Communicatieprotocol CultuurBewust.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieprotocol CultuurBewust.nl"

Transcriptie

1 Communicatieprotocol CultuurBewust.nl Versie 1.0, april 2014

2 Inhoud Toelichting van gebruikte termen Doel van het communicatieprotocol Algemene communicatieregels Communicatiekanalen Interne nieuwsbrief Facebook Besloten redactiegroepen Openbare fanpagina Twitter Pinterest Google Wordpress Groene das... 6 Bijlage 1 Taakomschrijving directie, hoofdredactie en eindredactie... 7 Directeur... 7 Redigerend hoofdredacteur... 8 Organiserend hoofdredacteur... 9 Eindredacteur Redacteur Pagina 2 van 11

3 Toelichting van gebruikte termen Externe communicatie Alle communicatie tussen medewerkers en externe partijen zoals culturele organisaties. Interne communicatie Alle communicatie tussen medewerkers. Medewerkers Zakelijke Directeur, hoofdredacteur, eindredacteuren, redacteuren en stagiairs. adres dat voor iedere nieuwe medewerker wordt aangemaakt en als volgt is samengesteld: [voornaam].[eventuele tussenvoegsels, gescheiden door een 1. Doel van het communicatieprotocol Dit communicatieprotocol heeft als doel de interne en externe communicatie van CultuurBewust.nl snel, professioneel, duidelijk en consequent te laten verlopen. Daarnaast verschaft het protocol inzicht in de beschikbare communicatievormen die CultuurBewust.nl gebruikt en de manier waarop deze worden ingezet. 2. Algemene communicatieregels 2.1. Medewerkers bezigen te allen tijde gepast taalgebruik in alle vormen van communicatie. Dit straalt professionaliteit uit en leidt tot soepele communicatie. NB: gepast taalgebruik betekent niet altijd zeer formeel taalgebruik. In interne communicatie en externe communicatie met partijen waar regelmatig contact mee is, kan een informelere toon ook gepast zijn Indien een ontvangen bericht een antwoord behoeft, beantwoorden medewerkers deze binnen 24 uur. Door snelle communicatie weten de communicerende partijen waar zij aan toe zijn en wordt onzekerheid of ergernis voorkomen. NB: een antwoord binnen 24 uur hoeft niet altijd een volledige reactie op een bericht te bevatten. Een ontvangstbevestiging voorzien van een geplande reactietermijn kan ook (tijdelijk) voldoende duidelijkheid verschaffen voor de communicerende partijen Medewerkers communiceren in voldoende mate met hun collega s. Indien een medewerker tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, wordt in ieder geval de leidinggevende van de betreffende medewerker daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Dit voorkomt onterechte verwachtingen of ergernissen, en indien nodig kunnen er maatregelen worden getroffen Medewerkers zullen er alles aan doen om de artikelen die zij op CultuurBewust.nl publiceren te verspreiden via sociale media en andere mogelijke communicatiekanalen, om het bezoekersaantal van CultuurBewust.nl te vergroten. Bij verspreiding via sociale media wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van relevante tags en mentions om de reikwijdte van het betreffende bericht te vergroten. Pagina 3 van 11

4 3. Communicatiekanalen is voor medewerkers het primaire communicatiemiddel voor zowel interne- als externe communicatie. Communicatie via verloopt relatief snel en is handig voor het archiveren en terugvinden van gemaakte afspraken Voor communicatie per maken medewerkers te allen tijde gebruik van de zakelijke . Collega s kunnen elkaar zo altijd bereiken indien de voor- en achternaam van de betreffende medewerker bekend zijn. In externe communicatie straalt het gebruik van de zakelijke professionaliteit uit, waardoor de organisatie en de betreffende medewerker sneller serieus genomen zullen worden Medewerkers vullen te allen tijde een relevant onderwerp in als zij een opstellen. Dit vergemakkelijkt het organiseren en terugvinden van berichten voor de ontvanger Medewerkers stellen een gestandaardiseerde afsluiting in. Hierin wordt in ieder geval opgenomen: de naam en functie van de medewerker, de vermelding CultuurBewust.nl, voorzien van een link naar en het bedrijfslogo. (Dit is te vinden via Nieuwe redacteuren krijgen een handleiding toegestuurd voor het toevoegen een logo in de gestandaardiseerde e- mailafsluiting. Deze handleiding is ook op te vragen bij de hoofdredacteur Medewerkers stellen een out of office-reply in als zij langer dan een week niet in staat zijn om e- mails te beantwoorden. De communicerende partijen weten dan waar zij aan toe zijn Interne nieuwsbrief Alle medewerkers ontvangen maandelijks een interne nieuwsbrief. Hierin is informatie opgenomen over: Lopende projecten; Toekomstplannen; Nieuwe en vertrekkende medewerkers; Redacteur van de maand, die ook op de academypagina van de site wordt uitgelicht Facebook Besloten redactiegroepen Iedere rubriek heeft haar eigen rubriekgroep op Facebook. Daarnaast is er een algemene redactiegroep. De redactiegroepen dienen als digitale redactieruimte, waarin alle vormen van overleg kunnen plaatsvinden De rubriekgroepen worden beheerd door de eindredactie van de betreffende rubriek De algemene redactiegroep wordt beheerd door de hoofdredactie. Pagina 4 van 11

5 Nieuwe medewerkers worden door de paginabeheerders toegevoegd aan in ieder geval de betreffende rubriekgroep en de algemene redactiegroep Medewerkers kunnen een verzoek indienen om lid te worden van een rubriekgroep die niet hun eigen rubriek toebehoort. Deze verzoeken worden te allen tijde gehonoreerd Niet-medewerkers mogen in geen geval worden toegevoegd aan de redactie- of rubriekgroepen Openbare fanpagina CultuurBewust.nl heeft een fanpagina die door alle Facebookgebruikers geliked kan worden. De pagina heeft ten doel bonding te creëren tussen CultuurBewust.nl en zijn publiek, en de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Op de fanpagina wordt het publiek op de hoogte gehouden van de artikelen op CultuurBewust.nl en de acties en activiteiten die CultuurBewust.nl organiseert. Daarnaast worden ludieke en/of (zijdelings) relevante items gepost ter vermaak van het publiek, die de interactie met het publiek en de reikwijdte van de fanpagina vergroten De fanpagina wordt beheerd door de hoofdredactie Het taalgebruik op de fanpagina is informeel. Dit vergroot de kans op interactie met het publiek Twitter CultuurBewust.nl heeft een openbare Twitteraccount met het doel bonding te creëren tussen CultuurBewust.nl en zijn publiek, en de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Alle artikelen die verschijnen op CultuurBewust.nl worden verspreid via het Twitterkanaal. Ook acties en activiteiten van CultuurBewust.nl worden verspreid via het Twitterkanaal De Twitteraccount wordt beheerd door de hoofd- en eindredacties De eindredacties zijn verantwoordelijk voor het Tweeten over nieuwe artikelen Tweets worden op slimme momenten gepost, dus bijvoorbeeld niet laat op de avond of s nachts In tweets worden zo veel mogelijk relevante culturele instituties gementioned In tweets worden alleen relevante hashtags gebruikt Pinterest CultuurBewust.nl heeft een Pinterestaccount met het doel de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Op Pinterest worden foto s gedeeld van fotoreportages die op CultuurBewust.nl gepubliceerd worden en headerafbeeldingen van andere artikelen De Pinterestaccount wordt beheerd door de hoofd- en eindredacties De eindredacties zijn verantwoordelijk voor het pinnen van foto s behorende bij nieuwe artikelen Afbeeldingen worden op slimme momenten gepost, dus bijvoorbeeld niet laat op de avond of s nachts Bij gepinde de foto s wordt een korte beschrijving van het beeld en/of het bijbehorende artikel geplaatst. Pagina 5 van 11

6 3.6. Google+ CultuurBewust.nl heeft een Google+-account met het doel bonding te creëren tussen CultuurBewust.nl en zijn publiek, en de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Op de fanpagina wordt het publiek op de hoogte gehouden van de artikelen op CultuurBewust.nl en de acties en activiteiten die CultuurBewust.nl organiseert De Google+-pagina wordt beheerd door de hoofdredactie Het taalgebruik op de Google+-pagina is informeel. Dit vergroot de kans op interactie met het publiek Wordpress Op het dashboard van Wordpress worden medewerkers op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws over CultuurBewust.nl en kunnen zij tips en trucs bekijken over journalistiek en handelingen in Wordpress. In de planning worden alle items geplaatst die door medewerkers gecoverd zullen worden Het nieuwsblok in Wordpress wordt beheerd door de hoofdredactie Iedere medewerker is verantwoordelijk voor correcte invulling van de planning Medewerkers vullen te allen tijde de planning in. Dit om dubbele artikelen over een item te voorkomen en samenwerkingen tussen redacties te vergemakkelijken Groene das De groene das is het beeldmerk van CultuurBewust.nl. De das heeft ten doel de herkenbaarheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Daarnaast is de das een teken van herkenning voor redacteuren, daar alleen de hoofd- en eindredactie een eigen das in bruikleen heeft. Om de kracht van het beeldmerk in stand te houden en te vergroten, wordt de das regelmatig gedragen De das wordt te allen tijde om de hals gedragen De hoofd- en eindredactie draagt de das bij interne activiteiten zoals de redacteurendag, borrels, masterclasses en werkvloersessies Bij beëindiging van het hoofd- of eindredacteurschap wordt de das ingeleverd Bij het maken van items voor CultuurBewust-TV wordt de groene das door alle betrokken medewerkers gedragen. Pagina 6 van 11

7 Bijlage 1 Taakomschrijving directie, hoofdredactie en eindredactie Directeur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken Beleid Zorgen dat de doelstellingen van CultuurBewust.nl worden nageleefd * Regelmatige controle van de inhoud website *Evaluatiegesprekken met eindredacteuren bijwonen *Evaluatiegesprekken en brainstormsessies voeren met de Strategie Marketing Verkoop Financiën IT HRM Een vijfjarenstrategie uitwerken zodat CultuurBewust.nl op financieel gezonde basis haar werkzaamheden met een continue professionaliteit kan voortzetten en doorontwikkelen Zorgen dat CultuurBewust.nl door middel van on- en offline campagnes de bezoekersaantallen ziet stijgen Zorgen dat CultuurBewust.nl een gezonde financiële basis heeft om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren en in de toekomst betaalde functies kan aanbieden Zorgen dat de financiële administratie van CultuurBewust.nl op orde is Zorgen dat alle IT-faciliteiten van CultuurBewust.nl naar behoren werken en daar waar nodig worden doorontwikkeld/geoptimaliseerd. Zorgen voor een continue professionele aansturing van de redacties. hoofdredacteur * Brainstormsessies met andere ondernemers * Verdienmodellen uitwerken en op kleine schaal testen * Advertenties plaatsen (barterdeals) * Promotiemateriaal laten ontwerpen en verspreiden (Flyers, poster, stickers, ansichtkaarten) * Verkoop nieuwsbrief * Verkoop prijsvraagacties * Verkoop advertenties/advertorials voor het magazine * Projecten binnenhalen * Versturen van facturen * Factuurherinneringen versturen * Inkomende facturen betalen * Kwartaalaangifte BTW doen * Inkomensbelastingaangifte doen (jaarlijks) * Controleren van functionaliteiten * Uitwerken van plannen ter verbetering van het systeem * Aansturen van de webbouwer en vormgever * Voortgangsgesprekken voeren met hoofdredacteur * Bijwonen van voortgangsgesprekken Pagina 7 van 11

8 Redigerend hoofdredacteur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken HRM Zorgen voor een continue professionele aansturing van de redacties. Zorgen voor onderlinge samenwerking tussen de redacties. Zorgen dat de medewerkers van CultuurBewust.nl zich optimaal kunnen ontwikkelen. Versterken van de onderlinge betrokkenheid. * Voeren van sollicitatiegesprekken met eindredacteuren, samen met de organiserend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van eindredacteuren, samen met de organiserend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van * Houden van voortgangsgesprekken, samen met de organiserend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van * Bijwonen van redactiespecifieke bijeenkomsten * Eerste drie sollicitatiegesprekken van andere redacties bijwonen voor feedback * Formuleren format leerplan * Opstellen van leerplan samen met eindredacteuren * Klankbord en vraagbaak voor eindredacteuren * Opstellen en handhaven vrijwilligerscontracten * Ontwerpen en uitrollen van de CultuurBewust Academy * Inhoudsopgave voor basiscursus journalistiek maken Communicatie Zorgen dat er zoveel mogelijk op één en dezelfde manier wordt gecommuniceerd, zowel intern als extern, om zo de professionaliteit van CultuurBewust.nl te waarborgen en te verbeteren * Dagelijkse controle van tekst, inhoudelijke en audiovisuele aspecten. * Opstellen en handhaven van een communicatieprotocol * Regelmatig controleren van communicatiedocumenten (b.v. handleidingen) en updaten waar nodig Pagina 8 van 11

9 Organiserend hoofdredacteur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken HRM Zorgen voor een continue professionele aansturing van de redacties. Zorgen voor onderlinge samenwerking tussen de redacties. Zorgen dat de medewerkers van CultuurBewust.nl zich optimaal kunnen ontwikkelen. Versterken van de onderlinge betrokkenheid. * Voeren van sollicitatiegesprekken met eindredacteuren, samen met de redigerend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van eindredacteuren, samen met de redigerend hoofdredacteur * Houden van voortgangsgesprekken, samen met de redigerend hoofdredacteur * Organiseren van redactievergaderingen * Bijwonen van redactiespecifieke bijeenkomsten * Klankbord en vraagbaak voor eindredacteuren, samen met de redigerend hoofdredacteur * Organiseren Redacteurendag *Aansturen van Communitymanager die de volgende taken uitvoert: - Organiseren van masterclasses - Organiseren van werkvloersessies - Organiseren van Sharing Dinners / picknicks * Evt. opzetten van een alumninetwerk Publiciteit Zorgen dat CultuurBewust.nl door middel van kosteloze on- en offline campagnes de bezoekersaantallen ziet stijgen. * Handhaven en aanscherpen social media beleid * Campagnes/ projecten ter bevordering van de publiciteit in goede banen leiden * Roll-up banners op goedbezochte plekken plaatsen * Mediapartnerschappen aangaan * Samenwerkingsverbanden met organisaties en onderwijsinstellingen initiëren en onderhouden Pagina 9 van 11

10 Eindredacteur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken HRM Zorgen voor een continue invulling van een enthousiaste en betrokken redactie. Handhaven van de productieregels en peilen welke skills de redacteuren willen ontwikkelen. Redacteuren begeleiden in grote lijn (leerplan). * Voeren van sollicitatiegesprekken met redacteuren * Aannemen en ontslaan van redacteuren * Opstellen van een leerplan met milestones * Houden van voortgangsgesprekken * Organiseren van redactievergaderingen * Organiseren van redactiebijeenkomsten * Nieuw aangenomen redacteur toevoegen aan de Facebookgroep * Zoveel mogelijk aanwezig zijn op evenementen. Borrels, meetings, vergaderingen, workshops * Klankbord en vraagbaak voor redacteuren Redactie Publiciteit Begeleiden van redacteuren op detailniveau (redigeren), hen tippen over te coveren items en hen sturen in het coveren van jong talent Zorgen dat CultuurBewust.nl door middel van kosteloze on- en offline acties de bezoekersaantallen ziet stijgen. * Doorsturen van persberichten via de mail en/of Facebook * De artikelen van de redacteuren nakijken, feedback geven. Letten op inhoud, opbouw, samenhang, beeldend en gevarieerd taalgebruik, zinsopbouw, spelling, toon etc. Zie ook checklist redigeren. * Feedback versturen, herziene versie(s) laten schrijven. * Laatste versie nakijken in Wordpress. * Artikelen publiceren * Twitter, LinkedIn, Googleplus en Facebook over het artikel en laat dat doen door de instelling en redacteur * Bedenk mogelijke samenwerkingen met culturele partners en leg je dossier-idee voor aan de hoofdredacteur * Voer goedgekeurde dossier-ideeën uit en plan social media-uitingen in * Stimuleer redacteuren om hun vrienden te tippen over de Facebookpagina van CultuurBewust.nl * Volg interessante mensen op Twitter met account en zorg er voor dat ze jou ook gaan volgen Pagina 10 van 11

11 Redacteur * Voldoen aan profiel van jonge cultuurjournalist: nieuwsgierig, ondernemend, assertief. * Leerplan opstellen en naleven. * Minimaal twee artikelen per maand produceren. * Zelfmarketing: inzetten van sociale media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest). * Netwerken tijdens in- en externe bijeenkomsten. Pagina 11 van 11

PR - en Communicatieplan 2011-2012

PR - en Communicatieplan 2011-2012 PR - en Communicatieplan 2011-2012 0 Pr - en communicatieplan Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie Auteur: Evert Ruiter Concept 1: Februari 2011 1 Inleiding Goed doordachte pr en communicatie zorgt

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA WHITEPAPER SOCIAL MEDIA Whitepaper social media 1 Inleiding Social media is hot. Alle mobiele telefoons worden tegenwoordig social friendly in de markt gezet, onze politici strijden om de meeste online

Nadere informatie

Communicatiehandboek Energie Coöperatie Schijndel

Communicatiehandboek Energie Coöperatie Schijndel Communicatiehandboek Energie Coöperatie Schijndel Dit communicatieplan heeft modules die te gebruiken zijn in verschillende stadia: 1. Een energiecoöperatie starten (pagina 3) 2. Communicatie en voorlichting

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

1. Een leidraad met betrekking tot profilering van je school in de social media.

1. Een leidraad met betrekking tot profilering van je school in de social media. Social media beleid: Inleiding en visie: De wereld en onze samenleving veranderen door de massale inzet van ICT, social media en de vloedgolf aan laagdrempelige informatie. Ons leven en zeker ons werk,

Nadere informatie

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen 1 Het besturen van een vereniging vergt effectieve interne- en externe communicatie. Internet speelt daarbij een rol die steeds belangrijker

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Stappenplan voor ondernemers en marketeers:

Stappenplan voor ondernemers en marketeers: Speciaal voor ondernemende ondernemers & marketeers die méér willen halen uit hun inspanningen op social media. Inclusief online ondersteuning in de vorm van tutorials, artikelen & blogs. Stappenplan voor

Nadere informatie

PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS

PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Bijlage 3 PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Voor u ligt het Protocol M&C voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut. In dit protocol zijn alle richtlijnen en afspraken rondom M&C samengevoegd.

Nadere informatie

Voorwoord. Op die manier kun je van je Facebook pagina een levendige community maken met fans die je producten of diensten graag kopen en aanbevelen!

Voorwoord. Op die manier kun je van je Facebook pagina een levendige community maken met fans die je producten of diensten graag kopen en aanbevelen! Voorwoord Zo'n 10 miljoen Nederlanders maken inmiddels gebruik van sociale netwerksites. Als ondernemer kun je dus niet achter blijven om ook actief te zijn op sociale media als je je doelgroep wilt bereiken.

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Moet je horen! Communicatie in musea

Moet je horen! Communicatie in musea Moet je horen! Communicatie in musea MOET JE HOREN! COMMUNICATIE IN MUSEA 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Interne communicatie 5 3 Bedrijfs- en programmacommunicatie 7 4 Communicatiedoelgroepen 9 5 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Twitter

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Twitter 0 Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Twitter 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Twitter is eigendom van Twitter Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Open Dag?

Hoe organiseer ik een Open Dag? Hoe organiseer ik een Open Dag? Praktische handleiding & tips voor het organiseren van een Open Dag als activiteit van de Dag van de Chemie Algemene informatie over de Dag van de Chemie De Dag van de Chemie

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence Handleiding LinkedIn Interim Intelligence Inhoud 1. Wat is LinkedIn? 2 2. Profiel 3 Registreren 3 Profiel aanmaken 3 Settings 5 Personaliseren en optimaliseren 5 3. Netwerk bouwen 7 Adresboek koppelen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie