Personeelbeleid. Beter werken THEMA VITALISERING. 14 Fish & Fun Hoe Martien Heeremans. 22 Langer leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelbeleid. Beter werken THEMA VITALISERING. 14 Fish & Fun Hoe 900. 18 Martien Heeremans. 22 Langer leven"

Transcriptie

1 Personeelbeleid januari/februari 2010 THEMA VITALISERING Beter werken 14 Fish & Fun Hoe 900 medewerkers van de Eden City Hotel Group werden getraind om enthousiasme en betrokkenheid te vergroten 18 Martien Heeremans P&o bij Nissan: Demografie wordt bij ons een probleem t 22 Langer leven Mensen worden steeds ouder. Pensioenfondsen vrezen de toenemende vitaliteit van werknemers.

2 Waar vind ik een jurist met vier jaar werkervaring in het bedrijfsleven? Waar vind ik een baan die me nieuwe uitdagingen biedt? Wie zoekt zal vinden, geldt vanaf nu voor juridisch, fi scaal en notarieel personeel. Juristopmaat.nl is de site waar bedrijven en kandidaten elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Gespecialiseerd in de juridische sector en ondersteund door alle magazines van de beroepsorganisaties. Dus zoekt u of bent u op zoek dan is de oplossing maar een paar letters van uw toetsenbord verwijderd: juristopmaat.nl. WE ONTMOETEN ELKAAR VIA

3 NOA adv vishaak 192x281.indd :24:59 Met NOA bijten ze beter De steekproef is afgenomen en de resultaten van het enige echte arbeidsmarktcommunicatie bereiksonderzoek van Nederland zijn weer bekend! Bent u mediaprofessional en wilt u uw communicatie- en media-adviezen écht goed onderbouwen om zo het maximale uit uw budget te halen? Ga dan naar en bemachtig dit waardevolle onderzoek. Je bereikt t met

4 Column Adempauze Ik ga maar weer naar huis. De reactie van de werknemer bij het station van Den Bosch was onbedoeld grappig. Wat was er namelijk aan de hand? Vlak voordat ons blad op de persen ging, werden we opgeschrikt door een bomalarm op station Den Bosch. Een man in een witte jurk had gedreigd een trein op te blazen. Er waren tegenstrijdige berichten over een gevonden explosief in het voertuig. Via de radio volgde het land de crisis: ontruiming, helikopters, speurhonden. En toen die gestrande passagier buiten het station. Doodsangst? Een oproep tegen terrorisme? Nee hoor, hij was met zijn hoofd bij het werk, dat die dinsdag dus niet doorging. De ontgoocheling was hoorbaar. Alsof hij afdroop na een slap toneelstuk, terwijl de veiligheidsinstanties nog volop bezig waren het station en heel Den Bosch te behoeden voor een wereldramp. Dat stukje polderdrama gaf een glimp weer van de werkelijkheid waarin we leven: Nederland na de crisis. Na jaren van groei, bloei en overtreffende trappen, zijn we de opwinding voorbij. Hard teruggeworpen in de eenvoud van het dagelijks bestaan. Zelfs een bijnaramp aan de vooravond van carnaval is niet meer in staat het volk te shockeren. Het grootste streven is om op tijd op het werk te komen en s avonds de deur achter ons dicht te trekken. Het enige vooruitzicht is vrijdag vijf uur. Voorlopig zal de sleur ons land in haar greep houden, zelfs als straks de lente aanbreekt. Laten we dit vooral nog een tijdje koesteren, deze onverwachte onschuld, en ons wentelen in de kleine deugden. Voor we het weten zijn we terug in de ratrace, boordevol overwerk, bonussen en talentontwikkeling. Adempauze is heilzaam. Henk Vlaming, hoofdredacteur Personeelbeleid Personeelbeleid Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (46e jaargang, nr. 1) Personeelbeleid verschijnt 10 keer per jaar. Hoofdredacteur Henk Vlaming Eindredacteur Maja Nijessen Uitgever Sdu Uitgevers Harry Schram t e Redactieadviesraad Theo Borgert Henk Leisink José Vosbergen Harry Westerveld Medewerkers Jacco van den Berg Barbara van Eck-Blok Eunice Coli Daniel Sternfield Loek Wijchers Jolanda van Zwieten Fotografie Dreamstime Wiebe Kiestra Bram de Hollander Ontwerp Twin Media bv, Culemborg Vormgeving DeltaHage grafische dienstverlenings Henk Bijmans Druk Drukkerij Ten Brink, Meppel Abonnementenservice Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag t f e Abonnementsprijs: 169,- excl. btw en incl. verzendkosten. Buitenland: 198,- excl. btw en incl. verzendkosten. Studenten: 59,- incl. btw en verzendkosten. Losse nummers: 17,- incl. btw. Abonnementen kunnen per maand ingaan; beëindiging uitsluitend schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd. NVP-leden ontvangen Personeelbeleid automatisch. De beëindiging van een lidmaatschap moet eveneens schriftelijk (per post of per ) geschieden, vóór 1 december, bij het landelijk bureau NVP (Postbus 70, 3430 AB Nieuwegein, Advertenties Mooijman MMP Peter Mooijman Postbus AC Hoorn T F E Redactieadres Het Nederlands Redactie Instituut Veldweg CV Bussum t e Ten behoeve van visueel gehandicapten is Personeelbeleid ook beschikbaar op andere wijze, verzorgd door de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken te Grave (t ). Nederlandse Vereniging voor Personeelmanagement & Organisatieontwikkeling Het overnemen van artikelen is mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. issn personeelbeleid januari/februari 2010

5 Inhoud 10 Topconditie Minder kosten, harder werken, dat staat de werkvloeren te wachten. Ziekte, uitval en vervanging zijn kostbaar, dus onwenselijk. Koren op de molen van de arbo-industrie. Maar wie betaalt de rekening? vitalisering 14 Fish & Fun Klantvriendelijkheid sneuvelt in de hotelbranche als gevolg van bezuinigingen op het personeel. Zo niet bij Eden City Hotels. Het familiebedrijf zette investeerde vlak voor de crisis in de eigen organisatiecultuur met behulp van de Amerikaanse Fish-methode. vitalisering 18 Spotlight: Martien Heeremans, Nissan Het doorvoeren van verbeteringen is typisch Japans. Bij Nissan Nederland laat p&o het over aan de medewerkers zelf. 22 Levenslange garantie Pensioenfondsen zijn in rep en roer. Mensen worden steeds gezonder en gaan dus niet meer zo snel dood. Tegen die weelde zijn de pensioenfondsen amper opgewassen. vitalisering 26 Bij de les Dat veel cursussen niets opleveren weet iedereen. Dat wordt anders als er geschoold wordt in de juiste competenties. Welke dat zijn is te achterhalen. vitalisering 32 Interview: Jeroen Delmotte De onderzoeker van de Leuvense universiteit deed jarenlang onderzoek naar de rollen van p&o. De begeerde rol van strateeg is de p&o er niet op het lijf geschreven, zo ontdekte hij. En verder... 5 Hoofdredactioneel 17 Ongekooid 39 Barometer P&O 6 Nieuws 29 Recht viert recht 40 NVP Nieuws 9 P&O op rapport 30 Rechtspraak personeelbeleid januari/februari

6 Pensioen Als gevolg van de financiële crisis is ook de positie van herverzekerde pensioenfondsen onder druk komen te staan. De Nederlandse Bank heeft deze berichten bevestigd. Het huidig financieel kader gaat ervan uit dat pensioenfondsen voorzieningen moeten treffen voor het kredietrisico als de rating van de herverzekeraar onvoldoende is. Pensioenfondsen kunnen daarmee in een situatie van dekkingstekort komen en hebben dan vijf jaar om hun reserves aan te vullen. Hr-tools De meerderheid van de werkgevers realiseert zich dat het gereedschap van hr in de toekomst verbeterd moet worden. Dit meldde directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van AWVN onlangs op het jaarlijkse Arbeidsvoorwaardencongres van de werkgeversvereniging. Hij baseerde zich daarbij op een recente ledenenquête. Daaruit blijkt dat 60% van de werkgevers zich realiseert dat het bestaande hr-instrumentarium niet voldoende is. Van der Steen riep werkgevers daarom op een actieplan voor duurzame inzetbaarheid op te stellen, om te werken aan fitte werknemers en een fitte organisatie. Amsterdam CS FNV Bondgenoten heeft de werkomstandigheden van schoonmakers op het centraal station van Amsterdam aangekaart. Lekkages, een gekraakt toilet, geen douches, een kleedruimte die zo groot is als een duiventil en de afwezigheid van alle basisbenodigdheden. De realiteit anno 2010 op diverse station- en treinschoonmaakwerkplekken. Eind januari heeft Kenniswerker zucht onder regeltaken Kennis blijft onbenut door de functieverrijking van de afgelopen decennia. De kenniswerker besteedt te veel tijd aan ondersteunende werkzaamheden en wordt na verloop van tijd gedwongen tot een managementfunctie. De stille dood van de duale ladder is funest voor de Nederlandse kenniseconomie. Stafmedewerkers, ondersteunende afdelingen, assistenten en secretaresses zijn onterecht grotendeels verdwenen uit het Nederlandse bedrijfsleven. Dit stelt Cint Kortmann, oprichter en eigenaar van Talent&Pro. De idee van volledige functies is achterhaald en kan niet worden ingepast in het doel van de Nederlandse kennissamenleving. Politiek en traditionele bedrijven denken en werken nog teveel als industrie. De industriële manier van aansturen moet op de schop, aldus Kortmann. Functieverrijking moet niet langer gaan om verbreding van de functie, maar om verdieping. Taakdifferentiatie moet worden teruggedraaid als Nederland een serieuze kennissamenleving wil zijn. Specialisatie is het adagium voor de Nederlandse kenniseconomie. Kortmann: Leidmotief moet zijn dat de aanwezige kennis optimaal wordt benut. Om het kennis- en arbeidstekort in te vullen, moeten werknemers maximale tijd op de top van hun kunnen werken. Functiespecialisatie moet gelijkwaardig worden beloond aan managementfuncties, en de ondersteunende functies moeten hun herintrede doen in het Nederlandse bedrijfsleven. De duale ladder moet worden ingevoerd, om werknemers niet alleen de ontwikkelingsmogelijkheid tot manager te bieden. Secretaresses, assistenten en ondersteunende afdelingen moeten ondersteunende werkzaamheden overnemen en de kenniswerker volledig tot wasdom laten komen. Volgens Kortmann moeten we in Nederland terug naar horizontale functiescheiding om de schaarste aan kennis en talent te ondervangen. Op basis van horizontale functiescheiding kan het meester-gezelprincipe zijn intrede weer doen, waarbij de kennisspecialist zijn assistent opleidt voor de toekomst. Banken verwaarlozen eigen know how Uitzend- en detacheringbureaus worden in hun groei geremd door traditio- Roth. Banken beoordelen bedrijven met ling aan kan worden gegeven, zegt nele financieringsmethoden van banken. Veel banken hebben wel pen jaar, in plaats van te kijken naar de name op de prestaties van het afgelo- werkkapitaalspecialisten in huis, maar mogelijkheden en kansen voor de branche. Door de crisis zijn banken terug- benutten niet de mogelijkheden van deze deskundigen. Daardoor beperken houdend om met de benodigde financiering over de brug te komen. Volgens zij zich tot het aanbieden van traditionele financieringsoplossingen. Het is de Roth stellen accountmanagers van een uitzend- en detacheringsbranche die bank nu vaak voor om bijvoorbeeld hiervan het slachtoffer dreigt te worden, extra vermogen te vragen bij de aandeelhouders of om de groei voorlopig stelt Mike Roth, directeur Corporate Business Solutions van IFN Finance. Uitzendkrachten moeten aan het eind van ciering kan echter soelaas bieden om de even af te remmen. Werkkapitaalfinan- elke week worden betaald, terwijl uitstaande facturen van opdrachtgevers cheringsbureaus moeten geen genoe- groei te financieren. Uitzend- en deta- vaak pas na twee of in deze tijden zelf gen nemen met de houding van banken pas na drie of vier maanden worden voldaan. Dit leidt tot een extra financieringsmethodieken, zoals werkkapitaalfi- en doorvragen naar moderne financieringsbehoefte waar met traditionele nanciering. financieringsmethoden moeilijk invul- 6 personeelbeleid januari/februari 2010

7 Nieuws Kwijnende bedrijfstrots bedreigt continuïteit bedrijven Luisterbaas inspireert Een luisterbaas is het ultieme antwoord op een verhoging van de arbeidsproductiviteit van medewerkers. Hoe beter werknemers hun baas kunnen beïnvloeden, hoe beter dat is voor de motivatie en de inspiratie op de werkvloer. Deze wijsheid komt van de Erasmus Universiteit, waar Natalia Hakimi in januari promoveerde op betrokkenheid van werknemers. De kersverse promovendus toont aan dat het vertrouwen van de manager in werknemers een belangrijke motivatiefactor voor empowering is. Zorgvuldige managers vertrouwen op de integriteit en prestaties van hun werknemers. Zij gebruiken dit vertrouwen om werknemers te motiveren en hen autonomie en verantwoordelijkheid te geven. Het afnemen van bedrijfstrots onder medewerkers is een belangrijke oorzaak voor de tanende werknemersloyaliteit in de Nederlandse industrie. Innovatiekracht verdampt en verandertrajecten komen niet van de grond. Dit brengt de continuïteit van de organisatie in gevaar. Deze tanende werknemersloyaliteit komt tijdens de recessie extra hard aan. Dit stelt Brenda van Gelderen, hr-manager bij anodenproducent Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto Alcan. Natuurlijk verloop daargelaten, is de omloopsnelheid per functie significant gestegen. Dit komt deels doordat baanloyaliteit en werkzekerheid zijn ingewisseld voor de eigen carrièreontwikkeling. Een andere - tot nu toe onderbelichte - oorzaak is de hiërarchische druk. hoe strakker er top down wordt gestuurd, des te lager de arbeidsvreugde. Met ijzeren hand regeren is de doodsteek voor motivatie en jaagt werknemers de tent uit, aldus Van Gelderen. De industriële sector is illustratief voor de sterke hiërarchie, lage betrokkenheid en een snel wisselend personeelbestand. De Nederlandse concurrentiepositie verslechtert en de continuïteit van organisaties staat op de tocht. Volgens Van Gelderen voelt de top-downbenadering veilig en vertrouwd onder directieleden. Toch is het belangrijk om een cultuurverandering teweeg te brengen in de industrie, zodat medewerkers weer trots zijn op de organisatie waar ze werken. Dit moet van bovenaf worden geïnitieerd. Kweek ambassadeurs op de werkvloer, door de secundaire arbeidsvoorwaarden te optimaliseren. Maak werknemers zelf verantwoordelijk voor hun takenpakket en luister aandachtig naar aangedragen ideeën. Medewerkers moeten het gevoel krijgen dat het hun eigen toko is en dat ze worden betrokken bij belangrijke beslissingen. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug, aldus Van Gelderen. De organisatie die optimalisatie van secundaire arbeidsvoorwaarde tot speerpunt maakt, is spekkoper en komt gezond uit de recessie. P&o snapt weinig van pensioen Dromende freelancers Freelancers zien 2010 zonnig tegemoet, aldus onderzoek van ZZP- Monitor van zzp-platform Myler. De helft van hen verwacht dat dit jaar de omzet zal stijgen. Ongeveer een derde verwacht geen verdere terugval. Vorig jaar was voor veel freelancers een rampjaar. Ruim een kwart zag de inkomsten met minimaal 20 procent tuimelen. In de zakelijke dienstverlening werken ongeveer freelancers, waaronder tienduizenden it ers. Onder invloed van de nijpende situatie zijn veel freelancers actief geworden op het gebied van acquisitie. Van de optimisten onder de freelancers verwacht zestig procent een inkomensstijging van 15 tot 60 procent. Het onderwerp pensioen staat hoog adviseren. Maar liefst 40 procent van op de maatschappelijke agenda, de ondervraagden wil deze kennis op maar de kennis van pensioenbeslissers (directie, hr-managers, financiële antwoordelijken bij de Nederlandse peil gaan brengen. De pensioenver- managers) schiet nog tekort. Dit blijkt werkgevers geven aan steeds vaker uit onafhankelijk onderzoek in vragen van medewerkers te krijgen opdracht van Nationale-Nederlanden. over de pensioenregeling. Deze vragen gaan hoofdzakelijk over de AOW- De meeste ondervraagden merken dat pensioenkennis binnen het eigen leeftijd naar 67 jaar, maar pensioenexperts worden ook geconfronteerd vakgebied belangrijker wordt. Een op de drie vindt dat ze zelf met vragen zoals: Hoe zit het met de te weinig weten bevriezing van pensioenuitkeringen? van pensioen Is onze pensioenregeling ook om hun directie hier- beleggingen? gebaseerd op over te personeelbeleid januari/februari

8 Talent Een kwart van de bezoekers van de website ziet na het invullen van de Talentenvertaler voor zichzelf meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een op de vijf bezoekers zegt beter te kunnen bepalen welke baan bij hem of haar past. Eén op de tien bezoekers (11%) heeft ook daadwerkelijk actie ondernomen naar aanleiding van het bezoek (6% gesolliciteerd, 5% ingeschreven bij instanties). Dat blijkt uit een peiling onder 565 bezoekers van de site. De talentenvertaler linkt vanuit ingevulde talenten en daaruit voortvloeiende beroepensuggesties door naar vacatures op de vacaturesite van UWV WERKbedrijf. Loonaangifte De uniformering van de loonaangiftes door werkgevers zal niet per 1 januari 2011 ingaan. Daardoor veranderen de eisen aan werkgevers over de manier waarop zij loonaangifte doen voorlopig niet. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris De Jager van Financiën vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Boetes Het boetebeleid van de Arbiedsinspectie blijkt een effectievere manier om de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door werkgevers te bevorderen dan via het strafrecht. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wav. De afhandeling van de boete door de Arbeidsinspectie gaat sneller (lik-op-stuk-beleid) en door de standaard boetehoogtes en duidelijke procedures is het voor werkgevers vooraf bekend wat de gevolgen van een overtreding zijn. Dit schrikt werkgevers af. Ook zijn er minder werkgevers die voor een tweede maal een overtreding begaan. Bezuinigen per fiets De fiets kan het bedrijfsleven maar liefst 27 miljoen euro aan bezuinigingen opleveren. Dat betogen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond. Als het woon-werkverkeer per fiets met een procent toeneemt, scheelt dat de genoemde miljoenen euro s, zo hebben beide instanties berekend. Hoewel er al heel wat wordt afgetrapt door werkend Nederland, kan het nog veel beter, aldus de gezondheidslobbyisten. Van alle werknemers in het land neemt een kwart de fiets naar het werk. Gemiddeld blijft de reisafstand onder de 7,5 kilometer. De NISB en de Fietsersbond proberen de fiets dusdanig te propageren, dat het percentage fietsende werknemers stijgt tot 28 procent in 2012 Baas smoelt niet op Facebook Terwijl werkgevers de sociale netwerken als Hyves en Facebook ontdekken om zich te profileren, lijkt de sollicitant de digitale verleidingen aldaar te negeren. Werknemers oriënteren zich bij voorkeur via de aloude vacaturesites op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek Ruim de helft (55%) van de werkzoekenden kiest een nieuwe baan op basis van vacaturesites. Er is een lichtpuntje voor de werkgevers: hoe hoger de werkzoekenden zijn opgeleid, hoe beter ze via sociale online netwerken bereikbaar zijn. Vijftien procent van de hoger opgeleiden oriënteert zich via sociale netwerken op de arbeidsmarkt. Bij lager en middelbaar opgeleiden is de interesse in werkgevers die zich mengen in sociale netwerken ruim onder de tien procent. Alle doelgroepen reageren echter lauw op de aanwezigheid van lonkende werkgevers op netwerken als Hyves, Facebook en zelfs LinkedIn. Persoonlijke berichten kunnen nog wel op enige waardering rekenen. Maar standaard berichten die naar potentiële werkzoekenden worden gestuurd en vacaturebanners vinden geen genade in de sociale netwerken. Personeelsverloop stelpt tijdens crisis Ondanks aangekondigde ontslagrondes in de media daalt in Nederland het personeelsverloop. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Top Employers Nederland van het CRF Institute. Onder de deelnemers is het verloop met 10 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Juist nu nemen Top Employers hun maatregelen om talent binnen te houden en door te laten groeien. Opmerkelijk is dat Top Employers in tijden van grote kostenbesparingen training en ontwikkeling steeds belangrijker vinden. Waar dit vorig jaar nog op de derde plaats stond, is het nu de belangrijkste prioriteit. Het trainingsbudget per professional is gestegen met 10 procent. Ondanks de crisis geeft nog bijna twee derde van de werkgevers aan dat er een personeelstekort wordt ervaren. Grote werkgevers hebben steeds vaker hun eigen programma s voor medewerkersontwikkeling, zoals high performers programma s (83 procent) en leiderschapsprogramma s (98 procent). Het percentage dat actief aan coaching en mentorprogramma s doet, is gestegen van 83 procent in 2008 naar 90 procent in Steeds meer managers nemen de rol van mentor op zich. Dat het toptalent wordt klaargestoomd voor de toekomst binnen de eigen organisatie, blijkt onder andere uit het percentage managers dat uit de eigen gelederen afkomstig is. Driekwart van de management- en directieposities wordt ingevuld door interne kandidaten. 8 personeelbeleid januari/februari 2010

9 Nieuws TNT Post Loek Wijchers 8 Eind vorig jaar viel er bij alle ruim medewerkers van TNT Post een brief op de deurmat. Daarin vroeg hun directeur, Harry Kooistra, om de komende drie jaar twee tot drieënhalf procent loon in te leveren om zo de noodzakelijke ontslagen te beperken. Als de postbodes akkoord gingen met het voorstel zouden er tot eind 2012 geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen, maar niet meer dan duizend. En degenen wier baan verdwijnt, mogen onder werktijd een vakdiploma halen voor een baan in een sector waar wél voldoende werk is. Begin 2009 waren de bonden nog akkoord gegaan met vijftien procent lagere lonen in ruil voor baangaranties, maar dat leidde tot zo veel commotie onder de leden dat de bonden snel op hun schreden terugkeerden. Afgelopen maand konden de vakbondsleden via een enquête stemmen over twee scenario s: loon inleveren gekoppeld aan behoud van werkgelegenheid voor de overgrote meerderheid, of behoud van loon met ontslag voor medewerkers. Ruim zestig procent van de geënquêteerden kozen voor de tweede optie. Kraakhelder noemde CNV-bestuurder Inge Bakker die uitslag. Als dat zo is, zou ik het wasgoed van mevrouw Bakker wel eens willen zien. Immers, de enquête was beperkt tot vakbondsleden en Bakker wil niet kwijt hoe groot het aantal respondenten is. Hoewel de organisatiegraad bij TNT met ongeveer vijftig procent hoog is, betekent dit ook dat de helft van het personeel niets is gevraagd. Het is dan ook zeer de vraag of de meerderheid van het personeel een voorstander is van de gekozen optie. En wie zijn die respondenten? Het is een bekend feit dat de meeste vakbondsleden oudere werknemers zijn met veelal een flink aantal dienstjaren. Wanneer het voornaamste criterium voor baanbehoud of ontslag last in, first out is, hebben zij weinig te vrezen. De conclusie dringt zich op dat solidariteit voor hen een begrip uit de oude doos is geworden, ondergeschikt aan materieel gewin, ook al gaat dat ten koste van vele jongere collega s. CNV-bestuurder Bakker begrijpt hun redenatie wel: straks lever ik loon in, maar raak ik alsnog mijn baan kwijt. Maar het is een vals argument, want gezien hun dienstjaren vliegen ze er niet uit. Intussen gaan de bonden de komende onderhandelingen in met een looneis van anderhalf procent erbij. Je moet wat overhebben voor je leden. Dit alles kan niet verhelen dat de postbezorging moeilijke jaren tegemoet gaat. Allereerst is er de druk van de moderne communicatiemiddelen en daarnaast is ook de concurrentie binnen de branche verhevigd. Dat weten de bonden ook, maar met hun keuze maken ze zich niet populair onder jongeren en die hebben ze hard nodig om te overleven. Het heeft er alle schijn van dat de bonden hebben gekozen voor een lift naar het schavot. En TNT Post? Wij hebben waardering voor hun creatieve oplossingen en de mogelijkheid die zij aan medewerkers boden om de lasten samen te dragen. Zo n aanpak verdient zeker een 8. Als het niet meer is. Belgische it ers werken gratis over Belgische it ers hebben er een handje naar om gratis te werken. Tenminste, waar het gaat om overwerk. Uit onderzoek van vacaturesite Step Stone blijkt dat slechts één op de tien Belgische werknemers betaald krijgt voor overwerk. Veertig procent krijgt wel een beetje compensatie, maar die blijft ver achter bij de reguliere vergoeding van overwerk. Zo mogen ze in ruil voor langer doorwerken soms een uurtje eerder naar huis op andere dagen. De onderzoekers denken dat Belgisch overwerk meestal op deze manier wordt afgekocht. advertentie personeelbeleid januari/februari

10

11 Vitalisering Thema Arbokosten worden hoofdpijndossiers voor p&o Topconditie De crisis dwingt werkgevers om meer te produceren met minder mensen en minder kosten. Ziekte, uitval en vervanging zijn dus uit den boze. Dat is koren op de molen van de arbo-industrie. Die is er klaar voor om werkend Nederland in topconditie te brengen en te houden. Maar op één vraag hebben ze geen antwoord: hoe veel kun je nog investeren in werknemers voor wie het allemaal te zwaar wordt? Niemand die deze rekening wil betalen. Tekst Jolanda van Zwieten personeelbeleid januari/februari

12 Hoewel er een lichte stijging is van het aantal vacatures, woedt de crisis ongenadig voort. Voor werkgevers wordt het steeds belangrijker met dezelfde middelen meer te doen. Dat geldt ook voor p&o. Medewerkers moeten zo min mogelijk vervangen worden om de personeelskosten laag te houden. Ziekte, uitval, verzuim, vervanging, het zijn kostenposten die nauwelijks nog verantwoord zijn nu veel werkgevers worstelen met smalle beurzen. Meer doen met het zittende personeel, iedereen moet meedoen, niemand mag uitvallen. Met een vergrijzende beroepsbevolking in het vooruitzicht, staat de p&o er dus voor een flinke opdracht: hoe houd je het personeel in topconditie terwijl de druk van het personeel alleen maar toeneemt? Wie deze vragen vooral interessant vinden, is het leger van coachingsbureaus, arbodiensten, vitaliteitsdeskundigen en verzuimspecialisten. Zij staan p&o terzijde om het personeel zo fit mogelijk te houden in deze moeilijke tijden. Arbovraagstukken hebben nauwelijks geheimen voor deze specialisten. Jaren van onderzoek, veranderende wetgeving en best practices hebben laten zien hoe het moet. Met een goed arbobeleid kan de productiviteit omhoog en kunnen de kosten omlaag. Een term die op steeds meer werkvloeren wordt gehanteerd is slimmer werken. Daarmee houd je werknemers in een goede conditie, waardoor ze minder belast worden en dus minder snel slijten. Onder slimmer werken wordt onder andere meer flexibiliteit, taakroulatie en het efficiënter maken van processen verstaan. Het innovatieplatform becijferde dat slimwerkende bedrijven zeker 12% meer productiviteitsgroei hebben. Slimmer werken levert Nederland zeker 4 tot 9 procent extra economische groei op, stelde Alexander Rinnooy Kan, lid van het Innovatieplatform. Niet-slim werken kost ons bakken met geld. Volgens een berekening van Willem van Rhenen, gepromoveerd op Van stress naar bevlogenheid en Chief Medical Officer bij Arboned, betaalt het bedrijfsleven jaarlijks een rekening van 20 tot 30 miljard euro door het niet-slim werken. Oorzaken voor dit grote verlies hebben niet alleen betrekking op flexibiliteit, taakroulatie en processen maar ook met verzuim en presenteisme. Presenteisme houdt in dat men wel aanwezig is, maar niet produceert. Van Rhenen baseert zijn berekening op een wetenschappelijk model dat de kosten voor presenteisme berekent. Op dit moment kampt Nederland met een presenteisme factor van 3 tot 5. Het verzuimpercentage vermenigvuldigd met deze factor is uiteindelijk het percentage dat er niet wordt gewerkt. Bij een verzuim van 4 procent, ligt het daadwerkelijke arbeidsverlies bij de factor 5 dan op 20 procent. Het is dus alle hens aan dek om het presenteisme en het verzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Willem van Rhenen lijkt werkgevers wat dat betreft de helpende hand te kunnen bieden. Hij onderzocht voor zijn promotieonderzoek op welke factoren werknemers energie krijgen en welke factoren tegen hen werken. Van Rhenen: Vaak wordt gedacht dat een hoge werkdruk tot een burn-out leidt. Maar het verlagen van de werkdruk heeft geen invloed op de bevlogenheid van de medewerker. Bovendien leidt het weghalen van taken tot concurrentieverlies van de organisatie. Voor de bevlogenheid van de medewerker is iets heel anders nodig dan het weghalen van taken: een hoge score op motivatoren, ofwel energiebronnen. In zijn onderzoek onderscheidt Van Rhenen vier energiebronnen: sociale steun van collega s, zelfstandigheid, kansen voor ontplooiing en ontwikkeling en het krijgen van feedback. Veel arbodiensten denken nog in termen van ziekte, ongezondheid en leefstijl. Maar organisaties zouden juist de energiebronnen en energieverslinders in het werk op moeten sporen. Om de energiebronnen in kaart te brengen zijn een breed scala van instrumenten vereist: human resources, bedrijfskunde, gezondheidskunde en psychologie. Als je die in beeld hebt, weet je ook waar je geld aan moet uitgeven om medewerkers optimaal te laten functioneren. Productiviteit valt ook te winnen in het anders inrichten van de organisatie. Volgens Hans van der Steen, verbonden aan werkgeversorganisatie AWVN, weet 72 procent van de werkgevers niet hoe ze zich in de toekomst zo moeten organiseren dat de productiviteit in hun organisatie optimaal is. 60 procent heeft niet voldoende HR instrumenten in huis om in te zetten op De 4 Gouden Tips voor meer productiviteit op de werkvloer Laat werknemers zelf hun werkplek afstellen. Onderzoek schoon de stad was, in plaats van het aantal uren, werd de stad toont aan dat dit 5 tot 9 procent meer productiviteit oplevert schoner, het personeel meer tevreden het ziekteverzuim daalde van 27 naar 6,5 procent! en werd het nog goedkoper ook. Neem procedures onder de loep. Wie beslist waarover en vooral waarom? Hoeveel inspraak is er nodig? In de gemeente Neem een arbeidsproductiviteitadviseur in de arm. Mensen Ede werd de tijd die nodig was voor een kapvergunning kunnen vaak veel effectiever werken, dus waarom zou je er niet teruggebracht van twee weken naar tien minuten eens naar kijken? Kan ontzettend veel schelen in de kosten. Beloon voor prestatie, niet voor uren. Toen de schoonmaakploeg van de gemeente Den Haag werd afgerekend op hoe 12 personeelbeleid januari/februari 2010

Personeelbeleid. Wegwijzer of dwaallicht? WA T T E DO E N ME T C O A C H I N G? 20 Raymond de Winter. 34 Alex Straathof.

Personeelbeleid. Wegwijzer of dwaallicht? WA T T E DO E N ME T C O A C H I N G? 20 Raymond de Winter. 34 Alex Straathof. Personeelbeleid SEPTEMBER 2011 WA T T E DO E N ME T C O A C H I N G? Wegwijzer of dwaallicht? 20 Raymond de Winter Met coaching verdien je al gauw een paar ton, zegt hoofd p&o van transportberijf Post-Kogeko.

Nadere informatie

Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling

Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling Personeelbeleid NOVEMBER 2011 EN G A G E M E N T Flexibele betrokkenheid 20 Aukje Nauta Ideeën komen niet meer alleen van vaste medewerkers, maar ook van buiten. 28 Christel van der Meijs Na de overname

Nadere informatie

Personeelbeleid. Arbeidersparadijs T H E M A HET NI E U W E W E R K E N. 16 Luuk de Jong. 20 M-learning. 34 Theo Compernolle

Personeelbeleid. Arbeidersparadijs T H E M A HET NI E U W E W E R K E N. 16 Luuk de Jong. 20 M-learning. 34 Theo Compernolle Personeelbeleid OKTOBER 2010 Arbeidersparadijs T H E M A HET NI E U W E W E R K E N 16 Luuk de Jong Duurzaamheidsinitiatieven ontstaan op de werkvloer 20 M-learning De moderne cursist leert draadloos via

Nadere informatie

Personeelbeleid. Zoektocht in crisistijd WERVING EN SELECTIE. 10 Zoektocht in crisis. 18 Annemieke Mossou, DHL. 30 George van Houtem

Personeelbeleid. Zoektocht in crisistijd WERVING EN SELECTIE. 10 Zoektocht in crisis. 18 Annemieke Mossou, DHL. 30 George van Houtem Personeelbeleid APRIL 2012 WERVING EN SELECTIE Zoektocht in crisistijd 10 Zoektocht in crisis Biedt recruitment via social media de oplossing? 18 Annemieke Mossou, DHL Hr is een vaag beroep. Je moet het

Nadere informatie

Personeelbeleid. Leidinggeven op afstand DE F L E X I B E L E O R G A N I S A T I E. 16 Pamperen 2.0. 20 Anouk de Graaf.

Personeelbeleid. Leidinggeven op afstand DE F L E X I B E L E O R G A N I S A T I E. 16 Pamperen 2.0. 20 Anouk de Graaf. Personeelbeleid MAART 2011 DE F L E X I B E L E O R G A N I S A T I E Leidinggeven op afstand 16 Pamperen 2.0 De invloed van het nieuwe werken op arbeidsvoorwaarden. 20 Anouk de Graaf Hr moet overtuigen

Nadere informatie

Personeelbeleid. Techniek voor iedereen HRM P E R MO B I E L T J E. 16 Michael van Hoewijk. 20 What s app? 34 P&o ers aan tafel

Personeelbeleid. Techniek voor iedereen HRM P E R MO B I E L T J E. 16 Michael van Hoewijk. 20 What s app? 34 P&o ers aan tafel Personeelbeleid OKTOBER 2011 HRM P E R MO B I E L T J E Techniek voor iedereen 16 Michael van Hoewijk Ik vroeg de top van PGGM of ik kon aanschuiven 20 What s app? Hr vanaf je mobieltje: alle hr-apps op

Nadere informatie

Personeelbeleid. Stuurmanskunst T H E M A DETA C H E R E N EN I N H U R E N. 16 Rob Kluwen. 20 Powerwoman. 34 Jan Kees Looise

Personeelbeleid. Stuurmanskunst T H E M A DETA C H E R E N EN I N H U R E N. 16 Rob Kluwen. 20 Powerwoman. 34 Jan Kees Looise Personeelbeleid NOVEMBER 2010 Stuurmanskunst T H E M A DETA C H E R E N EN I N H U R E N 16 Rob Kluwen Het hr-beleid binnen de vakbond zelf loopt niet altijd over rozen 20 Powerwoman Hoe vrouwen treetje

Nadere informatie

Personeelbeleid. Naderende oorlog. 24 Brenda van Gelderen. 20 Stagnerende stoelendans. 32 Robert Verburg, HAN

Personeelbeleid. Naderende oorlog. 24 Brenda van Gelderen. 20 Stagnerende stoelendans. 32 Robert Verburg, HAN Personeelbeleid DECEMBER 2010 Naderende oorlog WE R K K O S T E N R E G E L I N G 20 Stagnerende stoelendans Nieuwe jurisprudentie stelt paal en perk aan outsourcing 24 Brenda van Gelderen Als hr-manager

Nadere informatie

Personeelbeleid. Doe het zelf-hr. 24 Theo van Heijzen, Vitens. 18 Zonder papieren. 38 Roos Vonk

Personeelbeleid. Doe het zelf-hr. 24 Theo van Heijzen, Vitens. 18 Zonder papieren. 38 Roos Vonk Personeelbeleid OKTOBER 2012 DIGITALISERING VAN HR Doe het zelf-hr 18 Zonder papieren Hoe bergen foute hr-dossiers en torenhoge kosten verdwenen bij ISS. 24 Theo van Heijzen, Vitens Ze vinden elkaar weer

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09 Human Resources Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf speciale editie dinsdag 30 juni 2015 Pagina 04 Vertrouwen is het sleutelwoord Pagina 05 Nieuwe

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

CC Manager Award 13 special

CC Manager Award 13 special #2 2013 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 4 CC Manager Award 13 special CCAGENTWEEK.nl NOTEER M ALVAST IN JE AGENDA CC AGENT WEEK 2013 1 t/m

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG?

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? jaargang 6, nummer 2, april 2011 www.hrpraktijk.nl TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? SLUIT U AAN BIJ

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Een Manpower witboek 2011 De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Inhoud 2 Voorwoord 4 Samenvatting 6 Leren als topprioriteit 8

Nadere informatie

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 1 maart 2014 Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier Forum HRM Opleiden of laten gaan? Gezond & Vitaal: Maak van bewegen prioriteit

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk T H E M A BUSINESS HARTKATERN De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. Laagconjunctuur zorgt voor afnemende werkgelegenheid, arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten staan in de rij en lage lonen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Alcohol op de werkvloer

Alcohol op de werkvloer Vakblad over mens, werk en inkomen 31 e jaargang FEBRUARI 2009 nummer 1 Verslaving Alcohol op de werkvloer > Van den Ende - De Cremer over ontplooiing van talent > Omnizorg reïntegreert daklozen en verslaafden

Nadere informatie

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg Vakblad over mens, werk en inkomen 37e JAARGANG JUNI 2015 NUMMER 3 Eigen schuld? Probleemschuld staat werken in de weg Werken en migraine Casus Leidraad Participatie Pagina 22 Mag het licht uit? > Inclusiviteit:

Nadere informatie