Handboek overzichten in OSIRIS. Auteurs: MISUT werkgroep 3 Versie: 0.9 Datum: juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek overzichten in OSIRIS. Auteurs: MISUT werkgroep 3 Versie: 0.9 Datum: juli 2012"

Transcriptie

1 Handboek overzichten in OSIRIS Auteurs: MISUT werkgroep 3 Versie: 0.9 Datum: juli

2 Hoofdstuk 0: Inleiding Mogelijkheden om overzichten uit OSIRIS te krijgen OSIRIS Backoffice OSIRIS Docent Overzichten in OSIRIS, algemeen Snel een overzicht zoeken in deze handleiding Navigeren in de overzichten in OSIRIS Beschrijving van de aanwezige overzichten in OSIRIS Gebruikte notaties Selecties in OSIRIS Cursusaanbod Kerngegevens Totaaloverzicht Studiegids Vergelijking cursusaanbod Cursussen niet in actuele programma s Cursussen per docent Rooster Roosteraanvraag per cursus Roosteraanvraag per dag Rooster per cursus Rooster per dag Docentrooster per cursus Docentrooster per dag Statusoverzicht Examenprogramma Examenprogramma-Kerngegevens

3 Examenprogramma-Totaaloverzicht Examenprogramma-Jaaroverzicht Examenprogramma per cursus Totaaloverzicht major/minor/master Stages Stageaanbieder - Kerngegevens Stageaanbieder - Totaaloverzicht Brief stageaanbieders Stages per stageaanbieder Stages per overkoepelende organisatie Hoofdstuk 2 Studievolg-studenten Studentgegevens Studentenlijsten Adreslijst Namenlijst Pasfotolijst Brieven/etiketten Brief studenten Bestand studenten Etiketten studenten Etiketten medewerkers Exporteren gegevens student Aanmelding/inschrijving Aanmeldingsformulier Toelatingsbeschikkingen Totaaloverzicht toelatingsbeschikkingen Aanmeldings- en inschrijflijst Stakers Aantallen inschrijvingen

4 Studenten aantallen Aantal studenten per opleiding Aantal studenten per specialisatie Inschrijven Cursusinschrijving Deelnemerslijst per cursus Deelnemerslijst per werkvormgroep Presentielijst Presentielijst met pasfoto Plaatsingsbericht Plaatsingsbericht (Engels) Controle ingangseisen beknopt Controle ingangseisen (gedetailleerd) Aantal inschrijvingen per cursus (werkvorm) Controle cursus-/toetsinschrijving Toetsinschrijving Toetslijst per cursus Toetslijst per werkvorm Toetslijst per studentgroep Toetslijst per zaal Cursusresultatenlijst Bevestiging toetsinschrijving Bevestiging toetsinschrijving (Engels) Aantal inschrijvingen per cursus (toets) Cursus-/toetsuitschrijving Overzicht-uitschrijfbericht Overzicht-uitschrijfbericht (Engels) Minors Overzicht-Studentenlijst (Minors)

5 Inschrijvingen minors Status minorinschrijving Studentenmobiliteit Wachtlijst Wachtlijst per cursus Resultaten Controlelijsten Controle toetslijst Controle cursusresultatenlijst Resultaatlijsten Toetsresultaten Resultaatlijsten Cursusresultaten Toetsresultaten Toetsresultaten per cursus Toetsresultaten per werkvorm Aantal toetsresultaten Toetsherkansingen Cursusresultaten Cursusresultaten per cursus Cursusresultaten per werkvorm Geldende resultaten Geldende resultaten per cursus Bijvak elders Uitslagen Uitslagbrief Beknopt Uitslagbrief - Beknopt (Engels) Uitslagbrief Gedetailleerd Uitslagbrief - Gedetailleerd (Engels) Certificaat Voortgang

6 Dossieroverzicht Studievoortgangsoverzicht Overzicht competenties Groslijst Nog te volgen onderwijs Studievoortgang student versus cohort Studievoortgang groep versus cohort Examens Studievoortgangsoverzicht Goedkeuren Status minorinschrijving Statusoverzicht goedkeuren Standaard goedkeuring profileringsruimte Voorbereiding examinering Vergaderlijst examencommissie Judicium berekening Afgelegde examens Bul Bulbijlage Bulbijlage Bulbijlage (Engels) Bulbijlage (op basis van examenprogramma) Bulbijlage propedeuse examen Bulbijlage doctoraal/hoofdfase examen Bulbijlage beroepsexamen Bijbijlage associate degree examen Bulbijlage bachelor examen Bulbijlage master examen Examenprogramma (individueel)

7 Diplomasupplementen Diplomasupplement Associate degree Diplomasupplement Bachelor Diplomasupplement Master Diplomanummers Student diploma Voorraad diplomanummers Prestatie-/tempobeurs Totaaloverzicht prestatie-/tempobeurs Prestatie-/tempobeurs dossier Studieadvies Bindend studieadvies Studentenlijst (Bindend studieadvies) Brief studenten (Bindend studieadvies) Aantal studenten per advies (Bindend studieadvies) Controlelijst (Bindend studieadvies) Totaaloverzicht eisen BSA Collectief advies Studentenlijst (Collectief advies) Brief studenten (Collectief advies) Aantal studenten per advies (Collectief advies) Begeleider Totaaloverzicht notities Overzicht kerngegevens notities Overzicht aantal punten per blok (ingeschreven) Overzicht inschrijvingen en nevenactiviteiten Stages Stage begeleiding Stage studentenlijst

8 Brief studenten Stagecontract Facturering contractonderwijs Facturen contractonderwijs Credit-facturen afdrukken Signaallijst niet-gefactureerd contractonderwijs Hoofdstuk 3 CSA Studentenlijsten Adreslijst Namenlijst Brieven/etiketten Brief studenten Bestand studenten Etiketten studenten Exporteren gegevens student Inschrijf-/herinschrijfformulier Inschrijfformulier Herinschrijfformulier Collegekaarten/bewijs van inschrijving Collegekaarten Bewijs van inschrijving Herinnering Herinnering vooraanmelders Herinnering incasso Controle (her)inschrijven en financiën Controlerapport herinschrijven Financiële mutaties collegegeld Signaallijst Signaallijst SM

9 Signaallijst verblijfsdocument Signaallijst grensgebied Signaallijst niet-eer studenten zonder studiefinanciering Aantallen Aantallen inschrijvingen Kengetallen CBS/VSNU Bekostiging Verschillen CRI-foto OSIRIS/DUO Verschillen bekostigingsfoto OSIRIS/DUO-Z Verschillen foto OSIRIS/Studielink Hoofdstuk 4 IO Uitgaand Buitenlandverblijf-overzicht Buitenlandverblijf-dossier Inkomend Aanvragen inkomende studenten Dossier inkomende studenten Hoofdstuk 5 Taaktoedeling Totaaloverzicht aanstelling docent Niet toegekende onderwijstaken Hoofdstuk 6 Manager Toetsrendement Verrekening bijvakonderwijs Overzicht accreditatie per CROHO Overzicht accreditatie per opleiding Overzicht jaarverslag per CROHO Overzicht jaarverslag per opleiding Overzicht toeleverende scholen Hoofdstuk 8 Beheer

10 Medewerkers en profielen Profielen Bijlage 1: Overzicht van de belangrijkste profielen die in OSIRIS zijn aangemaakt Bijlage 2: Alle overzichten uit OSIRIS met de profielen waarin ze zijn opgenomen Bijlage 3: Een overzicht van de veranderingen in de profielen Bijlage 4: Een inventarisatie van de standaardselecties

11 Hoofdstuk 0: Inleiding 0.1 Mogelijkheden om overzichten uit OSIRIS te krijgen OSIRIS Backoffice In OSIRIS zijn diverse overzichten opgenomen. Die zijn in ieder menu terug te vinden onder submenu 9: 1.9 Studievolg-onderwijs: Dit betreft overzichten met betrekking tot de organisatie van het onderwijsprogramma. Hierbij kan gedacht worden aan overzichten van : cursussen, examenprogramma s, minors, etc. 2.9 Studievolg-studenten: Dit betreft overzichten die gaan over het volgen van de studenten in OSIRIS. Hierbij kan gedacht worden aan: namenlijsten, dossieroverzichten, etc. 3.9 CSA: Dit betreft overzichten die betrekking hebben op de inschrijving en het inschrijfproces. Voorbeelden van rapportages zijn: tellingen. Aantal studenten per opleiding, nieuwe vooraanmelders, etc. 4.9 IO: 5.9 Taaktoedeling: Vooralsnog wordt menu 5 binnen de UT niet gebruikt. 8.9 Beheer: Dit betreft overzichten van profielen en medewerkers, alleen te gebruiken door IMFAB Bij menu 6 (Manager) en 7 (Referentietabellen, alleen te gebruiken door IMFAB) behoren geen overzichten. De diverse overzichten zullen in de volgende hoofstukken worden besproken. Daarnaast worden de volgende manieren (kort) behandeld om gegevens uit OSIRIS te halen: Via de knop Exporteren gegevens student kunnen zowel studentgegevens als opleidingsgegevens van de geselecteerde studenten worden geëxporteerd. De gebruiker kan aangeven welke gegevens hij wil zien van de studenten en in welk formaat hij de output wil hebben (Excel of ASCII). Via de knop De gegevens naar Excel kopiëren kan vanuit diverse schermen een export worden gedaan naar Excel. Uitvoer naar Excel kan voor vrijwel alle geselecteerde gegevensets worden gebruikt, bijvoorbeeld cursussen, examenprogramma s, studentgegevens. Het verschil met exporteren gegevens student is dat de velden die worden meegenomen vast liggen en dat het uitvoerformaat vast staat ( Excel). Uiteraard kan de gebruiker kolommen weggooien, een andere naam geven, verplaatsen, etc. Voor Business Objects is een OSIRIS Universe beschikbaar. In deze Universe kunnen er maatwerkrapportages worden gemaakt. In de Universe staan ook al een aantal standaardrapportages. Op beide mogelijkheden wordt nader ingegaan OSIRIS Docent 11

12 In OSIRIS Docent zijn de overzichten te vinden onder het tabblad [Overzichten]. Deze overzichten hebben geen nummer zoals in de backoffice, maar hebben alleen een naam (dezelfde als in de Backoffice). De laatst gebruikte overzichten worden als eerste getoond, de rest staat op alfabetische volgorde. Je kunt zoeken op (een gedeelte van de) naam. 0.2 Overzichten in OSIRIS, algemeen Het produceren van een overzicht verloopt voor de meeste overzichten op dezelfde manier. Deze algemene werkwijze wordt in dit hoofdstuk beschreven. Wanneer je een overzicht produceert wordt ten eerste een selectiefilter geopend. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 1. Figuur 1: Voorbeeld selectiefilter Het selectiefilter bestaat doorgaans uit meerdere tabbladen (in dit geval: Personalia, Groep, Vooropleiding, Opleiding, Inschrijfhistorie, Examen, Cursus). De te gebruiken selectievelden zijn hierin verdeeld over de verschillende onderwerpen. Soms zijn er binnen een tabblad meer selectievelden dan in een keer op het scherm passen. Er kan dan met het pijltje omhoog en het pijltje omlaag in de balk aan de rechterkant van het selectiefilter gescrold worden. Bij de verschillende selectievelden kunnen diverse waarden worden ingevuld. Bij een aantal overzichten moeten minimaal bepaalde selectievelden ingevuld zijn om het overzicht te kunnen genereren. Sommige selectievelden kunnen gevuld worden vanuit een lijst met bestaande 12

13 waarden. Klik op de knop Lijst om de lijst te openen en de juiste waarde te zoeken. Sommige selectievelden worden bij het openen van het overzicht al met een standaard waarde gevuld (hier bv. Adrestype = ST). Nadat de juiste waarde is ingevuld kan nog worden ingesteld hoe OSIRIS gegevens met de betreffende waarde moet selecteren. Dit kan door de vergelijkingsoperator in de middelste kolom van het selectiefilter aan te passen, zie Figuur 22. Figuur 2: Vergelijkingsoperatoren Afhankelijk van de ingestelde vergelijkingsoperator neemt OSIRIS gegevens in het rapport op die al of niet overeenkomen met de ingevoerde waarde. De mogelijkheden zijn: Operator Betekenis = Gelijk. Osiris zoekt gegevens die de gelijke waarde bevatten <> Ongelijk. Osiris zoekt gegevens die allesbehalve dezelfde waarde bevatten > Groter. Osiris zoekt gegevens die een waarde groter dan de ingevoerde waarde bevatten >= Groter of gelijk. Osiris zoekt gegevens die een waarde gelijk aan of groter dan de ingevoerde waarde bevatten < Kleiner. Osiris zoekt gegevens die een waarde kleiner dan de ingevoerde waarde bevatten. <= Kleiner of gelijk. Osiris zoekt gegevens die een waarde gelijk aan of kleiner dan de ingevoerde waarde bevatten van; t/m niet in van; t/m klinkt als Hiermee kun je bv. een periode aangeven waarop je wilt selecteren De omgekeerde operator van van;t/m Osiris zoekt gegevens die een waarde bevatten die lijkt op de ingevoerde waarde niet in 13

14 Bij verschillende selectievelden kunnen al verschillende operatoren zijn vooringesteld. In veel gevallen zal de standaard ingestelde operator voldoen. Nadat alle gewenste selectievelden zijn ingevuld kan in dit scherm bij veel overzichten ook het uitvoerformaat worden aangepast. Links onderaan het scherm kan het uitvoerformaat worden gekozen, zie Figuur 33. Figuur 3: Keuze uitvoerformaat Doorgaans is PDF de beste keuze als het overzicht niet verder bewerkt mag worden en is RTF de beste keuze als het overzicht wel verder bewerkt dient te worden. Nadat de selectievelden zijn ingevuld en het uitvoerformaat is gekozen kan geklikt worden op de knop Volgende. Bij de meeste rapporten opent dan het scherm met de kop- en voetteksten, zie Figuur 4. Deze stap kan ook worden overgeslagen. Er kan dan direct op Uitvoeren worden geklikt (of F8) 14

15 Figuur 4: Kop- en voetteksten De meeste overzichten kennen een koptekst met daarin de naam van de instelling en de naam van de faculteit en een voettekst met daarin de datum en het aantal bladzijden. Soms kan het wenselijk zijn hier een eigen kop- of voettekst aan toe te voegen. Deze kan in dit scherm worden toegevoegd. Door vervolgens op de knop Volgende te klikken wordt bij de meeste overzichten vervolgens het scherm met de samenvatting geopend, zie Figuur 5. Figuur 5: Samenvatting selectiefilters In dit scherm worden alle selectievelden die eerder zijn ingevuld nogmaals onder elkaar weergegeven, zodat je kunt controleren of je alles goed hebt ingesteld. Indien alles in orde is kan door het klikken op de knop Uitvoeren (of F8) nu het overzicht worden gegenereerd. Op het voorblad van het overzicht worden de gekozen selecties vervolgens ook weergegeven (mits Voorblad? is aangevinkt. 0.3 Snel een overzicht zoeken in deze handleiding De snelste manier om naar een overzicht te gaan is om deze op te zoeken in de inhoudsopgave. m.b.v. CRTL + muisklik op dat overzicht ga je daar in een keer naar toe. 0.4 Navigeren in de overzichten in OSIRIS Je kunt in OSIRIS op de volgende manieren naar de overzichten (en andere menu s) gaan: 15

16 1. Je kunt met de muis de menu s aanklikken. Door b.v. achtereenvolgens 2, 9, 2, 6 en 1 aan te klikken kom je bij het Studievoortgangsoverzicht (SVO) 2. In het hoofdscherm kun je rechtsonder in het vakje achter de tekst of naar menu het nummer in typen, bv Via favorieten. Als je een menu geselecteerd heb dat je aan je favorieten wilt toevoegen, dan kun je dat via menu 0 Favorieten (in de balk bovenin) toevoegen aan je favorieten. Als je een favoriet wilt selecteren, vul je de bijbehorende code (letter of cijfer) in in het hoofdmenu in het vakje achter de tekst Ga naar favoriet. Daarnaast kun je vanuit ieder menu een favoriet selecteren door hem te kiezen uit de lijst in menu 0 Favorieten. Stel je slaat overzicht op onder favoriet S, dan kun je daarna door in het vakje Ga naar favoriet de S in te typen, in één keer naar het SVO gaan. 4. Door op de ALT-toets te drukken en daarna de cijfers, openen de menu s zich en kom je vanzelf bij het gevraagde menu, bv. ALT 2,9,2,6,1. Na het 1 e cijfer kan je de ALT-toets loslaten. 16

17 0.5 Beschrijving van de aanwezige overzichten in OSIRIS In de volgende hoofdstukken worden alle overzichten beschreven die in OSIRIS zitten. De paragraafnummers komen overeen met de menunummers. Per overzicht worden de volgende onderdelen besproken: 1. Korte beschrijving van het overzicht Hier staat een korte beschrijving weergegeven van wat het overzicht precies toont. In de meeste gevallen is dit de helptekst uit OSIRIS, met een paar kleine aanpassingen. : Welke tabbladen zijn aanwezig in het selectiefilter? zijn er aanwezig? Hoeveel selectiecriteria zijn er aanwezig. Op hetzelfde tabblad zijn niet altijd dezelfde filters aanwezig. Een opsomming van de ingevulde velden in de standaardselectie plus een opsomming van de velden die niet ingevuld zijn maar wel verplicht ingevuld moeten worden. d. Andere aangemaakte selecties voor dit menu Voor een aantal overzichten zijn naast de standaardselectie meerdere selectieschermen aanwezig. Die worden onder dit kopje (kort) besproken. Er wordt een schermafdruk van het overzicht getoond plus een kleine toelichting. 4. Waar kun je dit overzicht voor gebruiken Hier worden de meest gebruikte toepassingen van dit overzicht vermeld. a. Is het overzicht relevant? Het algehele oordeel of een overzicht relevant is of niet. Mogelijke antwoorden op deze vraag zijn: I. Ja II. III. Nee Nog niet (bijvoorbeeld voor overzichten betreffende het BSA) Als doelgroepen zijn geformuleerd: I. BOZ Algemeen Hiermee wordt bedoeld dat het overzicht voor die BOZ-medewerkers relevant is (of zou kunnen zijn) die niet tot een van de doelgroepen II, III of IV behoren. 17

18 II. III. IV. Key-user Roosteraar Medewerker tentamenbureau V. CSA VI. VII. VIII. IX. AO/IO StudentServices Docent Studiebegeleider X. Onderwijscoördinator XI. XII. XIII. Opleidingsmanagement Stage- en afstudeerbegeleiders Student Daarnaast is ook van belang in welke profielen deze overzichten zijn opgenomen. Het overzicht van de profielen en de overzichten die daar aan gekoppeld zijn is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 kun je bovendien zien wat er in juni 2012 gewijzigd is in de profielen. Profielen en doelgroepen lopen een beetje door elkaar heen. Zo heeft zowel de medewerker van een tentamenbureau als de roosteraar het profiel BOZ. Een keyuser heeft zowel het profiel BOZ als het profiel BOZ Key-user. De volgende hoofdmenu s bevatten overzichten: 1. Studievolg-onderwijs 2. Studievolg-studenten 3. CSA 4. IO 5. Taakbedeling 8. Beheer Alle overzichten worden in de volgende hoofdstukken beschreven. 18

19 0.6 Gebruikte notaties Het paragraafnummer is gelijk aan het menunummer in OSIRIS. [Student] betekent tabblad Student {Studentnummer} betekent selectiefilter Studentnummer 19

20 0.7 Selecties in OSIRIS Zoals in paragraaf 0.2 al gemeld kun je in OSIRIS gebruik maken van selecties. Standaard ingevuld is de Standaard Selectie. Daarin zijn al een aantal selectiefilters ingevuld (door IMFAB). Daarnaast is door PSB (de fabrikant van OSIRIS) ook een aantal velden gevuld. Uiteraard kun je de standaardselectie oproepen en wijzigen. Je kunt hem alleen niet bewaren als zijnde de standaardselectie. In de standaard selecties die betrekking hebben op studenten hebben we, als dat zin had, het filter {Student actief?} op Ja gezet, behalve onder de UT. Dat betekent dat je alleen zoekt naar actieve studenten en dat is wat je in 95% van de gevallen doet. Als dit filter niet aanwezig is, zijn de volgende filters gevuld: {Collegejaar} = <huidig collegejaar> {Actiefcode opleiding CSA} = 4 {Ingangsdatum} <= <huidige datum> {Afloopdatum} >= <huidige datum> Als er meerdere selecties aangemaakt zijn voor een overzicht, dan zie je rechtsboven, achter de vermelding Standaard selectie de bekende button met puntjes die aangeeft dat er een lijst achter zit, zie voorbeeld hieronder: 20

21 Als je deze button aanklikt, zie je uit welke selecties je kunt kiezen: Selecteer de selectie die je zoekt, vul eventueel nog wat extra filters in en voer het overzicht uit. We hebben voor de selectie een codering bedacht. Deze wordt ook in de omschrijving opgenomen, omdat alleen die in de frontoffice (OSIRIS Docent) zichtbaar is. ALG betekent algemeen: deze selectie is voor iedereen nuttig BOZ: deze selectie is uitsluitend voor BOZ zinvol SA: deze selectie is vooral voor studieadviseurs van belang 21

22 Cursusaanbod Kerngegevens 1. Korte beschrijving van het overzicht Van de geselecteerde cursussen wordt per cursus een 10-tal velden getoond, gesorteerd op cursuscode per opleiding. [Cursus] [Groep] [Examenprogramma] Er zijn in totaal 21 selectiecriteria {Toon alleen eigen cursussen} = Ja (niet onder UT) {Collegejaar} = <komend collegejaar> We zouden na 1 september dit selectiefilter kunnen wijzigen in <huidig collegejaar> d. Andere aangemaakte selecties voor dit menu Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit menu. De output ziet er als volgt uit: 22

23 Bij Coördinerend onderdeel is op de UT de penvoerende opleiding ingevuld. De cursussen zijn geselecteerd op Coördinerend onderdeel. De Status is de status van de cursus kan zijn: o o o C: Concept G: Geconsolideerd D: Vastgesteld (definitief) De kolom Categorie is leeg omdat we op de UT (nog) nog geen gebruiken maken van dit item. De lijst met waarden is dan ook leeg. Punten zijn de EC s die je voor de cursus kunt halen. Weergegeven worden: Minimum punten en Maximum punten. Volgens afspraak zijn die bij de UT aan elkaar gelijk. De kolom Timeslot is leeg omdat we daar op de UT nog geen gebruik van maken. Je kunt dit overzicht bv. gebruiken om: 1. te kijken of alle cursussen in een bepaald examenprogramma de status D hebben 2. te kijken welke cursussen van bv. een bepaald coördinerend onderdeel nog niet de status D hebben (selectiecriterium Status <> D ) 3. het coördinerend onderdeel, examendoel en blok van een reeks cursussen te controleren 4. te kijken welke vakken vervallen zijn of gaan vervallen (selectiecriterium Laatste collegejaar invullen) 23

24 Ja Keyuser, Roosteraar Totaaloverzicht 1. Korte beschrijving van het overzicht Van de geselecteerde cursussen wordt een totaaloverzicht getoond, met alle in menu 100 ingevulde velden. Dit overzicht is dus een uitgebreide versie van overzicht [Cursus] [Groep] [Examenprogramma] Er zijn in totaal 21 selectiecriteria (dezelfde als bij overzicht 1900) {Toon alleen eigen cursussen} = Ja (niet onder UT) {Collegejaar} = <komend collegejaar> We zouden na 1 september dit selectiefilter kunnen wijzigen in <huidig collegejaar> Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit overzicht. De output ziet er als volgt uit: 24

25 Je kunt dit overzicht bv. gebruiken om als eindcontrole naar de docent te sturen. Verder zul je dit overzicht - gezien de enorme hoeveelheid output - niet zo vaak gebruiken. 25

26 Ja BOZ Algemeen Studiegids 1. Korte beschrijving van het overzicht Dit overzicht genereert een studiegids in Word van het cursusaanbod met daarin per cursus een aantal belangrijke gegevens. Qua aantal getoonde velden zit dit overzicht in tussen overzicht 1900 (Kerngegevens) en 1901 (Totaaloverzicht) in. [Cursus] [Groep] [Examenprogramma] [Sorteervolgorde]: Er kan gekozen worden tussen 26 o Cursuscode o Lange naam o Coördinerend onderdeel Er zijn in totaal 19 selectiecriteria: op Categorie en Zichtbaar in OSIRIS-Student? na dezelfde als in overzicht 1900 en {Toon alleen eigen cursussen} = Ja (niet onder UT) {Collegejaar} = <komend collegejaar> We zouden na 1 september dit selectiefilter kunnen wijzigen in <huidig collegejaar> Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit overzicht.

27 Als je meerdere cursussen geselecteerd heb, krijg je eerst een tussenscherm (zie hieronder), waarin je cursussen nog kunt uitsluiten of de printvolgorde kunt wijzigen. Default is op alfabetische volgorde van de Lange naam, maar je kunt ook kiezen voor bv. volgorde cursuscode. Het overzicht ziet er als volgt uit: 27

28 Je gebruikt dit overzicht voor het vervaardigen van een studiegids. Het overzicht is bedoeld voor het opvragen van cursusinfo, maar helaas ontbreken een paar voor de UT belangrijke items. Ja BOZ Algemeen Vergelijking cursusaanbod 1. Korte beschrijving van het overzicht Met behulp van overzicht kan een vergelijking van het cursusaanbod in twee collegejaren worden gemaakt. Default gaat het dan om het huidige en het komende collegejaar. Gekeken wordt naar: 1. Verschil m.b.t. basisgegevens van de cursus 2. Verschil m.b.t. de werkvormen 3. Verschil m.b.t. de toetsen 4. Verschil m.b.t. de blokken 5. Verschil m.b.t. de verzorging 6. Verschil m.b.t. de docenten 7. Verschil m.b.t. de inhoud 8. Verschil m.b.t. materialen en kosten 28

29 9. Verschil m.b.t. de ingangseisen 10. Verschil m.b.t. de faciliteiten [Cursus] Er zijn in totaal 12 selectiecriteria {Collegejaar 1} = <huidig collegejaar> {Collegejaar 2} = <komend collegejaar> {Verschillen afdrukken?} = Nee Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit overzicht. Als je in het selectiescherm bij Verschillen afdrukken? Ja invult, krijg je het volgende overzicht: We zien zo 123 geen toepassingsmogelijkheid voor dit overzicht. Eventueel om een overzicht te maken van cursussen waar iets in is gewijzigd of om te kijken of je iets vergeten bent (bv. EWI- NACM bij Verzorgend onderdeel). 29

30 Nee Cursussen niet in actuele programma s Met behulp van deze functionaliteit kan een overzicht worden gegenereerd waarin alle cursussen worden afgedrukt die niet in actuele examenprogramma s zijn opgenomen. De cursus moet definitief zijn, niet zijn opgenomen in een onderwijsprogramma (verplicht of verplichte keuze) van een examen- of specialisatieprogramma, niet zijn opgenomen in een algemene vervangingsregeling, niet zijn opgenomen in een individuele vervangingsregeling voor het examenprogramma. Examenprogramma's, waarvoor studenten zijn ingeschreven die het examen nog niet hebben gehaald (examendatum is leeg): Voor deze studenten moet voor de opleiding ook een inschrijfregel bestaan voor het huidige en/of volgende collegejaar met actiefcode 4. [Cursus] [Examenprogramma] Er zijn in totaal 12 selectiecriteria {Toon alleen eigen cursussen?} = Ja Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit overzicht. Het overzicht ziet er als volgt uit: 30

31 De cursussen worden gesorteerd op Coördinerend onderdeel en daarna op cursuscode. Dit overzicht is goed te gebruiken om bv. één keer per jaar te kijken of er misschien cursussen ten onrechte zijn aangemaakt. er misschien ergens een cursus ten onrechte niet aan een examenprogramma is toegevoegd er andere vreemde gevallen zijn, etc. Ja BOZ keyuser Cursussen per docent Dit overzicht toont per docent de cursussen waar de medewerker als docent aan gekoppeld is, gesorteerd op cursusnaam. Het overzicht toont default alle cursussen van de medewerker, onafhankelijk van de status. 31 [Docent] [Cursus]

32 [Examenprogramma] Er zijn in totaal 23 selectiecriteria {Collegejaar} is verplicht veld Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit overzicht. Het overzicht ziet er als volgt uit: Ingevulde selectiecriteria: {Medewerker} =Aarts op [Docent] en {Collegejaar} = 2010 op [Cursus]. Helaas ontbreekt de werkvorm op dit overzicht. Je kunt dit overzicht gebruiken voor het bekijken van De onderwijsbelasting van een docent Dubbele verroostering. Jammer is dan wel dat de werkvormen ontbreken op dit overzicht. 32

33 Ja Roosteraar, opleidingsmanagement Rooster Roosteraanvraag per cursus Het overzicht toont de roosteraanvragen (van werkvormen en toetsen) per cursus, gegroepeerd per collegejaar. Alleen cursussen waarvoor roosteraanvragen zijn ingevuld maar die nog niet zijn geboekt worden geselecteerd. [Cursus] [Werkvorm/toets] [Rooster] Er zijn in totaal 28 selectiecriteria {Toon alleen eigen cursussen?} = Ja {Werkvorm rooster afdrukken?} = Ja {Toets rooster afdrukken?} = Ja Er zijn geen andere selecties gemaakt voor dit overzicht. De output is leeg, omdat wij de roostermodule niet gebruiken. Nergens voor, want de roostermodule wordt nog niet gebruikt op de UT. 33

Handleiding Osiris Student -2-

Handleiding Osiris Student -2- OSIRIS Student T1. In- en uitloggen... 3 2. Knoppenbalk... 5 3. Personalia... 6 4. Inschrijven voor cursus/toets... 7 5. Rooster... 18 6. Resultaten... 19 7. Voortgang... 20 8. Onderwijs... 24 Handleiding

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

o Cursussen kunnen nu meerdere keren in een examenprogramma opgenomen worden o Het Engelstalige DO is nu helemaal Engelstalig

o Cursussen kunnen nu meerdere keren in een examenprogramma opgenomen worden o Het Engelstalige DO is nu helemaal Engelstalig OSIRIS 6.15.2 What s new, what s different Op 24 februari 2016 is release 6.15.2 geïnstalleerd. Hieronder volgt een overzicht met veranderingen/nieuwigheden, verderop staat een korte toelichting. Voor

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Opleidingsadministratie. Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit

Trainingsmateriaal Osiris 6. Opleidingsadministratie. Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit Trainingsmateriaal Osiris 6. Opleidingsadministratie Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Hoe kan ik me inschrijven voor een cursus binnen OSIRIS

Hoe kan ik me inschrijven voor een cursus binnen OSIRIS Hoe kan ik me inschrijven voor een cursus binnen OSIRIS Ga naar tabblad Inschrijven en kies voor Cursus Bij het inschrijven heb je een tweetal opties: 1. Inschrijven via je examenprogramma; OSIRIS toont

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Student

Handleiding OSIRIS Student In deze handleiding wordt (kort) aangegeven hoe je je: 2) kunt inschrijven voor cursussen; 3) kunt uitschrijven voor cursussen; 4) kunt inschrijven voor toetsen; 5) kunt uitschrijven voor toetsen; 6) resultaten

Nadere informatie

Osiris front office docent en OsMan voor studieadviseurs. Kees van Wijngaarden 26 en 28 juni 2012

Osiris front office docent en OsMan voor studieadviseurs. Kees van Wijngaarden 26 en 28 juni 2012 Osiris front office docent en OsMan voor studieadviseurs Kees van Wijngaarden 26 en 28 juni 2012 Agenda Inleiding (leerdoelen) Osiris e-coach en overzichten Rapportages OsMan 2 Inleiding Osiris e-coach

Nadere informatie

Cursus OSIRIS-Begeleider. voor studieadviseurs, coördinatoren en decanen Universiteit Twente.

Cursus OSIRIS-Begeleider. voor studieadviseurs, coördinatoren en decanen Universiteit Twente. Cursus OSIRIS-Begeleider voor studieadviseurs, coördinatoren en decanen Universiteit Twente. 2 / 28 Inhoudsopgave 1. OSIRIS Structuur...4 1.1. OSIRIS Backoffice...4 1.1.1. OSIRIS Inschrijving...4 1.1.2.

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student

Handleiding Osiris Student Handleiding Osiris Student OSIRIS Student...2 Inleiding...2 Naar OSIRIS Student...4 Inschrijven voor cursussen...6 Inschrijfperiodes...7 Andere functies...8 Personalia...8 Begeleider...8 Uitschrijven...8

Nadere informatie

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE INHOUD 1. WAAROM OSIRIS STUDENT?...1 2. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT OSIRIS STUDENT?...1 3. HOE VEILIG IS OSIRIS STUDENT...3 4. WAT IS DE RELATIE MET SOLIS (STUDENTS

Nadere informatie

OSIRIS What s new in VOLG

OSIRIS What s new in VOLG OSIRIS 6.15.1 What s new in VOLG Sinds woensdag 20 mei gebruiken we van OSIRIS versie 6.15.1/2; hieronder staan de belangrijkste wijzigingen voor OSIRIS-VOLG. 1. Menu s aan de linkerkant allemaal uit-

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Gebruikersinterface Osiris 6. Casussen deel 2

Gebruikersinterface Osiris 6. Casussen deel 2 Gebruikersinterface Osiris 6 Casussen deel 2 (Uitgebreid) Zoeken en selecteren CACI - OSIRIS Versie document : 1.2 Versie Osiris : 6.13.1 Datum : oktober 2013 Gebruikersinterface Osiris 6 Casussen deel

Nadere informatie

Misut, OsMan en Osiris front office docent voor key-users. Kees van Wijngaarden 19 juni 2012

Misut, OsMan en Osiris front office docent voor key-users. Kees van Wijngaarden 19 juni 2012 Misut, OsMan en Osiris front office docent voor key-users Kees van Wijngaarden 19 juni 2012 Agenda Inleiding (leerdoelen) Werken met Infoview (Misut en Osman) Rapportages OsMan Rapportages Misut Osiris

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen -

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen - Handleiding Osiris Student - Inschrijven op toetsen - Juli 2011 Versie 0.2 Functioneel Beheer OsirisVolg INHOUDSOPGAVE Introductie 3! Inschrijven op toetsen 3! Inschrijfperiode 3! Osiris Student 3! Inloggen

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie.

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Startgids 010 Factuur aanmaken In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur... 3 Een nieuwe factuur maken... 4 Dagregistratie... 7

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 5.12.1/01 mei 2012

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 5.12.1/01 mei 2012 Inleiding Dit document beschrijft de wijzigingen in de Universe osman release 5.12.1/01 in vergelijking met release 5.11.2/01. Een aantal wijzigingen heeft betrekking op melding 21550 van TUD en melding

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

OSIRIS DOCENT - Resultaatinvoer T.b.v. resultaatinvoer door docenten en examinatoren in OSIRIS

OSIRIS DOCENT - Resultaatinvoer T.b.v. resultaatinvoer door docenten en examinatoren in OSIRIS OSIRIS DOCENT - Resultaatinvoer T.b.v. resultaatinvoer door docenten en examinatoren in OSIRIS Versie: 1.2 Datum: 03-12-2015 Status: Definitief OSIRIS DOCENT Resultaatinv 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Diplomering in EduArte

Diplomering in EduArte Aangepaste werkinstructie 06 Diplomering in EduArte voor het jaar 2012-2013 Versie 14 juni 2013 Inhoudsopgave 6 Diplomeren... 3 6.1 Diplomeren per deelnemer... 3 6.1.1 Deelnemer kandidaat stellen... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Magister 6 handleiding. Voor leerlingen en ouders van het

Magister 6 handleiding. Voor leerlingen en ouders van het Magister 6 handleiding Voor leerlingen en ouders van het Introductie In Magister 6 is alle belangrijke informatie te vinden, zoals cijfers, rooster, aanwezigheid en digitale leeromgeving. Deze handleiding

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Inzage voor BAL/personeelszaken Inhoud 1. Inloggen... 1 2. Per medewerker gegevens bekijken en certificaten printen... 2 3. Rapportages... 4 4. Omschrijving

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Werkinstructie Curriculum 2006

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Werkinstructie Curriculum 2006 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Werkinstructie Curriculum 2006 Print deze werkinstructie in kleur om belangrijke informatie goed te zien! Plaats Utrecht Datum 23 augustus 2006 Auteur ABS: Brigitte Stekelenburg

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog).

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog). 1. Inleiding Het doorlopen van deze handleiding geeft u een goed beeld van de basismogelijkheden van Cursief. De door u ingevoerde gegevens worden door ons dagelijks uit de database verwijderd. U hoeft

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Training aanmaken in SOL

Training aanmaken in SOL Training aanmaken in SOL Inhoudsopgave Training aanmaken in SOL... 3 Vooraf... 4 Aan de slag... 5 Aanmaken training... 5 Doel van deze training... 6 Formulier maken... 7 Restricties aan jouw training...

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina Inhoudsopgave Inloggen... 3 Startpagina... 3 Artikel zoeken... 5 Nieuw Order... 5 Bestelpatronen... 6 Bestelpatronen - invullen... 6 Bestelpatronen - beheer... 6 Bestelpatronen overzicht... 7 Orders...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Versie: 5.3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Intekenen door student... 4 Variant / Specialisatie... 6 Aanpassen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. Introductie... 3. Magister voor leerlingen en ouders... 4. Inloggen... 4. Vandaagscherm... 5. Mijn gegevens... 6. Agenda...

Inhoudsopgave... 2. Introductie... 3. Magister voor leerlingen en ouders... 4. Inloggen... 4. Vandaagscherm... 5. Mijn gegevens... 6. Agenda... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Magister voor leerlingen en ouders... 4 Inloggen... 4 Vandaagscherm... 5 Mijn gegevens... 6 Agenda... 7 Aanwezigheid... 8 Cijferoverzicht... 9 Berichten

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding BPVPlaza Stagebureau West-Brabant / RBB Stagebureau West-Brabant / RBB

Handleiding BPVPlaza Stagebureau West-Brabant / RBB Stagebureau West-Brabant / RBB Handleiding BPVPlaza Stagebureau West-Brabant / RBB 24-3-2016 Stagebureau West-Brabant / RBB Inhoudsopgave Inloggen... 2 Het dashboard... 2 Opgeven van het stage-aanbod... 3 Invullen formulier:... 3 Inzien

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Inhoud 1. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 2. Het Hoofdscherm... 4 3. Aanmaken Roosters... 5 4. Deelnemers aanmelden... 6 5. Deelnemers in de roosters plaatsen...

Nadere informatie

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>>

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>> Handleiding Magister lokaal Docent/Mentor LvLwooiV1.013 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Magister versie. Vele gelukkige gebruikers zijn u al voor gegaan. Maar waarom nu eigenlijk alweer iets

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

voor de clubs

voor de clubs www.vyflink.be voor de clubs Jo Vandendriessche www.jvd-solutions.be 02-01-2008 V2 (wijzigingen ten op zichtte van V1 zijn aangebracht in het rood) Inhoud: 1. De inlog pagina...2 2. De ledenlijst...3 2.1.

Nadere informatie