OUDERBETROKKENHEID. Jaargang 2014, nr. 1 DOEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERBETROKKENHEID. Jaargang 2014, nr. 1 DOEN!"

Transcriptie

1 OUDERBETROKKENHEID Jaargang 2014, nr. 1 DOEN!

2 REDACTIONEEL Goede ideeën om ouderbetrokkenheid te vergroten Uitwisselen van kennis, ervaring en ideeën over ouderbetrokkenheid: daar draaide het om op het Onderwijsfestival Ouders en School op 24 september dit jaar. Mij werd gevraagd om het festival officieel te openen. Dat heb ik dan ook met veel plezier gedaan. Vrijwel iedere ouder is betrokken bij de schoolcarrière van zijn kind. Iedereen wil het beste voor zijn kind, maar hoe doe je dat nu precies? Hoe kun je daar als ouder een bijdrage aan leveren? Een goed en regelmatig contact tussen docent en ouder speelt daar een belangrijke rol bij. Zo blijft een ouder op de hoogte van de vorderingen die zijn kind maakt. En weet de docent wat het kind in zijn vrije tijd graag doet, en waar het buiten schooltijd goed in is. Zo kun je ieder kind onderwijs bieden dat bij hem past. Het is mijn droom dat onderwijs aangepast is aan hoe het voor het kind het beste werkt. Tijdens het Onderwijsfestival presenteerden verschillende ouders leuke projecten. Gastlessen in andere culturen, een taalmaatjes project en bijvoorbeeld mini festivals. Ik was onder de indruk van de creativiteit van aanwezigen. Vooral ook, omdat het niet slechts plannen waren, maar in de meeste gevallen al op hun eigen basisschool wordt uitgevoerd. Met plezier! Ook dit soort bijzondere extra s komt alle kinderen in een klas ten goede. Zo kunnen we op een laagdrempelige manier iets extra s doen voor onze Amsterdamse kinderen. In deze uitgave kunt u meer lezen over ouderbetrokkenheid. Hoe geven we ouderbetrokkenheid met elkaar verder vorm? Dat was de centrale vraag. Vele vormen passeerden de revue. Intussen blijf ik openstaan voor meer goede ideeën om ouderbetrokkenheid te vergroten. U kunt op mij rekenen wanneer het gaat om goede voorbeelden breed te verspreiden. Ik wens u met dit verslag veel herkenning, inspiratie en leesplezier! Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim

3 Redactioneel 2 Goede ideeën om ouderbetrokkenheid te vergroten Lieve leerling 6 Cadeaus, cupcakes, vrienden en koffie Onderwijsfestival; een terugblik 20 Debat Tweetverslag Woordkunsten Atta de Tolk Workshops Groepschrift 28 Tips voor meer ouderbetrokkenheid 10 Ouders en school Ouderbetrokkenheid moet je doen Taaltips 29 Vraag en aanbod 30 Best practice 13 And the winner is Ouderbetrokkenheid in de praktijk 16 Ouders vormen het hart van basisschool Corantijn 4 5

4 LIEVE LEERLING CADEAUS, CUPCAKES, VRIENDEN EN KOFFIE Wat vinden de achtjarige praatjesmakers van Kaleidoscoop basisschool Corantijn van hun betrokken ouders? En hoe krijgen zij andere ouders op school? Vrienden Farhad en Zakaria worden geholpen bij het verbeteren van taalfouten door een vader van hun vriendje. De eigen ouders zijn (nog) niet betrokken op school. Stel dat ze je dan voor schut zetten! Liever niet Wanneer ze de eerste schaamte hebben weggelachen, zouden ze hun ouders vertellen dat het leuk is om leuke dingen met de school te doen. Zo kun je nieuwe ouders en vrienden ontmoeten. Er gaat niks boven door je ouder te worden voorgelezen. Betrokkken Hannah, Lola, Bente, Louise en Jonas worden voor tien minuten uit hun klas geplukt om hun mening te delen. Hun ouders zijn respectievelijk: klassenouder en luizenmoeder; grafisch ontwerper die de schoolgids en Sinterklaasboot maakte; medezeggenschapsraadslid; posterplakker en initiatiefnemer van de bouw van de multifunctionele ontmoetingsruimte op school; vormgever van deze ontmoetingsruimte. 6 7

5 Vertrouwen Kinderen vinden het soms niet leuk als hun ouders heel betrokken zijn op school. Dan kan ik s avonds geen welterusten zeggen, omdat ze dan op school zijn. Aan de andere kant vinden ze het wel goed als ouders meegaan naar bijvoorbeeld het Dolfinarium, want soms zie ik mijn klasgenootjes meer dan mijn ouders. Ook geeft het de kinderen vertrouwen om beter te zwemmen als hun vader meegaat op schoolreisje of naar het zwembad. Dat ouders ook met klasgenootjes spelen of lezen, wordt niet altijd gewaardeerd, want dan word je niet door je ouders voorgelezen, wat toch het allerleukst is. Stel dat ze je dan voor schut zetten! Liever niet Tips De kinderen geven de volgende tips om de school vol te laten lopen met helpende ouders. Er wordt geen middel geschuwd: cadeaus, cupcakes, nieuwe vrienden maken, een artikel in de schoolkrant als dank voor de hulp, taken waar de ouders blij van worden en bovenal gratis koffie. 8 9

6 Tips voor meer ouderbetrokkenheid Interactie is de sleutel Zes tips voor een succesvolle samenwerking Het belang van een goede relatie tussen ouders en school is evident. Een hogere betrokkenheid van ouders leidt tot beter gedrag en betere leerprestaties en werkhouding van hun kind op school. Maar hoe zorg je voor een goede relatie? Een professionele omgang met elkaar blijkt een belangrijke succesfactor, met communicatie als sleutelbegrip. Hieronder volgen zes tips om dit te bereiken, op basis van gesprekken met een grote dwarsdoorsnede van het Amsterdamse basisonderwijs. 1 Maak kennis Een heldere, open en doelgerichte manier van met elkaar omgaan is professioneel en maakt samenwerking niet alleen makkelijker, maar ook prettiger. Een persoonlijke kennismaking van de leerkracht met ouders aan het begin van het schooljaar is hiervoor een goed begin. De grote winst hiervan is de positieve start die leerkracht en ouders samen maken. Een gesprek later in het jaar bij zorg of problemen gaan beide partijen anders in, als zij al eerder en onder neutrale omstandigheden hebben kennisgemaakt. De leerkracht heeft aan het begin van het jaar direct een beeld van wat ouders eventueel willen en kunnen doen. Voor ouders blijkt het gesprek vaak een geruststelling: hun kind is overgedragen aan een nieuwe leerkracht met wie ze nieuwe afspraken kunnen maken als dat nodig is. 2 Spreek dezelfde taal Communicatie is de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Het Latijnse woord communicare betekent iets gemeenschappelijk maken. En dat is precies waarover het gaat bij de samenwerking tussen school en ouders. Zorg als school voor een heldere visie op ouderbetrokkenheid, waarin teamleden het eens zijn over wat zij onder ouderbetrokkenheid verstaan, waarom die betrokkenheid belangrijk is en hoe zij daar samen handen en voeten aan geven. Dat levert duidelijkheid op voor leerkrachten én ouders. Vraag als ouder de school hoe ze in de praktijk invulling geeft aan ouderbetrokkenheid. Wat wordt er wanneer van jou als ouder verwacht? Wat is jouw rol als je kind huiswerk meekrijgt, op welke manier worden resultaten besproken of hoe kun je een leerkracht het beste benaderen als je je zorgen maakt? Duidelijkheid over dit soort zaken kan misverstanden voorkomen. 3Het belang van het kind Kinderen floreren bij samenhang tussen thuis en school. Zowel scholen als ouders willen het beste voor het k ind en hebben daarmee een gemeenschappelijk belang. Het voor ogen houden van dit belang maakt samenwerking gemakkelijker. Elk kind heeft recht op een goede samenwerking tussen leerkracht en ouder

7 Best practice 4 Zie elkaar als gelijkwaardig Een laagdrempelig contact met de leerkracht die hen serieus neemt. Dat is wat ouders wensen. Scholen zien ouders mondiger en kritischer worden en interpreteren dat soms als bemoeizuchtig of lastig. Maar de mondige en kritische burger duikt overal in de maatschappij op. De autoriteit van instellingen is niet langer vanzelfsprekend.. De afstand is kleiner geworden. Ouders willen meepraten en meebeslissen. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde voor een gezonde relatie tussen ouders en school. Dat betekent dat beiden partij zijn in de samenwerking, maar niet dat ze gelijk zijn. Ouders zijn emotioneel betrokken en zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school is professioneel betrokken bij de ontwikkeling van de leerling en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. In een goede relatie respecteer je elkaars inbreng. 5Afspraak is afspraak Succesvolle ouderbetrokkenheid is niet vrijblijvend. Verwachtingen worden glashelder als er afspraken aan worden verbonden. Door het maken van afspraken legt de school vast wat ouderbetrokkenheid betekent voor de organisatie van het werk en voor de omgang met elkaar, met ouders en met leerlingen. Het maken en naleven van afspraken is essentieel, maar vaak lastig om te doen. Het is voor een leerkracht zaak om er niet zomaar van uit te gaan dat een afspraak wel duidelijk is voor de ouders. Soms interpreteren ze die anders, of zijn ze niet in staat om die na te komen. Ook kunnen leerkrachten in oude gewoonten vervallen en zich niet aan een afspraak houden. Dan zal je als ouder actie moeten ondernemen. Het helpt om in dit soort situaties terug te grijpen op het gemeenschappelijk belang: het beste voor het kind. 6 Communiceer! Bij samenwerking en betrokkenheid passen dialoog en interactie. Technologische ontwikkelingen maken dit vanzelfsprekend en laagdrempelig. Het eenzijdig informeren door scholen werkt niet meer: interactie is de sleutel. Selecteer als school de informatie op relevantie en bepaal welke middelen logisch en effectief zijn. Informatie beklijft beter door regelmatig een mail te sturen, dan door één bijeenkomst per jaar te houden voor een handvol ouders. De mail is daarbij echter geen vervanging van het persoonlijke contact. Maak afspraken, bijvoorbeeld over de termijn waarbinnen ouders antwoord kunnen verwachten. Heb je als ouder een vraag of opmerking? Blijf er vooral niet mee rondlopen. Kleine dingen kunnen snel groot worden als je er niet over praat. De informatie voor deze tips is afkomstig uit het boekje Ouders en school samen, waarin ervaringen uit de pilot ouderbetrokkenheid van scholen in Amsterdam zijn gebundeld. And the winner is Voor het Onderwijsfestival werden veel ideeën rondom ouderparticipatie ingediend. Tijdens het event, dat op 24 september voor Amsterdamse ouders en (voor)scholen is georganiseerd in het gerenoveerde Sieraad, voorheen een Ambachtsschool, werden de beste ideeën gepitcht. Natuurlijk waren er ook mooie prijzen te winnen voor mooie voorstellen. And the winner is Ouders in de klas Winnaar! 2000 euro Ingediend door: Ineke Wildenborg (de Opvoedpoli) in samenwerking met basisschool De Morgenster. De Opvoedpoli en De Morgenster geven lessen over verschillende culturen in groepen 6, 7 en 8. Per les nodigt de school een ouder van een andere cultuur in de klas uit. De thema s kunnen gaan over onderwijs, regels, gewoonten, natuur of het normale leven in het land van herkomst. Met dit project werken ouders en school samen bij het leren en ontwikkelen van leerlingen. Daarnaast vergroten leerkrachten hun kennis van de culturele achtergrond van de ouders en leren zij uitlatingen en gedrag van de kinderen in de klas beter begrijpen. Startgesprekken Tweede plaats: 1000 euro Ingediend door: Arnie Schuil (directeur), OBS Corantijn. Geen rapporten meer achteraf, maar vanaf de start van het schooljaar gesprekken tussen leerkracht, ouder en kind. Met als startpunt: Wat gaat er goed? Wat vind je lastig? Wat heb je nog te leren? Samen met ouders en het kind worden doelen gesteld en afspraken gemaakt wat eenieder gaat doen om deze doelen te halen. Halverwege het schooljaar is er een voortgangsgesprek. Hier worden de doelen eventueel bijgesteld. Het eindgesprek dient als basis voor het startgesprek in het volgend schooljaar. Zie ook het interview met Arnie Schuil Ouders vormen hart Corantijnschool in dit magazine 12 13

8 Gesprekken met ouders Ingediend door: Angelique Neyt (coördinator ouderbetrokkenheid Partou). Door de dialoog samen het beste ontwikkelingsklimaat creëren voor het kind. School & Wijk Derde plaats: 500 euro Ingediend door: Gert-Jan Kroese (ouder De Catamaran en partner St. Leuk Nederland) School & Wijk (S&W) is een besloten online communicatieplatform voor basisscholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteitencentra. Met S&W kan een basisschool online nieuwsbrieven en berichten sturen. Ouders kunnen ook zelf communiceren met de school of met elkaar zonder dat ze het mailadres van andere ouders hoeven te kennen. S&W biedt daarnaast een smoelenboek, een (foto)archief, een enquêtetool en een ideal-betaalfunctie zodat ouders online het schoolgeld, de ouderbijdrage of een groot feest kunnen betalen. Powered by parents Ingediend door: Liekje Welten (ouder) en Maarten Berkers (directeur St. Lidwinaschool) Powered by Parents is een initiatief van Lidwina-ouders. Zij gaan actief in gesprek met andere ouders over hoe de school een nog betere school kan worden en welke bijdrage zij zelf hieraan kunnen leveren. Er wordt een gezamenlijke agenda opgesteld door de ouder en school. Bijvoorbeeld rondom thema s als muziek, techniek, nieuwe media, social skills, yoga en sport. De communicatie verloopt via de website van de school, een eigen Facebookpagina, Twitter en een App. Angelique wil een week lang stellingen over ouderbetrokkenheid ophangen op de (voor) school, waar ouders actief op kunnen reageren met eigen ideeën en verwachtingen. Na de input van de ouders wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor het (voor)schoolteam en ouders, om in gesprek te gaan over ouderbetrokkenheid. Wederzijdse verwachtingen en acties worden uitvoerig besproken. Aan het einde van het schooljaar wordt de voortgang bekeken. Mail naar: ouderbetrokkenheid als: 1. jouw idee een initiatief is, dat nog niet bestaat in Amsterdam; 2. Het idee zowel voor ouders als voor professionals toegevoegde waarde heeft; 3. Het effect van het idee een blijvend karakter heeft. Dacht jij: dit doen wij al als ouder of professional, die betrokken is bij een (voor)school, maar dan beter? Of heb je een idee dat zeker in dit rijtje thuishoort? Inspireer ons dan met jouw idee voor het volgende magazine. Mentorproject voor ouders Ingediend door: Francine van Stappershoef (ouder Westerparkschool). Mentorschap voor (allochtone) ouders om een brug te slaan en communicatie te bevorderen tussen ouder-kind- leerkracht en school. Dat stelt de mentor-coördinator zich ten doel. Taken van de mentor zijn onder andere een huisbezoek waarbij de activiteiten van het schooljaar worden besproken en de behoeften van de ouder gepolst, gezamenlijk voorstellen aan de juf of meester, voorbereiden van en meegaan naar het tienminutengesprek of andere gesprekken op school. Taalmaatje op school Ingediend door: M. Soeterik, (ouder van kind op De Poolschool). Ouders die vinden dat zij het Nederlands onvoldoende beheersen, kunnen via de school in contact worden gebracht met een Taalmaatje. Het Taalmaatje is een andere ouder die kinderen op dezelfde school heeft zitten. Zij spreken wekelijks af om samen Nederlands te oefenen aan de hand van onderwerpen die spelen op school, bijvoorbeeld: de nieuwsbrief, lesstof van de kinderen of thema s die op school worden behandeld. De ouders die zich vrijwillig inzetten als Taalmaatje krijgen ondersteuning van een coördinator op school en volgen eventueel laagdrempelige trainingen

9 Ouderbetrokkenheid in de praktijk Ouders vormen hart Corantijnschool Directeur Arnie Schuil: Ouders zijn een onmisbare partner. Van dierenverzorger, ouderraadslid, schooltuinier, hamburgerbakker, sinterklaasbegeleider tot portiekoma. Je kunt de taak zo gek niet bedenken of er is wel een ouder voor te vinden op de Corantijnschool in West. Wat op school begint als ouderparticipatie, resulteert vaak thuis in de zo gewenste ouderbetrokkenheid. Ouders zijn onder meer betrokken bij de PR, website en schoolkrantredactie. Zelfs de doorlopende filosofieleerlijn is voortgekomen uit een ouderinitiatief om waardeloos te kunnen denken. De ouders en kinderen stromen klokslag half 9 binnen op deze regenachtige dag het prachtige pand, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Tien groepen en een instroomgroep bij de kleuters is deze school rijk. Arnie klimt trots in het schoolrek in wat nu nog de gymzaal is. Deze zaal zal met de bijdrage van euro van het stadsdeel West echter worden omgetoverd tot multifunctionele ontmoetingsplaats voor de school, ouders en de buurt. In dit nieuwe hart van de school kunnen ouders blijven hangen voor een kop koffie en kunnen bijeenkomsten en verschillende activiteiten worden georganiseerd. Dit hadden we zonder de aanhoudende lobby van de ouders nooit voor elkaar gekregen. De school is van een zwarte school uitgegroeid tot gemengde school met verschillend ouders, vertelt schooldirecteur Arnie: Ouders zijn een onmisbare partner. Wanneer het over de startgesprekken gaat, een initiatief waarmee de school de tweede plaats bemachtigde op het Onderwijsfestival, claimt Arnie knipogend: Eigenlijk waren we eerste! De winnaars hadden veel meer eigen mensen opgetrommeld. Het vernieuwende aan de startgesprekken is, dat ze nu geplaatst worden in een gesprekscyclus. Kinderen krijgen geen rapporten meer. In de gesprekken 16 17

10 Voorzitter van de ouderraad Remco vindt dat de school niet zonder de hulp van ouders kan bij het ondersteunen van projecten. Zet al je communicatiemiddelen in om ouders te bereiken. bestaan van de school, vertelt Arnie. Ze vraagt zichzelf weleens af waar de grens ligt bij ouderbetrokkenheid. Wat kun je ouders nog vragen? Voor het eerst dit jaar gaat de school afscheid nemen van een heel betrokken ouder. Dit wordt wel een dingetje. Arnie heeft al een nieuwe rol voor haar in petto, want de school krijgt met haar ontmoetingsruimte ook een buurtfunctie. Remco (voorzitter van de Ouderraad), Peter (die via Wij en de Maatschappij van ING euro voor het speelhuis schonk) en de Turkse Umaha druppelen binnen met hun kinderen. Peter, die blijft nog even om Farhad en Zakari te begeleiden met hun taalles. Peter helpt Farhad en Zakaria. Hij vindt het leuk om te zien dat de kinderen iets van zijn aanwijzingen opsteken. wordt gefocust op wat de stand van zaken betekent voor de toekomst, in plaats van naderhand een oordeel vellen. Umaha lacht vriendelijk naar ons, maar is de taal nog niet machtig om vragen te beantwoorden. Ouders moet je serieus nemen, zegt Arnie: Geef ze ruimte en vertrouwen om de school en kinderen te helpen. Volgens haar kunnen ook ouders zonder opleiding prima een kookcursus opzetten. Het blijft een uitdaging om allochtone ouders te betrekken, zelfs met de oudercontactmedewerker, die op het Corantijn actief is. Krampachtig betrekken werkt niet. Er vindt wel een verschuiving plaats: nu nemen ook allochtone ouders iets mee naar de kerstborrel of naar het feest ter gelegenheid van het 90-jarig Voorleesvader Abdel en dochter Rania (8 jaar). Abdel wil de taal graag beter leren en Rania vindt het samen lezen leuk

11 Onderwijsfestival Een terugblik Het doel van het Onderwijsfestival is het activeren en uitwisselen van ideeën over ouderbetrokkenheid. Het is een gevarieerde avond met een welkom door de wethouder, een debat, workshops, een prijsuitreiking voor het beste idee voor ouderparticipatie, een informatiemarkt, en een samenvatting van de avond met de woordkunsten van mentor Atta de Tolk. Debat Een prikkelend debat aan de hand van verschillende stellingen mag natuurlijk niet ontbreken. Een debat waarbij de één stelt dat volwassenen elkaar moeten kunnen aanspreken op hun gedrag - immers: It takes a village to raise a child en de ander bij moeten denkt aan bemoeizucht. We kijken naar een paar aansprekende fragmenten uit de kinderfilm Brammetje Baas en leren daaruit dat helaas niet in alle gevallen de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Schooldirecteur Maarten Berkers van de Lidwina-school: Voor educatief partnerschap heb je ouders nodig. Accepteer wel dat je vanuit verschillende hoeken naar het kind kijkt. Het erbij betrekken van de ouders op zich is niet de kunst, maar wél om ze niet te verliezen. Het is belangrijk dat de leraar en directeur de positie van de ouders begrijpen. Inlevingsvermogen is een belangrijke kwaliteit voor ouders en leerkrachten om ouderparticipatie te laten slagen. Op de stelling Het is belangrijk dat de school en ouders dezelfde visie hebben wordt gereageerd dat het in eerste instantie de school en het team zijn die de lijnen uitzetten. Een onderwijskundige vindt het noodzakelijk dat bij het ontwikkelen van de onderwijsvisie de school en ouders betrokken zijn. Ik stuur mijn kind niet naar een school die een andere visie heeft dan ik, zegt een ander. De slotstelling dat samenwerking tussen school en ouders altijd beter kan, levert weinig stof tot discussie

12 Woordkunsten Atta de Tolk Rapsamenvatting Onderwijsfestival 24 september 2014 Eigenlijk is elke dag een klein wonder Want je ziet ze groeien en denkt aan hoe ze zijn begonnen Dus echt waar, we zullen dit samen doen Wij beïnvloeden vandaag wat zij later doen Als ik denk aan mijn juf denk ik: alles is liefde Ze brengt rustige eenvoud en prikkelende diepte Een jongen als Brammetje maakt haar niet verdrietig Ze doet er alles aan om zijn aandacht niet te verliezen Begin van de avond ging de schoolbel Goede ideeën werden al bij voorbaat voorspeld We zijn allemaal geïnteresseerd in het onderwijs Brainstormen en inspireren maakt ons bijzonder rijk Want als je werkt met kids, wat wil dat dan betekenen? Je krijgt de kans om het land van succes te verzekeren Maar het gaat niet alleen om taal en rekenen Het draait ook om talentvolle kids die opvallen in de menigte Vanavond heb ik gemerkt; we leren elke dag als mens Iedereen heeft zijn eigen visie, maar ook een eigen grens Toch staat iedereen open voor het bewerkstelligen van een wens En af en toe moet je dingen bekijken door een andere lens Niemand wil horen hoe de leerkracht z n kind afkraakt Dan is de band als een ravijn waar je vol gas ingaat Dus maken we met z n allen een stevige afspraak Dat iedereen elk kind in de waarde en de kracht laat Want leerkracht, je leert kracht Je geeft en krijgt energie wanneer je meer lacht Meer autoriteit betekent niet altijd meer macht Flexibiliteit betekent extra veerkracht En daarom word je vanzelf ontspannen Het is logisch dat we naar wederzijds begrip verlangen En al komt de directie soms met wildvreemde plannen Jíj voorkomt dat jouw hoofd daardoor gaat hangen Jullie zijn als die juf dus toon begrip voor elkaar Leer luisteren, geef tips als mooi gebaar Jouw eigen mening verandert daar misschien niet door Want er zijn zoveel argumenten, er is zelfs een fabriek voor Het is een nieuwe wereld. Een bijzondere situatie Dus je moet ook openstaan voor nieuwe vormen van communicatie We begrijpen elkaar als we de taal spreken Dus een Taalmaatje kunnen we wel iets van opsteken Het is knap dat er werd gepitcht in de drukte En in het onderwijs weten we heel goed: geld maakt toch niet gelukkig Wel interessant, een ouder in de klas Dan kunnen ze zich ook inleven in de wereld van de leerkracht Een nieuwe gemeenschap: School en Wijk Een platform waar wederzijdse betrokkenheid wordt bereikt Een blijk van interesse, de startgesprekken Een mogelijkheid om elkaars wereld te ontdekken Powered by Parents probeert bruggen te bouwen Participatie wordt versterkt door mentorproject voor ouders Communiceren; we willen het goed doen Maar een ouderavond lijkt soms een uitzending van Koefnoen Omarm de verfrissing, ga naar je droom op zoek Het is concreet, en toch klinkt het als een sprookje uit een schoolboek Ik wil jullie allemaal bedanken, dat lijkt me wel gepast Een betere wereld begint namelijk bij jullie in de klas Dus blijf genieten van kleine dingen, anders is het zo zonde Al die kleine mensjes, ze zijn zo bijzonder 22 23

13 Workshops: uitkomsten en reacties Het leerlingrapport Lidewij Koren OCO: Zelf dacht ik ook eerst: mijn hemel, wat betekent dit? Tijdens het festival kon men deelnemen aan zes verschillende workshops: allemaal interactief en met een praktijkgericht karakter. De workshops 1. Het leerlingrapport: in gesprek over toetsresultaten. Door: Lidewij Koren van de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO, oco.nl) 2. Werken met een open leerlingvolgsysteem: het ouderportaal. Door: Ella Duijnker en Carol de Boer (IKC Zeeburgereiland) 3. Wat maakt het verschil? Succesfactoren in samenwerking. Door: Anouk Mulder en Sara Blink (De Argumentenfabriek) 4. Ouders betrekken is meer dan ouders nieuwsbrieven sturen. Door: Peter de Vries (CPS) in samenwerking met Bureau Acting Time 5. Taaltips voor Amsterdam (Amsterdam.nl/ taaltips): samen werken aan taal. Door: Alette Baartmans (Thomas en Charles) 6. Samenwerking tussen ouders en voorschool. Door: Ineke Dijkstra en Renate Siepel (IJsterk Kinderopvang) Lees hier over drie van de zes workshops. Vind de overige workshops terug op: onderwijsfestival Peter de Vries Lidewij Koren De school en ouders hebben volgens Lidewij van de Onderwijs Consumenten Organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leerresultaat van het kind. Zelf dacht ze, toen ze het leerlingrapport voor het eerst zag: Mijn hemel, wat betekent dit? Oefening baart echter kunst. Zowel de school als de ouder moet zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek over de voortgang van het kind. Neem als ouder initiatief en vraag twee weken van tevoren de grafieken op. Het Cito-portaal is een handig forum om voortgangsinformatie met elkaar te delen. Tot slot vindt Lidewij dat niet alleen ouders gesprekstechnieken aangeboden zouden moeten krijgen, maar juist ook de leerkrachten, want communicatie zit niet in de lerarenopleiding. Peter de Vries, CPS Consultancy: Werp alle bestaande vormen over boord! In deze workshop leren de bezoekers door middel van theatrale werkvormen hoe men van ouderparticipatie 1.0 (niet betrokken) en 2.0 (overtrokken betrokken) naar 3.0 komt. Die laatste situatie is de meest ideale, waarbij er een team rond het kind wordt gevormd om het beste uit hem/haar te halen. Op basis van zijn ervaring schetsen Peter en zijn acterende collega s met behulp van het publiek in korte sketches de do s en dont s voor ouderparticipatie. Allereerst wordt het publiek uitgedaagd de bestaande vormen als informatieavonden en tienminutengesprekken over boord te 24 25

14 De Argumentenfabriek De Argumentenfabriek organiseerde op het Onderwijsfestival een denksessie waarbij alle punten en ideeën over ouderbetrokkenheid op een Argumentenkaart worden verzameld. Een van de genoemde argumenten die toen naar voren kwam, is dat je als school gebruik moet maken van het sociaal kapitaal van ouders. Ouders zijn experts, van taxichauffeur tot fotograaf. gooien. In een wervelende voorstelling presenteert het team vier vormen die de wereld gaan veranderen, en aan het enthousiaste publiek te horen, zijn de deelnemers overtuigd geraakt: 1. Ga nooit met andermans kind aan het werk als je het kind niet kent. Begin daarom altijd met een startgesprek aan het begin van het schooljaar. Onderzoek toont aan dat 97% van de ouders terugkomt na dit startgesprek. Ouders zijn samenwerkingspartner, maar laat de ouder daarbij ouder zijn. 2. Bespaar tijd door betrokkenheid op maat te bieden, want niet ieder kind heeft alles nodig. 3. Breng de ouders met elkaar in contact. Organiseer bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie in augustus. 4. Taal hoeft geen barrière te zijn om ouders te betrekken. Werk bijvoorbeeld met een Taalmaatje. Andere gouden tips/succesfactoren/ argumenten, waren: - Zorg dat de ouders elkaar kennen; - Wees tijdig transparant. Hierbij gaat het erom dat je elkaar wilt horen en verstaan. Hiervoor zijn gespreksvaardigheden onontbeerbaar; - Ga als leerkracht op huisbezoek bij ouder en kind. Dat vinden kinderen leuk. Op 13 oktober vond een vervolgsessie plaats, waardoor de Argumentenkaart Ouderbetrokkenheid verder groeide met succesfactoren. Als de kaart compleet is, zal deze te vinden zijn op:

15 Groepschrift verbindt leerkracht Organiseer een Taaltips Koffiemoment op school of thuis Tijd om bij elkaar in de klas te kijken, is er niet. Groepschrift, hét digitale en interactieve platform voor leerkrachten in Amsterdam, biedt de oplossing hiervoor. Het hele onderwijsveld kan hier zijn voordeel mee doen door zich online aan te melden, een eigen groep te starten en daarbij aan te sluiten. In een deels beveiligde omgeving kunnen kennis, ervaringen en successen worden gedeeld en opgehaald, kun je andere professionals leren kennen en gebruikmaken van de dataverzameling van materialen. Meld je nu aan op: groepschrift.nl. In Amsterdam bestaan al enkele netwerken van onderwijsprofessionals, maar geen van deze netwerken is uitgegroeid tot actief en levend netwerk, doordat duurzame ondersteuning onderbreekt. Hier brengt de Gemeente Amsterdam samen met het onderwijsveld verandering in. Naast de Internationale Schakelklasdocenten wordt er ook in de voor-en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs al volop gebruik van gemaakt, van leerkrachten, intern begeleiders tot directeuren. Men kan gemakkelijk een discussie starten en aanhaken bij lopende discussies. En natuurlijk ontbreekt de Like-button niet. Droomtool Vandaag is Floris van der Klein, Schakelklasdocent op het AMOS Visser t Hooft, deelnemer bij een van de brainstormbijeenkomsten over Groepschrift tussen leerkrachten en de makers. Hier wordt de behoefte voor doorontwikkeling gepeild, zodat de laatste puntjes op de i kunnen worden gezet. Volgens Floris is Groepschrift een communicatiemiddel in ontwikkeling: Er komt iets moois uit, als het body krijgt. Zijn droomtool verbindt de 120 schakelklasleerkrachten die allemaal op zoek zijn naar mooi taalonderwijs met elkaar. Zo hoeven zij dit niet allemaal na schooltijd zelf te ontwikkelen. Hun werk komt op Groepschrift samen en vormt een enorm rijke bron aan materiaal. Praat Floris wil ook graag zijn ervaring over ouderbetrokkenheid delen. Jenaplan van de school doet veel aan gesprek, spel, viering en leren. De ouders zitten in de schakelklas bij het kind in de les. Kinderen vinden het geweldig om samen te leren, en ouders zien in hoe lastig het is om een taal te leren, vertelt hij. Ouders hebben volgens Floris vaak een verkeerde (hoge) verwachting van taalonderwijs. Het is belangrijk dat de ouder niet verwacht dat taalontwikkeling alleen op school plaatsvindt, maar het kind wil helpen door veel met hem te praten. Taalontwikkeling vindt volgens Floris de hele dag en zelfs in de slaap plaats. De school heeft slechts twintig procent invloed hierop. Daar schrikken ouders van. En terecht! Kinderen leren door veel te praten, maar binnen de school moeten zij netjes hun beurt afwachten. Wat is het? Als u uw kind thuis helpt met taal, doet uw kind het meestal ook beter op school. Wilt u weten wat u kunt doen om uw kind te helpen? Organiseer dan zelf een Taaltips Koffiemoment thuis of op school. Samen met andere ouders bespreekt u concrete tips om thuis spelenderwijs te werken aan taal. > Gratis begeleiding door medewerker van Taaltips Team. > Taaltips tas voor alle aanwezigen met leuke materialen om thuis aan de slag te gaan. > Boekenbon van 15,- voor de organiserende ouder. Hoe kan ik mij aanmelden? Op de website amsterdam.nl/taaltips kunt u zich aanmelden. Het Taaltips Team neemt dan contact met u op. Kijk op onze website voor leuke en leerzame spelletjes, Apps, games, voorleestips, liedjes en oefeningen. amsterdam.nl/taaltips De Taaltips website geeft praktische tips voor ouders en leerkrachten om met kinderen aan de slag te gaan met taal. Op de site zijn niet alleen leerzame spelletjes, apps, games en voorleestips te vinden, maar ook liedjes en oefeningen om samen te doen. Om ouders te stimuleren om taaltips te gebruiken, zijn er op veel scholen Taaltips Koffiemomenten. Daar kunnen ouders met elkaar in gesprek gaan over de taalontwikkeling van hun kinderen. amsterdam.nl/taaltips 28 29

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie