STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD GEMEENTE LEEUWARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN"

Transcriptie

1 STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD GEMEENTE LEEUWARDEN 1

2 INHOUD Aanleiding Stadsmarketing Positionering Concurrenten SWOT-analyse Doelgroepen Doelstellingen Organisatie Marketingbudget Marketinginstrumenten..10 Afsluiting..13 Bijlagen - A. Startdocument Beste Binnenstad Stadsmarketing deelplan vrije tijd In samenhang en verbinding met de stad Auteur: Haike Visscher In opdracht van: Gemeente Leeuwarden, sector GEV en CBO Status: definitief Datum: 4 oktober 2011/ 25 oktober

3 AANLEIDING Dit marketingplan is een deelplan van het meerjarenplan stadsmarketing van de gemeente Leeuwarden. Het geeft een uitwerking voor de komende jaren op het gebied van vrije tijd in relatie tot de stadsmarketing. In dit deelplan wordt geschetst welke doelgroepen actief benaderd worden en welke productmarktcombinaties worden ingezet. Het beperkte budget in combinatie met de wens om zoveel mogelijk effect te sorteren, dwingt tot het maken van keuzes in doelgroepen en instrumenten. Dat betekent dat we focussen en niet meer alles doen. We selecteren de meest kansrijke doelgroepen en zoeken daarbij passende acties, evenementen en communicatiemiddelen. 1. STADSMARKETING Of het nu gaat om de marketing van de hele stad of om de marketing van een onderdeel van de stad, bijvoorbeeld de binnenstad, voor beide geldt: Stadsmarketing is het langetermijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad. (Bron: Citymarketing, een leidraad voor de praktijk / Nicis Institute) Een stad is aantrekkelijk voor (potentiële) bezoekers en bewoners wanneer er veel te zien en te doen is. De binnenstad van Leeuwarden en het invullen van behoeften op het gebied van vrije tijd spelen hierin een belangrijke rol. Bezoekers van de stad kunnen de inwoners van de toekomst zijn, want iemand moet vaak eerst een beeld krijgen van een stad voordat hij beslist zich er te vestigen of te gaan studeren. Investeren in het marktsegment vrije tijd is ook een belangrijke voorwaarde voor het binden en boeien van de huidige inwoners van de stad, het creëren van trots en ambassadeurschap. Dit alles maakt dat het investeren in het marktsegment vrije tijd een basisvoorwaarde is voor de economische groei van Leeuwarden als Capital of Water Technology, de hoofdpositionering van de stad. Het gaat daarbij niet alleen om de investering in de hardware en software van de stad. Ook de mindware is belangrijk. Binnensteden lijken immers steeds meer op elkaar, overal kom je de C&A, H&M en McDonalds tegen (de hardware). In een klein land als Nederland is er ook geen groot verschil tussen de mentaliteit en de cultuur van de verschillende steden (de software). Door de identieke hardware en software zijn ogenschijnlijke kleine details, zoals het imago en de reputatie (de mindware) van een stad, vaak van doorslaggevende betekenis bij de locatiekeuze van mensen (Bron: Citymarketing, een leidraad voor de praktijk / Nicis Institute). 3

4 Hierdoor zijn niet alleen de investeringen in het stedelijk voorzieningenniveau van belang, maar moet de stad ook nadenken over de manier waarop zij zich met die voorzieningen wil profileren. De stad Leeuwarden maakt deel uit van de regio Fryslân. De regiomarketing wordt in Fryslân verzorgd door de organisatie Fryslân Marketing. Waar het aanvullend of versterkend kan zijn, moeten Leeuwarden en Fryslân in hun campagnes op zoek gaan naar verbinding. Dit gebeurt al op de onderwerpen water en energie. Op het gebied van vrije tijd kunnen de activiteiten elkaar nog meer versterken, bijvoorbeeld door het aantal meerdaagse bezoeken te verhogen en arrangementen samen te stellen die over grenzen van Leeuwarden reiken. Daarbij moet Leeuwarden wel in het achterhoofd houden dat promotie voor Leeuwarden ook altijd promotie voor Fryslân is, maar promotie voor Fryslân niet altijd promotie voor Leeuwarden. 2. POSITIONERING Van belang is om te kijken wat de identiteit van Leeuwarden is. Wie zijn we? Hoe kijkt de buitenwereld naar de stad? Uit onderzoek blijkt dat Leeuwarden: - de hoofdstad is van de provincie Fryslân met een cultuurhistorische binnenstad - een centrumfunctie heeft in de regio op gebied van cultuur, evenementen, winkelen en werkgelegenheid - een Elfstedenstad is - een stad is met een Nassau-verleden. - authentiek is - een stad is met duurzame innovatie (Bronnen: o.a. imago-onderzoek gemeente Leeuwarden, onderzoek Vraag het de Vries NHL Hogeschool). Vervolgens moet gekeken worden naar de gewenste identiteit, met andere woorden: de positionering van Leeuwarden. Hoe wil de stad bij de buitenwereld bekend staan? Op advies van Zest Marketing heeft Leeuwarden in 2009 gekozen voor de hoofdpositionering Leeuwarden = Capital of Water Technology. De hoofdpositionering is opgesteld vanuit economisch perspectief. De positionering vanuit het perspectief vrije tijd is ondersteunend aan deze hoofdpositionering: Leeuwarden = hoofdstad van de waterrijke provincie Fryslân, Hofstad, hoofdstad van de watertechnologie en hoofdstad van de Elfstedentocht 4

5 In schema: Hofstad Hoofdstad waterrijk Fryslân LEEUWARDEN Hoofdstad Elfstedentocht Hoofdstad watertechnologie Een vergelijking tussen de onderzochte (huidige) identiteit en de gewenste identiteit laat zien dat deze niet ver uit elkaar liggen. Hoofdstad van de watertechnologie ontbreekt nog in de beeldvorming. Deze positionering is relatief nieuw en heeft tijd nodig om top of mind te worden bij de verschillende doelgroepen. 3. CONCURRENTEN Kijkend naar de kernmerken die genoemd zijn bij de huidige identiteit en de positionering van Leeuwarden, kan er gesteld worden dat de volgende steden concurrenten zijn van Leeuwarden op gebied van stedelijke vrijetijdsbesteding: - Binnen Friesland: Sneek, Harlingen, Franeker, Dokkum en Drachten - Binnen Noord-Nederland: Groningen en Assen - Binnen Nederland: bovenstaande aangevuld met steden als Zwolle, Alkmaar, Deventer, Arnhem en andere Nassau-steden als Den Haag, Dordrecht, Delft en Breda 4. SWOT-ANALYSE Om een totaaloverzicht van Leeuwarden als vrijetijdsstad en de markt te krijgen, is een SWOT-analyse opgesteld. SWOT staat voor: Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In een SWOT-analyse wordt gekeken naar interne en externe factoren. 5

6 Positief Negatief Interne factoren Externe factoren Strenghts: Hoofdstad van Fryslân Complete compacte stad Goede bereikbaarheid - geen files (76% vd bezoekers komt per auto) Winkelaanbod Nassau-verleden Gastvrijheid Grachten Evenementenaanbod Cultuur historisch Leukste winkelstraat van NL Parkeren: plaats en prijs Opportunities: Water(technologie) Vergrijzing en ontgroening Noord Holland - groeiende verkeersdrukte richting Amsterdam Elfstedentocht Kans op titel Beste Binnenstad 2015 Kans op Kulturele Haadstêd 2018 Komst unieke winkelformule Nieuw Fries Museum Krimp van de regiogebieden Meerdaags bezoek - afstemming met regio Zoekgedrag (potentiële) bezoekers - nieuwe media Social media Vakantiebestemming binnen NL populairder Weaknesses: Decentrale ligging Geen landelijk bekend evenement Topsegment beperkt aanwezig op gebied van horeca Topsegment beperkt aanwezig op gebied van winkels Leeuwarder straalt geen trots uit Friezen zijn niet trots op hun hoofdstad Threats: Winkelen in Groningen Te veel aanbod op gebied van vrije tijdbesteding Internet winkelen, mits je er niets mee doet Economische crisis 6

7 5. DOELGROEPEN Naar aanleiding van de resultaten van Marketing Leeuwarden, trends en onderzoeksgegevens (zie hiervoor het meerjarenplan stadsmarketing ) zijn de volgende doelgroepen als kansrijk te beschouwen: Huidige inwoners Leeuwarden: circa mogelijke ambassadeurs van de stad (Potentiële) bezoekers: - Inwoners van Friesland (71% van de bezoekers in Leeuwarden) winkelende Friezen verleiden tot combinatie met horeca-activiteiten overige Friezen verleiden tot de verschillende activiteiten: winkelen, horeca, evenementen, cultuur - Inwoners van Noord-Holland; relatief hoger besteedbaar inkomen, toenemende drukte richting Amsterdam en redelijke reistijd. - Inwoners van Groningen; korte reistijd (NB Uit onderzoek is gebleken dat Groningers moeilijk naar Leeuwarden te krijgen zijn, anders dan voor werk). - Vijftigplussers; empty nest, hebben meer vrije tijd en meer geld te besteden. - Waterrecreanten; nu komt slechts 1% van de dag/verblijfstoerist met de boot. Studenten Zakelijke toerist: Met de uitbreiding van het WTC Expo en de komst van een aantal nieuwe 4-sterren hotels (ca. 450 kamers in Leeuwarden en in een straal van een half uur rijden) is Leeuwarden ook aantrekkelijk voor grote zakelijke events. Om deze markt te bewerken is samenwerking met partijen in Friesland van groot belang: Fryslân Marketing, maar ook commerciële partijen als Congres Bureau Friesland, Noordplan enz. Het budget om deze doelgroep te benaderen valt niet onder het stadsmarketingbudget. Activiteiten kunnen worden ondersteund uit het Aanjaagbudget voor toerisme, dat jaarlijks ,- omvat. 7

8 6. DOELSTELLINGEN De doelstellingen voor het segment vrije tijd zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd. Of de doelstellingen uiteindelijk gehaald worden is niet alleen afhankelijk van de inzet van de stadsmarketing. Andere factoren (veelal externe) spelen eveneens een rol. SMARTdoelen maken het wel gemakkelijker om de effecten te monitoren en waar nodig bij te sturen. Doelstelling 1 Aantal bezoeken aan Leeuwarden verhogen met 12% binnen 5 jaar aantal toeristische bezoeken in 2016 = ( ) 2 Meerdaagse bezoeken aan Leeuwarden verhogen met 6% binnen 5 jaar 3 Imagoverbetering van de binnenstad van Leeuwarden onder Leeuwarders, Friezen positief over Leeuwarden in 2016: 83% ( %) vindt Leeuwarden een mooie stad in 2016: 63% ( %) vindt de reputatie van Leeuwarden positief in 2016: 48% ( %) 4 Gastvrijheidniveau van de binnenstad van Leeuwarden optimaliseren een evenwichtig winkelaanbod gedifferentieerd horeca-aanbod goede informatievoorziening: borden langs de weg, informatiefolders op de juiste plaatsen aanwezig inclusief digitale informatie goede infrastructuur: de binnenstad van Leeuwarden is goed bereikbaar, goede doorstroming, geen obstakels en voldoende parkeermogelijkheden 8

9 7. ORGANISATIE Regie voor de ontwikkeling en uitvoering van het deelplan Vrije Tijd (en bijbehorende actieplannen) ligt bij de inhoudelijke verantwoordelijke sectormanager Economie en de sector CBO op basis van opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap. Afhankelijk van de activiteit en de gevraagde urencapaciteit kan de uitvoering uitbesteed worden aan externe partijen zoals de VVV, Marketing Leeuwarden of Fryslân Marketing. Mocht Marketing Leeuwarden wegvallen, dan is het van groot belang dat het daaraan gelinkte domein Vrije Tijd behouden blijft. Het huidige samenwerkingsverband van ondernemers in de stad (domein Vrije Tijd) zal nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de acties. Nu er meer focus is aangebracht in de campagnes zijn er domeinen binnen de organisatiestructuur van Marketing Leeuwaren (Kennis, Werken en Wonen) die niet direct samenvallen met de speerpunten van de stad. Natuurlijk kan de markt uit commerciële belangen deze domeinen zelfstandig voortzetten. Wel is het van belang dat er, naast de nauwe samenwerking met een domein Vrije Tijd, overleg is met andere samenwerkingsverbanden in de stad, waaronder Binnenstadsmanagement, Stuur- en werkgroep Beste Binnenstad, Kernteam Het Nieuwe Winkelen, Fryslân Marketing en Fan Fryslân. 8. MARKETINGBUDGET Het marketingbudget gereserveerd vanuit de gemeente is jaarlijks ,-. kosten uitvoering deelplan vrije tijd ,- kosten voor ureninzet extern ,- Het bedrag van euro vertegenwoordigt een raming op jaarbasis voor de inzet van externe uren. De gemeente heeft onvoldoende capaciteit om de beoogde uitvoering van het deelplan te realiseren. De inschatting is dat hiervoor de inzet van 1 fte vanuit een externe organisatie nodig is. Dit kan via een organisatie als Marketing Leeuwarden, Fryslân Marketing of VVV Leeuwarden. Vanuit een van deze organisaties kunnen vervolgens acties als free publicity, gastheerschap en productontwikkeling worden uitgevoerd. Er is euro over voor de verdere uitvoering van het deelplan Vrije Tijd. Naast deze twee ton wordt er gezocht naar cofinanciering en bundeling van budgetten, denk bijvoorbeeld aan samenwerking met partijen als Fryslân Marketing en andere stakeholders in de stad. Met behulp van cofinanciering en bundeling van budgetten streeft de gemeente naar een jaarbudget voor de verdere uitvoering van het deelplan Vrije Tijd van minimaal euro. Afgezet tegen voorgaande jaren betekent dit een forse vermindering van het marketingbudget voor het segment vrije tijd. De afgelopen drie jaar (2009 t/m 2011) lag het marketingbudget jaarlijks op circa euro (budget Marketing Leeuwarden, exclusief organisatiekosten). 9

10 9. MARKETINGINSTRUMENTEN De marketinginstrumenten voor vrije tijd zijn gebaseerd op de vier p s: product, prijs, plaats en promotie. Bij de inzet van de marketinginstrumenten is ook gekeken naar de successen van de afgelopen jaren, met name de activiteiten die in gezamenlijkheid met en door Marketing Leeuwarden zijn ingezet. Deze successen worden, waar mogelijk, gecontinueerd. PRODUCT De stad sluit qua beleving nauw aan bij de positieve associaties van Fryslân, zoals vriendelijk, gezellig, sfeervol, betaalbaar en waterrijk. Het waterrijke komt vooral tot uiting in de verschillende vaarroutes waaronder de Bonkevaart, in de grachten en in de jachthaven in de binnenstad. Door verbinding te maken met water en waterrijk wordt ook op subtiele en laagdrempelige wijze de benodigde relatie gelegd met de hoofdpositionering van de stad: Capital of Water Technology. Daarnaast kan waterrijk en de lange historie met het water gemakkelijk gekoppeld worden met het cultuurhistorische karakter van de stad in de productmarktcombinaties Hofstad en Elfstedenstad. PRIJS Landelijk gezien ligt Leeuwarden qua prijs op gebied van vrijetijdsbesteding onder het landelijk gemiddelde; dit geldt voor de parkeertarieven, overnachtingen en de horeca. Vooral bij promotionele acties voor doelgroepen buiten Friesland is het benoemen van het relatief lage prijsniveau een pluspunt. PLAATS Plaats definiëren we als de kanalen via welke de doelgroepen het product Leeuwarden, als vrijetijdsstad, kunnen tegenkomen: - Internet Internet is een belangrijke informatiebron. 58% raadpleegt het internet als bron voor een bezoek aan Leeuwarden, 75% raadpleegt familie/vrienden (ook via social media!). De effectmeting van Friesland Marketing geeft aan dat zelfs 74% informatie via internet zoekt. Internet wordt ook de komende jaren prominent ingezet. - Media Zorgen voor publicaties in geschreven media (regionaal en landelijk) en airtime televisie. - In het straatbeeld Zorgen voor zichtbaarheid van o.a. evenementen, hoofdzakelijk in Leeuwarden en Friesland. - VVV-winkels in Friesland De effectmeting van Friesland Marketing geeft aan dat 13% de VVV raadpleegt. Het grootste deel van deze 13% bestaat uit 60-plussers die de VVV-winkels bezoeken of telefonisch raadplegen. Door het toenemende aantal internet- en smartphone-gebruikers zal de website van de VVV een steeds belangrijkere informatiebron worden. Ondanks deze groei moet informatie over Leeuwarden nog wel aanwezig zijn in de fysieke winkels van de VVV s in Friesland, de doelgroep senioren is groot in aantal. 10

11 - Overige toeristische locaties in Friesland Friesland is een gewilde vakantiebestemming in eigen land en het aantal mensen dat in eigen land op vakantie gaat stijgt. Hierdoor zal het toerisme in Friesland meestijgen. Deze toeristen moeten verleid worden tot een dagje Leeuwarden. De watertoerist in Friesland kan zelfs verleid worden tot een meerdaags bezoek met de boot. PROMOTIE Om de doelstellingen te behalen worden meerder middelen ingezet. Centraal staan het aantrekken en behouden van bezoekers en het optimaliseren van gastheerschap. Beste Binnenstad De titel Beste Binnenstad biedt trots en ambassadeurschap bij de inwoners van Leeuwarden en Friesland en zorgt voor free publicity. Daarom is de ambitie om Beste Binnenstad van Nederland te worden ook richtinggevend voor de stadsmarketing. Het is een van de belangrijkste marketinginstrumenten voor Leeuwarden. Het startdocument Beste Binnenstad is als bijlage toegevoegd (zie bijlage A). In dit startdocument staan de activiteiten die opgepakt moeten worden om kans te maken op deze titel. Marketing en promotie zijn daarbij van groot belang. Deze activiteiten zijn in het startdocument onder paragraaf 4.9. beschreven. Verbindende huisstijl Om herkenbaar te zijn voor de markt moet er eenheid en samenhang worden gecreëerd. Het is belangrijk om zoveel mogelijk een eenduidige vorm- en beeldtaal te hanteren voor alle uitingen (promotiemiddelen) van de stad Leeuwarden. Een verbindende huisstijl draagt bij aan een sterke merkbeleving van de stad en is nodig om de verbinding ook visueel te realiseren. De huidige huisstijl van de gemeente is onvoldoende commercieel inzetbaar voor het vermarkten van de stad. Free publicity Een positief redactioneel artikel in de media wordt door de doelgroep veel beter gewaardeerd dan een advertentiecampagne. Inzetten op free publicity is van groot belang: het kost minder dan een advertentie en de attentiewaarde bij de doelgroep is hoger. De pers wordt daarom met regelmaat, wellicht thematisch, geïnformeerd over de highlights van de stad. Het creëren van free publicity moet niet alleen door de gemeente of een organisatie als Marketing Leeuwarden worden ingezet, maar ook door de binnenstadondernemer zelf. Er wordt bij free publicity niet alleen ingezet op geschreven media, maar ook op tv-programma s en toeristische websites. 11

12 Een beeldbank met gratis foto s voor de media is een goed hulpmiddel om de pers eenvoudig te helpen bij een artikel. Veel journalisten werken freelance en vinden de afstand naar Leeuwarden te ver om met eigen fotograaf te komen, een beeldbank geeft dan uitkomst. Naast de reguliere thema s liggen er ook bijzondere kansen om Leeuwarden in de kijker te spelen: oplevering Zaailand/Wilhelminaplein (september 2012), opening Fries museum (najaar 2013), mogelijk The World Games in 2015 vanuit Leeuwarden/Friesland en wellicht Serious Request (3FM) in 2013 of Waar mogelijk moet de hoofdpositionering Capital of Water Technology worden toegepast. Gebleken is dat de thema s Elfstedentocht en Hofstad bovenregionaal aandacht genereren. Internetmarketing Het web wordt steeds meer gebruikt als informatiebron en speelt een grote rol in het keuzeproces van de consument. Met de enorme groei van de smartphones neemt dit alleen maar toe. Een goede internetmarketingstrategie is daarom van belang. Leeuwarden moet met goede tekst en foto s eenvoudig terug te vinden zijn op de meest populaire websites met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Er zijn voldoende tools die ingezet kunnen worden waardoor de stad snel en goed gevonden wordt. Ook de eigen websites van de stad moeten op orde zijn. Via de gemeentelijke site leeuwarden.nl moet de (potentiële) bezoeker snel uitkomen op de website van VVV Leeuwarden. De site vvvleeuwarden moet nog wel verbeterd worden. De site is nu niet aantrekkelijk voor de bezoeker, zowel visueel niet als qua zoekfuncties. Daarnaast mist de site een boekingssysteem voor bijvoorbeeld hotelovernachtingen. Gezien de enorme groei van smartphone gebruikers ligt er een kans om aps en layers te ontwikkelen voor de bezoeker. Voorwaarde hiervoor is het aanbieden van gratis Wi-fi in de binnenstad. Gastheerschap Wanneer de bezoeker er is, moet deze ook gastvrij ontvangen worden. Goede informatievoorziening is een must. De VVV-winkel en website hebben hierin een prominente rol. De toeristische brochures (in meerdere talen) zijn hier verkrijgbaar, evenals informatie over evenementen, musea, theater en andere activiteiten. Het aanbieden van arrangementen, al dan niet meerdaags, hoort ook bij de VVV thuis; dit is voor consumenten een logische plek. De bezoeker moet de profilering van de stad terugvinden door middel van city dressing. Dit kan tijdens evenementen of door de inzet van thema s. 12

13 Promotie van evenementen Evenementen en activiteiten die de profilering van Leeuwarden als Capital of Water Technology versterken krijgen voorrang bij promotieactiviteiten. De promotie van evenementen vindt plaats via: - Evenementenjaarkalender huis aan huis verspreiden doelgroep: inwoners Leeuwarden op toeristische locaties verspreiden in Friesland doelgroep: toerist in Friesland verspreiden op grote evenementen in Friesland doelgroep: inwoners Friesland - Evenementenposters langs de invalswegen van Leeuwarden door de stad publicaties via de matrixborden van stichting Parkeerbeheer - Web strategie - informatie over evenementen op: vvvleeuwarden.nl beleeffriesland.nl leeuwarden.nl overige populaire evenementenwebsites Ambassadeursstrategie De bestaande ambassadeursgroep van Marketing Leeuwarden wordt ingezet bij acties. Vaak zal dit gebeuren in de vorm van testimoniums en statements voor artikelen, de website enz. Maar ook de inwoners van Leeuwarden kunnen goede ambassadeurs zijn. Er worden daarom acties ontwikkeld waarbij de bewoners een trots gevoel krijgen voor hun eigen stad, de titel Beste Binnenstad 2015 zou een dergelijk actie kunnen zijn. Gedacht wordt ook aan acties in combinatie met andere promotie-uitingen, denk bijvoorbeeld aan een actie waarbij de inwoner moet nadenken over wat hij/zij zo bijzonder aan Leeuwarden vindt. AFSLUITING Dit Stadsmarketing Deelplan Vrije Tijd moet gezien worden als een organisch document waarbij de doelstellingen voor de komende periode als uitgangspunt zijn genomen. Voor ieder jaar komt er een afzonderlijk jaarplan waarin de concrete activiteiten worden benoemd. Voor een overzicht van de activiteiten voor het project Beste Binnenstad wordt verwezen naar bijlage A. 13

14 BIJLAGE A. STARTDOCUMENT BESTE BINNENSTAD STARTDOCUMENT BESTE BINNENSTAD GEMEENTE LEEUWARDEN 14

15 INHOUD Aanleiding De titel Beste Binnenstad van Nederland Doelstelling Projectorganisatie Beoordelingscriteria Bereikbaarheid Veiligheid Verblijfsklimaat Vestigingszaken Horeca Samenwerking tussen detailhandel en gemeente Recente ontwikkelingen Uitstraling Marketing en promotie Binnenstadmanagement Gastvrijheidonderzoek Financiën Risico s Activiteiten en mijlpalen Communicatieplan..39 Bijlagen - 1. Memo gezamenlijke ambitie - 2. Ondernemersverenigingen Leeuwarden Startdocument Beste Binnenstad Leeuwarden gaat voor goud! Auteur: Haike Visscher In opdracht van: Gemeente Leeuwarden, sector GEV en CBO Status: versie 2 Datum: 29 september

16 AANLEIDING Dit startdocument is gemaakt naar aanleiding van de ambitie om Leeuwarden in 2015 te laten kronen tot Beste Binnenstad van Nederland. Deze ambitie is door de stuurgroep Binnenstad Boppe uitgesproken. Dit startdocument geeft uitvoering aan deze ambitie. Het is een organisch document, een document dat in de loop van het proces gaat groeien. Op die manier kan er geanticipeerd worden op ontwikkelingen in de toekomst. In dit startdocument wordt geschetst waar Leeuwarden groei moet laten zien. Om zoveel mogelijk effect te genereren moet de ambitie gedragen worden door de hele gemeentelijke organisatie en de externe partijen die nauw betrokken zijn bij de binnenstad. Het startdocument wordt als bijlage opgevoerd in het Stadsmarketing Deelplan Vrije Tijd van de gemeente Leeuwarden. De ambitie wordt gezien als een van de voornaamste marketinginstrumenten van de stadsmarketing vrije tijd voor Leeuwarden. 1. DE TITEL BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Leeuwarden heeft de ambitie om in 2015 zich tot Beste Binnenstad van Nederland te laten kronen. De titel Beste Binnenstad van Nederland is niet alleen eervol, maar biedt ook volop kansen aan ondernemers in de Leeuwarder binnenstad. De gemeente investeerde de afgelopen jaren fors om de aantrekkelijkheid van de Leeuwarder binnenstad te vergroten. Een van de meest ambitieuze projecten is Nieuw Zaailand. Met de komst van het nieuwe Fries Museum, het gezellige plein en de upgrade van het winkelcentrum wordt een grote impuls aan de binnenstad gegeven. Aantrekkelijke binnensteden zijn magneten voor mensen, cultuur, ondernemerschap en commercie. Detailhandel Nederland wil daarom onze winkels in de binnensteden positief belichten. De verkiezing Beste Binnenstad werd voor het eerst in 2003 georganiseerd. Eerdere winnaars waren Den Bosch, Roermond, Bergen op Zoom, Groningen en Zutphen. De titel en de nominaties leveren landelijke erkenning en publiciteit op. De verkiezing heeft daarnaast een positief effect op het aantal bezoekers. Zo trok Bergen op Zoom, na het winnen van de titel, 20% meer bezoekers. Zelfs in de aanloop naar de verkiezing blijken deelnemende steden veel extra media-aandacht te krijgen. 16

17 Alle facetten die een binnenstad 'goed' maken spelen een rol bij de verkiezing Beste Binnenstad. Op basis van bereikbaarheid, veiligheid, verblijfsklimaat, vestigingszaken, horeca, samenwerking tussen detailhandel en gemeente, recente ontwikkelingen, uitstraling, binnenstadmanagement en marketing & promotie worden meerdere steden genomineerd. De titel Beste Binnenstad 2015 is een prachtige tussenstap op weg naar Kulturele Haadstêd Wat je voor de titel 2015 al hebt gedaan, hoef je voor 2018 niet meer te doen. In de loop van het proces is een goede afstemming tussen beide projecten vereist. Met z n allen In de ambitie om de titel binnen te halen staat de gemeente natuurlijk niet alleen. In juni 2011 heeft de gemeente samen met de voorzitters van LOC (Leeuwarder Ondernemers Club), Binnenstadsmanagement Leeuwarden, LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) en Marketing Leeuwarden de ambitie uitgesproken om te gaan voor goud (zie bijlage A). De partijen stippelen gezamenlijk een koers uit en dragen samen zorg voor alle activiteiten rondom Beste Binnenstad. De organisaties hebben inmiddels al gezamenlijke activiteiten rond dit thema georganiseerd. In november 2010 was er een kick off in de Blokhuispoort, een bijeenkomst waarin het startschot is gegeven om met zijn allen deze titel binnen te halen. De tweede bijeenkomst Beste Binnenstad 2015 was dinsdag 10 mei 2011 in winkelcentrum Zaailand. Tijdens deze bijeenkomst vertelde Roermond, winnaar van Beste Binnenstad , hoe zij de titel hebben gewonnen en wat het de stad én de ondernemers heeft opgeleverd. Beide bijeenkomsten werden door ruim 100 belangstellenden bezocht. 2. DOELSTELLING Uit de edities van 2003, 2005, 2007 en 2009 is gebleken dat de titel de saamhorigheid in de stad versterkt. Daarnaast genereert het veel publiciteit, zowel voorafgaand aan de prijsuitreiking als in de jaren daarna, met als resultaat een stijging van het aantal bezoekers naar de stad. Er zijn steden waarbij het bezoekersaantal met 20% procent is gestegen door het binnenhalen van de titel. Titel Beste Binnenstad = hoger aantal bezoekers = meer bestedingen = minder leegstand Doelstelling met het behalen van de titel Beste Binnenstad van Nederland is een stijging van het aantal bezoeken aan Leeuwarden met 15% vanaf het jaar van het bereiken van de titel ten opzichte van het jaar

18 Cijfers 2010 Leeuwarden is 31 ste van de 137 winkelgebieden in Nederland Er is 12,5% leegstand binnenstad Leeuwarden Aantal toeristische bezoeken afgelegd aan Leeuwarden* = Gemiddelde besteding per toeristische bezoeker*= 40, X Totaal aantal bestedingen van toeristische bezoekers ,- (Bron: Continu Vakantie Onderzoek 2010) Stel Leeuwarden behaalt in 2015 de titel Beste Binnenstad van Nederland. Naar schatting stijgt het bezoekersaantal met circa 15% ten opzichte van de laatst bekende cijfers. De rekensom wordt dan: Aantal toeristische bezoeken afgelegd aan Leeuwarden = Gemiddelde besteding per toeristische bezoeker = 40, X Totaal aantal bestedingen van toeristische bezoekers ,- Dit betekent een stijging van ,- per jaar. Nomineren Ieder oneven jaar worden er nieuwe winnaars gekozen. De steden behouden de titel voor twee jaar. Er zijn drie categorieën: - Dorpskernen (tot inwoners) - Middelgrote steden ( inwoners) - Grote steden (vanaf inwoners) Leeuwarden valt In de laatste categorie. Leeuwarden wil opgaan voor de titel Beste Binnenstad In 2015 is het project Nieuw Zaailand op orde, is het gebied rond de Tweebaksmarkt (Provinciehuis) zo goed als klaar en zal er al een grote slag zijn gemaakt met De Haak om Leeuwarden (bereikbaarheid). De nominaties voor de titel Beste Binnenstad vinden plaats in de eerste helft van Alleen het gemeentebestuur kan zich digitaal inschrijven voor de verkiezing. Wel kunnen bewoners en ondernemers uit de stad het college van burgemeester en wethouders hiervoor enthousiasmeren. Voor Beste Binnenstad in de categorie grote steden zijn genomineerd: Tilburg, Haarlem en Eindhoven. 18

19 3. PROJECTORGANISATIE De ambitie voor de titel Beste Binnenstad wordt gedragen door de volledige stuurgroep van Binnenstad Boppe: LOC (Leeuwarder Ondernemers Fonds), Binnenstadsmanagement Leeuwarden, LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) en Marketing Leeuwarden. Het project Beste Binnenstad valt onder deze stuurgroep. Het voorstel is om de stuurgroep een andere voorzitter en naam te geven. Omdat er op dit moment verschillende projecten zijn die ook deze ambitie nastreven, is Stuurgroep Beste Binnenstad een betere keus. De ambitie moet vooral uitgedragen worden richting en vanuit de binnenstadondernemers. Het is daarom ook effectiever wanneer de stuurgroep uit die hoek een voorzitter heeft. Voorstel is om hiervoor Johan Diks te vragen, voorzitter van het LOC. De huidige voorzitter, wethouder Henk Deinum, blijft wel lid van de stuurgroep. In de tweede helft van 2010 heeft zich tussen bovengenoemde partijen al een werkgroep gevormd. Deze blijft actief. De werkgroep heeft met regelmaat overleg, organiseert één tot tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de binnenstadondernemers rond dit thema en pakt de taken op die de kans op het behalen van de titel vergroten. Leden werkgroep Beste Binnenstad: Corné van de Erve / LOC en KHN, afdeling Leeuwarden Anton Zantman / LOC Hayo Galema / Binnenstadsmanagement Leeuwarden Ali de Jong / LOF Jennifer Zwierstra / Marketing Leeuwarden Haike Visscher / projectleider Beste Binnenstad Gemeente Leeuwarden Om als werkgroep zo efficiënt mogelijk met de ambitie aan de slag te kunnen gaan, is het van belang dat werkgroepleden verantwoordelijk zijn voor beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 4). De werkgroep zal daarvoor uitgebreid moeten worden, zo zal VVV Leeuwarden ook een actieve rol moeten krijgen. Ieder geeft vanuit zijn eigen rol invulling aan de ambitie. Naast de achterban informeren en mobiliseren zal ieder werkgroeplid ook eigen verantwoordelijkheden en taken moeten oppakken. In de loop van het proces wordt duidelijk welke. De gemeente heeft capaciteit en een aanspreekpunt georganiseerd door een projectleider aan te stellen (Haike Visscher). De werkgroep rapporteert aan de stuurgroep Beste Binnenstad. Raakvlakken met andere projecten De ambitie Beste Binnenstad 2015 moet zoveel mogelijk worden verwerkt in de marketing van de binnenstad van Leeuwarden. Dit betekent dat bij vrijwel alle activiteiten die zich de komende jaren in de binnenstad gaan afspelen, rekening gehouden wordt met de ambitie. Beste Binnenstad heeft op dit moment raakvlakken met de projecten Binnenstad Boppe (verbeteren aanloopstraten) en Manifestatie Binnenstad (projectleider Gerard Hendriksma). Deze beide projecten hebben als doel een aantrekkelijke binnenstad. En zonder aantrekkelijke binnenstad maakt Leeuwarden ook geen kans op de titel Beste Binnenstad

20 Beste Binnenstad Binnenstad Boppe (aanloopstraten) Beste Binnenstad 2015 Manifestatie Binnenstad Daarnaast loopt het project Kulturele Haadstêd Wanneer Leeuwarden voor 2015 haar binnenstad op orde heeft, scheelt dit in de werkzaamheden op weg naar De binnenstad zal ook baat hebben bij de activiteiten die in de Friese hoofdstad tijdens promotieactiviteit De Reis 2018 gaan plaatsvinden. 4. BEOORDELINGSCRITERIA Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse bijna 12 miljoen euro aan extra toeristische bestedingen ook werkelijk in de stad worden uitgegeven, moet Leeuwarden eerst de Beste Binnenstad van Nederland worden. Om dit te bereiken moet Leeuwarden innovatie en groei laten zien. Hieronder volgt een overzicht van de beoordelingscriteria van de vakjury. Door de jury wordt voornamelijk gekeken naar de recente ontwikkelingen m.b.t. deze criteria. Belangrijke beoordelingscriteria zijn marketing en promotie. Leeuwarden heeft gekozen voor de positionering Capital of Water Technology. Het is daarom van belang om bij alle beoordelingscriteria zoveel mogelijk deze positionering toe te passen. De positionering vanuit het perspectief vrije tijd is ondersteunend aan de hoofdpositionering, hiervoor gelden de kenmerken: hoofdstad van het duurzame en waterrijke Fryslân, hoofdstad van de Elfstedentocht en Hofstad (cultuurhistorisch). Bij de beoordelingscriteria wordt vermeld hoe Leeuwarden op dit moment ervoor staat (0-meting) en waar zij in 2015 zou moeten staan Bereikbaarheid Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Leeuwarden is via het openbaar vervoer met trein en bus te bereiken. Het aantal treinen Groningen-Zwolle wordt vermeerderd. Sinds maart 2010 is er de samenwerkingsovereenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden tussen de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Dit programma bestaat uit een groot pakket aan maatregelen dat de stad Leeuwarden en de regio beter bereikbaar moet maken voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en de fiets. 20

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders 'Hj gemeente Barneveld Nr. 620335 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Memo wifi-winkelcentra en memo toeristische informatiestructuur Veluwe Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Dordrecht, 28 augustus 2012 Reineke de Vries, accountmanagement en acquisitie Niek de Wit, beleidsadviseur economie Inhoud Huidige positie binnenstad Ontwikkelingen

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

De binnenstad van Zwolle anno 2030

De binnenstad van Zwolle anno 2030 De binnenstad van Zwolle anno 2030 Leeswijzer Poster Ir. Michiel van Beek Februari 2016 1 A-status is verstevigd door significante factoren die geïdentificeerd zijn in het rapport De veerkrachtige binnenstad

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Motivatie. Verkiezing Beste Binnenstad 2013-2015

Motivatie. Verkiezing Beste Binnenstad 2013-2015 Motivatie Verkiezing Beste Binnenstad 2013-2015 Spelregels Blijf binnen de kaders en gebruik opmaak zoals aangegeven. Al het materiaal naast dit format zal niet worden meegenomen in de beoordeling Lever

Nadere informatie

www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden

www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant organiseren vanaf 4 juli de HORECA- VERKIEZING 2015. In deze verkiezing zijn de beide dagbladen,

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort 26 januari 2015 Eltje de Klerk MSc MRE 1 Even voorstellen Senior adviseur Handreiking en onderzoek naar economische impact festivals (o.m. MOBA Mode

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten:

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten: B&W.nr. 11.1059, d.d. 1 november 2011 Onderwerp Extra stimulans economie binnenstad Besluiten: 1. het bij amendement A110047/5 (RV 11.0047 gewijzigd) door de raad beschikbaar gestelde incidentele budget

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.1807 RIS 164932 PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de detailhandelsnota (rv 112) de ambitie is neergelegd

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Cultuur en events moeten het verschil maken!

Cultuur en events moeten het verschil maken! Cityhospitality in Collegeakkoorden: Cultuur en events moeten het verschil maken! Citymarketing is in steeds meer steden een vast onderdeel van gemeentebeleid. Vanuit de beleidsportefeuille van Economische

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Tijdens onze reis door het leven..

Tijdens onze reis door het leven.. Tijdens onze reis door het leven.. maken we allemaal een kaart.. Onze kaarten zijn als bomen.. The bladeren zijn de mensen die we kennen, gebouwen, gebeurtenissen,.., En nu zijn we hier, Iedereen heeft

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Er is gemonitord op twee aspecten: Passantentellingen, uitgevoerd door Citytraffic; Telling van het aantal geopende winkels, uitgevoerd door de WBA.

Er is gemonitord op twee aspecten: Passantentellingen, uitgevoerd door Citytraffic; Telling van het aantal geopende winkels, uitgevoerd door de WBA. Back-office Economie en Arbeidsmarkt Memorandum Aan : Raad Van : Victor Kloos Datum : 17 september 2014 Onderwerp : Monitor koopzondagen Afschrift aan : Bij de raadsbehandeling van het besluit tot deregulering

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Denk nationaal, handel lokaal

Denk nationaal, handel lokaal Speech van de heer Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland op de manifestatie Wat lokaal is, moet lokaal blijven. 8 oktober 2009 in Perscentrum Nieuwspoort te

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie