Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren"

Transcriptie

1 Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

2 Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren onderdeel van het werk is. Binnen de hele organisatie werken medewerkers, ook op eigen initiatief, continu aan kleine en grote verbeteringen. Zo ook professionals, zij zetten hun talent en ambitie in om de kwaliteit van het zorgproces verder door te ontwikkelen. Kwaliteit beweegt voortdurend en is niet te omvatten in één definitie of standaard. Elke klant is anders en elke organisatie heeft zijn eigen kenmerken en cultuur (zie recept 1 Wat is de smaak van onze organisatie? ). Waarden veranderen, cliënten veranderen, cultuur verandert en de wereld om ons heen verandert continu. Wat goed was, hoeft dat nu niet meer te zijn. Kortom, kwaliteit is maatwerk en het belang om blijvend scherp te zijn op mogelijke verbeteringen is groot. Verbeteren is meer dan droog de PDCA volgen. De kracht zit in de invulling van deze stappen, het succes wordt bepaald door de mensen! Echt blijvend resultaat bereikt u door het samen te doen: samen verbeteringen zien, samen waarde toevoegen aan processen en activiteiten en daarmee samen werken aan kwaliteit. Verbeteren is dus enerzijds het inrichten van een (ondersteunend en stimulerend) systeem, een systeem van kaders en instrumenten, en anderzijds een cultuur van continu verbeteren. Ingrediënten.. Ingrediënten Aan verbetermogelijkheden is vaak geen gebrek binnen zorgorganisaties. Hoe krijgen we zicht op verbetering? Hoe volgen we de verbeteracties op? Hoe brengen we energie en creativiteit in het verbeteren en hoe enthousiasmeert u medewerkers om hun bijdrage te leveren? De PDCA-cyclus blijft een krachtig instrument om uw verbeterproces aan op te hangen. Het uiteindelijke succes wordt echter bepaald door hoe u het invult, passend bij uw organisatie. We maken onderscheid in meten en merken. Het meten is uitgewerkt in recept 4 Hoe meten we praktisch onze resultaten?. Dit recept richt zich op het merken. Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 1

3 Hiervoor zijn de volgende ingrediënten nodig: Organisatie Leiderschap dat gericht is op ruimte in de organisatie voor ontwikkeling, verbetering en innovatie: leren van medewerkers en verbeteren innoveren van processen als randvoorwaarde om als organisatie toekomstbestendig te zijn Zicht op verbetering Verbeterinstrumenten en methodieken Bewuste keuze van instrumenten en methodieken Samenhang Zichtbare opvolging van verbeteracties Communicatie van succesvolle resultaten En voor de echte smaak: Gedrag en cultuur Wijze van enthousiasmeren en aandacht voor elkaar Meelopen van bestuur en management in het primair proces, meelopen met uw collega s en delen van succes Balans van snelle acties en resultaten en grotere verbeterplannen Verbeterteams De PDCA-cyclus blijft een krachtig instrument om uw verbeterproces aan op te hangen. Het uiteindelijke succes wordt echter bepaald door hoe u het invult, passend bij uw organisatie. Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 2

4 1...5 Bereidingswijze Verbeteren is meer dan de PDCA, meer dan het inzetten van verbetermethodieken en ook meer dan plannen op papier. Onderstaand model geeft aan hoe de organisatie, gedrag, cultuur en verbeterinstrumenten en -methodieken zich tot elkaar verhouden. Verbeteren is in de eerste plaats mensenwerk: mensen signaleren de verbeteringen en geven er handen en voeten aan. Maar ook organisatiewerk, de organisatie stimuleert, volgt, borgt en deelt successen. Een organisatie stimuleert medewerkers om met verbeteringen aan de slag te gaan en faciliteert dit. En daarnaast is het van belang om een (bewuste) keuze te maken voor bijpassende verbetermethodieken: dit is geen doel op zich! Methodieken en instrumenten moeten aansluiten op het doel en worden in samenhang vormgegeven om aandacht te geven aan zowel het plannen en doen als aan het evalueren en verbeteren op een wijze die bij de organisatie past. Werk aan verandering in houding en gedrag en enthousiasmeer: zorg voor een cultuur van continu verbeteren Veranker kwaliteit (en dus verbeteren) duurzaam in de organisatie door leiderschap, inzicht, structuur, kaders en ruimte Gedrag en cultuur Organisatie Verbetermethodieken en instrumenten Maak een bewuste keuze voor verbetermethodieken (aansluitend op het doel en gewenste resultaat) en doorloop de methodiek gestructureerd Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 3

5 De organisatie Belangrijk is een visie op continu verbeteren vanuit de top van de organisatie. Leiderschap dat gericht is op ruimte in de organisatie voor ontwikkeling, verbetering en innovatie. Dat leidt ertoe dat een organisatie ook wordt ingericht als lerend en voortdurend verbeterend, dat het wordt opgenomen in functieprofielen en TVB s en dat er indirecte tijd wordt vrijgemaakt in de teams om tijd te besteden aan kwaliteit en verbeteren. Dit is een randvoorwaarde die ingevuld moet zijn voordat u met de verdere ingrediënten aan de slag gaat. De organisatie zorgt dat verbeteren gedaan wordt en ook daadwerkelijk mogelijk is. In recept 8 Wat is het belang van leiderschap? gaan we verder in op leiderschap bij verandering. We gaan in dit recept alvast in op één van de onderdelen: de organisatie en leiding geeft aandacht aan verbeteren! Betrokkenheid en aandacht: zicht op de zachte kant Zicht op verbetering is nodig om resultaten te verantwoorden, acties te evalueren én om de medewerkers te stimuleren. Zicht op verbeteren heeft een meetkant en een merkkant. Over de meetkant leest u alles in recept 4 Hoe meten we praktisch onze resultaten?. Naast het meten, is ook het merken een belangrijke graadmeter. Hierbij gaat het om persoonlijke aandacht, merkbare aandacht en het opmerken van verbetering. Hoe geeft u dit vorm? We hebben het hier over aandacht op verschillende niveaus in de organisatie, die u in kunt zetten als zachte verbeterinstrumenten: Zichtbaar zijn! Professionals en leidinggevenden vragen aan de cliënt hoe de verbetering eruit moet zien en of een verbeteractie gemerkt is. Wat vindt de cliënt? Wat zou anders of beter kunnen? Leverde het wat op? Zichtbaar zijn op de afdelingen geldt niet alleen voor de professional maar ook voor de leidinggevenden en het bestuur. Ervaren, luisteren en observeren! Hoe gaat het er nu in de praktijk aan toe? Dat is niet af te lezen uit cijfers en dashboards. Dat moet u zien en beleven. Management, leidinggevenden en bestuur lopen mee met de professionals. Niet één keer, maar regelmatig. Wat vindt de professional? Wat zie ik als manager/bestuurder? Wat kan beter? Ruimte! Management, leidinggevenden en bestuur luisteren naar de cliënt en medewerker. Goede voorstellen kunnen rekenen op de juiste investering: ICT, financieel, tijd, etc. Aandacht motiveert en geeft vertrouwen dat uw bijdrage aan verbeteren waardevol is!. Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 4

6 Verbeterinstrumenten en methodieken Aan methodieken en instrumenten geen gebrek. Ze hebben allemaal een vergelijkbaar doel: het oplossen van een probleem en verbeteren. En instrumenten en verbetermethodieken zijn nooit een doel op zich. Hoe vaak gebeurt het niet dat een methodiek aansprekend wordt gevonden en daarom wordt ingezet? Dat is niet de kracht. De kracht van instrumenten zit in een bewuste keuze voor de juiste methodiek/instrument en in de manier waarop u deze inzet. Ofwel: de toepassing. Een bewuste keuze Instrumenten en methodieken hebben elk een eigen achtergrond en focus, daardoor passen ze niet altijd even goed bij elk doel. In de Kwaliteitswijzer van recept 1 Wat is de smaak van onze organisatie? beschreven wij hoe u tot een bewuste keuze van instrumenten en methodieken kan komen. Hier zoomen we in op de verbetermethodieken en instrumenten die bijdragen aan de merkkant. De eerste vraag is dus: wat is hierin voor u belangrijk en wat is het gewenste resultaat? Vervolgens kijkt u naar de best passende route. Pas dan kan beoordeeld worden welke methodiek of instrument (of combinatie van methodieken en instrumenten) hierbij aansluit(en). Wilt u bijvoorbeeld medewerkers de verbeteringen leren zien en/of voor een bepaald proces de waardetoevoegende activiteiten vergroten, dan is het instrument waardestroomsessie (Lean) passend. Ook audits maken verbeterpotentieel zichtbaar. Maar zoekt u daarnaast naar hoe de praktijk eruit ziet ten opzichte van de theorie, of wilt u kwaliteitsbewustzijn vergroten, dan is de keuze voor de interne audit juist passender. En zo kunnen we doorgaan. Soms leidt het gewenste resultaat naar de bekende instrumenten en misschien ook naar een nieuw instrument, of een nieuw ontwikkeld instrument. Sta stil bij wat u wilt bereiken en maak vanuit daar een keuze. Aan de slag: leuk, praktisch en haalbaar Minstens zo belangrijk is hoe de methodiek of het instrument wordt ingezet. U kunt een interne audit droog inzetten en u kunt dat op creatieve wijze doen. Het laatste zal meer effect sorteren. Maar ook de praktische organisatie is belangrijk: u kunt een waardestroomsessie houden met een team dat veel zin heeft, maar onvoldoende vertegenwoordiging biedt voor het proces dat u onder de loep neemt. De resultaten zullen dan beperkt zijn. En een grote valkuil in de toepassing van methodieken: de tijd en de ruimte voor daadwerkelijk verbeteren. U kunt aan de slag gaan, maar als er vervolgens geen verbetering tot stand komt, omdat het niet kan zonder dat het gecommuniceerd is (bijvoorbeeld door ICT), of Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 5

7 omdat de afdelingen of leidinggevende het tegenhouden (vanwege bijvoorbeeld onbekendheid of tijdgebrek), is het enthousiasme snel geblust. Voorkom dit, neem echt de tijd voor verbeteren en maak het leuk! Samenhang U vergroot de toegevoegde waarde door instrumenten in samenhang met elkaar in te zetten. Waar kunt u integreren? Waar vullen instrumenten elkaar aan? Het Verbeterlandschap is een handig middel om overzicht te scheppen. Waaruit komen verbeteringen in ons proces voort? Doel: Wat willen we met dit instrument/ deze bron bereiken? Cliëntenparticipatie Proceseigenaar Procedure Waar gaat het Vastlegging in KMS naartoe? Opvolging Klanttevredenheid Verzamelen gegevens, analyseren, trends bepalen en terugkoppelen naar... Klachten Interne audits Actief ondersteunen bij verbeterprojecten Incidenten Monitoren opvolging verbeterpunten... Figuur 1: Verbeterlandschap Zichtbare opvolging van verbeteracties In recept 4 gingen we uitgebreid in op het stellen van de juiste doelen en inzichtelijk maken van resultaat. Hier gaan we in op de merkkant en menskant: aan de slag met de verbetering. Door de hele organisatie heen worden diverse verbeteracties opgezet. Om door de bomen van al het verbeterpotentieel het bos te blijven zien is de Verbetermeter een handig hulpmiddel. Het houdt uw medewerkers aangehaakt en geeft u duidelijk overzicht van de voortgang. Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 6

8 De Verbetermeter is een harde tool, die aan deze zachte kant bijdraagt. In feite is de Verbetermeter meetinstrumentoverstijgend. Het toont op metaniveau de status van uw verbeterproces en is voor iedereen inzichtelijk. En inzicht motiveert! Acties kunnen op deze wijze effectief worden opgevolgd. Wat bereikt u met een praktische tool voor verbeteringen? Overzicht van alle verbeteracties (centraal en decentraal) Mogelijkheid tot prioriteren: wat doen we wel en wat doen we (nu) niet Inzicht in de voortgang van lopende verbeteracties Inzicht in trends Uitwisseling van best practices Professionals en ondersteunend personeel zien wat er speelt en worden gestimuleerd om de acties op te volgen. Lees meer over de Verbetermeter op: Gedrag en cultuur Verbetertrajecten waarin de medewerkers zelf hun werkprocessen analyseren en verbeteren dragen bij aan betrokkenheid. Medewerkers leren de bril van continu verbeteren toe te passen in hun eigen praktijk. Hoe? In het groot : verbeterplannen en verbeterteams. In alle processen zijn verbeteringen te vinden die direct resultaat opleveren voor kwaliteit: meer tijd voor de cliënt, minder administratieve last, betere registraties en opvolging, betere afstemming, etc. Door de medewerkers (van primair proces tot ondersteunende afdelingen) zelf hun proces te laten analyseren ontstaat draagvlak voor verbeteringen: het is nu hun eigen plan en doel! 1) Leren zien en verbeteren: waardestroomanalyse en verbeterteams: 1 Onderzoek het verbeterpotentieel van de eigen processen of organisatiebrede processen (over de afdeling heen) met behulp van waardestroomanalyses: medewerkers kijken vanuit de klantwaarde naar het proces en onderscheiden de waardetoevoegende, noodzakelijke en verspillende activiteiten. Dit levert nieuwe inzichten en stimuleert de verbeterblik! Prioriteitensessie: wat pakken we als eerste op? Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 7

9 Verbeterteams kunnen aan de slag met de verbetering met behulp van laagdrempelige methodieken: -- A3-methodiek voor probleemoplossing -- 5 x waarom -- Visgraatdiagrammen -- Brainstorm 2) Door het oog van de ander: Geef terugkoppeling op de audits en vraag om verbetervoorstellen van de locaties/cliënten en medewerkers. De cliënt aan het woord: storytelling-onderzoek bij de cliënten. 2 In het klein : snelle verbeteracties met direct resultaat. Resultaat moet niet te lang op zich laten wachten. In de waan van alledag is het al snel een grote opgave om een verbetertraject uit te voeren. Zorg daarom voor een goede balans tussen de grotere trajecten en kortcyclisch verbeteren met snel resultaat. Dat maakt medewerkers (en cliënten) enthousiast voor verbeteren! 1) Kortcyclisch verbeteren: hoe scoren we vandaag op de zorg? 1 Elke locatie/afdeling/team heeft minimaal drie vragen die zij elke maand bij de cliënten afnemen. Er is een minimale score (bijvoorbeeld en 8 op een 10-punt schaal). Als deze score niet wordt gehaald, gaan de medewerkers in gesprek met de cliënt en voeren direct verbetering door. 2) Kortcyclisch verbeteren: de kleine verbeteringen op eigen werkgebied. 2 Uit de waardestroomanalyse komen ook altijd kleine verbeterpunten naar voren, waarvoor geen verbeterteam opgericht hoeft te worden. Gebruik deze kleinere en makkelijk uitvoerbare verbeteringen om medewerkers enthousiast te maken en houden voor verbeteren. Communicatie van succesvolle resultaten Resultaat bereiken is leuk. Het delen van het succes nog leuker. Het enthousiasmeert om door te gaan, het laat zien dat het de investering waard is en het beloont de betrokkenen die het succes hebben behaald. Bovendien is het delen van succes van belang om van elkaar te leren. Wat hebben we gedaan? Wat leverde het wie op en hoe deden we dat? Mooi om te delen in bijvoorbeeld nieuwsberichten, portretten of op intranet. Zorg dus dat u stilstaat bij succes: de grote én kleine resultaten! Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 8

10 Variatietips uit het veld TIP 1 Deel uw successen! Heeft de afdeling een goede score op cliënttevredenheid: geef ze dan ook een platform om dit te delen. TIP 2 Kom terug op eerdere resultaten uit de audits en kijk wat is veranderd: kom niet alleen terug bij een volgende audit maar doe dat spoedig na de audit! TIP 3 Gebruik verbeterborden. Om medewerkers te stimuleren om continu te verbeteren in het dagelijks werk, is het goed regelmatig stil te staan bij hoe het gaat en welke acties zijn ondernomen, wat het resultaat is en welke acties nu kunnen volgen. TIP 4 Bepaal voor elk verbeterinstrument met welk doel u het inzet. Geen helder doel? Onduidelijke toegevoegde waarde? Overweeg dan het instrument te schrappen. Het Verbeterlandschap helpt u overzicht te creëren van alle in uw organisatie ingezette instrumenten. Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 9

11 Het smaakpanel zegt Maak een kwaliteitsplan met alle verbeterplannen die er zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de instrumenten. Evalueer dit minimaal twee keer per jaar met een stoplichtenmethodiek. Alles staat in het teken van verbeteren. Het werkelijke succes van een verbeterinstrument wordt bepaald door hoe het wordt ingezet. Laat mensen meedenken over passende instrumenten. Zo komt u tot creatieve ideeën, waar u zelf misschien niet meer aan denkt. Heel veel verbeteracties? Prioriteer ze dan en focus! Bijvoorbeeld door te kijken in hoeverre ze aansluiten bij uw missie en visie of bij geformuleerde speerpunten. Recept 5. Hoe faciliteren we verbetering? - 10

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid. Robert van Loon Client Services Director

Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid. Robert van Loon Client Services Director Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid Robert van Loon Client Services Director Inhoud Waarom sturen op klanttevredenheid? Hoe effectief feedback verzamelen? Hoe je medewerkers betrekt en

Nadere informatie

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden LEAN LEIDERSCHAP Een kwestie van vertrouwen Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden DOEL AGENDA Definities van lean Soorten leiderschap Lean leiderschap; principes en profiel Reflectie Hoe word je een lean

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ!

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Niet alleen toevoegen maar ook opruimen Een handleiding van de Opruimdienst als hulpmiddel voor jouw team Handleiding

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Lean & ISO A match made in heaven?

Lean & ISO A match made in heaven? Lean & ISO 9001 A match made in heaven? Agenda Wat is ISO 9001 en wat is Lean? pag. 3 Waarom ISO 9001 + Lean? pag. 4 Hoe Lean ISO 9001 kan ondersteunen pag. 5 2 ISO 9001 geeft de normen aan voor een goed

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? Een recept voor een goede interne en externe profilering in de keten

Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? Een recept voor een goede interne en externe profilering in de keten Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? Een recept voor een goede interne en externe profilering in de keten Het gerecht Het resultaat: een stevige interne en externe profilering en een

Nadere informatie

Managers stimuleren een topsportmentaliteit en de ontwikkeling van medewerkers die aansluit op de organisatie doelen.

Managers stimuleren een topsportmentaliteit en de ontwikkeling van medewerkers die aansluit op de organisatie doelen. Stimuleren en Inspireren Managers hebben een gedeelde visie op de organisatie (WHY). Dragen deze met enthousiasme uit en inspireren daarmee medewerkers. Managers stimuleren een topsportmentaliteit en de

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy!

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! TRAININGEN INTERNE AUDITS Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! Continue kwaliteitsverbetering met de trainingen van Q-Academy Q-Academy heeft als voorloper in auditopleidingen een uniek aanbod

Nadere informatie

Recept 8: Wat is het belang van leiderschap? Een recept voor het leiden van diepgaande verandering

Recept 8: Wat is het belang van leiderschap? Een recept voor het leiden van diepgaande verandering Recept 8: Wat is het belang van leiderschap? Een recept voor het leiden van diepgaande verandering Het gerecht Het resultaat: leiders die inzicht hebben in wat nodig is om een diepgaande verandering te

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Weekstart Keek op de Week

Weekstart Keek op de Week Weekstart Keek op de Week Het WAAROM van de Weekstart? Roll up van de afgelopen week zorgt voor focus op hulpvragen die uit de afgelopen week zijn gekomen en geeft de mogelijkheid de opgeloste hulpvragen

Nadere informatie

Pas op van onderen!!!

Pas op van onderen!!! Pas op van onderen!!! Lean Six Sigma bij de Gemeente Amersfoort Congres Samen Continu Verbeteren 18 februari 2016 Onze stad Onze organisatie 750 FTE 470 mio Regie gemeente 600 producten Onze producten

Nadere informatie

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten Analyseer 1. Meet de beleving van de gast. Meet regelmatig zodat je blijft monitoren en verbeteren. Tools voor gastbelevingsonderzoek: a. Klanttevredenheidsonderzoek, zoals NPO, stel vooral relevante vragen

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

G-NPS NPS voor de Publieke Sector

G-NPS NPS voor de Publieke Sector G-NPS NPS voor de Publieke Sector Via een ultrakorte vragenlijst verkrijgen overheden direct hanteerbare inzichten om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Klanten én de interne organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

ICT met zorg op maat

ICT met zorg op maat ICT met zorg op maat 1. MAATWERK ONDERZOEK VIA INTERNET Advies- en onderzoeksbureaus maken steeds meer gebruik van onderzoeken via het internet. Een snelle en doelgerichte respons, makkelijke distributie

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Cultuurmeting in de forensische praktijk. In samenwerking met GGZ Eindhoven

Cultuurmeting in de forensische praktijk. In samenwerking met GGZ Eindhoven Cultuurmeting in de forensische praktijk In samenwerking met GGZ Eindhoven Doel van een cultuurmeting Inzicht krijgen hoe de organisatie richting geeft aan cultuuraspecten met het oog op veiligheid en

Nadere informatie

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Ziekenhuizen De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Product Omgeving Gedrag WELKOM Wat voor manieren zijn er mogelijk om de kwaliteit binnen de horeca outlets van ziekenhuizen te

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

LEAN: EEN CONCRETE AANPAK. www.processpecialisten.nl

LEAN: EEN CONCRETE AANPAK. www.processpecialisten.nl LEAN: EEN CONCRETE AANPAK www.processpecialisten.nl STELLING Medewerkers leren denken in processen; Een sfeer creëren, waarin medewerkers worden gestimuleerd mee te denken in het aandragen van verbetermogelijkheden,

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Houttuinlaan 14 3447 GM Woerden t 0348 493000 f 0348 493009 info@cczorgadviseurs.nl www.cczorgadviseurs.nl Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Verpleegkundig

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Samen Voor de Patiënt

Samen Voor de Patiënt Samen Voor de Patiënt BarODag Februari 2017 VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Inhoud Samen Voor de Patiënt in het kort Showcases 3 Onderstaande link bevat een korte introductie van Samen Voor

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Continue verbeteren met de PDSA-Cyclus

Continue verbeteren met de PDSA-Cyclus Continue verbeteren met de PDSA-Cyclus Wanneer je op jullie dagbehandeling verbeteringen gaat doorvoeren, is het van groot belang om deze veranderingen te testen. Anders weet je uiteraard niet of wat je

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg 1a. Niveau De basis versterken. 1b. Kwaliteitsthema De basis versterken. Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

INTEGREREN. Het gerecht

INTEGREREN. Het gerecht Recept 6: Hoe beheersen we onze processen? Een recept voor controle waar het moet en loslaten waar het kan Het gerecht Het resultaat: een organisatie die vanuit visie stuurt op doelen en voortdurend een

Nadere informatie

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Aansluiten bij ouders Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Wie zijn we? Kind & Gezin Vlaanderen Afdeling Limburg Consultatiebureau voor zuigelingen een lange traditie Start: medische

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Handleiding Verbetercheck in teams

Handleiding Verbetercheck in teams Handleiding Verbetercheck in teams Praktisch hulpmiddel om de Verbetercheck in een team toe te passen 22 maart 2011 Betrokken partijen: Teksten en advies: Huub Pennock en Alex van der Wal 1 Inleiding De

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Onze Lean reis Door: Kees Vonk Secretaris-directeur Wie zijn wij? Waterschap Rivierenland is 1 van de 24 waterschappen in Nederland - 201.000 ha - 36 gemeenten - 950.000 inwoners

Nadere informatie

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens,

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens, e route naar een optimale bronregistratie in de ggz MyriaM Martens, consultant, Q-conSult arnhem 8 onderzoek naar de BronregistrAtie in de ggz Eind 2010 heeft de NVMA in samenwerking met Q-Consult een

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016 Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Programma 5 principes van Lean Huis van Lean Implementatie Lean is een manier om processen

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Wat is borging? Definitie Borging of verankering is: Structurele inbedding van lokale initiatieven Interventie of aanpak

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Doel en opzet van de scan

Doel en opzet van de scan Dr. Joyce Rupert Doel en opzet van de scan Organisaties inzicht geven in waar zij staan wat betreft cultuur en gedrag en aandachtsgebieden in kaart brengen ter verdere verbetering Compliance én participatie,

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Themabijeenkomst SPP. 14 november Marieneke Bijleveld

Themabijeenkomst SPP. 14 november Marieneke Bijleveld Themabijeenkomst SPP 14 november 2014 Marieneke Bijleveld Programma Presentatie - waarom doen we SPP? - hoe aangevlogen? - wat hebben we gedaan? - waar staan we nu? Waarom SPP? Het Bedrijfsplan de toegevoerde

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS

TRAININGEN INTERNE AUDITS Tekst: Luluk van de Water Astro, Alice Mulder Colofon De Q-Academy van Q-Consult verzorgt trainingen en opleidingen specifiek voor de Gezondheidszorg, Industrie en Letselschadebranche. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie