OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL"

Transcriptie

1 BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Ben ik in Beeld maakt gebruik het programma Puk en Ko thuis. Daarnaast zijn er aanvullingen beschikbaar: Het bronnenboek Ouderbetrokkenheid en een ouderwerkplan. Materiaal uit Puk en Ko: Puk en Ko Thuis. Ouder-Kind activiteiten per thema (4 activiteiten per thema, kopieerexemplaren, boekjes en audio cd s, 3 talen). Themagerichte ouderactiviteiten (hierbij krijgen ouders informatie over het thema en de bijbehorende ouder-kindactiviteiten. 5 Themaoverstijgende ouderbijeenkomsten. Materiaal Ben ik in Beeld: Ouders in Beeld achtergrondinformatie in handboek. Bronnenboek ouderbetrokkenheid. Ouderwerkplan. Voorlichtingsfilm Ben ik in Beeld. Kijk! oudergespreksformulier. UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL Pedagogische medewerkers en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit betreft de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Communicatie en taal zijn hiervoor het fundament. Een goed contact tussen pedagogisch medewerker en ouders ligt aan de basis van onderwijsondersteunend gedrag. Pedagogische medewerkers nemen hierin het voortouw. Gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. 1. DE SCHOOL HEEFT EEN HELDERE VISIE OP OUDERBETROKKENHEID DIE IS AFGESTEMD MET HET KINDERCENTRUM. IN DE VVE GROEP (DE GROEP NUL) IS AAN ALLES TE MERKEN DAT DE OUDERS WELKOM ZIJN. DE VISIE OP OUDERBETROKKENHEID IS BEKEND BIJ OUDERS. Door school en het kindercentrum ondertekend beleid ouderbetrokkenheid groep nul. Actieplan Ouderprogramma groep nul (jaarlijks). Introductiebijeenkomst voor ouders over het werken met de activiteiten van Puk en Ko en Puk en Ko Thuis. Ouderwerkplan geeft handvatten om ouderbeleid vorm te geven op papier. Ontbreken van informatie(bijeenkomst) voor ouders over het hele programma Ben ik in Beeld. Ontbreken van informatie voor ouders over het belang van ouderbetrokkenheid en doorgaande lijn van kindercentrum en thuissituatie. Ontbreken van jaaroverzicht voor activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid (formeel en informeel).

2 2. DE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS STIMULEREN HET ONTWIKKELINGSONDERSTEUNEND GEDRAG VAN OUDERS EN ZOEKEN ACTIEF HET CONTACT MET DE OUDERS. HIERBIJ HOUDEN ZIJ REKENING MET DE THUISTAAL VAN DE OUDERS. OUDERS ONDERSTEUNEN HUN PEUTER IN HUN ONTWIKKELING. CONTACT MET PEDAGOGISCH MEDEWERKERS EN HET VERGROTEN VAN HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN VINDEN ZIJ HIERVOOR BELANGRIJK. Contact bij halen en brengen peuter (dagelijks). Ouder-kind activiteiten (wekelijks). Bijeenkomst voor ouders over educatieve en opvoedkundige zaken, taalontwikkeling en schoolse aangelegenheden (maandelijks). Ouder-kind activiteiten (vier per thema). Activiteiten en boekjes beschikbaar in verschillende talen. De pop Puk logeert bij kinderen thuis, dit wordt ondersteund door een heen en weer schriftje. Vijf Thema-overstijgende bijeenkomsten: 1. Introductie 2. Voorlezen en vertellen 3. Taalontwikkeling 4. Spelen 5. Routines thuis Bij elk thema een startbijeenkomst met ouders om uitleg te geven over de ouder-kindactiviteiten. In het Bronnenboek bevinden zich veel ideeën voor breng- en haalmomenten en andere routines om ouderbetrokkenheid te vergroten. Veel tekst voor minder talige ouders, wel ondersteund door tekeningen. De wijze om de pop Puk te gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten is vrij. Voldoende bijeenkomsten voor het eerste jaar op het kindercentrum, uitbreiding is noodzakelijk. Bijeenkomsten zijn vooral gericht op de uitvoering van de activiteiten, minder op doelstelling en achtergrond.

3 3. PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS INFORMEREN DE OUDERS OVER DE ONTWIKKELING VAN HUN EIGEN PEUTER. DIT GEBEURT REGELMATIG EN IN IEDER GEVAL OOK VLAK VOOR DE OVERGANG NAAR GROEP 1. OUDERS TONEN INTERESSE IN DE ONTWIKKELING VAN HUN PEUTER. 1-op-1 Gesprek tussen pedagogisch medewerker en ouders over de ontwikkeling van de peuter (minimaal twee keer per jaar). Pedagogisch medewerker signaleert eventuele opvoedingsproblemen, bespreekt deze met de ouders en verwijst ouders indien nodig door. Observatieformulier Puk en Ko en observaties Kijk! worden ter voorbereiding op oudergesprekken gebruikt. Voorbereidingsformulier (Kijk!) voor oudergesprekken. Richtlijn: 2 keer per jaar oudergesprekken In het Bronnenboek zijn verschillende activiteiten en routines opgenomen om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Ontbreken van handvatten hoe ouders kinderen kunnen ondersteunen bij bepaalde achterstanden (n.a.v. oudergesprek). Programma voorziet niet in signalering opvoedingsproblemen of doorverwijzing. 4. WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN AAN DE HAND VAN HET BELEID OUDERBETROKKENHEID WORDEN BESPROKEN EN VASTGELEGD. PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS OF DIRECTEUR SPREKEN OUDERS AAN OP HET EVENTUEEL NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN. VOOR OUDERS IS ER EEN KLACHTENPROCEDURE. Ondertekende afspraken naar aanleiding van een intake gesprek met de directeur. Ouderbijeenkomsten. In ouderwerkplan worden doelstellingen geformuleerd om ouderbetrokkenheid te vergroten. Weinig inbreng van ouders voor of tijdens ouderbijeenkomsten. Weinig themaoverstijgende bijeenkomsten (vooral gericht op de thema s en activiteiten). Ontbreken van informatie over wat er van ouders verwacht wordt. Ontbreken van intakeformulier.

4 5. OUDERS STEMMEN IN MET DE AFSPRAKEN DIE GELDEN IN DE VVE GROEP (GROEP NUL). OUDERS NEMEN NAAR VERMOGEN DEEL AAN DE OUDER-KIND ACTIVITEITEN EN AAN DE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDERS OVER EDUCATIEVE EN OPVOEDKUNDIGE ZAKEN, TAALONTWIKKELING EN SCHOOLSE AANGELEGENHEDEN. HET VERGROTEN VAN HUN EIGEN KENNIS EN VAARDIGHEDEN VINDEN ZIJ HIERVOOR BELANGRIJK. ZIJ PASSEN HET AANGEBODENE THUIS TOE. Ouders ondertekenen de afspraken naar aanleiding van het intakegesprek met de directeur. Ouders zijn aanwezig bij de 1-op-1 gesprekken tussen pedagogisch medewerker en ouders. Duidelijke informatie over hoe de ouder-kind activiteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de informatiebijeenkomsten. In het Bronnenboek ouderbetrokkenheid bevinden zich veel ideeën om de ouderbetrokkenheid te vergroten op verschillende niveaus (zowel formeel als informeel): betrokkenheid bij het kind betrokkenheid bij de groep betrokkenheid bij de instelling Ontbreken van informatie over wat er van ouders verwacht wordt. Ouder-kind activiteiten en ouderbijeenkomsten zijn vrijblijvend (worden op papier meegegeven). Ontbreken van jaarplanning van ouderbijeenkomsten bij de start van het schooljaar (wordt wel als tip beschreven in het Bronnenboek). 6. GESPREKKEN TUSSEN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS EN OUDERS WORDEN VANUIT GELIJKWAARDIGHEID GEVOERD. IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN ACTIEVE INBRENG. DE PLAATSEN WAAR GESPREKKEN WORDEN GEVOERD ZIJN VOOR IEDEREEN COMFORTABEL EN GELIJKWAARDIG. Vereist: Een bezoek aan huis bij de start van de peuter in groep nul. Ouders worden gezien als partners in de ontwikkeling. Twee maal per jaar vinden oudergesprekken plaats, daarnaast is er veel aandacht voor informele oudercontacten. De concrete invulling van het partnerschap ontbreekt Bezoek aan huis is niet opgenomen.

5 7. AFSPRAKEN EN DAGRITME VAN WERKEN OP DE GROEP WORDEN ACTIEF EN HELDER VERTELD AAN OUDERS. OUDERS KRIJGEN DIRECT VANAF DE START VAN HUN PEUTER IN GROEP NUL INFORMATIE OVER DE GANG VAN ZAKEN IN GROEP NUL. Vereist: Afspraken en dagritme zijn zichtbaar in het lokaal. Eerste ouderbijeenkomst is een informatiebijeenkomst over het programma Puk en Ko. Dagritme wordt aangeduid door dagritmekaarten. Informatie beschikbaar over hoe ouders betrokken kunnen worden bij breng en haal momenten of het dagritme. Tijdens een thema vindt de activiteit Gast in de klas plaats, een activiteit waar ook ouders bij betrokken kunnen worden. Afsluitingen van thema s lenen zich goed voor het uitnodigen van ouders. Ontbreken van informatie (bijeenkomst) voor ouders over het hele educatief programma. Ontbreken van doelstellingen voor pedagogisch medewerkers om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ontbreken van richtlijnen voor individueel intakegesprek.

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN Locatie(s) : Brinnr. :17OE Plaats :7322BN Apeldoorn Onderzoeksnummer :15263 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF Locatie : Plaats : Zeist Onderzoeksnummer : 15985 Registratienummer : 3270156

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI Locatie peuterspeelzaal basisschool Op Brinnr. 20TD Plaats

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten Opleidingsbrochure Academie kss groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten inleiding 6 WELKOM BIJ De Academie KSS! 6 Direct aanmelden? 7 inhoudsopgave A. ARBOschOLINGEN 8 BHV en EHBO bij kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY INHOUD: 1. BEREIKBAARHEID 2. GROEPSOMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW 3. DAGINDELING 4. VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 5. EIGEN SPULLEN VAN DE KINDEREN

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces

Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Over de invloed van ouders op het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen 51 Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie