Dienst ICT. Rapportage ICT projecten TU/e ICT Infrastructuur. TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst ICT. Rapportage 2007. ICT projecten 2008-2009. TU/e ICT Infrastructuur. TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU)"

Transcriptie

1 Dienst ICT Rapportage 2007 ICT projecten TU/e ICT Infrastructuur TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU) Dienst ICT 1 of 18 Mei 08

2 Inhoudsopgave: Introductie en verantwoording Management samenvatting Plan van Aanpak TU/e ICT Infrastructuur Wat vooraf is gegaan in De roadmap voor de TU/e ICT Infrastructuur Plan van Aanpak TU/e DLWO Wat vooraf is gegaan in De roadmap voor de TU/e DLWO Plan van Aanpak Federatieve DLWO (3TU) Wat vooraf is gegaan in De roadmap voor de Federatieve DLWO Conclusie Bijlage 1: Afkortingenregister Bijlage 2: Lijst van onderliggende documenten Dienst ICT 2 of 18 Mei 08

3 Introductie en verantwoording. Een (informatie) tuin is op pas orde Als men er het hele jaar door Boeketten kan plukken, die men wenst In januari 2006 is het ICT beleidsplan (Zie [1]) vastgesteld. De uitvoering van dit plan is in volle gang, maar nog niet alle voornemens zijn volledig tot bloei gekomen. Wel zijn er door invloeden vanuit de omgeving een aantal nieuwe zaken bijgekomen. De fase die vooraf gaat aan informeren en communiceren is eerst orde op zaken te stellen. Dat is voor een groot deel gebeurd. Met deze vroege voorjaarsnota informeert de dienst ICT het College van Bestuur over de stand van zaken rond eind 2007 en hoe dat gerealiseerd is en daarnaast, als aanvulling op het ICT - beleidsplan , de ICT projecten voor de jaren en hoe we die gaan aanpakken. Met het lezen van de management samenvatting bent u snel op de hoogte van de voornaamste resultaten en ervaringen, die in de periode zijn behaald en/of zijn opgedaan. Dat geldt ook voor de ICT projecten voor In de erop volgende hoofdstukken 1 t/m 3 wordt in meer detail ingegaan op de onderdelen. Zij zijn het lezen zeker waard, doch ook zij dienen gelezen te worden als abstracts, welke telkens weer doorverwijzen naar gedetailleerdere informatie in voorheen verschenen stukken. De titels daarvan zijn opgenomen in bijlage 2. De conclusie vindt u in hoofdstuk 4. Dienst ICT 3 of 18 Mei 08

4 Management samenvatting. Gekozen is voor een beschrijving van een drietal topics uit het product portfolio van de dienst ICT. De TU/e ICT Infrastructuur; De TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO); De Federatieve DLWO (3TU). Deze keuze is gemaakt vanwege: De actualiteit; Verschil in doelgroepen en samenwerkingen; Verschil in status, aanpak en innovatiemogelijkheden; Verschil in beschikbare kennis, kunde en capaciteit. Met betrekking tot de topic TU/e ICT infrastructuur kan geconstateerd worden dat deze met betrekking tot resultaten, aanpak en samenwerking volwassen is geworden en op weg is naar excellentie, de andere twee staan nog in de kinderschoenen en zullen nog veel inspanning vergen. Bij elke topic zal in de paragraaf wat vooraf is gegaan beschreven worden wat er was, wat er nu is, hoe we dat gedaan hebben en wat het voor de TU/e heeft opgeleverd. In de paragraaf roadmap wordt per topic onze visie beschreven, wat hiervan gerealiseerd wordt, hoe we dat gaan doen en wat dit voor de TU/e zal opleveren. De TU/e ICT Infrastructuur. Met betrekking tot de TU/e ICT infrastructuur is de Dienst ICT zowel centraal als in faculteiten actief. Het productportfolio is mede gebaseerd op georganiseerd centraaldecentraal overleg met facultaire ICT-coördinatoren en wordt in grote mate gedreven door de vraag vanuit het onderzoek en onderwijs op de TU/e. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de Dienst ICT producten en diensten levert op en naar wens van de afnemers en gebaseerd is op opdrachten verstrekt door het CvB, de faculteiten en de diensten. Het merendeel van de in het ICT beleidsplan (zie [1]) genoemde projecten met betrekking tot de infrastructuur, zijn gerealiseerd. Microsoft Office 2003, Exchange 2003, draadloze campus, toegang via 3TU, 10 gigabit backbone, documentopslag in Sharepoint, print-accounting en videoconferentie faciliteiten. Ook een toename van centrale housing en virtualisatie van servers en rekenclusters is gerealiseerd, waarbij tevens het principe van on-demand beschikbaarheid is geïntroduceerd. Dat maakt de ICT Infrastructuur ook GROENER. Verder is er veel aandacht besteed aan security en een awareness programma daarvoor. Met betrekking tot de dienstverlening zal in 2008 een tevredenheids onderzoek uitgevoerd gaan worden bij de klanten van de Dienst ICT zowel met betrekking tot de centrale als de decentrale dienstverlening. Daarnaast zal er een benchmark uitgevoerd worden met een aantal andere universiteiten met betrekking tot de prestaties van de dienst. Aan een recent gemaakt communicatieplan (zie [2]) zal in 2008 uitvoering gegeven worden. Dienst ICT 4 of 18 Mei 08

5 Verdere speerpunten in 2008 zijn een campuswijde SharePoint omgeving, Microsoft Office 2007, Exchange 2007, Vista, Office Communication Server & Unified Messaging, scheiding internet en intranet, medewerkers portal, volgende generatie WLAN en uitbreiding faciliteren smartphones. Verder volgt een voortzetting van het security awareness programma. Meer informatie zie hoofdstuk 1. De TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving. In maart 2007 is een aanvang gemaakt met het project DLWO en in september was er een werkbaar portal voor studenten en docenten van de TU/e. Eind 2007 is de portal klaargemaakt voor de totale uitrol naar alle studenten en docenten. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een aanvang gemaakt met fase 2 van het project DLWO. Hierover zo meteen meer. Voorheen moesten studenten en docenten uitzoeken welke van de vier systemen (Owis, Studyweb, Vubis en Exchange) ze moesten gebruiken voor het uitvoeren van transacties en het verkrijgen van informatie. Op elk systeem moest steeds weer opnieuw ingelogd worden. Nu zijn alle relevante onderwijsfuncties verzameld en benoemd in de portal en wordt de student of docent, na één inlog op de portal, automatisch in de juiste applicatie gebracht. Belangrijke doorbraken bij dit project zijn: Het realiseren van een intensieve samenwerking tussen 4 diensten en de faculteiten, als hoeders van Studyweb; Het verkregen inzicht in de bestaande architectuur; De ontwikkeling en acceptatie van een nieuwe architectuur; De wil bij de samenwerkende partijen te streven naar standaardisatie en stroomlijning van processen, functies en applicaties. Nota bene, de single logon en de transparantie van functies zijn de eerste boegbeelden hiervan. In 2008 wordt fase 2 uitgevoerd met als speerpunten: Het realiseren van een userinterface (GUI) voor alle vier de systemen Het realiseren van een middleware laag voor gegevensuitwisseling tussen: o De userinterface en de aanwezige systemen; o Systemen onderling (reductie interfaces); o Instellingen voor hoger onderwijs (via SURF en nu met name voor 3TU). Alleen voor die functionele services waarvoor door de faculteiten en STU afspraken zijn gemaakt en de in 3TU verband afgesproken services zoals: o Inschrijven leeractiviteit; o (online) samenwerken; o College volgen; o Informatie voorziening; o Begeleiding; o Beoordeling. Een verdere stroomlijning en standaardisatie van gegevens en applicaties staat daarbij hoog in het vaandel. Voor meer informatie zie hoofdstuk 2. Dienst ICT 5 of 18 Mei 08

6 De Federatieve (3TU) DLWO. In samenwerking met 3TU-Graduate School (GS) en SURF is vastgesteld welke processen, functies en gegevens er nodig zijn om interuniversitair te kunnen doceren en studeren. Deze processen, functies en gegevens zijn beschreven en een aanzet voor een architectuur is geleverd. Uitgangspunt daarbij is dat studenten/docenten de portal van de eigen instelling als userinterface (GUI) moeten kunnen gebruiken naar alle informatie en onderwijsfuncties van alle drie de instellingen en later mogelijk ook andere. Deze portal werkt op de middleware laag van de eigen instelling. Deze middleware laag communiceert met alle eigen onderliggende applicaties en via een switch bij SURF met de middleware laag van andere instellingen. Alle noodzakelijke intelligentie (processen, routing e.d.) bevindt zich in de eigen middleware laag bus. Alleen voor het uitwisselen met andere instellingen dient instellingsoverschrijdende governance ingericht te worden. In 2008 worden de gedefinieerde processen en functies in overeenstemming gebracht met de eigen processen en functies. Het is nodig vast te stellen welke van de huidige applicaties ze kunnen leveren. Wanneer er niet geleverd kan worden zullen er voorstellen moeten komen voor changes, die in dan nog te definiëren projecten uitgevoerd moeten gaan worden. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3. Dienst ICT 6 of 18 Mei 08

7 1. Plan van Aanpak TU/e ICT Infrastructuur Wat vooraf is gegaan in Met betrekking tot de TU/e ICT infrastructuur is de Dienst ICT zowel centraal als in faculteiten actief. Het productportfolio is mede gebaseerd op georganiseerd centraaldecentraal overleg met facultaire ICT-coördinatoren en wordt in grote mate gedreven door de vraag vanuit het onderzoek en onderwijs op de TU/e. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de Dienst ICT producten en diensten levert op en naar wens van de afnemers en gebaseerd is op opdrachten verstrekt door het CvB, de faculteiten en de diensten. Voorheen opereerde de Dienst ICT als een aanbodgerichte leverancier, nu als een klant-, service- en vraaggerichte dienst. De cultuuromslag die daarvoor nodig was is middels vele trainingen gerealiseerd en heeft tot een veel betere samenwerking tussen centraal en decentraal geleid met als resultaat dat in goed collegiaal overleg met de faculteiten en diensten de meeste in het ICT beleidsplan (zie [1]) genoemde projecten inmiddels gerealiseerd zijn. Zo is op een gecoördineerde wijze in samenwerking met de faculteiten in korte tijd de overgang naar Office2003 gemaakt. Dit heeft zeker bijgedragen aan een ongestoorde bedrijfsvoering zonder compatibiliteitsproblemen tussen de verschillende office versies. De introductie van een gemeenschappelijke webapplicatie Employee Pages, waarmee gegevens uit de informatiebronnen HRM ( persoonsgegevens), Owis ( onderwijs aandeel) en Metis ( publicaties) per medewerker kunnen worden afgebeeld, heeft bijgedragen aan een betere informatievoorziening en kwaliteit van de data in de bedrijfssystemen. Medewerkers van de centrale Dienst ICT hebben samen met ICT-coördinatoren een plan uitgewerkt voor de clustering en consolidatie van de facultaire Exchange servers naar één centraal opgestelde en beheerde failsafe Exchange omgeving. Met de overgang naar Exchange2003 is dit plan ook daadwerkelijk gerealiseerd. Inmiddels zijn met de faculteiten ook SLA's afgesloten voor het gemeenschappelijk en gedeeld beheer van dit Exchange cluster. Naast consolidatie van hardware is er ook op vrij grote schaal hardware (servers) gevirtualiseerd de afgelopen jaren en is het on-demand concept geïntroduceerd. Door toepassing van virtualisatie is het mogelijk meerdere virtuele servers te draaien op 1 enkele fysieke server en on-demand maakt het mogelijk snel en eventueel tijdelijk over capaciteit te kunnen beschikken. Dit leidt niet alleen tot besparingen in de aanschaf van hardware ( Servers, UPS systemen, koelsystemen, vierkante meters ) maar eveneens tot besparingen in de exploitatie van de hardware ( onderhoudskosten + energierekening ). Dus GROENER. In samenwerking met faculteiten is de draadloze campus gerealiseerd. Overal zijn nu draadloze netwerkvoorzieningen beschikbaar met een voldoend hoge capaciteit. Daarbij is tevens de mogelijkheid gerealiseerd van toegang tot het netwerk voor collega's van andere Nederlandse universiteiten via Eduroam en voor gasten van de TU/e via speciale gastaccounts. De netwerkcapaciteit via vaste bedrading is verder opgevoerd door in gebruikneming van de 10 gigabit backbone en een aantal verbindingen met andere HO instellingen zijn Dienst ICT 7 of 18 Mei 08

8 (i.s.m. SURF) via lichtpaden gerealiseerd (zie figuur 1). Tevens hebben faculteiten, waar nodig, in samenwerking met de centrale Dienst ICT, de eigen netwerkinfrastructuur gemoderniseerd. In onderling overleg hebben faculteiten en Dienst ICT een campus breed systeem voor print en copy accounting (PAS) gerealiseerd en geïmplementeerd waarmee printers en copiers bij faculteiten, de bibliotheken en de ICTheek ontsloten kunnen worden. Hierdoor hebben studenten en medewerkers overal op de campus toegang tot print en kopieer faciliteiten. De centrale Dienst ICT beheert dit systeem. Figuur 1: Impressie van lichtpaden. Beveiliging van informatie en informatievoorzieningen heeft veel aandacht gekregen. Er is een Security Platform gevormd dat gevraagd en ongevraagd het Dienst ICT Overleg en de facultaire ICT-coördinatoren adviseert met betrekking tot te nemen beveiligingsmaatregelen. Zaken als het gebruik van sterke wachtwoorden, het verbannen van, inmiddels, onveilige operating systemen als Windows95 en Windows2000 van de campus, het gebruik van een alternatieve virusscanner en het in kaart brengen van de bedreigingen door middel van een database zijn voorbeelden van adviezen van het Security Platform. Daarnaast heeft dit platform vanaf haar oprichting plannen gemaakt voor een security awareness campagne. De hierdoor verkregen inzichten zijn ingebracht in de 3TU security werkgroep en hebben geleid tot een awareness campagne in 3TU verband, waarvan in september 2007 de eerste uiting zichtbaar was. Verder zijn er vele nieuwe producten geïnstalleerd ten behoeve van de veiligheid zoals [web]servers certificaten, secure [mail/www] protocollen, spam/virusscanners. In oktober 2007 is een testdag gehouden deze eerste keer toegespitst op . Bij de tests op deze dag werd de robuustheid van de infrastructuur getoetst door dubbel uitgevoerde componenten als servers en netwerkverbindingen uit te schakelen en daarbij te controleren of de service, ook zonder de uitgeschakelde onderdelen, nog functioneerde. Dienst ICT 8 of 18 Mei 08

9 De dag bleek erg nuttig. Hoewel de meeste tests succesvol verliepen kwam er wel een ontwerpfout aan het licht. Vanwege dit nut zal voortaan jaarlijks een testdag worden gehouden met steeds een ander hoofdonderwerp. Inmiddels maken meer faculteiten gebruik van de centrale housing voor het onderbrengen van eigen servers en rekenclusters. Vele van de bovenstaande samenwerkingen en de daarbij bereikte resultaten hebben op het gebied van de TU/e infrastructuur geleid tot: Een nog steeds State of the Art en veilige TU/e ICT Infrastructuur; Een aantal Early Adopter projecten met als resultaat de introductie van: lichtpaden, office communication services & unified messaging, smartphones, sharepoint, identity management en single log-on; Meer tevredenheid bij de gebruikers van de TU/e ICT infrastructuur. Een balans in samenwerking tussen centraal en decentraal, die volwassen genoemd mag worden; Een heldere positie van de ICT-coordinatoren bij de klant en de Dienst ICT. Een lager kostenniveau; Een hoger GROEN niveau; Deling van kennis en kunde. 1.2 De roadmap voor de TU/e ICT Infrastructuur De bereikte status (volwassenheid) in de samenwerking tussen centraal en decentraal van de Dienst ICT staat toe vervolgstappen te zetten naar verdere professionalisering van de gehele dienst met als doel excellentie. Ook dit jaar zullen er weer evaluaties plaatsvinden en met behulp van heisessies, nu ook voor centraal en decentraal gezamenlijk, zullen voorstellen gegenereerd en geconcretiseerd worden om: Het dienstverleningsniveau verder verhogen; De infrastructuur State of the Art te houden/te innoveren; Beleid en architectuur (visie) met betrekking tot infrastructuur en beveiliging te ontwikkelen en te concretiseren; Meer en nog sneller innovaties te adopteren (Next Generation faciliteiten); Interne en externe communicatie en presentatie van de Dienst ICT tot volwassenheid te brengen; Het dienstverleningsniveau verder verhogen. Met betrekking tot de dienstverlening zal een tevredenheids onderzoek uitgevoerd gaan worden bij de klanten van de Dienst ICT zowel met betrekking tot de centrale als de decentrale dienstverlening. Daarnaast zal er een benchmark uitgevoerd worden met een aantal andere universiteiten met betrekking tot de prestaties van de dienst. Om klanten beter te kunnen bedienen bij het testen van systemen zal een universele testomgeving worden ingericht waarin alle componenten van de infrastructuur aanwezig zijn. Ter garantie van het dienstverleningsniveau zal het security awareness programma worden voortgezet. Zo zal ook de mogelijkheid voor het bieden van centrale housing voor nieuwe rekenclusters, servers en uitwijkapparatuur worden uitgebreid; Dienst ICT 9 of 18 Mei 08

10 Uitgangspunt hierbij is: GROEN door virtualisatie en consolidatie van hardware. Smartphones zullen uitgebreider ondersteund gaan worden. De infrastructuur State of the Art te houden/te innoveren. Het State of the Art houden van de infrastructuur zal gestalte krijgen onder andere in de uitrol van Office Centrale en decentrale ICT medewerkers bereiden deze uitrol nu voor. In verband met een gewijzigd documentformaat en een gewijzigde gebruikersinterface is een gecoördineerde actie, ondersteund met gebruikerscursussen gericht op verschillende doelgroepen, van groot belang. Ook nu weer staat het belang van een ongestoorde bedrijfsvoering centraal. De uitrol hiervan wordt in de tweede helft van 2008 verwacht. De overgang naar Vista is afhankelijk gesteld van de Vista-readiness van de software, die nu in gebruik is bij faculteiten en diensten. De verwachting is dat de notebooks van de generatie 2008 met Vista zullen worden uitgerust, waarna werkplekken van medewerkers zullen volgen. Er is echter geen noodzaak voor een snelle migratie. Inmiddels hebben de ICT-coördinatoren ook positief geadviseerd ten aanzien van de uitrol van Exchange 2007 (mail/agenda) over de campus. Al enige tijd wordt hiermee, in een gezamenlijke pilot van de TU/e en Microsoft, ervaring opgedaan in een groep van ca 100 gebruikers. De verwachting is dat verdere uitrol in 2008 zijn beslag zal krijgen. Op netwerkgebied wordt het ontwerp van de volgende generatie WLAN voorbereid opdat meer bandbreedte en Next Generation faciliteiten beschikbaar komen. Webinnovatie. Evaluatie van het huidig content management systeem (Typo3). De realisatie van de scheiding internet en intranet. Een aanvang maken met een medewerkers (DWOM) portal. Beleid en architectuur met betrekking tot de ICT Infrastructuur en beveiliging. Beleid en architectuur met betrekking tot de infrastructuur zal een vast agenda punt gaan worden in het overleg tussen centraal en decentraal. Ontwikkelingen op onderwijs en onderzoeksgebied, internationalisering, samenwerking met andere universiteiten (3TU) en instellingen (WTR, SURF), het instellingsplan van de TU/e en het vinden van een balans tussen belangen van faculteiten zullen hierbij belangrijke aandachtspunten zijn. Het voor u liggend rapport is één resultaat van deze inspanning. In 2008 zal een planning en controle cyclus hiervoor ingericht worden opdat deze periodiek herhaald kan worden en zullen nieuwe instrumenten ingezet gaan worden om dit beleid te concretiseren. Meer en sneller innovaties adopteren. Een van de mogelijkheden voor het concretiseren van beleid is door meer en sneller innovaties (Next Generation faciliteiten) te adopteren. Samen met enige ICTcoördinatoren, de centrale Dienst ICT en het IEC wordt een plan uitgewerkt voor de uitrol van een campuswijde Sharepoint omgeving, zowel voor: Documentbeheer en archivering; Het faciliteren van samenwerken in onderwijs- en onderzoeksgroepen (teamwork); Dienst ICT 10 of 18 Mei 08

11 Als mogelijke nieuwe technologie voor de Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO portal); Als nieuwe technologie voor de in 2008 voorziene Studyweb 2 omgeving. Het centrale deel van de Dienst ICT is hiervoor een campus brede Sharepoint testomgeving aan het inrichten. Na een eerste pilot samen met Nec-Philips en Microsoft rond Office Communication Services & Unified Messaging (OCS) zal dit product opgenomen worden in het portfolio van de Dienst ICT en zal in de komende jaren geleidelijk voor een steeds grotere groep gebruikers beschikbaar komen. OCS verbindt telefonie, , video-conferencing en instant messaging met elkaar. Gebruikers krijgen vanaf hun eigen werplek toegang tot deze OCS functionaliteit via extra software op hun PC. Met Unified Messaging komen voic s van de telefonie omgeving terecht in de Outlook mailbox van de gebruiker. Daarnaast behoort Outlook Voice Access tot de mogelijkheden. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om via de telefoon e- mails, contacten en agenda te beluisteren. Ter voorbereiding op een single logon voor alle diensten wordt in 2008 verder gewerkt aan een verdere operationalisering van de Active Directory Federation Service (ADFS) en een koppeling met de Surfnet Federatie; Interne en externe communicatie en presentatie tot volwassenheid brengen Begin 2008 is er een communicatieplan (zie [2]) gemaakt dat in uitvoering gebracht zal worden. Dit zal gaan leiden tot een: Meer planmatige en meer inhoudelijke informatievoorziening van de dienst ICT zowel naar buiten als naar binnen. Een nieuwe sprankelende interactieve website voor de dienst. Meer aandacht voor de presentatie van producten en diensten van de dienst (productcatalogus). Het publiceren van nieuwsbrieven. De eerste verschijnt in april Verder zal de Dienst ICT frequenter stukken als deze gaan produceren om de periode van verslaglegging en planvorming te bekorten. 2. Plan van Aanpak TU/e DLWO Wat vooraf is gegaan in 2007 In maart 2007 is een aanvang gemaakt met het project Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO, zie [3]) en in september was er een operationeel portal voor studenten en docenten van de TU/e. Eind 2007 is de portal klaargemaakt voor de totale uitrol, die inmiddels heeft plaatsgevonden en is een aanvang gemaakt met fase 2. Voorheen moesten studenten en docenten uitzoeken welke van de vier systemen (Owis, Studyweb, Vubis en Exchange) ze moesten gebruiken voor het uitvoeren van transacties en het verkrijgen van informatie. Op elk systeem moest steeds weer opnieuw ingelogd worden. Dienst ICT 11 of 18 Mei 08

12 Nu zijn alle relevante onderwijsfuncties verzameld en benoemd in de portal en wordt de student of docent, na één inlog op de portal, automatisch in de juiste applicatie gebracht. Belangrijke doorbraken bij dit project zijn: Het realiseren van een intensieve samenwerking tussen 4 diensten en de faculteiten, als hoeders van Studyweb; Het verkregen inzicht in de bestaande architectuur (zie figuur 2); De ontwikkeling en acceptatie van een nieuwe architectuur (zie figuur 3); De wil bij de samenwerkende partijen te streven naar standaardisatie en stroomlijning van processen, functies en applicaties. Nota bene, de single logon en de transparantie van functies zijn de eerste boegbeelden hiervan. Het betrof hier een nieuwe vorm van samenwerking tussen drie diensten (STU, IEC, Dienst ICT) en de faculteiten (vertegenwoordigt door een van hen). Doel was het tot stand brengen van een geïntegreerd product bestaande uit diensten (functionele services) voor het proces onderwijs, direct dus voor studenten en docenten. Deelnemers waren niet de ICT-coördinatoren. Wel de proces en systeem eigenaren (directeuren en diensthoofden) en hun functionele beheerders van de in het product opgenomen componenten en de opleidingsdirecteuren van de faculteiten. De studenten werden middels het SAO geconsulteerd. Kritische succesfactoren hierbij waren: De bereidheid eigen identiteit in te leveren en consequenties voor processen te aanvaarden; Taken en gegevensverzamelingen te willen verdelen ter voorkoming van duplicatie en afwijkingen; De wens van de gebruiker en de condities voor acceptatie betrouwbaar in kaart te krijgen. Figuur 2: De applicatiestructuur nu van onderwijs gerelateerde informatiesystemen. Dienst ICT 12 of 18 Mei 08

13 2.2 De roadmap voor de TU/e DLWO In 2008 wordt fase 2 uitgevoerd met als speerpunten: Het realiseren van een userinterface (GUI) voor alle vier de systemen. Gebruikers zijn niet geïnteresseerd in uit welk systeem gegevens komen maar wel in een gelijkvormige presentatie van de gegevens en eenzelfde bediening van de onderliggende systemen. Het realiseren van een middleware laag voor gegevensuitwisseling tussen: o De userinterface en de aanwezige systemen; o Systemen onderling (reductie van interfaces); o Instellingen voor hoger onderwijs (via SURF en nu voornamelijk voor 3TU). Een middleware laag bevat o.a. de definitie van de gegevens en de functionele services, de work-flow voor en intelligentie van processen ter creatie van functionele services, de routing en locatie van de gegevens en applicatie services, die deze services leveren en structuren voor gegevensuitwisseling. Alleen voor die functionele services waarvoor door de faculteiten en STU afspraken zijn gemaakt en de in 3TU verband afgesproken services zoals: o Inschrijven leeractiviteit; o (online) samenwerken; o College volgen; o Informatie voorziening; o Begeleiding; o Beoordeling. (Zie voor de opdrachtomschrijving [4]). Op dit moment wordt het projectplan gemaakt dat in februari aan de stuurgroep TU/e DLWO zal worden voorgelegd. Het streven is om op 1 september 2008, 1 januari 2009 en 31 december 2009 met resultaten te komen. Het project zal worden uitgevoerd op basis van een nieuw architectuur model (SOA) en de architectuurprincipes en de IT richtlijnen zoals die in 3TU verband in concept zijn uitgewerkt door een zestal 3TU-ICT projecten (zie hiervoor hoofdstuk 3). De door de dienst ICT voor 3TU gedane inspanningen leveren daarmede direct resultaat op voor de verdere ontwikkeling van de digitale leer en werk omgeving van de TU/e. Omgekeerd is afgesproken dat het TU/e DLWO project tevens weer pilot zal zijn voor verdere ontwikkeling van de federatieve DLWO (3TU, SURF). Dienst ICT 13 of 18 Mei 08

14 Figuur 2: De toekomstige applicatiestructuur van onderwijs gerelateerde informatiesystemen. 3. Plan van Aanpak Federatieve DLWO (3TU) Wat vooraf is gegaan in 2007 In samenwerking met de 3TU-Graduate School (GS) en SURF is vastgesteld welke processen, functies en gegevens er nodig zijn om interuniversitair te kunnen doceren en studeren. Deze processen, functies en gegevens zijn beschreven en een aanzet voor een architectuur is geleverd (zie [5 en 6]). Uitgangspunt daarbij is dat studenten/docenten de portal van de eigen instelling als userinterface moeten kunnen gebruiken naar alle informatie en onderwijsfuncties van alle drie de instellingen en later mogelijk ook andere instellingen. Deze portal werkt op de middleware laag van de eigen instelling. Deze middleware laag communiceert met alle eigen onderliggende applicaties en via een switch bij SURF met de middleware lagen van andere instellingen. Alle noodzakelijke intelligentie (processen, routing e.d.) bevindt zich in de eigen middleware laag. Alleen voor het uitwisselen met andere instellingen dient instellingsoverschrijdende governance ingericht te worden. Dienst ICT 14 of 18 Mei 08

15 Om de Federatieve DLWO op de infrastructuren van de drie instellingen in bedrijf te krijgen is in 2007 gezamenlijk door de drie TU s een hoop grondwerk verricht. Daartoe zijn door de drie diensten ICT een zestal 3TU-ICT projectgroepen opgericht. De projectgroep 3TU DLWO, die het hierboven staande heeft opgeleverd. De projectgroep Identity Management en Role Based Access (IDM) heeft in 2007 een koppeling tot stand gebracht tussen de drie Identity Management systemen van de TU s in samenwerking met en via het IDM systeem van SURF. Daarnaast is er, ook weer met SURF, een dataset gedefinieerd voor authenticatie en autorisatie van geïdentificeerde personen. De projectgroep Security heeft in 2007 gemeenschappelijke richtlijnen opgesteld voor inrichting en gebruik van de infrastructuren en is een security awareness programma bij alle drie de instellingen gestart. Daarnaast is er een uitwijk carrousel georganiseerd voor de schaduwsystemen van de instellingen. De projectgroep Multi Media Communicatie heeft in 2007 bewerkstelligd dat alle drie de instellingen over dezelfde video opname apparatuur beschikken en er gemeenschappelijke activiteiten worden ontplooid met betrekking tot telefonie. De projectgroep SIS heeft in 2007 bewerkstelligd dat een 3TU-GS masterstudent zich alleen maar bij de eigen instelling hoeft in te schrijven en daarmee automatisch bekend is bij de twee andere instellingen en zo toegang heeft tot de faciliteiten. De groep SIS- NEW heeft een Europese aanbesteding voorbereid voor het vervangen van de onderwijssystemen bij de TUD en de UT. De TU/e vervangt nog niet. De projectgroep Architectuur heeft in 2007 architecturen, architectuurprincipes, ITrichtlijnen en governance regels ontwikkeld voor de Federatieve DLWO. De dienst ICT van de TU/e heeft met 2 personen per projectgroep deelgenomen aan deze projectgroepen en deze inspanning heeft zich door de bundeling van capaciteit en kennis direct zeer succesvol terugvertaald naar resultaten. Deze resultaten zijn direct toepasbaar zijn bij de verdere ontwikkelingen van de TU/e DLWO, de TU/e infrastructuur, het TU/e informatiemanagement en de Dienst ICT. 3.2 De roadmap voor de Federatieve DLWO In 2008 worden de in 3TU verband gedefinieerde processen en functies bij alle drie de TU s afgebeeld op de eigen processen en functies en wordt vastgesteld welke van de huidig aanwezige applicaties ze kunnen leveren. Wanneer er niet geleverd kan worden volgen er voorstellen voor wijziging of aanvulling van de huidige applicaties. Dit wordt dan in nog te plannen projecten uitgevoerd. Realisatie wordt op elke TU opgepakt. De projectgroep 3TU DLWO draagt in 2008 zorg voor het bovenstaande door een instellingsoverschrijdend implementatieplan te maken. De 3TU projectgroep Architectuur zal in 2008 concepten opleveren voor de architectuur van de infrastructuur voor de toekomst, de governance voor het gemeenschappelijke deel, een roadmap voor het bereiken van een SOA infrastructuur en een programma van eisen voor de inrichting van portalen (GUI s). De projectgroep Identity Management en Role Based Access (IDM) rond in 2008 de koppeling van de (technische) providers af en start met het definiëren van service providers. Ook gaat zij op zoek naar applicaties die federatief aware zijn ofwel in staat zijn het role-based access principe te ondersteunen. Dienst ICT 15 of 18 Mei 08

16 De projectgroep Security gaat in 2007 het gebruik van het optical privat netwerk stimuleren, een security awareness nulmeting uitvoeren, het security beleid op hoofdlijnen formuleren en de bestaande policies inventariseren. De projectgroep Multi Media Communicatie werkt in 2008 het video project verder uit, maakt plannen voor synchronisatie van telefonie en unified messaging en onderzoekt de status van 3TU intranet. De projectgroep SIS en SIS-NEW ronden de Europese aanbesteding voor Delft en Twente af. De TU/e vervangt voorlopig nog niet. 4. Conclusie. So be it and shall it be done! Dienst ICT 16 of 18 Mei 08

17 Bijlage 1: Afkortingenregister 3TU ADFS BO CEC CVB DHO DLWO DFEZ DPO GS GUI HO HRM ICT IDM IEC IT METIS OCS OPLDIR OWIS PAS PC PVA SAO SBI SIS SOA SLA SURF TUD TU/e UPS UT VUBIS WLAN WOB WTR = Federatie Technische Universiteiten. = Active Directory Federation System. = Bestuurlijk Overleg TU/e. = Communicatie Expertise Centrum. = College van Bestuur. = Dienst Hoofden Overleg. = Digitale Leer en Werk Omgeving. = Dienst Financiën en Administratie. = Dienst Personeel en Organisatie. = Graduate School. = Graphical User Interface. = Hoger Onderwijs. = Human Resource Management system. = Informatie en Communicatie Technologie. = Identity Management. = Informatie Expertise Centrum. = Informatie Technologie. = Naam onderzoeksregistratie systeem. = Office Communication Service. = Opleidings Directeuren. = Onderwijs Informatie Systeem TU/e. = Printing Accounting System. = Peronal Computer. = Plan van Aanpak. = Studenten Advies Orgaan. = Stuurgroep Bedrijfs Informatie Systemen = Studenten Informatie Systeem. = Service Oriented Architecture. = Service Level Agreement. = Stichting Universitaire Reken Faciliteiten. = Technische Universiteit Delft. = Technische Universiteit Eindhoven. = Uninterruptable Power Supply. = Universiteit Twente. = Naam bibliotheek systeem. = Wireless Local Area Network. = Werk Overleg Bedrijfsdirecteuren. = Wetenschappelijke Technische Raad. Dienst ICT 17 of 18 Mei 08

18 Bijlage 2: Lijst van onderliggende documenten 1. ICT beleidsplan Juni Communicatieplan Dienst ICT Nov Presentatie DLWO bij OPLDIR Mei Opdrachtbeschrijving DLWO fase 2 Jan Management presentatie 3TU DLWO Dec Rapport 3TU DLWO BiZZdesign Dec 2007 Dienst ICT 18 of 18 Mei 08

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO Inhoud Historie DLWO Randvoorwaarden sourcing Ontwikkelingen DLWO Grensoverstijgende ICT uitdagingen Conclusies

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

(3TU) DLWO: Concept voor koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

(3TU) DLWO: Concept voor koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO (3TU) DLWO: Concept voor koppeling binnen Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO en tussen instellingen Frank Vercoulen Voorzitter projectgroep 3TU DLWO Inhoud Aanleiding voor koppeling (intern en

Nadere informatie

Storage infrastructuur TU/e. Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT

Storage infrastructuur TU/e. Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT Storage infrastructuur TU/e Henk van de Langenberg IT-Manager Dienst ICT Agenda 2 De Universiteit Dienst ICT Centrale backup Notebook project Storage infrastructuur Toekomst De Universiteit 3 Feiten en

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet Conferentie Dienstenoverzicht SURFnet Remco Rutten, 17 september 2010 Agenda 1. Kort dienstenoverzicht SURFnet 2. Vragen/opmerkingen? 3. Discussie a.h.v. vragen a) Wat is uw verwachting van deze bijeenkomst?

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven rolt Exchange Server 2007 uit in productieomgeving

Technische Universiteit Eindhoven rolt Exchange Server 2007 uit in productieomgeving Technische Universiteit Eindhoven rolt Exchange Server 2007 uit in productieomgeving Wij leiden hier mensen op die straks de maatschappij in gaan en het is onze taak om hen daar goed op voor te bereiden,

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009. Trudie Seegers

Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009. Trudie Seegers Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009 Trudie Seegers Stand van zaken IAM Verleden: tot 1-3-2008 Heden: van 1-3-2008 tot 1-3-2009 Toekomst: na 1-3-2009 Vragen en discussie

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Grenzen verleggen Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Peter van Dijk M&I Partners Kostenaspect Eddie Begeman Gemeente Emmen Proces samenwerking Intro Samenwerking in Zuid Oost Drenthe

Nadere informatie

Implementatie Unified Communications TU Delft

Implementatie Unified Communications TU Delft Implementatie Unified Communications TU Delft Hans Nouwens, ICT Architect SSC-ICT SamSam 8 mei 2012 Delft University of Technology Challenge the future Onderwerpen Aanleiding en pilot Productieomgeving

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Handleiding toegang eduroam met Linux (Ubuntu 10.10) voor eindgebruikers Universiteit Leiden

Handleiding toegang eduroam met Linux (Ubuntu 10.10) voor eindgebruikers Universiteit Leiden Handleiding ICT Shared Service Cebter Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Handleiding toegang eduroam met Linux (Ubuntu 10.10) voor eindgebruikers Universiteit Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Inholland & Office 365

Inholland & Office 365 Inholland & Office 365 Waar komen we vandaan Waar zijn we nu (mee bezig) Wat gaan we doen Andrew Smith (Andrew.Smith@inholland.nl) Ingrid van de Bovenkamp Bijeenkomst Office 365 implementatie @ SURF, Utrecht

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Martiris 2011. Secure Private Data. Gegevensbescherming in Oracle Databases

Martiris 2011. Secure Private Data. Gegevensbescherming in Oracle Databases Martiris 2011 Secure Private Data Gegevensbescherming in Oracle Databases Inhoudsopgave INTRODUCTIE... 3 HISTORIE... 4 SECURE PRIVATE DATA: FUNCTIONEEL... 4 A) ROW LEVEL SECURITY... 4 B) COLUMN MASKING...

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

SSC ICT producten & diensten

SSC ICT producten & diensten Editie informatiebijeenkomst 22-8-2006 Auteur: Patrick van der Spank Datum: 22 augustus 2006 Versie: 1.0 Inleiding I n l e i d i n g Voor u ligt het overzicht van Producten en Diensten die project ICT

Nadere informatie

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Even voorstellen Stefan Osinski Technische Universiteit Eindhoven Informatie Expertise Centrum Hoofd Archieven & Media Mike Meens Circle

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Bring Your Own Device. (and be happy with it)

Bring Your Own Device. (and be happy with it) Bring Your Own Device (and be happy with it) Infotheek Opgericht in 1991 in Leiden Gegroeid van 2 naar ruim 300 medewerkers Hoofdkantoor in Nederland Buitenlandse kantoren in België, Duitsland, Zweden,

Nadere informatie

Een Digitale Leer- en Werkomgeving uit de cloud Beat Nideröst Cloud vendor dagen 21 september 2011 Agenda DLWO case Hogeschool van Amsterdam Extended DLWO EduGroepen Demo Inzichten ICT Landschap Hogeschool

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict Zélf slimmer werken vóór studenten Presentatie Skype Sambo-Ict Welkom 1. welkom 2. Selectieproces: de aanbesteding 3. Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven 4. Eerste ervaringen binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Alles weten over Office 365 in het onderwijs

Alles weten over Office 365 in het onderwijs Alles weten over Office 365 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht TAC:TIX Pagina 1 Microsoft Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie