De vijf waarden van Rivas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vijf waarden van Rivas"

Transcriptie

1 De vijf waarden van Rivas

2 De toekomst is gisteren begonnen Er is veel gebeurd sinds diverse regionale zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten elkaar in 1994 opzochten om met enige regelmaat van gedachten te wisselen over vernieuwing van de zorg die al sinds jaar en dag zijn wortels in de regio heeft. Dit overleg was in 1999 uiteindelijk de bakermat van Rivas Zorggroep, toen drie organisaties met als werkveld respectievelijk zorg thuis, woonzorg en ziekenhuis- en verpleeghuiszorg hun krachten bundelden. Een zorggroep in beweging, in een maatschappij in beweging. Het zorgstelsel werd ingrijpend gewijzigd. Nieuwe spelers betraden het veld. Met de introductie van de marktwerking kwam een einde aan de strikte geografische toedeling van werkgebieden. Rivas-zorg is inmiddels goed geregeld in delen van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Belangrijker dan al deze veranderingen door omgevingsfactoren is dat Rivas bezig is te transformeren van zorginstelling naar gezondheidsonderneming. Iedereen wil immers graag zo lang mogelijk gezond zijn en blijven. Rivas ziet het als haar specifieke opdracht om mensen daarbij te helpen. Deze transformatie zal zich gaandeweg voltrekken, voortdurend meebewegend met de veranderende behoeften van de nog gezonde, maar ouder wordende cliënt die gaandeweg meer en andere zorg nodig zal hebben. Door preventie voorop te stellen komt ook de relatie cliënt-zorgverlener in een compleet ander perspectief te staan. Het is een duurzame, maar ook noodzakelijke ontwikkeling die niet alleen de kwaliteit van leven en welzijn van mensen vergroot, maar ook een oplossing biedt voor het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg. Hierin ligt dé grote uitdaging voor Rivas en haar medewerkers. Onze vijf kernwaarden vormen de leidraad om Rivas naar die toekomst te brengen. Pieter de Kort voorzitter directie Rivas Zorggroep 2

3 De vijf waarden van Rivas 1 Veiligheid De basis voor alle vertrouwen 2 Hoffelijkheid De toon die de muziek maakt 3 Uitstraling De inhoud zichtbaar gemaakt 4 Plezierig werken De bron van individuele inspiratie 5 Doelmatigheid De olie in het raderwerk 3

4 Inleiding De afgelopen decennia heeft de overheid meer en meer afstand genomen van haar zorgzame rol ten opzichte van de burgers. Dat leidde tot privatisering van allerlei sectoren en de daarmee gepaard gaande concurrentie, maar ook tot meer keuzevrijheid voor diezelfde burgers. In de huidige geprivatiseerde maatschappij is het niet langer de dienstverlener die bepaalt waar de dienst aan moet voldoen. De wensen en verwachtingen van de cliënt zijn bepalend en leidend - en dat geldt ook in de zorgsector. Wij moeten die verwachtingen waarmaken én overtreffen. 4

5 Al bij het ontstaan van Rivas Zorggroep in 1999 huldigden de pioniers de visie dat toegevoegde waarde in de gezondheidszorg het best gecreëerd kan worden door de zorg in een zogeheten keten aan te bieden: zorg op maat, naar wens van de cliënt, met de mogelijkheid voor een soepele overgang naar aanvullende of andere zorgvormen. De visie van toen is nog steeds geldig: kwalitatief hoogwaardige ketenzorg, gericht op de gezondheid van mensen uit de regio, was en is het centrale thema voor Rivas. Echter, het leveren van klantgerichte zorg alléén is in het huidige tijdsgewricht onvoldoende om je als zorgaanbieder te onderscheiden. Rivas zoekt dat onderscheid dan ook tevens in het zo lang mogelijk gezond houden van de inwoners van het verzorgingsgebied. Preventie is het sleutelwoord. Rivas geeft het gestalte in goede en nauwe samenwerking met alle denkbare partners in het zorgverleningsproces. Als mensen ondanks onze inspanningen op preventief gebied toch ziek worden, doet Rivas er alles aan om hen thuis, in de eigen omgeving, te genezen. Volgens de laatste medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, met de best denkbare instrumenten, op de manier die het best aansluit op hun belevingswereld. Als zij niet langer in staat zijn thuis te blijven wonen, heeft Rivas allerlei mogelijkheden voor kort of langdurig verblijf in één van onze locaties. Voor Rivas begint gezondheidszorg al thuis. Met ons brede scala aan zorgproducten kunnen we passende zorg leveren, in lijn met de specifieke of wisselende zorgbehoefte van de cliënt. Wanneer Rivas een bepaalde vorm van zorg niet zelf kan leveren, werken we daarin nauw samen met onze partners, om nu nog bestaande leemtes in de keten te vullen. Door deze filosofie in de dagelijkse relatie met onze cliënten daadwerkelijk vorm te geven, brengen we de kwaliteit van zorg op een hoog niveau. Met onze full service ketenzorg willen we verwachtingen waarmaken, maar ook overtreffen. Zo wil Rivas haar marktpositie de komende jaren verder versterken. De betrokkenheid van onze medewerkers is daarbij cruciaal. 5

6 De missie van Rivas De Rivas-visie is te vangen in twee zinnen, onze missie: 6

7 Rivas Zorggroep verbetert voortdurend de zorg in de regio: veilig, mensgericht, altijd beschikbaar, dichtbij en professioneel. Wij regelen de zorg die de cliënt wenst, direct en goed en wij helpen de cliënt gezond te blijven. 7

8 De vijf waarden van Rivas Om de missie te realiseren en toegevoegde waarde te creëren, zijn de volgende vijf waarden leidend. Zij vormen het karakter van Rivas, de basis voor ons denken en doen. In volgorde van belangrijkheid: 8

9 1 Veiligheid Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Veiligheid is de ultieme toetssteen voor alles wat Rivas onderneemt. 2 Hoffelijkheid Gastvrijheid, warmte en aandacht spelen een grote rol in de manier waarop cliënten onze zorg beleven. Bij ons zijn compassie, inlevingsvermogen en hartelijkheid in het contact met cliënten vanzelfsprekend. Rivas. Een goede werksfeer, collegialiteit en ontwikkelmogelijkheden staan hierbij hoog in het vaandel. 5 Doelmatigheid De druk op de financiële ruimte van zorginstellingen neemt toe. Dit geldt ook voor Rivas. Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde om de continuïteit in de zorgverlening te kunnen garanderen en vooral om die zorgverlening op een hoger plan te brengen en verwachtingen te kunnen overtreffen. 3 Uitstraling In al onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie, in alle locaties, maar ook in alle organisatie-uitingen is Rivas herkenbaar. Dat geldt ook voor de manier waarop we met cliënten en met elkaar omgaan. 4 Plezierig werken Rivas is trots op alle medewerkers en wil om die reden een goede werkgever zijn, zodat medewerkers ook trots kunnen zijn op 9

10 1 Veiligheid De basis voor alle vertrouwen Veiligheid is de eerste en belangrijkste voorwaarde om onze missie te kunnen realiseren. Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Kwaliteit van zorg, veiligheid van zorgverlening, in een veilige omgeving - deze drie zijn voor Rivas onlosmakelijk met elkaar verbonden. 10

11 Onze cliënten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van de zorg. We zijn dan ook dagelijks bezig om die veiligheid verder te verbeteren, onder meer door het ontwikkelen van passende richtlijnen en het opstellen van indicatoren. Een en ander is vastgelegd in het Rivas-brede veiligheidsbeleid. Veiligheid in denken en doen Veiligheid op papier is echter niet genoeg. Veiligheid moet verankerd zijn in het dagelijks denken en doen van iedereen. Vandaar dat binnen Rivas veel aandacht wordt besteed aan het bespreken van (bijna)incidenten en verbeterpunten. Want hoewel werk routine kan worden, mag dit voor veiligheid nooit het geval zijn. Veiligheid mag niet abstract blijven, het moet concreet worden. Om links/rechts-fouten bij operaties te voorkomen is markering een eenvoudig maar doeltreffend middel. Dit moet dan wel gebeuren op een moment dat de patiënt nog mee kan kijken. Regelmatig preventief onderhoud aan hulpmiddelen zoals tilliften in een verpleeghuis of rollators in een woonzorgcentrum kan veel (bijna)ongelukken voorkomen. Om veiligheid tot in de vezels van de organisatie te borgen, is samenwerking nodig. Veiligheid is complex en kan vanuit verschillende disciplines verschillend worden geïnterpreteerd. Openheid tussen betrokkenen en samenwerking bij het analyseren en oplossen van knelpunten dragen bij aan het creëren van draagvlak voor andere keuzes en het doorvoeren van verbeteringen. Veilige omgeving voor iedereen Naast openheid en samenwerking is ook een cultuur nodig waarin mensen elkaar aan durven te spreken en waarin zij een proces stop durven zetten wanneer daar aanleiding voor is. Professionele veiligheid kan alleen ontstaan wanneer sprake is van een klimaat waarin mensen elkaar accepteren en respecteren en waarin ze gevoelens, ervaringen en verwachtingen kunnen delen. In deze sfeer van vertrouwen ontstaan zekerheid, stabiliteit en duurzame relaties. Dat komt de continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorg ten goede. Veiligheid en verantwoording Zorginstellingen moeten zich kunnen verantwoorden, ook over de veiligheid binnen hun organisatie. Rivas streeft naar openheid en transparantie in de bedrijfsvoering. We nemen de veiligheid en privacy van cliënten en medewerkers nadrukkelijk mee in de externe en interne verantwoording en bij het afleggen van verantwoording over het bestuur van de organisatie. 11

12 2 Hoffelijkheid De toon die de muziek maakt We zien een trend naar intensivering van zorg. Daarmee wordt bedoeld dat in de manier waarop cliënten hun zorg ervaren niet alleen de zorg zelf van belang is. Bejegening en warme menselijkheid in de alledaagse omgang beïnvloeden die beleving in grote mate. Onderzoek toont aan dat het wat 5% van de klanttevredenheid bepaalt, het hoe 95%. 12

13 Hoffelijkheid is een woord waaraan iedere medewerker in het dagelijks werk een eigen invulling geeft: met gastvrijheid, warmte en aandacht; met compassie, inlevingsvermogen en hartelijkheid. Doen wat de cliënt wenst en verwacht is een vanzelfsprekendheid. Het overtreffen van die verwachting maakt de belevenis compleet en brengt klantenbinding tot stand. Dat extra maakt het waarschijnlijk dat de cliënt een volgende keer opnieuw kiest voor Rivas-zorg. Hoffelijkheid en Planetree Het overtreffen van (zorg)verwachtingen kan alleen als we zowel een professionele ( wat ) als een aandachtige relatie ( hoe ) met onze cliënten aangaan. Pas wanneer de individuele wensen bekend zijn, kan zorg op maat worden gerealiseerd. Dan begint de extra beleving, het hoe, dat de zorgperiode tot een goede, soms onvergetelijke herinnering maakt. Het zijn vaak juist de kleine dingen die het doen: de verzorgende die thuis bij de cliënt niet alleen helpt met douchen, maar ook vraagt of het zieke kleinkind inmiddels weer is opgeknapt. De verpleegkundige die voor de patiënt die het ziekenhuis verlaat de krukken al klaar heeft staan. Hoffelijkheid is niet iets wat zich alleen op de werkvloer afspeelt. Hoffelijkheid zegt iets over onze persoonlijkheid en over onze motivatie en is voor iedereen van toepassing die bij Rivas werkt of wil werken. Het Planetree-zorgconcept is vernoemd naar de plataan waaronder Hippocrates zijn leerlingen les gaf in de geneeskunst. Het staat voor zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Rivas is een van de eerste organisaties in Nederland die Planetree heeft omarmd. Alle medewerkers krijgen training in de toepassing van Planetree in de dagelijkse praktijk. Alle - omdat Rivas van mening is dat elke medewerker bijdraagt aan de realisatie van Planetree - binnen en buiten de zorg. Planetree-componenten Hartelijkheid en respect in de omgang Keuzevrijheid en beslisrecht Contact met familie en vrienden Lichamelijke steun en troost De eenheid van lichaam en geest Mogelijkheden tot aanvullende zorg Prettige omgeving Aandacht voor kunst en cultuur Smakelijk eten Contact met de wereld 13

14 3 Uitstraling De inhoud zichtbaar gemaakt In een zorgmarkt waar onderlinge competitie troef is, is het belangrijk dat mensen positief over Rivas denken. Daarvoor is het niet alleen van belang wát we doen, maar ook hóe we het doen. Geen inhoud zonder vorm. Met wat we beloven wekken we verwachtingen. Die moeten we elke dag waarmaken en liefst overtreffen. Het gaat om onderscheidend vermogen bij bestaande en nieuwe cliënten, bij medewerkers en potentiële medewerkers. Goed werk en een positieve uitstraling dragen bij aan een goede reputatie. Dat maakt Rivas aantrekkelijk, voor cliënten, voor medewerkers, voor verwijzers en voor zorgpartners. 14

15 Positieve beeldvorming roept positieve associaties op en draagt bij aan een toename van cliënten en tevredenheid van bestaande cliënten. Positieve beeldvorming draagt ook bij aan de wens van mensen om bij ons te werken, en daarmee aan een sterke positie op de arbeidsmarkt. Reputatie is een belangrijke marktwaarde. We streven er dan ook naar om die optimaal te benutten. Reputatie is een kwestie van consequent de goede dingen goed doen en daarover communiceren, binnen Rivas en via de media. Rivas zet hier de komende jaren fors op in. We willen graag dat de naam Rivas synoniem is voor gezondheid, oog voor mensen, kwaliteit, betrokkenheid. Rivas is bereikbaar. Rivas is dichtbij. Uitstraling in contacten Alle medewerkers en vrijwilligers die dagelijks hun best doen voor de cliënten van Rivas zijn, bewust of onbewust, ambassadeur van de organisatie. Nog niet iedereen is zich hier voldoende van bewust. Het blijft dus nodig om hier aandacht aan te schenken. Elk van ons is trots, is een visitekaartje van Rivas. Dat geldt niet alleen in directe contacten, maar ook in indirecte. Op tal van plaatsen komen allerlei mensen op diverse manieren in contact met de cultuur en de uitstraling van Rivas. Als een brief die een cliënt ontvangt zó geschreven is dat de cliënt zich begrepen en geholpen voelt, dan laat dat een positieve indruk na. Uitstraling in locaties Mensen maken Rivas. Maar ook de fysieke omgeving - de Rivaslocaties en terreinen - speelt een wezenlijke rol in de beeldvorming en uitstraling van de organisatie. Als de bewegwijzering op onze terreinen zo duidelijk is dat bezoekers onmiddellijk weten waar ze moeten zijn, dan voelen zij zich goed ontvangen. Terreinen en gebouwen voldoen natuurlijk aan de wettelijk verplichte eisen, maar onze visie op gezondheidszorg wordt mede zichtbaar gemaakt door de sfeer in en om onze locaties. Sfeer blijkt een cruciale factor in de individuele beleving van en waardering voor de zorg binnen de muren. 15

16 4 Plezierig werken De bron van individuele inspiratie Er is Rivas veel gelegen aan goed werkgeverschap. Gemotiveerde, trotse en betrokken medewerkers vormen een belangrijke voorwaarde om de ambities en de missie van Rivas waar te maken. 16

17 Daarbij gaat het om wederzijdse verantwoordelijkheid: goed werkgeverschap en goed werknemerschap kunnen niet los van elkaar worden gezien. We hebben die wederzijdse verantwoordelijkheid in de vorm van 10 afspraken voor beide partijen vastgelegd in Harten 10 (10 van Rivas, 10 van jou). Plezierig werken, met verantwoordelijkheid Een prettige werksfeer stelt niet alleen eisen aan de organisatie, maar ook aan de individuele medewerker en leidinggevende. Het nemen en dragen van verantwoordelijkheid staat bij ons centraal. Individuele verantwoordelijkheid is belangrijk voor veiligheid en kwaliteit. We moeten verantwoord, in vertrouwen, af kunnen wijken van regels en/of procedures als dit de zorgverlening ten goede komt. Individuele verantwoordelijkheid is ook belangrijk voor het werkplezier. Een medewerker die zijn verantwoordelijkheden kent en de ruimte krijgt ernaar te handelen, weet dat zijn aandeel het grotere geheel ten goede komt. Medewerkers die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het functioneren van hun team en ieders specifieke rol daarin op waarde kunnen schatten, voelen zich niet alleen met elkaar, maar ook met de organisatie verbonden. Plezierig werken en ontwikkelen De doelstelling om de zorg in de regio voortdurend naar een hoger plan te tillen, kan niet worden gerealiseerd zonder ruimte te bieden aan individuele medewerkers om zich continu te ontwikkelen. Ook deze ontwikkelingsmogelijkheden dragen bij aan plezierig werken. Binnen Rivas kan een ieder zich ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden, maar ook op dat van motivatie en persoonlijkheid. De Rivas Academy reikt managers daartoe extra kennis en kunde aan, de Kweekvijver voor teamleiders bereidt medewerkers voor op het kunnen coachen en leiden van een team. Plezierig werken en de arbeidsmarkt De komende jaren neemt de zorgvraag en de vraag naar gezondheidsondersteuning in Nederland aanzienlijk toe. Het aanbod van goede, gekwalificeerde medewerkers is naar verwachting onvoldoende om deze groei op te kunnen vangen. Vandaar dat we nu al begonnen zijn om onze positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Rivas wil op dit vlak een concurrerende partij worden. We willen de tevredenheid onder medewerkers vergroten en nieuw talent aan ons te binden. Talent met persoonlijkheid en motivatie, in zorg én ondersteuning, in combinatie met de juiste competenties, achtergrond, kennis en ervaring. 17

18 5 Doelmatigheid De olie in het raderwerk Rivas is een financieel gezonde zorginstelling. Ondanks dat is van achteroverleunen geen sprake. De wisselende wet- en regelgeving in alle sectoren van de zorg heeft tot gevolg dat financieel beleid, financiële vooruitzichten en financiële planningen per dag kunnen of moeten veranderen. Door de koppeling tussen werkelijke productie en financiering zien veel zorginstellingen hun inkomsten dalen. 18

19 Rivas is verplicht om aan te tonen dat zij haar financiële huishouding op orde heeft. Vanuit zorgverlenersoogpunt doen we dit primair voor onze cliënten. Omdat we kiezen voor kwaliteit en continuïteit van zorg en preventie willen we transparant zijn in onze (financiële) keuzes en de consequenties ervan. Maar ook in de markt is financiële gezondheid een dwingende voorwaarde voor het (mogen) leveren van zorg. Daarnaast willen we graag dat onze medewerkers zich medeverantwoordelijk voelen voor de Rivas-financiën. Vanuit de gedachte dat alle beetjes helpen, kunnen we daar allemaal aan bijdragen. Doelmatigheid en beleid De overheid ziet de kosten van zorg stijgen tot grote hoogte, zo zelfs dat de zorg in de toekomst onbetaalbaar dreigt te worden. Doelstelling voor de overheid is dan ook om die kosten te reduceren of meer gezondheid per euro te realiseren. Alle zorgorganisaties hebben ermee te maken, Rivas dus ook. De daaruit voortvloeiende stelselwijzigingen zijn de afgelopen jaren aan de orde van de dag geweest en zullen dat de komende jaren ook blijven. De voornaamste overeenkomst in deze wijzigingen is dat zij de nadruk leggen op doelmatige zorg en op ketenfinanciering. Voor Rivas is dit een voordeel: ketenfinanciering sluit exact aan op onze ketenfilosofie. Doelmatigheid en kansen Waar overheidsbeleid zich toespitst op het beteugelen van de kosten van de gezondheidszorg, biedt deze beperking Rivas ook kansen. Financiële doelmatigheid dwingt efficiënte dienstverlening af, en daar zijn onze cliënten uiteindelijk mee gebaat. Een tweede kans ligt op het vlak van het verhogen van de effectiviteit en innovatie: door huidige processen en projecten efficiënter en effectiever te organiseren en uit te voeren, creëren medewerkers zelf ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Die ruimte kan ook worden aangewend om iets extra s te doen voor cliënten van Rivas. Daarmee hebben doelmatigheid en effectiviteit direct een weerslag op het overtreffen van verwachtingen en dus op het realiseren van onze missie. 19

20 236-03/10 Rivas Zorggroep / Procomm Rivas Zorggroep Postbus AB Gorinchem Rivas Zorglijn (lokaal tarief)

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Planetree Van goed naar beter met Planetree Algemene informatie >> Planetree Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Planetree Van goed naar beter met Planetree Algemene informatie >> Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte zorg centraal

Nadere informatie

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben marita@planetree.nl BEWONER, CLIENTEN EN MEDEWERKER CENTRAAL? ANGELICA THIERIOT Haar droom is zorginstellingen te creëren, waar mensen zich direct al

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE. Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg

De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE. Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg Betere Zorg Helende Omgeving COMPONENTEN MENSGERICHTE ZORG 1. 2. 3. 4. 5. Menselijke interactie

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

SPOORVISIE 2030 oktober 2013

SPOORVISIE 2030 oktober 2013 SPOORVISIE 2030 oktober 2013 Name Position Date Written by: Spoorvisie 2030 24/10/2013 History of Changes Version Date Content of Modification 0 24/10/2013 First draft Document reference: Document name:

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Een inspirerende werk- en opleidingsomgeving

Een inspirerende werk- en opleidingsomgeving Een inspirerende werk- en opleidingsomgeving Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen Wonen in Mariahof en Scholtenhof De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen ThuisZorg en plusdiensten Algemene informatie Goede zorg die vertrouwd voelt 1 2 Inhoud Goede zorg die vertrouwd voelt 5 1.

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Zorg balans 2011 2012 2013 2014 2015

Zorg balans 2011 2012 2013 2014 2015 Zorgbalans 2011 2012 2013 2014 2015 Savant Zorg op weg naar 2015 Vanwaar deze brochure? In deze brochure geven we aan waar we de komende vier jaar aan gaan werken en waar we in 2015 willen uitkomen. Begin

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Verpleeghuis. Oudshoorn

Verpleeghuis. Oudshoorn Verpleeghuis Oudshoorn Onze visie We willen allemaal graag gezond en vitaal ouder worden. Maar dat hebben we niet altijd zelf in de hand. Soms stelt het leven ons onverwacht voor moeilijkheden en hebben

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Januari 2013 Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Als we het samen doen,

Nadere informatie

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Mijnseniorwinkel.nl Een initiatief van Oog en oorhuis! Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Zoals in de compacte versie van dit rapport al is

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling NVT NVT NVT NVT

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling NVT NVT NVT NVT Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Marketingstrategie bij Reinaerde

Marketingstrategie bij Reinaerde Marketingstrategie bij Reinaerde Zorgmarketingplatform 29 november 2007 www.zorgmarketingplatform.nl Joost Hamelynck, manager communicatie Reinaerde 1 Presentatie Inleiding Strategie en nieuwe product/marktcombinaties

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

EENVOUDIG ALDI MISSIE WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI is het origineel onder de discounters I ALDI is de succesvolle, performante en internationaal actieve discounter

Nadere informatie