Geschiedenis van het maatschappelijk werk (Nederland)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschiedenis van het maatschappelijk werk (Nederland)"

Transcriptie

1 Geschiedis van het maatschappelijk werk (Nederland) Hoewel er ook voor de 19e eeuw vorm van maatschappelijk werk in Nederland te vind zijn ligg de wortels van het heddaagse maatschappelijk werk met name in de 19e eeuw a) Gestimuleerd door de ideeën van de Verlichting werd rationele poging ontwikkeld om de armoede te bestrijd E belangrijk expont hiervan was Johannes van d Bosch die e poging tot opheffing van de armoede in Nederland ondernam door de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid In deze periode ontstond ook initiatiev op het gebied van de reclassering de kinderbescherming De oprichters van de Maatschappij tot Nut van 't Algeme legd het acct op het volksontwikkelingswerk als instrumt tot verheffing van de ms De gemeschappelijke noemer was e optimistisch msbeeld e groot vertrouw in e redelijke aanpak van maatschappelijke problem b) Vanuit de kerk werd vooral e charitatieve filantropische invalshoek gekoz Hulpverling werd gezi als e opdracht aan led van de kerk In rooms-katholieke kring leidde dat tot de oprichting van de Vinctiusveriging In protestantse kring kwam initiatiev onder meer uit de kring van het Reveil gestimuleerd door Ottho Gerhard Heldring Ook het Leger des Heils van William Booth ging zich bezighoud met hulpverling Hulpverling werd in deze kring vooral gezi als e opdracht van God c) De strijd voor sociale verbetering door de arbeidersbeweging in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot nieuwe sociale wetgeving: kinderwett woningwet zedelijkheidswett armwet arbeidswetgeving Maatschappelijk werkers werd ingezet bij de uitvoering van 1 / 5

2 deze wett Teg deze achtergrond ontstond e behoefte aan geschoolde hulpverlers In 1899 werd daartoe door onder ander Marie Muller-Lulofs Hélène Mercier Arnold Kerdijk de eerste school voor maatschappelijk werk opgericht [1] [2] Voor de Tweede Wereldoorlog zoud er nog drie volg In het begin van de 20e eeuw lag het acct vooral op het volksontwikkelingswerk het woningmaatschappelijkwerk In die periode kwam onder meer de woonschol tot stand buurt waarin getracht werd om probleemgezinn op te voed tot nette bewoners Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er meer opleiding voor maatschappelijk werker die al snel sociale academies werd goemd Het maatschappelijk werk kwam onder invloed van ideeën uit Amerika die in Nederland vooral door Marie Kamphuis werd verspreid De aandacht kwam daarbij te ligg op de zelfredzaamheid van de cliënt Door de ontwikkeling in de jar 70 verschoof het acct in het maatschappelijk werk onder invloed van de Herman Milikowski (Lof der onaangepastheid) Saul Alinsky (Dat hoef je niet te nem!) Paulo Freire (Pedagogie van de onderdrukt) naar e meer op emancipatie gericht werk Niet aanpassing van de cliënt aan de maatschappij maar aanpassing van de maatschappij aan de cliënt was to de invalshoek In de laatste jar van de 20e eeuw verschoof de aandacht weer meer naar e op de cliënt gerichte badering Uit die periode stamt de zogaamde bemoeizorg [3] Nederlandse veriging van Maatschappelijk Werkers/NVMW In Nederland is de Nederlandse Veriging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) actief de beroepsveriging van maatschappelijk werkers De NVMW heeft e beroepsprofiel e 2 / 5

3 beroepscode opgesteld waar de bij de veriging geregistreerde maatschappelijk werkers zich aan di te houd Beroepsprofiel De Beroepscode gaat niet zonder het bijbehorde Beroepsprofiel Het profiel bevat e plaatsbepaling van het beroep beschrijft tak competties het werkveld van maatschappelijk werk Ook het Beroepsprofiel is e exclusieve uitgave van de NVMW Het profiel bevat e plaatsbepaling van het beroep beschrijft tak competties het werkveld van maatschappelijk werk De belangrijkste tak van de maatschappelijk werker zijn prevtie intervtie psycho-sociale hulpverling advies concrete distverling maatschappelijk onderzoek sociale rapportering signaler t behoeve van sociaal beleid Beroepscode Om de idtiteit de kwaliteit van het beroep te behoud is e beroepscode opgesteld De beroepscode voor de maatschappelijk werker beschrijft de collectieve beroepsnorm voor het beroepsmatig handel van maatschappelijk werkers Bij het mak van beroepsethische afweging biedt de beroepscode e handvat hij vormt de basis voor het verigingstuchtrecht van de Nederlandse Veriging van Maatschappelijk Werkers De beroepscode voor de maatschappelijk werker is in 1962 opgesteld door Bertje Js 3 / 5

4 geactualiseerd in Daarbij speelt onder de meer de vraag naar de verhouding tuss erzijds de vertrouwelijkheid geheimhouding van gegevs anderzijds de noodzaak tot het uitwissel van gegevs met andere hulpverlers bijvoorbeeld in het geval van kindermishandeling De code geeft aan waar het handel van de maatschappelijk werker op gebaseerd is biedt richtlijn voor de hulpverling Aan de hand van de code kan het beroepsmatig handel van de maatschappelijk werker word getoetst Functie doel middel Door de NVMW is de functie het doel van het maatschappelijk werk als volgt omschrev: [4] "De functie van het werk is ms te ondersteun bij het oploss van omgaan met problem verstoring in hun functioner in wisselwerking met hun sociale omgeving De maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverling het sociaal functioner van person of de wisselwerking tuss person hun sociale omgeving te verbeter De realisering van dit doel vormt e gezamlijke activiteit van de maatschappelijk werker de betrokke(n)" Maatschappelijk werkers prober hun cliënt inzicht te gev in hun problem ondersteun h bij het oploss van hun problem Tegelijkertijd beog zij met de hulpverling dat hun cliënt ook na afloop van de hulpverling beter in staat zijn om hun problem op te loss Maatschappelijk werkers zett zich er ook voor in om het aanbod van instelling zo goed mogelijk af te stemm op de problem van hun cliënt Daartoe gev zij ook voorlichting aan instanties andere betrokk Ook verzamel zij gegevs over tekortkoming in het functioner van instanties bij de uitvoering van wetgeving waardoor het beleid kan word aangepast Naam Internationaal wordt het beroep van maatschappelijk werker aangeduid als social worker In Duitstalige land als Sozialarbeiter De beroepsveriging van maatschappelijk werkers in Nederland heeft er voor gekoz om aan de naam maatschappelijk werker vast te houd Wel is de beroepsveriging aangeslot bij de International Federation of Social Workers 4 / 5

5 Werkveld Door het brede takpakket kan de maatschappelijk werker bij diverse organisaties word ingezet bij het algeme maatschappelijk werk (amw) maar ook bij instelling als ziekhuiz verpleeg- verzorgingstehuiz bij sommige grote schol bij de Raad voor de Kinderbescherming de jeugdzorg in verschillde soort kliniek binn de verslavingszorg de schuldhulpverling dergelijke Ook grote bedrijv hebb vaak bedrijfsmaatschappelijk werkers in dist Opleiding Maatschappelijk Werk Distverling (MWD) is e bacheloropleiding aan de Nederlandse hogeschol Daarnaast bied sommige hogeschol de opleiding Social Work aan e gecombineerde opleiding van Maatschappelijk Werk Distverling Sociaal Pedagogische Hulpverling Culturele maatschappelijke vorming Zowel de opleiding MWD als Social Work kan in voltijd in deeltijd plaatsvind Verder bestaan er voor afgestudeerde studt mogelijkhed om e master-graad te behal via het volg van verdere opleiding Daarnaast bestaat er e mbo -opleiding Sociaal Distverler in Nederland Deze opleiding was tot 1983 e opleiding voor bijstandsconsult die werkzaam zijn bij gemetelijke sociale dist Vanaf 1983 is het e mbo-voltijdsopleiding die wordt gegev door mbo-schol voor Welzijn De mbo-opleiding duurt 3 jaar wordt gegev door ROC 's die verspreid ligg over heel Nederland 5 / 5

Alumni Nieuwsbrief MWD

Alumni Nieuwsbrief MWD 16 Alumni Nieuwsbrief MWD In dit nummer o.a.: Geschiedenis van het maatschappelijk werk Interview met afscheidnemende docente Marijke Kaaijk Foto impressie van het MWD Gala Van harte uitgenodigd: 26-09-

Nadere informatie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2015 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2015 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van

Nadere informatie

Henk Jongman, Mirjam Groen ISBN: 9789001834449

Henk Jongman, Mirjam Groen ISBN: 9789001834449 Maatschappelijk werk in uitvoering Oriëntatie op beroep en werkveld Uitgebreide Inhoudsopgave Inleiding 1 Maatschappelijk werk: professionaliteit en professionalisering 1.1 Opleiding 1.2 Maatschappelijk

Nadere informatie

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen BIJLAGE 1 Lijst van organ van de gemete met e raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie person De medewerkers van de volgde organisatieonderdel van de gemete Coevord hebb rechtstreekse toegang tot de

Nadere informatie

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden:

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samwerkingsoverekomst in het kader van de Interprovinciale Sociale Kaart SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART Tuss De provincie Antwerp, vertegwoordigd

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Ambulatorium van Hogeschool Windesheim. Kansen en uitdagingen in het spanningsveld tussen onderwijs en hulpverlening.

Ambulatorium van Hogeschool Windesheim. Kansen en uitdagingen in het spanningsveld tussen onderwijs en hulpverlening. Ambulatorium van Hogeschool Windesheim Kans uitdaging in het spanningsveld tuss onderwijs hulpverling. Visie opleiding Psychomotorische Therapie (PMT) Vanuit de opleiding PMT leid we studt op tot startbekwame

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging Beroepscode OND Verpleging en verzorging Inleiding Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep. Omdat verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke

Nadere informatie

DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN

DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN Omgaan met verontrusting: e gedeelde verantwoordelijkheid E gedeelde verantwoordelijkheid: Gemandateerde voorziing Werk in met verontrustde situaties is e gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatie Themainstituten voor Inspiratiedagen 23-24 juni 2009 1

Informatie Themainstituten voor Inspiratiedagen 23-24 juni 2009 1 Wat is het LOT-i? Nederland beschikt over e goed werkd stelsel van neg gespecialiseerde themainstitut die tezam alle aandachtsgebied van de gezondheidsbevordering bestrijk. Deze institut werk sam stemm

Nadere informatie

FRYSK PEIL F1. Samen zijn Wij Kwaliteit. Kaders / Uitgangspunten Frysk Peil F1 Kwaliteitscriteria VTH

FRYSK PEIL F1. Samen zijn Wij Kwaliteit. Kaders / Uitgangspunten Frysk Peil F1 Kwaliteitscriteria VTH FRYSK PEIL F1 Kaders / Uitgangspunt Frysk Peil F1 Kwaliteitscriteria VTH Kaders / Uitgangspunt Frysk Peil F1 Kwaliteitscriteria VTH Inhoudsopgave Kaders / Uitgangspunt Frysk Peil F1, Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

PTA intersectoraal Technologie & Commercie Kijkduin cohort

PTA intersectoraal Technologie & Commercie Kijkduin cohort Het intersectorale beroepsvoorbereidde programma bestaat op de locatie Kijkduin uit e algeme derde leerjaar waarin alle drie de onderdel distverling, technologie commercie aan de orde kom e vierde leerjaar

Nadere informatie

Een hogeschool die zichzelf kent

Een hogeschool die zichzelf kent Een hogeschool die zichzelf kent Lezing Opening Studiejaar Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 26 augustus 2010 HAN-Campus Arnhem-Presikhaaf Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad Inhoud Hbo-helden:

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS

INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS Het Stedfonds werd in 2003 door de Vlaamse overheid opgericht met volgde duidelijke doelstelling: - De verhoging

Nadere informatie

Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 2016

Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 2016 Reglemt Register voor Sociaal Juridisch Distverlers 2016 Ingangsdatum versie: 27 januari 2016 Onder het Registratiereglemt voor Sociaal Juridisch Distverlers vall goedgekeurde, nieuwe inschrijving na 27

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OPMERKING VOORAF Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting

Nadere informatie

Stage-eisen Toegepaste Psychologie 2012-2013 26 juni 2012. Stage-informatie Toegepaste Psychologie

Stage-eisen Toegepaste Psychologie 2012-2013 26 juni 2012. Stage-informatie Toegepaste Psychologie Stage-informatie Toegepaste 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De opbouw van de opleiding 3. De beroepsopleidde stage 3.1 Ingangsvoorwaarde voor de stage 3.2 Stage-eis 3.3 Stage- praktijkbegeleiding 3.4 Tak,

Nadere informatie

Sociale en politieke aspecten van een verdeelde wereld

Sociale en politieke aspecten van een verdeelde wereld Sociale politieke aspect van e verdeelde wereld Beleid Deze colleges: Inhoud (zie hiernaast) Acct: Beleid Icon Vier badering Functie Vier vrag Beleid Beleid Vier badering Functie Vier vrag Baderingswijz

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL Naam studt: Stageperiode: AGZ/GGZ/MGZ* zorgcategorie: Begeleiders praktijk: Datum tussevaluatie/eindbeoordeling*: Instelling: Handteking studt: Handteking

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

De sociale kwestie, d.w.z. het vraagstuk van de slechte leef- woon- en werkomstandigheden van de (fabrieks)arbeiders en hun gezinnen.

De sociale kwestie, d.w.z. het vraagstuk van de slechte leef- woon- en werkomstandigheden van de (fabrieks)arbeiders en hun gezinnen. Hoofdstuk 2 De arbeiders lat van zich hor De historicus Brugman citeert in zijn boek Het ontwak der arbeidde klasse e dokter uit Gouda, die in 1842 schrijft over kinder van 7 jaar die in de textielindustrie

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Overgangsregelingen Farel Business School (vmbo kader, vmbo basis (incl. lwoo)) m.i.v. schooljaar

Overgangsregelingen Farel Business School (vmbo kader, vmbo basis (incl. lwoo)) m.i.v. schooljaar Overgangsregeling Farel Business School (vmbo kader, vmbo basis (incl. lwoo)) m.i.v. schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave... 1 Algeme regel die van toepassing is op alle overgangsvergadering... 2 Eerste

Nadere informatie

Social work in de multiculturele samenleving. Zwolle, 12 april 2006 Jos van der Lans

Social work in de multiculturele samenleving. Zwolle, 12 april 2006 Jos van der Lans Social work in de multiculturele samenleving Zwolle, 12 april 2006 Jos van der Lans Opzet college Overzicht professioneel klimaat sinds WOII Kenmerken en kenteringen Culturele achtergronden verklaard

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) 2015 1 Welke MBO-diploma s (niveau 4) op gebied van maatschappelijke

Nadere informatie

Personalia. Opleidingen. : Marhe-Kisoen. Geboorte datum : 20 Juni 1963. Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage

Personalia. Opleidingen. : Marhe-Kisoen. Geboorte datum : 20 Juni 1963. Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage Personalia Naam : Marhe-Kisoen Voornaam : Kausilawatie Roepnaam : Kausil Geboorte datum : 20 Juni 1963 Geboorte plaats : Paramaribo Nationaliteit : Nederlandse Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage

Nadere informatie

Professioneel Statuut Jeugdzorg

Professioneel Statuut Jeugdzorg Professioneel Statuut Jeugdzorg ten behoeve van Jeugdzorgwerkers & Gedragswetenschappers model versie mei 2014 Opgesteld door: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) Nederlands

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PTA intersectoraal Dienstverlening & Commercie Kijkduin cohort 2014-2015-2016

PTA intersectoraal Dienstverlening & Commercie Kijkduin cohort 2014-2015-2016 PTA intersectoraal Distverling & Commercie Kijkduin cohort 2014-2015-2016 Het intersectorale beroepsvoorbereidde programma bestaat op de locatie Kijkduin uit e algeme derde leerjaar waarin alle drie de

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work. MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work. MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work 2017

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschaappelijk Werk Lector Sociaal Werk Theorie (Hogeschool Utrecht) Marie Kamphuis (1908

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

Plan van aanpak Beroepsvereniging Reclassering.

Plan van aanpak Beroepsvereniging Reclassering. Plan van aanpak 2014-2017 Beroepsvereniging Reclassering. 1 Inleiding Op het congres op 1 november 2013, Vakmanschap van de Reclasseringswerker is aangekondigd dat de mogelijkheden onderzocht gaan worden

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

PTA intersectoraal leerjaar 3 DTC - Kijkduin - cohort 13-14-15

PTA intersectoraal leerjaar 3 DTC - Kijkduin - cohort 13-14-15 PTA intersectoraal leerjaar 3 DTC - Kijkduin - cohort 13-14-15 Leerjaar 3 DT&C Periode Toets Omschrijving PCS- Exam- Toets- Tijdsduur Her- Weging Leerweg Methodewijzer code ehoud vorm kans BB KB BB KB

Nadere informatie

Convenant samenwerking netwerk in de regio Almere

Convenant samenwerking netwerk in de regio Almere Convant samwerking netwerk in de regio Almere Partij Gemete Almere, vertegwoordigd door Dhr. H. van Oost hoofd sociale zak Mind at Work, vertegwoordigd door Mw. drs E.J. Zeef algeme directeur de heer A.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

FUNDAMENTELE EN ALGEMENE PREVENTIE PROGRAMMA S WALCHEREN versie 7 juli 2009

FUNDAMENTELE EN ALGEMENE PREVENTIE PROGRAMMA S WALCHEREN versie 7 juli 2009 FUNDAMENTELE EN ALGEMENE PREVENTIE PROGRAMMA S WALCHEREN versie 7 juli 2009 Titel/ naam aanbod Aanbieder Profijtgroep (achtergrond van de kinder die profiter van het aanbod): - Primair - Voortgezet - Evt.

Nadere informatie

Het huis met de zeven kamers

Het huis met de zeven kamers Het huis met de zeven kamers Hans van Ewijk Hans.vanewijk@uvh.nl www.hansvanewijk.nl Zeven ramen van sociaal werk Domein Theorieën Ethiek Disciplines Beleid en organisatie Methodes Professionalisering

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

3Sociaal-Cultureel Werk

3Sociaal-Cultureel Werk DC 3Sociaal-Cultureel Werk 1 Inleiding Dit thema gaat over het Sociaal-Cultureel Werk (SCW). Je vindt informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud thema dc3 Sociaal-Cultureel Werk: 2 De doelstelling

Nadere informatie

Regionale aanpak kindermishandeling:

Regionale aanpak kindermishandeling: Regionale aanpak kindermishandeling: Zoeklicht en breekijzer Zien we genoeg? Breken we genoeg open? Jo Hermanns In de eerste vier RAAK Regio s werd een positieve boodschap uitgedragen Opvoeders helpen

Nadere informatie

Onderwerp PvdA CDA GL SP D 66 VVD PVV Christen 1 Unie/S GP

Onderwerp PvdA CDA GL SP D 66 VVD PVV Christen 1 Unie/S GP Matrixanalyse van partijstandpunt over welzijn, zorg, werk, sport, veiligheid in verkiezingsprogramma s 2012 (bron: MO-groep, VNG (zorgdeel)) Onderwerp PvdA CDA GL SP D 66 VVD PVV Christ 1 Unie/S GP Algeme

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Geschiedenis en context van de schuldhulpverlening

Geschiedenis en context van de schuldhulpverlening Hoofdstuk 1 Geschiedenis en context van de schuldhulpverlening Na dit hoofdstuk kun je: aangeven hoe er vroeger naar schulden gekeken werd; aangeven hoe de ontwikkeling van hulpverlening is gegaan; aangeven

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouder

Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader deel A gastouder 1 Inleiding Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden Maatschappelijk werk Specialisatie Audiologie Inhoud Wat is maatschappelijk werk Doelstelling maatschappelijk werk Kennis maatschappelijk werk Specialisatie Werkwijze maatschappelijk werk Welke technieken

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Methodiek Actieonderzoek

Methodiek Actieonderzoek Methodiek Actieonderzoek C O M M U N I T Y D E V E L O P M E N T College 1 27 augustus 2012 Docent: Elly Hellings Inleiding introductie docent studiehandleiding 7 bijeenkomsten: verplicht aanwezig maximaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 24, Netwerkontwerp voor wonen met zorg

Hoofdstuk 24, Netwerkontwerp voor wonen met zorg Hoofdstuk 24, Netwerkontwerp voor won met zorg Anne-Marie Poorthuis Anja Shorst Het is e bijzondere uitdaging om de transformatie van traditioneel verpleeghuis naar kleinschalig won voor ouder met demtie

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten Stichting Urgente Noden Groningen Jaaroverzicht juli tot en met december 202 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud

Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud Inleiding blz. 2 Omvang van het werkplekler blz. 2 Begeleiding van de studt blz. 3 De leerwerkoverekomst blz. 4 De grote lijn (werkwijze leerdoel) blz. 4 Afsluiting

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar COMMUNITY DEVELOPMENT Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar 2012-2013 Samenlevingsopbouw Concepten en gerichte benadering Kernprincipes en processen Verschillende classificaties en werkmodellen

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie

%&& '() % & "! ' #( #" )& ##, "* #+ # # +, #! -.& +" */ 0,1++ 5 +!!2 678 +!!2 678 -" "(. 9.6 9-+ "" 03 1- * & -!

%&& '() % & ! ' #( # )& ##, * #+ # # +, #! -.& + */ 0,1++ 5 +!!2 678 +!!2 678 - (. 9.6 9-+  03 1- * & -! !" #$! "# $" %&& '() *+($ % & "! ' #( #" )& ##, "* #+ # # +, #! -.& +" */ 0,1++ *23+ 4+ 5 +!!2 678 +!!2 678 -" "(. 9.6 9-+ "" 03 1- "#:- * & -! 5/23/2008 , &'&+'! & -&%**!*!.!!($$)! *! &&'&+/*-!.* '+!!!

Nadere informatie

Publicaties van L. F. (Bertje) Jens

Publicaties van L. F. (Bertje) Jens 1.2.1. Publicaties van L. F. (Bertje) Jens Artikelen en documenten over beroepscode en beroepsprofiel Publicaties Jens, L.F, Enige opmerkingen over de verhouding van drankmisbruik en criminaliteit. In:

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld ... haar helpt een toekomst op te bouwen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD voltijd de opleiding en het werkveld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voltijd Bij sommige mensen gaat het

Nadere informatie

jar en Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1: Installeren hard- en software

jar en Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1: Installeren hard- en software Opleiding Ontwikkelaar Complexiteit Begeleiding Duur Focus op Inhoud van de ALA Medewerker Beheer ICT Kerntaak : Installer hard- software Marian Woerde Taakklasse ALAa Veel begeleiding wek. Assembler van

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. De kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie. De kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn in de 19 e eeuw ontstaan en

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Werk Nederland Gemeentelijke gegevens

Sociaal Werk Nederland Gemeentelijke gegevens Sociaal Werk Gemetelijke gegevs Bchmark Sociaal Werk v2mrt2017 Pagina 1 / 14 - Rapport gemetelijke kmerk Sociaal Werk - Sociaal Werk Inhoudsopgave Inleiding 1. Leeftijdsgroep 2. Voorziing 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Functiefamilie Lijnmanagement, functiegroep Operationeel Manager

Functiefamilie Lijnmanagement, functiegroep Operationeel Manager Functiefamilie Lijnmanagemt, functiegroep Manager Versie: 10 februari 2015 Functiefamilie Lijnmanagemt Is verantwoordelijk voor de realisatie van de doel van het organisatieonderdeel door leiderschap op

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Kracht door continuïteit

Kracht door continuïteit Kracht door continuïteit Bestuursakkoord gemete Vught 2014-2018 Kracht door continuïteit De uitslag van de gemeteraadsverkiezing van maart 2014 in Vught Cromvoirt is e roep om continuïteit. De coalitie

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank 9. 11 Voorwoord bij de tweede druk 11

7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank 9. 11 Voorwoord bij de tweede druk 11 Inhoud 7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank 9 11 Voorwoord bij de tweede druk 11 13 deel 1 het theoretisch kader 13 1 15 Hulpverlening aan cliëntsystemen: integreren

Nadere informatie

Doel en werking van het Contactpunt Vlaanderen

Doel en werking van het Contactpunt Vlaanderen Visie formulering Doel werking Contactpunt Vlaander Hans C. Arts, knisctrummanager Cel Media-innovatie, Departemt Wetschap, Innovatie Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arts@wim.vlaander.be

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod bij scheidingen in Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond

Ondersteuningsaanbod bij scheidingen in Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE Ondersteuningsaanbod bij scheiding in, - IJmond OKTOBER 2016 CREATING TOMORROW Mirjam Walpot Leonieke Bodermaker Pauline Gose COLOFON Dit rapport

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Humanitas

Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Profielschets Voorzitter Raad van Commissariss Stichting lid Raad van Commissariss met de portefeuille financiën, financiële verantwoording, (zorg)vastgoed fiscaliteit 1. Algeme Stichting is in 1959 opgericht

Nadere informatie

Stichting De Vruchtboom. Beleidsplan

Stichting De Vruchtboom. Beleidsplan Stichting De Vruchtboom Beleidsplan Versie 1 juni 2011 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de stichting De Vruchtboom. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Daarnaast geeft

Nadere informatie

Naam cursus: Management 1. Code cursus: MAN Docent Wordt nader bekend gemaakt. 2. Studiefase en semester Propedeuse, semester 1

Naam cursus: Management 1. Code cursus: MAN Docent Wordt nader bekend gemaakt. 2. Studiefase en semester Propedeuse, semester 1 Naam cursus: Managemt 1 Code cursus: MAN170101 1. Doct Wordt nader bekd gemaakt. 2. Studiefase semester Propedeuse, semester 1 3. Vereiste voorknis Ge noemswaardige voorknis vereist. 4. Competties T4 Managemt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE Mirjam Walpot Leonieke Bodermaker Pauline Gose Lectoraat Kwaliteit Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd Colofon Dit rapport is e product van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES Hoofdstuk 4 PARAGRAAF 4.1 Pruikentijd Standenmaatschappij De verlichting VERVAL EN RIJKDOM In de 17 e eeuw was Nederland het rijkste land ter wereld Van stilstand komt achteruitgang

Nadere informatie