Provincie kiest voor natuur,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie kiest voor natuur,"

Transcriptie

1 Noordstra, lepie Van: Verzonden: Onderwerp: IVN Gelderland [gelderland ivn.nl] woensdag 12september :54 IVN-nieuws no Inshtuut voor natuur educ,tie & duurzairnheid IVN Gelderland In deze nieuwsbrief Provincie kiest voor natuur, landschap en duurzaamheid Provinciale Werkgroep Betrokkenheid bij Natuur en Landschap Trenddag Ondernemen en Samenwerken Terugblik NME-Netwerkdag Gezocht: het beste groene buurtproject van Gelderland Inspiratiedag Duurzaam Leven? Gewoon Doen! Terugblik Duurzame Dinsdag Natuurwerk, voor groen vrijwilligerswerk IVN Gelderland Jansbuitensingel ABArnhem beleefde natuur Provincie kiest voor natuur, landschap en duurzaamheid Op woensdag 27 juni stemden Provinciale Staten over de voorjaarsnota, en het voornemen de structurele subsidie aan IVN Gelderland vanaf 2014 stop te zetten. Statenleden dienden een motie in om het belang van Natuur en milieu educatie te onderschrijven en natuuren milieu educatieve activiteiten te behouden in de jaren 2014 en In de motie benoemen Provinciale Staten het belang van: - de betrokkenheid van bewoners, organisaties en bedrijven bij de beleidsuitwerking natuur en landschap; - het vergroten van het eigen aarschap, het ontwikkelen van een kennisnetwerk en de inzet van vrijwilligers hierin; - kennisnetwerken en burgerparticipatie voor energietransitie en duurzaamheid. Toekomst van Natuur en Milieu Educatie IVN is samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) aan de slag gegaan met de uitwerking van de motie. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is hier vanuit Gedeputeerde Staten nauw bij betrokken. 1

2 Elk van de organisaties heeft een eigen focus op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid: GNMF is gericht op beleid, SLG op beheer en IVN op educatie, communicatie en participatie. De achterbannen (leden) van de drie organisaties overlappen deels, maar elke organisatie biedt haar achterban een specifiek soort ondersteuning. Samen bieden de organisaties meerwaarde voor de uitwerking van provinciale programma s. De gezamenlijke aanpak voor de komende jaren is gericht op de ondersteunende rollen van de organisaties richting hun achterbannen, en op het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij beleidsthema s. Dit gebeurt in nauw overleg met de provincie en aansluitend op kansen en mogelijkheden in de markt en samenleving. Al vanaf 2013 zal IVN Gelderland haar aanpak hierop aanpassen. Neem voor meer informatie contact op met Stefanie Janssen, coördinator IVN Gelderland. - Provinciale Werkgroep Betrokkenheid bij Natuur en Landschap De Provincie Gelderland gaat van start met de uitvoering van haar eerste eigen Gelderse natuur- en landschapsbeleid onder de titel Buiten Gewoon Groen. Het beleid omvat drie pijlers: 1. zorgvuldig omgaan met natuur en landschap: ontwikkelen en beheren van natuur; 2. maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten; 3. de ambities met natuur en landschap realistisch en betaalbaar houden. Op 12 juli is de provinciale werkgroep Betrokkenheid bi] Natuur en Landschap gestart, met deelnemers vanuit Provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties; Landschapsbeheer Gelderland, IVN, Natuurmonumenten en GNMF. IVN Gelderland betrekt al dertig jaar jong en oud bij natuur en landschap, en brengt in de werkgroep haar kennis van natuureducatie, communicatie en participatie in. (VN s netwerken van vrijwil ligersorgan isaties, bezoekerscentra en N ME centra laten leerlingen, burgers en recreanten de natuur beleven. Hiermee wordt de basis gelegd voor betrokkenheid bij - en vrijwilligerswerk in - natuur en landschap. In de werkgroep Betrokkenheid staat de 2

3 vraag centraal; hoe kunnen we het effect van al deze inspanningen vergroten? Neem voor meer informatie contact op met Linda IJmker, projectleider IVN Gelderland. Trenddag Ondernemen en Samenwerken 18 oktober Op 18 oktober 2012 organiseren IVN en GroenGelinkt de Trenddag Ondernemen en Samenwerken, in Den Bosch. Meld u aan en maak een keuze uit maar liefst 16 workshops waarin u de gelegenheid krijgen om informatie te halen en te brengen onder begeleiding van experts uit verschillende sectoren. Op welke vraag zoekt u een antwoord? IVN en GroenGelinkt zien dat de behoefte aan efficiënte samenwerking tussen NME-organisaties en verrassende partnerships met bedrijven groter is dan ooit. Net als het bereiken van nieuwe doelgroepen, meer ondernemerschap en klantlvraaggericht werken. Vandaar het thema voor de Trenddag: Ondernemen en Samenwerken. Programma Trenddag Plenair nemen we u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste trends. Daarna gaan we in een aantal interactieve workshops dieper in op trends rondom samenwerken en ondernemen en de rol hierin van GroenGelinkt; het zoek & informatiesysteem voor natuur en milieueducatie. Download de uitgebreide workshopbeschrjvingen om uw keus te maken. Praktische informatie Datum: Donderdag 18 oktober, Locatie: Helicon Den Bosch, Vlijmenseweg 1A Toegang: 30,- inclusief koffie, thee en afsluitend buffet Aanmelden: via NMEpodiurn. Terugblik NME-Netwerkdag: buitenschoolse opvang en duurzame gastlessen Tijdens de afgelopen Netwerkdag van Gelderse NME centra werd er volop kennis uitgewisseld en nieuwe 3

4 inspiratie opgedaan. Het ochtend-programma voor educatieve medewerkers stond in het teken van natuuren milieueducatie voor buitenschoolse- en kinderopvang. Zo werd er een marketingonderzoek gepresenteerd van Bezoekerscentrum De Grote Rivieren: Verschillende typen opvang hebben andere behoeften en mogelijkheden waarop je als NME centrum kunt inspelen. Duurzame gastlessen In het middagdeel lichtte de Werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling toe hoe zij werkzoekenden opleiden en inzetten als leskrachten voor het geven van energielessen op scholen. in Nijmegen, Duiven en Westervoort lopen al projecten, in samenwerking met gemeenten, UWV en NME-centra. Een interessante aanpak waarin ecologische en sociale duurzaamheid wordt gecombineerd. NME-netwerkdagen De NME-netwerkdagen vinden drie keer per jaar plaats voor leden van het Netwerk van Gelderse NME centra. IVN Gelderland adviseert over het programma, faciliteert de bijeenkomsten en stimuleert kennisdeling tussen de leden via Wilt u lid worden van dit Netwerk, neem dan contact op met WN. Gezocht: het beste groene buurtproject van Gelderland IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nI en SME Advies zijn op zoek naar de beste groene buurtprojecten van Nederland. Samen startten zij Groen Dichterbij, voor buren die zich samen inzetten voor een groenere buurt. Per provincie zoeken zij naar één Groen Dichterbij Icoonproject. De winnaars komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van maximaal Aanmelden kan tot 24 september op Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het vergroenen van de omgeving, waarbij groen als middel dient om de betrokkenheid en samenhang in de buurt te versterken. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke moestuin of het onderhoud van parkjes, boomspiegels en historische bomenrijen. Het project Groen Dichterbij is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Meer informatie op de site 4

5 Voor aanmelding, meer informatie en de voorwaarden kunnen geïnteresseerden terecht op Duurzaam Leven? Gewoon Doen! Kom op 22 september naar de inspiratiedag Duurzaam Leven? Gewoon Doen! in Wageningen, en maak kennis met initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Je krijgt handvatten aangereikt om zelf op lokaal niveau duurzame activiteiten te kunnen organiseren. Bekijk de fiver voor meer informatie of schrijf je meteen in. Duurzaam Leven? Gewoon Doen! Vaker fietsen, consuminderen, samen met je buren je eigen energie opwekken. Veel mensen gaan zelf aan de slag met duurzaamheid. Op deze inspiratiedag, georganiseerd door IVN in samenwerking met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, krijg je handvatten aangereikt om zelf op lokaal niveau met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ook kun je er contacten leggen om je eigen project op te zetten of te versterken. Echt iets voor jou? Schrijf je dan nu in voor deze inspiratiedag. Terugblik Duurzame Dinsdag Op dinsdag 4 september heeft staatssecretaris Joop Atsma, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdag koffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met 400 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland. Duurzame Dinsdag, de dag dat de samenleving met antwoorden komt Jaarlijks vindt op de eerste dinsdag van september (twee weken voor Prinsjesdag) Duurzame Dinsdag plaats op het Binnenhof. Op 4 september 2012 organiseerde IVN alweer de 14e editie. Op Duurzame Dinsdag wordt het Duurzame Koffertje aangeboden aan een vertegenwoordiger van het kabinet. Naast het aanbieden van het koffertje ontvangen mensen die zich al jaren inzetten voor een duurzamere samenleving het Duurzame Lintje. Kijk op de website van Duurzame Dinsdag welke initiatieven in de prijzen zijn gevallen, en wie een Duurzame Lintje opgespeld kreeg. 5

6 Natuurwerk, voor groen vrijwilligerswerk Natuurwerk Gelderland is het plafform voor vrijwilligers(-organisaties) op het gebied van natuur, milieu en landschap in de provincie Gelderland. Zoekt u nieuwe vrijwilligers of bent u juist op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan op wvw.natuurwerk.n1. Natuurwerk.nl is het online platform voor vrijwilligers( organisaties) op het gebied van natuur, milieu en landschap in de provincie Gelderland. Zoekt uw Organisatie vrijwilligers? Is er behoefte aan bijscholing voor vrijwilligers of heeft u zelf een interessant aanbod op dat gebied? Log dan snel in en plaats vacatures, cursussen en actualiteiten geheel kosteloos op de site. 6

Vijf jaar De Zwerfkei

Vijf jaar De Zwerfkei Nieuwsbrief juli 2009 Duurzaam Rivierenland Vijf jaar De Zwerfkei De stichting Duurzaam Rivierenland (SDR) is vanaf mei dit jaar vijf jaar actief vanuit het NME-centrum de Zwerfkei. De naam Zwerfkei is

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 VIA VIA

Werkprogramma 2013 VIA VIA Werkprogramma 2013 Vooruitblik op 2013 VIA VIA In december 1972 ging het Experiment Vrijwilligerscentrale in Arnhem en Tilburg van start. Een initiatief van de toenmalige (Arnhemse) CRM-minister Marga

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Module Een openbare ontmoetingsplek in de open lucht

Module Een openbare ontmoetingsplek in de open lucht Module Een openbare ontmoetingsplek in de open lucht Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Dorpshart Zieuwent; een ontmoetingsplek in het dorp 1 Colofon Zevenaar, 16 juni 2014 Kennisnetwerk

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H

N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H D O R P S R A A D W I J B O S C H 2 0 1 4, N U M M E R 1 N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H J A N U A R I 2 0 1 4 I N D I T N U M M E R : J A A R V E R S L A G D O R P S R A A D 2013

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Brengt kennis in beweging

Brengt kennis in beweging Brengt kennis in beweging brengt kennis in beweging Iedereen is expert. Of je nou een hooggeschoolde topspecialist bent, of een hobbyist die zichzelf het ambacht heeft aangeleerd, iedereen heeft een talent

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013

St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013 St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.... 2 2. Vernieuwende projecten aanpak kindermishandeling

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016 Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een onafhankelijk Rotterdams advies- en kenniscentrum op het snijvlak van onderwijs

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie