CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg."

Transcriptie

1 CV van Edwin Profiel Een gedreven, flexibele en sociale finance & control professional die graag werkt in een organisatie dat zich continue wil verbeteren. Edwin is kritisch naar eigen werk maar met groot aanpassingsvermogen aan mensen en organisaties en gewend om onder druk van deadlines te werken. Zijn ervaring deed hij op bij zowel multinationals als kleinere bedrijven waar hij in de loop der jaren diverse rollen heeft vervuld. Wil zich verder ontwikkelen als sparringpartner voor het managementteam en zich bekwamen als dé specialist op het gebied van (project)control. Werkervaring Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg. Functie: Assistent Controller Leiderdorp heden Cardea helpt gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Zij biedt hulp thuis en op school, dag- en 24-uurshulp of combinaties hiervan. Cardea heeft vestigingen in de regio Zuid-Holland Noord, participeert in de Jeugd- en Gezinsteams en werkt onder andere nauw samen met gemeenten, kinderopvang, kinder- en jeugdpsychiatrie en (speciaal)onderwijs. Afronden begroting(sproces). Inrichting administratieve processen nieuw cluster. Opstellen maandrapportages aan teamleiders en sector manager. Vaststellen van productie- en omzetcijfers. Ondersteuning bieden aan het opstellen van de jaarrekening. Begeleiding accountants bij interim- en jaarrekening controle. Ter overbrugging van een sollicitatieprocedure is Edwin gevraagd de controllerstaken op zich te nemen voor de sector 12+. In deze voor Cardea zeer turbulente tijd heeft hij zich naast de maandelijkse rapportage voornamelijk bezig gehouden met het finaliseren van de begroting en het begeleiden van de interim controle. Aan het eind van zijn opdracht is hij betrokken geweest bij het opstellen van de jaarrekening voor Cardea.

2 Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Royal Imtech Nederland B.V. Capelle a/d IJssel Functie: Financial Controller Imtech Building Services is een eigentijdse dienstverlener en staat voor de integratie van innovatieve technologieën. Dankzij de unieke combinatie van elektrotechniek, werktuigbouw en ICT loopt zij voorop in het realiseren van installaties die duurzaam rendement opleveren. Vanuit expertise bieden van ondersteuning op verschillende terreinen binnen de afdeling Verslaglegging. Treffen van voorbereidingen rond proces jaarafsluiting. Begeleiding accountants bij onderzoek jaarrekening. Opstellen cashflow en intercompany rapportages. Opzetten model voor het bepalen van een realistische forecast. Signaleren van verbeterpunten en schrijven van verbetervoorstellen. Edwin is gevraagd om vanuit zijn expertise ondersteuning te bieden op verschillende terreinen binnen de afdeling Verslaglegging. Deze afdeling consolideert, rapporteert en analyseert gegevens van een aantal Imtech onderdelen. Hij is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de jaarafsluiting en heeft aansluitend de accountants begeleid bij hun onderzoek. Verder is Edwin betrokken bij het opstellen van de wekelijkse cashflow en intercompany overzichten. Voor de stafafdelingen heeft hij inzicht verschaft in het (historisch) kostenverloop en hierbij een realistische forecast opgesteld. Met zijn analytisch inzicht heeft Edwin verschillende verbeterpunten gesignaleerd en hier met verbetervoorstellen proactief op gereageerd. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Bol.com Utrecht Functie: Senior Business Analyst Bol.com is één van de grootste webwinkels van Nederland en België. Zij bieden een zeer breed assortiment aan tegen scherpe internetprijzen. Opzetten van het onderzoek. Creëren van draagvlak binnen de organisatie. Verzorgen van voortgangsrapportages voor stakeholders. Presenteren van onderzoeksresultaten. Edwin was gevraagd een project op te zetten en onderzoek te verrichten naar de betrouwbaarheid van de netto inkoopprijzen. Bol.com wordt gestuurd op basis van de contributiemarge en derhalve is de netto inkoopprijs als basis het belangrijkste onderdeel van dit sturingsmechanisme. In samenwerking met de afdelingen inkoop en control is leverancier voor leverancier doorgelicht waarbij is gekeken naar inkoopprijzen, juiste verwerking van de verschillende (kortings)condities en preferred supplier calculaties. Uiteindelijk doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de problematiek die binnen bol.com een rol kan spelen waardoor de contributiemarge onder druk kan komen te staan. Edwin heeft op basis van zijn adviezen succesvol een scherpere procedure geïmplementeerd om op korte termijn de controle op deze inkoopprijzen te verbeteren en de contributiemarge te verhogen.

3 HagaZiekenhuis Den Haag Functie: Senior Financieel Adviseur Het HagaZiekenhuis is een ziekenhuis waar zorgzaamheid en patiëntvriendelijkheid steeds weer voorop staat, onder meer door haar organisatie steeds te toetsen aan het zorgconcept Planetree. Het levert topkwaliteit op medisch en verpleegkundig terrein door deze zorg te blijven innoveren. Ten slotte zoekt het HagaZiekenhuis altijd de samenwerking met zorgpartners. Verzorgen van bedrijfseconomische analyses vanuit een adviserende rol. Projectmanagement en uitvoering van control op lopende projecten. Sturen op evenwicht tussen rendement, risico en efficiency. Leveren van management- en bestuurlijke informatie ten aanzien van de planning en control cyclus. Lid van projectgroepen bij outsourcingstraject(en). Opstellen van business cases. Edwin werkte als adviseur voor de afdelingen Facilitair Bedrijf, Technische Dienst en Vastgoed en had een coördinerende rol bij afdeling overstijgende projecten. Als lid van het MT heeft hij actief meegedacht bij de ontwikkeling van de afdeling en het initiëren van passende voorstellen voor het continu verbeteren van de kwaliteit van de sturing en beheersing van de organisatie. Als sparringpartner van de manager fors aandeel in het organiseren, inrichten en bewaken van de kwaliteit van de planning & controlcyclus. Zo ontwikkelde hij een voor de afdeling breed inzetbare rapportages waarbij trendlijnen in de ontwikkeling van de kosten zichtbaar zijn. Budgetten zijn opgesteld en afgestemd samen met de verantwoordelijke managers zodat zij gedurende het jaar hun begroting kunnen volgen en bijsturen wanneer nodig. Als lid van projectgroepen bij onder andere outsourcingstrajecten verzorgde hij de financiële onderbouwing en bedrijfseconomische analyses vanuit een adviserende rol.

4 Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Functie: Financieel Adviseur Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Edwin werkte als adviseur voor één van de grootste directies van het Erasmus MC, namelijk de directie Onderwijs en Onderzoek. Onder deze directie valt een tiental afdelingen waaronder diensten als de Desiderius School, Skillslab, Congresbureau, Dierexperimenteel Centrum en de Medische Bibliotheek. Adequaat uitvoeren van de planning en control cyclus. Opstellen van verschillende managementrapportages en het uitvoeren van analyses. Adviseren en informeren op financieel gebied. Beoordelen van beleidsplannen, notities en overeenkomsten. Bewaken van de verbinding tussen de resultaten, lopende ontwikkelingen en de (beleids)uitgangspunten. Participatie in verschillende projectteams op het gebied van kostprijzen, business cases en (kleine) reorganisaties. Als adviseur financiën bij het Erasmus MC is hij verantwoordelijk geweest voor het adequaat uitvoeren van de planning & control cyclus voor de directie. Als lid van het MT trad hij adviserend en informerend op bij het beoordelen van beleidsplannen, notities en overeenkomsten. Naast de maandelijkse taken als het bewaken van de verbinding tussen resultaten, lopende ontwikkelingen en de (beleids)uitgangspunten nam hij ook deel aan verschillende projectteams op het gebied van kostprijzen en bij het opstellen van business cases. Detachering Opdrachtgever: Applus RTD Rotterdam Functie: Corporate Controller / Consultant Applus RTD is de autoriteit van maatwerk totaaloplossingen voor het behoud van de integriteit van installaties. Of dit nu een pijpleiding, opslagtank of plant is. Zij bieden geavanceerde en specialistische oplossingen op het gebied van Niet-Destructief Onderzoek (NDO) en Inspecties. Consolideren van financiële gegevens. Verbeteren van management informatie. Verzorgen en analyseren van groepsrapportages voor het management en daar waar nodig verbetervoorstellen doen. Ontwikkelen van de capex, working capital en cash flow rapportage. Afstemmen van rapportages tussen de RTD groep en de moedermaatschappij. Analyseren en beoordelen van budgetten uit verschillende landen. Als consultant is Edwin verantwoordelijk geweest voor het verbeteren en (door)ontwikkelen van de financiële controle van de Applus RTD Group. Dit deed hij in nauwe samenwerking met de Chief Financial Officer. Naast het inbouwen van checks bij het consolideren van gegevens heeft hij ook de financiële gegevens geanalyseerd en daar waar nodig verbetervoorstellen gedaan. Tevens heeft hij de rapportages ontwikkeld voor capex, working capital en de cashflow. Maandelijkse consolideerde hij de financiële gegevens van de verschillende entiteiten binnen de Applus RTD Group.

5 Detachering Opdrachtgever: Shell Nederland Leidschendam Functie: Financial Analyst Royal Dutch Shell (het moederbedrijf) kan onderverdeeld worden in vijf segmenten die ondersteuning krijgen van een hele reeks gespecialiseerde, dienstverlenende bedrijven: Upstream International, Upstream Americas, Downstream, Projects & Technology, Overige bedrijfsonderdelen en Corporate. In Nederland zijn de kernactiviteiten van Shell bijna allemaal vertegenwoordigd: upstream, downstream, overige onderdelen en ondersteunende functies. De aanwezigheid van deze laatste functies is vooral te danken aan het feit dat het hoofdkantoor van Royal Dutch Shell in Den Haag is gevestigd. Month-end management accounting activiteiten. Verbeteren van management informatie. Planning en budgettering. Financiële ondersteuning op het gebied van investeringen. Binnen de internationale IT omgeving was Edwin verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste financiële informatie ter ondersteuning op gebieden als business performance analysis, het monitoren van cost recovery en investeringsanalyses. Voor werkzaamheden wat vanuit Texas USA naar Nederland kwam heeft hij gezorgd voor een soepele overdracht dankzij intensief contact, het borgen van processen en uiteindelijk het vereenvoudigen van de rapportages. Ook heeft hij voor contracten die over de wereld door de verschillende entiteiten ondertekend moesten worden een track&trace rapportage gebouwd zodat eventuele bottlenecks in dit proces snel gelokaliseerd kunnen worden. Dit heeft bijgedragen aan een versnelling van het proces zodat werkzaamheden op tijd gestart kunnen worden. Detachering Opdrachtgever: Pon Power Papendrecht Functie: Project Controller Pon Power is in samenwerking met Caterpillar dagelijks bezig met het vinden van nieuwe technologieën. Caterpillar is wereldmarktleider op het gebied van bouw- en mijnbouwmaterieel, dieselen gasmotoren, industriële turbines, generatorsets en warmte-/krachtinstallaties. Caterpillar is de grootste fabrikant ter wereld van medium-speed motoren en een van de grootste producenten van high-speed dieselmotoren. Financieel begeleiden van projecten. Analyseren van en rapporteren over de projectresultaten. Treffen van adequate projectreserveringen en het zorgdragen voor een goede administratieve organisatie van projectaanvang tot uitlevering. Het verbeteren van processen m.b.t. de projectenadministratie. Binnen Pon Power verantwoordelijk voor het financieel begeleiden van projecten. Met zijn analyses en rapportages van de projectresultaten met daarbij het treffen van projectreserveringen heeft hij ervoor gezorgd voor een goed betrouwbare rapportage, van projectaanvang tot uitlevering. Daarnaast heeft hij verschillenanalyses uitgevoerd tussen de twee boekhoudsystemen en verbetervoorstellen gedaan ter verbetering van de systemen en om tot een snellere en meer betrouwbare maandafsluiting te komen.

6 Detachering Opdrachtgever: Shell Nederland Rotterdam Functie: Controller Royal Dutch Shell (het moederbedrijf) kan onderverdeeld worden in vijf segmenten die ondersteuning krijgen van een hele reeks gespecialiseerde, dienstverlenende bedrijven: Upstream International, Upstream Americas, Downstream, Projects & Technology, Overige bedrijfsonderdelen en Corporate. In Nederland zijn de kernactiviteiten van Shell bijna allemaal vertegenwoordigd: upstream, downstream, overige onderdelen en ondersteunende functies. De aanwezigheid van deze laatste functies is vooral te danken aan het feit dat het hoofdkantoor van Royal Dutch Shell in Den Haag is gevestigd. Analyseren en rapporteren van de actuals t.o.v. het budget, treffen van adequate voorzieningen en adviseren van latest estimates. Maandelijkse analyse en verklaring van de balance sheet accounts. Focal point voor het tijdschrijfsysteem, deelname in project teams. Uitvoeren van SOX controls. Binnen Shell Raffinaderij te Pernis is Edwin als controller verantwoordelijk geweest voor een viertal afdelingen, namelijk Refinery Technology & Energy Management (RT/RTS), Refinery Instrumentation & Process Control (RIPC), Refinery Laboratory Pernis (RLP) en Refinery Health, Safety, Environmental and Quality (RHSEQ). Binnen deze zeer complexe organisatie heeft hij samen met de verantwoordelijke managers zorg gedragen voor een juiste kostenallocatie en met betrekking tot SOX de nodige controls uitgevoerd en onderhouden. Verder heeft hij de maandelijkse taken uitgevoerd die bij de planning & controlcyclus hoort zoals het analyseren van de realisatie versus het budget en het afgeven van een goede forecast. Gedurende zijn opdracht heeft hij onder andere de procedure rond het tijdschrijven aangescherpt en in de maandrapportage opgenomen.

7 Siemens Nederland Den Haag Functie: Business en Projectcontroller In Nederland is Siemens al actief vanaf Siemens in Nederland bestaat ruim 130 jaar, waarmee de onderneming haar klanten een grote mate van continuïteit biedt. Met een omzet van ruim 1,5 miljard en met ruim 3000 medewerkers behoort de Siemens Groep tot de grootste ondernemingen op elektrotechnisch en technologisch gebied in ons land. Het voeren van de administratie van de business of het profit center. Toezicht houden op kosten en assets. Verzorgen van de budgettering, verslaggeving en rolling forecasts van de business unit. Zorgdragen voor risicobeheersing en kostenbewaking. Beschikbaar hebben van managementinformatie en financiële verslaglegging. Onderhandelingen over en beoordelen van voorwaarden en raamovereenkomsten met leveranciers. Ondersteuning bij calculaties van offertes en orders. Onderkennen en afbakenen van financiële risico's. Maatregelen ter verbetering van de efficiency van de processen. Het opzetten en bewaken van de projectadministratie. Verantwoordelijk voor de financiële opzet van de logistiek. Beschikbaar hebben in iedere fase van een project van rendement, risico's en juridische aspecten. Verzorgen van rapportages. Verzorgen van projectforecasts met risicoanalyse. Het genereren van projectevaluaties. Juridisch advies in iedere projectfase. Edwin is zijn loopbaan begonnen bij Siemens en heeft daar verschillende rollen mogen vervullen. Begonnen als Business Administrator was hij binnen de divisie Siemens Business Services verantwoordelijk voor juiste registratie van de contracten (onderhoud), facturatie en bewaken van de gemaakte afspraken binnen de service level agreements. Met zijn proactieve houding en goed contact met de klanten zorgde hij voor tijdige en juiste facturatie en een positieve bijdrage aan de winstmarge. Vervolgens vervulde hij de rol van project controller waarbij hij verantwoordelijk was voor calculaties tijdens de offertefase, adviserend optrad bij het bepalen van de leveringsvoorwaarden, opzetten van projectadministraties en het continue behouden van de forecast van het project. Als business controller zorgde Edwin voor een soepel verloop van de algehele planning & control cyclus en trad hij actief op bij het opstellen van de budgetten. Opleidingen Master of Science in Controlling, op de Nyenrode Business University, 2010 niet afgerond. Post HBO Controlling, op de Europort Business School, diploma behaald in HBO Bedrijfseconomie, op de Haagse Hogeschool, diploma behaald in 2006.

8 Skills & Expertise Management rapportages Business Analyse Budgetteringsproces Forecast proces Verzamelen en vastleggen en rapporteren van statische informaties Inrichten en implementeren van financiële processen (SAP) Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures Competenties Stressbestendig Teamplayer maar ook zelfstandig Besluitvaardig Nieuwsgierig en onderzoekend Resultaat- en prestatiegericht Hands-on mentaliteit Aanpassingsvermogen Betrokkenheid Kritisch naar eigen werk Flexibel Automatiseringskennis MS Office SAP Fi-Co SAP BW Oracle OBIEe Exact / Crystal reports Persoonlijke gegevens Naam: Edwin woonplaats: s Gravenhage Geboortedatum: 1972 Hobby s: voetbal, wandelen en lezen

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015 CV van Steven Profiel Steven is een senior consultant die zich door zijn vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij heeft uitstekende communicatieve

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

CV van Myriam. Detachering Opdrachtgever: IHC Holland B.V. Functie: Medewerker Finance & Control 11-2014 7-2015

CV van Myriam. Detachering Opdrachtgever: IHC Holland B.V. Functie: Medewerker Finance & Control 11-2014 7-2015 CV van Myriam Profiel Door vele interim opdrachten met succes te vervullen wil Myriam groeien tot een ervaren allround Financial. Door haar rustige karakter kan zij een zeer stabiele factor zijn in een

Nadere informatie

CV van Jordy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs. Functie: Interim vakspecialist

CV van Jordy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs. Functie: Interim vakspecialist CV van Jordy Profiel Door zijn ervaring met het controleren van jaarrekeningen van grote beursgenoteerde bedrijven in combinatie met het maken van kleine jaarrekeningen en het boeken van administraties

Nadere informatie

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker CV van Daisy Profiel Daisy is een financial die zich door haar vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te behalen resultaat

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

MaInpoRT voor TopTaLenT

MaInpoRT voor TopTaLenT aanbod SEPTEMBER 2013 MaInpoRT voor TopTaLenT FINANCE & CONTROL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT De vakanties zitten er weer op. Ook wij zijn weer fris en scherp teruggekomen van onze vakanties. Tijdens deze

Nadere informatie

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V.

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V. CV van Arnold Profiel Arnold is een doelgerichte financial die mede dankzij zijn communicatieve vaardigheden en inzicht makkelijk beweegt binnen organisaties ongeacht de omgeving of situatie. Met een gezonde

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

mainport voor aanbod maart 2014

mainport voor aanbod maart 2014 mainport voor TOPtalent aanbod maart 2014 Voorwoord Met veel genoegen presenteren wij u hierbij ons nieuwste boekje met een selectie van onze kandidaten. Deze eerste uitgave van 2014 bevat 42 kandidaten

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING Curriculum Vitae PERSONALIA Voornaam Kandidaat-nummer Geboortedatum Woonplaats Geslacht Rijbewijs Vertrouwelijk (op verzoek kandidaat) 10763 5 juli 1958 Den Haag Man B PERSOONLIJK PROFIEL Ik ben een ervaren,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: van Asveldt Maarten XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Geboortedatum: 26-08-1971 Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

mainport voor aanbod OKTOBER 2014

mainport voor aanbod OKTOBER 2014 mainport voor TOPtalent aanbod OKTOBER 2014 Voorwoord Met veel genoegen presenteren wij u hierbij ons nieuwste boekje met een selectie van onze kandidaten. Deze tweede uitgave van 2014 bevat 40 kandidaten

Nadere informatie

PROFIEL Business Analyst ERIKS

PROFIEL Business Analyst ERIKS PROFIEL Business Analyst ERIKS Pagina 2 van 8 Company Profiel - Algemeen ERIKS GROUP ERIKS is een internationale industriële dienstverlener die een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie