Communicatieprotocol CultuurBewust.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieprotocol CultuurBewust.nl"

Transcriptie

1 Communicatieprotocol CultuurBewust.nl Versie 1.0, april 2014

2 Inhoud Toelichting van gebruikte termen Doel van het communicatieprotocol Algemene communicatieregels Communicatiekanalen Interne nieuwsbrief Facebook Besloten redactiegroepen Openbare fanpagina Twitter Pinterest Google Wordpress Groene das... 6 Bijlage 1 Taakomschrijving directie, hoofdredactie en eindredactie... 7 Directeur... 7 Redigerend hoofdredacteur... 8 Organiserend hoofdredacteur... 9 Eindredacteur Redacteur Pagina 2 van 11

3 Toelichting van gebruikte termen Externe communicatie Alle communicatie tussen medewerkers en externe partijen zoals culturele organisaties. Interne communicatie Alle communicatie tussen medewerkers. Medewerkers Zakelijke Directeur, hoofdredacteur, eindredacteuren, redacteuren en stagiairs. adres dat voor iedere nieuwe medewerker wordt aangemaakt en als volgt is samengesteld: [voornaam].[eventuele tussenvoegsels, gescheiden door een 1. Doel van het communicatieprotocol Dit communicatieprotocol heeft als doel de interne en externe communicatie van CultuurBewust.nl snel, professioneel, duidelijk en consequent te laten verlopen. Daarnaast verschaft het protocol inzicht in de beschikbare communicatievormen die CultuurBewust.nl gebruikt en de manier waarop deze worden ingezet. 2. Algemene communicatieregels 2.1. Medewerkers bezigen te allen tijde gepast taalgebruik in alle vormen van communicatie. Dit straalt professionaliteit uit en leidt tot soepele communicatie. NB: gepast taalgebruik betekent niet altijd zeer formeel taalgebruik. In interne communicatie en externe communicatie met partijen waar regelmatig contact mee is, kan een informelere toon ook gepast zijn Indien een ontvangen bericht een antwoord behoeft, beantwoorden medewerkers deze binnen 24 uur. Door snelle communicatie weten de communicerende partijen waar zij aan toe zijn en wordt onzekerheid of ergernis voorkomen. NB: een antwoord binnen 24 uur hoeft niet altijd een volledige reactie op een bericht te bevatten. Een ontvangstbevestiging voorzien van een geplande reactietermijn kan ook (tijdelijk) voldoende duidelijkheid verschaffen voor de communicerende partijen Medewerkers communiceren in voldoende mate met hun collega s. Indien een medewerker tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, wordt in ieder geval de leidinggevende van de betreffende medewerker daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Dit voorkomt onterechte verwachtingen of ergernissen, en indien nodig kunnen er maatregelen worden getroffen Medewerkers zullen er alles aan doen om de artikelen die zij op CultuurBewust.nl publiceren te verspreiden via sociale media en andere mogelijke communicatiekanalen, om het bezoekersaantal van CultuurBewust.nl te vergroten. Bij verspreiding via sociale media wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van relevante tags en mentions om de reikwijdte van het betreffende bericht te vergroten. Pagina 3 van 11

4 3. Communicatiekanalen is voor medewerkers het primaire communicatiemiddel voor zowel interne- als externe communicatie. Communicatie via verloopt relatief snel en is handig voor het archiveren en terugvinden van gemaakte afspraken Voor communicatie per maken medewerkers te allen tijde gebruik van de zakelijke . Collega s kunnen elkaar zo altijd bereiken indien de voor- en achternaam van de betreffende medewerker bekend zijn. In externe communicatie straalt het gebruik van de zakelijke professionaliteit uit, waardoor de organisatie en de betreffende medewerker sneller serieus genomen zullen worden Medewerkers vullen te allen tijde een relevant onderwerp in als zij een opstellen. Dit vergemakkelijkt het organiseren en terugvinden van berichten voor de ontvanger Medewerkers stellen een gestandaardiseerde afsluiting in. Hierin wordt in ieder geval opgenomen: de naam en functie van de medewerker, de vermelding CultuurBewust.nl, voorzien van een link naar en het bedrijfslogo. (Dit is te vinden via Nieuwe redacteuren krijgen een handleiding toegestuurd voor het toevoegen een logo in de gestandaardiseerde e- mailafsluiting. Deze handleiding is ook op te vragen bij de hoofdredacteur Medewerkers stellen een out of office-reply in als zij langer dan een week niet in staat zijn om e- mails te beantwoorden. De communicerende partijen weten dan waar zij aan toe zijn Interne nieuwsbrief Alle medewerkers ontvangen maandelijks een interne nieuwsbrief. Hierin is informatie opgenomen over: Lopende projecten; Toekomstplannen; Nieuwe en vertrekkende medewerkers; Redacteur van de maand, die ook op de academypagina van de site wordt uitgelicht Facebook Besloten redactiegroepen Iedere rubriek heeft haar eigen rubriekgroep op Facebook. Daarnaast is er een algemene redactiegroep. De redactiegroepen dienen als digitale redactieruimte, waarin alle vormen van overleg kunnen plaatsvinden De rubriekgroepen worden beheerd door de eindredactie van de betreffende rubriek De algemene redactiegroep wordt beheerd door de hoofdredactie. Pagina 4 van 11

5 Nieuwe medewerkers worden door de paginabeheerders toegevoegd aan in ieder geval de betreffende rubriekgroep en de algemene redactiegroep Medewerkers kunnen een verzoek indienen om lid te worden van een rubriekgroep die niet hun eigen rubriek toebehoort. Deze verzoeken worden te allen tijde gehonoreerd Niet-medewerkers mogen in geen geval worden toegevoegd aan de redactie- of rubriekgroepen Openbare fanpagina CultuurBewust.nl heeft een fanpagina die door alle Facebookgebruikers geliked kan worden. De pagina heeft ten doel bonding te creëren tussen CultuurBewust.nl en zijn publiek, en de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Op de fanpagina wordt het publiek op de hoogte gehouden van de artikelen op CultuurBewust.nl en de acties en activiteiten die CultuurBewust.nl organiseert. Daarnaast worden ludieke en/of (zijdelings) relevante items gepost ter vermaak van het publiek, die de interactie met het publiek en de reikwijdte van de fanpagina vergroten De fanpagina wordt beheerd door de hoofdredactie Het taalgebruik op de fanpagina is informeel. Dit vergroot de kans op interactie met het publiek Twitter CultuurBewust.nl heeft een openbare Twitteraccount met het doel bonding te creëren tussen CultuurBewust.nl en zijn publiek, en de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Alle artikelen die verschijnen op CultuurBewust.nl worden verspreid via het Twitterkanaal. Ook acties en activiteiten van CultuurBewust.nl worden verspreid via het Twitterkanaal De Twitteraccount wordt beheerd door de hoofd- en eindredacties De eindredacties zijn verantwoordelijk voor het Tweeten over nieuwe artikelen Tweets worden op slimme momenten gepost, dus bijvoorbeeld niet laat op de avond of s nachts In tweets worden zo veel mogelijk relevante culturele instituties gementioned In tweets worden alleen relevante hashtags gebruikt Pinterest CultuurBewust.nl heeft een Pinterestaccount met het doel de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Op Pinterest worden foto s gedeeld van fotoreportages die op CultuurBewust.nl gepubliceerd worden en headerafbeeldingen van andere artikelen De Pinterestaccount wordt beheerd door de hoofd- en eindredacties De eindredacties zijn verantwoordelijk voor het pinnen van foto s behorende bij nieuwe artikelen Afbeeldingen worden op slimme momenten gepost, dus bijvoorbeeld niet laat op de avond of s nachts Bij gepinde de foto s wordt een korte beschrijving van het beeld en/of het bijbehorende artikel geplaatst. Pagina 5 van 11

6 3.6. Google+ CultuurBewust.nl heeft een Google+-account met het doel bonding te creëren tussen CultuurBewust.nl en zijn publiek, en de bekendheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Op de fanpagina wordt het publiek op de hoogte gehouden van de artikelen op CultuurBewust.nl en de acties en activiteiten die CultuurBewust.nl organiseert De Google+-pagina wordt beheerd door de hoofdredactie Het taalgebruik op de Google+-pagina is informeel. Dit vergroot de kans op interactie met het publiek Wordpress Op het dashboard van Wordpress worden medewerkers op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws over CultuurBewust.nl en kunnen zij tips en trucs bekijken over journalistiek en handelingen in Wordpress. In de planning worden alle items geplaatst die door medewerkers gecoverd zullen worden Het nieuwsblok in Wordpress wordt beheerd door de hoofdredactie Iedere medewerker is verantwoordelijk voor correcte invulling van de planning Medewerkers vullen te allen tijde de planning in. Dit om dubbele artikelen over een item te voorkomen en samenwerkingen tussen redacties te vergemakkelijken Groene das De groene das is het beeldmerk van CultuurBewust.nl. De das heeft ten doel de herkenbaarheid van CultuurBewust.nl te vergroten. Daarnaast is de das een teken van herkenning voor redacteuren, daar alleen de hoofd- en eindredactie een eigen das in bruikleen heeft. Om de kracht van het beeldmerk in stand te houden en te vergroten, wordt de das regelmatig gedragen De das wordt te allen tijde om de hals gedragen De hoofd- en eindredactie draagt de das bij interne activiteiten zoals de redacteurendag, borrels, masterclasses en werkvloersessies Bij beëindiging van het hoofd- of eindredacteurschap wordt de das ingeleverd Bij het maken van items voor CultuurBewust-TV wordt de groene das door alle betrokken medewerkers gedragen. Pagina 6 van 11

7 Bijlage 1 Taakomschrijving directie, hoofdredactie en eindredactie Directeur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken Beleid Zorgen dat de doelstellingen van CultuurBewust.nl worden nageleefd * Regelmatige controle van de inhoud website *Evaluatiegesprekken met eindredacteuren bijwonen *Evaluatiegesprekken en brainstormsessies voeren met de Strategie Marketing Verkoop Financiën IT HRM Een vijfjarenstrategie uitwerken zodat CultuurBewust.nl op financieel gezonde basis haar werkzaamheden met een continue professionaliteit kan voortzetten en doorontwikkelen Zorgen dat CultuurBewust.nl door middel van on- en offline campagnes de bezoekersaantallen ziet stijgen Zorgen dat CultuurBewust.nl een gezonde financiële basis heeft om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren en in de toekomst betaalde functies kan aanbieden Zorgen dat de financiële administratie van CultuurBewust.nl op orde is Zorgen dat alle IT-faciliteiten van CultuurBewust.nl naar behoren werken en daar waar nodig worden doorontwikkeld/geoptimaliseerd. Zorgen voor een continue professionele aansturing van de redacties. hoofdredacteur * Brainstormsessies met andere ondernemers * Verdienmodellen uitwerken en op kleine schaal testen * Advertenties plaatsen (barterdeals) * Promotiemateriaal laten ontwerpen en verspreiden (Flyers, poster, stickers, ansichtkaarten) * Verkoop nieuwsbrief * Verkoop prijsvraagacties * Verkoop advertenties/advertorials voor het magazine * Projecten binnenhalen * Versturen van facturen * Factuurherinneringen versturen * Inkomende facturen betalen * Kwartaalaangifte BTW doen * Inkomensbelastingaangifte doen (jaarlijks) * Controleren van functionaliteiten * Uitwerken van plannen ter verbetering van het systeem * Aansturen van de webbouwer en vormgever * Voortgangsgesprekken voeren met hoofdredacteur * Bijwonen van voortgangsgesprekken Pagina 7 van 11

8 Redigerend hoofdredacteur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken HRM Zorgen voor een continue professionele aansturing van de redacties. Zorgen voor onderlinge samenwerking tussen de redacties. Zorgen dat de medewerkers van CultuurBewust.nl zich optimaal kunnen ontwikkelen. Versterken van de onderlinge betrokkenheid. * Voeren van sollicitatiegesprekken met eindredacteuren, samen met de organiserend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van eindredacteuren, samen met de organiserend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van * Houden van voortgangsgesprekken, samen met de organiserend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van * Bijwonen van redactiespecifieke bijeenkomsten * Eerste drie sollicitatiegesprekken van andere redacties bijwonen voor feedback * Formuleren format leerplan * Opstellen van leerplan samen met eindredacteuren * Klankbord en vraagbaak voor eindredacteuren * Opstellen en handhaven vrijwilligerscontracten * Ontwerpen en uitrollen van de CultuurBewust Academy * Inhoudsopgave voor basiscursus journalistiek maken Communicatie Zorgen dat er zoveel mogelijk op één en dezelfde manier wordt gecommuniceerd, zowel intern als extern, om zo de professionaliteit van CultuurBewust.nl te waarborgen en te verbeteren * Dagelijkse controle van tekst, inhoudelijke en audiovisuele aspecten. * Opstellen en handhaven van een communicatieprotocol * Regelmatig controleren van communicatiedocumenten (b.v. handleidingen) en updaten waar nodig Pagina 8 van 11

9 Organiserend hoofdredacteur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken HRM Zorgen voor een continue professionele aansturing van de redacties. Zorgen voor onderlinge samenwerking tussen de redacties. Zorgen dat de medewerkers van CultuurBewust.nl zich optimaal kunnen ontwikkelen. Versterken van de onderlinge betrokkenheid. * Voeren van sollicitatiegesprekken met eindredacteuren, samen met de redigerend hoofdredacteur * Aannemen en ontslaan van eindredacteuren, samen met de redigerend hoofdredacteur * Houden van voortgangsgesprekken, samen met de redigerend hoofdredacteur * Organiseren van redactievergaderingen * Bijwonen van redactiespecifieke bijeenkomsten * Klankbord en vraagbaak voor eindredacteuren, samen met de redigerend hoofdredacteur * Organiseren Redacteurendag *Aansturen van Communitymanager die de volgende taken uitvoert: - Organiseren van masterclasses - Organiseren van werkvloersessies - Organiseren van Sharing Dinners / picknicks * Evt. opzetten van een alumninetwerk Publiciteit Zorgen dat CultuurBewust.nl door middel van kosteloze on- en offline campagnes de bezoekersaantallen ziet stijgen. * Handhaven en aanscherpen social media beleid * Campagnes/ projecten ter bevordering van de publiciteit in goede banen leiden * Roll-up banners op goedbezochte plekken plaatsen * Mediapartnerschappen aangaan * Samenwerkingsverbanden met organisaties en onderwijsinstellingen initiëren en onderhouden Pagina 9 van 11

10 Eindredacteur Afdeling Functieomschrijving Specifieke taken HRM Zorgen voor een continue invulling van een enthousiaste en betrokken redactie. Handhaven van de productieregels en peilen welke skills de redacteuren willen ontwikkelen. Redacteuren begeleiden in grote lijn (leerplan). * Voeren van sollicitatiegesprekken met redacteuren * Aannemen en ontslaan van redacteuren * Opstellen van een leerplan met milestones * Houden van voortgangsgesprekken * Organiseren van redactievergaderingen * Organiseren van redactiebijeenkomsten * Nieuw aangenomen redacteur toevoegen aan de Facebookgroep * Zoveel mogelijk aanwezig zijn op evenementen. Borrels, meetings, vergaderingen, workshops * Klankbord en vraagbaak voor redacteuren Redactie Publiciteit Begeleiden van redacteuren op detailniveau (redigeren), hen tippen over te coveren items en hen sturen in het coveren van jong talent Zorgen dat CultuurBewust.nl door middel van kosteloze on- en offline acties de bezoekersaantallen ziet stijgen. * Doorsturen van persberichten via de mail en/of Facebook * De artikelen van de redacteuren nakijken, feedback geven. Letten op inhoud, opbouw, samenhang, beeldend en gevarieerd taalgebruik, zinsopbouw, spelling, toon etc. Zie ook checklist redigeren. * Feedback versturen, herziene versie(s) laten schrijven. * Laatste versie nakijken in Wordpress. * Artikelen publiceren * Twitter, LinkedIn, Googleplus en Facebook over het artikel en laat dat doen door de instelling en redacteur * Bedenk mogelijke samenwerkingen met culturele partners en leg je dossier-idee voor aan de hoofdredacteur * Voer goedgekeurde dossier-ideeën uit en plan social media-uitingen in * Stimuleer redacteuren om hun vrienden te tippen over de Facebookpagina van CultuurBewust.nl * Volg interessante mensen op Twitter met account en zorg er voor dat ze jou ook gaan volgen Pagina 10 van 11

11 Redacteur * Voldoen aan profiel van jonge cultuurjournalist: nieuwsgierig, ondernemend, assertief. * Leerplan opstellen en naleven. * Minimaal twee artikelen per maand produceren. * Zelfmarketing: inzetten van sociale media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest). * Netwerken tijdens in- en externe bijeenkomsten. Pagina 11 van 11

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

OUTLOOK SLIKT MEER DAN ALLEEN E-MAILS.

OUTLOOK SLIKT MEER DAN ALLEEN E-MAILS. OUTLOOK SLIKT MEER DAN ALLEEN E-MAILS. Er zijn te veel communicatiekanalen. Een normaal mens kan al die digitale input niet meer doeltreffend verwerken. Het slechte nieuws is: het wordt alleen maar meer.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur Beginnen met sociale media E-learning Week van de Acupunctuur Inhoudsopgave 1) Over sociale media 2) Waarom sociale media? 3) Beginnen met Facebook en Twitter 4) Inspiratie 5) Sociale mediaplan maken 1)

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Toolkit PR en communicatie NRTO-keurmerk

Toolkit PR en communicatie NRTO-keurmerk Toolkit PR en communicatie NRTO-keurmerk Gefeliciteerd met het behalen van het NRTO-keurmerk! U levert kwaliteit en dat mag de wereld weten: uw opdrachtgevers en klanten, collega-bedrijven, inwoners en

Nadere informatie

HOOTSUITE% AAN%DE%SLAG%MET% % % % % % % % % % % % % % % % %

HOOTSUITE% AAN%DE%SLAG%MET% % % % % % % % % % % % % % % % % . AANDESLAGMET HOOTSUITE HootsuiteiseenSocialMediaManagementDashboardhelpteffectiefjeomaandeslagtegaan metjouwsocialmediastrategie. Jeroen s=gravendijk SocialMediaMarketingSpecialist@TNMF TNMFlaatukennismakenmetdewereldvanSocialMedia.Bentubenieuwdhoeu

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

MASTERCLASS. communicatie voor een succesvol event

MASTERCLASS. communicatie voor een succesvol event MASTERCLASS communicatie voor een succesvol event INHOUDSOPGAVE WEBSITE 3 SOCIAL MEDIA 4 FACEBOOK INSTAGRAM LINKED-IN VOORDELEN SOCIAL MEDIA OPBOUW - HET SOCIAL MEDIA MENU ALGEMENE TIPS VOOR SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 WAAROM DEZE PRESENTATIE? Nederlandsche Tafelrondes zijn zeer actief. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd,

Nadere informatie

Checklist: Facebookpagina

Checklist: Facebookpagina Checklist: Facebookpagina De Facebookpagina checklist Met plezier bieden we u deze Facebook Checklist aan. De Facebook Checklist geeft u inzicht in de mogelijkheden die Facebook biedt voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

curriculum vitae Cora van der Elst

curriculum vitae Cora van der Elst curriculum vitae Cora van der Elst LinkedIn profiel: nl.linkedin.com/in/cora-van-der-elst Persoonlijke gegevens Naam Cora van der Elst Mobiele nummer 06 83564223 Straat Wagenstraat 5 Geboortedatum 04-02-1991

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Haal meer uit je sociale media. Haal meer uit je sociale media. Haal meer uit je sociale media 20/09/2017. bibidee.blogspot.be 1. KULeuven.

Haal meer uit je sociale media. Haal meer uit je sociale media. Haal meer uit je sociale media 20/09/2017. bibidee.blogspot.be 1. KULeuven. Haal meer uit je sociale media Haal meer uit je sociale media KULeuven 20 september 2017 Inleiding Kennismaking Voorstelling Naam Functie Facebook, Twitter, Instagram, Privé en/of op het werk Digitaal

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Handleiding. Social Media Management Software

Handleiding. Social Media Management Software Handleiding Social Media Management Software Wat is het en waarom gebruiken? 3 Hoe aanloggen? 4 Hoe een sociaal netwerk profiel toevoegen? 5 Hoe berichten toevoegen en klaarzetten om uit te voeren? 7 Hoe

Nadere informatie

Checklist CHECKLIST T.B.V. OPZETTEN VAN MIJNWEBWINKEL.NL. Check. 1. Businessplan. Strategie en doelstelling, kosten en planning.

Checklist CHECKLIST T.B.V. OPZETTEN VAN MIJNWEBWINKEL.NL. Check. 1. Businessplan. Strategie en doelstelling, kosten en planning. Checklist 1. Businessplan Strategie en doelstelling, kosten en planning. Check 2. Juridische Voorwaarden KvK, Belastingdienst formulieren downloaden en invullen. Handelsnaam verzinnen. Domeinnaam registreren.

Nadere informatie

LES 2: WORDPRESS.COM. Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting

LES 2: WORDPRESS.COM. Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting LES 2: WORDPRESS.COM Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting Video s: https://www.youtube.com/playlist?list=plucz7ifg5tjtrbktrhdnf-vjebqtjmcby Tijd: 1 uur en 45 minuten

Nadere informatie

UITPLUIZEN Checklist om jouw (potentiële) klanten nog beter te kennen

UITPLUIZEN Checklist om jouw (potentiële) klanten nog beter te kennen UITPLUIZEN Checklist om jouw (potentiële) klanten nog beter te kennen Algemeen Brancheorganisaties Overkoepelende organisaties Samenwerkingsverbanden Vakbladen Seminars Banken Nieuwssites Kranten YouTube

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelformule App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

handleiding stip website

handleiding stip website handleiding stip website Ontwerp en realisatie website Ontwerpgroep Lale www.lale.n Inhoud - Inloggen CMS - Overzicht Dashbord en toegang tot andere Stip websites - Overzicht Homepage 4- Plaatsen en bewerken

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Handleiding voor bloggers

Handleiding voor bloggers Handleiding voor bloggers Maak jouw profiel compleet en publiceer blogs, aan de hand van dit document. Neem voor vragen contact op met Brechje Hollaardt (brechje@hypertekst.nl). 1) Aanmelden 1.2) Wachtwoord

Nadere informatie

NU SKIN: EEN SOCIALE ONDERNEMING NU SKIN-RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE MEDIA

NU SKIN: EEN SOCIALE ONDERNEMING NU SKIN-RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE MEDIA NU SKIN: EEN SOCIALE ONDERNEMING NU SKIN-RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE MEDIA 1 DIRECTE VERKOOP HET ALLEREERSTE SOCIALE NETWERK Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op persoonlijke verkoop wij profiteren van de kracht

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

{dashboard} Centraal aansturen en plannen van uw communicatiemiddelen

{dashboard} Centraal aansturen en plannen van uw communicatiemiddelen Centraal aansturen en plannen van uw communicatiemiddelen Inhoud Kenmerken en voordelen Plannen communicatiemiddelen Voor u? Specificaties Tarieven Snapshots Belangrijkste kenmerken en voordelen Vanuit

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Hoe social media integreren in een JCI-omgeving. Overzicht. Wie ben ik? Zaterdag 31 Augustus 2013 Dag van de Verantwoordelijken JCI. Wie ben ik?

Hoe social media integreren in een JCI-omgeving. Overzicht. Wie ben ik? Zaterdag 31 Augustus 2013 Dag van de Verantwoordelijken JCI. Wie ben ik? Hoe social media integreren in een JCI-omgeving Zaterdag 31 Augustus 2013 Dag van de Verantwoordelijken JCI 1 Overzicht Wie ben ik? Social media? Social media binnen JCI? Let s get loud(er) 2 Wie ben ik?

Nadere informatie

Handleiding voor praktisch gebruik van Twitter

Handleiding voor praktisch gebruik van Twitter Handleiding voor praktisch gebruik van Twitter Deze download is gekoppeld aan het Handboek Social media voor sportverenigingen. Meer informatie over dit handboek: http://www.clubbereik.nl/handboek. In

Nadere informatie

10 geboden voor je facebookpagina

10 geboden voor je facebookpagina 10 geboden voor je facebookpagina 1. Gebruik een pagina in plaats van een profieltje Veel scholen maken een facebookprofieltje aan van het type Onze Live Vrouw (=voornaam) en 'Instituut' (=familienaam).

Nadere informatie

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman De Facebook timeline is vernieuwd! Per 30 maart 2012 is de timeline door Facebook verplicht

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE

HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE In dit document vind je een instructie aangaande het vullen van je profielpagina in de expertisebank van de website van ONE. Inloggen in de expertisebank Om je profielpagina

Nadere informatie

Een Pinterest bedrijfspagina aanmaken. How To

Een Pinterest bedrijfspagina aanmaken. How To Een Pinterest bedrijfspagina aanmaken How To Over Pinterest Pinterest is een social media platform dat fungeert als een online prikbord. Overal op de wereld pinnen gebruikers afbeeldingen op eigen borden

Nadere informatie

Experts & Expertise (Webwijs) Handleiding. Ondersteunend Personeel. Versie 02-12-2015

Experts & Expertise (Webwijs) Handleiding. Ondersteunend Personeel. Versie 02-12-2015 Experts & Expertise (Webwijs) Handleiding Ondersteunend Personeel Versie 02-12-2015 Inhoudsopgave 1. Wat kan ik niet zelf aanpassen in Webwijs?... 2 1.1 Titulatuur... 2 1.2 Voorletters, tussenvoegsel,

Nadere informatie

Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook

Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook Deze download is gekoppeld aan het Handboek Social media voor sportverenigingen. Meer informatie over dit handboek: http://www.clubbereik.nl/handboek. In

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

maandag 17 oktober 2011 Paul de Bruijn eigenstijl

maandag 17 oktober 2011 Paul de Bruijn eigenstijl Het merk IK? tips om vooral jezelf te blijven Op het NET werken tips om online zichtbaar te zijn Mijn EIGEN stijl tips om herkenbaar te zijn Het merk IK? tips om vooral jezelf te blijven Hoe verkoop ik

Nadere informatie

LinkedIn - hoe meld ik mij aan?

LinkedIn - hoe meld ik mij aan? LinkedIn - hoe meld ik mij aan? Inhoud 1. Wat is LinkedIn?... 2. Aanmelden bij LinkedIn... 2.1 Registreren... 2.2 Uw profiel opbouwen... 3. De eerste handelingen op LinkedIn... 3.1 Navigeren met de menubalk...

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Twitter voor beginners MEDIAANS. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans. marketing bureau

Twitter voor beginners MEDIAANS. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans. marketing bureau MEDIAANS marketing bureau Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Starten met Twitter 3 2. Een Twitteraccount aanmaken 4 Personaliseren 6 3. Mensen gaan volgen 9 Twittergids 9 Zoeken op Twitter

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken Waarom Twitter inzetten? Laat je volgers weten waar je molen mee bezig is en waar ze jouw molen voor kunnen inschakelen. Zoek de interactie met je volgers. Vraag ze om raad, ervaringen met jouw bedrijf

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Aan de slag met IVZO.net

Aan de slag met IVZO.net Aan de slag met IVZO.net Inhoud Wat is IVZO.net?...1 Account aanmaken... 1 Stap 1: voor de eerste keer aanmelden... 1 Stap 2: profiel invullen... 3 Mijn dashboard... 3 Taakondersteuning voor uw thema...

Nadere informatie

OR en social media 1

OR en social media  1 OR en social media WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Yammer Twitte Youtube Social media Faceb Surveymonkey 27-2-2014 - v6 LinkedIn Skype WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 2 Waarvoor inzetten Informatie verstrekken Informatie

Nadere informatie

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar.

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. +

Nadere informatie

Mini-handleiding Hootsuite

Mini-handleiding Hootsuite Mini-handleiding Hootsuite versie 1.3 mei 2013 Index Goed om te weten voor je begint... 3 Account aanmaken... 4 Sociale netwerken toevoegen... 4 Gebruiken... 7 Overzicht 7 Menu 8 Inrichten - Kolommen toevoegen

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio Voordeligste advertentietarieven! Tarieven Beste bereik in de regio Alstublieft, de voordelen van Woonstijl Grootste woonmagazine van Nederland Gratis huis-aan-huis verspreid Grootste regionale woonbereik

Nadere informatie