Good en bad practices om de instroom en retentiegraad in de zorgsector te verhogen. Michel Albertijn en Lies Devrieze, oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Good en bad practices om de instroom en retentiegraad in de zorgsector te verhogen. Michel Albertijn en Lies Devrieze, oktober 2009"

Transcriptie

1 Good en bad practices om de instroom en retentiegraad in de zorgsector te verhogen Michel Albertijn en Lies Devrieze, oktober 2009

2 Inhoudstafel Vooraf 2 Instroom verhogen 3 Instroom verhogen, gericht op allochtonen 11 Instroom verhogen door contact met werkplek 14 (tijdens opleiding) Instroom verhogen door contact met werkplek 16 (voor studiekeuze) WIE WE ZIJN Tempera is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd in toegepast onderzoek over arbeid en sociaal beleid. Tempera Lovelingstraat Antwerpen Tel Uitstroom beperken 21 Imago, bekendheid, communicatie 27 Indirecte gevolgen voor instroom/behoud/ 31 P A G I N A 1

3 Vooraf Een indicatieve lijst van maatregelen en ideeën over de instroom en retentie van zorgwerknemers Als instrument naar een actieplan voor de zorgsector in Mechelen, biedt een lijst van projecten informatie over good en bad practices qua instroombeleid en retentiepolitiek. Deze lijst kan het onderzoek naar een actieplan inspireren. Wel inspirerend, niet volledig De lijst met good en bad practices heeft niet als doel volledig te zijn. Wel is er de ambitie inspirerend te zijn. Er wordt ruim gedacht: Ook buiten het arrondissement Mechelen, in andere delen van Vlaanderen en ook het buitenland, is inspiratie te vinden; Ook buiten de zorgsector zijn gelijkaardige kwesties. Hoewel de lijst veel aandacht heeft voor ervaringen en ideeën uit de zorgsector, beperkt hij zich niet tot die sector. Andere sectoren worden met soortgelijke problematieken geconfronteerd en juist hun andere context bieden onverhoedse leermogelijkheden voor de zorgsector; Een ruime, open geest. Er werd geen stringent normatief of wetenschappelijk-interpretatief kader gehanteerd bij de verzameling van gegevens; Ook bad practices. Er gaat ook aandacht naar bad practices, zijnde initiatieven en ervaringen uit het verleden die tot weinig of geen beoogd resultaat leidden. Deze bad practices leveren vaak meer en waardevollere inzichten op dan good practices. De lijst van praktijken wordt opgedeeld naar hun doel Vooreerst lijst dit rapport ideeën op die de instroom van werknemers willen verhogen. Vervolgens komen de maatregelen, die tot doel hebben de uitstroom te beperken, aan bod. Nadien worden projecten voorgesteld die het imago van een bedrijf of de sector trachten te verbeteren. Ten slotte worden de praktijken, die een indirect gevolg hebben voor de instroom of retentie van werknemers, behandeld. P A G I N A 2

4 Instroom verhogen 1 Infopunt zorgopleiding Genk Instroom verhogen Informatie verstrekken; Twee halve dagen per week open; Voor mensen met interesse in zorgopleiding; Werken samen met straathoekwerkers; Specifiek: Aantal kansengroepen: Oudere werkzoekenden, kort geschoolden, allochtonen, deeltijds werkenden 2 RIKO-project Regionaal Instroomproject in de Kinderopvang (Methode: Drieslag werk & zorgbalans) Uttrecht, Zuid- Holland, Noord- Holland, Noord- Brabant Instroom van laaggeschoolde vrouwen in kinderopvang Ziekte en uitval voorkomen; personeelsbegeleiding gericht op werk- en zorgbalans Aantrekken van vrouwen; Behoud en doorstroom van werknemers staat vanaf de start centraal. Ondernemingsraad wordt betrokken. Professionele begeleiding direct op de werkvloer. Het gaat nooit om tijdelijke projecten en subsidies. Je moet mensen een toekomst willen bieden. Leidinggevenden en begeleiders moeten een vertrouwensrelatie met de vrouwen opbouwen. Belangrijk om verwachtingen uit te spreken. Met hen mogelijkheden bekijken om promotie te maken. KHLim, VIVO, Witgele kruis, OCMW Genk, VDAB, Regina Mundi, Ziekenhuis Oost- Limburg, Stad Genk ROC-ASA, s Centrum Buitenlanders, JeugdzorgAdvies, adviesbureau Sovov, werkgevers in kinderopvang, FNV Twee personen halftijds tewerkgesteld Aanmoedigingsfonds: 8 partners zorgden voor (beperkte) financiële middelen voor de opstart. 12 mei 2009 begonnen, dus nog geen concrete resultaten. Nu bezig met het ontvangen van mensen P A G I N A 3

5 3 Toekomstopwielen.be België Passie voor autotechniek aanwakkeren; opleiding ondersteunen; onthaal op de werkvloer verbeteren. Garagasten-campagne België Jongeren stimuleren om hun technisch talent te ontwikkelen Techniek op Wielen België Jongeren via een doeparcours kennis laten maken met auto s en techniek Turbostart-magazines en de Gouden- Autosleutelhangerwedstrijd België Jongeren uit de 2e en 3e graad van het autotechnisch onderwijs bevestigen in hun keuze Project bestaat uit 7 deelprojecten GaragastenEncyclopedie; GaragastenWebsite (leerrijke artikels, verrassende experimenten en leuke spelletjes); Voor leerkrachten Technologische opvoeding werd gestart met een gratis lesbrief (4x/jaar)(pedagogisch gekaderde informatie en opdrachtenfiches voor de leerlingen) Interactieve tentoonstelling in het Brusselse museum Autoworld, waar jongeren via een doe-parcours kennis kunnen maken met auto s en techniek voor de leerkrachten is er een begeleidende educatieve handleiding; Het tijdschrift informeert over technische ontwikkelingen en wijst op de studie- en beroepsmogelijkheden in de sector. Bevat getuigenissen van jongeren en informeert over kansen op de werkvloer. Educam Educam Educam Educam P A G I N A 4

6 Starterskit België Jongeren helpen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt Nieuwsbrief voor vakleerkrachten uit het autotechnisch onderwijs De HR-tool Geschikte werkkrachten vinden en houden voor werkgevers België België Leerkrachten op de hoogte brengen van alle informatie over de acties en publicaties van toekomstopwielen.be Werkgevers helpen om geschikte werknemers te vinden en te houden Handleiding voor leerkrachten en folder voor leerlingen die informatie bieden over de overstap naar de werkvloer; Vier thema s komen erin aan bod: Verder studeren of niet? Welke loopbaanmogelijkheden biedt de autosector mij? Wat verwacht een toekomstige werkgever van mij, en wat kan ik van hem verwachten? Via welke kanalen kan ik een job zoeken in de autosector? Nieuwsbrief informeert over alle acties waarmee de sector het onderwijs ondersteunt Folder van 6 pagina's om jonge werknemers te vinden en te begeleiden; met bruikbare tips voor het aanwerven en begeleiden van jongeren Educam Educam Educam Een Communicatiekit voor werkgevers België Imago en bekendheid van de sector verbeteren Communicatiekit die werkgevers kunnen gebruiken bij wervingsadvertenties en andere communicatie-initiatieven: Te downloaden Logo s; slogans; afbeeldingen; banners; communicatiekit Educam P A G I N A 5

7 4 Stroom-Opwaarts (www.stroomopwaarts. be) België Jongeren met talent voor elektrotechniek en werkgevers uit de sector bij elkaar brengen Elektro kick België Interesse voor het vak (elektriciteit) opwekken bij jongeren tussen 9 en 14 jaar en hen aanzetten om elektriciteit als studiekeuze te overwegen ElektroWerkwijzer België Leerlingen uit het elektrotechnisch onderwijs informatie bieden over de beroepsmogelijkheden en tips om aan een goede job te geraken Gestroomlijnd België Werkgevers helpen goede werkkrachten te vinden en te behouden Project bestaat uit 4 deelprojecten; Richt zich behalve naar jongeren en hun ouders, ook naar werkgevers, scholen en opleidingscentra. Drie keer per schooljaar ontvangen de leerlingen uit het elektrotechnisch onderwijs een krant met informatie over de diverse opleidingen en beroepsmogelijkheden. Tegelijk ontvangen de leerkrachten een nieuwsbrief met onder meer de geplande initiatieven.; Educatieve pakketten verkrijgbaar Elektriciteits-doe-boek voor jongeren van 9 tot 14 jaar boordevol eenvoudige proefjes, leuke weetjes en interessante achtergrondinfo. Legt steeds een duidelijke link naar de sector en de diverse beroepen die daarin voorkomen. Een folder om leerlingen uit het elektrotechnisch onderwijs informatie te bieden over de beroepsmogelijkheden en tips om aan een goede job te raken Folder voor werkgevers met tips om goede werkkrachten te vinden én te houden Vormelek en sociale partners Vormelek Vormelek Vormelek P A G I N A 6

8 Elektro Challange België Imago verbeteren en leerlingen bevestigen in hun studiekeuze 5 HOTbase (www.hotbase.be) 6 Werkzoekendenproject Bediende Internationale Handel en Logistiek België Antwerpen 7 Schakelen naar werk Omgeving van Drenthe, (Gehandicaptenzorg) 8 Care First (http://www.nursingtim es.net/whats-new-innursing/primarycare/apprenticeshipscheme-to-attractyoung-people-intosocial-carecareers/ artic le) UK (24 april 2009) Mensen helpen een job te vinden in de horeca (die perfect bij hen past) Werkzoekenden de kans bieden om zich te scholen en als bediende in de sector aan de slag te gaan. Werklozen met een laag diploma in de zorgsector leiden Jonge werklozen een leercontract aanreiken binnen de "social care sector": werkloosheid daalt, vacatures in sector worden meer opgevuld Wedstrijd waarin leerlingen uit elektrotechnische richtingen het tegen elkaar opnemen; via leerkracht inschrijven; preselecties per provincie; finale. Interactieve database voor opleiding en vorming; Op basis van uw gegevens en het doel dat u voor ogen hebt zal deze databank u de opleidingen voorstellen die mogelijk zijn. Uit een 60-tal geïnteresseerde werkzoekenden werd een groep van 12 cursisten geselecteerd op basis van hun instapcompetenties en hun motivatie; zij krijgen een geknipte opleiding Strenge selectieprocedure Voorbereidend traject van 8 maanden: halve dag per week onderwijs en stage 2 jaar leer-werktraject: 2 dagen per week les; 18u werk. Werkgevers krijgen een subsidie van 1500 als men jonge stagairs (18-24 jaar) een leercontract biedt. Dit verbetert het statuut van sociale zorg omdat de sector de beste kandidaten kan aantrekken. Vormelek horeca vorming; financiële steun van ESF en Hefboomkrediet LOGOS, VDAB Stichting de Leite; ROC Drenthe; Arbeidsvoorziening Departement Werk en Pensioen 15 personen toegelaten tot leer-werktraject sociaal-pedagogisch werker P A G I N A 7

9 9 Nurse The Nation Australië (Aantrekken van verpleegkundigen en verloskundigen die, zonder tussenkomst, niet als verpleegkundige zouden werken) 10 X Oklahoma, USA 11 Dream Job, Dream House, Dream Car Riverside, California, USA Instroom van leerlingen in zorgopleidingen verhogen Instsroom van verpleegkundigen vergroten 12 X Canada Instroom van verpleegkundigen vergroten Stelt verpleegkundigen en verloskundigen in staat ergens een korte termijn te werken, zodat het mogelijk is voor verpleegkundigen en verloskundigen om Austrialië rond te reizen én te werken of om ervaring op te doen in andere organisaties/ subsectoren zonder zijn/haar huidige job te verliezen. Er zijn verschillende formules (Backpacker Traveller Program, Clinical Placements Program, Caring Caravanners Program). Integris betaalt inschrijvingsgeld, boeken en schooluitrusting van leerlingen die voor verpleegkundige studeren. Studenten kunnen dit aanvragen. Voor elke $4000 die ze krijgen, moeten ze 1 jaar bij Integris werken. Riverside Community Hospital start een campagne die de lage woonkosten in de omgeving benadrukt. "not just a better deal, but a better life,", $ verplaatsings- /verhuiskosten, wedstrijd om geld voor een huis te winnen Verpleegkundigen die beginnen werken krijgen een bonus van $ 3000 op het platteland en $ voor diegenen die beginnen te werken in grotere centra zoals Fredericton. Integris Riverside Community Hospital The Region Three Hospital Corporation (Recent opgericht) 40 verpleegkundigen aangetrokken (That's two-thirds of UNB's nursing graduating class this year) P A G I N A 8

10 13 (Using Housing to Attract Nurses) Long Island, USA Instroom van verpleegkundigen vergroten, ook vanuit andere landen. Ziekenhuis helpt verpleegkundigen betaalbaar huis te zoeken en biedt eerst onderdak. South Nassau Communities Hospital 14 "Come Home to Manitoba" Manitoba, Canada Aanmoedigen van verpleegkundigen om in Manitoba te gaan werken Verpleegkundigen die naar de provincie trekken om daar hun job uit te oefenen genieten van "Relocation assistance" tot $5,000. Nurses Recruitment and Retention Fund 15 Make the Career Move of a Lifetime Hollywood, Florida, USA Verpleegkundigen aanmoedigen om zich in Zuid-Florida te vestigen Brochures en video's om de schoonheid van het gebied te tonen, de hoeveelheid aan jobs, scholen en gemeenschappen. Informatiepakketten versturen. South Florida Hospital; Healthcare Association 16 Nursing Resource Strategy for New Brunswick New Brunswick, Canada Aantal verpleegkundigen en verpleegkundig assistenten verhogen in New Brunswick Tijdens zomermaanden leerlingen verpleegkunde vakantiewerk laten doen om tekort op te vangen en leerlingen praktijk bij te brengen; Investeert in opleiding voor tewerkgestelde verpleegkundigen; Tracht verpleegkundigen te overhalen om voltijds te werken. P A G I N A 9

11 17 Nursing Graduate Guarantee Ontario, Canada Instroom in opleiding en verpleegkundig beroep verhogen De Ontario Ministry of Health and Long-Term Care verzekert dat elke afgestudeerde "nursing graduate" die voltijds wilt werken in Ontario, deze mogelijkheid krijgt. De regering werkt hiervoor samen met werkgevers die overbruggende posities (die leiden tot een voltijdse baan) creëren voor de verpleegkundigen. Zij krijgen hiervoor 6 maanden subsidies. Afgestudeerde verpleegkundigen moeten zich registreren via een portaal en duiden aan welke job/werkgever ze wensen. Ontario Ministry of Health and Long- Term Care; zorginstellingen in Ontario; HealthForce Ontario 18 Retaining Valued Public Health Nurses at the Pinellas County Health Department Florida, USA Verhogen van de instroom en het behoud van verpleegkundigen Adverteren en marketing Gecentraliseerd bureau voor 'recruitment/hiring/retention' "a two tract nurse mentoring program"; Pinellas County Health Department 19 Are You Man Enough to be a Nurse (www.workforcecentralf lorida.com/phc/men. asp) Florida, USA De instroom van mannen in de opleiding en het beroep van verpleegkundige verhogen Marketing campagne gericht op jongens in 'secondary and postsecondary' en mannen die zoeken naar een andere baan; Flyers; video's; posters; reclamepanelen; Workforce Central Florida Succesvol op het onder de aandacht brengen van (mannelijke) job in zorgsector; meer bezoeken op (PHC) sites; stijging van mannen die verpleegkunde als major nemen van 52 (2007) naar 58 (2008) in Seminole Community College P A G I N A 10

12 Instroom verhogen, gericht op allochtonen 1 Allochtonen in de zorg Brabant, 2 Kleurrijk Brabant zorgt Brabant, Instroom en behoud van allochtone zorgverleners verhogen Bijdragen aan de instroom van allochtone medewerkers in de zorg en aan een betere relatie tussen zorginstellingen en allochtone doelgroepen Continu intensief contact met de zelforganisaties van allochtonen. Per individu wordt nagegaan wat iemand al wel kan en wat nog bijgeleerd moet worden. Er worden mensen voor zorgfuncties op zowel niveau een, twee en drie als op niveau vier en vijf gezocht. Er is ruim aandacht voor coaching in het starterstraject, de opleiding en het eerste jaar op de werkplek. Project bestaat uit 5 deelprojecten PALET, het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, Stichting Elisabeth en Oranjehaeve (verpleging en verzorging) in Breda; GGZ 's- Hertogenbosch; Elkerliek Ziekenhuis in Helmond; Zuidzorg Eindhoven. P A G I N A 11

13 Who cares? Brabant, Komen tot een plan van aanpak ter imagoverbetering van het werken in de zorg voor de periode dat gedragen wordt door en richting krijgt vanuit de drie meest betrokken actoren zorgsector, onderwijs en (vertegenwoordigers uit) betrokken doelgroep. Deze denktank (expertgroep) is richtinggevend voor de inhoud en de wijze waarop de campagne gestalte krijgt. Bouwstenen voor het plan van aanpak worden gevormd door met de denktank antwoord te zoeken op de vragen: Welke imagocampagnes kennen we en welk effect hadden deze? Welke effecten verwachten sector en onderwijs van een campagne? Wat boeit of bindt werkenden in de zorg en welke boodschappen spreken doelgroepen aan? Wat betekent dit voor de uitvoering van een imagocampagne m.b.t. inhoud, aanpak, schaalgrootte? Vertegenwoordigers uit de zorgsector, vertegenwoordigers van onderwijs, allochtonen werkzaam in de zorg, 'representanten' uit de doelgroep waarop de campagne gericht zou moeten worden Deuren open Brabant, De relatie met allochtone netwerken opbouwen en uitbouwen; zorgvoorzieningen bekendheid bieden en het wederzijdse contact met de (multiculturele) omgeving vergroten Vertegenwoordigers uit de zorgsector, Representanten van allochtone netwerken (allochtone vrijwilligersorganisaties, sleutelpersonen) Colours Brabant, inzet van etnomarketing in de zorg Curricula Brabant, vermaatschappelijkt onderwijs aanpassen aan nieuwe, ook voor allochtone jongeren aantrekkelijke functies Experience Brabant, allochtone jongeren beleven de zorg in de praktijk P A G I N A 12

14 3 Bouwen in Limburg met meer allochtonen Brabant, Instroom van allochtonen, vrouwen en langdurig werklozen verhogen Tien procent van de instroom in de bouw moet uit allochtonen, vrouwen en langdurig werklozen bestaan. Werkgevers die de tien procent niet halen krijgen een boete; Groot netwerk van intermediairs in de allochtone gemeenschappen (hou ze op de hoogte van de voortgang); Diagnostische week (kandidaten allerlei bouwactiviteiten laten uitvoeren); Vier dagen praktijk, een dag les; Begeleiding is hard nodig; Kleinschalig beginnen. FNV Bouw, FNV Zuidoost, NVOB Limburg, CWI's, Bouwned, Sectorraad Bouwbedrijf, SWV Bouwopleidingen in zuid Limburg, gemeenten Elke gemeente betaalt voor de deelnemers die daar wonen. 4 HOAL-project: Het onbenut potentieel van hoogopgeleiden Amsterdam Bestrijding van het dreigende docententekort; Meer allochtoon onderwijspersoneel voor de klas Hoog opgeleide allochtonen krijgen kans op een passende baan als leerkracht. Lerarentekort vermindert. Allochtone kinderen zien hun allochtone docent als rolmodel. Duale opleiding van 2 tot 2,5 jaar: 2 dagen les + 3 dagen werken binnen roc Amsterdam. Rituelen en omgangsvormen worden aangeleerd. ROC Amsterdam, lerarenopleidingen EFA en Fontys Financiering via ROC, subsidiegelden voor duale trajecten, gemeenten en provincies. jaar 1: 15 kandidaten begonnen, helft over in job. Jaar 2: 13 kandidaten, 11 over 5 Kleurrijke begeleiders Amsterdam (Gehandicaptenzorg) Instroom van allochtone medewerkers vergroten Tv-spotjes op migranten-tv en lokale allochtone radiozenders in taal van doelgroep contacten via allochtone intermediairs speciale rondleiding-dag georganiseerd voor geïntresseerde allochtonen reportage op lokale Turkse tvzender leidinggevenden cursus multicultureel personeelsbeleid Stichting Werkgemeenschap Orthopedagogische Zorg (SWOZ) Intensief P A G I N A 13

15 Instroom verhogen door contact met werkplek (tijdens opleiding) 1 Leerling-werknemers krijgen salaris en baangarantie 2 Intensieve leerlingenbegeleiding 3 Project MBO Leerafdeling (www.leerafdeling.nl) Oost- Gelderland, (gehandicaptenzorg) Utrecht, (Gehandicaptenzorg) Den Haag, Deventer, Stadskanaal, Veldhoven, Instroom van jonge medewerkers verhogen Elke leerlingwerknemer optimaal begeleiden tot een professionele beroepskracht die in de instelling wil blijven werken Theorie en praktijk beter op elkaar afstemmen Instroom via Beroeps Begeleidende Leerweg 4 dagen werken, 1 dag opleiding Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4 ontvangen salaris en krijgen garantie op job bij een van deelnemende instellingen begeleiding op werkvloer 2u per week praktijkbegeleider onderwijsbegeleider Intern opleidingscentrum gericht op bijscholen van medewerkers en begeleiden van stagiaires en leerlingen; naast reguliere begeleiding mogelijkheid op trainingen, cursussen, themabijeenkomsten; Meer praktijkbegeleiders, ondersteund door regiocoördinator; werkweek van 32 uur; keuze tussen leerling- of werknemersstatuut Intensieve samenwerking tussen roc en leerbedrijf Leerafdeling: speciale afdeling binnen het bedrijf met opleiding als doel acht deelnemers tegelijk stage lopen binnen één afdeling van een organisatie Verantwoordelijkheden bij leerlingen ontwikkelen Stichting Festog; Stichting Fatima; Stichting Dienstverlening aan Mensen met een Handicap; Stichting De Lichtenvoorde; ROC Stichting Reinaerde Calibris; regionale opleidingscentra, zorginstellingen (ook sportinstellingen) Instellingen verzekerd van instroom jonge werknemers; worden op maat van zorginstelling opgeleid; contact tussen ROC en instellingen wordt hechter; leerlingen worden door collega's aanzien als volwaardige medewerkers Zonder subsidies onmogelijk duur: structureel OVDB steunt het opzetten van een leerafdeling met adviezen, trainingen en een eenmalige subsidie van ,00 Succes van deze pilot: Ontwikkeld voor de zorg, ook toegepast in andere sectoren P A G I N A 14

16 4 Schemerlicht in de schijnwerpers Stageplaatsen gecreëerd voor deelnemers die anders moeilijk een stageplek kunnen vinden; leerbedrijf geholpen, doordat er op lastige tijden toch genoeg menskracht is Handboek biedt stagiairs, zorginstellingen en ROC's een breed scala aan aandachtspunten, randvoorwaarden en checklists voor het stagelopen op schemerlichttijdstip (van uur tot uur). Op dit tijdstip zijn er vaak minder verzorgers beschikbaar. Een helpende hand is dan welkom en bovendien waarderen bewoners de extra aandacht. Calibris; zorginstellingen; roc's In 2008 zal het project in Groningen en Drenthe tachtig extra stageplaatsen opleveren. Bij onderdelen van Meavita in Den Haag worden honderd extra plaatsen gecreëerd. P A G I N A 15

17 Instroom verhogen door contact met werkplek (voor studiekeuze) 1 IQ x EQ = VQ, de kracht van verpleegkunde Instroomproject Vlaams- Brabant Instroom in zorgopleidingen verhogen 2 Hoe anders is anders Vlaanderen Leerlingen een juist beeld van psychiatrie geven; vooroordelen t.a.v. psychisch zieken wegwerken Leerlingen uitnodigen om "on the job" kennis te maken met het beroep Tijdschrift FLOR: getuigenissen, opleidingen, werkplekken,... Handleiding voor leerkrachten Leerlingen in contact brengen met psychiatrische instellingen. Leerlingen ervaren (in de zorginstelling) dat er niet zoveel nodig is om in de psychiatrie te belanden; Leerkrachten krijgen een handleiding toegestuurd waarin tips in verband met de voorbereiding van de leerlingen, de vormgeving van het dagboek en de creatieve verwerking worden gegeven. Ook de noodzakelijke achtergrondinformatie en een omschrijving van de verschillende deelnemende instellingen zijn daarin opgenomen. 14 zorginstellingen, UZ Leuven, Provincie Vlaams- Brabant VVGG 1 VTE gedurende 1 jaar, nu deeltijds; sprekers moeten soms een uurtje vrijmaken = provincie UZ Leuven zorginstellingen 36% stijging van instroom generatiestudenten in KH Leuven. 33% zegt dat project invloed had op studiekeuze. (Nuancering!) Twee medewerkers die zich elke dag inzetten om het project in goede banen te leiden. P A G I N A 16

18 3 Kijkjes achter de schermen (www.kijkindezorg.nl) Scholieren een juist beeld geven van de zorgsector Meeloopdagen voor scholieren; leerlingen goed informeren zodat ze weten waar ze aan beginnen; Zij krijgen informatie over de opleiding tot verpleegkunde m.b.v. een filmpje en een leerling-verpleegkundige vertelde over haar ervaringen. Daarna nemen ze een kijkje in het skills-lab, waar ze uitleg kregen over wat er allemaal geoefend kan worden. Ook meten ze bij elkaar de polsslag. De oefenpoppen maken indruk Stichting Kubiek, Argos Zorggroep, De Bruggen, Careyn, Cedrah, Franke-landgroep, GGZ Delfland, 's Heeren Loo, Pameijer, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Groep, Stichting Onder Een Dak, Vlietland Ziekenhuis, Zorgcombinatie Nieuwe Maas P A G I N A 17

19 4 Het beroepenhuis Gent Tieners helpen bij een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze 5 Samenwerkingsverband Installatietechniek Beroepsonderwijs Veenendaal Veenendaal, Instroom van leerlingen vergroten Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier van beroepen en informatie over studierichtingen. Vooral de technische en praktisch uitvoerende beroepen staan in de kijker. In de doetentoonstelling maken de jongeren op een speelse manier kennis met beroepen uit de volgende sectoren: Metaal en Technologie, Metaal en Technologie: Bedienden, Transport en Logistiek, Chemie en Kunststoffen, Horeca, Voedingsindustrie, Bouw, de Social Profit en de Grafische Industrie. Excursies en doedagen voor leerlingen en docenten van het basisonderwijs excursies voor PABO-studenten excursies, gastlessen en open dagen voor leerlingen van de VMBO-onderbouw verstrekken werkkleding, werkschoenen en bril lintstages stage voor VSO-leerlingen (voortgezet speciaal onderwijs) Aantrekkelijke uitstraling leslokalen EU, Vlaamse overheid, Provincie Oost- Vlaanderen, Stad Gent, ESF, Resoc, Vivo,TOFAM, SFTL, Essenscia, IPV, Horeca, FVB, Grafoc, Vormetal, Cobot, VIP, De Lijn, Store design studio, P&V, Standaard boekhandel, HM, CLB, Provinciaal onderwijs, CLB Gent, Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding, installatiebedrijve n; VMBO-school; RCI; OLC; ROI 1e jaar: stijging van 7 naar 28 leerlingen, jaren nadien: ongeveer 15 leerlingen P A G I N A 18

20 6 Vakantiewerkproject Limburg, Organiseren van vakantiewerk in de installatietechniek om jongeren kennis te laten maken met het vakgebied Advertenties in regionale en lokale kranten, posters op scholen, reguliere wervingsactiviteiten; samenspraak tussen bedrijf en jongere over inhoud van functie; afspraken over beloning en begeleiding; getrokken door organisatie; bedrijven moeten ondersteund worden bij creëren van een passende functie ROI; OLC; 15 installatiebedrijven Sommige jongeren ervaren dat het vak hen niet ligt, anderen geraken geïnteresseerd; bedrijven hadden het soms onderschat 7 GO-Infra (Grond-, Water- en Wegenbouw) Jongeren enthousiasmeren voor werk in GWW. Instroom in opleiding verhogen. Instroom van goed opgeleide jongeren in toekomst veilig stellen Inrichting van een permanent centrum voor de voorlichting over werken en opleidingen in de GWWsector; groot aantal machines en instrumenten staan in een 'bouwput' (laboratorium waar ze praktijkopdrachten moeten uitvoeren) opgesteld; docenten- en decanendagen; documentatiecentrum waarin jongeren informatie kunnen zoeken SBW Kenniscentrum voor beroepsonderwijs in de infrastructuur; brancheverenigin gen in het Grond-, Water- en Wegenbouw, OMRI, Rijkswaterstaa, NS- Railinfrabeheer Enkel bouwput: meer dan 4,5 miljoen euro Moeilijk te meten: geen onderzoek naar verricht 8 Project VMBO Carrousel Drenthe; Groningen, Beperking van uitval door beter gemotiveerde beroepskeuze; uitval van vmbo naar mbo verminderen Project waarbij leerlingen VMBO een jaar lang een rondgang maken langs alle verschillende branches. (Eerst binnen zorgsector, nu reeds uitgebreid naar andere sectoren.) Scholen en instellingen hebben afspraken gemaakt om samen een aantrekkelijk programma op te stellen. Calibris; 10 scholen, 60 instellingen, 900 leerlingen 1 jaar Regionale overheden bieden financiële steun Succes: breidt zich nu steeds verder uit over en over andere sectoren. P A G I N A 19

21 9 Sparking Youth Interest in Healthcare Careers: SimMan Exhibit and Outreach Program Florida, USA Rekruteringsinitia-tief op lange termijn; belangstelling van jeugd voor een carrière in de zorgsector opwekken Gericht op ervaringsleren; Een draagbare en geavanceerde simulatiepop voor teamopleiding, is op het Science Center gevestigd en verstrekt een platform voor het voorstellen van interactieve gezondheidszorgscenario's aan studenten. De dynamische, persoonlijk relevante, ervaringsgerichte scenario's bieden de bezoekers de kans om het werken met een patiënt te observeren en zo kennis te maken met de essentiële verzorgingsvaardigheden. Workforce Central Florida; Orlando Science Center P A G I N A 20

22 Uitstroom beperken 1 Care Check: samen blijven werken in de zorg Uitval en uitstroom voorkomen onder jonge werknemers en het bieden van een positieve start in de zorgsector Wil met stagiaires en starters in de zorg onderzoeken wat zij verwachten, welke problemen ze tegenkomen en waar zij verbeteringen zien als het gaat om de begeleiding van jonge werknemers. Met innovatieve oplossingen wordt de arbeidsproductiviteit en het werkplezier verhoogd. Jongerenvakbond CNV, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en CNV Publieke Zaak Jongeren: 5 bijeenkomsten (2 trainingsdagen, 3 verbetergroepverg.) en uitvoeren van quickscan = 40u over 2 maanden Managementleden: 3 verbetergroepverg. (ongeveer 10u) Subsidie ministerie VWS, zorginstellingen moeten er niet voor betalen, krijgen 75% van kosten van uitvoering van oplossing (max 2500 per organisatie) Reeds bij 4 zorginstellingen succesvol afgerond 2 Arbeid (http://www.quidataba nk.nl/kr_nigz/default.a sp?dproject= ) Aanbieden van cursussen aan mensen die op grond van arbeidsrelevante psychische en psychosomatische problematiek in de ziektewet en/of WAO dreigen te komen, en mensen die kampen met 'ongezonde stress' en uitval van hun werk willen voorkomen, ter behoud van hun baan Cursus burnout 'Overspannen en hoe verder'; Cursus voor mensen met overspanningsklachten, psychische en lichamelijke vermoeidheid als gevolg van een lange tijd van overbelasting en langer dan 3 maanden ziek thuis; Cursus werkstress 'Gezond in je werk' (regulier aanbod) voor mensen die regelmatig een dag verzuimen van het werk of al een tijdje in de ziektewet zitten (basismodel); Cursus 'Omgaan met stress in het onderwijs' voor docenten; Ontwikkelen en uitbreiden aanbod voor het onderwijs (training werkstress i.o.); Cursus Je stress te lijf; omgaan met stress voor werkende vrouwen - Informatiebijeenkomsten over stress en burnout -Workshops, trainingen, cursussen op aanvraag (maatwerk) Parnassia locatie Zoetermeer, landelijk Platform GGZ en Arbeid, arbodiensten, Parnassia Den Haag: afd. Preventie P A G I N A 21

23 3 Iedereen Competent provincie Antwerpen Werk maken van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van kortgeschoolden door hun competenties in kaart te brengen Competenties in kaart brengen met behulp van de Comet, een meetinstrument op computer, om er vervolgens een ontwikkelingsgesprek aan te koppelen en over te gaan tot de opmaak van POP s; bedrijf krijgt per medewerker een duidelijk overzicht van de sterke kanten van de medewerker, voor welke vaardigheden men een medewerker eventueel ruimer kan inzetten, wie van de medewerkers best aangesproken kan worden om kennis door te geven aan nieuwkomers, FTMA; Syntra West; Resoc Kempen; samenwerking met sectoren, opleidingsinstellin gen en werknemersafgev aardigden Europees gesubsidieerd. 4 Communicatieve en leidinggevende vaardigheden voor ploegbazen en toekomstige ploegbazen provincie Limburg (Toekomstige) Ploegbazen hun communicatieve en leidinggevende vaardigheden helpen ontwikkelen Gratis opleidingen; extra subsidiebudget; loonkostsubsidie FTML 5 De Leerrekening provincie Limburg Arbeiders aanmoedigen zelf een opleiding en/of loopbaanbege-leiding te volgen Arbeid(st)ers krijgen met de Leerrekening tot maximaal 250 euro terugbetaald in de kosten voor een opleiding of een loopbaanbegeleiding. FTML P A G I N A 22

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Sport De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren 4 Calibris VIZIER december 2009 14e jaargang,

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

3 sep 2010 jaargang 6

3 sep 2010 jaargang 6 Meer over Kiki op de volgende pagina # 3 sep 2010 jaargang 6 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO GOC Kenteq Wat staat er

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Professionals maken het verschil

Professionals maken het verschil Professionals maken het verschil Laurie van Melick Rianne Theeuwen Colofon Uitgave: Onderzoek: In opdracht van: Laurie van Melick & Rianne Theeuwen Personeel voor de toekomst - Academie voor Management

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Meer over Jannes op de volgende pagina...

Meer over Jannes op de volgende pagina... Meer over Jannes op de volgende pagina... # 1 feb. 2009 jaargang 5 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie