Financiële transparantie van de geneeskundige verzorging: principes en nieuwigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële transparantie van de geneeskundige verzorging: principes en nieuwigheden"

Transcriptie

1 Financiële transparantie van de geneeskundige verzorging: principes en nieuwigheden Directie juridische zaken en toegankelijkheid Dienst voor geneeskundige verzorging 27 april 2016

2 2

3 3

4 Toegang tot wifi : Username: Riziv 211 Wifi-code : BWXMjc Vertaalkanalen : NL : 2 FR : 1 Pauze 10u15 10u45 (zaal Meunier)

5 Vragen / antwoorden Sector die u vertegenwoordigt: Mijn adres: Mijn vraag betreft: o o Getuigschriften voor verstrekte hulp Bewijsstuk o o Derdebetalersregeling Verificatie van de identiteit o Voorschotten

6 Vergeet het evaluatieformulier niet in te vullen. Dank u!

7 Inhoud Getuigschriften voor verstrekte hulp: nieuwigheden? Bewijsstuk en voorschotten: wat is nieuw? Derdebetalersregeling: wat is nieuw? Vragen-antwoorden

8 Getuigschriften voor verstrekte hulp: nieuwigheden? Ilse CAMPS Mireille DEWAELSCHE Directie juridische zaken en toegankelijkheid Dienst voor geneeskundige verzorging

9 Getuigschriften voor verstrekte hulp: nieuwigheden?

10 Een uniek model van getuigschrift (GVH) Per categorie van zorgverleners, ongeacht of hij zijn activiteit uitoefent: o Als natuurlijke persoon o In vennootschap

11 Een uniek model van getuigschrift (GVH) Vastgesteld in onderling overleg tussen het RIZIV en de FOD Financiën, aangezien het GVH een dubbele finaliteit heeft: o Een luik RIZIV met het oog op de terugbetaling aan de patiënt van zijn/haar kosten voor geneeskundige verzorging door de ziekenfonds (bovenste gedeelte van het GVH) o Een fiscaal luik met het oog op de belastingheffing naar inkomen van de zorgverlener (ontvangstbewijsgetuigschrift of deel ontvangstbewijs waarvan het gele duplicaat bewaard wordt door de zorgverlener)

12 Een uniek model van getuigschrift (GVH) Wit Omwille van besparingen

13 Alle GVH en zullen wit zijn maar enkel op termijn Het nog verder gebruiken van de voorraad van gekleurd papier door Medattest, erkende handelaar van het RIZIV voor het bestellen en afdrukken van de GVH en Overgangsperiode voor het gebruik van oude GVH en Termijn van 2 jaar waarover de patiënt beschikt voor het indienen van de GVH en aan zijn/haar ziekenfonds met oog op bekomen van terugbetaling

14 Een uniek model van getuigschrift KBO nummer Omwille van vereenvoudiging

15 Het KBO nr. weergegeven op het deel ontvangstbewijs van het GVH Het KBO nr. (Kruispuntbank van Ondernemingen) = dat van de innende entiteit (voor rekening van wie de honoraria worden ontvangen) Het KBO nr. is noodzakelijk voor het bestellen van de GVH en Het KBO nr. wordt voorgedrukt door Medattest op het deel ontvangstbewijs van het GVH

16 Een uniek model van getuigschrift Deel «Ontvangst -bewijs Omwille van transparantie

17 Alle GVH en bevatten een deel ontvangstbewijs Ongeacht of de activiteit als natuurlijke persoon of in vennootschap uitgeoefend worden Wat zijn de type van GVH en: o Boekjes o Kettingformulieren o Verzamelgetuigschriften (model D) Het deel ontvangstbewijs is voor de patiënt bestemd

18 Deel «Ontvangstbewijs» : in te vullen Wat wordt er verstaan onder «ontvangen» bedrag? Contante / uitgestelde betaling? Welk bedrag vermelden in geval van derdebetaler? Deel «Ontvangstbewijs» : verwijderbaar of niet? Welk bedrag vermelden in geval van derdebetaler en nietderdebetaler? In geval van vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen

19 Wat wordt er bedoeld met ontvangen bedrag? Het ontvangen bedrag omvat het totaalbedrag dat door de patiënt is betaald, contant of via bankkaart, volledig of gedeeltelijk: o van de honoraria o van de persoonlijke aandelen (remgelden) o van de supplementen

20 Welk bedrag wordt vermeld in geval van derdebetaler? Enkel het daadwerkelijk door de patiënt betaald bedrag wordt vermeld en niet het bedrag van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering die rechtstreeks door het ziekenfonds ten laste genomen zal worden.

21 Welk bedrag wordt vermeld in geval van cumulatie derdebetaler en niet-derdebetaler? Het uitvoeren van deze verstrekkingen brengt het opstellen van 2 formulieren van getuigschriften met een deel ontvangstbewijs met zich mee In geval van derdebetalersregeling via elektronische facturatie, waar er geen uitreiking van het GVH is, worden de ontvangen bedragen (derdebetaler / niet derdebetaler) hernomen op het bewijsstuk dat aan de patiënt gegeven wordt

22 Welk bedrag wordt vermeld in geval van uitgestelde betaling van de patiënt? In geval van de uitgestelde betaling via overschrijving: o Vermelden van het ontvangen bedrag, i.c. 0, op het deel ontvangstbewijs van het GVH uit te reiken aan de patiënt o Geen ander document uitreiken wanneer de storting wordt verricht In geval van uitgestelde betaling via een contante betaling of met de bankkaart: o Het bovenste gedeelte van het GVH schrappen o Het ontvangen bedrag vermelden op het deel ontvangstbewijs dat aan de patiënt wordt uitgereikt

23 In geval van vergoedbare en nietvergoedbare verstrekkingen Vermelden op het deel ontvangstbewijs van het totaal van de betalingen voor de vergoedbare verstrekkingen die hernomen worden op het GVH én voor zover deze betaald zijn via een contante betaling of via bankkaart In geval van cumul van vergoedbare en niet vergoedbare verstrekkingen, wordt het totaal van de ontvangen bedragen hernomen op het bewijsstuk uitgereikt aan de patiënt

24 Kan het deel «ontvangstbewijs» van het GVH worden losgemaakt? Door de patiënt: ja Door de zorgverlener: neen, behalve in geval van toepassing van derdebetalersregeling Op termijn zal het deel ontvangstbewijs altijd voorgeperforeerd zijn (behalve voor het model D waarvan het moet afgeknipt worden)

25 Nieuwe getuigschriften : vanaf wanneer? Boekjes van getuigschriften voor verstrekte hulp 1 juli 2015 Kettingformulieren, verzamelgetuigs chriften 1 december 2015

26 Wat er niet verandert Formaat Letter Bestelprocedure Vakje K.B (vakje MAF) Gele duplicaat

27 Wat er niet verandert Het behoud van het huidige formaat van het getuigschrift (breedte en lengte) o Het afdrukmateriaal moet niet worden gewijzigd o De bezorgdheid om het huidige formaat van de getuigschriften te behouden verklaart dat er slechts een minimumaantal wijzigingen aan de getuigschriften is aangebracht

28 Wat er niet verandert Het behoud van eenzelfde letter per type model van getuigschrift (ongeacht of de zorgverlener zijn activiteit uitoefent als natuurlijke persoon of voor andermans rekening, waaronder voor zijn eigen vennootschap), namelijk voor de letters: G, E, A, I en D Het verdwijnen van de oude modellen van getuigschriften met de letters C, F, H, J (vennootschappen, groene kleur)

29 Wat er niet verandert Het behoud van de gele duplicaten, te bewaren door de zorgverlener (geanonimiseerd)

30 Wat er niet verandert Het behoud van het vakje KB (MAF-vakje), met: o Ja, indien het persoonlijk aandeel (remgeld) wordt opgeëist o Neen, indien er geen persoonlijk aandeel o (remgeld) opgeëist wordt Het bedrag van de opgeëiste honoraria, bijv. indien enkel gedeelte van het persoonlijk aandeel (remgeld) opgeëist wordt

31 Wat er niet verandert Zowel het vakje KB als het deel «ontvangstbewijs» dienen te worden ingevuld: o o Hun finaliteit is verschillend Op basis van de informatie vermeld in het vakje KB kan de verzekeringsinstelling: Correct de eigen bijdragen of het remgeld in de MAF-teller (maximumfactuur) boeken; Het bedrag terugbetaald aan de patiënt beperken tot hetgeen de patiënt daadwerkelijk betaald heeft (bijv., als aan de patiënt een bedrag minder dan de officiële tarieven gevraagd wordt).

32 Wat er niet verandert Het bestellen van GVH en via Medattest: o Concessieovereenkomst Medattest RIZIV, want getuigschriften zijn officiële documenten van de sociale zekerheid waardoor de patiënt een terugbetaling van de zorgen kan verkrijgen o Lichte aanpassing: de bestelprocedure noodzaakt de vermelding van het KBO nr. en het Riziv nr.

33 Uw oude getuigschriften Overgangsperiode Te gebruiken tot 31 december 2016

34 Het gebruik van oude GVH en Tot 31 december 2016 Voor alle geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2017, enkel de nieuwe getuigschriften (in de vorm van boekjes, printbare kettingformulieren, verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp (model D))

35 Het gebruik van oude GVH en Gedurende de overgangsperiode voor het gebruik van oude getuigschriften: o Indien het GVH geen deel «ontvangstbewijs» (vennootschap) bevat, met de hand vermelden of afdrukken van het van de patiënt ontvangen bedrag (contante betaling of met bankkaart) onderaan het GVH o In geval van toepassing van de derdebetalersregeling, uitreiken van een afzonderlijk ontvangstbewijs (een vrij model) aan de patiënt die hierom vraagt

36 Waar informatie terugvinden? Website van het RIZIV FAQ GVH Medattest Bestellen van GVH: online help

37 Waar informatie terugvinden? Op de website van het RIZIV, m.n. in de FAQ «hoe verstrekte hulp aanrekenen op het getuigschrift (papieren getuigschrift)?» Regelmatig geactualiseerd en publicatie van antwoorden op vragen van zorgverleners De website medattest m.n. online help. Deze FAQ is complementair aan die van het RIZIV

38 Nuttige hyperlinks

39 Nuttige hyperlinks website RIZIV > Onthaal > Professionals > Info voor allen > Hoe verstrekte hulp aanrekenen op het getuigschrift (papieren getuigschrift)? Het RIZIV kan gecontacteerd worden via

40 Inhoud Getuigschriften voor verstrekte hulp: nieuwigheden? Bewijsstuk en voorschotten: wat is nieuw? Derdebetalersregeling: wat is nieuw? Vragen-antwoorden

41 Bewijsstuk en voorschotten: wat is nieuw? Ilse CAMPS Sarah KOVAL Directie juridische zaken & toegankelijkheid Dienst voor geneeskundige verzorging

42 Op het programma Voorschotten Waarom een regelgeving? Toe te passen regels? Uitreiken van een bewijsstuk Waarom een regelgeving? Wanneer? Welke inhoud? Bevoegdheden van de commissies?

43 Voorschotten Waarom een regelgeving? Er waren in de verschillende sectoren verscheidene gangbare praktijken aangaande de voorschotten die niet altijd even duidelijk geregeld waren. De wetgever is tussengekomen om de regels te verduidelijken.

44 Voorschotten Toe te passen regels? Indien geen beslissing van de akkoorden- of overeenkomstencommissies Geen enkel voorschot kan worden geïnd. Beslissing van overeenkomsten- of akkoordencommissies stelt grenzen en kader vast Voorschotten kunnen binnen deze grenzen geïnd worden.

45 Uitreiken van een bewijsstuk Waarom een regelgeving? De rechthebbende dient te worden gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd met betrekking tot de kostprijs van zijn geneeskundige verzorging. Te dien einde, moet hij beschikken over duidelijke informatie vanwege de zorgverlener over de financiële voorwaarden waaronder deze laatste zijn geneeskundige verstrekkingen heeft verricht. Hoeveel kost de geneeskundige verstrekking of behandeling en de diensten die ermee verbonden zijn? Is er een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging? Zo ja, welke? Hoeveel moet hij zelf ten laste nemen?

46 Uitreiken van een bewijsstuk Wanneer? Vraag van de patiënt (Verplichting voortvloeiend uit het wetboek van economisch recht) Cumul van vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen Elektronische facturatie (momenteel enkel in derdebetalersregeling) Ongeacht het bedrag (zelfs indien nul)!

47 Uitreiken van een bewijsstuk Welke inhoud? De economische wetgeving voorziet in generieke vermeldingen zoals: - De identificatiegegevens van de zorgverlener - De vermelding van de verstrekkingen - De prijs - De datum van het document De GVU-wetgeving voorziet op haar beurt in specifieke vermeldingen en een vrijstelling van uitreiken indien de factuur het geheel van vereiste vermeldingen bevat.

48 Met derdebetalersregeling (geen GVH voor het geheel van vergoedbare verstrekkingen) - Volledig bewijsstuk Het totaal te betalen bedrag (met inbegrip van de al betaalde voorschotten) Lijst van de betrokken vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking: o o o o Het nomenclatuurnummer of de omschrijving Het bedrag dat krachtens de tarieven is betaald Het bedrag dat de patiënt als supplement heeft betaald De tegemoetkoming die rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd Lijst van de betrokken niet-vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking: o o De omschrijving Het te betalen bedrag

49 Zonder derdebetalersregeling (GVH voor het geheel van vergoedbare verstrekkingen) - Vereenvoudigd bewijsstuk Het totaal te betalen bedrag (met inbegrip van de reeds betaalde voorschotten) Het totaal te betalen bedrag voor de vergoedbare verstrekkingen (waarvan geen details worden gegeven, aangezien die op het GVH vermeld staan) Lijst van de betrokken niet-vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking: o De omschrijving o Het te betalen bedrag

50 Uitreiken van een bewijsstuk Bevoegdheden van de commissies? De commissies kunnen aan het Verzekeringscomité een verordening voorstellen om het volgende vast te stellen : - overige vermeldingen - modaliteiten van uitreiking - het tijdstip van de uitreiking - modaliteiten van groepering van verstrekkingen - een model

51 Bijkomende informatie > Onthaal > Professionals > Info voor allen> Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt Het RIZIV kan gecontacteerd worden via

52 Inhoud Getuigschriften voor verstrekte hulp: nieuwigheden? Bewijsstuk en voorschotten: wat is nieuw? Derdebetalersregeling: wat is nieuw? Vragen-antwoorden

53 Pauze Pauze - zaal Meunier

54 Derdebetalersregeling: wat is nieuw? Pascal Breyne Philippe Vray Directie juridische zaken & toegankelijkheid Dienst voor geneeskundige verzorging

55 Inhoud 1. Verboden derdebetaler: nieuwe uitzonderingssituatie 2. Nieuwe verplichtingen inzake derdebetalersregeling 3. Vereenvoudigde facultatieve derdebetalersregeling 4. Derdebetaler wordt stapsgewijs elektronisch 5. Snellere betaling bij elektronische facturatie 6. Betaalverbintenis na verificatie identiteit 7. Verificatie van identiteit van patiënt

56 1. Verboden derdebetalersregeling: nieuwe uitzonderingssituaties Prestaties (tand)artsen waarvoor derdebetaler verboden ongewijzigd Uitzonderingssituatie financiële noodsituatie kan sinds 1 oktober 2015 niet meer voor tandheelkunde Nieuwe uitzonderingssituatie voor palliatieve patiënt

57 2. Nieuwe verplichtingen inzake derdebetalersregeling Huisarts is sinds 1 oktober 2015 verplicht om derdebetaler toe te passen voor rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming (uitzondering bezoeken) Geen verplichting om derdebetalersregeling toe te passen voor bijhorende raadpleging of bezoek bij GMD Verplichting heeft voorrang op verbod

58 3. Vereenvoudigde facultatieve derdebetalersregeling Facultatieve derdebetalersregeling ook mogelijk voor niet-geconventioneerde zorgverlener Geen voorafgaande formaliteiten o (tand)arts moet geen overeenkomst meer afsluiten met NIC o zorgverlener moet niet meer opteren voor derdebetaler Modaliteiten toepassing derdebetaler bepaald door bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie Enkel DGEC kan facultatieve derdebetaler intrekken

59 4. Derdebetaler wordt stapsgewijs elektronisch Bestaat reeds bij bepaalde zorgverleners: ziekenhuizen, verpleegkundigen, huisartsen, enz. Progressieve uitrol voor overige zorgverleners: o datum van toepasbaarheid vastgesteld bij KB voor o elke categorie van zorgverleners overgangsperiode van 2 jaar om elektronisch te factureren

60 5. Snellere betaling bij elektronische facturatie binnen 14 dagen bij elektronische facturatie binnen de 2 maanden na het einde van de maand ontvangst door VI van factureringsstukken: o facturatie door middel van magnetische drager (CD Rom) o ziekenhuizen, laboratoria voor klinische biologie o verpleegkundigen tot 30/09/2016 o facturatie op papier (uitzondering: binnen 30 dagen voor HA) verwijlintresten bij laattijdige betaling elke overeenkomsten- of akkoordencommissie kan een kortere betaaltermijn vaststellen

61 6. Betaalverbintenis na verificatie identiteit Betaalverbintenis nog steeds bij elektronische consultatie verzekerbaarheid van patiënt en elektronische facturatie aan VI via MyCarenet Huisartsen moeten dienst tarieven MyCarenet gebruiken Zorgverlener moet patiënt identificeren aan de hand van dezelfde identificatiemiddelen als bij verificatie identiteit 61

62 7. Verificatie van identiteit van patiënt (1/3) Algemeen De verificatie van de identiteit van de patiënt o voorwaarde voor toepassing van derdebetalersregeling o voor elke verstrekking uitzondering: GMD o op tijdstip van verstrekking 62

63 7. Verificatie van identiteit van patiënt (2/3) Papieren facturatie het INSZ-nummer op een vignet met streepjescode kan gebruikt worden: o In geval van overmacht o In geval patiënt niet aanwezig is tijdens verstrekking en gelijktijdige aanwezigheid patiënt en zorgverlener niet vereist is zorgverlener vraagt aan de patiënt zijn/haar eid, ISI+kaart of een nog geldige SIS-kaart te tonen Uitzondering vertrouwensrelatie Vanaf 1 oktober 2015

64 7. Verificatie van identiteit van patiënt (3/3) Elektronische facturatie zorgverlener leest op elektronische wijze de eid, de ISI+kaart of een nog geldige SIS-kaart hij leest op elektronische wijze het INSZ-nummer op een vignet met streepjescode: o In geval van overmacht o In geval patiënt niet aanwezig is tijdens verstrekking en gelijktijdige aanwezigheid patiënt en zorgverlener niet vereist is elektronische verificatie zal enkel verplicht zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van de elektronische lezing voor een categorie van zorgverleners, vastgesteld bij KB o vóór deze datum, verificatie zoals in kader van papieren facturatie

65 Meer informatie? ult.aspx Het RIZIV kan gecontacteerd worden via

66 Pauze Pauze - zaal Meunier

67 Vragen antwoorden

I. Getuigschriften voor verstrekte hulp

I. Getuigschriften voor verstrekte hulp I. Getuigschriften voor verstrekte hulp Bestelling en gebruik van de getuigschriften Wordt de bestelprocedure van de GVH's gewijzigd? Bpost (www.medattest.be) blijft bevoegd voor het afleveren van de getuigschriftenboekjes

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 WAT? Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Caroline Lekane, Attaché jurist Dorothée Nevens, Attaché jurist Inleiding Sociaal verzeker de

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling

betreffende de derdebetalersregeling 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp 22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Mogelijkheid waarbij een derde (= de mutualiteit) de rekening van de zorgverstrekker betaalt: Patiënt betaalt contant enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt gegeven, maar naar mutualiteit

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/017 BERAADSLAGING NR. 17/007 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN FACTURATIEGEGEVENS VAN ZORGVERSTREKKERS

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Hierbij presenteren wij u een extra editie van onze nieuwsbrief voor verpleegkundigen. Reacties zijn steeds welkom, onze contactgegevens vindt u verderop

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen.

MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen. Bijlage 1 MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen. Het doel van deze overeenkomst is de praktische en dwingende werkregels, complementair aan de regelgeving, vast te

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 juli

Nieuwsbrief 2015 juli Nieuwsbrief 2015 juli De papieren factuur niet meer opsturen naar de VI Op 15/07/2015 heeft het RIZIV op haar website gepubliceerd dat voor de facturatie van prestaties vanaf 1 juli 2015 u geen papieren

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen Agenda Doel van de opleiding De tandverzorging Algemeenheden Verstrekkingen Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord Inzicht verwerven in de verschillende verstrekkingen tandzorg

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal 2 3 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub

Nadere informatie

De vroedvrouw en de DGEC Verplichtingen in het kader van de RIZIV-reglementering

De vroedvrouw en de DGEC Verplichtingen in het kader van de RIZIV-reglementering De vroedvrouw en de DGEC Verplichtingen in het kader van de RIZIV-reglementering Genk, 15 november 2016 Marie-Christine Stoop Sociaal inspecteur 1 Inhoud 1. Het RIZIV en de Dienst Geneeskundige Evaluatie

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

MyCareNet een meerwaarde voor de praktijk? De telematicapremie, een gezonde stimulans?

MyCareNet een meerwaarde voor de praktijk? De telematicapremie, een gezonde stimulans? Medische Directie MyCareNet een meerwaarde voor de praktijk? De telematicapremie, een gezonde stimulans? Met dank aan het Nationaal Intermutualistisch College Dr. Bernard Landtmeters Inleiding MyCareNet

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6 CGMWINDOC en efac 01 november 2015 Pagina 2 van 16 Inhoud Voorbereiding... 3 Aanpassingen in de gebruikersfiche.... 3 Gebruik efacturatie.... 3 Factuur door praktijk.... 3 UCP.... 3 Supplement.... 4 Automatisch

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen

Voorstelling LTD3. Infobrochure huisartsen Infobrochure huisartsen Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen -

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

= Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt:

= Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt: = Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt: Patiënt betaalt niet meer het volledig honorarium Patiënt betaalt enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie Infobrochure Kinesitherapie Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Betreft: Nota CGV 2013/212 Wet op de toegankelijkheid Voorontwerp van wet en memorie van toelichting

Betreft: Nota CGV 2013/212 Wet op de toegankelijkheid Voorontwerp van wet en memorie van toelichting Aan: Dhr. Johan De Cock Administrateur- generaal van het RIZIV Tervurenlaan 211 1150 Brussel Brussel, 1 juli 2013 Geachte Heer Administrateur- Generaal, Betreft: Nota CGV 2013/212 Wet op de toegankelijkheid

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

tel 09/ fax 09/ Voor gratis zoekertjes VBT-secretariaat

tel 09/ fax 09/ Voor gratis zoekertjes VBT-secretariaat VBT-secretariaat tel 09/265 02 33 fax 09/265 02 50 voorzitter@vbt.be secretaris@vbt.be Voor gratis zoekertjes zoekertjes@vbt.be Lidgeld 2015 300 IBAN rekeningnummer BE 17 3900 6217 3621 SWIFT BBRU BE BB

Nadere informatie

E-huisarts MyCareNet. e-communicatie, zijn we goed bezig? Dr. Bernard Landtmeters. Medische directie CM

E-huisarts MyCareNet. e-communicatie, zijn we goed bezig? Dr. Bernard Landtmeters. Medische directie CM E-huisarts MyCareNet e-communicatie, zijn we goed bezig? Dr. Bernard Landtmeters Medische directie CM Met dank aan het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) E-huisarts MyCareNet Actuele situatie MyCareNet

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2011/03

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2011/03 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2011/03 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : nurse@riziv.fgov.be

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Verplichte 3 e betaler

Verplichte 3 e betaler Verplichte 3 e betaler Huisartsen Verplichting vanaf 1 oktober 2015 Patiënten met een OMNIO-statuut Raadplegingen en technische prestaties (geen huisbezoeken) Voor niet-geconventioneerdenen geconventioneerden

Nadere informatie

Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis.

Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis. Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis. Door een steeds ingewikkelder wetgeving, vele grijze

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Wat u moet weten over

Wat u moet weten over Om de activering van MyCareNet te plannen en geschikt materiaal te kiezen, gaat u naar het tabblad verbruiksgoederen bestellen van Sabco Ultimate, Sabco Optimum of Sabco New. Wat u moet weten over MyCareNet:

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-10-10-1986--derdebetalersregeling.doc. BS 28/10/1986 in voege 01/01/1987

Coordinatie--ZIV--KB-10-10-1986--derdebetalersregeling.doc. BS 28/10/1986 in voege 01/01/1987 Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Verordening BS in voege art 11/06/2012 24/01/2013 01/03/2013 Nieuw HOOFDSTUK VIIIter (blz. 38)

Verordening BS in voege art 11/06/2012 24/01/2013 01/03/2013 Nieuw HOOFDSTUK VIIIter (blz. 38) 28 JULI 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 BS 29/08/2003

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

1.1 Diploma / Erkenning: 2 1.2 RIZIV-nummer: 2

1.1 Diploma / Erkenning: 2 1.2 RIZIV-nummer: 2 HET AANREKENEN VAN AMBULANTE VERSTREKKINGEN. 2 1. WIE IS ERKEND ZORGVERLENER? DE KWALIFICATIE. 2 1.1 Diploma / Erkenning: 2 1.2 RIZIV-nummer: 2 2 DE VERZEKERBAARHEID. VOORWAARDEN VOOR VERZEKERDE. 3 2.1

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST TOT DE TARIFERINGDIENST LTD3

TOETREDINGSOVEREENKOMST TOT DE TARIFERINGDIENST LTD3 TOETREDINGSOVEREENKOMST TOT DE TARIFERINGDIENST LTD3 Ik ondergetekende, Naam en voornaam: Naam praktijk: Adres praktijk: Postcode: Gemeente: Telefoonnummer: / GSM: / Faxnummer: / (Groeps-)nummer RIZIV:

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen - Interpretatieregels 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 B.S. 16.9.2014 In werking 1.4.2014 Orale implantaten - Interpretatieregels

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf

Elektronisch voorschrift vanaf Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 Vanaf 1 januari 2017 Als de arts dan een elektronisch voorschrift opstelt, zal het papieren voorschrift vervangen worden door een nieuw document bewijs van elektronisch

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Betaling medische kosten van OCMW-klanten

Betaling medische kosten van OCMW-klanten Betaling medische kosten van OCMW-klanten Dit document geeft een overzicht van de werkwijze van de medische waarborg en de visie van OCMW Antwerpen over de betaling van medische kosten voor haar klanten.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Trefdag Patiëntenparticipatie 01/12/2016. Patiënt en professional, samen sterker in zorg. Patiënteninformatiebureau Kostenbehandeling

Trefdag Patiëntenparticipatie 01/12/2016. Patiënt en professional, samen sterker in zorg. Patiënteninformatiebureau Kostenbehandeling Trefdag Patiëntenparticipatie 01/12/2016 Patiënt en professional, samen sterker in zorg Patiënteninformatiebureau Kostenbehandeling Doel Patiëntvriendelijk pre-informeren Een transparante informatiesnelweg

Nadere informatie

Gezondheidszorg in België

Gezondheidszorg in België Gezondheidszorg in België Inhoud 4 Hoe gebruik ik deze map? 5 De vaste huisdokter 13 Het Globaal Medisch Dossier (GMD) 17 De regeling sociale derdebetaler 21 Het systeem van forfaitaire betaling 25 De

Nadere informatie

Lees zeker ook de begeleidende info nota! Deze prijzen zijn indicatief, en kunnen onderhevig zijn aan schommelingen omwille van indexering.

Lees zeker ook de begeleidende info nota! Deze prijzen zijn indicatief, en kunnen onderhevig zijn aan schommelingen omwille van indexering. Lees zeker ook de begeleidende info nota! Deze prijzen zijn indicatief, en kunnen onderhevig zijn aan schommelingen omwille van indexering. Deze kostenraming is gelimiteerd en houdt geen rekening met extra

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie