Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept"

Transcriptie

1 Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015

2 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg- concept Rapport voor Saffier De Residentiegroep Datum 24 februari 2015 Auteurs Goedele Geuskens (TNO) Laudry van der Meer (TNO) Sandra Geerlings (Saffier De Residentiegroep) Projectnummer Rapportnummer R10214 Contact TNO Goedele Geuskens Telefoon Healthy Living Schipholweg ZL Leiden Postbus DA Leiden T Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit document in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van onderliggend document aan direct belanghebbenden is toegestaan. Handelsregisternummer

3 Inhoudsopgave Samenvatting... i 1 Inleiding Aanleiding Nolenshaghe en Domus Nostra Nolenshaghe Domus Nostra Innovatief leef-, woon- en behandelconcept Doel Methode Model Design en onderzoekspopulatie Bewoners Contactpersonen Medewerkers De vragenlijsten Selectie en interpretatie van de resultaten Eigen regie van bewoners Controle over het leven Regie over dagbesteding, wonen, zorg en behandeling Regie in twee specifieke situaties: Schoonmaken en opstaan Belang van eigen regie Conclusie Kwaliteit van leven en tevredenheid over wonen, zorg en behandeling Kwaliteit van leven Tevredenheid met gezondheid Tevredenheid met de woonruimte, zorg en behandeling Samenhang tussen eigen regie enerzijds en tevredenheid met wonen, zorg en behandeling anderzijds Factoren die samenhangen met kwaliteit van leven Conclusie Betrokkenheid van de contactpersoon Bezoek aan de bewoner volgens de contactpersoon Betrokkenheid bij de zorg Betrokkenheid bij de toekomst van de organisatie Conclusie Arbeidstevredenheid van medewerkers Tevredenheid van medewerkers Factoren die samenhangen met arbeidstevredenheid Conclusie Conclusie...47

4 Bijlage 1 Vragenlijst bewoners...49 Bijlage 2 Vragenlijst contactpersonen...50 Bijlage 3 Vragenlijst medewerkers...51 Bijlage 4 Relaties...52 Bijlage 5 Antwoorden vragenlijsten...56

5 Samenvatting De langdurende zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Naast de hervorming van de langdurige zorg veranderen de maatschappelijke en professionele opvattingen over gezondheid. Hierbij treedt een verschuiving op van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag naar Mens en Maatschappij (M&M). Om deze reden ontwikkelt Saffier De Residentiegroep in Nolenshaghe en Domus Nostra een nieuw woonzorgconcept. Hierin staat het ondersteunen en stimuleren van de eigen regie van bewoners centraal en is het primaire doel om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Secundaire doelen zijn het vergroten van de betrokkenheid van mantelzorgers en het verhogen van de arbeidstevredenheid van medewerkers. Het nieuwe woonzorgconcept beoogt inhoudelijk en financieel toekomstbestendig te zijn. De veranderingen in Nolenshaghe en Domus Nostra worden gemonitord en bijgestuurd waar nodig door middel van een lerende evaluatie. Het doel van het project Lerende Evaluatie is om (1) een nieuw woonzorgconcept te ontwikkelen, (2) het effect van dit concept aan te tonen, (3) een toolbox op te leveren die andere organisaties handvatten biedt om een vergelijkbare transitie te maken. In het huidige rapport wordt de situatie in Nolenshaghe en Domus Nostra beschreven voordat de transitie naar het nieuwe woonzorgconcept is ingezet. Dit is van groot belang om het effect van het nieuwe woonzorgconcept in een later stadium te evalueren. Daarnaast biedt deze zogenaamde 0-meting aanknopingspunten voor het opstellen van het interventieplan dat wordt gebruikt om de transitie te maken. Voor de 0-meting deden 50 bewoners van Nolenshaghe (49%) en 65 bewoners van Domus Nostra (77%) met een zware tot zeer zware zorgvraag mee aan een interview, en vulden 85 eerste contactpersonen (47%) en 119 medewerkers (34%) een vragenlijst in. De vragenlijsten bevatten zowel open als gesloten vragen. De dataverzameling vond plaats van oktober tot december Onderstaand bespreken we de resultaten aan de hand van de vier vragen die centraal stonden in het onderzoek: 1. In hoeverre beschikken bewoners over eigen regie? Eigen regie betekent voor Saffier De Residentiegroep dat bewoners hun eigen leven coördineren met als doel om volgens de bewoner - een goed leven te leiden. In het huidige onderzoek is dit geoperationaliseerd als (mee)beslissen over wonen, dagelijkse activiteiten, zorg en behandeling. Het onderzoek toont dat een minderheid van de bewoners meestal of altijd meebeslist over hun zorg en behandeling. In Nolenshaghe beslist de meerderheid wel mee over de activiteiten die zij op een dag doen, terwijl in Domus Nostra ook op dit terrein een minderheid aangeeft mee te beslissen. Het beeld dat op dit moment een deel van de bewoners wel en een deel van de bewoners niet (mee)beslist wordt bevestigd wanneer we focussen op de eigen regie bij het schoonmaken van de woning en het opstaan. Hierbij blijkt ook dat de bewoners die in overleg treden met medewerkers, en naar wiens wensen (deels) geluisterd wordt, regelmatig aangeven dit prettig te vinden. Bewoners die weinig regie ervaren vinden dit overigens niet altijd vervelend. Sommigen kiezen er daarnaast zelf voor om geen regie te pakken. i

6 Hoewel zowel bewoners als contactpersonen waarde hechten aan het feit dat de bewoner (mee)beslist over de zorg en/of behandeling, geven de meeste contactpersonen aan dat verzorgenden/verpleegkundigen en artsen hoofdzakelijk de beslissingen nemen. De contactpersonen geven als reden dat zij hier het meeste verstand van hebben, dat de bewoner niet in staat is om te beslissen, of dat dit uit gewoonte zo gaat. Medewerkers vinden het belangrijk dat bewoners meer eigen regie hebben. Echter, de meerderheid van de medewerkers denkt dat bewoners hier niet toe in staat zijn of twijfelt of zij dit kunnen. 2. Wat is de kwaliteit van leven van bewoners en met welke factoren hangt dit samen? Voor Saffier De Residentiegroep heeft kwaliteit van leven betrekking op hoe de bewoner zelf zijn of haar leven ervaart. De meerderheid van de bewoners ervaart zijn/haar leven als voldoende tot zeer goed. Verschillende factoren hangen (bij verschillende groepen bewoners) samen met de ervaren kwaliteit van leven, namelijk tevredenheid met de woning, zorg, behandeling en eigen gezondheid, gehoord worden wanneer je aangeeft dat iets verbeterd kan worden in de zorg en ervaren controle over dingen die je overkomen in het leven. Bij de tevredenheid met de woning lijken onder andere de sfeer en het contact met medebewoners (woning) een rol te spelen. Bij de tevredenheid met de zorg en behandeling lijken communicatie met medewerkers en de geboden structuur, naast andere factoren, van belang. Hoewel de eigen regie in het huidige onderzoek niet samenhangt met de ervaren kwaliteit van leven, is het feit dat bewoners in open vragen aangeven het prettig te vinden wanneer zij inspraak hebben bij de schoonmaak van hun woning en het opstaan een indicatie dat eigen regie mogelijk wel van invloed is. 3. Hoe is de huidige betrokkenheid van de eerste contactpersoon bij de bewoner? Contactpersonen ondernemen recreatieve activiteiten met de bewoner, en met name in Nolenshaghe, verlenen zij hulp of zorg. Contactpersonen zijn over het algemeen tevreden met hun bezoek aan de bewoner en hun huidige betrokkenheid bij de zorg voor de bewoner. In Nolenshaghe ervaart minder dan de helft van de contactpersonen dat zij regelmatig of vaak betrokken worden bij de zorg voor de bewoner. De meerderheid van de medewerkers geeft echter aan contactpersonen, familie en/of vrienden regelmatig of vaak bij de zorg te betrekken. Behandelaren vormen hierop een uitzondering. Wanneer we contactpersonen vragen waarom zij tevreden zijn met hun bezoeken en betrokkenheid, vormt naast de waardering van de bewoner, het contact en de betrokkenheid van de medewerkers een belangrijke reden om tevreden te zijn. Een reden om ontevreden te zijn met het bezoek en de betrokkenheid bij de zorg is dat contactpersonen niet kunnen of willen voldoen aan hun eigen verwachtingen (bijv. vaker bezoeken) of die van de organisatie. Als contactpersonen iets willen veranderen aan hun huidige rol, geven sommigen aan meer tijd te willen doorbrengen met de bewoner, of tijd anders te willen doorbrengen. Anderen willen beter op de hoogte gehouden worden over de situatie van de bewoner en de aankomende veranderingen in de organisatie. 4. Welke factoren hangen samen met de arbeidstevredenheid van medewerkers? Arbeidstevredenheid geeft weer in hoeverre medewerkers, alles bij elkaar, tevreden zijn met hun werk. De meeste medewerkers zijn (zeer) tevreden met hun werk, met uitzondering van de behandelaren (34% (zeer) tevreden). Factoren die samenhangen met een hogere arbeidstevredenheid zijn steun van de leidinggevende, tevredenheid met loopbaanmogelijkheden, trots op het werk, minder burn-out klachten en tevredenheid met de woningen van bewoners. ii

7 Tijdens de Lerende Evaluatie zal het vragenlijstonderzoek opnieuw worden uitgevoerd om het effect van de transitie naar het nieuwe woonzorgconcept te evalueren. Daarnaast worden in dit rapport aanbevelingen gedaan voor verdiepend (kwalitatief) onderzoek. iii

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Wegwijzers in de geboortezorg

Wegwijzers in de geboortezorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11285 Wegwijzers in de geboortezorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06

Nadere informatie

Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010.

Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010. TNO-rapport 031.21205/01.03 Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010. Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid

Nadere informatie

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk TNO-rapport KvL/GB 2010.033 Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Traag rende ik een smalle brug op, t water over

Traag rende ik een smalle brug op, t water over TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2007.391 12085 Meedoen in de Drechtsteden Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Evaluatie De Brug

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS 1.3

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS 1.3 TNO-rapport TNO-060-UT-2011-01904 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS 1.3 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen TNO-rapport KvL/JPB/2006/064 Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de Lange Monitor Woonvormen Dementie Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 08 09 Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie