Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert"

Transcriptie

1 Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert

2 SJG Weert heeft sinds 2010 een nieuw bestuur met nieuwe plannen. Nu de contouren daarvan zijn bepaald, is het tijd om deze te verankeren in een Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan. Het resultaat ligt voor u: Kiezen en gekozen worden! In dit bestuurlijk beleidsplan staat de koers van het ziekenhuis voor de komende periode. Kort, krachtig en resultaatgericht. Het vormt een onderdeel van het Ondernemingsplan en leunt op het Convenant Raad van Bestuur-Stafbestuur van januari Is het nodig al onze goede voornemens in een Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan vast te leggen? Jazeker! Maar belangrijker nog is er met z n allen voor te zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk wor den uitgevoerd. Onze goede voor nemens mogen niet verdwijnen in de rubberen muren van de organisatie. Wij nemen allemaal onze verantwoordelijkheid en spreken onszelf en anderen daarop aan. Immers: Voorwoord een klus is pas geklaard als de doelstelling behaald is! Parallel aan dit Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan heeft de medische staf het bestaande medisch beleidsplan herschreven. In dit Meerjaren Medisch Beleidsplan wordt aangegeven welke koers de medische staf op medisch inhoudelijk gebied gaat varen en welke stappen gezet zullen worden om bij te dragen aan de resultaten van SJG Weert. De voortgang hiervan staat in de jaarplannen van vakgroep en afdelingen. Primair is dit Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan voor intern gebruik. Samen maken we keuzes en zorgen we ervoor dat onze klanten voor ons blijven kiezen. Samen zetten we SJG Weert op de kaart als het ziekenhuis voor uitstekende basiszorg voor alle inwoners van ons verzorgingsgebied. Hans de Jong, Bart Bemelmans Weert, mei

3 Wie zijn wij? SJG Weert levert vanuit een zelfstandige positie een basispakket met hoogwaardige medisch specialistische zorg in nauwe samenwerking met partners in het netwerk van zorgketens. Het ziekenhuis Het ziekenhuis richt zich op de inwoners van de regio Weert, Nederweert, Leudal, Hunsel en Cranendonck. In totaal gaat het om zo n inwoners. Wij zijn klantgericht maar vanzelfsprekend houden we rekening met de maatschappelijke context; dit betekent dat de klant centraal staat maar ook dat de bomen niet tot in de hemel reiken. We doen waar we goed in zijn. Wij bieden acute en electieve zorg dicht bij huis. Wij staan naast de klant als aanspreekpunt en gids: dat hebben wij met elkaar vastgelegd in het document SJG Weert kiest!. Wij doen waar we goed in zijn en weten wanneer we moeten doorverwijzen; praktisch betekent dit dat wij sommige complexe ingrepen zelf doen en andere samen met onze partners. We werken daarvoor samen met andere basis-, topklinische- en academische ziekenhuizen. Doordat wij keuzes maken blijven cliënten voor ons kiezen: dat is wat wij bedoelen met Kiezen en gekozen worden! 5

4 Goede zorg maak je samen. Wat willen wij? Hoe onderscheiden wij ons? SJG Weert is ambitieus. Wij willen tot in lengte van jaren het ziekenhuis zijn waar alle inwoners uit onze regio in goede handen zijn en graag naartoe komen. Door het net even anders en beter te doen! Wij zijn het ziekenhuis waar de inwoners met al hun medische zorgen terecht kunnen en waar zij als klant in goede handen zijn. Kwaliteit en servicegerichtheid zijn woorden die bij ons passen. Wij noemen de patiënt voortaan klant. Wij weten wat de klant wil omdat we structureel de klanttevredenheid meten en met de uitkomsten verbeteringen realiseren. Ons zorgaanbod is passend, wat wil zeggen: er is een spoedeisende hulp samen met de huisartsenpost en dienstapotheek, wij hebben een goed geoutilleerde en functionerende niveau-1 IC, wij verzorgen (acute) verloskunde in goede samenwerking met de verloskundigen in de regio en wij organiseren de ketenzorg in samenwerking met de huisartsen en de verplegings- en verzorgingshuizen. Een klein ziekenhuis waar klanten gemakkelijk hun weg vinden in een fijn gebouw dat goed bereikbaar is met goede en goedkope parkeerfaciliteiten. Een professionele klantgerichte organisatie, maar ook gezellig en vertrouwd. Onze klanten merken de bijzondere sfeer en voelen zich welkom. In SJG Weert zijn medewerkers vakbekwaam, aardig en behulpzaam. Wij zijn helder en open over welke zorg wij zelf leveren en welke samen met externe partners. We hebben extra aandacht voor ouderen zorg en kankergeneeskunde; dat zijn onze speerpunten. Wij zijn een betrouwbare partner voor de partijen waar we mee samenwerken. Afspraak is afspraak en de vlag dekt de lading. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Goede zorg maak je samen. De klant staat bij ons op de eerste plaats. Medewerkers in het ziekenhuis werken samen om de klant optimaal te helpen. Dat betekent dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op basis van gelijkwaardigheid functioneren. De organisatie ondersteunt hen met een prettig werkklimaat, opleidingsfaciliteiten en moderne apparatuur en hulpmiddelen. Onze wachtlijsten voor onderzoek en behandeling zijn kort. Het ziekenhuis speelt in op de veranderde zorgbehoeften door het openstellen van avondpoli s en poli s op buitenlocaties. Waar nodig zetten wij ICT in zodat we zorg aan huis kunnen leveren. Wij betrekken mantelzorgers graag bij de zorg voor hun naasten. In alles zijn wij een menselijk, sociaal maar ook goed gestructureerd en georganiseerd ziekenhuis waar de klant koning is. Wij zijn trots op ons zelf en zijn niet bang daarvoor uit te komen. Onze klanten merken de bijzondere sfeer en voelen zich welkom. 6 7

5 Strategische keuzes en beleid Zoals in het voorwoord gesteld is het Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan onderdeel van het Ondernemingsplan Daarin worden als belangrijkste doelstellingen geformuleerd: ontwikkelen van onderscheidend vermogen; maken van keuzes; samenwerken met andere zorgpartners; tonen van ondernemerschap. Deze doelstellingen blijven onverminderd van kracht en zijn verwerkt in onderstaande strategische keuzes en beleid. SJG Weert wil een gidsziekenhuis zijn en kiest daarom voor: de klant op de eerste plaats; uitstekende basiszorg - aangevuld met zorgvuldig uitgekozen complexe zorgproducten - ; hoogcomplexe zorg in samenwerking met regionale en supra- regionale partners; speerpunten kankergeneeskunde en ouderenzorg. Hoe gaan wij dat doen? Door samen met onze klanten, medewerkers en partners initiatieven te nemen waarmee wij het verschil kunnen maken. De klant staat op de eerste plaats. 9

6 Ted Goossens nurse practitioner We moeten onszelf blijven verbeteren en ontwikkelen, maar moeten ervoor waken dat het niet leidt tot een ver zakelijking van de zorg. Hoe kleiner de afstand tot de patiënt hoe meer je voor ze kan betekenen. 1 Organisatie: fundament voor verbetering We stellen de klant op de eerste plaats. Uitgangspunt is dat wij kwalitatief uitstekende basiszorg bieden. Dat doen wij klantgericht, klantvriendelijk en efficiënt. De inrichting van de organisatie hebben we hierop aangepast. 1 Management en medische staf trekken gezamenlijk op en vinden elkaar in het vakgroepgericht management. Vanuit gedeelde visie en doelstellingen samenwerken aan betere zorg. Niet naast elkaar, maar met elkaar en voor elkaar. 2 We dagen medewerkers uit en faciliteren hen beter te worden in hun vak. En wij stimuleren hen betere collega s te zijn. Daar hoort bij dat we elkaar aanspreken op ons handelen: leren van elkaar. 3 Medewerkertevredenheid wordt elke twee jaar gemeten en de organisatie laat zien dat de uitkomsten van deze meting herkenbaar terugkomen in het beleid. 4 We stellen de klant centraal bij alles wat we doen. De organisatie ondersteunt dit proces met goede ICT, scholing op het gebied van klantbejegening en gastvrijheid en een helder beleidskader. Dit kader wordt op verschillende manieren vastgelegd: in dit Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan en in de zorglogistieke documenten. 5 Onze klantgerichtheid krijgt verder vorm door nieuwe buitenpoli s te openen. We brengen de zorg naar de klanten toe. 6 We investeren in kwaliteitsverbetering van de basiszorg en het invullen van de speerpunten ouderenzorg en kankergeneeskunde. Hoe we dat doen staat in het Meerjaren Medisch Beleidsplan, in de vakgroepjaarplannen en in het visiedocument Oncologische zorg op orde. Door in al deze dossiers samenhang te bewaken stimuleren we samenwerking over de vakgroepen heen. 7 We versnellen het verder invoeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD). 8 De relatie met MediWeert als zelfstandig behandelcentrum maakt het mogelijk snel en doeltreffend in te spelen op vragen van de markt en de ambities van medisch specialisten. Organisatie: fundament voor verbetering Vakgroepgericht management operationeel voor alle vakgroepen. Openen nieuwe buitenpoli in Zorglogistieke documenten operationeel. Visiedocument Oncologische zorg op orde operationeel. Verdere uitrol EPD: klaar

7 2 Kwaliteit: op naar de top SJG Weert is een klein ziekenhuis. Wij onderscheiden ons met een breed pakket basiszorg van uitstekende kwaliteit. Voor klanten willen wij als zorgverlener snel, betrouwbaar en klantvriendelijk zijn. Voor onze partners in de regio zijn wij een partij waarmee graag en goed wordt samengewerkt. Kwaliteit: op naar de top 1 We meten de klanttevredenheid op poliklinieken, SEH, IC, verpleegafdelingen en behandelcentrum en voeren verbeteringen door op basis van de uitkomsten. 2 We verbeteren de kwaliteit en veiligheid door de hele organisatie heen zo dat dit zichtbaar wordt in jaarlijkse enquêtes. Dat betekent verbetering van processen, verbetering van medische zorg en betere vastlegging van wat we doen. 3 We zijn volledig NIAZ-geaccrediteerd en gebruiken de PDCA-cyclus als basis voor ons (kwaliteits)denken en -doen. 4 Patiëntveiligheid verankeren we in onze dagelijkse praktijk. Dat doen we door een systeem waarmee we voortdurend risico s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen (PDCA). Daarmee beheersen we risico s voor patiënten en verminderen we het optreden van (onbedoelde) schade. 5 We verbeteren TRIASweb waarmee we het makkelijk willen maken om meldingen te doen; wij stimuleren collega s elkaar aan te spreken om zo samen te kijken naar mogelijke verbeteringen. 6 We onderhouden nauw contact met de Cliëntenraad omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan het vasthouden van onze focus op kwaliteit en veiligheid. 7 We houden elkaar scherp en spreken elkaar aan op het vastleggen van wat we doen. Trudy Breeuwer verpleegkundige polikliniek Chirurgie Als je jezelf en je vak serieus neemt, heb je aandacht voor de patiënt én voor de veiligheid en kwaliteit van je werk. Verhoging klanttevredenheid door stelselmatig in te spelen op de uitkomsten van de tevredenheidmetingen. AD Top-100: in ste - 50ste plaats, in ste - 25ste plaats. Behoud NIAZ-accreditatie. SJG Weert beschikt op 31 december 2012 over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem en heeft de doelstellingen van de tien thema s uit het landelijke VMS/NTA behaald. Alle vakgroepen ontwikkelen in 2012 tenminste één zorgpad. In 2012 doen we tenminste 5 PRI s en passen we zo nodig de protocollen aan

8 Joost Verkeyn chirurg en voorzitter van de medische staf Zie de patiënt als een klant, dan zul je zien dat je anders tegen bepaalde zaken aan zult kijken. 3 Medewerkers: klantgericht, professioneel en betrokken De klant op de eerste plaats! Grote woorden, maar de medewerkers moeten het doen! Door verder te kijken dan hun eigen werkplek of vakgebied. Samenwerken en collegialiteit. Door goed te luisteren naar de klant vanuit een open houding en de bereidheid het net even anders te doen. 1 Samenwerken aan betere zorg op gelijkwaardig niveau, dat is het uitgangspunt. Zorgprofessionals werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid waarbij duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 2 Een leven lang leren is een must: scholing is immers de basis voor kwaliteitsverbetering. 3 Duidelijkheid over welke investeringen in het kader van (na)scholing van het ziekenhuis worden verwacht en welke van de medewerkers. 4 De uitkomsten van de meting van de klanttevredenheid zijn leidend voor in te zetten trajecten om de klantgerichtheid te vergroten. Daarom zijn klantbejegening en gastvrijheid vaste onder werpen voor bij- en nascholing. 5 Vergroten van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Met het programma Binden en Boeien wil het ziekenhuis daaraan vorm geven. 6 Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden ingezet in het kader van kwaliteitsverbetering en het bieden van carrièreperspectief. De keuze een basisziekenhuis te zijn brengt echter met zich mee dat de inzet van deze gespecialiseerde verpleegkundigen steeds kritisch bekeken zal moeten worden. Immers, een basisziekenhuis leunt vooral op breed inzetbare zorgverleners, artsen zowel als verpleegkundigen. Specialisatie wordt doelgericht ingezet en is daarmee geen doel op zichzelf. 7 Van dokters verwachten we ondernemerschap. Marktgericht werken met oog voor de wensen van de klant, waarbij kostenbewust en efficiënt handelen de norm is. Betere samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en paramedici. Versterking verpleegkundige professie. Richtlijnen over vergoeding door ziekenhuis voor scholing, commissies en andere werkgerelateerde activiteiten van medewerkers. Door beter geschoolde medewerkers, hogere kwaliteit van zorg. Uit jaargesprekken en tevredenheidonderzoeken blijkt een grotere betrokkenheid van medewerkers. De afdeling P&O heeft een programma Binden en Boeien uitgewerkt dat mede werkers erkent in hun bijzondere waarde voor de organisatie en hen uitnodigt het allerbeste van zichzelf te laten zien. Artsen werken kostenbewust en marktgericht. Medewerkers: klantgericht, professioneel en betrokken 14 15

9 Peter Geerlings cardioloog De patiënt vertrouwt op ons. We zijn daarom verantwoordelijk voor de regie van het totale zorgtraject, ook voor de onderdelen die niet in ons ziekenhuis plaatsvinden. 4 Partners in de regio Weert: samen sterk SJG Weert kiest om niet meer alles zelf te doen. Wij zijn helder over de keuzes die gemaakt zijn. Wij investeren in het verder versterken van de samenwerking met onze partners. Door zelf keuzes te maken kunnen patiënten voor ons blijven kiezen. Wij zijn de gids die de klant door het zorglandschap voert. 1 De directie investeert in het leggen, onderhouden en uitbouwen van relaties met andere zorgaanbieders in de regio. 2 SJG Weert richt zich op een breed pakket basiszorg. Voor complexe zorgvragen kunnen patiënten terecht in ziekenhuizen waar wij mee samenwerken. Het rapport SJG Weert kiest! is hiervoor leidend. 3 We verwijzen de patiënt niet door, maar besteden een gedeelte van het zorgproces uit. Na de ingreep komt de patiënt weer terug in ons ziekenhuis. Dat betekent dat er zowel medisch specialistisch als verpleegkundig, goede contacten en afspraken moeten zijn met de partnerziekenhuizen. 4 Klanten ervaren dat de samenwerking soepel verloopt. Hiervoor is nodig dat gegevens altijd up-to-date voorhanden zijn, dat de overdracht van gegevens vlekkeloos is, dat zorgprofessionals elkaar ontmoeten voor het maken van multidisciplinaire zorgplannen en elkaar steunen in het uitgezette beleid. 5 De samenwerking met huisartsen wordt versterkt. De liaison officer die is aangesteld voor huisartsen is samen met een medisch specialist de verbindende schakel tussen ziekenhuis en huisartsen. De ketenzorg geven we vorm in een gemeenschappelijke HAP/SEH en in operationele zorgketens voor suikerziekte, hartfalen, COPD, valpreventie en dementie. 6 Medicatieveiligheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk. Daarom werken wij nauw samen met de openbare apothekers en de apotheekhoudende huisartsen. 7 Verloskundige zorg hebben wij optimaal georganiseerd samen met de regionale verloskundigen. 8 Speciale tandheelkundige zorg voor angstige patiënten wordt verder ontwikkeld in samenwerking met regionale tandartsen. 9 We versterken de samenwerking met thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de geestelijke gezondheidszorg, zodat we de gidsfunctie voor patiënten nog beter kunnen vervullen. 10 In de palliatieve zorgketen worden de activiteiten uitgebreid door binnenshuis een Palliatief Team in te richten en door buitenshuis samenwerkingsverbanden aan te gaan, onder andere met Netwerk Palliatieve Zorg Weert. 11 Waar mogelijk worden mantelzorgers actief ingezet bij bezoek aan polikliniek, informatieoverdracht, lichamelijke verzorging enz. Partners in de regio Weert: samen sterk Huisartsen verwijzen door naar SJG Weert als preferente aanbieder in de regio. Geïntegreerde huisartsenpost (HAP) en dienstapotheek in de SEH van het ziekenhuis. Wij realiseren samen met de regioapothekers en apotheekhoudend huisartsen een politheek binnen de ziekenhuismuren in Samenwerkingspartners hebben vertrouwen in SJG Weert. Patiënten ervaren het ziekenhuis als gids in de zorg en doen daarvoor een beroep op SJG Weert met al hun zorgvragen. Intensieve samenwerking met participanten in de geestelijke verzorgings- en palliatieve zorgketen

10 5 Huisvesting: SJG Weert in een nieuw jasje SJG Weert vertaalt de beleidskeuzes in een concept voor de (ver)nieuwbouw van het ziekenhuis. Zo willen we ook wat betreft het gebouw de uitstraling, de toegankelijkheid en de klantvriendelijkheid vergroten. 1 De plannen voor bouwkundige doorontwikkeling van het ziekenhuis worden in 2012 afgerond. 2 In deze plannen wordt rekening gehouden met de medische beleidskeuzes en de mede daardoor te verwachten klantencategorieën zoals ouderen. Niet alleen de medische staf is betrokken bij de invulling maar ook de Cliëntenraad en andere medewerkers. 3 Polikliniekruimte is schaars. De beste locaties qua uitstraling, functionaliteit en bereikbaarheid - de zogenaamde A-locaties - worden voor patiëntenzorg gereserveerd. (Ver)Nieuwbouw gerealiseerd in In de (ver)nieuwbouw wordt speciaal aandacht geschonken aan patiëntencategorieën die onder onze speerpunten ouderenzorg en kankergeneeskunde vallen. Start bouw onder OK: Afbouw onder OK klaar: Huisvesting: SJG Weert in een nieuw jasje Hans de Jong algemeen directeur Een ziekenhuis moet niet alleen een prettige sfeer bieden voor de patiënten, onze klanten, maar ook een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers

11 6 Financieel: gezond SJG Weert is financieel gezond en streeft ook de komende jaren naar behoud van een gezonde financiële basis om op voort te bouwen. Financieel: gezond 1 We richten ons op continuïteit op de lange termijn, financierbaarheid van de (ver)nieuwbouw en kwaliteit van zorg. 2 Groei is geen doelstelling op zich, maar een afgeleide van de ontwikkelingen in ons adherentiegebied. We zetten vooral in op effectiviteit en doelmatigheid. 3 Bij innovatie van zorgprocessen willen wij toonaangevend zijn. Bij innovaties op inhoud, zoals de invoering van nieuwe technologieën, is SJG Weert volgend innovatief. We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zullen steeds op basis van (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten en kosten-batenanalyses besluiten tot investeringen. Solvabiliteitsquote > 20%. zwarte cijfers. Chris Kivits teamleider medische elektronica We houden de technologische ontwikkelingen goed in de gaten. Op die manier kunnen we verantwoord en kosteneffectief investeren in kwaliteit en innovatie

12 7 Communicatie: kwaliteit, dat ben jij! SJG Weert wil voor zijn klanten het verschil maken. Samen werken aan betere zorg. Wat is dat en wat kun jij daaraan bijdragen? Welke waarden in de cultuur vinden we belangrijk? Maak dat meetbaar en zichtbaar. We investeren eerst intern en daarna extern. 1 We investeren in een intern communicatietraject om de waarden van waaruit wij willen werken zichtbaar te maken. Daarover gaan we met elkaar in gesprek en spreken elkaar aan op houding en gedrag. 2 Daarna bepalen wij de strategie hoe SJG Weert extern te profileren. Medewerkers kennen de waarden van de organisatie en kunnen deze in hun werk inzetten. Medewerkers kennen de strategische keuzes (koers) van de organisatie en zijn op de hoogte van bestuurlijk beleid, medisch beleid, bouwplannen en resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg en financiën. Zij weten dat de organisatie floreert en dragen dit als ambassadeurs van SJG Weert uit. Social media worden doeltreffend ingezet. Marketingcommunicatiestrategie gereed eind Communicatie: kwaliteit, dat ben jij! Hetty Gomes-Verheyen zorgmedewerker SJG Weert staat voor kwaliteit en servicegerichtheid en ik doe mijn best om daar vanuit mijn functie een bijdrage in te leveren en iets voor patiënten te kunnen betekenen

13 Met elkaar, voor elkaar! SJG Weert Vogelsbleek BE Weert Postbus AA Weert T Colofon Tekst Bart Bemelmans i.s.m. Bureau Ratelband Opmaak Buro Beeldvang, Weert Fotografie Franco Gori en Stefan Koopmans Drukwerk De Budelse b.v.

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Behoud basis (spoed)zorg Weert

Behoud basis (spoed)zorg Weert 00 Behoud basis (spoed)zorg Weert Wat is er aan de hand? Als het aan de zorgverzekeraars ligt, verdwijnt de complexe spoedzorg in de toekomst uit Weert. Wellicht heeft u hierover al in de media gelezen.

Nadere informatie

Strategische koers 2010-2015

Strategische koers 2010-2015 Strategische koers 2010-2015 Veiligheid voorop Strategische koers 2010-2015: DOELSTELLING: HET WESTFRIESGASTHUIS BEHOORT BINNEN DRIE JAAR TOT DE TOP-TIEN VAN VEILIGE ZIEKENHUIZEN. Het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Van gebroken systemen naar waardeketens

Van gebroken systemen naar waardeketens Van gebroken systemen naar waardeketens Strategieën voor betaalbare zorg Celsus academie 5 juni 2014 Rob Dillmann Isala Strategieen voor betaalbare zorg 1. An inconvenient truth 2. Wat is ons probleem

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Strategische koers 2015 2017

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Strategische koers 2015 2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Strategische koers 2015 2017 Vertrouwd verbonden Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1 Blik op de toekomst 4 Een compact en concreet beleidsplan, dat was wat ons voor ogen stond toen

Nadere informatie

Handboek voor een beter Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Handboek voor een beter Ruwaard van Putten Ziekenhuis Handboek voor een beter Ruwaard van Putten Ziekenhuis strategische visie 2011-2014 Handboek voor een beter Ruwaard van Putten Ziekenhuis Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 7 Visie... 8 Kernwaarden...

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

JLievensberg "l ["ziekenhuis

JLievensberg l [ziekenhuis JLievensberg "l ["ziekenhuis, januari 2007 Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom 107-003907 gg. Datum: 14/02/2007 Eenheid: GRIFF1.58 Geachte mevrouw/heer, Met veel genoegen bieden we u de

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Factsheet Parkinson Nederland: 50 duizend Patiënten Impact kwaliteit

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / maart 2014 Respons Respons: 77% 23% 77% ingevuld niet ingevuld Laurentius Cliëntenpanel:

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken Vragen Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken 2 Visiedocument Medisch Specialist 2025 Colofon Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Polikliniek hartfalen

Polikliniek hartfalen Polikliniek hartfalen 2 U bent tijdens uw ziekenhuisopname of na polibezoek door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. Op de polikliniek hartfalen (kortweg: hartfalenpoli), onderdeel van

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Dynamisch beleidsplan

Dynamisch beleidsplan REGIE PATIËNT SAMEN WORD JE BETER VERSTERKEN SAMENWERKEN VERBETEREN Dynamisch beleidsplan 2015-2017 Voor u ligt de verkorte versie van het dynamisch beleidsplan van het Bravis ziekenhuis voor de jaren

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het Elkerliek ziekenhuis

Palliatieve zorg in het Elkerliek ziekenhuis Palliatieve zorg in het Elkerliek ziekenhuis LOOV, 4 november 2014 Ingrid van Asseldonk Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Programmaleider palliatieve zorg Consulent palliatieve zorg IKNL Elkerliek

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten

Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten Namens de werkgroep zorgpad palliatieve oncologische patiënten, Liesbeth Struik Verpleegkundig specialist, intensieve zorg, oncologie Augustus

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Complexere vormen van zorg

Complexere vormen van zorg Complexere vormen van zorg HWW zorg is bij uitstek ook thuis in complexere vormen van (verpleegkundige) zorg. Een greep uit de mogelijkheden: Het Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT) is deskundig op

Nadere informatie