Schoolwerkplan Windekind BuBaO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolwerkplan Windekind BuBaO"

Transcriptie

1 Windekind vzw, centrum voor buitengewone zorg school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs type 4 voor kinderen met motorische problemen school voor buitengewoon lager onderwijs type 1 voor kinderen met een lichte algemene leervertraging, ev. in combinatie met autisme expertisecentrum voor GON- en ambulante begeleiding voor kinderen met motorische problemen en/of autisme in het gewoon onderwijs Schapenstraat Leuven - tel fax Schoolwerkplan Windekind BuBaO Het bespreekt het handelingsgericht werken op (het overkoepelend) niveau van de school en vermeldt afspraken/verwachtingen die daaruit voortvloeien voor het schoolteam. Meer info? bij je directie Daarnaast starten we dit schooljaar met een aanzet tot afdelingsplan. Bedoeling is dat daar specifieke werking/afspraken van een afdeling (opgebouwd oa vanuit het maandelijks overleg van het desbetreffend team) samen worden gebracht. Vooral omdat onze school met zoveel doelgroepen werkt, ervaren we dat dit nodig is omwille van de specifieke aanpak naar kinderen toe, omwille van de nood van medewerkers aan duidelijkheid. Meer info? bij je PeVe

2 Schoolwerkplan in wording Inhoud VOORWOORD... 3 I. Windekind, centrum voor buitengewone zorg: algemeen kader... 4 ONZE MISSIE... 4 voor welke kinderen/leerlingen dragen we zorg?... 4 HOE VINDEN WE EEN (buitengewoon) ANTWOORD op de zorgvragen?... 5 gelijkgerichte VISIE, PEDAGOGISCH PROJECT... 6 II.onze BuBaO-school SPECIFIEKE VISIETEKSTEN HANDELINGSGERICHT PLANMATIG WERKEN UITBOUW VAN KRACHTIGE LEEROMGEVING + OPBOUW van EXPERTISE ONZE SCHOOL als ORGANISATIE COMMUNICATIE: kennisgeving van afspraken BETROKKENHEID van OUDERS PROFILERING naar de buitenwereld EVALUATIE - ZELFREFLECTIE versie aug 2010 Pag 2/23

3 VOORWOORD Om op een planmatige en transparante wijze te werk te gaan bij het uitwerken van kwaliteitsvolle dienstverlening/onderwijs, hebben we ons gebaseerd op twee werken van Marc Van Gils (uitgegeven bij Garant): - planmatig werken in de school - handelingsplanning in het basisonderwijs In de voorbije 5 jaren hebben we 3 pedagogische studiedagen ingericht om deze manier van werken te leren kennen en stap voor stap te implementeren. Op niveau van, groepswerkplan en individueel handelingsplan werken we daardoor handelingsgericht in 5 fasen (beeldvorming doelen bepalen voorbereiden uitvoeren evalueren). Een school zoals elke organisatie kun je vergelijken met bouwen + eerst heb je een beeld nodig waar je naar toe wil (een visie / doelen) + dan ga je aan het bouwen niet alles ineens maar steeds opnieuw stap voor stap door verschillende vakjes (elementen) in rekening te brengen (structuur/ cultuur / overlegorganen/..) Dit proces is nooit af : het blijft een zoeken, reflecteren, een samen zoeken, een samen reflecteren Dank voor dit samen zoeken alleen ga je sneller samen kom je verder Zo werd Windekind een organisatie die reeds 50 jaar zijn waarde heeft Zo blijft windekind een organisatie die ook de komende jaren waardevol zal zijn voor kinderen die nood aan buitengewone zorg hebben en voor hun ouders Ik hoop dat het besef dat wij hieraan meewerken jullie en ook mij nog lang veel arbeidsvreugde mag geven. Griet Smeets, coördinerend directeur Windekind Leuven. versie aug 2010 Pag 3/23

4 I. Windekind, centrum voor buitengewone zorg: algemeen kader ONZE MISSIE Als het gewoon niet (meer) kan doen wij het buitengewoon Ons streefdoel is de totale ontplooiing van ieder kind, vertrekkend vanuit zijn talenten en mogelijkheden. Jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs, een goede opvoeding en begeleiding én op maximale ontplooiingskansen om nu en morgen gelukkig en tevreden én zo zelfstandig als mogelijk een eigen plaats in de maatschappij te realiseren. voor welke kinderen/leerlingen dragen we zorg? We richten ons op kinderen/jongeren woonachtig in de provincie Vlaams Brabant en omliggende gemeenten. Het centrum Windekind biedt een waaier van zorgvormen aan: I. als school voor buitengewoon onderwijs organiseren we buitengewoon basisen secundair onderwijs II. als expertisecentrum van buitengewoon onderwijs organiseren we GONbegleiding en ambulante begeleiding III. als instelling van welzijn organiseren we semi internaatswerking I. SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS: 1. een lagere school voor kinderen met een lichte algemene leervertraging (= BuBaO type 1) In onze type 1-afdeling gaat onze volle aandacht naar het kind met een lichte algemene leerachterstand tussen 6 en 13 jaar. Centraal in onze manier van werken staat het scheppen van een veilig en warm klimaat, een individueel gerichte aanpak (qua tempo en qua niveau), het belang van het functioneel leren en de ondersteuning door logo en psychomotoriek. In deze school is er ook een specifieke aanpak voor kinderen met autisme, NLD, Gilles de la Tourette, ADHD ea (en dit in combinatie met randnormale begaafdheid of algemene leervertraging). Deze kinderen maken deel uit van een gewone klasgroep in onze type 1-school MAAR krijgen extra ondersteuning, namelijk: extra individuele begeleiding en extra groepsgebonden activiteiten. 2. een kleuter- en lagere school voor kinderen met motorische problemen (= BuBaO type 4) In onze type 4 afdeling richten we ons tot kinderen met motorische problemen die binnen het gewoon onderwijs te weinig ontwikkelingskansen krijgen. Ook voor kinderen met CVI, dyspraxie, en andere psycho-neurologische problemen creëren we in deze afdeling een aangepaste leeromgeving. In onze kleuterschool zijn kinderen vanaf hun 2,5 jaar welkom. Tot (maximum) hun 8 ste jaar kunnen zij in de kleuterklassen blijven. Vanaf 6 jaar is er de lagere school waar zij tot (maximum) hun 14 de onderricht kunnen genieten. 3. secundair onderwijs voor jongeren met motorische problemen en specifieke onderwijsbehoeften (= BuSO, type 4 OV1) versie aug 2010 Pag 4/23

5 In onze BuSO-school bieden we een opleidingsvorm 1 aan. Dit wil zeggen dat ons secundair onderwijs is afgestemd op het geven van een voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermd leefmilieu. Dit doen we door middel van inhouden die inspelen op de specifieke mogelijkheden van de individuele leerling. Het BuSO richt zich daarbij op jongeren met een motorische en meervoudige handicap die tussen de 13 en 21 jaar zijn, met de mogelijkheid om na hun 21 ste de schoolloopbaan nog (maximaal) 2 jaar te verlengen. Het gaat in deze onderwijsvorm niet alleen om zoveel mogelijk te leren en te leren doen, maar ook om zoveel mogelijk het leven zelf in handen te nemen en zelf te organiseren. We helpen bij de persoonlijke toekomstplanning, dit met veel respect voor en gelovend in mogelijkheden en talenten, met extra aandacht voor de betrokkenheid op de maatschappij. II. EXPERTISECENTRUM VAN BUITENGEWOON ONDERWIJS We staan volledig achter het idee van inclusief onderwijs en willen dit ondersteunen. Daarom hebben we in het laatste decennium sterk werk gemaakt van de uitbouw van een nieuwe afdeling : het expertisecentrum. Vanuit dit centrum begeleiden we leerlingen in en scholen van gewoon onderwijs en dit op kleuter, lager, secundair en hoger niet-universitair niveau. Concreet bieden we onze begeleiding aan voor die problemen bij kinderen/jongeren die verband houden met domeinen waarin we vanuit ons type 1 en type 4 expertise (deskundigheid) hebben opgebouwd. 1.GONbegeleiding we organiseren GON-begeleiding (type 4 en type 7 autisme) voor kinderen en hun (gewone) school op kleuter, lager, secundair en hoger niveau in de provincie Vlaams Brabant en aangrenzende gemeenten. Deze GONbegeleiding kan maar starten mits een attest van een (daartoe) erkend centrum. Samen met de gewone school en met de ouders verkennen we elk jaar opnieuw de hulpvraag van kind en school.. De ondersteuning die we bieden aan leerling, ouders en (gewone) school, kan in functie van de hulpvraag- gegeven worden door een leerkracht, kinesist, logopedist of orthopedagoog van ons centrum. 2. ambulant team Via ons ambulant adviesteam willen we scholen en andere diensten in onze regio ondersteunen om zo hun draagkracht te vergroten naar kinderen/jongeren toe waarbij zij problemen ervaren binnen hun werking. We doen dit in de vorm van vraaggestuurde interventies door experts vanuit ons centrum. III. VANUIT WELZIJN: SEMI-INTERNAATSWERKING Vanuit Welzijn hebben we een erkenning voor het begeleiden van 20 schoolgaande kinderen/jongeren van 3 tot 21 jaar met een motorische of motorisch-meervoudige handicap, categorie B. Anders dan een internaat, houdt een semi internaat in dat er enkel begeleiding wordt georganiseerd tijdens de dag en dit alle dagen, uitgezonderd weekends en wettelijke feestdagen. De werking is verschillend naargelang het al dan niet een schooldag is: - op niet schooldagen biedt ons semi internaat leefgroepwerking en behandeling (kiné, logo, ergo) op maat aan. De semi internen zijn verdeeld in vier leefgroepen. - tijdens de schooldagen volgen de semi internen onderwijs. De opvoeders werken dan kindondersteunend in de klasgroepen. Voor voor- en naopvang kunnen de semi internen dan terecht in de leefgroepen. HOE VINDEN WE EEN (buitengewoon) ANTWOORD op de zorgvragen? Dit doen we - door te vertrekken vanuit de mogelijkheden van het kind en zijn natuurlijk milieu - door het scheppen van een warm pedagogisch klimaat - via ontwikkelingsgericht werken, een aangepast curriculum en een flexibele organisatie - met de hulp van een multidisciplinair team bestaande uit gespecialiseerde medewerkers: leerkrachten en opvoeders, therapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, arts. De verscheidenheid in deskundigheid bij onze medewerkers maakt het mogelijk om een sterk antwoord te vinden op (complexe) zorgvragen die leerlingen en ouders ons stellen. We zorgen voor opbouw van expertise door de coördinatie van dit alles in handen te geven van pedagogisch en paramedisch verantwoordelijken. (zie personeelsvergadering BuBaO mei 2007: het goede goed doen) versie aug 2010 Pag 5/23

6 Windekind wil bij dit alles een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. In ons centrum vormen kinderen/jongeren, ouders, leerkrachten, therapeuten, opvoedend, verzorgend en administratief personeel, directie en schoolbestuur één grote gemeenschap. Ieder lid van onze Windekind-gemeenschap is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het samenleven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ieder (leerling, ouder en medewerker) zich thuis voelt in de school én dat ieder kind/jongere er op weg gezet wordt om te ontwikkelen tot gelukkige en tevreden volwassenen.. gelijkgerichte VISIE, PEDAGOGISCH PROJECT Onze visie bestaat uit 3 elementen: 1. ons logo, niet zo maar een logo 2. onze visie op onderwijs als continuüm van zorg logo, niet zomaar een logo 3. de rode draad in onze functiebeschrijving 1. vertrekpunt is het kind en de manier waarop wij in Windekind kijken naar het kind. We hebben dit trachten uit te drukken in ons logo. ons symbool bestaat uit twee bomen waarvan de kruinen vingerafdrukken zijn: net als bomen helpen we onze kinderen groeien, soms wat sneller soms wat trager, - volgens eigen kunnen - zoals kronkels in een stam net als vingerafdrukken verwijzen naar de individualiteit, zo is ons doel een optimale zelfstandigheid en zelfrealisatie te ontwikkelen bij ieder kind opdat hij van daaruit volwaardig en op zijn eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving. net als een opgestoken duim, willen we je zeggen: je doet het goed! JIJ bent de moeite waard! Doe zo voort! In ons symbool zijn alle wortels met elkaar verankerd. Dit wijst op de samenhorigheid en op het kunnen rekenen op elkaar: kinderen, ouders, medewerkers, samen komen we er wel! De bomen worden ondersteund door het woord Windekind want alle medewerkers van Windekind willen hun steentje bijdragen om ieder kind een zo goed mogelijke ondersteuning te geven in zijn groeien. Op hen kan je rekenen! Als je valt, vangen ze je op. Wees dus niet bang als je valt: iedereen mag vallen we staan klaar om je op te vangen en helpen je door samen met jou weer naar omhoog te klimmen schooljaar versie aug 2010 Pag 6/23

7 omdat we stellen dat we vertrekken vanuit dat wat het kind goed kan, willen we opzoek gaan wat iets goed kunnen is en hoe je als leerkracht daar kan op inspelen. Cfr het thema van onze pedagogische studiedag: meervoudige intelligentie Meer info over deze dag vind je de map nascholingsplan (SWP-kast) 2. onze visie op onderwijs : gewoon en buitengewoon zijn geen twee verschillende systemen : zij bouwen samen een onderwijs continuüm uit. De centrale vraag is: welke zorg heeft dit kind op dit ogenblik nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Hoe groter de nood aan zorg hoe meer het kind nood heeft aan ondersteuningsvormen hoe groter de nood aan ondersteuning hoe meer het kind zich naar rechts in het continuüm gaat begeven om zo te krijgen wat hij op dat ogenblik nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Hoe kleiner de nood aan ondersteuning, hoe meer naar links die ondersteuning te vinden zal zijn. Individuele nood aan zorg GOK BLIO AN BPT Gewoon Onderwijs Zorg attest GON Buitengewoon Onderwijs + Paramedici Differentiëring: 1. aanpak 2. inhoud 3. evaluatie Individualisering Niet alleen in het onderwijslandschap, ook in onze scholen werken we met een continuüm van zorg. uitbouw van continuüm van zorg door gradatie in zorg STAP 1 Een continuüm van zorg start bij adequate didactiek + goed pedagogisch klimaat: PEDAGOGISCH KLIMAAT (met aandacht voor de totale persoon via aandacht voor alle ontwikkelingsdomeinen) (a) sfeer in klas, school, positief houden (b) warme structuur ADEQUATE DIDACTIEK: (a) opbouw van leerlijnen/leerafspraken voor de verschillende vakken (b) mét continuïteit over de jaren heen versie aug 2010 Pag 7/23

8 Via het groepswerkplan, dat twee maal per jaar wordt opgesteld en geëvalueerd, wordt dit verduidelijkt voor elke klasgroep, elk jaar opnieuw. STAP 2 Als basisdidactiek en pedagogisch klimaat geen oplossing biedt (als er dus een aantal ontwikkelingsdomeinen zijn, waar het kind geen goed antwoord krijgt vanuit het groepswerkplan), wordt er verder gewerkt op het niveau van het individueel handelingsplan. In deze fase werkt men volgens een systematiek: (a) in signaleren, analyseren en interveniëren Vb : leerlingvolgsysteem / observatie van sociaal emotionele / (b) handelingsgerichte diagnostiek (ism CLB)= gericht op concreet probleemoplossend gedrag in klas, therapie, (c) consultatieve begeleiding (uitleg zie verder) (d) systematische handelingsplanning (IHP - individueel handelingsplan) STAP 3 Bij de uitbouw van zorg (of het n u gaat om schools aanbod dan wel aanpak van leren en gedrag), kunnen we spreken van een continuüm van zorg, maw de zorg die onze school aanbiedt naar de individuele leerling wordt specifieker en groter in functie van zijn nood: : (a) groepsgericht individueel (b) preventie is belangrijk maar tegelijkertijd ook o remediëren, compenseren en dispenseren o specifiek curriculum o specifiek curriculum + bijkomende inspanning wb (para)medische zorg Wat in de klas bij gewone leerkracht kan gebeuren, moet daar gebeuren MAAR zo nodig: stapje verder gaan (c) waar kan klasinterne begeleiding zo nodig klasexterne begeleiding (als individuele therapie, autibegeleiding, ) 3. de rode draad in onze taakopvatting In onze rode draad vind je de principes van ons pedagogisch handelen terug. We baseren ons in ons werken op de principes van handelingsgericht werken (NoellePameijer): DE RODE DRAAD in onze taakopvatting Werken in Windekind vraagt van iedere medewerker een respectvolle houding tav het kind, zijn ouders én alle teamleden. Een sterke gedrevenheid om mensen te laten voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn én het christelijk geloof in de groeimogelijkheden vormen de basis van dit respect. In een constructief samenwerkingsverband met alle teamleden, willen we het kind/de jongere stimuleren tot een maximaal ontplooien van - enerzijds het welbevinden, een positief en realistisch zelfbeeld, sociale competenties en zelfstandigheid - anderzijds zijn kennen en kunnen Op die manier willen we het kind/de jongere (ism zijn ouders) helpen om zijn eigen plaats te vinden in de maatschappij. We vertrekken van wat het kind/de jongere goed kan en stellen zijn onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften centraal: wat heeft dit kind/deze jongere nodig? De interacties van het kind/de jongere met ieder van de medewerkers zijn daarbij van het grootste belang. Ten aanzien van de ouders, stellen wij als school het gemeenschappelijk belang centraal: samen streven naar het goede voor jullie kind, onze leerling. Vanuit een creatieve basishouding, persoonlijke groei en groeiende vakkundigheid vertrekt elke medewerker om telkens opnieuw doelgericht en haalbaar te werken met handelingsplanning en ontwikkelingsdoelen. Dit doen we op een systematische en transparante manier, zowel op niveau van het kind/de jongere, als op groeps- en schoolniveau. versie aug 2010 Pag 8/23

9 II.onze BuBaO-school 1. SPECIFIEKE VISIETEKSTEN Wat betreft schoolvisie sluit onze school zich volledig aan bij het pedagogisch project van Windekind vzw. (zoals hierboven beschreven). Van daaruit hebben we een aantal specifieke visieteksten opgesteld, in functie van de eigenheid van bepaalde leerlinggroepen en/in functie van bepaalde ondersteuningsvormen die we opnemen. Deze specifieke visieteksten vind je in onze SWP-kast (=kast die zich bevindt in de gang van C/D, O naast het vergaderlokaal) Zo ontwikkelden we - een visie op het werken met kinderen met ernstig meervoudige problematiek : we werken hier met de methodiek van Vlaskamp. In het leerweg 3 plan wordt dit verder geduid. - een visie op het samenwerken met ouders en de plaats daarin van de contactpersoon in onze school : dit brachten we samen in het GOK-plan - een visie op het uitbouwen van een autivriendelijke school : in de map autiwerking - een visie op de rol van de paramedici in onze school zie brochure met (a) paramedische zorg in Windekind (b) visietekst psychomotoriek in type 4 BuBaO (c) visietekst logopedie in type 4 BuBaO (d) visietekst kinesitherapie in type 4 BuBaO Daarnaast zijn er 2 uitgaven van het VVKBuO: - om ons beter zicht te geven op het type 1 kind : curriculum type 1 - om ons beter zich te geven op het type 4 kind: profilering voor leerlingen met lichamelijke beperking De school heeft als eerste verantwoordelijkheid het zorgen voor hulp. BASISIDEE: zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is integraal deel van de taak van elk teamlid (niet alleen van leerkracht, therapeut, ) en ook als anderen (externen) betrokken worden, behoudt de school haar verantwoordelijkheid. COORDINATIE is hierbij essentieel. + de diverse verantwoordelijkheden moeten gecoördineerd vorm krijgen + die coördinatiebevoegdheid moet gecommuniceerd worden versie aug 2010 Pag 9/23

10 problemen van leerling = afstemmingsproblemen VRAAG: Hoe kan ons onderwijs aangepast worden aan de noden van dit kind? VRAAG: Hoe gaan we samen met de ouders van dit kind op weg? Schooljaar : Vorig schooljaar zijn we gestart met een werkgroep zorg voor gedrag in type 1. Dit schooljaar werkt deze groep verder onder de naam zonne groep. Daarnaast is er voor 9u een zonne leerkracht aan het werk. In onze SWP kast vind je nu reeds een aanzet tot visie over welbevinden en zorg voor gedrag bij het type 1 kind, en over de rol van de zonneleerkracht. Naast dit SWP, zetten de PeVe s de eerste stappen in het uitschrijven van een afdelingsplan voor hun afdeling. Hierin beschrijft men specifieke visie, handboeken, evaluatiepraktijk, voor/in de desbetreffende afdeling. Voor onze school en concreet voor dit schooljaar gaat het dan om : afdeling type 1 / afdeling leerweg / afdeling startklassen en schakel 2 / afdeling leerweg 3 en kikkerklas. Dit is ook de onderverdeling van de maandelijkse teams. 2. HANDELINGSGERICHT PLANMATIG WERKEN Bij ons staat het handelingsgericht planmatig werken centraal. Hiervoor baseren we ons op de visie van Marc V. Gils. Op schoolniveau, klasniveau en kindniveau vertrekken we steeds van een beeldvorming, om van daaruit doelen vast te leggen, middelen uit te kiezen / voor te bereiden en om na een periode van uitvoeren, van doen, de laatste fase van de cyclus in te richten namelijk de evaluatie. Van daaruit gaan we dan weer opnieuw de cyclus van handelingsgericht werken aanvatten. Schoolniveau Ieder kind kan leren maar de weg die we moeten gaan om tot harmonische ontplooiing van zijn mogelijkheden te komen kan soms erg verschillen. Daarom hebben we in onze type 4 school, waar die nood het sterkst aanwezig is omwille van de grote verschillen in leermogelijkheden bij de leerlingen, verschillende leerwegen uitgebouwd. Je vindt meer info over de leerwegen in onze schoolinfo pag Op elke klasdeur van type 4 vind je het schema met de leerwegen en zie je ook de plaats van die bepaalde klas in dat kader. versie aug 2010 Pag 10/23

11 In functie van de zorgvragen van de leerlingen, kunnen zich elk jaar aanpassingen voordoen op schoolniveau in de indeling van de klassen Schooljaar : in type 4 starten we met schakelklassen kinderen die nood hebben aan programma-onderdelen van twee leerwegen zitten dit schooljaar samen in de schakelklas. Schakelklas 1 is daarbij een schakel tussen leerweg 1 en 2, schakelklas 2 tussen leerweg 2 en 3. overleggroepen spelen ook op dit niveau een essentiële rol. Zij werken volgens de 5 fasen van het planmatig (handelingsgericht) werken: beeldvorming (waar staan we nu?) / doelen selecteren (waar willen we naar toe?) / voorbereiden (verantwoordelijken aanduiden voor en uitwerking) / uitvoeren / evalueren (door bevragingen/swot analyse/ ) + stuurgroep: denkgroep die zich bezig houdt met de vraag: hoe moet Windekind zich profileren, uitbouwen om antwoord te kunnen bieden op de vragen die vanuit onze maatschappij naar ons centrum toekomen en om te handelen in de lijn van ons pedagogisch project. De werking in elke subafdeling wordt hier ook doorgelicht + reflectiegroep - stuurgroep: na een vergadering van de stuurgroep wordt met VCLB, beleidsmedewerkers en maatschappelijk werkers besproken wat er aan bod kwam in de stuurgroep en wordt er gepeild naar hun bedenkingen hieromtrent. + klassendirecties: 6 leerkrachten als vertegenwoordigers vanuit elke subafdeling van BuBaO komen om de 14 dagen samen met directie om op organisatorische en inhoudelijke aspecten concrete antwoorden te zoeken die haalbaar zijn voor de hele school en goed zijn voor specifieke afdeling in het bijzonder + personeelsvergadering in 3 de trimester waar directie met de medewerkers toekomstplannen vorm geeft en vooral ook de voorbije werking evalueert Ook de verschillende participatie-organen (LOC/CPB/schoolraad) alsook de oudervereniging hebben een rol op dit schoolniveau. Schooljaar : Net zoals vorig schooljaar nemen we 6 uren uit het lestijden pakket om de functie van klassendirectie te organiseren. Op die manier is er een vertegenwoordiger vanuit onderbouw en vanuit bovenbouw van type 1, vanuit elk van de 3 leerwegen uit type 4 en vanuit het kleuteronderwijs; Groepsniveau Op niveau van de groep staat het werken met groepswerkplannen centraal. Met de acht ontwikkelingsdomeinen als invalshoek wordt het GWP (groepswerkplan) en later ook het IHP (individueel handelingsplan) opgesteld.; hierbij volgen we telkens de procesmatige benadering : + beeldvorming + evaluatie + doelen versie aug 2010 Pag 11/23

12 uitwerking voorbereiding De voorbije jaren hebben we, via pedagogische studiedagen, ons een systeem eigen gemaakt om voor elk van die ontwikkelingsdomein aan beeldvorming en aan doelenselectie te doen. De beeldvorming vertrekt van het functioneren van elk individueel kind in die klasgroep. Op basis van het globaal beeld gaat men dan ontwikkelingsdoelen selecteren. Sinds 3 jaar werken we mij. Hierdoor zijn de gegevens van groep en kind voor alle betrokkenen medewerkers ter beschikking. Voor de leerlingen uit leerweg 3 is het werken met de acht ontwikkelingsdomeinen niet aangewezen. We gingen op zoek naar een meer aangepaste methodiek. Daar werkt men met de methodiek van Vlaskamp en werkt men vooral op niveau van het individuele kind. Schooljaar Omdat de Vlaskamp methodiek een intens overleg vraagt en regelmatige opvolging met het team dat rond het kind werkt, hebben we 2 uur ambulante leerkracht ingericht voor deze afdeling. Op momenten van besprekingen kan zij, die ondertussen een vertrouwde persoon is geworden voor de leerlingen, de juf vervangen die naar het overleg is. Groepswerkplannen worden in onze school 2x jaar opgesteld: in oktober en bij de start van de 2 de semester. Omwille van de meerwaarde van een multidisciplinair overleg hiervoor, worden de therapeuten betrokken bij het opstellen ervan. Kindniveau. Bij het opstellen van het groepswerkplan en meer nog bij het uitvoeren ervan, stelt men vaak vast dat een individueel kind niet voor alle ontwikkelingsdomeinen voldoende aan zijn trekken komt via de selectie van doelen, die men in het groepswerkplan maakte. Het individueel handelingsplan(ihp) is dan een moment van overleg waarop men, ook hier weer in een multidisciplinair team, antwoord zoekt op die extra noden van het kind. Ook hier gaat men de acht ontwikkelingsdomeinen als invalshoek gebruiken, ook hier werkt men volgens de 5 fasen van planmatig werken. IHP en GWP samen vormen zo het orthopedagogisch handelingsplan (OHP) dat we opstellen voor het kind. Bij dit alles is er een grote nood aan (interdisciplinaire) samenwerking, waarbij we vetrekken van de evenwaardigheid van elke partner. Hierbij zijn er 2 essentiële componenten te onderscheiden: 1. het participatief model = ik zie dit als waardevol hoe zie jij dat te integreren in de klas? maw gebruik van consultatieve begeleiding integreren in klascommunicatie 2. professionele communicatie Kenmerken: (a) door systematiek en structuur aan te brengen in de communicatie (b) oplossingsgericht: wat kunnen we eraan doen? Voorbeeld: hoe maken we dagschema? / hoe kunnen we ons aanbod wijzigen zodat gedrag van kind (c) wijzigt? /. Empathie zowel in verslaggeving als in bespreking hoe zou ik willen dat erover gepraat zou worden als het over mijn kind ging? versie aug 2010 Pag 12/23

13 We werken samen met het VCLB van Leuven. Hun ankerfiguur vormt samen met de PeVe en de maatschappelijk werker (contactpersoon) het zorgteam, dat op regelmatige basis overleg heeft over de kinderen, hun welbevinden en hun ontwikkeling. 3. UITBOUW VAN KRACHTIGE LEEROMGEVING + OPBOUW van EXPERTISE In onze school hebben we de laatste jaren sterk geïnvesteerd in het planmatig ontwikkelen van een krachtig en harmonisch leeraanbod. Om ervoor te zorgen dat het aanbod binnen bepaald leerdomein, sterk is gaan we in 3 fasen te werk en ook deze fasen herhalen zich over de jaren heen: I. Verkenningsfase: verkenners Op vraag van de school of vanuit eigen interesse, volgt men bijscholingen, werkgroepen, om zich zo een beeld te vormen van mogelijkheden om een bepaald ontwikkelingsdomein uit te bouwen II. Uitwerkingsfase: uitwerkers Eens we de mogelijkheden kennen, krijgt een medewerker de taak (meestal wordt hij hiervoor gedurende 1 tot 3 schooljaren een uur vrij gemaakt) om voor dit onderdeel leerafspraken/leerlingvolgsysteem te ontwikkelen. Hij werkt een visie uit, vertrekt van wat er in de school reeds gebeurt voor dit domein en zoekt naar leerafspraken, materialen, Kortom hij bouwt aan een houvast voor de leerkrachten op niveau van dat ontwikkelingsdomein en tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat er zo verticale en horizontale samenhang komt in het leeraanbod. Hiervoor doet de medewerker beroep op zijn collega s en informeert hij regelmatig de collega s over de stand van zaken. Op dat ogenblik verzamelt hij de materialen die hij hierbij ontwikkelt in de kast ontwikkelingsdomeinen die zich bevindt in de traphall van C/D, 0. Het ontwikkelingsdomein socio-emotionele ontwikkeling vinden we de basis van alle werken met onze kinderen. Het resultaat van het uitwerken van dit domein hebben we daarom een centrale plaats gegeven nl in het onthaal (lokaal C/D 0.16) Dit uitwerken van materialen, leerafspraken, leerlingvolgsystemen past volledig in de 3 de fase van handelingsgericht werken nl voorbereiden, maar start vanuit beeldvorming (wat gebeurt op dit ogenblik in de verschillende klassen? hoe gaat men nu te werk?) en doelen (waar willen we naar toe?) en eindigt met het evalueren door leerkrachten die ermee aan de slag gaan. III. Opvolgingsfase: up-to-daters Na de uitwerking krijgt een medewerker de taak, via de schoolopdracht, dit domein verder op te volgen en wordt hij de verantwoordelijke voor dit ontwikkelingsdomein waar andere medewerkers bij terecht kunnen met vragen. Zodra hij aangeeft dat er nieuwe verkenning/uitwerking nodig is voor dat domein of voor bepaalde onderdelen ervan, geeft hij dit door en kan mogelijks de cyclus opnieuw gestart. Daarnaast zijn er ook nog een aantal domeinoverschrijdende thema s die in elk ontwikkelingsdomein aan bod komen. Op dit ogenblik onderscheiden we zo - ICT - Gezondheidsbeleid - Functioneel leren versie aug 2010 Pag 13/23

14 Ook voor deze thema s denken we op dezelfde manier te werk te kunnen gaan. Schooljaar : Hieronder vind je het schema waarin duidelijk wordt, in welke fase elk ontwikkelingsdomein op dit ogenblik staat. Ontwikkelingsdomein Verkenningsfase Uitwerkingsfase opvolgingsfase Godsdienst Via : bijscholing / bezoeken/ volgen projecten/ Via BPT uren Marnic Via schoolopdracht Leren leren Sociale en emotionele opvoeding 10-11: AGENDA gebruik + leerafspraken (ortho) + visie (Hilde vd) PAD introductie + WG RSV PAD methode: Heidi + visie/ leerafspraken RSV: Sofie + zonneleerkracht: PeterT+Hilde vd Sept 2010: uitschrijven lijnen schrijfmotoriek type 1 Bewegingsopvoeding + motorische ontwikkeling Muzische vorming afgewerkt afgewerkt 09-10/10-11 Taal en communicatie afgewerkt afgewerkt 09-10/10-11: coördinatie taaloverschrijdend : (logot1/ward T4) Wereldoriëntatie en maatschappelijke vorming technologie afgewerkt Technologie technologie : Kevin + omgevingsboek + cultuur :AnneP : start met (leerafspraken vastgelegd via de) methode Open Wereld Wiskundige vaardig -heid afgewerkt afgewerkt : via opleid rekencoach (ElsS) Functioneel leren(voor alle ontwikkelingsdomeinen) ICT 09-10: Nele OdB + Tine C 10-11: + T1: met diocees (Nele) + T4: : met verbond (KatrienD) opgevolgd door ICT coördinator + therapeuten ICT in T1+T4 : PetraH+ElsS Gezondheidsbeleid Via CPB / klassendirecties/projecten Schooljaar In onze SWP-kast bij nascholing vind je welk leertraject ivm functioneel leren we de volgende jaren zullen doorlopen. Dit traject vertrekt vanuit dezelfde visie voor type 1 en 4, maar de uitwerking zal doelgroep specifiek gebeuren op niveau van diocees, resp. verbond. + omdat in het functioneel leren de mediatie centraal staat, gaat er dit schooljaar een pedagogische studiedag aan Feuerstein gewijd worden. Meer info in de map nascholing en via de nieuwsbrief + vanuit beeldvorming (quick scan 3 de trim ) hebben we prioriteiten bepaald waaraan dit schooljaar gewerkt wordt: fitheid / drink water / fruit / bewegen We besteden veel aandacht aan het goed beheren van materialen. versie aug 2010 Pag 14/23

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsgericht werken

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsgericht werken Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsgericht werken Bedoeling Een hulpmiddel aanbieden om via handelingsplanning ontwikkelingsgericht te werken. Uitbouwen van een werkbaar, gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

Zorgbeleid in het Groene Lilare

Zorgbeleid in het Groene Lilare Zorgbeleid in het Groene Lilare I. Visie Dat er leerlingen uitvallen en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we

Nadere informatie

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs!

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! OF DECREET Typologie: vroeger nu Type voor kinderen Type voor kinderen 1 met een licht mentale beperking 2 met een matig of ernstig mentale beperking 3 met ernstige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Paradoxen 1. Visie ontwikkelen vanuit OKB/EOP 2. Koppelen aan het OWP 3. Via doelen en acties planmatig

Nadere informatie

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER Op onze school hechten wij veel belang aan de zorg voor ALLE kinderen waarbij steeds het positieve in elk kind benadrukt wordt. Het belangrijkste is dat wij ernaar streven

Nadere informatie

Zorg op school binnen een nieuw leerzorgkader. Prof. Dr. Pol Ghesquière. Gezins- en Orthopedagogiek. Leerzorgkader. één kader voor zorg in onderwijs

Zorg op school binnen een nieuw leerzorgkader. Prof. Dr. Pol Ghesquière. Gezins- en Orthopedagogiek. Leerzorgkader. één kader voor zorg in onderwijs Zorg op school binnen een nieuw leerzorgkader Gezins- en Orthopedagogiek Leerzorgkader één kader voor zorg in onderwijs 3 (+1) clusters in plaats van 8 types 4 (+1) zorgniveaus in plaats van 2 systemen

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Lysenstraat 36, 2600 Berchem Tel. (03)285 34 50 - Fax (03)285 34 51 VCLB 4 - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Begeleidende brief bij de vragenlijst Beste collega, Hierbij vindt u een vragenlijst

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg.

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. Onze visie op zorg Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Haacht

Gemeentelijke Basisschool Haacht Zorg op onze school - Ieder kind is uniek! Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al onze leerlingen.

Nadere informatie

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam.

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam. ZORGBELEID Dit document is een samenvatting van alle zorginitiatieven die op schoolniveau genomen worden om kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden ook, met de beste zorgen te omringen. Het

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Een school onderweg. Situatie OLV Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht doet er toe! VVKSO 1

Een school onderweg. Situatie OLV Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht doet er toe! VVKSO 1 Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht 2013-02-20 Ann Osselaer pedagogisch directeur basisschool OLV Greet Vanhove pedagogisch begeleider VVKBaO ZORG: ELKE LEERKRACHT DOET ER TOE Een school onderweg

Nadere informatie

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Onze school onderschrijft in zijn zorgvisie de principes van het handelingsgericht werken als uitgangspunt

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

Welke ondersteuning bieden de Sint-Gerardusscholen?

Welke ondersteuning bieden de Sint-Gerardusscholen? GON Wat is GON? Geïntegreerd Onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking lessen en activiteiten te laten

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

Visie op het basisaanbod

Visie op het basisaanbod 1. Doel van de tekst Het M decreet voorziet het type basisaanbod voor leerlingen die, al dan niet tijdelijk, kampen met moeilijkheden die het leren hinderen. De wetgeving geeft geen invulling aan de organisatie

Nadere informatie

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel. Schoolbrochure Adres Telefoon Fax E-mail Website Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.be Een verhaal... Mijn verhaal De laatste

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? (= doelen)

Wat willen we bereiken? (= doelen) Wat willen we bereiken? (= doelen) Uitgangspunt: - het schoolwerkplan van 2014. Optimaliseren van wat daar al instaat. - BSA (= enquêtes schoolteam en ouders): waar is er nood aan? - actieplannen GOK-cyclus

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

in onze school is elk kind een ster!

in onze school is elk kind een ster! 2 Kom er bij en zoek het niet te ver, in onze school is elk kind een ster! Een kort fragment uit ons schoollied dat perfect weergeeft waar wij met onze school willen voor staan. Een school die elk kind

Nadere informatie

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap Zorgbeleid 1. Visie van de scholengemeenschap Als scholengemeenschap willen wij aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Elk kind

Nadere informatie

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, Maar door de wortels water te geven. Afrikaans spreekwoord

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, Maar door de wortels water te geven. Afrikaans spreekwoord Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, Maar door de wortels water te geven Afrikaans spreekwoord Symptomatische aanpak Fundamentele F aanpak Band versterken: Zichzelf De ander(en) Materialen

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2014

BELEIDSPLAN 2011 2014 BELEIDSPLAN 2011 2014 Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben het CASS en de directie een SWOT- analyse gemaakt over de onze scholengemeenschap. Dit beleidsplan vertrekt vanuit een evaluatie van het vorige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

De schooleigen visie op zorgbeleid

De schooleigen visie op zorgbeleid De schooleigen visie op zorgbeleid 1. Het christelijk opvoedingsproject is het uitgangspunt voor onze visie op zorg. We willen alle kinderen naar een hoger ontwikkelingsniveau optillen, hen klaar maken

Nadere informatie

Gewijzigde regelgeving. Greet Vanhove VVKBaO 13/12/12 1. Waarom een nieuw vademecum zorg?

Gewijzigde regelgeving. Greet Vanhove VVKBaO 13/12/12 1. Waarom een nieuw vademecum zorg? VADEMECUM ZORG 2012 Greet Vanhove VVKBaO Greet Vanhove pedagogisch begeleider VVKBaO Waarom een nieuw vademecum zorg? Verander(en)de leerlingenpopulatie Gewijzigde maatschappelijke context Onderwijsvernieuwingen

Nadere informatie

Sint-Vincentius Sint-Bernadette

Sint-Vincentius Sint-Bernadette Sint-Vincentius Sint-Bernadette SV: Sint-Rafaëlstraat 14 9041 Oostakker Tel (09) 259 21 01 e-mail info.vincentius@edugo.be ONS ZORGBELEID De zorgwerking op onze school, is gebaseerd op het zorgcontinuüm.

Nadere informatie

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Greet Stijn Sofie Steffie Stijn Mieke Timmy Cindy 2 Agenda Welkom terug! Vragen? De Planlijn Planmatig werken in onderwijs. Handelingsplannen ontwerpen.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Victor BuBaO te Alsemberg

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Victor BuBaO te Alsemberg Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Zorgbeleid Stedelijk Internaat Gent

Zorgbeleid Stedelijk Internaat Gent Zorgbeleid Stedelijk Internaat Gent Vertrekpunten DOOSG IVA : visie op zorg, HGW, pedagogisch project Stedelijk internaat Gent: visie op opvoeden, HGW, visie op zorg Missie Dag- en nachtopvang voorzien

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon 1. INLEIDING In het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs vindt men als één van de leidende principes terug dat het PPGO een project

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

Van barrière naar redelijke aanpassing

Van barrière naar redelijke aanpassing Van naar redelijke aanpassing Inspiratiedag Vrijdag 25 november 2016 Jan Coppieters Pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling 1. Je weet wat redelijke aanpassingen zijn 2. Je kan

Nadere informatie

Gemeenteschool Deerlijk. Sint-Amandusstraat Deerlijk. Pedagogisch project

Gemeenteschool Deerlijk. Sint-Amandusstraat Deerlijk. Pedagogisch project Gemeenteschool Deerlijk Sint-Amandusstraat 16 8540 Deerlijk Pedagogisch project 2013 1. Het pedagogisch project De school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zich tot doel stelt de haar toevertrouwde

Nadere informatie

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING VANUIT GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD Vrij Buitengewoon Katholiek Lager Onderwijs Blijdhove Menen - Guido gezellelaan 106 8930 Menen - 056/51.31.91 - administratie@buloblijdhove.be

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Basisschool te GRIMBERGEN

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Basisschool te GRIMBERGEN Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Autismespectrumstoornis?

Autismespectrumstoornis? GON? Wat is dat? Het geïntegreerd onderwijs (GON) is bedoeld om kinderen met een handicap, leermoeilijkheden en/of opvoedingsmoeilijkheden les te laten volgen in het gewone onderwijs. De leerling krijgt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding Hoofdstuk Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding 5 . Hoe vind ik mijn weg in de map Leerzorg - Handleiding HOE BEGIN JE ER AAN? Kennis maken met de map Werk bij voorkeur in een team: leerkrachten,

Nadere informatie

BSBO Wilgenduin. GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB

BSBO Wilgenduin.  GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB BSBO Wilgenduin www.wilgenduin.be GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor scholen en CLB Laatste wijziging: 28/06/2012 Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding?

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING

Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING GO! De Wissel ZORGVISIE 1. Schematische voorstelling 2. Wat

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen:

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten OBPWO project 09.05 http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2009/0905

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

We zijn een katholieke basisschool

We zijn een katholieke basisschool 1 We zijn een katholieke basisschool Als katholieke basisschool willen we pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding bieden geïnspireerd op de figuur van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK JANUARI 2015 Vaststellingen Sterke punten Werkpunten Acties 1 De bevraging. In januari werd u, ouders, gevraagd deel te nemen aan een digitaal tevredenheidsonderzoek in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen:

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen: HULPMIDDEL WERKEN MET EEN HANDELINGSPLAN Een mogelijke manier om de planmatige aanpak op school efficiënt te organiseren is het werken met een handelingsplan. Dat beschrijft de concrete aanpak en de interventies

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen De manier om succes te bereiken is op de eerste plaats een definitief, duidelijk, praktisch ideaal te hebben een doel, een doelstelling. Ten tweede moet men over de noodzakelijke middelen beschikken om

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Visie. 1 De school beschikt over een uitgeschreven schoolvisie. 3 De school heeft haar visie zelf ontwikkeld en geformuleerd.

Visie. 1 De school beschikt over een uitgeschreven schoolvisie. 3 De school heeft haar visie zelf ontwikkeld en geformuleerd. Sjabloon Vragenlijst - SO Bijkomende verduidelijking Visie 1 De school beschikt over een uitgeschreven schoolvisie. 2 De school heeft voor haar visie gebruikgemaakt van een document dat door een instantie

Nadere informatie

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Pedagogisch project Ziekenhuisschool INKENDAAL type 5 1 Schooleigen pluralistisch opvoedingsproject onderwijs is een onvervreemdbaar mensenrecht. de ziekenhuisschool is er voor iedereen ( geen lid van

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool - Basisoefenschool te Wijnegem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool - Basisoefenschool te Wijnegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Scholen voor Buitengewoon Onderwijs

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Scholen voor Buitengewoon Onderwijs Vlaamse Vereniging Autisme Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen Henri Dunantlaan 2 9000

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Sint Franciscus te ROOSDAAL

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Sint Franciscus te ROOSDAAL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Onze zorgboom staat symbool voor groei en ontwikkeling. We willen onze boompjes zo goed mogelijk verzorgen zodat ze verder kunnen groeien en

Onze zorgboom staat symbool voor groei en ontwikkeling. We willen onze boompjes zo goed mogelijk verzorgen zodat ze verder kunnen groeien en ZORGVISIE Onze zorgboom staat symbool voor groei en ontwikkeling. We willen onze boompjes zo goed mogelijk verzorgen zodat ze verder kunnen groeien en ontwikkelen. Zo groeien we samen naar een mooie toekomst!

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs Klim Op Lokeren te LOKEREN

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs Klim Op Lokeren te LOKEREN Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VBS DUINEN. OPEN SCHOOL aan zee. krachtig LEREN. TALENT stimuleren. brede ZORG. SAMEN sterk

VBS DUINEN. OPEN SCHOOL aan zee. krachtig LEREN. TALENT stimuleren. brede ZORG. SAMEN sterk VBS DUINEN OPEN SCHOOL aan zee Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor ALLE kinderen. We hebben respect voor en gaan de verrijking

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer!

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! De zorg in de Parel bestaat uit verschillende mensen die elk hun

Nadere informatie

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid De hulpverlening in KIDS is gericht op de maximale ontplooiing van de totale persoon. Communicatie neemt daarin een belangrijke plaats, en is zowel middel als

Nadere informatie

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag 2 3 Een gemotiveerd

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

We merken heel wat verschillen in de invulling van de prestatieregeling van leerkrachten en paramedisch personeel in het BuBaO.

We merken heel wat verschillen in de invulling van de prestatieregeling van leerkrachten en paramedisch personeel in het BuBaO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M02BA011 BRUSSEL, 2006-10-1 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 0 26 14

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

in Ten WELKOM Desselaer

in Ten WELKOM Desselaer in Ten WELKOM Desselaer Infoavond 18 september 2017 Verloop van de avond Algemeen deel van 19u15 tot 19u45 1. Wie zijn we? 2. Hoe werken we? 3. Info Schoolkosten Afspraken 4. Uitnodiging In de klas van

Nadere informatie

Geïntegreerd Onderwijs GON Inclusief Onderwijs ION

Geïntegreerd Onderwijs GON Inclusief Onderwijs ION Geïntegreerd Onderwijs GON Inclusief Onderwijs ION Geïntegreerd onderwijs en inclusief onderwijs Om leerlingen met een beperking de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij GON-begeleiding

Nadere informatie