Ook allochtonen maken fouten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook allochtonen maken fouten"

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 SOLLICITEREN BIJ JEROOM De tekenafdeling zit in Pakistan blz. 10 KANTOOR BEDIENDEN Krijgen ze loon naar werken? blz. 7 BEROEPSGEHEIM Frank Deboosere zag ooit wolken als vrouwenborsten blz. 11 Discriminatie in de uitzendsector Ook allochtonen maken fouten Het verhaal dat niemand durfde te vertellen jobs op jobat.be Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant vanaf blz. 14

2 EDITO QUOTE MEDAILLE Beste, we moeten mechanismen inbouwen zodat onze medewerkers aan de commerciële druk kunnen weerstaan in het geval van discriminerende klanten. Op die manier kunnen we een deel van de oplossing in plaats van een deel van dit brede maatschappelijke probleem worden. Wat ook zou helpen, is de andere kant van de medaille bespreekbaar maken. Niet om te beschuldigen of te stigmatiseren, wel om bij te dragen tot oplossingen, tot allochtone medeburgers die ook meer inspanningen leveren om aan te sluiten op onze arbeidsmarkt. Dat stond er in het mailtje dat enkele dagen na de één-reportage over discriminatie in de uitzendsector naar onze redactie werd gestuurd. De auteur van dit bericht: de baas van een groot uitzendbedrijf. Het interview dat op van ons zijn mail volgde, vindt u verder in deze Jobat. Daarin leest u wat de uitzendbaas bedoelt als hij over de andere kant van de medaille spreekt. In essentie komt het hierop neer: discriminatie is een probleem van alleen ons allemaal, niet van werkgevers, allochtonen of uitzendkantoren alleen. En dus moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen en voor eigen deur (durven) vegen. Klinkt eenvoudig. Toch is discriminatie een probleem waar we al decennia mee worstelen en dat - in alle eerlijkheid - de komende jaren niet zal verdwijnen. Waarom is dit fenomeen zo moeilijk te bestrijden? Omdat er niet één punt bestaat waarvan we kunnen zeggen: dat is de bron, als we die aanpakken is het probleem van de baan. Neen, discriminatie is een complex proces van actie en reactie, van attitudes en percepties. Wat het nog moeilijker maakt, is dat diegenen die zich over het probleem buigen er vaak onderling verschillende visies op nahouden. Volgens de ene is alles terug te brengen tot opleiding en welvaart: de socio-economische positie van de allochtoon. Volgens anderen spelen ook culturele factoren een rol: de Marokkaanse man die het er moeilijk mee heeft dat hij op het werk leiding krijgt van een vrouw. Wie er ook gelijk heeft: laten we hopen dat ze na vandaag alvast (nog) meer met elkaar spreken. Zo is het mailtje van hierboven tenminste geen maat voor niets geweest. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Discriminatie is een probleem allemaal, niet van werkgevers, allochtonen of uitzendkantoren MIJN LOON ANNE BOGAERT (54), ANTWERPEN Beroep: huishoudhulp met dienstencheques Privé: weduwe, twee zonen Loon: overlevingspensioen van euro + 10 euro bruto per uur Extra s: geen Heb je een leuke job? Ik vind van wel, want ik heb heel wat variatie en werk bij een tof gezin. Ik doe de boodschappen, maak eten klaar voor de kinderen en hun ouders, doe verstelwerk, enzovoort. Wat vind je van je loon? Ik ben hier nog maar pas mee begonnen en weet nog niet goed hoeveel ik overhoud. Gemiddeld werk ik 13 uur per week, voor 10 euro bruto per uur. Bovendien wordt mijn overlevingspensioen herzien omdat mijn zoon geen student meer is en dus niet meer ten laste. Tot voor kort Niemand moet van mij een kopie van een ander proberen te maken, en zeker niet van Jamie Oliver Jeroen Meus in Humo over het voorstel van de scenaristen van Dagelijkse Kost dat hij met een boodschappentas vol groenten zou komen aanrijden op een Vespa. had ik een pensioen van zo n euro. Met wat bij te verdienen is mijn inkomen perfect voor me. Ik moet geen uitspattingen doen, maar mag ook niet klagen. Al zit sparen er ook niet echt in. Wat is je grootste kost? Het onderhoud van mijn woning. Het huis zelf is afbetaald, maar er moet een nieuw dak op. Wat ik kan, doe ik zelf, zoals de achtergevel schilderen bijvoorbeeld, maar de voorgevel of het dak laat ik liever aan vaklui over. Bespaar je op bepaalde zaken? Ik koop mijn kleren meestal in de solden, maar voor de rest bespaar ik niet speciaal. Ik ging vroeger misschien wel vaker op restaurant, terwijl ik nu veeleer vrienden thuis uitnodig of bij hen op bezoek ga. Waar geef je met plezier geld aan uit? Een leuk cadeautje voor iemand in mijn omgeving. Voor de rest heb ik geen dure hobby s. Ik jog veel in groepsverband. Zo heb ik sociaal contact, het kost niets en het is goedkoper dan de fitness. Ik kook ook graag, vooral Italiaans. En ik ga graag naar toneel en film en zo, maar dat is nogal duur, dus daar ben ik voorzichtig in. Zijn er dingen waar je geen geld aan kunt geven? Dure auto s en echte luxereizen, want dat zegt me gewoon niets. Vorig jaar zijn we met vrienden naar IJsland geweest, en we gaan dikwijls naar Frankrijk. Meestal huren we een huisje, wat niet zo duur is. (bvdb)

3 02 03 ARBEIDSVRAAG Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Als ik bel, word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Wat kan ik doen? Wanneer u de voorbije zomer als jobstudent heeft gewerkt, moet u in principe met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten hebben gesloten. Ter bescherming van studenten moet deze overeenkomst naast andere wettelijk verplichte vermeldingen uitdrukkelijk het overeengekomen loon en het betalingstijdstip van het loon vermelden. De arbeidsovereenkomst moet ook uitdrukkelijk vermelden dat de zogenaamde Loonbeschermingswet van toepassing is. Uw werkgever moet dus ook uw loon op het overeengekomen tijdstip betalen, zelfs indien uw werkgever, in strijd met de wet, geen geschreven afspraken hierover heeft gemaakt. Uw loon moet uiterlijk betaald worden op het tijdstip vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in het arbeidsreglement. Zegt de cao of het arbeidsreglement niets over het betalingstijdstip van het loon, dan moet het loon uiterlijk worden betaald op de vierde werkdag na de maand waarin je gewerkt hebt. Vanaf dat ogenblijk kan u de betaling van het loon eisen. Bovendien is bij laattijdige betaling automatisch interest verschuldigd op het bruto bedrag van het loon vóór enigerlei inhouding. De interestvoet bedraagt 3,25 procent op jaarbasis (geldt in 2010 maar wordt jaarlijks herzien). Aangezien mondelinge aanmaningen niet helpen, stel ik voor dat u een duidelijke aangetekende ingebrekestel- ling verstuurt naar de werkgever waarin u de betaling van het loon vordert voor de verrichte studentenarbeid. Haalt een schriftelijke ingebrekestelling ook niets uit, dan kan ik u alleen maar aanraden een advocaat onder de arm te nemen. U kan volledig kosteloos rechtsbijstand genieten indien uw netto maandinkomen als alleenstaande lager is dan 878 euro. Voor de aanwijzing van een pro deo advocaat kan u eventueel aankloppen bij het Bureau voor Juridische Bijstand dat wordt samengesteld door de Orde van Advocaten in elk gerechtelijk arrondissement. Uw advocaat kan dan nogmaals een laatste ingebrekestelling sturen en bij afwezigheid van betaling overgaan tot dagvaarding. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Hoe vind je een goede studentenjob? Hoe lang mag ik als jobstudent werken? Hoeveel mag een jobstudent verdienen? BANDWERK

4 ARBEIDSMARKT Discriminatie in de uitzendsector Ja, er wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en neen, dat valt niet goed te praten. Maar hoe komt dat? Dat werkgevers geboren racisten zijn, weigeren Hubert Vanhoe, vicepresident van USG People, en Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad, te geloven. Discriminatie is al te vaak het gevolg van negatieve ervaringen. We beseffen dat het geen populaire boodschap is, maar de allochtone gemeenschap moet ook voor eigen deur vegen. Tekst: Wim Verdoodt / Foto s: Ivan Put en Koen Bauters We hebben te lang gedacht dat allochtonen binnen de bedrijfsmuren krijgen dé oplossing was. Daarna zou iedereen elkaar wel vinden. Zo simpel is het dus niet Jan Denys, Randstad niet horen wil, moet voelen, de sector heeft zijn kans gehad, de straffeloosheid moet doorbroken worden. Zowel het Wie Minderhedenforum, de interculturele beweging KifKif als het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) waren vastbesloten om spijkers met koppen te slaan na de één-reportage over discriminatie in de uitzendsector. Ook Hubert Vanhoe, vicepresident van de uitzendgroep USG People Belgium, was onder de indruk van de uitzending. Mijn eerste reactie? Plaatsvervangende schaamte. Als wij een beleid uitstippelen, is het de bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt. Blijkbaar gebeurde dat niet. Aan ons om het nog scherper te stellen en onze medewerkers duidelijk te maken dat er geen keuze is. Al vindt Vanhoe het te makkelijk om alle schuld in de schoenen van de consulent te schuiven. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij ons, het management. Maar, en daar wringt het schoentje, ook bij de allochtone gemeenschap. De attitude op de werkvloer moet veranderen. Samenklitten, enkel de eigen taal spreken zodat de ploegleider niet begrijpt wat er gezegd wordt, zijn niet de juiste signalen. Ze komen voor mijn bureau staan, lachen me uit en ik weet niet waar ze het over hebben, vertelde een hr-manager me onlangs. Goed, dan krijg je reacties als: En nu even geen allochtonen meer. Zelfs bedrijven die graag met allochtonen werken, gaan nu op de rem staan. Het is niet mijn bedoeling om alle allochtonen over dezelfde kam te scheren, wel om te wijzen op iets wat blijkbaar niet gezegd mag worden of wat anderen niet durven uitspreken: allochtonen zijn deels zelf verantwoordelijk voor het falen van hun integratie op de werkvloer. Ook Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad, hoedt zich voor te sterke veralgemeningen. Integratie vergt inspanningen van alle partijen, en dat gevoel leeft niet altijd. Vaak is het een kwestie van management. Waarom scoort Colruyt goed op diversiteit? Omdat het duidelijke eisen stelt. Het bedrijf legt een lijn, wie erover stapt wordt bestraft. Voor stelen is er bijvoorbeeld een quasi zero tolerance. Probleem van iedereen Op dat vlak kunnen we nog veel leren, stelt Denys vast, want over het algemeen verloopt integratie moeilijker dan verwacht. We hebben te lang gedacht dat allochtonen binnen de bedrijfsmuren krijgen dé oplossing was. Daarna zou iedereen elkaar wel vinden. Zo simpel is het dus niet. En het klopt dat bedrijven waar veel allochtonen werken, tot de helft en meer, nu op zoek gaan naar meer evenwicht. Ondernemers zeggen: Meer kunnen we niet doen, we hebben ons best gedaan. Maar daarmee zijn de problemen op de werkvloer nog niet opgelost. Die oplossing heeft Vanhoe niet. In alle eerlijkheid: ik weet het niet. Nederlands spreken op de werkvloer, rekening houden met de normen die gelden in een bedrijf, discipline tonen... kunnen een begin zijn. Net zoals dit bespreekbaar maken, anders vinden we de oplossingen nooit. Ook Denys heeft geen pasklaar antwoord. Ten eerste moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit een gezamenlijk probleem is. Discriminatie is slechts één uiting van de gehele achterstelling van allochtonen op de arbeidsmarkt. Zondebokverhalen en slachtofferdenken dienen in deze tot niets. Je kan moeilijk van een uitzendconsulent verwachten dat die de problemen op de werkvloer oplost. En ook allochtonen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen socio-economische redenen zoals gebrek aan scholing bemoeilijken de integratie van allochtonen op de werkvloer. Denys ziet ook een grote culturele oorzaak. Sommige allochtonenverenigingen weigeren de problemen in een culturele context te plaatsen. Zij wijten alles aan de sociaal-economische positie van de allochtoon. Ik ben het daar honderd procent mee oneens. Er spelen wel degelijk culturele elementen. Voor Marokkaanse en Turkse mannen is het bijvoorbeeld niet evident om leiding te krijgen van een vrouw. En dat is toch een vorm van emancipatie waarvoor gevochten is. We kunnen de klok toch niet terugdraaien om hen daarin tegemoet te komen, meent Vanhoe. Beschadigde wagens Het verschil in culturen leidt ook in uitzendkantoren wel eens tot wantoestanden. Vanhoe: Iedereen heeft het er moeilijk mee als hij te horen krijgt dat er geen werk voor hem is. Iedereen loopt dan het risico zijn stem te verheffen of met slaande deuren te vertrekken. De praktijk leert ons dat het vooral gebeurt in kantoren waar veel allochtonen langskomen. Vooral Brussel is een probleem. Ook Antwerpen en andere grootsteden kampen daarmee, maar het is inderdaad de regio Brussel die er het hardst onder lijdt, bevestigt Denys. En ik denk niet dat de problemen zullen verminderen. Die problemen durven bovendien escaleren: verbale en fysieke agressie, consulenten die s avonds na hun werk gevolgd en/of bedreigd worden... Dat gebeurt ja, en overal, maar structureel enkel daar waar veel allochtone medeburgers over de vloer komen. Daar stappen onze consulentes s avonds samen naar de wagen en hebben we de kantoren voorzien van veiligheidssystemen die ervoor zorgen dat zomaar niet iedereen kan binnenstappen, aldus Vanhoe. Ook Denys kent de verhalen. Uitschelden, wagens die beschadigd worden... Het zijn zelden alleenstaande voorvallen, maar ook hier mogen we niet veralgemenen. Dat zou oneer doen aan al diegenen die onze mensen met respect behandelen. Ik vertel dit niet om de bestaande problemen groter te maken, zegt Vanhoe, wel om duidelijk te maken wat de situatie op het terrein is. Het liefst van al zou ik die opgelost zien. Vandaar ook mijn oproep aan de allochtone gemeenschap: laten we overleggen, laten we een oplossing zoeken. Wat het aangaan van de dialoog betreft, ben ik toch wat voorzichtiger geworden, zegt Denys. Ik heb in het verleden al meegemaakt dat groeperingen waar we mee spreken ons toch aan de schandpaal nagelen, omdat het hen goed uitkomt. Ik ben voor het stakeholdermodel op voorwaarde dat iedereen doet wat hij moet doen. Vanhoe stoort er zich aan dat het huidige debat amper re-

5 04 05 Ook allochtonen dragen verantwoordelijkheid Hubert Vanhoe, vicepresident USG People Belgium

6 ARBEIDSMARKT De voorbije zes jaar hebben we van vijf klanten afscheid genomen, omdat ze discrimineerden kening houdt met de redenering dat discriminatie ook een gevolg kan zijn van slechte ervaringen. Als er gediscrimineerd wordt, is dat per definitie omdat onze medewerkers of klanten racisten zijn. Soms wordt het wat mooier verpakt, maar vaak komt het daar op neer. Punt aan de lijn. Dan zeg ik: Neen, dat is niet zo. Wij hebben geen aanwervingspolitiek die zegt dat we vooral mensen met racistische neigingen aanwerven. Het tegendeel is waar. Uitzendarbeid is voor allochtonen het integratiemiddel bij uitstek. Zwarte lijsten Hubert Vanhoe, USG People Na de undercoverreportage van Volt liet de uitzendsector niet na te beklemtonen dat interimkantoren heel wat allochtonen aan het werk zetten. Volgens Federgon (federatie die onder andere de uitzendsector vertegenwoordigt, red.) is 15 procent van de Belgische uitzendkrachten van allochtone afkomst, in Brussel zelfs 37 procent. Hoe komt het dan dat consulenten toch ingaan op discriminerende vragen? Vanhoe wijdt dat aan hun commerciële gedrevenheid: ervoor zorgen dat de business in het kantoor blijft en niet naar de concurrentie gaat. Wat niet goed is, maar ik begrijp het wel. Het is aan ons om mechanismen in te bouwen die in zo n geval de commerciële druk wegnemen. En die zijn er, zoals de escalatieprocedure (consulenten moeten dergelijke vragen melden aan hun verantwoordelijke, red.), maar we moeten daar strikter in zijn. In oktober 2007, na discriminatiedossiers tegen de uitzendkantoren Mailprofs en T-interim, engageerde Federgon zich tot drie actiepunten in de strijd tegen discriminatie: het optimaliseren van de procedures in uitzendkantoren om discriminerende vragen te bestrijden, communicatie binnen de sector over discriminerende werkgevers - die zouden op een zwarte lijst komen - en een verbeterde communicatie tussen de sociale inspectie en Federgon zelf. In zwarte lijsten gelooft Denys niet. Een bedrijf dat op zo n lijst belandt, kan een procedure inspannen. Dan moeten wij bewijzen waarom dat bedrijf op die lijst staat. Vaak is dat op basis van mondelinge gesprekken, begin maar eens. En hoelang moet een bedrijf op zo n lijst staan? Op het terrein en juridisch heeft zo n instrument weinig waarde. Volgens belangenorganisaties is er enkel werk gemaakt van de interne procedures. Structurele maatregelen zou de sector zich niet opgelegd hebben. Vanhoe: Wij hebben diversiteitcharters ingevoerd en onze werknemers opleidingen rond diversiteit gegeven. Toegegeven, dat is geen waterdicht systeem. Wij hebben ook nooit een zwarte lijst opgesteld. Maar we hebben het thema wel op de agenda geplaatst, en de voorbije zes jaar om die reden afscheid genomen van vijf klanten. En niet de kleinste. In de toekomst zullen we ons beleid nog strenger laten naleven. Discriminatie is een zware fout die ook zo zal bestraft worden, tot en met ontslag als gevolg. Als principe vindt Denys dat niet slecht. Ook wij hebben intern de procedures en de sancties verscherpt. Blijft de vraag: vanaf wanneer discrimineer je? Wat doe je met een bedrijf waar de helft van de werknemers al allochtoon zijn en dat vraagt om iets minder allochtonen doorgestuurd te krijgen, omdat het een meer evenwichtig personeelsbestand wil? Mag een consulent daarop ingaan? Is dat discriminatie? Zowel KifKif, het CGKR en het Minderhedenforum vinden dat de sector zijn kans tot zelfregulering verkeken heeft. Zij verwachten een signaal van de politiek. Het beleid moet genadelozer zijn. Vanhoe betwijfelt of de politiek maatregelen kan nemen die een dialoog op gang kunnen trekken. Ook Denys heeft zijn bedenkingen: De wet is al vrij strikt. Een bedrijf kan zijn licentie verliezen. Ja, maar het gebeurt niet, wordt dan gezegd. Tja, het is wel al gebeurd, maar het is nogal logisch dat men daar niet lichtzinnig mee omspringt. En er gebeuren inspecties. Ook bij ons is die de voorbije jaren langsgekomen om onze systemen te screenen. Wat ik daarover kan zeggen, is dat het niet eenvoudig is om in een bedrijf waar 700 werknemers gegevens inbrengen iedereen te controleren. Denken dat nog strengere maatregelen de discriminatie oplossen, is wishful thinking. Wat kan men nog meer doen? Mystery shopping ja, en dat gaat nu ook gebeuren. Er moet vooral samen verantwoordelijkheid opgenomen worden. Als dat niet gebeurt, kunnen we geen vooruitgang boeken. Mijn grote vrees is dat dat met sommige belangengroepen die elk cultureel argument beschouwen als een conservatieve reflex niet zal lukken. Onderwijs dan maar? Ja, vindt Vanhoe, want te veel allochtonen belanden zonder een grondige kennis van het Nederlands op de arbeidsmarkt. Maar die drive moet vooral vanuit de allochtone gemeenschap komen. Ik vind niet dat wij, vanuit een paternalistische visie, een wet moeten opstellen die zegt dat jonge allochtonen verplicht Nederlands moeten spreken. Geen illusies We mogen ook de fout niet maken ons enkel te focussen op wat er mis loopt. Ook de succesverhalen van tweede- en derdegeneratieallochtonen verdienen meer aandacht, aldus Denys. Veel goede bedoelingen, maar hoe groot is de kans dat we binnen drie jaar dit verhaal opnieuw vertellen? Die kans bestaat, meent Vanhoe, maar wordt kleiner als iedereen zijn fouten erkent en voor eigen deur veegt. Denys maakt zich minder illusies. Over wat in Volt verschenen is, heb ik altijd gezegd: Het is een kwestie van wachten. Niet omdat er bij ons het meest wordt gediscrimineerd, wel omdat uitzendkantoren een lage toegangsdrempel hebben. Iedereen kan er binnenstappen. Het thema zal opnieuw opduiken, ook in andere sectoren. Discriminatie leeft, er bestaan genoeg dossiers die dat aantonen. Wat Mohamed Ridouani, Leuvens schepen van personeelszaken, leefmilieu, onderwijs en diversiteit, zich afvraagt, is hoe het komt dat we niet in staat zijn om dat probleem aan te pakken. Volgens hem zit het antwoord in de te softe aanpak van het probleem. Maar niet alleen de overheid is te zacht - de Meldpunten Discriminatie vindt Ridouani geen groot succes -, ook de allochtonen zelf krijgen van hem geen carte blanche. Discriminatie moet keihard aangepakt worden. Maar er is ook een groot socio-economisch probleem dat zal blijven bestaan zolang we niet investeren in opleiding. Het heeft geen zin om projecten op te zetten om hoogopgeleide allochtonen aan te werven als die visvijver leeg is. De helft van de Marrokaanse en Turkse jongeren die in België worden geboren, halen geen diploma secundair onderwijs. Dan weet je meteen wat er scheelt. Laag opgeleide jongeren die opgroeien in sociale wijken temidden van lotgenoten zijn volgens Ridouani het beste recept voor probleemgedrag. Dat geef ik grif toe. Wat ik niet geloof, is dat dat leidt tot discriminatie die voortvloeit uit negatieve ervaringen van de werkgever met die allochtonen op de werkvloer. Ik spreek niet tegen dat jonge allochtonen op de werkvloer voor problemen zorgen, de vraag is of ze dat significant meer doen dan laagopgeleide autochtone jongeren. Ik weet dat de kans op problemen met laagopgeleiden groter is, maar meer ook niet. Strengere aanpak Ik geef niemand carte blanche Ondervinden werkgevers problemen, dan moeten ze de oplossingen durven afdwingen, vindt Ridouani, ook op de werkvloer. Uiteraard mag je verwachten dat er zowel op school als op het werk Nederlands wordt gesproken. Ook daar pleit ik voor een strengere aanpak. Waarom maken we naar school gaan niet verplicht vanaf de derde kleuterklas? Het zou de taalachterstand bij allochtone jongeren enkel maar goed doen. Ook jobbeurzen voor allochtonen vindt hij te soft. Die houden de bestaande problemen alleen maar in stand. Het heeft toch geen zin om te segregeren als het uiteindelijke doel integratie is. Het zou trouwens best wel eens kunnen dat je een aantal van de uitzendbureaus die nu discrimineren op dergelijke beurzen vindt. Iedereen moet kunnen zijn wie hij wilt, vindt Ridouani, op voorwaarde dat hij actief burgerschap toont. Dat betekent dat je bijdraagt aan de samenleving, dat je de taal leert en dat je je engageert. Tegen de allochtonen hier in Leuven zeg ik: Jullie mogen jezelf zijn, maar in de eerste plaats zijn jullie Leuvenaar en leveren jullie een bijdrage aan deze stad. Zo creëer je een gemeenschappelijke basis. Heb je die niet, dreigt iedereen op zijn eiland te belanden. (wv)

7 ONDERZOEK Administratief personeel wil meer verdienen De helft van de kantoorbedienden is ontevreden over zijn loon. Zeven op de tien verwachten volgend jaar opslag, als tegenprestatie voor hun loyauteit en harde werk. Tekst: Maud Oeyen De onvrede van kantoorbedienden over hun verloning staat te lezen in het recente salarisonderzoek van Office- Team, een uitzendbureau voor administratieve profielen. De voorbije moeilijke peri- Uit de schulp ode op de werkvloer - harder werken met vaak minder mensen - heeft dat ongenoegen nog aangescherpt. Ook bij starters, van hen werd immers vaak een onmiddellijke inzetbaarheid verwacht. Vorig jaar was 40 procent niet tevreden over zijn loon, nu bijna de helft, zegt Annick Lambert van OfficeTeam, die daar een van de redenen in ziet voor het groeiende aantal kantoorbedienden dat van job verandert. Het voorbije jaar vertrok bijna een op twee van de bevraagde werknemers naar een andere werkgever, in 2009 was dat 37 procent. Volgens Lambert willen werknemers nu beloond worden voor hun harde werk en hun trouw aan hun werkgever. Maar niet alleen daarom. Ook toegenomen verantwoordelijkheden en expertise als gevolg van de extra werkdruk motiveren kantoorbedienden om meer loon te eisen. Verandering in salaris vergeleken met 12 maanden geleden 7% 72% 21% Minder Geen verschil Meer Gemiddeld salaris voor een administratieve functie Als ze opslag willen, zullen de administratieve medewerkers wel uit hun schulp moeten komen. Van de tien kantoorbedienden die vinden dat ze recht hebben op een salarisverhoging, zullen er slechts vier daar zelf om vragen. De rest laat het initiatief aan de werkgever. Volgens Lambert is het gebrek aan evaluatie de oorzaak van die passieve ingesteldheid. Een groot aantal administratieve krachten heeft nog nooit een formeel evaluatiemoment gehad. De salariskwestie komt simpelweg niet ter sprake. Ze pleit dan ook voor meer dergelijke momenten voor alle administratieve medewerkers: van secretaresses over receptionistes tot juridische medewerkers en expediteurs. Een derde van het administratief personeel heeft tijdens het voorbije jaar extra verantwoordelijkheden gekregen. Een werkgever die dat niet te horen krijgt, kan dat ook niet belonen. Evaluatiegesprekken vormen bovendien een goede basis voor retentiebeleid. In de opnieuw nakende strijd om talent is dat niet overbodig, vooral als het om knelpuntberoepen zoals management assistent gaat. Toch is een evaluatie niet altijd het beste ogenblik voor salarisvragen. In zo n gesprek moeten vooral jobinhoud, verantwoordelijkheden, flexibiliteit en werksfeer aan bod komen. Een evaluatie leidt niet altijd tot loonsverhoging, aldus nog Lambert. Buitengewone voordelen Bovendien is loon niet alles, zo blijkt uit de OfficeTeam-studie. Slechts 2 procent van de werknemers die het afgelopen jaar van werk veranderden, noemt zijn (te lage) salaris als de belangrijkste reden. Ook jobinhoud, verantwoordelijkheid, verwachtingen en flexibiliteit spelen mee. Lambert raadt werkgevers dan ook aan om creatief te zijn en verder te kijken dan de traditionele extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, vervoersonkosten of maaltijdcheques. Een aantal buitengewone voordelen, zoals een tegemoetkoming in externe trainingen, kunnen een enorm motiverend effect hebben. Maar het is aan elke werkgever afzonderlijk om zich af te vragen wat zijn medewerkers kan motiveren om bij hem te blijven. Een groot aantal administratieve krachten heeft nog nooit een evaluatiemoment gehad. De salariskwestie komt op geen enkel moment ter sprake Annick Lambert, OfficeTeam OFFICE SUPPORT ERVARING 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar Data Entry Administrator > 2200 Office / Facilities Assistant > 2500 Receptionist / Telephonist > 2350 Office Manager > 3200

8 WERKBEELD G4S Foto s: Marco Mertens G4S is de grootste beveiligingsonderneming in de wereld. Het bedrijf is actief in meer dan 110 landen en geeft wereldwijd werk aan bijna mensen, waaronder meer dan in België. Bovendien neemt G4S jaarlijks meer dan vijfhonderd security professionals aan. De Belgische dochtermaatschappij werd opgericht in 1962 en heette toen nog Société de Surveillance et de Sécurité. Niet alleen bewaking, maar ook elektronische beveiliging, telebewaking en waardetransport gingen tot de taken van het snel groeiende bedrijf behoren. Sinds 2009 gaat de groep door het leven onder de nieuwe merknaam G4S. Het bedrijf levert uiteenlopende veiligheidsoplossingen aan publieke instellingen, grote bedrijven, kmo s en particulieren. De omzet van de Belgische groep bedroeg in miljoen euro. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 08 09 ASSESSMENT Zijn assessments overal hetzelfde? Eindelijk ligt die nieuwe job binnen handbereik. Enkel nog dat dekselse assessment overleven. Geen nood, vijf weken lang zorgen Jobat en hr-specialist SHL dat je weet waar je aan begint. Tekst: Maud Oeyen Wie enkele jaren geleden een assessment tot een goed einde wilde brengen, moest zich er niet zelden bij neerleggen dat ook zijn handschrift aan een uitvoerige analyse onderworpen werd. Vooral in Nederland werd er bij het selecteren van personeel vaak gebruik gemaakt van deze methode: de schriftkunde of grafologie. Op basis van het handschrift probeerde men de persoonlijkheid van de kandidaat te achterhalen. Vandaag is de methode zo goed als uitgestorven, maar niet overal. Het gebeurt nog, maar dan vooral in Frankrijk. In ons land wordt grafologie tijdens het selectieproces zo goed als niet meer gebruikt, zegt Katarina Coppé, country manager voor België en Frankrijk bij SHL. Een volwaardig selectieproces moet aan drie eisen voldoen: wat gemeten wordt, moet een stabiel gegeven zijn, het moet verschillen van persoon tot persoon en tot een betrouwbare voorspelling kunnen leiden van het toekomstig gedrag van de kandidaat. Volgens Coppé voldoet grafologie als methode niet aan die vereisten. Grafologie trekt conclusies uit hoe iemand zijn of haar aangeleerd handschrift over de jaren heen heeft vervormd. Als methode voldoet ze slechts aan twee van de drie vereisten. Een handschrift blijft wel relatief stabiel en verschilt ook tussen individuen, maar de voorspellingen die voortkomen uit de resultaten van zo n analyse zijn weinig betrouwbaar. Pseudowetenschap Sommige critici beschouwen de grafologie dan ook als een pseudowetenschap. Zelfs in Frankrijk is de methode stilaan op zijn retour. Coppé ziet daarvoor ook een andere, meer prozaïsche verklaring: Mensen schrijven gewoon veel minder dan vroeger. Zowat alles gebeurt via computer en , uit het handschrift vallen niet veel conclusies meer te trekken. Ook waar het gebruik van de grafologie vroeger was ingeburgerd, zijn nu vooral de klassieke selectiemethoden belangrijk. Wat die methoden juist zijn, verschilt van land tot land. Een interview maakt vrijwel overal ter wereld deel uit van het selectieproces. In Westerse landen worden daar vaak cognitieve vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten aan toegevoegd, al gebeurt dat vaker in Groot-Brittannië, België en Nederland dan in Frankrijk. Maar waar ben je het beste af? In België zijn er blijkbaar tests te over, maar zijn aanwervingen daardoor ook succesvoller? Coppé: We doen hier alleszins veel inspanningen om de persoonlijkheid en vaardigheden van de kandidaten in kaart te brengen. Natuurlijk blijft het vooral een risicoanalyse. Zowel voor de kandidaat als voor de organisatie willen we een zo correct mogelijk beeld van hoe iemand zich waarschijnlijk zal gedragen. Door verschillende methoden te combineren, worden je voorspelling correcter. Assessments die niet verder gaan dan een interview zijn het minst betrouwbaar, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Chinese kandidaten Bij het kiezen van de juiste techniek om een kandidaat te beoordelen speelt niet alleen de cultuur van het land een rol. Ook de bedrijfscultuur heeft een vinger in de pap. Grote internationale organisaties hebben de neiging om hun selectiestrategie wereldwijd te harmoniseren. Zo hopen ze kandidaten over de grenzen heen met elkaar te kunnen vergelijken. Dat kan, maar niet door testen zomaar te vertalen, legt Coppé uit. Je moet ervoor zorgen dat de Een selectieprocedure is ook een risico-analyse: hoe zal een kandidaat zich in de toekomst in het bedrijf gedragen? Katarina Coppé, country manager SHL vragen die aan de kandidaten worden gesteld, betekenisvol zijn voor de kandidaat in kwestie. De test moet dus aangepast zijn aan de plaatselijke cultuur en gebruiken. Concreet: Chinese kandidaten blijken meer te denken op lange termijn en minder snel hun eigen mening prijs te geven. Dat vraagt om een aangepaste testmethode. Je moet je afvragen waar die persoon aan de slag gaat. In België of in een Chinees kantoor. In dat laatste geval moet je de Chinese kandidaat met Chinezen vergelijken.

10 INTERVIEW Ik ben helemaal niet grof Zijn mopjes mogen dan razend populair zijn bij Humolezend Vlaanderen, Jeroom de geestelijke vader van Tettenman, Jos het debiele ei en Frans de dode ridder staat niet graag in de schijnwerpers. Als ik een boek uitbreng, komt er ellende over me heen. Tekst: Maud Oeyen Het boek dat dit keer verantwoordelijk is voor al die ongewenste aandacht heet Hammertime en is een verzameling van de beste cartoons, voornamelijk collages, die de afgelopen vier jaar in Humo verschenen. Het mag dan al een bijzondere stiel zijn om cartoons te bedenken, het is wel nog altijd hard werken, verzekert de man ons. Ik heb één groot voordeel: voor tien uur s ochtends werken mijn hersens niet. Ik hoef dus niet vroeg op te staan en ik zet ook nooit de wekker. Ik sta gewoon op wanneer ik wakker word en dan vertrek ik naar mijn werk. Meestal kijk ik daar tegen een aantal deadlines aan, die doorgaans ook door elkaar lopen. Stress! Rond zes uur ga ik weer naar huis. Als het druk is, warm ik daar snel een pizza op en werk ik gewoon verder. Zeker op woensdag of donderdag ben ik gemakkelijk tot drie uur s nachts bezig. De deadline van Humo ligt op vrijdag, dus naarmate de laatste dag van de week dichterbij komt, ben ik een stuk productiever. Als ik op vrijdag een deadline heb, kan ik daar trouwens onmogelijk al op maandag aan beginnen. Als er druk achter zit, gaat het werken veel gemakkelijker. Je huurt samen met Kamagurka een boerderij in Deinze. Ons atelier ligt in het groen tussen de konijnen en de eendjes, al zit ik de hele dag achter mijn computer. Er komen voortdurend mails binnen met lastminute-opdrachtjes, en dat moet ik toch wat in het oog houden. Vroeger werkte ik thuis, maar dat lag me niet. Ik moet thuis kunnen vertrekken, de deur achter me dichtslaan en naar het werk gaan. Ik zou zot worden als ik iedere dag van tien uur s morgens tot drie uur s nachts in dezelfde ruimte moest werken. Als je daar bovendien ook nog woont, dan zit je alleen nog maar op je werkplek. Jeroom bvba, jouw fictief bedrijf, geeft werk aan meer dan tien medewerkers, van een hoofd vuile moppen tot een chauffeur. Ontvang je veel sollicitatiebrieven? Dat gebeurt, en dat is altijd enorm hard lachen. Meestal staat daar iets in als: Ik weet wel dat u momenteel niemand zoekt, maar bijgesloten vindt u werk van mij en ik zou heel vereerd zijn mocht ik in het team mogen meewerken. Ze vertellen ook dat ze cartoonist zijn en zo, maar ze hebben helaas niet door dat die website eigenlijk één grote grap is. Ik wil die mensen dan wel in hun eer laten; ik vertel ze niet dat ze de mop niet doorhebben. Mijn antwoord luidt steevast dat de tekenafdeling door de crisis naar Pakistan is verhuisd en dat in België enkel nog de telefooncentrale voor de Benelux gevestigd is. Maar het verbaast me nog altijd dat er werkelijk mensen zijn die geloven dat die website echt is en dat ik effectief een bedrijf heb met werknemers die moppen verzinnen en de hele dag aan het tekenen zijn. Ik herinner me een discussie tijdens de les godsdienst op de middelbare school. Aanleiding was een cartoon van jou waarin een klein zwart jongetje in een zandbak door een kat per vergissing voor een drol gehouden werd. De vraag was: is dat nu grappig of niet? Uit zo n discussie raak je nooit. Die cartoon en eigenlijk geldt dat voor al mijn werk is echt gemaakt voor Humo. Tegen de tijd dat je die tekening tegenkomt in het blad ben je meestal toch al wat pagina s doorgeworsteld. Lezers weten dat ook: Humo is een bedje van zelfrelativering. Binnen die context lijdt het geen twijfel dat dat beeld bedoeld is om te lachen. Ik kan me voorstellen dat het wel even schrikken is wanneer je datzelfde beeld op zichzelf ziet staan, bijvoorbeeld op een website. Maar dan heb ik er ook geen vat meer op. Krijg je wel eens reacties van mensen die echt geshockt zijn? Ach nee, eigenlijk valt dat erg goed mee. De laatste keer dat er een beetje ophef werd gemaakt, was toen Moeder Theresa in bikini op een motorfiets de cover sierde. We kregen toen een van een christelijke geloofsgemeenschap die haar leden had opgeroepen om Humo niet meer te kopen. Zo zouden wij ook de pijn voelen die zij voelden toen ze die cover zagen. Tja Mensen lijken trouwens te vergeten dat mijn werk meestal helemaal niet zo grof is. Dat idee is een beetje een eigen leven gaan leiden. Ik heb onlangs nog eens door mijn laatste boek gebladerd, en eigenlijk vind ik dat het allemaal nogal meevalt met dat choqueren. Maar wie af en toe eens grof uit de hoek komt, krijgt natuurlijk al snel die stempel opgeplakt. Soms ontvang ik sollicitatiebrieven. Ik stuur steevast terug dat de tekenafdeling als gevolg van de crisis naar Pakistan is verhuisd Jeroom, cartoonist

11 BEROEPSGEHEIM Frank Deboosere k heb nog geen vijf procent Igedaan van wat ik zou willen doen. Ik kijk nauwelijks naar de klok, tenzij om vast te stellen dat de tijd veel te snel voorbijgaat. Door alert te blijven, geef ik de verveling geen kans. Ik houd mijn oren en ogen open. Constant heb ik mijn fototoestel bij me, om mooie dingen vast te leggen. Zoals wonderlijke wolkenformaties. Op een keer zag ik er in de vorm van vrouwenborsten. Cumulus mammatus is de officiële naam van dit zeldzame fenomeen. Het was na een verschrikkelijk onweer. Ik was totaal verzopen, maar blij als een kind dat ik een beeld van die unieke sensuele wolken had kunnen schieten. Zo rol ik van de ene verbazing in de andere. En komt de verwondering niet spontaan, dan ga ik er Op een keer zag ik wolken in de vorm van vrouwenborsten. Cumulus mammatus is de officiële naam van dit zeldzame fenomeen zelf naar op zoek. Mijn werk is één grote speeltuin. Misschien vinden sommigen mijn enthousiasme flauw en niet meer van deze tijd. Niettemin blijk ik nieuwe generaties aan te steken. Het gebeurt dat jonge wetenschappers me een foto komen tonen, waarop ze met mij poseerden toen ze lang geleden de Sterrenwacht bezochten. Als dan blijkt dat zij zich hebben ontwikkeld tot kritische en sociaal bewogen mensen, die het heilig vuur in zich dragen, dan glim ik van trots. Foute kamp Dat niet aflatende enthousiasme kreeg ik van mijn ouders mee. Ik leerde van hen hoe belangrijk het is om alles te geven. Je hebt de plicht om het talent dat je kreeg helemaal te ontwikkelen. Dat geef ik op mijn beurt aan mijn eigen kinderen door. Ik stel tevreden vast dat ze al net zo hevig zijn als mijn vrouw en ik. Een kritische ingesteldheid stel ik heel erg op prijs. Alles steeds weer in vraag stellen, ook jezelf. Dogma s waar je niet aan mag twijfelen, bestaan niet voor een wetenschapper. Ik doe altijd een poging om mensen met een andere opinie te begrijpen. Ik zal nooit de deur sluiten voor tegenstanders. Agree to disagree, daar geloof ik in. Soms moet je ook open en bloot foute inschattingen kunnen toegeven. Door lang de global warming kritisch benaderd te hebben, dreigde ik even in het foute kamp te verzeilen. Ik had er geen probleem mee dat te corrigeren. Het is niet voldoende dat mensen naar mijn woorden luisteren, ze moeten ook naar mijn daden kijken. Het is duidelijk dat de aarde tegen zijn limieten aan botst. Ik vind het belangrijk daarop te wijzen. Ik wil groene oplossingen aanreiken en die dan ook zelf toepassen. Het zou ongehoord zijn om, zoals sommigen, te roepen dat het zo niet verder kan en vervolgens met een snelle auto weg te scheuren. Ik toon aan dat het perfect haalbaar is om het woonwerkverkeer met de fiets te doen. Jaarlijks fiets ik kilometer. En 90 procent van de tijd lukt dat zonder een nat pak te krijgen: dat heb ik proefondervindelijk bewezen. (pvd) LUNCHTIME Doe-het-zelfzaak ***** In het hart van de Brugse binnenstad, te midden van de drukbezochte kantwinkels en de nogal eigenzinnige geur van paardenkoetsen, bevindt zich Manna & Co, zowel s morgens als s middags de ideale plek voor een snelle hap. Hier vind je een bijzonder ruim assortiment aan quiches, slaatjes, broodjes, panini en pizza. Voor negen euro zijn er ook uitgebreidere warme schotels verkrijgbaar, waaronder lasagne, bami goreng of Indian chicken. Opmerkelijk: hier kan je naar hartenlust je eigen slaatjes samenstellen. Een heus stappenplan helpt je om tot de gewenste mix te komen. Zo moet je eerst voor de beste basis kiezen: ga je voor pasta, rijst, krielaardappeltjes of een salademix? Vervolgens maak je een selectie uit een lijst aan ingrediënten, bestaande uit groenten, kazen, vleeswaren en vis. Hoe meer ingrediënten je kiest, hoe meer je betaalt. Om tot de juiste afwerking te komen, dien je zelf een dressing aan te wijzen. Tomatentapenade, honingmosterdvinaigrette of olijfolie met balsamico: het kan allemaal. Voer voor doe-het-zelvers, maar niet voor chronische twijfelaars, dat is duidelijk. Ook het ontbijt kan overigens naar believen door de klant worden samengesteld. Zelf houden we het liever simpel. We proeven een weinig originele maar afgewerkte pastasalade met zongedroogde tomaten, fetakaas en olijven, en een quiche met spinazie, geitenkaas en spekjes. Nononsense, dat wel, maar ons taartpuntje quiche ligt er op een groen plastieken plankje toch een beetje zielig en verloren bij, zo zonder enige versiering of bijhorend slaatje. Stoel kost geld Felle groene en oranje tinten overheersen het verder wat kille interieur. Binnen kan je plaatsnemen aan lange tafels, maar wie van de beschikbare zitplaatsen gebruik wenst te maken, moet wel extra geld neertellen voor zijn lunch. Een toeristisch trekje dat jammer genoeg weinig uitnodigend of hartelijk overkomt. Bij Manna & Co kan je uiteraard ook genieten van plaatselijke bieren als Brugse Zot en Straffe Hendrik. Beide bieren worden gebrouwen in De Halve Maan, een brouwerij die op nog geen steenworp van de lunchzaak terug te vinden is, meerbepaald op het Walplein. Hier worden dagelijks heel wat toeristen en bierliefhebbers rondgeleid door zowel de moderne brouwerij als het museum. Ook vlakbij ligt de site van Oud Sint-Jan. In dit vroegere hospitaal is nu een congres- en evenementencentrum gevestigd. Van hieruit krijg je een prachtig zicht op de Brugse reien en de al even dichtbij gelegen Onze-Lieve- Vrouwekerk. (mo) Manna & Co Katelijnestraat Brugge jobat.be/lunchtime

12 REGIO: VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL Europa maakt Brussel uniek De dienstensector mag dan in Vlaams-Brabant met de crisis rake klappen geïncasseerd hebben, toch ligt er nog een potentieel voor kmo s. Dat bewijst het verhaal van Brussels Business Flats, dat door grote organisaties als de Navo en de Europese Unie te omarmen erin slaagde om te blijven groeien. Tekst: Peter Van Dyck De grote werkloosheid in Brussel en de werkgelegenheid in Vlaams-Brabant groeien naar elkaar toe, zij het héél langzaam Johan Van Duyse, kmo-expert SD Worx Vlaams-Brabant en Brussel zijn dienstengerichte regio s. De tertiaire sector heeft in de hoofdstad een aandeel van bijna 30 procent en in Vlaams-Brabant een van 29 procent, een behoorlijk verschil met de algemene 19,89 procent in Vlaanderen. Vlaams-Brabant is net als Limburg en West-Vlaanderen een regio waar heel wat kmo s actief zijn, maar onderscheidt zich van die verwante provincies door het hoge aantal bedienden dat het tewerkstelt. Nergens anders gedijen de kleine bedrijven zo goed als in de Brabantse klei. Toch is ook de aanwezigheid van de grote jongens opvallend hoog. Door de gunstige geo-economische ligging en de nabijheid van de nationale luchthaven zuigt de regio rond Brussel heel wat, vaak logistieke ondernemingen aan. Vooral Halle-Vilvoorde profileert zich als een distributiegerichte streek. Dat de kleine en grote bedrijven zo harmonieus naast elkaar bestaan, hoeft niet te verwonderen. Er is een wisselwerking tussen de twee. Grote organisaties hebben service nodig. Het is logisch dat in hun kielzog onder meer taxi- en schoonmaakbedrijven ontstaan, weet Jo Renglé, zaakvoerder van Brussels Business Flats. Deze firma verhuurt gemeubelde appartementen aan expats. Vaak gaat het om werknemers van de Navo of de Europese Unie die voor een bepaalde periode in Brussel verblijven. We zijn geen makelaars. Eerder dienstverleners, gaat Renglé verder. We verkopen een concept, het gaat om veel méér dan een flat. We zorgen ervoor dat de expat hier zonder zorgen kan arriveren. Kmo s kunnen volgens Jo Renglé zeker profiteren van de bedrijvigheid in en rond Brussel, op voorwaarde dat ze op een minimale structuur kunnen steunen. En er is nog een maar. Het moet natuurlijk werkbaar blijven, zegt de zaakvoerder. Brussel bestaat uit 19 gemeenten, die ieder een eigen reglementering hebben. Zelf zitten wij met Brussels Business Flats verspreid over drie verschillende buurten en ik kan getuigen dat we met een administratief kluwen worden geconfronteerd. Als wij als klein bedrijf ons daar al aan storen, hoe wil je dan dat een Amerikaanse investeerder die situatie begrijpt? Expat ruilt villa voor flat SD Worx onderzocht de tewerkstelling door kmo s van 2008 tot nu. Over die ganse periode bekeken, heeft enkel Brussel een negatief groeicijfer (-0,1 procent), terwijl Vlaams-Brabant met 2,1procent rond het

13 COLUMN De Europese wijk blijft een bron van inkomsten voor Brussel. Grote organisaties hebben nu eenmaal service nodig, zegt Jo Renglé, zaakvoerder Brussels Business Flats. landgemiddelde ligt. Belangrijk bij de analyse van dit cijfermateriaal is de wetenschap dat in het vierde kwartaal van 2008 de crisis in volle hevigheid losbarstte. Vanaf dat moment kreeg de dienstverlenende sector, die dus zowel in Vlaams-Brabant als in Brussel traditioneel sterk staat, rake klappen. Niet alleen omdat die sector conjunctuurgevoelig is, hij kon - in tegenstelling tot de industrie - ook niet naar de strohalm van de economische werkloosheid grijpen om de tewerkstelling zoveel mogelijk te redden. Dat is ook de reden waarom het personeelsverloop (lees: het aantal ontslagen) in de gemeten periode zo groot was in Vlaams-Brabant. Op het vlak van uitstroom scoort deze regio ronduit slecht, enkel Luik en Namen bengelen er nog achteraan. Ja, wij hebben de crisis gevoeld, moet Jo Renglé toegeven. Eind 2008 hebben sommige grote klanten een aantal appartementen opgezegd. Toch had het ook zijn voordelen dat bedrijven moesten gaan bezuinigen. Plots waren ze veel minder geneigd om voor hun expats grote villa s te huren en hun familie te laten overkomen. Er werd sneller geopteerd voor minder lange verblijven in flats zoals de onze. Zoals gebruikelijk in slechtere tijden, ging Brussels Business Flats zich meer concentreren op de sales: het haalde de banden met de Navo en de Europese Unie nog nauwer aan. We zijn ook efficiënter gaan werken, vertelt Renglé. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om te blijven groeien, we hebben zelfs nog personeel kunnen bij aanwerven. Van wolk gedonderd De sectoren met de sterkste procentuele daling van de tewerkstelling door kmo s in Vlaams-Brabant zijn de telecom en de logistiek. Voor de crisis hadden die twee net een boost gekend, verduidelijkt Johan Van Duyse, strategisch adviseur KMO bij SD Worx. Vilvoorde was zelfs een van de pioniers in de telecom. Die afgeleide sectoren hebben een tijdje op een wolk geleefd. De tuimeling naar beneden kwam daardoor eens zo hard aan. De logistiek voelt ook dat de industrie langzaam wegtrekt in en rond Brussel. De secundaire sector heeft er vandaag nog een aandeel van 3,64 procent, tegenover 8,33 procent in heel Vlaanderen. Het is natuurlijk ook zo dat de dienstensector als een van de eerste weer zal heropleven als de economie straks aantrekt, weet Johan Van Duyse. Dat zal zich dan vertalen in een moeizame zoektocht naar personeel. Zelfs nu zitten behoorlijk wat kmo s met de handen in het haar, ondanks de vrij grote werkloosheid. De redenen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt zijn bekend: een onderwijs dat nog niet helemaal op de bedrijfswereld is afgestemd, te weinig jonge mensen die technische beroepen kiezen. De kmo s die in de logistiek zitten, vinden bijvoorbeeld nog amper heftruckchauffeurs. In onze branche is de zoektocht naar financiële mensen en boekhouders vrij moeizaam, getuigt Jo Renglé van Brussels Business Flats. Bijna 70 procent van onze aanwervingen gebeurt via mond-tot-mond reclame: kandidaten worden vaak door onze werknemers zelf aangebracht. Renglé vindt een goede mix in zijn personeel belangrijk. Voor het internationale karakter van ons bedrijf is het positief verschillende nationaliteiten in huis te hebben. Zo hebben we een Mexicaanse werknemer die de Spaanssprekende klanten kan bedienen. Verplichte sollicitatie In Vlaams-Brabant is er een mismatch tussen de vraag naar Nederlandstalige werknemers en het aanbod van anderstalige arbeidskrachten. De Vlaamse overheid en de VDAB proberen daar via taalondersteuning iets aan te doen. Ik heb de indruk dat de grote werkloosheid in Brussel en de werkgelegenheid in Vlaams-Brabant naar elkaar toegroeien, zij het héél langzaam, klinkt het bij Johan Van Duyse. Soms voel ik dat een kandidaat komt solliciteren omdat hij moet solliciteren, bekent Jo Renglé. Dat helpt niemand vooruit. Je merkt vrij snel tijdens een gesprek of iemand gemotiveerd is. Ik heb echt wel mensen nodig die zich willen inzetten en bereid zijn van hun werk een beetje hun leven te maken. Als we kijken naar de sterkste procentuele stijgers qua kmo-tewerkstelling, dan staat immobiliën in Brussel bovenaan te blinken. Het vastgoed heeft er nog een grote marge, zegt Renglé, die met BBF uiteraard een goed zicht heeft op de huizenmarkt. Die marge heb je nergens in Europa nog. De aanwezigheid van de Europese instanties biedt ons op dat vlak enige zekerheid. Het is dat wat Brussel uniek maakt. Verhouding arbeiders / bedienden in Vlaams-Brabantse kmo's 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vlaam s-brabant Vlaanderen België Arbeiders Bedienden JOBAT.BE/COLUMN Mondscheet Zoals u misschien weet, had ik een paar maanden geleden een nieuw boek uit. Er was een tv-programma dat daar aandacht aan wou besteden. Het oerdegelijke meerwaardezoekerproduct werd uitgezonden op een uur waarop de meeste mensen aan de zondagse ontbijttafel zitten. Zo niet de man die me prompt in zijn kantoor uitnodigde. Dat bestond uit één kamer. Achter zijn hoofd hingen acteurs en actrices waarvan ik er een paar herkende. Voor zijn bureau stond een groot doek met daarop een foto van The Godfather op gedrukt. Als ik een cokesnuiver zou moeten casten, zou hij de rol krijgen. Voor vijftien procent van wat ik verdiende zou hij met mijn boek de boer op gaan bij filmproducenten. Hij vroeg me of ik er problemen mee zou hebben als er meer seks in de verfilming zou zitten. Want het geil liep niet bepaald van de pagina s. Ik had geen bezwaren. Ik zag mezelf al de hand schudden van Jude Law en een vorkje prikken met Claire Forlani (die knappe uit Meet Joe Black. Wat is er met haar gebeurd eigenlijk? Maakt niet uit, mijn verfilming zou haar carrière redden). Hij ging ook nog een column bij Nederlands grootste krant regelen en zorgen dat ik op tv kwam op een tijdstip dat mensen niet aan het ontbijten zijn. Dat was zijn vak. De man liet zoveel mondscheten riekend naar roem, dat ik bedwelmd buiten kwam. Die avond trakteerde ik. En de avond daarna ook. Soit, ik kreeg heel veel vrienden opeens. Een maand later kwam een mailtje waarin de Godfather-fan liet weten ook mijn eerste boek te hebben gelezen. Ook dat boek was prachtig en verdiende meer. Weer was ik een halve dag in de wolken. Ik vroeg me af of een verfilmd auteur andere kleren moest dragen. Ik overwoog me te verdiepen in sudoku s om wat te doen te hebben tijdens de lange uren op de set. Iedereen die op dieet is geweest of probeert te stoppen met roken, kent het fenomeen. Je weet heus wel dat je die net gekochte zak chips ook deze keer weer helemaal leeg gaat eten. En het blijft echt niet bij dat ene trekje. Toch doe je het. Je kunt jezelf niet bedriegen maar je doet het toch. De foto van Marlon Brando had me alles moeten vertellen. Natuurlijk hoor ik niets meer van deze man. Dat is niet erg. Een droom meer of minder maakt niet uit. Die seksscènes kan ik vast nog wel ergens kwijt. Het is ook niet dat ik het jammer vind dat ik mijn honorarium al uit heb gegeven aan een prachtige vloerbedekking en een Pomerol uit mijn geboortejaar. En al die vragen over wanneer de opnames beginnen, ach, ook dat went. De roddels over blaaskakerij hoor je toch maar via via. Mijn trotse oma kan nog altijd dementie veinzen als het verzorgend personeel haar maar een opschepster vindt. Nee, mijn verbrijzelde visioen heeft maar een slachtoffer gemaakt. Mevrouw Forlani, lieve Claire, wat nu? Bron: SD Worx Vind jouw job in Brussel & Vlaams-Brabant vanaf blz.14 Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Dit jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 14 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in CAW Mozaïek bouwt als erkend Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) een gedifferentieerd dienst- en hulpverleningsaanbod uit in de Brusselse regio. Het CAW Mozaïek wil het algemeen welzijn versterken en mensen ondersteunen om in hun leefomgeving tot hun recht te komen.het CAW Mozaiek omvat o.a. Algemeen Onthaal, Psychosociale Begeleiding, Woonbegeleiding en een dienst Maatschappelijk Onderzoek i.h.k.v. Interlandelijke Adoptie. Functieomschrijving: - U bent bevoegd en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de algemene leiding over het geheel van het centrum en alle afdelingen. Dit omvat het algemeen beleid, het inhoudelijk beleid, het personeelsbeleid, heteconomisch-financieel beleid, het beleid inzake kwaliteit, - U vertegenwoordigt het centrum; - U blijft bestendig op de hoogte van de evoluties in de sector; - U voert beleidsvoorbereidende - en uitvoerende taken uit t.a.v. de Raad van Bestuur. Profiel: - U hebt strategisch inzicht. - U hebt een geïntegreerde visie op sociaal- en maatschappelijk welzijn en een bekommernis voor het welzijn van bijzonder kwetsbare doelgroepen. - U hebt ervaring in een leidinggevende functie in de welzijnssector. - U behaalde een universitair diploma (menswetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring. Aanbod: - Een boeiende job met grote verantwoordelijkheid binnen een sociale en mensgerichte organisatie. - Een marktconforme verloning met extralegale voordelen. ALGEMEENDIRECTEUR Interesse? Het functieprofiel vindt u op onder vacatures. Voor deze functie kan u solliciteren uiterlijk tot 22 oktober Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Dhr. Herwig Teugels, voorzitter Raad van Bestuur, CAW Mozaïek, St. Katelijnestraat te 1000 Brussel of naar: De gemeente Herent, een actief groeiend lokaal bestuur met meer dan inwoners, zoekt in contractueel verband (onbepaalde duur) met aanleg van wervingsreserve (m/v): Voor de dienst ICT: Applicatiebeheerder-2de oproep Niveau B/voltijds (bruto maandloon: van 2142,17 euro tot 2451,73 euro) houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type of gelijkgesteld onderwijs Profiel: Je plant zelfstandig projecten, ontwikkelt initiatieven en levert een positieve bijdrage tot de voorbereiding, bijsturing en uitvoering van het beleid. Je rapporteert aan de beleidsmedewerker ICT. Je organiseert en begeleidt in nauw overleg met de diensthoofden de implementatie van nieuwe softwarepakketten. Je bent verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de gebruikers. Je waakt over het correct gebruik van de softwarepakketten, verzorgt het beheer van het netwerk en computerpark en werkt mee aan de uitvoering en opmaak van het ICTbeleidsplan. AANBOD: Voltijdse contractuele functie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en tussenkomst openbaar vervoer. INTERESSE? Richt je kandidatuur op de voorgeschreven inschrijvingsformulieren met een kopie van het vereiste diploma of van het gevraagde schoolattest, aan het college van burgemeester en schepenen, Wilselsesteenweg 28 in 3020 Herent. Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag (postdatum telt) Voor bijkomende inlichtingen, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de inschrijvingsformulieren kan je terecht bij de personeelsdienst, T: ; Het verhaal van de matro s en het bierviltje. Wat doe je als de kandidaat de weg niet vindt naar je bedrijf? Dan stap je zelf op de kandidaat af. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vroeg ons om zijn HR-campagne zo dicht mogelijk bij de doelgroep te brengen. Dus ontwierp Universal Communication een krachtige multimediale campagne, met een aantal originele toetsen zoals bierviltjes voor de havencafés. En hingen wij wervende boodschappen aan de scheepscontainers. Het zijn maar een paar voorbeelden uit een inventieve mix of uit ons grote portfolio. Want Universal Communication heeft veel boeiende verhalen zoals deze. U vindt er een aantal op onze website, voor het geval u zelf geïnspireerd wilt worden door een bureau dat toonaangevend is in employer branding en rekruteringscommunicatie. employerbranding & recruitmentcommunication

15 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in 15 DE LIBERALE MUTUALITEIT VAN BRABANT werft aan Voor het departement verzekerbaarheid : Een medewerker (m/v) Functieomschrijving: Beheren van dossiers Profiel: Hoger onderwijs juridische of Germaanse richting Perfect tweetalig N/F Redactionele vaardigheden in het Nederlands In teamverband kunnen werken Wij bieden : Een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur Extralegale voordelen Kandidaturen, vergezeld van een C.V. sturen naar Mevrouw HECTOR Koninginneplein 51/ BRUSSEL Where potential meets opportunity. Hilti. Outperform. Outlast. Your career with Hilti Hilti biedt uitstekende carrièremogelijkheden in één van de meest succesvolle bedrijven ter wereld in de bouwsector. Om onze succesvolle groei verder te zetten, zijn wij op zoek naar enthousiaste en resultaatgerichte teamplayers! Sales Representatives Winkelverkopers Hilti Centers Technical Support Engineer Project Engineer Bijkomende informatie over deze functies vind je op Je droomjob niet gevonden? Ontdek hem snel op onze website. Solliciteer bij voorkeur online of stuur je cv en motivatiebrief naar Werken aan de toekomst in een omgeving waar nieuwe technologieën ontwikkeld worden, medische vooruitgang geboekt wordt en nieuwe ideeën het licht zien. Zin in vooruitgang? Samenwerken met zo n collega s in een internationale omgeving, waar zo n 63 nationaliteiten elkaar ontmoeten. Dat schept openheid van geest, nieuwe inzichten, aparte uitdagingen en kansen. Net iets voor jou? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagdagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee? Kriebelt het? Eén adres: We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent nieuwe collega s (m/v): Creatie? Innovatie? Ambitie? INFORMATICI, LABO RATORIUM TECHNOLOGEN, TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE MEDE WERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS, Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

16 Jobs 16 in VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL Ingenieurs Bouwkunde Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is een collectieve onderzoeksinstelling die in België de referentie is voor onderzoek, innovatie en ontwikkeling in de bouwsector. Bovendien verstrekt het WTCB informatie, technische bijstand en ondersteuning aan de bouwondernemingen. Binnen het departement Technisch advies en consultancy te Sint-Stevens-Woluwe zoekt het WTCB gemotiveerde medewerkers die in een ploeg van bouwkundig ingenieurs mee zullen instaan voor de technische bijstand aan de bouwprofessionelen. WTCB Functieomschrijving U draagt bij tot de technische ondersteuning van bouwbedrijven door schriftelijke en telefonische contacten en door bouwplaatsbezoeken. Na een grondige opleidingsperiode, werkt u mee aan het opstellen van praktijkgerichte, technische publicaties. De opgedane ervaring koppelt u via de deelname aan werkgroepen en technische comités terug naar de onderzoeksprojecten. Na enkele jaren geeft u technische opleidingen aan aannemers en andere bouwprofessionelen. Profiel? Industrieel Ingenieur Bouwkunde / Master (m/v). Ervaring is niet vereist, een opleiding binnen het WTCB is voorzien. Kennis van informatica (Windows, Word, Excel,...). Kennis van de tweede landstaal is een troef. Leergierig en contactvaardig. Aanbod Werken in een gemotiveerd team. Een job waarin u verantwoordelijkheid kunt nemen en voortdurend nieuwe uitdagingen krijgt. Via een permanente vorming blijft uw technische kennis steeds op peil. Een competitief salarispakket. Interesse? Ontdek deze vacature op en solliciteer online of stuur uw CV naar Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Lombardstraat 42, 1000 Brussel RONALD JANS SEN legt nieu we bekenten issen af Tien om te zien op het 88st e AUTOSALON Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar, Les Editions de l Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites van o.a. De Standaard, Het Nieuwsblad en l Avenir de grootste online-uitgever. Ook sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille. BLZ. 2-4 BLZ. 10 DAGBLAD / EDITIE ANTWERP 87STE JAARGANG, EN NR. 10 BELGIE 1,25 NEDERLAND 2 LUXEMBURG 1,55 NDAARD. BE DRIEMAA MEER ZWART GELLD TERUG WOENSDA G 13 JANUARI 2010 Belgen hebben vorig jaar bijna drie keer zoveel zwart geld teruggehaald Uit vrees als in voor gaten in het bankgeh eim 224 miljoen euro werd ken inkomsten aan ontdoaangegeven. VA N O N Z E R E DACT EUR CHRISTOF VANSCHOUB ROEK BRUSSEL De terugkeer zwart geld van is de voorbije den in een stroomversn maankomen. Tot elling geen ber 2009 was met eind septemjoen euro zwartnog maar 88 milgeld aangegeven. En nu, drie maanden later, de teller op staat 224 is bijna drie miljoen euro. Dat keer zoveel 81 miljoen als de euro die in 2008 werd opgebiecht, zo van minister blijkt uit cijfers dier Reynders van Financiën Diis dat steeds (MR). Wat opvalt, meer leen de ontdoken Belgen niet albelasting op hun interesten ook met hun opbiechten, maar roepsinkoms zwart verdiende bemeer reclame ten boven water men. ko- gularisatie voor onze fiscale re- Vanaf en De gaten in juli kwam niet te wachten waarschuwen om het daar een boete van 5 procent de voornaamst bankgeheim zijn tot het laatste ling, net als ment. bij en sinds mo- bedraagt bijvoorbeeld almaar meer e reden waarom 2007 Nu die 10 procent. In totaal werden in Italië. fiscale zondaars de gaten in gularisatie inkeer komen. Bij de rehet bankgeheim meer landen met vorig jaar 786 tot gularisatied groter worden, een amnestierere- sten heeft van beroepsinko ossiers zich een hoedje Iedereen schrok proberen steeds geling het geld maltijd toen de Zwitserse genover 484 het ingediend, te- de terug te halen. van hun inwoners bank UBS verschuldigd de betaling van jaar voordien. eind augustus Het topjaar e belasting staan. blijft nog altijd namen overmaakte vol2006, Sinds aan de Ver- het eerste jaar waarin enigde Staten. de regularisatie de fiscale regularisatie mogelijkheid in België heeft mogelijk was. werden in totaal Toen roepen,2006 in het leven werd den heel wat de voorbije maangewerd al bijna gediend, goed dossiers inakkoorden 755 miljoen euro aan over de uitwisseling gesloten voor een van bankge- drag van 335 miljoen totaal be- aangegeven.ontdoken inkomsten gevens, zegt euro. Maar de regering fiscaal advocaat Er stroomt Vanheeswijc had toen Luc lokkertje k. op monture voorzien. De een mooi zwart geld trouwens niet alleen Luxemburg En daar zitten ook regularisaterug naar tie van roerende n, en Zwitserland ons land, er is ook zwart Binnen- en goederen of bij. nissen ook op merkmo geld dat wegstroomt. erfe- Zo haalden kon tot midden kiers maken buitenlandse bannturen zonder boete. Alleen Nederlandse Actie geldig trouwens t.e.m. spaarders zwartsteeds lasting 50% op monturen 30 januari Niet cumuleerbaar de ontdoken met rode sticker met andere be- 340 miljoen vorig jaar zowat moest worden en 70% op monturen promoties. met paarse euro terug sticker. betaald. Ook uit België. daar geldt een amnestiereg BINNENLAND e...4 Zelfs buiten landse bankiers maken reclame voor fiscale regula de risatie Solden V(4bd65h-CAEDGG( + * Õ BUITENLAND CULTUUR , 40 ECONOMIE......E1 -E16 OPINIE... REGIO SPORT TELEVISIE EN VERDER: bebouwde adressen E14, com kruiswoordra 36-37, adsel 36, rouwberichte n E11, strips Controller - Reporting Specialist UITGEBREID WEERBERIC Kust HT...37 Midden-België sneeuw... sneeuw C Kempen sneeuw C C 36. ER 2009 G 4 OKTOB ZONDA AG 3 EN BE ZATERD Binnen onze groep willen we voor de afdeling Finance & Controlling ons team versterken door de aanwerving van een (m/v) -50% -70% 1,60 NIEUWSBLAD. N WWW. KEMPE VAN ENTENIS DE BEK KRIS S PEETER P gebreken > Ik heb veel S JACQUE ROGGE r ik sta N DE ZEVETEN VAN GEZICHVAN ACKER ROOS nog altijd een en waa Ik wil wet 16 Sport P. > zine Ik ben l kiekske Maga > onnoze EILANDEN 2 I CAN. 2 I SPANJE I ITALIË nse stad Braziliaa K 1,80 OOSTENRIJ 1,80 I I FRANKRIJK D 1,70 G 1,60 I LUXEMBUR Sport P. > NEDERLAN EN.BE A( +œ*à V(4bd65h-BBGGJ AN 010 Uitgezonde rd prom Meubelen % & % & oties Tegels - Parket Je profiel Je hebt 3 à 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en werkt steeds accuraat en goed georganiseerd. Je kan zelfstandig werken en je hebt een gezonde team-spirit. Je kan het overzicht bewaren in een complexe omgeving en tegelijkertijd beschik je over de capaciteit om snel te kunnen inzoomen in diverse data. Je hebt een hand-on mentaliteit. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die je in staat stellen de complexe materie op een eenvoudige en gestructureerde manier te presenteren. Grondige kennis van Excel is cruciaal en sterke feeling met andere IT tools (SAP FI/CO en SAP/ BPC) is zeker een troef. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans. ',' verder op paginar.b. 3. ERLOO 02 ende n m2 2 tot 31 ja nuari WAT van WAVER Indone (Java ZAVENTEM Open van maanda g tot van 9u tot 18u vrijdag Op zaterda g van 10u tot 17u adru s.be drus.be NIEU WE S TE W HOWROO M AT E R LOO ) * + rsteen KOOP Duiz RMR $ - Natuu 0110 sle 01/ bdr 5 Lees Zie pagina 02/ sië! & Bali) Afreis data: g 4 april (Paasva zonda kantie) zonda g 2 mei vrijda Rondre en g 1 oktob Blauwe is met Nederl er 2010 Vogelbegeleandstalige Alle hoog gids & iding. 14 dagen tepu nten 5*** ** Luxe hote Themad 1.95 ls Blauwe ag: nu zaterd 0,ag 16 Ontdek Vogel-auditorium (vliegreis januar deze reis inbegrepe i om n!) van A. (gratis toegang tot Z & uur in, wel maak even het kennis met uw reserveren aub) gids. LIC.A1011 Reisfamili e Carlier Luikerst Meer info: eenweg 62, St.-Truid Tel.: 011/ 705 en eblauw 500 evogel.be MERCREDI 11 FÉVRIER 2009 N 35 Le campus C est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C est un projet la majorité PS-MR. de 25 millions 15 C est l évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d immeubles C est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement la dans. de Namur? le centre CAHIER Mickey Rourke Catcheur ressuscité 2-3 CENTRAL Namur Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main. QUI AURA LE DERNIER MOT? Belga G L avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l assemblée des actionnaires, à Bruxelles. G Cinq questions, qui peuvent être CAHIER CENTRAL L AVENIR S.A. CE CAHIER CENTRAL 9 CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT Spécial Antarctique JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : / Quotidien - 92 e année 1 Tél. : 081/ venir.be (c) LES EDITIONS DE ces derniers jours. ÉdA a souvent été cité février AUJOURD HUI NR FAX : / Auvelais Des craintes pour l avenir de Saint-Gobain lourdes de conséquen G Difficile de dire ces, seront proposées quel clan l emportera au vote., même si le non Du 11 au 18 Wij bieden je Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. AFP Une cité adminis provinciale à Namtrative ur? !"# $ ' $!! # $% " ((( STOC KVER % & ' STEEN OKKER ZEEL vinden In tal die Freddy Van Halewyk niet gewet zich inzette van gemee nten zijn kreeg de en omdat n voor de Steeno wel mense Trofee andere voor sociale weinig kkerze en er aandac n. Van velen n te voor el belone verdienst Enerzijd e s is dat n ze dat zorgde is ht aan de aan wie dat zijn met schenk dat gemaak wat bijzondtrofee voor sociale een prijs. en. In t voor persone of haar zaak tweede in vele verdien gemakk is de Kom-e ers doet ten n met een gevallen ste die dienste moeilijk handica elijk toegankelijk initiatie men toeken r-in -pri van de f om js. Die p. om zelf t in medem wordt een winkel Die hebben het werd het leven deze prijzen toegek ens. Een immers die end aan te Luypae te roepen, kwam al een paar binnen te kunnen wie die rt. er. Het van schepe jaren worden uitgere n voor ikt Sociale Zaken Yvet- LEYM 2/01/2 bij -70% #$ ning.be ST tot! " axiclea INGSDIEN SOLDE N LEYMAN Tel.: it axicleaning.be len Vanaf care of KEN & RUIM ' Ontdek op onze binnenb van het ladzijde verenigi n de culturel ngsleve n in jouw e regio dankzij en sportieve activitei Als u een de vrijetijd ten activitei t organise agenda plaatsen. ze telkens ert, aarzel in bewegin dat kan in Passe-Pa niet ze ons te g zet. melden rtout, het. We blad dat jouw regio we take 9 Vrije Tijd Je functie Je staat in de eerste plaats in voor de maandelijkse groepsrapportering en management package. Per kwartaal zorg je er ook voor dat de statutaire consolidatie perfect verloopt, met ondersteuning van een externe consolidatiespecialist. Verder ben je ook verantwoordelijk voor de verder uitbouw van onze rapporteringomgeving voor zowel directie, centrale controlling als lokaal management. We denken hier aan P/L en B/S per divisie, margeberekeningen, kostcontrole, KPI s, aansluiting met statutaire conso, Voor dit alles wordt SAP/BPC de centrale tool. Je zorgt ook voor een verdere automatisatie van de workflows en voor de standaardisatie van de financiële informatie binnen de groep. Je rapporteert aan de groepscontroller en hebt regelmatig contact met de diverse business verantwoordelijken. gbr P TANKWER WIN NAAR ENERGIESPAR SURF eren Ik blijf kank > Zie p. 2-3 Kr k dadak opeenuw GEÏSOLEERD DAMEN HUBERTALS WITSE TERUG Meube ctierace pische sele wint olym afp marco mertens Rio danbsta voor de sam 2016 Spelen ijg Mo FEY ,20 I PORTUGAL 2,50 I MADEIRA 2,50 ING VAN VERKIEZ DE HER Klaar om carrière te maken? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via naar: Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar

17 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in 17 Adviseur VEGAPLAN.BE, gevestigd in Brussel, heeft als doel het beheer van de IKKB Standaard in de plantaardige productie. Vegaplan.be staat onder andere in voor de communicatie van de IKKB Standaard (via opleidingen, informatiesessies, seminaries, website) en het beheer van de centrale databank. De leden van Vegaplan.be zijn Algemeen Boerensyndicaat, Belgapom, Bemefa, Boerenbond, Cefi, Confederatie Belgische Bietenplanters, Fédération Wallonne de l Agriculture, Synagra, Subel, Vegebe, Verbond Belgische Tuinbouwveilingen en Landbouw-Service. Momenteel is er een vacature voor een (m/v): Geprikkeld? Surf naar de vacature op en geef je kerngegevens in, aangevuld met je cv. We garanderen een snelle en vertrouwelijke behandeling. Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Willem Delaere, consultant, op het nummer , Jouw perspectief: Je wordt de vertrouwensfiguur en de motor voor alle partners van Vegaplan.be en OVPG met als voornaamste doelstelling de communicatie rond en uitwisselbaarheid van de IKKB Standaard voor de plantaardige productie (akker- en tuinbouw) met andere kwaliteitssystemen in binnenen buitenland. Je bent zowel betrokken bij de inhoudelijke verdere ontwikkeling als bij het beheer van de IKKB Standaard. Bij dit alles verzamel je relevante wetenschappelijke informatie ter ontwikkeling en ondersteuning van beleidsstandpunten. Je organiseert en neemt deel aan diverse werkgroepen, seminaries, opleidingen en informatievergaderingen. Je onderhoudt contacten met onder meer overheidsinstanties, beroepsfederaties, bedrijven, landbouwers en kwaliteitsysteembeheerders in binnen- en buitenland. Voor meer informatie kan je terecht op Jouw profiel: Je hebt een opleiding als bio-ingenieur of industrieel ingenieur uit de richtingen: algemene landbouw, landbouweconomie, plantaardige productie, kwaliteitszorg. Belangrijk is dat je een goed zicht hebt op de diverse aspecten van de primaire productie en de plantenteelt in het bijzonder. Een paar jaar relevante ervaring is aangewezen. Je bent liefst vlot drietalig Nederlands/Frans/ Engels, en je getuigt van teamgeest, creativiteit, contactvaardigheid en zin voor zelfstandig werken. Wij bieden: Je komt terecht in een klein en hecht team waar je bijdrage nog het verschil kan maken. Kern Selection. Voor de juiste mensen. Hasselt Gent Brussel Louvain-la-Neuve Wilrijk Leuven Roeselare Welke HR-partner kiezen als ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen? Alle HR-consultants beloven u de beste kandidaat met het meeste talent. Ze vertellen u ook hoe ze te werk gaan om die man of vrouw naar uw organisatie te halen. Kern Selection werkt anders. Niet onze bedrijfscultuur en methode zijn belangrijk, wél die van u. Alleen als we begrijpen hoe uw organisatie functioneert, kunnen we uw witte raaf vinden. Daarom werkt u bij ons met expertadviseurs die hun selectieproces telkens opnieuw afstemmen op de onderneming waarvoor ze werken. Het gaat tenslotte over uw HR-beleid. Meer weten? Contacteer onze consultant in uw regio of surf naar Kern Selection. Voor de juiste mensen. RECRUITMENT & SEARCH ASSESSMENT CENTERS DEVELOPMENT CENTERS TALENT CENTERS Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering als ik van job verander? Interuniversitair onderzoeksproject (coördinatie Prof. dr. Luc Deliens) Flanders Study to Improve End-of-life Care and Evaluation Tools (SBO IWT-Vlaanderen) zoekt: 16 voltijds wetenschappelijk medewerkers (100%) 1 projectcoördinator/coördinator wetenschapscommunicatie (50%+50%) OPDRACHT wetenschappelijk medewerkers Uitvoeren van onderzoek over zorg aan het levenseinde van patiënten in België (6) of in het buitenland (10) schrijven van een doctoraal proefschrift OPDRACHT projectcoördinator Als lid van het coördinatieteam het project managen organiseren van meetings opvolgen van kwaliteitsnormen verzorgen externe en interne communicatie doelgroepen voor valorisatie identificeren in binnen- en buitenland en ermee communiceren PROFIEL academisch diploma tweede cyclus (bv. socioloog, psycholoog, gezondheidswetenschapper, arts, verplegingswetenschapper, ) basis computerkennis ervaring kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden strekt tot de aanbeveling goede schriftelijke en mondelinge communicatie (NL en EN) goed werken in teamverband zelfstandig georganiseerd voor de functie van projectcoördinator is ervaring met communicatie en netwerken een plus Surf naar WIJ BIEDEN aanstelling voor 3 of 4 jaar goede omkadering en begeleiding in onderzoeksgroepen met internationale reputatie WERKPLAATS Brussel (VUB), Gent (UGent), of Leuven (K.U.Leuven) of een gereputeerde partner in Europa. GEINTERESSEERD details zie: Motivatiebrief en CV (met graden per academiejaar) vóór 3 november 2010 versturen naar: dr. Isabelle François, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussel.

18 18 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in Anne, Client Advisor Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Ik ben Anne... en ik ben er. Waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf. Net zoals zoveel andere Securex-collega s. En u, bent u er ook? ik ben er Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Voor diverse kantoren in Vlaanderen en Brussel zoeken we momenteel (m/v): Operations Supervisor Ziekenfonds - Brussel Legal Advisors - Brussel & Gent Klantenadviseur Zelfstandigen & Particulieren - Brussel Payroll Consultant - Brussel Senior Consultant Recruitment & Selection - Brussel Interesse? Solliciteer meteen online op Bezoek ons op Bezoek ons ook op, en Assistent logistiek manager NV Van Leeuwen Buizen België is op zoek naar een logistiek verantwoordelijke, die de dagelijkse leiding neemt over een team van 25 arbeiders. Uw taken omvatten onder andere: Verdeling van de opdrachten aan de magazijniers en prioriteiten inschatten van de te verrichten werkzaamheden, zoals daar zijn: o Binnenkomende goederen ontvangen; o Opslagsystematiek bewaken; o Interne zaagplanning opstellen; o Klaarmaken van uitgaande goederen plannen; Oplossen van afwijkingen, met analyse van de oorzaken en implementatie en opvolging van de juiste verbetermaatregelen. In samenwerking met onze interne technische dienst, en ondersteund door externe specialisten coördineert u het onderhoud van de productiemiddelen, zoals rolbruggen, heftrucks en zaagmachines. U beschikt over de volgende kwaliteiten: U bent een goede people manager; U bent creatief in het zoeken naar oplossingen om het werk flexibel te ordenen; U heeft bij voorkeur een technische opleiding genoten; Bovendien beschikt u over een goede PC/IT kennis (Microsoft office, SAP is een pluspunt) en bent u bereid tot bijscholing. Naast het operationele werkt u ook projectmatig tig mee, in nauwe samenwerking met de logistiek manager, aan een aantal belangrijke logistieke projecten ter verbetering etering van de efficiency en ter bevordering van de veiligheid en het algemeen welzijn in onze magazijnen. Wij bieden: Een stabiele uitdagende job, met een uitgebreid gamma aan opleidingen op maat om te groeien in deze functie; Een competitief brutoloon, met tal van extra legale voordelen waaronder ook een bedrijfswagen; Een samenwerking in een dynamisch en stabiel team in een internationale omgeving; Reële doorgroeimogelijkheden; Ben je geïnteresseerd? Aarzel niet en stuur je solicitatiebrief en curriculum vitae naar het onderstaande adres: Van Leeuwen Buizen Belgïe NV, Schaarbeeklei, 189 te 1800 Vilvoorde Ter attentie van dhr. Johan Elegheert - Tel.: Website: Is op zoek naar een Hoofddeskundige dienst personeel B21 (m/v) Profiel Je hebt een bachelordiploma maatschappelijk assistent optie personeelswerk, maatschappelijke advisering of een bachelor office management of je hebt een ander diploma minstens van het niveau bachelor en nuttige ervaring met elementen van het takenpakket. Uitgebreide taak- en profielomschrijving en sollicitatiewijze op Deadline voor kandidaatstelling 15 november Centrum voor Integrale Gezinszorg Vogelzang gelegen in St-Pieters-Woluwe zoekt Sociale Coördinator (M/V) voltijds - met een sociaal of pedagogisch profiel, - meer dan 5 jaar ervaring in soortgelijke functie is een meerwaarde - grondige kennis van het Nederlands, zeer goede kennis van het Frans CV en sollicitatiebrief sturen naar Huguette Boon Falleur, 44 Vogelzanglaan, 1150 Brussel Heb ik recht op brugpensioen? Alle tips op

19 18 19 GROUP GALLOO RECYCLING, met hoofdzetel in MENEN, is één van de belangrijkste toeleveranciers aan de ferro en non-ferro-industrie in West-Europa. Met filialen in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zijn wij als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren wij met een team van 600 personeelsleden een groepsomzet van nagenoeg 500 miljoen euro. Op groepsniveau wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van (m/v) GROUP TECHNICAL MANAGER kordaat en communicatief coördinator (N/F) ir/ing. uit constructie of machinebouw (ref ) Uw functie: Na een grondige introductie wordt u verantwoordelijk voor alle machine-installaties voor de recyclage van ferromaterialen (shredders, scharen, persen, brekers,...) in een 10-tal vestigingen in België en Frankrijk. In nauwe samenwerking met de productieverantwoordelijken en de technische diensten van de diverse werven zal u instaan voor de uitwerking van onderhoudsplannen, de technische problem solving alsook voor beslissingen op het vlak van revisies, optimalisatieprojecten en nieuwe investeringen. Hiertoe zal u alle werkzaamheden van de eigen onderhoudsdiensten en van de talrijke toeleveranciers coördineren. Daarnaast zal u op groepsniveau instaan voor de aankoop van wisselstukken (budget: 2 miljoen euro). U rapporteert rechtstreeks aan de algemene directie. Uw profiel: Als ingenieur beschikt u over een brede technische kennis en knowhow (zware machine-installaties) U ambieert een coördinerende functie op managementniveau U bent een no-nonsense manager en een kordate beslisser die goed kan delegeren en die de werken ter plaatse op de werven opvolgt U houdt van een job met geregelde verplaatsingen naar de diverse vestigingen alsook naar onderaannemers, leveranciers en vaktechnische beurzen U woont in West- of Oost-Vlaanderen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Ons aanbod: Een zéér diverse, uitdagende en boeiende technische omgeving Een veelzijdige functie met telkens ruime bevoedheden Een ongedwongen en no-nonsense bedrijfscultuur waarin een grote autonomie en persoonlijke betrokkenheid centraal staan Een dynamische teamspirit Uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken) + voordelen + representatieve bedrijfswagen. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Bel: (056) of mail: of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen VG. 602/B LOCINOX nv, gevestigd in WAREGEM, is een innovatieve toeleverancier van hekwerkonderdelen (precisiemechanica). Binnen onze marktniche zijn wij gekend als een kwalitatieve trendsetter met een sterke merknaam in héél Europa. Wij verdelen een gepatenteerd merkengamma via distributeurs alsook rechtstreeks bij constructeurs. Daarnaast fabriceren wij gepersonaliseerde producten onder private label. Op heden stellen wij 45 personeelsleden te werk. In het kader van de internationale expansie wenst de CEO zich te omringen met een (m/v) KMO MANAGER (ref ) generalist met commerciële visie uit exportgericht productiebedrijf Uw functie: Tijdens een introductie zal u het dagelijks management overnemen. In nauwe samenwerking met de afdelingsverantwoordelijken zal u instaan voor een optimale organisatie en samenwerking tussen de diverse afdelingen (productie-aankoop-logistiek, verkoop & marketing, ITC, administratie & boekhouding). Uw hoofdopdracht betreft enerzijds het coachen en aansturen van mensen en anderzijds het op elkaar afstemmen van de diverse bedrijfsdiensten. Tevens zal u marktgericht meedenken en onze internationale expansie mee vorm geven. U rapporteert aan de CEO die zich zal toeleggen op R&D alsook op strategische projecten. Uw profiel: U bent een professioneel en gedreven peoplemanager met een KMO-spirit U genoot een masterniveau (handelsir, TEW, ir, ) en beschikt over relevante managementervaring in een bedrijf met internationale afzetmarkten U houdt van een omgeving waarin R&D, maatwerkproductie en optimale logistiek de cruciale succesfactoren zijn Ervaring bij een merkconstructeur of -fabrikant is aangewezen U woont in West- of Oost-Vlaanderen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Ons aanbod: Talrijke uitdagingen in een centrale managementfunctie Een professioneel en goed gestructureerd bedrijf met competente medewerkers Een open en no-nonsense bedrijfscultuur Een referentiebedrijf actief in een nichemarkt en met een groeiend marktaandeel Een solide onderneming met een uitstekende rating Een aantrekkelijk remuneratiepakket + representatieve bedrijfswagen. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Bel: (056) of mail: of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen VG. 602/B Hoe vertel ik mijn baas dat ik een nieuwe job gevonden heb? Neem een kijkje op

20 EEN GOEDE JOB = KRITIEK GEVEN

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK 12 REDENEN OM VANDAAG NOG TE STARTEN MET NETWERK MARKETING LETSPLAYBUSINESS.BE Enkele jaren geleden maakte mijn vrouw kennis met netwerk marketing. Ze leerde de Aloé Vera producten van Forever Living Products

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript

Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript Lesbrief bij de strip- en cartoontentoonstelling Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript Voor de leerling Lesbrief bij de strip- en cartoontentoonstelling Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript Voor

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Bekend scenario? Ongetwijfeld. En de voornemens je deze keer wél te focussen op hoofdzaken? Vast meermaals de revue gepasseerd.

Bekend scenario? Ongetwijfeld. En de voornemens je deze keer wél te focussen op hoofdzaken? Vast meermaals de revue gepasseerd. Hoe gaat het? Goed hoor, druk We zeggen het zo vaak zonder er bij na te denken, maar telkens bevestigen we de associatie tussen druk en goed. Druk zijn is een statussymbool geworden. Wie niet druk is doet

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons november 2013. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons november 2013. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons november 2013 Luc Timmers Nieuw leeft van oud Zie je wel Zelfs HNW kan niet zonder manager Wie zouden ze anders de schuld moeten geven? Het oude werken en wéér heb ik het gedaan

Nadere informatie

ORIËNTATIERAPPORT XXX

ORIËNTATIERAPPORT XXX ORIËNTATIERAPPORT XXX DOEL ORIËNTATIERAPPORT Doel van dit rapport is een duidelijk beeld te geven van de voornaamste persoonlijke gedragskenmerken van de betrokkene. Op basis van deze bevindingen worden

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

MINIGIDS Omschrijving van de talenten

MINIGIDS Omschrijving van de talenten Omschrijving: Waar haal ik mijn drive vandaan? Aansteker Bezige Bij Als ik een idee heb of hoor, wil ik meteen aan de slag gaan. Ik wil actie en ben vaak de eerste die eraan begint. Ik steek vaak anderen

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer Lesbrief Schuld Anne-Rose Hermer Doe meer met Thuisfront! Bij de boeken in de serie Thuisfront kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen, tips

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Uitgeverij Schoolsupport ww.schoolsupport.nl

Uitgeverij Schoolsupport ww.schoolsupport.nl 24 De Dyslexie-Survivalgids Hoofdstuk 2 Gevoelens? Je zult het waarschijnlijk niet altijd even gemakkelijk hebben om met je probleem om te gaan. Dit is heel normaal. Wie naar het eerste leerjaar gaat,

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen

Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen Partij 1: Kassa Belbus Partij 2: Matras Advies Nederland 1: Waarom kunt u mevrouw Groeneveld niet gewoon haar geld terugbetalen?

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie