INNOVEREN VERBINDEN REALISEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVEREN VERBINDEN REALISEREN"

Transcriptie

1 INNOVEREN VERBINDEN REALISEREN DE FLEXIBELE SCHIL Een e-paper over de flexibele schil in de praktijk en in de toekomst.

2 Inhoudsopgave Column... 3 Aanleiding en onderzoeksopzet... 4 De praktijk... 5 Innoveren... 7 Verbinden... 9 Realiseren Lange termijn Aanbevelingen

3 Column De flexibele schijn Iedereen weet het, iedereen wil het: een flexibele schil! Dit blijkt goed te zijn voor de kennis, de flexibiliteit, de cultuur en het resultaat binnen de onderneming. Maar er staat ons ook veel in de weg zo blijkt uit ons onderzoek. Soms in het hoofd en soms in de praktijk. Kernproblemen hierin zijn: kosten en kennis. Kennis is notabene de belangrijkste reden om een interim professional binnen te halen maar tegelijk onze grootste zorg mocht hij weer vertrekken. Een flexibele professional aan je binden blijkt daarnaast ook nog steeds een groot aandachtsgebied. Terwijl we anderzijds kampen met een niet-passende vaste werknemerspopulatie waarvan we maar geen afscheid nemen. Als je er met afstand naar kijkt dan is het een optelsom van paradoxen en oude problemen waarvoor nieuwe oplossingen vaak al voor handen zijn. En dat weten de meesten van ons ook. Dus is het angst of onkunde, als we deze problemen laten liggen? Willen we ze wel echt oplossen? Eigenlijk is het een gepasseerd station, want het is inmiddels economische noodzaak geworden om veel sneller en flexibeler te kunnen reageren. Bovendien werkt een aantal zaken positief mee, waardoor het handig is om nu gas te geven: het aantal ZZP-ers stijgt, de mentaliteit rond vaste contracten verandert onder werknemers en steeds meer mensen willen projectmatig en afwisselend werk. Het is een gemiste kans als we deze werelden nu niet bij elkaar brengen! Barbera de Graaf Webentrepreneur bij Experis Expert Human Age thema Het flexibiliseren van talent 3

4 Aanleiding en onderzoeksopzet Flexibele werkers zijn het smeermiddel van onze arbeidsmarkt. Ze brengen expertise, een frisse blik, flexibiliteit en een flinke dosis resultaatgerichtheid. Veel Nederlandse organisaties zijn door de huidige economische realiteit en door de opkomst van nieuwe economieën doordrongen van de noodzaak tot innoveren, flexibiliseren en veranderen. En hierin kan deze groep flexibele professionals een grote rol spelen. Experis is ervan overtuigd dat het benutten van deze talenten een bepalende factor is in deze tijd, die wij de Human Age noemen. De waarde van interimmers is in de huidige arbeidsmarkt het niveau van Piek en Ziek ontstegen. Experis wil haar professionele talent verbinden aan de opdrachtgever, we willen ons inzetten hun doelen te realiseren en ze helpen voorop te lopen. Vanuit deze missie zijn wij in gesprek gegaan met onze klanten over hun overtuigingen en hun praktijkervaring rond de flexibele schil. In de maanden oktober en november 2012 zijn door ervaren consultants van Experis gesprekken gevoerd met 40 klanten. De opzet van het onderzoek was kwalitatief van aard, waarbij het onze doelstelling was om verdieping te zoeken in de voor- en nadelen van het werken met een flexibele schil. En om de kennisdeling met klanten rond dit thema te stimuleren. Verdeling over branches, bedrijfsgrootte en functies van contactpersonen: Branche % Respondenten Overheid en Non Profit 32,5% Zakelijke dienstverlening 10% Bouwnijverheid 15% Installatie en Machinebouw 12,5% Handel, Transport en Industrie 12,5% ICT 5% Anders 12,5% Grootte van het bedrijf in FTE % Respondenten Middelgroot FTE 42% Groot >500 FTE 58% Functie indeling % Respondenten Directie 36% Lijn 64% 4

5 De praktijk Doelstellingen, positieve effecten en drempels Doelstellingen rond de flexibele schil De meeste klanten die zijn gesproken hebben weldegelijk een flexibele schil, maar hebben hiervoor geen doelstelling geformuleerd. Het is iets dat historisch is gegroeid. Uiteraard zullen daar in het verleden een aantal bewuste keuzes aan ten grondslag hebben gelegen, maar de samenhang en de verbinding met de huidige strategie is meestal zoek. In nog mindere mate hebben bedrijven een kwalitatieve doelstelling geformuleerd, bijvoorbeeld gerelateerd aan het soort en niveau van functies in de flexibele schil. Bijna de helft van de respondenten (42%) heeft geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd met betrekking tot de flexibele schil. In de helft van de gevallen wordt aangegeven dat dit samenhangt met de hoeveelheid opdrachten die het bedrijf binnenhaalt. Dit tekent de onzekerheid die momenteel heerst als het gaat om de continuïteit van de opdrachtportefeuille. Dit punt wordt met name naar voren gebracht door bedrijven in een meer projectmatige branche, zoals de bouw en installatietechniek. De huidige omvang van de flexibele schil is gemiddeld 19%, terwijl het streven 20-25% is (indien er dus überhaupt een doel is geformuleerd). Positieve en negatieve effecten in de realiteit Twee factoren springen eruit als het gaat om de positieve effecten die in de praktijk worden ervaren door de inhuur van flexibele krachten: kennis en inzetbaarheid. Kennis is de belangrijkste, waarmee wordt bedoeld dat een flexibele kracht echt iemand is die de buitenwereld mee naar binnen brengt. Een echte kennisbrenger die bovendien fris tegen de organisatie aankijkt. Het is niet vreemd dat inzetbaarheid daarna als belangrijke factor wordt benoemd. Hieronder valt het snel kunnen inspelen op veranderingen of gebeurtenissen, zoals toch pieken en ziekte. 5

6 Van de eventuele pijnpunten rond de inhuur van flexibele krachten worden kosten het meest genoemd. 33% van de ondervraagde gesprekspartners benoemen in dat verband de directe kosten van de inhuur, gevolgd door de inwerkkosten (25%). Het gaat hier niet alleen om de tijd die vaste medewerkers investeren in de interim medewerker, maar ook om de betaalde tijd waarin de interimmer zich het werk eigen maakt. Daarnaast ervaart 16% een negatief effect in het gebrek aan binding tussen de interimmer en opdrachtgever. De praktijk: conclusies Veel bedrijven hebben nog geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd rond de flexibele schil, laat staan een kwalitatieve doelstelling. Kennis en flexibele inzetbaarheid zijn in de praktijk de belangrijkste positieve effecten van de inhuur van interim medewerkers. De kosten, het inwerken en gebrek aan binding zijn in de praktijk de belangrijkste pijnpunten bij de inhuur van interimmers. 6

7 Innoveren Voorop blijven lopen in een bewegende markt Versnellen en veranderen In de huidige markt worden economische cycli korter en moeten organisaties versnellen om voorop te blijven lopen in de markt. 71% van de gesprekspartners erkent dat ze producten en diensten sneller moeten leveren en vaker moeten innoveren, maar voor 33% heeft dit (nog) geen effect op de personeelsverhouding vast en flex. Daar waar flexibele krachten worden ingezet voor de benodigde versnelling en innovatie, liggen de verwachtingen hoog. De ondervraagden vinden bijna unaniem (92%) dat de flexibele professional gewend moet zijn om onderdeel van veranderingen te zijn. Dat ze zich snel inwerken op inhoudelijk en sociaal vlak, dat ze zelfstandig zijn en zich makkelijk aanpassen aan de omstandigheden bij de opdrachtgever. Het merendeel (63%) ziet dit ook naar tevredenheid gebeuren in de eigen organisatie. Bij 29% is dit echter een onvervulde verwachting. Een kleine minderheid geeft flexkrachten echter geen specifieke rol in veranderingsprocessen. Zij zetten flex vooral in voor piek en ziek. Recente kennis Om voorop te blijven lopen in een veranderende markt draait het antwoord steevast rond kennis. Specifieke kennis, het kennisniveau van de organisatie verhogen, de buitenwereld naar binnen halen, andere netwerken toevoegen en het brengen van nieuwe inzichten zijn veel gehoorde uitspraken. 54% verwacht van de flexkracht dat zij de meest recente kennis hebben. Bij een kwart van de ondervraagden is dit ook werkelijk zichtbaar. Zij brengen een frisse blik, kennen de marktontwikkelingen en de trends of hebben een andere werkwijze waarmee ze het kennisniveau binnen de organisatie vergroten. Maar in het tonen en inzetten van recente kennis kunnen veel flexkrachten nog een verbeterslag maken waardoor hun meerwaarde zichtbaarder wordt, aangezien 30% aangeeft de toepassing van die recente kennis in de praktijk nog niet te zien. 7

8 Kennis borgen Terwijl het binnenhalen van kennis de belangrijkste aanleiding tot inhuur van flexibele professionals is, is het vertrek van die kennis ook meteen de allergrootste zorg. 73% ziet het vasthouden van kennis als groot zorgpunt bij het inrichten van een flexibele schil. Een meerderheid (64%) is van mening dat kennis teveel wordt vastgehouden en er kennis te weinig wordt gedeeld. Vaak zijn de vaste mensen met langdurige dienstverbanden de kennisdragers, zij voelen zich uniek en houden de kennis bij zichzelf. Zij zouden meer moeten delen met de flexkrachten om kennis te laten stromen en er meer uit te halen. Ook zien veel ondervraagden dat een goede structuur voor kennis nodig is om de kennis van de flexkrachten te behouden. Dikwijls wordt een flexkracht gekoppeld aan een vaste medewerker om zo de kennis bij vertrek te borgen maar een goedwerkende methode voor het vastleggen en delen van kennis blijft een kopzorg. Innoveren: conclusies Kennis is steeds vaker de aanleiding voor de inzet van een flexibele schil. De kwaliteitseisen t.a.v. kennis en snelheid van de flexkracht nemen toe. Kennis is een breed begrip variërend van zeer specialistische kennis tot een frisse blik en nieuwe inzichten. Kennisdeling en borging zijn hot issues bij binnenkomend en vertrekkend talent. 8

9 Verbinden Flexibel werkgeverschap De juiste mentaliteit Naast kennis en kunde is mentaliteit een belangrijke factor bij het inhuren van een flexkracht. 97% vindt een juiste mentaliteit van de professional zeer belangrijk. De mentaliteit, persoonlijkheid en instelling moeten zorgen voor de klik. De professional en de organisatie moeten als het ware bij elkaar passen. Het gevoel is belangrijk. Als de professional past bij het team, de organisatie en de cultuur, dan ligt een betere samenwerking in het verschiet, zo zeggen de ondervraagden. Betrokkenheid en inwerktijd Betrokkenheid wordt meerdere keren genoemd als zorgpunt. Enkele ondervraagden zien flexkrachten echt ver van de organisatie staan. Ze komen vooral hun ding doen en zijn weer weg. Ook zijn ze minder bereid om met personeelsuitjes mee te gaan. Dit zou vooral voor de piek en ziek flexkrachten gelden en minder voor de flexkrachten met projectverantwoordelijkheid. Tussen betrokkenheid en inwerktijd constateren we een spanningsveld. Men vindt innovatie, snelheid en betrokkenheid belangrijk maar het inwerken en wegwijs maken kost toch flink wat tijd volgens de gesprekspartners. Als er veel flexkrachten ingehuurd worden, kan dat werkdruk en stress opleveren. Sommigen experimenteren daarom met speciale inwerkmodulen, een betere introductie en begeleiding bij binnenkomst. Cultuurvernieuwing Een flexibele schil kan ook bijdragen aan wenselijke cultuurvernieuwingen. De meeste ondervraagden (57%) zien namelijk dat flexkrachten door hun frisse blik en hun ervaring een positieve invloed uitoefenen op de cultuur en de sfeer. Hun andere werkwijzen en omgangsvormen vormen als het ware een spiegel voor ingesleten gedrag van de vaste medewerkers. Slechts een kleine minderheid (13%) ziet een negatief effect op de cultuur door een grotere flexibele schil. Zij verklaren dit door de associatie van flex met reorganisaties waardoor het vaste personeel onrust voelt. 9

10 Leiderschap Hoe wordt er omgegaan met bovenstaande kwesties? Een groot effect op het binden en verbinden van flexkrachten wordt verwacht van een nieuwe vorm van leiderschap. 74% vindt dat de toename van flexibele professionals vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap. Genoemd worden zaken als meer faciliterend leiderschap, meer nadruk op motivatie en samenwerking en projectleiders trainen op veranderende situaties. Organisaties experimenteren wel, of verkeren in de fase om visie te ontwikkelen op leiderschap waarmee zowel vast als flex beter samenwerken en het beste in een ieder naar boven wordt gehaald. Goed werkgeverschap 68% voorziet een verschuiving van goed werkgeverschap naar goed opdrachtgeverschap. Als opdrachtgever ben je ook deels werkgever. Vragen met betrekking tot talentontwikkeling, scholing, arbeidsvoorwaarden, werkklimaat, vitaliteitsvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling - en meer komen met de toename van flexibele krachten opnieuw in de spotlight te staan. Maak je hierbij wel of geen onderscheid tussen vast en flex? Tot hoever en bij wie liggen de verantwoordelijkheden? Het merendeel van de ondervraagden geeft aan hier nog geen duidelijke visie op te hebben. Verbinden: conclusies Het werkelijk verbinden van flexkrachten wordt als een moeilijke opgave gezien. Mentaliteit en persoonlijke klik zijn bijna net zo belangrijk als kennis en kunde. Inwerktijd en betrokkenheid zijn zorgen van opdrachtgevers waar ook de flexibele professional zelf veel aan kan bijdragen. Er is nog maar weinig visie en beleid op werkgeverschap en leiderschap met betrekking tot flexibele schil. 10

11 Realiseren Klantgericht, doelgericht en resultaatgericht De overtuiging op projectmatig werken Eén van de thema s in het onderzoek was de bijdrage van flexibele krachten aan het realiseren van de organisatiedoelen. Een zeer opvallende uitkomst is het feit dat de geïnterviewde klanten een krachtige overtuiging hebben dat projectmatig werken sterk bijdraagt aan de klantgerichtheid, doelgerichtheid en resultaatgerichtheid van een professional. 96% vindt dat het aanzet tot doelgerichtheid, 96% vindt dat het aanzet tot resultaatgerichtheid en 64% ziet dat het aanzet tot klantgerichtheid. Met name de duidelijke focus en de afbakening van een project maakt dat flexibele professionals doel- en resultaatgericht(er) werken. Ook wordt aangegeven dat de flexibele krachten een mentaliteit hebben die meer doel- en resultaatgericht is. Continuïteit We hebben met de ondervraagden ook gesproken over de bijdrage van flexibele krachten aan de continuïteit van de organisatie. Uit het onderzoek blijkt een redelijk traditionele inzet van flexibele krachten waar het gaat om het veiligstellen van resultaten en doelen. 73% vindt het inhuren van interimmers belangrijk voor de bezetting tijdens het zoeken naar een nieuwe vaste kracht. Verder hebben we gevraagd of het uitbesteden van werk aan een bureau ook een oplossing vormt voor het veiligstellen van de continuïteit en flexibiliteit in je bezetting. Voor 45% is dit een belangrijke oplossing. Ook geeft 36% aan dat interimmers de normale operatie kunnen laten doordraaien als de vaste krachten ruimte nodig hebben voor bepaalde projecten. Vrijwel geen enkele ondervraagde werkt met echt vernieuwende concepten. Zo is het in de praktijk al wel mogelijk om harde afspraken te maken met een bureau om de bezetting en continuïteit van een afdeling veilig te stellen. Maar hier wordt nog nauwelijks gebruik van gemaakt. 11

12 Kosten Als het gaat om het realiseren van doelstellingen en resultaten, dan kunnen we niet om het kostenaspect van de flexibele schil heen. Hierin wordt het meest gelet op de directe kosten (tarief) van de interimmer (85%). Uit de toelichting van de respondenten blijkt hierover een duidelijk verschil van inzicht tussen de HR en inkoopafdeling enerzijds (focus op prijs) en de lijnmanagers anderzijds (focus op kwaliteit). Deze discrepantie wordt benadrukt door de toelichting dat het kostenaspecten in de huidige economische omstandigheden een belangrijke focus is geworden, terwijl men eigenlijk vindt dat het toch zou moeten gaan om de prijs/kwaliteitverhouding. Daarnaast spelen, zoals eerder vermeld, de inwerkkosten een belangrijke rol. Kostenbesparingen 55% geeft aan dat de motivatie van de interimmer een belangrijke (positieve) factor is in de kostenbeheersing. Het bewust kiezen voor een opdracht en opdrachtgever wordt gezien als van positieve invloed op de effectiviteit van een interimmer. Ook wordt in 42% van de gevallen aangegeven dat het afmaken van de opdracht (geen tussentijdse overdracht) relevant is. Net als de beperkte ziekte en dus hoge vitaliteit van flexibele krachten (ook 42%). Realiseren: conclusies Er is een sterke overtuiging dat projectmatig werken aanzet tot doel-, resultaat- en klantgerichtheid. Continuïteit wordt met name gezocht door interimmers in te zetten tijdens de werving van een vaste kracht, of door uitbesteding van een totaal project. In kostenbeheersing spelen het tarief, resultaatgerichtheid en lager ziekteverzuim een grote rol. 12

13 Lange termijn Overtuigingen over strategie en de toekomst Flexibele schil op de agenda Zoals eerder vermeld heeft 42% van de respondenten geen doelstelling rond de flexibele schil. Daar staat tegenover dat 63% van de respondenten vindt dat die wel gevormd zou moeten worden. Belangrijkste reden hiervoor zijn het inspelen op de markt(vraag), bezettingsissues en veranderende omgevingsfactoren. Zeven ondervraagden zien een grote kans in het flexibeler inzetten van de eigen vaste medewerkers. Ook naar de toekomst toe blijft kennisborging een zorg. Om deze reden geven veel organisaties aan dat een te grote flexibele schil ook een risico vormt. Een flink deel van de ondervraagden (52%) vindt dat de flexibele schil een top 5 HR-speerpunt zou moeten zijn. De ondervraagden die dat niet vinden, vinden in het algemeen dat flexibilisering van interne medewerkers er wel in zou moeten staan. Het effect van ZZP Gezien de grote vlucht die het aantal ZZP-ers neemt in de arbeidsmarkt hebben we gevraagd of het naar de toekomst toe verschil maakt of de flexibele schil wordt ingericht met ZZP-ers of interimmers van een detacheringsbureau. 56% vindt dit geen verschil maken. Het gaat om kennis en kunde, los van de contractvorm. 15% vindt dit wel verschil maken, omdat met bureaus hardere afspraken kunnen worden gemaakt en er meer back up is in geval van bijvoorbeeld ziekte. Een enkeling geeft aan dat een ZZP meer gedreven zou moeten zijn, maar dat dit er in de praktijk niet uitkomt. Wel of geen zorgen voor de toekomst? We hebben een aantal open vragen gesteld rond de voordelen en nadelen die in de toekomst worden verwacht rondom de flexibele schil. Ook hierin komen het binnenhalen van kennis en het verliezen van kennis prominent naar voren. Dat de actuele situatie geprojecteerd wordt op de toekomst lijkt ook te blijken uit de vraag die we gesteld hebben over eventuele zorgen die ondervraagden zich maken over de toekomst. Hieruit blijkt dat wederom vasthouden van kennis het 13

14 belangrijkste punt is (23 maal gekozen). Deze wordt direct gevolgd door zorgen rond kosten en risico s (22 maal gekozen). Substantieel minder zorgen zijn er rond het vinden en binden van goede flexibele professionals (16 maal). Ook zijn er weinig zorgen op het behoud van de organisatiecultuur (9 maal). Dit heeft er vermoedelijk alles mee te maken dat eerder al is aangegeven dat men in het algemeen juist een heel positief effect ervaart van flexibele krachten op de mentaliteit en cultuur. Lange termijn: conclusies Er moet meer dan nu het geval is toekomstgericht nagedacht worden over de flexibele schil en de doelstellingen. De ZZP komt er in termen van inzet of gedrevenheid niet beter vanaf dan de interimmer van een detacheringsbureau. Bedrijven voorzien voor de toekomst geen nieuwe/andere zorgen dan die in de huidige praktijk worden ervaren. 14

15 Aanbevelingen Over kansen, leren Uit dit onderzoek hebben wij als Experis al veel geleerd. We willen de ondervraagden graag een aantal kansen teruggeven, die in onze beleving betiteld kunnen worden als laaghangend fruit. Deze vatten we samen in de thema s Kennis, Projectmatig werken, Werkgeverschap en Strategie. Kennis In het algemeen wordt aangegeven dat het binnenhalen van kennis een groot voordeel is van het werken met een flexibele schil. Toch blijken in de praktijk interimmers vaak te worden ingezet tijdens het werven van een vaste medewerker. Dit geeft niet echt blijk van de inzet van de flexibele kracht als kenniswerker. Een hele simpele manier om dit te combineren is een interimmer niet puur te selecteren op het profiel van de openstaande functie. Er kan heel bewust gekeken worden naar een interimmer die kennis of ervaring meebrengt die de organisatie aangaan, of waar de organisatie verfrissing kan gebruiken. Ook exitgesprekken voeren op het moment dat de interimmer vertrekt kan leiden tot (ongevraagde) maar zeer nuttige adviezen. Net als het vragen om een aantal zaken vast te leggen voor zijn/haar vertrek. Door bewuster met de interimmer en zijn kennis om te gaan wordt de instroom van kennis ook bewuster gemanaged en staat het rendement meer in verhouding tot de uitstroom van kennis. Ook aan de kant van de interimmer en het detacheringsbureau ligt nog een uitdaging. Ondervraagden ervaren zeer beperkt dat een interimmer zijn meerwaarde toont door actief kennis te brengen. Wij voelen dit niet alleen als een prikkel tot ontwikkeling van kennis maar ook van de juiste interim mentaliteit. Projectmatig werken We mogen wel zeggen dat de ondervraagden massaal hebben aangegeven dat projectmatig werken aanzet tot meer doel-, resultaat- en klantgerichtheid. Dit gaat verder dan de inzet van flexibel personeel. Het gaat om het projectmatig organiseren van je werkaanbod én je arbeidsaanbod. We willen een aantal vragen ter overdenking meegeven: welk werk kan ik allemaal projectmatig aanbieden en organiseren? Voor welk soort werk is dat het meest nuttig? Kan ik ook het werk van vaste medewerkers iets meer projectmatig organiseren, en hoe leer ik ze projectmatig te werken? 15

16 Werkgeverschap Het werkgeverschap rond de flexibele schil blijkt een lastig thema voor veel ondervraagden. Er wordt gebrek aan binding en betrokkenheid ervaren en er is nog niet echt nagedacht hoe deze vanuit de organisatie kan worden vergroot. Wat is de visie van de organisatie daarop? Hoe ver willen we daarin gaan, en wat maakt nou dat een interimmer zich wel verbonden voelt? De arbeidsmentaliteit in Nederland is in beweging. De trend zegt: individualisering, de inzet van talent en passie, persoonlijk ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling als vakman en persoonlijk. Deze ontwikkelingen trekken zich ook door in de vorm van het dienstverband. De nieuwe generatie professionals gaat niet voor lifetime employment, maar voor geluk en ontwikkeling. Voor een carrière die bij ze past, als mens en als vakman. Een stroom van werkbelevingen en ervaringen, die niet per se wordt gefaciliteerd met een vast dienst verband. Dit zijn de drijfveren van de hedendaagse interimmer, en langs deze drijfveren kunnen organisatie absoluut veel binding creëren met hun flexibele schil. Wil je hier iets al iets meer over lezen dan kan dat op onze site. Daar vind je ook ons e- book Drijfveren van de Zelfstandige Professional. Strategie We zien dat de strategische en dagelijkse zorgen van de ondervraagden niet ver uit elkaar liggen. Dit roept de vraag op of we onszelf de tijd gunnen eens uit de dagelijkse praktijk te stappen. En of we ons voldoende verdiepen in de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat dit voor onze organisaties betekent. De wereld van werk is heel hard aan het veranderen. De drijfveren van mensen zijn sterk aan het veranderen, het aanbod van mensen verandert door de vergrijzing en door verschuivingen in de wereldeconomie verschuift de focus van BV Nederland naar een kenniseconomie. Kortom: de mens en zijn talent komt veel meer centraal te staan. Als bedrijven zich mensgerichter gaan organiseren, zal ook het tijdperk van de traditionele manager voorbij zijn en verandert de rol van de HR manager. Waar zij voorheen meer de belangenbehartiger van lijnmanagers waren, gericht op cost control en bezetting, worden zij steeds meer beïnvloeder van de lange termijn strategische doelen. Dit betekent een gelijkwaardige positie van HR in een organisatie, vergelijkbaar met Finance en Sales. Bedrijven zullen HR instrumenten en structuren veel meer vanuit visie vorm moeten geven, vanuit talentmanagement en (persoonlijk) leiderschap. Vanuit de aandacht voor persoonlijke groei en de match daarvan met de organisatiedoelstellingen. 16

17 Oproep tot dialoog We blijven u graag prikkelen en inspireren rond het thema flexibele schil. Op kunt u (binnenkort) meer lezen over The Human Age en de veranderende wereld van werk. Volg de inzichten, columns en artikelen en praat mee. Zo exploreren we samen de implicaties en oplossingen. Want één ding is zeker. De wereld verandert dusdanig dat we ons moeten herbezinnen op onze talentstrategie. Wilt u in gesprek met één van onze consultants over uw flexstrategie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Experis of kijk op Wij danken onze contactpersonen die bereid waren hun ervaring en visie met ons te delen. Barbera de Graaf Namens het hele team van consultants dat de gesprekken is aangegaan. 17

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden 2012. Een e-paper in co-creatie tussen Experis, CommunityBouwers en Zelfstandige Professionals. Over de vraag waarom professionals kiezen om te

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning

Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten

Nadere informatie

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing Wij bieden de top in laboratorium personeel Boundless in laboratory staffing Ons profiel International specialist in laboratory staffing ScientiQ Staffing is een dynamisch en innoverend bedrijf, gespecialiseerd

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie Als header graag mijn logo met ernaast Rob Keehnen Werving & Selectie In oranje ernaast Passie voor vast en tijdelijk personeel Aan de onderzijd(fooder) een oranje balk op elke pagina met adres. HOME PAGINA

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

De Nieuwe Professional komt eraan!

De Nieuwe Professional komt eraan! De Nieuwe Professional komt eraan! Impact van een maatschappelijke trend op innovatie Mr Hylke Oldenboom Webber Vitae Juni 2007 Amsterdam overheid Arnhem Sales Banken/Verz. MOS F&ICT ICT Acc./Fisc. Eindhoven

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Het Nieuwe (en normale) Flexibiliseren Een noodzakelijke paradigmaverschuiving

Het Nieuwe (en normale) Flexibiliseren Een noodzakelijke paradigmaverschuiving Het Nieuwe (en normale) Flexibiliseren Een noodzakelijke paradigmaverschuiving Times, they are changing and so does the deployment of labour. Ben Jansen Hot issue Achterhoede? Flex en emotie Flex en paradox

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Complex, inflexibel en gespannen

Complex, inflexibel en gespannen Complex, inflexibel en gespannen AWVN-arbeidsmarktenquête 2017 28 september 2017 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Blad 2 van 12 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 In hoofdpunten... 3 Problemen groter

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

CAO voorstellenbrief Royal Philips

CAO voorstellenbrief Royal Philips CAO voorstellenbrief Royal Philips Werken in een veranderende wereld Inleiding: Het zijn interessante tijden voor werknemers in de industrie. De economische crisis is voorbij en er is sprake van een voorzichtige

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Huurdersorganisatie De Woningwet 2015 vraagt om een sterkere huurdersorganisatie,

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management Versie oktober 2011 P&O/Middelen Visie op Human Resource Management Inleiding Voor u ligt een nieuwe visie op HRM. HRM staat voor Human Resource Management. Het gedachtegoed van HRM is dat medewerkers

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 samenvatting beschrijving en conclusies van het onderzoek inhoud samenvatting 2 tekst & uitleg 4 resultaten - onderwerpen van sociale

Nadere informatie

hanzeland zwolle >> Capabel personeel, zó ingezet Personeel niet voor het oprapen? Neenee, daar hebben we kwalitatieve methoden voor.

hanzeland zwolle >> Capabel personeel, zó ingezet Personeel niet voor het oprapen? Neenee, daar hebben we kwalitatieve methoden voor. hanzeland personeel[s]diensten >> Capabel personeel, zó ingezet >> Grote kennis van de lokale arbeidsmarkt >> Grote betrokkenheid >> Korte lijnen >> Vaste contactpersonen >> Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies

Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies allemaal, iedereen, overal brede doelgroep van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Onderzoeksvraag: Wat draagt Inclusief Werkgeven

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS Auteur: Wiebe Zijlstra - (26 augustus 2011) Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening fris en gedegen Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening Profiel Boreas is een adviesbureau voor bestuur en management van professionele organisaties. Boreas levert maatwerk. U

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > strategisch plan 2006 Aanleiding voor strategisch plan LIFT leeft, maar het sprankelt niet OPZET STRATEGISCH PLAN De aanpak De strategie

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner Utrecht, 24 april 2014 1 Discussie over de marketingtrends www.berenschot.nl/marketingtrends2014 #marketingtrends Marketing

Nadere informatie