1 receptuur met 4 ingrediënten voor de manager die meer rendement wil halen uit het talent en de kennis van zijn medewerkers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 receptuur met 4 ingrediënten voor de manager die meer rendement wil halen uit het talent en de kennis van zijn medewerkers."

Transcriptie

1 1 receptuur met 4 ingrediënten voor de manager die meer rendement wil halen uit het talent en de kennis van zijn medewerkers. Waarom jouw medewerkers meer betrokkenheid en passie tonen voor hun sportvereniging dan voor jouw organisatie. De kwaliteit van een product of dienst wordt al jaren niet meer als een meerwaarde ervaren maar als een voorwaarde. De uitdaging waar organisaties nu voor staan is om continu meerwaarde te blijven bieden in een zeer dynamische omgeving waar de behoefte en waardering door stakeholders continu verandert. De kunst is om als organisatie in een heel vroeg stadium marktontwikkelingen te signaleren. Nog beter is het om tot de groep winnende organisaties te behoren die in staat is om nieuwe markttrends te creëren. In dit tijdperk van hyperconcurrentie en mega technologie is de uitdaging om continu meerwaarde te leveren complexer, duurder en moeilijker geworden. Deze uitdaging is niet meer op te lossen met traditionele top down structuren, waar een kleine groep mensen de functie heeft kansen te signaleren, oplossingen te ontwikkelen en de massa aan te sturen. Organisaties zijn genoodzaakt om in onze kenniseconomie de latente kennis van alle medewerkers volledig te benutten. Om deze latente kennis van medewerkers te kunnen benutten, hebben medewerkers een inspirerende en uitdagende omgeving nodig. Dit omdat Uiteindelijk zal een dergelijke omgeving leiden tot een bron van duurzaam concurrentievoordeel.) Ik durf te beweren dat we het in Nederland unaniem met boven genoemde bewering eens zijn. In de praktijk merk ik dat, ondanks alle goede bedoelingen en kennis, er weinig fundamentele gedragsverandering te constateren is binnen organisaties. Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, zullen we ook altijd krijgen wat we altijd hebben gekregen (Einstein). Waarom is het zo moeilijk om ons gedrag te veranderen en te doen wat nodig is om organisaties om te bouwen naar sterke, innovatieve en flexibele organisaties? Wij zijn toch in staat om onze respons te kiezen wanneer we geprikkeld worden? Of toch niet? Als ik de krantenkoppen mag geloven hebben wij genoeg prikkels die ons tot fundamentele veranderingen moeten aanzetten: In 2038 is een kwart van de 17 miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder, engagement leidt tot winst, in 2020 moet EU 20% CO2 reduceren, werknemer mist schouderklopje, Made in China wordt steeds vaker Made by China, maatschappelijk verantwoord ondernemen is nieuwe standaard enz, enz, enz.. Prikkels te over, maar kennelijk ervaren wij niet voldoende pijn om te veranderen. Geen besef van de noodzaak, geen verandering. Blijkbaar zijn we momenteel te succesvol; Never change a winning horse. Waar komt dit succesgevoel vandaan? Na de tweede wereldoorlog hebben we met pieken en dalen een gigantische welvaart gecreëerd. Na de tweede wereldoorlog was er een grote noodzaak aan producten en diensten die onze behoeften in de onderste twee lagen van de piramide van Maslow moest bevredigen. De noodzaak om te overleven was door de ravage, nagelaten door de oorlog, overal merkbaar. Met de industriële revolutie, die op het fundament werd gebouwd van de engineering approach van Taylor, hebben we snel en efficiënt kunnen voorzien in onze basisbehoeften. Dit succes dat we tot nu toe ervaren heeft echter ook een keerzijde: onze welvaart stijgt maar ons welzijn daalt. We plegen hiermee roofbouw op onze mensen, grondstoffen en leefomgeving. De vraag is Hoe breng je een organisatie in een welvaartsstaat in beweging die kennelijk geen directe bedreiging van haar huidige status ervaart? Waarom blijven wij op de oude voet door gaan? De basis voor een oplossing zit in een nadere analyse van de huidige oproep tot verandering. Ik licht dit nader toe: 1. De dreigende signalen die momenteel worden uitgestuurd, appelleren aan ons overlevingsinstinct. We hebben nog steeds een oer-brain dat gericht is op overleven en reageren op acuut gevaar. Een gevolg hiervan is dat, genieten /voedsel verzamelen op korte termijn ons handelen domineert want ons brain denkt wat we morgen met schaarste te kampen zullen hebben. Appelleren aan angst voor een minder luxe bestaan, als we straks door China worden ingehaald of als onze grondstoffen op zijn, is te ver van ons bed. Appelleren aan deze angsten heeft geen zin tenzij we een handje worden geholpen door een gigantische natuurramp of een derde wereldoorlog.

2 Angstsignalen zijn kansloos tegenover de miljarden belevingseconomie waar we 36 miljoen euro betalen voor één voetbalspeler. 2. De oproep om in actie te komen hebben voornamelijk een auditief en visueel karakter. Deze signalen moeten concurreren met een welvaartsbeleving. We rijden in onze dure auto naar onze luxe huizen, kopen ons eten in overvolle supermarkten waar we hoogstens een luxeprobleem ervaren door het enorme aanbod. Dat wat we horen en zien, staat haaks op onze beleving. Je kunt zeggen dat we in een omgeving wonen waardoor we resistent zijn voor traditionele angstprikkels die gericht zijn op het verliezen van zekerheden met betrekking tot onze basisbehoeften. Wat voor prikkels hebben we dan nodig? Visie en inspiratie Een future proof organisatie moet authentiek zijn en in haar kern, een weerspiegeling zijn van haar producten, diensten en de samenleving. In deze organisatie is er een open relatie tussen werknemer en werkgever en er heerst een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever stimuleert creatief leiderschap en heeft het vermogen om haar werknemers te inspireren. De organisatie biedt zingeving en stimuleert haar medewerkers hun passie te ontwikkelen. De organisatie geeft waardering en persoonlijke aandacht. Net zoals kwaliteit zal in deze organisatie arbeidsvoorwaarden geen meerwaarde zijn maar een voorwaarde. In deze organisatie is arbeidsvreugde de voedingsbodem van creativiteit en de basis voor innovatie. Deze organisatie presteren beter en worden ook beter gewaardeerd door haar stakeholders. In een moderne organisatie komen medewerkers tot bloei. In een future proof organisatie is veranderen onderdeel van het dagelijks werk. Ik noem een dergelijke organisatie de moderne organisatie. Een moderne streeft niet naar adaptatie maar bepaald de mode!. Het excitement die we als consument ervaren, zie ik zelden terug in de wijze waarop organisaties momenteel hun personeel aansturen. Deze stelling wil ik onderbouwen met twee voorbeelden: (mass) Customization is een trend waarbij de consument inspraak heeft in het bepalen hoe zijn eindproduct er uit komt te zien. Jij en ik kunnen overal ons zegje over doen, hoe onze auto s, huizen en kledingstukken er uit komen te zien. Een tweede trend is User generated content, de consument levert informatie aan op basis waarvan bedrijven een eindproduct in elkaar zetten. Momenteel zijn het de kijkers die het verloop, dus de verliezers en winnaars, van alle succesvolle tv programma s bepalen. Bedrijven maken gebruik van de modernste technologieën om interactie met klanten mogelijk te maken. Vergelijk dit zelf met het laatste proces van strategieontwikkeling waarbij u laatst wel of niet betrokken was. Werd het niet bepaald door een kleine groep mensen? Informatie en inspraak zijn belangrijke sleutels voor het vergroten van betrokkenheid en het creëren van excitement. Mijn visie is dat we niet moeten proberen tegen de stroom van deze bovengenoemde belevingseconomie in te zwemmen. We moeten juist leren de belevingseconomie te gebruiken om ons doel, evenwichtige innovaties, te realiseren. De belevingseconomie speelt in op onze behoefte aan plezier/opwinding. Deze moderne behoefte wil ik nader definiëren met het engelse woord excitement, omdat die naar mijn mening beter de lading dekt. Maslow heeft excitement niet expliciet benoemd in zijn behoeftepiramide. De behoefte aan excitement is wel de juiste prikkel om onze future proof organisatie te bouwen. Hoe ziet een future proof organisatie er dan uit? De transitie naar de Moderne organisatie De moderne organisatie moet met haar processen, bedrijfscultuur, diensten en producten een weerspiegeling zijn van onze samenleving. Er is nu echter een fundamentele mismatch tussen de interactie van organisaties met hun werknemers en de interactie met de consument. De moderne consument is immers ook werknemer of werkgever.

3 Creëren en managen van betrokkenheid De sportindustrie is de bron van kennis met betrekking tot het creëren van excitement en het proces vertoont aardig wat overeenkomsten met het bedrijfsleven. Om deze reden kan de sportwereld dienen als inspiratiebron voor architecten van de moderne organisatie. De sportwereld wordt vaak geassocieerd met de emoties die het oproept bij het publiek. Er is naar mijn mening een belangrijkere les te leren van de sportwereld: het creëren en managen van betrokkenheid van sporters en supporters. Het is inspirerend om te zien hoe mensen zich inzetten voor een volkomen irrationele activiteit ten opzichte van onze primaire levensbehoeften. Werkgevers in Nederland zouden jaloers moeten zijn op amateursportverenigingen die met weinig middelen sporters en supporters weten te boeien en aan zich te binden. Ten grondslag aan deze betrokkenheid ligt een proces met als doel het plezier te stimuleren. Cummings & Worley definiëren in Organisation Development & Change 4 sleutelelementen voor het managen en vergroten van betrokkenheid: informatie, macht, kennis/vaardigheden en beloning. Ik geef u een aantal voorbeelden uit de sportwereld hoe deze sleutels worden toegepast. Bij twijfel over het nut van deze regels kunt u zich afvragen wat het effect op de sportbeleving zou zijn als men niet strikt deze regels en normen zou hanteren: Informatie: De spelregels zijn voor het begin van ieder seizoen voor iedereen bekend. De concurrenten zijn met naam en toenaam bij iedereen bekend. De communicatie met de supporters en sporters is wat betreft de resultaten volkomen transparant. Iedereen weet tenslotte wanneer er gewonnen of verloren wordt. Bevoegdheden: Iedereen kent zijn rol met bevoegdheden en targets. De mensen op het veld moeten zelf beslissingen nemen. Sturen is voornamelijk vooraf en achteraf mogelijk. Achteraf is er nooit een discussie over normen. Niemand zou een sporter serieus nemen die verliest maar wel een medaille eist omdat hij wel aan kop lag ergens tijdens de wedstrijd. Macht en aanzien worden bepaald door objectieve prestaties. Het is voor sporters en supporters waarneembaar wat ieder zijn of haar bijdrage is aan het geheel. Kennis en vaardigheden: Coaches staan altijd naast het veld en spelen nooit mee. Er wordt ruimschoots getraind en geoefend. Er wordt gekozen voor the best man /woman for the job ongeacht achtergrond of etniciteit. Sporters krijgen de ruimte en het vertrouwen om fouten te maken en te leren. Beloning: Beloningen voor het team en de individuele sporters zijn transparant. Kampioenschappen worden uitgebreid gevierd. Er zijn regelmatig kleine successen die gevierd en beloond worden. Winnaars worden bejubeld. 1 receptuur voor het inrichten van een moderne organisatie Het proactief managen van de 4 eerder genoemde ingrediënten/sleutels tot organisatie betrokkenheid en meer exicitement kan in professionele organisaties geïntroduceerd worden middels het toepassen van kennisparticipatie Bij kennisparticipatie wordt een organisatie op dusdanige wijze ingericht dat medewerkers gestructureerd (met betrekking tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en continu actief kunnen deelnemen aan de groei/ verbetercyclus van de organisatie, zie bijlage 1. Het proces van kennisparticipatie heeft als doel sneller en effectiever nieuwe kennis te ontwikkelen om nieuwe producten en diensten te maken die beter aansluiten bij de behoefte van belanghebbenden. De drijvende kracht achter dit proces is een open cultuur van vertrouwen, constructieve sociale interactie en betrokkenheid: Mensen hebben de drive om inzichten/kennis met collega s te delen en zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Mc Kinsey spreekt in verschillende rapporten (onder andere How companies are benefitting from web 2.0 )hun verwachtingen uit dat organisaties de komende decennia hun arbeidproductiviteit met 40% procent kunnen verhogen door de sociale interactie tussen medewerkers te verbeteren. Het fine tunen van primaire processen met ICT systemen heeft zijn tax namelijk bereikt. Kennisparticipatie is een dynamisch proces van verwachtingsmanagement, proactief inspelen op behoefte, talent en kennis van de medewerkers. Een onjuiste veronderstelling met betrekking tot kennisparticipatie is dat het de organisatie extra tijd en energie kost. Wanneer men kijkt naar het totale traject is de totale investering lager en doorlooptijd korter omdat men minder weerstand in de organisatie ondervindt Zie bijlage 2, voor een nadere toelichting van het begrip kennisparticipatie. Hoe gaat u nu te werk met deze 4 ingrediënten om uw visie en uw strategie effectiever en efficiënter te realiseren?

4 Begin niet met een grootscheeps veranderplan. Creëer (praat, schrijf, verbeeld, maak) een miniatuur/survival versie van uw moderne organisatie. Begin er morgen aan. Maak uw omgeving deelgenoot van uw visie, dit is effectiever dan tien zeepkisttoespraken. Creëer ruimte ook bij de directie waar u en uw visiegenoten kunnen trainen en voor kleine successen kunnen zorgen. Als manager bent u één van de belangrijkste architecten van de moderne organisatie. Mocht uw visie op een moderne organisatie wellicht te vooruitstrevend zijn voor uw directe omgeving, weet eerst hun vertrouwen te verdienen. Maak hen deelgenoot van uw visie. Zorg voor kleine successen en creëer op deze manier stap voor stap uw moderne organisatie waar uw medewerkers geboeid en geprikkeld worden om zich te blijven ontwikkelen en creatief te zijn. Het doen Het antwoord en de visie op een future proof organisatie zit niet in het bezoeken van meer congressen en seminars. Het antwoord zit in het feit of u genoeg pijn ervaart en het lef hebt om een nieuw spel te spelen met meer excitement. U staat voor de uitdaging uw organisatie om te bouwen tot een organisatie die in staat is zich sneller en met minder energie aan te passen aan haar omgeving. De vraag is of u een groei mindset heeft om (kleine) kansen te zien, lef hebt om uit uw comfortzone te stappen en het vertrouwen van uw omgeving weet te winnen om de kansen te kunnen grijpen. Wees er op bedacht dat er een verschuiving plaatsvindt in de instrumenten die u momenteel hanteert. Rationele instrumenten maken plaats voor relationele instrumenten. Geef oprechte aandacht aan en wees de katalysator voor uw mensen. Verbind hun passie met de organisatiedoelstellingen en haal het onbenutte talent in uw organisatie naar boven. De dame of heer die wellicht al jaren wordt gezien als een grijze muis kan in zijn/haar privé tijd een creatieve amateur-fotograaf zijn of voorzitter van de plaatselijke basketbalvereniging. In de nabije toekomst zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden geen meerwaarde meer maar een voorwaarde. Colofon: Dit is een essay van Ing. Steven de Lira Steven is specialist in het proces van kennisparticipatie en betrokkenheid management. De ervaring en kennis die Steven de afgelopen 10 jaar heeft opgebouwd met cultuurveranderingstrajecten, procesinrichting, bedrijfscommunicatie en organisatie psychologie, gebruikt hij nu om organisatie ontwikkelingstrajecten te versnellen en effectiever te maken. Steven streeft in zijn aanpak naar evenwichtigheid waarbij er een balans is tussen ratio en emotie. Kaders scheppen om duidelijkheid en veiligheid te creëren, ruimte bieden om te participeren en de emotie aanspreken om mensen in beweging te krijgen. Veranderen is onderdeel van ons dagelijks werk geworden. Steven is op 27 november 1973 op Curaçao geboren. Hij heeft een hele sportieve en onbezorgde jeugd gehad. In 1994 is Steven na het behalen van zijn HAVO diploma, technische bedrijfskunde in Nederland komen studeren aan de Hogeschool van Utrecht. Na zijn studie heeft Steven als projectmanager gewerkt bij Alcatel Telecom in Rijswijk. Hierna is Steven bedrijfsmanager en lid van het MT bij Patijnenburg (sociale werkplaats) in Naaldwijk geweest. Een groter cultuurverschil tussen bedrijven bestaat bijna niet. Zo groot zijn ook de verschillen in cultuur tussen Nederland en Curaçao, rationeel gedreven versus, emotie gedreven cultuur. Het vergt een nieuwe manier van denken en implementeren, om de betrokkenheid van mensen tot een groep, gemeenschap of organisatie te vergroten. Betrokkenheid krijg je volgens Steven door mensen met de juiste mix van emotionele en rationele prikkels te stimuleren. Frappant vindt hij het dat, waar we met technologische innovatie elke dag de grens opzoeken, we maar al te vaak bij pogingen tot sociale innovatie horen doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. mobiel :

5 Bijlage 1: Kennisparticipatie is het proces van systematische en binnen duidelijke kaders m.b.t. verantwoordelijkheden en bevoegdheden medewerkers die in de binnenste cyclus actief zijn een rol te geven in de buitenste groeicyclus. Bijlage 2: Ter verduidelijking van het begrip kennisparticipatie hierbij een korte vergelijking met een meer bekende term kennismanagement'. Aspect Kennismanagement Kennisparticipatie Doel Efficiënte en snelle toegang tot bestaande expliciete kennis Ontwikkelingen van nieuwe kennis m.b.t. innovatie voor nieuwe markten, producten, diensten en processen Stuwende kracht ICT: maakt opslag en distributie makkelijker Sociale interactie en betrokkenheid: Mensen hebben een drive om inzichten/kennis met collega s te delen en zo in gezamenlijkheid tot nieuwe inzichten te komen Sturing op Inhoud Vertrouwen Soort kennis Expliciet, vastgelegd Tactisch, ook niet vastgelegde. Latent aanwezig bij mensen Remmende factor Samenstelling groep Uitingsvorm Bezien van uit het management Analogie met thuis koken Weerstand bij medewerkers door extra handelingen om kennis vast te leggen Homogene groep, expliciete kennis over een specifiek onderwerp Documenten, processen en organisatiestructuur Rationeel beter te managen Recepten digitaliseren en centraal bewaren zodat iedereen snel bij kan Geen open cultuur, beperkt vertrouwen Heterogene groep, diversiteit stimuleert nieuwe inzichten Van verhalen en beelden naar concrete concepten Niet rationeel, moeilijker te managen Open sfeer thuis waarin familieleden durven feedback en input te geven over jou kookkunsten

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Vacature Project manager

Vacature Project manager C W Vacature Project manager Loop jij warm voor projectmanagement en innovatie? January 2017 Loop jij warm voor Projectmanagement en Innovatie? Wil jij jezelf ontwikkelen binnen een jonge Fintech organisatie

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie Passie Het is een mooie symboliek, maar ik ben het niet helemaal mee eens, want passie is juist werken. Werken om iets te bereiken, om iets te realiseren, om iets te creëren of om iets over te brengen.

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Het Gouden Boekje. van de Almeerse Scholen Groep. Almeerse Scholen Groep

Het Gouden Boekje. van de Almeerse Scholen Groep. Almeerse Scholen Groep Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep Almeerse Scholen Groep g o u d e n b o e k j e s e r i e Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep Wij geloven dat de eerste achttien jaar van een

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Perpetuum Leiderschapsdialoog: wat betekent het lager leggen van leiderschap voor een organisatie en haar manier van handelen. Een onderwerp dat

Nadere informatie

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 1 NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? 18 april 2013 Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 2 Introductie Leon Harinck 1. Gestart in accountancy (Big 4) 2. Management

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Recept 8: Wat is het belang van leiderschap? Een recept voor het leiden van diepgaande verandering

Recept 8: Wat is het belang van leiderschap? Een recept voor het leiden van diepgaande verandering Recept 8: Wat is het belang van leiderschap? Een recept voor het leiden van diepgaande verandering Het gerecht Het resultaat: leiders die inzicht hebben in wat nodig is om een diepgaande verandering te

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

De Nieuwe Realiteit & Anders Organiseren

De Nieuwe Realiteit & Anders Organiseren In deze workshop De Nieuwe Realiteit & Anders Organiseren Hendrik Jan Bot & Max van Liemt bekijken wij een aantal relevante nieuwe spelregels en speelvelden en andere manieren van organiseren én ontdek

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

De gieren waren op mysterieuze wijze van aaseters in roofdieren veranderd. Niemand wist waarom. Deze afschuwelijke, enge, levensgevaarlijke beesten

De gieren waren op mysterieuze wijze van aaseters in roofdieren veranderd. Niemand wist waarom. Deze afschuwelijke, enge, levensgevaarlijke beesten De gieren waren op mysterieuze wijze van aaseters in roofdieren veranderd. Niemand wist waarom. Deze afschuwelijke, enge, levensgevaarlijke beesten waren waarschijnlijk de genadeklap voor Marks kolonie.

Nadere informatie

Kies voor geluk. met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen. Raymond Gruijs

Kies voor geluk. met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen. Raymond Gruijs Kies voor geluk met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen Raymond Gruijs Wat is succes & geluk? Geluk is dat wat jou blij maakt. Succes is je doel hebben bereikt. In geld, creativiteit, liefde,

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Praktijkcase organisatieontwikkeling Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt.

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Generatie- Management

Generatie- Management Generatie- Management Vier generaties op de werkvloer. Werkt dat? Inleiding Kenmerken verschillende generaties / eigen invulling Veranderingen in samenwerken Werken in de toekomst Professional 3.0 Afsluiting

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

Realiseren van strategie met impact. BeBright aanpak voor strategie ontwikkeling. Oktober 2015

Realiseren van strategie met impact. BeBright aanpak voor strategie ontwikkeling. Oktober 2015 Realiseren van strategie met impact BeBright aanpak voor strategie ontwikkeling Oktober 2015 Een strategie is alleen succesvol wanneer deze leidt tot verandering en innovaee If the rate of change on the

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Spelenderwijs LEAN Startup leren!

Spelenderwijs LEAN Startup leren! Spelenderwijs LEAN Startup leren! 28 mei Breda Playing Lean - leer en oefen de principes van LEAN Startup in 90 min.! Playing LEAN is een bordspel dat is geïnspireerd op de bestseller 'The Lean Startup

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans?

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Annemarie Koopman en Betty Ambaum Wat roept zelforganisering op? Bedreiging of carrièrekans voor wie? Jan Valkenborgh Bestuurder Daelzicht Nederland

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Terug naar AF? is het logische vervolg op Persoonlijke

Terug naar AF? is het logische vervolg op Persoonlijke Proloog Terug naar AF? is het logische vervolg op Persoonlijke kracht als sleutel tot succes en Grensverleggend leiderschap. Nadat ik eerder schreef over de essentie van veranderen, het veranderen van

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Imo Stimuleringsprogramma Voor Profit- en non-profitorganisaties

Imo Stimuleringsprogramma Voor Profit- en non-profitorganisaties Imo Stimuleringsprogramma Voor Profit- en non-profitorganisaties Imo-Nederland 1 Ondernemen/besturen is emotie, lef en Anders denken, afrekenen met het vanzelfsprekende Het Stimuleringsprogramma van Imo

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Kennis. Behoefte. Carrièrebeurs 2012

Kennis. Behoefte. Carrièrebeurs 2012 Carrièrebeurs 2012 Excuses voor Provocatie Anarchisme Chargeren Cynisme Zwart/Wit Doelstelling Jullie. Bewuster maken Slimmer maken Aanzetten tot actie Een kadootje geven Eric van Paridon (51 jaar) Vader

Nadere informatie

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren Wat is creëren? Wij zijn allemaal creatief. Niet dat we per sé goed kunnen kleien of schilderen, maar zijn als mensen creatieve wezens. We creëren continu. We

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

De Nieuwe Professional komt eraan!

De Nieuwe Professional komt eraan! De Nieuwe Professional komt eraan! Impact van een maatschappelijke trend op innovatie Mr Hylke Oldenboom Webber Vitae Juni 2007 Amsterdam overheid Arnhem Sales Banken/Verz. MOS F&ICT ICT Acc./Fisc. Eindhoven

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Talentgerichte benadering

Talentgerichte benadering Talentgerichte benadering 4. Strengths-based development (*) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Dit was de

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw Innovatief doen Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw In een omgeving die voortdurend verandert, hangt het

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

BEWUST ONDERNEMEN, EEN SAMENSPEL VAN ZES KRACHTEN PROF. DR. MARC BUELENS

BEWUST ONDERNEMEN, EEN SAMENSPEL VAN ZES KRACHTEN PROF. DR. MARC BUELENS BEWUST ONDERNEMEN, EEN SAMENSPEL VAN ZES KRACHTEN PROF. DR. MARC BUELENS BEWUST ONDERNEMEN (NAAR F. SCOTT FITZGERALD) Beschikken over het vermogen om tegelijkertijd twee tegenovergestelde ideeën te koesteren

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

IKT Bijeenkomst 6 juni 2017

IKT Bijeenkomst 6 juni 2017 IKT Bijeenkomst 6 juni 2017 Sociaal innoveren bij Talentgroep Twente en Flexxolutions Martin Nieuwmeijer Regina Nieuwmeijer Agenda bijeenkomst Sociaal innoveren 3 vragen Wat is sociaal innoveren? Hoe pakt

Nadere informatie