Evaluatie en uitkomsten van project Vitaliteit in Beeld 21 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie en uitkomsten van project Vitaliteit in Beeld 21 januari 2015"

Transcriptie

1 Evaluatie en uitkomsten van project Vitaliteit in Beeld 21 januari 2015 Aanleiding en korte omschrijving van het project In 2014 hebben vijf bedrijven deelgenomen aan het project Vitaliteit in Beeld. Een gezamenlijk project van Zilveren Kruis Achmea en SBCM, uitgevoerd door Pim Mulier. Aanleiding voor Zilveren Kruis en SBCM om samen op te trekken op het gebied van Vitaliteit is het structureel hoge verzuim in de SW-sector. Het verzuim schommelt tussen de 11 en de 14 % blijkt uit de benchmark van SBCM, het Nederlandse gemiddelde is 3,9%. Mensen in de SW-sector hebben aangepast werk i.v.m. hun beperking, het verzuim zou dus niet zo hoog mogen zijn. Doel van het project Vitaliteit in Beeld is het stimuleren van beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van gezondheid en vitaliteit bij de deelnemende SW bedrijven en bewustwording bij medewerkers en werkleiders. In het project hebben medewerkers en leidinggevenden een vitaliteitsscan (vragenlijst) ingevuld en een individuele terugkoppeling gekregen. In groepsbijeenkomsten zijn de resultaten van deze scans op hoofdlijnen besproken en hebben medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk gebrainstormd over mogelijkheden om de vitaliteit te bevorderen en wat zij daarvoor nodig hebben. De bedrijven die hebben deelgenomen aan het project zijn Wedeo, Sallcon, Soweco, NLW en UW. In totaal hebben circa 325 medewerkers de scan ingevuld. Veelal medewerkers van werk dat beschut binnen de SW-bedrijven wordt uitgevoerd. Van elke deelnemende afdeling heeft ook de leidinggevende mee gedaan aan het project. Bij één bedrijf is de scan aangeboden aan leidinggevende en stafmedewerkers omdat deze door de reorganisatie een hoge werkdruk ervoeren. Het project is in het najaar van 2014 gezamenlijk afgesloten en geëvalueerd in een bijeenkomst met de deelnemende bedrijven, Pim Mulier, Achmea Zilveren Kruis en SBCM. Leeswijzer verslag In deze notitie vindt u eerste een beschrijving van de algemene ervaringen en leerpunten van de deelnemende SW-bedrijven uit de afsluitende evaluatiebijeenkomst. Vervolgens kunt u lezen welke concrete tips en voorstellen om de vitaliteit te bevorderen naar voren zijn gekomen in de afzonderlijke groepsbijeenkomsten op de SW-bedrijven. Resultaten projectevaluatie Uit de evaluatie van project Vitaliteit in Beeld blijkt dat Vitaliteit niet in de missie van de SW bedrijven staat maar gezondheid en verzuim wel wordt opgepakt in beleid en uitvoeringsmaatregelen. De vijf bedrijven reageerden enthousiast op deelname omdat het project ze een mooie start bood om met Vitaliteit aan de slag te gaan of de al lopende initiatieven handen en voeten te geven. Vitaliteit vinden de bedrijven belangrijk, ook met het oog op de participatiewet. Alle deelnemende bedrijven waren positief over de deelname aan het project en de resultaten. De uitvoering van het project kreeg van de deelnemende bedrijven gemiddeld een 8. De bedrijven benoemden als grootste opbrengst van het project de activerende werking van het project op de deelnemende medewerkers en leidinggevenden. Als opbrengsten zijn genoemd: o vrijwel alle deelnemers deden enthousiast mee aan het project,

2 o door de aanpak van het project werd het thema vitaliteit concreet bespreekbaar voor medewerkers en leidinggevenden (start dialoog), o bewustwording: medewerkers werden aangezet om zelf na te denken over concrete activiteiten en afspraken om hun vitaliteit te verbeteren en over hun eigen verantwoordelijkheid en rol daarin, o medewerkers kwamen meer dan vooraf verwacht door de leidinggevenden - in de bijeenkomsten zelf met concrete ideeën en voorstellen die door de bedrijven zijn verwerkt in plannen van aanpak voor de komende jaren; niet alle voorstellen zijn even nieuw, maar de winst van dit project is dat deze voorstellen van de medewerkers zelf komen waardoor er meteen draagvlak is ontstaan voor het vervolg. o Een concrete aanleiding om actie te nemen op het gebied van vitaliteit Verbeter- en aandachtspunten in het project zijn: o de gebruikte vragenlijsten in de scans; deze zijn voor veel medewerkers moeilijk te begrijpen (taal) waardoor vaak individuele begeleiding nodig was om de vragenlijsten in te vullen, mede doordat sommige medewerkers moeite hadden met het gebruik van een computer voor het invullen van de vragenlijst; o zorgvuldige communicatie vooraf is van belang om heldere verwachtingen te scheppen over inhoud, tijdsinvestering, opbrengst en vervolg van het project, evenals over de privacybescherming t.a.v. de ingevulde persoonlijke antwoorden van de vragenlijsten; Zaken die nog nodig zijn om het project te laten slagen o Draagvlak, commitment en middelen van het MT o Een boegbeeld o Van belang om structureel aandacht te blijven besteden aan het onderwerp en de opvolging van het project. o Uitvoering van de voorstellen en daarover blijven communiceren o Samenwerking extern aangaan met andere SW-bedrijven en maatschappelijke instellingen (zie volgende punt). De deelnemende bedrijven vinden het belangrijk dat mensen zelf in de lead gezet worden om voor vitaliteit en mobiliteit te zorgen. Tijdens de gesprekken over vitaliteit kwamen aanpalende problematieken boven zoals eenzaamheid en angst waar bedrijven oog voor moeten hebben. Hier is samenwerking met andere partijen zoals MEE, RIBW en zorginstellingen nodig, omdat aanpakken van dit soort problemen verder gaat dan de verantwoordelijkheid van een werkgever strekt. Samenwerking is van belang omdat het empoweren van medewerkers leidt tot vitaliteit en het de mobiliteit bevordert. In het algemeen beoordelen de deelnemende bedrijven de aanpak in het project Vitaliteit in Beeld als zinvol voor alle SW-bedrijven. Belang en aanpak vitaliteitsbevordering Met het oog op o.m. de participatiewet is het belangrijk dat medewerkers zich vitaal voelen. Gezonde mensen zijn productiever en hebben een grotere kans gedetacheerd te worden. SW bedrijven kunnen een rol spelen bij deze gedragsverandering, maar ze zijn niet de primair verantwoordelijke partij. Dat zijn de medewerkers zelf. Van een betere gezondheid profiteert de medewerker 24 uur per dag, de werkgever profiteert er 8 uur van mee. Om te kunnen werken aan de eigen vitaliteit is veelal een gedragsverandering nodig. En om gedrag succesvol te beïnvloeden is het belangrijk de belangen te zien van de verschillende lagen in een organisatie en die te benoemen, ook als het gaat om intern draagvlak voor Vitaliteit (zie figuur). Mensen moeten soms op weg geholpen worden. Als ze een leerervaring opdoen op het gebied van vitaliteit kunnen ze er zelf mee aan de 2/7

3 slag. Als bijvoorbeeld iemand wil leren koken is het van belang om de basisprincipes van koken te leren en het onder begeleiding zelf te doen en te ervaren. Door een succesvolle ervaring, in dit geval het zelf kunnen koken, krijgt iemand zelfvertrouwen, groeit hij en voelt hij zich beter in staat ook op andere vlakken aan zijn gezondheid te werken. Soms moeten mensen aan de hand genomen worden om het vervolgens zelf te doen. Gedragsverandering vindt stap voor stap plaats en het helpt mensen als de stapjes gefaciliteerd worden. Werknemersvitaliteit is een begrip dat mooi aansluit bij dit uitgangspunt. Het gaat over het hebben van voldoende energie, maar ook van de wil om deze energie in te zetten op het werk. Met deze wijze van kijken naar vitaliteit komt er evenwicht tussen de belangen van werkgever en werknemer. Uitkomsten groepsbijeenkomsten bij de SW-bedrijven Als onderdeel van het project Vitaliteit in Beeld heeft Pim Mulier in elk deelnemend SWbedrijf een gezamenlijk bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers en leidinggevenden die de vitaliteitsscans hebben ingevuld. Hierin zijn de resultaten van de ingevulde scans op hoofdlijnen besproken. Vervolgens hebben werknemers en leidinggevende onder begeleiding zelf doelen, voorstellen en randvoorwaarden benoemd die zij belangrijk vonden voor het verbeteren van hun vitaliteit. Hieronder staat een overzicht van de voorstellen uit deze bijeenkomsten. Onderaan de notitie vindt u wat de bedrijven met deze voorstellen hebben gedaan. Wat verstaan medewerkers onder het begrip vitaliteit? Vitaliteit is een breed en abstract begrip. In de sessies omschreven medewerkers en leidinggevend vitaliteit met de volgende termen. Gezondheid Fit voelen Energie Lekker in je vel Balans lichaam en geest Plezier Enthousiasme Positief, vrolijk Doel Geluk(t) Laag verzuim Conditie Fanatisme Kracht Bewegen Sporten Inspanning Samen Voeding Rust Slaap Ontspannen Geen stress Regelmaat (3R) Ken jezelf 3/7

4 Wat kan je als medewerker zelf doen om je vitaliteit te verbeteren? Op het gebied van voeding: Gezonder eten Gezonde boodschappen doen Minder snoep kopen Afvallen vallen of juist aankomen in gewicht Deelnemen aan afslankcursus of overgewichtprogramma Op het gebied van bewegen: Meer bewegen Bushalte eerder uitstappen, bij naar het werk gaan met de bus Vaker de trap nemen Boodschappen doen met de fiets Meer wandelen/fietsen Actief bezig zijn met huishoudelijke klussen Naar de sportschool gaan Algemene suggesties: Plan van aanpak maken, bijvoorbeeld een schema maken om niet meer op alle dagen te drinken Meer ontspannen Voldoende slapen Eigen (vitaliteits-)doelen delen met anderen (samen actief) Waarmee kunnen bedrijf en/of collega s helpen om je vitaliteit te verbeteren? Op het gebied van voeding: Meer variatie en gezonder aanbod in de kantine Aanbieden van een gezonde warme maaltijd, bijvoorbeeld na het werk en met eigen inbreng voor menukeuze Minder of geen snacks in de kantine, eventueel 1 snackdag per maand Kantineprijzen veranderen; snacks duurder en gezond eten goedkoper Geen/minder snoepautomaten en vervangen door automaten met gezonde producten zoals groente en fruit Verstrekken van gratis fruit, bijvoorbeeld bij koffieautomaten Gratis koud water op de goede plek, o.a. in kantine naast tapkraantjes voor frisdrank, op de afdelingen Geen frisdrank meer aanbieden in kantine Magnetron beschikbaar stellen voor eigen (gezond) eten Promotie/ondersteunen van gebruik Fresh-box; wekelijks krat met gezonde producten en recepten Op het gebied van bewegen: Bewegen bevorderen door meer variatie in staand en zittend werk; minder faciliteren dat mensen kunnen zitten Meer sta-werkplekken Software (Workpace) die verplicht mensen te gaan lopen/pauze te houden op de werkplek 4/7

5 Afspreken om op het werk per uur minimaal 10 minuten te bewegen; mogelijkheden om even weg te lopen op het werk voor een kort beweegmomentje 45 minuten lunchpauze waarvan 30 minuten lunchwandeling Bij lekker weer samen lopend (water)ijsje halen Tijdens leegloopuren samen gaan wandelen Eigen sporten delen met elkaar: ervaren wat een ander doet Samen afspreken om activiteiten te ondernemen bv. een wandelclub, samen fietsen of naar de sportschool, gezamenlijk deelnemen aan sportevenement Sportabonnement of lidmaatschap sportvereniging (deels) betalen door werkgever Inzet werkkostenregeling voor vitaliteit bevorderende zaken zoals fietsplan of een sportabonnement Zorgen voor interne sportzaal/ fitnessruimte of fitnessapparatuur in loze ruimte neerzetten, om voor of na het werk te gebruiken al dan niet onder begeleiding; eventueel gebruiken op 50/50 basis (50% in tijd van de werkgever en 50% eigen tijd) Medewerkers in contact brengen met sportverenigingen Aanbieden van yoga, gym, dans, zang op het werk onder begeleiding om te ontspannen Op het gebied van roken: Stoppen met roken belonen Eenduidig beleid/communicatie t.a.v. roken; niet dat de een wel mag roken en de ander niet Behoefte om kennis te vergroten en begeleiding te krijgen Om gezondere boodschappen te doen moet je wel weten welke producten gezond zijn en welke niet. Medewerkers gaven in de sessies dan ook aan dat ze behoefte hebben om hun kennis te vergroten rondom een gezonde leefstijl (voeding, beweging, balans tussen zitten/staan/lopen). In sommige gevallen is informatie alleen niet voldoende en zouden medewerkers graag begeleiding krijgen om hen doelen te realiseren. Hieronder staat wat medewerkers en leidinggevenden hebben genoemd over informatie en begeleiding. Zorg dat Vitaliteit onderwerp van gesprek is in werkoverleg/vergaderingen Maak medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en regie m.b.t. vitaliteit en gezondheid Voorlichting of workshops organiseren met informatie over gezonde voeding, bewegen, roken, slapen Folders met tips over gezonde voeding beschikbaar stellen Meer en betere communicatie over de mogelijkheden en aanbod ten aanzien van vitaliteit; er wordt namelijk al best veel aangeboden op vitaliteitsgebied! Voorlichting over financiële ondersteuning bij het sporten (waar heb je recht op?) Vitaliteitweek met aandacht voor het thema en het laten proeven van gezonde voeding; Fitdag met health check; Uitvoeren PMO (preventief medisch onderzoek) Begeleiding bij het afvallen, diëtiste Sporten onder begeleiding of een vaste sportbegeleider om meer vooruitgang te boeken Externe gezondheidsbegeleider/persoonlijke begeleider voor advies 5/7

6 Hulp bij stoppen met roken door een expert Training/workshop oplossingsgericht denken en gedragsverandering Betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf vergroten Werken aan je vitaliteit vergt doorzettingsvermogen. Als je dat met elkaar doet en deelt, is de kans dat je slaagt groter. Uit de groepsbijeenkomsten kwam naar voren dat het medewerkers zou helpen als zij zich meer verbonden voelen met elkaar en het bedrijf. Die verbondenheid kan worden versterkt door gezamenlijke evenementen, personeelsuitjes en inspiratiedagen dagen te organiseren rond het thema vitaliteit. In de bijeenkomsten zijn de volgende voorstellen genoemd. Samen koken of kookworkshop organiseren Gezonde BBQ organiseren met een (vooraf een beweegactiviteit) Een keer per maand met z'n allen de bedrijfshallen schoonmaken Deelnemen aan avondvierdaagse met bedrijfsteam + samen trainen voor dit doel + stand inrichten voor onderweg Jaarlijkse sportdag of sportevenement Vanuit de personeelsvereniging samen sporten organiseren Kantine gebruiken als een sociaal café voor contacten en ontspanning (bijv. tafeltennistafel plaatsen) Bij leegloop sociale activiteiten organiseren Behoefte aan aandacht voor ervaren werkdruk en werk-privé balans Opvallend was het grote aantal wensen gericht op de relatie tussen het werk en vitaliteit. Een betere vitaliteit kan ten gunste komen van je werk, maar andersom kan werkdruk en stress en/of een verstoorde werk-privé balans afbreuk doen aan je vitaliteit. Om daar verbetering in aan te brengen zijn de volgende voorstellen benoemd. Zorg voor een rustige werkplek (minder geluid en kleinere groepen) en een schone werkplek (minder stof, sanitair schoner, bureaus en kantine) Goede stoelen Goede klimaatbeheersing De werkdruk verlagen of juist zorgen voor meer werk (voorkomen leegloop) Betere werkplanning om piekdrukte te voorkomen Iedereen actiever laten meewerken, dus een betere/eerlijker verdeling van het werk Vaker een rustmoment op het werk, bijvoorbeeld meerdere kleine pauzes op een dag of flexibele pauzemomenten Flexibele werktijden Meer afwisseling in het werk zowel fysiek (werkhoudingen meer variëren) als mentaal (verschillende handelingen om te zorgen dat het werk niet monotoon wordt) Meer zelfregie over het werk (wat, hoe, wanneer), dit bevordert de regelruimte, verantwoordelijkheid en betrokkenheid Medewerkers ervaren stress door onduidelijkheden rond reorganisaties, maar ook in het algemeen als er geen eenduidige communicatie is 6/7

7 Bewustwording van bedrijfscultuur en aanspreekgedrag Een andere belangrijke voorwaarde voor vitaliteitsbevordering in een bedrijf is de bedrijfscultuur. Hoe gaan medewerkers met elkaar en met leidinggevende om? Hoe spreek je elkaar op een positieve wijze aan? Medewerkers kwamen zelf met verschillende verbetervoorstellen en staken daarbij ook de hand in eigen boezem, zoals opener communiceren en meer interesse tonen in het werk en collega s. Verbetervoorstellen relatie collega s onderling Bevorderen van een (gezonde) aanspreekcultuur, open communicatie, grenzen leren kennen en respecteren Meer positiviteit onder werknemers: elkaar vaker een compliment geven en meer waardering voor elkaar Beter luisteren naar elkaar en op een sociale manier omgaan met elkaar, een ander vaker helpen Meer respect voor elkaar en eerlijk zijn Meer interesse in collega s en het werk Minder roddelen Beter aan de regels houden Teamuitje om elkaar beter te leren kennen Verbetervoorstellen relatie werkleiding en medewerkers Open en heldere communicatie vanuit de leidinggevende naar medewerkers Werkleiding moet niet alleen voorlichting geven over vitaliteit, maar zelf ook in voorbeeldgedrag voorgaan Integratie tussen leiding, staf en SW-ers: bevorderen; verbinding De aanwezigheid van een persoon waar medewerker zijn hart kan luchten (niet je directe leidinggevende en laagdrempeliger dan een vertrouwenspersoon) Hoe gaan de bedrijven verder met het thema vitaliteit? Om het programma Vitaliteit in beeld een goed vervolg te geven, bevelen de deelnemende SW-bedrijven de volgende stappen aan: Concretiseren van het vervolgtraject: o Prioriteren van wensen, er zijn veel wensen op tafel gelegd, met welke zal een start gemaakt worden. o Formeren werkgroep of promotieteam Vitaliteit om de wensen verder uit te werken en om de betrokkenheid en draagvlak te behouden van verschillende lagen in de organisatie. Helder communiceren over de inhoud van het verdere traject; wat mogen medewerkers wanneer verwachten, maar ook wat verwacht het bedrijf van medewerkers. Informeren van de medewerkers die niet hebben deelgenomen aan de teamsessies om hen te inspireren en de betrokkenheid te vergroten. Een mogelijkheid om de status blijvend te volgen, is om relevante uitkomsten uit de projecten toe te volgen aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De deelnemende bedrijven hebben afgesproken om medio 2015 weer bij elkaar te komen om de voortgang en ervaringen bij de uitvoering van de plannen met elkaar te delen. 7/7

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders SITA Vitaal Appeltje Eitje Roel Botter Inhoud 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders 2 1 1. Aanleiding Vergrijzing en ontgroening krappe arbeidsmarkt

Nadere informatie

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement BRAVO Company Check Ter informatie Met deze vragenlijst kunt u nagaan aan welke leefstijl factoren aandacht besteedt kan worden voor uw bedrijf. Gezonde en vitale werknemers verzuimen minder en zijn productiever.

Nadere informatie

Productblad. Vitaliteit. in beeld

Productblad. Vitaliteit. in beeld Productblad Vitaliteit in beeld onze expertise uw winst Waarom Bent u in gesprek met uw medewerkers over duurzame vitaliteit en inzetbaarheid? En wordt de eigen verantwoordelijkheid hierin benoemd en

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Niels van Loon [Email address]

Niels van Loon [Email address] Niels van Loon [Email address] Bedankt voor je interesse in mijn website en welkom bij de gezondheidscheck. Hieronder volgen enkele vragen, na het beantwoorden ervan geef ik je een advies op basis van

Nadere informatie

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen Collega s activeren collega s De aanjager laat mensen meer bewegen Waarom hebben we aanjagers nodig? Veel mensen willen wel meer bewegen. Maar in de hectiek van alledag lukt dat vaak niet. Een klein zetje

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon.

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon. Inleiding Vul de Company Health Check in om na te gaan hoe het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie kan worden verbeterd! In 15 minuten komt u te weten in welke mate gezondheidsbevordering een rol speelt

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

MEER ENERGIE - MINDER STRESS

MEER ENERGIE - MINDER STRESS MEER ENERGIE - MINDER STRESS FASE I INTAKEGESPREK Het intakegesprek is tevens de eerste kennismaking met de deelnemer. Hier wordt de beginsituatie vastgelegd. Er worden diverse vragenlijsten ingevuld door

Nadere informatie

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming Concretiseren van BRAVO Beeldvorming Draagvlak?: Beginsituatie: Vraag vanuit personeel: wij willen fitnessen overleg tussen P&O, SB, facilitair,cvb Géén subsidieaanvraag directieraad voor bedrijfssport!

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Group Fitness rooster

Group Fitness rooster Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit en we zijn er zelf verantwoordelijk voor. Maar geven we het ook de aandacht die het verdient? Een paar uurtjes sporten per week maakt al een wereld van verschil.

Nadere informatie

Zilveren Kruis Energy Challenge. Energieker worden in 6 maanden Informatie voor deelnemers

Zilveren Kruis Energy Challenge. Energieker worden in 6 maanden Informatie voor deelnemers Zilveren Kruis Energy Challenge Energieker worden in 6 maanden Informatie voor deelnemers Stimulans gezonde leefstijl Veel bedrijven geven tegenwoordig aandacht aan de vitaliteit van hun werknemers. Niet

Nadere informatie

Persoonlijke Gezondheidspeiling

Persoonlijke Gezondheidspeiling Persoonlijke gezondheidspeiling Uw gezondheid en energie wordt als belangrijke factor voor inzetbaarheid gezien. Met deze peiling kunt u kijken welke onderdelen van gezondheid goed voor elkaar zijn en

Nadere informatie

JIJ & JE WERK NU & LATER. expeditiefit.nl

JIJ & JE WERK NU & LATER. expeditiefit.nl Hoe zorgen we ervoor dat we in goede gezondheid, met plezier en voldoende uitdaging blijven werken? En wiens verantwoordelijkheid is dat? Van de werkgever, van de werknemer? Of van beiden? Met Expeditie

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

WELKOM Ten Huize van UZ Gent

WELKOM Ten Huize van UZ Gent Absenteïsme WELKOM Ten Huize van UZ Gent 15 DECEMBER 2015 HEALTH & SAFETY Proces van uitval en werkhervatting Asbenteïsme HEALTH & SAFETY 3 Onze visie missie Duurzame Inzetbaarheid Asbenteïsme HEALTH &

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

"Ook een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap" - chinees spreekwoord

Ook een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap - chinees spreekwoord "Ook een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap" - chinees spreekwoord 5 maanden vitaalcoaching Inspirerend en informerend Praktisch en concreet Uitgaan van mogelijkheden Energie gevend Leren

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

AGENDA 2017 VITALITEIT

AGENDA 2017 VITALITEIT VITALITEIT Wat beweegt jou? Ga jij glimlachend naar huis aan het einde van de werkdag? Natuurlijk, het zit niet altijd mee, en iedereen heeft weleens een mindere dag. Maar je werk is een belangrijk deel

Nadere informatie

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven)

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven) Leven & Loopbaan KVGO Door Hellen van Lienden (Viven) Wie denkt zij dat ze is Achtergrond in Management & Consultancy Oprichter St. Viven Diensten gericht op groei van mens / organisatie Leefplezier &

Nadere informatie

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek Inventarisatie (A) Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen? SOMS

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma

Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma Livvit Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Vitaliteit, duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten

Nadere informatie

Rapport. Gezonde voeding in schaarse tijden Projectevaluatie Eet je Gezond in de SW-sector

Rapport. Gezonde voeding in schaarse tijden Projectevaluatie Eet je Gezond in de SW-sector Rapport Gezonde voeding in schaarse tijden Projectevaluatie Eet je Gezond in de SW-sector Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

AGENDA 2017 VITALITEIT

AGENDA 2017 VITALITEIT VITALITEIT Wat beweegt jou? Ga jij glimlachend naar huis aan het einde van de werkdag? Natuurlijk, het zit niet altijd mee, en iedereen heeft weleens een mindere dag. Maar je werk is een belangrijk deel

Nadere informatie

LOKALE FACTSHEET UTRECHT

LOKALE FACTSHEET UTRECHT LOKALE FACTSHEET UTRECHT INTRODUCTIE In deze lokale factsheet van LEFF worden de persoonlijke resultaten van Utrecht gepresenteerd. Het gaat daarbij niet om demografische gegevens, maar om wat de kinderen

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

=Vitaal voor bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven

=Vitaal voor bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven IJsselwijs Wie zijn wij Verleden Heden Toekomst 2 IJsselwijs Kernwoorden Gericht op resultaat Ontwikkeling vakmanschap Standaard op maat Het Werkt! 3 Vraagt u zich

Nadere informatie

HERMETING GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER

HERMETING GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER HERMETING GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatieve herhaalmeting onder werknemers in opdracht van Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht JORIS DE JONGH JEROEN HERMANS AMSTERDAM,

Nadere informatie

Op de fiets naar school

Op de fiets naar school In beweging Voorlichting over calorieën of aansporingen tot meer beweging zijn niet genoeg in de strijd tegen overgewicht. Wat beter helpt is een wijkgerichte aanpak om het bewoners zo gemakkelijk mogelijk

Nadere informatie

Bij deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de vettest en de groente & fruittest van het Voedingscentrum.

Bij deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de vettest en de groente & fruittest van het Voedingscentrum. Vragenlijst Voeding Inleiding Uw organisatie wil graag meer inzicht krijgen in wat zij op het terrein van voeding voor de werknemers kan betekenen. Door het invullen van deze vragenlijst over uw voedingsgedrag

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van Flow, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit programma start

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

Vooraf. In dit boekje vind je allerlei tips die je helpen gezond te blijven en je prettig te voelen. Tips voor iedereen en voor elk moment van de dag.

Vooraf. In dit boekje vind je allerlei tips die je helpen gezond te blijven en je prettig te voelen. Tips voor iedereen en voor elk moment van de dag. Zo blijf je fit! Vooraf Gezond blijven. Je prettig voelen. Je leven lang. Wie wil dat niet? Maar gezond blijven gaat niet vanzelf. Daar moet je wel wat voor doen. Door aandacht te hebben voor je gezondheid.

Nadere informatie

AGENDA 2017 VITALITEIT

AGENDA 2017 VITALITEIT VITALITEIT Wat beweegt jou? Ga jij glimlachend naar huis aan het einde van de werkdag? Natuurlijk, het zit niet altijd mee, en iedereen heeft weleens een mindere dag. Maar je werk is een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe ons brein ons bij de neus neemt!

Hoe ons brein ons bij de neus neemt! Hoe ons brein ons bij de neus neemt! Wie is hier de baas, jij of je verstand? Over een half uur: 1. Verstand is heel slim met taal 2. Kan zijn eigenaar tot uitputting drijven 3. Hoe help je medewerkers

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Inleiding algemeen. Doordat er in Nederland en andere West-Europese landen steeds meer parttime gewerkt wordt door zowel man als

Nadere informatie

Interessen: Wat vind ik leuk?

Interessen: Wat vind ik leuk? Interessen: Wat vind ik leuk? Opdracht 1: Zet een kruisje bij de punten die je leuk vindt om te doen. Omcirkel vervolgens drie punten die je het allerleukst vindt om te doen. Ik vind het leuk om iets van

Nadere informatie

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Gezond en duurzaam voedsel Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam voedsel in het mbo Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties,

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen

Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen Jamile Zaoudi: Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen fietsen, iets ondernemen. Tegelijkertijd werk je aan het stukje psyche: Je kunt je bijvoorbeeld niet meer verschuilen achter je vader of moeder, het

Nadere informatie

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Eet gezond en gevarieerd Vermijd overgewicht Beweeg voldoende Stop met roken en beperk alcoholgebruik www.diabetescoach.be EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Een gezonde

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Dhr. Karel de Groot, Politie Brabant-Noord Drs. Maggie (Machteld) van den Heuvel, UU Prof. dr. Eva Demerouti, Dr. Maria

Nadere informatie

5 sleutels voor volop werkplezier!

5 sleutels voor volop werkplezier! 5 sleutels voor volop werkplezier! www.weerwerkenmetplezier.nl Inhoud Volop werkplezier is meer dan je vermaken 3 Voordelen van bevlogenheid 4 Bevlogenheid versterkt zichzelf 6 5 Sleutels voor volop werkplezier

Nadere informatie

zelf regie eigenaarschap vertrouwen

zelf regie eigenaarschap vertrouwen Showcase HBO, 2015 LTC, Pim Mulier en Winnock (samen Santrion) begeleiden meerdere HBO opleidingen thema gericht. Thema s die onder andere spelen zijn: werkdruk, organisatieverandering, het nieuwe werken,

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Regenesis intake formulier

Regenesis intake formulier van. KLACHT Wat is je klacht Welke score geef je nu aan je klacht 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Hoe is je klacht ontstaan Hoelang bestaat je klacht al Wat heb je er al aan gedaan Wat was daarvan het effect Hoe

Nadere informatie

Verslag Inspiratiesessie

Verslag Inspiratiesessie Verslag Inspiratiesessie Het Nieuwe Werken en Vitaliteit Beter en efficiënter aan de slag, medewerkers met meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Al veel organisaties zijn bij het Rijk aan de slag met

Nadere informatie

Marco Borsato Mooi

Marco Borsato Mooi Marco Borsato Mooi Peter Krom, 10 december 2015 Coöperatie VGZ, Versterken wat er al is. Partner: Organisatie: Reactie medewerkster (1) Afgelopen zaterdag was ik aanwezig op de VGZ festival en heb een

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers IQ EQ PQ SQ FQ Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers www.markincompany.nl Algemene informatie Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek,

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Welkom & aftrap. Marius van der Valk Mammoet Training Center

Welkom & aftrap. Marius van der Valk Mammoet Training Center Welkom & aftrap Marius van der Valk Mammoet Training Center Wie zijn wij. Opleidingcenter voor Mammoet sinds 2003 Onderdeel van Mammoet Global, Sinds 2014 opleider voor geheel Mammoet Europe Opleiden van

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

4.1 Omcirkel het juiste antwoord.

4.1 Omcirkel het juiste antwoord. 4.1 Vraag 1 Het begrip vitaliteit heeft vooral te maken met... A. aankomen en afvallen B. gezondheid en geluk C. dansen en bewegen D. werk en carrière Vraag 2 Hoe vind je de meest betrouwbare informatie

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie IN BEWEGING Onderneem! Nietsdoen is geen optie Belang bewegen Emotioneel: plezier, je goed voelen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, positieve invloed op emotionele stoornissen Sociaal: participatie, ontwikkeling

Nadere informatie

Als je je leven in balans hebt: Zou je dit wel willen maar weet je niet hoe? Dan is dit jaarprogramma echt iets voor jou

Als je je leven in balans hebt: Zou je dit wel willen maar weet je niet hoe? Dan is dit jaarprogramma echt iets voor jou Als je je leven in balans hebt: Heb je geen of weinig last van stress Ken je je grenzen en kun je ze ook aangeven Kun je prima dealen met emoties die zich aandienen Weet je precies hoe je jouw unieke licht

Nadere informatie

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co 76 respondenten Cijfer algehele training 7 8 9 10 De deelnemers hadden beschikking over lesbrieven, hierin stond informatie over de bijeenkomsten

Nadere informatie

WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken. PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo

WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken. PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo Welkom Wat is jullie ervaring met PPEP4All? Wat zijn jullie verwachtingen

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Deze presentatie kan je helpen je voornemens te realiseren

Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Deze presentatie kan je helpen je voornemens te realiseren Goede voornemens Ik wil gezonder leven Ik wil gelukkiger zijn Ik wil meer bewegen Ik wil stoppen met roken Ik wil wat zwaarder worden Ik wil minder alcolhol gaan drinken Ik will minder stress Ik wil meer

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Tijdens de Week van de Werkstress zochten

Nadere informatie

Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam eten in het MBO De school is dé plek om jongeren bewust te maken van gezond en duurzaam eten. Gezonde

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? boekje-105x105-def.indd 1 30-01-2009 12:05:22 1,2,3,..., 10 stappen boekje-105x105-def.indd 2 30-01-2009 12:05:23 Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie