80 km/h maatregel voor vrachtwagens Wetenschappelijke screening van het effect op de uitstoot van CO 2 en schadelijke emissies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "80 km/h maatregel voor vrachtwagens Wetenschappelijke screening van het effect op de uitstoot van CO 2 en schadelijke emissies"

Transcriptie

1 (Contract ) 80 km/h maatregel voor vrachtwagens Wetenschappelijke screening van het effect op de uitstoot van CO 2 en schadelijke emissies Eindrapport I. De Vlieger, L. Schrooten, L. Pelkmans en L. Int Panis Studie uitgevoerd in opdracht van het Kabinet van Minister K. Van Brempt en de Mobiliteitscel 2005/IMS/R/252 VITO Oktober 2005

2

3 INHOUDSTABEL 1 Situering 1 2 Vraagstelling 1 3 Aanpak Scenario 1 en 2: effect van snelheidsverlaging Macroscopisch model TEMAT Microsimulatiemodel VeTESS Bevraging motor/vrachtwagen fabrikanten Scenario 3: (neven)effecten van inhaalverbod en implicatie op CO Veronderstellingen Macroscopisch model TEMAT Microsimulatiemodel VeTESS 8 5 Bespreking van resultaten Macroscopisch model TEMAT Aandeel van de verschillende gewichtsklassen in de totale emissies door vrachtwagens in Vlaanderen Scenario 1: effect van een snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h _ Scenario 2: effect van een snelheidsverlaging van 100 km/h naar 90 en 80 km/h VeTESS doorrekeningen Effect op CO 2, NO x en PM Gevoeligheid voor schakelgedrag Input motor/vrachtwagen fabrikanten Volvo Powertrain Corporation (S) Expert group meeting ACEA Effect van veralgemening van het inhaalverbod voor vrachtwagens 23 6 Besluiten Scenario 1: het effect van een snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h voor vrachtwagens op autosnelwegen Scenario 2: het effect van een snelheidsverlaging van 100 km/h naar 90 en 80 km/h bij lichte vrachtwagens (< 12 ton) Scenario 3: (neven)effecten van inhaalverbod voor vrachtwagens op autosnelwegen en implicatie op CO 2 25

4 Bijlagen Bijlage A: emissiemodel TEMAT validatie Bijlage B: VeTESS Bijlage C: figuren uit het Handbook for Emission Factors (HBEF, 2004) en het ontwerp eindrapport COST 346 Bijlage D: antwoorden expert group meeting ACEA

5 Lijst met figuren Figuur 1: snelheidsprofiel voor een vrachtwagen op de autosnelheid met max. toegelaten snelheid 90 km/h 5 Figuur 2: snelheidsprofiel voor een vrachtwagen op de autosnelheid met max. toegelaten snelheid 80 km/h 5 Figuur 3: snelheidsprofiel voor een lichte vrachtwagen op de autosnelheid bij max. 110 km/h 6 Figuur 4: verdeling van emissies over de verschillende gewichtsklassen voor Vlaanderen 9 Figuur 5: verschil in CO 2 -vlootemissiefactor voor zware vrachtwagens bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h 11 Figuur 6: verschil in NO x - vlootemissiefactor voor zware vrachtwagens bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h 11 Figuur 7: verschil in PM-vlootemissiefactor voor zware vrachtwagens bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h 12 Figuur 8: verschil in CO 2 -vlootemissiefactor voor vrachtwagens kleiner dan 16 ton (t.o.v. 100 km/h) 15 Figuur 9: verschil in NO x -vlootemissiefactor voor vrachtwagens kleiner dan 16 ton (t.o.v. 100 km/h) 16 Figuur 10: verschil in PM-vlootemissiefactor voor vrachtwagens kleiner dan 16 ton (t.o.v. 100 km/h) 16 Figuur 11: impact van maximale snelheid op CO 2 emissies van vrachtwagens 18 Figuur 12: impact van maximale snelheid op NO x emissies van vrachtwagens 18 Figuur 13: impact van maximale snelheid op PM emissies van vrachtwagens 19 Figuur 14: spreiding van effect op CO 2 emissies (berekend bij constante snelheid) 20 Figuur 15: spreiding van effect op NO x emissies (berekend bij constante snelheid) 21 Figuur 16: spreiding van effect op PM emissies (berekend bij constante snelheid) 21

6 Lijst met tabellen Tabel 1: procentuele uitstoot bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h voor vrachtwagens voor theoretische en reële snelheden 10 Tabel 2: gemiddeld milieuvoordeel (externe kosten) door snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h voor zware vrachtwagens 13 Tabel 3: procentuele verandering van de uitstoot (telkens ten opzichte van grootste snelheid = 100 %) 14 Tabel 4: procentuele verandering van de uitstoot (telkens ten opzichte van grootste snelheid = 100 %) 19 Tabel 5: gemiddelde afwijking en waargenomen spreiding per voertuig en polluent 21

7 1 1 SITUERING In juni 2005 lanceerde Minister Van Brempt het idee om een snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h in te voeren voor vrachtwagens op autosnelwegen in Vlaanderen. Dit voorstel resulteerde in een golf van kritiek op vele vlakken (tijdsverlies, economisch verlies, twijfel rond milieuwinst, ). Voor ieder positief effect van de maatregel, vond een tegenstander wel één of meer negatieve effecten. Discussies hieromtrent steunden veelal op niet of weinig onderbouwde feiten. Voor het luik brandstofverbruik en emissies heeft de VITO voor de Minister een wetenschappelijk onderbouwde screening uitgevoerd om het effect van een snelheidsverlaging voor vrachtwagens op de Vlaamse autosnelwegen na te gaan. In onderhavig rapport lichten we de resultaten toe. 2 VRAAGSTELLING Het Kabinet van Minister Van Brempt vroeg om drie scenario s te evalueren naar hun effect op brandstofverbruik en emissies: Scenario 1: een snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h voor vrachtwagens op autosnelwegen. Scenario 2: vrachtwagens onder de 12 ton 1 worden niet standaard begrensd op maximaal 90 km/h. Bijgevolg kunnen deze voertuigen snelheden halen hoger dan 90 km/h. Vandaar de vraag om het effect in te schatten van een snelheidsverlaging van 110, 120 en 130 km/h naar 90 of 80 km/h voor vrachtwagens uit de gewichtklasse 3,5 tot 12 ton. Daar er onvoldoende wetenschappelijk materiaal beschikbaar is over het brandstofbruik en de emissies van vrachtwagens met snelheden boven de 110 km/h, hebben we de vraag geheroriënteerd. Wat is het effect van een snelheidsverlaging van 110 km/h of 100 km/h naar 90 km/h en 80 km/h voor vrachtwagens onder de 12 ton op autosnelwegen. Scenario 3: effect van een veralgemening van het inhaalverbod voor vrachtwagens op autosnelwegen (enkel op verbruik/co 2 ). 1 Het betreft hier het maximale gewicht van het voertuig bij maximaal toegelaten belading.

8 2 3 AANPAK Het betreft hier geen uitgebreide studie, maar een wetenschappelijk onderbouwde screening van het effect van het invoeren van de 80 km/h maatregel voor vrachtwagens in Vlaanderen op het brandstofverbruik en de uitstoot van drie knelpuntpolluenten voor de transportsector, met name CO 2 NO x en PM [1,2]. 3.1 Scenario 1 en 2: effect van snelheidsverlaging We gebruikten drie invalshoeken voor de evaluatie van het effect van een snelheidsverlaging voor vrachtwagens op de autosnelwegen: Het macroscopisch emissiemodel TEMAT; Het microsimulatiemodel voor voertuigen VeTESS; Een bevraging van motor/vrachtwagen fabrikanten. We lichten hier de verschillende invalshoeken één voor één toe Macroscopisch model TEMAT We hebben vlootemissiefactoren in gram per kilometer bepaald met behulp van het macroscopisch model TEMAT (VITO s Transport Emission Model to Analyse (non-) Technological measures). Meer uitleg over TEMAT vindt u in Bijlage A. We hebben vlootemissiefactoren voor Vlaanderen gegenereerd voor: De drie knelpuntpolluenten: CO 2, NO x en PM; Drie kalenderjaren 2005, 2010 en 2020; Vier gewichtsklassen: 3,5-7,5 ton, 7,5-16 ton, ton en ton. De gewichtsklasse 7,5-16 ton binnen TEMAT kunnen we niet opsplitsen naar 7,5-12 ton en ton. Daarom berekenen we voor scenario 2 emissiefactoren binnen TEMAT voor de gewichtsklassen 3,5-7,5 ton en 7,5-16 ton. In de analyse met TEMAT nemen we dus ook de iets zwaardere dan 12 ton mee. Met het VeTESS model hebben we berekeningen uitgevoerd voor een vrachtwagen van 12 ton. Het TEMAT model gebruikt als basis de COPERT III emissiefuncties. Deze hebben we bijgesteld met inzichten uit het ARTEMIS 2 -project voor wat betreft de NO x en PM emissies. Dit leidt vooral tot een stijging in de NO x uitstoot omdat in voorgaande Europese studies de emissiefactoren voor Euro 2 (vooral) en latere generaties (Euro 3 tot 5) 3 werden onderschat. 2 ARTEMIS: Assessment Realiability of Transport Emission Models and Inventory Systems, Europees project in het 5 kaderprogramma. 3 Euro x: milieugerelateerde voertuiggeneratie volgens de Europese normen. Pre-Euro 1 is de oudste, Euro 2 voor zware voertuigen is van kracht sinds 01/10/1996,, Euro 5 wordt op 01/10/2009 van kracht.

9 3 De COPERT-emissiefuncties voor zware voertuigen gelden slechts voor gemiddelde snelheden tot 100 km/h, bijgevolg hebben we de invulling van scenario 2 met het TEMAT model bijgesteld: Snelheidsverlaging van 100 km/h naar respectievelijk 90km/h en 80 km/h. Naast bovenstaande theoretische snelheden (lees maximaal toegelaten snelheid), hebben we tevens gewerkt met een inschatting voor de werkelijk gereden snelheden (reëel verkeer). Deze liggen in TEMAT gemiddeld gezien 3 tot 6 % lager dan de theoretische snelheden. We hebben tevens het Emission Factor Handbook 2004 en het draft eindrapport van COST 346 geraadpleegd Microsimulatiemodel VeTESS Het microsimulatiemodel VeTESS (Vehicle Transient Emission Simulation Software) berekent brandstofverbruik en uitlaatgasemissies van een individueel voertuig, op basis van een opgelegd snelheidsprofiel. VeTESS vertrekt aan de hand van de karakteristieken van een voertuig (afmetingen, gewicht, motorkenvelden, overbrengingsverhoudingen), en een typisch schakelgedrag van de chauffeur. Wat betreft vrachtwagens zijn gegevens voor de volgende voertuigen beschikbaar binnen VeTESS: - IVECO EuroCargo 120E18/FP distributievrachtwagen, met 130 kw Fiat dieselmotor, en 6 versnellingen (manueel). Deze vrachtwagen wordt typisch gebruikt voor iets kortere afstand, met een typisch gewicht tussen 7,5 en 12 ton. Maximum snelheid van deze vrachtwagen is 110 km/h. In de simulaties hebben we voor deze vrachtwagen zowel de doorrekening gedaan voor 7,5 ton als voor 12 ton.

10 4 - MAN truck, met 297 kw MAN motor en 16 versnellingen (manueel). Deze vrachtwagen wordt typisch gebruikt voor langeafstandstransport, met een typisch gewicht van 30 ton. Deze vrachtwagen is begrensd tot 90 km/h. - SCANIA 400 truck, met 290 kw Scania motor en 12 versnellingen (manueel). Deze vrachtwagen wordt typisch gebruikt voor langeafstandstransport, met een typisch gewicht van 30 ton. Deze vrachtwagen is begrensd tot 90 km/h. Alle drie de motoren zijn Euro 2 gehomologeerd (periode ). Voor de doorrekeningen zijn we uitgegaan van opgemeten snelheidsprofielen. Deze heeft VITO in de periode april-mei 2004 met een vrachtwagen en een bestelwagen geregistreerd op de autosnelweg E313 tussen Antwerpen en Geel. Bij deze metingen was geen sprake van files, dus het effect van de verlaging van 90 naar 80 km/h is hierbij het duidelijkst. Volgende figuur is een compilatie van verschillende metingen op een vrachtwagen (met maximum snelheid 90 km/h). Gemiddelde snelheid bedraagt hierbij 86 à 87 km/h, wat zeer typisch is voor vrachtwagens op de autosnelweg (buiten file). Er zijn typische snelheidsvariaties tussen 85 en 90 km/h, soms zelfs iets lager, wat veelal toe te schrijven is aan de aanwezigheid van andere vrachtwagens of ander verkeer.

11 5 Snelheidsvariatie op E313 (richting Luik), gemeten met Mercedes Atego (April 2005) Snelheid (km/h) Tijd (s) Figuur 1: snelheidsprofiel voor een vrachtwagen op de autosnelheid met max. toegelaten snelheid 90 km/h Dit profiel hebben we geconverteerd naar een maximum snelheid van 80 km/h, waarbij we typische opgemeten snelheidsvariaties behouden hebben. Gemiddelde snelheid bedraagt hierbij 77 à 78 km/h. Snelheidsvariatie op E313 (richting Luik), gemeten met Mercedes Atego (April 2005), correctie voor max 80km/h Snelheid (km/h) Tijd (s) Figuur 2: snelheidsprofiel voor een vrachtwagen op de autosnelheid met max. toegelaten snelheid 80 km/h Voor de vergelijking met hogere snelheden, maken we gebruik van verscheidene registraties op dezelfde autosnelweg E313, met een (geladen) Ford Transit bestelwagen, met een maximum snelheid in de buurt van 110 km/h. We nemen aan dat dit snelheidsprofiel ook representatief is voor lichte vrachtwagens (tot 12 ton), in geval deze de toegestane max. 90 km/h overschrijden.

12 6 Snelheidsvariatie op E313 (richting Luik), gemeten met Ford Transit (mei 2005) Snelheid (km/h) Tijd (s) Figuur 3: snelheidsprofiel voor een lichte vrachtwagen op de autosnelheid bij max. 110 km/h Figuur 3 toont duidelijk een veel grilliger patroon dan opgemeten met de vrachtwagen, met variaties tussen 90 en 110 km/h. Dit heeft te maken met het andere verkeer, en dan vooral met andere vrachtwagens die wel begrensd zijn tot 90 km/h (en dus frequent ingehaald dienen te worden). De gemiddelde snelheid ligt iets boven 100 km/h. De drie voorgaande figuren zijn gebruikt voor de simulaties van de verschillende scenario s: standaard situatie met max. 90 km/h toegelaten voor alle vrachtwagens; max. 80 km/h toegestaan voor alle vrachtwagens; 110 km/h gereden door lichtere vrachtwagens Bevraging motor/vrachtwagen fabrikanten Via een beperkte vragenlijst aan motor/vrachtwagen fabrikanten trachten we duidelijkheid te brengen inzake de optimale afstelling van vrachtwagens voor brandstofverbruik (~ CO 2 ). We hebben zeven fabrikanten aangeschreven: DAF TRUCKS, DAIMLER CHRYSLER, IVECO, MAN, RENAULT VI POWERTRAIN, SCANIA en VOLVO POWERTRAIN. De vragen die VITO opstelde, zijn: - Worden vrachtwagens (> 7,5 ton), i.e. hun motor en transmissie, zodanig afgesteld dat ze een optimale brandstofefficiëntie hebben bij een bepaalde snelheid bv. 90 km/h? - Indien ja, is dat ook het geval voor oudere vrachtwagens? - Wat voor de toekomstige modellen? Gelieve een indicatie te geven van de snelheid, en indien relevant en mogelijk een opsplitsing te geven per gewichtsklasse.

13 7 - Zijn er verschillen in afstelling in Europa of is er een en dezelfde afstelling voor alle Europese landen? - Zijn er verschillen in afstelling bij de verschillende motormerken? - Wat voor vrachtwagens uit de gewichtsklasse 3,5-7,5 ton? 3.2 Scenario 3: (neven)effecten van inhaalverbod en implicatie op CO 2 In Taak 3 zouden we initieel een kwalitatieve inschattingen maken van de implicaties van de neveneffecten van een veralgemening van het inhaalverbod van vrachtwagens op het brandstofverbruik (~CO 2 ). Er is evenwel weinig internationaal onderbouwd wetenschappelijk materiaal beschikbaar, vandaar dat we enkel aangeven wat we globaal kunnen verwachten. 4 VERONDERSTELLINGEN We bespreken hier de veronderstellingen die we binnen het macroscopisch emissiemodel TEMAT aangenomen hebben om de verschillende scenario s van snelheidsverlaging door te rekenen voor de jaren 2005, 2010 en Voor het microsimulatiemodel voor voertuigen VeTESS verwijzen we naar andere delen in het rapport. 4.1 Macroscopisch model TEMAT In het macroscopisch model TEMAT berekenen we telkens emissies, kilometers, emissiefactoren, voor een bepaalde vloot. In dit document bedoelen we met vloot de zware vrachtwagens die op diesel rijden tijdens normaal verkeer op autosnelwegen. Voor we het model TEMAT konden laten draaien, moesten we eerst voorspellingen maken voor de vloot rond totale mobiliteit, jaarkilometrages, brandstofverdeling, aantal nieuwe vrachtwagens en overlevingskansen van de zware vrachtwagens. Volgende aannames hebben we meegenomen bij de verdere berekeningen: Voor het totaal aantal kilometers afgelegd in Vlaanderen hebben we voor 2010 het gemiddelde genomen tussen het trend- en duurzaam ontwikkeling (DO) scenario uit het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen [3]. Voor de jaren hebben we geïnterpoleerd tussen het aantal afgelegde kilometers in 2004 en het gemiddelde van trend en DO scenario, dit naar analogie met een recent studie uitgevoerd voor Aminal [4]. Voor 2020 hebben we de trend in de totale mobiliteit van de laatste 5 jaren ( ) doorgetrokken tot het jaar 2020, dit naar analogie met wat we gedaan hebben in [4, 5].

14 8 jaarkilometrages van de vrachtwagens voor de toekomst gelijk genomen aan de jaarkilometrage in 2004; geen introductie van nieuwe zware vrachtwagens die op LPG rijden, enkel introductie van nieuwe zware vrachtwagens die op diesel rijden; verdeling van aantal voertuigen over de subcategorieën op basis van totale mobiliteit, jaarkilometrages en volgende aannames: ton: tegen % (logaritmisch verloop, op basis van de evolutie het voorbije decenium) constant op 66,67% - 3,5 7,5 ton, 7,5-16 ton en ton: volgens de onderlinge verdeling in Voor het berekenen van de emissies uit het verleden maken we in TEMAT onder andere gebruik van de Vlaamse vloot en kilometers gereden op de Vlaamse wegen (niet enkel kilometers afgelegd door Vlaamse vloot). De technologie van de Vlaamse zware vrachtwagens is minder oud dan de gemiddelde technologie van de Europese vloot. Voor het heden maken we dus eigenlijk een (kleine) onderschatting van de emissies op Vlaamse bodem. Voorspellingen naar de toekomst toe zijn gebaseerd op deze activiteitsgegevens. Voor de toekomst (2020) zal de gemiddelde Europese vloot hoogstwaarschijnlijk goed overeenkomen met de Vlaamse vloot. We hebben berekeningen gedaan met: theoretische snelheden: de snelheidslimieten; reële snelheden: inschatting van de werkelijk gereden snelheden, 3 à 6 % lager ingeschat (afhankelijk van tonklasse) dan de snelheidslimieten. We bespreken enkel milieuaspecten en houden geen rekening met andere beïnvloedende factoren. Voor de milieuaspecten brengen we enkel de drie knelpuntpolluenten in rekening, namelijk CO 2, NO x en PM. 4.2 Microsimulatiemodel VeTESS Hier verwijzen we naar paragraaf en Bijlage B.

15 9 5 BESPREKING VAN RESULTATEN Hieronder bespreken we uitvoerig de resultaten van de snelheidsbeperkingen die we hebben doorgerekend met het macroscopisch model TEMAT en het microsimulatiemodel VeTESS. Verder rapporteren we de stand van zaken van de bevraging van motor/vrachtwagen fabrikanten. Vervolgens bespreken we kort onze verwachtingen voor de implicaties van de neveneffecten van een veralgemening van het inhaalverbod van vrachtwagens op het brandstofverbruik (~CO 2 ). 5.1 Macroscopisch model TEMAT We geven hier eerst voor de drie knelpuntpolluenten CO 2, NO x en PM de onderlinge bijdrage van de verschillende gewichtsklassen bij zware vrachtwagens. Vervolgens bespreken we de resultaten van de doorrekeningen van scenario 1 en 2. We geven telkens aan of het naar beneden halen van de snelheidslimiet voor zware vrachtwagens al dan niet een milieuvoordeel oplevert Aandeel van de verschillende gewichtsklassen in de totale emissies door vrachtwagens in Vlaanderen In Figuur 4 vatten we voor de hoger gedefinieerde vloot, de onderlinge bijdrage samen van de verschillende gewichtsklassen voor de polluenten CO 2, NO x en PM en dit voor de jaren 2005, 2010 en t-40t 16t-32t 07.5t-16t 03.5t-07.5t 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CO2 NOx PM Figuur 4: verdeling van emissies over de verschillende gewichtsklassen voor Vlaanderen

16 10 De zwaarste gewichtsklasse van vrachtwagens (32-40 ton) is de grootste emittor van de drie knelpuntpolluenten. Hun aandeel in de totale uitstoot door zware vrachtwagens bedraagt voor elke polluent meer dan 65 %. Deze ton vrachtwagens leggen immers de meeste kilometers af op autosnelwegen in Vlaanderen Scenario 1: effect van een snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h In scenario 1 hebben we bekeken wat de milieu-impact is door de snelheidslimiet voor zware vrachtwagens te verlagen van 90 km/h naar 80 km/h. We hebben dit voor de vier gewichtsklassen (3,5-7,5 ton, 7,5-16 ton, ton en ton) afzonderlijk berekend en ook voor de totale vloot (zware vrachtwagens die op diesel rijden tijdens normaal verkeer op autosnelwegen). In Tabel 1 geven we de procentuele hoeveelheid uitstoot weer bij overschakeling van 90 km/h naar 80 km/h als snelheidslimiet. Tabel 1: procentuele uitstoot bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h voor vrachtwagens voor theoretische en reële snelheden CO 2 NO X PM theoretisch reëel ,5t-7,5 ton 86% 86% 86% 86% 86% 86% 7,5-16 ton 86% 86% 86% 89% 89% 89% ton 92% 92% 92% 95% 95% 95% ton 91% 91% 91% 94% 94% 94% Vlootgemiddelde 91% 91% 91% 94% 94% 94% 3,5t-7,5 ton 84% 84% 84% 84% 84% 84% 7,5-16 ton 89% 89% 89% 93% 93% 93% ton 94% 94% 94% 97% 97% 97% ton 105% 105% 105% 105% 105% 105% Vlootgemiddelde 102% 102% 103% 103% 103% 103% 3,5t-7,5 ton 97% 97% 97% 98% 98% 97% 7,5-16 ton 102% 102% 102% 103% 103% 102% ton 97% 97% 98% 98% 98% 98% ton 106% 106% 106% 105% 105% 106% Vlootgemiddelde 103% 104% 104% 103% 104% 104% Indien we naar de totale vloot kijken zien we dus een daling van de CO 2 -vlootemissiefactor (of verbruik) met 5 à 10 %, een stijging van de NO x -vlootemissiefactor met 2 à 3 % en een stijging van de PM-vlootemissiefactor met 3 à 4 %. Figuur 5, Figuur 6 en Figuur 7 tonen de absolute waarden van de vermeerdering of vermindering van de vlootemissie per afgelegde kilometer (= vlootemissiefactoren).

17 ton ton 7,5-16 ton 3,5t-7,5 ton Vlootgemiddelde g CO 2 /km theoretisch reëel Figuur 5: verschil in CO 2 -vlootemissiefactor voor zware vrachtwagens bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h De vlootemissiefactoren van CO 2 dalen voor alle gewichtsklassen van zware vrachtwagens. Er is niet veel verschil waar te nemen tussen de verschillende jaren, maar wel tussen de verschillende gewichtsklassen en of we al dan niet met een reële snelheid hebben gerekend. Deze laatste heeft vooral een invloed op de zwaarste gewichtsklasse, waardoor de emissiefactor van de vloot sterk verschillend is bij gebruik van theoretische of reële snelheden. 0, ton ton 7,5-16 ton 3,5t-7,5 ton Vlootgemiddelde 0,4 0,2 g NO X /km 0-0,2-0,4-0,6-0, theoretisch reëel Figuur 6: verschil in NO x - vlootemissiefactor voor zware vrachtwagens bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h

18 12 De vlootemissiefactoren van NO x dalen voor alle gewichtsklassen van zware vrachtwagens, uitgezonderd de zwaarste categorie ton. Deze daling is wel minder naar de toekomst. Er is niet veel verschil waar te nemen tussen de resultaten van de berekening met enerzijds de theoretische en anderzijds reële snelheden. De NO x -emissiefactor van de totale vloot stijgt echter met de snelheidsverlaging, de zwaarste gewichtsklasse heeft hier zoals verwacht (Figuur 4) de grootste invloed op de vloot. 0, ton ton 7,5-16 ton 3,5t-7,5 ton Vlootgemiddelde 0,015 0,01 g PM/km 0, ,005-0,01-0, theoretisch reëel Figuur 7: verschil in PM-vlootemissiefactor voor zware vrachtwagens bij 80 km/h ten opzichte van 90 km/h De vlootemissiefactoren van PM dalen voor de gewichtsklassen 3,5-7,5 en ton en stijgen voor de gewichtsklassen 7,5-16 ton en ton. Zowel de toename als afname (afhankelijk van gewichtsklasse) vermindert in de loop van de jaren. Er is niet veel verschil waar te nemen tussen de resultaten van de berekening met enerzijds de theoretische en anderzijds reële snelheden. De PM-emissiefactor van de totale vloot stijgt echter met de vermindering van de snelheidslimiet, de zwaarste gewichtsklasse heeft hier ook zoals verwacht de grootste invloed op de vloot. Ondanks de hoge R 2 die werd gerapporteerd voor de emissiefuncties (PM) vermoeden we dat ze op een kleine steekproef zijn gebaseerd. Het niet consistent reageren van de verschillende gewichtscategorieën wijst volgens VITO op een grote onzekerheid. We zien dus duidelijk dat de maatregel om de snelheidslimiet voor zware vrachtwagens van 90 km/h naar 80 km/h te brengen zowel positieve als negatieve effecten heeft. Deze effecten kunnen ook verschillen voor de verschillende gewichtsklassen. Om na te gaan welke effecten nu de grootste invloed hebben naar milieu toe, hebben we gebruik gemaakt van de ExternE methodologie. Via deze methodologie kunnen we de impact van deze emissies ten opzichte van elkaar afwegen door er de externe kosten van te

19 13 berekenen. Die externe kosten geven aan hoeveel schade (door de maatschappij gedragen) de uitstoot van een bepaalde polluent aanricht. Het betreft vooral effecten op de volksgezondheid (bv. van NO x die wordt omgezet in NH 4 en NO 3 en zo bijdraagt aan de gezondheidsimpacts van secundaire fijn stof), maar ook de relatief beperkte kost van impacts op landbouw en materialen is meegenomen. De door de EU naar voor geschoven methodologie wordt ook in Vlaanderen frequent gebruikt voor het evalueren van beleidsmaatregelen met tegenstrijdige effecten [6]. We hebben de externe kosten bepaald voor de berekeningen met de reële snelheden aangezien deze een beter beeld geven van de werkelijke situatie. Tegelijkertijd hebben we een beperkte onzekerheidsanalyse [7] uitgevoerd (Monte Carlo simulatie). Uit dit onderzoek mogen we besluiten dat voor het heden de kans groter is dat de snelheidsbeperking van 90 km/h naar 80 km/h voor zware vrachtwagens een milieuvoordeel heeft dan een milieunadeel. Voor de toekomst is de kans aanzienlijk groter dat de snelheidsbeperking een milieuvoordeel heeft. De gemiddelde geschatte maatschappelijke opbrengst (lees gemiddeld als meeste kans) van deze maatregel geven we voor de verschillende jaren weer in Tabel 2. Tabel 2: gemiddeld milieuvoordeel (externe kosten) door snelheidsverlaging van 90 km/h naar 80 km/h voor zware vrachtwagens Miljoen Euro 2005 ~ ~ ~10 Uit de Monte Carlo simulatie kunnen we ook halen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de grote onzekerheden. In onze berekening bleek de externe kost van CO 2 de grootste onzekerheidsparameter te zijn. Naslagwerk in het Handbook for Emission Factors (HBEF, 2004) en ontwerp rapport van COST 346 leert [8, 9]: HBEF: 90 naar 80 km/h resulteert in een daling van verbruik, maar stijging van NO x en PM; COST 346: zelfs eerder status-quo inzake verbruik, NO x en PM stijgen. In Bijlage C staan de figuren die het verbruik en de NO x en PM emissies weergeven in functie van de snelheid zoals gerapporteerd door HBEF en COST 346. Beide bronnen wijzen evenwel op de grote onzekerheid, enerzijds qua rijpatroon, maar in vele grotere mate qua de vlootsamenstelling. We wensen hier ook melding te maken van de resultaten van een recente studie uitgevoerd door het International Energy Agency [10]. In deze studie werden onze scenario s, waaronder snelheidsverlaging tot 80 km/h op autosnelwegen voor zware vrachtwagens, niet geëvalueerd. Wel geeft de studie aan dat voor ieder voertuigtype snelheden boven de

20 km/h resulteren in hogere verbruiken en dat snelheidsverlagingen tot 90 km/h en 80 km/h resulteren in een brandstofbesparing. Verder rapporteert de IEA dat het globale brandstofverbruik door het wegtransport met ongeveer 5 % kan gereduceerd worden via doorgedreven snelheidsverlagingen voor wegvoertuigen Scenario 2: effect van een snelheidsverlaging van 100 km/h naar 90 en 80 km/h Aangezien vrachtwagens zwaarder dan 12 ton niet sneller dan 90 km/h kunnen rijden, bespreken we hier enkel de categorie 3,5-12 ton. Zoals reeds eerder vermeld doen we dit aan de hand van de volgende twee categorieën uit TEMAT: 3,5-7,5 ton 7,5-16 ton (7,5-12 ton) Het is echter niet mogelijk om in TEMAT voor de categorie 3,5-12 ton een vlootgemiddelde te maken, waardoor we de twee categorieën uit TEMAT afzonderlijk beschouwen en bespreken. In Tabel 3 geven we de procentuele hoeveelheid uitstoot weer bij overschakeling van 100 km/h naar respectievelijk 90 km/h en 80 km/h als limiet voor vrachtwagens lichter dan 12 ton. Tabel 3: procentuele verandering van de uitstoot (telkens ten opzichte van grootste snelheid = 100 %) 100 km/h 90 km/h theoretisch reëel CO ton 84% 84% 84% 84% 84% 84% ton 84% 84% 84% 87% 87% 87% NO X ton 82% 82% 82% 82% 82% 82% ton 85% 85% 85% 88% 88% 88% PM ton 93% 93% 94% 97% 97% 97% ton 101% 101% 100% 102% 102% 102% 100 km/h 80 km/h CO ton 72% 72% 72% 73% 73% 73% ton 73% 73% 73% 77% 77% 77% NO X ton 69% 69% 69% 69% 69% 69% ton 76% 76% 76% 82% 82% 82% PM ton 91% 91% 91% 92% 93% 93% ton 103% 103% 102% 104% 104% 105% Er is enkel een stijging van 0 à 5 % voor de PM-emissiefactor van de gewichtsklasse 7,5-16 ton. De PM-emissiefactor voor de gewichtsklasse 3,5-7,5 ton daalt met 3 à 9 %. Voor beide gewichtsklassen dalen de CO 2 - en NO X -emissiefactoren, respectievelijk met 13 à 28 % en 12 à 31 %.

21 15 Figuur 8, Figuur 9 en Figuur 10 geven de absolute waarden weer van de stijging of daling van de emissie per afgelegde kilometer (= emissiefactor). 0 3,5-7,5 ton 7,5-16 ton -50 g CO 2 /km theoretisch reëel theoretisch reëel 100 km/h 90km/h 100 km/h 80km/h Figuur 8: verschil in CO 2 -vlootemissiefactor voor vrachtwagens kleiner dan 16 ton (t.o.v. 100 km/h) De vlootemissiefactoren van CO 2 dalen voor alle gewichtsklassen, de daling is sterker bij een grotere snelheidsverlaging. Er is niet veel verschil waar te nemen tussen de verschillende jaren, en slechts een klein verschil of we al dan niet met een reële snelheid hebben gerekend.

22 16 3,5-7,5 ton 7,5-16 ton 0,0-0,2-0,4 g NO X /km -0,6-0,8-1,0-1,2-1, theoretisch reëel theoretisch reëel 100 km/h 90km/h 100 km/h 80km/h Figuur 9: verschil in NO x -vlootemissiefactor voor vrachtwagens kleiner dan 16 ton (t.o.v. 100 km/h) De vlootemissiefactoren van NO x dalen voor alle gewichtsklassen. De daling is sterker bij een grotere snelheidsverlaging, maar echter minder naar de toekomst toe. Er is niet veel verschil waar te nemen tussen de resultaten van de berekening met enerzijds de theoretische en anderzijds reële snelheden. 0,015 3,5-7,5 ton 7,5-16 ton 0,01 0,005 g PM/km 0-0,005-0,01-0,015-0, theoretisch reëel theoretisch reëel 100 km/h 90km/h 100 km/h 80km/h Figuur 10: verschil in PM-vlootemissiefactor voor vrachtwagens kleiner dan 16 ton (t.o.v. 100 km/h)

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen Stef Proost Evi Meire Jasper Knockaert 31 maart 2004 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) Spoor Fiscaliteit

Nadere informatie

Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens

Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens EINDRAPPORT Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mobiliteitscel Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert-II laan 20

Nadere informatie

RACE WEG SHORTSEA. Een vergelijking tussen de twee transportmodi in een intermodaal concept

RACE WEG SHORTSEA. Een vergelijking tussen de twee transportmodi in een intermodaal concept Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen - Straatsburgdok Noordkaai 1A - 2030 Antwerpen Tel: + 32 3 20 20 520 e-mail: shortsea@shortsea.be www.shortsea.be RACE WEG SHORTSEA Een vergelijking tussen de twee

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Rapport Delft, oktober 2013 Opgesteld door: H.P. (Huib) van Essen A.H. (Anouk) van

Nadere informatie

Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be of via www.vmm.be/mira

Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be of via www.vmm.be/mira INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VOOR DE PRODUCTIE EN DE VERDELING VAN ELEKTRICITEIT IN VLAANDEREN Rudi Torfs, Leo De Nocker, Liesbeth Schrooten, Kristien Aernouts, Inge Liekens Vito Integrale Milieustudies

Nadere informatie

Het fiscale belang van de auto

Het fiscale belang van de auto UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Het fiscale belang van de auto Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Zorgt de invoering van rekeningrijden voor een significante verandering in de kostenstructuur van de Belgische wegvervoerder?

Nadere informatie

VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN

VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN rapport in opdracht van: Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Dienst Wegtoegankelijkheid Gulledelle

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

MNP Rapport 500076004/2006

MNP Rapport 500076004/2006 MNP Rapport 500076004/2006 Algemene emissiefactoren wegverkeer voor luchtkwaliteitsberekeningen Methodebeschrijving G.P. Geilenkirchen Contact: G.P. Geilenkirchen Team Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

In het kader van de Ecoscore methodologie, gebeurt de milieu-evaluatie van een voertuig volgens een sequentie van vijf stappen:

In het kader van de Ecoscore methodologie, gebeurt de milieu-evaluatie van een voertuig volgens een sequentie van vijf stappen: Overzicht Ecoscore berekening voor licht vervoer Inleiding De Ecoscore methodologie werd ontwikkeld met als doel de milieu-impact van verschillende voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken op een objectieve

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Rapport Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Jan Duerinck, Wouter Wetzels, Erwin Cornelis, Ils Moorkens, Pieter Valkering Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

Hybride vervoerssystemen Connexxion; Een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden.

Hybride vervoerssystemen Connexxion; Een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden. Hybride vervoerssystemen Connexxion; Een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden. Enschede, 28 oktober 2005 Maarten Cannegieter Anthon Henk Sonnenberg Colofon Opdrachtgever: Bedrijf: Auteurs:

Nadere informatie

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 TNO-rapport TNO 2015 R10802 Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl

Nadere informatie

NAAR EEN DRAAGVLAK VOOR EEN VOERTUIGTECHNISCHE SNELHEIDSBEHEERSING BINNEN EEN INTRINSIEK VEILIGE VERKEERSOMGEVING

NAAR EEN DRAAGVLAK VOOR EEN VOERTUIGTECHNISCHE SNELHEIDSBEHEERSING BINNEN EEN INTRINSIEK VEILIGE VERKEERSOMGEVING NAAR EEN DRAAGVLAK VOOR EEN VOERTUIGTECHNISCHE SNELHEIDSBEHEERSING BINNEN EEN INTRINSIEK VEILIGE VERKEERSOMGEVING Opdrachtgever: DWTC Coördinatie: CDO Auteurs: Johan De Mol (CDO) Marc Broeckaert (BIVV)

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren.

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. Eindverhandeling voorgedragen

Nadere informatie

Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen

Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen Actualisatie en uitdieping Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2013/06, september 2013 Vergroening

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON

AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON OKTOBER 1990 ECN-C--90-045 AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON Het onderzoek is uitgevoerd door het esc in het kader van

Nadere informatie

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief TNO / CE Delft Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief Herziene versie 2012 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft) Opmerking bij deze uitgave Deze 2012 versie kent

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator?

Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Handleiding voor het gebruik van een emissietool Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Februari 2013 1 Voorwoord In dit document worden de stappen toegelicht die men dient te doorlopen

Nadere informatie

Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie

Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie Verspreiding: Algemeen Eindrapport Testcase Emissietools CO2 Testcase Emissietools CO 2 Wetenschappelijke Relevantie Hans Michiels Studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Overheid, LNE 2011/TEM/R/133

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie