MVO-jaarverslag Maart MVO-jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag"

Transcriptie

1 MVO-jaarverslag Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012

2 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VConsyst BV, Genemuiden. Er is de uiterste zorg besteed om alle informatie in dit document zo compleet, correct en actueel mogelijk te laten zijn. Aan de informatie in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. VConsyst BV neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van de informatie uit deze algemene beschrijving. Druk- en typefouten zijn voorbehouden. Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van dit jaarverslag, verwijzen we naar bladzijde 16. VConsyst B.V. Schering Postbus AB Genemuiden 0900-VCONSYST Copyright VConsyst BV, Genemuiden Pagina 2 van 16

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Ons profiel Visie Missie Kernwaarden Activiteiten 5 3. MVO binnen VConsyst Visie op MVO Management van MVO MVO-VGM-werkgroep Certificering 7 4. People Duurzaam personeelsbeleid Persoonlijke ontwikkeling, opleiding en stages Project VConsyst met langdurig werklozen Medewerkers Gezondheid Ziekteverzuim Veiligheid Trainingen en opleidingen Samenleving Goede doelen Doelstellingen Planet Energieverbruik en CO Verkleinen milieubelasting Duurzame technologieontwikkeling Papier Afval Duurzaam inkopen Doelstellingen Profit Samenwerken Producten en (totaal)oplossingen Productinnovaties Sponsoring Relatie people, planet en financiële prestaties Doelstellingen Colofon 16 Pagina 3 van 16

4 1. Inleiding 1. VConsyst wil ondernemen met aandacht voor mens en milieu. Dat betekent dat waar we actief zijn, we ernaar streven om de invloed op de sociale omgeving en het milieu te verbeteren. Ook in 2012 hebben gewerkt aan meer veiligheid, meer hergebruik, meer schone energie en een duurzamer personeelsbeleid. In dit jaarverslag leest u er alles over. Maar we beginnen met onszelf kort aan u te presenteren: wat is onze passie, wat drijft ons en waar staan we voor? VConsyst maakt complexe processen eenvoudig, dat is onze passie en tegelijkertijd onze missie. Die passie is bepalend voor de manier waarop we maatschappelijk verantwoord ondernemen willen vormgeven. 2. Vervolgens bieden we aan de hand van de drie p s (people, planet, profit) een overzicht van de wijze waarop we dat het afgelopen jaar hebben gedaan. Hierbij hebben we ook enkele relevante ontwikkelingen van het eerste kwartaal van 2013 opgenomen. De drie p s vormen een overzichtelijke kapstok voor ons eerste MVO-jaarverslag, wat voortaan elk jaar zal worden uitgegeven. Wilt u met ons in gesprek over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij staan er open voor! Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We wensen u veel leesplezier! 3. Edward Rosendaal, Algemeen directeur Pagina 4 van 16

5 2. Ons profiel We zijn een dynamische, jonge organisatie met een missie: complexe processen eenvoudig maken. Met dit idee begonnen we in de jaren tachtig. Vandaag de dag leveren we inzamelmiddelen en oplossingen voor efficiënte afvalinzameling, autorisatie en registratie van bezoekers en accommodatieverhuur. Maar ook deeloplossingen bij metaalwerken en softwareontwikkeling. 2.1 Visie Alles verandert continu en daarmee ook de diversiteit en inhoud van processen. Een proces kan altijd beter en eenvoudiger! En dat is waar wij toegevoegde waarde kunnen en willen leveren. Dat vraagt kennis, kunde en inzet. En niet minder belangrijk: verantwoord omgaan met direct betrokkenen en de rest van de omgeving. 2.2 Missie Met die visie hebben we ons tot doel gesteld om processen te verbeteren en te vereenvoudigen. Dit doen we door het bieden van innovatieve totaaloplossingen met de inzet van techniek en diensten. Betrouwbaarheid, duurzaamheid, partnerschap en innovatie worden door ons daarbij als kernwaarden gehanteerd. 2.3 Kernwaarden We vinden het belangrijk dat onze kernwaarden geen loze kreten zijn, maar dat ze concrete aanwijzingen geven voor hoe we intern en extern met elkaar omgaan. Duurzaam: dat gaat niet alleen over duurzame oplossingen, maar ook om duurzame relaties met onze medewerkers, klanten en andere relaties. Betrouwbaar: afspraak is afspraak. We doen geen loze beloftes. Het betekent ook dat we kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare producten leveren. En is er onverhoopt een probleem, dan zorgen wij voor de oplossing. Partnerschap: wij werken met onze relaties samen op basis van gelijkwaardigheid. Kennisuitwisseling speelt daarin een belangrijke rol. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Innovatie: we lopen graag voorop in de markt van afvalinzameling en bezoekersregistratie als het gaat om innovatie. Het is uitdaging voor ons om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren, met als doel om processen te vereenvoudigen en het werk van mensen en organisaties gemakkelijker te maken. 2.4 Activiteiten We leveren totaal- en deeloplossingen voor: de inzameling van huishoudelijk en elektronisch afval autorisatie en registratie van bezoekers en accommodatieverhuur, waterbeheersing en zuivering (o.a. tanks, bordessen en brugleuningen) geautomatiseerd fietsparkeren (o.a. centrale applicaties voor fietsverhuur en parkeren en elektronicacomponenten). We leveren daarbij zowel software, elektronica en mechanica, als ondersteunende diensten voor implementatie en beheer. Pagina 5 van 16

6 1. Oplossingen voor (ondergrondse) afvalinzameling, inzameling van e-waste, fietsparkeren, bezoekersregistratie en watermanagement. Pagina 6 van 16

7 3. MVO binnen VConsyst Enkele jaren geleden hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen intern op de kaart gezet. Want als management kun je je ambities en overtuigingen wel uitspreken, maar hoe zorg je ervoor dat MVO in de genen van je bedrijf komt te zitten? Daar hebben we de nodige instrumenten voor ontwikkeld. 3.1 Visie op MVO We zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een onderdeel hoort te zijn van de dagelijkse gang van zaken in iedere organisatie. Deze overtuiging zorgt ervoor dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van alle bedrijfsactiviteiten op onze omgeving. De drie P s: People, Planet en Profit vormen voor ons een praktisch uitgangspunt voor onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 3.2 Management van MVO Het management van VConsyst heeft zich ten doel gesteld om draagvlak te creëren om het maatschappelijk verantwoord ondernemen organisatie breed door te voeren. Om dat te bereiken, zijn er in 2010 werkgroepen in het leven geroepen. In 2011 zijn die samengevoegd tot één werkgroep (zie hieronder). Verder maken we in onze bedrijfsvoering bewuste keuzes op sociaal, economisch en ecologisch gebied om een goede balans binnen onze organisatie te bereiken. Ook werken we inmiddels volgens ISO 14001, de internationale norm voor milieubeheer MVO-VGM-werkgroep Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten ten aanzien van duurzaamheid, schakelen we onze medewerkers actief in bij het bepalen van beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. In een speciale werkgroep bepalen medewerkers uit alle geledingen van ons bedrijf samen met de directie steeds nieuwe doelstellingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze stuurgroep is samengevoegd tot MVO-VGM-stuurgroep (VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu). 3.3 Certificering Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te borgen en te verbeteren, beschikken we als onderneming over een aantal kwaliteits- en milieucertificaten. We vermelden ook de noemenswaardige keurmerken van enkele van onze producten. ISO 9001: Internationale Norm voor Kwaliteitsbeheer ISO 14001: Internationale Norm voor Milieubeheer VCA**: veilig werken volgens Europese standaarden NEN 3140: Nationale Norm voor veilige bedrijfsvoering NEN 50110: Europese Norm voor veilige bedrijfsvoering TÜV-typegoedkeur (Metro ondergrondse afvalinzamelsystemen) ITS-keurmerk voor mindervaliden (Metro ondergrondse afvalinzamelsystemen) Pagina 7 van 16

8 4. People Als het gaat om de P van People, dan gaat het om mensen, binnen én buiten de onderneming. Hoe gaan we om met ons personeel en hoe staan we in de maatschappij in ruimere zin? De manier waarop we met mensen omgaan, hangt bij ons nauw samen met onze missie. We willen complexe processen eenvoudig maken. Goed samenwerken is daarbij van levensbelang. Logisch dus dat we streven naar betrokken, trotse en groeiende medewerkers. 4.1 Duurzaam personeelsbeleid We willen een goede werkgever zijn en ons personeelsbeleid duurzaam vormgeven. We streven dan ook zoveel mogelijk naar een afspiegeling van de samenleving in ons personeelsbestand, waardoor verschillende meningen en talenten vertegenwoordigd zijn en we optimaal kunnen inspelen op vragen en ontwikkelingen uit de maatschappij. Bij het invullen van vacatures is kwaliteit en geschiktheid voor de functie het uitgangspunt. Is die gelijk, dan kiezen we voor degene die zorgt voor het in standhouden van de afspiegeling. 2. Servicemedewerker VConsyst Genemuiden Persoonlijke ontwikkeling, opleiding en stages We hechten veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Om deze reden zijn er regelmatig stagiaires bij VConsyst werkzaam, hebben we met regelmaat afstudeerprojecten op MBO- en HBO-niveau, worden waar mogelijk starters aan een baan geholpen en worden er regelmatig collectieve trainingen voor medewerkers georganiseerd. Daarnaast krijgen medewerkers via het jaarlijks te bespreken afspraken- en beoordelingsformulier de kans om zich verder te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Hierbij wordt tevens afgestemd wat de (financiële) bijdrage is van VConsyst. Pagina 8 van 16

9 4.1.2 Project VConsyst met langdurig werklozen VConsyst is in oktober 2011 gestart met een pilot met de gemeente Zwartewaterland om langdurig werklozen aan een baan te helpen. De pilot is verlengd in 2012 en inmiddels uitgebreid, omdat alle betrokkenen tevreden waren en meer kansen zagen. Het project helpt mensen om weer in een werkritme te komen en om uit de bijstand te komen Opbouw personeelsbestand (vestiging Genemuiden en Gorredijk) Medewerkers In 2012 telde VConsyst 70 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Genemuiden, Gorredijk en in (Gurgaon) India. VConsyst is ingebed binnen een krachtige groep van bedrijven die vallen onder de holdingmaatschappij Venture Group. Medewerkers van VConsyst (vestiging Genemuiden) zijn formeel in dienst bij Venture Group; VConsyst is de indirecte werkgever en bepaalt haar eigen personeelsbeleid. Opbouw personeelsbestand 52, ,2 3. 9,2 9,3 Protestgeneratie ( ) Generatie X ( ) Generatie Y ( ) Screenagers (1985- heden) De grootste groep medewerkers is geboren tussen 1971 en 1984 en behoort tot de late babyboomgeneratie oftewel generatie Y. Daarna volgt een groep die geboren is tussen 1946 en 1954 (generatie X oftewel de vroege babyboomers). Een kleine groep is geboren vóór Deze groep zal de komende jaren uitstromen. De groep geboren na 1985 (de zogeheten screenagers) zal de komende jaren naar verwachting groter worden Gezondheid We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Om de gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden, bevorderen we via een bedrijfsfitnessplan en een fietsplan dat medewerkers meer bewegen. Om het welzijn en de tevredenheid van werknemers te vergroten, hanteren we flexibele arbeidsvoorwaarden. Wij bieden werknemers, wanneer de functie dit toelaat, de mogelijkheid om parttime of, met behulp van een beveiligde internetverbinding, vanuit huis te werken Ziekteverzuim Ons personeelsbeleid is gericht op preventie van ziekteverzuim en re-integratie van werknemers. Hierbij speelt de directe betrokkenheid van collegae en de leidinggevende Pagina 9 van 16

10 een grote rol. Dit heeft de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen: het ziekteverzuim lag in 2012 op 2,3% (VConsyst) en 0,8% (VC Gorredijk) (in 2011 was dit 2,19 en 0,8%). Dat is fors lager dan het landelijk gemiddelde. Deze cijfers betreffen de activiteiten binnen onze Nederlandse vestigingen. 4. Ziekteverzuimcijfers VConsyst ten opzichte van Landelijk gemiddelde. 4,5 4 3,5 3 2, ,5 1 0,5 0 Ziekteverzuim Genemuiden Gorredijk Landelijk Veiligheid We hechten grote waarde aan de veiligheid van onze medewerkers. Dat geldt zowel voor onze productiemedewerkers, als voor onze medewerkers op de kantoren of in de buitendienst. Daarvoor volgen medewerkers van VConsyst regelmatig trainingen op het gebied van veiligheid. In 2012 beschikten meerdere medewerkers over het diploma VCA Basis (23 medewerkers), VCA Vol (8 medewerkers), hijsbewijs (3 medewerkers), heftruck (5 medewerkers), NEN 50110/NEN 3140 (5 medewerkers), TÜV-keurmeester ondergrondse containers (8 medewerkers) en keurmeester Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 (1 medewerker) Trainingen en opleidingen Lerende medewerkers zijn groeiende medewerkers. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Binnen VConsyst is volop ruimte voor het volgen van trainingen en opleidingen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de individuele medewerker. Daarnaast is VConsyst erkend leerbedrijf. 4.3 Samenleving Veel van onze medewerkers doen naast hun betaalde baan vrijwilligerswerk. We omarmen diverse initiatieven vanuit het personeel door middel van het honoreren van donatieverzoeken en ook worden medewerkers gestimuleerd om zich in te zetten voor Stichting Sampark, waar hieronder meer over te lezen is. Het personeel steekt regelmatig de handen uit de mouwen om geld voor deze stichting in te zamelen Goede doelen VConsyst doneert jaarlijks zowel zelf aan goede doelen als via de holding Venture Group. In 2012 werden onder meer de volgende goede doelen gesteund: Pagina 10 van 16

11 Stichting Sampark (zie hieronder) Stichting Vloerbedekkingmuseum Genemuiden Stichting Ronald Mc Donald Stichting Compassion KWF Kankerbestrijding Stichting Kanjer Jeltse Stichting Sampark Stichting Sampark, opgericht in 2007, is een initiatief van Venture Group en VConsyst - ontstaan vanuit de wens om niet alleen zakelijk in India actief te zijn maar ook te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. De stichting richt zich op educatie: Steunen van vier basisscholen op het platteland van India Steunen van beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi. 4.4 Doelstellingen Voor 2013 hebben wij op het gebied van People de volgende doelstellingen geformuleerd. Daar waar het gaat om wettelijke verplichtingen, streven wij ernaar om verder te gaan dan het wettelijk kader ons verplicht. Completeren veiligheidsuitrusting medewerkers Vergroten bewustzijn medewerkers ten aanzien van veiligheid en milieu Besteden van meer aandacht aan trainingen en opleidingen Breder inzetten medewerkers door meer competentiegericht en afdelingsoverschrijdend werken Onderhouden en waar nodig verbeteren faciliteiten medewerkers (denk aan arbeidsvoorwaarden, veilige werkplekken en bedrijfsauto s, hulpmiddelen voor hijs- en tilwerkzaamheden) 5. Kinderen van een van de basisscholen op het Indiase platteland, gesteund door Stichting Sampark. 4. Pagina 11 van 16

12 5. Planet Duurzaamheid is een van onze kernwaarden. Dat betekent onder meer dat we onze bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk mogelijk organiseren. Maar deze visie zetten we ook om in concrete oplossingen die een bijdrage leveren aan de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Dit vertaalt zich naar milieuzorg in de algemene zin, maar ook in kwalitatief hoogwaardige producten en oplossingen met een laag energieverbruik en een bovengemiddelde levensduur. 5.1 Energieverbruik en CO 2 In 2011 hebben VConsyst in Genemuiden en in Gorredijk vorig jaar respectievelijk zo n 224 en 85 ton CO 2 uitgestoten, samen 309 ton. In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden. Wel is er aan gewerkt om de meetinstrumenten aan te scherpen, om een preciezer beeld te krijgen. De eerste meting laat wel goed zien dat de grootste belasters in de CO 2-footprint (van het ruime wagenpark inclusief kraanwagens en servicevoertuigen) en het gas- en energieverbruik op de kantoren zijn Verkleinen milieubelasting We nemen continu maatregelen om de milieubelasting te verkleinen. Voor onze vestiging in Gorredijk is gekozen voor een energiezuinig A-label-voertuig en in Genemuiden worden bestaande voertuigen stap voor stap vervangen door energiezuiniger exemplaren. Ook werd er in 2012 een test uitgevoerd met ledverlichting op kantoren en in productieruimten, met als doel om het energieverbruik (door TL-verlichting) te verkleinen. 5.2 Duurzame technologieontwikkeling Innovatie betekent dat we ontwikkelingen vóór willen zijn en dat we oplossingen bedenken die een lange levensduur hebben en het milieu zo min mogelijk belasten. We noemen enkele voorbeelden. Voor de productie van onze systemen gebruiken we duurzame componenten (zoals voeding via zonne-energie) en productiemethodes (zoals het verzinken van staal); VConsyst denkt binnen de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) mee over de ontwikkeling van duurzamere afvalinzamelsystemen. Bij het ontwerp van onze producten houden we rekening met een maximaal hergebruik van grondstoffen; 5.3 Papier We werken al langer aan de bewustwording van het papierverbruik: waar mogelijk worden documenten niet geprint of wordt er dubbelzijdig geprint. In 2012 werden ook een aantal PDF-licenties aangeschaft, waardoor het inkoopproces nu volledig digitaal verloopt. Eén van de doelstellingen voor 2013 is het overstappen op 100% milieuvriendelijk papier van Cocoon (zie ook onderstaande doelstelling). Pagina 12 van 16

13 5.4 Afval Afval scheiden doen we al zo lang we als bedrijf actief zijn. Maar het kan beter! In 2011 zijn we begonnen om meer afvalstromen te scheiden en in 2012 hebben we dit verbeterd. Inmiddels worden de volgende afvalstromen gescheiden ingezameld: plastic, papier, metaal, elektronica en hout. 5.5 Duurzaam inkopen Om duurzaam te kunnen inkopen, hebben we in kaart gebracht hoe mens- en milieuvriendelijk onze toeleveranciers produceren. Dat hebben we gedaan door middel van een enquête onder onze leveranciers in Aan de hand hiervan kunnen we onze leveranciers beoordelen en selecteren, met als doel de kwaliteit en milieuprestaties van onze producten te bepalen en te kunnen verbeteren. 5.6 Doelstellingen Voor 2013 hebben wij op het gebied van Planet de volgende doelstellingen geformuleerd: Pilotproject VConsyst als inzamelpunt voor inzameling batterijen en klein elektronisch afval Overstappen op duurzaam, 100% gerecycled papier voor printen en drukwerk (voorzien van onder meer FSC-keurmerk, Europees Ecolabel) Verdergaande energiebesparing bedrijfsruimten (waaronder verlichting) Selectie maken van leveranciers op basis van milieuprestaties uit leveranciersbeoordeling Minder printen: 5% minder afgedrukte pagina s Terugdringen gemiddeld brandstofgebruik leaseauto s met minimaal 2% Vervangen van één vrachtwagen (waswagen voor reinigen containers) door een nieuw, energiezuiniger exemplaar met schone EURO 5-motor Beoordelen en verduurzamen van onze producten ten aanzien van gewicht- en volumebesparing (denk aan het toepassen van staalvezels in plaats van gewapend beton, laagdiktes van coatings en het toepassen van herlaadbare accu s in systemen) 6. De Metro M161- afvalinzamelcontainer is voorzien van toegangselektronica, gevoed door zonne-energie. 6. Pagina 13 van 16

14 6. Profit Bij de laatste van de drie p s gaat het niet zozeer om winst en omzet, als wel om de economische effecten van onze goederen en diensten. Duurzaam ondernemen levert langetermijnwinst op, zowel voor ondernemers als voor de maatschappij. Ook het thema sponsoring hoort hier thuis. 6.1 Samenwerken Onze oplossingen komen voort uit een intensieve samenwerking met onze klanten, deelnemingen en partners. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in trainingen voor het personeel, onder de noemer Samen succesvol met je klant. Maar we hechten ook veel waarde aan een duurzame relatie met onze leveranciers. Door hen eerlijke feedback te geven over hun prestaties, en zij ons, kunnen we ons werk continu verbeteren. Deze leveranciers hebben niet alleen duurzaam ondernemen als uitgangspunt, maar zijn in de meeste gevallen ook in het bezit van kwaliteits- en milieucertificaten zoals ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 en KOMO. 6.2 Producten en (totaal)oplossingen We ontwikkelen op maat gemaakte totaaloplossingen die onze klant voorzien in hun behoeftes. Naast het verhogen van efficiency speelt het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) in onze oplossingen een steeds grotere rol. Behalve mens en milieu zijn gebruiksvriendelijkheid, efficiency en kostenbeheersing bij al onze oplossingen belangrijke uitgangspunten. 6.3 Productinnovaties Onze Software- & Productontwikkeling is verantwoordelijk voor het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Met ons enthousiaste team van softwareontwikkelaars, industrieel ontwerpers, elektronicaontwikkelaars en samenwerkingsverbanden hebben wij toegang tot de juiste kennis en ervaring. Studenten Meppels Technasium denken mee We zijn een samenwerking gestart met het technasium Dingstede in Meppel, met als doel om kinderen al vroegtijdig met het bedrijfsleven in aanraking te brengen. Binnen een speciaal project hebben kinderen tien weken gewerkt aan het ontwikkelen van een afvalscheider die mensen thuis in of om de afvalcontainer kunnen gebruiken, om alle fracties die ze willen scheiden in te bewaren (frituurvet, lampen, batterijen, elektrische apparaten, glas, statiegeldflessen). 6.4 Sponsoring Sponsoring zien we als een manier om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen, maar ook om initiatieven te steunen die passen bij onze identiteit en waar we graag onze naam aan verbinden. In 2012 hebben we op lokaal en nationaal niveau de volgende zaken gesponsord: Sportclub Genemuiden (via de holding Venture Group) Ruitersportvereniging De Zwartewaterruiters Genemuiden (via de holding Venture Group) Pagina 14 van 16

15 Gemeente Groningen/USG Congres Gemeente Raalte/Tijenraan Stichting Tapijtmuseum Genemuiden 6.5 Relatie people, planet en financiële prestaties Hoe wij omgaan met mens en milieu houdt direct verband met onze (financiële) prestaties. Zo heeft de afdeling service bijvoorbeeld haar voorraadbeheer onder de loep genomen om te kijken of dit efficiënter kan: de gunstige resultaten hiervan bevoordelen niet alleen het milieu, maar ook onze profit verbetert. Dat geldt ook voor het besparen op energieverbruik en het kiezen voor energiezuinige auto s. Binnen de MVO-stuurgroep zoeken we continu naar dit soort verbeteringen. 6.6 Doelstellingen Voor 2013 hebben wij op het gebied van Profit de volgende doelstellingen geformuleerd: Selectie maken van leveranciers op basis van prestaties ten aanzien van people uit leveranciersbeoordeling Ontwikkelen van duurzaam sponsorbeleid aan de hand van vooraf vastgestelde doelen voor zowel VConsyst als de holding Venture Group Doen van integraal onderzoek ten behoeve van het verhogen van de klanttevredenheid Ontwikkelen van afvalscheider in samenwerking met opleidingsinstanties 7. Studenten van het Dingstede in Meppel krijgen opdracht om een afvalscheider te ontwikkelen voor VConsyst. 7. Pagina 15 van 16

16 7. Colofon Dit document is vanaf 1 april 2013 in PDF formaat te vinden op (onder Over ons, Duurzaamheid). Meer informatie over het MVO-beleid van VConsyst: Karin Schaapman, secretaris MVO-VGM-stuurgroep Telefoon: (038) Edward Rosendaal, algemeen directeur VConsyst Groep Telefoon: (038) "VConsyst is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een onderdeel hoort te zijn van de dagelijkse gang van zaken in iedere organisatie". Edward Rosendaal, VConsyst VCONSYST GROEP Schering Postbus AB Genemuiden T F VCONSYST IS EEN ONDERDEEL VAN VENTURE GROUP B.V. Pagina 16 van 16

MVO-jaarverslag DE VERSLAGLEGGING OVER AL ONZE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN. MVO-jaarverslag - Mei 2014

MVO-jaarverslag DE VERSLAGLEGGING OVER AL ONZE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN. MVO-jaarverslag - Mei 2014 MVO-jaarverslag - Mei 2014 MVO-jaarverslag DE VERSLAGLEGGING OVER AL ONZE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN HET JAAR 2013. Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2014 DE VERSLAGLEGGING OVER AL ONZE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN

MVO-jaarverslag 2014 DE VERSLAGLEGGING OVER AL ONZE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN MVO-jaarverslag - April 2014 MVO-jaarverslag 2014 DE VERSLAGLEGGING OVER AL ONZE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN HET JAAR 2014. Disclaimer Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV 2 juni 2015 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding...

Nadere informatie

afvalinzamelsystemen DIT IS DE GEBRUIKERSINSTRUCTIE VOOR DE ONDERGRONDSE AFVALINZAMELSYSTEMEN MET EN ZONDER TOEGANGSCONTROLE.

afvalinzamelsystemen DIT IS DE GEBRUIKERSINSTRUCTIE VOOR DE ONDERGRONDSE AFVALINZAMELSYSTEMEN MET EN ZONDER TOEGANGSCONTROLE. Gebruikersinstructie ondergrondse afvalinzamelsystemen - versie 23 mei 2012 Gebruikersinstructie ondergrondse afvalinzamelsystemen DIT IS DE GEBRUIKERSINSTRUCTIE VOOR DE ONDERGRONDSE AFVALINZAMELSYSTEMEN

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Metro -voetgangersplatform

Metro -voetgangersplatform Productblad Metro -voetgangersplatform - versie 4 mei 2012 Metro -voetgangersplatform ER ZIJN DRIE VARIANTEN BINNEN HET ASSORTIMENT METRO -VOETGANGERSPLATFORM, NAMELIJK DE TRANENPLAAT, DE ANTISLIP-GECOATE

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Metro -inwerpopeningen

Metro -inwerpopeningen Productblad Metro -inwerpopeningen Versie 4 mei 2012 Metro -inwerpopeningen DE METRO -INWERPTROMMEL IS EEN ROBUUSTE, BEDRIJFSZEKER EN VEILIGE INWERPOPENING DIE VOORNAMELIJK WORDT TOEGEPAST BIJ HET INZAMELEN

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

Metro -afvalinzamelsystemen opnamesysteem Aanslag

Metro -afvalinzamelsystemen opnamesysteem Aanslag Ledigingsinstructie Metro -afvalinzamelsystemen opnamesysteem Aanslag - Nederlands Versiedatum 23 mei 2012 - Publicatiedatum 23 mei 2012 Metro -afvalinzamelsystemen opnamesysteem Aanslag DIT IS DE LEDIGINGSINSTRUCTIE

Nadere informatie

Leerlingvolgsysteem WINCONSYST 10 LES- EN SCOREMODULE IS SPECIAAL ONTWIKKELD OM UW LESADMINISTRATIE MEER VORM TE GEVEN EN TE

Leerlingvolgsysteem WINCONSYST 10 LES- EN SCOREMODULE IS SPECIAAL ONTWIKKELD OM UW LESADMINISTRATIE MEER VORM TE GEVEN EN TE Leerlingvolgsysteem - 24 juli 2014 Leerlingvolgsysteem WINCONSYST 10 LES- EN SCOREMODULE IS SPECIAAL ONTWIKKELD OM UW LESADMINISTRATIE MEER VORM TE GEVEN EN TE VEREENVOUDIGEN, ZODAT UW ZWEMONDERWIJZERS

Nadere informatie

Metro -afvalinzamelcontainer

Metro -afvalinzamelcontainer Plaatsingsinstructie Metro -afvalinzamelcontainer - Versie 24 mei 2012 Metro -afvalinzamelcontainer DIT IS DE PLAATSINGSINSTRUCTIE VAN DE METRO -AFVALINZAMELCONTAINER. Disclaimer Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 25 juli 2017 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV Lindenheuvel 10-5165AZ waspik 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding... 4 2. Milieu... 5 2.1.

Nadere informatie

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen Gebouwen Het moderne bedrijfspand in Diemen is voorzien van extra isolatie in de muren, ramen en het dak om de warmte zomers buiten te laten en s winters binnen te laten. Een warmte terugwin-installatie

Nadere informatie

2012 MVO Jaarverslag

2012 MVO Jaarverslag 2012 MVO Jaarverslag MVO-beleid Tomingroep Als mensontwikkelbedrijf werkt Tomingroep aan duurzaamheid in de volle breedte. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen in samenwerking

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ASN installaties, Birdaardetsraatweg 127 9101 BX - Dokkum www.asndokkum.nl info@asndokkum.nl Inhoud Inleiding...3 1. Stimuleren duurzame ontwikkelingen...4 1.1 Producent...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. PassworD text fusion. PassworD brand fusion

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. PassworD text fusion. PassworD brand fusion PassworD text fusion PassworD brand fusion Opgesteld op 23 juni 2009 door Joke J. Zwaal 1 Inhoud Inleiding... 3 People... 4 Planet... 4 Profit... 4 Uitwerking van thema s binnen MVO-beleid... 5 1. Duurzaam

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS)

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) - Versie 24 maart 2014 WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) MET HET CONTAINERBEHEERSYSTEEM WOORDEN MELDINGEN EN KOSTEN VAN EEN AFVALINZAMELSYSTEEM INZICHTELIJK

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Duurzaamheid bij Landal GreenParks

Duurzaamheid bij Landal GreenParks Duurzaamheid bij Landal GreenParks Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe Harderwijk - 18 februari 2015 Landal een duurzame organisatie? Onze belofte naar de gasten Waarom D&BO? Externe

Nadere informatie

Multilock : beheersbare exploitatie van lockers

Multilock : beheersbare exploitatie van lockers Multilock - 1 september 2014 Multilock : beheersbare exploitatie van lockers MULTILOCK IS EEN COMPUTERGESTUURD SLOTENSYSTEEM DAT ERVOOR ZORGT DAT U UW (KLEDING)LOCKERS BEHEERSBAAR KUNT EXPLOITEREN. Disclaimer

Nadere informatie

Metro -invalbeveiligingen

Metro -invalbeveiligingen Productblad Metro -invalbeveiligingen Versie 4 mei 2012 Metro -invalbeveiligingen DE METRO -INVALBEVEILIGINGEN KENMERKEN ZICH DOOR DE DEGELIJKE KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID. DIT ZIJN ONMISKENBARE EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/10 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/10 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv MVO-rapportage van Kesselwegenbouw bv Rijnstraat 76-4191cm Geldermalsen - Opgesteld met MVO-zelfscan van Bouwend Nederland - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Medewerkers... 5 Veiligheid... 5 Gezondheid...

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Samen bouwen aan morgen Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf dat met duurzame

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me?

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Het keurmerk voor beton Ron Peters, directeur VOBN. Stelling: Bouwen met beton is duurzaam bouwen. Eens of Oneens? Inhoud Beton is duurzaam. Keurmerk Beton

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MaXXus Communications Winkelhaak 77 Postbus 24021 2490 AA Den Haag Tel. 070 3076666 Fax. 070 3076699 www.maxxus.nl info@maxxus.nl Versie 3.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Versie: 3.1 Versie3.1

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2011

MVO JAARVERSLAG 2011 MVO JAARVERSLAG 2011 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Raadgevend Ingenieursbureau B.V. Raadgevers in techniek Gotlandstraat 50, 7418 AX Deventer Postbus 2173, 7420 AD Deventer Telefoon 0570 519555

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Voorwoord db audiovisueel ontwerpt en implementeert

Nadere informatie

Plaatsingsinstructie Metro -betonput Versie 30 juli Metro -betonput DIT IS DE PLAATSINGSINSTRUCTIE VAN DE METRO -BETONPUT

Plaatsingsinstructie Metro -betonput Versie 30 juli Metro -betonput DIT IS DE PLAATSINGSINSTRUCTIE VAN DE METRO -BETONPUT Plaatsingsinstructie Metro -betonput Versie 30 juli 2014 Metro -betonput DIT IS DE PLAATSINGSINSTRUCTIE VAN DE METRO -BETONPUT Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

Duurzaamheidsraport Overwijk Koffiesystemen BV 1 mei 2015 ONS DUURZAAMHEIDSBELEID

Duurzaamheidsraport Overwijk Koffiesystemen BV 1 mei 2015 ONS DUURZAAMHEIDSBELEID Duurzaamheidsraport Overwijk Koffiesystemen BV 1 mei 2015 ONS DUURZAAMHEIDSBELEID Duurzaamheid Café Salento en duurzaamheid zijn al jarenlang nauw met elkaar verbonden. Ook in 2014/2015 hebben wij weer

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen MVO verslag 2014 Dit verslag biedt een overzicht van de inspanningen die Care Autoschade verricht heeft in het jaar 2014 op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Inhoud Voorwoord... 3

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Chiplock graphics. Maakt complexe processen eenvoudig

Chiplock graphics. Maakt complexe processen eenvoudig Chiplock graphics 1 Maakt complexe processen eenvoudig 2 Ervaar het perspectief van moeiteloze vanzelfsprekendheid en ontdek een verademende visie op gemak, vrijheid en zorgeloosheid. Leven en werken zijn

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015.

MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015. MVO Jaarverslag 2014 Uitgave 30 januari 2015. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO dagen: Aero Dynamiek biedt zijn medewerkers extra vrije dagen aan. Maximaal 2 dagen per jaar waarin de medewerker

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

Van Afvinken Naar Duurzame Innovaties. Willy Peelen

Van Afvinken Naar Duurzame Innovaties. Willy Peelen Van Afvinken Naar Duurzame Innovaties Willy Peelen 2 Inhoud Duurzaamheid Ketenintegratie Voorbeelden innovaties Instrumenten Conclusies Duurzaam inkopen Duurzaamheid Verkoopt! Duurzaamheid verkopen 3 Duurzaam

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU

TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU BETERE PRODUCTEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Als het aankomt op het kiezen van technologie, begrijpen we dat bedrijven betrouwbaarheid en gevolgen voor het milieu boven

Nadere informatie

Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening:

Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening: Ter certificering van de Prestatieladder Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening: Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Introductie

Nadere informatie