STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD GEMEENTE LEEUWARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN"

Transcriptie

1 STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD GEMEENTE LEEUWARDEN 1

2 INHOUD Aanleiding Stadsmarketing Positionering Concurrenten SWOT-analyse Doelgroepen Doelstellingen Organisatie Marketingbudget Marketinginstrumenten..10 Afsluiting..13 Bijlagen - A. Startdocument Beste Binnenstad Stadsmarketing deelplan vrije tijd In samenhang en verbinding met de stad Auteur: Haike Visscher In opdracht van: Gemeente Leeuwarden, sector GEV en CBO Status: definitief Datum: 4 oktober 2011/ 25 oktober

3 AANLEIDING Dit marketingplan is een deelplan van het meerjarenplan stadsmarketing van de gemeente Leeuwarden. Het geeft een uitwerking voor de komende jaren op het gebied van vrije tijd in relatie tot de stadsmarketing. In dit deelplan wordt geschetst welke doelgroepen actief benaderd worden en welke productmarktcombinaties worden ingezet. Het beperkte budget in combinatie met de wens om zoveel mogelijk effect te sorteren, dwingt tot het maken van keuzes in doelgroepen en instrumenten. Dat betekent dat we focussen en niet meer alles doen. We selecteren de meest kansrijke doelgroepen en zoeken daarbij passende acties, evenementen en communicatiemiddelen. 1. STADSMARKETING Of het nu gaat om de marketing van de hele stad of om de marketing van een onderdeel van de stad, bijvoorbeeld de binnenstad, voor beide geldt: Stadsmarketing is het langetermijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad. (Bron: Citymarketing, een leidraad voor de praktijk / Nicis Institute) Een stad is aantrekkelijk voor (potentiële) bezoekers en bewoners wanneer er veel te zien en te doen is. De binnenstad van Leeuwarden en het invullen van behoeften op het gebied van vrije tijd spelen hierin een belangrijke rol. Bezoekers van de stad kunnen de inwoners van de toekomst zijn, want iemand moet vaak eerst een beeld krijgen van een stad voordat hij beslist zich er te vestigen of te gaan studeren. Investeren in het marktsegment vrije tijd is ook een belangrijke voorwaarde voor het binden en boeien van de huidige inwoners van de stad, het creëren van trots en ambassadeurschap. Dit alles maakt dat het investeren in het marktsegment vrije tijd een basisvoorwaarde is voor de economische groei van Leeuwarden als Capital of Water Technology, de hoofdpositionering van de stad. Het gaat daarbij niet alleen om de investering in de hardware en software van de stad. Ook de mindware is belangrijk. Binnensteden lijken immers steeds meer op elkaar, overal kom je de C&A, H&M en McDonalds tegen (de hardware). In een klein land als Nederland is er ook geen groot verschil tussen de mentaliteit en de cultuur van de verschillende steden (de software). Door de identieke hardware en software zijn ogenschijnlijke kleine details, zoals het imago en de reputatie (de mindware) van een stad, vaak van doorslaggevende betekenis bij de locatiekeuze van mensen (Bron: Citymarketing, een leidraad voor de praktijk / Nicis Institute). 3

4 Hierdoor zijn niet alleen de investeringen in het stedelijk voorzieningenniveau van belang, maar moet de stad ook nadenken over de manier waarop zij zich met die voorzieningen wil profileren. De stad Leeuwarden maakt deel uit van de regio Fryslân. De regiomarketing wordt in Fryslân verzorgd door de organisatie Fryslân Marketing. Waar het aanvullend of versterkend kan zijn, moeten Leeuwarden en Fryslân in hun campagnes op zoek gaan naar verbinding. Dit gebeurt al op de onderwerpen water en energie. Op het gebied van vrije tijd kunnen de activiteiten elkaar nog meer versterken, bijvoorbeeld door het aantal meerdaagse bezoeken te verhogen en arrangementen samen te stellen die over grenzen van Leeuwarden reiken. Daarbij moet Leeuwarden wel in het achterhoofd houden dat promotie voor Leeuwarden ook altijd promotie voor Fryslân is, maar promotie voor Fryslân niet altijd promotie voor Leeuwarden. 2. POSITIONERING Van belang is om te kijken wat de identiteit van Leeuwarden is. Wie zijn we? Hoe kijkt de buitenwereld naar de stad? Uit onderzoek blijkt dat Leeuwarden: - de hoofdstad is van de provincie Fryslân met een cultuurhistorische binnenstad - een centrumfunctie heeft in de regio op gebied van cultuur, evenementen, winkelen en werkgelegenheid - een Elfstedenstad is - een stad is met een Nassau-verleden. - authentiek is - een stad is met duurzame innovatie (Bronnen: o.a. imago-onderzoek gemeente Leeuwarden, onderzoek Vraag het de Vries NHL Hogeschool). Vervolgens moet gekeken worden naar de gewenste identiteit, met andere woorden: de positionering van Leeuwarden. Hoe wil de stad bij de buitenwereld bekend staan? Op advies van Zest Marketing heeft Leeuwarden in 2009 gekozen voor de hoofdpositionering Leeuwarden = Capital of Water Technology. De hoofdpositionering is opgesteld vanuit economisch perspectief. De positionering vanuit het perspectief vrije tijd is ondersteunend aan deze hoofdpositionering: Leeuwarden = hoofdstad van de waterrijke provincie Fryslân, Hofstad, hoofdstad van de watertechnologie en hoofdstad van de Elfstedentocht 4

5 In schema: Hofstad Hoofdstad waterrijk Fryslân LEEUWARDEN Hoofdstad Elfstedentocht Hoofdstad watertechnologie Een vergelijking tussen de onderzochte (huidige) identiteit en de gewenste identiteit laat zien dat deze niet ver uit elkaar liggen. Hoofdstad van de watertechnologie ontbreekt nog in de beeldvorming. Deze positionering is relatief nieuw en heeft tijd nodig om top of mind te worden bij de verschillende doelgroepen. 3. CONCURRENTEN Kijkend naar de kernmerken die genoemd zijn bij de huidige identiteit en de positionering van Leeuwarden, kan er gesteld worden dat de volgende steden concurrenten zijn van Leeuwarden op gebied van stedelijke vrijetijdsbesteding: - Binnen Friesland: Sneek, Harlingen, Franeker, Dokkum en Drachten - Binnen Noord-Nederland: Groningen en Assen - Binnen Nederland: bovenstaande aangevuld met steden als Zwolle, Alkmaar, Deventer, Arnhem en andere Nassau-steden als Den Haag, Dordrecht, Delft en Breda 4. SWOT-ANALYSE Om een totaaloverzicht van Leeuwarden als vrijetijdsstad en de markt te krijgen, is een SWOT-analyse opgesteld. SWOT staat voor: Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In een SWOT-analyse wordt gekeken naar interne en externe factoren. 5

6 Positief Negatief Interne factoren Externe factoren Strenghts: Hoofdstad van Fryslân Complete compacte stad Goede bereikbaarheid - geen files (76% vd bezoekers komt per auto) Winkelaanbod Nassau-verleden Gastvrijheid Grachten Evenementenaanbod Cultuur historisch Leukste winkelstraat van NL Parkeren: plaats en prijs Opportunities: Water(technologie) Vergrijzing en ontgroening Noord Holland - groeiende verkeersdrukte richting Amsterdam Elfstedentocht Kans op titel Beste Binnenstad 2015 Kans op Kulturele Haadstêd 2018 Komst unieke winkelformule Nieuw Fries Museum Krimp van de regiogebieden Meerdaags bezoek - afstemming met regio Zoekgedrag (potentiële) bezoekers - nieuwe media Social media Vakantiebestemming binnen NL populairder Weaknesses: Decentrale ligging Geen landelijk bekend evenement Topsegment beperkt aanwezig op gebied van horeca Topsegment beperkt aanwezig op gebied van winkels Leeuwarder straalt geen trots uit Friezen zijn niet trots op hun hoofdstad Threats: Winkelen in Groningen Te veel aanbod op gebied van vrije tijdbesteding Internet winkelen, mits je er niets mee doet Economische crisis 6

7 5. DOELGROEPEN Naar aanleiding van de resultaten van Marketing Leeuwarden, trends en onderzoeksgegevens (zie hiervoor het meerjarenplan stadsmarketing ) zijn de volgende doelgroepen als kansrijk te beschouwen: Huidige inwoners Leeuwarden: circa mogelijke ambassadeurs van de stad (Potentiële) bezoekers: - Inwoners van Friesland (71% van de bezoekers in Leeuwarden) winkelende Friezen verleiden tot combinatie met horeca-activiteiten overige Friezen verleiden tot de verschillende activiteiten: winkelen, horeca, evenementen, cultuur - Inwoners van Noord-Holland; relatief hoger besteedbaar inkomen, toenemende drukte richting Amsterdam en redelijke reistijd. - Inwoners van Groningen; korte reistijd (NB Uit onderzoek is gebleken dat Groningers moeilijk naar Leeuwarden te krijgen zijn, anders dan voor werk). - Vijftigplussers; empty nest, hebben meer vrije tijd en meer geld te besteden. - Waterrecreanten; nu komt slechts 1% van de dag/verblijfstoerist met de boot. Studenten Zakelijke toerist: Met de uitbreiding van het WTC Expo en de komst van een aantal nieuwe 4-sterren hotels (ca. 450 kamers in Leeuwarden en in een straal van een half uur rijden) is Leeuwarden ook aantrekkelijk voor grote zakelijke events. Om deze markt te bewerken is samenwerking met partijen in Friesland van groot belang: Fryslân Marketing, maar ook commerciële partijen als Congres Bureau Friesland, Noordplan enz. Het budget om deze doelgroep te benaderen valt niet onder het stadsmarketingbudget. Activiteiten kunnen worden ondersteund uit het Aanjaagbudget voor toerisme, dat jaarlijks ,- omvat. 7

8 6. DOELSTELLINGEN De doelstellingen voor het segment vrije tijd zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd. Of de doelstellingen uiteindelijk gehaald worden is niet alleen afhankelijk van de inzet van de stadsmarketing. Andere factoren (veelal externe) spelen eveneens een rol. SMARTdoelen maken het wel gemakkelijker om de effecten te monitoren en waar nodig bij te sturen. Doelstelling 1 Aantal bezoeken aan Leeuwarden verhogen met 12% binnen 5 jaar aantal toeristische bezoeken in 2016 = ( ) 2 Meerdaagse bezoeken aan Leeuwarden verhogen met 6% binnen 5 jaar 3 Imagoverbetering van de binnenstad van Leeuwarden onder Leeuwarders, Friezen positief over Leeuwarden in 2016: 83% ( %) vindt Leeuwarden een mooie stad in 2016: 63% ( %) vindt de reputatie van Leeuwarden positief in 2016: 48% ( %) 4 Gastvrijheidniveau van de binnenstad van Leeuwarden optimaliseren een evenwichtig winkelaanbod gedifferentieerd horeca-aanbod goede informatievoorziening: borden langs de weg, informatiefolders op de juiste plaatsen aanwezig inclusief digitale informatie goede infrastructuur: de binnenstad van Leeuwarden is goed bereikbaar, goede doorstroming, geen obstakels en voldoende parkeermogelijkheden 8

9 7. ORGANISATIE Regie voor de ontwikkeling en uitvoering van het deelplan Vrije Tijd (en bijbehorende actieplannen) ligt bij de inhoudelijke verantwoordelijke sectormanager Economie en de sector CBO op basis van opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap. Afhankelijk van de activiteit en de gevraagde urencapaciteit kan de uitvoering uitbesteed worden aan externe partijen zoals de VVV, Marketing Leeuwarden of Fryslân Marketing. Mocht Marketing Leeuwarden wegvallen, dan is het van groot belang dat het daaraan gelinkte domein Vrije Tijd behouden blijft. Het huidige samenwerkingsverband van ondernemers in de stad (domein Vrije Tijd) zal nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de acties. Nu er meer focus is aangebracht in de campagnes zijn er domeinen binnen de organisatiestructuur van Marketing Leeuwaren (Kennis, Werken en Wonen) die niet direct samenvallen met de speerpunten van de stad. Natuurlijk kan de markt uit commerciële belangen deze domeinen zelfstandig voortzetten. Wel is het van belang dat er, naast de nauwe samenwerking met een domein Vrije Tijd, overleg is met andere samenwerkingsverbanden in de stad, waaronder Binnenstadsmanagement, Stuur- en werkgroep Beste Binnenstad, Kernteam Het Nieuwe Winkelen, Fryslân Marketing en Fan Fryslân. 8. MARKETINGBUDGET Het marketingbudget gereserveerd vanuit de gemeente is jaarlijks ,-. kosten uitvoering deelplan vrije tijd ,- kosten voor ureninzet extern ,- Het bedrag van euro vertegenwoordigt een raming op jaarbasis voor de inzet van externe uren. De gemeente heeft onvoldoende capaciteit om de beoogde uitvoering van het deelplan te realiseren. De inschatting is dat hiervoor de inzet van 1 fte vanuit een externe organisatie nodig is. Dit kan via een organisatie als Marketing Leeuwarden, Fryslân Marketing of VVV Leeuwarden. Vanuit een van deze organisaties kunnen vervolgens acties als free publicity, gastheerschap en productontwikkeling worden uitgevoerd. Er is euro over voor de verdere uitvoering van het deelplan Vrije Tijd. Naast deze twee ton wordt er gezocht naar cofinanciering en bundeling van budgetten, denk bijvoorbeeld aan samenwerking met partijen als Fryslân Marketing en andere stakeholders in de stad. Met behulp van cofinanciering en bundeling van budgetten streeft de gemeente naar een jaarbudget voor de verdere uitvoering van het deelplan Vrije Tijd van minimaal euro. Afgezet tegen voorgaande jaren betekent dit een forse vermindering van het marketingbudget voor het segment vrije tijd. De afgelopen drie jaar (2009 t/m 2011) lag het marketingbudget jaarlijks op circa euro (budget Marketing Leeuwarden, exclusief organisatiekosten). 9

10 9. MARKETINGINSTRUMENTEN De marketinginstrumenten voor vrije tijd zijn gebaseerd op de vier p s: product, prijs, plaats en promotie. Bij de inzet van de marketinginstrumenten is ook gekeken naar de successen van de afgelopen jaren, met name de activiteiten die in gezamenlijkheid met en door Marketing Leeuwarden zijn ingezet. Deze successen worden, waar mogelijk, gecontinueerd. PRODUCT De stad sluit qua beleving nauw aan bij de positieve associaties van Fryslân, zoals vriendelijk, gezellig, sfeervol, betaalbaar en waterrijk. Het waterrijke komt vooral tot uiting in de verschillende vaarroutes waaronder de Bonkevaart, in de grachten en in de jachthaven in de binnenstad. Door verbinding te maken met water en waterrijk wordt ook op subtiele en laagdrempelige wijze de benodigde relatie gelegd met de hoofdpositionering van de stad: Capital of Water Technology. Daarnaast kan waterrijk en de lange historie met het water gemakkelijk gekoppeld worden met het cultuurhistorische karakter van de stad in de productmarktcombinaties Hofstad en Elfstedenstad. PRIJS Landelijk gezien ligt Leeuwarden qua prijs op gebied van vrijetijdsbesteding onder het landelijk gemiddelde; dit geldt voor de parkeertarieven, overnachtingen en de horeca. Vooral bij promotionele acties voor doelgroepen buiten Friesland is het benoemen van het relatief lage prijsniveau een pluspunt. PLAATS Plaats definiëren we als de kanalen via welke de doelgroepen het product Leeuwarden, als vrijetijdsstad, kunnen tegenkomen: - Internet Internet is een belangrijke informatiebron. 58% raadpleegt het internet als bron voor een bezoek aan Leeuwarden, 75% raadpleegt familie/vrienden (ook via social media!). De effectmeting van Friesland Marketing geeft aan dat zelfs 74% informatie via internet zoekt. Internet wordt ook de komende jaren prominent ingezet. - Media Zorgen voor publicaties in geschreven media (regionaal en landelijk) en airtime televisie. - In het straatbeeld Zorgen voor zichtbaarheid van o.a. evenementen, hoofdzakelijk in Leeuwarden en Friesland. - VVV-winkels in Friesland De effectmeting van Friesland Marketing geeft aan dat 13% de VVV raadpleegt. Het grootste deel van deze 13% bestaat uit 60-plussers die de VVV-winkels bezoeken of telefonisch raadplegen. Door het toenemende aantal internet- en smartphone-gebruikers zal de website van de VVV een steeds belangrijkere informatiebron worden. Ondanks deze groei moet informatie over Leeuwarden nog wel aanwezig zijn in de fysieke winkels van de VVV s in Friesland, de doelgroep senioren is groot in aantal. 10

11 - Overige toeristische locaties in Friesland Friesland is een gewilde vakantiebestemming in eigen land en het aantal mensen dat in eigen land op vakantie gaat stijgt. Hierdoor zal het toerisme in Friesland meestijgen. Deze toeristen moeten verleid worden tot een dagje Leeuwarden. De watertoerist in Friesland kan zelfs verleid worden tot een meerdaags bezoek met de boot. PROMOTIE Om de doelstellingen te behalen worden meerder middelen ingezet. Centraal staan het aantrekken en behouden van bezoekers en het optimaliseren van gastheerschap. Beste Binnenstad De titel Beste Binnenstad biedt trots en ambassadeurschap bij de inwoners van Leeuwarden en Friesland en zorgt voor free publicity. Daarom is de ambitie om Beste Binnenstad van Nederland te worden ook richtinggevend voor de stadsmarketing. Het is een van de belangrijkste marketinginstrumenten voor Leeuwarden. Het startdocument Beste Binnenstad is als bijlage toegevoegd (zie bijlage A). In dit startdocument staan de activiteiten die opgepakt moeten worden om kans te maken op deze titel. Marketing en promotie zijn daarbij van groot belang. Deze activiteiten zijn in het startdocument onder paragraaf 4.9. beschreven. Verbindende huisstijl Om herkenbaar te zijn voor de markt moet er eenheid en samenhang worden gecreëerd. Het is belangrijk om zoveel mogelijk een eenduidige vorm- en beeldtaal te hanteren voor alle uitingen (promotiemiddelen) van de stad Leeuwarden. Een verbindende huisstijl draagt bij aan een sterke merkbeleving van de stad en is nodig om de verbinding ook visueel te realiseren. De huidige huisstijl van de gemeente is onvoldoende commercieel inzetbaar voor het vermarkten van de stad. Free publicity Een positief redactioneel artikel in de media wordt door de doelgroep veel beter gewaardeerd dan een advertentiecampagne. Inzetten op free publicity is van groot belang: het kost minder dan een advertentie en de attentiewaarde bij de doelgroep is hoger. De pers wordt daarom met regelmaat, wellicht thematisch, geïnformeerd over de highlights van de stad. Het creëren van free publicity moet niet alleen door de gemeente of een organisatie als Marketing Leeuwarden worden ingezet, maar ook door de binnenstadondernemer zelf. Er wordt bij free publicity niet alleen ingezet op geschreven media, maar ook op tv-programma s en toeristische websites. 11

12 Een beeldbank met gratis foto s voor de media is een goed hulpmiddel om de pers eenvoudig te helpen bij een artikel. Veel journalisten werken freelance en vinden de afstand naar Leeuwarden te ver om met eigen fotograaf te komen, een beeldbank geeft dan uitkomst. Naast de reguliere thema s liggen er ook bijzondere kansen om Leeuwarden in de kijker te spelen: oplevering Zaailand/Wilhelminaplein (september 2012), opening Fries museum (najaar 2013), mogelijk The World Games in 2015 vanuit Leeuwarden/Friesland en wellicht Serious Request (3FM) in 2013 of Waar mogelijk moet de hoofdpositionering Capital of Water Technology worden toegepast. Gebleken is dat de thema s Elfstedentocht en Hofstad bovenregionaal aandacht genereren. Internetmarketing Het web wordt steeds meer gebruikt als informatiebron en speelt een grote rol in het keuzeproces van de consument. Met de enorme groei van de smartphones neemt dit alleen maar toe. Een goede internetmarketingstrategie is daarom van belang. Leeuwarden moet met goede tekst en foto s eenvoudig terug te vinden zijn op de meest populaire websites met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Er zijn voldoende tools die ingezet kunnen worden waardoor de stad snel en goed gevonden wordt. Ook de eigen websites van de stad moeten op orde zijn. Via de gemeentelijke site leeuwarden.nl moet de (potentiële) bezoeker snel uitkomen op de website van VVV Leeuwarden. De site vvvleeuwarden moet nog wel verbeterd worden. De site is nu niet aantrekkelijk voor de bezoeker, zowel visueel niet als qua zoekfuncties. Daarnaast mist de site een boekingssysteem voor bijvoorbeeld hotelovernachtingen. Gezien de enorme groei van smartphone gebruikers ligt er een kans om aps en layers te ontwikkelen voor de bezoeker. Voorwaarde hiervoor is het aanbieden van gratis Wi-fi in de binnenstad. Gastheerschap Wanneer de bezoeker er is, moet deze ook gastvrij ontvangen worden. Goede informatievoorziening is een must. De VVV-winkel en website hebben hierin een prominente rol. De toeristische brochures (in meerdere talen) zijn hier verkrijgbaar, evenals informatie over evenementen, musea, theater en andere activiteiten. Het aanbieden van arrangementen, al dan niet meerdaags, hoort ook bij de VVV thuis; dit is voor consumenten een logische plek. De bezoeker moet de profilering van de stad terugvinden door middel van city dressing. Dit kan tijdens evenementen of door de inzet van thema s. 12

13 Promotie van evenementen Evenementen en activiteiten die de profilering van Leeuwarden als Capital of Water Technology versterken krijgen voorrang bij promotieactiviteiten. De promotie van evenementen vindt plaats via: - Evenementenjaarkalender huis aan huis verspreiden doelgroep: inwoners Leeuwarden op toeristische locaties verspreiden in Friesland doelgroep: toerist in Friesland verspreiden op grote evenementen in Friesland doelgroep: inwoners Friesland - Evenementenposters langs de invalswegen van Leeuwarden door de stad publicaties via de matrixborden van stichting Parkeerbeheer - Web strategie - informatie over evenementen op: vvvleeuwarden.nl beleeffriesland.nl leeuwarden.nl overige populaire evenementenwebsites Ambassadeursstrategie De bestaande ambassadeursgroep van Marketing Leeuwarden wordt ingezet bij acties. Vaak zal dit gebeuren in de vorm van testimoniums en statements voor artikelen, de website enz. Maar ook de inwoners van Leeuwarden kunnen goede ambassadeurs zijn. Er worden daarom acties ontwikkeld waarbij de bewoners een trots gevoel krijgen voor hun eigen stad, de titel Beste Binnenstad 2015 zou een dergelijk actie kunnen zijn. Gedacht wordt ook aan acties in combinatie met andere promotie-uitingen, denk bijvoorbeeld aan een actie waarbij de inwoner moet nadenken over wat hij/zij zo bijzonder aan Leeuwarden vindt. AFSLUITING Dit Stadsmarketing Deelplan Vrije Tijd moet gezien worden als een organisch document waarbij de doelstellingen voor de komende periode als uitgangspunt zijn genomen. Voor ieder jaar komt er een afzonderlijk jaarplan waarin de concrete activiteiten worden benoemd. Voor een overzicht van de activiteiten voor het project Beste Binnenstad wordt verwezen naar bijlage A. 13

14 BIJLAGE A. STARTDOCUMENT BESTE BINNENSTAD STARTDOCUMENT BESTE BINNENSTAD GEMEENTE LEEUWARDEN 14

15 INHOUD Aanleiding De titel Beste Binnenstad van Nederland Doelstelling Projectorganisatie Beoordelingscriteria Bereikbaarheid Veiligheid Verblijfsklimaat Vestigingszaken Horeca Samenwerking tussen detailhandel en gemeente Recente ontwikkelingen Uitstraling Marketing en promotie Binnenstadmanagement Gastvrijheidonderzoek Financiën Risico s Activiteiten en mijlpalen Communicatieplan..39 Bijlagen - 1. Memo gezamenlijke ambitie - 2. Ondernemersverenigingen Leeuwarden Startdocument Beste Binnenstad Leeuwarden gaat voor goud! Auteur: Haike Visscher In opdracht van: Gemeente Leeuwarden, sector GEV en CBO Status: versie 2 Datum: 29 september

16 AANLEIDING Dit startdocument is gemaakt naar aanleiding van de ambitie om Leeuwarden in 2015 te laten kronen tot Beste Binnenstad van Nederland. Deze ambitie is door de stuurgroep Binnenstad Boppe uitgesproken. Dit startdocument geeft uitvoering aan deze ambitie. Het is een organisch document, een document dat in de loop van het proces gaat groeien. Op die manier kan er geanticipeerd worden op ontwikkelingen in de toekomst. In dit startdocument wordt geschetst waar Leeuwarden groei moet laten zien. Om zoveel mogelijk effect te genereren moet de ambitie gedragen worden door de hele gemeentelijke organisatie en de externe partijen die nauw betrokken zijn bij de binnenstad. Het startdocument wordt als bijlage opgevoerd in het Stadsmarketing Deelplan Vrije Tijd van de gemeente Leeuwarden. De ambitie wordt gezien als een van de voornaamste marketinginstrumenten van de stadsmarketing vrije tijd voor Leeuwarden. 1. DE TITEL BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Leeuwarden heeft de ambitie om in 2015 zich tot Beste Binnenstad van Nederland te laten kronen. De titel Beste Binnenstad van Nederland is niet alleen eervol, maar biedt ook volop kansen aan ondernemers in de Leeuwarder binnenstad. De gemeente investeerde de afgelopen jaren fors om de aantrekkelijkheid van de Leeuwarder binnenstad te vergroten. Een van de meest ambitieuze projecten is Nieuw Zaailand. Met de komst van het nieuwe Fries Museum, het gezellige plein en de upgrade van het winkelcentrum wordt een grote impuls aan de binnenstad gegeven. Aantrekkelijke binnensteden zijn magneten voor mensen, cultuur, ondernemerschap en commercie. Detailhandel Nederland wil daarom onze winkels in de binnensteden positief belichten. De verkiezing Beste Binnenstad werd voor het eerst in 2003 georganiseerd. Eerdere winnaars waren Den Bosch, Roermond, Bergen op Zoom, Groningen en Zutphen. De titel en de nominaties leveren landelijke erkenning en publiciteit op. De verkiezing heeft daarnaast een positief effect op het aantal bezoekers. Zo trok Bergen op Zoom, na het winnen van de titel, 20% meer bezoekers. Zelfs in de aanloop naar de verkiezing blijken deelnemende steden veel extra media-aandacht te krijgen. 16

17 Alle facetten die een binnenstad 'goed' maken spelen een rol bij de verkiezing Beste Binnenstad. Op basis van bereikbaarheid, veiligheid, verblijfsklimaat, vestigingszaken, horeca, samenwerking tussen detailhandel en gemeente, recente ontwikkelingen, uitstraling, binnenstadmanagement en marketing & promotie worden meerdere steden genomineerd. De titel Beste Binnenstad 2015 is een prachtige tussenstap op weg naar Kulturele Haadstêd Wat je voor de titel 2015 al hebt gedaan, hoef je voor 2018 niet meer te doen. In de loop van het proces is een goede afstemming tussen beide projecten vereist. Met z n allen In de ambitie om de titel binnen te halen staat de gemeente natuurlijk niet alleen. In juni 2011 heeft de gemeente samen met de voorzitters van LOC (Leeuwarder Ondernemers Club), Binnenstadsmanagement Leeuwarden, LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) en Marketing Leeuwarden de ambitie uitgesproken om te gaan voor goud (zie bijlage A). De partijen stippelen gezamenlijk een koers uit en dragen samen zorg voor alle activiteiten rondom Beste Binnenstad. De organisaties hebben inmiddels al gezamenlijke activiteiten rond dit thema georganiseerd. In november 2010 was er een kick off in de Blokhuispoort, een bijeenkomst waarin het startschot is gegeven om met zijn allen deze titel binnen te halen. De tweede bijeenkomst Beste Binnenstad 2015 was dinsdag 10 mei 2011 in winkelcentrum Zaailand. Tijdens deze bijeenkomst vertelde Roermond, winnaar van Beste Binnenstad , hoe zij de titel hebben gewonnen en wat het de stad én de ondernemers heeft opgeleverd. Beide bijeenkomsten werden door ruim 100 belangstellenden bezocht. 2. DOELSTELLING Uit de edities van 2003, 2005, 2007 en 2009 is gebleken dat de titel de saamhorigheid in de stad versterkt. Daarnaast genereert het veel publiciteit, zowel voorafgaand aan de prijsuitreiking als in de jaren daarna, met als resultaat een stijging van het aantal bezoekers naar de stad. Er zijn steden waarbij het bezoekersaantal met 20% procent is gestegen door het binnenhalen van de titel. Titel Beste Binnenstad = hoger aantal bezoekers = meer bestedingen = minder leegstand Doelstelling met het behalen van de titel Beste Binnenstad van Nederland is een stijging van het aantal bezoeken aan Leeuwarden met 15% vanaf het jaar van het bereiken van de titel ten opzichte van het jaar

18 Cijfers 2010 Leeuwarden is 31 ste van de 137 winkelgebieden in Nederland Er is 12,5% leegstand binnenstad Leeuwarden Aantal toeristische bezoeken afgelegd aan Leeuwarden* = Gemiddelde besteding per toeristische bezoeker*= 40, X Totaal aantal bestedingen van toeristische bezoekers ,- (Bron: Continu Vakantie Onderzoek 2010) Stel Leeuwarden behaalt in 2015 de titel Beste Binnenstad van Nederland. Naar schatting stijgt het bezoekersaantal met circa 15% ten opzichte van de laatst bekende cijfers. De rekensom wordt dan: Aantal toeristische bezoeken afgelegd aan Leeuwarden = Gemiddelde besteding per toeristische bezoeker = 40, X Totaal aantal bestedingen van toeristische bezoekers ,- Dit betekent een stijging van ,- per jaar. Nomineren Ieder oneven jaar worden er nieuwe winnaars gekozen. De steden behouden de titel voor twee jaar. Er zijn drie categorieën: - Dorpskernen (tot inwoners) - Middelgrote steden ( inwoners) - Grote steden (vanaf inwoners) Leeuwarden valt In de laatste categorie. Leeuwarden wil opgaan voor de titel Beste Binnenstad In 2015 is het project Nieuw Zaailand op orde, is het gebied rond de Tweebaksmarkt (Provinciehuis) zo goed als klaar en zal er al een grote slag zijn gemaakt met De Haak om Leeuwarden (bereikbaarheid). De nominaties voor de titel Beste Binnenstad vinden plaats in de eerste helft van Alleen het gemeentebestuur kan zich digitaal inschrijven voor de verkiezing. Wel kunnen bewoners en ondernemers uit de stad het college van burgemeester en wethouders hiervoor enthousiasmeren. Voor Beste Binnenstad in de categorie grote steden zijn genomineerd: Tilburg, Haarlem en Eindhoven. 18

19 3. PROJECTORGANISATIE De ambitie voor de titel Beste Binnenstad wordt gedragen door de volledige stuurgroep van Binnenstad Boppe: LOC (Leeuwarder Ondernemers Fonds), Binnenstadsmanagement Leeuwarden, LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) en Marketing Leeuwarden. Het project Beste Binnenstad valt onder deze stuurgroep. Het voorstel is om de stuurgroep een andere voorzitter en naam te geven. Omdat er op dit moment verschillende projecten zijn die ook deze ambitie nastreven, is Stuurgroep Beste Binnenstad een betere keus. De ambitie moet vooral uitgedragen worden richting en vanuit de binnenstadondernemers. Het is daarom ook effectiever wanneer de stuurgroep uit die hoek een voorzitter heeft. Voorstel is om hiervoor Johan Diks te vragen, voorzitter van het LOC. De huidige voorzitter, wethouder Henk Deinum, blijft wel lid van de stuurgroep. In de tweede helft van 2010 heeft zich tussen bovengenoemde partijen al een werkgroep gevormd. Deze blijft actief. De werkgroep heeft met regelmaat overleg, organiseert één tot tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de binnenstadondernemers rond dit thema en pakt de taken op die de kans op het behalen van de titel vergroten. Leden werkgroep Beste Binnenstad: Corné van de Erve / LOC en KHN, afdeling Leeuwarden Anton Zantman / LOC Hayo Galema / Binnenstadsmanagement Leeuwarden Ali de Jong / LOF Jennifer Zwierstra / Marketing Leeuwarden Haike Visscher / projectleider Beste Binnenstad Gemeente Leeuwarden Om als werkgroep zo efficiënt mogelijk met de ambitie aan de slag te kunnen gaan, is het van belang dat werkgroepleden verantwoordelijk zijn voor beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 4). De werkgroep zal daarvoor uitgebreid moeten worden, zo zal VVV Leeuwarden ook een actieve rol moeten krijgen. Ieder geeft vanuit zijn eigen rol invulling aan de ambitie. Naast de achterban informeren en mobiliseren zal ieder werkgroeplid ook eigen verantwoordelijkheden en taken moeten oppakken. In de loop van het proces wordt duidelijk welke. De gemeente heeft capaciteit en een aanspreekpunt georganiseerd door een projectleider aan te stellen (Haike Visscher). De werkgroep rapporteert aan de stuurgroep Beste Binnenstad. Raakvlakken met andere projecten De ambitie Beste Binnenstad 2015 moet zoveel mogelijk worden verwerkt in de marketing van de binnenstad van Leeuwarden. Dit betekent dat bij vrijwel alle activiteiten die zich de komende jaren in de binnenstad gaan afspelen, rekening gehouden wordt met de ambitie. Beste Binnenstad heeft op dit moment raakvlakken met de projecten Binnenstad Boppe (verbeteren aanloopstraten) en Manifestatie Binnenstad (projectleider Gerard Hendriksma). Deze beide projecten hebben als doel een aantrekkelijke binnenstad. En zonder aantrekkelijke binnenstad maakt Leeuwarden ook geen kans op de titel Beste Binnenstad

20 Beste Binnenstad Binnenstad Boppe (aanloopstraten) Beste Binnenstad 2015 Manifestatie Binnenstad Daarnaast loopt het project Kulturele Haadstêd Wanneer Leeuwarden voor 2015 haar binnenstad op orde heeft, scheelt dit in de werkzaamheden op weg naar De binnenstad zal ook baat hebben bij de activiteiten die in de Friese hoofdstad tijdens promotieactiviteit De Reis 2018 gaan plaatsvinden. 4. BEOORDELINGSCRITERIA Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse bijna 12 miljoen euro aan extra toeristische bestedingen ook werkelijk in de stad worden uitgegeven, moet Leeuwarden eerst de Beste Binnenstad van Nederland worden. Om dit te bereiken moet Leeuwarden innovatie en groei laten zien. Hieronder volgt een overzicht van de beoordelingscriteria van de vakjury. Door de jury wordt voornamelijk gekeken naar de recente ontwikkelingen m.b.t. deze criteria. Belangrijke beoordelingscriteria zijn marketing en promotie. Leeuwarden heeft gekozen voor de positionering Capital of Water Technology. Het is daarom van belang om bij alle beoordelingscriteria zoveel mogelijk deze positionering toe te passen. De positionering vanuit het perspectief vrije tijd is ondersteunend aan de hoofdpositionering, hiervoor gelden de kenmerken: hoofdstad van het duurzame en waterrijke Fryslân, hoofdstad van de Elfstedentocht en Hofstad (cultuurhistorisch). Bij de beoordelingscriteria wordt vermeld hoe Leeuwarden op dit moment ervoor staat (0-meting) en waar zij in 2015 zou moeten staan Bereikbaarheid Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Leeuwarden is via het openbaar vervoer met trein en bus te bereiken. Het aantal treinen Groningen-Zwolle wordt vermeerderd. Sinds maart 2010 is er de samenwerkingsovereenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden tussen de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Dit programma bestaat uit een groot pakket aan maatregelen dat de stad Leeuwarden en de regio beter bereikbaar moet maken voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en de fiets. 20

Welkom in Nijmegen! nota Toerisme, januari 2010

Welkom in Nijmegen! nota Toerisme, januari 2010 Welkom in Nijmegen! nota Toerisme, januari 2010 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer... 2 1.1 Waarom een nota toerisme?... 2 1.2 Opzet nota... 2 2 Pijler 1: Bruisende binnenstad... 4 2.1 Winkelen... 5 2.2 Overnachten...

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

De markt heeft toekomst

De markt heeft toekomst De markt heeft toekomst Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 De markt heeft toekomst! Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 Colofon Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie