonder ons klimaat en onze veiligheid steeds verder in gevaar te brengen. Aan ons de uitdaging mobiliteit over de grenzen van energie, ruimte en milieu te brengen. Zo wil Connekt bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mobiliteit. En aan welvaart en welzijn in Nederland en daar- Drs. Leo van Wijk (voorzitter bestuur) Connekt Delft, maart 2008 Drs. Nico Anten (managing director)

6 Summary Special Interest Groups, specific and structural In numerous fields it has proven useful and inspiring if parties concerned meet on a regular basis. Connekt organises Special Interest Groups for this purpose. The participants are members of the network and experts. They regularly meet to determine a strategy, to The Connekt network take decisions or to agree on actions regarding specific subjects. This allows the parties concerned to structurally share knowledge and to apply this in their own field of activity. Like a mycelium, Connekt works on a fertile ground in which innovative mobility initiatives shoot up like mushrooms. The mycelium s underground system has an innovative method of branching; if a certain area no longer contains enough nutrients, the mycelium will expand further. In the same way, Connekt provides a modest and invisible network that brings parties together, where new ideas develop, and that ultimately serve the prosperity and well-being of the Netherlands. Connekt is an international network of public, private and scientific parties involved in optimizing traffic and transport. Projects, not a goal but a means Projects are the activities which Connekt, in co-operation with parties concerned, works on over a longer period and thereby makes agreements on budget, planning etc. Connekt aims to join international projects where possible. Projects are not a goal in themselves, they are mainly a means via which to further expand Connekt s network. 4 To achieve this, it puts organisations in contact with each other, organises thematic platforms to allow members to exchange knowledge and initiates actions and projects. Activities Network meetings, connecting, spreading and accelerating The network is mainly strengthened by creating new contacts, reaffirming existing contacts and sharing knowledge. To this end, Connekt organises meetings for its members in the form of a conference, lunch or for example an ITS members dinner; it actively participates in events organised by others like the ITS conferences for example. Connekt also organises visits to specific locations. These study trips generally take place abroad. Connekt in was a good year for Connekt. The network grew both in terms of membership numbers and depth of involvement. Connekt has established a clear position for itself in the national and international world of mobility. The public-private collaboration comprises around 80 government authorities, companies and centres of expertise. This represents a large number of the organisations involved with mobility in our country. The growth of the network has created more and longer-term activity between the members and with external parties. Members themselves increasingly come up with ideas, suggest initiatives, help to organise meetings and seek out interested parties. Round Tables, broad and in-depth Round Tables are aimed at generating broader and more in-depth knowledge of topical issues. These events are organised in co-operation with one or several private and/or public members, specific parties and experts involved in this subject area will be invited to the event. Connekt Jaarverslag 2007 In 2007 the search for connections, achieved by setting developments in motion, has continued with an increase in confidence. Connekt is increasingly consulted on issues relating to traffic and transport. Connekt has expanded into a partner that is big in mobility land. In order to be able to capitalise on current developments in the area of mobility, the Connekt network must remain alert and active. Connekt used countless activities in 2007 to attempt to translate complex mobility issues into practical, durable and socially relevant actions.

7 Hoofdstuk 1 Duurzaam bouwen aan vertrouwen

8 Connekt groeit Verbinden mooie ontwikkeling. Als we daardoor tenminste In 2004 maakte Connekt een nieuwe start. Uit een niet de neiging krijgen te denken dat we er nu wel Het jaar 2007 verliep goed voor Connekt. Het netwerk organisatie die voornamelijk inhoudelijke program- zijn. Want bij een netwerk als het onze is dat nooit groeide in ledenaantal en in inhoudelijke verdieping. ma s en projecten uitvoerde, ontstond een netwerk dat zo. Je moet voortdurend alert blijven op wat de Connekt heeft zich een duidelijke plek verworven in de zich heel specifiek ging richten op het verbinden van leden van je vragen. Het gaat met Connekt alleen nationale en internationale wereld van de mobiliteit. Het partijen en het verspreiden van informatie. De eerste goed als het met onze leden goed gaat. Daarom publiekprivate samenwerkingsverband bestaat inmiddels jaren lag de nadruk daarbij op het verbinden : het bij móeten we in beweging blijven, steeds kijken hoe uit ruim 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen. elkaar brengen van overheden, bedrijven en kennis- we het nóg beter kunnen doen, inspelen op ac- Daarmee vertegenwoordigt het een groot deel van de instellingen die elkaar anders misschien niet zo tuele ontwikkelingen en de mogelijke rol van onze organisaties die zich in ons land met mobiliteit bezig- gemakkelijk zouden vinden. Maar die samen wél leden daarbij. En onze doelstelling voor ogen hou- houden. verder konden komen dan alleen. den: we willen een netwerk zijn dat meebouwt aan duurzame mobiliteit. Uiteindelijk gaat het Een bonte mix Bewegen erom dat we bijdragen aan mobiliteit die de wel- 6 De ledengids achterin dit jaarverslag bevat een overzicht van alle leden van Connekt. Samen vor- Met de groei van het netwerk ontstond hoe langer hoe meer beweging tussen de leden onderling en naar vaart aanjaagt, maar het welzijn niet bedreigt. Nico Anten, managing director Connekt men zij inmiddels een gezelschap dat varieert buiten. Het gebeurt steeds vaker dat leden zelf met van nationale, regionale en lokale overheden ideeën komen, initiatieven aandragen, bijeenkomsten Vertrouwen (wegbeheerders, beleidsmakers, leveranciers), mee organiseren en daar partijen bij zoeken. Op die In 2007 is de lijn van het zoeken van verbindingen industrie (leveranciers, toeleveranciers en gebrui- manier werkt het netwerk ook het best. Connekt wil via het in beweging zetten van ontwikkelingen door- kers), beheerders (telecom bedrijven, private weg- vooral makelen en schakelen en daarmee aansluiten gezet in het opbouwen van vertrouwen. Steeds vaker beheerders), gebruikers (vervoersbedrijven, auto- bij wat de leden willen. Inmiddels is Connekt veel wordt Connekt geraadpleegd of gevraagd bij het aan- mobiel verenigingen, belangengroepen) tot ver- meer dan alleen een netwerk dat partijen bij elkaar pakken van vraagstukken op het gebied van verkeer keersexperts, kennisinstituten en consultants. Juist brengt. en vervoer. Connekt is uitgegroeid tot een gespreks- die bonte mix van kennis, deskundigheid, contac- partner die er toe doet in mobiliteitsland. Dat heeft ten en ervaring maakt het mobiliteitsnetwerk tot Alert blijven ook te maken met het feit dat Connekt nadrukkelijk een levendig geheel, waaruit innovatieve ideeën Het gaat goed met Connekt. Het ledenaantal níet de belangen van één of meer partijen behartigt. naar voren komen en gemakkelijk verrassende neemt toe en je merkt dat onze mening of betrok- Connekt werkt op een open en onafhankelijke manier verbindingen ontstaan. kenheid meer en meer wordt gevraagd. Dat is een en juist op díe gebieden waar niemand zich de eige- Connekt Jaarverslag 2007

9 naar van een probleem noemt of waar geen enkele eerste weggebruikers daarmee te maken krijgen, in een wisseling van de wacht. Connekt is erg blij ook partij alléén iets kan bewerkstelligen. Het vertrouwen 2016 moet het hele systeem operationeel zijn. dit keer weer te mogen werken met een voorzitter in het netwerk groeit; daardoor kan Connekt een Connekt is blij met dat besluit en zal graag zorgvuldig van formaat. Oud-topman van KLM/Air France steeds invloedrijker rol spelen. Daarop wil het net- en enthousiast blijven bijdragen aan het vervolgtraject Leo van Wijk bleek bereid het voorzitterschap van werk voortborduren. De komende jaren wil Connekt van invoering van de kilometerprijs. Connekt van Roel Pieper over te nemen. Vanaf duurzaam blijven bouwen aan vertrouwen. Op die 1 augustus 2007 staat hij aan het roer van Connekt. manier kan het netwerk steeds meer betekenen, niet en logistiek Sinds 7 maart is Eric Janse de Jonge, senator, alleen voor de leden, maar ook voor bereikbaarheid Op het gebied van logistiek waren er verschillende bestuurslid van Connekt. Ook met zijn ervaring en van mainports en logistiek, het inzetten van ICT in opvallende zaken. Er was veel actie rond de deskundigheid prijst Connekt zich gelukkig. mobiliteit en voor stedelijke bereikbaarheid en ruim- Commissie Van Laarhoven. Europees gezien waren De committee ITS kreeg in 2007 een nieuwe telijke ordening. En dat alles op een duurzame vooral de inspanningen voor het intermodale platform voorzitter: Ad Bastiaansen (Tele Atlas) gaf het manier. Kortom: op alle thema s die voor Connekt en EIRAC succesvol. Nieuw in 2007 is dat Connekt op stokje na drie jaar voorzitterschap over aan haar leden prioriteit hebben. beperkte schaal een rol speelt in de uitvoering van Cees de Wijs (Logica). ITS programma s. Zo was er in juni - in het bijzijn van maar liefst 350 mensen! - de aftrap van het Over grenzen heen kijken 7 In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag staan de meest in Innovatieprogramma Duurzame Logistiek. In het vier- Mobiliteit trekt zich niets aan van landsgrenzen. het oog springende activiteiten van Connekt in 2007 de kwartaal van 2007 startte Connekt met de uitvoe- Connekt deed dat in 2007 ook niet. Als een mooie op een rij. In grote lijnen liggen die activiteiten op ring van het project Anti-ongevalsystemen. Uitvoering rode draad strekte een aantal interessante studiereizen twee terreinen: ITS en logistiek. Op het gebied van van dergelijke programma s kan Connekt alleen op zich uit over het jaar. Veelal gekoppeld aan beurzen ITS waren de werkzaamheden rond Anders Betalen zich nemen als de leden van het netwerk daarin een of congressen organiseerde Connekt in het verslagjaar voor Mobiliteit vooral opvallend. Connekt kreeg in actieve rol spelen. In 2007 hebben zij dat enthousiast voor de leden studiereizen naar Schotland, China en 2007 voor het eerst formeel de vraag vanuit de verant- opgepakt. Duitsland. Deze activiteiten met een internationale woordelijke projectorganisatie om verschillende ses- inslag werden door de leden van het netwerk sterk sies rond dit thema te organiseren. Dat was een door- Vernieuwing bij Connekt gewaardeerd. braak, en een kroon op de niet aflatende activiteiten Connekt is een netwerk dat zich voortdurend ver- van Connekt op dit gebied in de afgelopen jaren. Eind nieuwt. Dat blijkt ook weer in Nadat Roel november 2007 besloot het kabinet tot invoering van Pieper vijf jaar lang het voorzitterschap van het een kilometerprijs. Dat betekent dat vanaf 2011 de bestuur van Connekt op zich nam, was er in 2007 Duurzaam bouwen aan vertrouwen

10 Connekt Jaarverslag 2007

11 Hoofdstuk 2 Alert en actief netwerk

12 Niet in de schijnwerpers kennisinstellingen, intermediaire en overheids- informatie mee over de strategische en de praktische organisaties op mobiliteitsgebied verschillende kanten van deelname aan Europese programma s. Om goed te kunnen inspelen op actuele ontwikke- mogelijkheden om mee te denken over het beleid lingen op het gebied van mobiliteit moet het Connekt- en/of mee te doen aan concrete activiteiten. ITS Ledendiner: nu al een traditie netwerk voortdurend alert en actief zijn. Via talloze Connekt hanteert drie soorten lidmaatschap: In 2006 vond het eerste ITS Ledendiner plaats in de activiteiten heeft Connekt ook in 2007 weer getracht Funding Fathers, Premium Members en Regular Lindenhof in Delft. De reacties van de 60 deelnemers complexe mobiliteitsvraagstukken te vertalen naar Members. De verschillende lidmaatschappen heb- waren zo enthousiast dat ter plekke werd besloten van praktische, duurzame en maatschappelijk relevante ben te maken met de manier waarop een partij het diner een jaarlijkse traditie te maken. En zo verza- acties. Daarbij is het niet de bedoeling dat Connekt participeert in het bepalen van de thema s en de melden op 8 februari 2007 meer dan 80 ITS ers zich voortdurend zélf in de schijnwerpers staat. Connekt strategie van Connekt. Ook de mate waarin leden weer op de inmiddels vertrouwde plek in Delft voor wil diensten aanbieden, waardoor de leden zich, al financieel bijdragen houdt verband met welke het tweede Ledendiner. Dit jaar was het thema dan niet in samenwerking met andere partijen, verder taken, bevoegdheden en rechten zij hebben. Slimmer op weg voor de logistieke sector. kunnen ontwikkelen op het gebied van mobiliteit. Gastspreker Cees Deelen van het Havenbedrijf 10 De activiteiten van Connekt kunnen, vanwege hun 2.1 Netwerkbijeenkomsten Rotterdam gaf zijn visie op het belang van ITS voor de Rotterdamse haven. Jan Malenstein van de KLPD verschillende karakters, worden ingedeeld in vier sprak over ITS en handhaving. Ook werd Cees de categorieën: Connekt en Senter/EG-Liaison: samen voor een inter- Wijs, nieuwe voorzitter van de committee ITS, geïn- 1. Netwerkbijeenkomsten modaal Europa troduceerd. De leden hadden voor deze avond de 2. Round Tables Op woensdag 10 januari stond Connekt in het teken nodige sneeuwbuien moeten trotseren, maar vanwege 3. Special Interest Groups van Europa Intermodaal. EG-Liaison en Connekt orga- de inhoud van de avond en de sfeervolle setting was 4. Projecten niseerden die dag een bijeenkomst over de nieuwe dat meer dan de moeite waard. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden voor intermodaal transport in Europees gebeurtenissen en bijeenkomsten van 2007 in alle verband. Met name het in december 2006 goedge- categorieën. keurde Zevende Kaderprogramma bood daartoe aanknopingspunten. Sprekers vanuit Connekt, EG- Meedoen met Connekt? Liaison, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Bent u nog geen lid van Connekt, maar hebt u Europese Commissie belichtten het onderwerp vanuit daar wel interesse in? Connekt biedt bedrijven, hun eigen invalshoeken. Zo kregen de deelnemers veel Connekt Jaarverslag 2007

13 ITS: technologie in verkeer en vervoer ITS (Intelligente Transport Systemen en Services) is het internationale verzamelbegrip voor de toepassing van verschillende technologieën op het gebied van verkeer en vervoer. Doel daarvan is te zorgen voor systemen die veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker zijn. De nadruk bij ITS ligt vooral op de toepassing in de praktijk. ITS is een wereldwijd groeiend fenomeen. Veel landen hebben inmiddels een ITS-organisatie. ITS Nederland is in 1996 opgericht en maakt sinds 1999 deel uit van Connekt. ITS Netherlands is als initiatiefnemer aangesloten Bijpraten over beprijzing Op 22 maart konden de leden van Connekt zich, onder het genot van een lunch, laten bijpraten over beprijzing. De 260 aanwezigen onder wie Paul Nouwen en NS-topman Aad Veenman luisterden met veel belangstelling naar de nieuwe plannen van het kabinet over het invoeren van een kilometerprijs. Die werden toegelicht door Siebe Riedstra, Directeur- Generaal Personenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast ging Jo Wright, vicepresident van BT Global Practices, in op de activiteiten van BT rondom Congestion Charging in Londen. Beide sprekers benadrukten dat de invoering van een kilome- georganiseerd tussen Nederlandse en Schotse bedrijven. Daarna was er een gesprek met Transport Scotland. Op de laatste dag bezocht het gezelschap de universiteit van Edinburgh waar kennis werd gemaakt met de nieuwste generatie mobiele chips. Opvallend daarbij is dat deze chips via een spuitbus kunnen worden opgebracht. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit. De deelnemers hebben deze studiereis als nuttig en leerzaam ervaren. Het bezoek is zeker voor herhaling vatbaar! terheffing niet zal stuklopen op de techniek, maar dat de projectorganisatie, de afstemming van lokale en nationale belangen en vooral het draagvlak bij de gebruikers van doorslaggevend belang zullen zijn voor 11 bij het ITS Nationals Platform. Deze organisatie is opgericht om de nationale ITS-verenigingen in Europa en daarbuiten te promoten en zo te zorgen voor een steeds groter draagvlak voor ITS-toepassingen. ITS Netherlands speelt een actieve rol in het ITS Nationals Platform, onder andere als lid van de Coordination Committee. het succes. Dat draagvlak groeit wel, aldus Siebe Riedstra, maar het ijs is nog dun. Een voorzichtige en zorgvuldige aanpak blijft dus geboden. Speeddaten in Schotland Van 2 tot 4 april organiseerde Connekt een zeer geslaagde studiereis naar Schotland. Vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven lieten zich tijdens een programma in Glasgow en Edinburgh informeren over de Schotse ontwikkelingen in mobiliteit. Tijdens de tweede dag was er een speeddate Onderwijzen over beprijzen Op 5 juni was er in Utrecht een PAO-cursus (Post Academisch Onderwijs) over beprijzing. Connekt verzorgde daarbij het onderdeel kostenmonitor. De cursus was bedoeld voor deelnemers uit zowel publieke als private organisaties. Zo n tien docenten lichtten allerlei onderwerpen rond beprijzing toe: beleid, technische ontwikkelingen, kosten, uitvoering, (inter)nationale initiatieven. Als PAO-bestuurslid werkt Connekt actief mee aan het verspreiden van kennis op het gebied van innovatie in verkeer en vervoer. Alert en actief netwerk

14 Champagne voor het Innovatieprogramma op en voeren concrete projecten uit. Ze delen hun ve en actieve regio op het gebied van ITS. Connekt/ Duurzame Logistiek ervaringen vervolgens met andere bedrijven en orga- ITS Netherlands ondersteunt de provincie in de Op 26 juni gaf de Secretaris-Generaal van Verkeer en nisaties. Met als doel samen de winst te verzilveren lobby bij de kandidaatstelling. Naast Eindhoven zijn Waterstaat, Wim Kuijken, het officiële startsein voor van compactere goederenstromen, slimmere logistiek Bergen, Thessaloniki, Praag en Istanbul in de race. Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van het en zuiniger vervoer. Of Eindhoven het gaat worden? De beslissing daar- ministerie van Verkeer en Waterstaat dat is onderge- over valt in het voorjaar van bracht bij Connekt. Wim Kuijken deed dat tijdens een ITS in Europe Aalborg drukbezochte netwerkborrel van Connekt. Het kabinet Van 18 tot 20 juni was Aalborg in Denemarken de en Finnen in Nederland wil via dit programma ondernemers helpen bij het place to be voor Europese ITS ers. Daar vond de 6e Van 19 tot 21 september was Connekt/ITS Netherlands efficiënter en duurzamer laten functioneren van hun editie plaats van het ITS in Europe Congress. Titel van gastheer voor een delegatie uit Finland. Zij bezochten bedrijf. De aanwezigen namen alvast een voorschot het congres was Time for Intelligent Move. Connekt onder andere Rotterdam en Delft. Er werd gesproken hierop. Een kleine honderd ondernemers discussieer- organiseerde tijdens het congres een workshop over over ITS-ontwikkelingen in beide landen en over ICT den over duurzaam en maatschappelijk verantwoord het inwinnen van verkeersgegevens. Dergelijke gege- en logistiek. Daarnaast was er aandacht voor verkeers- 12 ondernemen en de vertaling ervan naar de dagelijkse praktijk. Vervolgens was er champagne om te toosten vens worden steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor het managen van verkeer, het geven van verkeers- management, beprijzing, ecall en Galileo. op de start van het Innovatieprogramma. informatie en voor beprijzing. De gegevens komen in Connekt in Beijing een ander licht te staan nu het inwinnen ervan steeds In oktober was Connekt/ITS Netherlands present tij- goedkoper wordt en er nieuwe technieken en spelers dens het 14e ITS Wereldcongres in Beijing en orga- zijn. Hoe speel je daar goed op in? Van wie zijn die niseerde er een Belgisch/Nederlands paviljoen op de gegevens eigenlijk? Hoe wordt de kwaliteit geborgd gelijktijdig gehouden vakbeurs. Het ITS World en hoe gaan wegbeheerders ermee om? Die vragen Congress in Beijing was een goede aanleiding om met stonden centraal tijdens de workshop. leden van het Bestuur en specifiek genodigden een bezoek te brengen aan Hong Kong en Beijing. Naast See you in Eindhoven 2011? het bezoeken van een aantal bedrijven is volop van De provincie Noord-Brabant heeft zich eind juni kennis en gedachten gewisseld met experts tijdens uit- Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek is opge- officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van eenlopende variaties van netwerk events. Een bijzonde- zet voor bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid het ITS in Europe Congress De provincie wil re reis waarbij de verschillen van culturen op velerlei en kennisinstellingen. Zij stellen samen doelstellingen zich daarmee in Europa profileren als een innovatie- manieren ter sprake werd gebracht. Connekt Jaarverslag 2007

15 Tijdens een studiereis aansluitend aan het wereldcongres verkende een tweede groep de verkeer- en vervoersituaties in Beijing, Shanghai en Hongkong. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen in de zomer van 2008 waren overal al goed zichtbaar. In Shanghai bezochten de Connekt-leden onder andere de Huangpu River Development Organisation en de Deepsea Port. Daarnaast maakten ze een ritje met de Chinese hogesnelheidstrein, de Maglev. In Hongkong stonden verkeersmanagement, openbaar vervoer en de chipcard centraal. De groep was daarvoor onder andere te gast bij de Transport Departement, MTR Corporation en Octopus Cards Ltd. mensen van de stad, de centrale en de universiteit van Stuttgart. In München was de groep onder andere te gast bij de Verkehrsrechnerzentrale. Afsluitend werd een bezoek gebracht aan het indrukwekkende Forschungszentrum van BMW waar men de laatste ontwikkelingen presenteerde op het gebied van incarsystemen en Vehicle-Infrastructure Communicatie Systemen. Ook werd inzicht gegeven in de samenwerking met de stad en de regio München op het gebied van verkeersmanagement. Niet kletsen, maar doen Tijdens de netwerklunch op 29 november gaf Het neutrale netwerk zorgt voor belangeloze verbindingen tussen verschillende disciplines en die zijn hard nodig voor de integrale benadering waar mobiliteit vandaag om vraagt. Van Wijk ziet bij Connekt hoe oeverloos praten over een probleem waar wij in Nederland zo goed in zijn wordt omgezet in concrete acties. Dus: niet kletsen, maar doen. Een kijkje bij de Oosterburen In verkeers- en vervoersopzicht heel anders dan Beijing, maar ook buitengewoon interessant: Stuttgart en München. In Duitsland is veel ervaring opgedaan met het bouwen van nieuwe verkeerscentrales en met samenwerking tussen publieke en private partijen. Op 14 november reisde een gemêleerd gezelschap van 30 Nederlandse verkeersexperts naar de twee genoemde Duitse steden om te kunnen leren van de Duitse wegbeheerders en de manier waarop zij met elkaar en met OV-bedrijven, parkeerbedrijven en serviceproviders samenwerken. In Stuttgart stond een bezoek op het programma aan de Integrierte Verkehrsleit-zentrale en werd volop kennis en ervaring uitgewisseld met Leo van Wijk aan de ruim 200 bezoekers zijn visitekaartje af als nieuwe Connekt-voorzitter. Ik heb een hekel aan vergaderen, zei hij, en dat komt mooi uit in mijn nieuwe functie. Het zijn de leden die Connekt vormgeven en activiteiten ondernemen. 13 Alert en actief netwerk

16 14 Vers van de pers in 2007 Via de vernieuwde website houdt Connekt leden en geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer en van de eigen activiteiten. Daarnaast geeft Connekt verschillende publicaties uit, zoals een digitale nieuwsbrief, jaarverslagen en A6-boekjes. In maart verscheen de gecombineerde uitgave jaarverslag 2006/ledengids Tijdens de netwerklunch op 29 november werd een nieuw boekje in de A6-reeks uitgereikt: Sneller en beter op weg met in-car systemen. De belangstelling voor het boekje was zo groot dat er al snel een tweede druk moest komen. 2.2 Round Tables Kennis en verdieping Over sommige onderwerpen bestaat binnen het Connekt-netwerk behoefte aan meer kennis en inhoudelijke verdieping. In zo n geval organiseert Connekt, meestal samen met een of meer leden, een Round Table. Connekt nodigt voor deze bijeenkomsten rond een actueel thema die niet met vaste regelmaat plaatsvinden gericht partijen uit. Innovatie leeft in logistiek Op 29 januari vond de Round Table Kennis en Innovatie van de Commissie Van Laarhoven plaats. Dat gebeurde op uitnodiging van onder andere Karla Peijs, op dat moment nog minister van Verkeer en Waterstaat. De Round Table had als doel het vaststellen van de belangrijkste innovatiethema s in de supply chain. Er was een flinke opkomst van vertegenwoordigers van multinationals en beleidsmakers en het commitment na afloop van de discussies was groot. Dat geeft aan dat het onderwerp leeft onder de doelgroep en dat er een breed draagvlak bestaat voor de innovatieagenda in de supply chain. Een aantal consortia ging aan de slag met het maken van projectvoorstellen rond de verschillende thema s. Die vormden de basis voor de voorbereiding van het innovatieprogramma van het ministerie van Economische Zaken. Ook worden ze gebruikt bij de voorbereiding van het oprichten van een logistiek topinstituut. Innovatie in de supply chain Doel van de Commissie Van Laarhoven is te onderzoeken of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken. De Commissie fungeert tevens als het Bloemblad Logistiek, één van de vijf innovatiebloembladen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Connekt voert het secretariaat van de Commissie. Meer informatie is te vinden op de site Houd de haven bereikbaar Op 1 februari stond de haven van Rotterdam in het middelpunt van de belangstelling tijdens een Round Table georganiseerd door Connekt en het Havenbedrijf Rotterdam. Doel van de bijeenkomst was na te denken over betere bereikbaarheid van de haven vanaf de landzijde. Vertegenwoordigers van betrokken overheden, bedrijven en kennisinstellingen spraken over verschillende mobiliteitsconcepten en oplossingen. Het Havenbedrijf Rotterdam zal de voorgestelde oplossingen onder andere gebruiken bij het vormgeven van Dynamisch Verkeersmanagement. Round Table Wetenschap: opvolger Stimulerings-programma VeV? In 2006 werd het succesvolle Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer (VeV) afgerond. Vanaf 2000 was dat programma, onder verantwoordelijkheid van Connekt/ NWO, de paraplu voor verschillende multidisciplinaire onderzoeken op het gebied van verkeer en vervoer. Tijdens een Round Table op 3 juli boog een select gezelschap van wetenschappers zich over de vraag of een nieuw, vergelijkbaar programma als opvolger van het Stimuleringsprogramma wenselijk was. Het afgeronde Stimuleringsprogramma heeft vooral voor successen gezorgd op het gebied van samenwerking door de universiteiten op gamma- en bètagebied Connekt Jaarverslag 2007

17 en bij het doorgeven van opgebouwde kennis naar van de Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains van de informatie ook aan een breder publiek in de regio andere programma s. Op basis van een inventarisatie Verkeer en Waterstaat (Impuls). De deelnemers stel- kan worden aangeboden. van lopende programma s en huidige initiatieven werd den drie acties op die prioriteit hebben: besloten dat een opvolger van het VeV-programma Het uitwerken van een experiment om het idee Integrale aanpak bij benutting mainports inderdaad vruchtbaar kan zijn. Tijdens de Round Table van de 24 uurseconomie te testen in de haven Op 11 september vond, ook dit keer in het bijzijn van werd al een eerste schets gemaakt van de hoofdlijnen van Rotterdam, hetgeen betekent dat de activitei- minister Eurlings, eveneens in het kader van de van zo n nieuw onderzoeksprogramma. ten dag en nacht doorgaan. Implementatie van de Beleidsbrief Logistiek en Supply Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt Chains, een Round Table plaats, dit keer over optimali- bereikbaar achterland mee aan de haalbaarheidsstudie voor een contai- satie van luchthavengerelateerde supply chains. Hoe kan Rotterdam de verbinding met het Europese nertransferium. Dat is een specifiek overslagpunt Nederland heeft een groot logistiek voordeel met de achterland verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens voor de binnenvaart en het wegtransport, waar- aanwezigheid van een zeehaven én een luchthaven. De de Round Table die ECT, TNO en Connekt op initiatief door het wegvervoer wordt ontlast. kunst is nog meer van dat voordeel te profiteren. van ECT - op 5 juli organiseerden voor verladers, ver- Het ministerie van Financiën/de douane geeft op Verladers, vervoerders en betrokken ministeries spraken voerders en de overheid. Er werden besluiten genomen over concrete projecten en veelbelovende oplossingen. korte termijn helderheid over de Authorised Economic Operator (AEO)-certificering. Alle samen met de Minister over de beste koers om dat te bereiken en over de concrete acties die daarbij passen. 15 Connekt en TNO konden de belangrijkste besluiten een marktdeelnemers kunnen deze certificering vanaf week later doorgeven aan minister Eurlings tijdens de 1 januari 2008 halen, maar bij bedrijven bestaat In de discussie lag de nadruk op de triple i : integrali- daar nog veel onduidelijkheid over. teit, integriteit en infrastructuur. Minister Eurlings gaf Round Table Optimalisatie van havengerelateerde aan zich prima te kunnen vinden in deze begrippen. supply chains Voorspelbare en betrouwbare reistijden op Schiphol Volgens hem moet de keuze voor de groei van de Minister Eurlings was op 11 juli aanwezig bij deze Wie gaat vliegen wil graag goed én op tijd op de mainports ook worden vertaald naar de infrastructuur. Round Table om samen met verladers, vervoerders en hoogte zijn van de reistijden. Tijdens de Round Table Daarbij gaat het dan niet alleen om uitbreiding ervan, vertegenwoordigers van overheden, te kijken wat in Bereikbaarheid Schiphol op 12 juli gaven leden van maar ook om betere benutting. Hij was daarom blij eerste instantie nodig is om ervoor te zorgen dat het Connekt-netwerk een overzicht van producten, met het feit dat de integrale aanpak zo duidelijk uit de Nederland zijn logistieke toppositie kan behouden. diensten en concepten waarmee Schiphol op korte discussie naar voren kwam. Krachtige mainports zijn daarbij volgens het ministerie termijn voorspelbare en betrouwbare reistijden kan De kansen voor concrete acties liggen vooral in expe- van Verkeer en Waterstaat een must. De Round Table aanbieden aan passagiers. De bijeenkomst werd als rimenten op het snijvlak van supply chains en doua- werd georganiseerd in het kader van de Implementatie zo leerzaam en nuttig ervaren, dat gekeken wordt of neprocessen. De Minister zegde toe dat er een Alert en actief netwerk

18 convenant met staatssecretaris De Jager van Financiën wordt gesloten om het gemakkelijker te maken zulke experimenten te organiseren. 2.3 Special Interest Groups Structureel kennis uitwisselen Op sommige terreinen blijkt het nuttig en inspire- Met ICT tevreden reizigers in het OV rend als betrokken partijen elkaar met vaste regel- Toepassing van ICT kan zorgen voor meer tevreden- maat ontmoeten. Daartoe organiseert Connekt heid bij reizigers in het OV. Via accurate reisinforma- Special Interest Groups. Deelnemers zijn leden van tie bijvoorbeeld, of door communicatie tussen voer- het netwerk en eventueel andere belangstellenden. tuigen en verkeerslichten via KAR (Korte Afstand Zij komen bijvoorbeeld elk kwartaal of om de zes Radio). Maar wie zijn bij de ideeënvorming en de uit- weken bij elkaar om een strategie te bepalen, werking daarvan betrokken? En welke initiatieven zijn besluiten te nemen of acties af te spreken rond een er op het gebied van standaarden binnen én buiten specifiek onderwerp. Op die manier kunnen de Nederland? Dit soort vragen stond centraal tijdens de betrokkenen structureel kennis uitwisselen en toe- 16 Round Table op 30 november in het provinciehuis van Gelderland. De 22 vertegenwoordigers uit de indu- Diner Pensant Logistiek Brabant Brabant werkt hard aan de totstandkoming van een passen op hun eigen werkterrein. strie, overheden en standaardiseringorganisaties voer- Logistieke Visie voor de provincie. Om goede input te MMI: beïnvloeden door informeren den een openhartige en constructieve discussie. De verzamelen organiseerde gedeputeerde Cora Steffens Optimale benutting van infrastructuur is nodig, maar volgende conclusies werden getrokken: op 6 december een Diner Pensant voor vertegenwoor- niet voldoende om toenemende mobiliteitsproblemen De overheid moet, als het gaat om standaarden, digers uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelij- aan te pakken. De volgende stap is om verkeersstro- betrouwbaar zijn en vasthouden aan gemaakte ke organisaties. Dit diner was de eerste uit de reeks men te beïnvloeden door middel van verspreiding van keuzes. Round Tables over Logistiek Brabant waarbij Connekt actuele verkeers- en reisinformatie. ITS maakt het Standaardisatie mag innovatie niet in de weg de provincie Noord-Brabant ondersteunt in de organi- mogelijk gevolgen van evenementen, weer, werk in staan. Hier ligt een rol voor een nieuw op te zet- satie van de bijeenkomsten. Tijdens het diner bogen uitvoering of ongevallen voor verkeer beter te behe- ten beheersorganisatie. de genodigden zich over een aantal thema s als de ren. Maar via ITS kunnen ook verkeersgebruikers Het is van belang om zo snel mogelijk toe te ontwikkelingen van de logistiek in de komende jaren, daarover beter worden geïnformeerd. In het Platform groeien naar een EU-standaard. Nederland als Gateway naar Europa en de samenhang MMI (Marktversnelling Mobiliteits Informatie) werken We moeten wel tempo maken, maar het proces tussen logistieke bereikbaarheid en ruimtelijke, eco- overheden en marktpartijen onder voorzitterschap moet transparant zijn voor betrokkenen. nomische en ecologische perspectieven. van Connekt/ITS Netherlands met elkaar aan de Connekt Jaarverslag 2007

19 invoering van reis- en route-informatie. Op 27 juni bij deelname aan de Projectgroep. Daarnaast kwam den, vrije plaatsen in parkeergarages en wegwerkzaam- vond bij Connekt een bijeenkomst plaats waarin de Stuurgroep zelf in 2007 meerdere malen bijeen heden worden uitgezonden. Het TMC Forum werkt onder andere aandacht werd besteed aan projecten voor regulier overleg. verder onder andere aan vertaling van internationale als HiGrids (Hybrid Intercity Grids), het Nationaal TMC-codes, invulling van een TMC-loket en Europese Datawarehouse en Fileproof, mobiliteitsinformatie Special Knowledge Group Beprijzing afstemming over hoe regionale zenders met regionale via internet. Ook op 8 november kwam deze Special De beprijzingslunch bij Connekt op 22 maart kreeg berichten omgaan. In 2007 kwam het TMC Forum Interest Group bij elkaar. Verschillende partijen gaven een vervolg in een serie bijeenkomsten rond het meerdere malen bij elkaar voor overleg. toen hun visie op het aanpakken van mobiliteits- thema Anders Betalen voor Mobiliteit. Het startschot problemen via invoering van technologische voor deze Special Knowledge Group Beprijzing viel 2.4 Projecten toepassingen. op 13 april bij Connekt. Bij de start waren rond de zeventig vertegenwoordigers aanwezig vanuit publie- Projecten als middel om het netwerk uit te Stuurgroep ITS OV doet mee in Projectgroep ke en private organisaties. Doel van de bijeenkomsten breiden Eind 2006 nam het ministerie van Verkeer en is om kennisuitwisseling tussen de projectorganisatie Connekt werkt samen met andere betrokkenen aan Waterstaat het initiatief om de vele activiteiten rondom OV-reisinformatie beter op elkaar af te stemmen. en (markt)partijen op het gebied van beprijzing te organiseren en daarover advies uit te brengen aan bepaalde activiteiten voor langere tijd en met afspraken over budget, planning en looptijd. Dat 17 Landelijke centralisatie kan immers bijdragen aan minister Eurlings. De Special Knowledge Group zijn de projecten. Indien relevant sluit Connekt actuele reisinformatie die de reiziger voor en tijdens leverde in juni een rapportage op voor het onderwerp zoveel mogelijk aan bij internationale projecten. de reis direct kan opvragen. Het ministerie riep daar- organisatiemodellen. De eerste bijeenkomst na de Projecten zijn geen doel op zich, maar vooral een toe de Projectgroep Kwaliteitsimpuls OV Reisinfor- zomer vond plaats op 28 september. Thema was toen middel om het Connekt-netwerk steeds verder uit matie in het leven. Connekt leverde een inhoudelijk gebruikersacceptatie. te breiden. aandeel in het plan van aanpak voor de projectgroep. Dat plan werd in de loop van 2007 openbaar TMC Forum Connekt: bijdragen in beter benutten gemaakt. Het Nederlandse TMC (Traffic Message Channel) Forum In februari startte bij het ministerie van Verkeer en gestart op initiatief van Connekt werkt aan innova- Waterstaat het project Beter Benut. Doel van het Connekt ondersteunt via de Stuurgroep ITS OV al een tieve diensten voor gebruikers van navigatiesystemen. project is een visie te ontwikkelen op benutting van aantal jaren de dialoog tussen vervoerders, overheden Zo is in 2006 bijvoorbeeld de nieuwe locatietabel voor de huidige infrastructuur voor de jaren 2008, 2012 en en industrie over ITS-toepassingen in het openbaar in-car verkeersinformatie voor Nederland opgeleverd Onderdeel van het project is het opstellen van vervoer in Nederland. De Stuurgroep was betrokken Daardoor kan regionale verkeersinformatie over reistij- scenario s: hoe zal de benutting zich de komende Alert en actief netwerk

20 decennia ontwikkelen, welke dilemma s doemen een goede organisatie van de opvolging van een nood- Het implementatieplan vormde de basis voor de pro- daarbij op? Een brede groep van betrokkenen uit oproep. Connekt organiseert regelmatig kennis- en net- jectvoorstellen voor de Eerste Oproep in het Zevende bedrijven, kennisinstituten, maatschappelijke organi- werkactiviteiten rond dit onderwerp. Op 31 mei en Kaderprogramma, waaraan EIRAC in 2007 werkte. In saties en de overheid heeft zich over deze kwesties 1 juni 2007 organiseerde Connekt, samen met het juni 2007 liep de officiële, door de Europese Commissie gebogen. Vervolgens is een expertgroep aan de slag ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Europese gefinancierde ondersteuning door Connekt van EIRAC, gegaan om de informatie te stroomlijnen. Connekt is esafety Forum, in Delft een regionale esafety Observers af. Daarom diende Connekt samen met andere partners gevraagd zitting te nemen in deze expertgroep. Meeting voor Engeland, Ierland en Nederland. Tijdens een nieuw voorstel in voor ondersteuning van EIRAC in deze bijeenkomst kregen verschillende Nederlandse de periode Najaar 2007 ontving Connekt esafety: minder verkeersslachtoffers stakeholders de gelegenheid om e-safety-initiatieven te de evaluatie van het voorstel: 12 van de 15 punten zijn De Europese Commissie wil het aantal verkeersslachtof- presenteren. behaald. Dat betekent dat de Europese Commissie het fers fors terugdringen door toepassing van ITS. Het project goedkeurt en Connekt het secretariaat behoudt. Europese esafety-programma moet daaraan bijdragen. EIRAC: goed nieuws Goed nieuws was ook dat twee projecten met Neder- Connekt is betrokken bij de uitvoering en de internatio- Om de relatie tussen onderzoek en industrie te verbe- landse betrokkenheid zijn goedgekeurd die onder de 18 nale afstemming van dat programma. De afgelopen jaren hebben auto-industrie en overheden al flink geïn- teren werkt de Europese Commissie met Technology Platforms (TP s). Deze platforms zijn opgericht vanuit vlag van EIRAC zijn ingediend voor de eerste call for proposals in het Zevende Kaderprogramma. Het ene vesteerd in actieve en passieve verkeersveiligheid. De de industrie om de Commissie van input te voorzien project richt zich op smart supply chain, het andere op introductie van ecall betekent weer een belangrijke stap bij de opstelling van de kaderprogramma s. De TP s benchmarking logistics. vooruit in het verbeteren van de veiligheid. Dit systeem bestaan uit grote spelers uit de industrie die met stuurt bij een ongeval automatisch een bericht vanuit de elkaar de strategische onderwerpen bespreken waarop Connekt en Syntens: samen sterk voor duurzame betrokken auto naar de 112-centrale met daarin onder onderzoek gedaan zou moeten worden. Het Europese logistiek andere de exacte positie van het voertuig en het tijdstip consortium CAESAR waar Connekt deel van uit- Op 6 juli ondertekenden de directeuren van Connekt van het ongeluk. Door deze nauwkeurige en snelle maakt faciliteert het TP voor Intermodaal Vervoer. en Syntens een samenwerkingsovereenkomst rond het informatievoorziening kunnen hulpdiensten met nog Dat platform met de naam EIRAC (European Innovatieprogramma Duurzame Logistiek. Syntens, minder tijdverlies dan nu gericht in actie komen. Intermodal Research Advisory Council ging in 2005 het innovatienetwerk voor ondernemers, gaat van start. Connekt speelt een actieve rol in de verdere Duurzame Logistiek versterken in het ondersteunen Nederland is druk bezig om de invoering van ecall uitvoering van EIRAC, bijvoorbeeld bij het opstellen van bedrijven bij het verbeteren van hun logistieke vanaf 2009 mogelijk te maken. Technisch gezien zou van het implementatieplan in 2006 en voor de strate- processen. Tot 2008 zal Syntens 125 verladers en ver- dat kunnen; er moet vooral nog worden gewerkt aan gische agenda van EIRAC. voerders doorlichten op hun logistieke prestatie. Connekt Jaarverslag 2007

21 De rapportage met maatregelen die tot verbeteringen logistiek vastgesteld en in consortia uitgewerkt. Programmabureau Supply Chain kunnen leiden, wordt met de ondernemer besproken. SenterNovem voerde daarnaast een analyse uit om te Ook in 2007 was het Programmabureau Supply Syntens zet hiervoor 15 bedrijfsadviseurs in. Het kijken of de Logistiek/Supply Chains voldoet aan de Chain actief bij Connekt. Dat bureau is in 2006 Innovatie-programma Duurzame Logistiek verzorgt eisen om benoemd te kunnen worden tot Kansrijk opgericht om de werkgroepen van de Commissie voor deze adviseurs een logistiek opleidingstraject. In Innovatiegebied. Dat is een voorwaarde om Van Laarhoven te ondersteunen. Inhoudelijk doel de tweede helft van 2008 zullen Syntens en het Innovatieprogramma te mogen ontwikkelen en van het bureau is: Duurzame Logistiek de resultaten van de doorlichting indienen. Identificeren van innovatiethema s met en bekend maken aan sleutelfunctionarissen van branche- door marktpartijen. organisaties in de betrokken sectoren. Zo kunnen de Vooruitlopend daarop overhandigde de Commissie Upgraden van supply chain tot sleutelgebied brancheorganisaties aan de slag met structurele Van Laarhoven de Startnotitie Innovatieprogramma of innovatie-as bij het Innovatieplatform. verbetertrajecten. Logistiek en Supply Chains op de Dag van Maarssen, Onderzoeken van de mogelijkheden om te 1 november, aan minister Eurlings van Verkeer en komen tot een kennisinstituut/topinstituut. VNMI eerste brancheproject Duurzame Logistiek Waterstaat en plaatsvervangend DG De Groene Toegang krijgen tot het innovatieprogramma Op 20 augustus ondertekende de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) als (namens minister Van der Hoeven) van het ministerie van Economische Zaken. Zij gaven aan dat de van het ministerie van Economische Zaken. Versterken van het imago van de logistiek. 19 eerste brancheorganisatie een intentieverklaring Commissie is toegelaten tot de dialoogfase waarmee met het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek de eerste stap in het proces tot een innovatieprogram- en IMPULS voor verdere samenwerking met als doel de logi- ma is gezet. Daarnaast nam minister Eurlings ook het Voortvloeiend uit de Beleidsbrief Logistiek en stiek in de sector van de metaalproducenten te Manifest: Imago van de Logistiek in ontvangst. Supply Chains die het ministerie van Verkeer en verbeteren. Het project gaat lopen tot en met Waterstaat in 2006 naar de Tweede Kamer 20 augustus stuurde, is het project IMPULS van start gegaan. IMPULS staat voor IMplementatie Plannen Commissie Van Laarhoven ontwikkelt Uit Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains. Innovatieprogramma Connekt neemt deel in het projectteam, onder De Commissie Van Laarhoven heeft in 2007 hard andere via het organiseren van Round Tables gewerkt aan een Innovatieprogramma. In dat pro- over logistiek (voor meer informatie zie onder gramma heeft de commissie samen met marktpartijen Round Tables ). de belangrijkste innovatiethema s op het gebied van Alert en actief netwerk

22 Nationale Databank Wegverkeersgegevens komt dichterbij Een gegevensbank die alle relevante verkeersgegevens verzamelt en opslaat: dat is het Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Doel van deze gegevensbank is betere verkeersinformatie voor weggebruikers en beheerders en daardoor minder files. Het NDW is een initiatief van Rijkswaterstaat, wegbeheerders en stadsregio s. In 2007 werkte een klein projectteam hard aan de voorbereiding. Connekt neemt deel in de Tenderboard. Het projectteam werkt de opzet verder uit in overleg met de koplopers (dat zijn verschillende provincies, Proef met Anti-ongevalsystemen (AOS) Connekt gaat actief aan de slag om de doorstroming op het Nederlandse wegennet te bevorderen en het aantal ongevallen met vrachtwagens terug te dringen. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, TNO Industrie en Techniek en Buck Consultants International. In een breed opgezette proef die doorloopt tot eind zal worden getest wat de technische mogelijkheden zijn om te zorgen dat er minder vrachtwagens betrokken zijn bij ongevallen op de weg. Het doel van de proef is: Het terugdringen van het aantal ongevallen met vrachtwagens en het in kaart brengen van de effecten hiervan op de verkeersveiligheid. Het meten van het effect op verbetering van de doorstroming wanneer de veiligheid toeneemt door toepassing van AOS. Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de verschillende systemen die kunnen bijdragen aan de veiligheid van vrachtverkeer. 20 gemeenten en stadsregio s) en Rijkswaterstaat. Als het goed is komen de eerste gegevens in het werkende NDW in 2008 beschikbaar voor gebruikers. NDW naar Wenen en Stockholm Begin september reisde het NDW-projectteam af naar Wenen en Stockholm, in het gezelschap van 29 bestuurders van lokale en regionale overheden. Doel van de reis was om kennis en ervaringen uit te wisselen met landen die vergelijkbare databanken hebben aangelegd. Daarnaast was de reis een goede gelegenheid voor de betrokken bestuurders in het project om elkaar beter te leren kennen en eventuele knelpunten in het NDW-programma te bespreken. Connekt Jaarverslag 2007

23 Bijlage 1 Wie is wie bij Connekt?

24 Bestuur Drs. L.M. van Wijk (voorzitter), Air France-KLM Mw. C.M. van der Zalm-van Geen (vice-voorzitter), KPN Ir. P.C. Esmeijer, waarnemer namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat Dr. E.J. Janse de Jonge, Senator Ing. J.M.C. Jungbeker M.Sc. MBR, Siemens Nederland J.H.M. van Kleef, Vialis Drs. J.W. Lintsen, ministerie van Verkeer en Waterstaat Prof. drs. C.J. Ruijgrok, TNO Raad van Advies Prof. ir. W. Dik (voorzitter) Prof. drs. G.J. Cerfontaine, Schiphol Group Dr. J. Huigen, ministerie van Economische Zaken Ing. M.C.J. van Pernis, Siemens Nederland Prof. ir. R. Pieper, ETIRC Drs. S. Riedstra, ministerie van Verkeer en Waterstaat Drs. P.F.M. Schuyt, Logica Ir. P.R.J.M. Smits, KPN Mr. F.W.C.Th. de Zeeuw Samenstelling Connektbureau Nico Anten, managing director Daniëlle de Bruin, project manager Marleen Hoevenaren, content manager Michael Jurriaans, programma manager Duurzame Logistiek Machteld Leijnse, programma manager Frank Melcherts, manager bedrijfsvoering Paul Potters, manager ITS Netherlands Linda Rijnbeek, financiële administratie Hanny Swart, office manager Marije de Vreeze, project manager Esther de Waard, communicatie manager 22 Mr. drs. G.A.A. Verkerk, Burgemeester van Delft Drs. N. Anten, Connekt (uitvoerend secretaris) Gedetacheerd vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat Gerard Alink, programma manager Marcel Berendsen, projectleider Connekt Jaarverslag 2007

25 Bijlage 2 Overzicht leden en partnerorganisaties

26 Overzicht van Funding Fathers Overzicht van Regular Members Grontmij STOK Nederland per per Het Expertise Centrum Strukton Railinfra ECT ACIS Imtech Infra SWOV KPN AGES Intertraffic Worldwide Exhibitions Technolution Ministerie van Economische Zaken ANWB InTraffic Tele Atlas Ministerie van Verkeer en Waterstaat Arcadis Nederland Kapsch TrafficCom TLN Siemens ARS T&TT Kennisplatform voor TRAIL Vialis ASTRIN Verkeer en Vervoer T-Systems Berenschot MX.Systems TU Delft 3ME MTT Overzicht van Premium Members BMC NAVTEQ Witteveen + Bos per Boer & Croon NEA Capgemini Nederland BOVAG NHTV Overzicht Partnerorganisaties Havenbedrijf Rotterdam BT Nederland NXP Semiconductors ERTICO 24 Heijmans IBM Buck Consultants International Centraal Justitieel Incassoburo Philips Consumer Electronics Provincie Gelderland UITP ITS Nationals Logica Clifford Electronics Provincie Noord-Brabant ERA-NET Transport (ENT) Ministerie van Landbouw, Natuur DHV Provincie Utrecht en Voedselkwaliteit Districon Provincie Zuid-Holland esafety Forum Ministerie van VROM DTV Consultants Qolor EIRAC Oranjewoud Ecorys Nederland Qualcomm Peek Traffic EDS Nederland RAI Vereniging Rabobank Eileen Railforum RDW Euphoria Rapp Trans NL ROAD Group EVO REISinformatiegroep Schiphol Group Falkplan-Andes RET TNO Gemeente Amsterdam SenterNovem TomTom Gemeente Rotterdam Skymeter Corporation Twynstra Gudde Goudappel Coffeng Stadsgewest Haaglanden Connekt Jaarverslag 2007

27 Bijlage 3 Kentallen en financiën 2007

28 Kentallen en financiën 2007 Kentallen Connekt Aantal medewerkers Aantal medewerkers (fte) 10,3 1 7,3 1 Aantal leden Funding Fathers 6 6 Premium Members Regular Members Overzicht leden Publiek Privaat 61 Kennisinstellingen 5 Totaal 85 Omzet in euro 2007 Omzet leden Projectomzet Totaal inclusief 2 (1,8 fte) detachering vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat Connekt Jaarverslag 2007

29 Ledengids 2008

30 Connekt netwerk Voorwoord Connekt heeft continu aandacht voor het uitbreiden van het netwerk met stakeholders, shareholders en internationale partners zodat het mobiliteitsnetwerk een bestendig en actief netwerk is en blijft. Daarvoor brengt zij organisaties met elkaar in verbinding, organiseert voor haar leden thematische platforms waar kennisuitwisseling plaatsvindt, initieert acties en projecten. Ook in 2007 ging Connekt door in de ingezette koers, het verbinden van partijen en het verspreiden van kennis. Door partijen bij elkaar te brengen en samen te kijken wat we samen met leden heel concreet kunnen doen om mobiel te blijven zonder het klimaat en onze veiligheid steeds verder in gevaar te brengen. Zo wil Connekt bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mobiliteit. En aan welvaart en welzijn in Nederland en daarbuiten. Samen met het netwerk signaleerde Connekt allerlei kansen en combinaties, specifiek op de terreinen ITS, mainports, goederen- en personenvervoer, infrastructuur en ICT. Daarbij staat mobiliteit steeds in relatie tot energie, ruimte en duurzaamheid. Het publiekprivate samenwerkingsverband bestaat inmiddels uit ruim 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen, elk met hun eigen beweegredenen om deel te nemen aan Connekt. De bij Connekt aangesloten partijen variëren van nationale, regionale en lokale overheden (wegbeheerders, beleidsmakers, leveranciers), industrie (leveranciers, toeleveranciers en gebruikers), beheerders (telecom bedrijven, private wegbeheerders), gebruikers (vervoersbedrijven, automobiel verenigingen, belangengroepen) tot verkeersexperts, kennisinstituten en consultants. Het netwerk is inmiddels goed geworteld in mobiliteitsland. In 2007 groeide het ledenaantal sterk, en daarmee ook het vertrouwen in en de invloed van het netwerk. Zo breidde het netwerk zich in 2007 uit met maar liefst 5 nieuwe Premium Members en 20 nieuwe Regular Members. Voor u ligt inmiddels alweer de 3e jaargang van de Connekt-ledengids. Deze gids, een gecombineerde uitgave met het Connekt Jaarverslag van 2007, biedt een overzicht van de ruim 80 Connekt-leden en hun activiteiten. Nico Anten Managing Director Connekt Maart 2008

31 Inhoudsopgave Funding Fathers Arcadis Nederland 33 NAVTEQ 48 ECT 4 ARS T&TT 34 NEA 49 KPN 6 ASTRIN 34 NHTV 49 Ministerie van Economische Zaken 8 Berenschot 35 NXP Semiconductors 50 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 10 BMC 35 Philips Consumer Electronics Siemens 12 Boer & Croon 36 Provincie Gelderland 50 Vialis 14 BOVAG 36 Provincie Noord-Brabant 51 BT Nederland 37 Provincie Utrecht 51 Premium Members Buck Consultants International 37 Provincie Zuid-Holland 52 Capgemini Nederland 16 Centraal Justitieel Incassoburo Qolor 52 Havenbedrijf Rotterdam 17 Clifford Electronics 38 Qualcomm 53 Heijmans 18 DHV 38 RAI Vereniging 53 IBM 19 Districon 39 Railforum 54 2 Logica 20 Ministerie van Landbouw, 21 DTV Consultants 39 Ecorys Nederland 40 Rapp Trans NL 54 REISinformatiegroep 55 Natuur en Voedselkwaliteit EDS Nederland 40 RET 55 Ministerie van VROM 22 Eileen 41 SenterNovem Oranjewoud 23 Euphoria 41 Skymeter Corporation 56 Peek Traffic 24 EVO 42 Stadsgewest Haaglanden 56 Rabobank 25 Falkplan-Andes 42 STOK Nederland 57 ROAD Group 26 Gemeente Amsterdam 43 Strukton Railinfra 57 RDW 27 Gemeente Rotterdam 43 SWOV 58 Schiphol Group 28 Goudappel Coffeng 44 Technolution 58 TNO 29 Grontmij 44 Tele Atlas 59 TomTom 30 Het Expertise Centrum 45 TLN 59 Twynstra Gudde 31 Imtech Infra 45 TRAIL 60 Intertraffic Worldwide Exhibitions 46 T-Systems 60 Regular Members InTraffic 46 TU Delft 3ME MTT 61 ACIS 32 Kapsch TrafficCom 47 Witteveen + Bos 61 AGES 32 Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer 47 ANWB 33 MX.Systems 48 Connekt Ledenlijst 2008

32 Connekt network Foreword Connekt constantly strives to expand the network of stakeholders, shareholders and international partners to ensure that the mobility network is and remains a lasting and active network. To achieve this, it puts organisations in contact with each other, organises thematic platforms to allow members to exchange knowledge and initiates actions and projects. In 2007 Connekt maintained the course it had set in 2005 and 2006 which was bringing parties together and disseminating information. By putting organisations in contact with each other and by looking for applicable solutions for staying mobile without further endangering the environment and our safety. In this way, Connekt likes to contribute to the development of sustainable mobility and to the prosperity and well-being of the Netherlands and beyond. Together with the network, Connekt was able to draw attention to opportunities and combinations, specifically in the fields of ITS, main ports, transport of people and goods, infrastructure and ICT. In doing so, the mobility issue was in constant touch with energy, space and sustainability. The current public-private network of Connekt consists of over 80 government bodies, companies and knowledge institutes, each with their own motivation for participating in Connekt. The parties involved with Connekt include national, regional and local government (road administrators, policy makers, suppliers), industry (suppliers and users), administrators (telecom companies, private road administrators), users (transport companies, automobile associations, interest groups), traffic experts, knowledge institutes and consultants. The network is well rooted in the mobility field. As a result, the number of members grew very rapidly in 2007 and, with this, the confidence and influence of the network also increased. Compared to last year, the network expanded with 5 new Premium Members and 20 Regular Members in We have the pleasure of presenting you hereby the 3rd issue of our annual member guide. This guide, which is a joint issue together with the Connekt Annual Report 2007, offers an overview of the 84 Connekt members and their activities. Nico Anten Managing Director Connekt March 2008

33 treinen en binnenvaartschepen die containers vervoeren. Een enorm kranenpark en hi-tech voertuigen op de ECT-terminals zijn de werktuigen in dit proces. Onzichtbaar, maar niet minder belangrijk, zijn de enorme gegevensstromen die door ECT worden verwerkt om de containerlogistiek efficiënt te doen verlopen. ook schepen die nu nog alleen op papier bestaan ( TEU) kunnen straks zonder beperkingen van eb en vloed bij de ECT Delta Terminal terecht. De Delta Terminal bestaat uit drie terminals: Delta Dedicated North Terminal; Delta Dedicated East Terminal; Delta Dedicated West Terminal. ECT Home Terminal De ECT Home Terminal kan zonder enig probleem Alle drie de terminals zijn voor een groot deel geauto- Container mainport van Europa schepen behandelen met een capaciteit van matiseerd. Robotwagens (zogenaamde Automated ECT is sinds haar oprichting in 1966 snel gegroeid en TEU. Via de Nieuwe Waterweg is de Home Terminal Guided Vehicles of AGV's) zorgen voor het vervoer neemt het grootste deel van alle containers in de zeer goed bereikbaar, zonder sluizen of hinder door van de containers tussen het schip en de stack (het haven van Rotterdam voor haar rekening. ECT is uit- eb en vloed. De ligging van de Home dieper het land terrein voor de tijdelijke opslag van containers). In die 4 gegroeid tot het grootste en meest geavanceerde containeroverslagbedrijf van Europa. In 2007 werd in, geeft de terminal een voorsprong bij het transport van de containers door Europa. Dat kan per truck, stack gebeurt al het werk door geautomatiseerde kranen (Automated Stacking Cranes of ASC's). door ECT in Rotterdam meer dan 6 miljoen TEU over- trein, binnenvaartschip of klein zeeschip (een zoge- De ECT Delta Terminal biedt alle voorzieningen voor geslagen. ECT werkt 24 uur per dag, zeven dagen per naamde feeder). Voor de trein is direct naast de ECT het transport van containers over Europa. Voor het week, 52 weken per jaar en heeft een terminal op de Home Terminal het Rail Service Center gevestigd. Het spoor heeft de ECT Delta Terminal twee eigen spoor- Rotterdamse Maasvlakte (ECT Delta Terminal) en een is het begin- en eindpunt voor meer dan honderd terminals. terminal in de Eemhaven (ECT Home Terminal), nabij containertreinen per week. het stadscentrum. Achterlandterminals ECT Delta Terminal ECT werkt aan de ontwikkeling van een netwerk van ECT bedient een groot aantal containerrederijen en De ECT Delta Terminal ligt direct aan de Noordzee. terminals om het intermodale vervoer tussen achterlandvervoerders. Voorts worden omvangrijke Voor rederijen is dat een unieke locatie. De schepen Rotterdam en het achterland te verbeteren, waarbij gegevensstromen verwerkt. De ECT-terminals bevinden hoeven maar een heel klein stukje de haven in te ECT kiest voor locaties die uitstekende spoor- en/of zich op een kruispunt van zichtbare goederenstromen varen. De ECT Delta Terminal kan bovendien de aller- binnenvaartverbindingen met Rotterdam hebben. en onzichtbare informatiestromen. Zichtbaar is het grootste schepen ontvangen. We praten dan over De ECT-terminal in Venlo is een moderne spoortermi- groeiend aantal zeeschepen, feeders, vrachtwagens, schepen met een capaciteit van TEU. Maar nal waar duizenden containers per jaar worden over- Connekt Ledenlijst 2008

34 Eigen inlandterminals op strategische locaties in Europa; Voortdurende focus op productieverhoging; Goed opgeleide, service gerichte medewerkers. geslagen. Een groot gedeelte hiervan wordt verwerkt in de distributiebedrijven in Venlo. De rest heeft een herkomst of bestemming in het centrale en westelijke deel van Duitsland. Daarnaast heeft ECT achterlandterminals in Duisburg en Willebroek. Deze beide terminals beschikken over uitstekende verbindingen met Rotterdam per binnenvaart, via de weg en via het spoor. Uitbreidingen Delta Barge Feeder Terminal Op de kop van De Delta Terminal wordt de nieuwe Delta Barge Feeder Terminal (DBF) gebouwd die in 2008 in gebruik wordt genomen en waar uitsluitend binnenvaartschepen en feeders worden behandeld. De DBF-terminal biedt uiteindelijk een capaciteit van moves. De kracht van ECT Optimale bereikbaarheid vanuit zee met terminals direct aan diep vaarwater; Strategische ligging ten opzichte van de omvangrijke Europese markt; 5 Euromax Terminal Aan de noordzijde van de Maasvlakte is vanaf 2008 de Euromax Terminal in bedrijf. Deze nieuwe terminal kan de allergrootste deepsea-schepen behandelen. De afhandeling gebeurt volgens het verder uitgebouwde geautomatiseerde concept van de ECT Delta Terminal. De Euromax Terminal krijgt een capaciteit van 5 miljoen TEU. 24-Uurs dienstverlening, zowel aan de zee- als aan de landzijde; Grote mate van automatisering, zowel in de operatie als bij de informatieverwerking; Moderne equipment; Flexibele service; Grote keus en een hoge frequentie in Europese achterlandverbindingen; Funding Fathers

35 televisieklanten. Met FTE s (inclusief Getronics FTE s) behaalde KPN in 2007 een omzet van EUR 12,6 miljard en een EBITDA van EUR 4,9 miljard. KPN is in 1989 verzelfstandigd en is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, New York, London en Frankfurt. 6 KPN KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN tevens volledig beheerde telecommunicatie- en ICT- oplossingen. KPN-dochter Getronics biedt wereldwijd ICTdiensten aan en is marktleider in de Benelux op het gebied van werkplekbeheer. In Duitsland en België volgt KPN een meermerkenstrategie in de mobiele markt en neemt daar met E-Plus en BASE een derde De klanten van KPN vertrouwen erop dat ze kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare diensten aangeboden krijgen die hen in staat stellen zowel hun zakelijke als privé-doeleinden te bereiken in zowel werk als vrije tijd. KPN biedt hun een reeks innovatieve producten waarmee informatie wordt ontsloten en ontspanning wordt geboden waar, wanneer ieder dat wil en hoe men dat wil of dat nu per telefoon, computer, PDA of via de televisie is. Ook op het terrein van verkeer en vervoer werkt KPN aan oplossingen voor de toekomst. Een voorbeeld positie in. KPN beheert met ibasis een efficiënte, op IP gebaseerde infrastructuur waarop wereldwijd wholesale-netwerkdiensten worden aangeboden aan andere operators. Per 31 december 2007 bediende KPN meer dan 35 miljoen klanten, waarvan 27 miljoen mobiele klanten, 5,4 miljoen met een vaste telefoonaansluiting, 2,4 miljoen met een internetaansluiting en 0,5 miljoen hiervan is: QYN wijst RAI de weg U loopt de RAI binnen. Waar moet u heen? U ziet de schermen en u heeft uw antwoord. RAI Live! is het narrowcastingkanaal binnen Amsterdam RAI dat haar bezoekers de weg wijst binnen het complex. Het medium werd geboren door een nauwe samenwerking tussen RAI en QYN (KPN Narrowcasting BV). Wat is narrowcasting? Door middel van digitale schermen een specifieke doelgroep benaderen, op een specifieke plaats, op een specifiek moment, met specifieke content. QYN is met haar platform marktleider in Nederland op het gebied van narrowcasting. QYN heeft de kennis, de praktijkervaring en het netwerk in huis om vanuit innovatieve strategieën de meest complexe en Connekt Ledenlijst 2008

36 Vrijwel automatisch kijkt iedereen in de RAI naar de schermen om zich te oriënteren, op dat unieke moment speelt RAI Live! in. Zo beweegt RAI Live! haar publiek. De andere helft bestaat uit opvallende roestvrijstalen zuilen en kunnen per evenement worden verplaatst. De verschillende constructies zijn voorzien van een speciaal ontwikkelde vormgeving. Alle schermen hebben een behuizing waarin aan weerszijden LED verlichting is aangebracht om extra attentiewaarde mee te geven aan het geheel. Per beurs kan de kleur van deze verlichting worden aangepast. Ieder evenement krijgt zo haar eigen identiteit mee. 7 complete narrowcastingoplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Eén daarvan is RAI Live! Ruim een jaar geleden is bij Beurs- en congrescentrum Amsterdam RAI het narrowcastingkanaal RAI Live! geïntroduceerd. QYN ontwikkelde samen met RAI dit nieuwe digitale, interactieve narrowcastingmedium. Via 700 schermen verspreid over het hele RAI-gebouwencomplex kunnen gerichte boodschappen uitgezonden worden op elk gewenst tijdstip en op elk willekeurig scherm. Het unieke aan RAI Live! is dat op de schermen verschillende content met verschillende communicatiefuncties worden gecombineerd. De complete bewegwijzering van het gebouw én de specifieke bewegwijzering van een evenement zijn zichtbaar naast inhoudelijke en commerciële content. De helft van de schermen zijn opgehangen in een combinatie van twee of drie schermen, wat de attentiewaarde van RAI Live! bijzonder groot maakt. RAI Live! biedt bezoekers van RAI Amsterdam dynamische informatie op maat. Content en vormgeving zijn telkens weer uniek! Voor meer informatie over RAI Live kijk op Funding Fathers

37 met andere sectoren en zijn met name gericht op de opschaling van reeds uitgevoerde proeven en pilots. Connekt is daarbij een belangrijke partner om verbindingen te leggen en voor het ondersteunen van informatie uitwisseling. Een tweede actielijn is de inzet ten behoeve van ITS Netherlands. Ook hierin speelt Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) streeft naar duurzame economische groei. De inzet van ICT draagt bij aan duurzame economische groei en het Connekt een rol als innovatienetwerk voor verkeer en vervoer. Samen werken we op deze wijze aan meer economisch en maatschappelijk rendement met ICT. 8 Innovatieplatform heeft geconstateerd dat het noodzakelijk is om ICT als innovatie-as in Nederland beter te benutten. Hoewel steeds vaker ICT toepassingen of - diensten worden ingezet als onderdeel van een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken en daar ook vanuit de overheid in diverse beleidsnota s aandacht voor is, worden bestaande ICT toepassingen en diensten nog niet ten volle benut. Het betreft veelal complexe vraagstukken waarbij voor oplossingsrichtingen een goed samenspel tussen verschillende betrokken organisaties en personen essentieel is. dr. L.M.N. Kroon Directeur ICT en Toepassing Directoraat-Generaal Energie en Telecom Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lars van Willigen Connekt is daarom voor EZ een belangrijke partner. De samenwerking is geconcretiseerd rond twee acties. In het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT werkt EZ samen met zes andere departementen, waaronder Verkeer en Waterstaat. Dit actieprogramma richt zich op de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg. Bij mobiliteit gaat het om maatschappelijk relevante vraagstukken zoals verbetering van de bereikbaarheid, betere uitwisseling en benutting van reisinformatie of informatie rond goederenstromen. In het actieprogramma worden partijen door middel van innovatieve aanbestedingen ( prijsvragen ) uitgedaagd om met innovatieve en creatieve oplossingen te komen. Initiatieven kunnen ook een samenwerking omvatten Connekt Ledenlijst 2008

38 Funding Fathers 9

39 reis plaats. Gebruikers denken nu eenmaal in termen van deur tot deur. Nationale, regionale en lokale netwerken hangen zowel op de weg, op het water als in het openbaar vervoer met elkaar samen. Daarom is een samenhangende netwerkbenadering noodzakelijk. Op de weg meer naar rato van gebruik laten betalen Weggebruikers zullen bewustere en zakelijkere afwegingen maken voor autogebruik als ze direct betalen voor de kosten van hun weggebruik. Dit kan op verschillende wijzen worden uitgewerkt, onder andere via de accijns, een tarief per gereden kilometer of differentiatie naar plaats en tijd. Decentraal wat kan, centraal wat moet Ministerie van Verkeer & Waterstaat Provincies en WGR-plusregio s zijn de aangewezen Ervoor zorgen dat OV kan doen waar het sterk in is Het verkeer en vervoerbeleid van Verkeer en partijen om in overleg met gemeenten regionale afwe- Openbaar vervoer is niet alleen het klassieke spoor- Waterstaat krijgt gestalte via de Nota Mobiliteit. gingen te maken. Op basis daarvan formuleren zij zelf vervoer per trein en stads- en streekvervoer per metro, Hieronder volgen enkele hoofdpunten van de nota: - binnen de kaders van de Nota Mobiliteit de ambi- tram of bus, maar ook lightrail en flexibele alternatie- tie voor hun gebied, en ontwikkelen een samenhan- ven: collectief vraagafhankelijk vervoer. Het hoofdrail- 10 Groei van verkeer en vervoer mogelijk maken Door demografische, economische, ruimtelijke en gend maatregelenpakket. De per 1 januari 2005 ingevoerde ontschotting van middelen in de Brede net spoor moet zorgen voor betrouwbaar vervoer van grote aantallen mensen van en naar de grootstedelijke internationale ontwikkelingen blijven verkeer en ver- Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) helpt hierbij. gebieden, en voor het economisch waardevolle goe- voer tot 2020 sterk groeien. Personenvervoer met derenvervoer op de internationale en strategische cor- twintig procent, goederenvervoer met veertig tot Op de korte termijn onderhoudsachterstanden inhalen ridors. Met een hogere betrouwbaarheid en, afhanke- tachtig procent. Deze behoefte wordt binnen De afgelopen jaren is te weinig geïnvesteerd in het lijk van de vraag, lokale benuttingsmaatregelen kan randvoorwaarden als milieu en beschikbaar budget - beheer en onderhoud van alle infrastructuurnetten. het spoor de vraag aan. In het regionaal openbaar ver- gefaciliteerd vanwege de meerwaarde voor de econo- Deze achterstand wordt aangepakt om een optimaal voer is de rol van het rijk te zorgen dat provincies en mie en de betekenis voor burger en maatschappij. onderhoudsniveau te krijgen en efficiënt de capaciteit WGR-plusregio s in staat zijn om het OV een plaats te te vergroten. Op de lange termijn is onderhoud een geven die past bij hun specifieke regionale situatie. Betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid van vanzelfsprekend onderdeel van het beleid, gericht op De decentrale overheden zorgen voor de verfijning deur tot deur lage kosten over de gehele levensduur. ten opzichte van het hoofdrailnet en in het algemeen De betrouwbaarheid verbetert, zodat reizigers weten voor een betrouwbaar, vlot, toegankelijk, sociaal vei- hoe laat zij aankomen en vervoerders just-in-time lig en doelmatig regionaal openbaar vervoer. kunnen leveren. De verbetering vindt over de hele Connekt Ledenlijst 2008

40 effecten voor de leefomgeving moeten verminderd worden. Alle nationale en internationale afspraken op het gebied van emissiereductie voor verkeer en vervoer over spoor, weg en water moeten worden nageleefd. Hiervoor zijn innovatie en bronmaatregelen vereist. Voor de langere termijn is transitie van belang voor het terugdringen van alle emissies, maar met name voor CO 2. Stimuleren van innovatie en kennis We komen er niet door alleen maar voort te borduren op traditionele maatregelen. Innovatie levert een essentiële bijdrage aan het realiseren van de ambitie van de Nota Mobiliteit en het besparen van kosten. Bedrijven hebben het voortouw bij het ontwikkelen van innovaties, vooral waar het gaat om technologische vernieuwing. De overheid stimuleert dat en zorgt dat partijen (privaat, kennis en overheid) met elkaar worden verbonden. Verder richt de overheid zich op procesinnovatie (publiekprivate samenwerking, gebiedsgerichte samenwerking) en systeeminnovatie (transities naar volledig nieuwe deelsystemen binnen de verkeer- en vervoerswereld). Bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid werken samen innovatievoorstellen uit via het VenW-Beraad Kennis en Innovatie. Datzelfde geldt ook voor het toepassen van reeds ontwikkelde innovaties. 11 Veiligheid permanent verbeteren Nederland blijft tot de meest verkeersveilige landen van de EU behoren. De verkeersveiligheid verbetert ondanks de groei van de mobiliteit. Een daling van het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers tot 900 doden in 2010 en 640 doden in 2020 per jaar is mogelijk. Zo neemt het persoonlijk leed en de economische schade door ongevallen af. Een belangrijke peiler binnen het verkeersveiligheidsbeleid is de internationale aanscherping van het voertuigbeleid. Als we die aanscherping niet realiseren ligt het maximum aantal verkeersdoden 200 hoger. De sociale veiligheid in het openbaar vervoer, zoals ervaren door de reiziger, verbetert onder andere door inzet van toezichthouders en chipkaart. Het transport van gevaarlijke stoffen blijft mogelijk door een ketenbenadering die binnen ruimtelijke grenzen stuurt op een zo veilig mogelijk transport. Security heeft hoge prioriteit. Negatieve Het bedrijfsleven levert via publiekprivate samenwerking een actieve bijdrage aan de realisatie van infrastructuurprojecten. Gekoppeld aan gebiedsontwikkeling of door innovatieve aanbesteding van ontwerp, bouw en onderhoud. Een betere en snellere inschakeling van marktpartijen leidt tot een doelmatiger uitvoering en een betere prijs/kwaliteitsverhouding: voordelen voor markt en overheid. Funding Fathers

41 Masterplan voor Mobiliteit De mobiliteit in Nederland zal de komende twintig jaar drastisch veranderen. Toepassingen vanuit de wetenschap en informatietechnologie zullen een enorme impuls geven aan verkeer en vervoer van personen, goederen en data. Op dit kruispunt van kansen stippelt Siemens de weg uit. Als architect van een moderne samenleving schetst Siemens de oplossingen Mobiliteit is uitgegroeid tot een maatschappelijk thema. Als architect van een moderne samenleving gelooft Siemens in een integrale aanpak. Want verkeer en vervoer zijn geen geïsoleerde beleidsterreinen. Er bestaat een sterke samenhang met economie, gezondheidszorg, milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Dat vraagt om uitgekiend mobiliteitsmanagement: een Masterplan voor Mobiliteit. Samenwerken is daarin dé succesfactor voor innovatieve oplossingen. Ketenmobiliteit is een belangrijke deeloplossing. Een samenwerking die ervoor zorgt dat verschillende vormen van verkeer en vervoer naadloos op elkaar aansluiten. Vliegtuig, trein, auto, tram en fiets hebben immers elk hun eigen kracht. Door die te combineren zijn grote voordelen te behalen. Ook Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS) worden in toenemende mate noodzakelijk om de hoge investeringen van grootschalige infrastructurele projecten te kunnen ver- (Anders Betalen voor Mobiliteit). Siemens heeft de politiek al laten weten dit binnen enkele jaren te kunnen realiseren. Want een efficiëntere benutting én ontlasting van de bestaande sporen en wegen is een belangrijke pijler van het Masterplan voor Mobiliteit. Voor op de snelweg is Siemens ver in de testfase van automatische voertuiggeleiding. Waarmee automobilisten de navigatie op snelwegen geheel kunnen overlaten aan de techniek. Met moderne elektronica is veel ruimte te winnen. Zoals automatisch afstand houden van voertuigen en het elektronisch overschakelen van twee naar drie rijstroken als het druk is op de weg. Baanbrekende concepten. 12 van het mobiliteitsvraagstuk in haar Masterplan voor Mobiliteit. Een integrale aanpak die ondernemerszin en verregaande samenwerking vergt. Siemens ontwerpt een toekomstig Nederland waar slimmer wordt omgegaan met de beschikbare ruimte. Waar verschillende vormen van vervoer op elkaar aansluiten. En waar alle ruimte is voor creatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Masterplan voor mobiliteit wezenlijken. Siemens is voorstander van deze samenwerkingsvorm. Innovatieve totaaloplossingen Op dit moment realiseert Siemens innovatieve totaaloplossingen voor alle denkbare vormen van verkeer en vervoer. Van hightech havenlogistiek tot boordcomputers en hogesnelheidstreinen. Uitgangspunt is dat de oplossingen de huidige infrastructuur ontlasten of de mobiliteit bevorderen. Op de weg Om de wegen te ontlasten, is in Nederland consensus bereikt over de naderende introductie van een systeem voor beprijzen van gereden kilometers In de lucht Bij ontwerp en ontwikkeling kijkt Siemens verder dan doeltreffende technologie. Siemens levert afhandelingssystemen voor bagage en vracht en diverse airsite oplossingen zoals bijvoorbeeld landingsbaanver- Connekt Ledenlijst 2008

42 lichting. Ook veiligheid, duurzaamheid en comfort zijn aspecten waar Siemens rekening mee houdt. Over spoor Mobiliteit vraagt om geïntegreerde planontwikkeling. Dat lukt alleen als er multidisciplinair wordt gedacht. En als overheid, bedrijfsleven en universiteiten nauw met elkaar samenwerken. Publiek Private Samenwerking is een samenwerkingsvorm waar Siemens graag in participeert. Zo neemt Siemens in een consortium deel aan de realisatie van de HSL Amsterdam-Brussel. Siemens is in deze grootste Nederlandse PPS ooit, verantwoordelijk voor alle De juiste afslag Het lijkt niet aannemelijk dat we in 2020 op grote schaal met privé-vliegtuigjes het luchtruim kiezen om drukte op de weg te voorkomen. Daarom zullen ook in de toekomst drukbezette autowegen en treinen de toon aangeven in de strijd om de mobiele meter. Uitgekiend mobiliteitsmanagement is nodig om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Siemens stelt daarom een Masterplan voor Mobiliteit voor. Met een pleidooi voor ketenmobiliteit. Met een oproep voor Publiek Private Samenwerking. Maar vooral met innovatieve concepten, producten en systemen. Zodat Nederland op het kruispunt van kansen de juiste afslag neemt. techniek w.o. de bovenleidingen, spanningsvoorziening, beveiligingssystemen (signalering), de geïntegreerde tunnel techniek, GSM-R netwerk en het langdurige onderhoud van alle installaties waarmee een beschikbaarheid van 99,4% moet worden bereikt. Ketenmobiliteit Infrastructurele problemen zijn niet gebonden aan landsgrenzen. De behoefte aan samenwerking is dan ook grensoverschrijdend. Voor het personenvervoer liggen er mogelijkheden op het gebied van een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen. Siemens is er klaar voor. De multidisciplinaire focus van Siemens reikt verder. Zo heeft Siemens in samenwerking met internationale partners een geïntegreerd plan voor een snelle en effectieve mobiliteitsketen ontwikkeld. Een magneetzweefbaan die Rotterdam, Den Haag, Leiden, Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad met elkaar verbindt. Reizen met 400 kilometer per uur. De RandstadRapid biedt een enorme capaciteit en snelheid. Winkelcentra en transferia kunnen op de route als trekpleister en overstappunt fungeren. Koppeling aan regionale vervoerssystemen als Randstad Rail en Rijn Gouwe Lijn passen naadloos in dit concept. Lightrail-voertuigen zorgen voor snel openbaar vervoer van en naar de verschillende stations. Transferia met intelligente parkeersystemen maken de magneetzweefbaan ook met de auto uitstekend te bereiken. Onbemande peoplemovers brengen de reizigers in enkele minuten van het transferium naar het station. Voor reizen buiten de Randstad is er 13 naadloze aansluiting op de HSL, die de reiziger snel, veilig en comfortabel van Amsterdam naar Parijs brengt. Funding Fathers

43 mobiliteitsoplossingen. In Nederland, maar ook elders in Europa en de wereld. Samen met de bedrijven uit het VolkerWessels concern en als zelfstandige onderneming biedt Vialis veilige en gegarandeerde mobiliteit. Vialis is uw partner in mobiliteit Vialis is ISO9001, VCA** en VCA**-Railaddendum 14 Vialis: Partner in mobiliteit Ervoor zorgen dat mobiliteit bewegen blijft. Op de weg, in het openbaar vervoer en op de rails. En dat zo veilig, efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk. Dat is waar Vialis in uitblinkt. Vialis is één van de ongeveer 125 ondernemingen van VolkerWessels. Volker- Wessels is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van bouwprojecten. Vialis zorgt als partner van wegbeheerders, overheden, infrastructuurbeheerders en OV-bedrijven voor passende antwoorden op de voortdurende mobiliteitsgroei. Deze groei heeft gevolgen voor onder meer het milieu, de ruimtelijke ordening, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op de weg en de rails. Om deze gevolgen op te vangen, is het nodig niet-gebaande paden te betreden. Vialis loopt hierin voorop. Het ontwikkelt op eigen initiatief en in opdracht innovatieve toepassingen en producten. Vialis levert in toenemende mate diensten aan overheden en voorziet afnemers van mobiliteitsdiensten van informatie. Specialisten op het gebied van onderzoek, advies, systeemontwerp, engineering, productie, installatie, onderhoud en service werken in projectteamverband samen om het beste resultaat voor de opdrachtgever te bereiken. Dankzij deze methodische aanpak zijn zowel kleine als omvangrijke projecten bij Vialis in goede handen. Vialis Traffic bv, Vialis Public Transport bv, Vialis Railway Systems bv en Vialis - TPA bv leveren passende oplossingen voor eenvoudige en complexe verkeers- en mobiliteitsvraagstukken. Zij zorgen met een breed pakket aan producten en diensten voor een veilige en gegarandeerde mobiliteit op de weg, voor en in het openbaar vervoer en op de rails. Vialis is daarmee een betrouwbare partner in het bedenken en leveren van gecertificeerd en is lid van de brancheverenigingen ASTRIN (verkeerstechniek), Uneto (installatie) en Vexpan (parkeren). Vialis is tevens uitgever van Matrix, vakblad voor rail en verkeersmanagement. Connekt Ledenlijst 2008

44 Funding Fathers 15

45 Capgemini en Mobiliteit Belangrijk hulpmiddel van het vertalen van deze visie De Mobiliteitsmarkt neemt een prominente plaats in naar de praktijk is het architectuur gedachtegoed (het binnen Capgemini. Het betreft de Mobiliteitsmarkt in Integrated Architecture Framework) van Capgemini. Over Capgemini brede zin - Weg, Water, Rail en Lucht en in al zijn Het framework helpt om op een gestructureerde wijze Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde facetten. Capgemini houdt zich bezig met consulting tot een oplossing te komen en daarbij niet direct in aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn opdrachten rondom mobiliteitsvraagstukken in het techniek te denken, maar vooral te redeneren vanuit klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met vroegste stadium van het ontstaan van de vraag, de bedrijfsprocessen. een compleet en innovatief aanbod van consulting-, systeemontwikkeling op het moment dat dit bijdraagt technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid aan de oplossing van het vraagstuk tot aan complete Klanten die regelmatig gebruik maken van onze creëren in het ondernemerschap van de klanten. outsourcing van diensten. dienstverlening zijn o.a. het ministerie van Verkeer en Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende Waterstaat, Provincies, Gemeenten, ProRail, Schiphol, manier - the Collaborative Business Experience - Capgemini heeft een duidelijke visie ontwikkeld ten het Havenbedrijf Rotterdam en diverse logistieke samen met zijn klanten aan het behalen van snellere aanzien van mobiliteit, waarmee ze zich onderscheidt ondernemingen. 16 en betere resultaten. Bovendien wordt gebruik gemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel van andere dienstverleners. Capgemini noemt haar visie Netwerkgericht denken in het mobiliteits- Voor meer informatie: Rightshore, met als doel de juiste resources op de domein. Belangrijk speerpunt in deze visie is het ver- Ruud de Groot juiste locatie tegen concurrerende prijzen te kunnen beteren van de efficiency van processen door informa- tel leveren. Capgemini heeft vestigingen in 35 landen en tienetwerken te koppelen en door verbetering van de heeft wereldwijd ongeveer medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2006 een omzet samenwerking. Dit kan binnen een organisatie zijn, maar zeker ook over organisatiegrenzen heen. Naast van 7,7 miljard euro. anders omgaan met de beschikbare informatie speelt het anders organiseren van processen ook een rol. Het is bijna evident dat we met de huidige manier van werken het maximum aan efficiëntie bereikt hebben. Alleen door anders met elkaar om te gaan en meer in samenhang met elkaar het mobiliteitsprobleem aan te pakken, is er nog winst te behalen. Connekt Ledenlijst 2008

46 Daarom wordt er hard gewerkt aan het optimaliseren van de randvoorwaarden, zoals milieukwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid. Bovendien stimuleert het HbR kennisontwikkeling en innovatie door het samenbrengen van bedrijven in de haven, de internationaal gerenommeerde kennisinstellingen (Erasmus Universiteit, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, TNO, NMI, etc.) en de diverse netwerken (ESPO, Connekt, TRANSUMO, etc.). Onder meer het Academic Centre Havenbedrijf Rotterdam N.V. De Rotterdamse haven, ca hectare groot, is van of TransPORT is bedoeld om invulling te geven aan de ambitie om de kennisintensiteit van de haven verder te ontwikkelen. grote betekenis voor de nationale en regionale economie. De haven is een knooppunt in de internationale goederenstromen en een vestigingsplaats voor industrie en logistieke dienstverlening. Missie en taken 17 Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), met ruim medewerkers, heeft als doel de Rotterdamse haven te versterken. Als beheerder van de haven verhuurt het Havenbedrijf terreinen aan ondernemers. Jaarlijks bezoeken zo n zeeschepen en binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het efficiënt afhandelen van al die scheepvaart. Zonder echter ook maar op enige manier afbreuk te doen aan de veiligheid en het milieu. Het Havenbedrijf zorgt ook voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied. Het HbR is een internationaal opererende dienstverlener die bedrijvigheid in het havengebied optimaal wil stimuleren en faciliteren. Doelstelling is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, dat alle partijen voordeel biedt. Elk jaar investeert het Havenbedrijf Rotterdam in versterking van netwerken, de verbetering van infrastructuur en andere voorzieningen. Hierbij kan men denken aan o.a. het Vessel Traffic Management voor veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer en baggerwerkzaamheden om de haven schoon te houden. Rotterdam wil klanten een complete haven bieden. Het streven naar duurzame leef- en werkomgeving is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van het HbR. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. ontwikkelt in partnerschap "dé Europese haven van wereldklasse. Om deze missie te kunnen realiseren heeft het Havenbedrijf twee kerntaken: Bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor de nautische en maritieme orde en veiligheid, evenals het optreden als bevoegde havenautoriteit in het Rotterdamse havengebied. Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van de Rotterdamse haven. Premium Members

47 Heijmans Infra Heijmans Infra levert samen met Heijmans Vastgoed jecten efficiënt en met inzet van alle beschikbare kennis, ervaring en middelen worden gerealiseerd. Optimale afstemming Heijmans Infra weet welke eisen de markt stelt en heeft de organisatie toegesneden op de wensen van Wie, Wat, Waar bij Heijmans Infra Heijmans Infra Advies en Ontwikkeling, het kenniscentrum waarin alle expertise op het gebied van grootschalige en stedelijke infrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling is samengebracht; Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten, een taskforce van specialisten in voorbereiding en management van complexe, multidisciplinaire infrastructuurprojecten, met als doel procesoptimalisatie; en Heijmans Bouw en Burgers Ergon het Nederlandse aandeel in de internationale bouwonderneming Heijmans N.V. De kerntaken van Heijmans Infra zijn opdrachtgevers en eindgebruikers. Een organisatie waarin de activiteiten optimaal op elkaar zijn afgestemd en waarvoor geen project te groot of te klein is. Heijmans Wegenbouw, de uitvoeringsorganisatie voor weginfrastructuur, met regionale steunpunten door het hele land, en relevante, landelijk inzetbare specialismen; 18 gericht op het bieden van integrale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en milieubeheer. Heijmans Infra is gesprekspartner van overheid, bedrijfsleven en particulieren. Niet alleen tijdens de uitvoering maar vanaf het eerste idee tot en met onderhoud, beheer en zelfexploitatie. Zo geeft Heijmans Infra nieuwe invulling aan het begrip klantvriendelijkheid. Waardoor klanten maximaal profiteren van alle aanwezige kennis, vooral bij een integrale benadering, en waardoor projecten efficiënter worden gerealiseerd. Waardoor de full servicegedachte van Heijmans Infra het best tot zijn recht komt. Nu en in de toekomst. Heijmans Sport en Groen, de schakel en uitvoeringsorganisatie voor alle activiteiten op het gebied van buitensportaccommodaties en landschappelijk en stedelijk groen. Heijmans Beton- en Waterbouw, de uitvoeringsorganisatie die zich toelegt op civieltechnische betonbouw, bekistingen, integrale bouwkuipen, span- en verplaatsingstechnieken en op waterbouwkundige restauratie; Heijmans Techniek en Mobiliteit, het onderdeel waar de activiteiten in verkeersmanagement, visuele en materiele verkeersgeleiding, (openbare) verlichting en de bouw van geluidsschermen samenkomen; Veranderende markt Bij alles wat Heijmans Infra doet, neemt de klant een Heijmans Infra Management, het coördinatiecentrum voor dienstverlening op het gebied van beheer en onderhoud van infrastructuur en (openbare) ruimte in de gebruiksfase, op basis van langlopende, integrale contracten; centrale plaats in. En de klant verandert, zeker als het om verkeer- en transportmanagement, infrastructuur of milieusanering gaat. Hoewel prijs en kwaliteitseisen nog belangrijke factoren zijn, komt het accent steeds meer te liggen op de denkkracht en het innovatievermogen van de aanbieder. Klanten vragen om intensieve Heijmans Infra Techniek, de uitvoeringsorganisatie voor ondergrondse infrastructuur in woon-, werk- en recreatiegebieden, inclusief bodem- en waterbodemsanering, explosievenopruiming, sloop- en recycling en funderingstechnieken; Heijmans Industrieservice, de schakel en uitvoeringsorganisatie op het gebied van infrastructuur en civiele techniek, werktuig- en apparatenbouw, leidingwerk en isolatie voor de industrie en de energie- en milieusector; samenwerking. Dat met hen wordt meegedacht en dat ze complete dienstverlening wordt geboden. Dat pro- Heijmans Rail, samenwerkingsverband tussen Heijmans Infra en Heitkamp Rail op het gebied van onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van railinfrastructuur. Connekt Ledenlijst 2008

48 congestie doelen ruimschoots op tijd en binnen budget behaald heeft. Een daling van 25% in het verkeer en meer dan 40% CO 2 reductie zijn gerealiseerd. Het schema van de bussen moest zelfs IBM is één van s werelds grootste ondernemingen met aangepast worden door de gerealiseerde versnel- een wereldwijde omzet in 2007 van 98,8 miljard dol- ling van de rijtijden. lar en meer dan werknemers. De IBM organi- In Dubai is met GPS technologie een implementa- satie bestaat uit de divisies Technology Services, tie gerealiseerd die zowel verloren geraakte auto- Business Services, Software, Systems en Financing. mobilisten in de uitgebreide buitengebieden kan IBM is gevestigd in meer dan zeventig landen. traceren bij ongevallen of pech, alsmede snelheids- IBM is één van de grote spelers op het gebied van overtredingen kan constateren. business consultancy. De adviesdiensten vallen onder In Londen wordt een nieuwe back-office gebouwd het bedrijfsonderdeel Global Services. Consultants zijn en een technologietransitie doorgevoerd in de actief in vijf marktsectoren: communicatie, distributie, financiële dienstverlening, industrie of publieke diensten. De consultants werken samen in wereldwijde dragen naar de organisatie in kwestie, waardoor langdurige en meetbare resultaten mogelijk worden. apparatuur voor congestion charging. 19 research en kennis centra. Tevens werken de consul- IBM en mobiliteit tants in één van de volgende vakgebieden: strategy & Mobiliteitsmanagement en kilometerbeprijzing spelen change, crm, financial management, supply chain wereldwijd in veel metropolen en regio s. IBM is bij management, human resources management, pakket- een groot aantal projecten betrokken als systeem inte- implementaties, application development, application grator of hoofdaannemer en heeft een gespecialiseer- maintenance en outsourcing. de organisatie ingericht die zich op wereldwijde IBM heeft een breed dienstenprofiel en komt door ken- schaal richt op vraagstukken en implementaties. Als nis van bedrijfsprocessen en bedrijfstakken en een inno- gevolg van deze beslissing heeft IBM veel ervaring vatieve benaderingswijze tot nieuwe perspectieven. met verschillende invoeringsvarianten van intelligente IBM hecht er belang aan bedrijfsproblemen tot op de transportsystemen en kilometerbeprijzing. bodem uit te zoeken zodat de klant onder meer de In Stockholm is met een beprijzingsschema een winstgevendheid kan vergroten. Kennis wordt overge- succesvolle implementatie neergezet die milieu en Premium Members

49 Adviseren over, en ontwikkelen van systemen voor het op afstand bedienen van bruggen en sluizen. Implementeren en onderhouden van ICT-systemen in verkeerscentrales. Adviseren van autofabrikanten, transportbedrijven en overheden bij de implementatie van intelligen- Over Logica te routeplanners in voertuigen. Logica is een toonaangevend bedrijf op het gebied Adviseren over de systeemarchitectuur, specifica- van ICT-diensten en zakelijke dienstverlening. gegevens met verkeersinformatie, resulterend in con- ties en teststrategie van handhavingsmiddelen, Wereldwijd telt de organisatie medewerkers, cepten zoals de dynamische betaalstrook en free flow zoals flitspalen en trajectcontrole. verspreid over 36 landen. Door haar diepgaande tolling voor tunnels. Daarnaast is Logica partner in de Voeren van het complete project- en contract- branchekennis, technische kwaliteiten en expertise op realisatie van Galileo, het Europese satellietnavigatie- management bij de invoering van trajectcontrole het gebied van wereldwijde levering van diensten, stelsel. Vanaf 2010 zal Galileo een belangrijke rol in Nederland. 20 helpt Logica haar klanten leiderschapsposities in te nemen. Het bedrijf is actief op het gebied van busi- spelen in locatiebepaling van voertuigen, kilometerheffing en dynamische reistijdinformatie. Ontwikkelen van systemen voor het alarmeren en informeren van burgers en weggebruikers via hun ness consultancy, systeemintegratie en IT- en business mobiele telefoon, met behulp van Cell Broadcast. process outsourcing. Als systeemintegrator werkt Logica wereldwijd samen Actieve participatie in het Galileo ARMAS project, met overheden en partners. waarin de toepassingsmogelijkheden van satelliet- Toegevoegde waarde van Logica voor de sector navigatie in wegbeheer en verhoging van de ver- Mobiliteit Track record keersveiligheid worden onderzocht. Logica combineert haar grondige kennis over mobili- Adviseren over, en realiseren van verschillende Deelname aan diverse innovatieve Nationale en teitsvraagstukken in de verkeers- en vervoersbranche vormen van betaald rijden in Nederland, Europese R&D projecten op het gebied van ver- met ICT-kennis over de daarin gebruikte systemen. Zij Engeland, Ierland, Oostenrijk en Zweden. keer en vervoer, waaronder coöperatieve syste- ondersteunt haar klanten vanaf de concept-fase tot en Realiseren van diverse tolling back offices, inclu- men, RFID, GRIDS en e-call. met het compleet uitvoeren van een operationele dienst. Deze kennis biedt Logica aan in de vorm van sief het beheer en onderhoud ervan. Realiseren van een betaalsysteem waarbij de trein- consultancy, projecten of een totaaloplossing. reiziger zijn mobiele telefoon als treinticket Logica integreert financiële en telecommunicatie- gebruikt. Connekt Ledenlijst 2008

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 2009 Ledengids

Jaarverslag 2008 2009 Ledengids Jaarverslag 2008 Over Connekt Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013 Page 1 of 5 Schoten, Beppie van Van: Agentschap NL - EiOI Verzonden: donderdag 4 april 2013 16:24 Aan: Agentschap NL - EiOI Onderwerp: Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka - maart 2013 maart 2013 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT 18 januari 2008 Grand Hotel Karel V Utrecht 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 introductie Mr. Roel L. Croes Mede-oprichter / bestuurslid Stichting GreenICT

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens

Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens NIEUWSBRIEF proef Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens Oktober 2009 - Nummer 5 In juli 2008 startte een grootschalige praktijkproef naar de werking van anti-ongevalsystemen. Hierbij werden verschillende

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan CO2 prestatieladder Belanghebbenden en plan Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28/02/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02/03/2012 Marije de Vreeze Consistentie plan met InTraffic

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Het informatieprobleem, groot/klein?

Het informatieprobleem, groot/klein? Het informatieprobleem, groot/klein? Stelling 1 is een klein probleem: Is niet essentieel, want autonoom is juist autonoom, en een volledig autonoom (level 5) voertuig kan dus zonder informatie via Wifi-P

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Denk mee over standaardisatie in Smart Industry

Denk mee over standaardisatie in Smart Industry Denk mee over standaardisatie in Smart Industry D U T C H I N D U S T RY F I T F O R T H E F U T U R E www.smartindustry.nl PROFITEER VAN DE KANSEN DIE SMART INDUSTRY UW BEDRIJF BIEDT DENKT U MEE OVER

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL Vlaams Instituut voor de Logistiek Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL VIL missie Van Vlaanderen een duurzame en innovatieve logistieke topregio in Europa maken 1 VIL Structuur VIL Innovatieplatform

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer 9 oktober 2015 DAF Eindhoven Wat is ketensamenwerking in de infra? 9 oktober 2015 DAF Eindhoven 9 oktober 2015 DAF Eindhoven KETENSAMENWERKING INFRA Dit is ketensamenwerking

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft!

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft! VOORAANKONDIGING Het platteland leeft! De Europese Eemland Conferentie en het Netwerk Platteland hebben de handen ineengeslagen om in het najaar een bruisende driedaagse plattelandsconferentie te organiseren.

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager)

Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager) Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager) Jurriën Brombacher Hoofd Concerninkoop Even voorstellen Jurriën Brombacher Hoofd Concerninkoop Gemeente Utrecht Concerninkoop Gemeente Utrecht 20 fte Inkoop,

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility

Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility Datum: dinsdag 26 maart 2013 Tijd: 17:30 22:00 uur Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond SAMENVAT TING Het is geen vraag meer of het voertuig

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: donderdag 5 december 2013 12:11 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits november 2013 nr. 76 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Verslag Externe Begeleidingsgroep GVVP 4 Local Stakeholder Group RESOLVE

Verslag Externe Begeleidingsgroep GVVP 4 Local Stakeholder Group RESOLVE Verslag Externe Begeleidingsgroep GVVP 4 Local Stakeholder Group RESOLVE Datum: 31 mei 2016 Plaats: Ondernemersplein Roermond 1. RESOLVE Roermond is Lead Partner van RESOLVE, een project waarin acht Europese

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Online samenwerken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Online samenwerken aan een betere leefomgeving voor iedereen. Online samenwerken aan een betere leefomgeving voor iedereen. En we wonen nog lang en gelukkig We leven in een geweldige tijd. Gemiddeld worden we 40 jaar ouder en we blijven daarbij een stuk vitaler dan

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016 De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector 25 mei 2016 Agenda Serious gaming lijkt overal op te komen in de logistiek. Een bekend en veel gebruikt voorbeeld van serious gaming

Nadere informatie

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie:

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: Werken aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te

Nadere informatie

Grensverleggende brancheorganisaties UNETO-VNI. 21 april 2015 VNO-NCW en MKB-NL

Grensverleggende brancheorganisaties UNETO-VNI. 21 april 2015 VNO-NCW en MKB-NL ppen) Grensverleggende brancheorganisaties UNETO-VNI 21 april 2015 VNO-NCW en MKB-NL UNETO-VNI: de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, gevestigd in Zoetermeer

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's

Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's Grootschalige praktijkproef met het oog op vermindering ongevallen, meer veiligheid en een positief effect op doorstroming Samenvatting Het ministerie van Verkeer

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie