Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek"

Transcriptie

1 vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek

2 Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener is er verantwoordelijk voor dat tijdelijke werknemers zich betrokken voelen bij hun werk. Inleners die respect tonen en helder zijn in hun verwachtingen, hebben wat dat betreft al een wereld gewonnen. Dat blijkt uit dit onderzoek van Manpower naar de betrokkenheid van flexmedewerkers. Inleners die voor betrokkenheid van tijdelijke werknemers moeten zorgen: is dat wel logisch? Flexmedewerkers hebben immers geen contract met de inlener en vaak is hun aanwezigheid van korte duur. Hoe zorg je dan voor binding? En welk belang heb je daar eigenlijk bij? Wie zo denkt, ontneemt zichzelf een belangrijke kans om de organisatie effectiever te laten functioneren. Immers, onderzoek wijst uit dat betrokken medewerkers beter functioneren: ze werken beter en sneller dan medewerkers die zich minder betrokken voelen bij hun werk. Bovendien is de korte contractduur geen goede reden om weinig aandacht te besteden aan de betrokkenheid. Andere aspecten zijn namelijk minstens zo belangrijk voor de binding van werknemers. Denk aan de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden. Dé uitzendkracht bestaat niet Er is nog een reden om die korte contractduur niet als een obstakel te zien bij het vergroten van de betrokkenheid van flexmedewerkers. Die korte contractduur wordt in veel situaties namelijk niet als negatief ervaren. Dé uitzendkracht bestaat immers niet. Iedere uitzendkracht heeft z n eigen beweegreden om op flexibele basis te willen werken. Lang niet allemaal zijn ze overgeleverd aan de lean and mean-gedachte van bedrijven en dus veroordeeld tot flexarbeid. Er zijn er velen die graag op wisselende tijden werken en op wisselende plaatsen. Die ervaring willen opdoen in een andere omgeving, in een andere functie. Of een tijdelijk gat willen vullen dat is ontstaan tussen de ene baan en de andere. Voor flexmedewerkers met dit soort motieven is de korte contractduur absoluut geen belemmering om zich verbonden te voelen met hun werkomgeving. Integendeel: ze willen eruit halen wat erin zit. En zijn op hun beurt dus ook bereid om alles te geven. Flexmedewerkers zijn geen tweederangs burgers Het onderzoek van Manpower toont aan dat flexmedewerkers zich na verloop van tijd meer verbonden voelen met de inlenende organisatie dan met het uitzendbureau. Dat ligt voor de hand: je bindt je aan je fysieke omgeving, aan je collega s, aan je werkplek en aan je leidinggevende. En niet per se aan degene die een arbeidsrechtelijke lat-relatie met je onderhoudt. Veel managers echter redeneren precies omgekeerd: ze blijven flexkrachten zien als werknemers van het uitzendbureau. Formeel gezien hebben ze natuurlijk gelijk. Maar wie zo denkt, stapt gemakkelijk in de valkuil die ik wil omschrijven als: personeelsbeleid is alleen voor eigen volk. Ingeleende krachten moet je niet sec zien als tijdelijke menselijke reserves waar je op elk moment afscheid van kunt nemen. Maar als medewerkers die kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie, die door hun frisse blik vaak oog hebben voor innovatie en veel kennis en ervaring kunnen inbrengen. De kans dat ze dat doen is echter niet zo groot als de inlener hen beschouwt als tweederangs burgers. Alles draait om rechtvaardigheid En zo komen we vanzelf bij de kernvraag: wat kan de inlener allemaal doen om de betrokkenheid (en daarmee de prestaties) van flexmedewerkers te verhogen? Het Manpower-onderzoek noemt twaalf factoren die de betrokkenheid bepalen. Opvallend: het bieden van een vast contract staat op de laatste plaats. Alle andere factoren hebben zonder uitzondering te maken met rechtvaardigheid. Flexkrachten willen dezelfde materiële en immateriële beloning als vaste medewerkers. Zeker zo belangrijk is de interpersoonlijke rechtvaardigheid : niet de abstracte plannenmakerij telt, maar de rechtvaardigheid op de werkvloer. Een gewetensvraag: behandelen uw managers flexkrachten in de praktijk inderdaad op dezelfde manier als hun eigen mensen? Want de manier waarop flexmedewerkers hun behandeling ervaren bepaalt uiteindelijk hun betrokkenheid. En dus ook de mate waarin zij in uw organisatie willen investeren. Zo bezien gaat dit onderzoek niet alleen om de betrokkenheid van werknemers bij de inlenende organisatie, maar ook over het omgekeerde: de betrokkenheid van de inlener bij zijn flexmedewerkers. dr. Nicole Torka Oktober 2006 Dr. Nicole Torka (Ludwigsburg, 1971) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit. Zij is sinds 1998 werkzaam bij de vakgroep Human Resource Management, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie van de Universiteit Twente. In 2003 promoveerde zij op het proefschrift Flexibel maar toch betrokken. Haar promotieonderzoek wijst uit dat niet zozeer het contract de betrokkenheid van flexmedewerkers bepaalt, maar de manier waarop er met hen wordt omgegaan. Voor haar onderzoek kreeg ze de onderscheiding beste proefschrift van 2003, van de Netherlands Organisation for Research in Business Economics and Management (NOBEM). 2

3 Inhoud Samenvatting 4 Samenstelling van het totale personeelsbestand 5 Invloed van de inlener op de productiviteit van tijdelijke werknemers 8 Drijfveren voor prestaties van het totale personeelsbestand 11 Advies voor personeelsmanagers 16 Conclusie 19 3

4 Samenvatting De afgelopen jaren heeft de arbeidsmarkt een rappe ontwikkeling doorgemaakt. Werkgevers hebben hun strategieën voor talentbeheer aangepast om in te spelen op de veranderende behoeften binnen hun branche. In het laatste decennium is de trend om functies uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven steeds sterker geworden. Tegenwoordig is dit een gebruikelijke afweging wanneer bedrijven op zoek zijn naar meer efficiency in hun organisaties. Daarnaast is de inzet van medewerkers op contractbasis op het terrein van IT en techniek een gebruikelijke manier geworden om pieken in het werkaanbod op te vangen. De inzet van lageropgeleide flexmedewerkers voor administratieve en industriële functies blijft een betrouwbare oplossing voor het vinden van hoogwaardig extra personeel, hetzij op korte termijn ter vervanging van afwezige vaste werknemers of om periodieke pieken in het werkaanbod op te vangen. Ook het inzetten van adviseurs blijft een populaire manier om specifieke expertise te verkrijgen voor uitdagende projecten die niet door interne afdelingen kunnen worden afgehandeld. Al deze groepen flexmedewerkers, medewerkers op contractbasis, uitbestede werknemers en adviseurs vertegenwoordigen het externe personeelsbestand dat werkgevers inhuren ter aanvulling van hun personeel in vaste dienst. Manpower gebruikt de term totale personeelsbestand voor de combinatie van medewerkers in vaste dienst en medewerkers op projectbasis die werkgevers tegenwoordig op verschillende wijze inzetten om hun zakelijke activiteiten te verrichten. Momenteel maken tijdelijke medewerkers bij de meeste organisaties al circa 20% van het totale personeelsbestand uit en naar verwachting zal dit percentage de komende jaren verder stijgen. Volgens Manpower zit de uitdaging in het feit dat de meeste bedrijven tijdelijk personeel niet beschouwen als een uitbreiding van hun eigen personeelsbestand maar voornamelijk als werknemers van uitzendorganisaties. Dit Witboek trekt deze opvatting in twijfel en toont aan dat zowel werkgevers van tijdelijke medewerkers als hun klanten de inlenende bedrijven waar de tijdelijke medewerkers hun werk doen een belangrijke rol spelen bij de betrokkenheid en productiviteit van deze medewerkers. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, bestaat er volgens het arbeidsrecht een bepaalde afstand bestaan tussen de inlener en de tijdelijke medewerkers. Maar er zijn voldoende redenen te bedenken om deze afstand te verkleinen. Waarom is dit van belang? Gezien de trend in het bedrijfsleven naar steeds meer efficiency en steeds betere prestaties is mogelijke verbetering daarvan bij 20% van het totale personeelsbestand niet te verwaarlozen. Ten tweede blijft het bestand van talentvolle werknemers slinken als gevolg van demografische veranderingen en globalisering. Met als gevolg dat werkgevers niet alleen strijd zullen moeten leveren om medewerkers in vaste dienst te werven maar in toenemende mate ook moeite zullen moeten doen voor het vinden van tijdelijk personeel. Adviseurs en contractmedewerkers in veeleisende functies hebben het gevoel dat ze het heft in handen hebben bij de keus voor welke klant ze willen werken. Daarbij mijden ze werkgevers die onvoldoende mogelijkheden bieden om hoogwaardige ervaring op te doen. In plaats daarvan kiezen ze voor bedrijven met uitdagende opdrachten, waarbij ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zelfs wanneer dit betekent dat ze minder gaan verdienen. Het tekort aan talent wordt nijpender en treedt in steeds meer segmenten op de arbeidsmarkt op. Werkgevers die voorbijgaan aan de noodzaak om te zorgen voor betrokkenheid van tijdelijk personeel zullen steeds meer moeite hebben om deze medewerkers te werven. En dat zal direct effect hebben op hun vermogen om de talentvolle werknemers te koesteren die ze nodig hebben voor een effectieve bedrijfsvoering. Zowel werkgevers van tijdelijk personeel als inleners moeten aandacht besteden aan de noodzaak om het totale personeelsbestand te optimaliseren en betrokken te houden. Een eerste vereiste daarvoor is dat alle personeelsleden in vaste en tijdelijke dienst worden beschouwd als een en hetzelfde team, dat werkt aan dezelfde gemeenschappelijke doelen. Alle leden van het personeelsbestand respecteren en ondersteunen elkaar. Bovendien kunnen wijzigingen in bedrijfsstrategie en arbeidsrecht noodzakelijk zijn om een aantal bestaande hindernissen met betrekking tot de productiviteit en de betrokkenheid op te heffen. 4

5 Samenstelling van het totale personeelsbestand De wereld van werk heeft de laatste tien jaar een ongekende ontwikkeling doorgemaakt, vooral als gevolg van de snelle technologische vooruitgang en de globalisering. Werkgevers over de hele wereld ondervinden de sterkere concurrentie aan den lijve en zien de noodzaak in om alerter en flexibeler te worden om zich aan deze snelle ontwikkelingen te kunnen aanpassen. Vandaar dat ze in hun strategieën meer het accent zijn gaan leggen op het beheer van talent. Dit heeft geleid tot een sterke groei in het aantal tijdelijke werknemers over de hele wereld en deze groei blijft versnellen. Er bestaat geen gemeenschappelijke definitie van tijdelijk personeel. Dit komt onder andere door de snelheid waarmee veranderingen in dit segment van de arbeidsmarkt optreden. In het kader van dit Witboek hanteert Manpower als definitie voor tijdelijk personeel: alle medewerkers die hun vaardigheden in dienst stellen van klanten of inleners maar niet tot het vaste personeel van deze organisaties behoren. Dit tijdelijke personeel bestaat uit de categorieën flexmedewerkers, medewerkers op contractbasis, uitbestede medewerkers en adviseurs. Al deze categorieën gaan op synergetische wijze te werk en zorgen zo voor de people power die aan de basis ligt van het succes van de branche. Hoewel er geen officiële gegevens zijn over de totale omvang van het aantal tijdelijke medewerkers, gaat het volgens schattingen van Manpower om circa 20% van het gemiddelde totale personeelsbestand van een bedrijf. Al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw maken bedrijven gebruik van tijdelijk personeel voor administratieve en technische functies als vervanging van afwezige medewerkers in vaste dienst. Maar de afgelopen decennia is de inzet van tijdelijke krachten op grote schaal enorm gegroeid. Tegenwoordig vinden we productielijnen of servicecentra die volledig worden bemand en geleid door tijdelijk personeel. Zo beschikt de inlener over een betrouwbare arbeidsreserve, die flexibel genoeg is om de pieken en dalen in het werk op een effectievere wijze op te vangen dan wanneer daarvoor vast personeel zou worden ingezet. De inzet van professionele medewerkers op contractbasis ter aanvulling van het team van vaste specialisten nam in de jaren 90 een hoge vlucht. De piek werd bereikt aan het eind van de eeuw, in verband met de millenniumwisseling en de snelle groei van internetbedrijven. Dat zorgde op de arbeidsmarkt voor een run op IT-specialisten. Sindsdien is de inzet van specialisten op contractbasis steeds verder ontwikkeld en uitgebreid. Tegenwoordig wordt er een beroep gedaan op specialisten uit alle beroepsgroepen; van ingenieurs tot laboranten en marktonderzoekers. De adviesbranche doet al decennialang van zich spreken, maar is de laatste tien jaar exponentieel gegroeid. Inleners huren steeds vaker expertise in voor grote projecten en initiatieven die het vaste personeel niet kan uitvoeren. Het gaat dan niet alleen om organisatieadviseurs, maar ook om adviseurs op het gebied van IT, HR, strategie, logistiek en vele andere terreinen. De meest recente ontwikkeling op het gebied van tijdelijk personeel is uitbesteding. Om nog alerter en efficiënter te worden kiezen bedrijven er vaak voor om de functies die niet tot de kernactiviteiten behoren uit te besteden aan andere bedrijven, die dit soort werkzaamheden effectiever kunnen uitvoeren. Uitbesteed werk kan binnen het inlenende bedrijf worden verricht door een team van het bedrijf waaraan het werk is gegund (bijv. taken op het gebied van postkamer, onderhoud, schoonmaak, reparatie kopieerapparatuur of catering) of vanuit de eigen vestiging van dat bedrijf, zoals bij veel IT-bedrijven gebeurt. Een nieuwe vorm van uitbesteding is Recruitment Process Outsourcing, waarbij de inlener een uitzendbureau inzet om personeel te werven. Het kan daarbij gaan om personeel in vaste dienst, in tijdelijke dienst of personeel op contractbasis. 5

6 Hoewel er geen officiële gegevens zijn over de totale omvang van het aantal tijdelijke medewerkers gaat het volgens schattingen van Manpower om circa 20% van het gemiddelde totale personeelsbestand van een bedrijf. Deze schatting is gebaseerd op kennis die Manpower heeft vergaard door het werken met klanten per jaar, maar ook op een uitgebreide evaluatie van gegevens. Die gegevens zijn beschikbaar gesteld door ministeries van werkgelegenheid, brancheverenigingen en verschillende internationale onderzoeken van internationale adviesbureaus. We verwachten dat dit segment van het personeelsbestand de komende jaren zal blijven groeien, onder andere vanwege de toenemende krapte aan talentvolle werknemers. Dat maakt het voor inleners immers steeds moeilijker om het talent te vinden dat ze nodig hebben. In de VS is bij 93% van de bedrijven tijdelijk personeel werkzaam. Bij deze bedrijven is de voornaamste reden om tijdelijk personeel in te zetten de behoefte aan talent en aan een flexibele personeelsbezetting. Van deze bedrijven noemde 73% de behoefte aan gespecialiseerde talenten als tamelijk of zeer belangrijke reden om tijdelijk personeel in te zetten. Bron: American Management Association, Profielen van categorieën bij tijdelijk personeel Er zijn verschillende redenen waarom mensen in tijdelijke dienst werken. Er zijn ook veel verschillen te vinden in de relatie tijdelijk medewerker-werkgever en tijdelijk medewerker-inlener. Deze verschillen tonen aan hoe complex het is om de vier categorieën van tijdelijk personeel betrokken te houden. Tijdelijk personeel Flexmedewerkers Medewerkers op contractbasis* Uitbestede medewerkers Adviseurs Meestal laagopgeleid Meestal hogeropgeleide (academisch), professionele krachten Zowel academisch als nietacademisch opgeleide personen Hoogopgeleide (academische), professionele krachten Werken op locatie bij de klant Werken op locatie bij de klant Werken intern bij de klant of op hun eigen arbeidslocatie Werken intern bij de klant of op hun eigen arbeidslocatie Worden door de klant beschouwd als tijdelijk personeel Worden door de klant beschouwd als tijdelijk personeel Worden door de klant beschouwd als leverancier Worden door de klant beschouwd als leverancier Zowel voor opdrachten van korte als van lange duur Bijv. administratie, productie, callcenter, enz. Voor opdrachten of projecten op korte en lange termijn Bijv. techniek, IT, marketing/ verkoop, wetenschap, management, enz. Meestal voor langdurige opdrachten die deel uitmaken van een contract met de klant voor het uitbesteden van diensten Bijv. onderhoud, catering, reparatie kopieerapparatuur, bedrijfsreizen, personeelszaken Werk is meestal tijdens een vooraf bepaalde periode of voor een afgebakend project Bijv. organisatieadviseurs, accountants, professionals van Jefferson Wells, enz. * NB: de betekenis van de term op contractbasis varieert per land en is gebaseerd op lokaal arbeidsrecht. Zo is in Frankrijk voor het inhuren van een tijdelijke kracht op elk niveau en voor elke termijn een contract vereist. Daar zijn alle flexmedewerkers in feite dus medewerkers op contractbasis. In de meeste landen wordt medewerkers op contractbasis echter alleen gebezigd om de eenvoudige reden dat die aanduiding respectabeler klinkt. 6

7 Flexmedewerkers Flexmedewerkers worden voornamelijk ingezet op administratieve afdelingen, productieafdelingen en andere ondersteunende afdelingen. Zij worden aangenomen om bij te springen tijdens pieken in het werkaanbod óf ter vervanging van afwezige vaste medewerkers. Veel flexmedewerkers kiezen voor deze manier van werken, omdat ze meer flexibiliteit wensen in hun werk dan ze zouden hebben in een vaste baan. In deze categorie gaat het meestal om werkende moeders, gepensioneerden of mensen met een andere bron van inkomsten uit kleine werkzaamheden. Anderen werken als flexmedewerker in de hoop dat de inlener ze in vaste dienst wil nemen nadat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Hierbij gaat het om herintreders die werkloos zijn geraakt en/of wegbezuinigd zijn en om mensen die op zoek zijn naar een andere loopbaan of betere kansen. Circa 70% van de flexmedewerkers vindt op deze manier een vaste baan. De duur van de opdrachten voor flexmedewerkers varieert van een dag tot een jaar of langer. Dit hangt af van de behoefte van de inlener. Medewerkers op contractbasis Medewerkers op contractbasis zijn meestal academisch opgeleid en hebben binnen het inlenende bedrijf een hogere functie. Ze worden ingezet bij pieken in het werkaanbod of om te assisteren bij specifieke, grote projecten. Medewerkers op contractbasis kiezen voor deze manier van werken omdat ze meer flexibiliteit en uitdagende opdrachten willen dan ze zouden krijgen als ze in vaste dienst waren van een bedrijf. Sommige kleine zelfstandigen werken incidenteel op contractbasis om hun inkomen aan te vullen als hun eigen bedrijf niet zo goed loopt. Anderen werken op contractbasis omdat ze zijn wegbezuinigd bij hun werkgever. Zij hopen doorgaans op een vaste baan bij de inlener. Ongeveer 70% van de medewerkers op contractbasis vindt op deze manier een vaste baan. De duur van de opdrachten voor medewerkers op contractbasis varieert van een paar weken tot een jaar of langer. Dit is afhankelijk van de behoefte van de inlener. Uitbestede medewerkers Uitbestede medewerkers worden meestal ingezet bij een bedrijf waaraan de inlener werk heeft uitbesteed voor bepaalde functies die niet beschouwd worden als kernactiviteit van het bedrijf. Deze medewerkers worden of direct aangenomen door het bedrijf waaraan het werk is uitbesteed óf op basis van een overgangsregeling door de inlener uitbesteed. Uitbestede medewerkers worden beschouwd als werknemers in vaste dienst van het bedrijf waaraan het werk is uitbesteed. Toch dient het uitbestedingscontract met de inlener regelmatig, meestal jaarlijks, te worden vernieuwd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om lageropgeleide personen die zorgen voor reparatie en onderhoud van kantoorapparatuur, of in de postkamer of de catering werken, maar ook om academisch opgeleide IT-specialisten. Ze kunnen op de locatie van de inlener werken of op hun eigen arbeidslocatie. Dit hangt af van de uitbestedingsovereenkomst en van het soort dienstverlening. Adviseurs Adviseurs zijn hoogopgeleide, academisch gevormde personen die meestal worden ingezet op projectbasis om de inlener te ondersteunen bij het oplossen van een uitdagend zakelijk probleem of om nieuwe strategische initiatieven te ontplooien en/of te implementeren. De opdracht duurt een paar weken tot een jaar of langer. Adviseurs worden over het algemeen beschouwd als vaste medewerkers van het adviesbureau, hoewel sommige adviseurs op freelancebasis werken als toegevoegd adviseur van het adviesbureau. Ze kunnen op locatie bij de inlener werken, in hun eigen kantoor of afwisselend op beide locaties. 7

8 Invloed van de inlener op de productiviteit van tijdelijke werknemers Onlangs heeft Manpower 25 referentiegroepen in de VS, het Verenigd Koninkrijk, India, Singapore en Australië opgezet om zo meer inzicht te krijgen in de kwalitatieve factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid van adviseurs, uitbestede werknemers, flexmedewerkers en vaste krachten. Uit onze bevindingen blijkt dat de inleners waar het tijdelijk personeel werkt een veel grotere rol spelen bij de motivatie en productiviteit van deze medewerkers dan ze lijken te beseffen. De meeste personeelsmanagers geven aan dat zij de betrokkenheid van tijdelijk personeel uitsluitend als verantwoordelijkheid van hun leveranciers beschouwen, de directe werkgevers dus van hun tijdelijk personeel. Dit gezichtspunt staat in schril contrast met de manier waarop tijdelijke medewerkers hun relatie met de inlener beschouwen. Toen we de mensen van elke referentiegroep vroegen naar hun gevoel van verbondenheid met hun werkgever en inlener, ontdekten we dat verschillende groepen zich voornamelijk emotioneel verbonden voelen met de inlener, ondanks het feit dat hun salaris wordt betaald door hun feitelijke werkgever. Het is niet verbazingwekkend dat de groep die de sterkste band voelde met de inlener de werknemers zijn die vanuit de inlener overgegaan zijn naar een bedrijf waaraan het werk is uitbesteed. Ze werken weliswaar in dezelfde baan en dezelfde omgeving, maar zijn in dienst van een ander bedrijf. Het is duidelijk dat deze groep alle reden heeft tot gemengde gevoelens over hun betrokkenheid en dat zowel de werkgever als de inlener hier correct mee moet omgaan. Zodat het bedrijf waaraan het werk is uitbesteed de werknemers werkelijk betrokken kan maken. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de emotionele aspecten van het overgangsproces, bijvoorbeeld het gevoel erbij te horen, zich gerespecteerd en gewaardeerd te voelen. Relatief gevoel van betrokkenheid bij inlener en werkgever Uitbestede medewerkers (op basis van een overgangsregeling) Toegevoegde adviseurs Hogeropgeleide, veel gevraagde medewerkers op contractbasis Adviseurs Medewerkers op contractbasis bij langdurige opdrachten Flexmedewerkers bij langdurige opdrachten Medewerkers op contractbasis bij kortlopende opdrachten Flexmedewerkers bij kortlopende opdrachten Vast personeel Uitbestede medewerkers (direct aangenomen) Inlener Gevoel van betrokkenheid Werkgever 8

9 Een andere groep medewerkers die een sterke verbondenheid voelt met de inlener vormen de flexmedewerkers en medewerkers op contractbasis die bij langdurige opdrachten voor de inlener werken. Deze personen hebben tijdens de opdracht bij de inlener sterke relaties en een gevoel van erbij te horen ontwikkeld. Hun gevoel van betrokkenheid is verschoven van de werkgever naar de inlener. Hogeropgeleide medewerkers op contractbasis die weten dat ze gemakkelijk een andere baan kunnen vinden, hebben eveneens een sterk gevoel van verbondenheid met de inlener. Deze groep is wel een beetje anders en heeft een meer ingehuurd karakter. De werknemers uit deze groep voelen namelijk geen sterke loyaliteit met de inlener, noch met hun werkgever. Ze kiezen er immers voor om te werken aan opdrachten die ze uitdagend vinden, waarbij ze een sterk gevoel hebben te worden gewaardeerd om hun kennis en ervaring en om het werk dat ze leveren. Als de inlener die omstandigheden niet biedt, zullen ze snel overstappen naar de volgende opdracht. Naast het gevoel van verbondenheid met de inlener bevestigden bijna alle tijdelijke medewerkers in het onderzoek van Manpower dat de inlener ten minste de helft van de factoren beheerst die van invloed zijn op hun motivatie en prestatieniveau. Zoals uit het vorige overzicht al blijkt, gaven meerdere groepen aan dat de inlener bijna alle factoren die van invloed zijn op hun prestaties beheerst. Dit staat in direct contrast met de mate waarin de meeste leidinggevenden van P&O-afdelingen binnen de inleners zich verantwoordelijk voelen voor het beïnvloeden van de productiviteit van tijdelijk personeel. Anderzijds hebben adviseurs en uitbestede medewerkers die direct door het bedrijf worden ingehuurd waaraan het werk is uitbesteed (in plaats van te worden overgeplaatst vanuit de inlener) het sterkste gevoel van verbondenheid met hun feitelijke werkgever. Invloed van inlener en werkgevers op prestaties Flexmedewerkers bij kortlopende opdrachten Hogeropgeleide, veel gevraagde medewerkers op contractbasis Medewerkers op contractbasis bij kortlopende opdrachten Medewerkers op contractbasis bij langdurige opdrachten Uitbestede medewerkers (op basis van een overgangsregeling) Uitbestede medewerkers (direct aangenomen) Toegevoegde adviseurs Vast personeel Flexmedewerkers bij langdurige opdrachten Adviseurs Inlener Invloed op drijfveren voor prestaties Werkgever 9

10 Het onderzoek van Manpower toonde verder aan dat de mate waarin tijdelijke krachten een sterkere band met de inlener wensen, direct gerelateerd is aan hun voorkeur voor zekerheid van baan versus hun voorkeur voor een flexibele werkindeling. Deze relatie wordt belangrijker wanneer we de factoren die van invloed zijn op de prestaties in de verschillende segmenten van tijdelijk personeel nader bekijken. De mate waarin een hoog interventieniveau van de inlener wenselijk is als zij tijdelijke krachten voor langdurige opdrachten in dienst heeft, is met name van belang omdat het huidige tekort aan geschikte kandidaten leidt tot een trendmatige, aanzienlijke stijging van de duur van de opdrachten voor tijdelijk personeel. Naarmate de krapte aan talent toeneemt, stijgt ook de wens van inleners om hun tijdelijke personeel effectiever aan zich te binden, omdat ze dit talent niet willen kwijtraken aan andere bedrijven. Tweederde van de medewerkers die zich volledig betrokken voelen, zal zeer waarschijnlijk hard blijven werken én de komende twee jaar blijven. Eenderde van de medewerkers zal waarschijnlijk meer zijn best doen en 93% zou ook voor minder geld willen werken. Van de werknemers die zich niet betrokken voelen is slechts 10% hiertoe bereid. Bron: Society for Human Resource Management, Relatie zekerheid versus flexibiliteit Voorkeur voor vast dienstverband (zekerheid) Graag hoog interventieniveau van de inlener Kortlopende opdracht Langdurige opdracht Lager interventieniveau van de inlener Voorkeur voor tijdelijk dienstverband (flexibiliteit) 10

11 Drijfveren voor prestaties van het totale personeelsbestand In het onderzoek werden 12 factoren voor betrokkenheid genoemd die van invloed zijn op de motivatie en de prestaties van zowel werknemers met een vast dienstverband als werknemers met een tijdelijk dienstverband. Het onderzoek van Manpower toont aan dat helderheid over wat er wordt verwacht en met respect worden behandeld de twee belangrijkste factoren zijn voor alle categorieën van tijdelijk personeel. De algemene indruk bestaat dat inleners niet erg hun best doen om in deze behoeften te voorzien, hetgeen de motivatie en de prestaties van tijdelijke krachten afremt. Drijfveren voor betrokkenheid 1. Met respect worden behandeld 2. Helderheid over wat er wordt verwacht 3. Het gevoel erbij te horen 4. Gelijke behandeling 5. Toegang tot instrumenten, bronnen en informatie om te kunnen presteren 6. Training krijgen die noodzakelijk is om de functie te kunnen uitoefenen 7. Open en eerlijke feedback naar twee kanten 8. Krachtig teamwork 9. Erkenning krijgen 10. Mogelijkheden om te leren, te ontwikkelen en vooruitgang te boeken 11. Weten welke bijdrage jouw werk levert aan het succes van het bedrijf 12. Zekerheid Een kwestie van respect xxxxxxxxx Met respect worden behandeld is voor tijdelijke werknemers in alle categorieën verreweg de belangrijkste drijfveer om prestaties te leveren. Daarvan is bij inleners niet altijd even doeltreffend sprake. Tijdelijke krachten toonden een behoorlijke portie frustratie ten opzichte van de inlener, omdat vaste medewerkers hen niet groeten en zelfs niet de moeite nemen om hun naam te onthouden. Anderzijds werd een glanzend beeld geschetst van bedrijven waar tijdelijke krachten zich vanaf de eerste tot en met de laatste dag van hun opdracht als lid van het team betrokken en gewaardeerd voelden. In alle referentiegroepen kwam het verschil in motivatie en prestaties van tijdelijke krachten dat kan ontstaan wanneer zij zich niet gerespecteerd voelen in een inlener, opmerkelijk duidelijk naar voren. xxxxxxxx Verwachtingspatronen Alle leden van het tijdelijke personeel gaven aan dat ze een sterke behoefte hadden om uitstekend werk te leveren in hun opdrachten. Toch gaven ze aan dat ze regelmatig werden gehinderd in hun pogingen daartoe, als gevolg van het feit dat de inlener niet duidelijk wist te maken wat er precies van hen werd verwacht. Hierbij is een duidelijke taak weggelegd voor de directe leidinggevende van een tijdelijke werknemer. Erbij horen In alle categorieën van tijdelijk personeel werd opgemerkt dat het voor medewerkers belangrijk is dat ze zich verbonden voelen met de inlener, zodat ze gemotiveerd worden om een topprestatie te leveren. Toch gaven alle groepen aan dat dit een van de terreinen is waarop inleners het minst aan deze behoefte voldoen. Dat is niet verbazingwekkend, gezien het feit dat personeelsmanagers tijdelijke werknemers niet beschouwen als deel van hun totale personeelsbestand. Bovendien hebben veel tijdelijke werknemers een sterker gevoel van verbondenheid met de inlener dan met hun eigen werkgever. Gelijke behandeling Tijdelijke werknemers gaven aan dat zij niet gelukkig zijn met het taalgebruik, het beleid en de praktijk die samen een scheidslijn vormen tussen hen en de vaste werknemers. Badges of andere identificatiemiddelen met als opschrift medewerker op contractbasis of adviseur werden als vernederend ervaren, vooral als de naam van de persoon in kwestie er niet bij werd vermeld. Flexmedewerkers, medewerkers op contractbasis en uitbesteed personeel voelen zich gediscrimineerd door beleid. Ze mogen bijvoorbeeld niet deelnemen aan teambuildingsactiviteiten of krijgen 11

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek Onderzoeksrapport door OPP November 2007 Heel de wereld is natuurlijk geen schouwtoneel, maar het is niet gemakkelijk aan

Nadere informatie

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen HR-strategieën voor de oudere werknemer behouden verliezen Een Manpower Witboek 3/2006 2007 Voorwoord Langzaam maar zeker ondergaat Nederland een cultuuromslag. Jarenlang hebben we onszelf wijsgemaakt

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

The future of IT. Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport. We ve got IT covered.

The future of IT. Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport. We ve got IT covered. The future of IT Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport We ve got IT covered. 1 Inleiding Het diepgaande onderzoek De toekomst van IT is ontwikkeld om senior beleidsvormers inzicht te

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit -

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - mr R.A. de Vries en mw drs. T. Zeid - van Driel Dit artikel betreft een hoofdstuk uit Waarborging van Waarden, red. Annette Sillje, (april

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

De Vitale Organisatie

De Vitale Organisatie outline De Vitale Organisatie Van Vitaliteit Management naar Duurzame Inzetbaarheid @ Copyright 2011, Oudstanding Groep B.V. www.oudstanding.nl Overname uit deze uitgave is toegestaan mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie