Werk Bewust! Antea Group en Duurzaamheid. Onderdeel - Opdrachtgever Directie. projectnr Definitief I. Kooistra E v/d Schans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk Bewust! Antea Group en Duurzaamheid. Onderdeel - Opdrachtgever Directie. projectnr. 194.508. 06-02-2014 Definitief I. Kooistra E v/d Schans"

Transcriptie

1 Antea Group en Duurzaamheid Onderdeel - CO 2 prestatieladder 3.C.2. Communicatieplan projectnr Opdrachtgever Directie datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave Definitief I. E v/d Schans

2 Inhoud 1 Communicatie 1.1 Aanleiding 1.2 Doelgroepen 1.3 Communicatiedoelen 1.4 Verantwoordelijkheden 1.5 Structurele communicatie 1.6 Middelenmatrix en planning Bijlagen separaat bijgevoegd blad 1 van 7

3 1. Communicatie 1.1 Aanleiding Duurzaam ondernemen; het is noodzakelijk om een goede balans te realiseren tussen mens, milieu en economie. Deze balans is cruciaal voor een toekomstbestendige samenleving. Antea Group Nederland heeft daarom verankerd in haar missie. Hierbij is geen eindpunt, maar een continu proces waarbij we de lat voor onszelf en onze omgeving steeds hoger leggen. Om een stevig fundament te realiseren voor duurzaam ondernemen, kiest Antea Group voor certificering volgens de CO 2 -prestatieladder. Antea Group heeft de ambitie het in 2012 behaalde niveau 5 op deze ladder te behouden. Naast het ontwikkelen, vastleggen en realiseren van CO 2 -beleid en bijbehorende (reductie)doelstellingen, is heldere en frequente communicatie met interne en externe doelgroepen van belang. Naast informeren helpt communicatie om het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten op het gebied van CO 2 -reductie. Dit moet vervolgens leiden tot een actieve bijdrage van de medewerkers aan het reduceren van de CO 2 -emissie. Met externe communicatie wil Antea Group haar betrokkenheid uitdragen op het gebied van. Belangrijke onderdelen hiervan zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en CO 2 -reductie. Bovendien wil Antea Group het bewustzijn en de betrokkenheid van externe partijen (zoals opdrachtgevers en leveranciers) vergroten, zodat ook zij worden aangespoord om een actieve bijdrage te leveren aan CO 2 - reductie. Dit CO 2- communicatieplan omschrijft de doelgroepen, communicatiedoelen, verantwoordelijkheden, middelen en planning. Het voorziet in een structurele en planmatige communicatie over het CO 2 -beleid van Antea Group en het ProRail-certificeringstraject met interne en externe doelgroepen. Antea Group opereerde tot 1 januari 2014 onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud. 1.2 Doelgroepen Intern Antea Group DT Antea Group Directie Antea Group (stakeholders) Opdrachtgevers -top 8 grootste klanten (Bijlage 1) e belanghebbenden CO₂-reductie (Bijlage 2): - Leveranciers (top 10 uit ABC-analyse) - Stichting Natuur en Milieu - Natuur- en Milieufederatie Utrecht - Provincie Utrecht - Beco - Initiatiefnemers Duurzame leverancier; Movares, Grontmij en Strukton Media (regionaal en landelijk) blad 2 van 7

4 1.3 Communicatiedoelen Communicatiedoelen Intern van Antea Group kennen de sambitie van Antea Group en weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan CO 2 -reductie (kennis). van Antea Group voelen zich betrokken bij het sbeleid van Antea Group (houding). dragen concreet bij aan CO 2 -reductie (gedrag). De directie en het Directieteam (DT) van Antea Group kennen en onderschrijven de sambitie van Antea Group (kennis/houding) en geven ruimte om deze ambitie te realiseren (gedrag). Communicatiedoelen Antea Group positioneren als duurzame organisatie: (Top 8) Opdrachtgevers kennen de sambitie van Antea Group en zien Antea Group als duurzame organisatie (kennis). e belanghebbenden kennen de sambitie van Antea Group, zijn geïnformeerd over hoe deze wordt gerealiseerd (reductiedoelstellingen, footprint etc.) en zien Antea Group als duurzame organisatie (kennis). Media kennen de sambitie van Antea Group (kennis). 1.4 Verantwoordelijkheden De manager Duurzaamheid draagt de formele verantwoordelijkheid voor de communicatie over. De uitvoering van de communicatie wordt verzorgd door communicatie-adviseur van de stafafdeling PR & Communicatie, Business Support Antea Group. Deze adviseur zorgt voor de interne en externe communicatie-uitingen. Zij ondersteunt, adviseert en bewaakt de communicatie-uitingen van beleidsvorming tot en met daadwerkelijke uitvoering en beheer. 1.5 Structurele communicatie Twee keer per jaar wordt in- en extern gecommuniceerd via Anteagroup.ned (intern) en de website van Antea Group (extern) over de stand van zaken van het CO 2 -reductiebeleid (reductiedoelstellingen en Footprint). Tevens brengt Antea Group jaarlijks een MVO-jaarverslag uit, waarin eveneens uitvoerig wordt stil gestaan bij de CO 2 -reductie. Om de bewustwording bij de medewerkers te vergroten, wordt vanuit het kernteam minimaal elke maand een bericht op de nieuwsbalk geplaatst over en/of CO 2 -reductie. Het externe magazine Antea Group Magazine heeft een rubriek, waarin de laatste stand van zaken van het CO 2- reductiebeleid wordt gecommuniceerd. Het kernteam komt elk kwartaal (indien nodig vaker) bijeen en heeft halfjaarlijks overleg met de Directie. De manager Duurzaamheid heeft zitting in het kernteam en is DT-lid. Het onderwerp is hiermee geborgd in het DT en vormt een vast onderdeel van de DT-agenda. Naast deze vaste communicatiemomenten, wordt gedurende het jaar regelmatig gecommuniceerd over actualiteiten rond CO 2- reductie. Dit gebeurt onder meer via de website, intranet, persberichten, e-magazines en ook social media. Met betrekking tot de Special Duurzaamheid is begin 2013 besloten deze special niet langer uit te brengen. Destijds is bewust gekozen om in de special te laten zien hoe bevlogen onze collega's werken aan een duurzame toekomst. Echter, is inmiddels verankerd in onze missie en ambities. Dit vertalen blad 3 van 7

5 we door in onze bedrijfsvoering en projecten. Er wordt dus bewust gekozen voor duurzame oplossingen. Wij zijn van mening dat het niet langer noodzakelijk is hier in een aparte uitgave de aandacht op te vestigen; het is een vanzelfsprekendheid. Dit blijkt o.a. uit de projecten die regelmatig op de website worden geplaatst en in de externe E-magazines aan bod komen. In het E-magazine van onze businesslijn Infra (september 2013) bijvoorbeeld, kwamen de projecten: Renovatie CBS De Koning Enschede en Ondersteuning Waterschap Vallei en Veluwe bij KRW-maatregelen voor de IJssel aan de orde. Deze informatie is ook terug te vinden op onze website. 1.6 Middelenmatrix en planning Plaatsgevonden communicatie 2013 Datum Actie Doelgroep Januari Maart Maart April April Start Innovatietafel, op zoek naar innovatieve, duurzame ideeën Brochure Duurzaamheid - een kwestie van doen en volhouden Toetreding Netwerk Groene Bureaus Update /duurzame projecten: - Ambassadeursnetwerk - Collega aan het woord over duurzame vrijetijdsbesteding Start Ambassadeursnetwerk Duurzaamheid, verbinden van kennis/relaties o gebied van sthema's Intern, bouwgerelateerd Mei Fiets Naar Je Werk Dag Juni Juli Juli In actie voor Samenloop voor Hoop (KWF) Stand van zaken reductiedoelstellingen en footprint, geheel 2012 Update - Werken aan een duurzame haven Mederwerkers Opdrachtgevers en belanghebbenden (extern) - Brochure - Posters - Social Media - INNORANJE Uitvoerder Adviesgroep Bouw Communicatiemiddel Verantwoordelijke Directie September September Verklaring verificatie CO x- emissie-inventaris 2012 Opening 'BREAAM - NL-3'-pand Oosterhout Update /duurzame projecten: - Elektriciteitsverbruik omlaag - Bescherming Boliviaanse bossen - Duurzaam afstuderen - Pand Oosterhout - Nieuwe verdienmodellen - Innovatietafel - Intranetsite - Plaatselijke krant blad 4 van 7

6 - Samenloop voor Hoop Hoge Veluwe Loop voor o.a. klanten/medewerkers Deelname aan Dag van de Duurzaamheid (seminar energiebesparing riolering) Nieuw relatiebeheersysteem: KIT (Keep in Touch) (duurzaam door vermijding onnodige verzendingen) Inzending Vernufteling met een innovatief, duurzaam project (Energiebesparing vijzelgemalen) Inzending ENCI-studieprijs Innovatie (levensduurverlenging stalen brugdekken) Maatschappelijk jaarverslag conform GRI-richtlijn, met nadruk op medewerkers en 'hun'duurzame projecten. Zeer beperkt gedrukt, verspreid door middel van mail/link. ISO certificering Goes Update /duurzame projecten - Maatschappelijk jaarverslag - Sponsorbos Benthuizen - Duurzame ambassadeurs - ISO Inzamelingsactie - Hoge Veluwe Loop Stand van zaken reductiedoelstellingen en footprint, 1 e halfjaar 2013 Nieuwe folders i.v.m. naamswijziging. Zeer beperkt gedrukt, nadruk op digitaal gebruik Inzamelingsactie OranjewOud of OranjeGoed. Papierwerk is gerecycled, pennen e.d. gaan naar een goed doel. Eindejaarspresentatie vestigingen Diverse sgerelateerde informatie (projecten), waaronder: - Getijdencentrale - Zoetwaterberging Texel - Nieuwe oplossing fijnstof - De nieuwe Wildernis - Containershield - Grip op Grond - Weg van de Toekomst - Ontwikkeling bedrijfsterrein recyclingbedrijf Beelen - Verkeersveiligheid ouderen E- bike - Onderhoud Olympisch Stadion - E-magazine Infra - Social Media - Social Media - INNORANJE - Social Media - Folders PR&C Directie Intern Intern (medewerkers) en bezoekers - Presentatie - Videoscherm in hal kantoren PR&C Directie Directie blad 5 van 7

7 - Vervolgonderzoek elektrisch rijden - Regioplan Windenergie Flevoland - Duurzame energie regio Waalwijk en Heusden - Gebiedsgericht grondwaterbeheer Dongen - Bijdrage Europees project Inners Diverse sgerelateerde informatie (bedrijfsvoering), waaronder: - Groene stroom van 100% Nederlandse Wind - NS-Businesscard - Manifest duurzaam wagenparkbeheer Introductie nieuwe medewerkers Nieuwe mederwerkers Presentatie HR Algemene bedrijfspresentatie Presentatie PR Directie Keuze/Uitkering Goededoelenfonds, 4 maal per jaar Planning communicatie 2014 Datum Actie Doelgroep Januari Maart April April Mei Juni Juni Juli September Aandacht voor op jobsite (tekst, projecten en film) Update (vaste rubriek Antea Group Magazine) Introductie Bo Bewust, szusje van Ewoud die laat zien welke maatregelen treft om minder energie te verbruiken en de rol van de medewerkers hierin Update /duurzame projecten (vaste rubriek Xpress) Maatschappelijk jaarverslag conform GRI-richtlijn Stand van zaken reductiedoelstellingen en footprint, geheel 2013 Update (vaste rubriek Antea Group Magazine) Update /duurzame projecten (vaste rubriek Xpress) Stand van zaken reductiedoelstellingen en footprint, 1 e (Nieuwe) medewerkers Opdrachtgevers en belanghebbenden (extern) Opdrachtgevers en belanghebbenden (extern) - Antea Group Magazine - Anteagroup.ned - Antea Group Magazine - AnteaGroup.ned - e brief - Antea Group Magazine - Anteagroup.ned Uitvoerder Communicatiemiddel - You Tube Verantwoordelijke blad 6 van 7

8 halfjaar Brief Update /duurzame projecten (vaste rubriek Xpress) Update (vaste rubriek Antea Group Magazine) Opdrachtgevers en belanghebbenden (extern) - Antea Group Magazine Diverse CO2-gerelateerde informatie en bezoekers Videoscherm in hal kantoren blad 7 van 7

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 Versie: FINAL 12 maart 2014 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. VISIE DUURZAAMHEID... 3 2. AMBITIES DUURZAAMHEID ORDINA... 4 3. DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 -prestatieladder

Certificering op de CO 2 -prestatieladder Certificering op de CO 2 -prestatieladder Rexel Nederland B.V. 2013 It s easy to be green at work 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Doelgroepen 4 2.1 Intern 4 2.2 Extern 4 3. Middelen 5 4. Organisatie 7

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO2-prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse (extern adviseur Nedcon Organisatieadvies B.V.) 26 mei 2014 Definitief

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie Legrand Nederland B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie Legrand Nederland B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie Legrand Nederland B.V. Versie 1.4 December 2014 1 1 Inleiding 1.1 Over dit communicatieplan Dit communicatieplan in het kader van de CO 2 prestatieladder is gericht op alle

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015 ISO 26000 zelfverklaring maart 2015 Inhoudsopgave 2 1 Introductie Maasveste Berben Bouw 3 2 Stakeholder analyse 4 3 De 7 MVO principes, normen en waarden 6 4 MVO in de praktijk bij Maasveste Berben Bouw

Nadere informatie