KWALITEITSJAARVERSLAG Johannes Hospitium De Ronde Venen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen"

Transcriptie

1 KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Augustus 2013

2 Inhoud Inhoud... 0 Voorwoord... 2 Profiel... 3 Missie, Visie en Kernwaarden... 3 Missie... 3 Visie... 3 Kernwaarden... 3 Euthanasie... 3 Contactinformatie... 3 Bestuur en management... 4 Stichting Vrienden Van... 4 Organisatie van zorg... 5 Kamgras Vossestaart Bereikbaarheid... 5 Toegankelijkheid... 5 Bewoners... 5 Tevredenheidsonderzoek... 6 Vrijwilligers... 6 Medewerkers... 6 Productspecificaties en aanvullende leveringsvoorwaarden... 7 Financiën... 8 AWBZ... 8 Subsidie VWS... 8 Eigen bijdrage bewoner... 8 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)... 8 Stichting Vrienden van... 8 Evaluaties... 9 Evaluatie nabestaanden... 9 Evaluatie medewerkers... 9 Risico-inventarisatie en Evaluatie... 9 Klachtenregeling Persoonsgegevens en privacy Doelstellingen op het gebied van kwaliteit Ontwikkelingen en voornemens Conclusie Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 1

3 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Voorwoord Het overlijden van een dierbaar persoon is altijd een droevig moment. Soms gebeurt het geheel onverwacht, soms is er nog tijd om afscheid te nemen en de laatste woorden met elkaar te delen. Het blijft altijd moeilijk: niemand kan zich volledig voorbereiden op het eindstadium van het leven. Gelukkig hebben de meeste mensen familieleden, vrienden of een goede buur die tot steun en troost kunnen zijn wanneer het moment daar is. Daarnaast zijn er veel professionals en vrijwilligers die klaar staan als het moet en extra aandacht schenken als iemand dat wil. De medewerkers en vrijwilligers van het Johannes Hospitium De Ronde Venen doen dit al vele jaren. Met respectvolle nabijheid zetten ze zich in om de laatste levensfase van een persoon op een rustige en respectvolle manier te laten verlopen. Ze bieden de steun die juist dán zo belangrijk is. Steun die bijzonder waardevol is en niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Het Johannes Hospitium De Ronde Venen kan dan ook in dankbaarheid in 2013 haar derde lustrum vieren. Als beschermheer van het Johannes Hospitium wil ik alle medewerkers en vrijwilligers danken voor hun onmisbare bijdrage en voor hun betrokkenheid bij het lot van de medemens. Zij zorgen er telkens voor dat iemand zo waardig mogelijk kan heengaan. Dat is de kracht van het hospice en dat maakt haar zo nodig. Graag wil ik iedereen die hiertoe heeft bijgedragen feliciteren met het aankomend lustrumjaar. Ik wens het Johannes Hospitium toe nog lang dit belangrijke werk te blijven doen. R.C. Robbertsen Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht 2 Welkom bij het kwaliteitsjaarverslag 2012, het jaar op weg naar ons derde lustrum in 2013! Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 2

4 Profiel Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor een veilige en gastvrije omgeving waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten Missie, Visie en Kernwaarden MISSIE Het Johannes Hospitium biedt professionele, palliatieve, terminale zorg aan terminaal zieke mensen met een relatief korte levensverwachting in een veilige en gastvrije omgeving. Het Johannes Hospitium spant zich tot het uiterste in om het welbevinden van de zieke (en zijn omgeving) te bevorderen en om lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten, zonder daarbij het leven te willen bekorten of te willen verlengen. VISIE Het Johannes Hospitium is een open en kleinschalige zorgvoorziening, met respect voor iedereen, in de laatste fase van zijn/haar leven. De privacy en de individuele leefsfeer worden geëerbiedigd. De zorg is afgestemd op de behoefte van de bewoner en zijn/haar naasten. De zorg bestaat uit lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten en wordt gegeven door een multidisciplinair team, bestaande uit vrijwilligers en professionals. KERNWAARDEN Mensgerichte zorg en beleving van goede zorg en menselijk contact zijn naast professioneel, initiatiefrijk, respect, vertrouwen en betrokkenheid hierbij onze kernwaarden. 3 Euthanasie Wanneer uiterste inspanningen op het gebied van palliatieve zorg zijn gedaan en bij een bewoner de wens van actieve levensbekorting toch naar voren komt, zullen de huisarts en een SCEN-arts om advies worden gevraagd. Op hun beslissing kan na een zorgvuldige voorbereiding levensbekorting geschieden, waarbij dit in goed overleg met alle partijen maximaal zal worden gefaciliteerd. De actieve levensbekorting zal niet worden verricht door de eigen hospitiumarts en vindt niet plaats in het hospice. Bediscussieerd en vastgelegd moet worden hoe door het hospice te handelen als terugplaatsing van een bewoner naar huis of overplaatsing naar elders niet mogelijk of verantwoord is. Deze beslissing dient, gezien de mogelijke impact, genomen te worden door de directie in samenspraak met het bestuur. Het zal steeds gaan om een uniek besluit, afgestemd op de specifieke situatie van dat moment. Vanzelfsprekend kunnen medewerkers in de breedste zin van het woord nooit tot iets in deze worden verplicht. In 2012 is er geen euthanasieverzoek geweest. Contactinformatie Johannes Hospitium De Ronde Venen Kamgras HM Wilnis Telefoon Fax Website (hierop verschijnt een digitale dagelijkse nieuwsbrief van het johannes hospitium) Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 3

5 De Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer en is niet btw-plichtig. De stichting is ingeschreven als erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bestuur en management In 2012 bestond het bestuur van de Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen (tot mei 2013) uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden. In de maand mei 2012 trad 1 bestuurslid conform het rooster van aftreden af. De vacature werd op verzoek van het bestuur (tijdelijk) niet opgevuld. In 2012 werd 5 keer vergaderd met het voltallige bestuur in aanwezigheid van de directeur en 1 maal werd vergaderd zonder directeur. De taken zijn verdeeld over 3 dames en 3 heren. Van alle vergaderingen zijn de vergaderstukken digitaal gedocumenteerd. Het bestuur houdt toezicht en is werkgever. In 2012 werd onder leiding van de directeur gekozen voor een tweehoofdige operationele aansturing. De functie coördinator vrijwilligers wijzigde in operationeel manager(v) en er werd een verpleegkundig coördinator zorg(v), aangesteld, beide uit de eigen formatie. De directeur is een man. Stichting Vrienden Van Om het verblijf van onze bewoners voor nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten zijn, is financiële steun hard nodig! Zorg in de terminale fase is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt namelijk slechts een deel van de financiering voor haar rekening. Voor alle extra s voor onze bewoners, het gebouw en de inrichting zijn we afhankelijk van giften. Het hospice heeft daarvoor de Stichting Vrienden Van. Deze stichting ondersteunt het hospice en maakt ons bestaan mogelijk. Het bestuur bestaat uit 5 personen waarvan 2 vrouwen en 3 mannen. Er wordt 6 maal per jaar vergaderd en van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Er is een rooster van aftreden. 4 Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronden Venen Rabobank Kamgras HM Wilnis Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 4

6 Organisatie van zorg Het Johannes Hospitium De Ronde Venen beschikt over een tweetal locaties: 1. Kamgras HM Wilnis en 2. Vossestaart HM Wilnis KAMGRAS 2 is de locatie voor de bewoners en wordt gehuurd van de Stichting Vrienden Van. Het biedt een zestal kamers en eventueel een zevende kamer voor spoedopnames. De palliatieve zorg wordt verleend door een team van professionele hulpverleners en geschoolde vrijwilligers. Er is 24 uur per etmaal een verpleegkundige aanwezig. Een gespecialiseerd arts is op bepaalde tijden per dag aanwezig en is 24 uur bereikbaar. Een psychosociaal medewerker en muziektherapeut zijn aanwezig. Op verzoek kan een geestelijk verzorger ingeschakeld worden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met TV, telefoon en airco. De zorg wordt uitgevoerd door BIG registreerde verpleegkundigen. Wij streven naar gelijke voorwaarden voor alle medewerkers (en vrijwilligers). De arbeidsvoorwaarden voor verplegend personeel van het Johannes Hospitium zijn conform de CAO Ziekenhuizen. VOSSESTAART 2 is de werkplek van alle medewerkers in de ondersteuning en management en ook deze locatie wordt gehuurd van de Stichting Vrienden Van. Hier bevindt zich ook het bewonersarchief. BEREIKBAARHEID Wilnis ligt tussen Amsterdam en Utrecht en is één van de acht dorpskernen van de gemeente De Ronde Venen, waaronder ook vallen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen. Utrecht en Amsterdam zijn slechts een half uurtje verwijderd van Wilnis. Er rijden bussen vanuit Amsterdam, Amstelveen, Breukelen, Hilversum en Woerden naar ons hospice. Er is voldoende parkeergelegenheid en er is een invalideparkeerplaats aan de overzijde van de straat ter hoogte van het tegenover ons liggend schoolgebouw. 5 TOEGANKELIJKHEID De vestiging Kamgras 2 is goed toegankelijk voor valide en invalide bezoekers. Door 24/7 aanwezigheid van personeel is het hospice dag en nacht bereikbaar en toegankelijk. Bezoekers hebben de mogelijkheid tot overnachting en kunnen gebruik maken van de maaltijden. De toegang is camera bewaakt. Er mag niet worden geparkeerd op de toeloop naar de voordeur i.v.m. strikte veiligheidsregels. BEWONERS 2012 kende 366 kalenderdagen en 1795 verpleegdagen met een gemiddelde van 29 verpleegdagen. De bezettingsgraad was 82 %. In totaal werden 61 bewoners opgenomen waarvan 31 vrouwen en 30 mannen. De gemiddelde leeftijd was 76 jaar, waarvan de jongste bewoner 50 jaar was en de oudste 100 jaar. 57 bewoners overleden in het hospice en 4 bewoners zijn weer vertrokken. 31 bewoners kwamen vanuit de thuissituatie en 26 uit een ziekenhuis. 4 bewoners kwamen uit een andere Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 5

7 zorginstelling. 29 bewoners kwamen uit de gemeente de Ronde Venen en 32 bewoners kwamen van buiten 1 de regio. TEVREDENHEIDSONDERZOEK Het Johannes Hospitium meet regelmatig de kwaliteit van haar dienstverlening. Respondenten kunnen hun mening geven over de kwaliteit van onze dienstverlening. De resultaten kunnen vervolgens worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Verbeteracties worden repeterend besproken binnen de organisatie. Resultaat uit 2012 BEWONERSARCHIEF EN BEWAARPLICHT Op grond van artikel 454 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden bewonersdossiers 15 jaar bewaard. De enige uitzondering die hierop mogelijk is (artikel 455 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek), is als de bewoner zelf vraagt om vernietiging van het dossier na het overlijden. Vanzelfsprekend heeft de bewoner recht op inzage en op een kopie tijdens het verblijf. 6 VRIJWILLIGERS Het Johannes Hospitium steunt op een enthousiast team van ca. 130 vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde en werken aanvullend op de professionals. In 2012 beschikt het hospice over 126 vrijwilligers, 103 vrouwen en 23 mannen(waarvan 2 in de zorg). Activiteiten vonden plaats als gastvrouw/-heer, bloemendame/-heer, kok, tuinman/-vrouw, technicus, huishouding,zorgvrijwilliger en op het gebied van p.r. en administratie. Allen deden samen dagdelen (per dag 5 gemiddeld in de zorg, 2 in de hotelzorg functies en 4 vrijwilligers op andere zaken, denk daarbij aan huishouding tuin etc.) Dit vertegenwoordigt een financiële waarde, bij een dagdeel loon van de mogelijk te betalen vrijwilligersvergoeding van 4.50 per uur, is per dagdeel x dagdelen = euro! De gemiddelde leeftijd in 2012 was 58 jaar. MEDEWERKERS Op de arts en directeur na, zijn alle medewerkers vrouw en allen zijn via een parttime dienstverband verbonden aan het hospice. Hiermee komt het totaal aantal Fte op 10,23 in De in Oudekerk aan de Amstel, Weesp, Amstelveen, Amsterdam, Maarssen, Uithoorn, Nigtevegt, Amsterdam, Aalsmeer, Kamerik, Utrecht, Den Haag, Maarssen, Amsterdan Zuid-Oost, Kockengen, Vreeland, Woerden, Bussum en Voorschoten. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 6

8 ingevoerde wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(BIG) legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging expliciet bij de medische beroepsgroepen. Hospicearts en verpleegkundigen zijn allen BIG geregistreerd en voldoen hiermee aan de wettelijke opleidingseisen. Wij stimuleren onze medewerkers actief om (bij)scholing te volgen en ook op andere manieren op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het palliatieve zorggebied. Alle medewerkers en oproepkrachten en ingezette ZZP-ers volgen ieder jaar een aangepaste BHV-opleiding. Handelen in levensbedreigende situaties, brandbestrijding en ontruiming zijn vaste onderdelen in het programma. Certificaten worden opgenomen in de digitale personeelsdossiers. Wij vragen onze professionals om bij- en nascholing en intercollegiaal(intervisie) te registreren in het kwaliteitsregister van de V&VN. Bij de registratie gelden periodieke meetmomenten en herregistratietermijnen. Herregistratie is alleen mogelijk als door scholing en bijeenkomsten voldoende punten zijn vergaard. Alle medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Via Nationale Nederlanden wordt de ziekteverzuimregeling geregeld bij een Arbodienst. PRODUCTSPECIFICATIES EN AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN Zorgkantoren hanteren gezamenlijk productspecificaties voor zorgzwaartepakketten (ZZP s) ten behoeve van het zorginkoopbeleid Palliatieve zorg. De productspecificaties ZZP zijn een aanvulling op bestaande kwaliteitseisen die door het veld zijn afgesproken. Deze kwaliteitseisen zijn niet altijd specifiek genoeg voor het maken van afspraken over de te leveren zorg conform ZZP s. Daarom hebben zorgkantoren voor bepaalde ZZP s productspecificaties opgesteld, waarmee vooraf heldere afspraken over kwaliteit van zorg kunnen worden gemaakt. Zo hechten zorgkantoren bijvoorbeeld grote waarde aan deskundigheid van personeel, het nemen van verantwoordelijkheid en het werken volgens procesbeschrijvingen en protocollen. De specificaties zijn behulpzaam bij het contact tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van de in te kopen en te leveren ZZP s. Het Johannes Hospitium voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld aan de extramurale palliatief terminale zorg overeenkomstig artikel van het Achmea inkoopdocument AWBZ 2014-verpleging, verzorging en thuiszorg. 7 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 7

9 Financiën Bij de bedrijfsvoering van het Johannes Hospitium De Ronde Venen is er niet uitsluitend sprake van een klant-leverancier relatie. De overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren spelen ook een belangrijke rol. Een situatie die een bedrijfsmatige benadering van de (palliatieve) zorg extra gecompliceerd maakt. Een zuiver bedrijfseconomische benadering doet ook onvoldoende recht aan het maatschappelijk belang en, zeker in de palliatief terminale zorg, aan de noodzakelijke ethische afwegingen. Het Johannes Hospitium kent verschillende inkomstenbronnen: AWBZ Het Johannes Hospitium is onderaannemer van een thuiszorgorganisatie. Bewoners kunnen alleen in het hospice worden opgenomen met een indicatie voor palliatief terminale zorg (SIP 23-variant E). Deze indicatie wordt door het CIZ gesteld. SUBSIDIE VWS VWS stelt een subsidie beschikbaar voor kosten van de coördinatie van de vrijwilligers en een tegemoetkoming voor de huisvestingskosten. Deze laatste kosten maken namelijk geen deel uit van de bekostiging van extramurale zorg. De beschikbare subsidie is een vast bedrag. Dat betekent dat bij een toename van het aantal organisaties de beschikbare bedragen per organisatie zullen dalen. EIGEN BIJDRAGE BEWONER Het Johannes hospitium vraagt een eigen bijdrage aan de bewoner ter dekking van de niet-gefinancierde/gesubsidieerde kosten. Omdat elk hospice deze bijdrage zelf kan bepalen, vertoont die onderling aanzienlijke verschillen. 8 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) In het kader van de herziening van de AWBZ is de functie huishoudelijke hulp overgeheveld naar de gemeenten. Elke gemeente voert een eigen beleid ten aanzien van de wijze waarop men de subsidie inzet. Een aantal High Care Hospices ontvangt jaarlijks een subsidie van de betreffende gemeente. Momenteel wordt de discussie gevoerd met de gemeenten buiten De Ronde Venen over vergoedingen. Opvallend feit is dat we meer bewoners opnemen buiten de regio dan binnen de Ronde Venen. STICHTING VRIENDEN VAN Inkomsten van donaties, sponsors etc. worden door het Johannes Hospitium in een stichting Vrienden Van beheerd. Deze stichting levert een bijdrage aan het in stand houden van het hospice, door bijvoorbeeld garant te staan voor financiële tekorten en deze jaarlijks aan te vullen. De financiële kaders van keuzes(feitelijk de budgetten) worden in de begroting zichtbaar gemaakt. Dat geldt ook voor de financiële afstemming tussen de verschillende budgetten onderling en de financiële afstemming ten opzichte van de beschikbare middelen. Op stichtingsniveau is er sprake van een begrotingscyclus. De verantwoordelijkheid berust bij de penningmeester van de stichting. De begroting is afgeleid van het vigerend jaarplan wat onderdeel is van een meerjarig beleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan geeft een strategische richting en wordt vertaald naar een operationeel Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 8

10 jaarplan voor het hospitium. Dit jaarplan wordt vertaald naar een conceptbegroting en vastgesteld in de eerste bestuursvergadering van het lopend jaar. 4x per jaar wordt door de externe boekhouder een financiële kwartaalrapportage opgesteld en besproken in de bestuursvergaderingen. Een jaarrekening door een onafhankelijk accountant zorgt voor de jaarlijkse verantwoording. Hiermee is de PDCA cirkel rond. Evaluaties Evaluatie is kijken naar de gestelde doelen en gaat gepaard met een analyse van de succes- en faalmomenten en het levert leerpunten op voor verdere activiteiten. De focus van deze omschrijvingen ligt steeds aan het eind of na afsluiting van een beleidstraject. Het vormt een continue mogelijkheid om de beleids- en besluitvorming te ondersteunen. Evaluatie moet dan ook integraal onderdeel zijn van onze beleidscyclus. EVALUATIE NABESTAANDEN De website Palliatief.tevreden.nl is in het leven geroepen om palliatieve zorginstellingen te helpen de kwaliteit te verbeteren, te waarborgen en te communiceren. Dit doorlopende onderzoeksplatform is een initiatief van Tevreden BV in samenwerking met Stichting Agora en het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten in Nederland. Aan de vertegenwoordigers van onze bewoners is gevraagd in 2012 een totaaloordeel te geven over de organisatie en over de verpleegkundige zorg. De bij dit onderzoeksplatform aangesloten organisaties kunnen de kwaliteit van hun dienstverlening op vestigingsniveau continu onderzoeken. Respondenten kunnen hun mening geven over de kwaliteit van een palliatieve zorginstelling. De resultaten kunnen vervolgens worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Op basis daarvan krijgt de organisatie expertadviezen met verbetersuggesties. EVALUATIE MEDEWERKERS Binnen het onderzoek kunnen ook medewerkers hun mening geven. Wanneer medewerkers met plezier hun werk doen dan zal dat positieve gevoel ook overgebracht worden op de respondenten. Het betrekken van medewerkers door middel van tevredenheidsonderzoek onder personeel is daarom ook essentieel. Het geeft hen bovendien de mogelijkheid om bij te dragen aan beleidsvorming. Een betrokkenheid die weer draagvlak creëert om verbetertrajecten te implementeren. De tevredenheidonderzoeken hebben positieve resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van de rapportage worden verbetervoorstellen ingebracht in bestuurlijke en interne overleggen. Er is een risico-inventarisatie en evaluatie gehouden onder medewerkers in Dit heeft geleid tot een verbeterplan en na bestuurlijke accordering wordt dit plan uitgerold eind Risico-inventarisatie en Evaluatie In 2012 vond een risico-inventarisatie en evaluatie plaats door een externe organisatie. Door middel van een documentstudie werd gekeken naar: Bestaande arbobeleid; BHV-organisatie en plannen; Bestaande RI&E s, de manier waarop gewerkt is aan de uitvoering van de plannen van aanpak; Arbo-gerelateerde procedures, zoals melding van ongevallen en incidenten, agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten; Veiligheidshandboeken; Verzuimcijfers en verzuim oorzaken; Gegevens arbeidsomstandigheden; Gegevens arbeid gerelateerd verzuim; Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 9

11 Afdelingsspecifieke procedures. Voorlichting aan de medewerkers. Er werd in een voorlichtingsbijeenkomst van ongeveer 1 á 1 ½ uur met de medewerkers ingegaan op de betekenis van de RI&E, de aanpak en de werkzaamheden, de betrokkenheid van de medewerkers, de mogelijkheid om aandachtspunten in te brengen. Digitale Vragenlijst Als basis voor het systematisch in kaart brengen van de belangrijkste aandachtspunten en risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden werd een vragenlijst digitaal uitgezet onder alle medewerkers. Daarbij werd gebruik gemaakt van het digitale vragensysteem van Tri-plus. Voordat de vragenlijst werd uitgezet, werd de vragenlijst besproken met de directie en waar nodig op maat aangepast. Interviews met sleutelfiguren Er vonden verdiepende interviews plaats met een aantal sleutelfiguren, zoals de leidinggevenden van de organisatie. Deze interviews richtten zich vooral op beleidsontwikkeling, - uitvoering en handhaving. Werkplekbezoeken, rondgang. Alle werkplekken werden bezocht door medewerkers van Tri-plus, samen met de leidinggevende en indien gewenst met de directie. Deze werkplekbezoeken werden uitgevoerd door een veiligheidskundige (HVK) en een arbeidshygiënist, zonodig aangevuld door een ergonoom of andere deskundigen. De werkplekbezoeken bestonden uit het inventariseren van veiligheidskundige, arbeid-hygiënische en welzijnsaspecten. Daarnaast vond er kennisoverdracht plaats naar de medewerker en indien gewenst de directie. Tijdens de werkplekbezoeken vonden indicatieve klimaat- en geluidmetingen plaats. Ook werd stilgestaan bij de inrichting van beeldschermwerkplekken. 10 Het opstellen van de rapportage, de RI&E en het concept plan van aanpak. Zowel de uitkomsten van algemene en specifieke documentstudie, als de resultaten van de voorlichting onder medewerkers, interviews met sleutelfiguren en de rondgangen / werkplekbezoeken werden verwerkt in rapportages. Deze rapportages werden in conceptvorm aangeboden om eventuele feitelijk onjuistheden te corrigeren. Daarna werd een definitieve RI&E inclusief concept plan van aanpak, met prioritering op basis van risicoanalyse en wetgeving aangeboden. Deze RI&E werd aangeboden inclusief de wettelijke toetsing. Presentatie Het rapport werd gepresenteerd en doorgenomen met de directie, en leidinggevenden en gepresenteerd aan bestuur en medewerkers van het Johannes Hospitium. In 2013 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgerold. Klachtenregeling Basis van de klachtenbehandeling is dat het Johannes Hospitium De Ronde Venen klachten van de bewoners positief tegemoet wil treden en deze wil zien als een advies om het beter te doen. Klachten hebben altijd een negatief aspect omdat er sprake is van onvrede en van het gevoel bij de bewoner onjuist behandeld te zijn. In het hospice hebben klachten daarnaast bijna ook altijd een persoonlijk element omdat zorg en hulpverlening mensenwerk is. Een betrokken medewerker voelt zich door een klacht aangesproken en in negatieve zin beoordeeld. Door een klacht als een advies te beschouwen wil Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 10

12 het Johannes Hospitium er positief mee omgaan. Medewerkers mogen fouten maken als er maar van geleerd wordt. De klachtenbehandeling in het Johannes Hospitium is er op gericht snel en zoveel mogelijk in goed overleg met de klager te komen tot een bevredigende oplossing. Gestreefd wordt om de klacht door overleg binnen het hospice op te lossen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, of wanneer de klager daar niet voor voelt, is een externe klachtenbehandeling mogelijk. Daartoe kan door het hospice een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van de thuiszorgorganisatie Careyn. Persoonsgegevens en privacy Voor dit onderwerp hanteren we de privacyreglement van de hoofdaannemer Careyn. De laatste versie is te vinden op en Doelstellingen op het gebied van kwaliteit Ten aanzien van kwaliteitsbeleid hanteert het hospice de volgende uitgangspunten: Zorg voor kwaliteit is een middel om de zorg voor de bewoner op een zo hoog mogelijk niveau te brengen/houden; de bewoner staat centraal. Gestreefd wordt naar integrale kwaliteit. Essentieel is om alle medewerkers en vrijwilligers te betrekken in het plannen en uitvoeren van een voortdurende stroom van verbeteringen; De directeur is verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem; Activiteiten in kwaliteitszorg en verbeterinitiatieven kunnen bijdragen aan een gewenste cultuurverandering. Om integrale kwaliteit te realiseren zijn /worden de nodige randvoorwaarden geschapen: Vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers De plan-do-check-act cyclus als basis voor systematische kwaliteitsverbetering Borging van kwaliteitsverbeteringen door middel van het kwaliteitshandboek Jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsbeleid in het beleidsoverleg en terugkoppeling naar bestuur, medewerkers en vrijwilligers. 11 Alle processen in de organisatie zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Met het werken volgens het kwaliteitshandboek wordt beoogd verantwoorde zorg te geven. Hieronder wordt verstaan: zorg van een goed niveau, die gastgericht, doeltreffend en doelmatig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de gast (Kwaliteitswet). Ontwikkelingen en voornemens Het Johannes Hospitium is onderaannemer van Careyn. Vanwege de thans ingezette extramuralisering wordt er veel dynamiek verwacht in de verzorgingshuiszorg. Wat het voor het Johannes Hospitium betekent is nog niet duidelijk tijdens dit schrijfproces. De grote groei van enkele zorgaanbieders, zoals Buurtzorg is opvallend. Kleinschalige zorg met een sterke kostenbeheersing is een goede formule voor dit succes. Als we kijken naar de concentratie van zorgaanbieders zien we dat de concurrentie is toegenomen. Enerzijds is dit een positieve ontwikkeling omdat dit de keuze mogelijkheid van cliënten verbetert en de inkooppositie van de zorgkantoren versterkt. Anderzijds kent veel concurrentie ook schaduwkanten. Als meer aanbieders zich op de markt begeven, wordt de bezetting negatief beïnvloed. In 2011 was dat al voelbaar en 2012 kende even een positieve opleving in de bezetting van het hospice. Zorgkantoren hielden daarom eind 2012 vurige pleidooien voor innovaties en koersaanpassingen in de zorg. Het Johannes Hospitium heeft een luisterend oor voor deze pleidooien en paste haar beleid hier ook op aan. Zo worden er meer naar buiten gerichte diensten aangeboden. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 11

13 Nu nog excelleert het Johannes Hospitium in uitsluitend hospicezorg. Om de boot niet te missen zullen in de nabije toekomst enkele innovaties noodzakelijk zijn een sterke marktpartij in de zorg te blijven. De komende periode willen we afstand nemen van niet vereiste bureaucratie en de focus nog meer richten op de zorg van de bewoner en hun dierbaren. Mensgerichte zorg en beleving van goede zorg en menselijk contact zijn naast professioneel, initiatiefrijk, respect, vertrouwen en betrokkenheid hierbij onze kernwaarden. Met het oog op de toekomst zien wij de kansen om de organisatie steviger neer te zetten en zich te laten ontwikkelen. Het aantrekken en behouden van kwalitatief hoogwaardig personeel is een blijvend punt van aandacht. Deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers is hierbij een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Nieuwe technische toepassingen om personeel te ondersteunen en het comfort te vergroten en het gevoel van veiligheid verdienen veel aandacht. Daarnaast blijft het noodzakelijk om de kosten efficiëntie binnen de organisatie te verhogen. Om ons allen te verbinden en te inspireren in onze werkzaamheden zijn kernwaarden afgesproken. Zij vormen het DNA van ons hospitium. De kernwaarden geven ons richting en nodigen ons uit om elke dag weer het beste voor onze bewoners te geven. Door uiting te geven aan onze kernwaarden willen een 10+ organisatie zijn. Hierbij is voortdurende evaluatie van groot belang. Het organiseren en borgen van processen in de organisatie krijgt veel aandacht. Op het gebied van ICT en automatisering zijn resultaten neergezet in de vorm van automatische facturering, vernieuwde website met intranetomgeving. Echter zullen we de komende jaren deze ingeslagen weg continueren om de organisatie verder te professionaliseren en om vanuit een professionele backoffice de zorg maximaal te faciliteren die nodig is bij onze gezonde ambitie. Nieuwe diensten zoals het aanbieden van terminale thuiszorg door vrijwilligers vanuit het hospice is een terrein dat op korte termijn nader moet worden bezien naar de kansen die er liggen. Extra service op het gebied van gespreksgroepen over rouw, begeleiden van mensen thuis door professionals, begeleiden van kinderen op scholen bij verlies van ouder(s) zijn inmiddels gestart. Dienstverlening van het hospice werden en worden regelmatig onder de aandacht gebracht via mond op mond, folders, websites, redactionele artikelen. Er werd gestart met de voorbereidingen voor een volledig vernieuwde website. In 2014 wordt een online jaarverslag(sturingsinformatie) en wederom een kwaliteitsjaarsverslag 2013 uitgebracht. 12 Conclusie We blijven met elkaar alert op de mogelijkheden om onze kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verbeteren. Ook volgen we op alle mogelijke manieren, nationaal en internationaal, de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. In dit kwaliteitsjaarverslag 2012 heeft u kunnen lezen hoe wij de kwaliteit van de geleverde zorg verder willen verbeteren en borgen in de organisatie. Wij hebben vertrouwen in deze manier van aanpak. Vertrouwen dat we ontlenen aan de deskundigheid, de inzet en professionaliteit van alle betrokkenen bij ons hospice. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk en dankbaar. Ook de relaties en familieleden van onze bewoners zijn we veel dank verschuldigd voor hun vertrouwen. De input vanuit de evaluaties van nabestaanden gebeurt in een periode van rouw en verwerking tijdens het verlies van een dierbaar persoon uit hun omgeving. En toch vragen we hen hoe zij onze zorg hebben ervaren. Dit proberen wij waardig te doen, maar realiseren ons tegelijkertijd hoe moeilijk dit is. Wij hopen dat iedereen onze kwaliteit wil blijven verbeteren door ons aan te spreken wanneer het goed gaat maar zeker ook wanneer verbeteringen wenselijk zijn. Zo kunnen wij op deze wijze blijven werken aan onze liefdevolle zorg aan en voor anderen. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 12

BESTUURSVERSLAG Johannes Hospitium De Ronde Venen

BESTUURSVERSLAG Johannes Hospitium De Ronde Venen BESTUURSVERSLAG 2014 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Maart 2015 INHOUD Statuut... 4 Algemeen:... 5 Wie zijn we... 5 Wat doen we... 5 Waar zijn we... 5 Sinds

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase Hospice de Regenboog Zorg in de laatste levensfase Even voorstellen Hospice De Regenboog is onderdeel van Stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Tuinroos in bloei in onze prachtige tuin Hospice Kajan De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG Johannes Hospitium De Ronde Venen. Leven met aandacht in een huis van iedereen Maart 2016

BESTUURSJAARVERSLAG Johannes Hospitium De Ronde Venen. Leven met aandacht in een huis van iedereen Maart 2016 BESTUURSJAARVERSLAG 2015 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Maart 2016 Bestuurlijk vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2016 INHOUD Statuut... 4 Algemeen:...

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis Terminale Zorg Wanneer u en uw naasten deze folder onder ogen krijgen, heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en uw levensverwachting beperkt is. De behandeling

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland, de laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland biedt plaats aan vijf gasten in een huise lijke omgeving. Het

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Hospice Kajan Borneolaan 18 1217 HA Hilversum T: 035 672 87 40 Datum: 19-01-2015 Auteur: M. van der Burgh-Smit, directeur 1 1. Hospice Kajan Een

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Uw patiënt is terminaal ziek. Wat nu?

Uw patiënt is terminaal ziek. Wat nu? Uw patiënt is terminaal ziek. Wat nu? Wanneer genezing niet meer mogelijk is, staat de kwaliteit van leven voorop. Het is belangrijk om in samenspraak met uw patiënt te onderzoeken welke zorg het best

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN WAT VINDT U BELANGRIJK? SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN LEVEN OP EEN MANIER DIE BIJ U PAST Wat heeft u nodig om te kunnen leven op een manier die bij u past? Om u te leren kennen, gaan we met

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013 Wegwijzer Hospice Sint-Annaland, oktober 2013 Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 3 Waarom een Hospice in de Schutse?... 4 Voor wie is het Hospice bestemd?... 5 Wat biedt het Hospice?... 5 Betrokkenheid

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

aandacht en zorg in laatste levensfase

aandacht en zorg in laatste levensfase aandacht en zorg in laatste levensfase *Palliatieve zorg komt van palliare, wat verzachten betekent. Hoe gaat u verder met uw leven als u niet meer beter wordt? Deze informatie is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Hospice en VPTZ de Waterlelie

Hospice en VPTZ de Waterlelie Hospice en VPTZ de Waterlelie Groene Kruisstraat 2a/b 3201 CA Spijkenisse 0181-698889 Email : info@hospicedewaterlelie.nl Website : www.hospicedewaterlelie.nl Welkom De Waterlelie Ik heb de witte waterlelie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stichting Hospice Dedemsvaart. Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013

Stichting Hospice Dedemsvaart. Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013 Stichting Hospice Dedemsvaart Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Locatie Hospice 2 Indicatie 2 Eigen bijdrage 2 Aanmelding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7.

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7. Beleidsplan Hospice Nijkerk e.o. 2013 t/m 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Historie 2. Inleiding 3. Grondslag, missie en visie 4. Doelstelling 5. Uitwerking van de doelstelling 6. Doelgroep 7. Organisatie 8. Beleidsvoornemens

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Voorwoord None of us is as good as all of us Quote Ray Kroc, oprichter McDonald s corporation. De Ronald McDonald Huizen zijn autonome stichtingen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase Jaarverslag 2013 Voor u ligt onze verslaglegging van het jaar 2013. Zoals u zult vernemen, was het in meerdere opzichten een bijzonder jaar waarin de viering

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan àoll - àols

Beleidsplan àoll - àols Een vertrouwd huis voor mensen in de laatste levensfase Hospice Kajan Borneolaan L8 L217 HA Hilversum Beleidsplan àoll - àols 1. lnleiding Meerjaren beleidsplan Hospice Kajan 20tL - 2015 Samen met het

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

De laatste levensfase doorbrengen in rust en geborgenheid dankzij uw donatie

De laatste levensfase doorbrengen in rust en geborgenheid dankzij uw donatie De laatste levensfase doorbrengen in rust en geborgenheid dankzij uw donatie Hospice De Vier Vogels biedt sinds begin van deze eeuw terminale zorg in Rotterdam Delfshaven aan ongeneeslijk zieken. Het hospice

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen. De Hazelaar Hospice De Hazelaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen. In een huiselijke sfeer wordt de cliënt ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te brengen. Hospice De

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Beleidsplan Er zijn... Zorg in de laatste levensfase

Beleidsplan Er zijn... Zorg in de laatste levensfase Beleidsplan 2017 2021 Er zijn........ Zorg in de laatste levensfase Beleidsplan 2017 2021 Pagina 2 ALGEMENE GEGEVENS: Samenstelling bestuur per januari 2017 Hr. P.C.M. van Emmerik (Paul) Mw. K.E. Kuiters-

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 18 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2015 2017 vastgesteld door het bestuur op 20 mei 2015 Inhoudsopgave Inleiding Visie, missie, doelen 2.1 Visie en missie 2.2 Doelstellingen 2.3 Doelgroep Zorg 3.1 Algemeen 3.2 Complementaire/aanvullende

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 509 Palliatieve zorg Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Normen in het Netwerk

Normen in het Netwerk Normen in het Netwerk 1. Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg de Liemers kent als doelstelling de kwaliteit, de inhoud en de organisatie van de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. Door de netwerkpartners

Nadere informatie

Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum

Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum Palliatieve Zorg Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Begeleiding tijdens de laatste levensfase Als u weet dat u niet meer beter kunt worden

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie Wanneer genezing niet meer mogelijk is Palliatieve zorg en consultatie Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet

Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet Jaarverslag 2013 hospice De Margriet. Alstublieft; het eerste jaarverslag van hospice De Margriet en wel het jaarverslag van 2013. Het jaar waarin hospice de Margriet

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele R-S1 Schoolveiligheidsplan Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Status: definitief besluit AB 24-11-14 vastgesteld Vergadering d.d voorzitter secretaris GMR J / N 24-11-14 Voorwoord In een snel veranderende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie