JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

2 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2. Activiteiten 3. Publiciteit 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5. Interne organisatie 6. Financiën 7. Geleerde lessen en vervolgplannen

3 1. Inleiding St ASK Ghana is in 2007 opgericht met als doel om het dagprogramma van het Special Attention Project (SAP) in Ghana financieel te ondersteunen. Hiervoor werft zij fondsen en verzorgt publiciteit in Nederland. Het dagprogramma is opgezet voor straatkinderen met leerproblemen in Accra, de hoofdstad van Ghana. Per dag komen hier ongeveer 15 kinderen. Zij verblijven vaak op en rond de markt van Kaneshie, een groot marktgebouw, waar ook SAP sinds enkele jaren is gevestigd. Een aantal keren per week doet een sociaal werker zijn ronde om bekende, maar ook nieuwe kinderen op te pikken van de straat. Zij worden bij SAP getest en als er een vermoeden is van een leerprobleem, dan kunnen ze meedraaien in het programma. De kinderen worden grotendeels individueel begeleid door de leerkrachten. Naast het door St ASK Ghana gesteunde dagprogramma wordt er door SAP ook gewerkt aan 'advocacy' (bekendheid geven aan de problematiek bij de overheid, binnen het onderwijs, in de pers - radio, krant -, in gevangenissen, enz.). Daarnaast zijn al enkele honderden docenten uit het reguliere onderwijs getraind op het gebied van leerproblemen. Hiervoor is inmiddels een commerciële organisatie opgericht, genaamd 'SpLenDiD'. Naast het bieden van directe hulp aan een groep kinderen (ongeveer 80 per jaar) vormt het dagprogramma als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum de basis voor de overige activiteiten. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van St ASK Ghana in In maart is een bezoek gebracht aan SAP in Ghana. Verder zijn een aantal markten bezocht in het kader van de PRoDankzij de steun van onze donateurs zijn er in 2013 voldoende financiële middelen binnengekomen. Ook heeft samenwerking en kennisuitwisseling plaatsgevonden met partners en andere projecten, via organisaties waarbij St ASK Ghana is aangesloten. Kaneshie Market in Accra, het gebouw waar SAP is gehuisvest K.h n 3

4 2. Activiteiten Bezoek aan Ghana Van 10 tot 18 maart 2013 heeft Janneke Ubels het Special Attention Project in Ghana bezocht, samen met een nieuwe donor van SAP. Deze donor was geïnteresseerd in de financiering van een commerciële organisatie naast SAP, inmiddels opgezet onder de naam 'SpLenDiD'. Om SAP tijdens de opstart hiervan te 'ontzorgen', heeft deze donor tevens het dagprogramma mee gefinancierd in Deze ondersteuning liep via St ASK Ghana, omdat zij de fondsenwerving voor dit programma verzorgt. Naast kennismaking en afstemming met de donor, was het goed om als St ASK Ghana de band met SAP te verstevigen door de medewerkers van SAP beter te leren kennen en informatie uit te wisselen. We hebben gedurende 5 dagen meegedraaid op SAP. Onze indruk was dat de organisatie zich goed ontwikkelt. Met steun van de organisatie STAR Ghana wordt gewerkt aan organisatieontwikkeling. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden gedelegeerd, waardoor het zwaartepunt lager in de organisatie komt te liggen. Dit is van belang, gezien het brede scala aan activiteiten dat in de afgelopen jaren is ontplooid in het project. Naast het ontwikkelen van het lesprogramma en het begeleiden van de leerlingen, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van goede assessments (tests) voor het vaststellen van leerproblemen. Er lopen vele contacten met overheid, pers, onderwijs, enz. in het kader van de advocacy. Voor stages van leerlingen worden contacten onderhouden met bedrijven. Tenslotte is naast SAP een commercieel trainingscentrum opgezet voor de training van docenten. SAP is hiermee in 6 jaar uitgegroeid tot een brede organisatie, met inmiddels 11 medewerkers op de loonlijst. Aan de kinderen wordt een breed programma aangeboden, van lezen, schrijven en rekenen in de ochtend tot muziek, werken met kralen, koken en sport in de middag. Het is mooi om te zien hoe de aanwezige kinderen gretig zijn om te leren en trots zijn op hun prestaties. De kinderen ervaren ook aandacht en rust tijdens de schooldag. Er zijn duidelijke regels op SAp (bijvoorbeeld: eerst douchen, dan ontbijt), waarmee de kinderen structuur wordt geboden. Dit missen ze in hun leven op de straat. Maar het is essentieel voor het kunnen volgen van een stage. We hebben gesproken met de medewerkers van SAP en zagen een grote mate van betrokkenheid en motivatie. Ze krijgen en nemen hun verantwoordelijkheid en hebben er plezier in om de organisatie verder op te bouwen. De sfeer binnen het team is positief. Kralenworkshop verzorgd door externe docent Ishmael Hammond (Social WorkerjAwareness Officer), Evans Perry-Quao (Advocacy Officer) en Margaretha Ubels (Project Coordinator) ld ta,;jp 4

5 Markten Op 15 september heeft St ASK Ghana zich gepresenteerd op de Afrikadag in Almere. Vanuit een stand zijn producten verkocht en gesprekken gevoerd en promotiemateriaal uitgedeeld, waarmee bekendheid is gegeven aan SAP. Op 29 september was St ASK Ghana met een stand present op de Werelddag van het Mondiaal Platform in Venray. Inmiddels is St ASK Ghana een bekende op dit jaarlijkse evenement. Hierbij zijn contacten gelegd en producten verkocht. De stand van St ASK Ghana op de Afrikadag in Almere Opening van de Afrikadag door burgemeester Jorritsma van Almere 3. Publiciteit Met behulp van een Facebook pagina heeft St ASK Ghana haar volgers op de hoogte gehouden van alle activiteiten. In 2013 is de website vernieuwd. Hierop is ondermeer de informatie te vinden die een ANBI verplicht is te publiceren, waaronder het beleidsplan. In februari 2013 is een nieuwsbrief/bedankbrief verstuurd aan de donateurs. Tijdens de markten is gebruik gemaakt van flyers en banners, om de (naams)bekendheid van St ASK Ghana en SAP te vergroten. ( 5

6 4. Samenwerking en kennisuitwisseling Voor het vijfde jaar werd in 2013 samengewerkt met Impulsis, een samenwerkingsverband van ICCO, Edukans en Kerk in Actie. Naast co-financiering biedt Impulsis mogelijkheden voor kennisuitwisseling en netwerken met collega-projecten. Op 5 november vond een Ghana middag plaats bij Edukans in Amersfoort. Hierbij zijn ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd voor mogelijke samenwerking in Ghana. Dit betreft een eventuele uitbreiding van SAP buiten Accra (op termijn) of samenwerking in het creëren van stageplaatsen voor jongeren. Via het lidmaatschap van St ASK Ghana van Partin kwamen we in aanraking met de organisatie Jazi. Deze organisatie verbindt bedrijven en projecten door middel van informatieen netwerkbijeenkomsten. Eind november vond het evenement Ghana Gains plaats in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. St ASK Ghana had zich aangemeld voor een presentatie, maar hiervoor werd een ander project uitgekozen. Wel waren we aanwezig op de bijeenkomst en hebben tijdens de borrel over SAP kunnen vertellen. Op 21 mei bezocht St ASK Ghana de workshop 'Nalatenschap' bij Stichting Geef Gratis. We hebben hier de nodige inspiratie opgedaan op het gebied van fondsenwerving. In 2013 is vrij intensief samengewerkt met St Talud. Met deze organisatie heeft St ASK Ghana in maart een bezoek gebracht aan SAP. De samenwerking betrof primair SAP en Talud, maar ook St ASK Ghana was hierin betrokken vanwege een donatie aan de stichting. Gezocht is naar mogelijkheden voor een langdurige samenwerking, maar de inzichten liepen op een aantal punten teveel uiteen. SAP is een project dat al een grote mate van autonomie heeft ontwikkeld, terwijl St Talud graag vanaf de start intensief betrokken is. Bovendien werd al vanuit een andere organisatie (STAR Ghana) ondersteuning geboden op het gebied van organisatieontwikkeling. Besloten is daarom om de samenwerking te beëindigen. We kijken terug op een vruchtbare periode waarin de nodige leerpunten zijn aangereikt, ter professionalisering van zowel SAP als St ASK Ghana. In juli bezochten Margaretha Ubels en Evans Perry-Quao van SAP het World Justice Forum van World Justice Project in Den Haag. Van deze internationale organisatie heeft SAP een donatie ontvangen voor onderzoek naar leerproblemen bij jeugdige delinquenten in gevangenissen in Ghana. St ASK Ghana heeft voor dit bezoek één van de tickets beschikbaar gesteld, gedeeltelijk gefinancierd uit een online actie via St Geef Gratis. 11ft KHIIoon. UH Seaetary GenerII (2012) Evans Perry-Quao en Margaretha Justice Forum in Den Haag Ubels tijdens het World ldr lêl A 'J 6

7 5. Interne organisatie De samenstelling en rolverdeling van het bestuur in 2013 was, ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar: Janneke Ubels - voorzitter Ton Sies - secretaris Hester Ubels - penningmeester Marieke IJkema Peter-Paul van Keijsteren Nel Kralt De taken verdeling: Wie Wat Janneke Subsidie-aanvragen, contacten met partners, Afrikadag Almere, jaarverslag, nieuwsbrief Ton Notulen, website, inbreng ervaring werken met jongeren met leerproblemen Hester PR-materiaal, subsidie-aanvragen, Afrikadag/Werelddag Mondiaal Platform Venray, financiën, financieel jaarverslag Marieke Inbreng van haar ervaring op SAP en bestuurlijke ervaring/inzicht vanuit haar werksituatie Peter-Paul Deelname Werelddag Mondiaal Platform Venray (MPV), vertegenwoordiger van St ASK Ghana bij vergaderingen MPV, inbreng ervaring 10 jaar Ghana en werken met jongeren Nel Facebook, website, contacten met partners, contactpersoon SAP Bestuursvergaderingen In 2013 heeft het bestuur van Stichting ASK Ghana 3 keer vergaderd: op 9 februari, 11 mei en 21 september. 7

8 6. Financiën Onderstaande tabel is afkomstig uit het financieel jaarverslag 2013 van St ASK Ghana. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar dit document. Inkomsten Jaarrekening 2013 Uitgaven Betaalrekening ,69 Overboeking naar SAP ,92 Spaarrekening ,00 Fondsenwerving 150,00 Bank kosten 204,31 Giften particulier 4.280,00 Overig 1.699,14 Evenementen 211,30 Organisaties ,90 Rente spaarrekening 1,39 Subtotaal ,29 Subtotaal ,37 Betaalrekening ,61 Spaarrekening ,00 Totaal ,98 Totaal ,98 8

9 7. Geleerde lessen en vervolgplannen In 2013 is intensief samengewerkt met St Talud. De samenwerking betrof primair SAP en St Talud, maar ook St ASK Ghana was nauw betrokken vanwege een donatie aan de stichting. St Talud stelde het op prijs dat St ASK Ghana de publiciteit rondom SAP ook namens haar zou verzorgen. Zoals eerder in dit verslag gemeld wordt de samenwerking in 2014 niet gecontinueerd. In de loop van het jaar bleek dat de verwachtingen te ver uiteen liepen. St Talud wilde een zeer nauwe samenwerking met SAP, een echt partnerschap, waarbij zij SAP intensief wilde begeleiden, coachen en adviseren. SAP echter heeft na 6 jaar een grote mate van zelfstandigheid en autonomie verworven. SAP wordt ook sinds enkele jaren ondersteund door STAR-Ghana, op het gebied van organisatieontwikkeling en 'sustainability' (het duurzaam maken van de organisatie). Als St ASK Ghana zien we het belang van een goede afstemming, zodat wederzijdse verwachtingen vanaf het begin van de samenwerking duidelijk zijn. In de toekomst zullen we met potentiële samenwerkingspartners vanaf de start de uitgangspunten nog helderder afstemmen. Door de samenwerking met St Talud zijn we ons als St ASK Ghana ervan bewust geworden dat de informatievoorziening en communicatie formeler en meer gestructureerd moet verlopen. Zowel bij St ASK Ghana als bij SAP willen we een contactpersoon aanwijzen die hiervoor verantwoordelijk is. In het verlengde hiervan hebben we besloten dat het tijd wordt om de bestuursfuncties te herverdelen. Om de betrokkenheid van de niet-familieleden van Margaretha (SAP-coördinator) te vergroten zal een herverdeling van de bestuursfuncties en -taken plaatsvinden in Ook zullen verslagen en e-rnails vaker in het Engels naar meerdere medewerkers van SAP worden gestuurd. Verder is vastgesteld dat het van groot belang is dat er met regelmaat bestuursleden van St ASK Ghana een bezoek brengen aan SAP. De betrokkenheid wordt hiermee vergroot, wat essentieel is voor fondsenwerving en PR-activiteiten. Het is een kwestie van 'van binnenuit' werken: eerst de betrokkenheid, het werken aan de relatie met SAP. En vanuit de motivatie die dan ontstaat wordt het gemakkelijker de (potentiële) gevers te enthousiasmeren. 'J ~t-t-e~ I' U bejs Sec re.tclrls 9

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier

JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en personeel stichting Hoedje van Papier & asociación Pasa la Voz... 4 2.1 Bestuur en personeel stichting Hoedje

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JIP Den Haag

Jaarverslag 2014 JIP Den Haag Jaarverslag 2014 JIP Den Haag Colofon Uitgever: /JIP Den Haag Tekst: Leila Prnjavorac Illustraties: Leila Prnjavorac Datum uitgave: februari 2015 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarverslag 2013 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarrekening 2013 84658 / Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inleiding En zo is er alweer een einde aan een heel druk en bewogen jaar. Zowel wat het project betreft als in het privéleven Eriq en Kimberly hebben hun uiterste best gedaan in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2016

BELEIDSPLAN 2015-2016 BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting Support 4 Ghanese Kids Fetentaa UNHCR Refugee Camp September 2014 Stichting Support 4 Ghanese Kids Beleidsplan 2015-2016 1 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de stichting

Nadere informatie