Inspirerende stromen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspirerende stromen"

Transcriptie

1 Inspirerende stromen GMB Directieverslag 2012

2

3 Inhoud Voorwoord van de groepsdirectie 2 Voorwoord van de Raad van Commissarissen 3 1 Beleid & strategie Het jaar 2012 in cijfers Het verhaal achter de cijfers Verwachtingen 9 2 Verslag per cluster GMB Civiel Het jaar 2012 in cijfers Het verhaal achter de cijfers De projecten Verwachtingen GMB Services Het jaar 2012 in cijfers Het verhaal achter de cijfers Verwachtingen GMB BioEnergie Het jaar 2012 in cijfers Het verhaal achter de cijfers Verwachtingen 21 3 Personeel De ontwikkelingen in Verwachtingen 24 4 KAM Het MZS van GMB De ontwikkelingen in Verwachtingen 29 5 Informatie- en communicatietechnologie De ontwikkelingen in Verwachtingen 33 6 MVO Research & development Goed werkgeverschap en HR Inkoop en keten Productie Logistiek en mobiliteit Sponsoring 39 7 Financiën De cijfers van GMB Verwachtingen voor Kengetallen Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 47 GMB Directieverslag I

4 Voorwoord van de groepsdirectie Alstublieft, ons directieverslag! Een verslag waarin we heel even maar verder terugkijken dan in voorgaande verslagen. Dit jaar vieren we namelijk ons gouden jubileum. Een fantastische mijlpaal waarvan u nog meer gaat vernemen. 50 jaar inspirerende stromen Zeker, het GMB van vandaag is niet meer te vergelijken met dat van 50 jaar geleden. Toch is er een duidelijke rode draad: inspirerende stromen. Hadden die stromen aanvankelijk vooral betrekking op groot grondverzet en later op land en water, nu richten we ons op water, energie en grondstoffen. Inspirerende stromen! 50 jaar geleden legde opa Gerrit-Jan van de Pol de basis van het bedrijf. Hij werd bijgestaan en later opgevolgd door zijn zonen Arend, Teunis, Rengert en Albert. Als we terugblikken, zien we gedreven kartrekkers en doordouwers. Mannen die de klant centraal stelden en met innovatieve oplossingen kwamen. Dat familietrekje stempelt nog steeds ons bedrijf. Met één verschil: kennis en innovatie zijn voor onze klanten niet zomaar een toegevoegde waarde meer, maar een kritische succesfactor. De gemotiveerde medewerkers van GMB zijn onze inves tering in hoofd, hart en handen. Praktisch denken, ieders talenten inzetten, meedenken met opdrachtgevers, vooruitdenken en zo op ieder vraagstuk een oplossing weten te vinden in de uitdagende markt. Inspirerende stromen noemen we dat; en dat al 50 jaar. Als we zo terugblikken, blikken we tegelijk vooruit. Wat al 50 jaar lang de kracht van GMB is, zal het bedrijf ook in de toekomst sterk maken. Inspirerend. Michel Dijk Gerrit-Jan van de Pol Frank Eliëns 2 GMB Directieverslag I 2012

5 Voorwoord van de Raad van Commissarissen In 2012 hebben we de ontwikkelingen binnen en buiten GMB nauwlettend gevolgd. De markt is niet gemakkelijk; de prijsdruk is hoog. Desondanks zagen we dat GMB het jaar startte én eindigde met een historisch hoge werkvoorraad. Het stemt ons tevreden dat de strategische keuze om te focussen op grote projecten en specialistische activi teiten haar vruchten afwerpt. We zien dat GMB met succes de Blik naar Buiten heeft gericht. Naast deze kansen en mooie resultaten waren er echter ook leerpunten die om aandacht vroegen. In de vier vergaderingen waarin we in 2012 bijeen kwamen, hebben we ook deze punten aan de orde gesteld. Zo bleek gaandeweg het jaar dat een aantal projecten met een hoog risicoprofiel onvoldoende in control waren. Dat heeft zich ook vertaald in de cijfers. Wij zijn van mening dat het goed is als GMB haar ambi ties focust op activiteiten met toegevoegde waarde. Dat is belangrijk om de continuïteit te waar borgen. Overigens, juist die ambities waarderen we bijzonder. We zagen ook in 2012 bij de groepsdirectie het vermogen om flexibel in te spelen op interne en externe ontwikkelingen, hoe uitdagend en onverwacht die soms ook waren. In dat opzicht heeft het verslagjaar ons vertrouwen in de directie bevestigd. Jan Casteleijn (voorzitter) Arend van de Pol Koos van Oord GMB Directieverslag I

6 Ilona Wolf» 1 Beleid & strategie Inspirerende afvalwaterstromen Afvalwater. Wat kunnen we er toch veel mee. Afvalwater is namelijk geen afvalwater. Het is water en het is afval. Hoe beter we erin slagen om die twee stromen te scheiden, hoe meer inspiratie we opdoen. Want afval uit afvalwater is geen afval. Het is energie. En het water kan terug de natuur in. Afvalwaterstromen: laten we eruit halen wat erin zit. 4 GMB Directieverslag I 2012

7 GMB Directieverslag I

8 1.1 Het jaar 2012 in cijfers Goede omzet, tegenvallend resultaat Als we alleen kijken naar de omzet in 2012, hebben we reden om tevreden te zijn. In een concurrerende en deels zelfs krimpende markt hebben we zeven procent meer omzet gerealiseerd dan in 2011: 141 miljoen euro (inclusief 18 miljoen euro omzet uit combi naties). Het resultaat voor belastingen bleef echter stokken op 1,6 miljoen euro, inclusief resul taat aandeel derden. En dat valt ronduit tegen. Het zijn cijfers met een verhaal erachter. «Rianne van Amersfoort Barry Kleinmeulman Geja Jacobs ««6 GMB Directieverslag I 2012

9 1.2 Het verhaal achter de cijfers Succesvolle verwerving In 2010 namen we een belangrijke beslissing. We besloten ons met GMB Civiel nog nadrukkelijker te gaan richten op grote projecten. Multidisciplinaire, geïntegreerde projecten. Dat was ambitieus, gezien de marktomstandigheden, maar we zagen kansen. En dat is gebleken. We slaagden erin om grote projecten te scoren; onze werkvoorraad was nooit zo hoog als de afgelopen jaren. Dat verklaart meteen de omzetstijging die we in 2012 wisten te realiseren. Het doel borgen van de continuïteit van GMB is daarmee bereikt. Maar niet met het beoogde rendement. Projectbeheersing complexer dan ooit Na de succesvolle verwerving van grote projecten komt de realisatie. Het is de projectbeheersing die daarbij het rendement maakt of breekt. En we moeten eerlijk zijn: dat hebben we onderschat. In 2010 hebben we grote werken aangenomen, vaak multidisciplinair, met een dunne marge. In 2012 merkten we dat de beheersing van deze projecten aanzienlijk complexer is dan wat we gewend waren. We krijgen meer ruimte als marktpartij, maar dragen ook veel grotere risico s. Deze risico s zouden detailengineering in de tenderfase rechtvaardigen. Willen we de tender kosten echter in de hand houden, dan moeten we daar duidelijke keuzes in maken. Bij sommige projecten bleek ons ontwerp onvoldoende uitgewerkt te zijn, waardoor budgetoverschrijding onvermijdelijk was. We zagen daarnaast het aantal multi disciplinaire projecten met een omvangrijke E- en W-paragraaf toenemen. Deze projecten, waarin procestechnologie een belangrijke rol speelt, zijn beduidend complexer. Ook bij GMB Services bleek het een uitdaging om diepgaande kennis van verschillende disciplines te combineren met adequate projectbeheersing. Verschuiving van focus De projecten, die complexer waren dan voorheen, stelden ons voor uitdagingen. Pas in het laatste kwartaal werd ons duidelijk dat verschillende projecten verliesgevend waren. Te laat, vinden we nu. Het gaf ons aanleiding om intensief aandacht te geven aan projectbeheersing. Ook hebben we onze focus verlegd van verwerving naar beheersing. «Klaas Kuiper GMB Directieverslag I

10 Water, energie en grondstoffen We blijven ons richten op water, energie en grondstoffen. Sterker nog: dat doen we meer dan voorheen. We zien het aantal mobiliteits projecten afnemen. De goede werkvoorraad die we hebben is dan ook te danken aan andere marktgroepen. De marktgroepen waarop GMB zich richt, bieden nog steeds voldoende kansen op omzet. Al staan de prijzen wel zwaar onder druk door de toegenomen concurrentie. Rijkswaterstaat/provincie Bij Rijkswaterstaat spelen bezuinigingen een grote rol. Het lenteakkoord heeft duidelijke effecten. Mobiliteitsprojecten worden uitgesteld of zijn van de baan. Projecten op het gebied van water veiligheid gaan echter wel door. Bij de provincies is het werkaanbod stabiel. Waterschappen We verwachten dat de investeringen van Waterschappen voorlopig op peil blijven. Ook in 2012 realiseerden we verschillende design & construct projecten, van waterzuiveringen tot projecten in het kader van de Energiefabriek. Waterschappen moeten bezuinigen, maar óók hun ambities op het gebied van waterkwaliteit en veiligheid realiseren. Gemeenten Ook bij gemeenten is bezuinigen het motto. Net als voorgaande jaren merkten we dat de investeringen in het rioleringsstelsel hier niet onder lijden. GMB Rioleringstechnieken boekte goede cijfers. Drinkwaterbedrijven Een stabiele markt met goede perspectieven. Een markt waarin we als servicepartner nog veel potentieel zien. De investeringen staan in deze markt wat omvang betreft niet onder druk. Industrie Het beeld dat de industrie geeft, is tweeledig. Enerzijds zien we dat de export op peil blijft. Met een project als de APM-terminal op Maasvlakte 2 konden we in 2012 onze positie in de havens verstevigen. In andere takken van sport zien we weinig beweging. De crisis maakt industriële bedrijven onmiskenbaar voorzichtig met investeringen. 8 GMB Directieverslag I 2012

11 1.3 Verwachtingen Aandacht voor veiligheid We gaven in 2012 veel aandacht aan veiligheid. Omdat we onze medewerkers graag een veilige en gezonde werkomgeving bieden, zijn we trots op de cijfers. Zowel het ziekteverzuim als het aantal ongevallen was lager dan ooit. Een laagterecord. Het blijft onze ambitie om te werken zonder ongevallen. GMB International In 2011 namen we het besluit met GMB International de grens over te gaan. In 2012 hebben we daarvoor de nodigde stappen gezet. Onze technologie blijkt goede internationale perspectieven te hebben, als system integrator kunnen we meerwaarde bieden. Toch heeft de behoefte aan kwalitatieve inzet van onze medewerkers op de Nederlandse projecten in relatie tot de grote werkvoorraad ons doen besluiten een verdere uitrol op een laag pitje te zetten. Verhuisd en verbouwd In 2012 zijn we opnieuw gegroeid in aantal medewerkers. In Ridderkerk bood de locatie onvoldoende ruimte. We konden echter ons pand verkopen en een ruimere locatie in Heerjansdam betrekken. In Opheusden kampen we al langer met ruimtetekort. We hebben een grootschalige renovatie van een deel van het kantoor uitgevoerd en op dat gedeelte een verdieping gerealiseerd met 25 extra werkplekken. De keten die tijdelijke huisvesting mogelijk maakten, gebruiken we als tenderruimte voor grote projecten. Jubileumjaar 2013 is een bijzonder jaar. Een jaar waarin we ons 50-jarig jubileum vieren. Het hele jaar zal dit heugelijke feit aandacht krijgen, onder meer door twee magazines en een jubileumcongres in het najaar. Het thema, inspirerende stromen, is de rode draad in onze geschiedenis. Ook al zijn de risico s groter en de uitdagingen complexer geworden, we blijven geïnspireerd. Als het gaat om water-, energie- en grondstoffenstromen, hebben we nog ideeën genoeg. Verwacht: vergelijkbare cijfers We verwachten dat onze omzet het komende jaar zal stijgen en daarna zal stabiliseren. Met betrekking tot het resultaat zijn we voorzichtig geworden. Gezien onze aandacht voor projectbeheersing, verwachten we in 2013 een positief resultaat te halen bij een omzet van 165 miljoen euro, inclusief omzet uit combinaties. Met de hoge werkvoorraad van GMB Civiel, een verbreding van onze activiteiten bij GMB BioEnergie en groei bij GMB Services moet dat haalbaar zijn. We gaan ervoor. GMB Directieverslag I

12 Pascal Ogink» 2 Verslag per cluster Inspirerende drinkwaterstromen Drinkwater. Het komt gewoon uit de kraan. Maar zo gewoon is dat niet. Want drinkwater was ooit gewoon water totdat de drinkwaterbedrijven het zuiverden tot drinkwater. Stromen waarin elke bacterie telt. Stromen die om een goed onderhouden installatie en leidingnet vragen. Gelukkig zijn er steeds weer nieuwe technologieën die drinkwater steeds gewoner maken. Inspirerend. 10 GMB Directieverslag I 2012

13 GMB Directieverslag I

14 2.1 GMB Civiel Het jaar 2012 in cijfers Rode cijfers Het leek een mooi jaar te worden. Met een goed gevulde orderportefeuille wisten we een omzet van 104 miljoen euro te behalen, inclusief 18 miljoen euro omzet uit combinaties. Dat is zeven miljoen euro meer dan in De verwachte winst bleef echter uit; we moesten het doen met rode cijfers. Teleurstellende cijfers, maar met een verhaal dat perspectief biedt Het verhaal achter de cijfers Teveel veranderingen De resultaten van 2012 moeten we in historisch perspectief zien. In 2010 scherpten we onze strategie aan. De ambitie: groeien met lagere kosten. In 2011 plukten we daar de eerste vruchten van en noteerden we zwarte cijfers. In ons enthousiasme voerden we daadkrachtig veranderingen door. Veranderingen met impact. We gingen ons focussen op de verwerving van grote werken (en met succes!). Steeds vaker ging het om multidisciplinaire, geïntegreerde projecten. En bij een toenemend aantal projecten speelde technologie een grote rol. Daarnaast voerden we meer projecten geïntegreerd uit, inclusief ontwerp, onderhoud en exploitatie. Deze veranderingen vergden veel van onze organisatie. Teveel. Want we moesten niet alleen veranderen, maar ook groeien. «Roelof Tuin 12 GMB Directieverslag I 2012

15 Een verlies In het laatste kwartaal van het jaar werd duidelijk dat we enkele projecten onvoldoende onder controle hadden. De risico s die bij de grote, uitdagende projecten horen, manifesteerden zich. Uiteindelijk zagen we de be oogde winst veranderen in een verlies. Het leergeld van succes Het jaar 2012 is enerzijds teleurstellend. Anderzijds zijn we er trots op dat we in de huidige markt een groei hebben gerealiseerd van omzet en werkvoorraad. Het programma de Blik naar Buiten is effectief. We namen opvallend succesvol deel aan tenders, vaak was niet alleen onze prijs doorslaggevend maar vooral onze kwalitatieve aanbieding. Door GMB Civiel strategisch te positioneren en samenwerking aan te gaan met marktpartijen, haalden we grote projecten binnen. We namen regelmatig werken aan waarbij we niet alleen de laagste prijs boden, maar vooral scoorden op kwaliteit. Verschillende van die projecten hebben we ook met een gezond rendement af kunnen sluiten. Uit de ontwikkelingen en cijfers hebben we wel onze lessen getrokken. We verleggen de focus van projectverwerving naar projectbeheersing. Als directie gaan we daar een actieve rol in spelen. Zo verwachten we de potentie in de projecten die op de rol staan daadwerkelijk te kunnen verzilveren. We hebben leergeld betaald. «Johan van Veen GMB Directieverslag I

16 2.1.3 De projecten Multidisciplinaire projecten Onze vestigingen in Heerjansdam, Opheusden en IJhorst hielden zich bezig met uiteenlopende projecten. We noemen per vestiging een aantal voorbeelden van projecten waar we aan werkten. Maar eerst een paar grote projecten die de aandacht vroegen van GMB Civiel als geheel. GMB Civiel We leverden het project Herinrichting Eendragtspolder op, vijf maanden eerder dan gepland. Het 300 hectare grote terrein krijgt de functie van waterberging, recreatie en internationale roeibaan. Als deelnemer in de WillemsUnie werken we aan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Een negen kilometer lang nieuw kanaal, waarvoor wij onder meer de sifons, gemalen en bruggen bouwen. In samenwerking met Dura Vermeer en Imtech leggen we een nieuwe containerterminal aan voor APM-Terminals op Maasvlakte 2. De 70 hectare grote terminal biedt straks plaats aan 4,5 miljoen containers. In opdracht van de provincie Groningen ontwerpen en bouwen we een nieuw gedeelte van de N355 rond Zuidhorn. Daarbij zijn we verantwoordelijk voor omgevingsmanagement en het voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Als onderdeel van combinatie de Heak Súd werken we aan het ontwerp en de aanleg van het zuidelijk deel van de Haak om Leeuwarden. Project omlegging Zuid-Willemsvaart 14 GMB Directieverslag I 2012

17 Vestiging Heerjansdam In opdracht van de gemeente Rotterdam werkten we aan de gemalen Everlo en Waalhaven. We startten met de complete vervanging van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie. We namen van Hoogheemraadschap van Delfland de nieuwbouw van gemaal Voorafschepolder aan, zowel de civiele werkzaamheden als de pompinstallatie. In combinatie met Martens en Van Oord tekenden we voor het ontwerp en de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Zuid-Holland. Bij de aanbesteding scoorden we onder meer hoog op ons plan voor publieksgericht netwerkmanagement. We kregen opdracht voor de nieuwbouw van rioolgemaal Scheveningen, inclusief de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. In combinatie met Imtech Infra schreven we met succes in voor de renovatie van negen RWZI s van Waterschap Brabantse Delta. Het project loopt door tot eind Vestiging Opheusden We werkten aan de realisatie van de eerste Energiefabriek van Nederland in Venlo (in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg). We startten met het onderhoud en de bediening van de installatie, waarvoor we zes jaar verantwoordelijk zijn. In het centrum van Utrecht voerden we in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een grote waterbodemsanering van de Kruisvaart- en Catharijnesingel uit. We rondden asbestsaneringen af in Harderwijk en Goor, uitgevoerd in opdracht van Dienst Landelijk Gebied. In combinatie met Oldenkamp namen we drie werken aan voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om kadeverbeteringen voor de waterveiligheid. In het kader van Ruimte voor de Rivier kregen we als combinatie Van Oord Nederland - GMB opdracht van Waterschap Rivierenland voor de Uiterwaarden vergraving Munnikenland. Project nieuwbouw gemaal Voorafschepolder Project waterbodemsanering Utrecht GMB Directieverslag I

18 2.1.4 Verwachtingen Vestiging IJhorst We werkten in opdracht van Rijkswaterstaat aan de renovatie van twee sluiskolken van de Houtribsluizen in Lelystad. Onderdeel van dit multidisciplinaire project waren onder meer het renoveren van de spuitorens, het herstellen van de oude stuclaag en het aanbrengen van een nieuwe coating. In combinatie met KWS en VSF begonnen we met de bouw van Aquaduct Amstelhoek over de N201. We doen dit in opdracht van de provincie Noord- Holland. Voor Waternet hebben we uiteenlopende werkzaamheden verricht bij RWZI Horstermeer. Zo waren we betrokken bij de bouw van nabehandelings installatie 1-STEP en aanpas singen in het kader van fosfaat- en nitraatverwijderingsmaatregelen. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe ontwierpen en bouwden we als hoofdaannemer de nabehandelingsinstallaties voor RWZI Ede en Soest. Als combinatie GMB-Imtech tekenden we voor het ontwerp en de bouw van een Neredainstallatie voor RWZI Garmerwolde. Dit doen we in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Hogere omzet, positief resultaat Voor het jaar 2013 verwachten we een flinke omzetgroei, tot circa 122 miljoen euro, inclusief de omzet uit combinaties. De hoge werkvoorraad waarmee we 2012 afsloten, geeft daar aanleiding toe. Na een verliesgevend 2012, sturen we op een positief resultaat. Pas op de plaats Om daadwerkelijk winst te maken, moeten we anders te werk gaan in En dat doen we ook. We remmen de groei en beperken het aantal veranderingen (met bijbehorende leercurves). Meer dan ooit gaan we ons focussen op watergerelateerde projecten, terwijl het aantal mobiliteitsprojecten zal afnemen in lijn met de markt ontwikkelingen. Ook maken we ons sterk voor design & construct projecten, terwijl we terughoudend blijven met de financieringscomponent van DBFM-projecten. Door deze pas op de plaats creëren we ruimte voor optimale projectbeheersing. Project bouw aquaduct Amstelhoek over N GMB Directieverslag I 2012

19 2.2 GMB Services Het jaar 2012 in cijfers De doelstelling overtroffen De omzet van GMB Services kwam uit op 18 miljoen euro. De zelfstandige onderdelen Rioleringstechnieken en RKG-service namen hierin een belangrijk deel van de omzet voor hun rekening, namelijk acht miljoen euro. De winst van GMB Services kwam grotendeels op naam van deze onderdelen Het verhaal achter de cijfers Groeien als uitdaging Verschillende disciplines combineren tot één serviceorganisatie. Dat is de gedachte achter GMB Services. Om op alle onderdelen een volwaardige service partner te zijn, is een bepaalde schaalgrootte nodig. Daarom groeiden we in 2012 relatief snel. Dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Niet altijd lukte het ons om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. De coördinatie tussen de ver schillende disciplines én tussen GMB Civiel en GMB Services was ook een verbeterpunt. De kleinschalige projecten die wij als serviceorganisatie uitvoerden, hadden we onvoldoende onder controle. Zo kwam het dat we ons potentieel als serviceorganisatie onvoldoende konden verzilveren. Drinkwaterservice De vraag naar multidisciplinair onderhoud groeit bij drinkwaterbedrijven. Onze branchekennis is daarbij een groot voordeel. We verwachten dan ook een voorzichtige groei bij Drinkwaterservice. In 2012 bleef de omzet stabiel. «Jan-Pieter van de Pol Installatietechniek Installatietechniek was betrokken bij de renovatie van pompen, pompgemalen en RWZI s. Daarbij viel zowel de elektrotechniek als de werktuigbouwkunde binnen de scope. Door een totaaloplossing te bieden, konden we opdrachtgevers ontzorgen. We namen verschillende medewerkers aan voor de werkvoorbereiding en uitvoering. Martijn van den Berg» GMB Directieverslag I

20 Milieutechniek Het laat zich raden dat de omzet van Milieutechniek daalde. Door de stagnering in de woningmarkt, is er weinig vraag naar droge bodemsaneringen. Ook de vraag naar waterbodemsaneringen neemt af omdat de gemiddelde bodemkwaliteit toeneemt. De projecten díe Milieutechniek aannam, lieten echter een goed rendement zien. Al staan de prijzen onder druk, door een inventieve projectaanpak wisten we opnieuw de marges te borgen. Betontechniek Betontechniek heeft de nodige kennis van betonreparatie in huis. Bij uiteenlopende projecten al dan niet van GMB Civiel kwam deze kennis van pas. Samen met Rioleringstechnieken ontwikkelden we bovendien een coatingsysteem voor rioolputten. Nieuw was onze certificering voor het verspuiten van drinkwatercoatings. Al met al liet Betontechniek in 2012 een lichte groei zien. Depot Drempt Depot Drempt raakt vol. In 2012 werd er kuub baggerspecie aangevoerd. We focusten ons niet alleen op het binnenhalen van baggerspecie, maar ook op een goed rendement. Daarmee versterkte Depot Drempt onze omzet én resultaat. «Guus Hummelink 18 GMB Directieverslag I 2012

21 Rioleringstechnieken Het jaar 2012 begon aanvankelijk slecht. Een vorstperiode zorgde voor een flinke achterstand in de omzet. Desondanks hebben we een resultaat bereikt waarover we heel tevreden zijn. Belangrijk was daarbij onze focus op renovatie. De markt voor reiniging en inspectie is zo concurrerend geworden, dat er nauwelijks een gezond resultaat valt te behalen. De vraag naar rioolrenovatie groeit daarentegen. Het credo is daarbij: renovatie met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Van binnenuit dus. Wij speelden daarop in door te investeren in een UV-installatie. Hierbij brengen we via de rioolput een met hars geïmpregneerde glasvezelkous in het riool. Door middel van UV-lichttechniek wordt deze uitgehard. Na de ingebruik name van de UV-installatie in mei renoveerden we 11 kilometer riolering. Het afgelopen jaar was renovatie goed voor 65 procent van onze omzet. GMB RKG-service GMB RKG-service haalde ton slib binnen. Dat is aanzienlijk meer dan de begrote ton, mede door de aanvoer van slib van Waternet. RKG-service heeft daarmee een duidelijke positieve bijdrage geleverd aan het resultaat Verwachtingen GMB Services: beter resultaat De resultaten en verbeterpunten van 2012 hebben tot verschillende veranderingen geleid. Zo hebben we een integraal bedrijfsbureau in het leven geroepen. We verwachten dan ook meer grip op onze projecten te hebben in Met name bij Installatietechniek zal dat zichtbaar moeten worden in een verbetering van het resultaat. Drinkwaterservice zal vergelijkbare cijfers laten zien, Betontechniek zal licht groeien. Milieutechniek zal verder dalen, net als Depot Drempt. Onder de naam Afvalwaterservice willen we ons als servicepartner in de kijker spelen bij waterschappen en industrie. Al met al zal GMB Services een vergelijkbare omzet behalen, maar met een beter resultaat. Rioleringstechnieken: vergelijkbare cijfers We verwachten een omzet te halen van circa 8,2 miljoen euro. Om deze omzet met een gezond rendement te behalen, zullen we scherp moeten zijn. De markt is concurrerend en op alle fronten staan de prijzen onder druk. De UV-installatie zal ook het komende jaar zijn waarde moeten bewijzen. GMB Directieverslag I

22 2.3 GMB BioEnergie Het jaar 2012 in cijfers Goed jaar 2012 was ronduit een goed jaar. We verwerkten maar liefst ton ontwaterd slib. Daarmee overtreffen we het ook al goede jaar 2011 met ton. Ook in financieel opzicht gaf 2012 reden tot tevredenheid Het verhaal achter de cijfers Droger slib Opvallend was dat in 2012 het droge stofgehalte van het aangevoerde slib hoger dan gemiddeld was. Daardoor konden we sneller composteren en meer tonnages verwerken. Wat daarbij ook meespeelde, is de renovatie van de tunnels. Door een goede luchtverdeling in het slib verloopt het composterings proces nu optimaal. Kostenbesparing en samenwerking De prijzen staan onder druk en ook langjarige contracten met waterschappen sluiten prijsdalingen niet uit. We speelden daar onder meer op in door onze kosten te minimaliseren. Het vervangen van houtsnippers voor geshredderde autobanden is daar een mooi voorbeeld van. Ook samenwerking leidt tot vooruitgang. Voor Waterschap Rijn en IJssel gaan wij slib indikken. Zij gaan voor ons meer afvalwater verwerken. Zo profiteren we beide van efficiency. Centrale Slibverwerking Rotterdam (CSR) Wij het slib indikken, een waterschap het afvalwater zuiveren. Zo doen we dat niet alleen in Zutphen, maar zo willen we dat ook in Rotterdam doen. In het afgelopen jaar vonden we een geschikte locatie voor de realisatie van Centrale Slibverwerking Rotterdam bij het bedrijf Kemira. Nieuwe gasmotor BIR: bio-energie In 2012 produceerden we in totaal 2,3 miljoen kubieke meter biogas bij BIR in Lichtenvoorde. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van maar liefst huishoudens. Om de elektriciteits productie uit biogas in 2013 te kunnen verdubbelen, plaatsten we een nieuwe gasmotor. Deze aanpassing is mogelijk gemaakt door een SDE-subsidie die we in 2011 ontvingen. Vestiging GMB BioEnergie B.V. in Zutphen 20 GMB Directieverslag I 2012

23 2.3.3 Verwachtingen Energiefabriek in Venlo In opdracht van Waterschap Limburg werkten we aan de realisatie van de eerste Energiefabriek van Nederland in Venlo. Deze is door GMB gebouwd en daarnaast startten we met het onderhoud en de bediening van de installatie, waarvoor we zes jaar verantwoordelijk zijn. Verwacht: voldoende aanvoer, daling rendement De huidige markt vraagt om creativiteit en ondernemerschap. De prijzen staan onder druk. Door schaalvergroting en slimme technische innovaties kunnen we onze kostprijs laten dalen. De verwaarding van biogranulaat zal in 2013 een belangrijk aandachtspunt worden. Het jaar 2013 brengt de nodige kansen met zich mee. Zo staan er belangrijke aan bestedingen door bestaande en nieuwe klanten op stapel. Als we vooruitkijken, zijn er verschillende scenario s mogelijk. De verwachting is echter dat het rendement gezond zal zijn maar lager dan in Nieuw contract Rivierenland Een belangrijk moment was de ondertekening van het nieuwe contract door Waterschap Rivierenland in Tiel. Het contract is nu verlengd met 12 jaar. Ook hier zijn onze prijzen verscherpt en ligt het vast dat we ons afvalwater kunnen laten zuiveren bij het waterschap. Het contract biedt de nodige continuïteit op lange termijn. In dat opzicht was de handtekening voor ons van strategisch belang. Start terreininrichting We begonnen in 2012 met de inrichting van het 5,5 hectare grote terrein dat we van de gemeente Zutphen kochten. Hier komt onder meer een m 2 grote opslaghal en een uitbreiding van onze slibontwatering. «Arjan Hemeltjen GMB Directieverslag I

24 Diana de Valk» 3 Personeel Inspirerende kennisstromen Kennis. We krijgen er nooit genoeg van. Het zit in de hoofden van onze mensen. Het stroomt van opleidingsinstituten naar medewerkers en van ervaren specialisten terug naar het onderwijs. Waar kennis stroomt, is inspiratie. Door kennis te delen, komen nieuwe ideeën boven. Eigenlijk is er maar één punt van aandacht. We moeten zorgen dat de kennis blijft stromen. Want stilstand is achteruitgang. 22 GMB Directieverslag I 2012

25 GMB Directieverslag I

26 3.1 De ontwikkelingen in Verwachtingen Flinke groei Het personeelsbestand maakte een flinke groei door in Begonnen we het jaar met 393 mensen, aan het eind van het jaar stonden er 428 medewerkers op de loonlijst. Deze groei was nodig. We moesten grote projecten voorbereiden en uitvoeren; bovendien moesten we onze capaciteit versterken op het gebied van installatietechniek, procestechnologie en projectmanagement. Ook het aantal gedetacheerden binnen GMB nam toe: van 25 in 2011 naar 47 mensen vorig jaar. Hierbij gaat het vrijwel uitsluitend om UTA-personeel. Kennis benutten Even geen groei. Dat is het uitgangspunt voor De verwachte hogere omzet gaan we realiseren met de mensen die we hebben. We zullen ons vooral bezighouden met het verbeteren van de bestaande organisatie. We houden aandacht voor kwalitatief goede instroom, maar alleen daar waar vacatures ontstaan door vertrekkende medewerkers. We hebben nu genoeg kennis in huis om onze bedrijfsbrede ambities voor 2013 waar te maken! Lage uitstroom Eén van onze doelstellingen in 2012 was het behoud van personeel. We wilden daarmee waardevolle kennis behouden en het aantal kostbare wervings-, selectieen inwerktrajecten beperken. Dat is gelukt. De uitstroom daalde naar 22 mensen. Dat is 5,4 procent van ons gemiddelde personeelsbestand in 2012 (ter ver gelijking: in 2011 was dit 12,4 pro cent). Om de uitstroom te beperken, gaven we veel aandacht aan werving en selectie. Mede dankzij de marktsituatie hadden we voldoende keuze. Diversiteit Ook voor GMB is diversiteit een belangrijk onderwerp. Diversiteit als het gaat om de persoonlijkheids ken merken van medewerkers. Daar sturen we op. Maar ook als het gaat om de verdeling mannen en vrouwen. In 2012 nam het percentage vrouwen licht af naar 8 procent, we streven ernaar dit te verhogen. Bij het invullen van de vacature die dit jaar ontstaat in de Raad van Commissarissen houden we rekening met het streven naar een evenwichtige verdeling vrouwen en mannen. Record: laagste ziekteverzuim In 2011 waren we opgetogen over een verzuimcijfer van 3,7 procent. Leek het de uitdaging om dat cijfer te evenaren, nu blijkt dat we een record hebben gevestigd. Het ziekteverzuim in 2012 was slechts 2,9 procent. We hebben relatief gezonde mede werkers, bleek uit de PAGO-keuringen. Het aantal dagen ziekteverzuim door ongevallen daalde ook aan zienlijk: van 167 dagen in 2011 naar 62 dagen in het verslagjaar. De Sjaak-campagne (zie hoofdstuk 4) heeft daar zeker aan bijgedragen. «Jamie Ras 24 GMB Directieverslag I 2012

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R.W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM-manager Algemeen directeur Datum 04-12-2012 10-12-2012 Handtekening

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2012

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2012 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2012 Voor akkoord, opsteller Naam R.W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 17-6-2013 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen voor Scope 1 en 2 1.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voor akkoord, opsteller Naam R.W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 24-09-2013 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen voor Scope 1 en 2 1.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Infrastructuur. Optimale doorstroming. Tevreden weggebruikers. Duurzaamheid

Infrastructuur. Optimale doorstroming. Tevreden weggebruikers. Duurzaamheid Infrastructuur Optimale doorstroming Tevreden weggebruikers Duurzaamheid De A2 bij Utrecht wordt verbreed naar 2x5 rijstroken in een Alliantiecontract waarbij nauw wordt samengewerkt met de opdrachtgever

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2013 1 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013/2014 Durf en Discipline

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2014

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2014 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2014 Revisie Auteur Datum Toelichting Voor akkoord, opsteller Naam R.B. van Dijk Functie KAM-manager Datum 13-2-2015 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 2008: handhaving prognose Achtergebleven EBIT 13 miljoen Margedruk eerste halfjaar 2,3% Sterk gestegen orderportefeuille 1,6 miljard Handhaving prognose EBIT 2008 + 42

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2014 Agendapunt 2 1. Highlights 2014 2. Samen Sterker! 3. Resultaten

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SAMENWERKING OVER TRADITIONELE GRENZEN HEEN. De Energiefabriek en andere voorbeelden uit de praktijk van de waterschappen

SAMENWERKING OVER TRADITIONELE GRENZEN HEEN. De Energiefabriek en andere voorbeelden uit de praktijk van de waterschappen SAMENWERKING OVER TRADITIONELE GRENZEN HEEN De Energiefabriek en andere voorbeelden uit de praktijk van de waterschappen Duopresentatie Hennie Roorda en Tanja Klip 1. Ambities en resultaten waterschappen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Hoe groen zijn uw evenementen?

Hoe groen zijn uw evenementen? Even voorstellen... GMB introduceert SaNiPhos : Europa s eerste urineverwerkingsfabriek voor het verwerken en winnen van nuttige meststoffen uit urine. Terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine levert

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland De business case: Mest verwaarden Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland Hengelo 28 maart 2014 mln. kg fosfaat Export van fosfaat moet met 50% stijgen 200 175 150 125 100 75 50

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Voorwoord. De winst van flexibiliteit

Voorwoord. De winst van flexibiliteit De winst van flexibiliteit Het is altijd zo. Achteraf weten we hoe het allemaal zat. Achteraf lijkt alles logisch en zelfs voorspelbaar. Maar regeren is wat anders dan achteraf verklaren hoe het ging.

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139)

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Aan : E. Rekswinkel, M. Boersen Van : Wim Wiegant Controle

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

FOSFAATFABRIEK. Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat

FOSFAATFABRIEK. Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat FOSFAATFABRIEK Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) (Rafaël Lazaroms, coördinator klimaat en energie Unie van Waterschappen) 1 mei 2012 1 Inhoud presentatie Green

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie