MVO-jaarverslag Maart MVO-jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag"

Transcriptie

1 MVO-jaarverslag Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012

2 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VConsyst BV, Genemuiden. Er is de uiterste zorg besteed om alle informatie in dit document zo compleet, correct en actueel mogelijk te laten zijn. Aan de informatie in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. VConsyst BV neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van de informatie uit deze algemene beschrijving. Druk- en typefouten zijn voorbehouden. Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van dit jaarverslag, verwijzen we naar bladzijde 16. VConsyst B.V. Schering Postbus AB Genemuiden 0900-VCONSYST Copyright VConsyst BV, Genemuiden Pagina 2 van 16

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Ons profiel Visie Missie Kernwaarden Activiteiten 5 3. MVO binnen VConsyst Visie op MVO Management van MVO MVO-VGM-werkgroep Certificering 7 4. People Duurzaam personeelsbeleid Persoonlijke ontwikkeling, opleiding en stages Project VConsyst met langdurig werklozen Medewerkers Gezondheid Ziekteverzuim Veiligheid Trainingen en opleidingen Samenleving Goede doelen Doelstellingen Planet Energieverbruik en CO Verkleinen milieubelasting Duurzame technologieontwikkeling Papier Afval Duurzaam inkopen Doelstellingen Profit Samenwerken Producten en (totaal)oplossingen Productinnovaties Sponsoring Relatie people, planet en financiële prestaties Doelstellingen Colofon 16 Pagina 3 van 16

4 1. Inleiding 1. VConsyst wil ondernemen met aandacht voor mens en milieu. Dat betekent dat waar we actief zijn, we ernaar streven om de invloed op de sociale omgeving en het milieu te verbeteren. Ook in 2012 hebben gewerkt aan meer veiligheid, meer hergebruik, meer schone energie en een duurzamer personeelsbeleid. In dit jaarverslag leest u er alles over. Maar we beginnen met onszelf kort aan u te presenteren: wat is onze passie, wat drijft ons en waar staan we voor? VConsyst maakt complexe processen eenvoudig, dat is onze passie en tegelijkertijd onze missie. Die passie is bepalend voor de manier waarop we maatschappelijk verantwoord ondernemen willen vormgeven. 2. Vervolgens bieden we aan de hand van de drie p s (people, planet, profit) een overzicht van de wijze waarop we dat het afgelopen jaar hebben gedaan. Hierbij hebben we ook enkele relevante ontwikkelingen van het eerste kwartaal van 2013 opgenomen. De drie p s vormen een overzichtelijke kapstok voor ons eerste MVO-jaarverslag, wat voortaan elk jaar zal worden uitgegeven. Wilt u met ons in gesprek over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij staan er open voor! Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We wensen u veel leesplezier! 3. Edward Rosendaal, Algemeen directeur Pagina 4 van 16

5 2. Ons profiel We zijn een dynamische, jonge organisatie met een missie: complexe processen eenvoudig maken. Met dit idee begonnen we in de jaren tachtig. Vandaag de dag leveren we inzamelmiddelen en oplossingen voor efficiënte afvalinzameling, autorisatie en registratie van bezoekers en accommodatieverhuur. Maar ook deeloplossingen bij metaalwerken en softwareontwikkeling. 2.1 Visie Alles verandert continu en daarmee ook de diversiteit en inhoud van processen. Een proces kan altijd beter en eenvoudiger! En dat is waar wij toegevoegde waarde kunnen en willen leveren. Dat vraagt kennis, kunde en inzet. En niet minder belangrijk: verantwoord omgaan met direct betrokkenen en de rest van de omgeving. 2.2 Missie Met die visie hebben we ons tot doel gesteld om processen te verbeteren en te vereenvoudigen. Dit doen we door het bieden van innovatieve totaaloplossingen met de inzet van techniek en diensten. Betrouwbaarheid, duurzaamheid, partnerschap en innovatie worden door ons daarbij als kernwaarden gehanteerd. 2.3 Kernwaarden We vinden het belangrijk dat onze kernwaarden geen loze kreten zijn, maar dat ze concrete aanwijzingen geven voor hoe we intern en extern met elkaar omgaan. Duurzaam: dat gaat niet alleen over duurzame oplossingen, maar ook om duurzame relaties met onze medewerkers, klanten en andere relaties. Betrouwbaar: afspraak is afspraak. We doen geen loze beloftes. Het betekent ook dat we kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare producten leveren. En is er onverhoopt een probleem, dan zorgen wij voor de oplossing. Partnerschap: wij werken met onze relaties samen op basis van gelijkwaardigheid. Kennisuitwisseling speelt daarin een belangrijke rol. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Innovatie: we lopen graag voorop in de markt van afvalinzameling en bezoekersregistratie als het gaat om innovatie. Het is uitdaging voor ons om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren, met als doel om processen te vereenvoudigen en het werk van mensen en organisaties gemakkelijker te maken. 2.4 Activiteiten We leveren totaal- en deeloplossingen voor: de inzameling van huishoudelijk en elektronisch afval autorisatie en registratie van bezoekers en accommodatieverhuur, waterbeheersing en zuivering (o.a. tanks, bordessen en brugleuningen) geautomatiseerd fietsparkeren (o.a. centrale applicaties voor fietsverhuur en parkeren en elektronicacomponenten). We leveren daarbij zowel software, elektronica en mechanica, als ondersteunende diensten voor implementatie en beheer. Pagina 5 van 16

6 1. Oplossingen voor (ondergrondse) afvalinzameling, inzameling van e-waste, fietsparkeren, bezoekersregistratie en watermanagement. Pagina 6 van 16

7 3. MVO binnen VConsyst Enkele jaren geleden hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen intern op de kaart gezet. Want als management kun je je ambities en overtuigingen wel uitspreken, maar hoe zorg je ervoor dat MVO in de genen van je bedrijf komt te zitten? Daar hebben we de nodige instrumenten voor ontwikkeld. 3.1 Visie op MVO We zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een onderdeel hoort te zijn van de dagelijkse gang van zaken in iedere organisatie. Deze overtuiging zorgt ervoor dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van alle bedrijfsactiviteiten op onze omgeving. De drie P s: People, Planet en Profit vormen voor ons een praktisch uitgangspunt voor onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 3.2 Management van MVO Het management van VConsyst heeft zich ten doel gesteld om draagvlak te creëren om het maatschappelijk verantwoord ondernemen organisatie breed door te voeren. Om dat te bereiken, zijn er in 2010 werkgroepen in het leven geroepen. In 2011 zijn die samengevoegd tot één werkgroep (zie hieronder). Verder maken we in onze bedrijfsvoering bewuste keuzes op sociaal, economisch en ecologisch gebied om een goede balans binnen onze organisatie te bereiken. Ook werken we inmiddels volgens ISO 14001, de internationale norm voor milieubeheer MVO-VGM-werkgroep Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten ten aanzien van duurzaamheid, schakelen we onze medewerkers actief in bij het bepalen van beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. In een speciale werkgroep bepalen medewerkers uit alle geledingen van ons bedrijf samen met de directie steeds nieuwe doelstellingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze stuurgroep is samengevoegd tot MVO-VGM-stuurgroep (VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu). 3.3 Certificering Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te borgen en te verbeteren, beschikken we als onderneming over een aantal kwaliteits- en milieucertificaten. We vermelden ook de noemenswaardige keurmerken van enkele van onze producten. ISO 9001: Internationale Norm voor Kwaliteitsbeheer ISO 14001: Internationale Norm voor Milieubeheer VCA**: veilig werken volgens Europese standaarden NEN 3140: Nationale Norm voor veilige bedrijfsvoering NEN 50110: Europese Norm voor veilige bedrijfsvoering TÜV-typegoedkeur (Metro ondergrondse afvalinzamelsystemen) ITS-keurmerk voor mindervaliden (Metro ondergrondse afvalinzamelsystemen) Pagina 7 van 16

8 4. People Als het gaat om de P van People, dan gaat het om mensen, binnen én buiten de onderneming. Hoe gaan we om met ons personeel en hoe staan we in de maatschappij in ruimere zin? De manier waarop we met mensen omgaan, hangt bij ons nauw samen met onze missie. We willen complexe processen eenvoudig maken. Goed samenwerken is daarbij van levensbelang. Logisch dus dat we streven naar betrokken, trotse en groeiende medewerkers. 4.1 Duurzaam personeelsbeleid We willen een goede werkgever zijn en ons personeelsbeleid duurzaam vormgeven. We streven dan ook zoveel mogelijk naar een afspiegeling van de samenleving in ons personeelsbestand, waardoor verschillende meningen en talenten vertegenwoordigd zijn en we optimaal kunnen inspelen op vragen en ontwikkelingen uit de maatschappij. Bij het invullen van vacatures is kwaliteit en geschiktheid voor de functie het uitgangspunt. Is die gelijk, dan kiezen we voor degene die zorgt voor het in standhouden van de afspiegeling. 2. Servicemedewerker VConsyst Genemuiden Persoonlijke ontwikkeling, opleiding en stages We hechten veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Om deze reden zijn er regelmatig stagiaires bij VConsyst werkzaam, hebben we met regelmaat afstudeerprojecten op MBO- en HBO-niveau, worden waar mogelijk starters aan een baan geholpen en worden er regelmatig collectieve trainingen voor medewerkers georganiseerd. Daarnaast krijgen medewerkers via het jaarlijks te bespreken afspraken- en beoordelingsformulier de kans om zich verder te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Hierbij wordt tevens afgestemd wat de (financiële) bijdrage is van VConsyst. Pagina 8 van 16

9 4.1.2 Project VConsyst met langdurig werklozen VConsyst is in oktober 2011 gestart met een pilot met de gemeente Zwartewaterland om langdurig werklozen aan een baan te helpen. De pilot is verlengd in 2012 en inmiddels uitgebreid, omdat alle betrokkenen tevreden waren en meer kansen zagen. Het project helpt mensen om weer in een werkritme te komen en om uit de bijstand te komen Opbouw personeelsbestand (vestiging Genemuiden en Gorredijk) Medewerkers In 2012 telde VConsyst 70 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Genemuiden, Gorredijk en in (Gurgaon) India. VConsyst is ingebed binnen een krachtige groep van bedrijven die vallen onder de holdingmaatschappij Venture Group. Medewerkers van VConsyst (vestiging Genemuiden) zijn formeel in dienst bij Venture Group; VConsyst is de indirecte werkgever en bepaalt haar eigen personeelsbeleid. Opbouw personeelsbestand 52, ,2 3. 9,2 9,3 Protestgeneratie ( ) Generatie X ( ) Generatie Y ( ) Screenagers (1985- heden) De grootste groep medewerkers is geboren tussen 1971 en 1984 en behoort tot de late babyboomgeneratie oftewel generatie Y. Daarna volgt een groep die geboren is tussen 1946 en 1954 (generatie X oftewel de vroege babyboomers). Een kleine groep is geboren vóór Deze groep zal de komende jaren uitstromen. De groep geboren na 1985 (de zogeheten screenagers) zal de komende jaren naar verwachting groter worden Gezondheid We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Om de gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden, bevorderen we via een bedrijfsfitnessplan en een fietsplan dat medewerkers meer bewegen. Om het welzijn en de tevredenheid van werknemers te vergroten, hanteren we flexibele arbeidsvoorwaarden. Wij bieden werknemers, wanneer de functie dit toelaat, de mogelijkheid om parttime of, met behulp van een beveiligde internetverbinding, vanuit huis te werken Ziekteverzuim Ons personeelsbeleid is gericht op preventie van ziekteverzuim en re-integratie van werknemers. Hierbij speelt de directe betrokkenheid van collegae en de leidinggevende Pagina 9 van 16

10 een grote rol. Dit heeft de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen: het ziekteverzuim lag in 2012 op 2,3% (VConsyst) en 0,8% (VC Gorredijk) (in 2011 was dit 2,19 en 0,8%). Dat is fors lager dan het landelijk gemiddelde. Deze cijfers betreffen de activiteiten binnen onze Nederlandse vestigingen. 4. Ziekteverzuimcijfers VConsyst ten opzichte van Landelijk gemiddelde. 4,5 4 3,5 3 2, ,5 1 0,5 0 Ziekteverzuim Genemuiden Gorredijk Landelijk Veiligheid We hechten grote waarde aan de veiligheid van onze medewerkers. Dat geldt zowel voor onze productiemedewerkers, als voor onze medewerkers op de kantoren of in de buitendienst. Daarvoor volgen medewerkers van VConsyst regelmatig trainingen op het gebied van veiligheid. In 2012 beschikten meerdere medewerkers over het diploma VCA Basis (23 medewerkers), VCA Vol (8 medewerkers), hijsbewijs (3 medewerkers), heftruck (5 medewerkers), NEN 50110/NEN 3140 (5 medewerkers), TÜV-keurmeester ondergrondse containers (8 medewerkers) en keurmeester Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 (1 medewerker) Trainingen en opleidingen Lerende medewerkers zijn groeiende medewerkers. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Binnen VConsyst is volop ruimte voor het volgen van trainingen en opleidingen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de individuele medewerker. Daarnaast is VConsyst erkend leerbedrijf. 4.3 Samenleving Veel van onze medewerkers doen naast hun betaalde baan vrijwilligerswerk. We omarmen diverse initiatieven vanuit het personeel door middel van het honoreren van donatieverzoeken en ook worden medewerkers gestimuleerd om zich in te zetten voor Stichting Sampark, waar hieronder meer over te lezen is. Het personeel steekt regelmatig de handen uit de mouwen om geld voor deze stichting in te zamelen Goede doelen VConsyst doneert jaarlijks zowel zelf aan goede doelen als via de holding Venture Group. In 2012 werden onder meer de volgende goede doelen gesteund: Pagina 10 van 16

11 Stichting Sampark (zie hieronder) Stichting Vloerbedekkingmuseum Genemuiden Stichting Ronald Mc Donald Stichting Compassion KWF Kankerbestrijding Stichting Kanjer Jeltse Stichting Sampark Stichting Sampark, opgericht in 2007, is een initiatief van Venture Group en VConsyst - ontstaan vanuit de wens om niet alleen zakelijk in India actief te zijn maar ook te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. De stichting richt zich op educatie: Steunen van vier basisscholen op het platteland van India Steunen van beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi. 4.4 Doelstellingen Voor 2013 hebben wij op het gebied van People de volgende doelstellingen geformuleerd. Daar waar het gaat om wettelijke verplichtingen, streven wij ernaar om verder te gaan dan het wettelijk kader ons verplicht. Completeren veiligheidsuitrusting medewerkers Vergroten bewustzijn medewerkers ten aanzien van veiligheid en milieu Besteden van meer aandacht aan trainingen en opleidingen Breder inzetten medewerkers door meer competentiegericht en afdelingsoverschrijdend werken Onderhouden en waar nodig verbeteren faciliteiten medewerkers (denk aan arbeidsvoorwaarden, veilige werkplekken en bedrijfsauto s, hulpmiddelen voor hijs- en tilwerkzaamheden) 5. Kinderen van een van de basisscholen op het Indiase platteland, gesteund door Stichting Sampark. 4. Pagina 11 van 16

12 5. Planet Duurzaamheid is een van onze kernwaarden. Dat betekent onder meer dat we onze bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk mogelijk organiseren. Maar deze visie zetten we ook om in concrete oplossingen die een bijdrage leveren aan de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Dit vertaalt zich naar milieuzorg in de algemene zin, maar ook in kwalitatief hoogwaardige producten en oplossingen met een laag energieverbruik en een bovengemiddelde levensduur. 5.1 Energieverbruik en CO 2 In 2011 hebben VConsyst in Genemuiden en in Gorredijk vorig jaar respectievelijk zo n 224 en 85 ton CO 2 uitgestoten, samen 309 ton. In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden. Wel is er aan gewerkt om de meetinstrumenten aan te scherpen, om een preciezer beeld te krijgen. De eerste meting laat wel goed zien dat de grootste belasters in de CO 2-footprint (van het ruime wagenpark inclusief kraanwagens en servicevoertuigen) en het gas- en energieverbruik op de kantoren zijn Verkleinen milieubelasting We nemen continu maatregelen om de milieubelasting te verkleinen. Voor onze vestiging in Gorredijk is gekozen voor een energiezuinig A-label-voertuig en in Genemuiden worden bestaande voertuigen stap voor stap vervangen door energiezuiniger exemplaren. Ook werd er in 2012 een test uitgevoerd met ledverlichting op kantoren en in productieruimten, met als doel om het energieverbruik (door TL-verlichting) te verkleinen. 5.2 Duurzame technologieontwikkeling Innovatie betekent dat we ontwikkelingen vóór willen zijn en dat we oplossingen bedenken die een lange levensduur hebben en het milieu zo min mogelijk belasten. We noemen enkele voorbeelden. Voor de productie van onze systemen gebruiken we duurzame componenten (zoals voeding via zonne-energie) en productiemethodes (zoals het verzinken van staal); VConsyst denkt binnen de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) mee over de ontwikkeling van duurzamere afvalinzamelsystemen. Bij het ontwerp van onze producten houden we rekening met een maximaal hergebruik van grondstoffen; 5.3 Papier We werken al langer aan de bewustwording van het papierverbruik: waar mogelijk worden documenten niet geprint of wordt er dubbelzijdig geprint. In 2012 werden ook een aantal PDF-licenties aangeschaft, waardoor het inkoopproces nu volledig digitaal verloopt. Eén van de doelstellingen voor 2013 is het overstappen op 100% milieuvriendelijk papier van Cocoon (zie ook onderstaande doelstelling). Pagina 12 van 16

13 5.4 Afval Afval scheiden doen we al zo lang we als bedrijf actief zijn. Maar het kan beter! In 2011 zijn we begonnen om meer afvalstromen te scheiden en in 2012 hebben we dit verbeterd. Inmiddels worden de volgende afvalstromen gescheiden ingezameld: plastic, papier, metaal, elektronica en hout. 5.5 Duurzaam inkopen Om duurzaam te kunnen inkopen, hebben we in kaart gebracht hoe mens- en milieuvriendelijk onze toeleveranciers produceren. Dat hebben we gedaan door middel van een enquête onder onze leveranciers in Aan de hand hiervan kunnen we onze leveranciers beoordelen en selecteren, met als doel de kwaliteit en milieuprestaties van onze producten te bepalen en te kunnen verbeteren. 5.6 Doelstellingen Voor 2013 hebben wij op het gebied van Planet de volgende doelstellingen geformuleerd: Pilotproject VConsyst als inzamelpunt voor inzameling batterijen en klein elektronisch afval Overstappen op duurzaam, 100% gerecycled papier voor printen en drukwerk (voorzien van onder meer FSC-keurmerk, Europees Ecolabel) Verdergaande energiebesparing bedrijfsruimten (waaronder verlichting) Selectie maken van leveranciers op basis van milieuprestaties uit leveranciersbeoordeling Minder printen: 5% minder afgedrukte pagina s Terugdringen gemiddeld brandstofgebruik leaseauto s met minimaal 2% Vervangen van één vrachtwagen (waswagen voor reinigen containers) door een nieuw, energiezuiniger exemplaar met schone EURO 5-motor Beoordelen en verduurzamen van onze producten ten aanzien van gewicht- en volumebesparing (denk aan het toepassen van staalvezels in plaats van gewapend beton, laagdiktes van coatings en het toepassen van herlaadbare accu s in systemen) 6. De Metro M161- afvalinzamelcontainer is voorzien van toegangselektronica, gevoed door zonne-energie. 6. Pagina 13 van 16

14 6. Profit Bij de laatste van de drie p s gaat het niet zozeer om winst en omzet, als wel om de economische effecten van onze goederen en diensten. Duurzaam ondernemen levert langetermijnwinst op, zowel voor ondernemers als voor de maatschappij. Ook het thema sponsoring hoort hier thuis. 6.1 Samenwerken Onze oplossingen komen voort uit een intensieve samenwerking met onze klanten, deelnemingen en partners. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in trainingen voor het personeel, onder de noemer Samen succesvol met je klant. Maar we hechten ook veel waarde aan een duurzame relatie met onze leveranciers. Door hen eerlijke feedback te geven over hun prestaties, en zij ons, kunnen we ons werk continu verbeteren. Deze leveranciers hebben niet alleen duurzaam ondernemen als uitgangspunt, maar zijn in de meeste gevallen ook in het bezit van kwaliteits- en milieucertificaten zoals ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 en KOMO. 6.2 Producten en (totaal)oplossingen We ontwikkelen op maat gemaakte totaaloplossingen die onze klant voorzien in hun behoeftes. Naast het verhogen van efficiency speelt het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) in onze oplossingen een steeds grotere rol. Behalve mens en milieu zijn gebruiksvriendelijkheid, efficiency en kostenbeheersing bij al onze oplossingen belangrijke uitgangspunten. 6.3 Productinnovaties Onze Software- & Productontwikkeling is verantwoordelijk voor het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Met ons enthousiaste team van softwareontwikkelaars, industrieel ontwerpers, elektronicaontwikkelaars en samenwerkingsverbanden hebben wij toegang tot de juiste kennis en ervaring. Studenten Meppels Technasium denken mee We zijn een samenwerking gestart met het technasium Dingstede in Meppel, met als doel om kinderen al vroegtijdig met het bedrijfsleven in aanraking te brengen. Binnen een speciaal project hebben kinderen tien weken gewerkt aan het ontwikkelen van een afvalscheider die mensen thuis in of om de afvalcontainer kunnen gebruiken, om alle fracties die ze willen scheiden in te bewaren (frituurvet, lampen, batterijen, elektrische apparaten, glas, statiegeldflessen). 6.4 Sponsoring Sponsoring zien we als een manier om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen, maar ook om initiatieven te steunen die passen bij onze identiteit en waar we graag onze naam aan verbinden. In 2012 hebben we op lokaal en nationaal niveau de volgende zaken gesponsord: Sportclub Genemuiden (via de holding Venture Group) Ruitersportvereniging De Zwartewaterruiters Genemuiden (via de holding Venture Group) Pagina 14 van 16

15 Gemeente Groningen/USG Congres Gemeente Raalte/Tijenraan Stichting Tapijtmuseum Genemuiden 6.5 Relatie people, planet en financiële prestaties Hoe wij omgaan met mens en milieu houdt direct verband met onze (financiële) prestaties. Zo heeft de afdeling service bijvoorbeeld haar voorraadbeheer onder de loep genomen om te kijken of dit efficiënter kan: de gunstige resultaten hiervan bevoordelen niet alleen het milieu, maar ook onze profit verbetert. Dat geldt ook voor het besparen op energieverbruik en het kiezen voor energiezuinige auto s. Binnen de MVO-stuurgroep zoeken we continu naar dit soort verbeteringen. 6.6 Doelstellingen Voor 2013 hebben wij op het gebied van Profit de volgende doelstellingen geformuleerd: Selectie maken van leveranciers op basis van prestaties ten aanzien van people uit leveranciersbeoordeling Ontwikkelen van duurzaam sponsorbeleid aan de hand van vooraf vastgestelde doelen voor zowel VConsyst als de holding Venture Group Doen van integraal onderzoek ten behoeve van het verhogen van de klanttevredenheid Ontwikkelen van afvalscheider in samenwerking met opleidingsinstanties 7. Studenten van het Dingstede in Meppel krijgen opdracht om een afvalscheider te ontwikkelen voor VConsyst. 7. Pagina 15 van 16

16 7. Colofon Dit document is vanaf 1 april 2013 in PDF formaat te vinden op (onder Over ons, Duurzaamheid). Meer informatie over het MVO-beleid van VConsyst: Karin Schaapman, secretaris MVO-VGM-stuurgroep Telefoon: (038) Edward Rosendaal, algemeen directeur VConsyst Groep Telefoon: (038) "VConsyst is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een onderdeel hoort te zijn van de dagelijkse gang van zaken in iedere organisatie". Edward Rosendaal, VConsyst VCONSYST GROEP Schering Postbus AB Genemuiden T F VCONSYST IS EEN ONDERDEEL VAN VENTURE GROUP B.V. Pagina 16 van 16

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Metro -inzamelsystemen

Metro -inzamelsystemen Systeembeschrijving - versie 6 november 2012 Metro -inzamelsystemen AAN DE INZAMELING VAN INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN STEEDS HOGERE EISEN GESTELD. WIJ KENNEN DE PRAKTIJK EN BIEDEN ONDER DE

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

al es heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013

al es heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013 alles heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 04 Alles heeft waarde 06 MVO doe je samen 12 Dicht bij de samenleving, midden in de lokale markt 16 Meervoudige waardecreatie in de

Nadere informatie

MVO profiel Inter Visual Systems

MVO profiel Inter Visual Systems MVO profiel Inter Visual Systems Maart 2010 Versie 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. People... 4 2.1 Mission statement... 4 2.2 Personeelsbeleid... 4 2.3 Personeelsbestand... 4 2.4 Personeelsbehoud... 4

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015 ISO 26000 zelfverklaring maart 2015 Inhoudsopgave 2 1 Introductie Maasveste Berben Bouw 3 2 Stakeholder analyse 4 3 De 7 MVO principes, normen en waarden 6 4 MVO in de praktijk bij Maasveste Berben Bouw

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK

SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK SAAN MVO JAARVERSLAG 2011 2012 OPMERKELIJK Voorwoord 1. Duurzaam ondernemen 2. Kwaliteit en veiligheid 3. ISO 14001 en CO2-Prestatieladder 4. Milieuzorg 5. Ketenzorg en branche-initiatieven 6. Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie